הדגמה

‫מסך כניסה למערכת חיים טובים‬
‫הגדרות אישיות של הסוכן‪ ,‬בחירת לוגו‪ ,‬הגדרות משווק לסיכום פגישה‬
‫פרטים אישיים – הגדרת הטבות מעסיק‬
‫הזנת פרטים אישיים של המבוטח‬
‫פרטים אישיים – שאלון שנאת סיכון‪ ,‬הגדרת רמת סיכון‬
‫פרטים אישיים – הפקת מסמך מקדים‬
‫פרטים אישיים – דירוג יצרנים‬
‫בחירת תוכנית חדשה ‪ -‬ביטוח‬
‫בחירת תוכנית חדשה ‪ -‬פנסיה‬
‫בחירת תוכנית חדשה ‪ -‬פיננסים‬
‫בחירת תוכנית חדשה – בריאות ופרט‬
‫תוכניות קיימות‬
‫אפשרות לבחינה מפורטת של פוליסה קיימת‬
‫פוליסה קיימת ‪ -‬שיפור הטבות מעסיק‬
‫ניוד פוליסה קיימת בעזרת – גרף חכם‬
‫ניוד פוליסה קיימת בעזרת – גרף חכם – שיפור מרכיב החיסכון‬
‫ניוד פוליסה קיימת בעזרת – גרף חכם – נמצאה פוליסה משופרת‬
‫מצב לפני ניוד‬
‫מצב אחרי ניוד‬
‫השוואה בין שתי קרנות פנסיה למטרת ניוד‬
‫הלקוח בחר לנייד – הפיכת הצעה לקרן פנסיה חדשה‬
‫ביצוע הניוד‬
‫תמונת מצב לאחר ניוד‬
‫מסך תוכניות – לאחר הניוד‬
‫פרטים אישיים – שאלון שנאת סיכון‬
‫סימולאטור פיננסי – ניוד קרן השתלמות בהתאם לרמת סיכון של המבוטח‬
‫תכנון פנסיוני – חישוב צרכים‬
‫תכנון פנסיוני – בחירת מבוטח‬
‫תכנון פנסיוני – הצגת הצורך שנוצר‬
‫תכנון פנסיוני – מהיכן מגיע ביטוח החיים הקיים‬
‫תכנון פנסיוני – רכישת פוליסת ריסק פרט – בהתאם לצורך‬
‫לחיצה על ערך צורך ביטוח‬
‫חיים פותחת אוטומטית‬
‫הצעה לרכישת ריסק פרט‬
‫תכנון פנסיוני – הפוליסה המוצעת להשלמת הצורך‬
‫תכנון פנסיוני – חישוב צרכים לפרישה‬
‫תכנון פנסיוני – הלקוח הגדיר הכנסה נדרשת לגיל פרישה‬
‫תכנון פנסיוני – רכישת פוליסת ביטוח וחסכון פרט – בהתאם לצורך‬
‫לחיצה על ערך צורך פנסיה‬
‫מהוונת פותחת אוטומטית‬
‫הצעה לרכישת חסכון פרט‬
‫תכנון פנסיוני – הפוליסה המוצעת להשלמת הצורך‬
‫תכנון הוליסטי – תמונת מצב מעודכנת‪ :‬ביטוח חיים‬
‫תכנון הוליסטי – תמונת מצב מעודכנת‪ :‬פנסיית שארים‬
‫תכנון הוליסטי – תמונת מצב מעודכנת‪ :‬מוות מתאונה‬
‫תכנון הוליסטי – תמונת מצב מעודכנת‪ :‬קצבה צפויה בפרישה‬
‫מילוי טופס הצהרת בריאות‬
‫הגדרת מוטבים‬
‫מעבר עם הלקוח על טופס סיכום פגישה ‪ -‬אשר התמלא באופן אוטומטי‬
‫תמונת מצב של כל הטפסים הרלבנטיים לפגישה ‪ -‬התמלאו באופן אוטומטי‬
‫אפשרות להוספת טפסים‬
‫חתימה אלקטרונית של הלקוח על הטפסים – בחירת טופס‬
‫חתימה אלקטרונית של הלקוח על הטפסים – מיקום החתימה‬
‫חתימה אלקטרונית של הלקוח על הטפסים – הפעלת החתימה‬
‫חתימה אלקטרונית של הלקוח על הטפסים – ביצוע החתימה‬
‫חתימה אלקטרונית של הלקוח על הטפסים –החתימה בוצעה‬
‫חתימה אלקטרונית של הלקוח על הטפסים ‪ -‬החתימה אושרה‬
‫סיום הפגישה ‪ -‬שגר ושכח את כל הטפסים החתומים למשרד‬