מדינת ישראל משרד הפנים נהל לשלטון מקומי י המ גף למנהל מוניציפלי א שינו

‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים‬
‫המינהל לשלטון מקומי‬
‫אגף למנהל מוניציפלי‬
‫ירושלים‪ :‬ט' באייר התשע"ב‬
‫‪ 1‬במאי ‪2112‬‬
‫שמ‪2112-7119 .‬‬
‫מספר תיק‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬שינוי מעמד מוניציפאלי ממועצה מקומית לעירייה‬
‫א‪ .‬הבסיס המשפטי‪:‬‬
‫א‪ .‬על פי סעיף ‪ 3‬לפקודת העיריות ‪ ,‬אם ראה השר כי רצוי הוא שתושבי אזור פלוני‪...‬‬
‫יהיו עירייה‪ ,‬אם משום שזו משאלתם של רוב תושבי אותו אזור‪ ,‬ואם מסיבה אחרת ‪,‬‬
‫רשאי הוא לצוות על עריכת חקירה בדבר אותו אזור ובמשאלותיהם של תושביו‪ ,‬על ידי‬
‫ועדת חקירה; ולאחר שעיין בתסקיר של ועדת חקירה‪ ,‬רשאי הוא לפי שיקול דעתו‪,‬‬
‫להכריז שתושבי אותו אזור יהיו עירייה ‪.‬‬
‫ב‪ .‬קריטריונים הנבחנים בשיקול למתן מעמד עיר‪:‬‬
‫‪ ..1‬גודל האוכלוסייה – ‪ 21,111‬תושבים ומעלה‪.‬‬
‫‪ .2‬תהליכי עיור – לעומת אופי חקלאי‪.‬‬
‫‪ .3‬ניהול תקין של המועצה לאורך שנים‪ :‬רמת גביית מיסים נאותה‪ ,‬עמידה‬
‫בהחזר חובות‪ ,‬תקציב מאוזן‪ ,‬הקפדה על דיני מכרזים והתקשרויות‪.‬‬
‫‪ .4‬כושר ניהול פרויקטים‪.‬‬
‫‪ .1‬שימוש קרקע‪ :‬הפרדה בין אזורי מגורים‪ ,‬תעשיה‪ ,‬מסחר נופש וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ .6‬האם קיימת תכנית מתאר מאושרת ביישוב‬
‫‪ .9‬מקורות תעסוקה של התושבים‪ :‬חקלאות‪ ,‬תעשייה‪ ,‬שירותים – ככל‬
‫שהתושבים מוצאים את פרנסתם בחקלאות‪ ,‬היישוב אינו עירוני‪.‬‬
‫‪ .8‬האם מדובר בעיר שינה או בעיר תעסוקה‪.‬‬
‫‪ .7‬יציבות קואליציונית או מועצה לעומתית‪.‬‬
‫‪ . 11‬האם היישוב משרת אוכלוסייה נוספת מחוץ לתחום שיפוטו‪ ,‬בנושאי מסחר‪,‬‬
‫שירותים‪ ,‬תרבות‪ ,‬בידור‪ ,‬תחבורה‪ ,‬מוסדות חינוך‪ ,‬תיכון מקצועי‪ ,‬תיכון מיוחד‪.‬‬
‫‪ .11‬האם קיימות לשכות של מוסדות ממלכתיים‪.‬‬
‫‪ .12‬חוות דעת הגורמים המקצועיים‪.‬‬
‫ג‪ .‬משמעות ארגונית וניהולית של השינוי‪:‬‬
‫‪ .1‬מענקי איזון ותקציבי פיתוח – אין שינוי ‪ ,‬בין מועצה מקומית לעירייה‪ .‬בנוסחת גדיש‬
‫אין כל התייחסות למעמד של עיר ומועצה מקומית‪ ,‬ולכן אין כל משמעות מבחינת‬
‫תקצוב מענקי איזון ומענקי הפיתוח‪.‬‬
‫‪ .2‬עובדים‪ -‬במעבר ממועצה מקומית לעיר‪ ,‬העובדים שהנם בהסכם קיבוצי כלומר בדירוג‬
‫ודרגה‪ ,‬עולה מתח הדרגות בדרגה אחת‪ .‬המשמעות ממוצע עלות כוללת של השכר‬
‫לרשות עולה בכ‪ 6%-‬בשנה‪ .‬לעובדים בחוזים אישיים אין כל הבדל בעת מעבר ממעמד‬
‫רחוב קפלן ‪ 2‬ירושלים ‪ 21112‬ת‪.‬ד‪ 8116 .‬טלפון‪ 8071414-72 :‬פקס‪8071074,1807084-72:‬‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫אתר המשרד‪www.pnim.gov.il :‬‬
‫‪2‬‬
‫למעמד שכן מספר הזכאים לשכר בכירים וגובה שכרם נקבע בהתאם לגודל הרשות על פי‬
‫נתוני הלמ"ס‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת עובדים‪ -‬רמת הפיקוח על קבלת עובדים גבוהה יותר במועצה מקומית‪ ,‬היות‬
‫ובמועצה מקומית משרד הפנים הוא המאשר את נחיצות משרה וגם מרכיב את ועדת‬
‫הבחינה למכרזים בניגוד לרשות במעמד של עירייה‪.‬‬
‫‪ .4‬סגנים לראש הרשות‪ -‬אין כל הבדל היות ומספר הסגנים נקבע ע"פ גודל רשות‪.‬‬
‫‪ .1‬פרישת עובדים – במועצה מקומית משרד הפנים מאשר את פרישת העובדים‪ .‬עיריות‬
‫עצמאיות בקביעת תנאי פרישת עובדים בהתאם לכללים‪ ,‬ולא במסגרת התערבות‬
‫המשרד‪ ,‬אלא אם כן מדובר בתנאים חריגים או בתנאי פרישה לעובדים ברשויות שהן‬
‫בתוכניות הבראה‪.‬‬
‫‪ .8‬העברת מקרקעין‪ -‬במועצה מקומית האישור להעברת מקרקעין בסמכות הממונה על‬
‫המחוז בעירייה הסמכות בידי מנכ"ל משרד הפנים‪.‬‬
‫‪ .0‬פטור מחובת מכרז – במועצה מקומית מעבר לסעיפי הפטור הפרטניים‪ ,‬ישנו סעיף "סל‬
‫הפטור"‪ ,‬המאפשר שיקול דעת מורחב למנכ"ל משרד הפנים ליתן פטור ממכרז‪ .‬בעיריות‬
‫ישנם סעיפים המגבילים את היקף סמכות הפטור ורוב פעולותיה מחויבות במכרז‪.‬‬
‫‪ .6‬מכרזים – חוזים פטורים ממכרז‪ ,‬מכרזי זוטא וכיו"ב‪ .‬הסכומים הפטורים ממכרז‬
‫בעירייה גבוהים פי שניים מהסכומים שניתן לאשר במועצה המקומית (בעירייה‬
‫הגמישות גבוהה יותר)‪.‬‬
‫‪ .2‬מיסוי וארנונה – אין הבדל‪.‬‬
‫‪ .17‬חוק הבחירות – אין הבדל‪.‬‬
‫‪ .11‬מספר חברי מועצה – אין הבדל ‪ -‬נקבע ע"י גודל רשות‪.‬‬
‫‪ .12‬יעוץ משפטי – במועצה מקומית בניגוד לעירייה אין חובה על העסקת יועץ משפטי‬
‫כעובד סטטוטורי מן המניין‪ ,‬אלא המועצה יכולה להעסיק את היועץ המשפטי במיקור‬
‫חוץ‪.‬‬
‫‪ .11‬בקורת – במועצה מקומית ניתן להעסיק מבקר פנים במשרה חלקית‪ .‬בניגוד לעירייה‬
‫בה חלה חובה על העסקת מבקר במשרה מלאה‪.‬‬
‫‪ .14‬ועדות – במועצה מקומית בניגוד לעירייה אין חובה להקים ועדת כספים‪ ,‬ועדת ביטחון‬
‫בדרכים וועדה לקידום מעמד הילד‪ .‬ועדת הנהלה במועצה מקומית משמשת כועדת‬
‫כספים‪.‬‬
‫ד‪ .‬שיקולים מינהליים של משרד הפנים בנושא‪:‬‬
‫‪ .1‬ניהול תקין של המועצה לאורך שנים – לפחות ‪ 1‬שנים באיזון תקציבי‪.‬‬
‫‪ .2‬העדר ליקויים מהותיים בדו"חות הביקורת ‪.‬‬
‫‪ .3‬איתנות פיננסית (יכולת לעלות שכר העובדים בדרגה אחת עם ההכרזה‬
‫כעיר)‪.‬‬
‫‪ .4‬גביית מיסים עירוניים (ארנונה ומים) בשעורים הממוצעים (לפחות)‪.‬‬
‫‪ .1‬גביית אגרות והיטלים‪.‬‬
‫‪ .6‬קיומם של חוקי עזר עיקריים‪.‬‬