Aurasma - אורט ישראל

‫מדריך למשתמש‬
‫השתלמות מציאות רבודה‬
‫תשע"ד‬
‫אורט ישראל‬
‫מרצה‪ :‬אליה עזרא‬
‫מדריך‬
‫‪studio.aurasma.com‬‬
‫‪ Aurasma‬זוהי אפליקציה המאפשרת בסריקת אובייקט לראות סרטון או הדמיה תלת‬
‫ממדית‪.‬‬
‫ליצירת פרויקט נכנס לאתר‪studio.aurasma.com :‬‬
‫•‬
‫שלבי העבודה‬
‫יצירת הפרויקט מתחלקת לארבעה שלבים‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫הוספת טריגר‪ -‬תמונה אותה נסרוק לצפייה בהדמיה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הוספת הדמיה‬
‫‪3‬‬
‫יצירת ערוץ‪ ,‬אליו נשייך את הפרויקטים הקשורים לאותו נושא‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫קיבוץ לפרויקט ‪ -‬שיוך הטריגר להדמיה ולערוץ‪.‬‬
‫מדריך‬
‫שלב ‪1‬‬
‫הוספת טריגר‬
‫טריגר זו התמונה אשר תעורר את האפליקציה לפעולה‪.‬‬
‫להעלאת טריגר חדש או צפייה בטריגרים הקיימים נלחץ על‬
‫בחלון שנפתח נראה את הטריגרים הקיימים‪.‬‬
‫להוספת טריגר חדש נלחץ על‬
‫בחלון שנפתח נזין את הפרטים הבאים‪:‬‬
‫שם לטריגר‬
‫נלחץ כדי לבחור תמונה מהמחשב שתשמש כטריגר‬
‫אופציונאלי‪ -‬הוספת תיאור‬
‫לסיום נלחץ על ‪ save‬ולאחר מכן על ‪close‬‬
‫מדריך‬
‫הוספת הדמיה‬
‫שלב ‪2‬‬
‫בלחיצה על‬
‫נראה בחלון שנפתח את ההדמיות הקיימות‪.‬‬
‫להוספת הדמיה חדשה נלחץ על‬
‫שם להדמיה‬
‫בחירת סוג ההדמיה‬
‫אופציונאלי‪ -‬הוספת תיאור‬
‫הרצת ההדמיה בלולאה‬
‫לסיום נלחץ על ‪ save‬ולאחר מכן על ‪close‬‬
‫מדריך‬
‫שלב ‪3‬‬
‫יצירת ערוץ‬
‫בשלב זה ניצור ערוץ אשר יציג את הפרויקטים שלנו‬
‫בלחיצה על‬
‫נראה בחלון שנפתח את הערוצים הקיימים‪.‬‬
‫* במידה וקיים ערוץ המתאים לפרויקט שלי אין צורך ליצור חדש‪.‬‬
‫להוספת ערוץ חדש נלחץ על‬
‫שם לערוץ‬
‫אופציונאלי‪ -‬הוספת תיאור‬
‫הגדרת פרטיות*‬
‫בחירת תמונה לאייקון לערוץ‬
‫לסיום נלחץ על ‪ save‬ולאחר מכן על ‪close‬‬
‫*הגדרת פרטיות – כדי שנוכל לצפות בפרויקט באמצעות האפליקציה על הערוץ להיות מפורסם כציבורי ולא פרטי‪.‬‬
‫מדריך‬
‫שלב ‪4‬‬
‫קיבוץ לפרויקט‬
‫בשלב זה נגבש ונעצב את הפרויקט שלנו‪ .‬נקבץ את כל הפרטים שיצרנו לפרויקט אחד‪.‬‬
‫בלחיצה על‬
‫נראה בחלון שנפתח את הפרויקטים שיצרנו עד כה‪.‬‬
‫ליצירת פרויקט חדש נלחץ על‬
‫בצדו השמאלי של המסך ניתן את הגדרות הפרויקט‪:‬‬
‫שם לפרויקט‬
‫פרטי הפרויקט‬
‫בחירת הטריגר‬
‫בחירת הערוץ‬
‫סידור רצף הופעת האנימציות‬
‫האנימציות‬
‫מחיקת אנימציה מרצף הופעת‬
‫הוספת פעולה על האנימציה‬
‫בחירת האנימציה‬
‫הוספת אנימציות‬
‫אפשרות ‪ :1‬בלחיצה כפולה‬
‫על האנימציה‪ ,‬תפתח‬
‫האנימציה במסך מלא‪.‬‬
‫אפשרות ‪ :2‬בלחיצה אחת‬
‫על האנימציה‬
‫יעבור לקישור‬
‫הזנת הקישור לאתר הרצוי‬
‫הוספת פעולה‬
‫ישנן שתי פעולות שניתן‬
‫להוסיף על האנימציות‪:‬‬
‫מדריך‬
‫שלב ‪4‬‬
‫קיבוץ לפרויקט ‪ -‬המשך‬
‫לאחר מתן הגדרות הפרויקט נמקם את הטריגר והאנימציה‪.‬‬
‫כאן נראה את תמונת‬
‫הטריגר והאנימציה‪.‬‬
‫נמקם ונתאים את גודל‬
‫האנימציה ביחס לטריגר‪.‬‬
‫מיקום הטריגר‬
‫גודל הטריגר‬
‫לסיום נלחץ על ‪ save‬ולאחר מכן על ‪close‬‬
‫סיימנו להכין את הפרויקט‪ ,‬עכשיו נעבור לאפליקציה ‪‬‬
‫מדריך‬
‫השימוש באפליקציה‬
‫לשימוש באפליקציה נידרש‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫להוריד את האפליקציה לטלפון החכם או לטאבלט‬
‫להיכנס לאפליקציה‬
‫לבחור את הערוץ הרצוי‬
‫לבחירת הערוץ הרצוי‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫נלחץ על החץ לכניסה‬
‫לתפריט‬
‫‪4‬‬
‫נלחץ על " ‪ "follow‬כדי להיות‬
‫"עוקבים" אחרי הערוץ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בתפריט נלחץ על זכוכית‬
‫המגדלת לחיפוש הערוץ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫נחזור לסורק‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בשורת החיפוש נרשום את שם‬
‫הערוץ‪.‬‬
‫מרשימת הערוצים שנפתחה נבחר את‬
‫הערוץ הרצוי‬
‫‪6‬‬
‫ונסרוק את הטריגר‪.‬‬