fox group

‫כנס משקיעים‬
‫אפריל ‪2013‬‬
‫מידע צופה פני עתיד‬
‫מטרת מצגת זו היא להציג את חברת פוקס ויזל בע"מ (להלן ‪" -‬החברה") על פעילותה ותוצאותיה הכספיות‪.‬‬
‫היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא‬
‫מיועדת למסירת מידע בלבד‪.‬‬
‫המידע המוצג במצגת הינו למטרות נוחות בלבד ואינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה‪ ,‬אינו מחליף‬
‫איסוף וניתוח מידע עצמאי‪ ,‬אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו תחליף לשיקול דעת עצמאי של כל‬
‫משקיע ומשקיע‪ .‬החברה אינה אחראית לשלמות או דיוק המידע והיא לא תישא באחריות לנזק העלול להיגרם‬
‫כתוצאה מהשימוש בו‪ .‬בכל סתירה או אי התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין המידע הרשום בדוחות‬
‫הכספיים של החברה יגבר האמור בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬כוללת מצגת זו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח ‪ .1968 -‬מידע כאמור כולל‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬תחזיות‪ ,‬מטרות‪ ,‬הערכות ואומדנים‪ ,‬המתייחסים לאירועים עתידיים‪ ,‬אשר התממשותם אינה ודאית‬
‫ואינה בשליטת החברה‪ .‬התממשות המידע צופה פני עתיד מושפעת מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות‬
‫החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה‪ ,‬אשר אינם‬
‫ניתנים להערכה מראש ואינם מצויים בהכרח בשליטתה של החברה‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬יש לסייג במיוחד את תחזיות החברה והקבוצה ביחס לקצב הפתיחה‬
‫ולמספר החנויות שיתווספו לרשתות הפועלות כיום‪ .‬וכן את אסטרטגיית הצמיחה למותגים קיימים‪.‬‬
‫פתיחת חנויות נוספות תלויה בתנאי שוק‪ ,‬בביצועי כל אחת מן הרשתות‪ ,‬בגובה דמי השכירות‪ ,‬באיתור‬
‫מיקומים מתאימים‪ ,‬במידת ההשפעה הצפויה על חנויות קיימות‪ ,‬בפתיחת או אי פתיחת מרכזים‬
‫מסחריים חדשים ומועדי פתיחתם וכיוצ"ב גורמים שאינם בשליטתה המלאה של החברה‪ .‬שינויים‬
‫בגורמים כאמור וגורמים נוספים עשויים להשפיע על מספר החנויות שייפתחו ועל קצב פתיחתן‪.‬‬
‫מידע צופה פני עתיד‬
‫קוראי המצגת מוזהרים בזאת כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה‬
‫בעתיד עלולים להיות שונים מאלו אשר הוצגו במסגרת המידע צופה פני‬
‫עתיד אשר נכלל במצגת זו‪ .‬החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות‬
‫תחזיות‪ ,‬נתונים‪ ,‬מידע או הערכות המוזכרים במצגת זו על מנת שישקפו‬
‫אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת‪.‬‬
‫הנהלת קבוצת ‪FOX‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אבי זלדמן – יו"ר קבוצת ‪FOX‬‬
‫הראל ויזל ‪ -‬מנכ"ל קבוצת ‪FOX‬‬
‫רן ארנון ‪ -‬מנכ"ל ‪ FOX‬ישראל‪ 19 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫טליה פורת ‪ -‬מנכ"ל ‪ 3 ,FOX HOME‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫שרון ביטון ‪ -‬מנכ"ל ‪ 12 ,AMERICAN EAGLE‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫אסי ויזל ‪ -‬סמנכ"ל פיתוח מוצר נשים וגברים‪ 19 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫מיכל ריבקינד ‪ -‬סמנכ"ל פיתוח מוצר ילדים ותינוקות‪ 19 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫אלעד ורד ‪ -‬סמנכ"ל ייצור ורכש‪ 13 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫איציק אליאב ‪ -‬סמנכ"ל כספים‪ 3 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫עינת פורטוגלי ‪ -‬סמנכ"ל שיווק ופרסום‪ 6 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫ברק מסה ‪ -‬סמנכ"ל תפעול ולוגיסטיקה ישראל‪ ,‬שנתיים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫דני גאוני ‪ -‬סמנכ"ל מכירות ‪ ,FOX‬הצטרף לפני כשנה לקבוצת ‪FOX‬‬
‫מיקי ברקן ‪ -‬סמנכ"ל השוק הבינלאומי‪ ,‬שנה וחצי בקבוצת ‪FOX‬‬
‫איריס איינהורן ‪ -‬סמנכ"ל משאבי אנוש‪ 5 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫מירב כהן ורויטל לוי ‪ -‬בעלים; אילת לוי פלד ‪ -‬מנכ"ל ‪LALINE‬‬
‫אפי האוס ‪ -‬בעלים ומנכ"לית ‪BILLABONG‬‬
‫אילן חלפון ‪ -‬בעלים ומנכ"ל ‪SACK’S‬‬
‫מותגי הקבוצה‬
‫בינ"ל‬
‫חזון‬
‫להמשיך להיות קבוצת הריטייל החזקה‪ ,‬המובילה‬
‫והרווחית בישראל‪ ,‬הנותנת מענה לקהלים רחבים‬
‫ככל האפשר במגוון תחומים (לא רק אופנה)‪.‬‬
‫אסטרטגיה‬
‫אסטרטגיית הקבוצה‪ :‬להיות השחקן המוביל בכל‬
‫קטגוריה בה הוא פעיל‪.‬‬
‫האסטרטגיה מתבססת על גידול וצמיחה‬
‫בפעילות וברווחיות תוך שימוש במשאבים‬
‫הקיימים‪ ,‬בתוספת עלויות שוליות בלבד‪.‬‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪ ‬דמותה העתידית של קבוצת ‪ FOX‬מורכבת ממספר חברות בתחומי‬
‫פעילות שונים המהוות יחידות רווח והפסד נפרדות‪ ,‬ובראשן מטה מקצועי אחד‪.‬‬
‫‪ ‬התבססות הקבוצה על מספר מנועי צמיחה במקביל‪ ,‬תוך כדי מקסום היתרונות‬
‫של הקבוצה (לוגיסטיקה והפצה‪ ,‬רכש‪ ,‬כספים‪ ,‬ניהול‪ ,‬שיווק‪ ,‬פיתוח קולקציה‪,‬‬
‫מיתוג‪ ,‬מיקומים בקניונים וכדומה) ויצירת סינרגיה ביניהם‪.‬‬
‫‪ ‬היחידות התומכות הקונצרניות – כספים‪ ,‬פרסום ושיווק‪ ,‬תפעול ולוגיסטיקה‬
‫ומשאבי אנוש‪ ,‬מוזילות עלויות‪ ,‬מועילות את תהליך העבודה ומספקות לכל‬
‫החברות בקבוצה את המשאבים הנדרשים ברמה הגבוהה ביותר‪ ,‬בדומה‬
‫לקבוצות קמעונאות מובילות בעולם‪.‬‬
‫מבנה ארגוני‬
‫מנכ"ל הקבוצה‬
‫כספים‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫הום‬
‫שיווק פרסום‬
‫פוקס‬
‫בינלאומי‬
‫אמריקן‬
‫איגל‬
‫לוגיסטיקה ותפעול‬
‫ללין‬
‫סאקס‬
‫בילבונג‬
‫משאבי אנוש‬
‫‪MARCHA‬‬
‫?‬
‫סקירה פיננסית לתוצאות‬
‫פעילות החברה‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫מבנה אחזקות הקבוצה‬
‫*החברה מחזיקה ‪ 50%‬מהון המניות של החברות‪ :‬בילי האוס בע"מ‪ ,‬ללין נרות וסבונים בע"מ וא‪.‬ח ייצור ושיווק אופנה בע"מ‪.‬‬
‫ויזל אחזקות א‪.‬י‪.‬ה‪.‬‬
‫בע"מ‬
‫טריקו פוקס בע"מ‬
‫ממורנד ניהול‬
‫(‪ )1998‬בע"מ‬
‫בעלי עניין אחרים‬
‫הציבור‬
‫‪26.40%‬‬
‫‪25.80%‬‬
‫‪19.68%‬‬
‫‪0.08%‬‬
‫‪28.04%‬‬
‫פוקס ויזל בע"מ‬
‫אופנה ואופנת‬
‫הבית‬
‫בינ"ל‬
‫רשת ישראל‬
‫מרשה בלרינה‬
‫בע"מ‬
‫נתונים פיננסים לשנים ‪ 2009-2012‬מאוחד‬
‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫מכירות‬
‫רווח גולמי‬
‫‪1,200‬‬
‫‪1,064.6‬‬
‫‪600‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪819.1‬‬
‫‪476.5‬‬
‫‪500‬‬
‫‪727.1‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪700‬‬
‫‪610.9‬‬
‫‪593.3‬‬
‫‪416.3‬‬
‫‪400‬‬
‫‪300‬‬
‫‪400‬‬
‫‪299.8‬‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪50.5%‬‬
‫‪57.3%‬‬
‫‪58.2%‬‬
‫‪57.4%‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫רווח נקי‬
‫‪140‬‬
‫‪118.1‬‬
‫‪120‬‬
‫‪104.8‬‬
‫‪100‬‬
‫‪86.8‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪2.2%‬‬
‫‪11.9%‬‬
‫‪12.8%‬‬
‫‪11.1%‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪75.5‬‬
‫‪82.0‬‬
‫‪58.1‬‬
‫‪30.3‬‬
‫‪5.1%‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪8.0%‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪9.2%‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪7.7%‬‬
‫‪2012‬‬
‫עיקרי תוצאות פעילות‬
‫החברה מדווחת על שיא בתוצאותיה לפיהן‪:‬‬
‫מחזור המכירות של הקבוצה חצה לראשונה את רף המיליארד ‪ ₪‬והסתכם לכ‪ 1.1 -‬מיליארד ‪.₪‬‬
‫בנוסף מציינת הקבוצה‪ ,‬כי ללא איחוד יחסי של החברות בנות‪ ,‬מנהלת הקבוצה מחזור מכירות מאוחד של‬
‫כ‪ 1.2 -‬מיליארד ‪.₪‬‬
‫הרווח הנקי בשנת ‪ 2012‬הסתכם לכ‪ 82.0 -‬מיליון ‪ ,₪‬כ‪ 7.7% -‬מהמכירות‪ ,‬גידול של כ‪ 6.5 -‬מיליון ‪₪‬‬
‫בהשוואה לאשתקד‪.‬‬
‫הרווח הגולמי לשנת ‪ 2012‬הסתכם בכ‪ 610.9 -‬מיליון ‪ ,₪‬בהשוואה לרווח של כ‪ 476.5 -‬מיליון ‪ ₪‬בתקופה‬
‫המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫הרווח התפעולי בשנת ‪ 2012‬הסתכם לכ‪ 118.1 -‬מיליון ‪ ,₪‬כ‪ 11.1% -‬מהמכירות‪ ,‬גידול של כ‪ 13.2 -‬מיליון ‪₪‬‬
‫בהשוואה לאשתקד‪.‬‬
‫ההכנסות בשנת ‪ 2012‬עלו בכ‪ 30.0% -‬והסתכמו לכ‪ 1,064.6 -‬מיליון ‪ ,₪‬לעומת כ‪ 819.1 -‬מיליון ‪ ₪‬אשתקד‪.‬‬
‫תזרים מזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת לתקופה הנוכחית הסתכם בכ‪ 107.6 -‬מיליון ‪ ₪‬המהווים כ‪-‬‬
‫‪ 10.1%‬מהמכירות‪ ,‬בהשוואה לכ‪ 96.7 -‬מיליון ‪ ₪‬שהיוו כ‪ 11.8% -‬מההכנסות אשתקד‪ .‬יתרות המזומנים‬
‫עומדים על כ‪ 202.6 -‬מיליון ‪ ₪‬והמזומנים נטו (בניכוי התחייבויות לז"א ולז"ק) עומדים על ‪ 54.6‬מ' ‪.₪‬‬
‫בנוסף‪ ,‬מציינת הקבוצה כי סך תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנים ‪ ,2010-2012‬המצטבר‪ ,‬הסתכם‬
‫בלמעלה מ‪ 300 -‬מ' ‪!₪‬‬
‫נתונים פיננסים ‪ - 2012‬מגזרים‬
‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫‪900.0‬‬
‫‪815.5‬‬
‫מכירות‬
‫‪800.0‬‬
‫‪700.0‬‬
‫‪600.0‬‬
‫‪590.0‬‬
‫‪500.0‬‬
‫‪400.0‬‬
‫‪300.0‬‬
‫‪200.0‬‬
‫‪109.0 107.6‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪55.7‬‬
‫‪62.4‬‬
‫‪71.4‬‬
‫‪79.4‬‬
‫‪0.0‬‬
‫אופנה ואופנת הבית‬
‫באר‬
‫‪90.0‬‬
‫‪80.0‬‬
‫‪80.0‬‬
‫‪75.6‬‬
‫‪1-12 2012‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪70.0‬‬
‫‪60.0‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪9.3% 13.6%‬‬
‫‪10.6%‬‬
‫‪20.8%‬‬
‫‪17.7%‬‬
‫‪16.8%‬‬
‫‪5.0%‬‬
‫‪11.7%‬‬
‫‪22.7‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪9.9‬‬
‫‪10.5‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪9.3‬‬
‫‪0.0‬‬
‫אופנה ואופנת הבית‬
‫באר‬
‫אופנה בחו" ל‬
‫‪1-12 2012‬‬
‫אווירה וטיפוח‬
‫‪1-12 2011‬‬
‫אופנה בחו" ל‬
‫אחרים‬
‫אווירה וטיפוח‬
‫‪1-12 2011‬‬
‫אחרים‬
‫דיבידנד שנתי ואחוז מהרווח הנקי‬
‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪53.1%‬‬
‫‪58.9%‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪50.5%‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪44.4%‬‬
‫‪17.0%‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪84.4%‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪53.0%‬‬
‫‪63.4%‬‬
‫‪49.0‬‬
‫‪50‬‬
‫‪52.0‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20.7‬‬
‫‪23.2‬‬
‫‪20‬‬
‫‪12.9‬‬
‫‪10.3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫דיבידנד למניה‬
‫‪ %‬מרווח נקי‬
‫‪ EBITDA‬ותזרים מזומנים שנתי‬
‫הנתונים שנתיים ומוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫השקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי‬
‫מוחשיים ללא תנועות בהשקעות פיננסיות‬
‫תזרים מפעילות שוטפת‬
‫‪120‬‬
‫‪107.6‬‬
‫‪98.0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪96.7‬‬
‫‪80‬‬
‫‪67.3‬‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪55.3‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪38.1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪37.8‬‬
‫‪27.4‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪29.5‬‬
‫‪12.4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2008‬‬
‫תזרים פנוי לפני החזר הלוואות ודיבידנד‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪EBITDA‬‬
‫‪160‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪132.7‬‬
‫‪50‬‬
‫‪42.9‬‬
‫‪114.3‬‬
‫‪120‬‬
‫‪58.6‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40.3‬‬
‫‪40‬‬
‫‪100‬‬
‫‪10.4%‬‬
‫‪80‬‬
‫‪71.1‬‬
‫‪6.3%‬‬
‫‪15.7%‬‬
‫‪16.2%‬‬
‫‪14.0%‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪149.0‬‬
‫‪140‬‬
‫‪68.6‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪37.6‬‬
‫‪40‬‬
‫‪10.4‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫איתנות פיננסית‬
‫הנתונים שנתיים ומוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫‪300‬‬
‫‪62%‬‬
‫‪-0.6‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫‪ 55%‬יחס הון למאזן‬
‫‪ -0.4‬יחס כיסוי חוב נטו‬
‫‪54%‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫‪255.4‬‬
‫‪250‬‬
‫‪200‬‬
‫‪210.5‬‬
‫‪198.2‬‬
‫‪179.3‬‬
‫‪159.8‬‬
‫‪184.6‬‬
‫‪149.6‬‬
‫‪150‬‬
‫‪126.6‬‬
‫‪100‬‬
‫‪71.5‬‬
‫‪70.9‬‬
‫‪60.9‬‬
‫‪50‬‬
‫‪19.5‬‬
‫‪0‬‬
‫דצמ ' ‪' 09‬‬
‫דצמ ' ‪11‬‬
‫דצמ ' ‪' 10‬‬
‫‪-50‬‬
‫נכסים פיננסים נטו‬
‫התחייבויות‬
‫מזומנים‬
‫דצמ ' ‪' 12‬‬
‫מכירות חנויות זהות‬
‫‪19.00%‬‬
‫‪18.3%‬‬
‫‪17.1%‬‬
‫‪14.00%‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪8.7%‬‬
‫‪9.00%‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪7.1%‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪6.6%‬‬
‫‪4.00%‬‬
‫‪-1.00%‬‬
‫אופנה ואופנת הבית‬
‫גידול מצטבר‬
‫‪36.4%‬‬
‫‪0%‬‬
‫אווירה וטיפוח‬
‫‪25.5%‬‬
‫*חישוב שיעור הגידול במכירות החנויות הזהות בהתאם לדו"ח התקופתי לשנת ‪ 2012‬סעיף ‪3.1.3‬‬
‫יחסים פיננסים‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫תשואת דיבידנד למניה במונחים שנתיים‬
‫‪10.5%‬‬
‫‪9.7%‬‬
‫יחס שוטף‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.6‬‬
‫יחס מהיר‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪ – EBITDA‬מיליוני ‪₪‬‬
‫‪149.0‬‬
‫‪132.7‬‬
‫אחוז ‪ EBITDA‬ממכירות‬
‫‪14.0%‬‬
‫‪16.2%‬‬
‫יחס כיסוי חוב ברוטו‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.4‬‬
‫יחס כיסוי חוב נטו‬
‫‪-0.4‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫ימי מלאי‬
‫‪144.0‬‬
‫‪132.7‬‬
‫ימי אשראי ללקוחות‬
‫‪34.9‬‬
‫‪40.3‬‬
‫מזומנים נטו – מיליוני ‪₪‬‬
‫‪60.9‬‬
‫‪70.9‬‬
‫הון עצמי לסך מאזן‬
‫‪55%‬‬
‫‪54%‬‬
‫הון עצמי – מיליוני ‪₪‬‬
‫‪447.4‬‬
‫‪410.7‬‬
‫שוק ההון‬
‫מניה‬
‫אג"ח‬
‫דירוג‬
‫אופק‬
‫יציב‬
‫‪FOX‬‬
‫‪ ‬במהלך שלוש השנים האחרונות בוצע תהליך של איחוד חנויות מחנויות‬
‫מותג קטנות בודדות לחנויות מאוחדות גדולות של ארבעת המותגים‪:‬‬
‫נשים‪ ,‬גברים‪ ,‬ילדים ותינוקות‪ .‬חנויות בגודל של כ‪ 300 -‬מ"ר המעניקות‬
‫חווית קנייה אחרת‪.‬‬
‫‪ ‬במהלך שלוש השנים האחרונות צומצמו מספר הדגמים בהדרגה מכ‪500 -‬‬
‫דגמים למותג לעונה ל‪ 200 -‬דגמים למותג לעונה ובמקביל הוגדלו הכמות‬
‫ומגוון הצבעים לכל דגם‪.‬‬
‫‪ ‬סידור חנויות לפי קונספט הבייסיק‪ :‬הצגת כל דגם במגוון צבעיו באופן‬
‫מסודר‪ ,‬ברור ונגיש‪.‬‬
‫‪ ‬שפה תקשורתית‪ -‬פרסומית המעבירה את המסר‪.BASIC IS BEAUTIFUL :‬‬
‫‪ ‬היום מועדון ‪ FOX FRIENDS‬הינו מועדון הלקוחות הגדול ביותר בתחום‬
‫הריטייל עם מעל ‪ 750,000‬בתי אב‪.‬‬
‫‪FOX‬‬
‫*‬
‫שנה‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫מס' חנויות‬
‫‪133‬‬
‫כ‪140 -‬‬
‫כ‪145 -‬‬
‫כ‪150 -‬‬
‫אסטרטגיה‬
‫המשך חיזוק מסר הקז'ואל בייסיק – ‪.BASIC IS BEAUTIFUL‬‬
‫מחירים אטרקטיביים לאורך כל השנה‪.‬‬
‫שמירה על רמות מלאי אופטימאליות‪.‬‬
‫מקסום המכירות והרווח הגולמי‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫נתונים‬
‫‪ FOX ‬בינ"ל ממשיכה בימים אלו להעמיק אחיזתה בשווקים הקיימים‬
‫ולהתרחב למדינות חדשות בשווקים אסטרטגים‪.‬‬
‫‪ ‬כיום ‪ FOX‬פעילה ב‪ 14 -‬מדינות עם כ ‪ 250 -‬נקודות מכירה ועשרות‬
‫אחרות כחלק מחנויות קיימות דרך פעילות סיטונאית במספר‬
‫מדינות‪.‬‬
‫‪FOX HOME‬‬
‫‪ ‬הקמת קונספט חנויות לבית המציע חווית קנייה ושירות שטרם נראתה‬
‫כמותה באר ‪.‬‬
‫‪ ‬הצגת מגוון רחב של מוצרים לבית בתחומים‪ :‬מטבח‪ ,‬אירוח ושולחן‪,‬‬
‫אמבטיה‪ ,‬טקסטיל ונוי במחירים אטרקטיביים‪.‬‬
‫‪ ‬השקת ליין מוצרים בשת"פ עם השף חיים כהן בראש השנה ‪.2013‬‬
‫‪ ‬יצירת שפה תקשורתית חדשה תחת הסלוגן‬
‫‪ FOX HOME - DRESS YOUR HOME‬המעבירה את המסר שב‪-‬‬
‫‪ FOX HOME‬כל אחד יכול "להלביש" את הבית שלו לפי טעמו האישי‪.‬‬
‫‪FOX HOME‬‬
‫שנה‬
‫* מס' חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪23‬‬
‫כ‪30 -‬‬
‫כ‪35 -‬‬
‫כ‪40 -‬‬
‫להוביל את שוק מוצרי הבית בישראל תוך שימת דגש על‬
‫חווית הקניה והשירות‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪AMERICAN EAGLE OUTFITTERS‬‬
‫‪ ‬השקת מותג האופנה הבינ"ל הגדולה ביותר שנערכה בישראל‪.‬‬
‫‪ ‬המטרה‪ :‬להיות מותג הג'ינסים המוביל בישראל בקרב הצעירים‬
‫והצעירות‪.‬‬
‫‪ ‬חנויות גדולות בלוקיישנים אסטרטגיים בקניונים המובילים‪.‬‬
‫‪ ‬להוביל את שוק ההלבשה התחתונה לצעירות עם המותג ‪AERIE‬‬
‫הנמצא כרגע בחנויות אמריקן איגל ובהמשך יושק כחנויות ‪STAND‬‬
‫‪.ALONE‬‬
‫‪AMERICAN EAGLE‬‬
‫שנה‬
‫* מספר חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪18‬‬
‫כ‪23 -‬‬
‫כ‪28 -‬‬
‫כ‪33 -‬‬
‫להיות רשת האופנה הבינ"ל לצעירים המובילה בישראל‪.‬‬
‫‪AERIE‬‬
‫שנה‬
‫* מספר חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪-‬‬
‫כ‪5 -‬‬
‫כ‪10 -‬‬
‫כ‪15 -‬‬
‫להיות רשת הלבשה תחתונה לצעירות המובילה בישראל‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪LALINE‬‬
‫‪ ‬מותג טיפוח הגוף מספר ‪ 1‬בישראל‪.‬‬
‫‪ ‬המשך התרחבות ופריסת חנויות מואצת בקניונים ובמרכזים‬
‫המסחריים המובילים בישראל‪.‬‬
‫‪ ‬ליצור פער משמעותי מול המתחרים בשוק‪.‬‬
‫‪ ‬חיזוק‪ ,‬פיתוח והרחבת המותג בשווקים הבינ"ל‪.‬‬
‫‪LALINE‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫שנה‬
‫* מס' חנויות‬
‫בישראל‬
‫‪76‬‬
‫כ‪86 -‬‬
‫כ‪91 -‬‬
‫כ‪95 -‬‬
‫מס' חנויות‬
‫* בשוק הבינ"ל‬
‫‪14‬‬
‫כ‪26 -‬‬
‫כ‪44 -‬‬
‫כ‪64 -‬‬
‫אסטרטגיה‬
‫להמשיך להוביל את שוק טיפוח הגוף בישראל‪.‬‬
‫להתרחב בשוק הבינ"ל בשיטת הזכיינות בלבד‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪SACK’S‬‬
‫‪ ‬רשת הבוטיקים המובילה בישראל‪.‬‬
‫‪ ‬המשך ייצור קולקציות תוך שימת דגש על חדשנות‪ ,‬ייחודיות‬
‫ואיכות ללא פשרות ‪.‬‬
‫‪ ‬המשך התרחבות בקניונים הרלוונטיים לקהל היעד‪.‬‬
‫‪ ‬המשך התרחבות בשוק הבינ"ל הן בבוטיקים במערב אירופה והן‬
‫בחנויות ‪ STAND ALONE‬בקונספט זכיינות כפי שקיים היום ברוסיה‪,‬‬
‫דרום אפריקה ואמסטרדם בשיטת הזכיינות בלבד‪.‬‬
‫‪SACK’S‬‬
‫שנה‬
‫מס' חנויות‬
‫* בישראל‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪15‬‬
‫כ‪18 -‬‬
‫כ‪20 -‬‬
‫כ‪22 -‬‬
‫להמשיך להיות רשת חנויות בוטיק המציגה עיצובים‬
‫אופנתיים לנשים תוך שימת דגש על חדשנות‪ ,‬איכות‬
‫וייחודיות‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪BILLABONG‬‬
‫‪ ‬ביסוס המותג כמותג הגלישה והלייף סטייל המוביל בקרב צעירים‬
‫בישראל‪.‬‬
‫‪ ‬המשך פתיחת חנויות מואצת בקניונים ובמרכזים המסחריים‬
‫המובילים בישראל‪.‬‬
‫‪ ‬פיתוח קונספטים ייחודיים כדוגמת ‪.MARCHA BALLERINA‬‬
‫‪BILLABONG‬‬
‫שנה‬
‫* מס' חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪28‬‬
‫כ‪34 -‬‬
‫כ‪37 -‬‬
‫כ‪40 -‬‬
‫להמשיך להיות רשת חנויות הגלישה והאופנה המובילה‬
‫בישראל שמעבירה חווית תרבות וסגנון חיים ייחודי‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫‪MARCHA BALLERINA‬‬
‫‪ ‬רשת נעליים בקונספט חדש אשר הושקה במר השנה‪.‬‬
‫‪ ‬מותג נעלי בלרינה בהשראה צרפתית‪.‬‬
‫‪ ‬מוקפד בעיצוב ובחומרים‪.‬‬
‫‪ ‬בלרינה אחת ב‪ 24-‬צבעים‪.‬‬
‫‪ ‬מחיר אחד‪.₪99.99 -‬‬
‫‪ ‬צבעים שמתחדשים כל ‪ 3‬חודשים‪.‬‬
‫‪ ‬עד כה מונה הרשת ‪ 9‬סניפים‪.‬‬
‫‪ ‬עד סוף השנה תמנה הרשת כ‪ 20 -‬סניפים‪.‬‬
‫‪MARCHA BALLERINA‬‬
‫שנה‬
‫* מספר חנויות‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪-‬‬
‫כ‪20 -‬‬
‫כ‪30 -‬‬
‫כ‪40 -‬‬
‫להציג תמיד את טרנד הנעליים ה"חם ביותר"‪ ,‬דגם אחד‬
‫במגוון צבעים ובמחיר אטרקטיבי אחד‪.‬‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫אסטרטגיית הצמיחה ‪ -‬קבוצת ‪2013-2015 - FOX‬‬
‫‪ ‬חיזוק המותגים הקיימים‬
‫‪ ‬מנועי צמיחה חדשים‬
‫אסטרטגיית הצמיחה – מותגים קיימים‬
FOX 
FOX HOME 
AMERICAN EAGLE 
LALINE 
SACK’S 
BILLABONG 
MARCHA BALLERINA 
‫אסטרטגיית הצמיחה – מותגים קיימים – סיכום‬
‫*‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫מותג ‪/‬שנה‬
‫‪133‬‬
‫כ‪140 -‬‬
‫כ‪145 -‬‬
‫כ‪150 -‬‬
‫‪FOX HOME‬‬
‫‪23‬‬
‫כ‪30 -‬‬
‫כ‪35 -‬‬
‫כ‪40 -‬‬
‫‪AMERICAN‬‬
‫‪EAGLE‬‬
‫‪18‬‬
‫כ‪23 -‬‬
‫כ‪28 -‬‬
‫כ‪33 -‬‬
‫‪-‬‬
‫כ‪5 -‬‬
‫כ‪10 -‬‬
‫כ‪15 -‬‬
‫‪LALINE ISRAEL‬‬
‫‪76‬‬
‫כ‪86 -‬‬
‫כ‪91 -‬‬
‫כ‪95 -‬‬
‫‪SACK’S ISRAEL‬‬
‫‪15‬‬
‫כ‪18 -‬‬
‫כ‪20 -‬‬
‫כ‪22 -‬‬
‫‪BILLABONG‬‬
‫‪28‬‬
‫כ‪34 -‬‬
‫כ‪37 -‬‬
‫כ‪40 -‬‬
‫‪MARCHA‬‬
‫‪BALLERINA‬‬
‫‪-‬‬
‫כ‪20 -‬‬
‫כ‪30 -‬‬
‫כ‪40 -‬‬
‫‪293‬‬
‫כ‪356 -‬‬
‫כ‪396 -‬‬
‫כ‪435 -‬‬
‫‪FOX ISRAEL‬‬
‫‪AERIE‬‬
‫סה"כ‬
‫*מספר החנויות הצפוי בתום כל שנה‬
‫אסטרטגיית הצמיחה – מותגים קיימים – סיכום‬
‫‪ ‬תוך שלוש שנים צפויה קבוצת ‪ FOX‬לגדול בכ‪ 48% -‬במספר‬
‫החנויות ברשתות הקיימות (לא בשטחי מסחר)‪.‬‬
‫‪ ‬תוך שלוש שנים צפויה קבוצת ‪ FOX‬להמשיך להוביל את השוק‬
‫בכל אחת מהקטגוריות בהן היא פעילה‪.‬‬
‫‪ ‬קבוצת ‪ FOX‬תמשיך למקסם את יתרונותיה כקבוצת הריטייל‬
‫הגדולה בישראל תוך הוזלת עלויות‪ ,‬שימוש במשאבים הקיימים‬
‫והמשך התייעלות‪.‬‬
‫מנועי צמיחה חדשים‪ -‬מועדון הלקוחות המאוחד‬
‫המהלך השיווקי הבא בקרב מועדוני הלקוחות בקבוצה הינו‪:‬‬
‫מועדון הלקוחות המאוחד!‬
‫המועדון המאוחד ישלב את כל מותגי הקבוצה‪.‬‬
‫יעד השקה‪Q4 2013 :‬‬
‫אנו מעריכים שבעקבות מהלך האיחוד נגיע למעל‬
‫מיליון בתי אב במועדון‪.‬‬
‫מועדון הלקוחות המאוחד‬
‫רקע‪:‬‬
‫‪ ‬שוק מועדוני הלקוחות באר התפתח מאוד בשנתיים ‪ -‬שלוש האחרונות‪.‬‬
‫‪ ‬נכון להיום למרבית המותגים הגדולים באר יש מועדון לקוחות פעיל‪.‬‬
‫‪ ‬היום מועדון ‪ FOX FRIENDS‬הינו מועדון הלקוחות הגדול ביותר בתחום‬
‫הריטייל עם מעל ‪ 750,000‬בתי אב‪.‬‬
‫‪ ‬מכאן שהצעד המתבקש הבא הינו השקה של מועדון מאוחד לכל מותגי‬
‫הקבוצה שייצר יתרון גדול על מצב השוק הנוכחי ויעניק ללקוחות ערך מוסף‬
‫אמיתי ותחושת התחדשות‪.‬‬
‫מטרות המועדון המאוחד‬
‫‪ ‬השקת כרטיס ה ‪ LIFE STYLE -‬האמיתי! המשלב מגוון רחב של מותגים‬
‫מתחומי האופנה‪ ,‬הבית והטיפוח‪.‬‬
‫‪ ‬להמשיך להיות קבוצת הריטייל המובילה באר ולהוציא לפועל מהלכים‬
‫שיווקיים חדשנים לתועלת הלקוחות‪.‬‬
‫‪ ‬הענקת הצעות ערך ממוקדות ואטרקטיביות יותר ללקוחות‪.‬‬
‫‪ ‬הגדלת והעמקת נתח השוק של כל אחת מהחברות בקבוצה‪.‬‬
‫‪ ‬הגדלת "נתח הארנק" הכולל באמצעות ‪ CROSS SALE‬בין הרשתות‪.‬‬
‫‪ ‬בקבוצה כיום לפני האיחוד מעל ‪ 1‬מיליון לקוחות‪.‬‬
‫‪ ‬אין ספק כי המועדון המאוחד יביא אליו לקוחות חדשים‪.‬‬
‫‪ ‬מינוף הנכס של מאגר המידע הגדול שברשות הקבוצה‪.‬‬
‫אבני הדרך ‪ -‬המועדון המאוחד‬
‫דמי חבר‬
‫‪ 69‬ש"ח חד פעמי‬
‫הטבה הצטרפות‬
‫‪ 100‬ש"ח מתנה למימוש בחודש העוקב‬
‫באחת מהרשתות בקבוצה‬
‫הטבת יום הולדת‬
‫‪ 30%‬הנחה חד פעמי בחודש יום ההולדת –‬
‫בכל אחת מהרשתות בקבוצה (כלומר ‪ 6‬הטבות‬
‫יום הולדת‬
‫צבירת נקודות‬
‫‪ 10%‬צבירה בכל קנייה‪ ,‬בכל אחת מהרשתות‬
‫בקבוצה (מסכום התשלום בפועל)‬
‫למימוש נדרש מינימום של ‪ 30‬ש"ח ‪FOX CASH‬‬
‫הטבות נוספות‬
‫הטבות ומבצעים בלעדיים לאורך כל השנה‪ ,‬בכל‬
‫אחת מהרשתות בקבוצה‬
‫המועדון המאוחד ‪ -‬סיכום‬
‫לכרטיס המועדון המאוחד יש פוטנציאל‬
‫אדיר למנף את כל אחת מהחברות‬
‫בקבוצה ולהגדיל‬
‫את נתח השוק שלהן‪.‬‬
‫מנועי צמיחה חדשים‬
‫כקבוצת הריטייל הגדולה והמקצועית ביותר בישראל‪,‬‬
‫המתבססת על פעילויות שונות‪ ,‬מגוונות ורווחיות כל אחת בתחומה‪:‬‬
‫אופנה‪ ,‬תחום הבית‪ ,‬תחום הטיפוח ועוד‪ ,‬אנו מרגישים בטוחים‬
‫ובשלים להביא מותגים חדשים חזקים נוספים לישראל‪.‬‬
‫המשך אסטרטגיית הצמיחה‬
‫מה על הפרק‪:‬‬
‫‪ ‬כל מותג מתחום הריטייל רלבנטי לא רק אופנה‪.‬‬
‫‪ ‬מותגים חזקים עם מחזור הכנסות שנתי של ‪ 100‬מליון ‪ ₪‬לפחות‪.‬‬
‫‪ ‬אנו מקבלים כל הזמן פניות מחברות בינ"ל גדולות ששוקלות להיכנס‬
‫לישראל‪ .‬עד היום בחנו מספר חברות גדולות ורציניות ולא מצאנו שהן‬
‫מביאות עימן בשורה אמיתית חדשה המתאימה לקהל הישראלי‪ ,‬לכן‬
‫ויתרנו‪.‬‬
‫‪ ‬אנו מאמינים שקיימים מותגים גדולים וחזקים אשר מתאימים לקהל‬
‫הישראלי‪ ,‬לקניונים ולמרכזים המסחריים הגדולים אשר יכולים להביא עימם‬
‫ערך מוסף‪ .‬את המותגים הללו אנו רוצים לבחון בעתיד להביא לישראל‪.‬‬
‫מבנה ארגוני‬
‫מנכ"ל הקבוצה‬
‫כספים‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫הום‬
‫פוקס‬
‫בינלאומי‬
‫שיווק פרסום‬
‫ללין‬
‫סאקס‬
‫לוגיסטיקה ותפעול‬
‫בילבונג‬
‫אמריקן‬
‫איגל‬
‫משאבי אנוש‬
‫‪Coming Coming‬‬
‫‪MARCHA‬‬
‫‪soon‬‬
‫‪soon‬‬
‫תודה רבה!‬