מודל ערך לקוח

61500 ‫ תל אביב‬, 29 ‫ רחוב הנציב‬
www.mitzuv.com

[email protected]
@
03-5108802

03-5108801 
‫‪2‬‬
‫הגדרות‬
‫ערך הלקוחות בנוי משלושה מרכיבים‪:‬‬
‫האתגרים‬
‫ערך חיי לקוח = ‪Lifetime Value‬‬
‫שלבי התהליך‬
‫ערך נוכחי‬
‫‪+‬‬
‫ערך עתידי‬
‫‪+‬‬
‫ערך פוטנציאלי‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫נוכחי ועתידי‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫פוטנציאלי‬
‫הגדרת משקלים‬
‫ומשוואה‬
‫תוצר התהליך‬
‫מורכב מקריטריונים‬
‫פיננסיים כגון הכנסות‪,‬‬
‫ומקריטריונים איכותניים‬
‫נוספים כגון תרומה‬
‫למוניטין החברה‬
‫ערך הלקוח מכל תקופת‬
‫ההתקשרות הצפויה עם‬
‫הארגון‬
‫‪2‬‬
‫תרומה נוספת שניתן‬
‫לקבל מהלקוח‪ ,‬אם ינקטו‬
‫פעולות יזומות למימושה‬
‫דוגמה‬
‫ליישום המודל‬
‫תרומת התהליך‬
‫‪3‬‬
‫הגדרות‬
‫מרבית החברות מתמקדות במדידת ערך נוכחי‬
‫ועתידי ולא עושות שימוש בערך הפוטנציאלי‬
‫האתגרים‬
‫שלבי התהליך‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫נוכחי ועתידי‬
‫ערך‬
‫פוטנציאלי‬
‫שינוי‬
‫המחיר‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫פוטנציאלי‬
‫צמצום עלויות‬
‫הגדרת משקלים‬
‫ומשוואה‬
‫הגדלת כמות‬
‫ההזמנות‬
‫ערך נוכחי‬
‫תוצר התהליך‬
‫דוגמה‬
‫ליישום המודל‬
‫תרומת התהליך‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫הגדרות‬
‫האתגרים‬
‫קביעת פרמטרים המגדירים את הערך‬
‫הנוכחי והעתידי (‪ )LTV‬של הלקוחות‬
‫איתור המדדים של ערכם הפוטנציאלי של הלקוחות‬
‫שלבי התהליך‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫נוכחי ועתידי‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫פוטנציאלי‬
‫הגדרת משקלים‬
‫ומשוואה‬
‫איתור דרכי פעולה למימוש ערכם הפוטנציאלי של הלקוחות‬
‫תוצר התהליך‬
‫דוגמה‬
‫ליישום המודל‬
‫תרומת התהליך‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫הגדרות‬
‫כדי להגדיר בצורה‬
‫מדויקת את ערכו של כל‬
‫לקוח‪ ,‬יש לנתח את‬
‫הקשר בין הפעילויות‬
‫השונות של הארגון מול‬
‫לקוחותיו‪ ,‬לבין התמורה‬
‫המתקבלת מהלקוחות‬
‫גיבוש מפת ערך נוכחי ועתידי‬
‫גיבוש מפת ערך פוטנציאלי‬
‫הגדרת משקלים וסולמות‬
‫תהליך העבודה יתבצע‬
‫ע"י ניתוח ‪TOP-‬‬
‫‪ DOWN‬של פעילות‬
‫הארגון והצגת הקשרים‬
‫בין תשומות ותפוקות‬
‫הארגון‬
‫גיבוש המשוואה של הערך הכולל‬
‫האתגרים‬
‫שלבי התהליך‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫נוכחי ועתידי‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫פוטנציאלי‬
‫הגדרת משקלים‬
‫ומשוואה‬
‫תוצר התהליך‬
‫דוגמה‬
‫ליישום המודל‬
‫תרומת התהליך‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ ‬גיבוש מפה המקשרת בין קריטריונים ומדדים וקשרי הגומלין‬
‫ביניהם‪ ,‬באמצעותה נחשב את ערך הלקוחות הנוכחי‬
‫‪ ‬ערך עתידי מחושב ע"י ערך נוכחי מוכפל בתקופת ההתקשרות‬
‫הצפויה עם הלקוח‬
‫הגדרות‬
‫האתגרים‬
‫שלבי התהליך‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫נוכחי ועתידי‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫פוטנציאלי‬
‫הגדרת משקלים‬
‫ומשוואה‬
‫תוצר התהליך‬
‫דוגמה‬
‫ליישום המודל‬
‫תרומת התהליך‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ ‬איתור המדדים של הפוטנציאל‬
‫‪ ‬זיהוי המדדים הניתנים להשפעה ע"י החברה‬
‫‪ ‬לכל מדד הניתן להשפעה ע"י החברה‪ ,‬זיהוי הפעולות שניתן לבצע‬
‫לשם מימוש הפוטנציאל‪ ,‬והערכת עלויותיהן‬
‫הגדרות‬
‫האתגרים‬
‫שלבי התהליך‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫נוכחי ועתידי‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫פוטנציאלי‬
‫הגדרת משקלים‬
‫ומשוואה‬
‫תוצר התהליך‬
‫דוגמה‬
‫ליישום המודל‬
‫תרומת התהליך‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ ‬הקצאת משקלים למרכיבים השונים של ערך נוכחי ופוטנציאלי‬
‫הגדרות‬
‫האתגרים‬
‫‪ ‬הגדרת סולמות המדידה ונרמול הנתונים‬
‫שלבי התהליך‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫נוכחי ועתידי‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫פוטנציאלי‬
‫גיבוש המשוואה‬
‫‪‬‬
‫הגדרת משקלים‬
‫ומשוואה‬
‫גיבוש המשוואה המקשרת בין סוגי המדדים השונים על‪-‬ידי שימוש‬
‫בשיטות סטטיסטיות שונות‬
‫תוצר התהליך‬
‫דוגמה‬
‫ליישום המודל‬
‫ציון המדד בתוך‬
‫ערך הלקוח‬
‫=‬
‫המשקל של‬
‫המדד‬
‫‪X‬‬
‫ערך המדד‬
‫טווח מקסימאלי‬
‫‪ 8‬של המדד‬
‫תרומת התהליך‬
‫‪9‬‬
‫‪ ‬ניתן לחלק את הלקוחות למספר קבוצות כלפיהם החברה צריכה לפעול‬
‫בצורה דומה לפי ערכם (כפי שמוצג במטריצה)‬
‫‪ ‬את הצירים של המטריצה יש לקבוע לפי כמות הלקוחות הרצויה בכל‬
‫קבוצה‪ ,‬בהתאם למשאבים שהחברה מעוניינת להקדיש לכל אחת‬
‫מדרכי הפעולה‬
‫גבוה‬
‫פעילות מוגברת‬
‫לשימור‬
‫פעילות שימור‬
‫ברמה נמוכה‬
‫ערך לקוח‬
‫פוטנציאלי‬
‫פעילות מוגברת‬
‫לשימור ומימוש‬
‫פוטנציאל‬
‫פעילות מוגברת למימוש‬
‫פוטנציאל הלקוחות‬
‫נמוך‬
‫גבוה‬
‫‪9‬‬
‫ערך לקוח נוכחי‬
‫נמוך‬
‫הגדרות‬
‫האתגרים‬
‫שלבי התהליך‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫נוכחי ועתידי‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫פוטנציאלי‬
‫הגדרת משקלים‬
‫ומשוואה‬
‫תוצר התהליך‬
‫דוגמה‬
‫ליישום המודל‬
‫תרומת התהליך‬
‫‪10‬‬
‫הגדרות‬
‫האתגרים‬
‫כלי אופרטיבי אשר יכול לשמש‬
‫מגוון בעלי תפקידים בארגון‬
‫שלבי התהליך‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫נוכחי ועתידי‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫פוטנציאלי‬
‫‪ .1‬הנהלה‬
‫הגדרת משקלים‬
‫ומשוואה‬
‫‪ .2‬מנהלי מכירות‬
‫תוצר התהליך‬
‫‪ .3‬אנשי המכירות‬
‫דוגמה‬
‫ליישום המודל‬
‫תרומת התהליך‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .1‬הנהלה‬
‫הגדרות‬
‫האתגרים‬
‫מודל ערך לקוח מהווה כלי לניהול‪ ,‬תכנון והקצאת משאבים עבור ההנהלה‬
‫שלבי התהליך‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫נוכחי ועתידי‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫בקרה על הישגי החברה באמצעות מדידת ערכי הלקוחות השונים‬
‫השוואה וניתוח הסיבות להבדלים‪ ,‬ולאי מיצוי הפוטנציאל של‬
‫הלקוחות‬
‫שינוי משקל והוספת מדדים בהתאם לשינויים במדיניות ההנהלה‬
‫קביעת מדדי השוואה ויעדים לדרגים השונים בארגון‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫פוטנציאלי‬
‫הגדרת משקלים‬
‫ומשוואה‬
‫תוצר התהליך‬
‫דוגמה‬
‫ליישום המודל‬
‫תרומת התהליך‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ .2‬מנהלי המכירות‬
‫הגדרות‬
‫האתגרים‬
‫כלי עבודה לבקרה ומעקב אחר פעילות אנשי‬
‫המכירות ותכנון תוכניות עבודה תקופתיות‬
‫שלבי התהליך‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫נוכחי ועתידי‬
‫‪ ‬כלי למעקב אחר לקוחות בעלי ערכים יוצאי דופן‪ ,‬ולניתוח הגורמים‬
‫לכך‬
‫‪ ‬הנחלת גישה שיווקית כלפי הלקוחות והשוק‬
‫‪ ‬מעקב אחרי שינויים בערכי הלקוחות וניתוח הסיבות לכך‬
‫‪ ‬פעולות אנשי המכירות‬
‫‪ ‬גורמים סביבתיים‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫פוטנציאלי‬
‫הגדרת משקלים‬
‫ומשוואה‬
‫תוצר התהליך‬
‫‪ ‬השוואת ערכי הלקוחות לפי פילוחים שונים‬
‫דוגמה‬
‫ליישום המודל‬
‫תרומת התהליך‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ .3‬אנשי המכירות‬
‫הגדרות‬
‫האתגרים‬
‫כלי עבודה ברמה יומיומית להנחיית הפעילות מול הלקוחות‬
‫שלבי התהליך‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫נוכחי ועתידי‬
‫‪ ‬התאמת הפעילות לערך הלקוחות‬
‫‪ ‬ערך נוכחי – פעולות שימור‬
‫‪ ‬ערך פוטנציאלי – פעולות להגברת המימוש‬
‫‪ ‬מתן קו מנחה לתיעדוף בתגובה ובשירות הניתן ללקוחות‬
‫‪ ‬כלי למעקב אחר עמידה ביעדים ושיפור בהישגים הודות לשינוי‬
‫פעילות מול הלקוחות‬
‫‪ ‬תוכנית פעולה אופרטיבית למימוש הפוטנציאל‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫פוטנציאלי‬
‫הגדרת משקלים‬
‫ומשוואה‬
‫תוצר התהליך‬
‫דוגמה‬
‫ליישום המודל‬
‫תרומת התהליך‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫כלי להנהלה‪ :‬קבלת תמונה כללית של פריסת ערכי לקוחות‬
‫הארגון והקצאת משאבים לשימור ומימוש פוטנציאל לקוחות‬
‫הגדרות‬
‫האתגרים‬
‫שלבי התהליך‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫נוכחי ועתידי‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫פוטנציאלי‬
‫את הגבול יש‬
‫לקבוע לפי הקצאת‬
‫המשאבים בפעולות‬
‫מימוש פוטנציאל‬
‫הגדרת משקלים‬
‫ומשוואה‬
‫תוצר התהליך‬
‫דוגמה‬
‫ליישום המודל‬
‫‪14‬‬
‫את הגבול יש לקבוע לפי הקצאת‬
‫המשאבים בפעולות השימור‬
‫תרומת התהליך‬
‫‪15‬‬
‫כלי לאנשי המכירות‪ :‬השוואת ערכי הלקוחות השונים לפי מגזר או תחום פעילות‪,‬‬
‫מאפשר בחירת הלקוחות בהם יש למקד פעילות שימור או מימוש ערך פוטנציאלי‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫הגדרות‬
‫האתגרים‬
‫שלבי התהליך‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫נוכחי ועתידי‬
‫‪50‬‬
‫פוטנציאלי‬
‫‪40‬‬
‫נוכחי‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫פוטנציאלי‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫הגדרת משקלים‬
‫ומשוואה‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫תוצר התהליך‬
‫דוגמה‬
‫ליישום המודל‬
‫תרומת התהליך‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫הגדרות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הגדרה והבנה מעמיקה יותר של ערך הלקוחות עבור הארגון‬
‫הבנת הגורמים המשפיעים על התרומה של הלקוחות לחברה‬
‫ואיתור הפעולות שביכולת החברה לעשות להגדלת התרומה‬
‫יישור קו בחברה והסכמה לגבי חשיבות הלקוחות השונים‬
‫תיעדוף השקעת משאבי החברה‬
‫יזום פעילויות לשימור והגברת הערך של הלקוחות‬
‫מתן כלי לביצוע מעקב אחר תרומת הלקוחות ותהליך למידה‬
‫מתקופה לתקופה‬
‫הגדלת שביעות הרצון של הלקוחות‬
‫האתגרים‬
‫שלבי התהליך‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫נוכחי ועתידי‬
‫גיבוש מפת ערך‬
‫פוטנציאלי‬
‫הגדרת משקלים‬
‫ומשוואה‬
‫תוצר התהליך‬
‫דוגמה‬
‫ליישום המודל‬
‫תרומת התהליך‬
‫‪16‬‬