חינוך בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי

‫‪89‬‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫‪ȯ·Ú‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ‰ÎÙ‰Ó ˙· ÍÂÈÁ‬‬
‫·˘‪ÈÓ‡ω ˙È·‰ ˙Â‬‬
‫מאמר זה עוסק בחינוך בנות במסגרת בית הספר העברי בשנות המנדט הבריטי‬
‫)‪ .(1948–1918‬במרכזו של המאמר ניצבת השאלה באיזו מידה קיבלו בנות‬
‫בבתי הספר העבריים חינוך לערכים מהפכניים של חלוציות‪ ,‬עבודת כפיים והגנה‬
‫על המולדת‪.‬‬
‫במאמר אני מנסה להתמודד עם הנחת יסוד מקובלת שבבתי הספר בנים‬
‫ובנות שמעו ממוריהם אותם שיעורים‪ ,‬קיבלו אותם מסרים וקלטו אותם דפוסי‬
‫התנהגות‪ ,‬ערכים וציפיות בכל הנוגע לדמותם העתידית בעיני המהפכה‪ .‬על פי‬
‫תפיסה זו‪ ,‬בנות כבנים חונכו להיות עבריות חדשות‪ ,‬חלוצות‪ ,‬עובדות כפיים‬
‫ולוחמות‪ .‬עיון מדוקדק בספרי הלימוד ובהתבטאויותיהם של מורים וגננות חושף‬
‫כי לא כך הדבר‪ .‬אמנם בתי הספר חוללו עבור בנות מהפכה כפולה‪ .‬ראשית‪ ,‬בכך‬
‫שפתחו את דלתותיהם בפניהן‪ ,‬ושנית‪ ,‬בכך שאפשרו להן ערוצי עיסוק חדשים‬
‫בתחומי ההוראה‪ ,‬הניהול ואף הפיקוח על בתי הספר‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬מהפכה‬
‫חברתית זו אשר אפשרה את יציאת הבת מן המרחב הביתי‪ ,‬לא כללה‪ ,‬בדרך‬
‫כלל‪ ,‬את הערכים הלאומיים‪.‬‬
‫עוד במאמר בחינה של המסרים המינניים הסמויים והגלויים שהועברו לבנות‬
‫בבתי הספר הלאומיים‪ .‬שיח זה רובו ככולו הנו שיח מסורתי המייעד לבנות‬
‫המהפכה תפקידים במרחב הביתי‪ .‬תכנית הלימודים תמכה בחינוך הבנות‬
‫למקצועות הבישול והתפירה והדירה את הבנות ממקצועות עמלניים כנגרות‪ .‬בנות‬
‫י‬
‫* מאמר זה הוא חלק מעבודת דוקטור שנכתבה בהנחייתה של פרופסור מרגלית שילה‬
‫ועניינה "ילדות וילדי עיר בשנות הבית הלאומי )‪ – "(1948–1918‬ראו זהבית‪ ,‬תשס"ט‪.‬‬
‫ברצוני להודות לפרופסור שילה על תמיכתה בעבודה זו ועל הערותיה והארותיה‬
‫המחכימות‪ .‬ללא סיועה לא הייתה עבודתי מגיעה לידי גמר‪.‬‬
‫מי מדליָו‪) 21 ,‬תש"ע(‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫‪90‬‬
‫יכלו לצאת מביתן רק למרחבים הקשורים בבית‪ ,‬למשל לצורך טיפול במשק החי‬
‫ובגן הירק הסמוך לבית‪ ,‬או לתפקידים אשר מהווים המשך לתפקידן הביתי‬
‫כמחנכות הדור‪ ,‬קרי תפקידי הוראה‪.‬‬
‫השיח המגדרי‪-‬לאומי במקראות היה שיח מדיר‪ .‬הוא הדיר מן השיח נשים‬
‫פעלתניות כחנה אם הבנים‪ ,‬יהודית‪ ,‬דבורה או אסתר‪ .‬חג פורים‪ ,‬כדרך משל‪ ,‬נחגג‬
‫במקומות רבים מבלי שאסתר תקבל ביטוי משמעותי באתוס שנוצר סביב החג‪.‬‬
‫גם נשים פעילות בתקופת היישוב ובעליות הראשונות כרחל המשוררת‪ ,‬הודרו‬
‫כמעט לגמרי מן המקראות‪ .‬רוב הטקסטים במקראות הם של גברים ועל גברים‪.‬‬
‫השיח המגדרי במקראות בתי הספר ובחומרים שנכתבו עבור הגן עיצב‬
‫התנהגות מגדרית‪ .‬שיח זה נתן לגיטימציה להתנהגות שוברת גבולות וחסרת‬
‫משמעת בקרב הבנים‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬הבנות נדרשו לעצב התנהגות צייתנית‪,‬‬
‫ממושמעת וקונפורמית‪ .‬שיח אחר‪ ,‬המעודד עיצובה של אישיות חלוצית בקרב‬
‫בנות‪ ,‬אפשר היה למצוא רק בבתי ספר לבנות‪.‬‬
‫למרות מסרים שמרניים אלו תמונת העתיד של בוגרות החינוך העברי הייתה‬
‫בעלת אופי מהפכני‪ .‬רובן חיפשו את עתידן מחוץ למרחב הביתי וכ–‪ 20%‬מהן רצו‬
‫להשתלב בפעילות חלוצית‪.‬‬
‫"הגיבור מתל חי הוא בא מ הגלות‪ /,‬הוא בא מ החורב ‪ /‬ובלבו הפדות‪/,‬‬
‫ובלבו בני‪ // .‬ידו הייתה קטועה‪ / ,‬עיניו ראו מגור ‪ /‬והוא כולו תנועה‪/ ,‬‬
‫והוא כולו מאור‪ // .‬בשרו חל כליל‪/ ,‬הוא מת על המשמר ‪ /‬א לילה‬
‫בגליל ‪ /‬נשמתו תסער‪ // .‬קוראה היא ליורש‪ / ,‬זועקת היא בכדי‪ / ,‬אל נא‬
‫‪1‬‬
‫תיוואש ‪ /‬אולי אתה הוא‪ ,‬בני…" )פיכמ‪ ,‬תרצ"ה‪.(151 ,‬‬
‫תיאור זה של טרומפלדור ופרשת תל חי שנכתב על ידי הסופר‬
‫והמשורר ש' שלו‪ ,‬קראו ילדי בכיתות ז וח בשנות השלושי במקראה‬
‫‪ 1‬יעקב פיכמ‪ ,‬משורר עברי‪ ,‬עור ומתרג‪ ,‬עלה ארצה בשנת ‪ .1919‬ער את הירחו‬
‫"מולדת" ואת הירחו "מאזני" של אגודת הסופרי העבריי‪ .‬חיבר מקראות לבתי‬
‫הספר וביוגרפיות של יוצרי ספרות עברית‪ .‬בשנת ‪ 1955‬זכה בפרס ישראל על יצירתו‪.‬‬
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
‫‪91‬‬
‫"מענית" שער יעקב פיכמ‪ 2.‬טרומפלדור המת קורא ליורשו )הגבר(‬
‫להמשי את דרכו במילי "אתה הוא בני" ולא – "את היא בתי" או "את‬
‫ילדי"‪ .‬כיצד חשו בנות שקראו טקסטי מהסוג הזה במקראות בית הספר?‬
‫מה ציפתה מה המהפכה הלאומית? מי היא הילדה העברייה שעליה חלמה‬
‫ושאותה עיצבה מערכת החינו העברי? ולבסו הא הייתה זהות בי‬
‫הציפיות המחנכי העבריי מילדי המהפכה ומילדות המהפכה?‬
‫בצד המהפכה הלאומית חינו בנות בעיד המודרני הוא מהפכה‬
‫העומדת בפני עצמה‪ .‬עד המאה התשעעשרה נחשב החינו כנכס בלעדי‬
‫של הבני ה בחברה הכללית וה בחברה היהודית‪ .‬למעט מקרי בודדי‬
‫לא נפתחו בתי ספר לבנות‪ .‬בנות קיבלו את חינוכ מאמותיה‪ ,‬ובנות‬
‫למשפחות אמידות – ממורי פרטיי שבאו לבתיה‪ 3.‬בתי ספר ספורי‬
‫בלבד נפתחו עבור בנות עד המאה התשע עשרה‪ 4.‬ג במהל המאה התשע‬
‫עשרה רוב הבנות לא נשלחו לחינו פורמלי‪ ,‬א במהלכה של המאה חלה‬
‫מהפכה שהביאה להקמת של מוסדות רבי אשר פתחו את שעריה‬
‫לבנות‪ 5.‬חינו הבנות נטע בחניכותיו ערכי מסורתיי‪ .‬הבת קיבלה מעט‬
‫השכלה חיונית למילוי תפקידיה כרעיה וכא‪ .‬באירופה נשלחו בנות‬
‫יהודיות על ידי הוריה בעיקר לבתי ספר כלליי‪ .‬חינו יהודי לבנות לא‬
‫נחשב להכרחי‪ .‬הורי הסתפקו בהוראת קריאה ביידיש ומעט בעברית‬
‫שתאפשר לבנותיה להתפלל מ הסידור‪ .‬לעתי נדירות כללו הורי שומרי‬
‫מצוות חינו יהודי פורמלי במער החינו של בנותיה )היימ‪,1997 ,‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫ש' שלו )שלו יוס שפירא(‪ ,‬סופר משורר ומתרג‪ .‬עלה לאר בשנת ‪ .1922‬היה בי‬
‫מייסדי "כפר חסידי"‪ ,‬עבד מספר שני כמורה‪ .‬זכה בפרס ישראל לשירה בשנת ‪.1973‬‬
‫למשל פרנסואה דה פנלו )‪ (1715–1651‬שלימד בנות אצולה צרפתיות )בצבי‪,1976 ,‬‬
‫עמ' ‪.(112‬‬
‫למשל בית הספר של דה מנטו בססיר שפעל במהל המאה ה‪ ,18‬עד שנסגרו שעריו‬
‫בזמ המהפכה הצרפתית )ש(‪.‬‬
‫כפי שהעירה דבורה וייסמ‪" :‬העדר מסגרות חינו פורמאליות אי פירושו היעדר חינו‬
‫אלא רק היעדר תיעוד של חינו" )תשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪.(2‬‬
‫‪92‬‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫עמ' ‪ 6.(50‬בתי ספר ראשוני לבנות יהודיות באירופה קמו בסו המאה‬
‫השמונה עשרה בפראג‪ ,‬בגרמניה ובצרפת‪ 7.‬בתי ספר אלו יועדו בעיקר‬
‫לבנות השכבות החלשות בחברה‪ .‬ה הציעו לנערות ידע בסיסי בקריאה‬
‫והכשרה מקצועית‪ .‬באר ישראל החלו לקו מוסדות חינו לבנות באמצע‬
‫המאה התשעעשרה‪ .‬בשני ‪ 1855–1854‬הוקמו בירושלי שני בתי ספר‬
‫ראשוני לבנות‪ .‬בבתי ספר אלו למדו מעט לימודי כלליי ומלאכת יד‬
‫)אלבוידרור‪ ,1986 ,‬עמ' ‪.(81–80‬‬
‫חינו בעל אופי לאומי לבני ולבנות החל להתגבש לקראת סו המאה‬
‫התשעעשרה‪ .‬הניסיונות הראשוני בתחו זה היו דווקא ביפו‪ ,‬ולא‬
‫בירושלי‪ ,‬מעוז "היישוב היש"‪ .‬בית ספר ראשו לבני ולבנות הוק על‬
‫ידי ישראל בלקינד בשבט תרמ"ט )‪) (1889‬ש‪ ,‬עמ' ‪ .(132–131‬בית הספר‬
‫נסגר לאחר שנה‪ ,‬א לאחר מספר שני קמו ביפו שני בתי ספר עבריי‬
‫חדשי‪ .‬בשנת ‪ 1892‬ק בית ספר עברי לבני‪ ,‬ובשנת ‪ 1893‬ק בית ספר‬
‫עברי לבנות‪ .‬בתי הספר ביפו הוקמו תו שיתו פעולה בי "חובבי ציו"‬
‫ואגודת "כל ישראל חברי" )כי"ח(‪ .‬ה הפכו למודל לחינו העברי באר‬
‫)ש‪ ,‬עמ' ‪ .(135‬בתי הספר שקמו ביפו בשני אלו מייצגי את שני‬
‫המודלי המרכזיי של חינו לבנות שאפיינו בשני הבאות את חינו הבת‬
‫ביישוב‪ .‬רוב בתי הספר‪ ,‬בעיקר בזר העובדי ובזר החינו הכללי‪ ,‬היו‬
‫מעורבי ובה למדו בני ובנות יחדיו‪ .‬לכאורה‪ ,‬בנות לא היו אמורות‬
‫לקבל חינו שונה מבני‪ .‬מיעוט בתי הספר‪ ,‬בעיקר בזר החינו הדתי‪,‬‬
‫נתנו חינו נפרד לבנות‪ 8.‬עצ קיומ של בתי הספר לבנות ככלל‪ ,‬ובתוכ‬
‫בתי הספר העבריי שפתחו שעריה לבנות‪ ,‬מהווה ללא ספק מהפכה‬
‫בתפיסת המגדר באר‪ .‬ה פתחו שעריה להוראה למורות ואפשרו לנשי‬
‫לצאת לתחו הציבורי ולפרנס את עצמ‪ .‬א זו ללא ספק מהפכה מגדרית‪.‬‬
‫‪ 6‬על הקושי שיצרה מציאות זו ועל הדח שנוצר בעקבותיה להקי בתי ספר יהודיי‬
‫לבנות ראו מנקי‪.2004 ,‬‬
‫‪ 7‬בית ספר ראשו לבנות יהודיות בפראג ק בשנת ‪) 1774‬אלבוי–דרור‪ ,1986 ,‬עמ' ‪.(50‬‬
‫בית ספר יסודי ראשו לבנות יהודיות ק בדסאו בשנת ‪) 1786‬אליאב‪ ,‬תשכ"א‪ ,‬עמ'‬
‫‪ .(271‬בית ספר יסודי ראשו לבנות יהודיות ק בדסאו בשנת ‪) 1786‬ש(‪.‬‬
‫‪ 8‬בית ספר "אוולינה דה רוטשילד"‪ ,‬בית ספר "שפיצר" ואחרי‪.‬‬
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
‫‪93‬‬
‫א מה הקשר למהפכה הלאומיתהציונית? להל אנסה לבחו את‬
‫המסרי הלאומיי והמגדריי שהועברו לבנות בבתי הספר ולהוכיח כי‬
‫בבתי הספר העבריי לא נדרשו לסוגיית מקומ של בנות במהפכה‬
‫הלאומית‪ .‬הנחת היסוד הייתה כי בנות מקבלות חינו זהה לבני‪ ,‬והמסרי‬
‫הלאומיי הניתני לבני ולבנות ה אחידי‪ ,‬שכ החינו הלאומי מעורב‪.‬‬
‫מציאות זו יצרה חלל בכל הנוגע לשאלת מקומ של בנות בחינו העברי‪,‬‬
‫ובמקו שלא נאמרו מסרי מהפכניי חדרו באופ טבעי מסרי מסורתיי‪.‬‬
‫‪ÍÂÈÁ‰ ˙ίÚÓ· ÌÈÈÂÓÒ ÌÈÈÂÏ‚ ÌÈÈÈÓ ÌȯÒÓ‬‬
‫בחינת העברת המסרי במערכת החינו היא בעלת חשיבות רבה להבנת‬
‫דמותה הציונית של האישה‪ .‬המסרי המינניי שהועברו לבני ולבנות‬
‫במערכת החינו היו מבוססי על סטריאוטיפי מינניי או על ציפיות‬
‫מגדריות של המחנכי‪ .‬החוקרת איילה מלאפיינס מגדירה סטריאוטיפי‬
‫מינניי כ"תבניות חשיבה שגורות‪ ,‬נוקשות וכוללניות‪ ,‬המייחסות לגבר או‬
‫לאישה אפיוני‪ ,‬תכונות אישיות והתנהגויות "טיפוסיות" בשל מינ‬
‫הביולוגי‪ ,‬מבלי לבחו אות מול מציאות פרטית כל שהיא" )מלאפיינס‪,‬‬
‫‪ ,1998‬ב‪ ,‬עמ' ‪ .(93‬חוקרי חלוקי בדעת בשאלה הא לתורשה יש‬
‫השפעה על ההבדלי בי המיני‪ .‬לדעת רבי מה התורשה אינה מספקת‬
‫בסיס להבנת רוב ההבדלי בי המיני‪ 9.‬אלא שהחינו להבדלי מי מתחיל‬
‫בגיל כה צעיר‪ ,‬עד שנית לטעות ולראות את ההבדלי בי המיני‬
‫כמולדי‪ .‬נראה שלהורי‪ ,‬למערכת החינוכית ולתרבות הרחבה יותר‪,‬‬
‫תפקיד מכריע בהקניה מוקדמת של הסטריאוטיפי המינניי )פרידמ‪,‬‬
‫שריפט ויזרעאלי‪ ,‬תשמ"ב‪ ,‬עמ' ‪ .(16–15‬במקרה הציוני הכוונה היא‬
‫להעברת מסרי מהפכניי לבני ומסרי מסורתיי לבנות – הב חלו‬
‫והבת עקרת בית‪ ,‬רעיה וא‪.‬‬
‫כפי שהראינו לעיל‪ ,‬מערכת החינו סימלה את חוד החנית של‬
‫המהפכה הפמיניסטית הציונית‪ .‬עצ פתיחת שעריה של המערכת לבנות‬
‫‪ 9‬למעט הבדלי הקשורי בתוקפנות ובתהליכי למידה‪ .‬בשני תחומי אלו נמצאו‬
‫הסברי ביולוגיי להבדלי בי המיני )פרידמ‪ ,‬שריפט ויזרעאלי‪ ,‬תשמ"ב‪ ,‬עמ' ‪.(15‬‬
‫‪94‬‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫הייתה‪ ,‬כאמור‪ ,‬מהפכה בפני עצמה‪ 10.‬רוב התלמידי למדו בכיתות‬
‫מעורבות וקיבלו מסרי זהי‪ .‬תכניות לימודי לא הגדירו יעדי לאומיי‬
‫נפרדי לבני ולבנות‪ ,‬ונקבע כי "אי לשי פדות בחינוכ של שני‬
‫המיני" )הוועד הלאומי ליהודי אר ישראל ‪ :‬וועד החינו )]ר"פ[(‪.‬‬
‫אחוז גבוה של נשי שימש במערכת בתפקידי גננות‪ ,‬מורות ואפילו‬
‫מפקחות ומנהלות‪ .‬הנשי שחינכו את ילדי המהפכה היו בעצמ סמל‬
‫ליציאה מהתחו הפרטי לתחו הציבורי‪ .‬ה אלה שהעבירו לילדי המהפכה‬
‫את הערכי הציוניי‪ ,‬ה ראו עצמ כמהפכניות וסימלו את דמותה של‬
‫העברייה החדשה‪ .‬למרות כל האמור‪ ,‬נשי אלו‪ ,‬ובוודאי גורמי אחרי‬
‫במערכת החינו‪ ,‬היו חלק בלתי נפרד ממסורת של העברת מסרי מגדריי‬
‫מסורתיי לבנות בתקופת היישוב‪ .‬להל אעמוד על כמה מהמסרי‬
‫המינניי המרכזיי שהועברו לבנות במערכת החינו‪.‬‬
‫‪ 10‬הסיבה לשילוב הבנות בתחו החינו קשורה ללא ספק בצור לחנ את הבת כדי‬
‫שתוכל למלא את תפקידה כמחנכת לילדיה בביתה‪ .‬שילוב הבנות במערכת החינו הינו‬
‫למעשה הרחבה של התחו הפרטי‪ .‬ה עוסקות בתחו החינו ששיי למרחב הפרטי‬
‫אבל במרחב הציבורי )‪ .(Shilo, 1996‬הרחבה זו של התחו הפרטי לא התרחשה רק‬
‫באר ישראל‪ .‬היא הייתה חלק מתהלי שהתרחש בעול המערבי כולו ומאות סיבות‪.‬‬
‫נשי נשלחו ללמוד כדי שתוכלנה לחנ את ילדיה ברוח המוסר הנכו )באנדיטר‪,‬‬
‫‪ ,1985‬עמ' ‪ .(196–192‬באופ דומה הוגדרה ג הסיבה לפתיחת בתי ספר לבנות יהודיות‬
‫באירופה‪ .‬כ למשל מטרת בית הספר לבנות בפרנקפורט דמיי )‪ (1810‬הוגדרה כ‪:‬‬
‫"להעניק לאימהות ולעקרות הבית לעתיד 'חינו בורגני' שיתמקד בעבודת האישה‬
‫בבית‪ ,‬בפיתוח מידותיה המוסריות – הדתיות ובתכונות של סדר‪ ,‬ניקיו וחסכנות"‬
‫)פיינר‪ ,‬תשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪.(267–266‬‬
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
‫‪95‬‬
‫שיעור תפירה‬
‫תלמידה ומורה ליד מכונת תפירה בבית ספר לבנות ג' בירושלי )‪(1938‬‬
‫מוסרת התמונה‪ :‬שרה גליקלי סלוש‬
‫ארכיו לחינו יהודי‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‬
‫‪È˙È·‰ ·Á¯Ó· ˙·‰ Ï˘ ‰Ó˜Ó‬‬
‫בחינה של מקראות מה למדו תלמידי בבתי הספר בתקופת המנדט‪ ,‬ה‬
‫בזר הכללי וה בזר המזרחי )לזר העובדי לא היו בשני אלו מקראות‬
‫עצמאיות והוא עשה שימוש במקראות שנכתבו עבור הזר הכללי(‪ ,‬מגלה‬
‫שיש בה מעט מסרי מהפכניי שכוונו לבנות‪ 11.‬כ‪ ,‬למשל‪ ,‬נית מדי פע‬
‫לפגוש טקסטי העוסקי בפועלות‪ .‬א עיקר הטקסטי מכווני את הבנות‬
‫‪ 11‬על המחסור בספרי לימוד ייחודיי בבתי הספר של זר העובדי ראו דרור‪.2006 ,‬‬
‫‪96‬‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫לעיסוקי מסורתיי‪ .‬כ‪ ,‬למשל‪ ,‬במקראה לילדי הכיתה הראשונה בש‬
‫"ספרי הראשו" )תרצ"ח( כותבת הילדה תמי חיבור לאמה על ימות‬
‫השבוע‪:‬‬
‫ביו הראשו ‪ /‬לא ארבה לישו ‪ /‬אקו לעבוד ‪ /‬לעבוד וללמוד ‪/‬‬
‫ביו השני‪ /‬לי ספר תקני ‪ /‬אקרא בו סיפור ‪ /‬ואכי השיעור‬
‫ביו השלישי ‪ /‬אותי תבקשי ‪ /‬בגינה ובלול ‪ /‬ובחדר הבישול‬
‫ביו הרביעי ‪ /‬יו כביסה לי יהי ‪ /‬אכבס לבני ‪ /‬לאחי הקטני‬
‫ביו החמישי ‪ /‬יש את נפשי ‪ /‬מכתב לכתוב ‪ /‬לסבי הטוב‬
‫ביו השישי ‪ /‬ממני תדרשי ‪ /‬לעבוד אית מעט ‪ /‬לכבוד השבת‬
‫וביו השבת ‪ /‬הא ג הבת ‪ /‬שתינו נחות ‪ /‬מכל המלאכות‪.‬‬
‫)אוירב ופינקרפלד‪ ,‬תרצ"ח‪ ,‬עמ' ‪(41‬‬
‫אמנ תמי הקטנה קוראת ספרי וכותבת מכתבי‪ ,‬א היא נושאת ג כ‬
‫בכל מטלות הבית והחצר‪ .‬היא מכבסת‪ ,‬מבשלת‪ ,‬מטפלת בתרנגולות‬
‫ועובדת בגינה‪ .‬בבית מוזכרות רק שתי דמויות עובדות‪ :‬הא ובתה‪.‬‬
‫מסר דומה‪ ,‬א ביתר חדות‪ ,‬נית למצוא במקראה "כרמנו" לילדי הכיתה‬
‫השנייה )תרצ"ד(‪:‬‬
‫‪˙·˘ „·ÎÏ‬‬
‫אמי יצאה אל השוק ‪ /‬לקנות צרכי שבת ‪ /‬אמי שבה מ השוק ‪ /‬והביאה צרכי‬
‫שבת!‬
‫מה? ‪ /‬קמח‪ ,‬בשר‪ ,‬דגי ופירות ‪ /‬לכבוד שבת ‪ /‬לכבוד שבת!‬
‫אמי הסיקה התנור ‪ /‬להכי מטעמי לשבת‪ /,‬אמי טרחה כל היו ‪ /‬והכינה‬
‫מטעמי לשבת‬
‫אי? ‪ /‬אפתה‪ ,‬בישלה‪ ,‬צלתה ורקחה ‪ /‬מטעמי לשבת‪ ,‬מטעמי לשבת!‬
‫אבא הל לבית הכנסת ‪ /‬לקבל את השבת‪ / ,‬אבא שב מבית הכנסת ‪ /‬וכיבדנו‬
‫את השבת!‬
‫במה? ‪ /‬במאכל‪ ,‬במשתה‪ ,‬בברכות וזמירות ‪ /‬לכבוד שבת‪ ,‬לכבוד שבת‬
‫)אוירב‪ ,‬אזרחי ויחיאלי‪ ,‬תרצ"ד‪ ,‬עמ' ‪.(55–54‬‬
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
‫‪97‬‬
‫תמונה מלווה לשיר "לכבוד שבת"‪ ,‬מתו המקראה "כרמנו‪ :‬ספר לימוד לשנת הלימודי השניה"‬
‫דביר‪ ,‬תלאביב‪ ,‬תרצ"ג‪ ,‬עמ' ‪54‬‬
‫כפי שאפשר לראות‪ ,‬הא היא המבצעת את כל עבודות ההכנה לכניסת‬
‫השבת‪ .‬היא קונה‪ ,‬טורחת‪ ,‬מבשלת אופה ורוקחת‪ .‬תפקידו של האב הוא‬
‫ללכת לבית הכנסת ולקבל את פני השבת‪.‬‬
‫בסיפור "שמחה במעו עניי" המובא במקראה "ספרנו"‪ ,‬מובעת‬
‫ציפייה מהא ומהבת שתשמחנה בעבודות הבית המוטלות עליה‪:‬‬
‫"בחמישי בשבת בערב‪ ,‬בביתו של שמואל הרוכל‪ .‬בתיה הדליקה נר‬
‫והתחילה עוסקת בצרכי ביתה בזריזות ובפני מאירות; וילדותיה א ה‬
‫עמדו לשמש את אימ ולסייע לה באהבה וברצו; זו קולפת בולבוסי‪ ,‬זו‬
‫מגשת קיטו של מי‪ ,‬זו קופצת ומביאה צרורות וקסמי יבשי וזו עורכת‬
‫‪12‬‬
‫את העצי על גבי הכיריי" )אדלר ועמיתיו‪ ,‬תר"פ‪ ,‬עמ' ‪.(11‬‬
‫‪ 12‬ג בסיפור זה החלוקה המגדרית ברורה ביותר‪" :‬אורחי יקרי הולכי בשעה זו‬
‫אלינו‪ :‬מוישל'ה אחיכ מ הישיבה ואבא מ הכפר‪' ...‬אבא יבוא וכס בידו‪ ,‬ואקח ואכי‬
‫לכבוד שבת חלה‪ ,‬דגי ובשר‪ ,‬ויי לקידוש ולהבדלה‪ ,‬וקוגיל אעשה'‪".‬‬
‫‪98‬‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫מתו‪" :‬ספרי הראשו‪ :‬ספר קריאה לשנת הלימודי השנייה"‪ ,‬ערכו‪ :‬פסח אוירב ואנדה פינקרפלד‪,‬‬
‫איורי‪ :‬ח' גליקסברג‬
‫דביר‪ ,‬תלאביב תרצ"ח‪ ,‬עמ' ‪12‬‬
‫הא והבנות מצויות בבית‪ ,‬במרחב הפרטי‪ .‬הבני‪ ,‬לעומת זאת‪ ,‬מצויי‬
‫במרחב הציבורי‪ .‬רוב מוחלט של הטקסטי העוסקי בעבודה מחו‬
‫לבית מצייני עבודות של גברי בלבד‪ .‬דוגמה מאלפת לעניי נית‬
‫למצוא בסיפור "העובדי וחלוקת העבודה"‪ ,‬המופיע במקראה "ספרנו"‪.‬‬
‫בסיפור מופיעי אזכורי של ‪ 18‬מקצועות גבריי‪ :‬איכר‪ ,‬טוח‪ ,‬אופה‪,‬‬
‫נפח‪ ,‬עגלו‪ ,‬חוצב‪ ,‬פחמי‪ ,‬חוטב‪ ,‬פועל‪ ,‬בנאי‪ ,‬נגר‪ ,‬סתת‪ ,‬אורג‪ ,‬ני ]=בונה‬
‫נפות[‪ ,‬לוב ]=לוב לבני[‪ ,‬חרשע‪ ,‬חרשברזל ומלח ]=כורה מלח[ –‬
‫כול בלשו זכר‪ .‬המסר של הסיפור הוא "על כורח אתה אומר‪ ,‬שכל‬
‫יושבי תבל עדת פועלי גדולה ה וכל אחד חייב תודה לחברו המיטיב‬
‫עמו בעבדו את עבודתו באמונה" )אדלר ועמיתיו‪ ,‬תר"פ‪ ,‬עמ' ‪ .(40‬אמנ‬
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
‫‪99‬‬
‫בסו הסיפור נאמר ש"כל בני האד ה אפוא משפחה אחת גדולה של‬
‫אחי ואחיות" )ש‪ ,‬עמ' ‪ ,(118‬א מלבד אזכור זה‪ ,‬הסיפור כולו גברי‪.‬‬
‫לאישה אי מקו ממשי בעול העבודה‪ .‬כל פועל ופועל חיוני לעול‪,‬‬
‫עבודתו חיונית וקיומית‪ .‬ומה ע האישה? זאת ועוד‪ ,‬מיו גיבורי הטקסטי‬
‫על פי מינ מעלה כי במקראות שנבדקו ושיועדו לתלמידי כיתות בית הספר‬
‫העממי ‪ 311‬גיבורי הטקסטי השוני ה דמויות ממי זכר לעומת ‪45‬‬
‫דמויות ממי נקבה‪ .‬ב‪ 91‬טקסטי מופיעות דמויות ממי זכר וממי נקבה‬
‫באופ שווה‪.‬‬
‫המודל העברי הגברי מוצג בספרי הלימוד בצורה גלויה וברורה‪ .‬כ‬
‫למשל כותב המחנ זאב יעב בסיפור "ממראות האר"‪ ,‬המופיע במקראה‬
‫"ספרנו"‪ ,‬ומתאר את ביקורו בפתחתקווה‪" :‬ראיתי את בני הנעורי‪ ,‬ויר‬
‫‪13‬‬
‫לבי‪ ,‬כי בני חיל ה‪ ,‬בעלי קומה וכוח‪ ,‬ופניה יפיקו עוז" )ש‪ ,‬עמ' ‪.(118‬‬
‫למותר לציי שנערות כלל אינ מופיעות בסיפורו‪ .‬בדומה בסיפור "מעשה‬
‫בפועל גלילי" מגיע הפועל הגבר לחיבור מלא ע הטבע‪" :‬ביו ההוא‬
‫הובא שלמה שפי בברית אהבה נאמנה ע הטבע וע החי והיה לאיש עובד‬
‫אדמה בהרי הגליל" )אוירב‪ ,‬אזרחי ויחיאלי‪ ,‬תרצ"ה‪ ,‬עמ' ‪ .(123‬יוצא דופ‬
‫אחד מצאתי בקטע מכתבי א"ד גורדו‪ ,‬הקורא לאחיו ולאחיותיו באופ‬
‫שווה‪" :‬את תחיו את חיי ישראל" )ש‪ ,‬עמ' ‪ .(126‬לכלל זה כמעט ואי‬
‫יוצאי מ הכלל‪ .‬ובכל זאת‪ ,‬באחת המקראות מופיע נוסח "יזכור"‬
‫לחלוצי שנהרגו‪ .‬המקראה מייחסת מקור זה לנופלי במאורעות תרצ"ו‪.‬‬
‫במקור הוא נכתב על ידי ברל כצנלסו לזכר של חללי תלחי )שגב ‪,1999‬‬
‫עמ' ‪ .(107‬הנוסח כולל בני ובנות‪" :‬יזכור ע ישראל את הנשמות‬
‫הטהורות של בניו ובנותיו‪ ,‬הנאמני והאמיצי‪ ,‬אנשי העבודה והשלו‪,‬‬
‫אשר הלכו מאחרי המחרשה ויחרפו נפש על כבוד ישראל ועל אדמתו"‬
‫)אוירב‪ ,‬אזרחי ויחיאלי‪ ,‬תרצ"ז‪ ,‬עמ' ‪ .(112‬הנוסח הגלוי מצר את הבנות‬
‫לכלל החלוצי וא לברית הדמי של הנופלי‪ ,‬בוני האר‪ ,‬אשר הקריבו‬
‫‪ 13‬זאב )וול( יעב‪ ,‬סופר‪ ,‬היסטוריו ואיש חינו‪ ,‬ממייסדי סיעת המזרחי בשנת ‪,1902‬‬
‫יליד פולי‪ .1847 ,‬עלה לאר ישראל בשנת ‪ .1887‬ניהל את בית הספר בזכרו יעקב‪.‬‬
‫מחברי "וועד הלשו העברית"‪ .‬נחשב למעצב "חג הנטיעות" בט"ו בשבט כאשר לקח‬
‫את תלמידיו לטעת עצי בשנת ‪.1890‬‬
‫‪100‬‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫חייה למע המולדת‪ .‬א זהו טקסט בודד‪ .‬כל הטקסטי במקראה זו‬
‫העוסקי בחלוציות או בעבודת אדמה‪ ,‬ללא יוצא מ הכלל‪ ,‬ה גבריי‪.‬‬
‫המסר הסמוי המועבר לתלמידי הוא ש"חלו" הוא "גבר"‪ .‬חשוב לציי כי‬
‫בצד תיאור הבנות במרחב הפרטי והוצאת הבני אל המרחב הציבורי‪ ,‬אצל‬
‫הבני מודגשי מקצועות יצרניי ובעלי סטטוס גבוה באתוס המהפכני‬
‫הציוני‪ .‬ה שומרי‪ ,‬עובדי אדמה‪ ,‬פועלי‪ ,‬חלוצי ורועי צא‪ .‬יהודית‬
‫שטיימ שבדקה א היא מקראות לבתי ספר )עד שנת תרפ"ג(‪ ,‬טוענת‬
‫שלבת ניתנה יציאה לתחו הציבורי רק כאשר דובר בחזו חלוצי – הבת‬
‫כפועלת או כעובדת אדמה‪ .‬לדעתה קשור הדבר בקרבה האידאולוגית שבי‬
‫רעיו החלוציות ובי רעיו השוויו )שטיימ‪ ,2002 ,‬עמ' ‪ .(150‬ג א נקבל‬
‫את דעתה‪ ,‬עדיי כמות הבנות החלוציות במקראות אות בדקתי דל מאוד‪.‬‬
‫באותה המידה חסרות במקראות בנות משכילות או דמויות של מנהיגות‪.‬‬
‫כ למשל במקראה "כרמנו" לכיתות ז–ח מופיעי שני חלקי המוקדשי‬
‫לדמויות‪ :‬האחד נקרא "אישי" והשני "סופרי וספרי"‪ .‬בשני החלקי‬
‫לא מוזכרת אפילו דמות נשית אחת )אוירב‪ ,‬אזרחי ויחיאלי‪ ,‬תרצ"ז‪,‬‬
‫עמ' ‪.(247–155‬‬
‫קריאה בדברי חלק מהמורות והגננות מלמד על קיומה של תפיסת‬
‫‪14‬‬
‫עול אשר האדירה את האמהת והאמינה בחשיבות היות הא בביתה‪.‬‬
‫בפגישות בי גננות ומחנכות להורי הילדי מוצאי אנו מחנכות הקוראות‬
‫לאמהות להיות בבית ולדאוג לסדר היו ולסביבה שבה יגדלו ילדיה‪ .‬ג‬
‫יציאה לעבודה בשל מצוקה כלכלית לא התקבלה בהבנה‪ .‬במקרי אלו‬
‫קראו הגננות לאמהות לעבוד במשרות המאפשרות לה לחזור הביתה‬
‫בצהרי ולטפל בילדיה‪ .‬גננות אחרות עודדו אבות לבוא לאסיפות הורי‬
‫‪ 14‬תפיסה זו לא הייתה ייחודית למערכת החינו באר‪ .‬במאה התשעעשרה התפתח‬
‫באירופה מודל ה"א הטובה" המקריבה את כל חייה עבור ילדיה‪ ,‬היושבת בביתה‬
‫ודואגת לכל צורכי הילד‪ .‬במקביל התפתחו מודלי של "אמהות רעה" אשר זכתה לגינוי‬
‫חברתי‪ .‬בי האמהות ה"רעות" היו אימהות עובדות‪ ,‬ג א נאלצו לעבוד בשל מצוקה‬
‫כלכלית )באנדיטר‪ ,1985 ,‬עמ' ‪ 185‬ואיל‪ ,‬ובעיקר עמ' ‪ .(207–206‬התאוריה‬
‫הפסיכואנליטית של פרויד עודדה תפיסת עול זו‪ .‬היא ראתה באמהות פיתרו לתסבי‬
‫הילדות של הבת ועודדה אמהת טוטאלית )ש(‪.‬‬
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
‫‪101‬‬
‫כיוו שמקומו של האב חזק יותר במשפחה בעלת המבנה הפטריארכלי‪,‬‬
‫ולכ חשוב היה לה לשוחח ע האבות ולא רק ע האמהות‪ ,‬המשניות‬
‫במבנה המשפחה‪ .‬היו גננות אשר עודדו דווקא את האמהות לבוא לאספות‬
‫ההורי‪ ,‬כדי להדרי אות כראוי בדר הראויה למילוי תפקיד כאמהות‬
‫לילדי המהפכה‪ ,‬מתו הנחה שזה תפקיד האישה בבית‪ .‬כאשר נדרשה עזרה‬
‫בבישול או באפייה לג הוזמנו רק האמהות‪ 15.‬אחות בית הספר זהבה‬
‫בלומנשטי–גרוספלד סיכמה תפיסה זו במאמר הנושא את הש "בעיית‬
‫חינו הבנות באר"‪" :‬בבתי הספר השוני באר‪ ...‬אי מכיני את הבנות‬
‫לתפקיד האמיתי בעתיד‪ ....‬להיות בעלת בית טובה וא נבונה לילדיה‪...‬‬
‫'להיות א' א הוא מקצוע‪ ,‬ומקצוע מכובד מאד‪ ,‬אשר יש להתכונ אליו‬
‫במסירות ובכוונה רבה" )בלומנשטיגרוספלד‪ ,‬תש"ה‪ ,‬עמ' ‪.(23‬‬
‫תפיסה זו‪ ,‬הממקמת את הבת במרחב הביתי‪ ,‬באה לידי ביטוי ג‬
‫בארגו תכניות הלימודי בבתי הספר הכלליי‪ ,‬ויותר מכ בבתי הספר‬
‫הדתיי‪ .‬כ למשל‪ ,‬נערכה הפרדה במקצועות העמלניי בי בני ובנות‪.‬‬
‫בתכניות הלימודי של הזר הכללי היו בני פטורי משיעורי תפירה‪.‬‬
‫במקביל ה קיבלו תגבור בשעות העבודה בגינה ביחס לשעות שבה עבדו‬
‫בנות בגינה )יונאי‪ ,‬תש"ס‪ ,‬עמ' ‪ .(27‬בזר החינו הדתי ניכר פער זה בצורה‬
‫בולטת א יותר‪ .‬בתכניות הלימודי של "המזרחי" למדו רק בני טעמי‬
‫המקרא‪ ,‬בטענה שלבנות אי צור בלימוד טעמי כיוו שאינ קוראות‬
‫בתורה בבית הכנסת‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬קיבלו הבנות תגבור של שיעורי ביאור‬
‫התפילה ודיני‪ ,‬שהרי ה צריכות לנהל בית כשר וללמד את ילדיה תפילה‪.‬‬
‫בנות לא למדו שיעורי תלמוד‪ ,‬ה קיבלו תגבור בשיעורי זמרה‪ ,‬התעמלות‬
‫ומלאכת יד‪ .‬כותבי תכנית הלימודי הסבירו כי ההבדל בי הבני לבנות‬
‫נובע ראשית מ ההבדלי המהותיי בי בני לבנות‪ .‬אצל בני בולט הקו‬
‫האינטלקטואלי‪ ,‬בעוד שאצל בנות בולט הרגש‪ .‬ועוד‪ ,‬המסורת היהודית‬
‫פטרה את האישה מחובות מסוימי שבה חייב האיש‪ ,‬ולכ יש הבדלי‬
‫בי בני ובנות בתחו לימודי הקודש‪ .‬כמו כ יש להוסי לבנות שיעורי‬
‫‪ 15‬ראו למשל את גיוס האמהות לאפיית אוזני המ בג א' בירושלי )קטרבורסקי‪ ,‬תשכ"ב‪,‬‬
‫עמ' ‪.(170‬‬
‫‪102‬‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫העוסקי בתפירה‪ ,‬ברקמה‪ ,‬בבישול ובשאר מלאכות אשר ידיעת הכרחית‬
‫עבור האישה‪ ,‬בייחוד באר ישראל‪ .‬לדעת שטיימ )‪ ,(2002‬החלוקה‬
‫המגדרית בשעורי המלאכה לא רק שמיקדה את הבנות בלימודי נשיי‬
‫אלא ג פגעה בהשכלת הכללית‪ .‬מבדיקת תכניות הלימודי של בתי הספר‬
‫הכלליי משנת ‪ 1920‬עולה‪ ,‬לדעתה‪ ,‬שבנות קיבלו תגבור של שיעורי‬
‫מלאכה על חשבו שעות עיוניות‪ .‬יוס אוזרקובסקי )עזריהו( הסביר את‬
‫הפער הזה בדיוני הוועדה שתכננה את תכנית הלימודי‪ 16.‬לדבריו‪,‬‬
‫ההפחתה בשעות העיוניות לטובת השעות המקצועיות הכרחית כדי‬
‫להכשיר את הבנות לקראת עבודת בהנהלת משק הבית וג בשל חולשת‬
‫הפיזית של הבנות ביחס לבני‪ ,‬שלא מאפשרת לה ללמוד שעות רבות מדי‬
‫)שטיימ‪ ,2002 ,‬עמ' ‪.(148–146‬‬
‫החלוקה המגדרית בלטה הרבה יותר במערכת החינו המקצועית‪.‬‬
‫ממחקר שער בשנת תש"ה אליעזר ריגר אשר כותרתו "החינו המקצועי‬
‫ביישוב העברי באר ישראל"‪ ,‬עולה כי בבתי הספר המקצועיי לבני‬
‫למדו עבודות מתכת‪ ,‬כריכה‪ ,‬נגרותעבודות ע ועבודה בקרטו‪ ,‬ואילו‬
‫בבתי הספר המקצועיי לבנות למדו תפירה‪ ,‬קליעה‪ ,‬רקמה‪ ,‬סריגה וגזירה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫היו בתי ספר לבנות שלימדו ג עבודות משרדיות )ריגר‪ ,‬תש"ה‪ ,‬עמ' ‪.(21‬‬
‫בהתייחסו לממצאי אלו מביע ריגר עמדה פמיניסטית נדירה‪ .‬לדבריו‪,‬‬
‫"הרבה נערות באר ישראל מביעות את רצונ ללמוד מקצועות טכניי‬
‫שוני‪ ,‬הנלמדי עתה רק בבתי הספר המקצועיי לבני‪ .‬בנידו זה‬
‫‪ 16‬יוס עזריהו )אוזורקובסקי(‪ ,‬מחנ ומפקח‪ ,‬יליד רוסיה )‪ .(1872‬למד באוניברסיטאות‬
‫בר‪ ,‬וינה וצירי‪ .‬היה ראש הסתדרות המורי בשני )‪ (1911 – 1908‬ומנהל ביה"ס‬
‫"הריאלי" בחיפה בזמ מלחמת העול הראשונה‪ .‬שימש מפקח של הזר הכללי‬
‫במחלקת החינו של הוועד הלאומי ומנהל המחלקה בשני ‪) 1941–1937‬רש ודרור‪,‬‬
‫‪ ,1999‬עמ' ‪.(182‬‬
‫‪ 17‬אליעזר ריגר‪ ,‬יליד גליציה‪ ,‬למד באוניברסיטה ובבית מדרש לרבני בווינה‪ ,‬ניהל את‬
‫הגימנסיה "יבנה" בלודז'‪ .‬עלה לאר ישראל בשנת ‪ .1920‬לימד בגימנסיה הרצליה‬
‫ובבית מדרש למורות בתלאביב‪ .‬החל משנת ‪ 1928‬היה מפקח כללי של בתי הספר‬
‫הכלליי מטע מחלקת החינו‪ .‬בשנת ‪ 1935‬ניהל בית ספר תיכו ניסיוני בבית הכר‬
‫בירושלי‪ .‬היה ראש המחלקה לחינו באוניברסיטה העברית‪ .‬היה המנהל הכללי‬
‫הראשו של משרד החינו לאחר הקמת המדינה‪.‬‬
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
‫‪103‬‬
‫מאלפות החקירות בדבר נטיותיה המקצועיות של הנערות העובדות‬
‫ברוסיה‪ .‬החקירות האלה מגלות כי ‪ 63.5%‬של הנערות שנשאלו בדבר‬
‫נטיותיה המקצועיות‪ ,‬בחרו במקצועות גבריי‪ ...‬ורק ‪ 36.5%‬נטו לבחור‬
‫במקצועות נשיי‪ ...‬מתקבל על הדעת כי יש להרחיב את ההכשרה‬
‫המקצועית של הבנות‪ ,‬שתוכלנה להיכנס למקצועות 'גבריי' או לחלק‬
‫מה" )ש‪.(105 ,‬‬
‫תכניות הלימודי הכשירו בני יותר מאשר בנות לבניית זהות‬
‫"פועלית" ולמימושה על ידי רכישת ניסיו בעבודת כפיי‪ .‬הזהות הפועלית‬
‫הייתה בעלת סטטוס חברתי גבוה בערכי המהפכה הציונית‪ ,‬ולכ ההבניה‬
‫של תכניות הלימודי עודדה חוסר שוויוניות במעמד המהפכני של בני‬
‫ובנות בחברת היישוב‪ .‬במקביל קיבלו בנות עידוד גלוי להתבצר בתפקידיה‬
‫המסורתיי ולבנות את עתיד כאימהות וכעקרות בית‪ ,‬והפכו לתלויות‬
‫בגברי בכל הנוגע לפרנסת ולתחזוקה השוטפת של בית‪ 18.‬הבנות חונכו‬
‫‪19‬‬
‫להיות רעיות נאמנות לחלוצי נושאי המהפכה‪.‬‬
‫‪ 18‬יהודית אברהמיעינת אשר בחנה מציאות דומה בבתי הספר בישראל של שנות‬
‫השמוני של המאה העשרי‪ ,‬מסבירה את משמעות של ההבדלי המגדריי בחינו‬
‫להכשרה מקצועית בבתי הספר‪ .‬לדבריה‪ ,‬הבני המתנסי במקצועות של "מלאכה‬
‫קשה"‪ ,‬נחשפי למקצועות מבוקשי בשוק העבודה‪ ,‬חווי התנסויות המאפשרות לה‬
‫להיות בלתי תלויי בבעלי מקצוע ולבצע עבודות תיקוני בבית בעצמ‪ ,‬רוכשי‬
‫ניסיו בשימוש בחומרי וכלי שוני ומקבלי עידוד בטוח ביכולת להיות בלתי‬
‫תלויי‪ .‬הבנות‪ ,‬לעומת זאת‪ ,‬מתנסות ב"מלאכות רכות" )תפירה‪ ,‬רקמה‪ ,‬סריגה וכדו'(‪.‬‬
‫מקצועות אלה ה מקצועות בעלי סטטוס נמו בשוק העבודה‪ ,‬ואינ מבטיחי יכולת‬
‫השתכרות טובה‪ .‬ה אינ מתנסות במלאכות שמאפשרות ניסיו בשימוש בחומרי‬
‫וכלי המאפשרי ביצוע עצמאי של תיקוני בבית ונשארות תלויות בגבר – בעל‬
‫מלאכה שיסייע לה בבית )אברהמיעינת‪ ,1989 ,‬עמ' ‪.(78–76‬‬
‫‪ 19‬שיח מגדרי דומה עולה ממחקרי רבי אשר דנו במקומ של נשי במהפכות לאומיות‪.‬‬
‫כ‪ ,‬למשל‪ ,‬סוברות החוקרות פלויה אנתיאס ונירה יובל דייוויס כי לנשי בתנועות‬
‫לאומיות חמישה תפקידי מרכזיי‪ .1 :‬ייצור ביולוגי של הדור הבא‪ .2 ,‬ייצוג גבולות‬
‫האומה )לאומית‪/‬גזעית( על ידי בחירת ב זוג לאומי ראוי‪ .3 ,‬העברת המסרי‬
‫הלאומיי )סוציאליזציה וחינו(‪ .4 ,‬סימול התרבות של האומה‪ :‬האומה היא נשית‪,‬‬
‫האישה והילדי הנ הסמל שלמענו נלחמי הגברי‪ ,‬ה מטרת המאבק הלאומי‪,‬‬
‫‪ .5‬השתתפות במאבקי לאומיי‪ ,‬כלכליי‪ ,‬פוליטיי וצבאיי של האומה‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫‪104‬‬
‫מטבח בבית הספר‬
‫הבנות מבשלות במטבח בית הספר לבנות בירושלי )‪(1936‬‬
‫מוסרת התמונה‪ :‬שרה גליקלי סלוש‬
‫ארכיו לחינו יהודי‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‬
‫________________________‬
‫)‪ .(Yuval-Davis & Anthias, 1989, pp. 7–10‬לדעת תמר מאייר‪men regard the " ,‬‬
‫‪ . "nation – that is themselves – as single body‬הזהות המוחלטת בי הגבר והאומה‬
‫יוצרת אצל את הצור לקבוע את גבולות האומה )הגבולות שלה( ולכ חשוב לה‬
‫לשלוט בילודה ובייצוג של האומה‪ ,‬כלומר בשאלות מי נכלל באומה וכיצד היא מייצרת‬
‫את הייצוג שלה בעיני עצמה ובעיני אומות העול‪ .‬דבר זה מוביל לרצו לשליטה ג‬
‫בגופה של האישה‪ ,‬למשל לדאוג שאמהות האומה יביאו את ילדי האומה לעול מתו‬
‫גו מוסרי וטהור‪ .‬מקו הנשיות בחברה הלאומית תמיד יהיה משני‪ ,‬תפקידה להיות‬
‫בבחינת "עזר כנגדו" לגבר הבונה את האומה )‪ .(Mayer, 2000b, pp. 7–14‬שיח מקביל‬
‫עולה ג ממחקרי אשר דנו בקשר שבי מגדר ולאומיות בחברה הציונית‪ .‬ראו‪ ,‬למשל‪,‬‬
‫ביאל‪ ;1994 ,‬בויארי‪ ;1997 ,‬גלוזמ‪.1997 ,‬‬
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
‫‪‰ÚÂΠ˙È˙ÈȈ ˙ÂÈ˘È‡ „„ÈÚ‬‬
‫‪105‬‬
‫הבני בספרי הלימוד עוני על סטריאוטיפי של דמויות פורצות גדר‪.‬‬
‫יובב הוא ילד שובב‪ ,‬מלכל מחברות ומצייר על קירות‪ ,‬משחק בכדור‪,‬‬
‫רוד אחר ציפורי‪ ,‬הורס קני‪ ,‬נוער כחמור וגוער כמו שור )אוירב‬
‫ופינקרפלד‪ ,‬תרצ"ח‪ ,‬עמ' ‪ .(55‬אלישע לא רוצה ללכת לבית הספר אלא‬
‫לגינה )אוירב‪ ,‬מ‪ .‬אזרחי וי‪ .‬יחיאלי‪ ,‬תרצ"ד‪ ,‬עמ' ‪ .(14–13‬מנשה – שכח‪,‬‬
‫מפזר את בגדיו ואינו מוצא אות‪ ,‬מאחר לבית הספר – אמו מלמדת אותו‬
‫סדר בעזרת פתקי )ש‪ ,‬עמ' ‪ .(20–19‬יות רשל – מלכל בגדיו באוכל‬
‫)ש‪ ,‬עמ' ‪ .(22–21‬הבנות‪ ,‬למעט דמות אחת שמתוארת כלכלוכית – ילדה‬
‫שאינה רוצה להתרח‪ ,‬כול מגלות רצו לנקות‪ ,‬לסדר‪ ,‬לעזור ולסייע‬
‫)אוירב ופינקרפלד‪ ,‬תרצ"ח‪ ,‬עמ' ‪ .(98–97‬הבני שובבי‪ ,‬מרדני‪,‬‬
‫פורצי גבולות והבנות קונפורמיות‪ .‬סטריאוטיפי אלו עולי בקנה אחד ע‬
‫דימויי סטריאוטיפי של בני ובנות במחקרי מודרניי‪ .‬ממחקרי אלו‬
‫עולה שמורי מצפי מתלמידיה שינהגו בהתא לסטריאוטיפי אלה‪.‬‬
‫הבנות שנתפסות כקונפורמיות וכצייתניות נדרשות לנהוג בהתא לציפיות‬
‫אלו וזוכות ליחס מחמיר ממוריה כאשר אינ עונות על הציפיות‪ .‬הבני‪,‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬זוכי ליחס סלחני יותר בכל הנוגע להתנהגות‪ ,‬מתו הנחה‬
‫שקשה לה להיות צייתני‪ .‬בכיתות מעורבות מציאות זו יוצרת יחס מעדי‬
‫כלפי הבני‪ .‬ה זוכי לשני שלישי מההתייחסויות של המורה בכיתה‪.‬‬
‫התפרצויותיה בשיעור זוכות ליחס סלחני‪ ,‬ולכ ה מצליחי להתבטא‬
‫ביתר חופשיות בשיעור )אברהמיעינת‪ ,1989 ,‬עמ' ‪ .(80‬מחקרי מלמדי‬
‫על קשר ישיר בי הסטריאוטיפיי המינניי שמייחסי מורי לבני‬
‫ולבנות ובי הפער ההול וגדל בי הישגי בני להישגי בנות בבית הספר‪,‬‬
‫לטובת הבני‪ .‬לטענת רינה שחר‪" :‬מערכת הציפיות הנמוכה מהבנות‬
‫הופכת לנבואה שמגשימה את עצמה" )שחר‪ ,1993 ,‬עמ' ‪.(15‬‬
‫תפיסות אלו השפיעו על מצב הלימודי של בנות בבתי הספר‬
‫הלאומיי‪ .‬ממחקרי בני התקופה עולה כי מורי גילו יחס סלחני כלפי‬
‫כישלו לימודי של בני‪ ,‬ולעומת זאת‪ ,‬ביטאו עמדות סטריאוטיפיות‬
‫הנוגעות ליכולת של בנות נחשלות‪ .‬הצצה נדירה לשיח מסוג זה נית‬
‫לערו באמצעות מחקרו של ד"ר משה בריל על "התלמידי הנחשלי‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫‪106‬‬
‫בלימודיה" )בריל תרצ"ח(‪ .‬משה בריל בח במחקרו עמדות של מורי‬
‫בנוגע לסיבת עזיבת המוקדמת של תלמידי את בית הספר‪ .‬מטרתו הייתה‬
‫לבחו באיזו מידה יש הבדל בי סיבת עזיבת ילדי מזרחיי את בית הספר‬
‫ובי סיבת עזיבת ילדי אשכנזי את בית הספר‪ .‬א הוא נות בטבלאות‬
‫שער ג פילוח מגדרי‪ .‬מסתבר שמורי סברו כי יותר בנות מבני עוזבות‬
‫את בית הספר בשל מה שד"ר בריל הגדיר כ"התפתחות שכלית נמוכה‬
‫ובלתי מספקת"‪ ,‬למשל בשל רפיו שכל )פיגור שכלי‪ ,‬במונחי של ימינו(‪,‬‬
‫קוצר זכירה‪ ,‬וקשיי תפיסה‪ ,‬ואילו יותר בני מבנות עוזבי‪ ,‬לדעת המורי‪,‬‬
‫בשל סיבות התנהגותיות‪ ,‬או כהגדרת ד"ר בריל בשל "חוסר יחס רצוי‬
‫ללימודי"‪ ,‬למשל אי הקשבה בשיעורי‪ ,‬עצלות‪ ,‬שוויו נפש ביחס‬
‫ללימודי וכדומה‪ .‬הנתוני נכוני ג ביחס לבנות אשכנזיות וג ביחס‬
‫לבנות מזרחיות‪.‬‬
‫‪Ì˙˙ÈÎÏ Ìȇ˙Ó‰ ÏÈ‚‰ ÈÙÏ ÔÈÓ‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙‚ÏÙ˙‰‬‬
‫·˘‪ÌÈÊÂÁ‡·Â ÌÈËÏÁÂÓ ÌȯÙÒÓ· Â"ˆ¯˙–·"ˆ¯˙ ÌÈ‬‬
‫מספרי מוחלטי‬
‫אחוזי‬
‫·‚‪ÌȯÈÚˆ Ìȯ‚Â·Ó ÏÈ‚· ÌȯÈÚˆ Ìȯ‚Â·Ó ÏÈ‬‬
‫‪¯ÙÒÓ‬‬
‫‪ÔÈÓ‬‬
‫‪‰˙Èη ‰˙Èη Ìȇ˙Ó ‰˙Èη ‰˙Èη Ìȇ˙Ó ÏÏÂÎ „ÈÓÏ˙‰‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪18.1‬‬
‫‪72.7 6,343 12,568 50,432 69,343‬‬
‫סה"כ‬
‫‪10.0‬‬
‫‪19.5‬‬
‫‪70.5‬‬
‫‪758‬‬
‫‪6,475 23,373 33,177‬‬
‫בני‬
‫‪20‬‬
‫בנות‬
‫‪8.3‬‬
‫‪16.8 74.9 1,007 6,093 27,059 36,166‬‬
‫מקור‪ :‬דושקי ובריל )תרצ"ח(‬
‫את הצלחת של הבני בלימודי הסביר פרופסור בקי בתפיסה התרבותית‬
‫הרווחת באר המעריכה יותר חינו בני מחינו בנות‪ .‬בשל כ‪ ,‬הורי‬
‫עודדו יותר את הבני ללמוד ותמכו בה יותר )בקי‪ ,1944 ,‬עמ' ‪ .(27‬ג‬
‫בבתי הספר עצמ‪ ,‬כפי שהראינו לעיל‪ ,‬ניתנו לבנות מסרי מסורתיי שלא‬
‫עודדו הצטיינות ולא עודדו שאיפות לחלוציות‪ ,‬לקריירה או לאקדמיה‪.‬‬
‫‪ 20‬דושקי ובריל דיווחו במחקר על ‪ 11.3%‬תלמידות נחשלות‪ .‬בקי בדק מחדש את‬
‫נתוניה בשנת ‪ 1944‬וגילה כי נתו זה שגוי וכי למעשה כמות הנחשלות הוא ‪– 16.8%‬‬
‫ראו בקי‪ ,1944 ,‬עמ' ‪.28‬‬
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
‫‪107‬‬
‫‪ȈÂÏÁ‰ ÔÂÊÁ‰Ó ˙·‰ ˙¯„‰‬‬
‫"נצבתי לפני גל אבני‪ .‬גל לא גדול‪ ,‬גל כשאר הגלי‪ .‬אבל בו דבר מה‬
‫כביר‪ ,‬דבר מה נשגב‪ ,‬קדוש‪ .‬מה הקדושה בגל זה? תחתיו נטמנו גופות‬
‫גיבורינו‪ ,‬גיבורי האומה‪ ,‬אשר נלחמה עד טיפת דמ האחרונה ונפלו חלל‪.‬‬
‫פה קבר יוס טרומפלדור וחבריו‪ 21".‬במילי אלו מתארת לאה‪ ,‬תלמידת‬
‫בית הספר למל‪ ,‬את ביקור כיתתה בקבר יוס טרומפלדור בשנת תרפ"ז‪.‬‬
‫דבריה משקפי שיח רווח במערכת החינו הלאומית אשר העשיר את‬
‫דמות של גיבורי האומה‪ .‬דמות של גיבורי האומה קיבלה מקו מרכזי‬
‫בתוכנית הלימודי‪ ,‬ספרי הלימוד‪ ,‬בטקסי וחגיגות‪ .‬בפני התלמידי הוצב‬
‫מודל חלוצי‪ ,‬אלא שמודל זה רובו ככולו היה גברי‪ .‬נשי הודרו משיח זה‪.‬‬
‫להדרה זו היו פני רבות‪ .‬נית לסמל אותה בהאדרת דמותו של טרומפלדור‬
‫וחבריו והדרת של שתי נשות "השומר" שנפלו בקרב תלחי‪ ,‬דבורה‬
‫‪22‬‬
‫דרכלר ושרה צ'יזיק )סיני‪.(2008 ,‬‬
‫טקסי וחגיגות היו חלק בלתי נפרד מחיי היו יו של בית הספר‬
‫העברי‪ 23.‬חגי ישראל קיבלו ביטוי מסורתי וחדש בחגיגות בית הספר‪.‬‬
‫‪ 21‬מתו חיבורה של לאה‪ ,‬תלמידת כיתה ח' בבית הספר למל‪" ,‬על קבר טרומפלדור"‬
‫)טללי‪ ,‬עיתו בית הספר למל‪ ,‬תמוז תרפ"ה; ארכיו עיריית ירושלי‪ ,‬מיכל ‪.(212‬‬
‫‪ 22‬דבורה דרכלר עלתה ארצה בשנת ‪ ,1913‬חברת תלעדשי וחברה בארגו "השומר"‪,‬‬
‫הייתה ההרוגה הראשונה במאורעות תלחי‪ .‬נפלה מכדור שירה כאמיל אפנדי‪ .‬בעקבות‬
‫תקיפתה הורה טרומפלדור על פתיחה באש כלפי המסתנני לתלחי‪ .‬שרה צ'יזיק עלתה‬
‫ארצה בשנת ‪ ,1907‬תושבת מנחמיה‪ ,‬א היא חברת "השומר" – נענתה לקריאתו של‬
‫טרומפלדור לצאת להגנת תל חי ונפלה בהגנה על המקו‪ .‬אחיה אפרי צ'יזיק נפל‬
‫בהגנה על קיבו חולדה בשנת ‪.1929‬‬
‫‪ 23‬החוקר אבנר בעמוס ניתח את תפקיד החברתי והלאומי של ימי טקסיי אלו‪.‬‬
‫לדבריו‪ ,‬טקסי לאומיי אלו ביטאו את הערכי המשותפי של החברה ועוררו את‬
‫תחושת ההשתייכות לקהילה‪ .‬בעקבות בנדיקט אנדרסו הוא סובר שטקסי זהי‪,‬‬
‫שנערכי בו זמנית על ידי כל חברי הלאו‪ ,‬מאפשרי לה לדמיי את עצמ‬
‫כמשתייכי לאותה קהילה )בעמוס‪ ,2004 ,‬עמ' ‪ ;276‬אנדרסו‪ ,‬תשנ"ט(‪ .‬הטקסי‬
‫והחגיגות פעלו בעצמה רבה על כל החושי‪ ,‬עוררו את הרגשות המשותפי וסייעו‬
‫בהנחלת סמלי‪ ,‬מושגי ורעיונות חדשי‪ .‬באר הייתה לטקסי חשיבות כפולה‪.‬‬
‫לדבריו‪ ,‬חברת המהגרי שהגיעה ארצה‪ ,‬זנחה את התרבות הקודמת‪ ,‬א לא יכלה לאמ‬
‫את התרבות של האר החדשה משו שלא שימשה חלופה הולמת עבורה‪ .‬לכ נאלצו‬
‫‪108‬‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫בחגיגות אלו הוש דגש או על ממד החזרה אל הטבע וההיאחזות באדמת‬
‫אר ישראל‪ ,‬או אל הגיבורי ההיסטוריי של הע היהודי‪ ,‬בעיקר המכבי‬
‫)שנקולבסקי‪ ,‬תשס"ט‪ ,‬עמ' ‪ .(128–126‬מסרי אלו‪ ,‬לדעת תמר מאייר‪,‬‬
‫העלו על נס את החלו‪ ,‬האיכר והלוח והפכו את הטקסי לחגיגות בעלות‬
‫אופי גברי‪ .‬פעמי שולבו בה תחרויות ספורט‪ ,‬רכיבה וירי שלנשי לא‬
‫היה חלק בה‪ .‬ואכ בחינת החגיגות בבתי הספר ובגני מעלה חזו גברי‬
‫)‪.(Mayer, 2000, p. 291‬‬
‫"מועצת המורי למע הקר הקיימת" קיבלה עליה את עיצוב של‬
‫הטקסי והחגיגות בבית הספר‪ .‬חברי מועצת המורי כתבו עבור בתי הספר‬
‫טקסטי למחזות ולטקסי חודשיי אשר העלו על נס את ערכי המהפכה‬
‫וגיבוריה )שנקולבסקי‪ ,‬תשס"ט‪ ,‬עמ' ‪ 24.(128–126‬במקביל הוצעה שורה‬
‫של הצעות לעיסוק ב"דמויות החודש"‪ .‬דמויות אשר יו הזיכרו שלה חל‬
‫באותו החודש‪ ,‬או שה קשורות באירוע שחל באותו החודש‪ .‬כל הדמויות‬
‫המוצעות‪ ,‬ללא יוצא מ הכלל‪ ,‬היו דמויות גבריות‪ .‬כ למשל בחודש חשוו‬
‫הוצע לציי תשע דמויות‪ ,‬כול גבריות‪ ,‬ביניה הרב קלישר )מראשי תנועת‬
‫"חיבת ציו"(‪ ,‬שלמה שילר )מראשוני המורי העבריי(‪ ,‬מוצקי )מגדולי‬
‫העסקני הציוניי(‪ ,‬הסופר מיכה יוס ברדיצבסקי והברו רוטשילד‬
‫)תוספת ל˘‪ ,ÌÈ˘¯Â‬תרצ"ו–תרצ"ז‪ ,‬עמ' ג–כח(‪.‬‬
‫ה"חזו הגברי"‪ ,‬כניסוחה של תמר מאייר‪ ,‬בולט היה במיוחד בעיצוב‬
‫החגיגות והטקסי‪ .‬בעיקר בעיצובו של חג החנוכה‪ .‬בחג החנוכה הודגשה‬
‫________________________‬
‫המהגרי להמציא לעצמ תרבות חדשה שתאמה את שאיפותיה‪ .‬לחגיגות ולטקסי‬
‫היה תפקיד רב ער מבחינה זו )בעמוס‪ ,‬ש‪ ,‬עמ' ‪.(278‬‬
‫‪" 24‬מועצת המורי למע הקר הקיימת לישראל – קק"ל" הוקמה בשנת ‪ 1925‬במטרה‬
‫ליצור תרבות חלופית שתמלא את החלל שנוצר על רקע הרס המסורת ושלילת הגלות‪.‬‬
‫לטענת החוקר יובל דרור התכנית החינוכית של מועצת המורי צמחה כביקורת על‬
‫החינו העברי‪ ,‬שתכניותיו לא העניקו "חינו ציוני דיו"‪ .‬מועצת המורי שמה לה‬
‫למטרה לפתח ולגבש זהות לאומית חדשה לאור הערכי הלאומיי הציוניי‪ :‬הקשר‬
‫ע אדמת האר‪ ,‬הסתפקות במועט והקרבה למע הכלל‪ .‬מטרות אלו המשיכו את‬
‫המגמות שאפיינו את החינו בתקופת העלייה הראשונה והשנייה‪ .‬ה תורגמו לתכניות‬
‫לימודי שהוצעו למערכת החינו הפורמלית והלאפורמלית )שחורי רובי‪ ,1998 ,‬עמ'‬
‫‪ ;191–102‬דרור‪.(2008 ,‬‬
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
‫‪109‬‬
‫בגני הילדי דמות של המכבי‪ .‬טופח מיתוס הגבורה שהוא ביסודו‬
‫מיתוס גברי‪ .‬ג השירי שהושרו העבירו מסר גברי‪ ,‬למשל השיר "ניצחו‬
‫יהודה המכבי" של הנדל‪ .‬צביה קטרבורסקי שפעלה רוב שנותיה כגננת בג‬
‫א' בירושלי הסבירה שהמסיבה נערכה "לכבוד חג החנוכה‪ ,‬לכבוד‬
‫הגיבורי‪ ,‬לכבוד המכבי" )קטרבורסקי‪ ,‬תשכ"ב‪ ,‬עמ' ‪ .(160‬הגננת לאה‬
‫רוטרשטייישפה עמדה על החשיבות הרבה שבהעברת המסר הלאומי בחג‬
‫זה‪ .‬לדבריה‪ ,‬חשובה הכשרת הלב של המחנ עצמו לפני עבודתו ע‬
‫הילדי בחג החנוכה‪" :‬מי שלא נדלק בלבו הוא לפיד הגאולה ולא חודש‬
‫בזיכרונו המאורע הכביר של מלחמת העוז והגבורה של המכבי‪ ...‬ספק א‬
‫יצליח לעורר ו'להדליק' את נפש הילד" )רוטרשטייישפה‪ ,‬תש"‪,‬‬
‫עמ' ‪ 25.(62‬בדומה‪ ,‬ג בל"ג בעומר הודגשו דמויותיה של ברכוכבא‪ ,‬רבי‬
‫עקיבא ושמעו בריוחאי‪ .‬החג הדגיש את פועל של המורדי ברומאי‪,‬‬
‫הלוחמי )קטרבורסקי‪ ,‬תשכ"ב‪ ,‬עמ' ‪ .(179–178‬לעומת זאת בפורי‬
‫הודחקה מאוד דמותה של אסתר‪ .‬הגננת צביה קטרבורסקי מתארת כיצד‬
‫הכינה את הילדי לחג‪ .‬היא התמקדה בנושא התחפושת‪ ,‬השמחה‪ ,‬משלוחי‬
‫מנות ואוזני המ‪ .‬אסתר לא קיבלה כל התייחסות בתיאור ההכנות של הג‬
‫‪26‬‬
‫לחג פורי )ש‪ ,‬עמ' ‪.(171–164‬‬
‫האדרת דמות של לוחמי גברי בעבר ובהווה הלכה וגברה לנוכח‬
‫מציאות הימי‪ .‬מאורעות תרצ"ו–תרצ"ט ומאורעות השואה הגבירו את‬
‫המסר המינני‪ ,‬את ייחודו של התפקיד הגברי של הלוח והחלו‬
‫בהתמודדות ע אויבי החזו הציוני ואויבי הע היהודי‪ .‬מחנכי קראו‬
‫להדגשת מיתוסי הגבורה בבתי הספר והגני‪ .‬ה קראו להדגשת מקומ‬
‫של דוד המל‪ ,‬נחמיה‪ ,‬המכבי‪ ,‬שמעו בר גיורא‪ ,‬ברכוכבא‪" ,‬שמשו‬
‫הגיבור‪ ,‬דוד וגלית‪ ,‬יהודה המכבי וכו'" )רוטרשטייישפה‪ ,‬תש"‪ ,‬עמ'‬
‫‪" .(122‬השומר"‪ ,‬טרומפלדור ועוד )שפרוני‪ ,‬תש"ג‪ ,‬עמ' ‪ .(17‬בגני ערכו‬
‫‪ 25‬הגננת לאה רוטרשטייישפה מופיעה במספר פרסומי כ"רוטשטיי"‪ .‬א בספריה‬
‫שעברו ככל הנראה את ההגהות שלה וא בארכיו החינו היא מוכרת כ"לאה‬
‫רוטרשטיי" ולכ כ תצוטט ג בעבודה זו‪ .‬תודה למנהלת הארכיו הגב' נאוה איזי על‬
‫עצתה הטובה בעניי זה‪ .‬לאה רוטרשטייישפה הייתה גננת בזר העובדי‪.‬‬
‫‪ 26‬הגננת צביה קטרבורסקי‪ ,‬גננת ותיקה‪ ,‬עבדה בג א' בירושלי‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫טקסי לחיילי שהתגייסו לצבא הבריטי וחינכו את הילדי ללכת בדרכ‬
‫)שנקולבסקי‪ ,‬תשס"ט‪ ,‬עמ' ‪ 172‬ואיל(‪ .‬מטבע הדברי חבילות ומכתבי‬
‫נשלחו ללוחמי גברי‪ ,‬למרות שהיה ג מיעוט של נשי לוחמות )גרניט‬
‫הכה‪ .(2007 ,‬לוחמי גברי הוזמנו לבקר את הילדי בגני‪ .‬ג בספרות‬
‫הילדי בתקופת השואה אשר סופרה והושרה בגני הילדי ובבתי הספר‪,‬‬
‫הודגשה גבורתו של האב הלוח היוצא להג על ילדיו‪ .‬בספרות הילדי‬
‫מוזכרות מעט נשי מגויסות א ה זוכות לכינוי "דודה"‪ ,‬כלומר אישה‬
‫אהובה אבל לא לוחמת‪ .‬בדר כלל מילאו נשי בספרות הילדי את‬
‫תפקיד האימהות הנשארות בצד ילדיה ומייצגות את המולדת‪ ,‬העור‪,‬‬
‫את הנשארי מאחור מלאי הערצה וגעגוע לאב המגויס )דר‪ ,‬תשס"ו‪,‬‬
‫עמ' ‪.(117–116‬‬
‫העמדת המיתוס הגברי של הלוח נוצרה בוודאי ג מתו‬
‫כורח המציאות‪ 27.‬התפתחותה של חברה החיה על חרבה הולידה את‬
‫הצור בהאדרת מקומו של הלוח‪ .‬היה צור נואש לעודד את הנוער‬
‫להצטר למסגרות מיליטריסטיות בה ה עלולי לקפח את חייה‪,‬‬
‫למע קיומה של המולדת‪ .‬הייתה כא ג תשובה למעשי הנאצי‪,‬‬
‫רצו לנקו‪ ,‬לשק את הגאווה הלאומית ולמנוע שואה עתידית‪.‬‬
‫יחד ע זאת היא סימלה ג את הקשר החזק בי גברי ומלחמה‪.‬‬
‫לדעת מרי קוק ואנג'לה וולאקוט‪ ,‬יש קשר הדדי בי גבריות ומלחמה‪.‬‬
‫המלחמה נתפסת כפעילות גברית‪ ,‬ואילו הגבריות נתפסת כהשתתפות‬
‫פעילה במלחמה )‪ .(Cooke and Woollacott, 1993, pp. x–xi‬קוק מסבירה‬
‫שהאישה מקבלת במבנה מגדרי זה את דימוי ה"מוג"‪ ,‬כאשר ההגנה עליה‬
‫הופכת להיות ההצדקה המוסרית עבור הגברי ליציאה למלחמה‪.‬‬
‫החלוקה המגדרית מקבלת הצדקה ג על ידי הטבע‪ .‬גופו החסו של הגבר‬
‫מג על גופה החלש של האישה )‪.(Cooke, 1996, pp. 15–16‬‬
‫מסריה של מערכת החינו תאמו את מציאות החיי של נשי באר‪.‬‬
‫ג נשי שניסו להצטר לאחווה הגברית ולהתגייס ליחידות לוחמות כמו‬
‫‪ 27‬התופעה המתוארת כא שיקפה הלכי רוח נפוצי ביישוב‪ .‬כ‪ ,‬למשל‪ ,‬על מיליטריז‬
‫בקרב בני הנוער בזמ השואה ראו ב אליעזר‪.1995 ,‬‬
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
‫‪111‬‬
‫הפלמ"ח‪ ,‬מילאו בסופו של דבר תפקידי אימהיי ונשיי ובדר כלל לא‬
‫תפקידי לוחמה )אלעד‪ .(2000 ,‬כאשר נשי אלו השתתפו בתפקידי לוחמה‬
‫סיפור נמחה מהזיכרו הלאומי )רתוק‪ ,‬תשס"ב‪ ,‬עמ' ‪ .(287‬דמות האישה‬
‫כקורב‪ ,‬סמל האומה הזקוק להגנה והמצוי בסכנה בשעת מלחמה לא היה‬
‫ייחודי ללאומיות היהודית‪ .‬יחד ע זאת היה לו מקו נכבד בשיח הלאומי‬
‫באר )מלמ‪ ,‬תשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪ .(273–270‬שיח זה הדיר את הנשי משותפות‬
‫של אמת באחווה הגברית הלאומית כיוו שאינ מקריבות את דמ עבור‬
‫המולדת‪ .‬נשי אשר חרגו ממודל הקורב והיו מוכנות להקריב עצמ‪,‬‬
‫כדוגמת שרה אהרונסו‪ ,‬לא הפכו לסמל לאומי כיוו שחרגו מגדר תפקיד‪.‬‬
‫‪‰Â˘ ȯ„‚Ó ÁÈ˘ ¯Á‡ ˘ÂÙÈÁ‰‬‬
‫הדברי שהוצגו עד כה מבטאי ככל הנראה את מצב השיח המגדרי ברוב‬
‫בתי הספר במערכת החינו העברי באר‪ .‬א הא לא התקיי שיח אחר?‬
‫דבורה וייסמ שחקרה את חינו הבנות הדתיות בירושלי בתקופת המנדט‪,‬‬
‫ערכה השוואה בי חמישה בתי ספר שבה למדו בנות אשר סימלו‬
‫אידאולוגיות שונות‪ .‬במהל הדיו היא עשתה הבחנה ביחס לשיח הנשי‬
‫בבתי הספר בה דנה‪ ,‬בי בתי ספר מעורבי לבני ובנות )כבית הספר‬
‫"מעלה" בירושלי( לבתי ספר נפרדי לבנות )כמו בית ספר "שפיצר"(‪.‬‬
‫לדעתה‪ ,‬בבתי הספר המעורבי לא נעשתה חשיבה על מקומ של הבנות‬
‫בבית הספר‪ ,‬וה קיבלו למעשה חינו גברי )וייסמ‪ ,‬תשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪.(109‬‬
‫חשיבה נשית אפשר למצוא‪ ,‬לדעתה‪ ,‬דווקא בבתי ספר נפרדי לבנות‬
‫ושבה מטבע הדברי נערכה חשיבה הנוגעת לחינו נשי‪ .‬יהודית‬
‫שטיימ‪ ,‬אשר בדקה את עיצוב דמותו של הילד העברי בבית הספר לבנות‬
‫ביפו בשני שלפני מלחמת העול הראשונה‪ ,‬טוענת שחינו הבנות נתפס‬
‫כעניי בעל חשיבות עליונה‪ .‬חינו הבנות נתפס כבעל ער בשל תפקיד‬
‫המרכזי של הבנות דווקא בתחו הלאומי – חינו ציוני של הדור הבא‪.‬‬
‫לצור מימוש מטרה זו בית הספר לבנות ביפו שילב חינו מודרני ע חינו‬
‫מסורתי‪ ,‬חינו ששילב השכלה כללית יחד ע יסודות יהודיי מסורתיי‪.‬‬
‫מעל לכול כלל בית הספר יסודות לאומיי‪ :‬הוראה בשפה העברית‪ ,‬חינו‬
‫לעבודת כפיי‪ִ ,‬קרבה אל הטבע‪ ,‬חיזוק הגו‪ ,‬חיזוק הקשר למולדת ועיצוב‬
‫‪112‬‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫החגי המסורתיי והלאומיי )שטיימ‪ .(2002 ,‬מסרי חדשי‪ ,‬א כי‬
‫אחרי‪ ,‬הועברו לבנות ג בבתי ספר אחרי‪ ,‬ונראה שה נעשו במודע‬
‫ומתו מחשבה המכוונת לחינוכה של הבת ולמקומה בחברה הלאומית‬
‫המתהווה‪ .‬ישעיהו פרס‪ ,‬מנהל בית הספר לבנות ג "למל"‪ ,‬סיכ את עבודתו‬
‫בבית הספר בשנת תרצ"ט מעל דפי עיתו בית הספר "טללי"‪" :‬בסו שנת‬
‫הלימודי הנוכחית גמרו את לימודיה בבית הספר תשעי ושתיי‬
‫תלמידות‪ ...‬בית הספר נטע בליב את האהבה למולדת ולכל קנייני האומה‬
‫ויחס הוג לזולת‪ ,‬ועורר בלב את ההכרה כי בעיצוב אופיי ובפיתוח‬
‫תכונותיה המוסריות וכישרונותיה השכליי תוספנה ער ומשקל לדור‬
‫הגדל באר‪ ,‬העתיד להמשי בבני הבית הלאומי ובביסוסו‪ 28".‬מדבריו של‬
‫פרס אפשר להבי שהבנות עצמ‪ ,‬בשל תכונותיה‪ ,‬בשל מה שרכשו בבית‬
‫הספר‪ ,‬יהיו תוספת ומשקל לדור הגדל באר‪ .‬פרס מפתח ציפייה שהבת‬
‫‪29‬‬
‫תגשי את עצמה‪.‬‬
‫ניתוח תכניות הלימודי והתכניות החינוכיות בבתי הספר לבנות‬
‫מלמד על ניסיו לבנות מודלי חדשי של נשי עבריות‪ .‬מודלי אלו‬
‫הוצבו בפני הבנות‪ .‬פעמי המסר היה גלוי ופעמי היה סמוי‪ .‬בכל מקרה‬
‫הוא הציב בפני הבת אופקי חדשי‪ ,‬אפשרויות לא מסורתיות להתפתחות‬
‫ולעיצוב האישיות‪ ,‬אפשרויות המקנות לה זכות השתתפות מלאה בחברה‬
‫‪30‬‬
‫העברית החדשה‪.‬‬
‫‪ 28‬טללי‪ ,‬הוצאת בית הספר "למל" ירושלי‪ ,‬תמוז תרצ"ט‪ ,‬ארכיו עיריית ירושלי‪,‬‬
‫מכל ‪.212‬‬
‫‪ 29‬ישעיהו פרס‪ ,‬מחנ וחוקר אר ישראל‪ ,‬יליד ירושלי‪ ,‬ממייסדי ג הילדי הראשו‬
‫בירושלי‪ .‬ניהל את בית הספר "למל" במש ‪ 40‬שנה‪ .‬חיבר ספרי טופוגרפיה ואת‬
‫ה"אנציקלופדיה גיאוגרפית היסטורית של אר ישראל"‪.‬‬
‫‪ 30‬בניגוד לשיח המחקרי שהוצג לעיל בהערה ‪ ,19‬ניצבי מספר מחקרי המלמדי על‬
‫קיומו של שיח מגדרי אחר בחברת היישוב‪ :‬שיח מורכב המאפשר את התפתחותה‬
‫של חלוציות עברית נשית‪ .‬כ‪ ,‬למשל‪ ,‬טוע החוקר יוסי ב ארצי כי כבר בתקופת‬
‫העלייה הראשונה נית היה למצוא נשי פעילות‪ ,‬בעלות משקי‪ ,‬בעלות מקצוע‬
‫)רופאות‪ ,‬רוקחות‪,‬גננות ומורות(‪ ,‬ויוצרות כנחמה פוחצ'בסקי‪ .‬אמנ רוב הנשי ראו‬
‫עצמ "עזר כנגד" בעליה‪ ,‬א היו ג טיפוסי נשי אחרות‪ ,‬פעילות )בארצי‪,2000 ,‬‬
‫עמ' ‪ .(324–309‬לטענת מרגלית שילה‪ ,‬התפיסה המגדרית בחברת היישוב עמדה בי‬
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
‫‪113‬‬
‫עיו בתכניות הלימודי מעלה את אפיקי ההתפתחות הבאי‪:‬‬
‫‪ – ‰ÏÈÎ˘Ó ,˙È˙„ ‰ÈȄ‰È‬חנה שפיצר‪ ,‬מנהלת בית הספר לבנות א‬
‫"שפיצר" בירושלי‪ ,‬ראתה את מוקד העשייה החינוכית בהגברת רמת‬
‫ההשכלה של תלמידותיה‪ ,‬ה בתחו הלימודי הכלליי וה בתחו‬
‫הלימודי התורניי‪ .‬לטענת דבורה וייסמ שחקרה את בית הספר‬
‫לעומק‪ ,‬מניעיה של גב' שפיצר היו לאומיי‪ .‬חנה שפיצר ראתה את‬
‫הזנחת חינו הבנות כחלק מהמסורת הגלותית‪ .‬המרד בגלותיות כלל‬
‫ג מרד בתחו חינו הבנות‪ .‬שפיצר סברה שבתקופת התחייה על‬
‫הע היהודי לנהוג כאומות המתוקנות ולדאוג לחינו בנותיו‬
‫)וייסמ‪ ,‬תשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪ .(141‬כדי לחזק עמדה זו היא החליטה לחגוג‬
‫לבנות בית הספר טקס בתמצווה בשונה מהמקובל בתקופה‪ .‬כל בת‬
‫אשר מלאו לה ‪ 12‬שני הופיעה בפני כל בית הספר במפקד החודשי‬
‫והוכרזה "כלת החודש"‪ 31.‬בפרוטוקול בית הספר אי פירוט‪ ,‬ולכ לא‬
‫ברור מה היה תוכנו של כיבוד זה‪ ,‬יחד ע זאת‪ ,‬עצ ההחלטה‬
‫המהפכנית לחגוג לבנות בת מצווה מלמדת על החשיבה הנשית‬
‫האחרת שנעשתה בבית הספר לבנות א‪ .‬החלטה זו מתיישבת היטב ע‬
‫אמירות אחרות של שפיצר‪ ,‬שניהלה בית ספר דתי‪ ,‬על חשיבות שיעורי‬
‫________________________‬
‫שתי מגמות סותרות‪ :‬מחד גיסא‪ ,‬אימו דמות האישה החדשה שימש מיתוס שסימל את‬
‫החברה החדשה באר ישראל‪ ,‬ומאיד גיסא‪ ,‬המשכיות של מגמות מסורתיות‪ .‬לטענתה‬
‫של שילה‪ ,‬בצד האישה המסורתית התעצבה דמות של עברייה חדשה‪ ,‬משוחררת‪ ,‬חזקה‬
‫וכל יכולה‪ .‬במקביל התפתח מיתוס שוויו הנשי )שילה‪ ,1998 ,‬עמ' ‪ .(33‬תמונה דומה‬
‫מתארת בילי מלמ בהתייחסותה לאליטה של הנשי הבורגניות באר ישראל‪ .‬לדעת‬
‫מלמ‪ ,‬יש להפריד בי תפיסת הגברי את הנשי‪ ,‬שהייתה תפיסה מסורתית‪ ,‬ובי ראיית‬
‫חלק מהנשי את עצמ‪ ,‬שהייתה ראייה רבת פני ולא חדממדית‪ ,‬וכללה ג תפיסה‬
‫ניטראלית של הנשיות‪ ,‬אשר טשטשה תכונות שנתפסו כמהותיות לנשי וניתקה את‬
‫האישה מ המודל האימהי הנשי )מלמ‪ ,‬תשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪ .(278–277‬וראו לעניי זה ג‬
‫ברנשטיי‪ ,‬תשמ"ז; גופר‪ ;2004 ,‬שילה‪ ,‬תש"ס‪.‬‬
‫‪ 31‬פרוטוקול ישיבת מורות‪ ,‬כ"ט מרחשוו תש"ג‪ ,‬בית ספר לבנות א' )שפיצר(‪ ,‬ארכיו‬
‫עיריית ירושלי‪ ,‬מכל ‪.3783‬‬
‫‪114‬‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫התפילה בבית הספר למע יבינו הבנות את התפילה‪ 32,‬על חשיבות‬
‫לימוד התורה לבנות ועוד‪.‬‬
‫‪ – ˙ÎÁÓ‬אחד המקצועות הבודדי שאליה הצליחו נשי לחדור‬
‫בהצלחה מלאה בתקופת המנדט‪ ,‬היה מקצוע ההוראה‪ .‬כל הגננות‬
‫העבריות ומנהלות הגני העבריי היו נשי‪ .‬רבות מהמורות היו נשי‪,‬‬
‫כמה ממנהלות בתי הספר היו נשי‪ ,‬מפקחות היו שתיי‪ ,‬ד"ר שרה‬
‫פאיאנס גליק‪ ,‬שפיקחה על גני הילדי‪ ,‬וחסיה פיינסוד סוקניק‬
‫)שחורירובי‪ 33.(2002 ,‬תחו ההוראה נחשב להרחבה של התחו‬
‫הפרטי‪ ,‬ולכ נשי השתלבו בו ללא התנגדות של הגברי‪ ,‬ה ג בבית‬
‫עליה לחנ את הילדי‪ .‬על כ לא מפתיע למצוא בבתי הספר עידוד‬
‫לעיסוק בתחומי ההוראה‪ .‬כ למשל במחזה "החשמונאי הקטני"‬
‫אשר הוצג בבית הספר ביפו ארבע שני רצופות בחג החנוכה‪ ,‬מופיעה‬
‫דמותה של אשת מתתיהו‪ .‬לדברי מתתיהו‪ ,‬תפקידה כאישה הוא לחנ‬
‫את בניה כדי שידעו להקדיש את חייה לאל ולע‪ .‬עליה לשי לנגד‬
‫עיניה את דמותה של חנה‪ .‬לא חנה מספר המכבי אשר בניה מתו מות‬
‫גיבורי אלא חנה אשת אלקנה אשר הקדישה את בנה שמואל לאלוקי‬
‫)שטיימ‪ ,2002 ,‬עמ' ‪.(208‬‬
‫‪ – ˙ÏÚÂÙ‬בתי ספר לבנות ראו עצמ כסוללי דר עבור הבנות בתחו‬
‫המקצועי‪ .‬חלק הסתפקו בשילוב שיעורי מלאכה בתכנית הלימודי‪,‬‬
‫א חלק הפכו לבתי ספר מקצועיי לכל דבר‪ .‬בבתי ספר אלה יכלו‬
‫הבנות להמשי את לימודיה ולרכוש מקצוע ובכ להבטיח את עתיד‬
‫הכלכלי‪ .‬נראה כי מטרות מנהלי בתי הספר המקצועיי לבנות היו‬
‫‪ 32‬פרוטוקול ישיבת מורות‪ ,‬כ"ד כסלו תש"ד‪ ,‬בית ספר לבנות א' )שפיצר(‪ ,‬ארכיו עיריית‬
‫ירושלי‪ ,‬מכל ‪.3783‬‬
‫‪ 33‬ד"ר שרה פאיאנסגליק‪ ,‬מפקחת על גני הילדי באר בשני ‪ ,1967–1936‬טיפחה את‬
‫השיטה הפעלתנית‪ .‬בשנות החמישי פיתחה את שיטת העבודה האינטנסיבית שאפשרה‬
‫עבודה פרטנית ע העולי כדי לסייע בצמצו הפערי בי עולי לוותיקי‪ .‬חסיה‬
‫פיינסודסוקניק‪ ,‬גננת‪ ,‬מייסדת הג העברי הראשו מחו לחומות העיר העתיקה‬
‫בירושלי‪ ,‬מפקחת על גני הילדי בירושלי‪ .‬הייתה פעילה לזכויות נשי ביישוב‬
‫וחברה ב"התאחדות נשי עבריות"‪.‬‬
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
‫‪115‬‬
‫מגוונות‪ .‬ישעיהו פרס‪ ,‬מנהל בית הספר לבנות ג "למל"‪ ,‬הגדיר את‬
‫מטרת הקמת המסלול המקצועי בבית ספרו כמטרה כפולה‪ .‬ראשית‪,‬‬
‫להקל על הבנות במציאת פרנסה לאחר גמר לימודיה או לאפשר לה‬
‫להשתלב בחינו מקצועי גבוה‪ .‬שנית‪ ,‬להעלות את ער העבודה בעיני‬
‫התלמידות ובעיני ההורי‪ .‬לדבריו‪" :‬הכוו המקצועי של בית הספר‬
‫העממי עשוי לסייע במידה מכרעת לשינוי הערכי ביחס לעבודה‬
‫וחשיבותה מבחינה לאומית וסוציאלית‪ 34".‬פרס ראה בפועלו שליחות‬
‫חברתית – העלאת רמת ההכנסה של תלמידותיו וביסוס עצמאות‬
‫הכלכלית‪ ,‬ושליחות לאומית – טיפוח ער ומוסד העבודה באר‪ .‬יחד‬
‫ע זאת‪ ,‬פרס לא פר גדר ביחס לעמדות המסורתיות בדבר עבודה‬
‫"נשית" ועבודה "גברית"‪ .‬בבית ספרו למדו הבנות בישול‪ ,‬תפירה‬
‫וגזירה‪ ,‬כביסה וגיהו‪ ,‬וא טיפול בתינוקות‪ .‬מבחינה זו העמדה‬
‫שהציג ריגר ואשר תיארנו לעיל‪ ,‬הייתה חריגה‪ .‬חנה שפיצר הקימה א‬
‫היא בית ספר למסחר אשר היווה המש לבית הספר העממי לבנות א‬
‫שאותו ניהלה‪ .‬באספת הורי שנערכה בחודש כסלו תש"ב הסבירה‬
‫שפיצר‪" :‬בית ספרנו נות לא רק השכלה וחינו כי א ג עזרה לחיי‬
‫על ידי ידיעת מקצועות‪ .‬כל זה מכוו ג לחזק את חינוכנו‬
‫בתלמידותינו עד גיל גבוה‪ .‬החינו בבית הוא שונה בגלל העדות‬
‫השונות‪ ...‬הרחוב כולו נגדנו בחינו‪ ...‬חינו טוב יג על בנותינו‬
‫מהתבוללות ואי מוסריות‪ 35".‬חנה שפיצר הייתה מעוניינת לסייע לבנות‬
‫לרכוש מקצוע כדי לסייע לה בחיי‪ ,‬א ג כדי להבטיח את טוהר‬
‫מבחינה מוסרית‪ .‬הא כיוונה שפיצר בדבריה לדמות של נערות‬
‫שנפלטו מבית הספר‪ ,‬יצאו לרחוב ונתפסו בעיני החברה כלא מוסריות‬
‫א שלא עסקו בזנות?‪ 36‬נראה כי למרות החידוש‪ ,‬ג כא רווחו בודאי‬
‫‪ 34‬די וחשבו על הקורסי המקצועיי בכתה ח של בית הספר לבנות ג'‪ ,‬כתב ישעיהו‬
‫פרס‪ ,‬שנת תרצ"ח‪ ,‬עמ' ‪ ,3‬ארכיו עיריית ירושלי‪ ,‬מכל ‪.212‬‬
‫‪ 35‬פרוטוקול אסיפת הורי‪ ,‬אור לכ"א כסלו‪ ,‬תשנ"ב‪ ,‬בית ספר לבנות א' )שפיצר(‪ ,‬ארכיו‬
‫עיריית ירושלי‪ ,‬מכל ‪.3783‬‬
‫‪ 36‬ראו דיו בנערות אלו אצל רזי‪ ,‬תשס"ו‪ ,‬עמ' ‪ 223232‬וכ אצל שנקולבסקי‪ ,‬תשס"ט‪,‬‬
‫עמ' ‪.297–296‬‬
‫‪116‬‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫תפיסות מסורתיות‪ .‬ואכ ג בבית הספר למסחר שעל יד בית ספר‬
‫שפיצר‪ ,‬נלמדו רק מקצועות נשיי‪ .‬ג בבית הספר הריאלי נפתחה‬
‫בתקופת העלייה החמישית מגמה מסחריתמשרדית לבנות‪.‬‬
‫‪ – ‰ˆÂÏÁ‬בבתי הספר לבנות לא נמנעו מלהציב בפני בנות ג את חזו‬
‫החלוצה‪ ,‬עובדת הכפיי‪ .‬מעיו בעיתו "העבריה"‪ ,‬עיתו בית הספר‬
‫"שפיצר"‪ ,‬שמטרתו הייתה כדברי חנה שפיצר "לבטא את דרכנו‬
‫בחינו"‪ 37,‬נית לעמוד על מודלי של חלוציות נשית‪ .‬עיתו בית‬
‫הספר‪ ,‬אשר שפע דיוני במצב הבת וסיפורי אשר במרכז דמויות‬
‫נשיות‪ ,‬פרס בגיליונותיו שני סיפורי בהמשכי אשר גיבורותיה ה‬
‫נשי‪ .‬שתי הדמויות עונות היטב על מודל האישה העברייה החדשה‪.‬‬
‫האחת‪ ,‬כרמלה‪ ,‬בעלת חווה‪ ,‬הולכת ללמוד באוניברסיטה חקלאות‬
‫וידיעת הטבע כדי שתוכל לעבוד ולנהל את חוותה כראוי‪ .‬ב זוגה א‬
‫הוא ראוי לה‪ ,‬הוא רועה צא המפליא לנג בחליל‪ 38.‬השנייה‪ ,‬עדינה‪,‬‬
‫בת המושבה‪ ,‬עוזרת לאמה בניהול הבית‪ ,‬הלול והרפת‪ .‬בצד היותה‬
‫חקלאית )רפתנית ולולנית(‪ ,‬הייתה עדינה ילדת טבע‪ ,‬הכירה כל פרח‪,‬‬
‫כל ע כל ציפור‪ .‬היא דמות כריזמטית שכל ילדי בית הספר מתרכזי‬
‫סביבה‪ ,‬מכני אותה "עדינה הנחמדה"‪ ,‬והיא מספרת לה סיפורי‬
‫טבע‪ 39.‬בנות‪ ,‬א כ‪ ,‬יכולות להיות חלוצות‪ ,‬נשות טבע‪ ,‬עובדות כפיי‬
‫וא משכילות‪.‬‬
‫‪ – ˙ÓÁÂÏ‬דמות הלוחמת לא הייתה דמות נפוצה בחינו העברי בכלל‬
‫ובחינו העברי בבתי הספר לבנות בפרט‪ .‬בכל זאת נית למצוא א את‬
‫דמות הלוחמת בי המודלי שהוצבו בפני הבנות‪ .‬בבית הספר לבנות‬
‫ביפו‪ ,‬במחזה "החשמונאי הקטני" שהוצג כאמור ארבע שני‬
‫רצופות בבית הספר‪ ,‬הוסיפו מעצבי המחזה‪ ,‬מורי בית הספר‪ ,‬דמות‬
‫חדשה למחזה‪ .‬ליהודה המכבי נוספה אחות הנושאת את הש דבורה‬
‫‪ 37‬פרוטוקול אסיפת הורי כיתות ו–ח‪ ,‬ח' טבת תש"ה‪ ,‬תשנ"ב‪ ,‬בית ספר לבנות א' )שפיצר(‪,‬‬
‫ארכיו עיריית ירושלי‪ ,‬מכל ‪.3783‬‬
‫‪ 38‬העבריה‪ ,‬גיליונות יח‪ ,‬יט‪ ,‬שנה ב'‪ ,‬תש"ו‪ .17 ,‬ארכיו עיריית ירושלי‪ ,‬מכל ‪.3783‬‬
‫‪ 39‬העבריה‪ ,‬גיליו יב‪ ,‬שנה ב'‪ ,‬תש"ו‪ .3–2 ,‬ארכיו עיריית ירושלי‪ ,‬מכל ‪.3783‬‬
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
‫‪117‬‬
‫ומייצגת בדמותה את דבורה הנביאה‪ .‬דבורה במחזה הנה לוחמת‬
‫כדבורה התנ"כית‪" .‬כ‪ ,‬כ‪ ,‬דבורה‪ ,‬דבורה הגיבורה ‪ /‬על הר תבור ע‬
‫ברק ‪ /‬נצחה אויב עצו‪ ,‬חזק ‪.../‬ישועה לנו בשרה" )שטיימ‪,2002 ,‬‬
‫עמ' ‪ .(208‬כלומר‪ ,‬לא רק יהודה ואחיו לחמו להצלת המולדת‬
‫ולשחרורה מעול זרי‪ ,‬ג הנשי‪ ,‬למשל דבורה אחות יהודה‪ ,‬הצטרפו‬
‫ללחימה‪ .‬שותפות זו היא אולי החשובה בשותפויות שנית היה להציע‬
‫לבנות‪ ,‬שכ‪ ,‬ה יכלו בדר זו להצטר לברית הדמי של הנופלי על‬
‫הגנת המולדת‪ .‬מיתוס המכבי ‪ /‬הגאולה הציונית הוצא מהרשות‬
‫המוחלטת של הלוחמי הגברי‪.‬‬
‫חנה שפיצר הציבה בפני תלמידותיה חזו של עברייה משכילה בתחו‬
‫הלימודי הכלליי‪ ,‬מקושרת למקורות היהדות ומקפידה על המצוות‪ ,‬אשת‬
‫עבודה מפרנסת את עצמה ואינה נמנעת מהשתתפות פעילה בחזו החלוצי‬
‫של בניי האר‪ .‬ישעיהו פרס קרא לתלמידותיו להמשי בלימודיה‬
‫המקצועיי‪ ,‬לרכוש מקצוע שיסייע לה בפרנסת ולהיות חלק מהמהפכה‬
‫הלאומית‪ .‬בבית הספר לבנות ביפו קראו לבנות להיות מעורבות במהפכה‬
‫הלאומית‪ ,‬א כמחנכות וא כלוחמות‪ .‬אכ‪ ,‬קולות אחרי‪ ,‬המציגי מודל‬
‫של אישה עבריה חדשה‪ .‬יחד ע זאת‪ ,‬כפי שאמרנו‪ ,‬אלה קולות היוצאי‬
‫מ הכלל שאינ מלמדי על הכלל‪ .‬רוב הבנות באר שגדלו במסגרות‬
‫מעורבות‪ ,‬שמעו אמירות מהפכניות א ספגו ביודעי ובלא יודעי מסרי‬
‫נשיי מסורתיי אשר חינכו את הבנות לשניות‪ ,‬להסתגרות במרחב הפרטי‬
‫ולצייתנות‪ .‬ג בבתי הספר לבנות נשמע ללא ספק קול מסורתי חזק‪ .‬א‪,‬‬
‫היו בו‪ ,‬כפי שניסיתי להראות‪ ,‬ג קולות המרמזי על אפשרות לטפח אישה‬
‫עברייה אחרת‪.‬‬
‫‪‰ÎÙ‰Ó‰ ˙· Ï˘ „È˙Ú‰ ˙ÂÓ˙ :ÌÂÎÈÒ‬‬
‫מה‪ ,‬א כ‪ ,‬מקומה של הבת במהפכה הלאומית העברית כפי שהוא משתק‬
‫במסרי של המורי? מסתבר שמערכת החינו לא גיבשה עמדה ברורה‬
‫בשאלת מקומ של בנות בחברת היישוב‪ .‬שוויו בי המיני הונח‬
‫כאקסיומה שאי צור לאמרה בגלוי ולפעול ליישומה‪ .‬מציאות זו הביאה‬
‫לחוסר אחידות בהתבטאויותיה של אישי חינו בסוגיה זו‪ .‬כדרכו של‬
‫‪118‬‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫עול‪ ,‬במקו שלא נאמרו אמירות שוויוניות ברורות נמלא החלל‬
‫באמירות מסורתיות‪.‬‬
‫בבתי הספר של החינו הלאומי התקיי שיח מגדרי גלוי וסמוי‬
‫שהעביר לבנות אמירות מסורתיות ברורות‪ .‬הציפייה מ הבת הייתה‬
‫שתישאר במרחב הפרטי ותגדל להיות א ורעיה‪ .‬עליה הוטלה המשימה‬
‫הנכבדה של עיצוב דור הבני‪ .‬בנות יכלו לצאת מבית רק למרחבי‬
‫הקשורי בבית‪ ,‬למשל לצור טיפול במשק החי ובג הירק הסמו לבית‪,‬‬
‫או לתפקידי אשר מהווי המש לתפקיד הביתי כמחנכות הדור‪ ,‬קרי‬
‫תפקידי הוראה‪.‬‬
‫השיח המגדרילאומי במקראות היה שיח מדיר‪ .‬הוא הדיר נשי‬
‫פעלתניות כחנה א הבני‪ ,‬יהודית‪ ,‬דבורה או אסתר מ השיח‪ .‬חג פורי‪,‬‬
‫כדר משל‪ ,‬נחגג במקומות רבי מבלי שאסתר תקבל ביטוי משמעותי‬
‫באתוס שנוצר סביב החג‪ .‬ג נשי פעילות בתקופת היישוב ובעליות‬
‫הראשונות כרחל המשוררת‪ ,‬הודרו כמעט לגמרי מ המקראות‪ .‬רוב‬
‫הטקסטי במקראות הנ של גברי ועל גברי‪ .‬באופ זה הודרו הבנות‬
‫באופ סמוי מ השיח ומ העשייה החלוצית‪.‬‬
‫השיח המגדרי במקראות בתי הספר ובחומרי שנכתבו עבור הג עיצב‬
‫התנהגות מגדרית‪ .‬שיח זה נת לגיטימציה להתנהגות שוברת גבולות‬
‫וחסרת משמעת בקרב הבני‪ .‬הבנות לעומת זאת נדרשו לעצב התנהגות‬
‫צייתנית‪ ,‬ממושמעת וקונפורמית‪ .‬הבני חונכו לפעלתנות‪ ,‬לעשייה‬
‫ולגבורה‪ ,‬ואילו הבנות – לשמש בתפקידי משנה בחברה‪ .‬שיח זה בנה‬
‫מראש חברה היררכית בה המי הגברי פעיל והמי הנשי תלותי וסביל‪.‬‬
‫שיח מגדרי אחר נית למצוא דווקא בבתי ספר שחינכו בנות בלבד‪ .‬בתי‬
‫ספר אלו נדרשו לחינו הבת‪ ,‬בשונה מבתי ספר מעורבי שהתייחסו‬
‫לשוויו כאקסיומה שלא צריכה הוכחה‪ .‬בבתי ספר אלו נית לגלות ניצני‬
‫של שיח מגדרי אחר‪ :‬התייחסות לפועל ההיסטורי של נשי‪ ,‬עידוד הבנות‬
‫לרכישת השכלה כללית ומקצועית וליציאה לעבודה‪ ,‬חינו לחלוציות‬
‫ובשוליי אפילו לגיטימציה לנשיאה בתפקידי לוחמה‪ .‬היו אלו ניצני שינוי‬
‫בלבד‪ .‬ג בבתי ספר אלו חינכו את הבת במקביל למילוי תפקידי נשיי‬
‫מסורתיי‪ .‬לאור נתוני אלו מפתיע לגלות כי בנות קלטו במערכת לאומית‬
‫זו בכל זאת את האתוס המהפכני‪.‬‬
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
‫‪119‬‬
‫לכאורה‪ ,‬היינו צריכי לסבור כי בצל של מסרי אלו לא יכלו‬
‫להתפתח שאיפות מגדריות מרחיקות לכת בקרב בוגרות החינו הלאומי‪.‬‬
‫נראה כי המציאות הייתה שונה‪ .‬מחקר שער ד"ר ריגר בשנות הארבעי‬
‫ואשר ד בשאיפותיה המקצועיות של בוגרי מערכת החינו העברי‪,‬‬
‫מספק הצצה לעולמ של נערות אלו‪ .‬על פי ממצאיו‪ 20% ,‬מ הנערות‬
‫ביקשו לעסוק בפקידות‪ 17% ,‬בחקלאות‪ 21% ,‬בטיפול או הוראה‬
‫)גננת‪ ,‬מורה‪ ,‬אחות או מטפלת(‪ 6% ,‬ביקשו לעסוק בתפירה או מלאכת יד‪,‬‬
‫‪ 19%‬ביקשו להמשי את לימודיה ו ‪ 7%‬ביקשו לעסוק במקצועות שוני‪.‬‬
‫‪ 10%‬מהבנות לא השיבו‪ .‬א אחת מהבנות לא ביקשה לעסוק במקצועות‬
‫טכניי או במלאכות מסורתיות )ריגר‪ ,‬תש"ה(‪.‬‬
‫לאור הממצאי שהוצגו לעיל‪ ,‬אי הנתוני שלפנינו מפתיעי‪.‬‬
‫צפוי שנערות אשר גדלו בבתי בעלי תפיסות מגדריות מסורתיות‬
‫ובמערכת חינו אשר הועברו בה מסרי מגדריי שמרניי )סמויי‬
‫וגלויי(‪ ,‬יבחרו במקצועות בעלי דימוי נשי‪ ,‬מקצועות המרחיבי את‬
‫המרחב הביתי ומחילי את התפקידי הביתיי על המרחב הציבורי‪ .‬בכל‬
‫זאת יש בנתוני אלה כדי להפתיע וללמד על מורכבות המסרי שהועברו‬
‫לבנות‪ ,‬שכ‪ 17% :‬מהבנות ביקשו לעסוק בחקלאות‪ ,‬כלומר‪ ,‬ראו עצמ‬
‫חלק מהאתוס החלוצי הציוני; ‪ 19%‬ביקשו ללמוד לימודי המש וסללו את‬
‫דרכ ללימודי גבוהי ולמקצועות אקדמיי‪ ,‬היו שביקשו להיות מורות‬
‫או אחיות‪ ,‬מקצועות שדורשי הכשרה מקצועית; כ‪ 90%‬מהבנות ראו את‬
‫עתיד בעבודה חו ביתית‪ ,‬ה ביקשו לעצמ עתיד מקצועי כל שהוא ולא‬
‫שאפו להיות עקרות בית‪ .‬נראה כי דור הבנות היה שונה מדור האמהות וכי‬
‫בתי בספר הצליחו לחולל שינוי בתמונת העתיד של בנות למרות המסרי‬
‫הסמויי שהועברו אליה‪.‬‬
‫‪˙¯˜Ó‬‬
‫אברהמיעינת‪ ,‬י' )‪ ,(1989‬היא והוא בכיתה‪ :‬ספר הדרכה למורה‪ .‬תלאביב‪.‬‬
‫אדלר יש"י ועמיתיו )תר"פ(‪ .‬ספרנו‪ .‬יפו‪.‬‬
‫אוירב‪ ,‬פ'‪ ,‬אזרחי‪ ,‬מ' ויחיאלי‪ ,‬י' )תרצ"ה‪ ,‬תרצ"ז(‪ .‬כרמנו‪ .‬תל אביב‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫אוירב‪ ,‬פ'‪ ,‬ופינקרפלד‪ ,‬א' )תרצ"ח(‪ .‬ספרי הראשו‪ .‬תלאביב‪.‬‬
‫אלבוידרור ר' )‪ .(1990 ,1986‬החינו העברי באר ישראל‪ ,‬א–ב‪ .‬ירושלי‪.‬‬
‫אליאב‪ ,‬מ' )תשכ"א(‪ .‬החינו היהודי בגרמניה בימי ההשכלה והאמנציפציה‪ .‬ירושלי‪.‬‬
‫אלעד‪ ,‬ע' )‪ .(2000‬כל בחור וטוב לנשק – בחורה על המשמר‪ .‬בתו‪ :‬י' ויי )עור(‪,‬‬
‫פלמ"ח‪ :‬שתי שיבולי וחרב )עמ' ‪ .(251–211‬תלאביב‪.‬‬
‫אנדרסו ב' )תשנ"ט(‪ .‬קהילות מדומיינות‪ :‬הגיגי על מקורות הלאומיות ועל‬
‫התפשטותה‪ .‬תלאביב‪.‬‬
‫באנדיטר‪ ,‬א' )‪ .(1985‬וג אהבה‪ :‬תולדותיה של אהבת הא מ המאה ה‪ 19‬ועד המאה‬
‫ה‪ .20‬תלאביב‪.‬‬
‫בויארי‪ ,‬ד' )‪ .(1997‬נש המסיכות הקולוניאלי‪ :‬ציונות‪ ,‬מגדר‪ ,‬חיקוי‪ .‬תיאוריה וביקורת‪,11 ,‬‬
‫עמ' ‪.144 –123‬‬
‫ביאל ד' )‪ .(1994‬ארוס והיהודי‪ .‬תל אביב‪.‬‬
‫בלומנשטיגרוספלד‪ ,‬ז' )תש"ה(‪ .‬בעיית חינו הבנות באר‪ .‬הד החינו‪ ,‬ג–ד‪,‬‬
‫עמ' ‪.25–23‬‬
‫באליעזר‪ ,‬א' )‪ .(1995‬דר הכוונת‪ :‬היווצרותו של המיליטריז הישראלי‪.1956 – 1936 :‬‬
‫תלאביב‪.‬‬
‫בארצי‪ ,‬י' )‪ .(2000‬בי האיכרי לפועלי‪ :‬האישה בראשית ההתיישבות באר ישראל‬
‫)‪ .(1914–1882‬בתו‪ :‬י' עצמו )עורכת(‪ ,‬אשנב לחייה של נשי בחברות יהודיות )עמ'‬
‫‪ .(324–309‬ירושלי‪.‬‬
‫בעמוס‪ ,‬א' )‪ .(2004‬במעגל הרוקד והמזמר‪ :‬טקסי וחגיגות פטריוטיי בחברה‬
‫הישראלית‪ .‬בתו‪ :‬א' בעמוס וד' ברטל )עורכי(‪ ,‬פטריוטיז‪ :‬אוהבי אות מולדת‬
‫)עמ' ‪ .(315–275‬תלאביב‪.‬‬
‫בצבי‪ ,‬ש' )‪ .(1976‬הבת בחינו הפורמלי‪ .‬עיוני בחינו‪ ,12 ,‬עמ' ‪.147–107‬‬
‫בקי‪ ,‬ר' )‪ ,(1944‬ילדינו במספרי‪ :‬התלמיד העברי בירושלי‪ .‬למע הילד והנער‪ ,‬כ‪,‬‬
‫עמ' ‪.65 5‬‬
‫בריל‪ ,‬מ' )תרצ"ח(‪ .‬התלמידי הנחשלי בלימודיה‪ .‬ידיעות על העבודה הסוציאלית‬
‫בארישראל‪ ,‬אבאלול‪ ,‬עמ' ‪.131–123‬‬
‫ברנשטיי‪ ,‬ד' )תשמ"ז(‪ .‬אישה באר ישראל‪ :‬השאיפה לשוויו בתקופת היישוב‪ .‬בני ברק‪.‬‬
‫גופר‪ ,‬ג' )‪' .(2004‬האלמנט היותר מתאי לתפקיד של איכרות ופועלות חקלאיות' – נשיות‬
‫ציונית במושבות בתקופת העלייה השנייה"‪ .‬ישראל‪ ,5 ,‬עמ' ‪.150–123‬‬
‫גלוזמ‪ ,‬מ' )‪ .(1997‬הכמיהה להטרוסקסואליות‪ :‬ציונות ומיניות באלטנוילנד‪ .‬תיאוריה‬
‫וביקורת‪ ,11 ,‬עמ' ‪.162–145‬‬
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
‫‪121‬‬
‫גרניטהכה‪ ,‬ע' )‪ .(2007‬אישה עבריה אל הדגל! שירות של נשי\ות היישוב בכוחות‬
‫הבריטיי במלחמת העול השניה‪ :‬היבטי לאומיי ומגדריי‪ .‬עבודת דוקטור‬
‫באוניברסיטת בראיל‪ ,‬רמתג‪.‬‬
‫דושקי‪ ,‬א"מ ובריל‪ ,‬מ' )תרצ"ח(‪ .‬מידת החינו שמקבלי ילדינו‪ :‬מבוא למחקר בשאלת‬
‫הילדי העוזבי את בית הספר והתלמידי המפגרי‪ .‬ירושלי‪.‬‬
‫דר‪ ,‬י' )תשס"ו(‪ .‬ומספסל הלימודי לוקחנו‪ :‬היישוב לנוכח שואה ולקראת מדינה בספרות‬
‫הילדי הארישראלית‪ .1948 –1939 ,‬ירושלי‪.‬‬
‫דרור‪ ,‬י' )‪ .(2006‬התגובה של זר העובדי על השואה בשני ‪ :1948–1943‬הצעת מודל‬
‫לתהליכי טיפול חינוכי במשברי לאומיי קשי‪ .‬בתו‪ :‬א' פזישעיהו וי' גורני‬
‫)עורכי(‪ ,‬הישג היסטורי בתמורתו‪ :‬ההתיישבות הקיבוצית והיישובית )עמ' ‪,(537–519‬‬
‫באר שבע‪.‬‬
‫דרור‪ ,‬י' )‪ .(2008‬כלי שלובי בחינו הלאומי‪ :‬הסיפור הציוני‪ .‬ירושלי‪.‬‬
‫הקדמה‪ :‬מקומה וייצוגה בעת החדשה‪ .‬ירושלי‪.‬‬
‫היימ‪ ,‬פ' )‪ .(1997‬האישה היהודייה בסב ִ‬
‫הוועד הלאומי ליהודי אר ישראל‪ :‬ועד החינו )תר"פ(‪ .‬תמצית הפרוטוקולי של‬
‫ישיבת הוועדה לעיבוד תכניות בשביל בתי הספר העממיי הכלליי שבאר אשר‬
‫נקראה על ידי ועד החינו‪ ,‬בהשתתפות מרכז המורי ביפו‪ ,‬בכ"ו–כ"ט אייר ובר"ח סיוו‬
‫תר"פ‪ .‬ירושלי‪.‬‬
‫וייסמ‪ ,‬ד' )תשנ"ד(‪ .‬חינו בנות דתיות בירושלי בתקופת השלטו הבריטי‪:‬‬
‫התמסדות והתגבשות של חמש אידיאולוגיות חינוכיות‪ .‬עבודת דוקטור באוניברסיטה‬
‫העברית‪ ,‬ירושלי‪.‬‬
‫יונאי‪ ,‬י' )תש"ס(‪ .‬תכניות הלימודי בישראל בשני תר"פ–תש"‪ .‬הלכה למעשה בתכנו‬
‫תכניות לימודי‪ .16 ,‬ירושלי‪.‬‬
‫מלאפיינס‪ ,‬א' )‪ .(1998‬פסיכולוגיה של המיני‪ ,‬ב‪ .‬תלאביב‪.‬‬
‫מלמ‪ ,‬ב' )תשנ"ז(‪ .‬מ השוליי אל ההיסטוריה של היישוב‪ :‬מגדר ואר ישראליות )‪–1890‬‬
‫‪ .(1920‬ציו‪ ,‬סב )ג(‪ ,‬עמ' ‪.278–242‬‬
‫מנקי‪ ,‬ר' )‪' .(2004‬משהו חדש לגמרי'‪ :‬התפתחותו של רעיו החינו הדתי לבנות בעת‬
‫החדשה‪ .‬מסכת‪ ,‬ב‪ ,‬עמ' ‪.85–63‬‬
‫סיני‪ ,‬ס' )‪ .(2008‬יחסי מגדר בארגו השומר ובכפר גלעדי‪ .1939–1907 ,‬עבודת דוקטור‬
‫באוניברסיטת בראיל‪ ,‬רמתג‪.‬‬
‫פיינר‪ ,‬ש' )תשנ"ח(‪ .‬האישה היהודייה המודרנית‪ :‬מקרהמבח ביחסי ההשכלה והמודרנה‪.‬‬
‫בתו‪ :‬י' ברטל וי' גפני )עורכי(‪ ,‬ארוס‪ ,‬אירוסי ואיסורי )עמ' ‪ .(303–253‬ירושלי‪.‬‬
‫פיכמ‪ ,‬י' )תרצ"ה(‪ .‬מענית‪ :‬ספר לימוד ומקרא‪ ,‬ב‪ .‬תל אביב‪.‬‬
‫פרידמ‪ ,‬א'‪ ,‬שריפט‪ ,‬ר' ויזרעאלי‪ ,‬ד' )תשמ"ב(‪ .‬נשי במלכוד‪ .‬תלאביב‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫זהבית שנקולבסקי‬
‫קטרבורסקי‪ ,‬צ' )תשכ"ב(‪ .‬בנתיבות הג‪ .‬תלאביב‪.‬‬
‫רוטרשטייישפה‪ ,‬ל' )תש"(‪ .‬עול ג הילדי‪ .‬תלאביב‪.‬‬
‫רזי‪ ,‬ת' )תשס"ו(‪ .‬בניי שולי האומה‪ :‬נוער עזוב בתלאביב בשנות השלושי והארבעי‪.‬‬
‫עבודת דוקטור באוניברסיטת בראיל‪ ,‬רמתג‪.‬‬
‫ריגר‪ ,‬א' )תש"ה(‪ .‬החינו המקצועי ביישוב העברי באר ישראל‪ .‬ירושלי‪.‬‬
‫רש‪ ,‬ש' ודרור‪ ,‬י' )‪ .(1999‬החינו העברי בימי הבית הלאומי‪ .1948–1919 ,‬ירושלי‪.‬‬
‫רתוק‪ ,‬ל' )תשס"ב(‪ .‬נשי במלחמת העצמאות‪ :‬מיתוס וזיכרו‪ .‬סד‪ :‬מחקרי בספרות‬
‫עברית‪ ,‬ה‪ ,‬עמ' ‪.303–287‬‬
‫שגב‪ ,‬ת' )‪ .(1999‬ימי הכלניות‪ :‬אר ישראל בתקופת המנדט‪ .‬ירושלי‪.‬‬
‫שחורירובי‪ ,‬צ' )‪ .(1998‬מפעלי חינוכיי בריאותיי של "הדסה" באר ישראל בתקופת‬
‫המנדט הבריטי‪ .‬עבודת דוקטור באוניברסיטת בגוריו‪ ,‬באר שבע‪.‬‬
‫שחורי רובי‪ ,‬צ' )‪ .(2002‬גננות עבריות בתקופת העלייה הראשונה והשנייה‪ .‬דור לדור‪ ,‬יט‪,‬‬
‫עמ' ‪.194–115‬‬
‫שחר‪ ,‬ר' )‪ .(1993‬הא מערכת החינו מנציחה את אי השוויו בי המיני?‪ .‬בתו‪ :‬ר' שחר‬
‫וי' אברהמיעינת )עורכות(‪ ,‬שדולת הנשי בישראל בשיתו הפורו ללימודי נשי‪,‬‬
‫אוניברסיטת תלאביב‪ :‬שוויו הזדמנויות לבנות ולבני במערכת החינו – יו עיו‪27 ,‬‬
‫במאי ‪) 1993‬עמ' ‪ .(19–13‬תלאביב‪.‬‬
‫שטיימ‪ ,‬י' )‪ .(2002‬עיצוב דמותו של הילד העברי החדש כחלק מתכנו תרבות באר‬
‫ישראל בראשית המאה העשרי‪ .‬עבודת דוקטור באוניברסיטת תלאביב‪.‬‬
‫שילה‪ ,‬מ' )‪ .(1998‬הזהות המשתנה של האישה העברית החדשה באר ישראל‪ .‬ירושלי‪.‬‬
‫שילה‪ ,‬מ' )תש"ס(‪ .‬האישה העברייה החדשה – פני רבות לה‪ :‬השומרת כמקרה מבח‪.‬‬
‫ביקורת ופרשנות‪ ,34 ,‬עמ' ‪.17–7‬‬
‫שנקולבסקי‪ ,‬ז' )תשס"ט(‪ .‬חזו מציאות בתהלי בינוי אומה‪ :‬ילדות וילדי עיר בשנות הבית‬
‫הלאומי )‪ .(1948 –1918‬עבודת דוקטור באוניברסיטת בראיל‪ ,‬רמתג‪.‬‬
‫שפרוני‪ ,‬ח' )תש"ג(‪ .‬מקוריות חינוכנו – צרור מכתבי‪ :‬לשאלת החינו המשות‪ ,‬ז‪,‬‬
‫עמ' ‪.18–17‬‬
‫תוספת לשורשי )תרצ"ותרצ"ז(‪ ,‬כר א‪.‬‬
‫‪Cooke, M. and Woollacott, A. (1993). Gendering War Talk. Princeton.‬‬
‫‪Cooke, M. (1996). Women and the War Story. California.‬‬
‫‪Mayer, T. (2000). From Zero to Hero; Masculinity in Jewish Nationalism. in: T.‬‬
‫‪Mayer (ed.), Gender Ironies of Nationalism: Sexing the Nation (pp. 283–307).‬‬
‫‪London.‬‬
123
‫חינו בנות ומהפכה בבית הספר העברי בשנות הבית הלאומי‬
Mayer, T. (2000b). Gendering Ironies of Nationalism: Setting the Stage. in: T.
Mayer (ed.), Gender Ironies of Nationalism: Sexing the Nation (pp. 1–22).
London.
Shilo, M. (1996). The Transformation of the Role of Women in the First Aliyah
1882–1903. Jewish Social Studies: History, Culture and Society, 22, pp.
64–85.
Yuval-Davis, N. & Anthias, F. (1989). Woman – Nation – State. N.Y.