לקט נתונים לרגל ט"ו בשבט תשע"ה

‫מדינת ישראל‬
‫הודעה לתקשורת‬
‫אתר‪www.cbs.gov.il :‬‬
‫פקס‪02-6521340 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected]:‬‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫ירושלים‪ ,‬י"ד בשבט תשע"ה‬
‫‪ 5‬בפברואר ‪2015‬‬
‫‪026/2015‬‬
‫לקט נתונים לרגל ט"ו בשבט תשע"ה‬
‫‪Selected Data for Tu B'Shvat 2015‬‬
‫לרגל ט"ו בשבט תשע"ה‪ ,‬מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים עדכניים על שטחים של מטעים חדשים‬
‫)מדווחים(‪ ,‬על פירות יבשים ועל פירות וירקות טריים בישראל‪.‬‬
‫•‬
‫שטח הנטיעות החדשות של עצי פרי בשנת ‪ 2014‬הסתכם ב‪ 18.3-‬אלף דונם‪ 24% ,‬פחות מהשטח‬
‫בשנה הקודמת‪ ,‬וב‪ 45%-‬פחות מהשטח בשנת ‪.2012‬‬
‫•‬
‫שטח הנטיעות החדשות של עצי יער בשנת תשע"ד )‪ (2013/14‬הסתכם ב‪ 6,490-‬דונם‪.‬‬
‫•‬
‫תפוקת פרי ההדר בעונת ‪ 2013/14‬הייתה כ‪ 506-‬אלף טון‪ ,‬כמעט ללא שינוי מעונת ‪508) 2012/13‬‬
‫אלף טון(‪ .‬תפוקת פרי ההדר מהווה ‪ 43%‬מכלל תפוקת המטעים‪.‬‬
‫•‬
‫ההוצאה החודשית לתצרוכת של משק בית בישראל על פירות יבשים ופיצוחים בשנת ‪ 2013‬הייתה‬
‫‪ 44.4‬ש"ח‪.‬‬
‫•‬
‫החמישון העליון הוציא פי ‪ 2‬יותר מהחמישון התחתון על פירות יבשים ופיצוחים בשנת ‪.2013‬‬
‫•‬
‫מחירי הפירות היבשים עלו בשנת ‪ 2014‬ב‪.8.2%-‬‬
‫•‬
‫בשנת תשע"ד )‪ ,(2013/14‬קרוב ל‪ 1,000-‬סטודנטים למדו את מקצועות החקלאות‪ ,‬רובם הגדול ‪-‬‬
‫באוניברסיטה העברית‪.‬‬
‫נטיעות‬
‫לוח א ‪ -‬נטיעות חדשות‬
‫שטחי מטעים חדשים )מדווחים(‪ ,‬דונם‪2014-2009 ,‬‬
‫נטיעות חדשות‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪55,501‬‬
‫‪39,224‬‬
‫‪45,546‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪18,255 23,914 33,023‬‬
‫מזה‪:‬‬
‫‪13,814 17,581‬‬
‫פרי הדר‬
‫‪151‬‬
‫‪8,892 14,651‬‬
‫‪7,701‬‬
‫‪16,713‬‬
‫‪2,221‬‬
‫‪649‬‬
‫‪1,236‬‬
‫‪1,334‬‬
‫‪2,713‬‬
‫‪1,658‬‬
‫‪2,065‬‬
‫‪3,699‬‬
‫‪3,019‬‬
‫‪978‬‬
‫שקדים‬
‫‪8,350‬‬
‫ענבים‬
‫‪5,134 10,612‬‬
‫‪6,219‬‬
‫אבוקדו‬
‫‪4,945‬‬
‫‪4,587‬‬
‫‪4,350‬‬
‫‪2,476‬‬
‫זיתים‬
‫‪2,808‬‬
‫‪5,149‬‬
‫‪5,594‬‬
‫‪1,498‬‬
‫‪918‬‬
‫רימונים‬
‫‪1,594‬‬
‫‪1,067‬‬
‫‪1,199‬‬
‫‪765‬‬
‫‪388‬‬
‫‪203‬‬
‫אפרסקים ונקטרינות‬
‫‪2,359‬‬
‫‪3,094‬‬
‫‪4,038‬‬
‫‪3,210‬‬
‫‪3,289‬‬
‫‪485‬‬
‫אגסים‬
‫‪1,000‬‬
‫‪975‬‬
‫‪730‬‬
‫‪738‬‬
‫‪366‬‬
‫‪78‬‬
‫לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל' ‪02-6527845‬‬
‫סך שטח הנטיעות של מטעים חדשים קטן בשנת ‪ 2014‬ב‪ 24%-‬לעומת שנת ‪ ,2013‬וב‪ 45%-‬לעומת שנת ‪.2012‬‬
‫בשטחי הנטיעות החדשות של אפרסקים ונקטרינות חלה ירידה של ‪ ,85%‬באגסים ‪ 79% -‬ובהדרים ‪ .14% -‬לעומת זאת‪ ,‬חלה‬
‫עלייה בנטיעות הענבים )‪ ,(25%‬השקדים )‪ (8%‬והזיתים )‪.(6.5%‬‬
‫נטיעות יער ‪ -‬נתוני קרן קיימת לישראל‬
‫בשנת תשע"ד )‪ (2013/14‬שטח הנטיעות ביערות הסתכם ב‪ 6,490-‬דונם‪ .‬מתוכם‪ 2,730 ,‬דונם היו נטיעות חדשות ו‪3,760-‬‬
‫דונם היו בשטח חידוש יער‪ .‬יצוין כי הנתונים מתייחסים לשנה העברית הקודמת )תשע"ד( ולא לשנה הנוכחית שהיא שנת‬
‫שמיטה‪.‬‬
‫התפלגות הנטיעות‬
‫•‬
‫‪ 83 %‬מינים רחבי עלים‪ ,‬בתוכם מיני חורש ארץ ישראלי )אלונים‪ ,‬אלות‪ ,‬מיני פרי בוסתן כגון זית ואחרים( וכן‬
‫איקליפטוסים‪ ,‬שיטים ואחרים‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 17%‬מינים מחטניים‪ :‬כ‪ 14%-‬אורנים ו כ‪ 3%-‬מיני מחט אחרים )כגון ברושים וארזים(‪.‬‬
‫תפוקת ענף המטעים‬
‫לוח ב ‪ -‬תפוקת‬
‫מטעים‪1‬‬
‫אלפי טון‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫מטעים ‪ -‬סך כולל‬
‫‪1,124‬‬
‫‪1,315‬‬
‫‪1,213‬‬
‫‪1,189‬‬
‫פרי הדר ‪ -‬סך הכל‬
‫‪454‬‬
‫‪587‬‬
‫‪508‬‬
‫‪506‬‬
‫מזה‪:‬‬
‫אשכוליות‬
‫‪183‬‬
‫‪246‬‬
‫‪210‬‬
‫‪224‬‬
‫קליפים‬
‫‪127‬‬
‫‪175‬‬
‫‪151‬‬
‫‪139‬‬
‫מטעים אחרים ‪ -‬סך הכל‬
‫‪670‬‬
‫‪728‬‬
‫‪705‬‬
‫‪681‬‬
‫מזה‪:‬‬
‫תפוחי עץ‬
‫‪111‬‬
‫‪108‬‬
‫‪112‬‬
‫‪77‬‬
‫בננות‬
‫‪109‬‬
‫‪126‬‬
‫‪133‬‬
‫‪126‬‬
‫ענבי מאכל‬
‫‪71‬‬
‫‪75‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫אפרסקים ונקטרינות‬
‫‪40‬‬
‫‪70‬‬
‫‪50‬‬
‫‪52‬‬
‫אבוקדו‬
‫‪70‬‬
‫‪78‬‬
‫‪88‬‬
‫‪91‬‬
‫מנגו‬
‫‪28‬‬
‫‪34‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫משמשים‬
‫‪6.5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫התפוקה הכוללת של ענף המטעים לשנת ‪ 2014‬נאמדה בכ‪ 1.19-‬מיליון טונות‪ ,‬מתוכם ‪ 43%‬פרי הדר ו‪ 57%-‬מטעים אחרים‪.‬‬
‫‪ 1‬מקור הנתונים‪ :‬אומדני מועצת הצמחים‬
‫‪;2‬‬
‫לקט נתונים לרגל ט"ו בשבט תשע"ה ‪02.02.15 2015‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬חלה ירידה של ‪ 2%‬בסך תפוקת המטעים לעומת השנה הקודמת; תפוקת פרי ההדר נותרה דומה לזו שבשנה‬
‫הקודמת ותפוקת מטעים האחרים ירדה ב‪.3.5%-‬‬
‫סחר חוץ‬
‫לוח ג ‪ -‬יבוא לפי ארץ מקור של סוגי פירות יבשים בשנת ‪,2014‬‬
‫סה"כ יבוא לסחורה באלפי דולרים ארה"ב‬
‫סכום‬
‫באלפי‬
‫דולרים‬
‫קוד סחורה‬
‫המדינה ממנה מגיע‬
‫עיקר היבוא‬
‫פירוט המוצרים‬
‫‪0801‬‬
‫‪31,532$‬‬
‫‪0802‬‬
‫‪150,279$‬‬
‫וייטנאם )‪(68%‬‬
‫אגוזי קוקוס‪ ,‬אגוזי ברזיל ואגוזי קשיו‪ ,‬טריים או‬
‫מיובשים‪ ,‬אם מקולפים או לא‬
‫אגוזים אחרים‪ ,‬טריים או מיובשים‪ ,‬אם מקולפים או‬
‫ארה"ב )‪(79%‬‬
‫לא‬
‫‪0803‬‬
‫‪54$‬‬
‫בננות‪ ,‬לרבות מוזגבה )‪ ,(plantain‬טריים או מיובשים‬
‫תאילנד )‪(70%‬‬
‫‪0804‬‬
‫‪7,749$‬‬
‫תמרים‪ ,‬תאנים‪ ,‬אננס‪ ,‬אבוקדו‪ ,‬גויבות‪ ,‬מנגו‬
‫טורקייה )‪(58%‬‬
‫‪0805‬‬
‫‪74$‬‬
‫פרי הדר‪ ,‬טרי או מיובש‬
‫‪0806‬‬
‫‪8,421$‬‬
‫ענבים‪ ,‬טריים או מיובשים‬
‫ארה"ב )‪(71%‬‬
‫‪0813‬‬
‫‪18,441$‬‬
‫פירות‪ ,‬מיובשים‪ ,‬מלבד אלה שבפרטים ‪;0806-0801‬‬
‫ארה"ב )‪(54%‬‬
‫תערובות של אגוזים או פירות מיובשים‬
‫טורקייה )‪(23%‬‬
‫ומנגוסטינים‪ ,‬טריים או מיובשים‬
‫גואטמלה )‪(38%‬‬
‫מצרים )‪(26%‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הנתונים הנם ארעיים‬
‫כולל ביטוח הובלה ‪,‬בערכי‪ CIF‬וללא מסים‬
‫מחירי פירות יבשים‬
‫לוח ד ‪ -‬השינוי באחוזים במחירי הפירות היבשים והפיצוחים‬
‫דצמבר ‪ 2014‬לעומת דצמבר ‪2013‬‬
‫שם הפריט‬
‫אחוז שינוי‬
‫אגוזים ופיסטוקים‬
‫‪2.9‬‬
‫שקדים‬
‫‪1.5‬‬
‫בוטנים‬
‫‪2.4‬‬
‫צימוקים‬
‫‪-6.6‬‬
‫פירות יבשים אחרים )כגון חמוציות‪ ,‬משמש‪ ,‬שזיף(‬
‫‪8.2‬‬
‫‪;3‬‬
‫לקט נתונים לרגל ט"ו בשבט תשע"ה ‪02.02.15 2015‬‬
‫נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית ‪2013‬‬
‫סקר הוצאות משק בית נערך מאז שנות החמישים‪ ,‬ועד לשנת ‪ 1997‬בוצע אחת לחמש שנים לערך‪ .‬משנת ‪ 1997‬ואילך‬
‫מבוצע הסקר באופן שוטף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי שנה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬נדגמו בסקר הוצאות משק הבית ‪ 9,507‬משקי בית המייצגים כ‪ 2,322,000-‬משקי בית באוכלוסייה‪.‬‬
‫סך ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת למשק בית בשנת ‪ 2013‬הייתה ‪ 14,501‬ש"ח‪.‬‬
‫הוצאה חודשית לתצרוכת של משק בית בישראל על פירות יבשים ופיצוחים הייתה ‪ 44.4‬ש"ח‪.‬‬
‫החמישון העליון הוציא פי ‪ 2‬יותר מהחמישון התחתון על פירות יבשים ופיצוחים‪.‬‬
‫ההוצאה החודשית על אגוזים הייתה הגדולה ביותר – ‪ 25.2%‬מסך ההוצאות על פירות יבשים ופיצוחים‪.‬‬
‫גם בחלוקה לחמישונים ההוצאה על אגוזים היא הגדולה ביותר ‪ -‬החל מ‪ 17.6%-‬מסך ההוצאה לפירות יבשים ופיצוחים‬
‫בחמישון העליון ועד ל‪ 30.4%-‬מסך ההוצאה לפירות יבשים ופיצוחים בחמישון התחתון‪.‬‬
‫לוח ה ‪ -‬ההוצאה החודשית הממוצעת על פירות יבשים ופיצוחים בחמישונים של משקי בית‬
‫לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית בש"ח‪2013 ,‬‬
‫!‬
‫השכלה גבוהה‬
‫בשנת תשע"ד )‪ 992 ,(2013/14‬סטודנטים למדו את מקצועות החקלאות הקשורים לתבואת השדה‪ .‬כל הסטודנטים למדו‬
‫באוניברסיטאות )רובם הגדול באוניברסיטה העברית ‪ ,90.0% -‬השאר בטכניון ‪ 4.3% -‬ובאוניברסיטת תל אביב ‪.(5.7% -‬‬
‫סטודנטים אלו למדו את המקצועות‪ :‬מדעי הצמח )‪ ,(35.2%‬הגנת הצומח )‪ ,(21.5%‬מדעי הקרקע והמים )‪ ,(15.2%‬בוטניקה‬
‫)‪ ,(8.0%‬מטעים וצמחי נוי )‪ ,(5.8%‬גנטיקה והשבחה )‪ ,(5.7%‬גידולי שדה וירקות )‪ (4.3%‬והנדסה חקלאית )‪.(4.2%‬‬
‫‪ 52.6%‬מהסטודנטים במקצועות החקלאות למדו לקראת תואר ראשון‪ 25.4% ,‬אחוזים למדו לקראת תואר שני ו‪ 22.0%-‬למדו‬
‫לקראת תואר שלישי‪ .‬לשם השוואה‪ ,‬מכלל הסטודנטים שלמדו באוניברסיטאות ‪ 61.5%‬למדו לקראת תואר ראשון‪29.5% ,‬‬
‫למדו לקראת תואר שני ו‪ 8.0%-‬למדו לקראת תואר שלישי‪ .‬כך‪ ,‬שיעור הלומדים לקראת תואר שלישי בקרב סטודנטים‬
‫במקצועות החקלאות היה הרבה יותר גבוה משיעורם בקרב כלל הסטודנטים באוניברסיטאות‪.‬‬
‫כמעט שני שלישים מהסטודנטים במקצועות החקלאות היו גברים )‪ (64.5%‬והם היוו רוב בלימודים לקראת כל התארים‬
‫האקדמיים‪ .‬לשם השוואה‪ ,‬בקרב כלל הסטודנטים שלמדו באוניברסיטאות שיעור הגברים עמד על ‪ 44.8%‬והם היו מיעוט בכל‬
‫התארים האקדמיים‪.‬‬
‫שיעור הערבים בקרב הסטודנטים במקצועות החקלאות היה ‪ 1.5%‬בלבד‪ .‬לשם השוואה‪ ,‬בקרב כלל הסטודנטים שלמדו‬
‫באוניברסיטאות‪ ,‬שיעור הערבים עמד על ‪.12.0%‬‬
‫‪;4‬‬
‫לקט נתונים לרגל ט"ו בשבט תשע"ה ‪02.02.15 2015‬‬