ת"א 32986-12-12 צ`רלטון בע"מ נגד יפרח

‫בית משפט השלום בחדרה‬
‫ת"א ‪ 32986-12-12‬צ'רלטון בע"מ נ' יפרח‬
‫כב' השופטת הדסה אסיף‬
‫בפני‬
‫מבקש‬
‫אלי יפרח‬
‫משיבה‬
‫צ'רלטון בע"מ ח‪.‬פ‪511717688 .‬‬
‫נגד‬
‫החלטה‬
‫‪1‬‬
‫‪ .1‬התביעה הנה תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים נטענת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .2‬בין היתר‪ ,‬טענה התובעת )סעיף ‪ 4‬לכתב התביעה( לזכות יוצרים מכוח הסכם בינה ובין‬
‫‪4‬‬
‫איחוד התאגדויות הכדורגל האירופאיות ‪) UEFA‬להלן‪" :‬ההסכם"(‪ .‬הסכם זה לא צורף עד‬
‫‪5‬‬
‫כה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .3‬התובעת סירבה להעביר את ההסכם‪ ,‬למרות החלטתי מיום ‪ .06.02.14‬בר"ע שהגישה על‬
‫החלטה זו‪ ,‬נדחתה בבית המשפט המחוזי בתיק רע"א ‪ .17137-03-14‬התובעת עמדה‬
‫בסירובה להגיש את ההסכם ולכן הגיש הנתבע בקשה לדחייה על הסף‪ ,‬ובמקביל הגישה‬
‫התובעת בקשה לתיקון כתב התביעה על דרך של מחיקת אזכור ההסכם‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ .4‬בדיון ביום ‪ 02.06.14‬דחיתי את הבקשה לתיקון כתב התביעה‪ .‬בתגובה הסכימה התובעת‬
‫‪13‬‬
‫להגיש את ההסכם‪ ,‬שלטענתה משתרע על ‪ 300‬העמודים‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ .5‬כעת עומדת בפני בקשת הנתבע לחייב את התובעת‪ ,‬להגיש את ההסכם הנזכר בסעיף ‪4‬‬
‫לכתב התביעה‪ ,‬יחד עם תרגום נוטריוני שלו‪ .‬זאת‪ ,‬לטענת הנתבע‪ ,‬מאחר וההסכם כתוב‬
‫באנגלית‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ .6‬התובעת מבקשת לדחות את הבקשה‪ .‬לטענתה מאחר וההסכם כתוב בשפה האנגלית‪ ,‬שהיא‬
‫שגורה למדי‪ ,‬אין לחייבה לתרגמו נוטריונית‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫דיון והכרעה‬
‫‪ 1‬מתוך ‪9‬‬
‫בית משפט השלום בחדרה‬
‫ת"א ‪ 32986-12-12‬צ'רלטון בע"מ נ' יפרח‬
‫‪ .7‬ההסכם בו עסקינן נערך לטענת התובעת בשפה האנגלית‪ .‬אך אין כל אינדיקציה האם נערך‬
‫במדינת ישראל או מחוץ לה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .8‬יצוין כי אם נערך ההסכם מחוץ למדינת ישראל חלים בעניינו סעיפים ‪ 30-31‬לפקודת‬
‫הראיות ]נוסח חדש[ הקובעים כלהלן‪:‬‬
‫"‪ .30‬יפוי כח או כל מסמך אחר שבכתב שנערכו או שהוצאו במקום שמחוץ לשטח‬
‫שחל עליו משפט מדינת ישראל‪ ,‬מותר בכל משפט או ענין אזרחיים‪ ,‬ובכפוף לכל‬
‫סייג מוצדק‪ ,‬להוכיחם באישורים של הצדדים שהוציאום‪ ,‬או בהצהרה שבכתב‬
‫של אחד מעדי האימות‪ ,‬שנמסרו כנחזה בפני אחד מאלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראל‪ ,‬וקוימו בכתב חתום בידו ובחותמתו על גבי‬
‫המסמך או בנספח אליו;‬
‫)‪ (2‬נוטריון ציבורי‪ ,‬וקויימו בכתב חתום בידו ובחותמתו הנוטריונית ואומתו בכתב‬
‫בידי נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי ובחותמתו הרשמית על גבי המסמך או‬
‫בנספח אליו‪.‬‬
‫‪ .31‬תעודה הנחזית מקויימת כאמור בסעיף ‪ ,30‬יראוה כאילו הוכחה כראוי‪ ,‬ואין‬
‫צורך להוכיח את חתימתו או חותמתו או מעמדו הרשמי של האדם הנחזה להיות‬
‫מקיים האישור או ההצהרה‪".‬‬
‫‪ .9‬עפ"י סעיף ‪ 31‬לפקודת הראיות‪ ,‬האישור הנוטריוני בא במקום עדותו של עד "מגיש‬
‫ומאמת"‪ ,‬ומהווה חריג לכלל הפוסל עדות מפי השמועה‪ .‬כדברי כב' הש' ד"ר ביין‪:‬‬
‫"‪ ...‬המסמך‪ ,‬שעליו מדובר בסעיף ‪ ...30‬אינו אישור על אלו שהן עובדות‪ ,‬אלא‬
‫הכוונה היא למסמך המהווה הוא גופו פעולה משפטית כגון יפוי כוח )הנזכר‬
‫במפורש( או הסכם או צוואה‪ ,‬אך אין הכוונה להצהרה על עובדות כתחליף למתן‬
‫עדות בבית המשפט"‪.‬‬
‫ראה‪ :‬ה"פ )מחוזי חיפה( ‪ 727/93‬דוד שטסל נ' מנהל המכס‪ ,‬דינים מחוזי ‪.779 (1) 1996‬‬
‫וראה גם‪ :‬קדמי‪ ,‬על הראיות‪ ,‬חלק שני‪ ,‬עמ' ‪ ,666‬סעיף ד'‪.‬‬
‫‪ 2‬מתוך ‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫בית משפט השלום בחדרה‬
‫ת"א ‪ 32986-12-12‬צ'רלטון בע"מ נ' יפרח‬
‫‪1‬‬
‫‪ .10‬על כל פנים‪ ,‬אף לו נערך ההסכם בישראל‪ ,‬הגעתי לכלל מסקנה כי משעומד הנתבע על הגשת‬
‫תרגום נוטריוני של ההסכם‪ ,‬על התובע לעשות כן‪ .‬בעניין מפעל הפיס‪ ,‬דחה בית המשפט‬
‫העליון את הטענה כי לא הוכחה העברת הבעלות בזכויות מאחר ומסמכי היסוד עליהם‬
‫התבססה הטענה‪ ,‬הוגשו לבית המשפט מבלי שקוימו הוראות סעיף ‪ 30‬לפקודת הראיות‪,‬‬
‫ואולם זאת לאור העובדה כי‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫"בשלב גילוי המסמכים הגיעו בעלי‪-‬הדין להסכם דיוני – אשר ניתן לו תוקף של‬
‫החלטה – ושלפיו "שלב הגילוי יהיה ללא נוטריזציה‪ ,‬לגליזציה או אישור כלשהו‬
‫של המסמכים וניתן יהיה להגיש גם העתקים של המסמכים‪ .‬אם יתבקש מי‬
‫מבעלי הדין לאשר את המסמכים כנדרש עפ"י פקודת הראיות יעשה הדבר"‪ .‬כפי‬
‫שקבע‪" ,‬הנתבעים לא ביקשו את התובעות לאשר את המסמכים ואף הם נקטו‬
‫באותה דרך כשהגישו לביהמ"ש העתקי רישומי זכויות יוצרים המהוים 'תעודות‬
‫ציבוריות' ללא אישור קונסולרי"‪ .‬במהלך שמיעת ההוכחות לא חלקו המערערים‬
‫על ההסכם הדיוני ולא דרשו אישור או אימות של המסמכים ולפיכך צדק בית‪-‬‬
‫‪15‬‬
‫המשפט כאשר ראה לנכון לסמוך עליהם"‪.‬‬
‫]הדגשה שלי‪ ,‬ה‪.‬א‪[.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫ראה‪ :‬ע"א ‪ 8393/96‬מפעל הפיס נ' ‪ ,The Roy Export Establishment Company‬פ"ד‬
‫‪18‬‬
‫נד)‪) 577 (1‬סעיף ‪ 6‬לפסה"ד(‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫בית המשפט העליון בעניין מפעל הפיס‪ ,‬הבהיר אם כן‪ ,‬כי יש לקבל בקשת צד כי יוגש תרגום‬
‫מאושר של מסמך בשפה זרה אלא שבאותו עניין פטר מכך בשל הסכמה דיונית משתמעת‪.‬‬
‫בעניין שבפני‪ ,‬מבקש הנתבע לקבל תרגום נוטריוני של המסמך‪ ,‬ומצאתי כי יש מקום לחייב‬
‫את התובע לעשות כן‪.‬‬
‫‪ .11‬כך לדוגמא אפנה להחלטה שניתנה בעניין אחר‪:‬‬
‫"באשר להתכתבות בין הצדדים‪ ,‬שצורפה לסיכומים – מדובר בתכתובת בשפה‬
‫הרוסית‪ ,‬מבלי שצורף לה תרגום מאומת כדין‪ .‬שתי השפות הרשמיות בישראל הן‬
‫‪ 3‬מתוך ‪9‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫בית משפט השלום בחדרה‬
‫ת"א ‪ 32986-12-12‬צ'רלטון בע"מ נ' יפרח‬
‫עברית וערבית בלבד‪ .‬הבסיס הרשמי לקביעת השפה‪ ,‬נובע ממסמך מנדטורי‪.‬‬
‫סעיף ‪ 82‬לדברי המלך במועצה ‪ .1922‬הוראה זו עוסקת בשפות הרשמיות‪ ...‬עם‬
‫קום המדינה‪ ,‬נתקנה פקודת סדרי השלטון והמשפט התש"ח – ‪ 1948‬ונקבע שם‬
‫בסעיף ‪)15‬ב(‪" :‬כל הוראה בחוק הדורשת את השימוש בשפה האנגלית‪ ,‬בטלה"‪.‬‬
‫פרט לשינוי זה שהפקיע את תוקפה של השפה האנגלית כשפה רשמית‪ ,‬נותרה‬
‫הוראת סעיף ‪ 82‬לדבר המלך במועצה על כנה‪ .‬השפות הרשמיות במדינתנו הן‬
‫עברית וערבית בלבד‪ .‬ראו גם‪ :‬בג"צ ‪ 4112/99‬עדאלה המרכז המשפטי לזכויות‬
‫המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' עיריית תל אביב ואח'‪ ,‬מפי השופט הנשיא‬
‫כתוארו דאז אהרון ברק בפסקה ‪ 11‬של פסק הדין )ניתן ביום ‪ .(25.7.02‬לפיכך –‬
‫התכתובת שצורפה בשפה הרוסית‪ ,‬ללא תרגום מאומת כדין על פי פקודת הראיות‪,‬‬
‫נעדרת כל משקל ראייתי כלשהו‪ ,‬ואין ליתן לה נפקות"‪.‬‬
‫]הדגשה שלי‪ ,‬ה‪.‬א‪[.‬‬
‫ראה‪ :‬ת"א ‪ 42617-02-11‬ציזיס ואח' נ' אפ‪ .‬ויטה בע"מ ואח' )ניתן ביום ‪.(28.05.12‬‬
‫גם במקרה שבפני מדובר בהגשת מסמך שאינו באחת משתי השפות הרשמיות‪ .‬העובדה כי‬
‫מדובר בשפה האנגלית‪ ,‬אינה מאפשרת סטייה מהוראות פקודת הראיות‪ .‬השפה האנגלית‬
‫איבדה את מעמדה כשפה רשמית במדינת ישראל‪ ,‬עם חקיקת סעיף ‪)15‬ב( לפקודת סדרי‬
‫השלטון והמשפט התש"ח – ‪ ,1948‬ופקודת הראיות אינה מבחינה בין השפות הזרות בינן‬
‫לבין עצמן‪ .‬למעשה‪ ,‬כל אבחנה כזו תהווה הפליה פסולה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ .12‬ניתן להקיש למקרה שבפניי גם מקביעות המחוקק ומתחומים מקבילים‪ ,‬בהם ניתנו‬
‫החלטות בנוגע לתרגום מסמכים מאנגלית לעברית‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ .13‬על הצורך בהגשת תרגום למסמך ניתן גם להקיש מתחום דיני המשפחה‪ .‬שם למשל‪ ,‬קובעות‬
‫‪24‬‬
‫תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – ‪) 1984‬להלן‪" :‬תקנות סדר הדין האזרחי"( במפורש כי‬
‫יש להגיש תרגום מאושר לעברית‪ ,‬של המסמכים אותם חובה לצרף לכתב התביעה בנושא‬
‫החזרת ילדים חטופים‪:‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪295‬יז‪ .‬מסמכים שהוגשו לבית המשפט שאינם בעברית ילוו בתרגום מאושר‬
‫לעברית‪ ,‬ואולם רשאי בית המשפט לפטור בעל דין מתרגום מסמך משפה אחרת‬
‫‪ 4‬מתוך ‪9‬‬
‫בית משפט השלום בחדרה‬
‫ת"א ‪ 32986-12-12‬צ'רלטון בע"מ נ' יפרח‬
‫לעברית; אין באמור כדי לפגוע בזכותו של בעל דין אחר לקבל‪ ,‬לפי בקשתו‪ ,‬תרגום‬
‫של המסמך לעברית‪.‬‬
‫‪295‬יח‪ .‬מבלי לגרוע מהאמרו בתקנות ‪295‬ג ו‪295 -‬יז‪ ,‬כל מסמך אחר שיוגש לבית‬
‫המשפט‪ ,‬אין לדרוש לגביו אימות נוטריוני‪ ,‬דיפלומטי או קונסולרי‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬המחוקק ראה לנכון לחייב בהגשת תרגום נוטריוני‪ ,‬של המסמכים העיקריים‬
‫בתביעות מסוג זה‪ .‬ניתן להקיש מהוראה זו לענייננו‪ ,‬כי כאשר מדובר במסמך מהותי‬
‫לתביעה‪ ,‬ובענייננו אכן כך הדבר – ולכן יש לקבל את בקשת הנתבעת להגשת תרגום‬
‫נוטריוני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .14‬גם בתובענה להיתר נישואין קובעת תקנה ‪343‬ד)‪ (6‬לתקנות סדר הדין האזרחי‪:‬‬
‫‪343‬ד‪ .‬לתובענה יצורפו מסמכים אלה‪ (6) ... :‬תרגום לעברית של כל מסמך מצורף‬
‫הכתוב בשפה אחרת‪ ,‬כשהוא מאושר‪.‬‬
‫שוב עינינו הרואות כי יש לצרף תרגום נוטריוני עת מוגש מסמך מהותי אשר חובה להגישו‬
‫בצירוף לכתב התביעה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ .15‬תקנה ‪ 355‬לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת בנוגע לאכיפת פסקי חוץ‪ ,‬אף היא קובעת כי‬
‫‪20‬‬
‫"המבקש יגיש לבית המשפט‪ ,‬לפי דרישתו‪ ,‬תרגום פסק‪-‬החוץ לשפה העברית שאישרו‬
‫נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל המשמש בתפקידו במדינת הפסק‪ ,‬או של מדינת‬
‫הפסק המשמש בתפקידו בישראל‪ ,‬או שאושר בדרך אחרת להנחת דעתו של בית המשפט‬
‫או הרשם"‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ .16‬תקנה ‪54‬א לתקנות הירושה התשנ"ח – ‪ 1998‬שכותרתה "תרגום" קובעת כי "היה מסמך‬
‫המוגש לרשם לעניני ירושה או לבית המשפט כתוב בשפה זרה‪ ,‬למעט השפה האנגלית‪,‬‬
‫יצורף לו תרגום לעברית או לערבית‪ ,‬מאושר בידי נוטריון ואולם רשאי הרשם או בית‬
‫המשפט להורות על צירוף תרגום גם למסמך הכתוב בשפה האנגלית" ]הדגשה שלי‪ ,‬ה‪.‬א‪.[.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 5‬מתוך ‪9‬‬
‫בית משפט השלום בחדרה‬
‫ת"א ‪ 32986-12-12‬צ'רלטון בע"מ נ' יפרח‬
‫‪ .17‬בתי המשפט לענייני משפחה מחייבים הגשת תרגומים נוטריונים גם כאשר מסמכי המקור‬
‫הנם בשפה האנגלית‪ .‬ראה החלטת כב' הש' שלי אייזנברג בתמ"ש ‪) 46019-11-11‬ניתן ביום‬
‫‪" :(19.03.12‬לא מצאתי לפטור את המבקשים מהמצאת תרגום המסמכים הרלוונטים‬
‫לבקשתם לעברית‪ .‬מדובר במסמכים שהינם חלק בלתי נפרד מהתובענה‪ ,‬שנוסחו‬
‫באנגלית‪ ,‬שאינה שפה רשמית במדינת ישראל‪ .‬אין מדובר בתעודות ציבוריות אלא‬
‫במסמכים משפטיים הנוגעים למהות הליך הפונדקאות‪ .‬קריאת המסמכים באנגלית ע"י‬
‫הצד שכנגד‪ ,‬כמו גם ביהמ"ש‪ ,‬מהווה נטל מכביד ובלתי סביר‪ ,‬בהתחשב בעובדה כי מדובר‬
‫במסמכים ארוכים ומורכבים‪ .‬לא זו בלבד‪ ,‬אלא שטעות בהבנתם ע"י הגורמים המטפלים‬
‫במשרד הפנים עשויה לעכב את ההליך ולהכביד שלא לצורך‪ .‬לפיכך ראוי כי המסמכים‬
‫יוגשו בתרגום נוטריוני לעברית" ]הדגשה שלי‪ ,‬ה‪.‬א‪.[.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .18‬אפנה גם להחלטה של כב' הש' ארנון‪ ,‬בבית המשפט המחוזי מרכז‪ ,‬המורה הנחיות‬
‫‪12‬‬
‫מקדמיות לצדדים להליך שנוהל בפניו‪ ,‬ובין היתר הוא מורה שם "כל צד יהיה זכאי להגיש‬
‫תצהיר באנגלית במידה וילווה לו תרגום נוטריוני לעברית"‪ .‬זאת‪ ,‬כדבר מובן מאליו ורגיל‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ .19‬תקנה ‪ 25‬לתקנות הפטנטים )נוהלי הרשות‪ ,‬סדרי דין‪ ,‬מסמכים ואגרות( התשכ"ח ‪,1968 -‬‬
‫שכותרתה "תרגום פירוט חוץ" קובעת כי "הדורש דין קדימה על סמך פירוט הערוך בשפה‬
‫שאינה שפה רשמית או אנגלית‪ ,‬יגיש את תרגומו להנחת דעתו של הרשם לשפה רשמית‪,‬‬
‫תוך שלושה חדשים מהיום בו נדרש על ידי הרשם לעשות כן"‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ .20‬תקנה ‪ (2)36‬לתקנות האמורות קובעת כי "על המבקש להשיב על הדרישה תוך ארבעה‬
‫‪21‬‬
‫חדשים מיום שנדרש לעשות כן‪ ,‬והוא רשאי לצרף לתשובתו את המסמכים שהוגשו על ידו‬
‫או על ידי מי שקדם לו בזכות בעלות‪ ,‬ואותה רשות בתשובה על ההשגות שהוגשו כלפי‬
‫הבקשה שהגיש לה; היו המסמכים האמורים כתובים בשפה שאינה שפה רשמית או‬
‫אנגלית – רשאי הרשם לדרוש את תרגומם לשפה רשמית"‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ .21‬על אף שבנוסח התקנות האמורות ניתן‪ ,‬לכאורה‪ ,‬לשפה האנגלית מעמד עדיף לעומת שפות‬
‫אחרות‪ ,‬ואף נהוג להגיש בקשות לפטנט בשפה האנגלית‪ ,‬הרי שבכל זאת דורש רשם‬
‫הפטנטים הגשת תרגום מאנגלית לעברית במקרים מסוימים‪ .‬ראה החלטת רשם הפטנטים‬
‫משה גולדברג‪ ,‬מיום ‪ 20.04.99‬בהתנגדות לבקשות סימני מסחר מס' ‪113753/4/6/7‬‬
‫‪ 6‬מתוך ‪9‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫בית משפט השלום בחדרה‬
‫ת"א ‪ 32986-12-12‬צ'רלטון בע"מ נ' יפרח‬
‫‪ Leisurenet Limited‬נ'‬
‫‪Firststeer Fast Food Franchise Company‬‬
‫‪ .Limited‬בהחלטתו שם סוקר רשם הפטנטים בהרחבה את הסוגיה בה עסקינן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .22‬מכל הטעמים שפורטו ע"י רשם הפטנטים בהחלטתו המאלפת‪ ,‬ראוי במיוחד להפנות לטעם‬
‫הנזכר בסוף החלטתו‪ ,‬הנוגע למניעת הפליה‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫ישמור השלטון על זכותם להבין את הביטוי""‪.‬‬
‫]הדגשה שלי‪ ,‬ה‪.‬א‪[.‬‬
‫ראה‪ :‬פסקאות ‪ 23-26‬להחלטת רשם הפטנטים משה גולדברג‪ ,‬מיום ‪ 20.04.99‬בהתנגדות‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫לבקשות סימני מסחר מס' ‪ Leisurenet Limited 113753/4/6/7‬נ' ‪Firststeer Fast‬‬
‫‪27‬‬
‫‪.Food Franchise Company Limited‬‬
‫‪28‬‬
‫"בנוסף לאינטרס הציבורי שבשמירת השפה העברית‪ ,‬או במסגרת האיזון שבינו‬
‫לבין אינטרס בעל הדין להגיש כתב טענות באנגלית‪ ,‬יש להביא בחשבון כי היתר‬
‫להגשת כתבי טענות באנגלית יוצר מצבים של הפליה פסולה‪ .‬המדובר הן בהפליה‬
‫בין בעלי הדין והן בהפליה בין בעלי המקצוע המייצגים אותם בפני הרשם‪ ,‬עורכי‬
‫פטנטים ועורכי דין‪ ...‬ההפליה בין בעלי הדין מתקיימת בשני מישורים‪ .‬במישור‬
‫שבין בעלי דין הנהנים מזכות היתר להגיש כתב טענות באנגלית לבין ציבור שאר‬
‫בעלי הדין‪ ...‬באשר היא מעניקה יתרון לבעלי הדין שיש בידם להגיש כתבי טענות‬
‫באנגלית‪ ,‬על פני בעלי דין שיש בידם להגיש כתבי טענות בשפות זרות אחרות‪...‬‬
‫מצב נוסף של הפליה בין בעלי הדין ניתן לכנותו "הפליה חזיתית"‪ ...‬הכוונה‬
‫לפגיעה בבעל הדין שכנגד אשר הגיש כבת טענות בעברית‪ ,‬והאנגלית אינה שגורה‬
‫בפיו‪ .‬לבעל דין שכזה קשה להתמודד עם כתב הטענות שהגיש יריבו‪ ,‬בעוד‬
‫שהאחרון שולט‪ ,‬או מוחזק כשולט‪ ,‬בשפה העברית והוא נהנה מיתרון בהבנת‬
‫כתבי הטענות שהועלו כלפיו‪ .‬הרשם מחוייב לשמור על הזכות המוקנית לבעל‬
‫הדין שכנגד להבין את האמור בכתב הטענות‪ ,‬גם אם אין האנגלית שגורה בפיו‪.‬‬
‫אומר כב' השופט ברק בעמ' ‪ 208‬לפ"ד ראם‪" :‬מעבר לחשיבותה הלאומית של‬
‫השפה העברית‪ ,‬חשובה העברית בהיותה שפתם של רוב אזרחי המדינה‪ .‬בשל כך‬
‫זכאים דוברי העברית כי בתחומי ביטוי מסוימים )עלוני הסברה לתרופות למשל(‬
‫‪29‬‬
‫‪ 7‬מתוך ‪9‬‬
‫בית משפט השלום בחדרה‬
‫ת"א ‪ 32986-12-12‬צ'רלטון בע"מ נ' יפרח‬
‫‪ .23‬דברים אלה של רשם הפטנטים‪ ,‬יפים גם לענייננו‪ .‬מקל וחומר‪ ,‬כאשר לשפה האנגלית אין‬
‫עוד מעמד מועדף בפקודת הראיות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .24‬לא נעלם מעיני כי במקרים רבים ואף בתיקים שהתנהלו בפני‪ ,‬צדדים מגישים מסמכים‬
‫בשפה האנגלית‪ ,‬מבלי שתעלה כל טענה בנוגע לתרגומם‪ ,‬ובית המשפט אף אינו נדרש לסוגיה‬
‫זו‪ .‬ואולם‪ ,‬משביקש צד להליך‪ ,‬כי מסמך שהוגש על ידי הצד השני יתורגם לשפה העברית –‬
‫בית המשפט יענה לדרישה זו ויורה למגיש המסמך להגיש תרגום מאושר שלו‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫לסיכום‬
‫‪9‬‬
‫‪ .25‬אמנם‪ ,‬השפה האנגלית שגורה בפי בית המשפט‪ ,‬וניתן להניח כי כך גם בפי הצדדים‪ ,‬ואולם‬
‫מן הראוי לתרגמו ‪ -‬כאשר מדובר במסמך שהנו נדבך עיקרי בטענות התובעת‪ ,‬המנוסח‬
‫בשפה שאינה שפה רשמית במדינת ישראל‪ .‬ובעיקר כאשר המסמך הנו מסמך משפטי סבוך‬
‫עתיר עמודים‪ ,‬שללא תרגום עשויות להתעורר מחלוקות באשר למשמעות מונחים‬
‫המוזכרים בו וכאשר קריאתו באנגלית עלולה להוות נטל מכביד ובלתי סביר‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ .26‬התחבטתי בשאלה האם להתיר לתובעת להגיש תרגום שאינו מאומת נוטריונית‪ ,‬והגעתי‬
‫‪16‬‬
‫למסקנה כי יש לחייב בתרגום נוטריוני‪ ,‬שכן לא מצאתי כי ניתן להסתפק בתרגום עצמאי‬
‫שאין איש עומד מאחוריו‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ .27‬לאור כל האמור לעיל‪ ,‬אני מורה כי ההסכם יוגש בתרגום נוטריוני לעברית‪ ,‬וזאת תוך ‪30‬‬
‫יום‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ .28‬הנתבע יגיש תצהירי עדויות ראשיות ‪ 30‬יום לאחר הגשת התרגום כאמור‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ .29‬שמיעת הראיות תתקיים ביום ‪ 06.10.14‬בשעה ‪.11:30-15:30‬‬
‫המזכירות תעביר עותק החלטה זו לצדדים‪ ,‬ותעדכן היומן‪.‬‬
‫ניתנה היום‪ ,‬י' סיוון תשע"ד‪ 08 ,‬יוני ‪ ,2014‬בהעדר הצדדים‪.‬‬
‫‪ 8‬מתוך ‪9‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫בית משפט השלום בחדרה‬
‫ת"א ‪ 32986-12-12‬צ'רלטון בע"מ נ' יפרח‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 9‬מתוך ‪9‬‬