סטטוס התקדמות פרויקט-ספטמבר 2014

‫מדפיס‪ -‬זרזקי הנדסה בע"מ‬
‫טל'‪ 90-2273777 :‬פקס‪90-2273747 :‬‬
‫פרויקט קריניצי ר"ג‬
‫דיווח חודשי‪ -‬ספטמבר ‪.7942‬‬
‫רח' הנגר ‪ ,22‬נווה נאמן‪ ,‬הוד השרון ‪22, Hanagar St.Neve-Ne'eman, Hod Hasharon , 42240‬‬
‫טל' ‪ , Tel : 00-2423222:‬פקס ‪ , Fax: 00-2423242 :‬אמייל ‪[email protected] Email: :‬‬
‫תאריך‪22/09/14 :‬‬
‫סימוכין‪6906/0002.49 :‬‬
‫לכבוד‬
‫חברי וועד קבוצת רכישה קריניצי‪.‬‬
‫הנידון‪ :‬דיווח חודשי מס' ‪ – 44‬ספטמבר ‪7942‬‬
‫פרויקט קריניצי ר"ג‪.‬‬
‫‪ .4‬רישוי‪:‬‬
‫‪1.1‬‬
‫ביום ‪ 41/80/12‬התקבל ההיתר להקמת המגדל‪ .‬באותו יום הושלמה היציקה האחרונה של‬
‫מפלס ‪.8.88‬‬
‫‪ .7‬תכנון‪ :‬קיים תכנון מלא של הבניין לביצוע‪ ,‬עם חיסורים נקודתיים מעטים‪:‬‬
‫‪4.1‬‬
‫תכניות זיון של קומות ‪ 12-42‬של המגדל‪ .‬תכניות אלה מיוצרות עם התקדמות הביצוע כמקובל‬
‫ואינן מהוות עיכוב‪ .‬קיים לו"ז לאספקתן‪.‬‬
‫תיאום התכנון של גג עליון ורחיפה‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫עיצוב פנים‪ -‬נבחרה אדריכלית סיגל זבורוב המעצבת את השטחים הציבוריים‪ .‬נערך תכנון‬
‫ראשוני‪ ,‬העומד לביקורת עידו חג'ג' והאדריכל ‪ ,‬לפני פיתוחו הנוסף‪.‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪ .3‬התקשרויות‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫הקבוצה חתמה חוזה עם אלקטרה ביום ‪.81/11/12‬‬
‫נקבע מועד השלמה לתאריך ‪ .10/80/11 -‬נותרו עוד ‪ 42.1‬חודש‪.‬‬
‫הקבלן נמצא בתהליך התקשרויות עם קבלני משנה‪ .‬הושלמו ההתקשרויות עם קבלני‬
‫השלד‪,‬התבניות‪ ,‬אבן חיפוי‪ ,‬חשמל ‪,‬אינסטלציה‪,‬מסגרות ומיזוג אוויר‪.‬‬
‫על הפרק התקשרויות‪ -‬אלומיניום‪ ,‬מעליות וגנרטור‪.‬‬
‫אלקטרה התקשרה עם קבלן סיני לביצוע עבודות השלד של המגדל‪ .‬הקבלן נכנס לאתר החל‬
‫מתאריך ‪.81/80/12‬‬
‫‪ .2‬לוח זמנים‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫אלקטרה ערכה פעמיים לוחות זמנים כלליים לפרויקט‪ ,‬אשר אושר על ידי עם בקשה להשלים‬
‫מספר פעילויות‪ .‬מועד הסיום בלוח הזמנים האחרון הוא ב‪ .81/11 -‬לוח זמנים זה משאיר‬
‫רזרבה של כחודשיים‪ ,‬כמקובל‪.‬‬
‫‪ .6‬ביצוע העבודות‪:‬‬
‫במהלך חודש ספטמבר בוצעו‪:‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.2‬‬
‫רובה של רצפת קומה ‪.1‬‬
‫תקרת רמפת הכניסה‪.‬‬
‫השלמות מפלס קומת הקרקע‪ ,‬בצד המזרחי‪.‬‬
‫‪ .0‬איכות העבודות‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫איכות עבודות הבטון כללית טובה‪ .‬אני מקבל שיתוף פעולה משביע רצון מצד הקבלן בנושא שמירה‬
‫על איכויות הביצוע‪.‬‬
‫‪ .1‬עבודות לחודש הקרוב‪:‬‬
‫‪0.1‬‬
‫פירוק טפסנות וניקיון בקומות המרתף‪ ,‬החל מ‪.40/80/12 -‬‬
‫‪ 0.4‬עבודות השלמה במרתפים‪.‬‬
‫‪ 0.2‬השלמת רצפת קומה ‪.1‬‬
‫‪ 0.2‬עבודות הקמה מעל קומה ‪ ,1‬הרכבה ראשונה של תבניות ברנוביץ‪.‬‬
‫אורי מדפיס‪.‬‬
‫לוטה‪ :‬תמונות מן התאריכים ‪. 41/90/42‬‬
‫עבודות קומה ‪. 4‬‬
‫‪3‬‬
‫צד מזרחי‪ -‬התקרה מעל הרמפה‪.‬‬
‫תבניות למעטפת‪ ,‬ומשלוח אבן חיפוי שהגיעו לאתר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תבניות למעטפת הבניין וקירות פנימיים‪.‬‬
‫‪5‬‬