מספר תלמידים סוג חינוך שלב חינוך טלפון כתובת שם מוסד רגיל גן ילדים בלב

‫שם מוסד‬
‫רחל‬
‫אגודת ישראל‬
‫מאירה‬
‫רשת גני הילדים של אג‬
‫שלה‬
‫בית הילד‬
‫אגוי‬
‫אגוי‬
‫רשת הגנים‬
‫יסודי התורה‬
‫אגוי‬
‫שלנו‬
‫תורה והוראה‬
‫ראשית חכמה‬
‫נוה חן‬
‫ויצו‬
‫נווה שרת‬
‫בית דניאל‪,‬קהילת ליהד‬
‫גני אילנה‬
‫דליה‬
‫הפרר‪,‬עמותת פריר יפו‬
‫מעון ויצו‬
‫ויצו‬
‫קפא‬
‫רמז‬
‫ט‬
‫כתובת‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו ‪3‬‬
‫המערכה ‪3‬‬
‫אופנהיימר ‪14‬‬
‫דבורה הנביאה ‪85‬‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו ‪49‬‬
‫אהבת ציון ‪22‬‬
‫ישראל מסלנט ‪42‬‬
‫הצנחנים ‪16‬‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו ‪37‬‬
‫חדרה ‪2‬‬
‫דבורה הנביאה ‪85‬‬
‫עיר שמש ‪75‬‬
‫הפלמ"ח ‪14‬‬
‫צונץ ‪11‬‬
‫סנפיר ‪9‬‬
‫ברון עקיבא ‪8‬‬
‫דבורה הנביאה ‪85‬‬
‫בני דן ‪62‬‬
‫העבודה ‪28‬‬
‫הגולן ‪14‬‬
‫יפת ‪23‬‬
‫בורלא יהודה ‪2‬‬
‫פיינשטיין ‪20‬‬
‫ירושלמי ‪15‬‬
‫שלמה המלך ‪10‬‬
‫העבודה ‪25‬‬
‫טלפון‬
‫‪03-5233786‬‬
‫‪03-6411213‬‬
‫‪03-5442740‬‬
‫‪03-6821890‬‬
‫‪03-6991990‬‬
‫‪03-6423660‬‬
‫‪03-5441910‬‬
‫‪03-5282162‬‬
‫שלב חינוך‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫סוג חינוך מספר תלמידים‬
‫רגיל‬
‫‪10‬‬
‫מיוחד‬
‫‪0‬‬
‫רגיל‬
‫‪25‬‬
‫רגיל‬
‫‪28‬‬
‫רגיל‬
‫‪24‬‬
‫רגיל‬
‫‪20‬‬
‫רגיל‬
‫‪25‬‬
‫רגיל‬
‫‪25‬‬
‫רגיל‬
‫‪26‬‬
‫רגיל‬
‫‪24‬‬
‫רגיל‬
‫‪0‬‬
‫רגיל‬
‫‪76‬‬
‫רגיל‬
‫‪104‬‬
‫רגיל‬
‫‪69‬‬
‫רגיל‬
‫‪32‬‬
‫רגיל‬
‫‪28‬‬
‫רגיל‬
‫‪0‬‬
‫רגיל‬
‫‪0‬‬
‫רגיל‬
‫‪0‬‬
‫רגיל‬
‫‪147‬‬
‫רגיל‬
‫‪30‬‬
‫רגיל‬
‫‪35‬‬
‫רגיל‬
‫‪29‬‬
‫רגיל‬
‫‪26‬‬
‫רגיל‬
‫‪28‬‬
‫רגיל‬
‫צד‬
‫כא‬
‫סט ‪ -‬שיבולת‬
‫ויצו‬
‫טרה סנטה‬
‫המלחים‬
‫מרכז חבד‬
‫עד ‪1‬‬
‫עד ‪2‬‬
‫קלא‬
‫קיז און_‪4‬‬
‫קיא‬
‫סב ‪1‬‬
‫שערי ‪ -‬ציון‬
‫ב‪4‬‬
‫גן רחל‬
‫נח ‪_2‬תירוש‬
‫מט_ילדי האור‬
‫פיסגן‬
‫מעון שלום‬
‫מעון יום ויצו‬
‫ילדי חייל‪,‬עמותת ילדי‬
‫צב‪2‬‬
‫קמט‬
‫קלא‬
‫קיא ‪2‬‬
‫קו‬
‫יד‪1-‬‬
‫קנט‬
‫יט‬
‫קצט ‪1‬‬
‫הרטגלס ‪13‬‬
‫עמוס ‪45‬‬
‫מושיע ‪23‬‬
‫המלך ג'ורג' ‪35‬‬
‫יפת ‪80‬‬
‫התמר ‪1‬‬
‫המערכה ‪3‬‬
‫לח"י ‪46‬‬
‫לח"י ‪46‬‬
‫אשכנזי ‪32‬‬
‫בנימין מטודלה ‪8‬‬
‫דולצ'ין אריה ‪22‬‬
‫מאור עינים ‪5‬‬
‫מסילת ישרים ‪70‬‬
‫רוזן פנחס ‪69‬‬
‫הרטגלס ‪6‬‬
‫הכנסת הגדולה ‪5‬‬
‫בבלי ‪25‬‬
‫בני אפרים ‪225‬‬
‫אריסטו ‪18‬‬
‫בר כוכבא ‪26‬‬
‫שח"ל ‪4‬‬
‫רפידים ‪10‬‬
‫וילנסקי משה ‪18‬‬
‫אשכנזי ‪32‬‬
‫דולצ'ין אריה ‪22‬‬
‫פייר מנדס פרנס ‪17‬‬
‫הקישון ‪62‬‬
‫קובנר אבא ‪18‬‬
‫רובינשטיין יצחק ‪7‬‬
‫פסטלוצי ‪34‬‬
‫‪03-6423671‬‬
‫‪03-5462227‬‬
‫‪03-6875817‬‬
‫‪03-6824828‬‬
‫‪03-6953810‬‬
‫‪03-6316490‬‬
‫‪03-6397241‬‬
‫‪03-6397241‬‬
‫‪03-6471430‬‬
‫‪03-6481756‬‬
‫‪03-6997091‬‬
‫‪03-6593408‬‬
‫‪03-6887572‬‬
‫‪03-6492009‬‬
‫‪03-6416944‬‬
‫‪03-5467094‬‬
‫‪03-5442640‬‬
‫‪03-6440933‬‬
‫‪03-5062525‬‬
‫‪03-6290462‬‬
‫‪03-6870170‬‬
‫‪03-6470740‬‬
‫‪03-6492739‬‬
‫‪03-6471430‬‬
‫‪03-7411135‬‬
‫‪03-6823774‬‬
‫‪03-6815904‬‬
‫‪03-6996408‬‬
‫‪03-6595049‬‬
‫‪03-6823450‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫‪26‬‬
‫‪15‬‬
‫‪6‬‬
‫‪23‬‬
‫‪59‬‬
‫‪0‬‬
‫‪43‬‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪19‬‬
‫‪7‬‬
‫‪17‬‬
‫‪32‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪29‬‬
‫‪23‬‬
‫‪0‬‬
‫‪27‬‬
‫‪36‬‬
‫‪40‬‬
‫‪29‬‬
‫‪19‬‬
‫‪26‬‬
‫‪22‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15‬‬
‫‪27‬‬
‫‪5‬‬
‫‪30‬‬
‫קצט ‪2‬‬
‫סז‪1-‬‬
‫סז‪2-‬‬
‫חבד‬
‫קכב‬
‫סו‪2‬‬
‫מב‪-‬דרור‬
‫קיב‬
‫נא‪4‬‬
‫נא‪3‬‬
‫רח‪_1-‬צפור שיר‬
‫הדר יוסף‬
‫אגוי‬
‫מז‪1‬‬
‫קמט פרדס‬
‫צז‬
‫פו‪-‬יסעור‬
‫אגדות‬
‫קנט‪2‬‬
‫מז‪2‬‬
‫קסב‪1‬‬
‫קסב‪2‬‬
‫קיג‬
‫קיג‪2‬‬
‫קעט‬
‫רמט ‪ -‬גליל‬
‫גן אביב‬
‫הגן האורתודוקסי ‪ -‬יפ‬
‫צז‪2‬‬
‫פסטלוצי ‪34‬‬
‫מח"ל ‪20‬‬
‫מח"ל ‪20‬‬
‫שד' ששת הימים ‪16‬‬
‫הפלמ"ח ‪14‬‬
‫הגבור האלמוני ‪17‬‬
‫אלחנן יצחק ‪2‬‬
‫רובינשטיין יצחק ‪7‬‬
‫חבר הלאומים ‪2‬‬
‫חבר הלאומים ‪2‬‬
‫אשרמן יוסף ‪18‬‬
‫חופשי דוד ‪7‬‬
‫הצנחנים ‪18‬‬
‫מרידור יעקב ‪16‬‬
‫וילנסקי משה ‪18‬‬
‫גובר רבקה ‪3‬‬
‫בן יהודה ‪193‬‬
‫בן יהודה ‪193‬‬
‫קובנר אבא ‪18‬‬
‫מרידור יעקב ‪16‬‬
‫פסטלוצי ‪34‬‬
‫פסטלוצי ‪34‬‬
‫אשכול לוי ‪94‬‬
‫אשכול לוי ‪94‬‬
‫ביצרון ‪19‬‬
‫אריסטו ‪16‬‬
‫המתנדב ‪27‬‬
‫יפת ‪40‬‬
‫'גן א ‪ 470-19‬יפה בצלאל ‪6‬‬
‫'גן ב ‪ 470-18‬יפה בצלאל ‪6‬‬
‫גובר רבקה ‪4‬‬
‫‪03-6823450‬‬
‫‪03-7394672‬‬
‫‪03-7304198‬‬
‫‪03-7300249‬‬
‫‪03-5083794‬‬
‫‪03-5188219‬‬
‫‪03-6818640‬‬
‫‪03-7315448‬‬
‫‪03-5748987‬‬
‫‪03-6481033‬‬
‫‪03-6490220‬‬
‫‪03-6491089‬‬
‫‪03-7412435‬‬
‫‪03-6490154‬‬
‫‪03-5615733‬‬
‫‪03-5063628‬‬
‫‪03-6413994‬‬
‫‪03-5189358‬‬
‫‪03-5604689‬‬
‫‪03-5604689‬‬
‫‪03-6491096‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪30‬‬
‫‪19‬‬
‫‪27‬‬
‫‪24‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪22‬‬
‫‪20‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪22‬‬
‫‪16‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪7‬‬
‫‪28‬‬
‫‪24‬‬
‫‪22‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪25‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪22‬‬
‫קפז‬
‫קיט‬
‫קכא‬
‫יח‬
‫קו‪2‬‬
‫סב‪2‬‬
‫שער שמעון ‪ -‬אור תורה‬
‫רק‬
‫בעלזא תל אביב‬
‫כ‪1-‬‬
‫כ‪2-‬‬
‫שערי ציון‬
‫רמ‬
‫ה'‪2-‬‬
‫שער שמעון‬
‫שער שמעון‬
‫כח‪3-‬‬
‫כח‪4-‬‬
‫יג‪2-‬‬
‫גן תות‬
‫תל אביב ‪15‬‬
‫קה_כסיף‬
‫שער שמעון ‪ -‬פיתוחי ח‬
‫שילה‬
‫נאות אפקה‬
‫קנו‬
‫חוני המעגל‬
‫בבלי‬
‫קמ‪1-‬‬
‫קמ‪2-‬‬
‫קכא‪2-‬‬
‫קהילת סאלוניקי ‪12‬‬
‫נחל שורק ‪7‬‬
‫פרלוק משה ‪3‬‬
‫אורים ‪19‬‬
‫פייר מנדס פרנס ‪17‬‬
‫מאור עינים ‪5‬‬
‫הרב צוברי יוסף ‪21‬‬
‫בורלא יהודה ‪2‬‬
‫אחד העם ‪63‬‬
‫פן אלכסנדר ‪13‬‬
‫פן אלכסנדר ‪13‬‬
‫שד' הותיקים ‪3‬‬
‫אנדרסן ‪20‬‬
‫נצח ישראל ‪12‬‬
‫נשרי צבי ‪5‬‬
‫לוחמי גליפולי ‪1‬‬
‫מולדת ‪2‬‬
‫מולדת ‪2‬‬
‫טשרניחובסקי ‪22‬‬
‫חיות פרץ ‪28‬‬
‫ישראל מסלנט ‪42‬‬
‫מאור עינים ‪4‬‬
‫איסרליש ‪5‬‬
‫שד' חב"ד ‪25‬‬
‫למדן יצחק ‪16‬‬
‫שקד ‪33‬‬
‫חוני המעגל ‪5‬‬
‫שטינמן ‪27‬‬
‫בקר אהרון ‪10‬‬
‫בקר אהרון ‪10‬‬
‫פרלוק משה ‪3‬‬
‫‪03-6834987‬‬
‫‪03-7414151‬‬
‫‪03-5379310‬‬
‫‪03-6818555‬‬
‫‪03-6593408‬‬
‫‪03-7395554‬‬
‫‪03-6992875‬‬
‫‪03-5603297‬‬
‫‪03-5748789‬‬
‫‪03-6410511‬‬
‫‪03-5229188‬‬
‫‪054‬‬‫‪4552529‬‬
‫‪03-7391925‬‬
‫‪03-6883802‬‬
‫‪03-6883802‬‬
‫‪03-6299390‬‬
‫‪03-6299275‬‬
‫‪03-6817981‬‬
‫‪03-5624666‬‬
‫‪03-5071722‬‬
‫‪03-6487799‬‬
‫‪03-6825033‬‬
‫‪03-6041789‬‬
‫‪03-6020018‬‬
‫‪03-7414984‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪20‬‬
‫‪17‬‬
‫‪27‬‬
‫‪24‬‬
‫‪44‬‬
‫‪31‬‬
‫‪73‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪22‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪6‬‬
‫‪20‬‬
‫‪63‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪30‬‬
‫‪0‬‬
‫‪14‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪21‬‬
‫‪34‬‬
‫‪21‬‬
‫‪69‬‬
‫‪34‬‬
‫‪25‬‬
‫‪23‬‬
‫‪26‬‬
‫רח‪_2-‬קנרית‬
‫קע‪2-‬‬
‫קע‪1-‬‬
‫ג‬
‫קסז‬
‫קנ‪-‬דגיג‬
‫תל אביב ‪20‬‬
‫בית ספר טביטה‬
‫נרקיס‬
‫גן תפארת יוסף‬
‫קכג‪-‬אגמית‬
‫קכה‪-‬ברבור‬
‫מא‪2-‬‬
‫מא‪1-‬‬
‫קצ‬
‫קצז‬
‫רנ_אדרית‬
‫קלה‬
‫קעה‪1-‬‬
‫קעה‪2-‬‬
‫פיסגן‬
‫גן אביב‬
‫רסג ‪-4‬אסף‬
‫רסה ‪ -‬סתיו‬
‫רמב ‪ -‬ערבה‬
‫קצז‬
‫רלט חשון‬
‫רלב ‪2‬‬
‫כט איריס‬
‫ס‪ -‬אשל‬
‫רמא כנור‬
‫אשרמן יוסף ‪18‬‬
‫דרך דיין משה ‪95‬‬
‫דרך דיין משה ‪95‬‬
‫נחל שורק ‪1‬‬
‫הצבי ‪5‬‬
‫צנובר ‪10‬‬
‫תשרי ‪4‬‬
‫יפת ‪21‬‬
‫הרב טולידנו ‪6‬‬
‫דרך ההגנה ‪106‬‬
‫סומקן ‪13‬‬
‫עירית ‪3‬‬
‫מאייר מרדכי ‪2‬‬
‫מאייר מרדכי ‪2‬‬
‫פרזון ‪12‬‬
‫מעפילי אגוז ‪108‬‬
‫לויטן יצחק ‪5‬‬
‫אבודרהם ‪3‬‬
‫שוהם מתתיהו ‪29‬‬
‫שוהם מתתיהו ‪29‬‬
‫קרן קיימת לישראל ‪11‬‬
‫אבן גבירול ‪47‬‬
‫בית צורי אליהו ‪15‬‬
‫ברון עקיבא ‪4‬‬
‫עולי הגרדום ‪50‬‬
‫מעפילי אגוז ‪108‬‬
‫מוקדי משה ‪18‬‬
‫לויטן יצחק ‪5‬‬
‫הרב צירלסון ‪6‬‬
‫מלצ'ט ‪29‬‬
‫לויטן יצחק ‪7‬‬
‫‪03-7315287‬‬
‫‪03-6286979‬‬
‫‪03-6821581‬‬
‫‪03-5748987‬‬
‫‪03-5065124‬‬
‫‪03-6599495‬‬
‫‪03-6470031‬‬
‫‪03-6440969‬‬
‫‪03-6881447‬‬
‫‪03-6471924‬‬
‫‪03-6472086‬‬
‫‪03-6090227‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪9‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪16‬‬
‫‪7‬‬
‫‪26‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪88‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪6‬‬
‫‪29‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪26‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25‬‬
‫‪24‬‬
‫‪15‬‬
‫רמא_פסנתר‬
‫שירים‬
‫רלא ‪-‬טבת‬
‫כח‬
‫תל אביב ‪04‬‬
‫יוסף חיים‬
‫גן נשי אגום‬
‫מפי עוללים‬
‫קנה אוצר‬
‫רנד אפרוחים‬
‫רנד אלומה‬
‫רלט אננס‬
‫סיפורים‬
‫רמו טווס‬
‫קכט אפרסק‬
‫רנא ‪ -‬אצבעוני‬
‫סט ‪ -‬תבואה‬
‫קצא‬
‫קנג ‪ -‬נופים‬
‫ס ‪ -‬אביבית‬
‫ס ‪ -‬אביר‬
‫ס ‪ -‬אורים‬
‫רלד ‪ -‬זהבן‬
‫רט ‪ -‬דיה‬
‫ויצו יד אליהו‬
‫צט ‪ -‬בז‬
‫רנב‪-‬כתר‬
‫רנג‪-‬אפיק‬
‫רנג‪-‬טורקיז‬
‫גן בראשית‬
‫גלים ‪ +‬אילן‬
‫לויטן יצחק ‪7‬‬
‫בן יהודה ‪193‬‬
‫אלדד הדני ‪15‬‬
‫מולדת ‪2‬‬
‫המערכה ‪3‬‬
‫נטעים ‪26‬‬
‫רובינשטיין יצחק ‪20‬‬
‫גאולה ‪40‬‬
‫זינגר בשביס יצחק‬
‫טירת צבי ‪5‬‬
‫טירת צבי ‪5‬‬
‫מוקדי משה ‪18‬‬
‫בן יהודה ‪193‬‬
‫פילדלפיה ‪6‬‬
‫יהודה המכבי ‪47‬‬
‫מאייר מרדכי ‪6‬‬
‫מושיע ‪23‬‬
‫זיו רבקה ‪10‬‬
‫קרני יהודה ‪15‬‬
‫מלצ'ט ‪29‬‬
‫מלצ'ט ‪29‬‬
‫מלצ'ט ‪29‬‬
‫וינגייט ‪25‬‬
‫וינגייט ‪25‬‬
‫נגבה ‪33‬‬
‫צונץ ‪7‬‬
‫פלקירה ‪6‬‬
‫רובינשטיין יצחק ‪20‬‬
‫רובינשטיין יצחק ‪20‬‬
‫רדינג ‪38‬‬
‫יד המעביר ‪10‬‬
‫‪03-6883093‬‬
‫‪03-6152400‬‬
‫‪03-7394824‬‬
‫‪077‬‬‫‪7660194‬‬
‫‪03-6024669‬‬
‫‪03-6872967‬‬
‫‪03-7392690‬‬
‫‪03-7447470‬‬
‫‪03-6444629‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪35‬‬
‫‪0‬‬
‫‪22‬‬
‫‪29‬‬
‫‪25‬‬
‫‪16‬‬
‫‪30‬‬
‫‪24‬‬
‫‪31‬‬
‫‪15‬‬
‫‪7‬‬
‫‪24‬‬
‫‪19‬‬
‫‪27‬‬
‫‪23‬‬
‫‪27‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪28‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪56‬‬
‫‪33‬‬
‫הגן של ליאורה‬
‫לב‪-‬גבעול‬
‫לב‪-‬עלה‬
‫לב‪-‬פרח‬
‫לב‪-‬פרי‬
‫לב‪-‬שורש‬
‫קכט ‪ -‬פומלית‬
‫רנז ‪ -‬קורן‬
‫רנז ‪ -‬שקמה‬
‫רנו ‪ -‬הדרים‬
‫קל‪-‬קוקוטל‬
‫קד‪-‬עורבני‬
‫לד‪-‬כחולית‬
‫ע‪-‬נקר‬
‫קצב‬
‫לו‪-‬פשוש‬
‫ס'‪-‬אבוב‬
‫ס'‪-‬אבן חן‬
‫הגן שלנו‬
‫קנה‪-‬נוף‬
‫קנג ‪ -‬שמש‬
‫רו‪-‬סגלגל‬
‫רו‪-‬שנהב‬
‫רו‪-‬שני‬
‫רו‪-‬תכול‬
‫ס'‪-‬אמירים‬
‫נ'‪-‬הרובע‬
‫רנו‪-‬השקמים‬
‫רנה‪-‬אדוה‬
‫לז‪-‬גבע‬
‫יב‪-‬מרגלית‬
‫מיכאל (נאמן) ‪26‬‬
‫ארלוזורוב ‪99‬‬
‫ארלוזורוב ‪99‬‬
‫ארלוזורוב ‪99‬‬
‫ארלוזורוב ‪99‬‬
‫ארלוזורוב ‪99‬‬
‫יהודה המכבי ‪47‬‬
‫הרב טולידנו ‪6‬‬
‫הרב טולידנו ‪6‬‬
‫קובנר אבא ‪16‬‬
‫אלחנן יצחק ‪2‬‬
‫דפנה ‪15‬‬
‫עולי הגרדום ‪25‬‬
‫עירית ‪3‬‬
‫פסטלוצי ‪34‬‬
‫דפנה ‪15‬‬
‫מלצ'ט ‪29‬‬
‫מלצ'ט ‪29‬‬
‫דניאל ‪16‬‬
‫זינגר בשביס יצחק‬
‫קרני יהודה ‪15‬‬
‫דיזנגוף ‪221‬‬
‫דיזנגוף ‪221‬‬
‫דיזנגוף ‪221‬‬
‫דיזנגוף ‪221‬‬
‫מלצ'ט ‪29‬‬
‫רבי פנחס ‪4‬‬
‫קובנר אבא ‪16‬‬
‫נמירובר ‪25‬‬
‫בנימין מטודלה ‪8‬‬
‫לח"י ‪18‬‬
‫‪03-7411121‬‬
‫‪03-6888695‬‬
‫‪03-5443205‬‬
‫‪03-6476540‬‬
‫‪03-6044498‬‬
‫‪03-6585537‬‬
‫‪03-6812240‬‬
‫‪03-6916128‬‬
‫‪03-5162347‬‬
‫‪03-7447445‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫‪0‬‬
‫‪27‬‬
‫‪26‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪19‬‬
‫‪32‬‬
‫‪25‬‬
‫‪40‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪31‬‬
‫‪28‬‬
‫‪0‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪28‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪31‬‬
‫‪17‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫רלה‬
‫מפי עוללים‬
‫תל אביב ‪10‬‬
‫תל אביב ‪22‬‬
‫תל אביב ‪10‬‬
‫פיתוחי חותם‬
‫פתוחי חותם‬
‫גן הזית‬
‫גן הדקל‬
‫גן רימון‬
‫קהילה‬
‫צו‪-‬מטמון‬
‫מו‪-‬נמש‬
‫רכא‪-‬גבריאלי‬
‫רכט‪-‬אבוקה‬
‫רכט‪-‬לפיד‬
‫רכט‪-‬מאור‬
‫קכ‪-‬הנסיך הקטן‬
‫קכ‪-‬סינדרלה‬
‫קכ‪-‬עמי ותמי‬
‫רכז‪-‬זמר‬
‫קכ‪-‬שילגיה‬
‫קלט‪-‬פרפר‬
‫רכה‪-‬ניצנים‬
‫גן הגפן‬
‫רכב‪-‬ירח‬
‫רכב‪-‬שביט‬
‫רכב‪-‬שבתאי‬
‫רכד‪-‬השדרה‬
‫רכ‪-‬רון‬
‫רכג‪-‬פרחים‬
‫בנימין מטודלה ‪8‬‬
‫יונה הנביא ‪25‬‬
‫פחד יצחק ‪8‬‬
‫תשרי ‪4‬‬
‫פחד יצחק ‪8‬‬
‫וינגייט ‪25‬‬
‫וינגייט ‪25‬‬
‫דרך שלמה ‪6‬‬
‫דרך שלמה ‪6‬‬
‫קהילת ורשה ‪1‬‬
‫הרצל ‪172‬‬
‫עמוס ‪29‬‬
‫שד' ששת הימים ‪31‬‬
‫שפירא צבי ‪21‬‬
‫אבוקה ‪1‬‬
‫אבוקה ‪1‬‬
‫אבוקה ‪1‬‬
‫שד' ההשכלה ‪17‬‬
‫שד' ההשכלה ‪17‬‬
‫שד' ההשכלה ‪17‬‬
‫הכינור ‪5‬‬
‫שד' ההשכלה ‪17‬‬
‫גורקי ‪10‬‬
‫שטינמן ‪3‬‬
‫קהילת לודג' ‪5‬‬
‫אנטיגונוס ‪6‬‬
‫אנטיגונוס ‪6‬‬
‫אנטיגונוס ‪6‬‬
‫שד נורדאו ‪63‬‬
‫כפר יונה ‪15‬‬
‫הנגרים ‪23‬‬
‫‪03-5168227‬‬
‫‪03-5462227‬‬
‫‪03-6817981‬‬
‫‪03-6044498‬‬
‫‪077‬‬‫‪3456326‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪9‬‬
‫‪34‬‬
‫‪9‬‬
‫‪29‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪25‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪14‬‬
‫‪26‬‬
‫‪14‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪27‬‬
‫‪16‬‬
‫‪31‬‬
‫‪7‬‬
‫‪19‬‬
‫‪0‬‬
‫‪19‬‬
‫‪14‬‬
‫‪19‬‬
‫‪27‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫רכו‪-‬ארן‬
‫קכו‪-‬אבטיח‬
‫קכו‪-‬מילון‬
‫פיסגן‬
‫רה‪-‬יפה נוף‬
‫חטצ הירדן‬
‫תל אביב ‪11‬‬
‫תל אביב ‪16‬‬
‫תל אביב ‪21‬‬
‫גן דולפין שחף‬
‫ברסלב‬
‫קהילה ‪ -‬קטנים‬
‫הגן שלנו‪-‬גן מעורבות‬
‫חבד ‪2‬‬
‫גן סבטה‬
‫קכד ‪ - 2‬הר בוקר‬
‫רס ‪ -‬דפנה‬
‫רסא ‪ -‬אילן‬
‫רמד ‪ -‬אותיות‬
‫רמד ‪ -‬צלילים‬
‫רמד ‪ -‬מילים‬
‫ריג ‪ -‬מרום‬
‫ריג ‪ -‬פיסגה‬
‫ריג ‪ -‬צמרות‬
‫רסח‪-‬קציר‬
‫רסח‪-‬אסיף‬
‫רפ‪-‬פרג‬
‫קטו‪-‬קטר‬
‫קטו‪-‬רכבת‬
‫ריט‪-‬איצטרובל‬
‫רנט‪-‬נבל‬
‫בורלא יהודה ‪25‬‬
‫פרסיץ שושנה ‪7‬‬
‫פרסיץ שושנה ‪7‬‬
‫רוזן פנחס ‪48‬‬
‫נחל שורק ‪5‬‬
‫מושיע ‪21‬‬
‫פחד יצחק ‪8‬‬
‫ישראל מסלנט ‪42‬‬
‫הרב אלנקווה ‪18‬‬
‫השופטים ‪28‬‬
‫שילה ‪17‬‬
‫הרצל ‪172‬‬
‫ז'בוטינסקי ‪6‬‬
‫ברנר ‪19‬‬
‫ברנר ‪20‬‬
‫לובטקין צביה ‪30‬‬
‫ברון עקיבא ‪6‬‬
‫ברון עקיבא ‪6‬‬
‫בן יהודה ‪193‬‬
‫בן יהודה ‪193‬‬
‫בן יהודה ‪193‬‬
‫אלוני ניסים ‪8‬‬
‫אלוני ניסים ‪8‬‬
‫אלוני ניסים ‪8‬‬
‫הגר"א ‪30‬‬
‫הגר"א ‪30‬‬
‫שד' הותיקים ‪2‬‬
‫ראש פינה ‪12‬‬
‫ראש פינה ‪12‬‬
‫אש שלום ‪28‬‬
‫סשא ארגוב ‪43‬‬
‫‪03-6882931‬‬
‫‪052‬‬‫‪7622113‬‬
‫‪03-6152400‬‬
‫‪03-7300226‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪19‬‬
‫‪0‬‬
‫‪16‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪20‬‬
‫‪17‬‬
‫‪0‬‬
‫‪21‬‬
‫‪7‬‬
‫‪34‬‬
‫‪0‬‬
‫‪17‬‬
‫‪21‬‬
‫‪26‬‬
‫‪22‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪21‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪28‬‬
‫‪0‬‬
‫רנט‪-‬עוגב‬
‫ריז‪-‬חצוצרה‬
‫ריט‪-‬בלוט‬
‫עט‪-‬זיק‬
‫רכג‪-‬צנובר‬
‫רסו‪-‬רינה‬
‫פג‪-‬גילה‬
‫ריו‪-‬המזח‬
‫ריד‪-‬שי‬
‫ריד‪-‬דורון‬
‫רסב‪-‬שחק‬
‫רסב‪-‬רקיע‬
‫רפצ‪-‬פסגות‬
‫רל‪-‬פלא‬
‫ריח‪-‬לחן‬
‫ריח‪-‬פזמון‬
‫רסז‪-‬גשר‬
‫רסז‪-‬נווה‬
‫רמה‪-‬גומא‬
‫ריא‪-‬ציפורן‬
‫רמה‪-‬נופר‬
‫רי ‪-‬חורש‬
‫ויצו אוניברסיטת תל א‬
‫ויצו נוה שרת‬
‫אביר יעקב‬
‫רפא‪-‬גפנים‬
‫רפא‪-‬שדות‬
‫רפב‪-‬תהילה‬
‫רפב‪-‬הדר‬
‫רפב‪-‬פאר‬
‫רפב‪-‬תפארת‬
‫סשא ארגוב ‪43‬‬
‫סשא ארגוב ‪43‬‬
‫אש שלום ‪28‬‬
‫בעל העקידה ‪44‬‬
‫הנגרים ‪23‬‬
‫יהודה הנשיא ‪6‬‬
‫יהודה הנשיא ‪6‬‬
‫מגן אברהם ‪11‬‬
‫פנקס ‪72‬‬
‫פנקס ‪72‬‬
‫זינגר בשביס יצחק‬
‫זינגר בשביס יצחק‬
‫טשרניחובסקי ‪22‬‬
‫מרכז בעלי מלאכה ‪16‬‬
‫ליליאן ‪11‬‬
‫ליליאן ‪11‬‬
‫גייגר ‪15‬‬
‫גייגר ‪15‬‬
‫מאור עינים ‪4‬‬
‫שור ‪15‬‬
‫מאור עינים ‪4‬‬
‫אלחנן יצחק ‪2‬‬
‫לבנון חיים‬
‫אלמגור ‪3‬‬
‫נטר קרל ‪6‬‬
‫לח"י ‪18‬‬
‫לח"י ‪18‬‬
‫הדר יוסף ‪7‬‬
‫הדר יוסף ‪7‬‬
‫הדר יוסף ‪7‬‬
‫הדר יוסף ‪7‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫‪ 02-5385194‬גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪23‬‬
‫‪21‬‬
‫‪24‬‬
‫‪21‬‬
‫‪16‬‬
‫‪23‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪32‬‬
‫‪31‬‬
‫‪23‬‬
‫‪21‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪23‬‬
‫‪17‬‬
‫‪21‬‬
‫‪7‬‬
‫‪25‬‬
‫‪11‬‬
‫‪25‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫‪25‬‬
‫‪23‬‬
‫רפג‪-‬חרות‬
‫רפד‪-‬רענן‬
‫רפז‪-‬לימונית‬
‫רסב‪-‬זריחה‬
‫רסב‪-‬שמים‬
‫רסב‪-‬כוכבים‬
‫רפו‪-‬עונות‬
‫רפו‪-‬עלי כותרת‬
‫רפז‪-‬קינמון‬
‫רפח‪-‬ברושים‬
‫רפח‪-‬אורנים‬
‫רפח‪-‬תמרים‬
‫רכח‪-‬שרשרת‬
‫רפי‪-‬רן‬
‫רפי‪-‬ריקוד‬
‫רפי‪-‬מחול‬
‫רפי‪-‬צעד‬
‫רפל‪-‬תבל‬
‫רפל‪-‬שחרית‬
‫רפל‪-‬ברקאי‬
‫רפמ‪-‬ענן‬
‫רמפ‪-‬עננה‬
‫רפמ‪-‬נשיאים‬
‫רפמ‪-‬ערפילים‬
‫רפצ‪-‬ידידות‬
‫רפצ‪-‬אחוה‬
‫רפע‪-‬זורע‬
‫רפע‪-‬פורח‬
‫רסט‪-‬צמרת‬
‫רסט‪-‬רום‬
‫רסט‪-‬שיא‬
‫קובנר אבא ‪6‬‬
‫שד' ששת הימים ‪31‬‬
‫ליסין ‪22‬‬
‫זינגר בשביס יצחק‬
‫זינגר בשביס יצחק‬
‫זינגר בשביס יצחק‬
‫עולי הגרדום ‪25‬‬
‫עולי הגרדום ‪25‬‬
‫ליסין ‪22‬‬
‫גרונימן ‪9‬‬
‫גרונימן ‪9‬‬
‫גרונימן ‪9‬‬
‫פלקירה ‪10‬‬
‫ברטונוב יהושע ‪7‬‬
‫ברטונוב יהושע ‪7‬‬
‫ברטונוב יהושע ‪7‬‬
‫ברטונוב יהושע ‪7‬‬
‫מרידור יעקב ‪6‬‬
‫מרידור יעקב ‪6‬‬
‫מרידור יעקב ‪6‬‬
‫חברה חדשה ‪11‬‬
‫חברה חדשה ‪11‬‬
‫חברה חדשה ‪11‬‬
‫חברה חדשה ‪11‬‬
‫טשרניחובסקי ‪22‬‬
‫טשרניחובסקי ‪22‬‬
‫נחלת יצחק ‪18‬‬
‫נחלת יצחק ‪18‬‬
‫שפירא צבי ‪21‬‬
‫שפירא צבי ‪21‬‬
‫שפירא צבי ‪35‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪11‬‬
‫‪24‬‬
‫‪18‬‬
‫‪28‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪19‬‬
‫‪14‬‬
‫‪23‬‬
‫‪27‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪17‬‬
‫‪29‬‬
‫‪26‬‬
‫‪24‬‬
‫‪13‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪21‬‬
‫‪17‬‬
‫‪25‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪6‬‬
‫רפא‪-‬כרמים‬
‫רפפ‪-‬זורח‬
‫רפר‪-‬מרחבים‬
‫רפצ‪-‬עמיתים‬
‫רפצ‪-‬יחדיו‬
‫רפצ‪-‬חברותא‬
‫רמד‪-‬חרוזים‬
‫רמד‪-‬מנגינות‬
‫רפק‪-‬תכשיט‬
‫קצ‪-‬סביונים‬
‫רפנ‪-‬צבעי הקשת‬
‫רסא‪-‬שדה‬
‫רסא‪-‬ניר‬
‫רכג‪-‬צפצפה‬
‫קצד‪-2‬עץ הדעת‬
‫רפג‪-‬חופש‬
‫רכט‪-‬קרן אור‬
‫רצב‪-‬רגב‬
‫רצ‪-‬דו לשוני‬
‫רצא‪-‬רביב‬
‫רשא‪-‬אגס‬
‫דבורים‬
‫פרפרים‬
‫שמש‬
‫קשת‬
‫ב‪2‬‬
‫לא‬
‫קפב‬
‫קפב‬
‫קצד‬
‫נא‬
‫לח"י ‪18‬‬
‫ארליך ‪31‬‬
‫יפת ‪83‬‬
‫טשרניחובסקי ‪22‬‬
‫טשרניחובסקי ‪22‬‬
‫טשרניחובסקי ‪22‬‬
‫בן יהודה ‪193‬‬
‫בן יהודה ‪193‬‬
‫אשכול לוי ‪64‬‬
‫פרזון ‪12‬‬
‫בת ציון ‪9‬‬
‫ברון עקיבא ‪4‬‬
‫ברון עקיבא ‪4‬‬
‫הנגרים ‪23‬‬
‫רובינשטיין יצחק ‪18‬‬
‫קובנר אבא ‪20‬‬
‫אבוקה ‪3‬‬
‫בינט מאיר ‪2‬‬
‫ארליך ‪31‬‬
‫פרסיץ שושנה ‪15‬‬
‫נמירובר ‪25‬‬
‫שד נורדאו ‪63‬‬
‫שד נורדאו ‪63‬‬
‫שד נורדאו ‪63‬‬
‫שד נורדאו ‪63‬‬
‫רוזן פנחס ‪69‬‬
‫בורלא יהודה ‪4‬‬
‫בורלא יהודה ‪44‬‬
‫בורלא יהודה ‪44‬‬
‫רובינשטיין יצחק ‪25‬‬
‫חבר הלאומים ‪2‬‬
‫‪03-6492009‬‬
‫‪03-6991181‬‬
‫‪03-6991186‬‬
‫‪03-6996025‬‬
‫‪03-0581545‬‬
‫‪03-6818640‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪2‬‬
‫‪16‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫‪13‬‬
‫‪10‬‬
‫‪36‬‬
‫‪35‬‬
‫‪33‬‬
‫‪32‬‬
‫‪35‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪27‬‬
‫‪6‬‬
‫‪40‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪23‬‬
‫‪31‬‬
‫‪28‬‬
‫‪25‬‬
‫‪10‬‬
‫א‬
‫קיז ‪1‬‬
‫קיז ‪2‬‬
‫קיז ‪3‬‬
‫קסד‬
‫קצה‬
‫קצה ‪2‬‬
‫נט‬
‫ט‬
‫ב‪1‬‬
‫ב‪3‬‬
‫ט‬
‫ט‬
‫ט‬
‫ט‬
‫ט‬
‫ט‬
‫ט‬
‫קי‬
‫נב‬
‫נב‬
‫סה‬
‫קג‬
‫ח‬
‫קג‬
‫נד‬
‫מד‬
‫קטז‬
‫טז לביא‬
‫פז‬
‫כב ‪2‬‬
‫שפינוזה ‪10‬‬
‫בנימין מטודלה ‪8‬‬
‫בנימין מטודלה ‪8‬‬
‫בנימין מטודלה ‪8‬‬
‫רב אשי ‪8‬‬
‫התנאים ‪2‬‬
‫התנאים ‪2‬‬
‫מיכאל אנג'לו ‪20‬‬
‫העבודה ‪25‬‬
‫רוזן פנחס ‪69‬‬
‫רוזן פנחס ‪69‬‬
‫העבודה ‪25‬‬
‫העבודה ‪25‬‬
‫העבודה ‪25‬‬
‫העבודה ‪25‬‬
‫העבודה ‪25‬‬
‫העבודה ‪25‬‬
‫העבודה ‪25‬‬
‫מוריץ דניאל ‪3‬‬
‫קדם ‪40‬‬
‫קדם ‪40‬‬
‫יפת ‪168‬‬
‫טולוז ‪3‬‬
‫גרונימן ‪11‬‬
‫טולוז ‪3‬‬
‫שפירא צבי ‪21‬‬
‫רדינג ‪35‬‬
‫אנדרסן ‪20‬‬
‫העבודה ‪38‬‬
‫נועם ‪8‬‬
‫בעל העקידה ‪33‬‬
‫‪03-5226136‬‬
‫‪03-6481756‬‬
‫‪03-6481756‬‬
‫‪03-6481756‬‬
‫‪03-6425368‬‬
‫‪03-6428119‬‬
‫‪03-6428119‬‬
‫‪03-6816997‬‬
‫‪03-5289162‬‬
‫‪03-6492009‬‬
‫‪03-6492009‬‬
‫‪03-5289162‬‬
‫‪03-5289162‬‬
‫‪03-5289162‬‬
‫‪03-5289162‬‬
‫‪03-5289162‬‬
‫‪03-5289162‬‬
‫‪03-5289162‬‬
‫‪03-6428129‬‬
‫‪03-6823774‬‬
‫‪03-6823774‬‬
‫‪03-5065152‬‬
‫‪03-5699470‬‬
‫‪03-6413567‬‬
‫‪03-5699470‬‬
‫‪03-5250382‬‬
‫‪03-6992029‬‬
‫‪03-6428414‬‬
‫‪03-6828544‬‬
‫‪03-6391715‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪31‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪32‬‬
‫‪31‬‬
‫‪23‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪25‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪16‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪26‬‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫‪24‬‬
‫‪22‬‬
‫‪30‬‬
‫‪24‬‬
‫קעח ‪2‬‬
‫כה ‪2‬‬
‫סד‬
‫קנח‬
‫קנח‬
‫קסג ‪2‬‬
‫קסג‬
‫קסו‬
‫קמה‬
‫קלו‬
‫לח ‪1‬‬
‫קמח ‪2‬‬
‫קמח ‪3‬‬
‫קמז‬
‫קפד ‪1‬‬
‫קפה ‪1‬‬
‫קפד ‪2‬‬
‫רמג ‪ - 2‬ניסן‬
‫רסג ‪-1‬תשרי‬
‫קעג תות‬
‫קעג פטל‬
‫קפח‬
‫עו‪2-‬‬
‫קמד‬
‫קצג ‪-‬הותיקים‬
‫פא‬
‫קמד‬
‫קצח ‪_2‬דוגית‬
‫קמו‬
‫קמו‬
‫קלד ‪1‬‬
‫מעפילי אגוז ‪16‬‬
‫טירת צבי ‪5‬‬
‫התיבונים ‪33‬‬
‫רינגלבלום ‪7‬‬
‫רינגלבלום ‪7‬‬
‫ילקוט הרועים ‪5‬‬
‫ילקוט הרועים ‪5‬‬
‫מעפילי אגוז ‪52‬‬
‫מעפילי אגוז ‪85‬‬
‫פלקירה ‪10‬‬
‫צונץ ‪7‬‬
‫אשכנזי ‪34‬‬
‫אשכנזי ‪34‬‬
‫אחימאיר אבא ‪26‬‬
‫שלונסקי ‪58‬‬
‫אחימאיר אבא ‪26‬‬
‫שלונסקי ‪58‬‬
‫בית צורי אליהו ‪15‬‬
‫בית צורי אליהו ‪15‬‬
‫רמה ‪5‬‬
‫רמה ‪5‬‬
‫שז"ר זלמן ‪44‬‬
‫הגבור האלמוני ‪17‬‬
‫קמינסקה ‪9‬‬
‫שד' הותיקים ‪3‬‬
‫רינגלבלום ‪7‬‬
‫קמינסקה ‪9‬‬
‫בנימיני אהרון ‪7‬‬
‫מעפילי אגוז ‪64‬‬
‫מעפילי אגוז ‪64‬‬
‫בורמה ‪11‬‬
‫‪03-6957044‬‬
‫‪03-3755959‬‬
‫‪03-6818643‬‬
‫‪03-6818643‬‬
‫‪03-6916135‬‬
‫‪03-6916135‬‬
‫‪03-6310094‬‬
‫‪03-6313742‬‬
‫‪03-6875866‬‬
‫‪03-6811045‬‬
‫‪03-6471556‬‬
‫‪03-6471556‬‬
‫‪03-6424073‬‬
‫‪03-6470678‬‬
‫‪03-6424073‬‬
‫‪03-6470678‬‬
‫‪03-6418494‬‬
‫‪03-6418494‬‬
‫‪03-6485361‬‬
‫‪03-6485359‬‬
‫‪03-6817570‬‬
‫‪03-6825573‬‬
‫‪03-6818614‬‬
‫‪03-6818642‬‬
‫‪03-6817571‬‬
‫‪03-6310223‬‬
‫‪03-6310223‬‬
‫‪03-6826023‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪30‬‬
‫‪24‬‬
‫‪22‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪26‬‬
‫‪23‬‬
‫‪3‬‬
‫‪33‬‬
‫‪28‬‬
‫‪26‬‬
‫‪29‬‬
‫‪16‬‬
‫‪22‬‬
‫‪19‬‬
‫‪25‬‬
‫‪23‬‬
‫‪31‬‬
‫‪22‬‬
‫‪25‬‬
‫‪9‬‬
‫‪23‬‬
‫‪28‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪26‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪29‬‬
‫קעז‬
‫קלד ‪2‬‬
‫קי‬
‫רנח‬
‫צד‬
‫מ‬
‫עז‬
‫ד‬
‫מ‬
‫נא‬
‫נג‬
‫נג‬
‫קנב‬
‫לא‬
‫קנב‬
‫קמב ‪ 2‬שיטה‬
‫קמב‬
‫י‪2‬‬
‫קיח‬
‫קיח‬
‫קח‪1-‬‬
‫קח‪2-‬‬
‫צא‬
‫צא‬
‫עח‬
‫עח‬
‫עה‬
‫עב‬
‫עא‪1-‬‬
‫עא‪2-‬‬
‫צח‬
‫שז"ר זלמן ‪46‬‬
‫בורמה ‪11‬‬
‫מוריץ דניאל ‪3‬‬
‫עירית ‪3‬‬
‫הרטגלס ‪13‬‬
‫מייזל זלמן ‪3‬‬
‫מגן אברהם ‪11‬‬
‫רובינשטיין יצחק ‪5‬‬
‫מייזל זלמן ‪3‬‬
‫חבר הלאומים ‪2‬‬
‫וכטנגוב ‪5‬‬
‫וכטנגוב ‪5‬‬
‫צוקרמן יצחק ‪28‬‬
‫בורלא יהודה ‪2‬‬
‫צוקרמן יצחק ‪28‬‬
‫השיטה ‪7‬‬
‫השיטה ‪76‬‬
‫שד' המעפילים ‪27‬‬
‫דרך דיין משה ‪80‬‬
‫דרך דיין משה ‪80‬‬
‫סמ איתן ‪11‬‬
‫סמ איתן ‪11‬‬
‫עמק איילון ‪12‬‬
‫עמק איילון ‪12‬‬
‫ביצרון ‪19‬‬
‫ביצרון ‪19‬‬
‫ביצרון ‪19‬‬
‫עמינדב ‪26‬‬
‫דרך בר‪-‬לב חיים ‪44‬‬
‫לח"י ‪44‬‬
‫מושיע ‪21‬‬
‫‪03-6818612‬‬
‫‪03-6826023‬‬
‫‪03-6428129‬‬
‫‪03-6594161‬‬
‫‪03-6423671‬‬
‫‪03-5084153‬‬
‫‪03-6818641‬‬
‫‪03-5066211‬‬
‫‪03-5084236‬‬
‫‪03-6818640‬‬
‫‪03-6818608‬‬
‫‪03-6818608‬‬
‫‪03-6310181‬‬
‫‪03-6991150‬‬
‫‪03-0303727‬‬
‫‪03-5375354‬‬
‫‪03-6393590‬‬
‫‪03-6315339‬‬
‫‪03-6310228‬‬
‫‪03-0304716‬‬
‫‪03-0304716‬‬
‫‪03-5615733‬‬
‫‪03-5615733‬‬
‫‪03-5618785‬‬
‫‪03-5625747‬‬
‫‪03-5374308‬‬
‫‪03-6870636‬‬
‫‪03-5377219‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪31‬‬
‫‪27‬‬
‫‪23‬‬
‫‪29‬‬
‫‪26‬‬
‫‪28‬‬
‫‪31‬‬
‫‪29‬‬
‫‪28‬‬
‫‪21‬‬
‫‪28‬‬
‫‪32‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪27‬‬
‫‪6‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪25‬‬
‫‪31‬‬
‫‪26‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪35‬‬
‫‪34‬‬
‫‪21‬‬
‫‪3‬‬
‫‪19‬‬
‫‪40‬‬
‫‪12‬‬
‫נט‬
‫רנח‬
‫ד‬
‫קסד‬
‫צח‬
‫עג‬
‫עג‬
‫לא‪3-‬‬
‫סט‬
‫רג‪1‬‬
‫רג‪3‬‬
‫רא‪1-‬‬
‫ר‪2‬‬
‫ר‪1‬‬
‫קצו‬
‫קנז‬
‫קנז‬
‫קפט‪2‬‬
‫קפט ‪ 1‬אלמוג‬
‫רב‬
‫קסה‬
‫רג‪2-‬‬
‫כז ‪2‬‬
‫סט‬
‫סח‬
‫סח‬
‫סא‬
‫סא‬
‫קס‪2-‬‬
‫קס‪1-‬‬
‫לה‬
‫מיכאל אנג'לו ‪20‬‬
‫עירית ‪3‬‬
‫רובינשטיין יצחק ‪5‬‬
‫רב אשי ‪8‬‬
‫מושיע ‪21‬‬
‫מנדלי מוכר ספרים ‪19‬‬
‫מנדלי מוכר ספרים ‪19‬‬
‫בורלא יהודה ‪4‬‬
‫מושיע ‪23‬‬
‫נגבה ‪7‬‬
‫נגבה ‪7‬‬
‫נגבה ‪7‬‬
‫הרצפלד אברהם ‪20‬‬
‫הרצפלד אברהם ‪20‬‬
‫בירנית ‪3‬‬
‫בן חיל ‪2‬‬
‫בן חיל ‪2‬‬
‫היסמין ‪17‬‬
‫החצב ‪2‬‬
‫נגבה ‪31‬‬
‫נגבה ‪31‬‬
‫נגבה ‪7‬‬
‫הפלמ"ח ‪14‬‬
‫מושיע ‪23‬‬
‫בושם ‪91‬‬
‫בושם ‪91‬‬
‫לובטקין צביה ‪35‬‬
‫לובטקין צביה ‪35‬‬
‫לובטקין צביה ‪35‬‬
‫לובטקין צביה ‪35‬‬
‫רייק חביבה ‪2‬‬
‫‪03-6816997‬‬
‫‪03-6594161‬‬
‫‪03-5066211‬‬
‫‪03-6425368‬‬
‫‪03-5377219‬‬
‫‪03-5223732‬‬
‫‪03-5223732‬‬
‫‪03-6993478‬‬
‫‪03-6395182‬‬
‫‪03-7302744‬‬
‫‪03-6317213‬‬
‫‪03-6310277‬‬
‫‪03-0396647‬‬
‫‪03-0396647‬‬
‫‪03-0304228‬‬
‫‪03-6310287‬‬
‫‪03-6310287‬‬
‫‪03-5714398‬‬
‫‪03-5714398‬‬
‫‪03-7300056‬‬
‫‪03-7306481‬‬
‫‪03-7303167‬‬
‫‪03-5377167‬‬
‫‪03-6310225‬‬
‫‪03-6315338‬‬
‫‪03-6318331‬‬
‫‪03-6318887‬‬
‫‪03-6318887‬‬
‫‪03-6318887‬‬
‫‪03-5374057‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪28‬‬
‫‪26‬‬
‫‪6‬‬
‫‪16‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪10‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪32‬‬
‫‪27‬‬
‫‪16‬‬
‫‪21‬‬
‫‪9‬‬
‫‪31‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪7‬‬
‫‪26‬‬
‫‪28‬‬
‫‪46‬‬
‫‪0‬‬
‫‪28‬‬
‫‪33‬‬
‫‪8‬‬
‫רח‪_3-‬שחף‬
‫רח‪_4-‬עגור‬
‫קפו אקליפטוס‬
‫קפא‬
‫קפ‪2-‬‬
‫י‬
‫קפ‪1-‬‬
‫קסט_‪ 2‬מגל‬
‫נח_‪ 1‬יצהר‬
‫מח‬
‫מה‬
‫קיד‬
‫קפו דקל‬
‫קיד‬
‫קז‬
‫רלו‪-‬סומק‬
‫כט‬
‫כט‬
‫כט‬
‫כד‪-‬דליה‬
‫קז‬
‫כד‪-‬לוטם‬
‫ס' ‪ -‬אדמוני‬
‫קא‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ה‪1-‬‬
‫קא‬
‫קא‬
‫קב‬
‫אשרמן יוסף ‪18‬‬
‫הצבי ‪9‬‬
‫קיציס יוסף ‪28‬‬
‫ירושלמי ‪15‬‬
‫גלוסקין ‪3‬‬
‫שד' המעפילים ‪27‬‬
‫גלוסקין ‪3‬‬
‫בבלי ‪25‬‬
‫הכנסת הגדולה ‪5‬‬
‫בבלי ‪2‬‬
‫בבלי ‪2‬‬
‫שרת משה ‪11‬‬
‫קיציס יוסף ‪28‬‬
‫שרת משה ‪11‬‬
‫אורי ‪9‬‬
‫שז"ר זלמן ‪39‬‬
‫הרב צירלסון ‪6‬‬
‫הרב צירלסון ‪6‬‬
‫הרב צירלסון ‪6‬‬
‫דיזנגוף ‪316‬‬
‫אורי ‪9‬‬
‫דיזנגוף ‪316‬‬
‫מלצ'ט ‪29‬‬
‫אלחנן יצחק ‪2‬‬
‫השחר ‪10‬‬
‫השחר ‪10‬‬
‫השחר ‪10‬‬
‫נצח ישראל ‪12‬‬
‫אלחנן יצחק ‪2‬‬
‫אלחנן יצחק ‪2‬‬
‫קהילת קרקוב ‪7‬‬
‫‪03-7315446‬‬
‫‪03-5720846‬‬
‫‪03-6473183‬‬
‫‪03-5441910‬‬
‫‪03-5468350‬‬
‫‪03-6393590‬‬
‫‪03-5442643‬‬
‫‪03-6020145‬‬
‫‪03-5441591‬‬
‫‪03-5441293‬‬
‫‪03-5441293‬‬
‫‪03-6916127‬‬
‫‪03-6441449‬‬
‫‪03-6916127‬‬
‫‪03-5244606‬‬
‫‪03-5442659‬‬
‫‪03-5442659‬‬
‫‪03-5442659‬‬
‫‪03-5244606‬‬
‫‪03-5173524‬‬
‫‪03-5172502‬‬
‫‪03-5102245‬‬
‫‪03-5104653‬‬
‫‪03-5229188‬‬
‫‪03-5173524‬‬
‫‪03-5173524‬‬
‫‪03-6479826‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫מיוחד‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪29‬‬
‫‪28‬‬
‫‪25‬‬
‫‪23‬‬
‫‪20‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪10‬‬
‫‪23‬‬
‫‪31‬‬
‫‪29‬‬
‫‪32‬‬
‫‪12‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪23‬‬
‫‪35‬‬
‫‪8‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪29‬‬
‫‪25‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫צה‬
‫פד‬
‫פד‬
‫פ‪1-‬‬
‫נז‬
‫נז‬
‫נו ‪1‬‬
‫נו ‪1‬‬
‫נה‬
‫נה‬
‫פט‪2-‬‬
‫פט‪1-‬‬
‫א‬
‫ב‪5‬‬
‫קעד ‪1‬‬
‫קעו ‪1‬‬
‫קעד ‪2‬‬
‫קעו ‪2‬‬
‫קעא‬
‫קעב‬
‫פה ‪ -‬אלמוגן‬
‫רז‪-‬גוזל‬
‫פב‪1‬‬
‫צג ‪1‬‬
‫צג ‪2‬‬
‫קפג ‪2‬‬
‫קפג ‪1‬‬
‫לט ‪1‬‬
‫מג‬
‫לט‬
‫כג‪2‬‬
‫הרב עמיאל ‪22‬‬
‫קיציס יוסף ‪6‬‬
‫קיציס יוסף ‪6‬‬
‫שור ‪15‬‬
‫לוי יצחק ‪24‬‬
‫לוי יצחק ‪24‬‬
‫חת"ם סופר ‪6‬‬
‫חת"ם סופר ‪6‬‬
‫שד' יוצ"ר ‪5‬‬
‫שד' יוצ"ר ‪5‬‬
‫נהרדעא ‪4‬‬
‫נהרדעא ‪4‬‬
‫שפינוזה ‪10‬‬
‫רוזן פנחס ‪69‬‬
‫גליקסברג ‪17‬‬
‫מבוא גרופית ‪8‬‬
‫גליקסברג ‪17‬‬
‫מבוא גרופית ‪8‬‬
‫ברטונוב יהושע ‪7‬‬
‫אבוקה ‪3‬‬
‫גרונר דב ‪15‬‬
‫אלדד הדני ‪11‬‬
‫רמות נפתלי ‪16‬‬
‫ברטונוב יהושע ‪3‬‬
‫ברטונוב יהושע ‪3‬‬
‫עמרי ‪12‬‬
‫עמרי ‪12‬‬
‫המאירי אביגדור ‪8‬‬
‫שניר ‪6‬‬
‫אביגור שאול ‪8‬‬
‫למדן יצחק ‪7‬‬
‫‪03-5467098‬‬
‫‪03-6471350‬‬
‫‪03-6471350‬‬
‫‪03-5467095‬‬
‫‪03-5230487‬‬
‫‪03-5230487‬‬
‫‪03-5223365‬‬
‫‪03-5223365‬‬
‫‪03-5441722‬‬
‫‪03-5441722‬‬
‫‪03-5244625‬‬
‫‪03-5244625‬‬
‫‪03-5226136‬‬
‫‪03-6492009‬‬
‫‪03-6471911‬‬
‫‪03-6494046‬‬
‫‪03-6471911‬‬
‫‪03-6494046‬‬
‫‪03-6474144‬‬
‫‪03-6474144‬‬
‫‪03-6423184‬‬
‫‪03-6477570‬‬
‫‪03-6473813‬‬
‫‪03-6474496‬‬
‫‪03-6486402‬‬
‫‪03-6471698‬‬
‫‪03-6991187‬‬
‫‪03-6473504‬‬
‫‪03-6991187‬‬
‫‪03-6471432‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪24‬‬
‫‪22‬‬
‫‪32‬‬
‫‪22‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪17‬‬
‫‪24‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪29‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫‪4‬‬
‫‪26‬‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫‪13‬‬
‫‪19‬‬
‫‪24‬‬
‫‪7‬‬
‫‪29‬‬
‫‪26‬‬
‫‪21‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪22‬‬
‫‪25‬‬
‫‪31‬‬
‫כג‪1‬‬
‫ל‬
‫כב‪1‬‬
‫ק‪-‬חסידה‬
‫יא‬
‫טו‬
‫קט ‪ -‬הר זיו‬
‫צ_צהלה‬
‫צב‬
‫קפח‬
‫קעח‪1‬‬
‫סח‬
‫כו ארגמנית‬
‫כו אספרגוס‬
‫רלז ‪ -‬הקסמים‬
‫רסד‪-1-‬תמוז‬
‫רסה‪-3-‬אלול‬
‫פב‪2‬‬
‫רלג ‪ -‬נהר הירדן‬
‫רסד‪- 2-‬כסלו‬
‫פה‪-‬בוסתן‬
‫קצו‬
‫כה‪1‬‬
‫לג‬
‫רלח אורין‬
‫סג‬
‫סג‬
‫קלג‬
‫קסו‬
‫קסח‬
‫קנא_סנפיר‬
‫למדן יצחק ‪7‬‬
‫רלב"ג ‪18‬‬
‫בעל העקידה ‪33‬‬
‫ארליך ‪31‬‬
‫הקישון ‪62‬‬
‫רלב"ג ‪18‬‬
‫נשרי צבי ‪5‬‬
‫אבישי ‪3‬‬
‫רפידים ‪10‬‬
‫שז"ר זלמן ‪44‬‬
‫מעפילי אגוז ‪16‬‬
‫בושם ‪91‬‬
‫למדן יצחק ‪18‬‬
‫למדן יצחק ‪18‬‬
‫שז"ר זלמן ‪46‬‬
‫ברון עקיבא ‪4‬‬
‫ברון עקיבא ‪4‬‬
‫רמות נפתלי ‪16‬‬
‫נשרי צבי ‪5‬‬
‫ברון עקיבא ‪4‬‬
‫גרונר דב ‪15‬‬
‫בירנית ‪3‬‬
‫טירת צבי ‪5‬‬
‫פרסיץ שושנה ‪10‬‬
‫צונץ ‪7‬‬
‫מקראי קדש ‪10‬‬
‫מקראי קדש ‪10‬‬
‫אריסטו ‪16‬‬
‫מעפילי אגוז ‪52‬‬
‫צונץ ‪7‬‬
‫בנימיני אהרון ‪7‬‬
‫‪03-6471432‬‬
‫‪03-6395282‬‬
‫‪03-6391715‬‬
‫‪03-6815904‬‬
‫‪03-6475182‬‬
‫‪03-6470740‬‬
‫‪03-6817570‬‬
‫‪03-6310266‬‬
‫‪03-6310225‬‬
‫‪03-6415852‬‬
‫‪03-6415852‬‬
‫‪03-6477570‬‬
‫‪03-6415852‬‬
‫‪03-6436739‬‬
‫‪03-0304228‬‬
‫‪03-6957044‬‬
‫‪03-6902459‬‬
‫‪03-6315336‬‬
‫‪03-6310151‬‬
‫‪03-6595043‬‬
‫‪03-6310094‬‬
‫‪03-6811045‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫מיוחד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪25‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪30‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪25‬‬
‫‪28‬‬
‫‪22‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪24‬‬
‫‪26‬‬
‫‪17‬‬
‫‪27‬‬
‫‪24‬‬
‫‪26‬‬
‫‪19‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪26‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪32‬‬
‫‪25‬‬
‫‪31‬‬
‫‪27‬‬
‫רד‬
‫רד‬
‫ו‬
‫ח‬
‫הנתונים באדיבות האתר "הכל אודות‬
‫מוסדות חינוך"‬
‫מעפילי אגוז ‪89‬‬
‫מעפילי אגוז ‪89‬‬
‫השחר ‪10‬‬
‫גרונימן ‪11‬‬
‫‪03-6310276‬‬
‫‪03-6318157‬‬
‫‪03-5104653‬‬
‫‪03-6413567‬‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫גן ילדים בלבד‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫רגיל‬
‫‪26‬‬
‫‪28‬‬
‫‪20‬‬
‫‪29‬‬