מסמך מסכם מקורי - חברת נמלי ישראל

‫כרך א '‬
‫‪1-1‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫תוכן העניינים‬
‫עמוד‬
‫פרק ‪ – 1‬מטרת העבודה‬
‫‪1-3‬‬
‫פרק ‪ – 2‬תהליך העבודה‬
‫‪1-6‬‬
‫פרק ‪ – 3‬התוכנית האסטרטגית‬
‫‪1-8‬‬
‫פרק ‪ – 4‬הנמלים המודרניים‬
‫‪1 - 12‬‬
‫פרק ‪ – 5‬התחרות‬
‫‪1 - 14‬‬
‫פרק ‪ – 6‬תוכניות ‪2020‬‬
‫‪1 - 15‬‬
‫פרק ‪ – 7‬תחזית מטענים‬
‫‪1 - 20‬‬
‫פרק ‪ – 8‬תחזית אוניות‬
‫‪1 - 25‬‬
‫פרק ‪ – 9‬שיקולי תכנון‬
‫‪1 - 27‬‬
‫פרק ‪ – 10‬פרמטרים לתכנון‬
‫‪1 - 29‬‬
‫פרק ‪ – 11‬חלופות לפיתוח נמל אשדוד‬
‫‪1 - 41‬‬
‫פרק ‪ – 12‬חלופות לפיתוח נמל חיפה‬
‫‪1 - 47‬‬
‫פרק ‪ – 13‬פיתוח נמל שלישי בחוף הים התיכון‬
‫‪1 - 63‬‬
‫פרק ‪ – 14‬הערכת החלופות והשוואה ביניהן‬
‫‪1 - 65‬‬
‫פרק ‪ – 15‬תזמון השקעות‬
‫‪1 - 68‬‬
‫פרק ‪ – 16‬שלב הפיתוח הבא‬
‫‪1 - 74‬‬
‫פרק ‪ – 17‬מערכת התחבורה‬
‫‪1 - 80‬‬
‫פרק ‪ – 18‬השפעות סביבתיות‬
‫‪1 - 91‬‬
‫פרק ‪ – 19‬קונפליקטים תכנוניים‬
‫‪1 - 101‬‬
‫פרק ‪ – 20‬מסקנות והמלצות‬
‫‪1 - 106‬‬
‫נספח – סקירת מצב נמל אילת‬
‫‪1 - 109‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1-2‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ - 1‬מטרת העבודה‬
‫‪1.1‬‬
‫למשק הישראלי תלות גבוהה בסחר חוץ‪ .‬תלות זו בולטת לאור מספר מאפיינים מרכזיים של השוק‪ .‬המשק‬
‫סובל ממיעוט במשאבים טבעיים מצב המחייב קיום של משק פתוח בעל שיעורי יבוא גבוהים כמענה לכלל‬
‫הצרכים במשק‪ .‬מנגד המשק הישראלי מתאפיין ברמות צריכה גבוהות‪ .‬כמו כן‪ ,‬למשק הישראלי מספר ענפי‬
‫ייצוא ייחודיים בעלי ביקוש נמוך בשוק המקומי ולכן תלותם בסחר החוץ גבוהה ביותר‪ .‬בין מוצרים אלו נמצאים‬
‫חומרי גלם כגון אשלג ופוספטים מאזור ים המלח לצד מוצרי טכנולוגיה עילית אשר להם ביקוש שולי בשוק‬
‫המקומי ועיקר ייצורם מיועד לחו"ל‪.‬‬
‫ואכן‪ ,‬מהשוואה בינלאומית עולה כי היקף סחר החוץ של ישראל גבוה מזה של מדינות מפותחות רבות אחרות‪.‬‬
‫שיעור השווי הכספי של סחר החוץ מהתמ"ג בישראל עומד על כ ‪ ,62%-‬שהינו מהגבוהים בעולם המערבי‪.‬‬
‫בשל המבנה הגיאו ‪-‬פוליטי של המזרח התיכון‪ ,‬שווקי המקור והיעד של סחר החוץ בישראל אינם סמוכים לה‪.‬‬
‫שיעור ההובלה היבשתית של סחר חוץ שואף לאפס וסחר החוץ האווירי של ישראל בטונות מהווה כ ‪ 2% -‬מסך‬
‫סחר הסחורות‪.‬‬
‫מכאן שעיקר סחר החוץ של מדינת ישראל עובר דרך נמלי הים‪ .‬מהשוואה בינלאומית של פילוח אמצעי השינוע‬
‫השונים של סחר חוץ‪ ,‬עולה כי לסחר החוץ הישראלי תלות גבוהה במיוחד בנמלים בהשוואה למדינות אחרות‬
‫ולא נראה כי בעתיד הקרוב תהיה אלטרנטיבה משמעותית לנמלי ישראל כצינור ההובלה הכמעט יחיד לסחר‬
‫חוץ‪.‬‬
‫לאור חשיבותם הרבה של נמלי הים‪ ,‬אושרו בממשלה‪ ,‬בשנת ‪ ,1995‬תוכניות אב לנמלים )תוכניות לשנת‬
‫‪ (2020‬המיועדות לאפשר הרחבת הנמלים לדור הבא‪ ,‬אך מאז שתוכניות אלו אושרו‪ ,‬חלו שינויים מרחיקי לכת‬
‫בהתפתחות הספנות‪ ,‬בתנועת המטענים‪ ,‬במצב הגיאופוליטי באזורנו ובמערך המבני של הנמלים בארצנו‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫בשנים האחרונות‪ ,‬החלו להיבנות אניות הגדולות מאניות התכן לפיהן הוכנו תוכניות ‪) 2020‬בעיקר בתחום‬
‫המכולות(‪ .‬בתכנון אניות גדולות אף יותר‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫השפעת הסדרי שלום עתידיים באזורנו על תנועת המטענים בנמלי הים התיכון‪ ,‬יכולה להיות דרמטית‪ ,‬במיוחד‬
‫עם עירק וכן עם לבנון וסוריה‪ .‬תנאים חדשים אלה‪ ,‬שיתכנו בעתיד‪ ,‬יכולים להשפיע באופן נרחב על היקפי‬
‫הפעילות בנמלי חיפה ואשדוד‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1-3‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪1.4‬‬
‫בשנת ‪ ,2005‬ביצעה ממשלת ישראל רפורמה במבנה הנמלים‪ ,‬כאשר רשות הנמלים‪ ,‬כמונופול‪ ,‬חדלה‬
‫מלהתקיים ובמקומה הוקמו‪ :‬חברת פיתוח ונכסים המפתחת ומנהלת את נכסי הנמלים )חברת נמלי ישראל –‬
‫חנ"י( ושלוש חברות הפעלה לנמלי חיפה‪ ,‬אשדוד ואילת‪ .‬מטרת הרפורמה היתה הגברת ההתייעלות בנמלים‬
‫ע"י יצירת תחרות בשוק זה‪ .‬בשלב זה ‪ ,‬התחרות הינה שולית ומוגבלת לשתי חברות הפעלה בלבד ‪ .‬הגברת‬
‫התחרות ע"י הכנסת 'שחקנים' נוספים לנמלי חיפה אשדוד קשה‪ ,‬שכן המבנה הפיזי הנוכחי של הנמלים אינו‬
‫מאפשר הוספת חברות הפעלה בתוככי הנמלים‪ ,‬ללא התנגדות עזה מצד העובדים‪ .‬גם תוכניות ‪2020‬‬
‫המאושרות אינן משפרות במידה רבה את הסיכויים להכנסת מפעילים נוספים לתחומי הנמלים בשל קירבת‬
‫הרציפים החדשים לקיימים וכן הם אינם מספקים שטח תפעולי מספיק אטרקטיבי למפעיל חדש‪.‬‬
‫‪1.5‬‬
‫הדרישות העתידיות הגוברות להגדלה משמעותית של התפוקות וכתוצאה מכך למסופי מכולות גדולים באורך‬
‫הרציף ובעורף התפעולי‪ ,‬התחזיות הגבוהות למטענים‪ ,‬השאיפה ליצירת אפשרות של תחרות ע"י הרחקת‬
‫הרציפים העתידיים מאלה הקיימים‪ ,‬הכנסת מפעילים נוספים ומגבלות הפיתוח האפשריות לפי תוכנית ‪,2020‬‬
‫העלו את הצורך בתכנון אסטרטגי ארוך טווח אשר יאפשר בניית נמלים המתאימים לתחזיות ויאפשרו הגברת‬
‫התחרות בתעשייה הנמלית‪.‬‬
‫‪1.6‬‬
‫הנמלים אינם פועלים בחלל ריק‪ ,‬קיימת תחרות רבה בין הצורך המשקי להרחבתם לבין משתשמשים 'כבדים'‬
‫אחרים על שטחי חוף הים‪ .‬גופים תשתיתיים ממשלתיים‪/‬צבוריים ממוקמים לאורך החופים ומגבילים את יכולת‬
‫הנמלים להתרחב‪ ,‬בהם‪ :‬פיתוח אורבני‪ ,‬תחנות כח‪ ,‬בסיסי צה"ל‪ ,‬מתקני התפלה‪ ,‬מערכות לשינוע גז‪.‬‬
‫משתמשים אלה הולכים ותופסים שטחים ההולכים וגדלים עם הזמן‪ .‬לצידם קיים צורך ציבורי ברור בשמירת‬
‫אזור חוף לשימוש הציבור בישראל ‪ -‬כאזורי רחצה‪ ,‬קייט ושייט )מרינות( ושימור אזורים בעלי ערכי סביבה וטבע‬
‫חשובים‪ .‬הגדרת המיקום ועתודות השטחים המתאימים לפיתוח עתידי של הנמלים‪ ,‬מבחינת מיקומם הגיאוגרפי‬
‫והיקפם‪ ,‬הינה חיונית ביותר כעת כדי לאפשר בניית נמלים במתכונת הרצויה ולהימנע מפגיעה עתידית קשה‬
‫בכלכלת ישראל ‪.‬‬
‫‪1.7‬‬
‫מטרת עבודה זו היא להכין תוכנית אב חדשה ומעודכנת לנמלי חיפה ואשדוד המתאימה להערכות‬
‫הצפויות בתחום הספנות והנמלים למחצית המאה ה ‪ ,21 -‬בכדי לאפשר שריון שטחי ים ויבשה לפיתוח‬
‫נמלים מודרניים בעתיד‪ ,‬ע"י רכישת‪/‬חכירת קרקעות מתאימים ‪ ,‬אישור תוכניות סטטוטורית‪ ,‬הכרזה על‬
‫השטחים הנדרשים כשטחי נמל והתנעת התהליך להקמת השלב הבא‪.‬‬
‫‪1.8‬‬
‫דו"ח זה מייצג תהליך תכנון שנמשך כשנה וחצי‪ ,‬במסגרתו הוכנה תוכנית אסטרטגית לפיתוח נמלי ישראל‪,‬‬
‫עודכנו והורחבו התחזיות‪ ,‬הונחו הנחות יסוד מעודכנות לתכנונים פונקציונליים והנדסיים‪ ,‬נבחנו מגמות בפיתוח‬
‫נמלים וסל האוניות‪ ,‬נחקרו דרישות עורף הנמלים‪ ,‬נשקלו תנוחות ומערכים של רציפים חדשים‪ ,‬נבחנו מערכי‬
‫התחבורה הכבישיים והרכבתיים האפשריים לכל חלופה‪ ,‬נחקרו האפשרויות לשינוע מטענים למדינות ערב דרך‬
‫נמלי חיפה ואשדוד‪ ,‬הוכנו אומדנים כספיים ראשוניים לחלופות השונות‪ ,‬נערכו בדיקות כלכליות ואיכותיות‬
‫להשוואה בין החלופות השונות‪ ,‬נבדקו אפשרויות של יישום תוכנית האב בשלבים וכן אופינו הקונפליקטים עם‬
‫משתמשים אחרים‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1-4‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫תוכנית אב זו מהווה מתווה לכיווני התפתחות אפשריים‪ .‬בהיותה תכנון לטווח ארוך‪ ,‬רמת הפירוט והדיוק‬
‫בה הוא ברמה האסטרטגית‪.‬‬
‫האומדנים הכספיים שנערכו כאן הם ראשוניים בלבד ונועדו לצרכי השוואה בין החלופות‪ .‬עבור החלופה‬
‫הנבחרת יוכן אומדן כספי מפורט‪ ,‬שיכלול את כל המרכיבים הקשורים בפיתוח‪ ,‬כולל‪ :‬עלויות חמרי ייבוש הים‪,‬‬
‫עלויות רכש הקרקעות בתחומי הפיתוח‪ ,‬פיצויים הקשורים בירידת ערך הקרקעות המשיקות לסביבות הפיתוח‪,‬‬
‫מיזעור נזקים אפשריים לאיכות סביבה ועוד‪.‬‬
‫החלופות לפיתוח הנמלים בתוכנית האב‪ ,‬מניחות כי קיימת עדיפות לנמלים על פני משתמשים אחרים‬
‫בשמירת והגדרת קרקעות לאורך חופי הים בקירבת הנמלים הקיימים‪ ,‬גם אם הם מהווים נכסים או‬
‫תשתיות לאומיות‪ .‬עדיפות זו מבוססת על ההנחה שלתשתיות האחרות ניתן לאתר אזורי פיתוח שאינם‬
‫דוקא על החוף‪.‬‬
‫אשדוד מוגבלת מאד ע"י שיפוע הקרקע במים הגורם לעמקים גדולים בקירבה יחסית לחוף‪ .‬בנייה לעומקים‬
‫כאלה היא יקרה מאד והדרך הריאלית היחידה היא להמשיך את בניית הנמל צפונה לאורך החוף‪ .‬אולם‪ ,‬שם‬
‫כאמור קיימים מתחרים רבים על רצועת החוף‪ ,‬כמו תחנת הכוח‪ ,‬צינור גז ובסיסי צבא‪.‬‬
‫בחיפה המגבלות העיקריות לפיתוח הנמל נובעות מקירבתו לאזורים האורבניים‪ ,‬לתחנת הכוח‪ ,‬לשדה התעופה‬
‫ולחופי בת גלים וקריית חיים‪ ,‬שכאמור תצטרכנה להידון בהמשך‪.‬‬
‫אנו ערים לכך‪ ,‬כי יידרשו תאומים רבים עם בע לי קרקעות אחרים וכן עם רשויות מקומיות גובלות‪.‬‬
‫‪1.9‬‬
‫למגוון הקונפליקטים שעלה במהלך הכנת התוכנית‪ ,‬אשר לחלקם נדרשת הכרעה ברמה לאומית לא ניתן יהיה‬
‫לתת מענה בזמן סביר‪ .‬בהיות תוכנית האב רב שלבית והשלב הראשון דומה במרבית החלופות‪ ,‬ניתן בזמן‬
‫סביר לתת מענה לקונפליקטים בפיתוח השלב הראשון‪ ,‬ללא תלות בהשלמת ההחלטות לגבי תוכנית האב‬
‫כולה‪.‬‬
‫הצורך בפיתוח מיידי של תשתית נמלית נוספת מחייב קבלת החלטה מיידית על פיתוח השלב הבא )בנמל‬
‫חיפה או בנמל אשדוד(‪ ,‬שהוצדק כלכלית להפעלה כבר בשנת ‪. 2015‬‬
‫עיקרי הפיתוח של השלב הבא מפורטים בפרק ‪. 16‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1-5‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ - 2‬תהליך העבודה‬
‫‪2.1‬‬
‫תוכנית האב הקיימת הוכנה בתחילת שנות ה ‪ 90 -‬ואושרה ע"י ממשלת ישראל בשנת ‪ .1995‬מכוחה של‬
‫תוכנית האב נגזרו תוכניות הפיתוח של הנמלים בעשור האחרון ועיקרם נמל איתן )היובל( שלב א' ונמל הכרמל‬
‫שלב א' )בהליכי בנייה(‪.‬‬
‫לאחר ‪ 10‬שנים‪ ,‬כחלק מתהליך רצוף ומתמשך של עדכון תוכניות האב וכנהוג בנמלים אחרים בעולם ולאור‬
‫השינויים במסחר הבינלאומי‪ ,‬גודל וסל האוניות‪ ,‬טכנולוגיות חדשות ומגמות אחרות בעולם‪ ,‬יזמה חברת נמלי‬
‫ישראל ‪ -‬פיתוח ונכסים בע"מ‪ ,‬הכנת תוכנית אב חדשה ומעודכנת לנמלי חיפה ואשדוד‪ ,‬וזאת בראייה‬
‫אסטרטגית לטווח ארוך של ‪ 50‬שנה‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫מתודיקת הכנת העבודה‪:‬‬
‫‪2.2.1‬‬
‫גיבוש תחזית מטענים מקומיים‪ ,‬בשלושה תרחישים )גבוה‪ ,‬בסיסי ונמוך(‪.‬‬
‫‪2.2.2‬‬
‫גיבוש פוטנציאל תנועת מטענים אזוריים דרך נמלי ישראל‪.‬‬
‫‪2.2.3‬‬
‫הגדרת אונית התכן שתשמש כמודל האוניות העתידות לפקוד את הנמלים‪.‬‬
‫‪2.2.4‬‬
‫ניתוח אסטרטגי של תפקיד נמלי ישראל בכלכלה הלאומית‪.‬‬
‫‪2.2.5‬‬
‫תכנון מגוון נרחב של חלופות פיתוח רב שלבי לכל אחד ממרחבי הנמלים‪.‬‬
‫‪2.2.6‬‬
‫ניתוח קונפליקטים‪.‬‬
‫‪2.2.7‬‬
‫ניתוח מערכות התעבורה המשיקות לפעילות הנמלית‪.‬‬
‫‪2.2.8‬‬
‫דרוג כמותי ואיכותי של החלופות‪.‬‬
‫‪2.2.9‬‬
‫המלצות להמשך העבודה‪.‬‬
‫להובלת תכנון הפרויקט הוחלט להתקשר עם חברת "‪ ,"Royal Haskoning‬חברה הולנדית‬
‫בינלאומית‪ ,‬מהמובילות בעולם בתכנון נמלים‪.‬‬
‫להשלמת העבודה הועסקו יועצים נוספים בתחומי אסטרטגיה וכלכלה לאומית‪ ,‬כלכלה אזורית‪ ,‬תחבורת‬
‫כבישים ותחבורה מסילתית‪ ,‬איכות סביבה וסטטוטוריקה‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫נציגי חברת "‪ "Haskoning‬ערכו שלושה סבבי ביקור בישראל‪ ,‬במסגרתם הציגו ונדונו טיוטות‬
‫ההתקדמות עם גופים בעלי זיקה ישירה ועקיפה לפיתוח הנמלים‪ ,‬בהם‪:‬‬
‫כרך א '‬
‫•‬
‫עיריות חיפה ואשדוד‬
‫•‬
‫משרד הבטחון‬
‫•‬
‫חיל הים ואגף התכנון )בצה"ל(‬
‫•‬
‫המשרד להגנת הסביבה‬
‫•‬
‫משרד התחבורה והבטיחות בדרכים‬
‫•‬
‫רשות הספנות והנמלים‬
‫‪1-6‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪2.5‬‬
‫•‬
‫משרד האוצר‬
‫•‬
‫משרד הפנים‬
‫•‬
‫חברת חשמל‬
‫•‬
‫חברות נמל חיפה ואשדוד‬
‫•‬
‫תאגידים אחרים )כי"ל‪ ,‬תש"ן‪ ,‬מספנות ישראל ועוד(‬
‫•‬
‫נציגי חברות הספנות‬
‫•‬
‫איגוד המשתמשים בהובלה ימית‬
‫•‬
‫איגוד לשכות המסחר‬
‫•‬
‫התאחדות התעשיינים‬
‫לאחר בחינה וסינון מגוון רחב של חלופות וההתיחסות ראשונית לחלופות ע"י הגורמים לעיל‪ ,‬נשארות בדוח‬
‫מסכם זה‪ 2 ,‬חלופות לפיתוח נמל אשדוד ו ‪ 5 -‬חלופות לפיתוח נמל חיפה )‪ 3‬מהן כוללות שילוב שדה תעופה‬
‫ו ‪ 2 -‬ללא שדה תעופה( ‪.‬‬
‫‪2.6‬‬
‫בכל אחת מהחלופות קיימים קונפליקטים‪ .‬ממשלת ישראל באמצעות שר התחבורה והבטיחות בדרכים יצטרכו‬
‫לגבש תהליך קבלת החלטות לגבי הקונפליקטים בחלופות המועדפות‪ ,‬על מנת שאפשר יהיה לאשר את תוכנית‬
‫האב לנמלי ישראל ‪ ,2006-2055 -‬לביצוע‪.‬‬
‫להערכתנו‪ ,‬תהליך זה עשוי להתמשך זמן רב‪.‬‬
‫‪2.7‬‬
‫בהתאם למדיניות שר התחבורה והבטיחות בדרכים ועמדתו לגבי שדה התעופה הבינלאומי בחיפה‪ ,‬שהתקבלה‬
‫לאחר הצגת ופרסום הגירסה הראשונה של תוכנית האב ב ‪ ,12/2006 -‬הוחלט לקדם כחלופות מועדפות את‬
‫חלופת נמל אשדוד ‪ A1 -‬וחלופת נמל חיפה ‪ H5 -‬בגירסתה המעודכנת ‪. H5a -‬‬
‫‪2.8‬‬
‫במקביל לקידום האמור בסעיף ‪ 2.5-2.7‬ועל מנת לענות על הביקוש הצפוי לשירותי נמל באמצע העשור‬
‫הבא‪ ,‬הכרחי להתחיל את קידום פיתוח השלב הבא כבר בשנה הבאה‪.‬‬
‫אחד הממצאים החשובים ביותר בעבודה זו‪ ,‬הוא הצורך המיידי בקידום האישור לבניית השלב הבא בנמל‬
‫חיפה או בנמל אשדוד‪ ,‬במקביל לאישור תוכנית האב לטווח ארוך ‪.‬‬
‫אישור ביצוע השלב הבא הנגזר מתוכנית האב אפשרי בגלל היות השלב הבא דומה במרבית החלופות‪.‬‬
‫בהנחה שהשלב הבא יאושר ע"י ממשלת ישראל במהלך שנת ‪ ,2007‬קיים ספק אם הפעלת השלב הבא יחל‬
‫במועד הנדרש‪ .‬זאת עקב המשך של התהליך הסטטוטורי ‪ -‬כ ‪ 6 -‬שנים‪ ,‬בשגרה הקיימת במדינת ישראל‬
‫ובתוספת תהליכי התכנון והבינוי שיסתיימו לא לפני ‪.2015‬‬
‫לכן‪ ,‬אישור ממשלה קריטי לאפשרות קיצור התהליך הסטטוטורי לפיתוח השלב הבא למשך של שנתיים ‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬נדרשת עזרתם של מוסדות המדינה הרלוונטיים לגיבוש פתרונות לקונפליקטים הקיימים בהקמת‬
‫השלב הבא‪ .‬בכלל זה צירוף השטחים שאינם בחזקת חברת נמלי ישראל והמסומנים בחלופות הפיתוח‬
‫כחיוניים לפיתוח‪ ,‬יהיה כרוך בהסדרים ובהליכים בין הגופים הרלוונטיים ‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1-7‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ - 3‬התוכנית האסטרטגית‬
‫‪3.1‬‬
‫כללי‬
‫בעקבות הרפורמה בתחום ההובלה הימית בישראל והשינויים המבניים בתחום‪ ,‬החליטה חברת נמלי ישראל‬
‫)חנ"י( לעצב אסטרטגיה ארוכת טווח עבור החברה‪ .‬בבסיס האסטרטגיה עמדו שני עקרונות מנחים‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫פיתוח התשתיות הנמליות לרווחת סחר החוץ הישראלי‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫עידוד התחרות בענף הנמלים בישראל‪.‬‬
‫תהליך עיצוב האסטרטגיה‪ ,‬כלל ניתוח חוזקות וחולשות של ההובלה הימית בישראל‪ ,‬ניתוח הסביבה‬
‫התחרותית של נמלי ישראל‪ ,‬ניתוח מגמות כלל עולמיות בתחום ההובלה הימית‪ ,‬זיהוי איומים והזדמנויות עבור‬
‫נמלי ישראל וניתוח כלכלי לתזמון ההשקעות‪ .‬כל אלו היוו בסיס לאסטרטגיה שפיתחה הנהלת החברה לעשורים‬
‫הקרובים‪) .‬תוכנית אסטרטגית מפורטת בכרך ג' חלק ‪.(11‬‬
‫‪3.2‬‬
‫עיקרי האסטרטגיה של חברת נמלי ישראל‬
‫‪3.2.1‬‬
‫חנ"י תפתח תשתיות נמליות לשירות אופטימאלי של סחר החוץ הישראלי‬
‫כ ‪ 98% -‬מסך כל סחר החוץ הישראלי )במשקל( מתבצע דרך הים‪ .‬בנוסף שיעור השווי הכספי של סחר החוץ‬
‫מכלל התמ"ג בישראל‪ ,‬עומד על כ ‪ - 62% -‬מהגבוהים בעולם‪ .‬מכאן שמדינת ישראל תלויה במידה רבה‬
‫בתפקודם האופטימאלי של נמליה‪.‬‬
‫לסוחרי החוץ אין חלופה משמעותית להובלת סחר החוץ גם בטווח הארוך שכן החלופות האוויריות והיבשתיות‬
‫אינן צפויות להיות מספיק אטרקטיביות גם בתנאי שלום‪ .‬לאור כל זאת‪ ,‬חנ"י תפעל לפיתוח תשתית נמלית‬
‫לשירות אופטימאלי של סחר החוץ הישראלי‪ ,‬באמצעות‪:‬‬
‫א‪ .‬השקעות בפיתוח תשתיות ימיות ויבשתיות בעורף הנמלים בעיתוי אופטימאלי למשק הישראלי‪ ,‬במטרה‬
‫למנוע צווארי בקבוק בפעילות סחר החוץ בנמלים‪.‬‬
‫ב‪ .‬עידוד השקעה ותפעול תשתיות נמליות ע"י הסקטור הפרטי‪ ,‬אם במסופים חדשים ואם בפעילויות שונות‬
‫אחרות )כגון תפעול מסוף יבשתי ועוד(‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תמיכה תשתיתית בפיתוח תעשיות היקפיות לנמלים‪ ,‬באמצעות תוכניות הפיתוח לעשורים הקרובים‪ ,‬תוך‬
‫התייחסות לצרכים של תעשיות תומכות נמל‪ ,‬והקצאת שטחים לפעילות זו‪.‬‬
‫‪3.2.2‬‬
‫חנ"י תקדם את התחרות בתחום הנמלים‬
‫בכתב ההסמכה‪ ,‬נדרשת חנ"י לעודד את התחרות בתחום ההובלה הימית בישראל‪ .‬התחרות בתחום ההובלה‬
‫תתרום רבות לא רק לשיפור רמת השירות לסוחרי החוץ הישראלים‪ ,‬אלא גם לניצול יעיל של תשתיות וכתוצאה‬
‫דחיית השקעות בהקמת תשתיות ימיות ויבשתיות נוספות‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1-8‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫מניתוח פוטנציאל התחרות בין נמל חיפה לנמל אשדוד‪ ,‬על סחר חוץ ישראלי‪ ,‬עולה כי התחרות אפשרית בעיקר‬
‫בתחום הובלת המכולות‪ .‬בטווח הבינוני ‪-‬ארוך פוטנציאל התחרות בין נמל חיפה לנמל אשדוד על פריקת‪/‬טעינת‬
‫מכולות מוערך בכ ‪ 30% -‬מכלל השוק‪ .‬תחרות בין מסופים באותו הנמל מגדילה כמובן שיעור זה‪ .‬בנוסף‪ ,‬קיים‬
‫פוטנציאל לתחרות גם בתחום הגרעינים ובתחום הדלקים‪.‬‬
‫לאור כל זאת‪ ,‬חנ"י תקדם את התחרות בתחום הנמלים באמצעות‪:‬‬
‫א‪ .‬הבטחת קיבולת מספקת לקיום תחרות בכלל ובתחום המכולות בפרט‪.‬‬
‫ב‪ .‬צמצום פערים תשתיתיים בין הנמלים‪ ,‬בתחומי המכולות והגרעינים‪ ,‬שהם בעלי פוטנציאל גבוה לתחרות‬
‫ומצריכים תשתיות ייחודיות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫עידוד הכנסת מפעילים חדשים לתחום תפעול הנמלים‪ ,‬באמצעות הקמת תשתיות חדשות וייצירת תנאים‬
‫ליכולת תפעולית עצמאית‪.‬‬
‫ד‪ .‬הקמת מסופים עורפיים פנים ארציים המחוברים לשני הנמלים בתשתיות רכבת )מותנה בכדאיות עיסקית(‪.‬‬
‫‪3.2.3‬‬
‫חנ"י תפעל להסדרת מעמדו של נמל אילת )סקירת מצב נמל אילת ‪ -‬בנספח לחלק זה(‬
‫נמל אילת סובל ממספר חסמים משמעותיים להמשך ההתפתחות העסקית והפיסית‪ .‬ראשית‪ ,‬זמינות קו המים‬
‫של ישראל במפרץ אילת נמוכה‪ .‬שנית‪ ,‬הגישה היבשתית לנמל בעייתית – הגישה הינה במשאיות בלבד ללא‬
‫חיבור רכבתי‪ ,‬לאור מיקומו של הנמל המשאיות חוצות את מרכז העיר‪ .‬בנוסף‪ ,‬הנמל מרוחק מריכוזי אוכלוסייה‬
‫בישראל וממרכזי היבוא והיצוא בה‪ .‬לבסוף‪ ,‬התשתית הימית והטכנולוגית בנמל אינה מפותחת ביחס לנמלי‬
‫אשדוד וחיפה‪.‬‬
‫יחד עם זאת ישנן מספר חלופות אסטרטגיות לעתידו של נמל אילת‪:‬‬
‫א‪ .‬תרומה לתחרות מול נמל אשדוד ‪ -‬נמל אילת מהווה אלטרנטיבה לנמל אשדוד במספר תחומי פעילות‬
‫עיקריים של נמל אשדוד‪ :‬כלי רכב‪ ,‬פוספטים ואשלג‪.‬‬
‫ב‪ .‬נמל משלים לנמל אשדוד – באם תקודם התוכנית להקמת קו רכבת אשדוד‪/‬אילת יוכל נמל אילת לשמש‬
‫כנמל משלים לנמל אשדוד וכאופציה עוקפת סואץ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נמל משלים לנמל עקבה – בשל מגבלות הקיבולת של נמל עקבה יוכל נמל אילת לשמש כנמל משלים לו‪.‬‬
‫פעילות זו תלויה בתוכנית להקמת קו רכבת אילת – עקבה‪.‬‬
‫כל האלטרנטיבות אינן תלויות בחנ"י בלבד וכוללות החלטות אסטרטגיות בדרג מקבלי ההחלטות‪ .‬חנ"י תמליץ‬
‫ליזום הקמת ועדה הכוללת גורמים ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים‪ ,‬האוצר ורכבת ישראל לצורך קבלת‬
‫החלטה על עתידו של נמל אילת ונקיטת כיוון הפעולה הרצוי‪.‬‬
‫‪3.2.4‬‬
‫חנ"י תשקיע בתשתית הכרחית לפעילות שטעון בינ"ל‬
‫לאור היתרונות הבולטים לגודל בהובלה הימית במכולות‪ ,‬תחום השטעון צומח בשיעורים גבוהים בשנים‬
‫האחרונות וצפוי להמשיך ולצמוח בשיעורים גבוהים בעשורים הבאים‪ .‬בהתאם‪ ,‬נמלי שטעון ומסופים ייעודיים‬
‫לשטעון מוקמים בעולם ובאגן הים התיכון בפרט‪ .‬רמת התחרותיות בתחום השטעון הולכת וגוברת‪ .‬בשנים‬
‫האחרונות מקובלת העברת פעילות השטעון של חברות הספנות מנמל לנמל וממסוף למסוף‪ ,‬עקב רמות שירות‬
‫גבוהות ו‪/‬או מחירים נמוכים‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1-9‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫ישראל נהנית מקרבה יחסית לציר הסחר מ‪/‬אל המזרח הרחוק אל‪/‬מאגן הים התיכון‪ ,‬עקב סמיכותה לתעלת‬
‫סואץ‪ .‬ואכן חברת "צים" לדוגמא – חברת ספנות מהגדולות בעולם‪ ,‬מבצעת את מרבית פעילות השטעון שלה‬
‫באגן הים התיכון המזרחי בנמל חיפה‪ .‬מעבר לתועלת העסקית מפעילות השטעון לחברת הנמל ברי שלפעילות‬
‫השטעון בנמלי ישראל חשיבות גם לסוחרי החוץ – מיקומה של פעילות זו‪ ,‬מוביל להגברת הקונקטיביות של‬
‫נמלי ישראל‪ ,‬הגברת הוודאות לעיתוי הגעת ספינות‪ ,‬והגברת התדירות של אוניות גדולות הפוקדות את‬
‫הנמלים‪.‬‬
‫יחד עם זאת‪ ,‬נמלי ישראל סובלים ממספר חסרונות תחרותיים ביחס לנמלים באזור אגן הים התיכון המזרחי‪,‬‬
‫שעשויים להאט את יכולתם לקשור פעילות שטעון בהיקפים גדולים של חברות ספנות נוספות‪ .‬ראשית‪ ,‬רמת‬
‫השירות בנמלי ישראל אינה גבוהה ביחס לנמלים יעילים בעולם‪ .‬בנוסף‪ .‬ומהותי יותר‪ ,‬רמת המחירים אותם‬
‫יוכלו להציע חברות הנמל הישראליות גבוהה ביחס לנמלים במדינות שונות דוגמת מצרים ותורכיה‪ .‬לאור‬
‫משקלן הרב של הוצאות השכר במבנה העלויות של חברות הנמל וגודל השכר הממוצע בתעשייה בישראל‪,‬‬
‫אשר גבוה בעשרות ומאות אחוזים ממדינות האזור ) השכר הממוצע כיום בחברות הנמל אף גבוה משמעותית‬
‫מהשכר הממוצע בתעשייה(‪ ,‬קיים ספק האם פעילות זו כדאית והאם כדאי להוסיף השקעות עבורה או לעודדה‬
‫ע"י הורדת מחירים למשיכת נתחים מסוג ממטען זה‪.‬‬
‫לאור כל זאת‪ ,‬חנ"י לא מתכוונת להשקיע בתשתיות יעודיות לשטעון‪ .‬היא כן תעודד פעילות שטעון בינ"ל כל עוד‬
‫קיים עודף קיבולת בנמלי ישראל‪ ,‬תחת שני עקרונות מנחים‪:‬‬
‫א‪ .‬קשירת פעילות השטעון "הטבעית" לנמלי הארץ – חנ"י תאפשר את המשך הצמיחה של פעילות השטעון‬
‫הטבעית בישראל‪ ,‬לאור חשיבותה לסחר החוץ‪ .‬חנ"י תקדם יוזמות אשר יבטיחו את המשך פעילות השטעון‬
‫בנמלים לטווח ארוך‪.‬‬
‫ב‪ .‬עידוד פעילות שטעון ע"י חברות נוספות – חנ"י תשקיע בהתאמת תשתיות ימיות נדרשות לשם קליטת‬
‫אוניות שטעון גדולות הפועלות באגן הים התיכון המזרחי במטרה לאפשר לחברות הנמל לנצל קיבולת‬
‫תשתיתית עודפת‪ .‬בנוסף‪ ,‬חנ"י תשקיע בתשתיות יבשתיות לפעילות שטעון על סמך דרישות הנמלים עם‬
‫הוכחת ביקושים מובטחים‪.‬‬
‫‪3.2.5‬‬
‫חנ"י תתמוך בקליטת פעילות מטען במעבר )טרנזיט( בנמלי ישראל‬
‫השווקים הסמוכים לישראל ובראשם ירדן ועיראק‪ ,‬צפויים לצמוח בשיעורים גבוהים בשנים הקרבות‪ .‬היקף סחר‬
‫החוץ של מדינות אלו ובעיקר יבוא חומרי הגלם ומוצרי הצריכה אליהן צפוי לצמוח בהתאמה‪ .‬למרות מוצאן לים‬
‫דרך המפרץ הפרסי ומפרץ אילת של עיראק וירדן‪ ,‬הרי שמוצאן הטבעי לים בסחר עם מדינות אירופה ו‪/‬או‬
‫אמריקה הינם נמלי ישראל‪ .‬יש להניח כי בתנאי שלום חלק מסחר זה ישאף לעבור דרך נמלי ישראל‪.‬‬
‫נראה כי מערכת הכבישים בישראל אינה יכולה לתמוך בהיקפי הסחר הצפוי וחיבור רכבתי למדינות האזור עדיין‬
‫לא קיים‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 10‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫לאור כל זאת‪ ,‬חנ"י תתמוך בקליטת פעילות מטען במעבר )טרנזיט( בנמלי ישראל באמצעות‪:‬‬
‫א‪ .‬שיתוף פעולה עם רכבת ישראל‬
‫חנ"י תשתף פעולה עם רכבת ישראל לקידום קווי רכבת ייעודיים למטענים‪ ,‬בהתאם לצרכי הנמלים‬
‫ולכדאיות המשק‪ ,‬זאת בהמשך לקידום תחום המטענים ברכבת וההשקעה הגבוהה הצפויה בה בשנים‬
‫הבאות‪.‬‬
‫ב‪ .‬קידום השקעות בתחום התחבורה היבשתית‬
‫חנ"י תפעל לקידום השקעות ע"י הגורמים הרלוונטים בתחום התחבורה ההיקפית לנמלים במטרה לשפר‬
‫את השירות לתנועה זו‪ ,‬בהתאם למדיניות ממשלת ישראל‪.‬‬
‫‪3.2.6‬‬
‫תוכנית האסטרטגית רב שנתית‬
‫חנ"י תשאף לעמוד ביעדים האסטרטגיים שהציבה לעצמה בתהליך שלבי בשלושת החומשים‬
‫הקרובים‪:‬‬
‫שלב א' – ‪2006 -2010‬‬
‫•‬
‫קידום סטטוטורי של תוכנית האב ארוכת הטווח )‪ 50‬שנה( במטרה לאפשר את המשך פיתוח הנמלים;‬
‫•‬
‫קידום הקמת מסוף עורפי‪ ,‬המשרת את שני הנמלים‪ ,‬בהתאם לכדאיות;‬
‫•‬
‫הסדרת מעמדו של נמל אילת;‬
‫•‬
‫עיצוב מנגנון לקשירת פעילות שטעון טבעי לנמלי ישראל;‬
‫•‬
‫רכישת קרקעות באזורי הנמלים במטרה לאפשר את פיתוחם;‬
‫•‬
‫פיתוח תשתיות עבור תעשיות תומכות נמל;‬
‫•‬
‫תכנון מפורט של השלב הבא בפיתוח הנמלים‪.‬‬
‫שלב ב' – ‪2015- 2011‬‬
‫•‬
‫הוספת חברת תפעול מסוף פרטית‪ ,‬בתשתית נמלית חדשה בחיפה‪/‬אשדוד;‬
‫•‬
‫בחינת הצורך בקידום תוכניות תחבורה היקפית לנמלים;‬
‫•‬
‫התאמת תשתיות נמליות לקליטת אוניות שטעון גדולות‪.‬‬
‫שלב ג' – ‪2020- 2016‬‬
‫•‬
‫המשך הרחבת תשתיות נמליות ע"פ תוכנית האב לפיתוח ובהתאם לתועלתן הישירה ותועלתן העקיפה‬
‫למשק ;‬
‫כרך א '‬
‫•‬
‫הוספת חברות תפעול פרטיות;‬
‫•‬
‫קידום השקעות בתחבורה היקפית ע"י הגורמים הרלוונטים‪.‬‬
‫‪1 - 11‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ - 4‬הנמלים המודרניים‬
‫‪4.1‬‬
‫אחת ממטרות תוכנית האב ואולי החשובה שבהן היא‪ ,‬לאפשר לנמלי הים התיכון של ישראל לפתח ולהרחיב‬
‫את התחרות ביניהם וכן לייצור תשתית תחרותית עם נמלים אחרים באזורנו‪ .‬כדי לעמוד בתחרות חייבים נמלים‬
‫להיות מצויידים ברציפים‪ ,‬שטחי תפעול‪ ,‬שטחי עורף ותשתיות תחבורתיות מפותחים‪ ,‬שיאפשרו שינוע יעיל של‬
‫מטענים‪.‬‬
‫אולם‪ ,‬נמלים מודרניים תחרותיים נדרשים ליותר ועליהם להיות ערוכים להרחבת שירותיהם‪ ,‬משינוע מטענים‬
‫בלבד‪ ,‬לתחומים המכילים את השירותים התעשיתיים‪ ,‬המסחריים‪ ,‬הלוגיסטיים והתקשורתיים שבשרשרת‬
‫הלוגיסטית‪ .‬ראייה זו מבטיחה האצה בפעילות‪ ,‬מרחיבה את התועלות הכלכליות הנוצרות מהסביבה החדשה‬
‫של הנמלים המודרניים ותרומת לפיתוח לאומי ואזורי באופן משמעותי‪.‬‬
‫השינויים הטכנולוגיים האדירים בתחומי הייצור‪ ,‬הספנות והנמלים גרמו להגברת ההשפעה של פיתוח הנמלים‬
‫על הסינרגטיות והתלות ההדדית בינם ובין המערכים האורבניים סביבם‪ .‬פעילויות מודרניות אלו של הנמלים‪,‬‬
‫מחייבות תכנון מקיף של השטחים להם יזדקקו הנמלים בעתיד הן בתחומי הים והן בעורפם תוך תיאום הדוק‬
‫עם הסביבה ומערכות התשתיות המסייעות‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫סוגיית ההבחנה בין נמלים מודרנים לנמלים מיושנים אינה מבוססת על גודל הנמל או מיקומו הגיאוגרפי וכן לא‬
‫על ההבחנה בין נמלים בעלי אופי ציבורי או פרטי‪.‬‬
‫ההבחנה מבוססת בדר"כ על שלושה קריטריונים‪:‬‬
‫ מדיניות‪ ,‬אסטרטגיה וגישה לפיתוח נמלים‪.‬‬‫ היקף ומרחב פעילויות הנמל בכלל זה בתחום התקשורת וטכנולוגית המידע‪.‬‬‫‪ -‬האינטגרציה שבין פעילויות הנמל וסביבתו‪.‬‬
‫‪4.3‬‬
‫מקובל לחלק את התפתחויות בנמלים לארבע דורות‪:‬‬
‫•‬
‫הדור הראשון‬
‫עד לשנות ה – ‪ 60‬הוגדר תפקיד הנמלים כממשק בין התעבורה הימית ליבשתית‪ .‬מלבד טעינה‪ ,‬פריקה‬
‫ואחסנה של מטענים‪ ,‬לא בוצעה בנמלים כל פעילות אחרת‪.‬‬
‫•‬
‫נמלי הדור השני‬
‫הנמל נתפש כמרכז שירותים תחבורתי‪ ,‬תעשייתי ומסחרי‪ .‬הנמל מתפתח ומתרחב בעורפו תוך הקמת‬
‫תעשיות כבדות בסביבתו‪ :‬מתכות‪ ,‬בתי זיקוק‪ ,‬פטרוכימיה‪ ,‬דשנים‪ ,‬ממגורות וכו'‪ ,‬נמלים אלה נקראים‬
‫בדר"כ "נמלים תעשיתיים"‪.‬‬
‫לנמלים יחסים קרובים עם הערים הסובבות‪ ,‬עקב תלותם בפיתוח קרקעות ותשתיות תחבורתיות וכן‬
‫באספקת אנרגיה‪ ,‬מים ועובדים‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 12‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫•‬
‫נמלי הדור השלישי‬
‫במהלך השנים האחרונות תפישת המערכות הלוגיסטיות הפכה לנדבך מרכזי בתעשיה‪ .‬התעבורה נחשבת‬
‫לא רק כמעבר סחורה ממקום אחד למשנהו אלא כערך המוסף של השירותים הלוגיסטיים‪ .‬תעבורה יעילה‬
‫אינה מהוה רק גורם החוסך כסף‪ ,‬היא משמשת גם כמרכיב חשוב בהשגת יתרונות במשק תחרותי‪ .‬יתרה‬
‫מכך היא דרושה כתמיכה לפילוסופיות ייצור חדישות‪.‬‬
‫בעולם המודרני התחרותי ההתייחסות היא לעלות השרשרת הלוגיסטית האינטגרטיבית‪ ,‬מקניית חומר‬
‫הגלם עד למשלוח המוצרים המוגמרים למחסני הלקוח‪ :‬הייצור‪ ,‬התעבורה‪ ,‬האחסנה‪ ,‬ההפצה והעברת‬
‫המידע משולבים ברשת אחת‪.‬‬
‫בתוך כך‪ ,‬לנמלים תפקיד מכריע ביעילות הלוגיסטיקה שכן הם מהווים מרכז לפעילות לוגיסטית הן משום‬
‫תפקידם המכריע בשינוע מטעני סחר החוץ והמעבר בין סוגי שינוע שונים והן משום שבעורפם מתפתחות‬
‫תעשיות ערך מוסף )‪.(VAL-Value Added Logistics‬‬
‫פיתוח מסוג זה בנמלים החל בשנות ה – ‪ 80‬עם העמקת השימוש במכולות והגברת הדרישות לשירותי‬
‫שינוע בינלאומיים יעילים‪ .‬הנמלים משתנים והופכים למרכזי תחבורה אינטגרטיביים ופלטפורמות‬
‫לוגיסטיות לסחר הבינלאומי‪ ,‬תהליכים שנראה כי ילכו ויעמיקו בעשורים הבאים‪.‬‬
‫מרבית הפיתוחים בנמלים מודרניים מתבצעים בשטחים חדשים שכן האמצעים הישנים אינם מתאימים‬
‫לפעילות נמלים מתקדמים ויכולת הרחבתם מוגבלת ביותר‪ .‬הימצאות שטחי נמל שאינם מתפקדים יותר‬
‫כנמל פעיל באופן מלא מאפשרים אינטגרציה בין הנמל לעיר‪.‬‬
‫תוכניות האב‪ ,‬המוצגות כאן‪ ,‬מבטיחות כי המעגנות הישנות‪ ,‬במיוחד בחיפה‪ ,‬תהפוכנה לאתרים אזרחיים‬
‫לפעילות ימית 'נקיה'‪ ,‬נוסעים ונופש תוך יצירת מרכז אורבני למסחר‪ ,‬תיירות‪ ,‬מגורים ובילויים בחזית‬
‫המים; אתר הנקרא בשפה המקצועית ‪.Waterfront‬‬
‫•‬
‫נמלי הדור הרביעי‬
‫נמלים אלה מרחיבים את האינטגרציה בינם ובין הקהילה הכלכלית ויוצרים אינטגרציה נרחבת בינם ובין‬
‫הקהילה הימית במערכות המידע‪ ,‬בקרת לוגיסטיקה משותפת והופכים את משתמשי הנמל השונים‬
‫לשותפים מלאים באספקת שירותי תעשייה‪ ,‬ערך מוסף למטענים ולוגיסטיקה‪.‬‬
‫תוכניות האב‪ ,‬המוצגות כאן‪ ,‬ממשיכות את תוכניות האב ‪ 2020‬ומיועדות לאפשר לנמלי ישראל להפוך‬
‫לנמלי הדור הרביעי בעתיד הקרוב והרחוק‪ .‬המענה לתחזיות ל ‪ 50 -‬השנים הבאות ולהתפתחויות הצפויות‬
‫בתנאים הגיאופוליטיים באזור‪ ,‬מחייב ייעוד שטחים נרחבים לנמלים בקו המים ובעורפם לצורך מיצוי‬
‫הפוטנציאל הכלכלי שבפיתוח הנמלים ע"י מתן מענה לביקושי סחר החוץ הישראלי והמדיניות הכלכלית‬
‫הלאומית לטווחים של עשרות שנים‪ ,‬כל זאת במתכונת נמלי העידן המודרני‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 13‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ - 5‬התחרות‬
‫‪5.1‬‬
‫בעקבות השינוי המבני בנמלי ישראל‪ ,‬הוקמו בנמלי חיפה ואשדוד שתי חברות הפעלה האמורות לייצור משק‬
‫תחרותי בתחום הנמלים‪ .‬אחת ממטרות הרפורמה בשלב הראשון וההפרטות הצפויות בהמשך‪ ,‬היא להביא את‬
‫הנהלות חברות הנמלים ועובדיהן לפעול עפ"י שיקולים כלכליים טהורים ללא השפעה של הגופים‬
‫הממשלתיים‪/‬צבוריים‪ ,‬מלבד משיקולים הנוגעים לטובת הציבור כאיכות סביבה‪ ,‬תכנון אזורי ותשתיות‬
‫תחבורתיות‪.‬‬
‫אולם‪ ,‬תחרות זו מוגבלת עתה‪ ,‬שכן חלק ניכר מהמטענים הינם מטענים 'תפוסים' של הנמל הקרוב‬
‫ליעדם‪/‬מוצאם בין השאר משום שהפרשי עלויות ההובלה היבשתית לנמל המרוחק מונעות מעבר המטענים בין‬
‫הנמלים‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫מכיוון שבמרבית המדינות‪ ,‬נמלים נחשבים לתשתיות תחבורתיות לאומיות‪ ,‬הרי לדעת הממשלות‪ ,‬ההשקעות‬
‫בהם משרתות את האינטרס הלאומי ויש לממנן מכספי הציבור‪ .‬השאלה הנשאלת היא עד היכן מגיעה‬
‫הסובסידיה הציבורית לחברות ההפעלה וכיצד זו משפיעה על התחרות בתעשייה הנמלית‪.‬‬
‫מזה זמן רב נדונים נושאים אלה בהרחבה בקהילייה האירופית‪ .‬ההנחה היא‪ ,‬שנוצר עיוות רב בתוצאות‬
‫התחרות הנמלית כתוצאה מההתערבות הציבורית‪/‬הממשלתית‪.‬‬
‫‪5.3‬‬
‫לאור זאת ‪ ,‬אימצה הקהילה האירופית מערכת ההנחיות לנמליה )לרשויות הנמלים(‪ ,‬שהוגדרה‬
‫כ ‪ Port package -‬אשר נועדה לשפר את מידת התחרותיות בין הנמלים ובתוכם‪.‬‬
‫חבילת זו כוללת הנחיות לגבי‪:‬‬
‫‪5.4‬‬
‫•‬
‫כניסת 'שחקנים חדשים' )מפעילים פרטיים( להפעלת מסופים ישנים וחדשים‪.‬‬
‫•‬
‫שקיפות הדוחות הכספיים במיוחד בכל הקשור לסיוע צבורי‪.‬‬
‫•‬
‫השיטה שלפיה ייקבעו התעריפים‪ ,‬כך שמפעילי המסופים לא יזדקקו לסיוע ציבורי‪.‬‬
‫מערכת ההנחיות הראשונה היא המשמעותיות ביותר בחבילה זו‪ ,‬שכן אם יתאפשרו תנאים נוחים לכניסת‬
‫שחקנים נוספים לשוק הנמלי תגבר התחרות באופן משמעותי ויש להניח כי תקטן הגבלת התחרות ע"י עלויות‬
‫ההובלה במעבר בין הנמלים‪.‬‬
‫‪5.5‬‬
‫עיקרון הגברת התחרות הוא אבן יסוד בתוכנית האב המוצגת כאן‪.‬‬
‫תוכניות הפיתוח לנמלים לטווח הארוך מבוססים על בניית מסופי מכולות במתכונת שתאפשר להפעיל כל‬
‫אחד מהם ע"י חברת הפעלה שונה‪ .‬המסופים מתוכננים כך‪ ,‬שמיקומם בתוך מרחבי הנמל‪ ,‬גודלם‬
‫והאמצעים שיועמדו לרשותם יאפשרו הפעלתם היעילה וכתוצאה ייוצרו תנאים פיזיים נוחים לכניסת‬
‫מפעילים חדשים לנמלים ולהגברת התחרות‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 14‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ - 6‬תוכניות ‪2020‬‬
‫‪6.1‬‬
‫לפני כ ‪ 10 -‬שנים‪ ,‬הכינה רשות הנמלים תוכניות פיתוח לטווח של ‪ 25‬שנה ‪ ,‬הנקראות 'תוכניות ‪ ,'2020‬לאזורי‬
‫הנמלים חיפה‪ ,‬אשדוד ואילת ואשר אושרו בממשלה בשנת ‪ 1995‬כתוכניות 'אב לפיתוח אזורי הנמלים'‪.‬‬
‫תוכניות אלו נערכו על רקע מצבם הגרוע של הנמלים בשנות ה ‪ ,90 -‬שסיפקו רמת שירות נמוכה עקב פיתוח‬
‫מוגבל וחוסר יעילותם‪ .‬ערב הכנת התוכניות היו כוונות להאיץ את פיתוח הנמלים‪ ,‬אולם אלה לא התאפשרו‬
‫מפאת מחסורן של תוכניות אסטרטגיות לצרכים העתידיים של הנמלים ואי קיומן של תוכניות סטטוטוריות‪ .‬לא‬
‫זו אף זו‪ ,‬התחזיות‪ ,‬שנערכו באותה העת‪ ,‬הצביעו על צפי לגידול ניכר במטענים והתקבלו הערכות כי צפויים‬
‫שיפורים ביחסים הדיפלומטים עם חלק ממדינות ערב הגובלות‪.‬‬
‫תחזיות אלו‪ ,‬על רקע מצב הנמלים באותה עת‪ ,‬חייבו הכנת תוכניות אב ארוכות טווח )ל ‪ 25-‬שנה(‪ ,‬שתאפשרנה‬
‫שריון שטחים לפיתוח עתידי בנמלים וכן השקעות מסיביות מיידיות‪.‬‬
‫לתוכניות נקבעו המטרות הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫התאמת הנמלים לצרכים התפעוליים לשם הבטחת רמת שירות גבוהה וכלכלית תוך פיתוח מתאים בשלבים‬
‫עד שנת ‪. 2020‬‬
‫•‬
‫הבטחת נגישות מערכת התחבורה לנמלים‪.‬‬
‫•‬
‫השתלבות המערכת הנמלית עם הערים הסובבות‪.‬‬
‫•‬
‫פיתוח תעשייה‪ ,‬מסחר ושירותים נמליים בעורף הנמלים‪ ,‬במתכונת הנמלים המודרניים‪.‬‬
‫•‬
‫הבטחת איכות חיים‪ ,‬איכות סביבה ובטיחות מירבית‪.‬‬
‫•‬
‫פיתוח נרחב של נמל חיפה כנמל נוסעים משולב בעיר‪.‬‬
‫סל האניות‪ ,‬שעל פיו תוכננו נמלי חיפה ואשדוד‪ ,‬היה‪:‬‬
‫כרך א '‬
‫•‬
‫אניות מכולה מסוג "סופר פוסט פנמקס" )כ ‪.(TEU 6,600 -‬‬
‫•‬
‫אניות מטען כללי במתכונת הקיימת )‪ 25,000‬טון(‪.‬‬
‫•‬
‫אניות תפזורת במעמס של ‪ 100,000‬טון‪.‬‬
‫•‬
‫אניות פחם לאשדוד במעמס של ‪ 150,000‬טון‪.‬‬
‫‪1 - 15‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪6.2‬‬
‫תוכנית ‪ 2020‬נמל חיפה‬
‫‪6.2.1‬‬
‫הרציפים התפעוליים‬
‫התוכנית מאפשרת הקמת רציפי מטען כללי במספנות ובקישון‪ ,‬מסוף כימיקלים חדש המרוחק מהעיר ומסוף‬
‫מכולות חדש‪ ,‬המרוחק מהמסופים הקיימים‪ ,‬בחלקה הצפון ‪-‬מזרחי של התוכנית‪.‬‬
‫כעת נמצא שלב א' בתהליכי בנייה של מסוף מכולות עם רציף באורך ‪ 700 -‬מטר ‪.‬‬
‫פיתוח כלל רציפי הנמל לפי תוכנית ‪ 2020‬מחייב הארכת שובר הגלים בלפחות ‪ 500‬מ' ובניית קיר ים לאורך‬
‫הרציפים החדשים בחלקו המזרחי של הנמל באורך כולל של ‪ 1,500‬מ' ‪.‬‬
‫‪6.2.2‬‬
‫מערכת הדרכים‬
‫מערכת הדרכים תוכננה תוך ראיה כוללת של השתלבות הנמל בפיתוח האורבני והארצי ועיקריה הם‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫•‬
‫הפניית התנועה הנמלית הכבדה מזרחה‪ ,‬למניעת חיכוך עם התנועה הפנים ‪ -‬עירונית הצפופה‪ ,‬וזאת ע"י‬
‫קישור מהיר למספר צירים‪.‬‬
‫•‬
‫הבטחת תוואי מסילות לחלקי הנמל השונים‪.‬‬
‫•‬
‫חידוש דרך משה דיין )כולל גישור מעל לקישון ולנמל הקישון( ככביש ברמה עירונית המקשר בין חלקי‬
‫הנמל השונים‪.‬‬
‫‪6.2.3‬‬
‫•‬
‫תכנון מערכת דרכים משניות לשירות שטחי עורף הנמל במזרח‪.‬‬
‫•‬
‫תכנון מרכז תחבורתי בשילוב תנועה רכבתית‪ ,‬פרטית וצבורית‪.‬‬
‫יעודי שטח עורפי‬
‫תוכנית ‪ 2020‬נועדה אף לפיתוח שטחי העורף למתכונת הדומה לנמלי הדור הרביעי‪ .‬היעודים העיקרים‬
‫שתוכננו לשטחים אלה הם ‪:‬‬
‫כרך א '‬
‫•‬
‫תעשייה הנשענת על שירותי נמל צמודים להספקה ישירה של חמרי גלם‪ ,‬או לייצוא של מוצרים‪.‬‬
‫•‬
‫תעשייה המתמחה בהפצה‪ ,‬שיווק ואריזה של מטענים‪.‬‬
‫•‬
‫תעשייה ושירותים לציוד נמלי‪ ,‬מכולות‪ ,‬כלי שייט וכו'‪.‬‬
‫•‬
‫מספנות‪.‬‬
‫•‬
‫אזורי איחסון מתמחים לרבות בתי קירור‪ ,‬מחסני ערובה‪ ,‬מחסנים לסחורה במעבר לארצות שכנות וכו'‪.‬‬
‫•‬
‫מרכזי תחבורה‪.‬‬
‫•‬
‫שימושים לתיירות מסחר ונופש‪.‬‬
‫•‬
‫שימושים מסחריים‪/‬עסקיים‪.‬‬
‫•‬
‫שימושים מסחריים‪/‬עסקיים תירותיים במערב הנמל‪.‬‬
‫•‬
‫תחום המזבלה העירונית הקיימת‪ ,‬עקב מגבלות טכניות לפינויו‪ ,‬יועד כשטח לפיתוח עתידי‪.‬‬
‫‪1 - 16‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫נמל חיפה ‪ -‬תוכנית אב ‪2020‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 17‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪6.3‬‬
‫תוכנית ‪ – 2020‬נמל אשדוד‬
‫‪6.3.1‬‬
‫הרציפים התפעוליים‬
‫התוכנית מאפשרת הקמת מסוף מכולות בשני שלבים‪ ,‬רציף ארוך למטען כללי ותפזורת בחופנים ומסוף נוסף‬
‫שייעודו לא הוגדר מראש ‪.‬‬
‫כעת לקראת סיום שלב ראשון של נמל איתן )היובל(‪ ,‬נבנה רציף מכולות באורך ‪ 600‬מטר ומסוף מטען‬
‫כללי ותפזורות באורך ‪ 850‬מטר‪.‬‬
‫‪6.3.2‬‬
‫מערכת הדרכים‬
‫מערכת הדרכים תוכננה תוך ראיה כוללת של השתלבות הנמל בפיתוח האורבני והארצי ועיקריה הם‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫•‬
‫דרך ‪ – 41‬מתחילה במחלף אשדוד ומסתימת בצומת נמל אשדוד‪ .‬בקטע ממזרח לצומת נמל אשדוד ‪,‬‬
‫תהפוך לכביש מהיר ומספרו ‪ ,7‬תמשיך למחלף כנות ומשם מזרחה בתוואי חדש עד לחיבורה עם כביש‬
‫חוצה ישראל‪.‬‬
‫•‬
‫כביש צפוני – מחלף נוסף על דרך ‪ 4‬בין אשדוד ליבנה‪ ,‬יחבר את דרך מס' ‪ 4‬מערבה לאזור התעשייה‬
‫ומשם דרומה בהמשך לנמל ויתחבר לכביש ‪ ,41‬במחלף עילי‪.‬‬
‫•‬
‫רחוב 'בוני הנמל' )דרך לסקוב( ‪ -‬כביש זה יוכנס לנמל וישמש כציר אורך ראשי בו‪.‬‬
‫•‬
‫רחוב הרצל ‪ -‬ציר מחליף לדרך לסקוב מחבר את כביש ‪ S‬בעיר עם כביש ‪.41‬‬
‫•‬
‫שער כניסה‬
‫•‬
‫שער חדש )הנבנה עתה( ינקז את כלל התנועה לנמל כולל היובל א'‪.‬‬
‫•‬
‫שער נוסף יבנה במתחם צפוני יותר כאשר יבנו שאר הרציפים הצפוניים‪.‬‬
‫•‬
‫מסילת רכבת‬
‫•‬
‫לאורך המסילה המתחברת כיום לנמל בין הק"מ ה ‪ 4-5-‬למסילת פלשת – נמל אשדוד תוקם תחנת‬
‫עריכה חדשה למכולות ומשם תנוע המסילה מערבה לאורך פרוזדור החשמל‪ .‬מסוף אינטרמודל יוקם‬
‫בחוץ לגדר הנמל‪.‬‬
‫‪6.3.3‬‬
‫יעודי שטח עורפי ) המתאימים לנמל מודרני(‬
‫•‬
‫שטח התעשיה הנמלית הדרומי ישאר‪.‬‬
‫•‬
‫מצפון לכביש ‪ 41‬יפותחו שטחי מסחר‪ ,‬תפעול ותעשייה‪.‬‬
‫•‬
‫בדרום לאורך נחל לכיש יוקם פארק לטובת העיר‪.‬‬
‫•‬
‫מדרום לפארק יוקם 'טלפורט' שהינו מרכז משרדים גדול שיאפשר את כלל הקשרים הנחוצים ללקוחות‬
‫הנמל עם הגורמים השונים בארץ ובחו"ל‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 18‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫נמל אשדוד ‪ -‬תוכנית אב ‪2020‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 19‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ – 7‬תחזית מטענים‬
‫‪7.1‬‬
‫רקע‬
‫פרק זה מביא את תחזית המטענים לשנת ‪ , 2055‬שעל פיה הוכנה תוכנית האב‪ .‬תחזיות לטווחים ארוכים אלה‪,‬‬
‫הינן ברמת הדיוק האסטרטגית‪ ,‬כלומר ברמת אי ודאות מסויימת בתחומים רבים‪ ,‬כגון‪ :‬הסחר העולמי‪ ,‬המצב‬
‫הפוליטי בישראל ובעולם‪ ,‬הכלכלה העולמית והאזורית‪ ,‬הרכב המטענים‪ ,‬תוואי הסחר העולמי‪ ,‬אמצעי השינוע‬
‫ועוד‪.‬‬
‫מכל מקום‪ ,‬ע"מ להכין תוכנית אב יש צורך להישען על התחזית הטובה ביותר שניתן לחזות עתה‪ ,‬תוך מתן‬
‫מענה לאי הוודאות‪ ,‬במתן אפשרות מובנית לבניית הנמלים בעתיד בשלבים‪ ,‬לפי ההתפתחות בפועל של תנועת‬
‫המטענים‪ ,‬האניות וצרכים אחרים‪.‬‬
‫התחזיות לשנת ‪ 2055‬התבססו על תחזיות המטענים שהוכנה ע"י חברת "מודלים כלכליים" לשנת ‪2030‬‬
‫בשלושה תסריטים אפשריים לתחזיות הקשורות לצמיחת המשק‪.‬‬
‫מודל המטענים של "מודלים כלכליים"‪ ,‬מתרגם את תוואי התחזית המפורטת של סחר החוץ‪ ,‬המהווה חלק‬
‫מהתחזית המאקרו כלכלית‪ ,‬אשר מוגדרת במונחי ערך‪ ,‬לתוואי של מטענים‪ ,‬המוגדר במונחי משקל‪ .‬המודל‬
‫כולל כ ‪ 1,000 -‬משוואות‪ ,‬המציגות את מגוון תחומי הכלכלה ומחושב באמצאות תוכנה ייחודית )תחזית מטענים‬
‫מפורטת ‪ -‬כרך א'‪ ,‬חלק ‪.(3‬‬
‫חברת "הסקונינג" הרחיבה את התחזיות לשנת ‪. 2055‬‬
‫תחזית המטענים לצורך התכנון‪ ,‬נערכה עבור קבוצות המטענים הבאות‪:‬‬
‫‪7.2‬‬
‫•‬
‫מכולות‬
‫•‬
‫גרעינים‬
‫•‬
‫מטען כללי‬
‫•‬
‫מוצרי דשנים וכימיקלים נלווים )פוספט‪ ,‬אשלג‪ ,‬גופרית ועוד( במיוחד באשדוד‬
‫•‬
‫מטען בנוזלים‬
‫•‬
‫צוברים יבשים אחרים‬
‫תחזית לתקופה ‪2030 – 2005‬‬
‫תחזית מטענים עד לשנת ‪ , 2030‬הוכנה ע"י חברת "מודלים כלכליים" עבור מכולות ומטען כללי‪,‬‬
‫המבוססת על‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫כרך א '‬
‫מטען כללי – שעורי הגידול השנתיים נערכו לשלושה תסריטים )נמוך‪ ,‬בינוני וגבוה( ביבוא וביצוא‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫ביבוא – ‪2.83% ,2.36% ,1.8%‬‬
‫‪o‬‬
‫ביצוא – ‪0.66% ,0.57% ,0.46%‬‬
‫מטען במכולות – שיעור הגידול השנתי נקבע ל ‪ 5.8% -‬כולל שמירה על שעור השטעון כפי שקיים היום‪.‬‬
‫‪1 - 20‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫נתונים נוספים כפי שקיימים היום‪ ,‬הונחו גם לעתיד‪ :‬משקל מכולה מלאה )‪ 15.58‬טון ביבוא‬
‫ו ‪ 14.57 -‬טון ביצוא( וכן יחס ההמרה ל ‪.(1.45 ) TEU -‬‬
‫נתוני טרנזיט למדינות שכנות נערכו בנפרד‪.‬‬
‫•‬
‫מטעני גרעינים – נערכו בדיקות לגמישויות הביקוש לגרעינים כפונקציה של הגידול באוכלוסיה ומגמות‬
‫בצריכת הגרעינים לנפש‪.‬‬
‫•‬
‫עבור מטעני צובר יבש אחר ונוזלים‪ ,‬תוכנן לפי הכפלת הקיבולת הקיימת בגלל חוסר בנתונים הנדרשים‬
‫לבניית תחזית לטווח הארוך‪.‬‬
‫‪7.3‬‬
‫תחזיות לשנת ‪2055‬‬
‫‪7.3.1‬‬
‫מכולות )כרך ב‪ ,‬סעיף ‪( 4.4‬‬
‫סה"כ תנועת המכולות בנמל חיפה ואשדוד בשנת ‪ 1.7 - 2005‬מיליון ‪ ,TEU‬הכוללת כ ‪ 260 -‬אלף ‪ TEU‬שטעון‬
‫וכ ‪ 10-‬אלפים ‪ TEU‬טרנזיט‪.‬‬
‫על סמך התחזיות שערכה "מודלים כלכליים"‪ ,‬נמצא כי בשנת ‪ 2030‬ישונעו בנמלי חיפה ואשדוד ‪ 7‬מיליון‬
‫מכולות ‪) TEU‬כולל מכולות שטעון טבעי בשעור של ‪.(13%‬‬
‫התחזית לשנת ‪ 2055‬המבוססת על גמישות ה ‪ GDP -‬מגיעה ל ‪ 26 -‬מליון ‪) TEU‬ללא מטעני טרנזיט ושטעון‬
‫חדש(‪.‬‬
‫על פניו נראה‪ ,‬שתחזית זו גבוהה במידה בלתי סבירה‪ ,‬זאת עקב הכללת השטעונים כמושפעים מהתל"ג וכן‬
‫מירידה צפויה בקצב המכלת מטען כללי למכולות‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬ללא בסיס תומך של הנחות כמותיות‪ ,‬ניתן להניח גידול במכולות החל משנת ‪ 2020‬כגידול ליניארי‪ ,‬הנחה‬
‫שמביאה את התחזית בשנת ‪ 2055‬ל ‪ 14 -‬מיליון ‪ TEU‬הכוללים ‪ 13%‬שטעון טבעי‪.‬‬
‫תחזית הגידול בתנועת המכולות יבוא‪/‬יצוא‪/‬שטעון טבעי‪ ,‬במהלך ‪ 50‬השנים הבאות‪ ,‬היא כ ‪ 4.3% -‬לשנה ‪.‬‬
‫טרנזיט‬
‫הערכת היקף מטעני הטרנזיט‪ ,‬של מדינות ערב‪ ,‬הצפויים לעבור דרך מדינת ישראל התבססה על סקר כלכלי‬
‫של המדינות השכנות שבוצע ע"י חברת ‪ - YDT‬יצחק גל ) כרך א'‪ ,‬חלק ‪ .(4‬בהנחה שישתפר המצב הפוליטי‬
‫עם מדינות ערב ומתוך ניתוח ההתפתחויות הצפויות בנמליהן‪ ,‬הסתבר כי לנמלי ישראל קיים פוטנציאל למשוך‬
‫נתח קטן בלבד ממטעני המדינות השכנות‪ ,‬המהווה נתח משמעותי מתנועת המטענים בנמלי ישראל )בטבלה‬
‫‪ 4-5‬בדו"ח הסקונינג )כרך ב'( מפורטים נתוני הטרנזיט דרך נמלי ישראל לפי מדינות(‪.‬‬
‫לאור זאת‪ ,‬הונח כי פוטנציאל למטעני הטרנזיט בשנת ‪ 2055‬יתקרב ל ‪ 4.8 -‬מליון ‪.TEU‬‬
‫שטעונים‬
‫התפתחות מטעני השטעון בנמלי חיפה ואשדוד תלוייה במידת ההתפתחות הכלכלית של המדינות באגן‬
‫המזרחי של הים התיכון ובים השחור‪.‬‬
‫גורם נוסף המשפיע על תנועת מכולות השטעון הוא מדיניות חברות הספנות לגבי כדאיות הקמת נמל ‪HUB‬‬
‫במזרח הים התיכון בבעלותן‪ .‬בעבודה זו לא נערך מחקר מקיף לגבי עניין זה‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 21‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫על בסיס הנתונים ההסטוריים נקבע כי תחזית השטעון הטבעי תישאר בשנת היעד ברמתה הנוכחית ‪13% -‬‬
‫מתנועת המכולות הישראלית; רמה הנחשבת כ'טבעית' ולוגית לנמלי ישראל‪ .‬בנוסף‪ ,‬צפוי שהנמלים ינסו לנצל‬
‫את תשתיותיהן לעידוד שטעון חדש )התחזית לצורך תכנון ‪ 2.2 -‬מיליון ‪ TEU‬לשנה(‪ .‬הנחה זו מביאה את סה"כ‬
‫תנועת מכולות השטעון ל ‪ 4.0 -‬מליון ‪ TEU‬בשנת ‪ ,2055‬המהווה ‪ 19%‬מסה"כ תנועת המכולות‪.‬‬
‫סכום תחזית המכולות‬
‫מכולות ‪ -‬באלפי ‪TEU‬‬
‫מקומי )יבוא‪+‬יצוא (‬
‫שטעון טבעי‬
‫)"מודלים‬
‫)"מודלים‬
‫כלכליים"(‬
‫כלכליים"(‬
‫‪2015‬‬
‫‪2,900‬‬
‫‪430‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2030‬‬
‫‪6,100‬‬
‫‪900‬‬
‫‪600‬‬
‫‪2,100‬‬
‫‪2055‬‬
‫‪12,200‬‬
‫‪1,800‬‬
‫‪2,200‬‬
‫‪4,800‬‬
‫שנה‬
‫קוי שטעון‬
‫טרנזיט‬
‫חדשים‬
‫)"יצחק גל"(‬
‫‪230‬‬
‫‪3,570‬‬
‫‪9,700‬‬
‫‪21,000‬‬
‫סה"כ‬
‫תחזית הגידול השנתי של תנועת המכולות עד שנת ‪ ,2015‬עפ"י מודל המטענים שנגזר מהתחזית המאקרו‬
‫כלכלית של "מודלים כלכליים" )יצוא‪ ,‬יבוא ושטעון טבעי(‪ ,‬היא ‪ 6.9%‬בשנה‪ .‬על מנת לבדוק את סבירות תחזית‬
‫הגידול השנתי בתנועת המכולות‪ ,‬נבדקה תחזית זו למול הגידול בתנועת המכולות בעבר ולמול תחזיות של‬
‫חברות יעוץ ונמלים אחרים בעולם‪:‬‬
‫תחזית התכנון‬
‫‪ 6.9%‬תחזית ‪ -‬מקומי ושטעון טבעי )‪ (2015 - 2005‬נמלי ישראל‬
‫‪9.3%‬‬
‫תנועת המכולות בנמלי ישראל )‪(2004 - 1990‬‬
‫הגידול השנתי‬
‫בתנועת המכולות‬
‫תנועת המכולות בעולם )‪(2004 - 1990‬‬
‫‪10.3%‬‬
‫תחזית )‪Drewry (2009 - 2002‬‬
‫‪9.7%‬‬
‫תחזית )‪Ocean Shipping Consultants (2015 - 2000‬‬
‫‪5.4% -6.7%‬‬
‫‪4.4%-5.2%‬‬
‫תחזית )‪Global Insights (2015 - 2003‬‬
‫תחזית )‪United Nations ESCAP (2015 - 2002‬‬
‫‪6.9%‬‬
‫תחזית )‪Hamburg (2015 - 2005‬‬
‫‪8.3%‬‬
‫תחזית )‪Antwerp (2015 - 2004‬‬
‫‪7.1%‬‬
‫הגידול השנתי בתנועת‬
‫המכולות בנמלים בעולם‬
‫תחזית )‪Spanish Ports (2015 - 2004‬‬
‫‪8.7%‬‬
‫תחזית )‪OSC NW European Ports (2015 - 2004‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪10‬‬
‫הגידול השנתי בתנועת‬
‫המכולות העולמית‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫אחוז הגידול השנתי בתנועת המכולות‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 22‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪7.3.2‬‬
‫גרעינים‬
‫נתוני התחזית של חנ"י מבוססים על נתוני העבר בשנים ‪ ,2005- 1970‬כאשר שעורי הגידול השנתיים בתקופה‬
‫זו הינם כמעט קבועים‪ .‬תחזיות חנ"י ביבוא הגרעינים מבוססות על הגידול הצפוי באוכלוסיה וכן על הצריכה‬
‫לנפש‪ .‬כמו כן‪ ,‬בתחזית נלקחה בחשבון השתנות תנועת הגרעינים בנמלי ישראל כתוצאה מצפי פתיחת ממגורה‬
‫בעזה בשנת ‪ .2015‬בכרך ב' בגרף ‪ 6- 4‬ניתן פרוט לצפי הגרעינים בישראל‪.‬‬
‫צפי הגרעינים‪ ,‬לפי נתונים אלה‪ ,‬מצביע על תנועה של ‪ 4.3‬מיליון טון ב – ‪ 2030‬ו ‪ 8 -‬מיליון טון‬
‫ב ‪ ,2055-‬לעומת ‪ 4.0‬מיליון טון בשנת ‪.2005‬‬
‫‪7.3.3‬‬
‫מטען כללי‬
‫מניתוח תנועת המטען הכללי ב ‪ 10 -‬השנים האחרונות‪ ,‬מסתבר כי בנמל חיפה חלה ירידה חזקה ביבוא‪.‬‬
‫גם באשדוד חלה ירידה במטען זה‪ ,‬אם כי שעור הירידה נמוך מזה שבחיפה‪.‬‬
‫ניתן להניח כי הירידה במטען זה‪ ,‬בשנים האחרונות‪ ,‬נבעה מהגברת ההמכלה‪ .‬שיעור ההמכלה הגיע לממדים‬
‫כאלה שהשינויים העתידיים באחוזי המכלת מטען כללי יעלו רק במעט‪.‬‬
‫חנ"י ערכה שלושה תסריטי תחזיות )גבוהה‪ ,‬בינונית ונמוכה( לנמלי הים התיכון‪ .‬תוכנית האב מתבססת על‬
‫התחזית הבינונית‪ ,‬התואמת את השינויים בתל"ג‪ ,‬ולפיה נקבע כי צפי סה"כ המטען הכללי לשנת ‪ 2055‬יהיה‬
‫‪ 8.4‬מיליון טון‪ ,‬לעומת ‪ 3.3‬מיליון טון ב ‪. 2005-‬‬
‫כיום נמל אשדוד משנע כ ‪ 78% -‬ממטען זה שכן מרכזי הכובד הכלכליים מצויים בקירבת נמל זה‪ .‬אנו מניחים כי‬
‫החלוקה בין הנמלים בשנת היעד תשאר במתכונתה הנוכחית וכי החלוקה בין היבוא ליצוא תהיה ‪ 70%‬ו ‪30% -‬‬
‫בהתאמה ‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 23‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪7.3.4‬‬
‫דשנים ומוצריו בתפזורות יבשות ונוזליות )באשדוד (‬
‫בשנים האחרונות חלה ירידה במטענים אלה עקב הקטנת היצוא לברזיל וגידול היצוא למזרח הרחוק דרך אילת‬
‫ועומד על ‪ 3.25‬מיליון טון בשנת ‪.2005‬‬
‫לצורך התחזית הונח גידול של ‪ 2%‬לשנה שהיא התחזית הצפויה בשוק העולמי‪ ,‬כאשר עד לשנת ‪ 2008‬תמשך‬
‫הירידה באשדוד עקב העליה באילת; החל משנה זו ימשך הגידול שנקבע עד לשנת ‪.2055‬‬
‫בשנת ‪ 2055‬צפוי נפח מטענים אלה באשדוד להגיע ל ‪ 7 -‬מיליון טון לפי החלוקה הבאה‪:‬‬
‫יצוא צובר יבש – ‪ 4.6‬מיליון טון‪.‬‬
‫יבוא צובר יבש )גפרית( – ‪ 1.4‬מיליון טון‪.‬‬
‫יצוא חומצה זרחתית – ‪ 1‬מיליון טון‪.‬‬
‫‪7.3.5‬‬
‫מטען בנוזלים‬
‫מניתוח‬
‫נתוני היבוא‬
‫בנמל חיפה‪,‬‬
‫והיצוא לשנים ‪1995-2005‬‬
‫עולה כי חלה‬
‫ירידה‬
‫בשנים‬
‫‪ .2001-2003‬לאחרונה חלה ירידה ביבוא תזקיקים‪ .‬התחזיות לשנים ‪ 2030‬ו ‪ 2055 -‬נערכו עפ"י היחס של‬
‫תנועת מטענים אלה לתל"ג‪.‬‬
‫לצורך הכנת תוכנית האב הונח כי התחזית בשנת ‪ 2055‬תעמוד על ‪ 9‬מיליון טון בנמל חיפה‪ ,‬לעומת‬
‫‪ 4.64‬מיליון טון בשנת ‪.2005‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫על פי התמ"א מתוכנן בנמל אשדוד מסוף כימיקלים לנוזלים בצובר‪ ,‬המסווגים 'מסוכנים' בקבוצות מסויימות‪ .‬בשלב‬
‫זה לא קיים ביקוש המצדיק פיתוח מסוף כימיקלים בנמל אשדוד‪ .‬הצדקה עתידית של פיתוח מסוף הכימיקלים תעשה‬
‫על סמך הביקושים‪ ,‬השאיפה לייצור תחרות בשירות זה ולקחי המלחמה האחרונה בלבנון‪.‬‬
‫‪7.3.6‬‬
‫מטעני צובר אחרים‬
‫מטען זה הקשור כנראה עם התל"ג‪ ,‬קשה לחיזוי‪ ,‬זאת עקב שינויים חדים שחלו בשינוע מטען זה בנמלי ישראל‬
‫בשנים האחרונות; שינוים שנבעו ממקורות חיצוניים וחד פעמיים‪ ,‬כמעבר פריקת הפחם מאשדוד לאשקלון‪,‬‬
‫הפסקת ייבוא הקלינקר והסיגים וכו'‪ .‬לצורך התכנון‪ ,‬נקבעה תנועה שוות ערך להכפלת הקיבולת הקיימת עד‬
‫לשנת‬
‫‪,2055‬‬
‫כלומר‬
‫קיבולת‬
‫לשינוע‬
‫‪4.6‬‬
‫מיליון‬
‫טון‬
‫)ללא‬
‫גופרית(‬
‫לשני‬
‫הנמלים‬
‫לעומת‬
‫‪ 2.1‬מיליון טון בשנת ‪.2005‬‬
‫‪7.3.7‬‬
‫סיכום תחזית המטענים לתכנון שנת ‪. 2055‬‬
‫מכולות )מיליוני ‪(TEU‬‬
‫כרך א '‬
‫שאר מטענים )טונות(‬
‫מקומי‬
‫‪12.2‬‬
‫מטען כללי‬
‫‪8.4‬‬
‫טרנזיט‬
‫‪4.8‬‬
‫גרעינים‬
‫‪8.0‬‬
‫שטעון‬
‫‪4.0‬‬
‫דשנים )באשדוד(‬
‫‪7.0‬‬
‫סה"כ‬
‫‪21.0‬‬
‫נוזלים )בחיפה(‬
‫צוברים אחרים‬
‫)בחיפה ואשדוד(‬
‫‪9.0‬‬
‫‪1 - 24‬‬
‫‪4.6‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ - 8‬תחזית אניות‬
‫‪8.1‬‬
‫אניית התכן למכולות‬
‫אניית התכן למכולות עליה התבססה תוכנית ‪ 2020‬הייתה מסוג ה ‪ ,Regina Maersk -‬האניה הגדולה ביותר‬
‫בעת ההיא‪ ,‬בעלת קיבולת של כ ‪ .TEU 6,600 -‬כיום‪ ,‬מצויות בשוק אניות גדולות יותר וכן מתוכננת הגדלה‬
‫נוספת של אניות המכולה‪ .‬מכיוון‪ ,‬שההשקעות בנמלים מתבצעות לתקופות ארוכות‪ ,‬מתחייב כבר עתה‪ ,‬מתן‬
‫מענה להתפתחויות הצפויות באניות המכולה‪.‬‬
‫להלן תאור התפתחות אניות המכולה בעבר והצפי לעתיד‪:‬‬
‫חלק ניכר מחברות הספנות מזמינות היום אוניות בעלות נפח של ‪.TEU 8,000‬‬
‫מגבלת הגודל של האניות אינה טכנית‪ ,‬אלא בעיקרה כלכלית‪ ,‬בגלל הצורך בבניית אניות עם שני מנועים‪ .‬מכל‬
‫מקום קיימת היום כבר דרישה לאניות בעלות נפח של ‪ (Suezmax) TEU 12,500‬ומתוכננות אוניות בעלות‬
‫נפח של ‪ .(Malaccamax) TEU 18,000‬אוניה ראשונה מסוג ‪ Suezmax‬נכנסה לשירות סדיר בחודש‬
‫ספטמבר ‪.Emma Maersk - 2006‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 25‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫יש להתאים את מסופי המכולות העתידיים לאניות מסוג ה ‪ ,Suezmax -‬מהסיבות הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫על נמלי ישראל להיערך לפקידה ישירה של קווי הספנות הגדולים )ולא כתחנת קצה(‪.‬‬
‫•‬
‫השאיפה של נמלי ישראל לנצל עודף קיבולת זמני ולתת שירות למטען שיטעון מחייבת אותם לפתח‬
‫אמצעים לטפול באניות הגדולות‪.‬‬
‫•‬
‫נמלים רבים מתאימים עצמם לאניות אלה‪ .‬על נמלי ישראל לאפשר פקידת אניות הפוקדות נמלים אחרים‬
‫כדי לאפשר תחרות עימם‪.‬‬
‫להלן המידות העיקריות של אנית ‪:Suezmax‬‬
‫‪8.2‬‬
‫אורך‬
‫‪ 380-400‬מ '‬
‫רוחב‬
‫‪ 55‬מ' ) ‪ 22‬מכולות(‬
‫שוקע‬
‫‪ 15 -16‬מ'‬
‫נפח איחסון‬
‫‪12,500 TEU‬‬
‫אניות גרעינים‬
‫ההערכה כי אניות הגרעינים הגדולות ביותר הפוקדות עתה את נמלי ישראל לא תגדלנה ולכן נקבעה אנית‬
‫התכן לשני הנמלים כאניית פנמקס בעלת תפוסה של ‪ 55,000‬טון‪.‬‬
‫‪8.3‬‬
‫מטען כללי‪/‬צובר‬
‫ההערכה כי אניות המטען הכללי‪/‬צובר הגדולות ביותר הפוקדות עתה את נמלי ישראל לא תגדלנה ולכן נקבעה‬
‫אנית התכן לשני הנמלים כאניית פנמקס בעלת תפוסה של ‪ 65,000‬טון‪.‬‬
‫להלן המידות העיקריות של אנית ‪:Panamax‬‬
‫כרך א '‬
‫אורך‬
‫‪ 28 0‬מ'‬
‫רוחב‬
‫‪ 32‬מ '‬
‫שוקע‬
‫‪ 12‬מ '‬
‫‪1 - 26‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ – 9‬שיקולי תכנון‬
‫‪9.1‬‬
‫כללי‬
‫פרק זה דן בקצרה בנושאים העיקריים המהווים בסיס לתכנון לאומי של נמלים לטווח הארוך‪ .‬חלק מהשיקולים‬
‫שיתוארו להלן יידונו בהרחבה בהמשך הפרקים‪.‬‬
‫‪9.2‬‬
‫ניתוח השיקלולים לתכנון‬
‫להלן‪ ,‬ניתוח מקוצר של השיקולים שיילקחו בחשבון בהכנת החלופות לפיתוח תוכנית האב לנמלים‪:‬‬
‫‪9.2.1‬‬
‫שיקולי פיתוח לאומיים‬
‫הנמלים מהווים גורם מכריע ביכולת ההתפתחות הכלכלית של המדינה‪.‬‬
‫פיצול התשתיות הנמליות בין שני הנמלים‪ ,‬עם עודף קיבולת מסויים‪ ,‬חיוני לתפקוד סחר החוץ הלאומי בעת‬
‫חירום‪ ,‬זאת כלקח מהמלחמה האחרונה בלבנון‪.‬‬
‫‪9.2.2‬‬
‫תחבורה יבשתית‬
‫דרכי גישה טובות לנמלים הינם תנאי הכרחי ליכולת תפעולם‪ .‬בחינת היכולות לפיתוח מערכות דרכים יעילות‬
‫יכולה לגרום להעדפת חלופות מסוימות על פני האחרות‪) .‬ראה כרך ג'‪ ,‬חלקים ‪.(4- 1‬‬
‫‪9.2.3‬‬
‫תפקידי הנמלים בקונטקסט אזורי רחב‬
‫נמלי ישראל כיום משמשים בעיקר את השוק המקומי‪ .‬כפי שהוזכר לעיל נערכה עבודה החוזה את פוטנציאל‬
‫שינוע המטענים דרך נמלינו למדינות ערב בתלות במצב הפוליטי שישרור באזורנו‪.‬‬
‫‪9.2.4‬‬
‫תפקידי הנמלים כזרזים כלכליים‬
‫נמלים יוצרים סביבם נפח ניכר של פעילות כלכלית הנובעת ישירות מהשירות הנמלי לאניות ולשינוע מטענים‪.‬‬
‫בנוסף מתפתחת סביב הנמל ובעיקר בעורפו המיידי פעילות מסוג ה ‪ VAL -‬שבה המטען לא רק מאוחסן‪ ,‬אלא‬
‫מבוצעים בו פעולות ייצור של ייצור מושהה‪ ,‬כהרכבות סופיות‪ ,‬אריזה‪ ,‬הדבקת תוויות‪ ,‬בקרת איכות‪ ,‬שירות‬
‫לקוחות‪ ,‬טפול בציוד מוחזר וכדומה‪.‬‬
‫‪9.2.5‬‬
‫הגברת התחרות והשקעות פרטיות בפיתוח הנמלים ובתפעולם‬
‫חברות הנמלים חיפה ואשדוד הינן ישויות ממשלתיות האמורות להיות במתכונת זו עד לשנת ‪ .2010‬לאחר מכן‪,‬‬
‫אמורה הממשלה להתחיל במכירת מניותיהן למשקיעים פרטיים‪ ,‬כך שעד לשנת ‪ 2020‬תבוצע הפרטה של‬
‫תפעול הנמלים ע"י העברת למעלה מ ‪ 50% -‬מהמניות למשקיעים‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 27‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫מטרת ההפרטה היא יצירת מגמות להגברת התחרותיות בשוק הנמלי‪ .‬במרבית השיטות המוכרות להפרטה‪,‬‬
‫המדינה משקיעה בפיתוח התשתיות הנמליות והמפעילים משקיעים בתשתיות התפעוליות‪ .‬בכדי לאפשר‬
‫כניסה 'חלקה' של מפעילים רצוי לתכנן את פיתוח הנמלים באופן שיפותחו מסופים הנפרדים פיזית‬
‫מהמסופים הקיימים‪ ,‬כך שלא תהיה תלות באמצעי הנמלים הקיימים ובעובדיהם ‪.‬‬
‫‪9.2.6‬‬
‫שיקולי איכות הסביבה‬
‫נושא זה הוא אחד המפתחות החשובים בתכנון הנמלים; פתרון נכון לנושאי איכ"ס מאפשר את הוצאת התכנון‬
‫'מהכח אל הפועל'‪ .‬נושא זה זוכה להתייחסות במספר תחומים‪ ,‬שהעיקרים בהם הם‪ :‬שינויים בתנועת החול‬
‫לאורך החופים עקב הקמת המבנים הימיים‪ ,‬מקורות חומר מילוי‪ ,‬חפירה‪ ,‬סילוק סדימנטים מזוהמים‪ ,‬איכות‬
‫המים‪ ,‬שמושי קרקע‪ ,‬ניקוזים‪ ,‬נוף‪ ,‬רעש‪ ,‬אבק‪ ,‬זיהום אוויר ועוד‪) .‬ראה כרך א'‪ ,‬חלק ‪.(5‬‬
‫‪9.2.7‬‬
‫אילוצים מקומיים‬
‫תכנון הנמלים חייב לקחת בחשבון את הקונפליקטים הצפויים בינם לבין גורמים אחרים בסביבתם‪ ,‬בעיקר‬
‫בשימושי שטחים הנדרשים לצרכי הפיתוח ולהפרעות הדדיות בתפעול‪ .‬דוגמאות לאילוצים אלה הם‪ :‬בחיפה ‪-‬‬
‫שדה התעופה‪ ,‬בסיסי חיל הים ואחרים‪ ,‬תחנות כוח ואתרי בילוי ועוד‪ ,‬ובאשדוד – בסיסי חיל הים‪ ,‬בסיסי צבא‬
‫אחרים על החוף ליד הנמל‪ ,‬תחנות כוח‪ ,‬צינור גז ועוד‪) .‬ראה כרך א'‪ ,‬חלק ‪.(2‬‬
‫‪9.2.8‬‬
‫תשתיות הנדסיות לנמלים‬
‫תוכניות הרחבת הנמלים המוצגות כאן מחייבות פיתוח תשתיות נמליות בעומקי ים גדולים‪ ,‬תוך ייבוש ים‬
‫במימדים גדולים‪ .‬הבעיות ההנדסיות בבניית שוברי גלים ורציפים בעומקים כאלה מחייבות פתרונות הנדסיים‬
‫מורכבים ויקרים‪ .‬נראה על פניו‪ ,‬כי ייבוש ים נרחב ייצור בעיה של אספקת חול שפתרונה מצוי כנראה בשימוש‬
‫בחול ים מעומקים גדולים יותר משהיה נהוג בעבר‪.‬‬
‫‪9.2.9‬‬
‫דרישות לשירותים צבוריים )חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬תקשורת (‬
‫נמלים גדולים לפי המתוכנן כאן‪ ,‬צורכים כמויות גדולות של שירותים צבוריים‪ ,‬כגון‪ :‬חשמל להפעלת המנופים‬
‫והמתקנים )רצוי לתכנן חלופות לאספקת חשמל כמו תחנת כח לצריכה עצמית(‪ ,‬אספקת מים נרחבת לאניות‬
‫)אע"פ שהאניות הגדולות והחדישות מייצרות מים לעצמן(‪ ,‬אמצעי תקשורת נרחבים‪ ,‬ביוב וכו'‪.‬‬
‫‪ 9.2.10‬בטחון ובקרה‬
‫הדרישות לצרכי אבטחה ובקרה מתקדמים הולכות וגוברות‪ .‬תוכניות האב חייבות להיבנות במתכונת שתיתן‬
‫מענה לצרכי הבטחון והבקרה‪.‬‬
‫‪9.3‬‬
‫חלופות הפיתוח שתוצגנה בהמשך מבוססות על מערכת השיקולים הנ"ל באופן המיטבי האפשרי‪ .‬מידת המענה‬
‫של החלופות לשיקולים הנ"ל וכן בדיקת החלופות לפי פרמטרים נוספים יביאו בסופו של דבר למידרוג‬
‫החלופות‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 28‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ - 10‬פרמטרים לתכנון‬
‫‪10.1‬‬
‫מסופי מכולות‬
‫‪ 10.1.1‬רציפים‬
‫ההנחות לצורך חישוב אורך הרציפים מובאות בטבלה שלהלן )השתנות הפרמטרים לאורך זמן מובאת‬
‫בטבלה ‪ 2-6‬בדו"ח הסקונינג כרך ב'(‪:‬‬
‫מרווח בין מנופים‬
‫‪ 100‬מטר‬
‫ניצולת רציפים‬
‫‪45%‬‬
‫תפוקת מנוף לשעה‬
‫‪ 30‬יחידות מכולה‬
‫מספר ‪ TEU‬בהרמה‬
‫‪2.5‬‬
‫מנתונים אלה עולה כי פריון הרציפים בשנת ‪ 2055‬יהיה כ ‪ TEU 3,000 -‬לשנה למטר רציף‪ ,‬הגבוה פי שלושה‬
‫מהפריון הנוכחי‪ .‬התכנון מבוסס על שיפור הדרגתי ליניארי‪ ,‬מרמת הפריון כיום עד שנת ‪ 2055‬ולכן‪ ,‬התכנון‬
‫מבוסס על ביקוש של ‪ 7,000‬מ' רציף‪.‬‬
‫יש להדגיש שבמידה והפריון יגדל רק פי שניים ‪ ,‬ל ‪ TEU 2000 -‬למטר רציף לשנה‪ ,‬ידרשו יותר מ ‪10,000 -‬‬
‫מטר רציף‪ ,‬בשנת ‪.2055‬‬
‫‪ 10.1.2‬מנופי גשר‬
‫מנופי הגשר בהתאם לרוחב האניות הנוכחיות הגדולות ביותר‪ ,‬המגיע ל ‪ 22 -‬מכולות רוחב‪ ,‬כרוחב אניית התכן‪.‬‬
‫‪ 10.1.3‬ספרדרים‬
‫בספרדרים )מתקן הרמת המכולות במנופי הגשר(‪ ,‬קיימות התפתחויות חשובות‪ .‬עד כה‪ ,‬נרכשו מנופים עבור‬
‫נמל איתן )ובעתיד עבור נמל הכרמל(‪ ,‬המאפשרים הרמת ‪ 2‬מכולות ‪ 20‬רגל )‪ .(Twin-Lift‬בנמלים אחרים‬
‫בעולם‪ ,‬בשימוש ספרדרים מסוג ‪ Tandem-Lift‬בעלי כושר הרמה של ‪ 2‬מכולות '‪ ,40‬או ‪ 4‬מכולות '‪ ,20‬בו‬
‫זמנית‪ .‬לאחרונה בניסוי ספרדרים היכולים לשאת ‪ 3‬מכולות '‪ (TEU 6) 40‬ולכך השפעה ניכרת על מנופי הגשר‬
‫והרציפים‪ ,‬בשל העומס הרב שעליהם לשאת‪.‬‬
‫‪ 10.1.4‬תשתיות ימיות‬
‫א‪ .‬עם הגידול באניות ושוקען‪ ,‬גם עומק המים הנדרש ליד הרציפים‪ ,‬יגדל באופן יחסי‪.‬‬
‫ב‪ .‬מידות אניות התכן משפיעות על‪ :‬עומקי תעלת הכניסה ומעגל הסיבוב )חייבים להתאים לשוקע אנית‬
‫התכן(‪ ,‬רוחב התעלה‪ ,‬רדיוס הסיבוב והמרווח בין הרציפים‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 29‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫ג‪.‬‬
‫קוטר מעגל הסיבוב רצוי שיהיה לפחות כפול מאורך אניית התכן‪ .‬צימצום קוטר מעגל הסיבוב אפשרי‬
‫באמצעות כח גרירה וטכנולוגיה מתאימה‪.‬‬
‫‪ 10.1.5‬אורך הרציפים‬
‫אורך הרציפים חייבים לאפשר עגינה של לפחות שתי אניות תכן‪.‬‬
‫‪ 10.1.6‬גמישות בתכנון התשתיות‬
‫טווח התכנון לפי תוכנית האב הוא ‪ 50‬שנה‪ ,‬אולם קשה מאד להעריך את ההתרחשויות במהלך תקופה ארוכה‬
‫מעין זו‪ .‬גמישות בתכנון‪ ,‬הינה איפוא חשובה ביותר בהשקעות הוניות יקרות כרציפים‪ ,‬מנופים ושטחי אחסנה‪.‬‬
‫על מנת להבטיח את הגמישויות המתאימות‪ ,‬בתכנון יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬יש להעריך מחדש את עומקי המים הנדרשים ברציפים‪ ,‬לפני בניית מסופים חדשים‪.‬‬
‫ב‪ .‬רצוי כי רדיוס מעגלי הסיבוב והמרווח בין הרציפים יהיו גדולים מהמתוכנן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫רצוי כי הרציפים ייבנו ברצף אחד‪ ,‬כך שיתקבלו רציפים ארוכים‪ ,‬היעילים יותר ממספר רציפים מפוצלים‪,‬‬
‫המונעים את גמישות קשירת האניות‪.‬‬
‫ד‪ .‬אורך הרציפים צריך לאפשר לפחות שני מנגשים לאניות הגדולות‪.‬‬
‫‪ 10.1.7‬שטח אחסנה‬
‫מפעילי אוניות גדולות שואפים להגדיל ככל האפשר את מספר סבבי האוניות הגדולות‪ ,‬בגלל העלויות ההוניות‬
‫הגבוהות של אוניות אלו‪ .‬כתוצאה יש לחץ על תפעול הנמל לתפוקות גבוהות‪ .‬תפוקות מסופי המכולות בקו‬
‫המים נקבעות במידה רבה ע"י יעילות העבודה בשטחי אחסנת המכולות )ב'ערוגות'(‪ .‬קיים קונפליקט מובנה‬
‫בשטחי האחסנה בין כמות המכולות המאוחסנות ובין יעילות העבודה‪ .‬לכן‪ ,‬ככל שהעומס בשטח גדל נוצרים‬
‫דרישות לבניית שטחים נוספים שעלותם גבוהה ביותר‪.‬‬
‫העומס הנוצר על השטח נובע משני גורמים עיקריים‪:‬‬
‫א‪ .‬כמות המכולות הגדולה הנפרקת ‪/‬נטענת באניה גדולה והיוצרת 'פיקים' הקשים לטיפול‪.‬‬
‫ב‪ .‬גודל המסוף ‪ -‬במסופים הגדולים ניתן לייצור עומסי אחסנה גבוהים מבלי לפגוע ביעילות העבודה‪ ,‬אולם‬
‫במסופים הקטנים חייבים לשמור על ניצולת שטח נמוכה‪.‬‬
‫באופן כללי ניתן לומר כי הנמלים הנבנים עתה ברחבי העולם מתוכננים לטפל באניות מסוג ‪.Suezmax‬‬
‫‪ 10.1.8‬קיבולת השטח‬
‫קיבולת השטח תלויה בגורמים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬זמן שהייה‬
‫בעבודה זו הונח כי שהיית המכולות תתקצר לעומת שהייתן הנוכחית עקב השתכללות הבקרה הלוגיסטית‬
‫של החברות המיבאות‪/‬מיצאות‪.‬‬
‫זמן השהייה הממוצע הנוכחי הוא כ ‪ 4.5-‬ימים ולצורך תוכנית האב הונח כי ממוצע שהיית המכולות יהיה‬
‫‪ 3‬ימים ‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 30‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫ב‪ .‬שיאים בדרישה‬
‫הדרישה לשטחי אחסנה משתנית יומית כפונקציה של מופע האניות‪ ,‬במיוחד באוניות הגדולות‪ .‬השפעת‬
‫גורם השיא הולכת ויורדת ככל שהנמל גדול יותר‪ .‬לצורך עבודה זו הונח כי יחס שיא של ‪ 1.2‬לעומת‬
‫הממוצע הינו מספיק לצרכי חישובי השטחים הנדרשים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ניצולת השטח‬
‫ניצולת השטח האופיינית למסופי מכולות היא ‪ .75%‬נתון זה משתנה כפונקציה של מערכי הציוד‪ .‬הכלל‬
‫הוא שככל שניצולת השטח גבוהה יותר כך יורדת תפוקת המסוף‪ ,‬זאת כתוצאה מעיכובים בעיתוקי מכולות‪,‬‬
‫'היעלמות' מכולות‪ ,‬צפיפות בתנועת הכלים וכו'‪.‬‬
‫בטבלה שלהלן )מתוך כרך ב'‪ ,‬טבלה ‪ (5-6‬פרוט ההנחות לגבי קיבולות שטחי האחסנה‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2030‬‬
‫‪2055‬‬
‫מקסימום גובה אחסון )מכולות (‬
‫‪2.5‬‬
‫‪4.25‬‬
‫‪5.5‬‬
‫זמן שהיה )ימים (‬
‫‪4.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫כל מסוף מכולות חדש שיפותח במסגרת תוכנית זו‪ ,‬יתבסס על ההנחות לשנת ‪.2030‬‬
‫מנתונים אלה והתחזיות ניתן לאמוד את יעדי פריון השטח )כמות ‪ TEU‬ל ‪ 10 -‬דונם לשנה( לעומת נתונים‬
‫גלובליים מקובלים‪:‬‬
‫ישראל‬
‫ממוצע עולמי‬
‫מקסימום עולמי‬
‫‪2005‬‬
‫‪27,400‬‬
‫‪34,400‬‬
‫‪54,000‬‬
‫‪2030‬‬
‫‪47,200‬‬
‫‪45,400‬‬
‫‪69,100‬‬
‫‪2055‬‬
‫‪63,900‬‬
‫‪52,000‬‬
‫‪71,400‬‬
‫‪ 10.1.9‬רוחב המסופים‬
‫שטח אחסנה נרחב של המסופים‪ ,‬חשוב איפוא להפעלתם היעילה‪ ,‬לשם כך תוכננו המסופים לרוחב המגיע ל ‪-‬‬
‫‪ 500‬מטר‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 31‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪10.2‬‬
‫פרמטרים לתכנון אמצעי הפריקה של שאר המטענים‪ :‬גרעינים‪ ,‬מטען כללי‬
‫‪ 10.2.1‬גרעינים‬
‫א‪ .‬מנגשים‬
‫במצב הקיים היום משונעים הגרעינים באשדוד‪ ,‬ברציפי מטען כללי‪ ,‬בעוד שבחיפה קיימים מנגשים יעודיים‪.‬‬
‫התפוקה הנוכחית בחיפה באמצעות מדלים היא ‪ 550‬טון לשעה ובאשדוד‪ ,‬באמצעות חופנים‪ ,‬נמוכה‬
‫משמעותית‪ .‬אנו מניחים כי בשנת ‪ 2055‬יהיו בשני הנמלים מדלים חדשים שיגיעו לתפוקה של כ ‪1,000 -‬‬
‫טון לשעה ושניתן יהיה להציב לכל אניה שני מדלים בו זמנית‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2055‬תחזית הגרעינים היא ‪ 8‬מיליון טון‪ .‬צפוי גידול בכמות המטען בכל פקידה וכן גידול במספר‬
‫אניות הגרעינים הפוקדות את ישראל‪.‬‬
‫הונח כי בשנת ‪ 2055‬יבוא הגרעינים לישראל יתחלק באופן שווה בין נמלי חיפה ואשדוד‪.‬‬
‫בטבלה שלהלן הפרמטרים העתידיים לדרישות התכנון לשינוע הגרעינים לכל אחד מהנמלים )חיפה‬
‫ואשדוד(‪:‬‬
‫היקף‬
‫פרמטר‬
‫מספר פקידות‬
‫‪215‬‬
‫אניה מקסימלית )אורך במ'(‬
‫‪280‬‬
‫גודל משלוח )‪ - (parcel‬טונות‬
‫‪19,000‬‬
‫פריון )טונות לשעה לאניה(‬
‫‪1,000‬‬
‫משמרות פריקה‬
‫‪2.53‬‬
‫זמן המתנה לרציף‬
‫‪20%‬‬
‫זמן ברציף )שעות(‬
‫‪22.8‬‬
‫ימי עבודה בשבוע‬
‫‪5.5‬‬
‫בכל נמל נדרשים ‪ 2‬מנגשים שיביאו לניצולת רציפים של ‪ 36%‬ושייצרו המתנת אניות בשיעור של ‪15%‬‬
‫מזמן השירות‪.‬‬
‫על מנת‪ ,‬לקבל מקסימום גמישות רצוי כי המנגשים יהיו בסה"כ אורך של כ ‪ 500 -‬מטר ‪.‬‬
‫ב‪ .‬ממגורות‬
‫כלל האצבע המקובל לקביעת נפח ממגורה הוא ‪ 1.5‬פעמים נפח אניית התכן‪ .‬יש להניח כי יחס זה יגדל‬
‫ככל שהתפוקה עולה‪ ,‬ההנחה היא שבשנת ‪ 2055‬היחס יהיה ‪ .2.5‬מכיוון‪ ,‬שנפח אניית התכן הוא ‪55,000‬‬
‫טון נדרשת ממגורה בנפח של ‪ 127,000‬טון‪.‬‬
‫סך השטח הנדרש למתקן כולל מתקני טעינה למשאיות ורכבות‪ ,‬דרכי תנועה‪ ,‬משרדים ועוד הוא כ ‪40 -‬‬
‫דונם‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 32‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 10.2.2‬מטען כללי‬
‫א‪ .‬רציפים‬
‫•‬
‫פריון הרציף‬
‫תחזיות המטענים מצביעות כי בשנת ‪ 2055‬כמות המטען הכללי תגיע ל ‪ 8.4 -‬מיליון טון‪ .‬כרגע נמל‬
‫אשדוד משנע כ ‪ 78% -‬ממטען זה שכן מרכזי הכובד הכלכליים מצויים בקירבת נמל זה‪ .‬הונח כי‬
‫החלוקה בין הנמלים בשנת היעד תשאר במתכונתה הנוכחית וכי החלוקה בין היבוא ליצוא תהיה ‪70%‬‬
‫ו ‪ 30% -‬בהתאמה‪.‬‬
‫•‬
‫פקידות אניה‬
‫ההערכה היא שבשנת ‪ 2055‬כמות המטען שתוביל בפועל כל אניה יהיה גדול בכ ‪ 50% -‬מהכמות כיום‬
‫ומספר פקידות אניות המטען הכללי צפוי לגדול ב ‪ ,71% -‬כלומר‪ :‬כ ‪ 2,400 -‬פקידות באשדוד וכ ‪-‬‬
‫‪ 1,300‬פקידות בחיפה‪.‬‬
‫מנתונים אלה עולה כי יש צורך ב ‪ 2,400 -‬מטר באשדוד ו ‪ 1,100 -‬מטר בחיפה‪ .‬השוואת הדרישות‬
‫בשנת ‪ 2055‬לאמצעים הקיימים כיום‪ ,‬מצביעה על כך שאמצעים אלה מספיקים הן בחיפה והן באשדוד‬
‫)בהנחה שרציפים ‪ 7,9‬בנמל אשדוד‪ ,‬יישנו את ייעודם לשינוע מטען כללי(‪.‬‬
‫ב‪ .‬שטחי האחסנה‬
‫שטחי האחסנה הנוכחים בחברת נמל אשדוד משתרעים על ‪ 185‬דונם ובחברת נמל חיפה ‪ 155‬דונם )כולל‬
‫קישון וקישון מזרח(‪ .‬שטחים אלה מספיקים‬
‫בשני הנמלים לצרכי איחסון המטען הכללי‬
‫בשנת ‪. 2055‬‬
‫‪ 10.2.3‬נוזלים‬
‫א‪ .‬רציפים‬
‫מטעני הנוזלים כוללים מגוון רב של מוצרים‪ ,‬אולם שיטת שינועם דומה‪ :‬שינוע אוטומטי בצינורות ואחסנה‬
‫במיכלים‪ .‬המוצרים העיקריים הם דלק גולמי‪ ,‬מוצרי דלק‪ ,‬כימיקלים ומוצרי מזון‪ .‬מרבית הדלק הגולמי‬
‫משונע באמצעות מקשרים ימיים‪.‬‬
‫נמל אשדוד משמש בלעדית את יצוא החומצה הזרחתית‪ ,‬אולם לא נראה כי כמויות החומצה יגדלו‬
‫משמעותית בעתיד ולכן אין צורך בתשתיות למסופי נוזלים נוספים בנמל‪.‬‬
‫על פי התמ"א מתוכנן בנמל אשדוד מסוף כימיקלים לנוזלים בצובר‪ ,‬המסווגים 'מסוכנים' בקבוצות‬
‫מסויימות‪ .‬בשלב זה לא קיים ביקוש המצדיק פיתוח מסוף כימיקלים בנמל אשדוד‪ .‬הצדקה עתידית של‬
‫פיתוח מסוף הכימיקלים תעשה על סמך הביקושים‪ ,‬השאיפה לייצור תחרות בשירות זה ולקחי המלחמה‬
‫האחרונה בלבנון‪.‬‬
‫התחזית מצביעה על כך שנמל חיפה ישנע בעתיד מטעני נוזלים בכמויות הולכות וגדלות‪ .‬מיקומו של רציף‬
‫הדלק הנוכחי ממול למסוף המכולות המזרחי יגרום להפרעה בהמשך הפיתוח העתידי של רציפי המכולות‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬יש צורך להעתיק מסוף זה לאתר אחר בנמל‪ ,‬רחוק ככל שניתן מהשטחים העירוניים‪.‬‬
‫מוצע כי מסוף הכימיקלים יבנה לפי תוכנית האב הקודמת )זו המיועדת לשנת ‪ ,(2020‬המספקת אפשרות‬
‫ל ‪ 2,400 -‬מ' ‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 33‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫ב‪ .‬ניטול ואיחסון‬
‫ניטול ואיחסון מטעני הנוזלים מתבצע במסופים יעודיים המתמחים בטפול במוצרים אלה‪ .‬במסופי הנוזלים‪,‬‬
‫המטענים מאוחסנים במיכלים‪ ,‬כאשר מוצרי המזון והכימיקלים מאוחסנים במיכלים קטנים ורבים‪ ,‬מוצרי‬
‫הנפט במיכלים בגודל בינוני והנפט הגולמי במיכלים גדולים‪.‬‬
‫שטחי האיחסון הנוכחים במסוף החיפאי משתרעים על פני ‪ 230‬דונם ולפי תוכנית האב ‪ 2020‬הם יגיעו‬
‫לכדי ‪ 480‬דונם‪ ,‬שטח שאמור להספיק גם לתנועת המטענים בשנת ‪.2055‬‬
‫באשדוד מיכלי החומצה נמצאים בשורש רציף ‪ 1‬בצפון ומומלץ להעבירם דרומה ליד מתקני כי"ל ובכך לרכז‬
‫את כל הפעילויות הקשורות ליצוא דשנים במקום אחד בנמל‪ ,‬כל זאת בכפוף לאישור גופי איכות הסביבה‪.‬‬
‫‪ 10.2.4‬פוספטים ואשלג‬
‫שינוע מוצרי דשנים מתבצע כאמור מאשדוד בלבד‪ ,‬עקב קירבתו למרבצים בקירבת ים ‪-‬המלח‪ .‬מטעני הפוספט‬
‫והאשלג משונעים דרך מסוף בדרום הנמל שכושר שינועו הוא ‪ 6‬מיליון טון לשנה‪ ,‬פוטנציאל שינוע המספיק‬
‫לתחזיות שנת היעד )כיום משונעים דרכו ‪ 3.5‬מיליון טון(‪.‬‬
‫יחד עם זאת המזח הימי )‪ (Jetty‬שבמסוף לא יספיק לתנועת האניות הצפויה אך הוא מתוכנן כך שניתן לבנות‬
‫לידו מזח נוסף שיספק את הדרישות העתידיות‪.‬‬
‫חומרים אחרים הקשורים לתעשיית הדשנים‪ ,‬כגפרית‪ ,‬משונעים ברציפי מטען כללי וחישוב דרישותיהם מופיע‬
‫בסעיף הבא "תפזורות אחרות"‪.‬‬
‫‪ 10.2.5‬תפזורות אחרות‬
‫באשדוד משנעים כמויות ניכרות של תפזורות יבשות ברציפי מטען כללי באמצעות חופנים‪ ,‬כאשר המטענים‬
‫העיקריים הם‪ ,‬יבוא גופרית‪ ,‬פטקוק וצובר אחר ויצוא קלניקר‪ .‬בנמל חיפה יבוא כמות מסויימת של מספר סוגי‬
‫צובר ‪ -‬בנמל חיפה‪.‬‬
‫לשינוע התפזורות היבשות באמצעות חופנים יידרשו בשנת היעד ‪ 3‬מנגשים בכל נמל‪ ,‬באורך של‬
‫‪ 150‬מטר כל מנגש‪ .‬רצוי כי יהיו לאורך רציף אחד – סה"כ הקיבולת תהיה כפולה מזו הנוכחית‪.‬‬
‫לאחרונה חברת חשמל לישראל הודיעה שיש בכוונתה לבנות תחנה פחמית באשדוד ולצורך זה ידרש שינוע של‬
‫כ ‪ 3-‬מיליון טון פחם בשנה בנמל אשדוד‪ .‬אופציה לפריקת מטען זה‪ ,‬היה ותדרש קיימת בעומק המים הנדרש‪,‬‬
‫בחלק המערבי של רציף ‪) 25‬כולל מסוע למאגר פחם בעורף התחנה(‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 34‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 10.2.6‬סיכום דרישות לרציפים ושטחים‬
‫א‪ .‬בטבלה שלהלן סיכום הדרישות לרציפים ושטחים לנמל אשדוד לשנת ‪: 2055‬‬
‫רציף‬
‫אורך הרציף‬
‫במטרים‬
‫ב ‪2055 -‬‬
‫אחוז‬
‫מתנועת‬
‫המטענים‬
‫אורך רציף קיים‬
‫במטרים‬
‫לבניה‬
‫ב ‪2055 -‬‬
‫‪65%‬‬
‫היובל א' ‪600 -‬‬
‫רציפים ‪680 - 7/9‬‬
‫רציף ‪ 7/9‬ייועדו למ‪.‬כ‪.‬‬
‫‪ 4,000 +‬מטר חדש‬
‫‪50%‬‬
‫ברציפי מ‪.‬כ‪.‬‬
‫רציף ‪ 21‬ייעודי‬
‫‪ 500‬מ '‬
‫‪80%‬‬
‫‪1,800‬‬
‫התמחות של רציפים ‪7,9‬‬
‫רציף ‪ 300 - 21‬מ '‬
‫ברציפי מטען כללי‬
‫ברציף ‪ 9‬או ברציף ‪1‬‬
‫‪ 3‬מזחים‬
‫)‪(Jetties‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪ 2‬מזחים‬
‫מזח נוסף‬
‫‪150*3‬‬
‫עם מטען כללי‬
‫‪50%‬‬
‫ברציפי מטען כללי‬
‫מנגשים ‪ /‬הערות‬
‫מכולות‬
‫‪4,600‬‬
‫גרעינים‬
‫‪500‬‬
‫‪2*250‬‬
‫‪2,400‬‬
‫‪17*140‬‬
‫‪200‬‬
‫‪1*200‬‬
‫ליד מזח הדשנים‬
‫מטען כללי‬
‫נוזלים‬
‫דשנים‬
‫צוברים אחרים‬
‫‪450‬‬
‫במטען כללי‬
‫שטחים )דונם(‬
‫מסוף מכולות‬
‫‪450-500‬‬
‫גרעינים‬
‫‪40‬‬
‫מטען כללי‬
‫‪220‬‬
‫נוזלים‬
‫‪30‬‬
‫דשנים‬
‫‪150‬‬
‫רוחב המסוף במ'‬
‫בעורף‬
‫‪420‬‬
‫במטען הכללי‬
‫ליד הדשנים‬
‫‪150‬‬
‫צוברים אחרים‬
‫כרך א '‬
‫קרוב לשטחי כי"ל‬
‫במטען הכללי‬
‫‪1 - 35‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫ב‪ .‬בטבלה שלהלן סיכום הדרישות לרציפים ושטחים לנמל חיפה לשנת ‪:2055‬‬
‫רציף‬
‫אורך הרציף‬
‫במטרים‬
‫ב ‪2055 -‬‬
‫מנגשים ‪ /‬הערות‬
‫אחוז‬
‫מתנועת‬
‫המטענים‬
‫אורך רציף קיים במטרים‬
‫לבניה‬
‫ב ‪2055 -‬‬
‫‪65%‬‬
‫חיפה מזרח – ‪ 930‬מ '‬
‫חיפה מערב – ‪ 400‬מ '‬
‫כרמל א' ‪ 700 -‬מ ' בבנייה‪.‬‬
‫‪2,970‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪ 285‬מ '‬
‫קישון ‪ 625‬מ'‬
‫מערב ‪ 454‬מ '‬
‫מכולות‬
‫‪4,600‬‬
‫גרעינים‬
‫‪500‬‬
‫‪250*2‬‬
‫מטען כללי‬
‫‪1,120‬‬
‫‪140*8‬‬
‫‪20%‬‬
‫נוזלים‬
‫‪1,700‬‬
‫‪ 280*6‬פנמקס‬
‫‪100%‬‬
‫‪450‬‬
‫‪150*3‬‬
‫‪50%‬‬
‫צוברים אחרים‬
‫קישון מזרח ‪ 680 -‬מ'‪,‬‬
‫המספנות‬
‫וכרמל ב' ‪ 634 -‬מ '‬
‫‪ 2,400‬מ' רציפים‬
‫חדשים‬
‫במטען כללי‬
‫במטען כללי‬
‫שטחים )דונם(‬
‫מסוף מכולות‬
‫‪450-500‬‬
‫גרעינים‬
‫‪40‬‬
‫רוחב במטרים‬
‫בעורף הנמל‬
‫מטען כללי‬
‫‪190‬‬
‫‪ 80‬דונם בקישון‬
‫‪ 75‬דונם בקישון מזרח‬
‫‪ 40‬דונם – בעורף‬
‫הקישון‬
‫נוזלים‬
‫‪480‬‬
‫‪ 230‬דונם‬
‫‪ 480‬דונם – במסוף‬
‫חדש‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 36‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪10.3‬‬
‫פרמטרים לתכנון מערכות בעורף הנמל‬
‫‪ 10.3.1‬תשתיות‬
‫א‪ .‬דרכי גישה כלל ארציים‬
‫בתכנון נמלים ואיתור מיקומם המיטבי קיימת חשיבות עליונה לקיומם של תשתיות המאפשרות גישה לנמל‪,‬‬
‫כדרכים ומסילות רכבת‪ ,‬שכן פיתוחם של פרוזדורי תחבורה חדשים הינה יקרה ביותר ולעתים אינה‬
‫אפשרית כלל‪.‬‬
‫בתכנון נמלי ישראל יש לקחת בחשבון כי מרכז הכובד לתנועת מטענים הוא אזור תל ‪-‬אביב‪ .‬פרוזדורי‬
‫התחבורה הכבישית העיקריים הקיימים כיום הם כביש ‪ 4‬מעכו לאשקלון לאורך החוף‪ ,‬כביש ‪ 6‬מחיפה‬
‫לב"ש באזור המזרחי‪ ,‬כביש ‪ 41‬מאשדוד לירושלים וכביש ‪ 75‬מחיפה לכביש ‪.6‬‬
‫ההנחה שלנמלי חיפה ואשדוד וכן אולי לנמל שלישי )אם ייבנה( נדרשת להיות אותה איכות של גישה‬
‫לשטחי המדינה העורפיים‪ .‬התכנון האסטרטגי של פיתוח הנמלים יעסוק איפוא במגבלות מקומיות בלבד‬
‫של אפשרויות נגישות‪.‬‬
‫ב‪ .‬עומס כבישים‬
‫הדרישות התחבורתיות לנמלים תלויות בעומסי התנועה הנוכחיים בתוספת אלה שייווצרו כתוצאה‬
‫מתוספת תנועת המטענים העתידית ותנועת שאר כלי הרכב לאורך השנים ‪ .‬על מנת לקבל אינדיקציה לגבי‬
‫העומסים הצפויים הונח כי התרומה העיקרית לעומס תנבע מתנועת המכולות‪.‬‬
‫צפי חלוקת המכולות בין הרכבת למשאיות לשנת ‪ 2020‬הוא ‪ 20%-80%‬בהתאמה והונח כי החלוקה‬
‫תשתנה ל ‪ 30%-70% -‬בשנת ‪.2055‬‬
‫תנועת משאיות המכולה הצפויה לשני הנמלים בשנת היעד היא כ ‪ 24,000 -‬תנועות ליום‪.‬‬
‫מניתוח תנועת המשאיות‪ ,‬ימי העבודה האפשריים‪ ,‬מספר מכולות למשאית‪ ,‬התפלגות תנועת המשאיות‬
‫לאורך היממה וכו' )ראה הנחות בסעיף ‪ .7.1.2‬בדו"ח הסקונינג כרך ב'(‪ ,‬עולה כי בשעת השיא יכנסו‪/‬יצאו‬
‫לנמלים ‪ 2,000‬משאיות לשעה )כל ‪ 4‬שניות מופע של משאית( ועוד כ ‪ 1,000 -‬לעורף הנמל ‪.‬‬
‫מחישוב דומה שנערך לגבי המטען הכללי‪ ,‬עולה כי תרומת מטענים אלה למופע המשאיות הכללי הוא‬
‫כ ‪ .10% -‬שאר המטענים כצוברים יבשים וגרעינים ינועו בעיקר ברכבות ולכן תרומתם לעומס התחבורתי‬
‫בכבישים‪ ,‬תהיה שולית‪.‬‬
‫תנועת כלי הרכב הפרטיים לנמל מתווספת לעומס בכבישים‪ ,‬לכן מומלץ שהנמלים יאפשרו הגעת ויציאת‬
‫העובדים בשעות השפל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מסילות רכבת‬
‫לפי הנחות עבודה זו בשנת ‪ 2055‬אמורה הרכבת לשנע ‪ 7‬מיליון ‪ TEU‬לשנה‪ ,‬לשם כך יידרשו ‪ 200‬רכבות‬
‫מדי יום‪.‬‬
‫מספר המסילות הנדרשות למסוף הרכבתי בנמלים יהיה גדול ביותר ויגיע לשטח של כ ‪ 64-‬דונם )‪800*80‬‬
‫מ'(‪ .‬לכן‪ ,‬מומלץ לפצלו למספר טרמינלים שימוקמו באזורים עורפיים יותר‪ ,‬ליד אזורי אחסנת מכולות ריקות‬
‫והמרכזים הלוגיסטיים המתוכננים בעורף הנמלים בקירבת המסופים התפעוליים‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 37‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫ד‪ .‬פרוזדורי תשתית למוצרי נוזלים‬
‫צינורות הנוזלים אמורים להיטמן מתחת לפני הקרקע ורצוי כי יהיו משולבים בפרוזדורי תחבורה אחרים וכן‬
‫להימנע מבניה לידם או מעליהם‪.‬‬
‫‪ 10.3.2‬אזור מכס ובטחון‬
‫אזור זה מכיל את הפעילויות הקשורות לבטחון הנמלי‪ ,‬הלאומי והבינלאומי‪ .‬אזורים אלה אמורים לכלול נתיבי‬
‫כניסה ויציאה לכלל סוגי הרכב ואמצעים מתוחכמים לבדיקתם‪ ,‬שטחי משרדים לאנשי המכס והבטחון‪ ,‬אמצעים‬
‫לסריקת מכולות ומטענים אחרים‪ ,‬שטחי חניה ואזורי עמידה בתור לכניסה לנמל ויציאה ממנו‪ ,‬שטחי בדיקה‬
‫פיזית של מטענים ע"י הוצאת הסחורה מהמכולות וכן שטחי אחסנה למטענים שלא יורשו להכנס לנמל‪.‬‬
‫סה"כ ידרשו לאזור זה ‪ 260‬דונם ‪.‬‬
‫‪ 10.3.3‬אזור משאיות‬
‫א‪ .‬אזור לחברות תובלה‬
‫קיימים יתרונות לנמלים ולחברות התובלה בהקצאת שטחים לחברות התובלה בקירבת הנמל‪ .‬חברות‬
‫התובלה ממקמות את שטחי חניית המשאיות באופן שיקבלו אופטימיזציה בין עלויות השטחים ועלויות‬
‫הנסיעה‪ .‬בדר"כ הן ממקמות עצמן ליד צמתי דרכים חשובים‪.‬‬
‫ההנחה היא כי כ ‪ 20% -‬מהמשאיות יעדיפו להתמקם ליד הנמלים‪ .‬עפ"י הנחה זו יידרשו כ ‪ 200-‬דונם בכל‬
‫נמל לחניוני חברות התובלה )בהם יהיו אף שטחים לתחזוקת המשאיות(‪.‬‬
‫ב‪ .‬אזורי חניה למשאיות ממתינות‬
‫ליד שערי הנמלים רצוי למקם חניונים למשאיות העומדות בתורים‪ ,‬תחנות דלק‪ ,‬מסעדות‪ ,‬מרכז לתיקונים‬
‫קלים ושירותים לנהגים‪.‬‬
‫סה"כ נדרש לכך שטח של כ ‪ 250 -‬דונם‪.‬‬
‫סך השטח המיועד לטובת המשאיות הוא ‪ 450‬דונם ‪.‬‬
‫‪ 10.3.4‬אזורי המכלה וטיפול במכולות‬
‫א‪ Depot .‬למכולות ריקות‬
‫כמות המכולות הריקות בנמלים הולכת וגדלה‪ .‬המכולות הריקות‪ ,‬נדרשות לעבור בדיקות נקיון ותיקונים‬
‫לפני שליחתן להמכלה או לטעינה בנמל‪ .‬אזורי הטיפול במכולות הריקות )דיפו( ממוקמים בדר"כ בעורף‬
‫הנמלים‪ ,‬או בשטחים פנים ארציים ליד מסופים 'פנימיים'‪ .‬באזורים אלה מאחסנים כמויות ניכרות של‬
‫מכולות ריקות תקינות‪ ,‬הממתינות לדרישת הלקוחות‪.‬‬
‫השטח הנדרש לאזורי הדיפו הוא כ ‪ 840 -‬דונם ‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 38‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫ב‪ .‬מחסני המכלה‬
‫אע"פ שתחנות המכלת משאיות מתבצע בדר"כ באזורים פנים ארציים הרחוקים מהנמלים‪ ,‬חלק מפעילות‬
‫ההמכלה והריקון מתבצע בשטחים שבעורף הנמלים‪.‬‬
‫בנוסף קיים צורך בשטח לאחסנת מכולות המיועדות לחומ"ס ומכולות שגודלן חורג מהתקן הסטנדרטי של‬
‫‪ 20‬ו ‪ 40 -‬רגל ‪.‬‬
‫השטח הנדרש למחסני ההמכלה הוא כ ‪ 190 -‬דונם ‪.‬‬
‫סך השטח המיועד לטובת המכלה וטיפול במכולות הוא ‪ 1,030‬דונם ‪.‬‬
‫‪ 10.3.5‬מרכז מסחר נמלי‬
‫ליד הנמלים מרוכזים עסקים רבים‪ ,‬בהם סוכני אניות‪ ,‬עמילי מכס‪ ,‬חברות ביטוח‪ ,‬בנקים ועוד‪ .‬לעסקים אלה‪,‬‬
‫מקובל לבנות ליד הנמלים מרכזי עסקים לשירותם‪ .‬זאת בנוסף להקצאת שטח לשירותים נילווים‪ ,‬כמו מרכזי‬
‫הדרכה לעובדי הנמל‪ ,‬מסעדות‪ ,‬מרכזי דיונים‪ ,‬חברות כ"א לתעסוקה נמלית‪ ,‬וכדומה‪.‬‬
‫השטח הנדרש הוא כ ‪ 800 -‬דונם בשנת ‪. 2055‬‬
‫‪ 10.3.6‬אזורי פעילות לוגיסטית )‪(VAL – Value Added Logistics‬‬
‫הנמלים המודרנים מתפתחים כחלק ממערך שרשרת האספקה‪ ,‬ע"י יצירת שטחים בעורפם המאפשרים הקמת‬
‫מרכזים לוגיסטיים‪ .‬עקב ריכוזם של שירותים אלה באזורי המרכזים הלוגיסטיים והיותם בעלי סוג פעילות דומה‬
‫מושגת התמחות וייעול בהפעלתם‪.‬‬
‫מרכזי אחסנה והפצה ‪ -‬חברות רבות מעדיפות לבצע פעילות ערך מוסף על מוצריהן ליד הנמלים‪ .‬פעילות‬
‫לוגיסטית זו‪ ,‬כוללת בין השאר‪ :‬הרכבות מוצרים סופיים‪ ,‬בדיקות איכות‪ ,‬הדבקת תוויות‪ ,‬אריזות וכו'‪ .‬מנסיון נמל‬
‫רוטורדם מסתבר כי כ ‪ 20% -‬מהמכולות מטופלות באזור המרכזים הלוגיסטיים וכי הערך המוסף הממוצע‬
‫המתבצע במטענן שווה כ ‪ Euro 2,000 -‬לכל מכולה‪.‬‬
‫נראה כי לשנת ‪ 2055‬ידרשו כ ‪ 3,400 -‬דונם לפארקים לוגיסטיים בשטחי הנמלים )החישוב על בסיס הנסיון‬
‫הקיים באירופה – כ ‪ 200 -‬דונם לכל מיליון ‪.(TEU‬‬
‫שטחים אלה נדרשים להיות מקושרים במערכות דרכים יעילות בינם לבין עצמם ולעיר‪.‬‬
‫‪ 10.3.7‬נמל פירות‬
‫ישראל מיצאת פרי הדר‪ ,‬מיצאת ומיבאת פירות וירקות‪ .‬רצוי להקים ליד הנמלים אזור ששטחו כ ‪ 200 -‬דונם‬
‫לצורך הטיפול במטענים אלה‪.‬‬
‫סך השטח המוקצה בתוכניות לאזור הלוגיסטיקה הוא ‪ 3,600‬דונם ‪.‬‬
‫‪ 10.3.8‬דרכי שירות בעורף הנמל ושטחים ירוקים‬
‫לכל האזורים שחושבו לעיל יש להוסיף ‪ 15%‬לטובת דרכים פנימיות‪ ,‬אספקת שירותים ושטחים ירוקים‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 39‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 10.3.9‬בטבלה שלהלן )טבלה ‪ 4-7‬בדו"ח הסקונינג‪ ,‬כרך ב'( סיכום השטחים הנדרשים לאזורים‬
‫והקשרים ביניהם ‪:‬‬
‫שטח‬
‫אזור‬
‫)כולל‬
‫מכס‬
‫חב'‬
‫דרכים (‬
‫ובטחון‬
‫תובלה‬
‫מכולות‬
‫מסחר‬
‫נמלי‬
‫‪VAL‬‬
‫שערים‬
‫פרוזדורי‬
‫שטח‬
‫תחבורה‬
‫עירוני‬
‫דונמים‬
‫כרך א '‬
‫מכס ובטחון‬
‫‪300‬‬
‫חב' תובלה‬
‫‪520‬‬
‫מכולות‬
‫‪1,180‬‬
‫מסחר נמלי‬
‫‪920‬‬
‫לוגיסטיקה‬
‫‪4,140‬‬
‫סה"כ‬
‫‪7,060‬‬
‫‪++‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪++‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪++‬‬
‫קשר חזק‪ ,‬השטחים חייבים להיות קרובים‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫קשר כלשהוא‪ ,‬רצוי שהשטחים יהיו קרובים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫אין קשר‪ ,‬רצוי שהשטחים לא יהיו קרובים‪.‬‬
‫‪--‬‬
‫אין קשר‪ ,‬השטחים חייבים להיות מופרדים‪.‬‬
‫‪1 - 40‬‬
‫‪++‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪--‬‬
‫‪++‬‬
‫‪++‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ – 11‬חלופות לפיתוח נמל אשדוד‬
‫‪11.1‬‬
‫הנחות בסיסיות‬
‫להלן סיכום מקוצר של ההנחות לתכנון החלופות )זהות לאלו של חיפה(‪:‬‬
‫•‬
‫תכנון‬
‫התשתיות‬
‫כך‬
‫שלכל‬
‫נמל‬
‫יהיה‬
‫את‬
‫האפשרות‬
‫לבנות‬
‫תשתיות‬
‫הנדרשות‬
‫לשינוע‬
‫‪ 65%‬מתנועת המכולות‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫•‬
‫תנועת הגרעינים תתפלג באופן שווה בין שני הנמלים‪.‬‬
‫•‬
‫נמל אשדוד ימשיך להיות הנמל העיקרי למטען כללי‪.‬‬
‫•‬
‫כל הדשנים ישונעו דרך נמל אשדוד )כולל כמות קטנה של חומצות בנוזלים הקשורה לתעשייה זו(‪.‬‬
‫•‬
‫כל הנוזלים ישונעו דרך נמל חיפה‪.‬‬
‫•‬
‫שאר הצוברים היבשים יתחלקו באופן שווה בין שני הנמלים‪.‬‬
‫תשתיות נמל קימות‬
‫מטען כללי ותפזורות )חופנים (‬
‫מכולות‬
‫רציף ‪7‬‬
‫‪ 480‬מ '‬
‫רציף ‪* 1‬‬
‫‪ 700‬מ '‬
‫רציף ‪9‬‬
‫‪ 200‬מ '‬
‫רציף ‪3‬‬
‫‪ 620‬מ '‬
‫רציף ‪23‬‬
‫‪ 600‬מ '‬
‫רציף ‪5‬‬
‫‪ 480‬מ '‬
‫רציף ‪21‬‬
‫‪ 850‬מ '‬
‫=========‬
‫סה"כ‬
‫======‬
‫‪ 1,280‬מ '‬
‫==========‬
‫סה"כ‬
‫======‬
‫‪ 2,650‬מ '‬
‫מזחים למטעני דשנים ‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫*‬
‫רציף ‪ 1‬ללא מינגש נוזלים באורך ‪ 70‬מ '‬
‫החלופות תוצגנה בפרק זה‪ ,‬בחלוקה לשלב א' ולשלב הסופי‪ .‬פירוט מלא של כל אחת מהחלופות ושלביה מופיע‬
‫בכרך ב' פרק ‪.8‬‬
‫צירוף השטחים שאינם בחזקת חברת נמלי ישראל והמסומנים בחלופות הפיתוח כחיוניים לפיתוח‪ ,‬יהיה כרוך‬
‫בהסדרים ובהליכים בין הגופים הרלוונטיים ‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 41‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪11.3‬‬
‫חלופה ‪) A1‬החלופה המועדפת בנמל חיפה( )ראה סעיף ‪ 8.3‬כרך ב '(‬
‫בחלופה זו המצב הושאר במתכונתו הנוכחית ומוצע כי מסופים חדשים לאניות מכולה גדולות ייבנו מצפון לנמל‬
‫הקיים‪.‬‬
‫מסוף המכולות בנמל הישן )רציפים ‪ 7‬ו ‪ (9 -‬יועבר לרציף חדש‪ ,‬בשלב שתידרש תוספת לרציפי מטען‬
‫כללי‪/‬תפזורת‪.‬‬
‫הגנת הנמל החדש תיעשה ע"י בניית שובר גלים חדש בעומק מים של ‪ 24 - 20‬מ'‪.‬‬
‫פתח הכניסה של המעגן החדש ימוקם בחלקו הצפוני של שובר הגלים ורוחב תעלת הכניסה יאפשר תנועה‬
‫מקבילה של שתי אניות מכולה מסוג ‪.Suezmax‬‬
‫לבריכת הנמל החדשה מתוכננים ‪ 4‬מסופי מכולות‪ ,‬עם רציף באורך ‪ 1,000‬מטר כל אחד‪ ,‬פרט למסוף בשלב‬
‫א'‪ ,‬בבריכת הנמל הקיים‪ ,‬שאורכו מתוכנן ל ‪ 1,175 -‬מטר ‪.‬‬
‫בריכת ההשקטה של תחנת הכח תעבור שינויים בעקבות ייבוש הים המוצע בחלופה זו‪.‬‬
‫מסוף הדשנים הנוכחי ישאר במקומו אולם רציף ‪ 9‬ישמש כרציף נוסף לצוברים‪.‬‬
‫רציפים ‪ 9,7,5,3,1‬ישמשו כרציפי מטען כללי‪/‬תפזורת‪.‬‬
‫רציף ‪ 21‬בחלקו יהיה רציף מתמחה לגרעינים ו ‪ 350-‬מ' ממנו ישמש למטען כללי‪.‬‬
‫הנמל הקיים יחובר בציר תחבורה עם הנמל החדש‪ ,‬לאורך נתיבי התחבורה הקיימים‪ ,‬תוך הארכתם צפונה‪.‬‬
‫מתוכננים ‪ 2‬שערי כניסה מרכזיים‪ :‬לנמל הישן כולל היובל א'‪ ,‬ולמסוף היובל שלב ב' והנמל החדש‪.‬‬
‫יוקצו שטחים לפיתוחים עיסקיים הקשורים לפעילות הנמל ופעילויות ה – ‪.VAL‬‬
‫‪ 11.3.1‬שלב א'‬
‫תוכניות הפיתוח לשנת ‪ ,2020‬עם מספר שינויים מתבקשים יהוו בסיס לשלב הפיתוח הראשון‪ .‬רציף ‪ 27‬יפותח‬
‫כרציף מכולות נוסף וניתן יהיה להגדירו כמסוף עצמאי‪ .‬שובר הגלים הראשי יוארך ב ‪ 600 -‬מטר‪ ,‬על מנת‬
‫לשמור על תעלת הכניסה ולספק הגנה הנדרשת למעגן הנמל‪.‬‬
‫חלק מרציף ‪ ,21‬באורך של ‪ 500‬מ'‪ ,‬יהפוך לרציף המתמחה בשינוע גרעינים )וכתוצאה יהיה צורך בהתקנת‬
‫מסוע גרעינים מרציף זה לממגורה שבעורף הנמל(‪.‬‬
‫לאחרונה‪ ,‬חברת חשמל הודיעה על כוונתה לבנות תחנה פחמית חדשה באשדוד‪ .‬במידה שתוכנית זו תתממש‪,‬‬
‫קיימת אפשרות להקצות את רציף ‪ 25‬לשינוע פחם באמצעות מסוע לשטח אחסנה בעורף הנמל‪.‬‬
‫סך רציפי המכולות שיתקבלו בשלב זה הוא ‪ 2,455‬מ' )כולל הרציפים הנוכחיים(‪.‬‬
‫קרוב לעיר ובמקום שיועד לשמש כטלפורט בתוכנית האב ‪ 2020‬ימשיך להתפתח מרכז עסקים לפעילויות‬
‫קשורות נמל‪ .‬מרכז עסקים דומה נוסף יפותח ליד מחלף הכבישים ‪ 41‬והרצל‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 42‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 11.3.2‬סיכום תשתיות הנמל בשלב א' ובשלב הסופי )במטרים(‪:‬‬
‫קיים‬
‫מכולות‬
‫‪1,280‬‬
‫מטען כללי ותפזורות‬
‫‪2,650‬‬
‫תוספת לשובר הגלים‬
‫הראשי‬
‫שלב א'‬
‫סה"כ‬
‫תוספת‬
‫‪1,175‬‬
‫‪2,455‬‬
‫סה"כ ‪-‬‬
‫שלב סופי‬
‫‪5,775‬‬
‫‪3,330‬‬
‫‪600‬‬
‫בטבלה שלהלן סיכום עלויות הבנייה )מיליוני ‪:($‬‬
‫שלב א'‬
‫סה"כ‬
‫ייבוש וחפירה‬
‫‪61.0‬‬
‫‪247.9‬‬
‫רציפים‬
‫‪70.5‬‬
‫‪366.0‬‬
‫שוברי גלים‬
‫‪152.7‬‬
‫‪784.5‬‬
‫אחרים‬
‫‪207.5‬‬
‫‪785.6‬‬
‫סה"כ‬
‫‪491.6‬‬
‫‪2,183.9‬‬
‫העלויות המפורטות לעיל אינן כוללות רכישות קרקע‪ ,‬תשתיות הקפיות ובנ"מ‪ ,‬בסך כולל של ‪ 200‬מיליון‬
‫דולר בשלב א' ‪.‬‬
‫‪11.4‬‬
‫חלופה ‪) A3‬ראה סעיף ‪ 8.4‬כרך ב' (‬
‫שלב זה מתאפיין בהמשך פיתוח הנמל צפונה מנקודת סיום הנמל הקיים‪ ,‬כך שחלופה זו קומפקטית מחלופה‬
‫‪ .A1‬חלופה זו מותנית במציאת פתרון טכני‪/‬כלכלי למיקום צינור הגז‪ ,‬החוצה את שובר הגלים ואת נתיבי‬
‫האוניות המתוכננים‪.‬‬
‫שובר גלים באורך של כ ‪ 6,000 -‬מ' יגן על הרציפים החדשים‪.‬‬
‫הרחבה נוספת אפשרית לאחר שנת ‪ 2055‬לכיוון צפון‪.‬‬
‫רציפי הנמל הקיים ימשיכו לתפקד במתכונת שתוארה בחלופה ‪.A1‬‬
‫בדומה לחלופה ‪ ,A1‬מתוכננים ‪ 5‬מסופי מכולות עצמאיים‪.‬‬
‫השער הנוכחי יוכל להשאר במקומו ולשטחי הנמל החדשים ייבנה שער חדש‪ ,‬צפונית ובצמוד לתחנת הכח‪.‬‬
‫אזורי ה ‪ VAL -‬יפותחו מזרחית לנמל הישן והחדש‪.‬‬
‫הכבישים הנוכחיים ישופרו ויחד עם הכבישים והמסילות המיועדים למסופים החדשים ישמשו כפרוזדורי‬
‫תחבורה‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 43‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 11.4.1‬שלב א'‬
‫השלב הראשון של חלופה ‪ A3‬דומה לשלב הראשון של חלופה ‪ ,A1‬כולל מספר שינויים מתבקשים בתוכנית‬
‫‪ .2020‬הקמת מסוף מכולות גדול במתחם רציף ‪ 27‬המקורי‪ .‬רציף ‪ 25‬יפותח בשלב זה במידה שיהיה ביקוש‬
‫לרציף פחם כמתואר בחלופה ‪ A1‬לעיל יפותח רציף ‪ 25‬בשלב זה ‪.‬‬
‫עורף הנמל יפותח בדומה לאמור בחלופה ‪.A1‬‬
‫‪ 11.4.2‬סיכום תשתיות הנמל בשלב א' ובשלב הסופי )במטרים (‪:‬‬
‫קיים‬
‫מכולות‬
‫‪1,280‬‬
‫מטען כללי ותפזורות‬
‫‪2,650‬‬
‫תוספת לשובר הגלים‬
‫הראשי‬
‫שלב א'‬
‫סה"כ‬
‫תוספת‬
‫‪2,455‬‬
‫‪1,175‬‬
‫סה"כ‬
‫שלב סופי‬
‫‪5,675‬‬
‫‪3,330‬‬
‫‪600‬‬
‫בטבלה שלהלן סיכום עלויות הבנייה )מיליוני ‪:($‬‬
‫שלב א'‬
‫סה"כ‬
‫ייבוש וחפירה‬
‫‪61.0‬‬
‫‪200.7‬‬
‫רציפים‬
‫‪70.5‬‬
‫‪360.0‬‬
‫שוברי גלים‬
‫‪152.7‬‬
‫‪980.9‬‬
‫אחרים‬
‫‪207.5‬‬
‫‪807.5‬‬
‫סה"כ‬
‫‪491.6‬‬
‫‪2,349.2‬‬
‫העלויות המפורטות לעיל אינן כוללות רכישות קרקע‪ ,‬תשתיות הקפיות ובנ"מ‪ ,‬בסך כולל של ‪ 200‬מיליון‬
‫דולר בשלב א' ‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 44‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫נמל אשדוד‬
‫חלופה ‪A1‬‬
‫החלופה המועדפת בנמל אשדוד‬
‫נמל אשדוד‬
‫חלופה ‪A1‬‬
‫השלב הראשון‬
‫החלופה המועדפת בנמל אשדוד‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 45‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫נמל אשדוד‬
‫חלופה ‪A3‬‬
‫נמל אשדוד‬
‫חלופה ‪A3‬‬
‫השלב הראשון‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 46‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ - 12‬חלופות לפיתוח נמל חיפה‬
‫‪12.1‬‬
‫להלן סיכום מקוצר של ההנחות לתכנון החלופות )זהות לאלו של אשדוד(‪:‬‬
‫§‬
‫תכנון התשתיות כך שלכל נמל יהיה את האפשרות לבנות תשתיות הנדרשות לשינוע‬
‫‪ 65%‬מתנועת המכולות‪.‬‬
‫‪12.2‬‬
‫§‬
‫תנועת הגרעינים תתפלג באופן שווה בין שני הנמלים‪.‬‬
‫§‬
‫נמל אשדוד ימשיך להיות הנמל העיקרי למטען כללי‪.‬‬
‫§‬
‫כל הדשנים ישונעו דרך נמל אשדוד )כולל כמות קטנה של חומצות בנוזלים הקשורה לתעשייה זו(‪.‬‬
‫§‬
‫כל הנוזלים ישונעו דרך נמל חיפה‪.‬‬
‫§‬
‫שאר הצוברים היבשים יתחלקו באופן שווה בין שני הנמלים‪.‬‬
‫תשתיות נמל קיימות‪:‬‬
‫מטען כללי ותפזורות )חופנים(‬
‫מכולות‬
‫רציף מזרחי‬
‫‪ 930‬מ'‬
‫קישון ‪1,2‬‬
‫‪ 625‬מ '‬
‫הכרמל א' )בבניה(‬
‫‪ 700‬מ '‬
‫קישון מזרח *‬
‫‪ 680‬מ '‬
‫רציף מערבי‬
‫‪ 400‬מ '‬
‫רציף מערבי‬
‫‪ 454‬מ '‬
‫מסוף גרעינים‬
‫‪ 285‬מ '‬
‫===========‬
‫סה"כ‬
‫======‬
‫‪ 2,030‬מ '‬
‫==========‬
‫סה"כ‬
‫======‬
‫‪ 2,044‬מ '‬
‫* עדיין לא תפעולי‪.‬‬
‫מספנות ישראל‬
‫)עדיין לא בשימוש תפעולי(‬
‫מזח לנוזלים –‬
‫רציפים‬
‫מסוף הדלק‬
‫‪ 1,100‬מ '‬
‫מסוף הכימיקלים‬
‫מסוף גדות‬
‫החלופות תוצגנה בפרק זה‪ ,‬בחלוקה לשלב א' ולשלב הסופי‪ .‬פירוט מלא של כל אחת מהחלופות ושלביה מופיע‬
‫בכרך ב' פרק ‪.8‬‬
‫צירוף השטחים שאינם בחזקת חברת נמלי ישראל והמסומנים בחלופות הפיתוח כחיוניים לפיתוח‪ ,‬יהיה כרוך‬
‫בהסדרים ובהליכים בין הגופים הרלוונטיים ‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 47‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪12.3‬‬
‫חלופה ‪) H2‬ראה סעיף ‪ 8.5‬כרך ב' (‬
‫בחלופה זו כיוון הרחבה אפשרי של נמל חיפה הינו לתחום הים‪ .‬בניית שובר גלים שני ארוך‪ ,‬מראש הכרמל‬
‫וייבוש ים לאורכו יאפשרו בנייה של מסופי מכולות גדולים‪ .‬בשטח שייובש מתוכננים ‪ 2‬מסופי מכולות עם סה"כ‬
‫אורך רציפים של ‪ 4,100‬מטר‪ ,‬שטח עורפי לשער‪ VAL ,‬ושירותים נוספים‪.‬‬
‫לפני הרחבה מסיבית זו של הנמל יפותחו שטחי הנמל המתוכננים לפי תוכנית ‪ ,2020‬בשינוי מתבקש בשלב ד'‬
‫ תוכנית ‪ ,2020‬שבו ייבנה מסוף מכולות באורך של ‪ 1,175‬מ'‪.‬‬‫תיכנון תעלת כניסה מורחבת על בסיס תעלת הכניסה הנוכחית‪ ,‬שתוכל לשמש כתעלת כניסה בכל שלבי‬
‫הפיתוח של חלופה זו‪.‬‬
‫שטחי ‪ VAL‬יפותחו דרומית למסוף הכרמל‪ ,‬צפונית לשדה התעופה וכן על השטח המיובש ליד ראש הכרמל‪.‬‬
‫בניית שובר גלים שמוצאו בחוף מול ראש הכרמל‪ ,‬תאפשר הרחבת בסיס חיל הים כמתוכנן לכיוון צפון מעבר‬
‫לשובר הגלים הנוכחי )יהיה צורך בפתיחת מעברים בשובר הגלים הקיים‪ ,‬כדי לאפשר כניסת אניות לרציפים‬
‫החדשים ולבסיס חיל הים(‪.‬‬
‫‪ 12.3.1‬שלב א'‬
‫תוכניות הפיתוח לשנת ‪ 2020‬עם מספר שינויים מתבקשים‪ ,‬משמשות כבסיס לשלב הראשון‪ .‬בניית מסוף‬
‫מכולות עצמאי באורך של ‪ 1,175‬מ' בשטח כרמל ד' ‪ -‬תוכנית ‪ .2020‬שובר הגלים הראשי יוארך‬
‫ב ‪ 700-‬מטר על מנת לשמור על תעלת הכניסה ולספק הגנה נדרשת למעגן הנמל‪.‬‬
‫שובר גלים משני יגן על חלקו המזרחי של הנמל וייבנה לאורך קירותיו הצפוניים והמזרחיים של מסוף המכולות‬
‫החדש ‪.‬‬
‫תעלת הכניסה ומעגל הסיבוב ייבנו כך שיתאימו לתנועת אוניות ‪.Suezmax‬‬
‫במידה ויידרשו שטחי מערב הנמל )פרט למתקן "דגון"( לצורכי פיתוח ‪ ,Waterfront‬ונמל לאוניות נוסעים‪,‬‬
‫יושלם הכרמל ב' ‪ -‬תוכנית ‪ 2020‬כתמורה לרציפים התפעוליים שנגרעים מחברת נמל חיפה‪.‬‬
‫בניית כרמל ב'‪ ,‬מותנה בהעתקת שובר הגלים של הקישון‪ ,‬כדי לאפשר תעלת כניסה יותר רחבה למעגן‬
‫הקישון‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬אנו מניחים כי בשלב זה רציפי מספנות ישראל ישמשו כרציפי מטען לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫בשלב זה ‪ ,‬פרוזדור התחבורה והתשתיות‪ ,‬כמתוכנן לשלבי הפיתוח ג'‪ ,‬ד' של תוכנית ‪ ,2020‬תוך הרחבתו‬
‫בהתאם ‪.‬‬
‫אזורי ה ‪ ,VAL -‬ואזורי מסחר יפותחו בעורף הנמל‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 48‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 12.3.2‬סיכום תשתיות הנמל בשלב א' ובשלב הסופי )במטרים (‪:‬‬
‫שלב א'‬
‫קיים‬
‫שלב סופי‬
‫)כולל כרמל א'\‬
‫קישון מזרח(‬
‫תוספת‬
‫סה"כ‬
‫מכולות‬
‫‪2,030‬‬
‫‪* 775‬‬
‫‪2,805‬‬
‫‪6,930‬‬
‫מטען כללי **‬
‫‪2,044‬‬
‫‪180‬‬
‫‪2,224‬‬
‫‪2,594‬‬
‫‪1,700‬‬
‫נוזלים‬
‫תוספת לשובר‬
‫הגלים הראשי‬
‫‪700‬‬
‫*‬
‫רציף חדש של כ ‪ 1,175 -‬מ' וביטול המסוף מערבי‪.‬‬
‫**‬
‫לא כולל רציפי המספנות‪.‬‬
‫בטבלה שלהלן סיכום עלויות הבנייה )מיליוני ‪:($‬‬
‫שלב א'‬
‫סה"כ‬
‫ייבוש וחפירה‬
‫‪80.9‬‬
‫‪565.3‬‬
‫רציפים‬
‫‪110.0‬‬
‫‪451.7‬‬
‫שוברי גלים‬
‫‪132.9‬‬
‫‪409.4‬‬
‫אחרים‬
‫‪184.4‬‬
‫‪798.6‬‬
‫סה"כ‬
‫‪508.1‬‬
‫‪2,224.9‬‬
‫העלויות המפורטות לעיל אינן כוללות רכישות קרקע‪ ,‬תשתיות הקפיות ובנ"מ‪ ,‬בסך כולל של ‪ 200‬מיליון‬
‫דולר בשלב א' ‪.‬‬
‫‪12.4‬‬
‫חלופה ‪) H3‬ראה סעיף ‪ 8.6‬כרך ב' (‬
‫נמל חיפה מוגבל למעשה בין ראש הכרמל לבין שדה התעופה‪ .‬לכן‪ ,‬אחת האפשרויות לפיתוח הנמל היא‬
‫הרחבתו באזור הקישון לכיוון הים צפונה ובמקביל דרומה ע"י חפירת בריכת הנמל לתוך היבשה‪.‬‬
‫חלופה זו היא הקומפקטית מכל החלופות‪ ,‬שטח הייבוש בה הוא הקטן ביותר והארכת שובר הגלים הינה‬
‫הקצרה ביותר‪.‬‬
‫מאידך‪ ,‬חלופה זו דורשת ביטול ובניה מחדש של רציפי הדלק וכן בניית תשתיות נמליות על קרקעות התפוסות‬
‫כיום ע"י תחנת הכוח‪.‬‬
‫רציף חיפה מזרח ורציף הכרמל א' יוארכו בכ ‪ 300 -‬וכ ‪ 400 -‬מטר בהתאמה ‪.‬‬
‫מסוף מכולות חדש עם רציף באורך ‪ 2,100‬מטר‪ ,‬ייבנה מזרחית ובמקביל לרציף הכרמל ב' ‪ -‬תוכנית ‪.2020‬‬
‫להקמת מסוף זה יהיה צורך בחפירה להעמקת והרחבתה של בריכת הקישון והריסת רציפי קישון מערב‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 49‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫בחלקו המזרחי יפותחו על האזור שייובש‪ ,‬מסוף מכולות‪ ,‬מסוף כימיקלים ונמל דלקים בדומה להצעה‬
‫שבחלופה ‪.H2‬‬
‫כדי לאפשר כניסה לרציפים בנמל הקישון‪ ,‬יהיה צורך לפרק את שובר הגלים בכניסה לקישון ולצמצם את אורך‬
‫הרציפים במסוף הכימיקלים וקישון מזרח‪.‬‬
‫שער כניסה חדש ייבנה מזרחית לרציף קישון מזרח‪ ,‬שישרת את חלקו המזרחי של הנמל ‪.‬‬
‫להגנה על הרציפים החדשים יוארך שובר הגלים הקיים ב ‪ 700 -‬מ' ‪.‬‬
‫כמו בחלופה ‪ ,H2‬רציפי מספנות ישראל ייועדו למטען כללי‪.‬‬
‫בסיס חיל הים ישאר במקומו הנוכחי כולל הרחבתו צפונה מעבר לשובר הגלים‪.‬‬
‫חלק מרציפי הנמל הישנים )החלק המערבי ביותר( ישמשו כ ‪.Waterfront -‬‬
‫מסוף הגרעינים ומסוף הנוסעים יישארו במקומם הנוכחי‪.‬‬
‫שטחי ‪ VAL‬יפותחו דרומית לנמל ומזרחית לשדה התעופה‪ ,‬שכן שטח העורף הקיים היום מדרום לנמל הקיים‬
‫מוגבל בגודלו‪ ,‬אילוץ שיגביל את פיתוח הנמל כנמל מודרני‪.‬‬
‫לפי כל החלופות השטחים המיועדים לנמל הדייג יפותחו‪ ,‬לאורך חוף קריית חיים בשילוב עם מרינה חדשה‪.‬‬
‫‪ 12.4.1‬שלב א'‬
‫שלב הפיתוח הראשון בחלופה זו דומה לשלב הראשון בחלופה ‪.H2‬‬
‫ההבדל בין החלופות הוא‪ ,‬שבחלופה זו היצע הרציפים למטען כללי לא מאפשר שחרור החלק המזרחי של‬
‫מערב הנמל לצורך ‪.Waterfront‬‬
‫‪ 12.4.2‬סיכום תשתיות הנמל בשלב א' ובשלב הסופי )במטרים (‪:‬‬
‫שלב א'‬
‫קיים‬
‫)כולל כרמל א'\‬
‫קישון מזרח(‬
‫תוספת‬
‫סה"כ‬
‫מכולות‬
‫‪2,030‬‬
‫‪*775‬‬
‫‪2,805‬‬
‫‪5,730‬‬
‫מטען כללי **‬
‫‪2,044‬‬
‫‪634‬‬
‫‪2,678‬‬
‫‪1,979‬‬
‫נוזלים‬
‫‪1,443‬‬
‫תוספת לשובר‬
‫הגלים הראשי‬
‫כרך א '‬
‫שלב‬
‫סופי‬
‫‪700‬‬
‫*‬
‫רציף חדש של כ ‪ 1,175 -‬מ' וביטול המסוף מערבי‪.‬‬
‫**‬
‫לא כולל רציפי המספנות‪.‬‬
‫‪1 - 50‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫בטבלה שלהלן סיכום עלויות הבנייה )מיליוני ‪:($‬‬
‫שלב א'‬
‫סה"כ‬
‫ייבוש וחפירה‬
‫‪80.9‬‬
‫‪227.5‬‬
‫רציפים‬
‫‪110.0‬‬
‫‪385.1‬‬
‫שוברי גלים‬
‫‪132.8‬‬
‫‪196.5‬‬
‫אחרים‬
‫‪184.4‬‬
‫‪658.1‬‬
‫סה"כ‬
‫‪508.1‬‬
‫‪1,467.2‬‬
‫העלויות המפורטות לעיל אינן כוללות רכישות קרקע‪ ,‬תשתיות הקפיות ובנ"מ‪ ,‬בסך כולל של ‪ 200‬מיליון‬
‫דולר בשלב א' ‪.‬‬
‫‪12.5‬‬
‫חלופה ‪) H4‬ראה סעיף ‪ 8.7‬כרך ב' (‬
‫חלופה זו מציעה את הרחבת נמל חיפה לכיוון צפון מזרח ע"י בניית אי מול הקריות‪ .‬האי יאפשר בניית תשתיות‬
‫נמליות‪.‬‬
‫הבריכה החדשה שתיווצר תאפשר פיתוח רציפי נמל שיידרשו‪ ,‬שנים רבות מעבר לשנת ‪.2055‬‬
‫התוכנית מאפשרת כאמור בניית שדה תעופה על האי מצפון לרציפי הנמל‪ .‬על האי עצמו יהיה מספיק שטח‬
‫לפיתוח מסוף רכבתי וכן אזורי ‪ ,VAL‬וכאופציה‪ ,‬העתקת תעשיית הכימיקלים של מפרץ חיפה לאי‪.‬‬
‫הגישה לאי תעשה דרך פרוזדור תשתיות ותחבורה )הכולל גשר מעל הים או מינהרה( שיצא מצפון לשטח‬
‫הבנוי של קרית ים‪ ,‬במחצית הדרך בין חיפה לעכו‪.‬‬
‫חלקו המערבי של האי יוגן ע"י מבנה ימי שכיוונו הכללי צפון – דרום‪ .‬בנוסף לשובר גלים זה‪ ,‬ייבנה עוד מבנה‬
‫ימי להגנת שטחי הייבוש‪ ,‬שהאורינטציה הכללית שלו היא מערב ‪ -‬מזרח‪.‬‬
‫עד להשלמת בניית האי יידרשו מספר הרחבות בנמל חיפה הקיים במתכונת שני השלבים הראשונים של‬
‫החלופות הקודמות‪ ,‬כלומר‪ :‬בניית מסוף מכולות חדש במזרח ומסוף דלקים וכימיקלים דרומה לו‪.‬‬
‫‪ 12.5.1‬שלב א'‬
‫שלב זה דומה לחלופה ‪.H2‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 51‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 12.5.2‬סיכום תשתיות הנמל בשלב א' ובשלב הסופי )במטרים (‪:‬‬
‫קיים‬
‫שלב א'‬
‫שלב סופי‬
‫)כולל כרמל א'\‬
‫קישון מזרח(‬
‫תוספת‬
‫סה"כ‬
‫מכולות‬
‫‪2,030‬‬
‫‪* 775‬‬
‫‪2,805‬‬
‫‪7,030‬‬
‫מטען כללי **‬
‫‪2,044‬‬
‫‪180‬‬
‫‪2,224‬‬
‫‪2,594‬‬
‫‪1,700‬‬
‫נוזלים‬
‫תוספת לשובר‬
‫הגלים הראשי‬
‫‪700‬‬
‫*‬
‫רציף חדש של כ ‪ 1,175 -‬מ' וביטול המסוף מערבי‪.‬‬
‫**‬
‫לא כולל רציפי המספנות‬
‫בטבלה שלהלן סיכום עלויות הבנייה )מיליוני ‪:($‬‬
‫שלב א'‬
‫סה"כ‬
‫ייבוש וחפירה‬
‫‪80.9‬‬
‫‪1,029.5‬‬
‫רציפים‬
‫‪110.0‬‬
‫‪457.7‬‬
‫שוברי גלים‬
‫‪132.9‬‬
‫‪789.2‬‬
‫אחרים‬
‫‪184.4‬‬
‫‪973.0‬‬
‫סה"כ‬
‫‪508.1‬‬
‫‪3,249.9‬‬
‫העלויות המפורטות לעיל אינן כוללות רכישות קרקע‪ ,‬תשתיות הקפיות ובנ"מ‪ ,‬בסך כולל של ‪ 200‬מיליון‬
‫דולר בשלב א' ‪.‬‬
‫‪12.6‬‬
‫חלופה ‪) H5‬ראה סעיף ‪ 8.8‬כרך ב' (‬
‫חלופה זו מניחה כי לפיתוחה לא יהיו כל מגבלות של שדה התעופה הקיים או תוכניות להרחבתו; למעשה‪ ,‬לפי‬
‫חלופה זו מתבטל שדה התעופה כליל‪.‬‬
‫בחלופה זו חוות המיכלים הצמודה לקריות מבוטלת‪ ,‬שטחה כלול בשטח הנמל וממנו יחל אזור ייבוש הים‬
‫מערבה‪ ,‬לצורך קבלת רציפי נמל חדשים‪.‬‬
‫רציפי הנמל החדשים יוגנו ע"י שובר גלים הפונה בתחילתו לכיוון צפון מערב בניצב לחוף‪ ,‬ולאחר מכן פונה‬
‫מערבה‪ .‬באזור זה תיבנה בריכת נמל ברוחב של ‪ 400‬מ' עם שני מסופי מכולות‪:‬‬
‫כרך א '‬
‫§‬
‫מצפון רציף באורך של ‪ 1,500‬מ ' ‪.‬‬
‫§‬
‫ומדרום שני רציפים‪ ,‬האחד באורך של ‪ 1,600‬והשני ניצב לו ממערב באורך של ‪ 800‬מ' ‪.‬‬
‫‪1 - 52‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫שובר הגלים הנוכחי יוארך לתוך הים‪ ,‬כך שתעלת הכניסה תהייה לכיוון צפוני יותר מהתעלה הנוכחית‪.‬‬
‫רציפי המטען הכללי ירוכזו באזור הקישון‪.‬‬
‫בדומה לכל החלופות‪ ,‬מסוף הכימיקלים ייבנה צפונית למסוף הקיים‪ ,‬בבריכה המוגדרת בתוכנית ‪ 2020‬כחיפה‬
‫שלב ג'‪.‬‬
‫ייבנו שני פרוזדורי תחבורה חדשים‪:‬‬
‫§‬
‫האחד לאורך שובר הגלים החדש שיחבר את כל הרציפים החדשים לכבישי הגישה הראשיים‪.‬‬
‫§‬
‫השני שיאפשר גישה לשטחי העורף המתוכננים מדרום מזרח לרציפים החדשים‪.‬‬
‫‪ 12.6.1‬שלב א'‬
‫בשלב זה תחל הרחבת הנמל לתוך הים‪ .‬מסוף מכולות חדש ייבנה באזור המוגדר בתוכנית ‪ 2020‬כ"חיפה ד'"‬
‫על שטח מיובש‪ .‬שובר הגלים הנוכחי יוארך כדי להגן על הרציפים החדשים‪.‬‬
‫אורך המסוף מתוכנן ל ‪ 800 -‬מ' ‪.‬‬
‫צידיו הצפוניים והמזרחיים יוגנו על ידי קירות ים‪ .‬צידו הצפוני מתוכנן בשלבים הבאים להיות חלק מרציף חדש‪.‬‬
‫במידה ויידרשו שטחי מערב הנמל )פרט למתקן "דגון"( לצורכי פיתוח ‪ ,Waterfront‬ונמל לאוניות נוסעים‪,‬‬
‫יושלם הכרמל ב' ‪ -‬תוכנית ‪ 2020‬כתמורה לרציפים התפעוליים שנגרעים מחברת נמל חיפה‪.‬‬
‫בניית כרמל ב'‪ ,‬מותנה בהעתקת שובר הגלים של הקישון‪ ,‬כדי לאפשר תעלת כניסה יותר רחבה למעגן‬
‫הקישון‪.‬‬
‫רציף הכרמל ב' ‪ -‬תוכנית ‪ 2020‬ישמש לשינוע מטען כללי )בדומה לחלופה ‪.(H2‬‬
‫החלופה כוללת פיתוח שטחים ל ‪. VAL-‬‬
‫‪ 12.6.2‬סיכום תשתיות הנמל בשלב א' ובשלב הסופי )במטרים (‪:‬‬
‫קיים‬
‫שלב א'‬
‫)כולל כרמל א'\‬
‫קישון מזרח(‬
‫תוספת‬
‫סה"כ‬
‫מכולות‬
‫‪2,030‬‬
‫‪* 400‬‬
‫‪2,430‬‬
‫‪5,530‬‬
‫מטען כללי **‬
‫‪2,044‬‬
‫‪180‬‬
‫‪2,224‬‬
‫‪2,594‬‬
‫נוזלים‬
‫‪1,700‬‬
‫תוספת לשובר‬
‫הגלים הראשי‬
‫כרך א '‬
‫שלב סופי‬
‫‪600‬‬
‫*‬
‫רציף חדש של כ ‪ 800 -‬מ' וביטול המסוף מערבי‪.‬‬
‫**‬
‫לא כולל רציפי המספנות‪.‬‬
‫‪1 - 53‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫בטבלה שלהלן סיכום עלויות הבנייה )מיליוני ‪:($‬‬
‫שלב א‬
‫סה"כ‬
‫פיתוח‬
‫ייבוש וחפירה‬
‫‪59.3‬‬
‫‪263.1‬‬
‫רציפים‬
‫‪86.0‬‬
‫‪367.7‬‬
‫שוברי גלים‬
‫‪109.8‬‬
‫‪295.3‬‬
‫שונות‬
‫‪152.8‬‬
‫‪571.5‬‬
‫סה"כ‬
‫‪407.8‬‬
‫‪1,497.6‬‬
‫העלויות המפורטות לעיל אינן כוללות רכישות קרקע‪ ,‬תשתיות הקפיות ובנ"מ‪ ,‬בסך כולל של ‪ 200‬מיליון‬
‫דולר בשלב א' ‪.‬‬
‫‪12.7‬‬
‫חלופה ‪) H5a‬החלופה המועדפת בנמל חיפה(‬
‫חלופה זו שהיא גירסת עדכון לחלופה ‪ ,H5‬מקטינה את קו החוף הנדרש להקמת מסופי מכולות ובכך את‬
‫הרחקת האזור התפעולי מאזורי המגורים של קרית חיים וצמצום הקונפליקט של אזור מגורים בקרבת אזור‬
‫תפעולי‪ .‬את קו החוף שיתפנה ניתן לפתח לטובת תרבות הפנאי או כחוף רחצה פתוח לציבור‪ .‬חלופה זו‪ ,‬כמו‬
‫חלופה ‪ ,H5‬מתבססת על ההנחה שלא ייבנה שדה תעופה בינלאומי בסמוך לנמל‪ ,‬בהתאם למדיניות שר‬
‫התחבורה והבטיחות בדרכים‪ .‬בנוסף‪ ,‬החלופה מאפשרת פתיחתו של מערב הנמל לציבור‪ .‬הקצאת שטחי‬
‫עורף נמל דומים בשתי החלופות‪.‬‬
‫יתרונה של חלופה זו היא באפשרות הקמתו של רציף תפעולי ארוך יותר ב ‪ 300-‬מטר מאשר בחלופה ‪- H5‬‬
‫תרומה משמעותית לקיבלת הנמל בשלבי ההקמה הראשונים‪ .‬חסרונה של החלופה בכך שהיא מוגבלת לאורך‬
‫רציפים של ‪ 2,100‬מטר‪ ,‬הנותנים מענה לתנועת המכולות רק עד לאמצע שנות השלושים של המאה‪.‬‬
‫במהלך בחינה של תוכנית האב באמצע העשור הבא‪ ,‬יצטרכו המתכננים לתת דעתם לאפשרויות הפיתוח של‬
‫נמל חיפה‪ ,‬למתן מענה לביקושים של שנת ‪ , 2055‬זאת לאור שינויים ועדכונים בתחזיות המטענים‪ ,‬סל‬
‫האוניות‪ ,‬אוניית התכן‪ ,‬תפוקות וטכנולוגיות מודרניות‪.‬‬
‫‪ 12.6.1‬שלב א'‬
‫בשלב זה תחל הרחבת הנמל לתוך הים‪ .‬מסוף מכולות חדש ייבנה באזור המוגדר בתוכנית ‪ 2020‬כ"חיפה ד'"‬
‫על שטח מיובש‪ .‬שובר הגלים הנוכחי יוארך כדי להגן על הרציפים החדשים‪.‬‬
‫אורך הרציף מתוכנן ל ‪ 1,100 -‬מ' ‪.‬‬
‫צידיו הצפוניים והמזרחיים יוגנו על ידי קירות ים‪.‬‬
‫במידה ויידרשו שטחי מערב הנמל )פרט למתקן "דגון"( לצורכי פיתוח ‪ ,Waterfront‬ונמל לאוניות נוסעים‪,‬‬
‫יושלם הכרמל ב' ‪ -‬תוכנית ‪ 2020‬כתמורה לרציפים התפעוליים שנגרעים מחברת נמל חיפה‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 54‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫בניית כרמל ב'‪ ,‬מותנת בהעתקת שובר הגלים של הקישון‪ ,‬כדי לאפשר תעלת כניסה רחבה יותר למעגן‬
‫הקישון‪.‬‬
‫רציף הכרמל ב' ‪ -‬תוכנית ‪ 2020‬ישמש לשינוע מטען כללי )בדומה לחלופה ‪.(H2‬‬
‫החלופה כוללת פיתוח שטחים ל ‪. VAL-‬‬
‫‪ 12.6.2‬סיכום תשתיות הנמל בשלב א' ובשלב הסופי )במטרים (‪:‬‬
‫קיים‬
‫שלב א'‬
‫)כולל כרמל א'\‬
‫קישון מזרח(‬
‫תוספת‬
‫סה"כ‬
‫מכולות‬
‫‪2,030‬‬
‫‪* 700‬‬
‫‪2,730‬‬
‫‪3,730‬‬
‫מטען כללי **‬
‫‪2,044‬‬
‫‪180‬‬
‫‪2,224‬‬
‫‪2,594‬‬
‫נוזלים‬
‫‪1,700‬‬
‫תוספת לשובר‬
‫הגלים הראשי‬
‫‪12.8‬‬
‫שלב סופי‬
‫‪700‬‬
‫*‬
‫רציף חדש של כ ‪ 1,100 -‬מ' וביטול המסוף מערבי‪.‬‬
‫**‬
‫לא כולל רציפי המספנות‪.‬‬
‫חלופה ‪) H6‬ראה סעיף ‪ 8.9‬כרך ב' (‬
‫חלופה זו דומה לחלופה ‪ H5‬בהנחה ששדה התעופה אינו קיים‪ .‬זהות בין החלופות קיימת גם בפיתוח בבריכת‬
‫הנמל הקיימת ובניית רציף מכולות באזור "חיפה ד'" ‪ -‬תוכנית ‪ .2020‬ההבדל העיקרי הוא תצורת ייבוש הים‬
‫מול קרית חיים‪ .‬בחלופה זו שובר הגלים שיצא מחוף קרית חיים יהיה ישר באורך של ‪ 2,500‬מ'‪ .‬לאורכו ייבנו‬
‫ארבעה מסופי מכולות באורך רציף של ‪ 1,000‬מ' ורוחב של ‪ 450‬מ' כל אחד ‪.‬‬
‫בחלופה זו שתי תעלות כניסה לשני אזורי הנמל השונים והגישה אליהם מורכבת מזו שבחלופה ‪.H5‬‬
‫חלופה זו משאירה פחות שטח פנוי בעורף המזרחי של הנמל )ליד הרציפים החדשים( לפיתוח שטחי ‪.VAL‬‬
‫‪ 12.8.1‬שלב א'‬
‫דומה לשלב המקביל בחלופה ‪ ,H5‬בשינויים מסויימים ברוחב שטח הייבוש של מסוף המכולות בכרמל ד'‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 55‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 12.8.2‬סיכום תשתיות הנמל בשלב א' ובשלב הסופי )במטרים (‪:‬‬
‫שלב א'‬
‫קיים‬
‫שלב סופי‬
‫)כולל כרמל א'\‬
‫קישון מזרח(‬
‫תוספת‬
‫סה"כ‬
‫מכולות‬
‫‪2,030‬‬
‫‪* 400‬‬
‫‪2,430‬‬
‫‪6,430‬‬
‫מטען כללי‬
‫‪2,044‬‬
‫‪180‬‬
‫‪2,224‬‬
‫‪2,594‬‬
‫‪1,700‬‬
‫נוזלים‬
‫תוספת לשובר‬
‫הגלים הראשי‬
‫‪600‬‬
‫*‬
‫רציף חדש של כ ‪ 800 -‬מ' וביטול המסוף מערבי‪.‬‬
‫**‬
‫לא כולל רציפי המספנות‬
‫בטבלה שלהלן סיכום עלויות הבנייה )מיליוני ‪:($‬‬
‫שלב א‬
‫סה"כ‬
‫פיתוח‬
‫ייבוש וחפירה‬
‫‪61.5‬‬
‫‪280.5‬‬
‫רציפים‬
‫‪86.0‬‬
‫‪423.5‬‬
‫שוברי גלים‬
‫‪95.0‬‬
‫‪376.6‬‬
‫שונות‬
‫‪132.1‬‬
‫‪679.5‬‬
‫סה"כ‬
‫‪374.7‬‬
‫‪1,760.1‬‬
‫העלויות המפורטות לעיל אינן כוללות רכישות קרקע‪ ,‬תשתיות הקפיות ובנ"מ‪ ,‬בסך כולל של ‪ 200‬מיליון‬
‫דולר בשלב א' ‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 56‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫נמל חיפה‬
‫חלופה ‪H2‬‬
‫נמל חיפה‬
‫חלופה ‪H2‬‬
‫השלב הראשון‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 57‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫נמל חיפה‬
‫חלופה ‪H3‬‬
‫חיפה‬
‫נמלחיפה‬
‫נמל‬
‫חלופה‪HH33‬‬
‫חלופה‬
‫הראשון‬
‫השלבהראשון‬
‫השלב‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 58‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫נמל חיפה‬
‫חלופה ‪H4‬‬
‫נמל חיפה‬
‫חלופה ‪H4‬‬
‫השלב הראשון‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 59‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫נמל חיפה‬
‫חלופה ‪H5‬‬
‫נמל חיפה‬
‫חלופה ‪H5‬‬
‫השלב הראשון‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 60‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫החלופה המועדפת בנמל חיפה‬
‫החלופה המועדפת בנמל חיפה‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 61‬‬
‫נמל חיפה‬
‫חלופה ‪H5a‬‬
‫נמל חיפה‬
‫חלופה ‪H5a‬‬
‫השלב הראשון‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫נמל חיפה‬
‫חלופה ‪H6‬‬
‫נמל חיפה‬
‫חלופה ‪H6‬‬
‫השלב הראשון‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 62‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ – 13‬פיתוח נמל שלישי בחוף הים התיכון‬
‫‪13.1‬‬
‫נוסף על חלופות הפיתוח של נמלי חיפה ואשדוד נשקלה‪ ,‬באופן כללי‪ ,‬אפשרות להקמת נמל שלישי בחוף הים‬
‫התיכון‪ .‬קיימות שתי סיבות עיקריות לעריכת בדיקה לחלופה זו‪:‬‬
‫•‬
‫צפויים קשיים ביכולת יישום החלופות המוצעות בעבודה‪ ,‬שכן נוצרים קונפליקטים גדולים עם הסביבה‪,‬‬
‫ומתוארים בפירוט בפרק הקונפליקטים‪ .‬העיקריים שבהם הם בחיפה‪ :‬השפעת שדה התעופה‪ ,‬הזזת תחנת‬
‫הכח‪ ,‬ייבוש ים במפרץ חיפה מול אזורים אורבנים מפותחים והעברת תשתיות תחבורתיות רחבות בלב‬
‫העיר‪ .‬גם‪ ,‬הרחבת נמל אשדוד דורשת העתקת תשתיות צבאיות נרחבות‪ ,‬מענה לניתוב אוניות בשטח אש‬
‫בים‪ ,‬פתרונות לתשתיות תחנת הכח‪ ,‬העברת קו גז‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫•‬
‫אע"פ שהמסופים החדשים המתוכננים בנמלי חיפה ואשדוד יהיו מרוחקים מהמסופים הקיימים כדי לאפשר‬
‫הכנסת מפעילי מסופים חדשים לצורך הגברת התחרות‪ ,‬קיים חשש לגבי אפשרויות יישומה‪ ,‬מנקודת‬
‫המבט של יחסי העבודה בנמלים‪.‬‬
‫‪13.2‬‬
‫לאור זאת‪ ,‬נשקלה איפוא‪ ,‬הקמתו של נמל שלישי‪ ,‬כאשר על פניו‪ ,‬לאפשרות זו יתרונות וחסרונות‪ ,‬שחלקם‬
‫מתואר להלן‪.‬‬
‫•‬
‫מיקום‬
‫המיקום תלוי במספר גורמים‪ ,‬כמו‪ :‬קירבה למוצאים‪/‬יעדים כולל מטעני הטרנזיט‪ ,‬קיומם של שטחים פנויים‬
‫מתאימים וכן דרכי גישה נוחות‪ .‬פיתוח מערכת דרכים ורכבות לאזור הנמל החדש )אם הן לא קיימות( כרוך‬
‫בעלויות גבוהות‪ ,‬אך בוודאי יועדף על מערכת תשתיות תחבורתיות בלב אזור אורבני‪ ,‬כמו העיר חיפה‪.‬‬
‫מובן‪ ,‬שבניית נמל חדש חייבת בשיקולים גיאומורפולוגיים‪ ,‬כחשיפה לגלים‪ ,‬עומק המים‪ ,‬השפעת בניית‬
‫הנמל על תנועת החולות וכו'‪.‬‬
‫נראה על פניו כי הבעיה העיקרית בישראל בהקמת נמל שלישי‪ ,‬היא מציאת אתר פנוי לאורך החוף שלא‬
‫יפגע בתוכניות פיתוח אזוריות ובאיכות הסביבה באזור‪ .‬ייתכן בהחלט שיימצא מקום מעין זה שיביא‬
‫לפיתוח אזורי נרחב ושהערים השוכנות בקירבת אתר זה יחפצו בהקמתו של נמל בתחומן‪.‬‬
‫נכון לכתיבת תוכנית זו‪ ,‬ידוע על עירייה אחת שגילתה עניין באפשרות הקמתו של נמל בתחומה‪.‬‬
‫•‬
‫תפעול‬
‫מכיוון‪ ,‬שלנמלי חיפה ואשדוד תשתיות מתאימות לניטול מטעני מטען כללי‪ ,‬גרעינים‪ ,‬תפזורות וכימיקלים‬
‫ושינוע מטענים אלה הם הבעיתיים מההבט של איכות הסביבה‪ ,‬כדאי לבדוק הקמת נמל שלישי שיספק‬
‫שירותי שינוע מכולות בלבד‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 63‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫•‬
‫תחרות‬
‫ההנחה היא כי נמל שלישי ייבנה כתחליף לפיתוח שלבים כאלה או אחרים בנמלי חיפה ואשדוד וכתוצאה‬
‫יהיו שלושה נמלי מכולות ברצועת חוף קצרה‪ .‬אין ספק‪ ,‬כי התחרות על מטעני ישראל תגבר לאין שיעור‪,‬‬
‫אולם זה לא יטיב עם הנמלים מנקודת המבט הבינלאומית‪.‬‬
‫נמלים זקוקים למסה קריטית בתנועת המטענים ובאמצעיהם כדי למשוך פעילויות עיסקיות ומבחינה זו‬
‫הפיצול בין הנמלים עלול להחליש את פעילות ה ‪ VAL -‬בהם‪.‬‬
‫כמו ‪-‬כן‪ ,‬חברי קהילית הים‪ ,‬כסוכני האניות‪ ,‬עמילי מכס‪ ,‬חברות הובלה ועוד‪ ,‬ייאלצו להגדיל את הוצאותיהם‬
‫ע"י הקמת מערכות נוספות ליד הנמל השלישי ובכך להקטין את יעילות הובלת המטענים בישראל‪.‬‬
‫לסיכום‪ ,‬רק ניתוח מפורט של חלופות המיקום‪ ,‬מערכות הדרכים‪ ,‬ההשקעות הראשוניות וההשפעות‬
‫הסביבתיות יאפשרו בחינה מדוקדקת של חלופה זו למול פיתוח נמלי חיפה ואשדוד‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 64‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ - 14‬הערכת החלופות והשוואה ביניהן‬
‫‪14.1‬‬
‫כללי‬
‫ההשוואה בין החלופות היא מורכבת ביותר‪ ,‬שכן היא כוללת יתרונות וחסרונות בתחומים שונים המשתנים לפי‬
‫שלבי הפיתוח‪ .‬אחד הקשיים הגדולים בהשוואה הוא הערכת מידת התרומה הכלכלית והסוציו ‪-‬כלכלית של כל‬
‫חלופה למדינה ככלל ואזרחיה כפרטים‪.‬‬
‫השוואה קלאסית בין חלופות מבוססת על הערכות כמותיות של ההשקעות מול התרומות של כל חלופה‪,‬‬
‫המאפשרות מדרוג ברור ביניהן‪ .‬חלק ניכר מהיתרונות‪/‬חסרונות של החלופות אינו ניתן לכימות ולכן נערכת‬
‫ההשוואה איכותית ביניהן‪ .‬ההשוואות האיכותיות והכמותיות מחייבות יצירת מערכת שיקלול בין הגורמים‬
‫האיכותיים לבין עצמם וכן מול הגורמים הכמותיים‪.‬‬
‫הגורמים הכמותיים משוקללים במונחים כספיים בשיטות קלאסיות מקובלות כ ‪. NPV -‬‬
‫השיטות להערכה התועלות הסוציו ‪-‬כלכליות שונות מאלו הכספיות בכך שהן לוקחות בחשבון אפקטים משניים‬
‫של ההשקעות‪ .‬לעתים קרובות אומדן ההשפעות המשניות תלוי באובקטיביות של המעריך‪ .‬ההשפעות כוללות‬
‫בין השאר‪ ,‬את השינוי במחירי השוק כתוצאה מההשקעות‪ ,‬ארוזיה של החופים‪ ,‬פגיעה בטבע‪ ,‬יצירת מקומות‬
‫עבודה‪ ,‬גידול בהכנסה ועוד‪.‬‬
‫‪14.2‬‬
‫הגורמים לשיקלול החלופות‬
‫פרוט מלא של הגורמים לפיהם יושוו החלופות מופיע בפרקים ‪ 11-15‬בדו"ח הסקונינג כרך ב'‪ .‬להלן פרוט‬
‫מספר נושאים עיקריים‪.‬‬
‫סיכום הגורמים שיבדקו לצורך השוואה בין החלופות ומשקלם‪:‬‬
‫•‬
‫עלויות )‪ 40‬נקודות(‬
‫•‬
‫תפעול )‪ 25‬נקודות(‬
‫•‬
‫כרך א '‬
‫‪o‬‬
‫אמינות תפעולית‬
‫‪o‬‬
‫בטיחות הניתוב‬
‫‪o‬‬
‫נפח תנועה ימית‬
‫‪o‬‬
‫בטיחות תפעולית‬
‫‪o‬‬
‫גמישות החלופה‬
‫איכות סביבה )‪ 25‬נקודות(‬
‫‪o‬‬
‫מורפולוגיה ‪ -‬תנועת הסדימנטים‬
‫‪o‬‬
‫השפעות סביבתיות‬
‫‪o‬‬
‫גורמי סביבה חברתיים‬
‫‪1 - 65‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫•‬
‫‪14.3‬‬
‫גורמים חיצוניים )‪ 10‬נקודות(‬
‫‪o‬‬
‫פוטנציאל תעשיה ו ‪ VAL -‬בעורף הנמל‬
‫‪o‬‬
‫תיירות‬
‫‪o‬‬
‫מערך תחבורה‬
‫ניקוד החלופות‬
‫הסבר אופן הניקוד בפרקים ‪ 12-15‬בדו"ח הסקונינג כרך ב'‪.‬‬
‫בטבלאות שלהלן פירוט ניקוד גורמי החלופות‪.‬‬
‫סיכום ניקוד החלופות‬
‫עלויות‬
‫תפעול‬
‫איכות הסביבה‬
‫גורמים חיצוניים‬
‫ניקוד משוקלל‬
‫משקל‬
‫)‪(%‬‬
‫‪40‬‬
‫‪A1‬‬
‫‪H3‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪5.9‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪A1‬‬
‫‪A3‬‬
‫‪H2‬‬
‫‪H3‬‬
‫‪H4‬‬
‫‪H5‬‬
‫‪H6‬‬
‫עלויות‬
‫‪ NPV‬עד ‪) 2055‬מיליוני ‪($‬‬
‫ניקוד משוקלל‬
‫‪871‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪928‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪687‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪398‬‬
‫‪10‬‬
‫‪934‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪545‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪518‬‬
‫‪7.7‬‬
‫ניקוד מנורמל‬
‫‪4.6‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪A1‬‬
‫‪A3‬‬
‫‪H2‬‬
‫‪H3‬‬
‫‪H4‬‬
‫‪H5‬‬
‫‪H6‬‬
‫תפעול‬
‫מהימנות תפעולית‬
‫גמישות‬
‫תנאים לתחרות‬
‫ניקוד משוקלל‬
‫ניקוד מנורמל‬
‫כרך א '‬
‫משקל‬
‫)‪(%‬‬
‫‪100‬‬
‫‪40‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪10‬‬
‫‪A3‬‬
‫‪H2‬‬
‫‪H4‬‬
‫‪H5‬‬
‫‪H6‬‬
‫משקל‬
‫)‪(%‬‬
‫‪25‬‬
‫‪13‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪1 - 66‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫איכות הסביבה‬
‫מורפולוגיה‬
‫השפעות סביבתיות‬
‫גורמי סביבה חברתיים‬
‫ניקוד משוקלל‬
‫משקל‬
‫)‪(%‬‬
‫‪25‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫‪7‬‬
‫ניקוד מנורמל‬
‫גורמים חיצוניים‬
‫תעשיה ו ‪VAL -‬‬
‫מערך התחבורה‬
‫ניקוד משוקלל‬
‫ניקוד מנורמל‬
‫משקל‬
‫)‪(%‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪A1‬‬
‫‪A3‬‬
‫‪H2‬‬
‫‪H3‬‬
‫‪H4‬‬
‫‪H5‬‬
‫‪H6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪A1‬‬
‫‪A3‬‬
‫‪H2‬‬
‫‪H3‬‬
‫‪H4‬‬
‫‪H5‬‬
‫‪H6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪5.9‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪7.9‬‬
‫החלופות בעלות הניקוד הגבוה ביותר ‪ -‬חלופה ‪ H5‬בחיפה וחלופה ‪ A1‬באשדוד ‪.‬‬
‫בהתאם למדיניות שר התחבורה והבטיחות בדרכים בנוגע לשדה התעופה הבינלאומי המתוכנן בחיפה‪ ,‬הותאמה חלופה‬
‫‪ H5‬לעיל לגירסה ‪ .H5a‬חלופה ‪ H5a‬מצמצמת את קונפליקט הקירבה התפעולית לאזור אורבני בכך שהיא מקטינה את‬
‫קו החוף הנדרש לשינוע מכולות ומאפשרת פיתוח קו החוף שיתפנה לטובת כלל תושבי העיר‪.‬‬
‫החלופה ‪ H5a‬מאפשרת בשלבים הראשונים הקמת מסוף מכולות גדול יותר ורציף ארוך יותר מאשר בחלופה ‪ ,H5‬זאת‬
‫לעומת אי מתן מענה לתחזיות תנועת המכולות בשנת ‪ .2055‬לכן הפתרון לקיבולת הנמל בשנת ‪ 2055‬יבחן מחדש‬
‫בעשור הבא עם בחינת עדכניות תוכנית אב זו‪ ,‬לאור שינויים בתחזיות‪ ,‬סל האוניות‪ ,‬תפוקות‪ ,‬אוניות התכן וטכנולוגיות‬
‫חדישות‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 67‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ - 15‬תזמון השקעות‬
‫‪15.1‬‬
‫מבוא‬
‫כחלק מהתכנון האסטרטגי של חברת נמלי ישראל לעשורים הקרובים‪ ,‬הוערך העיתוי האופטימאלי לביצוע‬
‫השקעות בתשתיות ימיות‪ .‬הערכות העיתוי מבוססות על תחזיות ביקושים לפעילות מכולות *‪ .‬מעבר לתועלות‬
‫הישירות בגין צמצום שעות שהיית האוניות‪ ,‬ישנן תועלות עקיפות המתווספות אליהן‪ .‬על כן מתודולוגיה לבחינת‬
‫העיתוי האופטימאלי לביצוע השקעות התחשבה בשלושה גורמים שונים‪:‬‬
‫•‬
‫התועלת הישירה מביצוע ההשקעה‪ ,‬בתוספת‬
‫•‬
‫התועלת העקיפה מביצוע ההשקעה‪ ,‬לעומת‬
‫•‬
‫עלויות המימון להשקעה‬
‫להלן הפירוט‪.‬‬
‫התועלת הישירה מביצוע ההשקעה נובעת צמצמום זמן ההמתנה של אוניות מחוץ לנמל וזמן השהייה בו‪,‬‬
‫ומקטינה את העלות הכוללת של יבוא ‪ /‬יצוא סחורה‪ .‬החיסכון הנובע מכך מגולגל כתועלת ישירה לסוחרי החוץ‬
‫הישראלים‪.‬‬
‫התועלת העקיפה מביצוע ההשקעה הינה תוצאה של צמצום זמני היצוא אשר משפרת את מעמדם התחרותי‬
‫של יצואני ישראל בעולם‪ .‬ע"פ מחקר השוואתי של הבנק העולמי מינואר ‪ ,2006‬צמצום זמני סחר החוץ מוביל‬
‫לגידול בהיקף היצוא‪ ,‬אשר ‪ 63%‬מהגידול ביצוא מתורגם לגידול בתמ"ג המהווה תרומה עקיפה למשק‪.‬‬
‫עלויות המימון להשקעה מחושבות ע"פ היקף ההשקעה הנדרשת ועלויות המימון לצורך הקמת הפרויקט‪.‬‬
‫יש לתזמן את מועדי בניית הפרויקטים כך שהתועלת הכלכלית הישירה מהם תהיה מירבית‪ ,‬כלומר כאשר‬
‫סכום התועלות גבוה מעלות המימון‪.‬‬
‫)ניתוח מפורט של תזמון השקעות בכרך ג' חלק ‪.(12‬‬
‫* בתחזית לצורכי תוכנית הפיתוח‪ ,‬שמתבססת גם על תחזית זו‪ ,‬הונח נתח שוק פוטציאלי של ‪ 65%‬לכל אחד מהנמלים על מנת לאפשר‬
‫תחרות בין הנמלים ובין מפעילים נוספים‪ .‬הנחה זו אינה קיימת בניתוח הכלכלי‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 68‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪15.2‬‬
‫ההשקעות‬
‫היקף ההשקעות שנבחן‪ ,‬נקבע ע"פ תוכנית האב‪ ,‬הכולל חלופת פיתוח מיטבית בכל אחד מהנמלים‪.‬‬
‫היקף ההשקעה נבחן תחת מספר הנחות‪ ,‬כולל‪:‬‬
‫•‬
‫עבור כל אחד מהנמלים עוצבו מספר חלופות השקעה פיסיות שונות‪ .‬באמצעות תהליך של‬
‫‪ multi criteria analysis‬נבחרה חלופת ההשקעה הפיסית המיטבית לכל נמל;‬
‫‪15.3‬‬
‫•‬
‫כל חלופת השקעה מתבצעת במספר שלבים ומתפרסת על מספר עשורים;‬
‫•‬
‫עלות ההון ששימשה לבחינת החלופות הינה ‪ ,7%‬כעלות גיוס ההון של חברת נמלי ישראל‪.‬‬
‫התועלות‬
‫התועלת הישירה מפיתוח הנמלים נובעת מקיצור זמן שהיית האוניות בנמל‪ ,‬ומורכבת משני גורמים‪:‬‬
‫•‬
‫עלות חכירת אוניה – מורכבת מעלות אוניה מייצגת‪ ,‬אשר נקבעה ע"פ האוניה הממוצעת בסל האוניות‬
‫בשימוש חנ"י‪ .‬העלות כוללת את שכר העבודה‪ ,‬עלויות הדלק ועלות חכירת האוניה עצמה;‬
‫•‬
‫עלות מימון המטען – תלויה בשווי המטען הממוצע לאוניה כפי שהתקבלה מנתוני חנ"י‪ ,‬עלות מימון‬
‫והצמדה לאינפלציה;‬
‫עלות שעת אוניה )‪(₪‬‬
‫הנחות במודל עיתוי‬
‫ההשקעות‬
‫‪300‬‬
‫‪300‬‬
‫‪3,850‬‬
‫‪2,100‬‬
‫‪300‬‬
‫‪1,800‬‬
‫‪300‬‬
‫‪950‬‬
‫אוניה יקרה‬
‫ביותר‬
‫חיפה‬
‫מימון מטען‬
‫אשדוד‬
‫אוניה זולה‬
‫ביותר‬
‫חכירת אוניה‬
‫למרות שישנה תנודתיות גבוהה במרכיבי עלות אלו לאורך זמן‪ ,‬הממוצע נשאר קבוע‪ ,‬ולכן מקובל להתייחס‬
‫אליהם כקבועים‪.‬‬
‫התועלת הישירה מחושבת כמספר שעות אוניה נחסכות כפול עלות שעת אוניה‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 69‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫כימות התועלת העקיפה מתבצע באמצעות מכפיל המשקף את תרומת הקמת תשתית נמל חדשה ל ‪,GDP -‬‬
‫כאשר מרכיבי התועלת העקיפה של בניית תשתית ימית כוללים‪:‬‬
‫•‬
‫הקמת תשתיות מובילה לקיצור זמן תפעול של הנמל‪ ,‬שיגרום ל ‪-‬‬
‫•‬
‫שיפור רמת התחרותיות של היצואנים‪ ,‬שיגרום ל ‪-‬‬
‫•‬
‫גידול בהיקף היצוא‪ ,‬שיגרום ל ‪-‬‬
‫•‬
‫גידול ב ‪GDP -‬‬
‫המכפיל הכולל הוא של כ ‪ 2% -‬גידול ב ‪ GDP -‬על הפחתה של ‪ 10%‬בזמן הכולל להעברת סחורה‪.‬‬
‫* מטעמי שמרנות לא ייחסנו תרומה ישירה לייבוא זאת כיוון ש‪ (1) :‬חלק ניכר מהיבוא הוא של מוצרי גלם‬
‫לצרכי ייצוא‪ ,‬תרומה זו נכללת בכימות תרומת הייצוא‪ (2) ,‬התרומה למשק של היבוא הכללי אינה מובחנת‬
‫כתרומת הייצוא‪.‬‬
‫‪15.4‬‬
‫חישוב העיתוי להקמת תשתית ימית‬
‫הגורם העיקרי לצורך בבניית תשתית נמלית חדשה בישראל‪ ,‬בין אם בחיפה ובין אם באשדוד‪ ,‬הינו הצמיחה‬
‫המתמשכת בהיקף המכולות‪ ,‬כפי שניתן לראות בתחזית הביקושים להלן‪:‬‬
‫תחזית הביקושים לנמלי ים התיכון – ‪ ,base case‬אלפי ‪TEU‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2029‬‬
‫‪2027‬‬
‫‪2025‬‬
‫‪2019 2021 2023‬‬
‫טרנזיט שטעון חדש‬
‫‪2013 2015 2017‬‬
‫שטעון טבעי סחר חוץ‬
‫‪2011‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2007‬‬
‫ההנחות בבסיס תחזית הביקושים‪:‬‬
‫כרך א '‬
‫•‬
‫גידול בסחר חוץ – צמיחת תחום המכולות בפרט והיצוא והיבוא הישראלי ככלל‪.‬‬
‫•‬
‫שטעון טבעי – שמירה על חלקו היחסי מכלל סחר החוץ‪.‬‬
‫•‬
‫שטעון חדש – העברת פעילות שטעון נוספת לנמלי הארץ ע"י חברות ספנות חדשות‪.‬‬
‫•‬
‫טרנזיט – העברת מכולות אל ומארצות ערב והרשות הפלשתינאית דרך נמלי הארץ‪.‬‬
‫‪1 - 70‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫גורמים נוספים המשפיעים על הצורך בבניית תשתית נמלית חדשה הינם יעילות העבודה והקיבולת‬
‫הקיימת‪ ,‬אשר משפיעים על הגידול בשעות השהייה בצורה הבאה‪:‬‬
‫•‬
‫יעילות העבודה‪ :‬הגדלת מספר הפעולות לשעה מאפשרת טיפול יעיל יותר וצמצום שעות שהייה של‬
‫אוניות‪ .‬היעילות הנוכחית הינה כ ‪ 20 -‬מכולות לשעה למנוף )‪ ,(CPH‬והנחנו התייעלות טבעית של‬
‫התשתית הקיימת ל ‪ 27 -‬מכולות לשעה‪ .‬כמו כן הצפי הינו כי הכנסת מפעיל פרטי תעלה את היעלות בכלל‬
‫הרציפים ל ‪ 27 -‬מכולות לשעה‪ .‬לדוגמא‪ ,‬קיבולת המכולות של אשדוד כולל רציף ‪ 9‬הינה ‪ 1764‬אלפי ‪TEU‬‬
‫לשנה )ע"פ ‪ 22‬מכולות לשעה( לעומת ‪ 1960‬אלפי ‪ TEU‬לשנה )ע"פ ‪ 25‬מכולות לשעה(‪.‬‬
‫•‬
‫קיבולת‪ :‬הארכת הרציפים מאפשרת טיפול ביותר אוניות בו זמנית ויותר גמישות המתבטאות בצמצום‬
‫שעות שהייה בממוצע לאניית מכולה‪.‬‬
‫דוגמא ‪ :‬שעות שהייה כתלות בכמות מכולות )יחידות באלפים (‬
‫נמל אשדוד ‪ -‬רציפים ‪ 7‬ו ‪23-‬‬
‫תפוקה ‪ 23 -‬מכולות )יחידות( לשעה‬
‫‪92.4‬‬
‫‪32.5‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪1,100‬‬
‫‪25.9‬‬
‫‪24.1‬‬
‫‪22.3‬‬
‫‪21.4‬‬
‫‪20.4‬‬
‫‪20.2‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪900‬‬
‫‪800‬‬
‫‪700‬‬
‫‪600‬‬
‫‪500‬‬
‫כאשר כמות המכולות קרובה לקיבולת המקסימלית‪ ,‬שעות השהייה גדלות אקספוננציא לית וכך גם‬
‫העלויות לסוחרי החוץ ‪.‬‬
‫•‬
‫מיקום ההשקעה‪ :‬על מנת לקבוע האם הניתוח לגבי הקמת רציף הבא יתבצע לכל נמל בנפרד או ברמה‬
‫כלל ‪-‬משקית נבחנה רמת התחליפיות בין נמלי ישראל‪.‬‬
‫רמת התחליפיות בין הנמלים יכולה לנוע מתחליפיות מלאה לחוסר תחליפיות‪ ,‬כאשר‪:‬‬
‫•‬
‫הנמלים הינם בעלי תחליפיות מלאה כאשר‪ ,‬בין היתר‪ ,‬אין משמעות למרחק הגיאוגרפי בין הנמלים‬
‫והקריטריון היחיד אשר משפיע על סוחרי החוץ הוא זמינות התשתית בנמל‪.‬‬
‫במקרה כזה הסחורה תעבור לנמל הפחות עמוס ויחסי הכמויות בעתיד יהיו כיחס הקיבולות בין‬
‫הנמלים ‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 71‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫•‬
‫מאידך‪ ,‬אין תחליפיות בין הנמלים אם ‪ ,‬בין היתר‪ ,‬קיימים הבדלי המרחק בין הנמלים משמעותיים‬
‫לסוחרי החוץ ואין משמעות לזמינות התשתית בנמל‪.‬‬
‫במקרה כזה הסחורה תישאר שבויה בעתיד בנמל בו היא פועלת כיום ויחסי הכמויות בין הנמלים‬
‫יישארו זהים גם בעתיד‪.‬‬
‫כחלק מהניתוח האסטרטגי‪ ,‬כימתנו את פוטנציאל התחרות בין הנמלים‪:‬‬
‫•‬
‫בטווח הקצר ‪-‬בינוני‪ ,‬כ ‪ 30%-‬מהיקף תנועת המכולות לסחר יכול לעבור מנמל לנמל;‬
‫•‬
‫בנוסף‪" ,‬צים" מהווה שחקן משמעותי מאוד עבור נמל חיפה ואם תעביר פעילותה לנמל אשדוד‪,‬‬
‫אז יחס המטענים בין הנמלים עשוי להשתנות משמעותית ברמת התחליפי‪.‬‬
‫על פי הניתוח‪ ,‬רמת התחליפיות בין נמלי ישראל מספקת להעברת ביקושים מנמל להנמל‬
‫בגין הקמת תשתית חדשה‪ ,‬כלומר הסחורה השולית צפויה לעבור לנמל העמוס פחות‪ .‬על כן‪,‬‬
‫הבחינה להקמת תשתית חדשה צריכה להתבצע ברמה הכלל ‪-‬משקית‪.‬‬
‫‪15.5‬‬
‫העיתוי האופטימאלי להקמת תשתית ימית‬
‫העיתוי האופטימאלי להקמת הרציף הבא באחד מנמלי ישראל‪ ,‬נבחן תחת ההנחות הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫הקיבולת ברציפי נמלים מוגדרת כמספר המכולות בו התשתית יכולה לספק רמת שירות סבירה‪.‬‬
‫•‬
‫על בסיס שעות השהייה המצרפיות לנמל חיפה ונמל אשדוד ועל בסיס החיסכון בשעות אלו בגין הקמת‬
‫רציף באחד מהנמלים‪ ,‬בתוספת התועלת העקיפה מקיצור מועדי האספקה של היצוא נבחן העיתוי‬
‫האופטמלי להקמת הרציף‪.‬‬
‫•‬
‫סה"כ התועלות השנתיות בגין שלב ראשון בפרויקט‪ ,‬בכל שנה נתונה‪ ,‬ביחס לעלויות המימון השנתיות‪,‬‬
‫מיליוני ‪] ₪‬התועלות המוצגות אינן התועלת הכוללת בגין הקמת הפרויקט‪ .‬אלא‪ ,‬החיסכון השנתי הנובע מקיצור‬
‫שעות השהייה )=תועלת ישירה( והצמיחה השנתית הצפויה בתמ"ג בגין הגידול היקף היצוא )=תועלת עקיפה([‪:‬‬
‫סה"כ ‪820‬‬
‫מש"ח‬
‫‪400‬‬
‫‪300‬‬
‫עלות המימון השנתית = ‪ 210‬מ' ש"ח‬
‫‪250‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪350‬‬
‫‪200‬‬
‫‪150‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫תועלת עקיפה‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 72‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪0‬‬
‫תועלת ישירה‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫•‬
‫לשם הערכת העיתוי האופטימאלי להקמת הרציף נבחנו התועלות המצרפיות השנתיות בגין הקמת רציף‬
‫בערכים נומינליים מידי שנה‪ .‬השנה הראשונה בה התועלות עולות על עלויות המימון של הפרויקט – תחת‬
‫הנחה של עלות הון של ‪ ) 7%‬המקובלת בחנ"י(‪ ,‬הינה השנה האופטימאלית להקמת רציף נוסף‪ .‬התרומה‬
‫בגין הקמת רציפים מוקדמת יותר לא תצדיק את ההשקעה‪ .‬התרומה בגין הקמת רציפים מאוחרת תגרור‬
‫אובדן של תרומה פוטנציאלית בשנים הקודמות‪.‬‬
‫•‬
‫סה"כ התועלת השנתית למשק‪ ,‬משנת ‪ ,2015‬יכולה להצדיק עלויות מימון של השקעות בהיקף של עד‬
‫מיליארד דולר‪.‬‬
‫•‬
‫‪15.6‬‬
‫בנוסף‪ ,‬נבחן העיתוי האופטימלי להקמת השלב השני‪ .‬בחינה זו הינה בגדר הערכה ראשונית בלבד‪.‬‬
‫ניתח רגישות‬
‫שינויים בהנחות העומדות בבסיס מודל האופטימיזציה עשויות לשנות את השנים האופטימאליות להקמת‬
‫השלבים‪ .‬מכאן נגזרו ניתוחי רגישות שונים לתוצאות מודל האופטימיזציה‪:‬‬
‫תרחיש‬
‫פירוט התרחיש‬
‫תזמון‬
‫תזמון‬
‫תזמון‬
‫תזמון‬
‫הנחה חדשה‬
‫הקמה ‪-‬‬
‫הקמה ‪-‬‬
‫הקמה ‪-‬‬
‫הקמה ‪-‬‬
‫במודל‬
‫שלב‪I‬‬
‫שלב‪II‬‬
‫חלופת אשדוד ‪A1‬‬
‫הביקושים והתשתיות‬
‫בסיס‬
‫משותפים לכלל‬
‫המשק‬
‫חלופת חיפה ‪H5a‬‬
‫אין הפרדה בין‬
‫נמל חיפה ונמל‬
‫אשדוד מבחינת‬
‫‪2015‬‬
‫‪2022‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2018‬‬
‫ביקוש ותשתית‬
‫ירידה של ‪25%‬‬
‫פגיעה‬
‫האטה בסחר החוץ‬
‫בסחר החוץ‬
‫תשפיע ישירות על‬
‫הישראלי‬
‫פעילות הנמלים‬
‫התייעלות‬
‫עבודה יותר יעילה על‬
‫הפעלת‬
‫התשתית הקיימת‬
‫שיפור של ‪20%‬‬
‫התשתית‬
‫דוחה את הצורך‬
‫בניצול הקיבולת‬
‫הקיימת‬
‫בהשקעות‬
‫היעדר‬
‫ישראל לא תשמש‬
‫פעילות‬
‫לפעילות טרנזיט‬
‫הורדת פעילות‬
‫שטעון‬
‫לשכנותיה וכמן כן לא‬
‫טרנזיט ושטעון‬
‫חדשה‬
‫תיווצר פעילות שטעון‬
‫חדש‬
‫וטרנזיט‬
‫חדשה‬
‫כרך א '‬
‫שלב‪I‬‬
‫שלב‪II‬‬
‫בקצב צמיחת‬
‫המכולות לצרכי‬
‫‪2016‬‬
‫‪2024‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2020‬‬
‫סחר חוץ‬
‫‪1 - 73‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2025‬‬
‫‪2026‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2021‬‬
‫‪2021‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ – 16‬שלב הפיתוח הבא‬
‫‪16.1‬‬
‫רקע‬
‫שנת ‪ 2015‬היא העיתוי האופטימלי לתחילת תפעולו של הרציף הבא באחד מנמלי ישראל‪ ,‬כעולה מניתוח‬
‫כלכלי של תזמון השקעות ‪ -‬פרק ‪) 15‬עבודה מפורטת תזמון השקעות ‪ -‬שנערך ע"י חברת ‪ - TASC‬בכרך ג'‬
‫חלק ‪.(12‬‬
‫תפעול רציף בשנת ‪ ,2015‬מחייב התחלת הקמתו כבר כעת‪ ,‬עקב משכי התהליכים הסטטוטוריים‪ ,‬התכנון‬
‫ההנדסי והבנייה‪ ,‬על כל הליכי המכרזים הכרוכים‪.‬‬
‫לכן מתחייבת החלטה מיידית ולא יאוחר מאמצע שנת ‪ 2007‬לפיתוח השלב הבא ומיקומו‪ ,‬זאת במקביל‬
‫לקידום תהליך החלטה כולל באשר לתוכנית האב לטווח הארוך ‪ .‬כמובן שהחלטה זו צריכה להיות תואמת‬
‫את עקרונות תוכנית האב‪.‬‬
‫‪16.2‬‬
‫תחזית תנועת המטענים ‪ -‬לשנת ‪2015‬‬
‫עפ"י תחזית תנועת המכולות לשנת ‪ ,2015‬ישונעו כ ‪ 3.5 -‬מיליון ‪ TEU‬בנמלי חיפה ואשדוד‪ ,‬לפי‪:‬‬
‫‪ 2.9‬מיליון ‪ TEU‬לשוק המקומי; ‪ 0.2‬מיליון ‪ TEU‬בטרנזיט; ‪ 0.4‬מיליון ‪ TEU‬שטעון‪.‬‬
‫תחזית תנועת המטענים האחרים לשנת ‪:2015‬‬
‫מטען כללי‬
‫גרעינים‬
‫דשנים )אשדוד(‬
‫נוזלים )חיפה(‬
‫צובר אחר‬
‫‪16.3‬‬
‫‪ 4.2‬מיליון טון‬
‫‪ 5.5‬מיליון טון‬
‫‪ 3.1‬מיליון טון‬
‫‪ 5.4‬מיליון טון‬
‫‪ 2.5‬מיליון טון‬
‫קיבולת הרציפים‬
‫‪ 16.3.1‬מטען כללי וצובר‬
‫בהתבסס על התחזית לעיל רציפי המטען הכללי והצובר הקיימים נותנים מענה מספק לביקוש‪.‬‬
‫‪ 16.3.2‬מכולות‬
‫בהנחה שיעילות רציפי המכולות הקיימים תגדל מ ‪ TEU 900 -‬למטר רציף לשנה‪ ,‬ל ‪TEU 1,150 -‬‬
‫למטר רציף לשנה‪ ,‬במהלך תשע השנים הבאות ) כ ‪ 3% -‬בשנה(‪ ,‬יידרשו כ ‪ 3,000 -‬מטר רציף‬
‫)בהנחה שיעילות הרציפים תגדל רק ל ‪ TEU 1,050 -‬למטר רציף לשנה‪ ,‬במהלך תשע השנים הבאות‬
‫)כ ‪ 1.5% -‬בשנה(‪ ,‬יידרשו כ ‪ 3,400 -‬מטר רציף(‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 74‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫היצע הרציפים לקראת שנת ‪: 2015‬‬
‫נמל אשדוד‬
‫נמל חיפה‬
‫מסוף מזרחי‬
‫‪ 930‬מטר‬
‫רציף מס' ‪7‬‬
‫‪ 480‬מטר‬
‫מסוף הכרמל‬
‫‪ 700‬מטר‬
‫רציף מס' ‪9‬‬
‫‪ 200‬מטר‬
‫מסוף מערבי‬
‫*‬
‫מסוף איתן‬
‫‪ 600‬מטר‬
‫========‬
‫======‬
‫========‬
‫======‬
‫סה"כ‬
‫‪ 1,630‬מטר‬
‫סה"כ‬
‫‪ 1,280‬מטר‬
‫* הונח שהמסוף המערבי ישמש כ ‪.Waterfront -‬‬
‫סה"כ היצע הרציפים כ ‪ 2,900 -‬מטר ‪.‬‬
‫היצע רציפים זה מחייב העמדת תשתית נוספת במועד זה‪.‬‬
‫‪16.4‬‬
‫חלופות הפיתוח‬
‫‪ 16.4.1‬עיקרי הפיתוח של ‪ 2‬חלופות השלב הבא‪ ,‬כנגזר מהחלופות המועדפות לטווח הארוך‪:‬‬
‫חלופת אשדוד ‪A1 -‬‬
‫חלופת חיפה ‪H5a -‬‬
‫פיתוח רציף‬
‫מס' ‪27‬‬
‫כרמל ד '‬
‫אורך רציף‬
‫‪ 1,175‬מטר‬
‫‪ 1,100‬מטר‬
‫שטח המסוף‬
‫‪ 700‬דונם‬
‫‪ 750‬דונם‬
‫הארכת שובר גלים ראשי‬
‫‪ 600‬מטר‬
‫‪ 700‬מטר‬
‫שובר גלים משני‪/‬קיר ים‬
‫‪ 1,250‬מטר‬
‫‪ 2,230‬מטר‬
‫‪ 1.3TEU‬מיליון‬
‫‪ 1.3TEU‬מיליון‬
‫‪ $ 700‬מיליון‬
‫‪ $ 700‬מיליון‬
‫קיבולת )‪(2015‬‬
‫אומדן עלות *‬
‫* עלות ראשונית‪ ,‬ללא עלות ציוד‪ .‬במהלך החודשים הבאים תבחנה העלויות בהתבסס על תוצאות של בדיקות‬
‫הנדסיות שונות‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 75‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 16.4.2‬לוח זמנים מנחה לשלב הפיתוח הבא‪:‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪12/06‬‬
‫‪04/07‬‬
‫‪09/07‬‬
‫‪06/10‬‬
‫‪08/08‬‬
‫‪07/10‬‬
‫‪12/07‬‬
‫‪12/08‬‬
‫‪01/08‬‬
‫‪12/07‬‬
‫‪06/10‬‬
‫‪01/08‬‬
‫‪11/09 06/10‬‬
‫‪12/14‬‬
‫‪07/07‬‬
‫‪07/10‬‬
‫‪01/15‬‬
‫‪05/07‬‬
‫שם פעילות‬
‫‪2006‬‬
‫מס‬
‫גיבוש המלצת שר התחבורה לממשלה ‪ -‬פיתוח‬
‫השלב הבא והנמל בו יותחל בביצועו‬
‫‪1‬‬
‫אישור ביצוע השלב הבא בממשלה‬
‫‪2‬‬
‫החלטת המדינה לגבי מודל הפיתוח וההפעלה‬
‫‪3‬‬
‫קידום התוכניות הסטטוטוריות‬
‫‪4‬‬
‫היתר בנייה‬
‫‪5‬‬
‫הכנת מכרז בין לאומי למפעיל נמל‬
‫‪6‬‬
‫בחירת מפעיל‬
‫‪7‬‬
‫מכרז ובחירת מתכנן לתכנון הנדסי‬
‫‪8‬‬
‫תכנון הנדסי‬
‫‪9‬‬
‫מכרז ובחירת קבלן לביצוע‬
‫‪10‬‬
‫התארגנות ובנייה‬
‫‪11‬‬
‫הפעלה‬
‫‪12‬‬
‫בהנחה שתוכנית האב ובמיוחד פיתוח השלב הבא‪ ,‬יקבלו עדיפות לאומית בהחלטת ממשלה מתאימה‪ ,‬לוח‬
‫הזמנים לעיל מתוכנן עם משך של שנתיים לקבלת האישורים הסטטוטוריים והיתרי הבנייה כחוק‪ ,‬למרות משך‬
‫ממוצע של כ ‪ 6 -‬שנים בשגרה הקיימת במדינת ישראל‪.‬‬
‫בתנאים אלה‪ ,‬ניתן יהיה לסיים את השלב הבא לא לפני שנת ‪. 2015‬‬
‫‪16.5‬‬
‫מיקום פיתוח השלב הבא‬
‫החלטה לגבי הנמל בו יותחל בפיתוח השלב הבא תעשה בהתאם למערכת השיקולים הבאה‪:‬‬
‫כרך א '‬
‫•‬
‫•‬
‫עלות ההשקעה‬
‫התוספת לקיבולת הנמל‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השפעת התחרות‬
‫קונפליקטים‬
‫תכנון סטטוטורי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫איכות הסביבה‬
‫מקורות חול‬
‫מערכות תנועה )כבישים‪/‬רכבת(‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫עורף הנמל‬
‫גמישות לפיתוח עתידי‬
‫איזון הסיכונים בשעת חירום‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ביטחון‬
‫בטיחות‬
‫יחסי עבודה‬
‫•‬
‫•‬
‫תפעול ‪ -‬תנועת האוניות בבריכת הנמל‬
‫אטרקטיביות לתנועת מטעני טרנזיט‬
‫‪1 - 76‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪16.6‬‬
‫קידום ביצוע השלב הבא‬
‫במהלך חצי השנה הבאה חברת נמלי ישראל‪:‬‬
‫‪ 16.6.1‬תמשיך בהערכה מפורטת של החלופות המועדפות לפיתוח השלב הבא‪ ,‬בכלל זה‪ ,‬אומדני עלות ולו"ז‬
‫ברמת פירוט גדולה יותר מאשר באומדנים הראשוניים‪.‬‬
‫‪ 16.6.2‬תצביע על הצעדים בהם יש לנקוט לצורך הפעלת הרציף הבא שייבנה באמצעות שילובו של הסקטור‬
‫הפרטי‪.‬‬
‫‪ 16.6.3‬תחל בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים במטרה לצמצם את הקונפליקטים הקיימים בפיתוח השלב‬
‫הבא‪.‬‬
‫‪ 16.6.4‬תגיש לשר המלצה על מיקום פיתוח השלב הבא עפ"י השיקולים המנחים בסעיף ‪ 16.5‬לעיל‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 77‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫חלופת השלב הבא ‪ -‬נמל אשדוד ‪A1 -‬‬
‫רציף ‪27‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 78‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫חלופת השלב הא ‪ -‬נמל חיפה ‪H5a -‬‬
‫כרמל ד'‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 79‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ - 17‬מערכת התחבורה‬
‫‪17.1‬‬
‫כללי‬
‫למערך ההובלה היבשתי אל ומהנמלים חשיבות רבה בשרשרת סחר החוץ של ישראל‪ .‬מערך הובלה זה‪ ,‬אינו‬
‫באחריות חברת נמלי ישראל‪ ,‬אולם מצאנו לנכון לסקור אותו ולבדוק את אפשרויות הקיבולת שלו בהתייחס‬
‫לתחזיות תנועת המטענים‪ ,‬למול תוכניות הפיתוח העתידיות של מערכת הדרכים והמסילות בישראל ובכך‬
‫לנסות ולמנוע ממגבלות תעבורה להוות אילוץ בהתפתחות הנמלים )ראה כרך ג' חלקים ‪ 7‬עד ‪.(10‬‬
‫תאום ממצאי המערכת הלוגיסטית כולל מערך התחבורה מול הגופים הרלוונטיים‪ ,‬הכרחי להשלמת‬
‫תוכנית האב‪.‬‬
‫‪17.2‬‬
‫הנחות היסוד לתחזיות התנועה‬
‫•‬
‫התכנון בכל נמל מבוסס על הפוטנציאל לשינוע ‪ 65%‬מסך תנועת המכולות של שני הנמלים‪.‬‬
‫•‬
‫סה"כ מכולות יבוא = סה"כ מכולות יצוא )מלאות וריקות יחד(‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 50%‬מתנועת המכולות לפי '‪ ,40‬ו ‪ 50% -‬לפי '‪.20‬‬
‫•‬
‫‪ 70%‬מהובלת מכולות '‪ 20‬לפי ‪ 1‬מכולה למשאית‪ 30% ,‬מהובלת מכולות '‪ 20‬לפי ‪ 2‬מכולות למשאית‪.‬‬
‫•‬
‫תנועה המכולות המקומית ורש"פ לפי ‪ 25%‬ברכבת ו ‪ 75% -‬במשאיות‪ .‬בטרנזיט ירדן‬
‫לפי ‪ 80%‬ברכבת ו ‪ 20% -‬במשאיות‪ .‬בטרנזיט עירק לפי ‪ 100%‬ברכבת )הנחה – אין מאשדוד(‪.‬‬
‫•‬
‫הובלת מכוניות בישראל לפי ‪ 0%‬ברכבת ו ‪ 100% -‬במשאיות‪ .‬בטרנזיט ירדן לפי ‪ 80%‬ברכבת‬
‫ו ‪ 20% -‬במשאיות‪ .‬טרנזיט עירק לפי ‪ 100%‬ברכבת )הנחה – אין מאשדוד(‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 15%‬מתנועת משאיות עם מכולות בשני הכיוונים )כלומר‪ ,‬משאית נכנסת מלאה ויוצאת מלאה(‪.‬‬
‫‪ 85%‬מתנועת משאיות עם מכולות בכיוון אחד )כלומר‪ ,‬משאית נכנסת מלאה ויוצאת ריקה או להיפך(‪.‬‬
‫•‬
‫בטרנזיט‪ ,‬למטענים של סעודיה ונסיכויות המפרץ ייערכו התרחישים הבאים‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫לא קיים‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫‪ 100%‬מהתחזית של יצחק גל – בהובלה ברכבתית‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 300‬ימי עבודה בשנה‪.‬‬
‫•‬
‫נפחי שעת השיא מהווים ‪ 10%‬מהנפח היומי‪.‬‬
‫•‬
‫לגבי הובלת מכוניות‪ ,‬מטען כללי ותפזורת במשאיות‪ ,‬כל התנועות עם מטען הן לכיוון אחד )משאית‬
‫הנכנסת מלאה לנמל )יצוא( יוצאת ריקה ולהיפך(‪.‬‬
‫•‬
‫כרך א '‬
‫כל המשאיות הנכנסות לנמל במשך יממה יוצאות מהנמל‪.‬‬
‫‪1 - 80‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪17.3‬‬
‫הניתוח התחבורתי‬
‫בהתבסס על תחזיות המטענים וחלוקתם בין הובלה במשאיות להובלה ברכבת‪ ,‬בהתאם ליתרון היחסי של‬
‫הובלת המטען או יעד המטען‪ ,‬נערך הניתוח התחבורתי למצב הכבישים והמסילות הקיימות‪ ,‬למערך התחבורתי‬
‫בטווח הארוך של עוד ‪ 25‬שנה ולטווח הארוך יותר של עוד ‪ 50‬שנה‪ .‬טווח של ‪ 50‬שנה כולל אי ודאויות‬
‫משמעותיות הנוגעות לתפעול מערכת התחבורה‪ ,‬בעיקר לגבי טכנולוגיות עתידיות חדשות‪ .‬לכן הניתוח לשנת‬
‫‪ 2030‬נערך ברמה כמותית בעוד שהניתוח לשנת ‪ 2055‬נערך ברמה איכותית‪.‬‬
‫בנוסף נערכה תחזית של התנועה הכרוכה בפיתוח שימושי הקרקע בעורף הנמל‪ ,‬על בסיס תחזית השטחים‬
‫הדרושים לשימושי לוגיסטיקה ומרכזי עסקים‪ .‬הנסיעות החזויות מפעילות הנמל ושימושי הקרקע בעורף הנמל‬
‫הוצבו על כל אחד מקטעי הדרך בתחום ההשפעה של הנמל ‪ .‬הוספת נפחים אלה לנפחי הרקע )תנועה עתידית‬
‫שאינה קשורה לנמל( הניבה את תחזית התנועה לשנת ‪ .2030‬מהשוואה בין נפח התנועה החזוי לקיבולת‬
‫הזמינה‪ ,‬על פי מספר הנתיבים הקיים והמתוכנן‪ ,‬נגזרו השיפורים הדרושים במערכת הדרכים בשנת ‪ ,2030‬על‬
‫מנת לשמור רמת שירות תחבורתית סבירה‪.‬‬
‫אומדן תנועת רכבים ליום )שנת ‪(2030‬‬
‫איזור מתחם‬
‫נמל אשדוד‬
‫איזור מתחם‬
‫נמל חיפה‬
‫משאיות ‪ -‬מכולות‬
‫‪6,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫משאיות ‪ -‬מטען כללי‪/‬תפזורת‬
‫‪2,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫רכבים פרטיים‬
‫‪3,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫משאיות‬
‫‪40,000‬‬
‫‪47,000‬‬
‫רכבים פרטיים‬
‫‪70,000‬‬
‫‪84,000‬‬
‫‪121,000‬‬
‫‪142,000‬‬
‫יעד‬
‫נמל התפעולי‬
‫עורף הנמל‬
‫סוג התנועה‬
‫סה" כ‬
‫רשת המסילות העתידית של ישראל והחיבורים )או המסופים( למדינות השכנות מתבססים על "תוכנית‬
‫המסגרת לפיתוח הרכבת ‪ ,"2020- 2010‬אשר נערכה ע"י רכבת ישראל בשנת ‪.2005‬‬
‫ניתוח הקיבולת המסילתית של רשת המסילות הדרושה כדי לעמוד בצרכי ההובלה החזויים לנמל התבסס על‬
‫הטכנולוגיה הרכבתית המקובלת בישראל‪ ,‬והנשענת על תקני ‪) UIC‬האיגוד הבין לאומי של חברות הרכבות(‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לאור אילוצי המודלים התחבורתיים הקיימים בשימוש לכלל האזור העירוני‪ ,‬ההתייחסות לנתונים‬
‫התחבורתיים של הנמל לשנת ‪ 2030‬מתבססים על הנתונים של האזור העירוני לשנת ‪.2025‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 81‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪17.4‬‬
‫פיתוח מערכת הכבישים לנמל אשדוד‬
‫‪ 17.4.1‬להלן סיכום השינויים הנדרשים והמצב התכנוני‪ ,‬בכבישי אזור נמל אשדוד עד שנת ‪ 2015‬ו ‪: 2030 -‬‬
‫רמת‬
‫השירות‬
‫הנדרשת‬
‫‪2015‬‬
‫‪2030‬‬
‫‪41‬‬
‫כנות‬
‫בני דרום‬
‫‪2‬‬
‫‪ C‬בינעירוני‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪41‬‬
‫בני דרום‬
‫מחלף אשדוד )‪(4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ C‬בינעירוני‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪41‬‬
‫מחלף אשדוד‬
‫צומת נמל אשדוד‬
‫‪2‬‬
‫‪ C‬בינעירוני‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪41‬‬
‫צומת נמל אשדוד‬
‫‪ 41‬קיים‪ /‬חדש‬
‫‪2‬‬
‫‪ D‬עירוני‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪-----‬‬
‫‪4‬‬
‫צומת אשכולות‬
‫מחלף אשדוד‬
‫‪2‬‬
‫‪ C‬בינעירוני‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-----‬‬
‫‪4‬‬
‫מחלף אשדוד‬
‫מחלף יבנה דרום‬
‫‪2‬‬
‫‪ C‬בינעירוני‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫מחלף יבנה דרום‬
‫צפונה )יבנה(‬
‫‪2‬‬
‫‪ C‬בינעירוני‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫הרצל‬
‫כניסה לנמל‬
‫רח' בן גוריון ) כביש ‪(S‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ D‬עירוני‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫הרצל‬
‫כניסה לנמל‬
‫כניסה לאזור התעשייה‬
‫‪0‬‬
‫‪ D‬עירוני‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫הרצל‬
‫כניסה לאזור התעשייה‬
‫כביש ‪ - 4‬מחלף יבנה דרום‬
‫‪0‬‬
‫‪ D‬עירוני‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כביש‬
‫כרך א '‬
‫עד צומת‬
‫מצומת‬
‫‪1 - 82‬‬
‫מספר‬
‫נתיבים‬
‫קיים‬
‫נתיבים נדרשים‬
‫לרמת השירות‬
‫סטטוס שדרוג הקטע‬
‫מאושר סטטוטורית‪.‬‬
‫בתכנון מפורט‪.‬‬
‫מאושר סטטוטורית‪.‬‬
‫בתכנון מפורט‪.‬‬
‫מאושר סטטוטורית‪.‬‬
‫בתכנון מפורט‪.‬‬
‫קיים תכנון ל ‪ 4 -‬נתיבים‬
‫) רמת שירות ‪( D‬‬
‫קיים תכנון ל ‪ 4 -‬נתיבים‬
‫) רמת שירות ‪( D‬‬
‫קיים תכנון לביצוע‪.‬‬
‫מאושר סטטוטורת‪ .‬קיים‬
‫תכנון מוקדם‬
‫אין תוואי סטטוטורי‪ .‬דרוש‬
‫תאום עם משרד הביטחון‪.‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 17.4.2‬תרשים הכבישים הנדרשים לפיתוח לשנת ‪ - 2015‬נמל אשדוד‪:‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 83‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 17.4.3‬תרשים הכבישים הנדרשים לפיתוח לשנת ‪ - 2030‬נמל אשדוד‪:‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 84‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪17.5‬‬
‫פיתוח מערכת הכבישים לנמל חיפה‬
‫הקשר בין המתחמים הנמליים לבין הדרכים הארציות עובר דרך המרקם המטרופוליני של דרכי הקישון ואזור‬
‫המפרץ‪ .‬התנועה מזרחה ודרומה תתנהל בעיקר דרך כבישים ‪ 75‬וכביש ‪ 772‬לכוון כביש ‪ 6‬באזור יקנעם‪.‬‬
‫התנועה לדרום הקרוב תעבור דרך העיר בתוואי כביש מס' ‪ 4‬או במנהרת הכרמל ‪ .‬התנועה צפונה תמשיך‬
‫בתוואי כביש מס' ‪ - 4‬שיוסט לתוואי עוקף קריות‪.‬‬
‫בהתבסס על תוכנית זו והפעילות הנמלית החזויה‪ ,‬בוצעו הרצות במודל סימולציה ‪" -‬מטרופולין חיפה" וגובשו‬
‫המלצות‪.‬‬
‫‪ 17.5.1‬להלן סיכום השינויים הנדרשים והמצב התכנוני‪ ,‬בכבישי אזור נמל חיפה עד שנת ‪ 2015‬ו ‪: 2030 -‬‬
‫נדרש לשנת‬
‫כביש‬
‫‪2015‬‬
‫‪2030‬‬
‫‪l‬‬
‫תב" ע היסטורית מאושרת ‪ -‬תב"ע מופקדת ‪.‬‬
‫‪l‬‬
‫אין תב" ע‪.‬‬
‫ב‪ .‬המשך כביש ‪75‬‬
‫‪l‬‬
‫תב" ע מאושרת‪.‬‬
‫ג‪ .‬רחוב יוליוס סימון‬
‫‪l‬‬
‫תב" ע בהכנה בחלקה ובחלקה אין תב" ע‪.‬‬
‫‪l‬‬
‫תב" ע מאושרת‪ .‬נדרש לבצע הפקעה לטובת הרחבה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫רמפות מכביש ‪ 75‬לדרך הקישון‬
‫‪ .2‬א‪ .‬רמפות מכביש ‪ 75‬לכיוון נמל חיפה ג ' ו‪ -‬ד'‬
‫‪ .3‬א‪ .‬המשך רחוב משה דיין ‪ -‬מזרח )עד נחל הקישון(‬
‫ב‪ .‬המשך רח' משה דיין )מעבר מעל נחל הקישון ורחוב טובים(‬
‫‪l‬‬
‫ג‪ .‬המשך ציר משה דיין בנמל‬
‫‪l‬‬
‫יש תב"ע היסטורית לדרך ‪ ,‬נדרש תב"ע חדשה עם גישור‬
‫והשלמות באזור חוף שמן‪.‬‬
‫‪l‬‬
‫תוכנית אב נמלית‪.‬‬
‫‪l‬‬
‫לא מקודם בשלב זה ‪.‬‬
‫‪l‬‬
‫אין תב" ע‪.‬‬
‫ב‪ .‬המשך רחוב אופיר )כניסה לנמל הקישון(‬
‫‪l‬‬
‫התב"ע הומלצה להפקדה‪.‬‬
‫ג‪ .‬רחוב אופיר‬
‫‪l‬‬
‫התב"ע הומלצה להפקדה ובחלקה אין תב"ע )הקטע‬
‫המערבי ‪ -‬יש להשלים תב"ע(‪.‬‬
‫ד‪ .‬צומת הטכני ‪ -‬הפרדה מפלסית‬
‫‪ .4‬א‪ .‬ציר נחל סעדיה )גישה מטבעת פז לרחוב אופיר(‬
‫‪.5‬‬
‫רחוב הבשן‪/‬אורט‬
‫‪l‬‬
‫תב"ע בהפקדה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫רחוב סלמן‬
‫‪l‬‬
‫תב" ע היסטורית מאושרת‪ ,‬תב"ע מופקדת להרחבה‪.‬‬
‫‪l‬‬
‫כרך א '‬
‫סטטוס הפרויקט ‪2006 -‬‬
‫נדרש ל ‪ 2010 -‬עם פתיחת שער הנמל החדש ומסוף קישון מזרח‪.‬‬
‫‪1 - 85‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 17.5.2‬תרשים הכבישים הנדרשים לפיתוח לשנת ‪ - 2015‬נמל חיפה‪:‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 86‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 17.5.3‬תרשים הכבישים הנדרשים לפיתוח לשנת ‪ - 2030‬נמל חיפה‪:‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 87‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪17.6‬‬
‫סיכום השינויים הנדרשים והמצב התכנוני‪ ,‬במסילות הרכבת באזור נמל אשדוד עד שנת ‪ 2015‬ו‪:2030 -‬‬
‫היעוד‬
‫הבטחת קיבולת‬
‫מסילתית למרכז‬
‫הארץ‬
‫הפעלת גשר יבשתי‬
‫אילת ‪ -‬אשדוד‬
‫הפעלת גשר יבשתי‬
‫ריאד ‪ -‬אשדוד‬
‫יצירה עתודה‬
‫לוגיסטית‬
‫הפרויקטים‬
‫הכפלת מסילת השפלה בקטע‪ :‬רחובות ‪ -‬פלשת‬
‫נדרש לשנת‬
‫רקע תכנוני‬
‫‪ 2030 2015‬תוכניות פיתוח רכבת ישראל‬
‫‪l‬‬
‫תוכנית המסגרת )‪( 2020-2010‬‬
‫הקמת מסילת הערבה‪ :‬צין ‪ -‬אילת‬
‫‪l‬‬
‫תוכנית המסגרת )‪( 2020-2010‬‬
‫הכפלת קטע‪ :‬חצבה ‪ -‬באר‪ -‬שבע‬
‫‪l‬‬
‫תוכנית המסגרת )‪( 2020-2010‬‬
‫הכפלת מסילת הדרום‪ :‬באר‪ -‬שבע ‪ -‬קרית גת‬
‫‪l‬‬
‫תוכנית החומש )‪(2010-2006‬‬
‫הקמת מסילת הבשור‪ :‬באר‪ -‬שבע ‪ -‬אופקים ‪ -‬שדרות ‪ -‬אשקלון‬
‫‪l‬‬
‫הכפלת מסילת הנמל‪ :‬פלשת ‪ -‬נמל אשדוד‬
‫‪l‬‬
‫‪-‬‬
‫תוספת מסילה‪/‬ות‪ :‬פלשת ‪ -‬אשקלון‬
‫‪l‬‬
‫‪-‬‬
‫פיתוח מסופי מטען ומגרשי עריכה‪ :‬באשדוד צפון‬
‫‪l‬‬
‫תוכנית החומש )‪(2010-2006‬‬
‫‪-‬‬
‫מערך התחבורה‬
‫פיתוח מסילות לנמל אשדוד‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 88‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪17.7‬‬
‫סיכום השינויים הנדרשים והמצב התכנוני‪ ,‬במסילות הרכבת באזור נמל חיפה עד שנת ‪ 2015‬ו‪:2030 -‬‬
‫הפרויקטים‬
‫היעוד‬
‫נדרש לשנת‬
‫‪2030 2015‬‬
‫יצירת גישה מסילתית‬
‫נוספת לנמל‬
‫יצירת חיבור מסילתי‬
‫לירדן )ומזרחה(‬
‫יצירה עתודה לוגיסטית‬
‫רקע תכנוני‬
‫תוכניות פיתוח רכבת ישראל‬
‫המשך המסילה המזרחית צפונה‪ :‬ראש העין ‪ -‬עירון‬
‫‪l‬‬
‫תוכנית המסגרת )‪(2020-2010‬‬
‫המשך המסילה המזרחית צפונה‪ :‬עירון ‪ -‬כפר ברוך‬
‫‪l‬‬
‫תוכנית המסגרת )‪(2020-2010‬‬
‫הקמת מסילת העמק‪ :‬חיפה ‪ -‬כפר ברוך‬
‫‪l‬‬
‫תוכנית החומש )‪(2010-2006‬‬
‫הקמת מסילת העמק‪ :‬כפר ברוך ‪ -‬בית שאן‬
‫‪l‬‬
‫תוכנית החומש )‪(2010-2006‬‬
‫הכפלת מסילת העמק‪ :‬חיפה ‪ -‬כפר ברוך‬
‫‪l‬‬
‫תוכנית המסגרת )‪(2020-2010‬‬
‫הכפלת מסילת העמק‪ :‬כפר ברוך ‪ -‬בית שאן‬
‫‪l‬‬
‫תוכנית המסגרת )‪(2020-2010‬‬
‫פיתוח מסופי מטען ומגרשי עריכה‪ :‬בית שאן‪/‬נהר הירדן‬
‫‪l‬‬
‫‪-‬‬
‫פיתוח מסופי מטען ומגרשי עריכה‪ :‬נמל הכרמל‬
‫פיתוח מסופי מטען ומגרשי עריכה‪ :‬נשר )?(‬
‫‪l‬‬
‫‪-‬‬
‫‪l‬‬
‫‪-‬‬
‫מערך התחבורה‬
‫פיתוח מסילות לנמל חיפה‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 89‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪17.8‬‬
‫מערך רכבתי אזורי‬
‫מימוש הפוטנציאל לתנועת טרנזיט‪ ,‬מותנה בשינויים גיאופוליטיים באזור ובניית קשר רכבתי בין רשת המסילות‬
‫הארצית לרשת המסילות האזורית‪.‬‬
‫מפה זו מתארת מצב קיים‪ ,‬מצב צפוי לשנת ‪ 2025‬בהנחה של שיפור במצב הפוליטי ומצב נדרש לשנת ‪.2050‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 90‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ – 18‬השפעות סביבתיות‬
‫‪18.1‬‬
‫רקע‬
‫פרק זה מציג נושאים נבחרים בהם ניתן לזהות את מגמות ההשלכות הסביבתיות הצפויות מביצוע החלופות‬
‫השונות‪ ,‬בהתבסס על רמת התכנון העקרונית‪ .‬בנושאים שלהלן יהיה צורך להעמיק ולחקור בד בבד עם שינוי‬
‫קנה המידה של התכנית והתווספות פרטים הנדסיים‪ ,‬תפעוליים ומרחביים‪.‬‬
‫הניתוח הראשוני בפרק זה מבוסס על ההנחה כי המבנה ההנדסי והפעילות העתידית בשטחים החדשים יהיו‬
‫דומים לאלה הידועים והמתקיימים כיום‪ .‬ככל שהדברים ישתנו‪ ,‬למשל בשל יישום טכנולוגיות חדשות‪ ,‬כך יהיה‬
‫צורך לעדכן את הבחינה הסביבתית בהתאם‪.‬‬
‫מאחר שהיקף החלופות השונות הינו גדול ביותר ולוח הזמנים שלהן ממושך‪ ,‬הרי לא ניתן היום לחזות את‬
‫מלוא ההשלכות הסביבתיות‪ .‬יש לצפות כי עם הזמן אפשר ויתגלו היבטים נוספים – חשובים או שוליים – שלא‬
‫נבחנו בשלב זה‪ .‬כמו כן‪ ,‬אפשר שהיבטים נסתרים יסתברו כמהותיים ומנגד‪ ,‬כי היבטים שנראים בעייתיים כיום‪,‬‬
‫יהפכו לחסרי משמעות סביבתית‪ ,‬אולם‪ ,‬ככלל‪ ,‬יש לצפות כי מכלול הנושאים שלהלן יהיה זה שיבחן גם בעתיד‪,‬‬
‫מול כל שלב ביצוע‪ ,‬באופן מפורט ויסודי‪.‬‬
‫חשוב להדגיש כי לבחינת נושאים מסוימים‪ ,‬כגון הסעת חול‪ ,‬יש צורך בהרצת מודלים ממוחשבים‪ ,‬על מנת‬
‫לחזות במדויק את ההשפעות הצפויות‪ .‬לצורך חיזוי ההשפעה בנושאים אחרים‪ ,‬יש צורך בעריכת תסקיר‬
‫השפעה על הסביבה‪ .‬רמת המידע במסמך זה איננה מחליפה או משתווה לרמת המידע שתתקבל בעתיד‬
‫בהמשך להכנת עבודות מתקדמות והינה רק מיועדת לספק‪ ,‬עבור תכנית האב המוצעת‪ ,‬את ההיבטים‬
‫הסביבתיים הרלבנטיים ולהצביע על מגמה אפשרית הנראית לעין כיום‪ ,‬בקנה מידה תכנוני זה‪.‬‬
‫)ניתוח מפורט של הבטי איכות הסביבה בכרך א' חלק ‪.(5‬‬
‫‪18.2‬‬
‫אשדוד – ‪ A 1‬ו‪ - A 3 -‬שלב סופי‬
‫‪ 18.2.1‬משטר הסעת החול‬
‫בבחינת שתי החלופות עבור פיתוח נמל אשדוד‪ ,‬נראה כי הפיתוח המוגבל של חלופה ‪ ,A1‬כוללת את הארכת‬
‫שובר הגלים הראשי ב ‪ 600 -‬מטר וממצבת את ראש השובר בעומק של ‪ - 24‬מטר‪ .‬לפי חלופה ‪ ,A3‬הארכת‬
‫שובר הגלים משמעותית אף יותר ומסתיימת בעומק מים של ‪ - 29‬מטר ‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 91‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫הבדל זה בין חדירת המבנה ההנדסי לעומק ‪ - 24‬מטר לעומת ‪ - 29‬מטר הינה בעלת משמעות רבה לתהליכי‬
‫הסעת החול‪ ,‬הן בקנה מידה מקומי והן בראייה אזורית‪ .‬החלופה שתגרום להשפעה סביבתית קטנה יותר הינה‬
‫‪.A1‬‬
‫‪ 18.2.2‬מקורות חומרי המילוי‬
‫הערכת הכמויות לנפח המילוי הנדרש ליצירת השטחים המיובשים בכל חלופה וכן לחפירה ימית לצורך השגת‬
‫העומקים הנדרשים הינו כלהלן‪:‬‬
‫נפח מילוי נדרש‬
‫)מליון מ"ק (‬
‫חפירה ימית‬
‫בסביבת הפרוייקט‬
‫)מליון מ"ק (‬
‫תוספת חומר מילוי‬
‫ממקור אחר‬
‫)מליון מ"ק (‬
‫חלופה ‪A1‬‬
‫‪48.9‬‬
‫‪17.5‬‬
‫‪31.4‬‬
‫חלופה ‪A3‬‬
‫‪42.3‬‬
‫‪17.7‬‬
‫‪24.6‬‬
‫מכאן עולה כי‪ ,‬לשתי החלופות תידרש חפירה ימית בנפח דומה‪ ,‬אולם נוכח היקף החומר הנדרש לצורך הקמת‬
‫חלופה ‪ A1‬מול זה הנדרש לחלופה ‪ ,A3‬הרי ההפרש בין החלופות יבוא לידי ביטוי בהיקף החומר שיהיה צורך‬
‫להביא לאתר הבניה ממקום אחר‪ .‬השוני בין החלופות נפער לכדי ‪ 7‬מליון מ"ק‪.‬‬
‫המקורות האפשריים לאספקת תוספת חומר המילוי הנדרש‪ ,‬לאחר שינוצלו עתודות החול בתוך הנמל ובתעלת‬
‫הכניסה‪ ,‬יכולים להתקבל ממרבצים שאותרו לאורך חופי ישראל במספר מקומות‪ ,‬בעומקים שמעבר ל ‪ 30-‬מטר ‪,‬‬
‫שם נמצא חול זמין לכריה ומתאים הנדסית )אומדן היצע של כ ‪ 450 -‬מליון מ"ק(‪ .‬חלופה אחרת כמקור לחומר‬
‫מילוי הינה יבוא חול מאזור הדלתא של הנילוס וזמינותה תהיה תלויה במצב הפוליטי שישרור בין ישראל‬
‫ומצרים באותה עת‪ .‬על פי חישובים אלה‪ ,‬החלופה המועדפת הינה חלופה ‪ ,A3‬שלהקמתה נדרשים פחות‬
‫חומרי בניה ומחצבים טבעיים מאשר לחלופה ‪.A1‬‬
‫‪ 18.2.3‬חפירה תחזוקתית‬
‫בשלב זה‪ ,‬לא ניתן להעריך באופן כמותי מדויק את היקף החפירה התחזוקתית שיהיה אופייני לכל חלופה‪ ,‬אך‬
‫ניתן להעריך‪ ,‬באופן ראשוני‪ ,‬כי חלופה ‪ A1‬תצבור יותר משקעים ותחייב ביצוע חפירה תחזוקתית גדולה יותר‬
‫מאשר בחלופה ‪ .A3‬לפיכך‪ ,‬מסתמנת עדיפות לחלופה ‪. A3‬‬
‫‪ 18.2.4‬אמצעי פיצוי לנז קים‬
‫במצב הקיים של נמל אשדוד‪ ,‬נמצא במודלים כי שובר הגלים יוצר חסימה לשטף הזרימה החופית‪ ,‬ככל מכשול‬
‫אחר‪ ,‬הגורמת להצטברות חול מדרום לו ולתהליכי בליה מצפון לו‪ .‬על מנת לאזן את ההפרעה ובשקלול האפקט‬
‫שנגרם במשך השנים מאז הקמתו של שובר הגלים‪ ,‬מתקיימת העברה מלאכותית‪ ,‬מידי שנה‪ ,‬של ‪180,000‬‬
‫מ"ק‪ ,‬מתחום מקורות החול שמדרום לנמל אל אזורי הזנת חופים שמצפון לו‪.‬‬
‫הערכה מדעית מדויקת של משטר הסעת החולות מחייבת שימוש במודלים מורכבים ואיננה אפשרית בשלב‬
‫תכנון זה‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 92‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 18.2.5‬איכות מי הים‬
‫איכות מי הים בבריכת הנמל מושפעת מסוג והיקף המזהמים המוזרמים לבריכה מצד אחד ומקצב ההתנקות‬
‫הטבעית שלה עם החלפת כל נפח המים המכילים מזהמים במים חדשים‪ .‬מאחר שמקורות הזיהום‪ ,‬הן‬
‫הטבעיים )עכירות עונתית‪ ,‬פריחת אצות וכד'( והן המלאכותיים )חפירה תחזוקתית‪ ,‬שפכים‪ ,‬ניקוז עילי וכד'(‬
‫אינם ניתנים לכימות בעבודה זו‪ ,‬איכות המים בבריכה מוערכת רק לפי חישוב קצב תחלופת המים‪.‬‬
‫בהנחה כי כל קונפיגורציה הינה בעלת השפעה שונה על איכות המים בבריכת הנמל הנגזרת במידה רבה גם‬
‫מקצב תחלופת המים‪ ,‬נעשה שימוש במודל פשוט לחישוב מנגנון הזרימה‪ ,‬המשקלל את נתוני הגאות והשפל‬
‫ועלייה עתידית של מפלס הים‪ .‬קצב תחלופת המים מיוצג על ידי נתון המונה את מספר הימים שידרש להחליף‬
‫את כל נפח המים בבריכה‪ ,‬כאשר ככל שמספר זה נמוך‪ ,‬כך תחלופת המים – וכן איכות המים ‪ -‬תהיה טובה‬
‫יותר‪.‬‬
‫קונפיגורציה‬
‫משך החלפת כל נפח המים )ימים (‬
‫חלופה ‪A1‬‬
‫‪29.0‬‬
‫חלופה ‪A3‬‬
‫‪29.1‬‬
‫על פי הנתונים המחושבים‪ ,‬בקנה מידה זה‪ ,‬אין עדיפות מובהקת בין שתי החלופות‪.‬‬
‫‪ 18.2.6‬סילוק סדימנטים מזוהמים‬
‫הקמת האשכול הצפוני בחלופה ‪ A1‬והחלק הצפוני בחלופה ‪ ,A3‬כרוכה בעבודות ימיות רחבות היקף‪ ,‬לרבות‬
‫חפירה ימית בקנה מידה גדול ואפשר‪ ,‬כי בכמות הנדרשת לחפירה וסילוק מהמקום‪ ,‬תימצא כמות מסוימת של‬
‫סדימנט מזוהם או סדימנט בלתי ראוי לשימוש‪ ,‬שניהם חומרים שיש לסלק אל אתר הטלה מתאים‪ ,‬ימי או‬
‫יבשתי‪.‬‬
‫ככלל‪ ,‬האזור בו מתוכנן האשכול הצפוני בחלופה ‪ A1‬והחלק הצפוני בחלופה ‪ ,A3‬אינם נחשבים לאזורים‬
‫מזוהמים ולפיכך‪ ,‬ההערכה הרווחת הינה כי הסדימנט שיוצא מהמקום איננו עלול להכיל רכיבי זיהום המחייבים‬
‫התייחסות מיוחדת‪.‬‬
‫הפחתת שפך חומר לרציף וכן הפחתת חומר הנפלט לאויר הינה חיונית ונקיטה באמצעים מתאימים‬
‫ובטכנולוגיות יעודיות‪ ,‬צפויה להקטין משמעותית את היקף ההגעה של שאריות מטען כללי וצובר אל הים‪ ,‬הן‬
‫דרך מערכות הניקוז והן באמצעות הסעת הרוחות‪.‬‬
‫‪ 18.2.7‬פגיעה בשדות דייג‬
‫הרצועה בים שתחילתה במרחק של כ ‪ 3 -‬ק" מ מקו החוף‪ ,‬משמשת לדייג חופי ומניבה שלל אופייני‪ .‬ככל הידוע‪,‬‬
‫המערכת האקולוגית בשטח המיועד להקמת האשכול הצפוני בחלופה ‪ A1‬והחלק הצפוני בחלופה ‪ ,A3‬איננה‬
‫מכילה בתי גידול ימיים וערכי טבע בעלי חשיבות מיוחדת‪ .‬ההסבר לכך טמון בתשתית החולית הבלתי יציבה‬
‫שאיננה מאפשרת התיישבות והתפתחות בית גידול ימי ולפיכך‪ ,‬ניתן להניח כי הפיתוח המוצע‪ ,‬בשתי החלופות‪,‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 93‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫איננו פוגע בשדות דייג מוכרים‪ .‬עם זאת‪ ,‬חלופה ‪ A3‬עדיפה על חלופה ‪ A1‬בזכות היותה מכונסת ומצומצמת‬
‫יותר בפלישה לתוך שטחי ים‪.‬‬
‫‪ 18.2.8‬אבק וזיהום אוויר‬
‫פעילות נמל הינה מחולל אבק וזיהום אויר ממספר מוקדים‪ .‬ככלל ‪ ,‬אפשר לומר כי מתחמי הפעילות במטעני‬
‫הצובר ) ‪ (I.C.L‬ובמטען הכללי‪ ,‬צפויים לייצר יותר אבק מאשר מסופי המכולות‪ .‬בהתייחס לקירבה לאזור‬
‫העירוני המאוכלס‪ ,‬המשיק לנמל בצלעו הדרום ‪-‬מזרחית‪ ,‬מונצחת הקירבה המיידית בין אזורי המגורים ובין‬
‫המתחמים והרציפים המתמחים בצובר ומטען כללי‪ ,‬החושפת את העיר לאבק וזיהום אויר שמקורו בפעילות‬
‫בדרום הנמל‪.‬‬
‫צמידות זו מטילה מחויבות על הנמל לנקוט באמצעים ולחפש אחר שיטות שינוע ואחסון וכן טכנולוגיות‬
‫מתקדמות לדיכוי אבק‪.‬‬
‫‪ 18.2.9‬רעש‬
‫לנמל חתימת רעש אופיינית‪ ,‬המורכבת בעיקר מרעש תנועת המנופים‪ ,‬ציוד השינוע‪ ,‬הגוררים‪ ,‬המשאיות‬
‫ומערכות הכריזה והאיתות‪ .‬רעש זה בולט במיוחד בשעות הלילה כאשר מקורות רעש אחרים בסביבה‬
‫משתתקים ואילו הנמל ממשיך לפעול לתוך הלילה‪ .‬הבחירה המוצגת בחלופה זו‪ ,‬להסיט את מרכז הכובד של‬
‫פעילות הנמל צפונה ולקבוע בצפון הנמל את מסופי המכולות הינה ראויה וטובה שכן ככל שמוקדי הרעש של‬
‫מסופי המכולות יורחקו מהעיר‪ ,‬כך תפחת השפעתם‪ .‬בנושא זה‪ ,‬אין הבדל בין שתי החלופות‪.‬‬
‫‪ 18.2.10‬בתי גידול יבשתיים‬
‫החלק הצפוני של הנמל בשתי החלופות עתיד להיבנות על גבי שטח המהווה כיום רצועת חוף פתוחה וטבעית‬
‫המשמשת בית גידול לצמחיה וחי מקומי‪ .‬פיתוח רצועת החוף ויעודה לנמל‪ ,‬יגרום לויתור על קטע ארוך של‬
‫דיונות וטבלאות גידוד המהוות בית גידול למגוון מינים‪ .‬חלופה ‪ A3‬מסתמנת כעדיפה על פני חלופה ‪ A1‬משום‬
‫שחלופה ‪ A1‬דורשת הקרבת רצועת חוף טבעי ארוכה יותר בכ ‪ 1.5 -‬ק"מ לטובת הפיתוח‪.‬‬
‫‪ 18.2.11‬חומרים מסוכנים‬
‫הקירבה בין הנמל לאזור המגורים בעיר‪ ,‬מחייבת תשומת לב תכנונית מיוחדת עקב החשש כי ארוע‪ ,‬בו פורצים‬
‫לסביבה חומרים מסוכנים‪ ,‬עלול לגרום לנזקים בריאותיים וסביבתיים בטווח השפעה נרחב‪ .‬בהיבט זה חלופה‬
‫‪ A1‬מסתמנת כעדיפה מאחר שמרכז הכובד שלה מוסט צפונה ומגדיל את המרחק מהעיר‪.‬‬
‫‪ 18.2.12‬סיכום‬
‫בחינה ראשונית של החלופות בראייה סביבתית מלמדת כי חלופה ‪ A1‬הינה העדיפה משום שהינה משקפת‬
‫פיתוח הכרוך בפגיעה המינימלית בסביבה לעומת הפגיעה הנלוית לחלופה ‪.A3‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 94‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫טבלת השוואה – ריכוז עדיפויות‬
‫נושא סביבתי‬
‫חלופה ‪A1‬‬
‫משטר הסעת החול‬
‫חלופה ‪A3‬‬
‫‪+‬‬
‫מקורות חומר המילוי‬
‫‪+‬‬
‫חפירה תחזוקתית‬
‫‪+‬‬
‫איכות מי הים‬
‫‪+‬‬
‫סילוק סדימנטים מזוהמים‬
‫‪+‬‬
‫פגיעה בשדות דייג‬
‫‪18.3‬‬
‫‪+‬‬
‫ניקוז נגר עילי‬
‫‪+‬‬
‫ניקוז תת ‪-‬קרקעי‬
‫‪+‬‬
‫בתי גידול יבשתיים‬
‫‪+‬‬
‫ערכי מורשת‪ ,‬תרבות וארכיאולוגיה‬
‫‪+‬‬
‫חומרים מסוכנים‬
‫‪+‬‬
‫סה"כ‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫חיפה – חלופות ‪ - H6-H2‬שלב סופי‬
‫‪ 18.3.1‬משטר הסעת החול‬
‫חופי ישראל נבנים כתוצאה מתהליך הסעת החול הנשטף לים מהדלתא של הנילוס ומוסע ע"י הזרם החופי עד‬
‫לאזור מפרץ חיפה וידוע כי‪ ,‬כל מכשול בנתיב ההסעה‪ ,‬לרבות כפועל יוצא של פיתוח‪ ,‬יגרום להפרעה בשטף‬
‫החול ולהשפעה על האזור שמצפון למכשול וגם על האזור שמדרום לו‪.‬‬
‫בבחינת כל אחת מ ‪ 5 -‬החלופות עבור פיתוח נמל חיפה‪ ,‬נמצא כלהלן‪:‬‬
‫חלופה ‪ ,H2‬מבטאת היקף יבוש ניכר ומצב בו זוית תעלת הכניסה ושובר הגלים של השטח המיובש עומדים‬
‫בקונפליקט עם משטר הגלים המקומי‪ ,‬מה שיגרום ככל הנראה לתנאים פנים ‪-‬נמליים לא נוחים‪ .‬חלופה זו‬
‫נראית כגרועה במיוחד עבור משטר הסעת החול במפרץ חיפה‪.‬‬
‫חלופה ‪ ,H3‬נמצאה כקונפיגורציה בעלת השפעות מינימליות על משטר הסעת החול‪.‬‬
‫חלופה ‪ ,H4‬ככל שמדובר בשלביה הראשונים‪ ,‬הדומים לחלופה ‪ ,H3‬הינה טובה מבחינת ההשפעות על משטר‬
‫הסעת החול‪ ,‬אולם מבנה האי בשלבי ‪ 3‬ו ‪ 4 -‬שלה‪ ,‬יוצר הפרעה ניכרת למשטר ההידרו ‪-‬דינמי והסדימנטולוגי‬
‫במפרץ וכן גורם להרס המערכת האקולוגית העשירה המתקיימת על פני רכסי הכורכר‪ .‬חלופה זו לפיכך הינה‬
‫הגרועה ביותר בהיבטים אלה‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 95‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫חלופה ‪ ,H5/H5a‬ממוקמת בעדיפות שניה )לאחר חלופה ‪ H3‬כאמור( וקונפיגורציה זו ממתנת את הארוזיה‬
‫הצפויה בחופי המפרץ‪ ,‬אם כי נראה שהיא תגרום לשקיעה מוגברת של חול בפתח הנמל ‪ .‬חלופה ‪ H6‬דומה לה‬
‫אך שובר הגלים הראשי הארוך יותר בה‪ ,‬יגדיל את ההשפעה הסדימנטולוגית שצוינה בחלופה ‪.H5/H5a‬‬
‫מכאן‪ ,‬החלופה המועדפת‪ ,‬שתגרום להשפעה סביבתית קטנה יותר הינה חלופה ‪.H3‬‬
‫‪ 18.3.2‬מקורות חומרי המילוי‬
‫הערכת הכמויות לנפח המילוי הנדרש ליצירת השטחים המיובשים בכל חלופה וכן לחפירה ימית לצורך השגת‬
‫העומקים הנדרשים הינו כלהלן‪:‬‬
‫חלופה‬
‫נפח מילוי נדרש‬
‫)מליון מ"ק (‬
‫חפירה ימית‬
‫בסביבת הפרוייקט‬
‫)מליון מ"ק (‬
‫תוספת חומר מילוי‬
‫ממקור אחר‬
‫)מליון מ"ק (‬
‫‪H2‬‬
‫‪96.4‬‬
‫‪17.1‬‬
‫‪79.3‬‬
‫‪H3‬‬
‫‪33.7‬‬
‫‪17.6‬‬
‫‪16.1‬‬
‫‪H4‬‬
‫‪167.4‬‬
‫‪23.7‬‬
‫‪143.7‬‬
‫‪H5/H5a‬‬
‫‪51.9‬‬
‫‪20.2‬‬
‫‪31.7‬‬
‫‪H6‬‬
‫‪58.2‬‬
‫‪21.7‬‬
‫‪36.5‬‬
‫מכאן עולה כי‪ ,‬היקף החומר הנדרש לצורך הקמת חלופה ‪ H4‬הינו הגדול ביותר ולאחר מכן באות לפי הסדר‬
‫חלופות ‪ H6 ,H2‬ו ‪ .H5/H5a -‬חלופה ‪ ,H3‬מסתמנת כקונפיגורציה בעלת הכמויות המעטות ביותר של חומרי‬
‫בניה ושל היקף חפירה ימית הנדרשים להקמתה ולפיכך הינה המועדפת בהיבט זה‪.‬‬
‫המקורות האפשריים לאספקת תוספת חומר המילוי הנדרש‪ ,‬לאחר שינוצלו עתודות החול בתוך הנמל ובתעלת‬
‫הכניסה‪ ,‬יכולים להתקבל ממרבצים שאותרו לאורך חופי ישראל במספר מקומות‪ ,‬בעומקים שמעבר ל ‪ 30-‬מטר ‪,‬‬
‫שם נמצא חול זמין לכריה ומתאים הנדסית )אומדן היצע של כ ‪ 450 -‬מליון מ"ק(‪ .‬חלופה אחרת כמקור לחומר‬
‫מילוי הינה יבוא חול מאזור הדלתא של הנילוס וזמינותה תהיה תלויה במצב הפוליטי שישרור בין ישראל‬
‫ומצרים באותה עת‪.‬‬
‫‪ 18.3.3‬אמצעי פיצוי לנזקים‬
‫כל החלופות‪ ,‬עתידות לגרום לבלייה מוגברת בחופי המפרץ ולמחסור בחול בחופי הרחצה שמצפון לנמל‪.‬‬
‫מקור החול להעברה‪ ,‬בהתייחס לחלופות ‪ H3‬עד ‪ H6‬יכול להיות מאזור הצטברות עתידי מעבר לשובר הגלים‬
‫הראשי‪ .‬באשר לחלופה ‪ ,H2‬נוכח המבנה שלה‪ ,‬לא צפוי להצטבר חול באזור הנמל ולפיכך‪ ,‬כמות החול‬
‫הנדרשת באותו סדר גודל כאמור לעיל‪ ,‬תצטרך להיות מיובאת ממרחק‪ .‬בהיבט זה‪ ,‬חלופות ‪ H3‬עד ‪H6‬‬
‫עדיפות כולן ובמידה שווה על פני חלופה ‪.H2‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 96‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 18.3.4‬איכות מי הים‬
‫איכות מי הים בבריכת הנמל מושפעת מסוג והיקף המזהמים המוזרמים לבריכה מצד אחד ומקצב ההתנקות‬
‫הטבעית שלה עם החלפת כל נפח המים המכילים מזהמים במים חדשים‪ .‬מאחר שמקורות הזיהום‪ ,‬הן‬
‫הטבעיים )עכירות עונתית‪ ,‬פריחת אצות וכד'( והן המלאכותיים )חפירה תחזוקתית‪ ,‬שפכים‪ ,‬ניקוז עילי וכד'(‬
‫אינם ניתנים לכימות בעבודה זו‪ ,‬איכות המים בבריכה מוערכת רק לפי חישוב קצב תחלופת המים‪ ,‬המיוצג על‬
‫ידי נתון המונה את מספר הימים שידרש להחליף את כל נפח המים בבריכה‪ ,‬כאשר ככל שמספר זה נמוך‪ ,‬כך‬
‫תחלופת המים – וכן איכות המים ‪ -‬תהיה טובה יותר‪.‬‬
‫חלופה‬
‫משך החלפת כל נפח המים )ימים (‬
‫‪H2‬‬
‫‪27.5‬‬
‫‪H3‬‬
‫‪26.7‬‬
‫‪H4‬‬
‫‪26.7‬‬
‫‪H5/H5a‬‬
‫‪27.5‬‬
‫‪H6‬‬
‫‪27.5‬‬
‫על פי הנתונים המחושבים‪ ,‬בקנה מידה זה‪ ,‬אין שוני מובהק בין החלופות‪ ,‬אך חלופות ‪ H3‬ו ‪ H4 -‬מסתמנות‬
‫כמועדפות בשל תחלופת מים מעט מהירה יותר וכן עקב מעט יותר אזורים בתוך הבריכה‪ ,‬בהם תחלופת המים‬
‫מוגבלת‪ .‬נדגיש כי‪ ,‬כל החלופות העתידיות‪ ,‬מחמירות משמעותית את איכות המים בנמל חיפה לעומת המצב‬
‫הנוכחי בו מחזור החלפת כל נפח המים בריכה עומד על ‪ 16.7‬ימים‪.‬‬
‫‪ 18.3.5‬בתי גידול ימיים‬
‫באופן כללי ניתן לומר בנושא זה כי חלופות ‪ H2‬ו ‪ H4 -‬נחותות לעומת יתר החלופות וזאת מן הסיבה ששתי‬
‫חלופות אלה מתפרסות לשטחים ימיים נרחבים ו ‪" -‬כובשות" שטחי מצע טבעי להתפתחות וקיומם של בתי‬
‫גידול ימיים‪ .‬עם זאת‪ ,‬אין בשלב זה מידע מפורט לגבי מהות‪ ,‬טיב וערכם של בתי הגידול הקיימים‪ ,‬על מנת‬
‫שניתן יהיה לחזות את היקף הפגיעה הסביבתית‪ .‬בהיבט זה‪ ,‬חלופה ‪ H3‬הינה המועדפת‪ ,‬בשל פלישה‬
‫מינימלית של השטחים המיובשים לתוך הים‪.‬‬
‫‪ 18.3.6‬סילוק סדימנטים מזוהמים‬
‫בהיבט סביבתי זה‪ ,‬נראה כי חלופה ‪ H3‬הינה הגרועה ביותר‪ ,‬משום שביצועה מחייב חפירה ימית בקנה מידה‬
‫גדול‪ ,‬באזור פתח נחל הקישון‪ ,‬הידוע בריכוז המזהמים הנמצאים בסדימנטים שבטווח השפעתו‪ .‬סביר להניח כי‬
‫בכמות הנדרשת לחפירה וסילוק מהמקום‪ ,‬תימצא כמות ניכרת של סדימנט מזוהם או סדימנט בלתי ראוי‬
‫לשימוש‪ ,‬שניהם חומרים שיש צורך לסלק אל אתר הטלה מתאים‪ ,‬ימי או יבשתי‪ .‬ההערכה הרווחת הינה כי‬
‫הסדימנט שיכרה במקום צפוי להכיל רכיבי זיהום המחייבים התייחסות מיוחדת‪ .‬יתר החלופות מבוססות על‬
‫יבוש ים ולפיכך‪ ,‬הצפי למציאת סדימנט מזוהם מוגבל רק לשלב חשיפת הקרקעית‪ ,‬העשוי להניב כמויות‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 97‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫קטנות‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬של סדימנט בלתי ראוי לשימוש שיש לסלקו לאתר מרוחק‪ .‬כל יתר החלופות )‪,(H6- H4‬‬
‫מסתמנת עדיפות משום שהיקף החפירה הימית בהן של סדימנט בעל פוטנציאל זיהום נמוך משמעותית מזה‬
‫הכרוך בביצוע חלופה ‪.H3‬‬
‫‪ 18.3.7‬פגיעה בשדות דייג‬
‫ככלל‪ ,‬כל שטח הים במפרץ חיפה‪ ,‬משמש לדייג חופי ומניב שלל אופייני‪ .‬בית הגידול העיקרי במפרץ הינו‬
‫בסביבת רכסי הכורכר המצויים במרכז המפרץ בעומק של כ ‪ 20 -‬מטר‪ .‬מבנה הרכסים והמרזבות שביניהם‬
‫מהווה מצע טבעי לרבייה והתפתחות מערכת החי באזור וחיונית להמשך קיום המערכת האקולוגית הימית‪.‬‬
‫הפניית פיתוח הנמל לתוך המפרץ‪ ,‬בקרבת )או על חשבון( רכסי הכורכר‪ ,‬גוזרת פגיעה ממשית בבית הגידול‬
‫המזין את שדות הדייג במפרץ‪ .‬על פי קריטריון זה‪ ,‬יש לפסול את חלופה ‪.H4‬‬
‫חלופה ‪ ,H2‬הממקדת את הפיתוח לכוון מערב‪ ,‬גם היא בעייתית מאותה סיבה‪ ,‬משום שתגזור כליה על בתי‬
‫גידול יחודיים באזור זה‪ .‬נזכיר כי תוכנית להקמת מרינה עירונית באזור זה נפסלה‪ ,‬בין השאר עקב ההשלכות‬
‫הסביבתיות שהיו צפויות מביצועה על הסביבה הימית‪ .‬הפיתוח המוצע בחלופות המייעדות יבוש שטחי ים‬
‫גדולים‪ ,‬עומדות בקונפליקט עם המשך קיומם של שדות הדייג המשמשים את האוכלוסייה המקומית מזה דורות‬
‫רבים‪ .‬רק חלופות ‪ H5/H5a ,H3‬ו ‪ H6 -‬קבילות בהיבט זה‪ ,‬משום שאינן פולשות לתוך שדות הדייג‪.‬‬
‫‪ 18.3.8‬אבק וזיהום אוויר‬
‫פעילות נמל הינה מחולל אבק וזיהום אויר ממספר מוקדים‪ .‬בהתייחס לקירבה לאזור העירוני המאוכלס‪ ,‬כל‬
‫החלופות‪ ,‬למעט חלופה ‪ ,H3‬מייעדות את ביצוע הפעילויות מחוללות האבק וזיהום אויר בנמל הקישון‪ .‬חלופות‬
‫אלה )חלופות ‪ H5/H5a ,H4 ,H2‬ו ‪ (H6 -‬אף מייעדות רציף מטען כללי ממש במרכז הנמל‪ ,‬במרחק של כ ‪1.5 -‬‬
‫ק"מ מאזורי פעילות עירונית‪ .‬קירבה זו‪ ,‬עלולה לגרום במצבים מטארולוגיים מסוימים להסעת אבק וזיהום אויר‬
‫שמקורו בפעילות ברציפי המטען הכללי לעבר העיר‪.‬‬
‫חלופה ‪ ,H3‬המועדפת‪ ,‬בשונה מהאחרות‪ ,‬מרכזת את רציפי המטען הכללי בגדה המזרחית של נחל הקישון‪.‬‬
‫מיקום זה מועדף‪ ,‬משום שהינו מרוחק יותר מהעיר‪ ,‬אם כי תוספת המרחק איננה גדולה‪.‬‬
‫‪ 18.3.9‬רעש‬
‫לנמל חתימת רעש אופיינית‪ ,‬המורכבת בעיקר מתנועת המנופים‪ ,‬ציוד השינוע‪ ,‬הגוררים‪ ,‬המשאיות ומערכות‬
‫הכריזה והאיתות‪ .‬רעש זה בולט במיוחד בשעות הלילה כאשר מקורות רעש אחרים בסביבה משתתקים ואילו‬
‫הנמל ממשיך לפעול לתוך הלילה‪ .‬מחולל הרעש העיקרי בתכניות הנמל הינו מסוף המכולות‪ .‬לפיכך‪ ,‬השוואה‬
‫ראשונית בין החלופות יכולה להעשות בשלב זה בקורולציה ישירה למרחק בין מקור הרעש ובין מקבל הרעש‬
‫בעיר‪.‬‬
‫על פניו נראה כי חלופה ‪ H4‬עשויה להיות המועדפת מהיבט זה שכן‪ ,‬מרכז הכובד של פעילות הנמל מוסט‬
‫צפונה‪ ,‬לתוך הים‪ ,‬במרחק המירבי מהעיר‪ .‬על פי אותו הגיון‪ ,‬חלופה ‪ H2‬לכאורה טובה גם כן‪ ,‬בהרחיקה את‬
‫מוקד הרעש אל מחוץ לשובר הגלים הקיים‪ ,‬אולם הדבר דורש בדיקה יסודית‪ ,‬שכן‪ ,‬נוכח המבנה הפיזי המיוחד‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 98‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫של חיפה ופריסתה הפיזית של העיר לאורך צלע הר הכרמל‪ ,‬נושא הרעש איננו בהכרח משתנה כפונקציה של‬
‫המרחק‪ ,‬משום שמתקיימות בד בבד השפעות משניות כמו הד המוחזר מההר‪ .‬מאחר שניתוח החלופות בשלב‬
‫זה איננו מבוסס על מדידות וחישובים‪ ,‬יהיה צורך לערוך ניתוח אקוסטי מיוחד בשלבי התכנון הבאים‪.‬‬
‫ניתן להניח בהסתייגויות המתאימות‪ ,‬כי חלופה ‪ H4‬תהיה הטובה ביותר ואחריה חלופות ‪ H5/H5a‬ו ‪) H3 -‬לפי‬
‫הסדר הזה(‪ .‬לגבי חלופה ‪ ,H2‬לא ניתן להגיע לקביעה שכן מצד אחד מרכז הפעילות מורחק לתוך הים אולם‬
‫מצד שני‪ ,‬השטח החדש ייצר רעש ניכר שישפיע על אזור שעד כה לא היה חשוף לרעש מפעילות נמלית ובאופן‬
‫מצטבר‪ ,‬חלופה זו עלולה אף להגביר את היקף האוכלוסייה העירונית המושפעת מרעש שמקורו בנמל‪.‬‬
‫בחלופה ‪ ,H6‬שורש שובר הגלים המשני נושק לאזור המגורים בקריות‪ .‬קירבה זו איננה קבילה וגורמת למטרד‬
‫חדש לאוכלוסיה שלא נחשפה לו עד כה‪ .‬יש צורך לבחון את שינוי מיקום שובר הגלים המשני והרחקתו מאזור‬
‫המגורים הזה‪.‬‬
‫‪ 18.3.10‬השפעה על נחל הקישון‬
‫בינוי הנמל‪ ,‬בפתח נחל הקישון‪ ,‬גורם להשפעות על הנחל עצמו‪ ,‬עקב התנועה הדו ‪-‬כוונית של מים )גאות‬
‫ושפל(‪ ,‬סדימנטים ובעלי חיים ימיים בין מעלה הנחל ובין הים‪ .‬חלופה ‪ H3‬תחייב העמקת הקרקעית עד לפתח‬
‫הנחל ולשינוי הגרדיאנט של קרקעית הנחל‪ ,‬העלול מחד לגרום להאצת הזרימה לכוון הים ובמקביל לחסימת‬
‫חלק מהזרימה לכוון מעלה הנחל ומאידך‪ ,‬בשל מבנה הנמל‪ ,‬צפויה חדירת גלים פנימה שישפיעו על דגם‬
‫הזרימה לעבר הים הפתוח‪ .‬נושא זה מחייב חקירה מקצועית‪ ,‬הן בהיבט ההידראולי והן בהיבט האקולוגי‪,‬‬
‫להערכת ההשפעה על כושר ההולכה של הנחל במצבי זרימה עונתיים שונים‪ ,‬והשפעה על איכות מי הנחל‬
‫והמערכת האקולוגית המתקיימת בו‪.‬‬
‫‪ 18.3.11‬סיכום‬
‫בחינה ראשונית של החלופות בראייה סביבתית מלמדת כי חלופה ‪ H3‬הינה העדיפה משום שהינה משקפת‬
‫פיתוח הכרוך בפגיעה המינימלית בסביבה לעומת הפגיעה הנלוית לחלופות האחרות‪ .‬כן מומלץ לפסול את‬
‫חלופה ‪ H4‬שכן האי המוצע בה נמצא בקונפליקט בלתי פתיר עם משאבי הטבע והתהליכים הטבעיים במפרץ‬
‫חיפה‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 99‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 18.3.12‬טבלת השוואה – ריכוז עדיפויות‬
‫נושא סביבתי‬
‫חלופה ‪H2‬‬
‫חלופה ‪H3‬‬
‫משטר הסעת החול‬
‫‪+‬‬
‫מקורות חומר המילוי‬
‫‪+‬‬
‫אמצעי פיצוי לנזקים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫איכות מי הים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫בתי גידול ימיים‬
‫‪+‬‬
‫סילוק סדימנטים מזוהמים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫זיהום ים ממקורות יבשתיים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫פגיעה בשדות דייג‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫אבק וזיהום אויר‬
‫‪+‬‬
‫תחבורה‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫ניקוז נגר עילי‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫ניקוז תת ‪-‬קרקעי‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫רעש‬
‫כרך א '‬
‫חלופה ‪H4‬‬
‫חלופות‬
‫‪H6,H5/H5a‬‬
‫‪+‬‬
‫בתי גידול יבשתיים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫ערכי מורשת‪ ,‬תרבות וארכיאולוגיה‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫חומרים מסוכנים‬
‫‪+‬‬
‫סה"כ‬
‫‪4‬‬
‫‪1 - 100‬‬
‫‪+‬‬
‫‪13‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ – 19‬קונפליקטים תכנוניים‬
‫‪19.1‬‬
‫קונפליקטים באזור נמל חיפה‬
‫‪19.1.1‬‬
‫מבוא‬
‫נמל חיפה שוכן בלב האזור הדרומי של מפרץ חיפה‪ ,‬הרווי תשתיות ארציות ואזוריות‪ .‬חלקן של תשתיות אלה‪,‬‬
‫חסרות כל זיקה לקו חוף הים‪ ,‬אולם ממוקמות בסמוך אליו‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬מצויים מקרקעי הנמל במיקום מרכזי במרחב המטרופוליני ובטבורה של העיר חיפה‪ .‬מיקום זה יוצר‬
‫תחרות על יעודיו ומגבלות על השימושים בו ועל חזותו‪ .‬התפעול השוטף של הנמל‪ ,‬מלווה בחיכוכים בשל‬
‫השפעות סביבתיות של הפעילות הנמלית‪.‬‬
‫להלן תיאור עיקר הקונפליקטים )הצגת כלל הקונפליקטים בכרך א'‪ ,‬חלק ‪: (2‬‬
‫‪19.1.2‬‬
‫עורף הנמל‬
‫בתוכניות הפיתוח הקודמות יועד שטח זה לפעילות לוגיסטית‪ ,‬אחסנה‪ ,‬מרכזי הפצה‪ ,‬בתי קרור‪ ,‬המכלת וריקון‬
‫מכולות וכד' ‪ -‬שימושים נמליים קריטיים לפיתוח נמל מודרני ויעיל‪ .‬פיתוח מערכת הדרכים של דרכי הקישון‪,‬‬
‫מנהרות הכרמל וכביש חוצה ישראל – הקטעים הצפוניים‪ ,‬מציבים מתחם זה כחזית חדשה למטרופולין‪.‬‬
‫מיקום זה הינו אידיאלי לפעילויות עורף הנמל אך הוא יוצר תחרות עם יעודי קרקע של מוקד מטרופוליני פוסט‪-‬‬
‫תעשייתי שהם אינטנסיביים יותר משימושי עורף נמל ‪ .‬עיקר התחרות מתרכז בשטחים שמדרום לדרכי‬
‫הקישון המשמשים היום את מסוף המכולות העורפי ואת המזבלה העירונית הנטושה‪.‬‬
‫‪19.1.3‬‬
‫מערב הנמל‬
‫עם פיתוח המסופים במזרח הנמל ‪ ,‬קיימת חלופה לייעוד מתחם מערב הנמל לפעילות של נמל נוסעים‪ .‬שינוע‬
‫הגרעינים לממגורת דגון ימשיך גם בחלופה זו‪ ,‬במקומו הנוכחי‪.‬‬
‫מנגד‪ ,‬גורמי התכנון השונים בעירייה ובמחוז שואפים לשנות את יעוד מערב הנמל ל"חזית ים עירונית" )בניגוד‬
‫ל"נמל נוסעים"(‪ ,‬שהשימושים בה בעיקר מגורים‪ ,‬תיירות ‪ ,‬מסחר ופנאי עם אפשרות להקמת מרינה‪ .‬השאיפה‬
‫העירונית היא "לפתוח את גדר הנמל" לרווחת הציבור‪ ,‬בעיקר בהמשך ציר המקדש הבהאי – המושבה‬
‫הגרמנית – אל הים‪ ,‬בהקדם האפשרי ‪.‬‬
‫שטחים אלו קריטיים לקיבולת הנמל‪ ,‬עד שרציפים‪/‬שטחים חלופיים יהיו זמינים‪.‬‬
‫‪19.1.4‬‬
‫פארק הקישון בעורף הנמל‬
‫בשל נדירותם של נופי הנחל קיימת מטרה לשמר את נופיו וכן לפתח סביבו פארק רחב ככל האפשר‪ .‬עיקר‬
‫הקונפליקט מתרכז ברוחב רצועת הפארק )שימור טבע ופיתוח נופי( הנוגסת בשטחים תפעוליים פוטנציאלים‬
‫וכן בנושאי חזות הנמל בנקודות הממשק עם הפארק והיקף תנועת מבקרים‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 101‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪19.1.5‬‬
‫תחנת הכח חיפה‬
‫תחנת הכח חיפה ממוקמת בלב נמל חיפה‪ ,‬ופוגעת קשות ביכולת תפקודו והתפתחותו בפיצול הנמל‪ ,‬ביצירת‬
‫מחסור בשטחים לתפעול ולשערי כניסה וכן ליצירת בעיית ניתוב חריפה )עקב מיקומה של בריכת ההשקטה(‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬הכללת תחנת הכח בתחום הנמל תאפשר רק בקושי רב ובהשקעות גדולות יצירת רצף יבשתי בין חלקי‬
‫הנמל‪.‬‬
‫בשטח תחנת הכח מצויים מחסנים לוגיסטיים‪ ,‬אשר אין להם כל זיקה לקו החוף‪ ,‬וניתן להעתיקם לאזורים שלא‬
‫בקו החוף‪.‬‬
‫גם את המחז"מים המתוכננים באתר והמיועדים להחליף את התחנה הישנה ניתן להעתיק לפנים הארץ‪.‬‬
‫‪ 19.1.6‬שדה תעופה חיפה‬
‫שדה התעופה הקיים משיק לתחום נמל חיפה ממזרח ובכך חוסם כל אפשרות פיתוח של הנמל מעבר לכיוון‬
‫זה‪ ,‬כיוון שמגמת פיתוח הנמל היא כלפי מזרח‪.‬‬
‫שדה התעופה מטיל אף מגבלות תפעוליות חמורות על הנמל‪ .‬לא זו אף זו‪ ,‬מתוכננת הרחבה של השדה לשם‬
‫הפיכתו לשדה תעופה בינלאומי‪ ,‬על ידי הארכת המסלול צפונה באמצעות יבוש הים – כך שתיווצר פגיעה‬
‫נוספת ביכולת התפתחות הנמל‪.‬‬
‫השטח המיועד לשדה התעופה הבינלאומי‪ ,‬נדרש לצרכים נמליים‪ ,‬זאת לאור המחסור בשטחים עורפיים‪.‬‬
‫‪19.1.7‬‬
‫חוף שמן‬
‫התחום המכונה "חוף שמן" מתייחס לחטיבת הקרקע מדרום למסוף המכולות המזרחי ולפרוייקט‬
‫"כרמל א'"‪ .‬בשטח זה קיימות הפעילויות הבאות‪ :‬חוות המיכלים של דלק‪ ,‬פז וסונול‪ ,‬מתחם חברת "מקורות"‪,‬‬
‫בצ"ט – בסיס ציוד טכני של חיל הים המתפנה ממקומו‪ ,‬מפעל "שמן"‪ ,‬בעלויות פרטיות שונות‪ ,‬שטחים‬
‫בבעלות של עירית חיפה‪ ,‬מתחם של "צים"‪ ,‬מתחם של תש"ן‪ ,‬שטחי דרכים ושלוחות מסילת ברזל‪ ,‬ושטחים‬
‫בבעלות מדינת ישראל‪/‬רשות הפיתוח המנוהלים ע"י ממ"י‪.‬‬
‫חטיבת קרקע זו‪ ,‬בהיותה צמודה לנמל‪ ,‬בסמיכות לקו החוף וללא כל זיקה אליו – חייבת להיות מתוכננת‬
‫לפעילויות תפעוליות ועורפיות של הנמל‪.‬‬
‫‪19.1.8‬‬
‫חוות המיכלים בקריית חיים‬
‫חוות המיכלים בקריית חיים המכונה גם "טרמינל תש"ן"‪ ,‬הוקמה בסמיכות לקו החוף כיוון שהיא מוזנת‬
‫ממיכליות נפט המגיעות מן הים‪ ,‬באמצעות המיקשר הימי וצינור המוביל את הנפט אל החוף‪ ,‬למיכלים‪ .‬היום‪,‬‬
‫כאשר קיימת אפשרות להוליך את הנפט לפנים הארץ‪ ,‬ולקרקע קיים ערך אלטרנטיבי בשל צמידותו לחוף הים‪,‬‬
‫מתוכננת חוות מיכלים חדשה של תש"ן ב"קרקעות הצפון"‪ ,‬שתחליף גם את חוות "ה ‪ 20-‬איקר" ואת החווה‬
‫באלרואי‪ .‬עד כה יעוד הקרקע החליפי לחטיבת הקרקע של חוות המיכלים בקריית חיים היה שכונת מגורים‪,‬‬
‫שהקמתה היתה אמורה לממן את פינויה והקמתה באתרה החדש‪ .‬תוכנית אב זו לפיתוח נמל חיפה‪ ,‬רואה‬
‫בחטיבת קרקע זו שטח נמלי ועורף נמל‪ ,‬ההכרחיים‪ ,‬בגלל מצוקה קשה של שטחי עורפיים‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 102‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪19.1.9‬‬
‫אזור התעשיה קריית חיים‬
‫אזור תעשיה זה שוכן בתחום שבין שדה התעופה לבין חוות המיכלים של תש"ן‪ .‬האזור מאוכלס בדלילות‬
‫יחסית לאפשרויות הסטטוטוריות‪ .‬תוכנית אב זו רואה בשטח זה יעוד מועדף לעורף נמל‪ .‬הקונפליקט הוא‬
‫ביטול אזורי תעשיה מיועדים וקיימים בפועל המשרתים אוכלוסיה קיימת ופוטנציאלית גדולה כמקור תעסוקה‪.‬‬
‫‪ 19.1.10‬מתקנים המוחזקים על ידי מערכת הביטחון‬
‫ממזרח לנמל‪ ,‬בסמוך לשדה התעופה‪ ,‬מצויים מתקנים המוחזקים על ידי מערכת הביטחון ‪ -‬בית הספר הטכני‬
‫ועוד‪ .‬מיקומם נקבע מסיבות היסטוריות ואין כנראה כיום יתרון למיקום זה ביחס לשינוי היעוד ל"עורף נמל"‪.‬‬
‫‪ 19.1.11‬קו הגז הטבעי‬
‫תוואי קו הגז הטבעי עובר בים וביבשה‪ .‬תוואי קו הגז ביבשה אמור לעבור לאורך רחוב הדייגים‪ ,‬בתחום נמל‬
‫חיפה‪ .‬התוואי הימי של צינור הגז מתכונן לעבור בבריכת הנמל המתוכננת בתוכנית האב‪ .‬לכן‪ ,‬תוואי יש לוודא‬
‫כי התוואי הימי לא יתיל מגבלות על פיתוח עתידי של הנמל‪.‬‬
‫‪ 19.1.12‬מקשר ימי של תש"ן‬
‫תש"ן מפעילה מקשר ימי לפריקת דלקים אל הצרכנים ביבשה‪ .‬כמו כן מתכננת תש"ן מקשר ימי עתידי‪ ,‬גדול‬
‫ומודרני מהנוכחי‪ .‬כל תכנון נמלי בתחום או בקרבת המקשרים יחייב תכנון מחודש שלהם ‪.‬‬
‫‪ 19.1.13‬בסיס חיל הים‬
‫מיקומו של בסיס חיל הים בתוך הנמל האזרחי ‪-‬מסחרי‪ ,‬מחייב שיתוף פעולה ותאום שוטף של הגופים‪.‬‬
‫לתוכניות הפיתוח של הנמל ושל בסיס חיל הים קיימות השפעות הדדיות המצריכות תאום‪ .‬לפיכך‪ ,‬גם תכנון‬
‫ארוך טווח לנמל חיפה ותכנון שכזה לצרכי חיל הים – דורשים תאום ואף כרוכים זה בזה‪.‬‬
‫‪ 19.1.14‬מזבלה עירונית‬
‫מתחם ששימש במשך עשרות שנים מזבלה עירונית של חיפה‪ .‬השטח נמצא כולו בתחום הכרזת נמל חיפה‬
‫ובאחזקת חנ"י‪ .‬יעוד השטח בתוכנית האב המקורית של הנמל הוא "תפעול נמלי"‪ .‬מלאי הפסולת המצוי באתר‬
‫ופליטת גז מיתן ממנו מייקרים מאוד את פיתוח השטח לצרכי תפעול‪.‬‬
‫‪ 19.1.15‬רפא"ל – שטחי אש ימיים‬
‫שטחי האש של מתקן רפא"ל‪ ,‬מהוים מגבלה לתוואי גישת אוניות לנמל‪ ,‬לתעלות כניסה ולאזורי עגינה‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫חלופה אפשרית לפיתוח עתידי של הנמל ע"י הקמת אי מלאכותי דורשת חיבור ליבשה ע"י גשר ‪-‬כביש שמקום‬
‫חיבורו ליבשה הוא בצמוד למתקן רפא"ל או בתחומו‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 103‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪ 19.1.16‬סיכום‬
‫הקונפליקטים בתחום היבשה זהים לכל החלופות‪.‬‬
‫בחלופה ‪ – H2‬מתרכזים הקונפליקטים סביב פיתוח חזית ים עירונית במערב הנמל ופיתוח העיר התחתית של‬
‫חיפה‪ .‬כמו כן כאן קיים הקונפליקט המרכזי עם חיל הים ומערכת התחבורה של הנמל ‪.‬‬
‫בחלופה ‪ – H4‬מתרכזים הקונפליקטים סביב הפגיעה ברכס הכורכר התת ימי ויתכן שגם עם שטחי האש של‬
‫רפא"ל‪.‬‬
‫בחלופות ‪ H5/H5a‬ו ‪ ,H6-‬מתרכז הקונפליקט עם שדה התעופה הבינלאומי וכן עם האזורים האורבניים של‬
‫קרית חיים‪.‬‬
‫‪19.2‬‬
‫קונפליקטים באזור נמל אשדוד‬
‫עיקר הקונפליקטים הצפויים לפי חלופות תוכנית האב לפיתוח הנמל המוצגות כאן נובעים מכוונת הפיתוח‬
‫צפונה‪ .‬להלן יעודי ושימושי קרקע הנמצאים בקונפליקט עם תוכניות פיתוח הנמל‪:‬‬
‫‪ 19.2.1‬שטח אש ומתקן בטחוני‬
‫השטחים מצפון לאזור התעשיה המיועד מצפון לשטחי הכרזת נמל אשדוד‪ ,‬הם מתקנים בטחוניים בפועל‬
‫ושטחי אש פעילים‪ .‬שטחים אלה מטילים כבר היום מגבלות תנועת כלי שייט‪ ,‬בניה ופעילות‪ .‬שטחים אלה‬
‫חיוניים למערכת הביטחון וקשה לאתר להם חלופות‪.‬‬
‫‪19.2.2‬‬
‫תחנת הכח "אשכול"‬
‫ממוקמת בפינה הצפון מערבית של הנמל‪ .‬כיוון הפיתוח האפשרי היחיד לנמל הוא צפונה ולפיכך יהיה צורך‬
‫לשנות את מיקום ומבנה בריכת ההשקטה ולרכוש מחברת החשמל שטחים שבבעלותם מצפון לתחנה הפעילה‬
‫)שטח "רוגוזין"(‪ .‬דבר זה יכול להתקל בקשיים נוספים‪ ,‬לאור הודעתה של חברת חשמל על החלטה אסטרטגית‬
‫להקים במקום תחנה פחמית‪.‬‬
‫‪ 19.2.3‬שמורת טבע חופית וגן לאומי‪ ,‬שמורת נוף ויער‬
‫שטחי החוף מצפון לשטח "רוגוזין" בתחום שטח האש‪ ,‬מיועדים ומוכרזים כשמורת טבע חופית וגן לאומי‪ ,‬על‬
‫פי תוכנית המתאר הארצית לחופים ‪ -‬תמ"א ‪ .13‬בתוכנית המתאר של מחוז המרכז‪ ,‬מיועד השטח לשמורת‬
‫נוף ויער‪.‬‬
‫‪19.2.4‬‬
‫מתקן התפלה‬
‫תוכנית מתאר ארצית מאושרת למתקן התפלה ‪ -‬תמ"א ‪/ 34‬ב‪ , 2/‬קובעת אתר יבשתי למתקן‪ ,‬באזור התעשיה‬
‫מצפון לעורף הנמל ותחום חיפוש לצינור הימי‪ ,‬מצפון לקו הגז הטבעי‪.‬‬
‫מיקום צנרת היניקה נמצאת בתוואי התנועה התיפעולית של האוניות ובשטח המיועד לייבוש לצרכים נמליים‬
‫תפעוליים בתוכנית אב זו‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 104‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪19.2.5‬‬
‫קו צינור הגז הטבעי‬
‫צינור זה קיים בפועל ומוביל גז טבעי מכיוון הים אל היבשה‪ .‬נקודת החיבור לתחום היבשתי ממוקמת מצפון‬
‫לתחנת הכח "אשכול"‪ .‬חלק מיחידות הכח בתחנה כבר מוזנות בגז טבעי מצינור זה‪ .‬הצינור מהווה מגבלה‬
‫תפעולית ותכנונית לפיתוח נמל‪ .‬מבחינה תפעולית – קיימת סכנה כי בעת סערה בים‪ ,‬תיסחף אוניית סוחר וכי‬
‫העוגן שלה יעקור את קו הגז ויקרע אותו‪ .‬תכנון פיתוח הנמל צפונה מוגבל בצורך להתרחק מתוואי הצינור – או‬
‫בהכרח להסיטו‪.‬‬
‫‪19.2.6‬‬
‫מיקשרים ימיים של חח"י‬
‫שני המיקשרים‪ ,‬משמשים כיום לפריקת תזקיקי דלק לתפעול תחנת הכח "אשכול" הנפרקים לשם תפעול‬
‫התחנה‪ .‬הדרומי פעיל יותר ואילו הצפוני משמש כגיבוי‪ .‬מיקומם הוא מצפון לאזורים התפעוליים של הנמל‪.‬‬
‫נקודת החיבור של צינורות התזקיקים מן המיקשר לתחנת הכח ממוקמת בתחום קו החוף מצפון לתחנת הכח‪.‬‬
‫פיתוח נמל אשדוד צפונה יחייב טיפול במקשרים ובפעילותם‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 105‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫פרק ‪ – 20‬מסקנות והמלצות‬
‫עבודה זו מסכמת תהליך תכנון שנמשך כשנה וחצי‪ ,‬במסגרתו הוכנה תוכנית אסטרטגית לפיתוח נמלי ישראל‪.‬‬
‫מטרת עבודה זו היא להכין תוכנית אב חדשה ומעודכנת לנמלי חיפה ואשדוד המתאימה להערכות הצפויות בתחום‬
‫הספנות והנמלים למחצית המאה ה ‪ ,21 -‬בכדי לאפשר שריון שטחי ים ויבשה לפיתוח נמלים מודרניים בעתיד‪ ,‬ע"י‬
‫רכישת‪/‬חכירת קרקעות מתאימות‪ ,‬אישור תוכניות סטטוטורית והכרזה על השטחים הנדרשים כשטחי נמל‪.‬‬
‫להלן עיקרי ההדגשים שעלו מהכנת תוכנית זו והמלצות ליישומה‪:‬‬
‫‪20.1‬‬
‫מדינת ישראל תלויה במידה רבה בתפקודם האופטימאלי של נמליה‪ .‬כ ‪ 98% -‬מסך כל סחר החוץ הישראלי‬
‫נעשה דרך הים‪ .‬שיעור השווי הכספי של סחר החוץ מכלל התמ"ג בישראל‪ ,‬מהגבוהים בעולם ועומד על כ ‪-‬‬
‫‪.62%‬‬
‫‪20.2‬‬
‫לאור חשיבות פיתוח התשתית הנמלית למדינת ישראל ומשך הזמן הארוך הנדרש לבניית תשתית שכזו‪ ,‬חיוני‬
‫להבטיח קיומה של תכנית אב מאושרת מבעוד מועד‪.‬‬
‫‪20.3‬‬
‫תחזיות תנועת המטענים מצביעות על גידול ניכר בתנועת המטענים‪ ,‬בעיקר במכולות‪:‬‬
‫מ ‪ 1.7 -‬מיליון ‪ TEU‬בשנת ‪ ,2005‬ל ‪ 3.6 -‬מיליון ‪ TEU‬בשנת ‪ 9.7 ,2015‬מיליון ‪ TEU‬בשנת ‪2030‬‬
‫ו ‪ 21 -‬מיליון ‪ TEU‬בשנת ‪ .2055‬תחזית זו כוללת יבוא‪/‬יצוא מקומי‪ ,‬שטעון טבעי בשיעור הדומה לקיים היום‪,‬‬
‫שטעון חדש וטרנזיט למדינות האזור‪.‬‬
‫‪20.4‬‬
‫תחזית המכולות כוללת בשיעור מסויים את תחום השטעון‪ ,‬הצומח בשיעורים גבוהים בשנים האחרונות וצפוי‬
‫להמשיך ולצמוח בשיעורים גבוהים בעשורים הבאים )בכפוף לקיומה של פעילות נמלית תחרותית ושיפור‬
‫בפריון העבודה(‪ .‬בנוסף יש להניח כי בתנאי שלום קיים פוטנציאל שחלק מהסחר של השווקים הסמוכים‬
‫לישראל ובראשם ירדן ועיראק עם מדינות אירופה ואמריקה יעבור בנמלי ישראל‪.‬‬
‫‪20.5‬‬
‫בשנים האחרונות נבנות אוניות מכולה‪ ,‬הגדולות מאניות התכן שלפיהן הוכנו תוכניות ‪ .2020‬בתכנון אניות‬
‫גדולות אף יותר‪.‬‬
‫‪20.6‬‬
‫בהתבסס על תחזיות שאר המטענים )מטען כללי‪ ,‬גרעינים‪ ,‬דשנים‪ ,‬נוזלים וצובר אחר(‪ ,‬תשתיות הרציפים‬
‫הקיימות של מטענים אלה נותנות מענה מספק לביקוש‪.‬‬
‫‪20.7‬‬
‫ההיצע הפנוי של חוף הים התיכון של מדינת ישראל מוגבל ביותר והקונפליקטים בין הצרכים הולכים וגדלים‪.‬‬
‫לחוף שימושים רבים ובהם חופי רחצה‪ ,‬אזורי קיט ושייט‪ ,‬תחנות כח‪ ,‬שטחים ביטחוניים )ביבשה ובים(‪ ,‬נמלי‬
‫מטענים ומרינות‪ ,‬פיתוח העיר והסביבה ועוד‪.‬‬
‫תכנון בראיה כוללת של שימושי חוף לטווח ארוך‪ ,‬הינו קריטי לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל ‪.‬‬
‫‪20.8‬‬
‫חלופות הפיתוח המוצגות בתוכנית האב מהוות מתווה לכיווני פיתוח אפשריים ואלה ישמשו כבסיס לכל‬
‫קבלת החלטה בנושא ‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 106‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫‪20.9‬‬
‫בהערכת החלופות המתוכננות נמצאה חלופה ‪ H5a‬בחיפה וחלופה ‪ A1‬באשדוד‪ ,‬כחלופות המיטביות‬
‫והוחלט לקדמן כחלופות המועדפות ‪.‬‬
‫יש לשים לב שחלופה ‪ H5a‬בחיפה מתבססת על ההנחה שלא יבנה שדה התעופה הבינלאומי‪ ,‬בהתאם‬
‫למדיניות שר התחבורה והבטיחות בדרכים ‪.‬‬
‫‪ 20.10‬למצער‪ ,‬אין חלופה המספקת מענה מיטבי לכל צרכי החוף ולכן‪ ,‬ידרשו הכרעות ברמה לאומית לפתרון‬
‫קונפליקטים הנוגעים למשתמשים הנוספים להם זיקה לחופי הים‪.‬‬
‫‪ 20.11‬אי פתרון הקונפליקטים‪ ,‬יאלץ בחינה של פיתוח נמל שלישי לאורך חוף הים התיכון‪.‬‬
‫‪ 20.12‬מערך ההובלה היבשתי‪ ,‬אינו באחריות חברת נמלי ישראל‪ ,‬אולם על מנת ליצור אינטגרציה בין מערכות‬
‫התחבורה הרכבתית‪ ,‬הכבישית ופעילות הנמלים‪ ,‬נבחנו אפשרויות הקיבולת של מערך התחבורה היבשתי‪.‬‬
‫תאום ממצאי המערכת הלוגיסטית כולל מערך התחבורה מול הגופים הרלוונטיים‪ ,‬הכרחי להשלמת‬
‫תוכנית האב‪.‬‬
‫‪ 20.13‬נדבך חשוב בתכנון הינו התאמת הפיתוח העתידי של הנמל לעיקרון של יצירת תחרות ‪.‬‬
‫תוכניות הפיתוח מבוססות על בניית מסופי מכולות במתכונת שתאפשר להפעיל כל אחד מהם ע"י חברת‬
‫הפעלה שונה‪ .‬המסופים מתוכננים כך שיהיו דומים‪ ,‬שמיקומם בתוך מרחבי הנמל‪ ,‬גודלם והאמצעים‬
‫שיועמדו לרשותם יאפשרו הפעלתם היעילה וכתוצאה ייווצרו תנאים פיזיים נוחים לשילובם של מפעילים‬
‫חדשים בנמלים למטרת הגברת התחרות‪.‬‬
‫‪ 20.14‬תיזמון מועדי ביצוע הפרויקטים יהיה כך שהתועלת הכלכלית הישירה‪ ,‬בתוספת התועלות העקיפות‬
‫מהפרויקטים‪ ,‬תהינה מירביות‪ ,‬כלומר כאשר סכום התועלות גבוה מעלות המימון‪.‬‬
‫‪20.15‬‬
‫יעילות העבודה והקיבולת הקיימת‪ ,‬משפיעים על שעות השהייה של אוניות‪ ,‬המתבטא בעלות שהייה של‬
‫האוניות‪ .‬התועלת הישירה היא איפה חיסכון בעלויות אלה‪.‬‬
‫‪ 20.16‬התועלת העקיפה היא בהקטנת זמן אספקת הסחורות וההשפעה הנובעת מכך על היצוא והתמ"ג‪.‬‬
‫‪20.17‬‬
‫נמצא שקיימת רמת תחליפיות מספקת בין נמלי ישראל‪ ,‬להעברת ביקושים מנמל לנמל בגין הקמתן של‬
‫תשתיות חדשות‪ .‬כלומר המטען השולי צפוי לעבור לנמל העמוס פחות‪.‬‬
‫לכן הבחינה להקמת תשתית חדשה צריכה להתבצע ברמה הכלל ‪-‬משקית ‪.‬‬
‫‪20.18‬‬
‫ניתן יהיה לסיים את השלב הבא לא לפני שנת ‪ ,2015‬על פי לוח זמנים בו הונח משך של שנתיים לקבלת‬
‫האישורים הסטטוטוריים והיתרי הבנייה כחוק )למרות משך ממוצע של כ ‪ 6 -‬שנים‪ ,‬בשגרה הקיימת במדינת‬
‫ישראל(‪ .‬כל זאת בהנחה שתוכנית האב ובמיוחד פיתוח השלב הבא‪ ,‬יקבלו עדיפות לאומית בטיפול‬
‫בקונפליקטים ובקידום התהליך הסטטוטורי‪ ,‬בהחלטת ממשלה מתאימה‪.‬‬
‫‪ 20.19‬לסיכום ‪ -‬המלצות להמשך‬
‫‪ 20.19.1‬נדרשת החלטה מיידית על פיתוח השלב הבא בנמל חיפה או בנמל אשדוד‪ ,‬בין היתר תוך שיקול הנקודות‬
‫העיקריות הבאות‪:‬‬
‫כרך א '‬
‫•‬
‫•‬
‫עלות ההשקעה‬
‫התוספת לקיבולת הנמל‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השפעת התחרות‬
‫קונפליקטים‬
‫תכנון סטטוטורי‬
‫•‬
‫איכות הסביבה‬
‫‪1 - 107‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫•‬
‫מקורות חול‬
‫•‬
‫מערכות תנועה )כבישים‪/‬רכבת(‬
‫•‬
‫עורף הנמל‬
‫•‬
‫גמישות לפיתוח עתידי‬
‫•‬
‫איזון הסיכונים בשעת חירום‬
‫•‬
‫ביטחון‬
‫•‬
‫בטיחות‬
‫•‬
‫יחסי עבודה‬
‫•‬
‫תפעול ‪ -‬תנועת האוניות בבריכת הנמל‬
‫•‬
‫אטרקטיביות לתנועת מטעני טרנזיט‬
‫‪ 20.19.2‬לצורך קידום ביצוע השלב הבא‪ ,‬במהלך חצי השנה הבאה חברת נמלי ישראל ‪:‬‬
‫•‬
‫תמשיך בהערכה מפורטת של החלופות המועדפות לפיתוח השלב הבא‪ ,‬בכלל זה‪ ,‬אומדני עלות ולו"ז‬
‫ברמת פירוט גדולה יותר מאשר באומדנים הראשוניים‪.‬‬
‫•‬
‫תצביע על הצעדים בהם יש לנקוט לצורך הפעלת הרציף הבא שייבנה באמצעות שילובו של הסקטור‬
‫הפרטי‪.‬‬
‫•‬
‫תחל בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים במטרה לצמצם את הקונפליקטים הקיימים בפיתוח השלב הבא‪.‬‬
‫•‬
‫תגיש לשר המלצה על מיקום פיתוח השלב הבא עפ"י השיקולים המנחים שלהלן‪:‬‬
‫‪ 20.21.2‬קידום קבלת החלטת ממשלה המחייבת עמידה בלוח הזמנים‪ ,‬תוך מתן עדיפות לאומית לפרויקט‪ .‬החלטה זו‬
‫צריך שתגדיר גם את מחויבות הגורמים הממשלתיים לעמידה בלוחות הזמנים‪.‬‬
‫‪ 20.21.3‬מוצע כי החלטת הממשלה תנחה על הקמת וועדת מנכ"לים‪ ,‬בראשות מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות‬
‫בדרכים‪ ,‬שתקדם את פתרון הקונפליקטים‪ ,‬התהליך הסטטוטורי ואת תהליכי הסרת החסמים לפיתוח הנמלים‪,‬‬
‫בשיתוף הגורמים הרלבנטיים ובהם‪:‬‬
‫כרך א '‬
‫•‬
‫אגף התקציבים במשרד האוצר ומינהל מקרקעי ישראל לנושא שטחי עורף לנמלים‪.‬‬
‫•‬
‫משרד הביטחון וצה"ל לנושא שטחי אש‪.‬‬
‫•‬
‫עיריית חיפה‪ ,‬רשות התעופה האזרחית‪ ,‬רשות שדות התעופה לנושא שדה תעופה חיפה‪.‬‬
‫•‬
‫משרד התשתיות לנושא פיתוח תחנות הכח )קיימות וחדשות( ופינוי חוות הדלק‪.‬‬
‫•‬
‫רכבת ישראל והחברה הלאומית לדרכים לנושא פיתוח מערכי תחבורה יבשתיים‪.‬‬
‫•‬
‫עיריית חיפה לנושא הקמת ‪ WATERFRONT‬באזור המערבי של הנמל ‪.‬‬
‫•‬
‫משרדי התשתיות והגנת הסביבה לנושא מיקומם של מתקני הכימיקלים במפרץ חיפה‪.‬‬
‫•‬
‫עיריית אשדוד לנושאי התשתיות שבתחומה‪.‬‬
‫‪1 - 108‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫נספח‬
‫סקירת מצב נמל אילת‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 109‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫נספח‬
‫סקירת מצב נמל אילת‬
‫רקע‬
‫מפרץ אילת הוא ים סגור בעל כווני רוחות כמעט קבועים‪ .‬זהו אזור לנמל טבעי נוח המסוגל לקלוט כלי שיט מכל גודל תוך‬
‫השקעה מינימלית במבנים ימיים‪ .‬נמל אילת החל לפעול בשנת ‪ 1957‬לאחר פתיחת נתיב השיט דרך מיצרי טיראן‪.‬‬
‫ראשיתו בנמל הישן – מתקן המשמש היום את בסיס חיל הים‪ .‬מאוחר יותר בשנת ‪ ,1965‬הועבר הנמל דרומה אל מקומו‬
‫הנוכחי‪) .‬בסוף ‪ 1957‬החל לפעול באילת גם נמל דלקים‪ ,‬עם הנחת קו צינור אילת אשקלון הראשון )ק‪.‬צ‪.‬א‪.‬א‪ .(.‬ב ‪1974-‬‬
‫הוגדל מאד כושר ההולכה של נמל הדלקים כתחליף לתעלת סואץ שניסגרה לשיט(‪.‬‬
‫נמל אילת מבטא את האינטרס של מדינת ישראל לקשר ימי עם המזרח הרחוק ואזורי אסיה האחרים ומזרח אפריקה‪,‬‬
‫שיהיה בלתי תלוי במעבר בתעלת סואץ‪.‬‬
‫הקונפליקטים העיקריים בפיתוח הנמל הם‪:‬‬
‫•‬
‫התחרות על משאב החוף‪ .‬לעיר אילת רצועת חוף מצומצמת לשימוש ביחס להיקפי התיירות הקיימים והחזויים‪.‬‬
‫•‬
‫האופי התיירותי ‪ -‬נופי של העיר ‪.‬‬
‫•‬
‫בעיות תנועה של המטענים המובלים במשאיות דרך העיר אל הנמל וממנו‪.‬‬
‫•‬
‫מפגעים סביבתיים – זיהום ים‪ ,‬זיהום אויר )אבק ממסוף התפזורות חומרים מסוכנים‪ ,‬שמירת טבע‪.‬‬
‫תוכנית האב לנמל אילת – ‪1997‬‬
‫)ראה תרשים א'(‬
‫לנמל אילת הוכנה תוכנית אב‪ ,‬על ידי רשות הנמלים והרכבות‪ ,‬שהושלמה בשנת ‪ .1997‬התוכנית נגזרה מהתנאים‬
‫הייחודיים של העיר אילת ומהצרכים הנמליים החזויים‪ ,‬במגמה להבטיח פיתוח מאוזן ובר ‪-‬קיימא בראש מפרץ אילת‪.‬‬
‫התוכנית מרכזת את פריסת מתקני הנמל בקטע החוף הדרומי של אילת‪ ,‬במקומו הנוכחי ומציעה לשמור אופציה‬
‫קרקעית ‪-‬תכנונית מוגבלת ביותר בחוף‪ .‬על פי התוכנית‪ ,‬השינויים הצפויים בנפחי התנועה אינם מחייבים תוספות‬
‫משמעותיות באורך רציפים או בציוד שינוע לפריקה וטעינת אוניות‪.‬‬
‫המלצת התוכנית היא כי הנמל ימשיך לפעול במתכונת הקיימת עם שיפורים מקומיים‪ .‬אורך הרציף ‪ 528 -‬מ ' ובעומק מים‬
‫של ‪ 12‬מ'‪ .‬הנמל ישמש בעיקר לביקושי של יבוא מכוניות מן המזרח הרחוק וליצוא פוספט ואשלג‪ .‬כמו כן ישמש הנמל‬
‫להיקפים מסחריים מסויימים של שינוע מכולות‪ .‬הגידול הצפוי בתוכנית במספר כלי הרכב המיובאים‪ ,‬מחייב הרחבת‬
‫שטחי איחסון תפעוליים ושיפור מערך הדרכים המשרת את הנמל אליו ובתוכו‪ .‬התוכנית ממליצה על הרחבת ערוגות‬
‫האיחסון לכוון צפון ולכוון מערב‪ .‬מעבר לכביש ‪.90‬‬
‫מסוף התפזורת הפועל בנמל אילת‪ ,‬בחלקו הדרומי‪ ,‬משנע את עיקר הנפח העובר בנמל‪ .‬התפזורות העיקריות הן‪ :‬אשלג‬
‫ופוספט בצובר‪ .‬על פי התחזית‪ ,‬נפח תנועת הצובר היבש יגדל‪ ,‬אולם המחסנים הקיימים והמסוע לטעינת האוניות‪,‬‬
‫מספיקים לצורך שינוע תוספת המטען החזויה‪.‬‬
‫ייתכן כי בשל גידול בגודל האניות ובמספרן‪ ,‬יוארך הרציף בכ ‪ 240 -‬מ' לכוון דרום‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 111‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫החלטות ממשלה המתייחסות לנמל אילת‬
‫החלטת ממשלה מ – ‪ ,4.12.78‬קובעת כי‪:‬‬
‫•‬
‫הממשלה רואה כחיוני שמירת היקפו הנוכחי של סחר החוץ דרך נמל אילת‪.‬‬
‫•‬
‫יש לאפשר ללקוחות ממרכז הארץ קבלת השירות ברמה ובמחיר לאלה המתקבלים בנמלי הים התיכון – חיפה‬
‫ואשדוד‪.‬‬
‫•‬
‫להטיל על רשות הנמלים בתיאום עם המוביל הימי את האחריות להפעלת מערכת תובלה משולבת מיוחדת‬
‫מנמל אילת ועד דלת הלקוח במרכז הארץ‪ ,‬במישרין או באמצעות אחרים‪.‬‬
‫•‬
‫להטיל על רשות הנמלים את האחריות להקמה ולהפעלת מסוף השיטעון בנחל צין‪ ,‬כהשקעה שלא תעלה על‬
‫סדר גודל של ‪ 5‬מליון ש' במחירי ‪ ,1978‬על בסיס הסדרים שיסוכמו עם חברת "פוספטים לישראל בע"מ"‬
‫ולהפעלת התובלה היבשתית הדרושה‪.‬‬
‫החלטת ממשלה מאפריל ‪ 1992‬קובעת כי‪:‬‬
‫•‬
‫נמל אילת מהוה נכס לאומי אסטרטגי ומפעל חיוני לעיר אילת וקיים אינטרס לאומי בשמירת כשירותו והיקף‬
‫סחר החוץ העובר דרכו‪.‬‬
‫•‬
‫תנועת המטענים דרך נמל אילת תסובסד בהיקף שנתי של עד ‪ 10‬מליון ‪) ₪‬מפורטת חלוקת ההשתתפות(‪.‬‬
‫•‬
‫צוות משותף יקבע את הקריטריונים המפורטים לשם עידוד הובלת מטענים דרך נמל אילת וילוו ביצוע‬
‫ההחלטה ‪.‬‬
‫•‬
‫הממשלה תשקול הפעלת צווים מינהליים לויסות מטענים דרך נמל אילת במקרה זה תשקול ביטול הסיבסוד‪.‬‬
‫תמ"א‪ 13/‬לחוף מפרץ אילת‬
‫)ראה תרשים ב'(‬
‫תוכנית המתאר הארצית החלקית לחופים ולמימי חופין ‪ -‬לחוף מפרץ אילת אושרה בממשלה בשנת ‪ 2005‬וקיבלה‬
‫תוקף‪ .‬התוכנית חלה על רצועת חופי ים ‪-‬סוף שבתחומי מדינת ישראל‪ ,‬מורדות הרי מסיב אילת ושטח ימי עד למרחק‬
‫של ‪ 500‬מטר מקו חוף ים סוף‪.‬‬
‫אחת ממטרות התוכנית היא "הקצאה יעילה של קרקע לפעילויות הנמליות לסוגיהן‪ ,‬תוך קביעת הוראות לצמצום מפגעים‬
‫סביבתיים‪ ,‬הצמדת תשתיות ושמירה ואבטחת שטחי נמל כנכס אסטרטגי למדינת ישראל"‪.‬‬
‫עקרונות התוכנית בנוגע לשטחי הכרזת הנמל‪ ,‬דומים מאד להמלצת תוכנית האב לפיתוח נמל אילת שערכה רשות‬
‫הנמלים והרכבות בשנת ‪ .1997‬בנושא נמל אילת‪ ,‬קובעת התוכנית כי השטח המיועד בתוכנית כנמל מטענים‪ ,‬הוא‬
‫בתחום הנמל התפעולי הקיים והיא אף מצמצמת את שטחו‪ .‬התוכנית אינה מאפשרת את הרחבת שטחי הנמל‪ .‬עוד‬
‫קובעת התוכנית‪ ,‬יעודים שונים לשטחי החוף שבהכרזת הנמל שהיו מיעדים בתוכניות קודמות ל"נמל כמשמעו"‪.‬‬
‫התוכנית קובעת כי שטח הנמל המקורי המשמש את חיל הים מיועד למעגנה עירונית – איזור המיועד לכלי שיט לנוסעים‪,‬‬
‫למטרות ספורט ונופש או לדיג‪ .‬תותר בו הקמת מסעדות‪ ,‬בתי קפה‪ ,‬בידור‪ ,‬אטרקציות תיירותיות ומסחר בזיקה לתיירות‬
‫ונופש‪.‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 112‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫בסיס חיל הים מיועד להעתיק מקומו לשטח המיועד בתוכנית ל"נמל מיוחד"‪ ,‬והוא בתחום הנמל הפעיל כיום‪ ,‬בחלקו‬
‫הצפוני‪ .‬אולם‪ ,‬קובעת התוכנית‪ ,‬כי "עד להעברתו של הנמל המיוחד )נמל המשרת את חיל הים בצבא הגנה לישראל(‬
‫למקומו החדש כמוצע בתכנית זו תותר כל פעילות וכל בניה הדרושים להפעלת נמל חיל הים בהתאם לפרק ו' לחוק‪".‬‬
‫התוכנית קובעת לגבי איזור ערוגות האיחסון במערב הנמל‪ ,‬כי ניתן יהיה בתוכנית מקומית‪ ,‬לשנות את יעודו של השטח‬
‫או חלקים ממנו ליעודים שלבינוי עירוני ושימושי תיירות בלבד‪.‬‬
‫רכבת לנמל אילת‬
‫)ראה תרשים ג' (‬
‫במשך השנים עלו רעיונות לתכנון רכבת לנמל אילת‪ ,‬ממרכז הארץ ‪ .‬זאת כדי ליצור גשר יבשתי בין אילת לאשדוד‪.‬‬
‫תוכנית המתאר הארצית למסילות ברזל – תמ"א ‪ ,23‬שאושרה בשנת ‪ ,1986‬כוללת מסילה מהר צין‪ ,‬אל הערבה‬
‫ולאורך הערבה – לאילת‪.‬‬
‫בשנים האחרונות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ניהל פרוייקט בשיתוף חברת נמלי ישראל ורכבת ישראל לבדיקת‬
‫כדאיות לפרוייקט זה‪ .‬לשם כך ניבדק תכנון פונקצינאלי מחודש לנמל להיקפי מטענים גדולים בהרבה מהחזוי בתוכנית‬
‫האב לנמל ולשטלי איחסון מכולות בהקפים בסדרי גודל של מאות אלפי ‪ TEU‬בשנה‪ .‬משמעות תכנון זה היא הגדלה‬
‫משמעותית של שטחי התפעול והאיחסון בהשוואה למצב הקיים וכן שינויים במערך הדרכים החיצוניות והפנימיות ומערך‬
‫המבנים בנמל‪ .‬יש לציין כי מערך זה לנמל מנוגד לתמ"א ‪ 13‬לחופי מפרץ אילת ויחייב לשנותה‪.‬‬
‫תכנון מסילת הברזל בתחום העיר‪ ,‬הינו במנהרה‪ ,‬מן הכניסה הצפונית לשטחים העירוניים של העיר ועד לאזור מלון‬
‫"מרידיאן"‪ ,‬שם המסילה חוזרת למפלס הקרקע בדרכה לנמל ‪.‬‬
‫בשלב זה‪ ,‬אין החלטה על המשך הפרוייקט‪.‬‬
‫נמל תעלה‬
‫)ראה תרשים ד' (‬
‫העובדה כי המטענים המיועדים לנמל והמטענים המגיעים דרכו‪ ,‬חייבים לעבור דרך השטח העירוני הבנוי של אילת‪,‬‬
‫גרמה לכך כי במקביל לפיתוח מתקני הנמל הועלו רעיונות תכנוניים לפיתוח נמל תעלה חפור בחוף הצפוני שימנע את‬
‫הצורך במעבר מטענים דרך השטח הבנוי ויאפשר קשר מסילתי נוח למרכז הארץ‪ .‬לרעיונות אלה ניתן מעמד סטטוטורי‬
‫בתוכנית המתאר המקומית ובתוכנית מתאר מחוזית‪.‬‬
‫בשנה האחרונה הנושא נבדק בשנית בחברת נמלי ישראל‪ .‬נבחנה תעלה חפורה באורך של כ ‪ 10 -‬קילומטרים מן החוף‬
‫הצפוני של מפרץ אילת‪ ,‬בסמוך ככל הניתן לגבול עם ירדן‪,‬ולאורכו‪ ,‬לכוון צפון‪ .‬בקצה התעלה נבחנה בריכת נמל ורציפים‬
‫וסביבם שטח תפעולי נמלי יבשתי ועורף נמלי‪ .‬אומדן הקמת הפרוייקט כלל את המרכיבים ההנדסיים הבאים‪ :‬דיפון‬
‫התעלה‪ ,‬עבודות עפר‪ ,‬רציפים‪ ,‬פיתוח שטח ותשתיות – כולל כבישים‪ ,‬חשמל מים וכד'(‪ ,‬גדרות‪ ,‬שער נמל‪ ,‬מבנים‬
‫תפעוליים והנדסיים ועבודות פיתוח רכבת בתחום הנמל‪ .‬כמו כן נאמדו עבודות התכנון‪ ,‬היעוץ‪ ,‬בניהול והפיקוח‪.‬‬
‫האומדנים נערכו לשלושה חתכים טיפוסיים של התעלה ואלה הם‪:‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 113‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫•‬
‫חתך של ‪ 150‬מטר – אומדן של‬
‫•‬
‫חתך של ‪ 50‬מטר – אומדן של‬
‫‪. $ 2,760,000, 000‬‬
‫•‬
‫חתך של ‪ 40‬מטר – אומדן של‬
‫‪. $ 2,730,000, 000‬‬
‫‪. $ 3,000,000, 000‬‬
‫בשל העלויות הגבוהות של הקמת הפרוייקט ותחזוקתו‪ ,‬אין הוא מהוה חלופה מעשית לנמל הקיים‪.‬‬
‫לסיכום‪:‬‬
‫כיוון שנושא המסילה לאילת הוא לב התכנון האסטרטגי של הנמל‪ ,‬אין נערכת בחברת נמלי ישראל בדיקה חדשה לנמל‪,‬‬
‫מעבר לתוכנית האב שהוזכרה לעיל‪.‬‬
‫מקורות‪:‬‬
‫תכנית פיתוח נמלית לאילת – דו"ח ראשי‪ ,‬עדנה ורפאל לרמן ‪-‬אדריכלים ומתכנני ערים‪ ,‬רשות הנמלים והרכבות‪ ,‬מאי‬
‫‪.1997‬‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 114‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫תרשים א' ‪ -‬תוכנית אב לפיתוח נמל אילת‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 115‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫תרשים ב '‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 116‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫תרשים ג' ‪ -‬מסוף רכבתי בנמל אילת‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 117‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬
‫תרשים ד' ‪ -‬נמל תעלה ‪ -‬תוכנית רעיונית‬
‫כרך א '‬
‫‪1 - 118‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי‬
‫הים התיכון של ישראל ‪ -‬מסמך מסכם‬