שם החברה - פארק תעשיות עמק חפר

‫מס‪.‬‬
‫מס‪.‬‬
‫החברה‬
‫שם החברה‬
‫שם‬
‫‪.1‬‬
‫‪LLA‬‬
‫‪AM‬‬
‫‪MIIN‬‬
‫‪NA‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪RA‬‬
‫‪A..D‬‬
‫‪D..SS‬‬
‫‪FFLLO‬‬
‫‪W‬‬
‫‪A‬‬
‫‪I‬‬
‫‪R‬‬
‫‪F‬‬
‫‪I‬‬
‫‪L‬‬
‫‪T‬‬
‫‪OW AIR FILTEER‬‬
‫‪RSS‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪O‬‬
‫‪OR‬‬
‫‪RB‬‬
‫‪BiiTT FFR‬‬
‫‪R‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪SS..H‬‬
‫‪H..ggoorreenn‬‬
‫אש‬
‫כיבוי אש‬
‫מערכות כיבוי‬
‫מערכות‬
‫כתובת‬
‫כתובת‬
‫‪))40‬‬
‫טלפון ((‪40‬‬
‫טלפון‬
‫‪))40‬‬
‫פקס ((‪40‬‬
‫פקס‬
‫מייל‬
‫אינטרנט ‪ ++‬מייל‬
‫אתר אינטרנט‬
‫כתובת אתר‬
‫כתובת‬
‫גשר העץ ‪51‬‬
‫‪0337226‬‬
‫‪0337225‬‬
‫גשר העץ ‪5‬‬
‫‪6737526526‬‬
‫‪0337271‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪WWW.ADSLAMINAR.COM‬‬
‫‪www.orbitfr.co.il‬‬
‫גשר העץ ‪53‬‬
‫דרך הכפר ‪,537‬‬
‫כפר ויתקין‬
‫גשר העץ ‪37‬‬
‫‪09-8669686‬‬
‫‪0811146‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪0530666‬‬
‫‪0530653‬‬
‫‪0333326‬‬
‫אבשלום ‪616-1212525‬‬
‫‪0335155‬‬
‫‪0221276‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.shgoren.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.0‬‬
‫אביב‬
‫אביב‬
‫לפרחים‬
‫אריזה לפרחים‬
‫בית אריזה‬
‫בית‬
‫ינג‬
‫קייטרינג‬
‫אבשה קייטר‬
‫אבשה‬
‫המזח ‪3‬‬
‫‪.6‬‬
‫נייר‬
‫שיווק נייר‬
‫א‪.‬ג‪ .‬שיווק‬
‫א‪.‬ג‪.‬‬
‫החריש ‪7‬‬
‫‪.7‬‬
‫אירועיםם‬
‫מרכז אירועי‬
‫אודאון מרכז‬
‫אודאון‬
‫וכנסים‬
‫וכנסים‬
‫סנטר‬
‫אולניק סנטר‬
‫אולניק‬
‫בבניה‬
‫בבניה‬
‫המסיק ‪3‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪0335153‬‬
‫‪63-0331113‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪61-2212661‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ www.olenik.co.il‬בבניה‬
‫‪.9‬‬
‫זון‬
‫אורגניק זון‬
‫אורגניק‬
‫צבי הנחל ‪5‬‬
‫‪6770303206‬‬
‫‪0231727‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.14‬‬
‫פרישמן‬
‫אחים פרישמן‬
‫אחים‬
‫בניה‬
‫חומרי בניה‬
‫חומרי‬
‫אינטרטול‬
‫אינטרטול‬
‫שבבי‬
‫לעיבוד‬
‫מכונות לעיבוד שבבי‬
‫מכונות‬
‫כיבוי‬
‫מערכות‬
‫אירופלם –– מערכות כיבוי‬
‫אירופלם‬
‫בע"מ‬
‫אש בע"מ‬
‫אש‬
‫פטיסרי‬
‫קפה פטיסרי‬
‫בית קפה‬
‫אלה בית‬
‫אלה‬
‫גשר העץ ‪7‬‬
‫‪0335500‬‬
‫‪0335507‬‬
‫המסיק ‪2‬‬
‫‪63-0337711‬‬
‫‪63-0232317‬‬
‫גשר העץ ‪37‬‬
‫בית אריזה אביב‬
‫‪63-0362213‬‬
‫‪63-0361212‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫צבי הנחל ‪3‬‬
‫‪0331115 0331116‬‬
‫רוני אחרק ‪613-1023023‬‬
‫‪61-2213111‬‬
‫‪0333316‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.avsha.co.il‬‬
‫האמנות ‪ 2‬א‪.‬ת‪ .‬החדש‬
‫נתניה ‪33163‬‬
‫מתחם תחנת‬
‫הדלק סונול‪ -‬דרך‬
‫נחל אלכסנדר ‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.10‬‬
‫בע"מ‬
‫וקסמן בע"מ‬
‫אליאס וקסמן‬
‫אליאס‬
‫צבי הנחל ‪52‬‬
‫‪0331203‬‬
‫‪0331211‬‬
‫‪.15‬‬
‫בירה‬
‫מבשלת בירה‬
‫"אלכסנדר" מבשלת‬
‫"אלכסנדר"‬
‫בעמ""‬
‫הבר בעמ‬
‫אביר הבר‬
‫""אביר‬
‫צבי הנחל ‪51‬‬
‫‪673-7623613‬‬
‫‪63-0233667‬‬
‫‪.16‬‬
‫אלמנדוס‬
‫אלמנדוס‬
‫המפעל‬
‫חנות המפעל‬
‫"קמילה" חנות‬
‫"קמילה"‬
‫בחים‬
‫מטבחים‬
‫אלרוס מט‬
‫אלרוס‬
‫גשר העץ ‪33‬‬
‫‪.18‬‬
‫וטכנולוגיות‬
‫הנדסה וטכנולוגיות‬
‫אלרם הנדסה‬
‫אלרם‬
‫בע"מ‬
‫‪ 1992‬בע"מ‬
‫מתקדמות ‪1992‬‬
‫מתקדמות‬
‫בע"מ‬
‫אמיר בע"מ‬
‫אמיר‬
‫רשת‬
‫שרוולי רשת‬
‫יצור שרוולי‬
‫יצור‬
‫נתניה‬
‫א‪.‬נ‪ .‬נתניה‬
‫א‪.‬נ‪.‬‬
‫‪63-1533111‬‬
‫‪63-1533106‬‬
‫‪61-2273271‬‬
‫יבגני ‪613-2213311‬‬
‫‪0336700‬‬
‫‪0331706‬‬
‫בית הראשונים ‪33‬‬
‫‪0233336‬‬
‫‪0233335‬‬
‫גשר העץ ‪32‬‬
‫‪0337333‬‬
‫‪0333675‬‬
‫‪.21‬‬
‫נגרות‬
‫פטאל נגרות‬
‫א‪.‬פ‪.‬י פטאל‬
‫א‪.‬פ‪.‬י‬
‫גשר העץ ‪1‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪M‬‬
‫‪UM‬‬
‫מוסך ‪MIII‬‬
‫בע"מ –– מוסך‬
‫בע"מ‬
‫אוטומטיק‬
‫צ‪ .‬אוטומטיק‬
‫א‪.‬צ‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫בית הראשונים‬
‫‪52‬‬
‫‪63-0231002‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.23‬‬
‫טיב"‬
‫"אריזו טיב"‬
‫"אריזו‬
‫בע"מ‬
‫אריזה‬
‫שירותי‬
‫שירותי אריזה בע"מ‬
‫בע"מ‬
‫טורס בע"מ‬
‫בוריס טורס‬
‫בוריס‬
‫‪0332216‬‬
‫אפי ‪616-1326377‬‬
‫‪63-0330272‬‬
‫ציקי ‪617-7731355‬‬
‫נירית ‪616-7122073‬‬
‫‪63-2726200‬‬
‫‪0332215‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪63-2726207‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫גשר העץ ‪32‬‬
‫‪0332277‬‬
‫‪0332272‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪B‬‬
‫‪BW‬‬
‫‪Wiinneess‬‬
‫ושתיה‬
‫מזון‬
‫סיטונאות‬
‫סיטונאות מזון ושתיה‬
‫בי‪.‬טי‪.‬אי‬
‫בי‪.‬טי‪.‬אי‬
‫איכות‬
‫מתכות איכות‬
‫מרכז מתכות‬
‫מרכז‬
‫בע"מ‬
‫והנדסה‬
‫יעוץ‬
‫ביירון‬
‫ביירון יעוץ והנדסה בע"מ‬
‫המסיק ‪2‬‬
‫‪0231113‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.27‬‬
‫פאב‬
‫ברמינגהם פאב‬
‫‪ .28‬ברמינגהם‬
‫אורי שגיא – ‪613-0713737‬‬
‫גשר העץ ‪1‬‬
‫גשר העץ ‪23‬‬
‫גשר העץ ‪36‬‬
‫‪512133725233‬‬
‫‪63-1533110‬‬
‫‪61-2273532‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.almandos.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.elrameng.com‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫גשר העץ ‪55‬‬
‫‪61-2231322‬‬
‫‪61-2235622‬‬
‫‪www.bti-2xl.com‬‬
‫בית הראשונים‬
‫‪33‬‬
‫צבי הנחל ‪5‬‬
‫‪0330676‬‬
‫‪0333616‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.byron.co.il‬‬
‫עמוס ניר‬
‫‪613-3135101‬‬
‫‪0230265‬‬
‫‪0230251‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪0337536‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.29‬‬
‫בליסניה‬
‫בליסניה‬
‫בית הראשונים ‪0‬‬
‫‪.34‬‬
‫בע"מ‬
‫אלומיניום בע"מ‬
‫בלקוני אלומיניום‬
‫בלקוני‬
‫‪O‬‬
‫‪O..SS..II..ZZ‬‬
‫בע"מ‬
‫ר‪.‬ד‪.‬י בע"מ‬
‫ר‪.‬ד‪.‬י‬
‫בע"מ‬
‫מגנטיק בע"מ‬
‫בנדא מגנטיק‬
‫בנדא‬
‫בבניה‬
‫בבניה‬
‫צבי הנחל ‪1‬‬
‫‪.31‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.waksman.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫התלם ‪5‬‬
‫‪0336637‬‬
‫רפי ‪613-3120701‬‬
‫שלומי ‪613-2166170‬‬
‫‪6723-006-006‬‬
‫‪WWW.BENDA.CO.IL‬‬
‫בבניה‬
‫‪2‬‬
‫‪.32‬‬
‫קייטרינג‬
‫בראף קייטרינג‬
‫בראף‬
‫גשר העץ ‪2‬‬
‫‪0333126‬‬
‫‪0333127‬‬
‫‪.33‬‬
‫בע"מ‬
‫תעשיות בע"מ‬
‫ברגמן תעשיות‬
‫ברגמן‬
‫וטמגן‬
‫מגן וטמגן‬
‫בר‪ --‬מגן‬
‫בר‬
‫ושירותים‬
‫הובלות‬
‫ברגר‬
‫ברגר הובלות ושירותים‬
‫בע"מ‬
‫בע"מ‬
‫רו‬
‫גזפרו‬
‫גזפ‬
‫צבי הנחל ‪53‬‬
‫‪0262636‬‬
‫‪0262633‬‬
‫‪-‬‬
‫בית אריזה אביב‬
‫גשר העץ ‪37‬‬
‫גשר העץ ‪56‬‬
‫‪023315237‬‬
‫‪0230337‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪0353353‬‬
‫‪0353353‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.36‬‬
‫לאירועים‬
‫ציוד לאירועים‬
‫איל ציוד‬
‫גיא איל‬
‫גיא‬
‫החריש ‪1‬‬
‫‪.37‬‬
‫בעץ‬
‫עיצוב בעץ‬
‫גלמר עיצוב‬
‫גלמר‬
‫צבי הנחל ‪2‬‬
‫‪63-0333662‬‬
‫‪61-2001502‬‬
‫‪0233223‬‬
‫‪61-2003312‬‬
‫‪0233221‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.guyayal.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.38‬‬
‫בע"מ‬
‫גרפיקה בע"מ‬
‫גרינליין גרפיקה‬
‫גרינליין‬
‫החריש ‪33‬‬
‫‪0333122‬‬
‫‪0333212‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.39‬‬
‫בע"מ‬
‫אלומיניום בע"מ‬
‫דבי אלומיניום‬
‫דבי‬
‫צבי הנחל ‪33‬‬
‫‪0333223‬‬
‫‪0333221‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.04‬‬
‫ויונטהה‬
‫פרנסיס ויונט‬
‫דנה פרנסיס‬
‫דנה‬
‫אדריכלים‬
‫משרד אדריכלים‬
‫משרד‬
‫דקוליין‬
‫דקוליין‬
‫צבעוני‬
‫טיח צבעוני‬
‫טיח‬
‫החריש ‪36‬‬
‫‪0333771‬‬
‫דנה ‪613-3233023‬‬
‫‪5-766-766-120‬‬
‫‪0333771‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.df-arc.com‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.02‬‬
‫קונדיטוריה‬
‫דקלבאום –– קונדיטוריה‬
‫דקלבאום‬
‫‪.03‬‬
‫חרדון‬
‫אורי חרדון‬
‫האור ‪ --‬אורי‬
‫האור‬
‫כבד‬
‫ורכב כבד‬
‫נגררים ורכב‬
‫נגררים‬
‫בית הראשונים‬
‫‪33‬‬
‫גשר העץ ‪36‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪49‬‬
‫האנגר ‪49‬‬
‫האנגר‬
‫אירועים‬
‫מתחם אירועים‬
‫מתחם‬
‫בית הראשונים ‪7‬‬
‫‪.05‬‬
‫הלבן‬
‫הדוב הלבן‬
‫הדוב‬
‫בגובה‬
‫חוויה‬
‫מתחם‬
‫מתחם חוויה בגובה‬
‫צבי הנחל ‪51‬‬
‫‪.30‬‬
‫‪.35‬‬
‫‪.01‬‬
‫התלם ‪2‬‬
‫‪61-2722036‬‬
‫‪61-2722037‬‬
‫דני מינץ ‪613-3263616‬‬
‫‪0211325‬‬
‫‪0370330‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫אורי חרדון ‪617-7766203‬‬
‫שחם קובי ‪613-2311221‬‬
‫‪63-0331262‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫דין ‪613-1076011‬‬
‫‪63-0210672‬‬
‫‪63-0210672‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫לימור ‪613-7315523‬‬
‫ג'נענע‬
‫סבתא ג'נענע‬
‫סבתא‬
‫יד‬
‫עבודת יד‬
‫פיצות עבודת‬
‫פיצות‬
‫חנות‬
‫חפר‬
‫הוד חפר חנות‬
‫הוד‬
‫בית הראשונים ‪2‬‬
‫‪.07‬‬
‫מפעל‬
‫חפרר מפעל‬
‫הוד חפ‬
‫הוד‬
‫בית הראשונים ‪5‬‬
‫‪0233622‬‬
‫‪0231227‬‬
‫‪0231266‬‬
‫‪0220022‬‬
‫‪.08‬‬
‫השישי‬
‫הטעם השישי‬
‫הטעם‬
‫קונדיטוריה‬
‫קונדיטוריה‬
‫גשר העץ ‪26‬‬
‫‪0352367‬‬
‫‪0317225‬‬
‫‪.06‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪0231131‬‬
‫‬‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.hodhefer.co.il‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.09‬‬
‫טויס‬
‫הפנינג טויס‬
‫הפנינג‬
‫צעצועים‬
‫חנות צעצועים‬
‫חנות‬
‫הרמטרון‬
‫הרמטרון‬
‫‪.51‬‬
‫בע"מ‬
‫עץ בע"מ‬
‫עבודות עץ‬
‫וודוורק עבודות‬
‫וודוורק‬
‫החריש ‪36‬‬
‫‪.52‬‬
‫מגן‬
‫וט מגן‬
‫וט‬
‫צבי הנחל ‪53‬‬
‫‪.53‬‬
‫חשמל‬
‫מוצרי חשמל‬
‫שיווק מוצרי‬
‫ח‪.‬ג‪.‬י שיווק‬
‫ח‪.‬ג‪.‬י‬
‫צבי הנחל ‪1‬‬
‫‪0336321‬‬
‫‪.50‬‬
‫בסידן‬
‫ח‪.‬מ‪ .‬בסידן‬
‫ח‪.‬מ‪.‬‬
‫המזח ‪0‬‬
‫‪61-2232131‬‬
‫‪.55‬‬
‫ברזל‬
‫מחסן ברזל‬
‫ניסים מחסן‬
‫ח‪ .‬ניסים‬
‫ח‪.‬‬
‫גשר העץ ‪33‬‬
‫‪.56‬‬
‫פשיים‬
‫חופשיים‬
‫חקלאים חו‬
‫חקלאים‬
‫גשר העץ ‪37‬‬
‫‪0333223‬‬
‫חיים ‪616-1726770‬‬
‫‪0233262‬‬
‫‪.57‬‬
‫החריש ‪7‬‬
‫‪ 0332667‬עמירם‬
‫אלכסנדרוני ‪616-3111526‬‬
‫‪2337706‬‬
‫‪.54‬‬
‫אלקטרוניים‬
‫רכיבים אלקטרוניים‬
‫רכיבים‬
‫המזח ‪1‬‬
‫‪0235760‬‬
‫‪0235652‬‬
‫גשר העץ ‪2‬‬
‫‪63-0331352‬‬
‫‪63-0330233‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪0333327‬‬
‫ראובן פלח ‪616-1372263‬‬
‫‪0262666‬‬
‫‪0336127‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪0262633‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0331165‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪0336172‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0233267‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪2337705‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪0571365‬‬
‫‪www.tivtaam.co.il‬‬
‫‪www.tivtaam.co.il‬‬
‫עץ‬
‫חרושת עץ‬
‫חרושת‬
‫נגריה‬
‫נגריה‬
‫טכומטר‬
‫טכומטר‬
‫טכוגרפים‬
‫ותיקון טכוגרפים‬
‫כיול ותיקון‬
‫כיול‬
‫רכב‬
‫ושעוני רכב‬
‫ושעוני‬
‫המפעל‬
‫חנות המפעל‬
‫טעם חנות‬
‫טיב טעם‬
‫טיב‬
‫המזח ‪7‬‬
‫‪.64‬‬
‫מפעל‬
‫טעם מפעל‬
‫טיב טעם‬
‫טיב‬
‫המזח ‪1‬‬
‫‪0571366‬‬
‫‪0571362‬‬
‫‪0571666 0571653‬‬
‫‪0571612‬‬
‫‪.61‬‬
‫הנהלה‬
‫משרדי הנהלה‬
‫טעם משרדי‬
‫טיב טעם‬
‫טיב‬
‫צבי הנחל ‪5‬‬
‫‪0571321‬‬
‫‪0571615‬‬
‫‪www.tivtaam.co.il‬‬
‫‪.62‬‬
‫אלומיניום‬
‫עבודות אלומיניום‬
‫טירן עבודות‬
‫טירן‬
‫בע"מ‬
‫בע"מ‬
‫צבי הנחל ‪1‬‬
‫‪.63‬‬
‫קייטרינג‬
‫וצבע קייטרינג‬
‫טעם וצבע‬
‫טעם‬
‫גשר העץ ‪1‬‬
‫‪0233633‬‬
‫‪61-2011501‬‬
‫טירן ‪616-3710551‬‬
‫‪0336201‬‬
‫‪0233633‬‬
‫‪61-2011501‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪0337077‬‬
‫‪.60‬‬
‫בע"מ‬
‫מים בע"מ‬
‫שירותי מים‬
‫י‪.‬ג‪.‬ל שירותי‬
‫י‪.‬ג‪.‬ל‬
‫צבי הנחל ‪0‬‬
‫‪0333555‬‬
‫‪0333553‬‬
‫‪.65‬‬
‫מזון‬
‫גלובוס מזון‬
‫י‪.‬ד‪ .‬גלובוס‬
‫י‪.‬ד‪.‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪taam-vatzeva.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.yagel.co.il‬‬
‫החריש ‪7‬‬
‫‪.66‬‬
‫דיזיינס‬
‫יוניק דיזיינס‬
‫יוניק‬
‫החריש ‪36‬‬
‫‪63-0232572‬‬
‫דליה בן שמחון‬
‫‪0337173‬‬
‫‪0337173‬‬
‫‪.58‬‬
‫‪.59‬‬
‫גשר העץ ‪36‬‬
‫‪0210152‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.67‬‬
‫בע"מ‬
‫ויובל בע"מ‬
‫מיכל ויובל‬
‫ים –– מיכל‬
‫ים‬
‫גשר העץ ‪23‬‬
‫‪0335261 0335263‬‬
‫‪0335260‬‬
‫‪0335262‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.yam-jewellers.com‬‬
‫‪.68‬‬
‫רקנטי‬
‫יקבי רקנטי‬
‫יקבי‬
‫גשר העץ ‪50‬‬
‫אלשי ‪616-7232066‬‬
‫‪0333322‬‬
‫‪0332232‬‬
‫‪.69‬‬
‫טרקטורים‬
‫ירדן טרקטורים‬
‫ירדן‬
‫גשר העץ ‪23‬‬
‫‪0226006‬‬
‫‪0336656‬‬
‫‪.74‬‬
‫כימוקריט‬
‫כימוקריט‬
‫רדימיקס‬
‫רדימיקס‬
‫בע"מ‬
‫בראל‬
‫ל‪.‬ד בראל בע"מ‬
‫ל‪.‬ד‬
‫טעימים‬
‫יאות טעימים‬
‫בריאות‬
‫מוצרי בר‬
‫מוצרי‬
‫אלקטרוניקה‬
‫ליאת אלקטרוניקה‬
‫ליאת‬
‫גשר העץ ‪37‬‬
‫‪0333666‬‬
‫‪0333675‬‬
‫צבי הנחל ‪51‬‬
‫‪0333011‬‬
‫‪0232675‬‬
‫צבי הנחל ‪51‬‬
‫‪.73‬‬
‫ותולי"‬
‫"מגי ותולי"‬
‫"מגי‬
‫קייטרינג‬
‫ארומה קייטרינג‬
‫זןזן ארומה‬
‫בע"מ‬
‫בי‪.‬פי‪.‬אס בע"מ‬
‫מולטיואאקק בי‪.‬פי‪.‬אס‬
‫מולטיו‬
‫‪0235232 0333720‬‬
‫‪0333720 0233251‬‬
‫‪61-7331110‬‬
‫‪0337223‬‬
‫‪61-7330131‬‬
‫גשר העץ ‪37‬‬
‫‪0233025‬‬
‫‪0233072‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.75‬‬
‫פלוס‬
‫‪ 20‬פלוס‬
‫מוסך ‪20‬‬
‫מוסך‬
‫‪.76‬‬
‫עזור‬
‫מוסך עזור‬
‫מוסך‬
‫בית הראשונים‬
‫‪33‬‬
‫גשר העץ ‪56‬‬
‫‪0337757‬‬
‫‪0331703‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.77‬‬
‫ברק‬
‫מוקד ברק‬
‫מוקד‬
‫צבי הנחל ‪5‬‬
‫‪0333237‬‬
‫עזור ‪616-1731313‬‬
‫‪673-3777377‬‬
‫‪0333237‬‬
‫‪0363037‬‬
‫‪.78‬‬
‫בע"מ‬
‫השומרון בע"מ‬
‫מחלבת השומרון‬
‫מחלבת‬
‫החריש ‪52‬‬
‫‪0333200‬‬
‫‪0333775‬‬
‫‪.79‬‬
‫שלישמן‬
‫מטבחי שלישמן‬
‫מטבחי‬
‫גשר העץ ‪1‬‬
‫‪0335527‬‬
‫‪61-2213352‬‬
‫‪-‬‬
‫‪.84‬‬
‫ארכיונים‬
‫עוז ארכיונים‬
‫מי עוז‬
‫מי‬
‫גשר העץ ‪55‬‬
‫‪.81‬‬
‫ספרינקלר‬
‫מיסטר ספרינקלר‬
‫מיסטר‬
‫גשר העץ ‪36‬‬
‫‪0520366‬‬
‫‪0520333‬‬
‫‪0336633‬‬
‫‪0231723‬‬
‫‪613-2175377‬‬
‫‪0336622‬‬
‫‪www.sprinkler.co.il‬‬
‫‪.82‬‬
‫תערובת‬
‫מכון תערובת‬
‫מכון‬
‫רפאל‬
‫אילן רפאל‬
‫אילן‬
‫התעשיות‬
‫פארק‬
‫מנהלת‬
‫מנהלת פארק התעשיות‬
‫המסיק ‪51‬‬
‫‪.80‬‬
‫מערכות‬
‫מ‪.‬נ מערכות‬
‫מ‪.‬נ‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.recanaati-www.recanati-winery.com‬‬
‫‪.71‬‬
‫‪.72‬‬
‫‪.70‬‬
‫‪.83‬‬
‫גשר העץ ‪32‬‬
‫‪www.barellife.co.il‬‬
‫‪WWW.LIATE.COM‬‬
‫צבי הנחל ‪5‬‬
‫בית אולניק‬
‫‪0333122‬‬
‫‪0233105‬‬
‫בית הראשונים ‪3‬‬
‫‪0336555‬‬
‫‪0336262‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.parktaasiyot-hefer.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.mnsys.co.il‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.85‬‬
‫ישראל‬
‫מסורי ישראל‬
‫מסורי‬
‫וגידור‬
‫מתכת וגידור‬
‫מתכת‬
‫פפר‬
‫צ'ילי פפר‬
‫מסעדתת צ'ילי‬
‫מסעד‬
‫בית הראשונים‬
‫‪33‬‬
‫רח' החריש ‪36‬‬
‫‪0265663‬‬
‫‪0265325‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪0331163‬‬
‫‪0331162‬‬
‫גשר העץ ‪37‬‬
‫‪0231012‬‬
‫‪1123631‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.chilipepper.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫המסיק ‪2‬‬
‫‪43-5477579‬‬
‫‪43-6592011‬‬
‫‪.89‬‬
‫אורי‬
‫בלה אורי‬
‫נגריית בלה‬
‫נגריית‬
‫המסיק ‪3‬‬
‫‪6302262‬‬
‫‪6208437‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.94‬‬
‫עופר‬
‫גיא עופר‬
‫נגריית גיא‬
‫נגריית‬
‫בית הראשונים‬
‫‪33‬‬
‫‪0333023‬‬
‫‪0233532‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.guyofer.com‬‬
‫‪.91‬‬
‫נגר‬
‫האחים נגר‬
‫נגריית האחים‬
‫נגריית‬
‫גשר העץ ‪0‬‬
‫‪0331301‬‬
‫‪0331610‬‬
‫‪.92‬‬
‫הקיבוצים‬
‫נעלי הקיבוצים‬
‫נעלי‬
‫גשר העץ ‪36‬‬
‫‪0230001‬‬
‫‪0230002‬‬
‫‪.93‬‬
‫סיגמא‬
‫סיגמא‬
‫צבי הנחל ‪5‬‬
‫‪0332022‬‬
‫‪0332002‬‬
‫‪www.sigmaisl.com‬‬
‫‪.90‬‬
‫ווד‬
‫סימפלי ווד‬
‫סימפלי‬
‫‪.95‬‬
‫ומחשבים‬
‫רשתות ומחשבים‬
‫סיקסק רשתות‬
‫סיקסק‬
‫צבי הנחל ‪35‬‬
‫פינת החריש ‪52‬‬
‫גשר העץ ‪53‬‬
‫‪0337723‬‬
‫‪0337720‬‬
‫‪0332311‬‬
‫‪51230332311‬‬
‫‪[email protected]‬‬‫‪wood.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.96‬‬
‫סנו ‪pprrooffeessssiioonnaall‬‬
‫סנו‬
‫המזח ‪5‬‬
‫‪.97‬‬
‫ועיבוד‬
‫תבניות ועיבוד‬
‫סקאי תבניות‬
‫סקאי‬
‫שבבי‬
‫שבבי‬
‫בע"מ‬
‫סקימולטור בע"מ‬
‫סקימולטור‬
‫החריש ‪7‬‬
‫‪0560566‬‬
‫‪0560565‬‬
‫‪0232350‬‬
‫נאסר נדאף ‪613-0225751‬‬
‫‪0333611‬‬
‫‪0233102‬‬
‫‪www.sanopro.co.il‬‬
‫‪0232350‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0333620‬‬
‫‪www.skimulator.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪673-3365676‬‬
‫‪673-3365677‬‬
‫‪.86‬‬
‫הנדסה‬
‫מקובר הנדסה‬
‫‪ .87‬מקובר‬
‫בע"מ‬
‫ופיתוח‬
‫ופיתוח בע"מ‬
‫מנשה‬
‫משה מנשה‬
‫‪ .88‬משה‬
‫‪.98‬‬
‫המסיק ‪2‬‬
‫ויבואנים‬
‫נציגים ויבואנים‬
‫מה נציגים‬
‫עוצמה‬
‫‪ .99‬עוצ‬
‫כימיקלים‬
‫עבודה‬
‫כלי‬
‫בע"מ כלי עבודה כימיקלים‬
‫בע"מ‬
‫חקלאי‬
‫שיווק חקלאי‬
‫עמיר שיווק‬
‫‪ .144‬עמיר‬
‫בית הראשונים ‪1‬‬
‫חפר‬
‫עמק חפר‬
‫עמק‬
‫אבנר‬
‫ערבה‬
‫‪ .141‬ערבה אבנר‬
‫גשר העץ ‪33‬‬
‫והסעות‬
‫טיולים והסעות‬
‫טיולים‬
‫אריזות‬
‫אלי –– אריזות‬
‫פאר אלי‬
‫‪ .142‬פאר‬
‫צבי הנחל ‪50‬‬
‫פלסטיק‬
‫פלסטיק‬
‫גשר העץ ‪1‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ענבל יפת ‪454-0202646‬‬
‫‪0536327‬‬
‫‪0536366‬‬
‫‪ 0201235‬אבנר‬
‫‪616-1232533‬‬
‫‪0333500‬‬
‫‪0233311‬‬
‫‪www.amir-agricul.co.il‬‬
‫‪ 0260111‬הראל‬
‫‪616-0265103‬‬
‫‪0333100‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.peer-eli.co.il‬‬
‫‪0‬‬
‫בע"מ‬
‫ישראל בע"מ‬
‫פדקו ישראל‬
‫‪ .143‬פדקו‬
‫גלשנים‬
‫קוסס גלשנים‬
‫‪ .140‬פפווקו‬
‫בית הראשונים‬
‫‪51‬‬
‫גשר העץ ‪57‬‬
‫קפה‬
‫פורטופינוו קפה‬
‫‪ .145‬פורטופינ‬
‫קפה‬
‫וחנות קפה‬
‫קליה וחנות‬
‫מפעל קליה‬
‫מפעל‬
‫מליחי‬
‫זכריה‬
‫וצבע‬
‫פחחות‬
‫‪ .146‬פחחות וצבע זכריה מליחי גשר העץ ‪30‬‬
‫צבי הנחל ‪51‬‬
‫‪63-0071111‬‬
‫‪63-0071126‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל מאירוביץ‬
‫‪616-3217773‬‬
‫‪0331302‬‬
‫‪672-3217773‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.focussup.com‬‬
‫‪www.portofino-coffee.com‬‬
‫‪0221156‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0331303‬‬
‫‪0220132‬‬
‫רענן ‪616-7205331‬‬
‫‪61-2051306‬‬
‫‪61-2051306‬‬
‫‪672-3161615‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.bdg.co.il‬‬
‫‪www.speedo.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.fervital.co.il‬‬
‫בע"מ‬
‫אדריכלים בע"מ‬
‫פישר אדריכלים‬
‫‪ .147‬פישר‬
‫החריש ‪52‬‬
‫"ספידו"‬
‫יבואני "ספידו"‬
‫ניל יבואני‬
‫פלג ניל‬
‫‪ .148‬פלג‬
‫דרור‬
‫בן דרור‬
‫קבוצת בן‬
‫קבוצת‬
‫מפעל‬
‫חנות ההמפעל‬
‫חנות‬
‫בע"מ‬
‫ה‬
‫הנדס‬
‫פסגות‬
‫‪ .149‬פסגות הנדסה בע"מ‬
‫החריש ‪33‬‬
‫‪672-3161616‬‬
‫החריש ‪7‬‬
‫‪0233212‬‬
‫‪0233222‬‬
‫פרביטל‬
‫‪ .114‬פרביטל‬
‫המסיק ‪2‬‬
‫‪0331303‬‬
‫‪0332731‬‬
‫תעשיות‬
‫פרונת תעשיות‬
‫‪ .111‬פרונת‬
‫צבי הנחל ‪52‬‬
‫‪0320222‬‬
‫‪0320216‬‬
‫ע"מ‬
‫וכמיקלים בבע"מ‬
‫פריגור וכמיקלים‬
‫‪ .112‬פריגור‬
‫גשר העץ ‪20‬‬
‫‪0337223‬‬
‫‪0337000‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.pronat.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בע"מ‬
‫אויל בע"מ‬
‫מוטור אויל‬
‫פרנס מוטור‬
‫‪ .113‬פרנס‬
‫התלם ‪3‬‬
‫השיש‬
‫צבעי השיש‬
‫‪ .110‬צבעי‬
‫‪5766-765-707‬‬
‫‪63-0522666‬‬
‫‪63-0522633‬‬
‫החריש ‪36‬‬
‫צ‪.‬ל‪.‬ע‬
‫‪ .115‬צ‪.‬ל‪.‬ע‬
‫גשר העץ ‪30‬‬
‫‪0333327‬‬
‫ראובן ‪616-1372263‬‬
‫‪0331115‬‬
‫‪63-0336127‬‬
‫קדימה‬
‫צעד קדימה‬
‫‪ .116‬צעד‬
‫גשר העץ ‪32‬‬
‫ניאופרם‬
‫קבוצת ניאופרם‬
‫‪ .117‬קבוצת‬
‫פרומדיקו‬
‫פרומדיקו‬
‫קיור‬
‫ניאופרם קיור‬
‫ניאופרם‬
‫ג'נמדיקס‬
‫ג'נמדיקס‬
‫‪www.valvoline.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מייל ‪[email protected]‬‬
‫אתר ‪www.cla.co.il‬‬
‫‪www.zktrips.com‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בית הראשונים‬
‫‪56- 2‬‬
‫פארם‬
‫קוסמו פארם‬
‫‪ .118‬קוסמו‬
‫המזח ‪5‬‬
‫תעשיות‬
‫אום תעשיות‬
‫קירשנבאום‬
‫‪ .119‬קירשנב‬
‫בטנה‬
‫בטנה‬
‫בית הראשונים‬
‫‪30‬‬
‫‪0235665‬‬
‫‪63-2726367‬‬
‫‪0331171‬‬
‫‪0337553‬‬
‫‪62-1301101‬‬
‫‪ 0535353‬שלוחה ‪361‬‬
‫‪63-0535323‬‬
‫‪62-1301153‬‬
‫‪63-0560266‬‬
‫‪62-1332132‬‬
‫‪0535331‬‬
‫‪63- 62-1332723‬‬
‫‪0233712‬‬
‫‪63-0560216‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪62-1067315‬‬
‫‪62-1067312‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.promedico.co.il‬‬
‫‪www.cure-mfg.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪1‬‬
‫מוסכים‬
‫קרן מוסכים‬
‫‪ .124‬קרן‬
‫אשכנזי‬
‫אור אשכנזי‬
‫ענת אור‬
‫ענת‬
‫בע"מ‬
‫ר‪.‬ד‪.‬י בע"מ‬
‫‪ .121‬ר‪.‬ד‪.‬י‬
‫בעמק‬
‫רעות בעמק‬
‫‪ .122‬רעות‬
‫תעסוקתי‬
‫מועדון תעסוקתי‬
‫מועדון‬
‫ש‪.‬א‪.‬א‪.‬‬
‫‪ .123‬ש‪.‬א‪.‬א‪.‬‬
‫צבי הנחל ‪2‬‬
‫‪63-1537716‬‬
‫יצחק אשכנזי ‪613-3217717‬‬
‫‪0336637‬‬
‫החריש ‪57‬‬
‫גשר העץ ‪26‬‬
‫‪63-0233520‬‬
‫‪63-1537736‬‬
‫‪0337536‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫גשר העץ ‪22‬‬
‫‪0233555‬‬
‫‪0233111‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פלוס‬
‫דפוס פלוס‬
‫צאיג דפוס‬
‫ש‪.‬ה‪.‬ר צאיג‬
‫‪ .120‬ש‪.‬ה‪.‬ר‬
‫בע"מ‬
‫בע"מ‬
‫גשר העץ ‪57‬‬
‫‪0230111‬‬
‫‪0230636‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.shoar.co.il‬‬
‫דיל‬
‫שופרסל דיל‬
‫‪ .125‬שופרסל‬
‫המזח ‪55‬‬
‫‪0337772‬‬
‫‪0331331‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שורש‬
‫‪ .126‬שורש‬
‫עיצוב‬
‫רהוט‪,‬‬
‫נגרייה‪,‬‬
‫נגרייה‪ ,‬רהוט‪ ,‬עיצוב‬
‫אותה‬
‫שחק אותה‬
‫‪ .127‬שחק‬
‫שעשועים‬
‫פארק שעשועים‬
‫פארק‬
‫ריבובסקי‬
‫את ריבובסקי‬
‫שיף את‬
‫‪ .128‬שיף‬
‫גשר העץ ‪1‬‬
‫‪63-0235225‬‬
‫שמעון אוחיון ‪616-3273277‬‬
‫‪0232335‬‬
‫‪63-0235223‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪51230232335‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫החריש ‪56-53‬‬
‫‪0333010‬‬
‫‪0333071‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫סעיד‬
‫אחמד סעיד‬
‫שיפודי אחמד‬
‫‪ .129‬שיפודי‬
‫מתחם תחנת‬
‫יוניברס‬
‫ש‪.‬מ‪ .‬יוניברס‬
‫‪ .134‬ש‪.‬מ‪.‬‬
‫המסיק ‪1‬‬
‫הדלק סונול דרך‬
‫נחל אלכסנדר ‪0‬‬
‫צבי הנחל ‪51‬‬
‫וארץ"‬
‫"שמים וארץ"‬
‫‪" .131‬שמים‬
‫וכנסים‬
‫אירועים וכנסים‬
‫גןגן אירועים‬
‫אופירה‬
‫שניצל אופירה‬
‫‪ .132‬שניצל‬
‫בית הראשונים‬
‫‪ 23‬פינת הבציר‬
‫גשר העץ ‪0‬‬
‫כימיקלים‬
‫שער כימיקלים‬
‫‪ .133‬שער‬
‫‪0652251‬‬
‫‪0233010‬‬
‫‪0233002‬‬
‫‪61-2220011‬‬
‫‪61-2222122‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪WWW.SMUNIVERSE.CO.IL‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫אופירה ‪613-7152051‬‬
‫בית הראשונים‬
‫‪50‬‬
‫‪0333133‬‬
‫‪0333177‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫הנדסה‬
‫שפיר הנדסה‬
‫‪ .135‬שפיר‬
‫בית הראשונים‬
‫‪50‬‬
‫‪0337063‬‬
‫‪0231730‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫המסיק ‪56‬‬
‫‪62-1501121‬‬
‫‪62-1501166‬‬
‫בע"מ‬
‫הלבשה בע"מ‬
‫תגוס הלבשה‬
‫‪ .136‬תגוס‬
‫החריש ‪2‬‬
‫‪63-1112275‬‬
‫‪61 - 0232673‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.shapir.co.il‬‬
‫בבניה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫כימיקלים‬
‫אביר כימיקלים‬
‫שריג אביר‬
‫‪ .130‬שריג‬
‫‪61-2237170‬‬
‫‪4‬‬
‫טן‬
‫דלק טן‬
‫תחנת דלק‬
‫‪ .137‬תחנת‬
‫המזח ‪1‬‬
‫‪0331300‬‬
‫‪0331300‬‬
‫סלולארית‬
‫תקשורת סלולארית‬
‫‪ .138‬תקשורת‬
‫גשר העץ ‪37‬‬
‫‪0232327‬‬
‫‪0232335‬‬
‫‪www.10ten.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.tcell.co.il‬‬
‫‪9‬‬