כסלו תשע“ד, נובמבר 2013 • עיתון המועצה האזורית עמק

‫כסלו תשע“ד‪ ,‬נובמבר ‪ f 2013‬עיתון המועצה האזורית עמק חפר ‪ f‬גיליון מס' ‪308‬‬
‫‪www.hefer.org.il‬‬
‫המועצה הירוקה בארץ לא‬
‫תכוסה בגז וכימיקלים!‬
‫‪4‬‬
‫עמ‘‬
‫המועצה זכתה במקום ראשון בארץ בתחרות הקהילה האקולוגית לשנת ‪ 2013‬ובמקביל‪ ,‬למרבה האבסורד‪ ,‬כאלף מתושבי העמק חסמו את הכניסה‬
‫לכנסת ישראל‪ ,‬במחאה על הכוונה להקים מתקן גז בעמק‬
‫רשת ניקוי יבש ומכבסות‬
‫הגדולה והטובה בישראל‬
‫מהיום מסירת כל תיקוני הסנדלרות‬
‫גם במכבסה שלכם‬
‫ניקוי בגדי קיץ בשקיות וואקום לפני איחסון‬
‫שעות פתיחה‪ :‬א‘≠ה‘ ∞∞‪ ˇ ∞∏:∞∞≠≤∞:‬ו‘ ∞∞‪∞∏:∞∞≠±µ:‬‬
‫‪ f‬ניקוי יבש‬
‫‪ f‬כביסה‬
‫‪ f‬גיהוץ‬
‫‪ ff‬ניקוי שטיחים‬
‫‪ f‬תיקוני תפירה‬
‫‪ f‬תיקוני סנדלרות‬
‫‪ f‬ספות וריפודים‬
‫שירות משלוחים‬
‫קלין≠שופ¨ מרכז מסחרי אלון¨ משמר השרון טל‪∞π≠∏π∏π≥¥µ Æ‬‬
‫מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מ‬
‫אתר האינטרנט של המועצה‬
‫מוקד ∑∞‪±‬‬
‫טלפונים‪¨∞π≠∏π∑≥≥∞≥ :‬‬
‫‪∞π≠∏π∑≥≥∞¥‬‬
‫פקס‪∞π≠∑∑≥∞≤≥∏ :‬‬
‫ראש המינהל האזרחי‪ ,‬תא"ל דוד מנחם‪,‬‬
‫ביקר במט"ש יד חנה‬
‫ראש המינהל האזרחי החדש‪ ,‬תא"ל דוד מנחם‪ ,‬ביקר במתקן‬
‫לטיהור שפכים ביד חנה‪ ,‬שם נפגש עם הנהגת המועצה‪ ,‬כדי‬
‫ללמוד את נושא הנחלים חוצי הגבולות‬
‫בפגישה השתתפו ראש המינהלה לתשתיות מים וביוב במשרד התשתיות ≠ משה‬
‫גרזי¨ מנכ‪¢‬ל רשות ניקוז ונחלים שרון ≠ ניסים אלמון¨ מנכ‪¢‬ל החברה הכלכלית‬
‫עמק חפר≠ איציק גניגר ואנשים וגורמים מקצועיים‪Æ‬‬
‫ראש המועצה¨ שיבח את תא‪¢‬ל מנחם¨ על נכונותו להגיע לפגישה מיד עם היכנסו‬
‫המוקד עומד לשירותך ונותן מענה זמין‬
‫לתקלות ולבירורים כמו גם למצוקות דחופות‬
‫בתחומי הביטחון והשירותים המוניציפאליים¨‬
‫תברואה¨ הנדסה¨ הסעות תלמידים וכו‘‪Æ‬‬
‫המוקד עומד בקשר הדוק עם כל יחידות‬
‫השטח קרי‪ :‬פקחים¨ שיטור¨ גורמים‬
‫ממלכתיים ומנהלי המחלקות במועצה‬
‫האזורית עמק חפר‪Æ‬‬
‫לתפקיד¨ דבר שמעיד על הרצינות בה הוא מתייחס לנושא‪Æ‬‬
‫בין הנושאים שהועלו∫ הביוב הפלסטיני הלא מטופל שמוזרם לנחל שכם ומגיע‬
‫לנחל אלכסנדר¨ הביוב הפלסטיני המטופל אבל באיכות ירודה ביותר והכמויות‬
‫הרבות של הביוב שמוזרמים לנחל בעקבות הכנסת מערכות ביוב לכפרים‪Æ‬‬
‫נ ושא חשוב נווסף שעלה¨ היה העיכוב בהקמת מתקן חדש ומודרני לטיהור‬
‫שפכים¨ שהקמתו מתעכבת עקב קשיים שמערימה המדינה וכן בעיית הפסולת‬
‫הגולמית הנזרקת לנחל בצד הפלסטיני וזורמת עם השיטפונות לנחל אלכסנדר‪Æ‬‬
‫תא‪¢‬ל מנחם¨ שמע ברוב קשב את הדברים שהועלו וסוכם על המשך הידברות בין‬
‫הגורמים המקצועיים¨ במטרה לטפל בבעיות שהועלו‪Æ‬‬
‫תושב יקר‪ ,‬אצלנו‬
‫אתה במוקד!‬
‫מספרי הטלפון‬
‫של אגפי ומחלקות המועצה‪:‬‬
‫ראש המועצה ‪∞π≠∏π∏±∂∞∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫מ"מ וסגן ראש המועצה ‪∞π≠∏π∏±∂∞∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫ע‪ Æ‬ראש המועצה ‪∞π≠∏π∏±∂∞¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫מ זכירות‪Ø‬מנכ‪¢‬ל‪∞π≠∏π∏±∂∞µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫א גף מוניציפלי ‪∞π≠∏π∏±µ≤¥ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫ב יטחון ‪∞π≠∏π∏±µ±πÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫ב ינוי ציבורי ‪∞π≠∏π∏±µ∑≥ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫בריאות ‪∞π≠∏π∏±µ¥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫גבייה ‪±≠∑∞∞≠µ∞∂≠¥∞∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫גזבר ‪∞π≠∏π∏±∂¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫הנהלת חשבונות ‪∞π≠∏π∏±∂¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫ו עדה חקלאית‪∞π≠∏∂∂µ∞∂≤Ø≥ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫ו עדה מקומית ‪∞π≠∏π∏±∂∂±ØµµπÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫חינוך ‪∞π≠∏π∏±∂≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫כונן ביוב ‪∞µ≤≠µ≥∏≤±∞∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫מ בקר המועצה ‪∞π≠∏π∏±∂∑∑ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫מרכזיה ‪∞π≠∏π∏±∂∂∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫מרכז קהילתי ‪∞π≠∏π∏±∂≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫מ שאבי אנוש ‪∞π≠∏π∏±∂∞∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫מ שטרה ‪∞π≠∏π¥∏∑∏≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫ס פורט ‪∞¥≠∂≤µ±∞µ∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫פיקוח ורישוי עסקים ‪∞π≠∏π∏±∂±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫קשרי חוץ ‪∞π≠∏π∏±∂±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫רווחה ‪∞π≠∏π∏±∂±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫שירות וטרינרי ‪∞π≠∏π∏±∂∑∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫שכר ‪∞π≠∏π∏±µ∏± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫ת ברואה ‪∞π≠∏π∏±∂∂µÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫ת חבורה ‪∞π≠∏π∏±∂∑≤ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫"תפוח הפיס" ‪∞π≠∏π∏∂π¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‬‬
‫עמק חפר מצדיעה ומחבקת את מתנדביה‬
‫המועצה ערכה ערב הוקרה מסורתי ומרגש לכ≠∞∞‪ ¥‬מתנדבות ומתנדבים¨ הפו‬
‫עלים בכל תחומי הפעילות של המועצה¨ ©פרט למתמידים ומתנדבי מתנ‪¢‬א להם‬
‫מתקיים ערב הוקרה בנפרד®¨ ביניהם ראשי וחברי הוועדים¨ הממלאים תפקידם‬
‫בהתנדבות‪Æ‬‬
‫המתנדבות והמתנדבים זכו לדברי שבח מהנהגת המועצה‪ Æ‬הודגש כי מדובר בצי‬
‫בור שהנתינה בשבילו היא ערך מרכזי וכי לתרומתם למערכת החינוך¨ למערכת‬
‫הטיפול בקשיש¨ בתרבות ובניהול היישובים¨ אין תחליף‪Æ‬‬
‫המפקחת הארצית בתחום ההתנדבות במשרד הרווחה¨ ד‪¢‬ר גלית שאול¨ תושבת‬
‫כפר חוגלה¨ העלתה על נס את שיעור ההתנדבות הגבוה בעמק חפר¨ דבר המעיד‬
‫על החשיבות הרבה שמעניקה הנהגת המועצה לפרוייקט ההתנדבות¨ על חוסנה‬
‫של הקהילה ועל גאוות היחידה‪ Æ‬בשם המתנדבים נשאה דברים¨ נאווה פלוטקין¨‬
‫מחיבת ציון‪Æ‬‬
‫בקטע האמנותי הופיעה להקת המחול של שלוחת מרכז חפר ושיא הערב היה‬
‫הופעתה של להקת הגבעטרון¨ במבחר שירי ארץ ישראל היפה¨ שסחפה את מאות‬
‫המשתתפים‪Æ‬‬
‫תשלומי ארנונה‬
‫עיתון המועצה האזורית עמק חפר‬
‫עורכת וכתבת‪ :‬רותי כהן‬
‫טלפון‪∞µ≤≠≥∑µ∞∞µ∞ :‬‬
‫אי≠מייל‪[email protected] :‬‬
‫מערכת‪ :‬חינה קורן¨ חיים אלטמן¨ יעל פלד¨‬
‫יעקב כהן¨ רינת זונשיין¨ ז'רר לפונד¨ אורלי גולדשמידט‬
‫צלם המערכת‪ :‬ז'רר לפונד‬
‫עורך מדור מודעות‪ :‬ברכוכבא מדרשי‬
‫פקס‪ ¨∞π≠∏∂∂¥≥∑± :‬נייד‪∞µ≤≠≥∂±≤≤≥∏ :‬‬
‫מייל‪[email protected] :‬‬
‫תוכן המודעות הינו על אחריות המפרסמים‬
‫מו"ל‪ :‬המועצה האזורית עמק חפר‬
‫עיצוב¨ הפקה ועריכה גרפית‪ :‬שחרית עיצובים‬
‫דפוס‪ :‬ידיעות תקשורת‬
‫≤‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר ‪ f‬נובמבר ‪2013‬‬
‫בעקבות פרסומים מטעים בעיתונים שונים‬
‫בהם הוצגו טבלאות המשוות בין תשלומי‬
‫ארנונה של רשויות‪ ,‬אנו מוצאים לנכון‬
‫להעמיד דברים על דיוקם‬
‫הסכום שהוצג בטבלה שערכה חברת ‪ BDI‬ושפורסם בעיתונות כסכום האר‬
‫נונה שגובה המועצה¨ מטעה¨ כי הוא מחבר ביחד שני סוגי ארנונה∫ הארנונה‬
‫שהמועצה גובה עבור השירותים שהיא נותנת ליישובים וכן הארנונה שהמו‬
‫עצה גובה במקום ובעבור הוועדים המקומיים ובתאום איתם¨ עבור השירותים‬
‫שהוועדים נותנים‪Æ‬‬
‫במועצות אזוריות אחרות¨ הוועדים המקומיים גובים בעצמם את הארנונה‬
‫ליישוב ולכן הסכום שהוצג בטבלה ההשוואתית כלל רק את הארנונה שהמו‬
‫עצות האחרות גובות בעבור עצמן‪ Æ‬בסופו של דבר גם במועצות האזוריות‬
‫האחרות התושב משלם סכום הכולל את שתי הארנונות¨ שהוא גבוה ממה‬
‫שהוצג בטבלה‪Æ‬‬
‫לדוגמה∫ במועצה אזורית דרום השרון¨ תשלום הארנונה מורכב מ≠≤≥ שקל‬
‫שגובה המועצה ו≠‪ ±π‬שקל שגובה¨ לדוגמה¨ ועד מקומי גן חיים‪ Æ‬בסה‪¢‬כ משלם‬
‫התושב שם ‪ µ±‬שקל למ‪¢‬ר‪Æ‬‬
‫זאת לעומת המועצה האזורית עמק חפר¨ שגובה בממוצע כ≠∂‪ ¥‬שקל למ‪¢‬ר‬
‫ע בורה ועבור הוועד¨ מתוכם נשארים במועצה רק ‪ ≤±‬שקל והיתר מועבר‬
‫ליישוב‪°‬‬
‫במועצה אזורית לב השרון¨ גובה המועצה ‪ ≥¥Æ¥‬שקל למ‪¢‬ר והוועד המקומי‬
‫כפר הס¨ לדוגמה¨ גובה ≤≤ שקל‪ Æ‬בסה‪¢‬כ משלם התושב שם ‪ µ¥Æ¥‬שקל‪Æ‬‬
‫גם כאן סכום גבוה ממה שמשלם תושב עמק חפר‪Æ‬‬
‫מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ÆÆÆ‬‬
‫בעקבות לחצים בלתי פוסקים של הנהגת המועצה‪ ,‬החל משרד‬
‫הביטחון בעבודות למניעת הצפות בבת חפר‬
‫הלחצים הכבדים שהפעילה הנהגת המועצה על מערכת הביטחון¨ נשאו‬
‫פרי והעבודות למניעת הצפות בבת חפר¨ החלו במלוא המרץ¨ זאת לאחר‬
‫שסוכם הפתרון ההנדסי¨ שימנע הצטברות מים מאחורי חומת הביטחון‬
‫ובכך יימנע שיטפון דומה לזה שהתרחש בחורף שעבר‪Æ‬‬
‫על פי המתווה ההנדסי שהוצג¨ יוסרו ∞≤ מטר משני צידי ערוץ נחל‬
‫ש כם¨ כך שבסך הכל יוסרו ∞‪ ¥‬מטר חומה ובמקומה תוקם גדר רשת‬
‫ביטחונית חשמלית‪ Æ‬דרך הפטרולים תונמך מעל אפיק הנחל על ידי גשר‬
‫אירי¨ בכדי לאפשר זרימה ללא הפרעה בערוץ הנחל‪Æ‬‬
‫בנוסף יינתן מענה ביטחוני במקום קטע החומה שיוסר‪Æ‬‬
‫במהלך מאבקה להשגת הפתרון שגובש¨ פנתה הנהגת המועצה לראש‬
‫הממשלה¨ שר הביטחון ¨ הרמטכ‪¢‬ל¨ המינהל האזרחי והגורמים המקצו‬
‫עיים במערכת הביטחון‪ Æ‬המועצה ורשות הניקוז יעקבו מקרוב אחר ביצוע‬
‫העבודות וקצב התקדמותן‪Æ‬‬
‫הלשכה לקשרי תרבות ישראל ‪ -‬צ'ילה ביקרה בעמק חפר‬
‫משלחת רשמית המייצגת את לשכת קשרי תרבות‬
‫ישראל צ'ילה‪ ,‬החוגגת ‪ 30‬שנה של עבודה התנדבותית‪,‬‬
‫באה לביקור בעמק חפר‬
‫ל אירועים השונים לציון החגיגות¨ הגיעו שני נציגים מצ‪ß‬ילה¨ עו‪¢‬ד‬
‫מ רסאלו אליססלדא¨ המייצג את מכון או‪ß‬היגינס בצ‪ß‬ילה והציירת‬
‫ויויאן מראו¨ המייצגת את ציירי צ‪ß‬ילה¨ שפתחו תערוכה בישראל‪Æ‬‬
‫המשלחת הייתה אורחת משרד החוץ¨ הכנסת¨ קק‪¢‬ל ומועצה אזורית‬
‫עמק חפר¨ שהתברכה בשני גרעינים של יוצאי צ‪ß‬ילה¨ במעברות ובעין‬
‫החורש ושנמצאת בקשרים מיוחדים עם קהילת יוצאי צ‪ß‬ילה בישראל‪Æ‬‬
‫בעמק חפר התקבלו האורחים על ידי הנהגת המועצה‪ Æ‬לאחר מכן ביקרו‬
‫בקיבוץ מעברות¨ שם נפגשו עם וותיקי חלוצי צ‪ß‬ילה¨ אשר היו החלוצים‬
‫הראשונים מהשומר הצעיר¨ שהגיעו בעלייה הבלתי לגלית בשנת ∑‪Ʊπ¥‬‬
‫בהמשך ביקרו בקיבוץ עין החורש ובאפיקי עמק חפר‪Æ‬‬
‫בסיום הביקור העניק מנהל הפרוייקטים של הלשכה לקשרי תרבות‬
‫ישראל צ‪ß‬ילה¨ זאב הגלי¨ חבר עין החורש¨ לאורחים¨ את הספר ‪¢‬השומ‬
‫רים מארץ האנדים‪ ¨¢‬המתמצת את מסלול הצלת הילדים הפליטים מגר‬
‫מניה¨ שהגיעו לצ‪ß‬ילה‪Æ‬‬
‫מתנדבי בת חפר באימון‬
‫כבאות משולב‬
‫אימון משולב התקיים בין יחידת המתנדבים של בת חפר וחניכי‬
‫קורס כבאים בסיסי מחזור ס‪¢‬ו‪Æ‬‬
‫במסגרת האימון¨ שנערך בפיקודו של יובל לב¨ מפקד תחנת ייכון¨‬
‫עברו המשתתפים הדרכה בנושאי כיבוי¨ חילוץ והצלה‪Æ‬‬
‫ב מהלך האימון תורגלו החניכים במספר תרחישים ואירועים‬
‫משולבים‪Æ‬‬
‫‪ 168‬כלי שיט‪ 300 ,‬משתתפים וכ‪ 3000-‬צופים במשט קורקין ה‪17-‬‬
‫המשט ה‪ 17-‬לזכרו של סא"ל יוסי קורקין הי"ד‪ ,‬שנפל באסון השייטת בלבנון‪ ,‬התקיים בשבת בחוף מכמורת‬
‫∞∞≥ משתתפים¨ על ∏∂‪ ±‬כלי שייט מ≠‪ ±µ‬מועדונים וכ≠∞∞∞≥ צופים‬
‫נטלו חלק באירוע‪Æ‬‬
‫מזג האוויר האיר פנים למשתתפים במשט ההצדעה ובתחרויות¨ שהת‬
‫קיימו לאחר טקס הטלת זרי הזיכרון אל המים מספינת ‪¢‬מבואות ים ‪¨¢±‬‬
‫בנוכחות ראש המועצה¨ סגן ראש המועצה¨ אלדד שלם¨ נחום איצקוביץ‪ß‬‬
‫ראש המועצה לשעבר וגבי אשכנזי¨ רמטכ‪¢‬ל לשעבר‪Æ‬‬
‫המועדון בעל הנוכחות הרבה ביותר היה מועדון עמק חפר‪Ø‬מכמורת¨ עם‬
‫≤∏ כלי שייט ו≠≤∏ משתתפים ולאחריו מועדון שייט נהריה¨ עם ‪ ≥±‬כלים‬
‫ו≠‪ ≥±‬משתתפים‪Æ‬‬
‫כן התקיימו מקצי תחרות בדגמי גלשנים שונים ובמקביל¨ על החוף¨‬
‫נערך טורניר כדורעף חופים¨ קט רגל ואטרקציות לילדים‪Æ‬‬
‫המשט אורגן על ידי המועצה¨ ביחד עם מושב מכמורת¨ מועדון השייט‬
‫מכמורת עמק חפר¨ ביה‪¢‬ס למדעי הים רופין¨ בית הספר הימי מבואות ים‬
‫והמרכז הימי מכמורת‪Æ‬‬
‫הבהרה ‪ -‬מגבלות פרסום בתקופת הבחירות‬
‫ה בחירות לראשות המועצה‪ ,‬מליאת המועצה ולוועדים יתקיימו‬
‫ב‪.24.12.13-‬‬
‫ב התאם להנחיות ומגבלות היועץ המשפטי לממשלה חל איסור‬
‫בתקופה זאת לפרסם בעיתון המועצה את תמונתו ושמו של ראש‬
‫המועצה‪.‬‬
‫מערכת העיתון פעלה ותמשיך לפעול על פי הוראות אלו‪.‬‬
‫נובמבר ‪ f 2013‬עלי חפר‬
‫|‬
‫≥‬
‫מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה שיהיה‪ ÆÆÆ‬מה שהיה¨ מה‬
‫מאבק עמק חפר נגד מתקן הגז‬
‫החלטה דרמטית של ועדת הפנים של הכנסת‬
‫בנושא הקמת מתקני זיקוק הגז ביבשה‬
‫יום ג' ‪ - 5.11.13‬ועדת הפנים‪ :‬לא לאשר את‬
‫תוכנית הקמת מתקני הגז היבשתיים‪ ,‬אלא אך‬
‫ורק לאחר אישור הכנסת‪ ,‬ואם לא יעשו כך נשנה‬
‫את החקיקה‬
‫יו‪¢‬ר ועדת הפנים של הכנסת¨ ח‪¢‬כ מירי רגב¨ הכריחה היום את המועצה‬
‫הארצית לתכנון ובנייה¨ לא לאשר את התוכנית להקמת מתקני גז יבש‬
‫תיים¨ ולא לפסוק לפני שוועדת הכנסת דנה בחלופות הים והיבשה באופן‬
‫מעמיק ומפורט¨ משווה בין החלופות ומאשרת כל סעיף בנפרד¨ כל זאת‬
‫על פי בקשתו של ראש מועצת עמק חפר¨ מוועדת הפנים של הכנסת‪Æ‬‬
‫ו עדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת¨ דנה בנושא הקמת מתקני‬
‫זיקוק הגז¨ לקראת הדיון שייערך במועצה הארצית לתכנון ובנייה¨ ביום‬
‫שלישי¨ ה≠≤‪ ±‬בנובמבר ≥‪Æ≤∞±‬‬
‫לדיון הגיעו ראשי המועצות עמק חפר¨ חוף כרמל¨ נציגי מטות המאבק¨‬
‫שזעמו על כך שהמועצה הארצית מקדמת את תוכנית מתקני הגז ביבשה¨‬
‫מבלי לבחון את החלופה לזיקוק מלא של הגז בים ומאשרת תוכנית ליז‬
‫מים מבלי יכולת התנגדות‪ Æ‬בנוסף הגיעו לדיון גם נציגי משרדי הממשלה‬
‫הרלוונטיים‪Æ‬‬
‫יו‪¢‬ר ועדת הפנים¨ ח‪¢‬כ מירי רגב¨ קבעה בהחלטתה¨ כי המועצה האר‬
‫צית לא תוכל לאשר את התוכנית¨ אלא רק לאחר דיון והשוואת חלופות‬
‫מעמיקה¨ בוועדת הפנים של הכנסת‪Æ‬‬
‫ח"כ רגב תקפה את נציגי הממשלה באומרה∫ ‪¢‬אתם רוצים לעקוף את‬
‫בג‪¢‬ץ¨ אתם חושבים שאנחנו רק חברי כנסת¨ אבל אנחנו יודעים לעשות‬
‫הקשרים‪ Æ‬אני אבקש משר הפנים לא להביא את ההחלטה לוועדת השרים‬
‫לפני שהכנסת תחליט¨ ואבקש לחוקק חוק שהמועצה הארצית לתכנון‬
‫ובנייה לא תוכל לאשר החלטות בפרוייקטים תשתיתיים≠לאומיים בסדר‬
‫גודל כזה¨ לפני אישור הכנסת ובניגוד להחלטותיה‪Æ‬‬
‫ח"כ נחמן שי‪¢ :‬לא נשמע לי הגיוני שאין פה שקיפות¨ מדובר בחיים‬
‫ש לנו‪ Æ‬חייבים לחפש דרכים פרלמנטריות ומשפטיות¨ ואם זה ממשיך‬
‫להתנהל כך¨ אנחנו צריכים לחבור למובילי המאבק וללכת איתם לבג‪¢‬ץ‪Æ¢‬‬
‫ח"כ דב חנין‪¢ :‬מפריע ומקומם שבסוגיה כל כך דרמתית¨ הנושא לא‬
‫נבדק כמו שצריך¨ ההחלטה של המועצה הארצית נראית כמו מחטף‪Æ¢‬‬
‫ח"כ זבולון כלפא‪¢ :‬אין סיבה שהמועצה הארצית לא תבחן את הדברים‬
‫באופן רציני‪ Æ‬הדבר חייב לרדת מסדר היום של המועצה‪Æ¢‬‬
‫ח "כ איציק שמולי‪¢ :‬אם בפרוייקטים אסטרטגיים רשויות התכנון‬
‫מוותרות על הליכי תכנון¨ אנחנו צריכים להתייחס לזה בחקיקה‪ Æ‬הדיון‬
‫הפגנת ה‪1000-‬‬
‫במועצה הוא חסר ולקוי‪Æ¢‬‬
‫ראש מועצת עמק חפר‪¢ :‬אני שמח שח‪¢‬כ מירי רגב ושאר חברי הווע‬
‫דה הראו מנהיגות והבינו את מה שאנחנו מסבירים כבר הרבה זמן¨ שאין‬
‫לבצע את התוכנית ללא בדיקה מעמיקה של החלופות‪ Æ‬מנסים להוליך‬
‫אותנו לתוכנית שבה ליזם תהיה אפשרות לעשות מה שהוא רוצה¨ לקבל‬
‫ה יתרים שלתושבים לא תהיה שום סמכות להתנגד‪ Æ‬בבדיקות שערכו‬
‫מומחים מטעמנו¨ עולה כי מתקן יבשתי עולה כמו מתקן ימי¨ וזמן ההקמה‬
‫של מתקן יבשתי ארוך יותר מאשר של מתקן ימי¨ דבר שיקל את הקמת‬
‫הפרוייקט במידה ויבחרו בחלופה הימית‪ Æ‬לא ייתכן שהפרוייקט הכלכלי‬
‫הגדול ביותר במדינת ישראל¨ לא ניבחן כלכלית‪Æ¢‬‬
‫נציגי צה"ל‪¢ :‬כלל לא נתבקשנו לבחון את החלופה הימית‪Æ¢‬‬
‫נציגי משרד הבריאות‪¢ :‬מבחינה בריאותית עדיף טיפול מלא בים‪Æ¢‬‬
‫לקראת הדיון בוועדה קיימה הנהגת המועצה מרתון פגישות תידרוך‬
‫עם שרים וחברי כנסת¨ ביניהם השר להגנת הסביבה¨ עמיר פרץ¨ שרת‬
‫הבריאות¨ יעל גרמן¨ ח‪¢‬כ זבולון כלפא¨ ח‪¢‬כ דב חנין¨ ח‪¢‬כ איציק שמולי‬
‫ואחרים‪Æ‬‬
‫קמפיין חדש‬
‫במקביל יצאה המועצה בקמפיין מסיבי בתקשורת הכתובה והאינטר‬
‫נטית התוקף את הכוונה להקים את המתקן ביבשה ולא בים כפי שקורה‬
‫בארצות רבות‪Æ‬‬
‫הקמפיין מציג את יצחק תשובה כשר האנרגיה החדש של ישראל‪Æ‬‬
‫ב שלב הראשון יעלה הקמפיין בעיתונים ובאתרי האינטרנט‪ Æ‬בשלב‬
‫השני של הקמפיין תופנה אצבע מאשימה אל השרים הספציפיים שמק‬
‫דמים את התוכנית‪Æ‬‬
‫כאלף מתושבי עמק חפר חסמו את הכניסה לכנסת¨ במחאה על הכוונה‬
‫להקים מתקן גז בשטח המועצה‬
‫במסגרת הגברת המאבק נגד הקמת מתקן זיקוק הגז שמתוכנן בשטח‬
‫המועצה והקריאה להעברתו לים¨ יצאו כאלף מפגינים¨ תושבי העמק¨‬
‫ב≠∞≤ אוטובוסים¨ לכביש המוביל לכניסה לכנסת‪ Æ‬בתי הספר¨ מעיין שחר¨‬
‫קריית החינוך ע‪¢‬ש בן גוריון ורמות חפר¨ איפשרו לתלמידים לצאת ולה‬
‫פגין‪Æ‬‬
‫המפגינים נשאו שלטים כגון∫ ‪¢‬כולם יודעים שאפשר לזקק בים‪¢ ¨¢‬מתקן‬
‫זיקוק גז רק בים‪¢ ¨¢‬לא ניתן להרוס את עמק חפר‪¢ ¨¢‬מתקן זיקוק מסכן‬
‫חיי אדם ופוגע אנושות בסביבה‪¢ ¨¢‬זול יותר להקים מתקן בים‪ ¢Æ‬המפגי‬
‫נים החלו לחסום את הציר המרכזי בין משרד האוצר לכנסת והמשטרה‬
‫חסמה את האזור כולו‪ Æ‬במהלך החסימות¨ עיכבה המשטרה שני מפגינים‬
‫ששוחררו מיד עם סיום ההפגנה‪Æ‬‬
‫מספר חברי כנסת יצאו על מנת לשוחח ולהקשיב למפגינים¨ ביניהם‬
‫ח‪¢‬כ דב חנין¨ ח‪¢‬כ תמר זנדברג¨ ח‪¢‬כ מירב מיכאלי וח‪¢‬כ איציק שמולי‬
‫שאמר∫ ‪¢‬היום אתם מפגינים מחוץ לכנסת ובפעם הבאה נקיים כנס חירום‬
‫בתוכה‪ Æ‬ככה עושים שינוי‪ Æ¢‬שמולי סיכם עם הנהלת המועצה ועם מטה‬
‫המאבק על קיום כינוס חירום בכנסת בזמן הקרוב‪Æ‬‬
‫הנהלת מועצת עמק חפר‪¢ :‬היום הוכחנו שאנחנו מסוגלים להוציא‬
‫הרבה מאוד תושבים להפגין נגד ההחלטה האומללה שתסכן את חיינו‬
‫ובריאותנו‪ Æ‬שר האוצר אמר שהאופוזיציה מעכבת את מתקני הגז ≠ אנחנו‬
‫נעכב את הקמת מתקני הגז אם לא יקשיבו לנו‪ °‬אנו חוזרים ואומרים¨‬
‫לא ניתן להקים מתקן זיקוק פטרוכימי ליד הבתים שלנו¨ כולם יודעים‬
‫שאפשר לזקק בים‪Æ¢‬‬
‫מטה מאבק התושבים‪¢ :‬למפגינים שראיתם היום יתווספו עוד אלפים‬
‫וביחד נמנע¨ בגופנו אם צריך¨ את הקמת מתקן הזיקוק‪ Æ‬יש רצון וכוונה‬
‫של אלפים בעמק להצטרף למאבק והממשלה צריכה להבין שאי אפשר‬
‫לקבל החלטה כזאת על גב התושבים‪Æ¢‬‬
‫צילום∫ יאיר ליבנת‬
‫המועצה זכתה במקום ראשון בארץ בתחרות הקהילה האקולוגית לשנת‬
‫‪ 2013‬שמארגנת "ירוק עכשיו" ‪ -‬עמותה סביבתית ללא גבולות‬
‫בטקס צנוע‪ ,‬בהשתתפות פעילים ומתנדבים‪ ,‬שהתקיים‬
‫במועצה‪ ,‬העניקה מנהלת העמותה‪ ,‬יעל ישראל‪ ,‬להנהגת‬
‫המועצה תעודת ההוקרה‬
‫‪ ¢‬בימים אלה¨ בהם נדמה לעיתים שהאתגרים הרבים הניצבים בפני‬
‫כל יישוב¨ רשות ומועצה¨ דוחקים הצידה את הפעילות בנושא איכות‬
‫הסביבה¨ שמחנו לראות את העשייה הברוכה בקהילתכם‪ Æ‬השנה השתתפו‬
‫בתחרות כ≠∞≥ קהילות¨ ביניהן ערים כמו אשקלון וחולון¨ שהציגו מגוון‬
‫רחב ומעניין של פעילויות‪ ¨¢‬אמרה יעל ישראל‪Æ‬‬
‫מתוך נימוקי השופטים‪:‬‬
‫ד‪¢‬ר סיניה נתניהו¨ מדענית ראשית במשרד להגנת הסביבה∫‬
‫‪¢‬רמת הפעילות מתאימה לגודל הקהילה¨ אפילו גבוהה מאוד¨ בהתחשב‬
‫בכמות התושבים‪ Æ‬מגוון הפעילויות מרשים מאוד ואפקטיבי ביותר‪ Æ‬קהל‬
‫היעד מגוון מאוד ואפילו פונה החוצה מהקהילה ©מבקרים וסטודנטים®‬
‫ולא רק פנימה‪Æ¢‬‬
‫ד‪¢‬ר ניצן לוי¨ יו‪¢‬ר פורום היחידות הסביבתיות בישראל∫‬
‫‪¢‬מגוון הפעילויות של המועצה רחב ביותר¨ ועדיין מדובר ב≠‪ ¥±‬ישו‬
‫ב ים ובמאמץ גדול ביותר של המועצה¨ תוך השקעת משאבים‪ Æ‬מתוך‬
‫היכרות עם המציאות של מגוון גדול של ישובים מרוחקים אחד מהשני¨‬
‫יש בכך השקעה¨ הן במחשבה והן במשאבים‪ Æ‬המועצה היתה מהראשונות‬
‫שהנהיגו הפרדה במקור¨ לא רק לשני זרמים¨ אלא לזרמים נוספים ולא‬
‫‪¥‬‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר ‪ f‬נובמבר ‪2013‬‬
‫מעטים¨ מראה דוגמא אישית בבניין המועצה¨ נכנסת גם לענייני תחבו‬
‫רה ירוקה¨ בנייה ירוקה¨ חיסכון במשאבים והפעלת הקהילה‪ Æ‬על ההיקף¨‬
‫המגוון¨ ההגעה לכל ‪ ¥±‬היישובים ≠ מגיע להם מקום ראשון‪Æ¢‬‬
‫ג‪ß‬קי לוי¨ עיתונאי¨ איש תקשורת ותיאטרון∫‬
‫‪¢‬עמק חפר ≠ כי בסופו של דבר כך זה צריך להתרחש‪ Æ‬מערכתי‪ Æ‬כולל‬
‫ולא נסמך רק על כמה משוגעים לדבר‪ Æ‬התרשמתי עמוקות¨ מהאתגרים‬
‫ו מההתמודדות עימם‪ Æ‬הנתונים על אחוזי הפסולת הממוחזרת בשלוש‬
‫השנים האחרונות¨ פשוט מאלפים‪Æ¢‬‬
‫צוות השיפוט השנה כלל גם את דליק ווליניץ ≠ שחקן¨ במאי ואיש‬
‫תקשורת¨ זוכה פרס הגלובוס הירוק ≥‪ ≤∞±‬מטעם ארגוני הסביבה ביש‬
‫ראל‪ Æ‬גב‪ ß‬יעל ישראל ≠ מנכ‪¢‬לית ‪¢‬ירוק עכשיו‪ ¢‬ישעי לוביץ ≠ הוגה התח‬
‫רות ורכז חינוך וקהילה לשעבר בעמותת ‪¢‬ירוק עכשיו‪Æ¢‬‬
‫הנהגת המועצה∫‬
‫‪ ¢‬אין דבר משמח יותר מהעובדה שגורמים חיצוניים ואובייקטיביים‬
‫מוצאים לנכון לבחון את פעילותינו ולדרג אותה כטובה ביותר בארץ‪Æ‬‬
‫אבל אנחנו לא שוקטים על השמרים וממשיכים לבדוק את עצמנו ולה‬
‫שתפר תוך כדי תנועה‪ Æ‬יש להעלות על נס את העשייה של המתנדבים‬
‫והפעילים ואת ההיענות של התושבים¨ בלעדיהם יישום תוכנית ההפרדה‬
‫במקור לא היה מתרחש‪Æ¢‬‬
‫נ ציגת המתנדבים והפעילים הירוקים¨ שלי ליפ מגן יאשיה¨ תיארה‬
‫במילים נרגשות את שיתוף הפעולה עם המועצה ואת הרוח הגבית שמק‬
‫בלים הפעילים¨ לא רק לפרוייקט ההפרדה במקור¨ אלא גם לפרוייקטים‬
‫חדשניים בתחום הקיימות¨ כמו ‪¢‬מקום טוב לחיות‪ ¨¢‬פעילות נאמני נחל‬
‫אלכסנדר¨ שיקום תל קקון ועוד‪ Æ‬עוד שיבחה שלי את פעילותה של רכזת‬
‫איכות הסביבה חינוך והסברה בקהילה¨ ענת בן דרור‪Æ‬‬
‫עמותת ‪¢‬ירוק עכשיו‪ ¢‬שמה לה למטרה לנסות לשפר את איכות הסבי‬
‫ב ה בכל אזורי הארץ ובכל ההיבטים וללא הבחנה בין שטחים בשלי‬
‫טה ישראלית¨ ישראלית למחצה¨ או תחת שלטון הרשות הפלסטינית‪Æ‬‬
‫עמותת ‪¢‬ירוק עכשיו‪ ¢‬רואה עצמה כגוף מתווך¨ מעצים ומחבר בין יחידים‬
‫לקהילות וארגונים‪Æ‬‬
‫ליאורה ניצן¨ מרכזת בכירה לחינוך וקהילה במשרד להגנת‬
‫הסביבה∫‬
‫‪¢‬אנו עוקבים מקרוב אחרי העשייה שלכם וראוי לציין שיש כאן ניהול‬
‫סביבתי נכון ויש לשבח את בעלי התפקידים שעושים מלאכתם באמונה‪Æ¢‬‬
‫מוזמנים לבקר‬
‫במחסן הטכני בכפר ויתקין‬
‫הכל למשק¨ לעסק¨ לבית ולגינה‬
‫מחלקת ”טמבור“´מכונת גיוון‬
‫נעלי ובגדי עבודה‬
‫ביגוד לכל המשפחה‬
‫חדש‪°‬‬
‫ציוד בסיסי לחייל‬
‫שיכפול‬
‫טקסטיל וטיפוח אישי‬
‫מפתחות‬
‫ציוד ואוכל לחיות‬
‫פתוח כל יום רצוף‬
‫מ≠∞∞‪∞∏:∞∞≠±π:‬‬
‫מחכים לכם‪°°°‬‬
‫טל‪∞π≠∏∂∂π∞π∏ Æ‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מדור משפטי‬
‫משרד עורכי דין‬
‫ארז אוריון & אדר אלוני ≠ חנן‬
‫הסדר משפחתי ≠ העברה נכונה של הנחלה‬
‫והמשק החקלאי לדור הבא‬
‫ייעוץ משפטי ומיסוי¨ ירושות וצוואות‬
‫רחוב המחלבה¨ ת‪Æ‬ד ≥≤‪ ¥‬כפר ויתקין ∞∞≤∞‪¥‬‬
‫טל‪ ¨∞π≠∏∂∂≥≥±∞ :‬פקס‪∞π≠∏∂∂≥≥±7 :‬‬
‫דוא“ל‪[email protected] :‬‬
‫אולפני ‪VP‬‬
‫לעולם לא מאוחר מידי‪ÆÆÆ‬‬
‫הפקות וידאו‬
‫נפתחה ההרשמה למחזור נוסף של לימודי מחשב‬
‫הצטרפו למאות מתושבי עמק חפר שכבר עשו זאת‬
‫‪ f‬סרטי אירועים ‪ f‬המרות‬
‫תקליטים וקלטות אודיו‬
‫לפורמט ‪CD‬‬
‫‪ f‬המרת קלטות וידאו ל≠‪DVD‬‬
‫גבעת חיים איחוד‬
‫למתחילים גמורים‬
‫ולפוחדים מהמחשב‬
‫קורס בסיסי להיכרות‬
‫עם המחשב‬
‫‪Excel, Power-point‬‬
‫אינטרנט¨ דואר‬
‫אלקטרוני‬
‫פוטושופ ≠ קורס‬
‫בעיבוד תמונה‬
‫מכירה באמצעות ‪Ebay‬‬
‫ומגוון נוסף של קורסים¨ שיעורים פרטיים ובקבוצות‬
‫טל‪∞¥≠∂≥∂πµ∞π Æ‬‬
‫נייד‪∞µ∞µ≠¥µ∞∞π∞ :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫לבעלי ידע חלקי¨‬
‫קורסים של ‪Word,‬‬
‫בניית אתר אישי‬
‫באינטרנט‬
‫שימוש במצלמה הדיגיטלית‬
‫ועריכת התמונות‬
‫קבוצות קטנות¨ יחס אישי¨ עזרה במהלך הלימודים ואחריהם‪ Æ‬המורה ≠ נעמי יסעור )‪(.M.A‬‬
‫‪v‬‬
‫ל פרטים נא להתקשר אל‪ :‬נעמי יסעור ≠ כפר ויתקין טל‘‪∞µ¥≠≤∂∂∞±≤≥ ¨∞π≠∏∂∂∂∞≥∂ :‬‬
‫נובמבר ‪ f 2013‬עלי חפר‬
‫|‬
‫‪µ‬‬
‫קצה אחר של העולם‬
‫אחת לשנה‪ ,‬אחרי החגים‪ ,‬יוצא טיול של נשות עמק חפר לחו"ל‪ .‬את המסורת הזו הנהיגה ומובילה בעוז‪,‬‬
‫תחיה ברקו‪ ,‬אשת המרכז הקהילתי במועצה‪ ,‬שאחריה הולכת בנאמנות קבוצה הולכת וגדלה של נשים‪,‬‬
‫שמוכנות לנסוע איתה לכל נקודה על הגלובוס‪ .‬השנה נבחרה אתיופיה‬
‫היתה בינינו בחורה¨ עולה מאתיופיה¨ שסיפור חייה מאוד ריגש אותי‬
‫ובמשך יום שלם ניסינו להגיע לכפר שלה‪ Æ‬לא הצלחנו¨ כי האוטובוס‬
‫לא יכול היה לעבור‪ Æ‬אבל היא פגשה אנשים שהכירו את אבא שלה‪ Æ‬זו‬
‫היתה חוויה מאוד יוצאת דופן‪Æ‬‬
‫הטיול הזה היה מבחינתי חווית חיים‪Æ‬‬
‫אנחנו מתכננות מפגש קבוצתי בראשית דצמבר ואני יודעת שהבנות‬
‫כבר ממש מחכות לו‪Æ‬‬
‫בשנה הבאה מתוכנן טיול לגיאורגיה ואני כבר מחכה לו בקוצר רוח‪¨¢‬‬
‫מסכמת שלומית‪Æ‬‬
‫הלם תרבותי וקושי נפשי‬
‫כל אחת ואחת מן המשתתפות¨ מבקשת לחזור ולציין ולהדגיש¨ את‬
‫הארגון המופתי של תחיה ואת ההדרכה המעולה של דניאל וקנין¨ איש‬
‫החברה הגיאוגרפית¨ שהודות להם היה הטיול כל כך מוצלח ואיפשר‬
‫להן לעשות מסע אחורה בזמן¨ כדבריהן¨ אל עולם הולך ונעלם‪Æ‬‬
‫ה טיול ארך ≤‪ ±‬ימים מלאים¨ בהשתתפות ∂≤ נשים¨ בין הגילאים‬
‫‪ ±∂ ¨¥≤≠∑π‬נשים מעמק חפר ו≠∞‪ ±‬נשים מיישובים סמוכים‪Æ‬‬
‫הרימה את הכפפה‬
‫‪¢‬הפעם הוחלט על אתיופיה‪ ¨¢‬מספרת תחיה¨ ‪¢‬כי יובל גטהון ≠ עו‪¢‬ד‬
‫במועצה¨ אמר לי שכדאי שאקח נשים לאתיופיה ו‪¢‬הרמתי את הכפפה‪Æ¢‬‬
‫נבחר מדריך ≠ דניאל וקנין¨ שעובד מטעם החברה הגיאוגרפית ‪¢‬ברק‬
‫≠ אפיק‪ ¨¢‬שבנה לי תוכנית¨ השוזרת בתוכה את מעמד ותפקידי האישה‬
‫באתיופיה‪ Æ‬הטיול כלל גם את השבטים בדרום וגם את הערים והכפרים‬
‫בצפון ואת עיר הבירה אדיס≠אבבה‪Æ‬‬
‫בדרום‪ ¨¢‬היא מפרטת¨ ‪¢‬נסענו בג‪ß‬יפים חדשים¨ מדגם טויוטא ובצפון‬
‫נסענו בשני אוטובוסים צרים וארוכים‪Æ‬‬
‫בכל לילה ישנו במלון או בלוג‪ ß‬אחר והטיול כלל שלוש טיסות פני‬
‫מ יות¨ שיט באגם של תנינים והיפופוטמים¨ הליכה רגלית בפארק‬
‫מיוחד שזכה להכרה בינלאומית על ידי אונסקו ובו מאות קופי גילא‬
‫דות¨ שהיינו ממש קרובים אליהם‪Æ‬‬
‫הארגון של המדריך המקומי והאופרטור של החברה באתיופיה ≠ היה‬
‫ממש מצוין¨ כל יום חווינו הפתעות חדשות והנופים והמפגשים האנו‬
‫שיים ≠ בלתי נשכחים‪ °‬בשנה הבאה ≠ גיאורגיה‪Æ¢‬‬
‫מרגישה שעשיתי לעצמי טיול בת מצווה‬
‫נעמה בן שמחון¨ ‪ ¨¥±‬בית יצחק¨ נשואה ´ ‪Ƶ‬‬
‫‪ ¢‬אני ראיתי פרסום לקראת הטיול במייל‪ ¨¢‬מספרת נעמה ‪¢‬וממש‬
‫בתמימות שלחתי את זה לאמא שלי וככה בחצי הלצה אמרתי לה אני‬
‫אבוא איתך‪Æ‬‬
‫נ סיעה לטיול נשים לא היתה מלכתחילה הדבר המתאים לי¨ יותר‬
‫מתאים לי לנסוע עם בעלי וילדיי‪ Æ‬אבל לנסוע עם אמא שלי היה מאוד‬
‫מפתה‪ Æ‬ואכן‪ ¨¢‬היא מציינת בהתלהבות¨ ‪¢‬מאוד נהניתי עם אמא שלי‬
‫ו באופן כללי¨ האווירה היתה מפתיעה ומדהימה‪ Æ‬למרות שזו היתה‬
‫קבוצה מעורבת גיל והיו גם נשים ממש מבוגרות¨ היתה קצת תחושה‬
‫של טיול אחרי צבא‪ Æ‬אני אומרת שבגיל ‪ ¥±‬עשיתי לעצמי טיול בת‬
‫מצווה‪ Æ‬לי הנסיעה ליבשת אפריקה סגרה מעגל¨ כי יש לי קשר אישי‬
‫עם יבשת אפריקה¨ בעיקר בתחום האמנותי‪Æ‬‬
‫אתיופיה מהממת‪ Æ‬לא באתי מוכנה וזו היתה הפתעה גדולה‪ Æ‬לא היינו‬
‫בחלק המדברי¨ אלא בחלק מדינה ירוק ומופלא‪ Æ‬ויחד עם כל התיירות‬
‫והתנועה¨ עדיין יש נגיעה באותנטיות וזה נורא מרגש והנופים מרהיבים‪Æ‬‬
‫ה מקומיים הם אנשים חייכנים ומסבירי פנים‪ Æ‬מדינה מאוד מזמי‬
‫נה ונוחה לטיול¨ נותנת תחושת ביטחון‪ Æ‬זה בהחלט טיול יוצא דופן‪¨¢‬‬
‫מסכמת נעמה¨ ‪¢‬של פעם בחיים והיה שווה כל רגע‪Æ¢‬‬
‫ארץ מפתיעה‬
‫שלומית לוי¨ ∑∂¨ בית הלוי‪Æ‬‬
‫‪¢‬טיול נשים‪ ¨¢‬אומרת שלומית¨ ‪¢‬זו חוויה אחרת לגמרי מכל טיול אחר‪Æ‬‬
‫אתיופיה ארץ מפתיעה‪ ¨¢‬אומרת גם שלומית¨ ‪¢‬אנחנו לא מודעים ליופי‬
‫שלה מצד אחד והאותנטיות שלה מצד שני¨ החזרה לימי התנ‪¢‬ך‪ Æ‬ארץ‬
‫יפהפיה ומפתיעה¨ כל מה שנספר ונראה בתמונות¨ לא באמת ימחיש‪Æ‬‬
‫צריך להיות שם בשביל להבין‪Æ‬‬
‫דרום אתיופיה¨ השבטים¨ צפון אתיופיה הנופים‪ Æ‬המדריך היה אדיר‬
‫והקבוצה מעולה‪Æ‬‬
‫בדרום התניידנו בג‪ß‬יפים¨ עם מדריכים מקומיים¨ שהסבירו לנו המון‬
‫והיו מאוד מסבירי פנים‪Æ‬‬
‫∂‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר ‪ f‬נובמבר ‪2013‬‬
‫מירה אסף¨ ∏∂¨ כפר ויתקין‪Æ‬‬
‫‪¢‬מבחינה נפשית‪ ¨¢‬מתוודה מירה¨ ‪¢‬זה הטיול הכי קשה שהיה לי‪ Æ‬זו‬
‫חזרה לתקופת התנ‪¢‬ך‪ Æ‬צורת החיים של המקומיים בטוקולים¨ בבקתות‪Æ‬‬
‫המחסור¨ העבודה בשדות¨ שנעשית כולה על ידי נשים¨ שסוחבות את‬
‫היבול¨ את המים מהבאר במרכז הכפר¨ את העצים על הראש‪Æ‬‬
‫הגברים הולכים עם המקל¨ עם כיסא קטן מצחיק ביד¨ עם בקבוק‬
‫מים¨ או משקה חריף¨ כביכול יוצאים למרעה והעדרים העצומים של‬
‫פרות ועיזים¨ שדופות כל כך‪ Æ‬זה עשה לי קושי נפשי עצום‪ Æ‬העיקר שיש‬
‫שלושה טקסי קפה ביום¨ שכל אחד נמשך שעה וחצי‪Æ‬‬
‫את השיבולים כותשים בידיים‪ Æ‬את האורז מעבירים ממקום למקום‬
‫דרך תעלות קטנות חפורות¨ בידיים‪Æ‬‬
‫הכל כל כך פרימיטיבי¨ עני¨ כאילו חזרנו ∞∞∞¨≥ שנה אחורה‪Æ‬‬
‫מפגש שמאוד ריגש אותי¨ היה של בחורה עולה מאתיופיה¨ שהיתה‬
‫איתנו בקבוצה‪ Æ‬היא הגיעה לארץ בגיל ‪ ¨±¥‬בשנת ‪ Ʊπ∏±‬בקירבת הכפר‬
‫שלה¨ שאליו ממש לא הצלחנו להגיע¨ הלכו שתי ילדות¨ בבלויי סחבות¨‬
‫עם הר של עצים על הראש‪ Æ‬ואני פתאום חשבתי¨ אם היא היתה נשארת‬
‫פה¨ זה מה שהיא היתה עושה‪ Æ‬זה הכניס אותי לפרופורציה‪ Æ‬זה נתן‬
‫לי להבין את הברוך של יהדות אתיופיה בארץ‪ Æ‬תמיד ידעתי שהם היו‬
‫צריכים לעבור בבת אחת אלף שנה‪ Æ‬שם הבנתי שזה לא אלף שנה¨ זה‬
‫הרבה יותר עמוק מזה‪Æ‬‬
‫מאוד הרשימה אותי גם הניגודיות בין התנאים הטובים והמאורגנים‬
‫שאנחנו היינו בהם שם¨ לבין תנאי החיים של המקומיים‪ Æ‬זה ממש שני‬
‫עולמות‪Æ¢‬‬
‫כל יום עולם חדש‬
‫חנה שפיגל≠מיטרני¨ ‪ ¨¥±‬בית יצחק‪Æ‬‬
‫‪¢‬זו המדינה הראשונה באפריקה שאני נוסעת אליה‪ Æ‬זה כמו נסיעה‬
‫בזמן אחורה‪ Æ‬היה לי¨ כמו להרבה אחרות בקבוצה¨ דימוי של מלכת‬
‫שבא במדבר והופתענו מאוד למצוא ארץ ירוקה ויפהפיה‪ Æ‬מאוד התר‬
‫שמתי מאורח ותנאי החיים של הנשים¨ שעובדות כל כך קשה¨ ללא‬
‫פירגון ושל הילדים¨ שמסתפקים בכל כך מעט ושמחים בכל בקבוק‬
‫פלסטיק שהם מקבלים מתייר והופכים אותו מיד לצעצוע‪ Æ‬המפגשים‬
‫האלה מאוד חיזקו בי את תחושת השפע שלנו‪ Æ‬השבטים בדרום כל כך‬
‫אותנטיים‪ Æ‬אנשים אחרים¨ תרבות אחרת‪Æ‬‬
‫כל יום היה פתיחת דלת לעולם חדש¨ לחוויה חדשה‪Æ‬‬
‫יש שם¨ למשל¨ כמויות עצומות של מים¨ אבל הם לא כחולים¨ כי‬
‫הכל עם בוץ וסחף‪ Æ‬נחלים ומפלים חומים‪ Æ‬יש שם זריחות ושקיעות‬
‫מקסימות‪Æ‬‬
‫ה יינו בשמורת הטבע בצפון¨ עם כמויות של קופים‪ Æ‬פשוט לשבת‬
‫ולהסתכל עליהם¨ כאילו נכנסת לנשיונל ג‪ß‬יאוגרפיק‪Æ‬‬
‫ביקור באתיופיה נותן ידע על המון תחומים‪ Æ‬מעמד האישה¨ טבע¨‬
‫ה יסטוריה¨ מציאות אחרת של ילדים בעולם¨ שעובדים במרעה¨ או‬
‫כדחלילים אנושיים¨ כבר בגיל ארבע¨ אבל מאושרים בחלקם‪Æ‬‬
‫ע ולם שלם‪ Æ‬ממליצה לכולם לנסוע לאתיופיה מהר¨ לפני שהיא‬
‫תשתנה‪Æ¢‬‬
‫צילומים∫ מאלבומי המטיילות‬
‫נובמבר ‪ f 2013‬עלי חפר‬
‫|‬
‫‪7‬‬
‫הקשרים בין עמק חפר לבין היילונגיאנג הפרובינציה הסינית התאומה הולכים ומתהדקים‬
‫מאת∫ ז‪ß‬רר לפונד ≠ אחראי לקשרים עם סין‬
‫ב מחצית השנה האחרונה ביקרו בעמק חפר שלוש משלחות סיניות‬
‫מהפרובינציה התאומה¨ היילונגיאנג‪Æ‬‬
‫מ תכונת הביקורים הינה סטנדרטית‪ Æ‬המשלחות שוהות בארץ ≥≠‪¥‬‬
‫לילות בירושלים ובתל≠אביב על חשבונן ומתארחות בעמק חפר ליום או‬
‫יומיים¨ בהם מתקיימים מפגשים ונערכים סיורים¨ שמתמקדים בנושאים‬
‫הקשורים בחקלאות והייטק¨ מים¨ אקולוגיה¨ מיחזור¨ טיפול בשפכים‬
‫ב יתיים‪ Æ‬המשלחות כוללות חמישה או שישה חברים וחברות‪ Æ‬ברא‬
‫שות כל משלחת עומד אדם בכיר בממשל הפרובינציה¨ שר¨ מנכ‪¢‬ל או‬
‫סמנכ‪¢‬ל¨ של משרד ממשלתי‪ Æ‬רוב חברי המשלחות אינם דוברי אנגלית‬
‫ומתלווה אליהן מתורגמן¨ עובד משרד החוץ של הפרובינציה‪Æ‬‬
‫על פי תפיסתם של הסינים אין הפרדה בין קשרי ידידות¨ קשרי תרבות‬
‫וקשרים מסחריים ועסקיים‪ Æ‬הקשר הקיים בין ממשלת הפרובינציה לבין‬
‫ה מועצה האזורית עמק חפר מהווה צינור ותמיכה להתפתחותם של‬
‫קשרים אלה‪Æ‬‬
‫משלחת מנכ"לים של חברות תרופות‬
‫והנדסה רפואית‬
‫בחודש אפריל נערך ביקור של משלחת מנכ‪¢‬לים של חברות תרופות‬
‫והנדסה רפואית‪ Æ‬בשיתוף עם משרד החוץ הישראלי¨ אורגן סיור במפעל‬
‫טבע בכפר סבא והתקיימה פגישה במרכז האקדמי רופין¨ בראשותו של‬
‫סגן הנשיא והמנכ‪¢‬ל¨ ד‪¢‬ר ישראל גרמן ובהשתתפות של ראש התוכנית‬
‫להנדסה רפואית¨ ד‪¢‬ר דב מלונק‪Æ‬‬
‫נוצרו מגעים ראשוניים ליצירת קשרים עם אוניברסיטת היילונגיאנג‪Æ‬‬
‫משלחת בהשתתפות שני פרופסורים‬
‫מהאוניברסיטה החקלאית‬
‫משלחת רמת דרג‬
‫בחודש אוקטובר ביקרה משלחת רמת דרג¨ בראשותה של גברת הונג‬
‫≠ סגנית יו‪¢‬ר המועצה של האסיפה הפוליטית המייעצת של העם הסיני¨‬
‫יו‪¢‬ר הפדרציה לתעשייה ומסחר ונשיאת לשכת המסחר של היילונגיאנג‪Æ‬‬
‫גברת הונג הביעה סיפוק רב מהקשרים הנרקמים¨ תוך סקירה מפורטת‬
‫של הפרוייקטים המשותפים¨ אלה המתבצעים ואלה העתידיים להתב‬
‫צע‪ Æ‬היא קראה להידוק הקשרים בכל התחומים‪Æ‬‬
‫המועצה רואה את עצמה כחוליה מקשרת בין חברות ומיזמים בעמק‬
‫ח פר לבין חברות בהיילונגיאנג באמצעות משרדי הממשלה שם¨ כדי‬
‫לקדם מחקר¨ פיתוח ומסחר בין הקהילות‪Æ‬‬
‫בחודש אוגוסט ביקרה משלחת בהשתתפות שני פרופסורים‬
‫מהאוניברסיטה החקלאית¨ מנכ‪¢‬ל של חברה גדולה לפיתוח‬
‫תשתיות ומנהלים ומנהלות באותה חברה‪ Æ‬בעקבות ביקור זה‬
‫הוזמנו על חשבונם המלא של המארחים שני מומחים מעמק‬
‫חפר∫‬
‫נציג חברת יט‪¢‬ב¨ האחראית להפעלת מכון לטיפול בבוצה‬
‫ה חקלאית ובאשפה הביתית האורגנית שבבעלות ‪¢‬חפר‬
‫א קולוגיות‪ Æ¢‬שתי החברות נמצאות במגעים אינטנסיביים‬
‫לפרוייקט משותף של מחקר ופיתוח‪ Æ‬נציג חברת יט‪¢‬ב שב זה‬
‫עתה מביקורו‪Æ‬‬
‫מומחה להכלאת זני תותים¨ שפיתח זנים המתאימים לקרקע‬
‫ו לאקלים בחמש היבשות ועורר הרבה עניין אצל הסינים‪Æ‬‬
‫בימים אלה הוא עומד לצאת לחרבין¨ עיר הבירה של הפרו‬
‫בינציה‪Æ‬‬
‫חברת ‪ SCR‬לבניית רפתות¨ שמייסדה והמנכ‪¢‬ל שלה עד לא‬
‫מכבר¨ הינו תושב עמק חפר¨ הגדילה את היקף הפרוייקטים‬
‫המתבצעים בהיילונגיאנג‪Æ‬‬
‫קשרי תרבות‬
‫ב תחום קשרי התרבות נזכיר את הביקור המוצלח מאד‬
‫של מקהלת העפרוני שהוזמנה על ידי ממשלת היילונגיאנג‬
‫בחודש יולי ונציין מספר יוזמות במערכת החינוכית של עמק‬
‫חפר‪ Æ‬זו השנה השנייה שבית הספר למחוננים חופי‪¢‬ם מציע‬
‫לתלמידיו חוג ללימוד השפה והתרבות הסינית‪ Æ‬השנה הנהיג‬
‫בית הספר הניסוי רמות חפר¨ את לימוד השפה הסינית כשי‬
‫עורי בחירה¨ לתלמידי חטיבת הביניים‪ Æ‬המורה דגן שמעוני¨‬
‫בן קיבוץ מעברות¨ בוגר האוניברסיטה העברית¨ זכה במלגה‬
‫של שגרירות סין וחזר משנת השתלמות בטיין ≠ ג‪ß‬ין שבסין‪Æ‬‬
‫בקרוב הוא יתחיל ללמד קבוצת תלמידי ט‪ ß‬בקריית החינוך‬
‫ע‪¢‬ש בן גוריון‪Æ‬‬
‫אנו שוקדים באופן קבוע על הידוק ופיתוח הקשרים בכל‬
‫התחומים‪Æ‬‬
‫טיול קבוצת יד לבנים לגליל המערבי‬
‫ברצוני לספר לכם רבותיי¨ על קבוצת אנשים מיוחדים ומגובשים‬
‫ביד לבנים עמק חפר‪ Æ‬קבוצת חברים פעילים¨ מטיילים בארץ ובחו“ל¨‬
‫תומכים¨ מפרגנים¨ אך‪ ÆÆÆ‬ביישנים‪ Æ‬קשה למצוא ביניהם מישהו שיאחז‬
‫את העט¨ סליחה¨ יתקתק על המקלדת ויכתוב על הפעילויות שלנו¨‬
‫שהן לצערנו¨ חובקות את המשפחות השכולות‪ Æ‬על כן העזתי אני ואף‬
‫כ תבתי וזאת בעקבות סקרנותם של האנשים בעמק¨ התמהים על‬
‫שאיננו מספרים על כך ב“עלי חפר“‪Æ‬‬
‫כ פי שכתבתי בעבר¨ לדעתי הטיול יהיה מוצלח אם יתקיימו בו‬
‫שלושת המרכיבים של מק“מ¨ דהיינו∫ מסלול≠קבוצה≠מדריך‪ Æ‬ואכן‬
‫בטיול לגליל המערבי¨ ”תפרו“ ו“ארגו“ יחדיו אסף יקיר ויוסי שרף¨‬
‫מ סלול המשלב נוף¨ היסטוריה רחוקה וקרובה¨ אמנות ייחודית¨‬
‫תרבות ואנשים‪Æ‬‬
‫ת חנה ראשונה הייתה בגלעד שיירת יחיעם וסיפור הגבורה של‬
‫ה לוחמים¨ שמפקדם בן עמי פחטר נהרג במשוריין הפורץ¨ המשך‬
‫למבצר יחיעם ≠ על שם יחיעם וייץ שנפל בליל הגשרים¨ כמפקד‬
‫יחידת הפלמ“ח‪ Æ‬מהמבצר העצום יש תצפית מלוא העין על כל הגליל‬
‫המערבי בואכה מפרץ חיפה‪Æ‬‬
‫משם עלינו צפונה¨ לקיבוץ אילון¨ בו התארחנו בגן הפסלים שיצר‬
‫מאיר דוידסון¨ פסלי פסיפס ושימוש בחומרי מיחזור ©לפני שהמיחזור‬
‫∏‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר ‪ f‬נובמבר ‪2013‬‬
‫הפך להיות מובן מאליו®¨ סיפור משפחה חלוצית¨ המעורה בהקמת‬
‫הקיבוץ והמדינה¨ המסופר מפיהם של בנו וכלתו¨ אשר קיבלו אותנו‬
‫במאור פנים‪Æ‬‬
‫ק ינחנו את הטיול בעלותנו צפונה דרך אדמית¨ לכפר ערב≠אל‬
‫ערמשה¨ היושב על גדר גבול לבנון¨ שם קיבלה את פנינו רוקייה¨‬
‫השביעה את רעבוננו בכיבוד צנוע¨ האופייני לאירוח המזרחי וסיפרה‬
‫את סיפורה‪ Æ‬נוכחנו לראות שהמפגש עם האנשים הפשוטים מקרב‬
‫ומסקרן‪ Æ‬ממש מחצר ביתה¨ הוא גבול ישראל לבנון¨ פרושים כפרי‬
‫לבנון כעל כף יד‪ Æ‬כל האזור וסביבתו¨ שתולה¨ זרעית ועוד¨ טבולים‬
‫בנוף ירוק ובתולי של חורש עד¨ לאורך כביש הצפון ההיסטורי¨ המת‬
‫פתל בגובה של ∞∞≥ מ‘ ויותר‪Æ‬‬
‫אמרתם חו“ל‪ ø‬אכן¨ יש דימיון‪°‬‬
‫ה סבריו של אסף¨ שניתנו בנועם ובידע¨ לאורך כל הטיול היו‬
‫מ עניינים¨ הקיפו את סיפורי המקום¨ האנשים והתקופה במינון‬
‫מתאים‪Æ‬‬
‫וכמובן¨ איך אפשר ללא הקפה¨ התה≠נענע והבפלות של נור‪ø‬‬
‫ו אחרונים חביבים¨ אנשי אחיטוב¨ שתמיד מפנקים אותנו במל‬
‫פפונים ותפוזים ≠ כה לחי‪°‬‬
‫ואתם ≠ הקבוצה המיוחדת שלנו¨ ובראשה יוסי שרף המפעיל אותנו‬
‫בהתלהבות¨ האיש הבלתי נלאה¨ שותפים מלאים להצלחת הטיול‪Æ‬‬
‫ה טיולים והפעילויות הם קרני האור המבקיעים את האפילה של‬
‫המשפחות השכולות‪ Æ‬אתם אלה התורמים לאווירה הנעימה¨ בכיבו‬
‫דים¨ בחברותא ובתיאבון להמשיך ולטייל ביחד‪°‬‬
‫בברכה ובתודה‪,‬‬
‫יעל שרף‬
‫נובמבר ‪ f 2013‬עלי חפר‬
‫|‬
‫‪9‬‬
‫‪www.parktaasiyot-hefer.co.il‬חפר‬
‫חדשות פארק תעשיות עמק‬
‫החברה הכלכלית‬
‫לפיתוח עמק חפר בע“מ‬
‫‪www.parktaasiyot-hefer.co.il‬‬
‫לפני הכל¨‬
‫מינהלת פארק התעשיות ממשיכה לייעל ולשפר את איכות החיים‬
‫והסביבה בפארק‪Æ‬‬
‫ב שנה האחרונה מסתיימת הקמתו של מט‪¢‬ש נתניה ©מכון טיהור‬
‫שפכים®¨ אליו יועברו כל השפכים של עמק חפר‪Æ‬‬
‫לזי בן יעקב¨ מנהל הפארק¨ בשיתוף עם מחלקת הביוב של החברה‬
‫הכלכלית¨ ראו את הבאות והכינו מראש תוכנית ביצוע לקו הסניקה‬
‫שיוביל את שפכי מפעל ‪¢‬הוד חפר‪ ¢‬למט‪¢‬ש החדש‪Æ‬‬
‫ע ד היום הוזרמו שפכי מפעל ‪¢‬הוד חפר‪ ¢‬לאגני החמצון במערב‬
‫הפארק ומי הקולחין הללו השקו שטחים שבהם גידלו דשא למכירה‪Æ‬‬
‫פעולה חשובה של טיפול בשפכים¨ יצרה מטרד ומפגע ריח שהורגש‬
‫ביצוע קו סניקה בפארק‬
‫היטב בפארק והחדרת שפכים לקרקע‪Æ‬‬
‫ה עבודות לביצוע קו הסניקה החדש דרשו תכנון¨ שימנע חיתוך‬
‫כבישים והפרעה לתנועה‪ Æ‬וכך במהלך החודש האחרון¨ נקבע מתחת‬
‫למדרכה קו סניקה בקוטר ‪ ≥±µ‬מ‪¢‬מ‪ Æ‬הקו עובר מדרום למפעל ‪¢‬הוד‬
‫חפר‪ ¢‬ועד למרכז המסחרי החדש ©בבנייה® ולאורך שדרת נחל אלכ‬
‫סנדר‪Æ‬‬
‫לשם החדרת הצינור ללא פגיעה בכבישי הפארק¨ בוצעו קידוחים‬
‫אופקיים ופירוק המדרכה בשדרת נחל אלכסנדר עד לכיכר במערב‪Æ‬‬
‫עם סיום העבודות¨ יוזרמו שפכי ‪¢‬הוד חפר‪ ¢‬ישירות למט‪¢‬ש החדש‬
‫בנתניה‪ Æ‬שטחי בריכות החמצון והשטחים שהושקו וגרמו לזיהום מי‬
‫התהום יטופלו והקרקע תוכשר‪ Æ‬כל זה כהכנה לפיתוח העתידי של‬
‫הפארק‪Æ‬‬
‫זוהי עוד דוגמא לחשיבה ירוקה‬
‫כוללת של מינהלת הפארק‪ Æ‬ובה‬
‫ק שר זה¨ ממשיכים לשמור על‬
‫ה סביבה ולחסוך במים‪ Æ‬פארק‬
‫ת עשיות עמק חפר היה אזור‬
‫ה תעשייה הראשון שהחל להש‬
‫ת מש בשעוני קר‪¢‬מ ≠ קריאה‬
‫מ רחוק ≠ של שעוני מים משד‬
‫ר ים‪ Æ‬כתוצאה מכך הוקטן פחת‬
‫ה מים באופן משמעותי וניתן‬
‫ש ירות לצרכנים‪Ø‬עסקים במקרה‬
‫של נזילות מים ותקלות‪Æ‬‬
‫מ ינהלת הפארק¨ בשיתוף עם‬
‫ח ברת ‪¢‬מירם‪ ¨¢‬החלו בהחלפת‬
‫מ די המים בפארק למדי מים‬
‫מ תקדמים מסוג ‪¢‬אוקטב‪ ¨¢‬אשר‬
‫מ ודדים בדיוק רב¨ גם ספיקות‬
‫נ מוכות ומאפשרים מעקב בזמן‬
‫עמדת גאודה לאירועים פרטיים‬
‫למשלוחים‪ :‬שירן ‪052-5465846 -‬‬
‫∞‪±‬‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר ‪ f‬נובמבר ‪2013‬‬
‫אמת במקרה של נזילות ו‪Ø‬או תקלות‪Æ‬‬
‫וגם¨‬
‫מינהלת הפארק ממשיכה זו השנה השנייה לבסס ולקדם פרוייקטים‬
‫של תלמידי מגמת ביוטכנולוגיה בקריית החינוך ע‪¢‬ש בן גוריון‪ Æ‬התל‬
‫מ ידים מתלווים למפעלים בפארק וחווים הלכה למעשה תהליכים‬
‫יצרניים‪ Æ‬לפרוייקט שותפים גם השנה מבשלת בירה אלכסנדר¨ פור‬
‫טופינו קפה¨ בראל לייף¨ יקבי רקנאטי ועוד‪Æ‬‬
‫פתוח כל השבוע וגם בשישי‪°‬‬
‫סוכנות דואר ≠ רח‪ ß‬החריש ∞≤ טל‪ ∞¥≠∂¥¥∞≥∞≤ Æ‬פקס‪∞¥≠∂¥¥∞≥∞≥ Æ‬‬
‫‪ ¢‬גלרי דיזיין‪ ¢‬עודפים ריהוט ועיצוב ≠ הבית רח‪ ß‬גשר העץ ≤‪±‬‬
‫∂∞∂‪∞¥≠∏∑±π‬‬
‫‪¢‬קמילה‪ ¢‬חומרי גלם לאפיה ≠ רח‪ ß‬גשר העץ ≤‪ ¥‬טל‪∞¥≠π±≤≤µ∂∞ Æ‬‬
‫‪¢‬דקלבאום‪ ¢‬קונדיטוריה ≠ רח‪ ß‬בית הראשונים ≤≤ טל‪∞¥≠∂∏πµ≤∏± Æ‬‬
‫‪¢‬אלכסנדר‪ ¢‬מבשלת בירה בוטיק ≠ רח‪ ß‬צבי הנחל ‪±π‬‬
‫טל‪∞∑¥≠∑∞≥¥∞π¥ Æ‬‬
‫‪¢‬תגוס הלבשה‪ ≠ ¢‬רח‪ ß‬החריש ∞≤ טל‪∞¥≠∂¥≥≤∞∞∞ Æ‬‬
‫פנצ‪ß‬רייה ≠ ‪¢‬קרן מוסכים‪ ¢‬רח‪ ß‬החריש ∑‪ ±‬טל‪∞¥≠π±≤¥∏∑± Æ‬‬
‫ועוד מבצעים באתר הבית שלנו‪:‬‬
‫‪www.parktaasiyot-hefer.co.il‬‬
‫לידיעתכם¨‬
‫ה חנייה בפארק התעשיות מותרת לפי חוק במקומות המסומנים‬
‫בלבד‪ Æ‬לא נדרש תו חנייה‪Æ‬‬
‫להתראות בפארק‬
‫אורלי גולדשמידט‪,‬‬
‫קשרי קהילה‪-‬עסקים‬
‫פארק תעשיות עמק חפר‬
‫נדל״ן במושבים‪ :‬עוזי גיל המומחה מס‘ ‪ 1‬בארץ לנדל״ן במושבים בכלל‬
‫וביישובי עמק חפר והשרון בפרט‪ ,‬הצלחה וקבלות מוכחות במשך ‪ 35‬שנים!!!‬
‫‪35‬‬
‫מושננות‬
‫יטין‬
‫החלטת מינהל חדשה ‪ :±±µµ‬מוזמנים לייעוץ ללא תשלום על המשמעויות והאפשרויות בהחלטה‪°°‬‬
‫עוזי גיל¨ בן כפר ויתקין¨ רב סרן בדימוס מחיל התותחנים¨ נחשב כבר≠סמכא מספר ‪ ±‬בארץ לנושא נדל‪¢‬ן במושבים‪ Æ‬משמש כיועץ לשמאים¨ לעורכי דין ולאנשי עסקים העוסקים בתחום‪ Æ‬עקב‬
‫המוניטין שרכש במשך ‪ ≥µ‬שנה במושבים¨ מרואיין לעיתים קרובות על ידי עיתונאים מכל אמצעי התקשורת בארץ‪ Æ‬כמו כן¨ עוזי גיל¨ עקב הידע הרב שצבר¨ מוזמן לכנסים כלכליים בהם דנים‬
‫בתחום המושבים¨ בתים במושבים¨ כדאיות מכירה של נכסים במושבים¨ החלטה ‪ ®π∑π© ±±µµ‬המשמעויות¨ הזכויות¨ איך לנצל אותם נכון¨ מוזמנים להתייעץ חינם עם עוזי ∂≤‪Æ∞µ≤≠≤¥≤πµ‬‬
‫נכסים אטרקטיביים בטיפולו הבלעדי של עוזי גיל‪:‬‬
‫‪ f‬בכפר חגלה ≠ מגרש פינתי מול הנוף¨ ∞∞‪ µ‬מ‪¢‬ר¨ שטח שצ‪¢‬פ‪ ±¨πµ∞¨∞∞∞ °‬שקל‬
‫‪ f‬בכפר מונאש ≠ נחלה טובה ´ נוף‪°‬‬
‫‪ f‬בכפר חגלה ≠ נחלה טובה מאוד ´ בית¨ ∞∂‪ ±‬מ‪¢‬ר‪ µ¨µ∞∞¨∞∞∞ °‬שקל בלבד‪ Æ‬מוזמנות הצעות‪°‬‬
‫‪ f‬בכפר ויתקין ≠ וילה שטוחה בהרחבה‪ Æ‬מוזמנים לראות‪°°‬‬
‫‪ f‬בכפר חגלה ≠ וילה מול הנוף‪ ≥¨∏∂∞¨∞∞∞ °‬שקל‪ Æ‬מוזמנות הצעות‪°‬‬
‫‪ f‬בבת חן ≠ דונם אדמה ´ ∞‪ ±¥‬מ“ר משופץ היוון מלא בטאבו‪ ≥¨∑µ∞¨∞∞∞ °‬שקל¨ מוזמנות הצעות‪°‬‬
‫נחבלאהביחיל‬
‫‪ f‬בכפר ויתקין ≠ ∞∞‪ ±∞∞Øπ‬מ“ר ∞∞∞¨∞∞‪ ¥¨±‬שקל‬
‫ט‬
‫ו‬
‫‪ f‬בחופית ≠ נכס מעניין ∞∞∏‪ ≤∞∞Ø‬מ“ר¨ מקום שקט ופסטורלי ∞∞∞¨∞‪ ¥¨ππ‬שקל‬
‫בהזד בה‬
‫‪ f‬בבית ינאי ≠ נחלה בהזדמנות‪ ∑¨ππ∞¨∞∞∞ °‬שקל‬
‫‪ ,000‬מנות‬
‫‪0‬‬
‫‪ f‬בכפר נטר ≠ וילה בהזדמנות‪ ≤≥∞ص∞∞ °‬מ“ר¨ ∑ חד‘‪ Æ‬חצי דונם מול הנוף‪ ¥¨≤∞∞¨∞∞∞ °‬שקל ©גמיש®‬
‫שקל ‪5,99‬‬
‫‪ f‬בחופית ≠ וילה מתאימה ל≠≥ משפחות‪ °‬הורים ו≠≤ זוגות ילדים ∞∞∞¨∞‪ µ¨¥π‬שקל‪°‬‬
‫ב‬
‫לבד‬
‫‪ f‬בעולש¨ בארותיים ואמץ ≠ נחלות מדהימות כולל ≤ בתים החל מ≠∞∞∞¨∞∞‪ ¥¨¥‬שקל‬
‫‪ f‬בהדר עם ≠ נחלה מרשימה עם ≤ חזיתות ∞∞∞¨∞∞∂¨∂ שקל בלבד¨ כולל בית משופץ‪ °‬תיתכן גמישות למהירי החלטה‪Æ‬‬
‫‪ f‬באביחיל ≠ משק עזר נדיר ‪ ¥‬דונם ´ וילה ∞≤≥ מ“ר ©כולל משרדים‪Ø‬קליניקה® ∞∞∞¨∞∞‪ µ¨µ‬שקל בלבד ©גמיש®‬
‫‪ f‬באביחיל ≠ וילה חדישה פינתית ´ נוף לים¨ ∞∞∞¨∞∞∞¨‪ ¥‬שקל‬
‫הצעות‪°‬‬
‫מוזמנות‬
‫שקל‪°‬‬
‫∞∞∞¨∞‪¥¨≥π‬‬
‫‪ f‬בחיבת ציון ≠ נחלה טובה¨ ≤ בתים עם ≤ חזיתות¨‬
‫עוזי גיל‬
‫‪ f‬בתנובות ≠ וילה שטוחה מדהימה¨ מול גן ציבורי פתוח¨ פינתית¨ ∞∞∞¨∞‪ ≤¨∂µ‬שקל בלבד‪ °‬חובה לראות‪°‬‬
‫‪ f‬בגבעת שפירא ≠ קו ראשון לנוף‪ ≤±∞ص∞∞ °‬מ“ר¨ וילה מהסרטים מול הנוף עד הרי שומרון‪ µ¨±∞∞¨∞∞∞ °‬שקל בלבד‪ °‬גמיש למהירי החלטה‪°‬‬
‫‪ f‬בביתן אהרון ≠ הנחלה הטובה ביותר ´ נוף‪°°°‬‬
‫‪ f‬בעולש ≠ וילה מרשימה¨ ∞∞∂‪ ≤∏∞Ø‬מ“ר‪ Æ‬למבינים‪ Æ‬חובה לראות‪ ≥¨∞π∞¨∞∞∞ Æ‬שקל‬
‫יעוץ משפטי מעורכי דין מהמובילים בתחום המושבים ‪-‬‬
‫גמישות‪Æ‬‬
‫‪ f‬בעין ורד ≠ וילה פינתית שטוחה¨ יפה¨ מול נוף‪ ≥¨µ∞∞¨∞∞∞ Æ‬שקל‪ Æ‬תיתכן‬
‫שירות מיוחד של עוזי גיל בטרם מכירה ‪ /‬קניית נכס!!‬
‫טל‪077-7663386 ,052-2429526 .‬‬
‫מבוא‬
‫שומרון‬
‫דג על הים‬
‫חוף בית ינאי‬
‫בריזה של בוקר‬
‫ארוחות בוקר מפנקות מוגשות עד ‪12:30‬‬
‫בריזה של ארוחת צהריים‬
‫ארוחות עסקיות בצהריים‬
‫בימי חול בלבד עד השעה ‪17:00‬‬
‫בריזה של ארוחות ערב בסופי שבוע‬
‫הזמנה לפי התפריט המגוון במסעדה‬
‫טלפון להזמנות‪:‬‬
‫‪050-5515239 ,09-8663639‬‬
‫רשת תחנות דלק‬
‫בימי גשם וסגריר המסעדה מחוממת‬
‫סתיו חמים‪ ,‬טעים ונעים‬
‫‪www.uzigil.co.il‬‬
‫סוכנות לאספקת דלקים ושמנים‬
‫אספקת נפט וסולר‬
‫לחימום ביתי באזור עמק חפר ובכל אזור השרון‬
‫שירות מהיר ואדיב‬
‫טל‪∞π≠∏π∏∏∑∏π Æ‬‬
‫נובמבר ‪ f 2013‬עלי חפר‬
‫|‬
‫‪±±‬‬
‫"לראות" את העולם‬
‫אורי באשה‪ ,50 ,‬גן יאשיה‪ ,‬עומד בראש עמותת‬
‫”כן ולא השרון“‪ ,‬קבוצת רוכבי אופניים בשיטת‬
‫ה‘טנדם‘ ‪ -‬אופניים המיועדים לשני רוכבים‪,‬‬
‫קפטן רואה וסטוקר עיוור‪ .‬הוא יוצא לרכיבה‬
‫לפחות פעמיים בשבוע ולא נותן לנכות להכתיב‬
‫את סדר היום שלו‪.‬‬
‫כשחג החנוכה‪ ,‬שהפך לחג המסמל את האור‬
‫וגירוש החושך‪ ,‬בפתח‪ ,‬מבקש אורי להדגיש‬
‫שאת האור‪ ,‬היופי וההנאה‪ ,‬ניתן לחוות גם‬
‫כשהעיניים חשוכות‬
‫א ורי¨ עובד סוציאלי קליני¨ מתמחה בהתמכרויות לסמים ומחלות‬
‫נפש¨ מאמין שכל מצב ניתן להפוך ליתרון‪” Æ‬כל התפיסה שלי במה שאני‬
‫עושה ובקבוצות שאני מנהל¨ באה מהמקום הזה של רצון וניסיון לעזור‬
‫לחברי הקבוצה לצאת מהבית ולאפשר להם לחוות ולחיות“¨ הוא אומר‪Æ‬‬
‫יש דינמיקה של הקבוצה¨ אינטימיות¨ הווי¨ להיות ביחד¨ לעודד¨ לתמוך וכל זה דו צדדי‬
‫שיושב על המושב האחורי‪Æ‬‬
‫”קפטנים וסטוקרים שמקבלים הכשרה“¨ מספר אורי¨ ”נפגשים פה‬
‫לפחות אחת לשבוע‪ Æ‬אם יש צורך¨ דואגים לסטוקר לאופניים במקום‬
‫מ גוריו‪ Æ‬עשינו כבר כעשרים רכיבות‪ Æ‬עושים גם רכיבות לאור ירח‬
‫בלילות של ירח מלא‪ Æ‬יש לנו תשעה זוגות אופניים¨ כך שכל רכיבה‬
‫כוללת תשעה קפטנים ותשעה סטוקרים‪ Æ‬רמי דקל ≠ מזכיר העמותה¨‬
‫אחראי על הקשר עם כל הרוכבים לקראת המסלול הבא‪ Æ‬יש לנו אנשי‬
‫שטח¨ שאחראים על קביעת המסלולים‪ Æ‬מוביל מסלול“¨ מסביר אורי¨‬
‫כשצריך אני מבקש ומקבל עזרה‪ Æ‬לא רוצה שהקפטנים יבואו לעשות מצווה‪ Æ‬אורי‬
‫דרך חדשה‬
‫”מלחמת לבנון ≤∏‪ ¨±π‬אוגוסט‪ Æ‬אני מפקד טנק בחטיבה ∑‪ Æ‬נפצעתי‬
‫ו התעוורתי ומשם התחילה דרכי החדשה“¨ כך¨ בשלושה משפטים‬
‫ק צרים¨ יבשים¨ הכרחיים¨ מספר אורי את סיפורו‪ Æ‬מעבר לכך¨ על‬
‫העיוורון הוא לא ממש מעוניין לדבר‪ Æ‬לא כי הוא מתכחש לו¨ אלא כי‬
‫הוא לא רואה בו אישיו מרכזי בחייו‪ Æ‬לשאלתי¨ איך הוא מתגבר למשל¨‬
‫ע ל הפער שנוצר בפגישה בינינו¨ כשאני רואה אותו והוא לא רואה‬
‫אותי¨ הוא ממהר להשיב¨ ”היתרון הוא דווקא שלי ולא שלך‪ Æ‬כי את¨‬
‫באופן טבעי¨ מקבלת אותי קודם כל¨ לפי מה שאת רואה‪ Æ‬אני מקבל‬
‫אותך בדיוק כפי שאת‪ Æ‬כשיודעים לשים את זה במקום הנכון¨ יש יתרון‬
‫עצום לעיוורים“‪Æ‬‬
‫רוצה לעשות שינוי‬
‫לגן יאשיה הגיע אורי כבר לאחר שהתעוור והפך לרוכב סוסים מקצו‬
‫עי‪” Æ‬סוסים היו כל עולמי“¨ הוא מספר ”אפילו התחריתי באולימפיאדה¨‬
‫מטעם נבחרת ישראל‪ Æ‬במגרשים מקצועיים הייתי רוכב לבד‪ Æ‬בשטח‬
‫הייתי מקפיד לרכב עם עוד רוכב רואה‪ Æ‬כדי להתקדם ולהגיע לרמות‬
‫הגבוהות צריך להשקיע משאבים שלא היו לי ופרשתי‪Æ‬‬
‫בשלב כלשהו הרגשתי שאני רוצה שינוי‪ Æ‬אני יו“ר עמותת כדור אור‬
‫כן ולא ≠ השרון‪ Æ‬עמותה שהקמתי לפני ∞≤ שנה¨ למתן שירות לעיוורים‬
‫שרוצים לעסוק בספורט‪ Æ‬הקבוצה הראשונה של כן ולא הוקמה בבית‬
‫הספר לכלבי נחייה בבית עובד‪ Æ‬שם נולד הרעיון לפתח את הפעילות‬
‫הזו לקבוצות בכל הארץ‪ Æ‬מוטי רגב¨ לשעבר מפקד בסיס פלמחים¨ הוא‬
‫שעומד בראש הפרוייקט‪Æ‬‬
‫קבוצות כן ולא כבר קיימות במרכז ובצפון ולפני כשלושה חודשים‬
‫הקמתי את הקבוצה פה¨ בשרון“‪Æ‬‬
‫מ דובר בקבוצת רוכבי אופני טנדם‪ Æ‬הקפטן¨ הרואה¨ הוא הרוכב‬
‫שיושב על המושב הקדמי¨ הסטוקר¨ העיוור ‪ Ø‬לקוי ראייה¨ הוא הרוכב‬
‫≤‪±‬‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר ‪ f‬נובמבר ‪2013‬‬
‫דו שיח מתמיד¨ על המשפחה¨ על הנוף שמתאר הקפטן ועל החוויה‬
‫ש עובר העיוור¨ הן בתחושות והן בהתבגרות על מכשולים‪ Æ‬נוצרת‬
‫איזושהי אינטימיות שקשה ליצור אותה מחוץ למסגרת הזו‪ Æ‬הקפטן‬
‫לא יכול לברוח‪ Æ‬מספיק שהוא שותק רגע ואני שואל אותו איפה אתה‬
‫והוא חייב לענות‪ Æ‬אני אחראי על הציוותים ואני מעדיף שלא ליצור‬
‫זוגות רוכבים קבועים¨ אלא מתחלפים¨ כך שכל סטוקר ירכב עם כל‬
‫קפטן‪ Æ‬מאוד לי חשוב השיוויון בין האנשים בקבוצה‪ Æ‬אפילו המילים‬
‫קפטן וסטוקר מעמידות אותם במקומות שונים ואני רוצה לבטל את זה‪Æ‬‬
‫אני מופתע מהנכונות של לא מעט אנשים לבוא ולהיות חלק מהק‬
‫ב וצה שלנו וליהנות איתנו מהשטח¨ מהיופי“¨ מדגיש אורי¨ ”האינ‬
‫טימיות“¨ הוא מוסיף¨ ”לא קורית ברגע ולא במפגש אחד‪ Æ‬זה תהליך‬
‫מורכב¨ שקורה‪ Æ‬אני מאמין בתהליכים‪ Æ‬וגם הקבוצה מסייעת לא מעט“‪Æ‬‬
‫פתאום רואה הכל אחרת‬
‫משנה כל פעם את הציוות של הקפטן והסטוקר‬
‫”חייב להכיר את המסלול מא‘≠ת‘‪ Æ‬הוא חייב להכין מסלולים שעבי‬
‫רים לאופני טנדם¨ שהם ארוכים יותר מאופניים רגילים ולכן לא ניתן‬
‫לרכב בכל מסלול‪ Æ‬יוצאים לאזורים שונים ברחבי הארץ‪ Æ‬הקבוצה משו‬
‫לבת מעיוורים מוחלטים ולקויי ראייה‪ Æ‬יש כאלה שנמצאים במצבים‬
‫של התעוורות‪ Æ‬הקבוצה כוללת קפטנים וסטוקרים במרחב שבין כפר‬
‫סבא לזיכרון יעקב‪ Æ‬יותר מחצי הקבוצה היא נשים‪ Æ‬יש שלוש קפט‬
‫ניות שמגיעות באופן קבוע‪ Æ‬כשיוצאים לרכיבה¨ הקפטנים אוספים את‬
‫הסטוקרים מבתיהם¨ מה שמטיל עליהם עומס עצום“‪Æ‬‬
‫אינטימיות ייחודית‬
‫בניגוד למה שנראה אולי על פניו¨ לא מדובר על מצב בו מפתח העיוור‬
‫ת לות מוחלטת בקפטן‪” Æ‬מבחינתי“¨ אומר אורי¨ ”קפטן שבא ורוצה‬
‫להיות איתנו¨ אני אומר לו שקודם כל הוא בא בשביל עצמו‪ Æ‬הוא בא לא‬
‫פחות לקבל מאשר לתת‪ Æ‬יש דינמיקה של הקבוצה¨ אינטימיות¨ הווי¨‬
‫להיות ביחד¨ לעודד¨ לתמוך וכל זה דו צדדי‪ Æ‬במהלך הרכיבה מתקיים‬
‫א ורי ומתי אלדד¨ מגבעת חיים¨ רוכב אופניים מקצועי¨ נוהגים‬
‫לצאת לרכיבות משותפות גם מחוץ לפעילות הקבועה של הקבוצה‪Æ‬‬
‫השבוע לא הסתייעה הרכיבה המשותפת ומתי¨ שפשוט התגעגע¨ בא‬
‫לבקר‪” Æ‬לרכיבה של נכים נחשפתי כשהתנדבתי באתגרים תל אביב“¨‬
‫הוא מספר¨ ”יום אחד קיבלתי מייל שמחפשים קפטנים בשרון‪ Æ‬באתי¨‬
‫פגשתי את אורי ונפגעתי‪ Æ‬הרכיבה בטנדם¨ למי שרוכב סינגל¨ מוסי‬
‫פה מימד עצום שלא הייתי מודע לו כרוכב‪ Æ‬אתה רוכב מספיק קרוב‬
‫פיזית למישהו¨ שתוכל לדבר איתו לאורך כל הרכיבה‪ Æ‬הדבר השני הוא‬
‫המודעות לנוף‪ Æ‬הצורך לתאר את הנוף לסטוקר¨ מעצים את הראייה‬
‫שלי ואת התחושות שהוא יוצר‪ Æ‬הסטוקר הוא בן הזוג שלי¨ אני משתף‬
‫אותו בכל מה שאני רואה וחווה‪ Æ‬קודם הייתי רוכב בלי באמת לראות‬
‫הכל‪ Æ‬עד כדי כך¨ שאני מוצא את עצמי מדקלם את זה גם כשאני רוכב‬
‫לבד‪ Æ‬הסטוקר הופך לחלק בלתי נפרד ממני¨ אני יודע שאם אני לא‬
‫אספר לו¨ הוא לא ידע‪ Æ‬בהחלט מוטלת עלי אחריות“¨ אומר מתי¨ ”אבל‬
‫רמת התיאום היא המפתח להצלחת הרכיבה‪ Æ‬מרכיבה לרכיבה מפתחים‬
‫מיומניות וקודים וכדומה‪ Æ‬יש מצבים שהקפטן צריך להיות יותר חזק‬
‫מהסטוקר ויש מצבים הפוכים‪ Æ‬לפני שבועיים“¨ הוא מספר¨ על מנת‬
‫להמחיש את כוונתו¨ ”היתה לנו תאונה ואחת הסטוקריות נפלה ונאלצנו‬
‫לחלץ אותה מהשטח‪ Æ‬אנחנו לומדים ומפיקים לקחים‪ Æ‬לסטוקר יש המון‬
‫אחריות¨ להיות יציב על הכיסא¨ לדווש כשצריך¨ להיות קשוב לשטח‬
‫ומאוד קשוב לקפטן‪ Æ‬אם הוא לא מגיב היטב¨ הוא יכול להפיל את עצמו‬
‫ואת הקפטן ביחד‪ Æ‬לפעמים¨ יש רגעים שממש אין אוויר בריאות ומס‬
‫פיק שאחד מאיתנו יוריד ∞‪ ±‬אחוז בכוח ולא נעבור את המכשול‪ Æ‬זה‬
‫שנינו שם ביחד¨ עד הסוף‪ Æ‬זו אינטימיות של יחד שאין לה סוף‪ Æ‬אני עם‬
‫בן אדם שסומך עלי במאה אחוז‪ Æ‬אני העיניים שלו‪ Æ‬זה לא משהו שאני‬
‫מ וזמנים להצטרף‪ Æ‬לא דרוש שום נסיון קודם¨ מי שרוצה להצטרף¨‬
‫אנחנו נעזור לו¨ נכשיר אותו¨ נלמד אותו“‪Æ‬‬
‫עושה רק לעצמי ועם עצמי‪ Æ‬עבודה ביחד יש בה משהו מיוחד‪ Æ‬הצורך‬
‫לתאם¨ לשתף¨ נותן המון‪ Æ‬כשאתה מתמודד עם קושי¨ אתה מתמודד‬
‫גם עם הקושי של השותף שלך‪ Æ‬אתה אוטומטית משנס כוחות גדולים‬
‫יותר“‪Æ‬‬
‫זקוקים למשאבים‬
‫”נכון להיום הכל נעשה במשאבים שלי ושל חברים“ אומר אורי¨ ”אבל‬
‫אנחנו זקוקים מאוד למשאבים נוספים‪ Æ‬חסרים לנו אופניים‪ Æ‬זוג אופני‬
‫טנדם עולה ∞∞∞‪ ±µÆ‬שקל ותחזוקתם בשנה עולה ∞∞‪ ±Æµ‬שקל נוספים‪Æ‬‬
‫צ ריך אמצעים כדי לשנע את האופניים לאתרי הרכיבה ועוד ועוד‪Æ‬‬
‫לא מצווה‪ .‬הנאה‬
‫”כשאני מספר על זה לאנשים¨ הם אומרים לי שזו מצווה‪ Æ‬עם יד על‬
‫הלב¨ אני לא רואה את זה ככה‪ Æ‬אני בא כי זה עושה לי כיף‪ Æ‬כי זה הכיף‬
‫שלי‪ Æ‬כי טוב לי‪ Æ‬אני חושב שהיום אני יותר נהנה ברכיבת טנדם¨ מאשר‬
‫ברכיבת סינגל‪ Æ‬היא מאתגרת אותי יותר‪ Æ‬זו הנאה אחרת‪ Æ‬בן אדם עם‬
‫הפוגה של הווי קבוצתי‬
‫מגבלה¨ שדילג מעליה והגיע לעשות ספורט¨ הוא אדם באיכות מאוד‬
‫גבוהה‪ Æ‬אתה והסטוקר שלך באותה סירה‪ Æ‬אף אחד מאיתנו לא יכול‬
‫לומר¨ עצור את העולם¨ אני רוצה לרדת“¨ מסביר מתי‪Æ‬‬
‫” הרבה פעמים אני שומע את מתי וקפטנים אחרים“¨ אומר אורי¨‬
‫”זה תענוג לשמוע ולהבין שהם לא באים מהמקום של לעשות למי‬
‫שהו טובה¨ אלא שהם באים למען עצמם‪ Æ‬זו חוויה מאוד חשובה שהם‬
‫באים גם כדי לקבל ולא רק לתת‪ Æ‬אני זקוק לעזרה¨ אני מודע לזה“¨ הוא‬
‫מדגיש¨ ”כשאני צריך¨ אני מבקש עזרה ומקבל עזרה‪ Æ‬אבל אני לא רוצה‬
‫שקפטנים יבואו אלינו מהמקום של לתת עזרה¨ לעשות מצווה‪ Æ‬רוצה‬
‫שיבואו ליהנות¨ להיתרם וכמובן גם לתרום“‪Æ‬‬
‫הנכות מאבדת את כוחה‬
‫האינטימיות ועבודת הצוות מביאה לתוצאות‪ Æ‬מתי ©מימין® ואורי‬
‫אורי רוצה לראות כמה שיותר עיוורים מצטרפים לקבוצה ולפעילות‪Æ‬‬
‫”זה עובד בשלושה מישורים“¨ הוא מפרט¨ ”הדימוי העצמי ≠ איך אני‬
‫נתפס ונראה‪ Æ‬הביטחון העצמי ≠ ככל שאני מתגבר יותר¨ עושה אתג‬
‫רים¨ אני חזק יותר‪ Æ‬החלק הפיזי ≠ הבריאות¨ החוסן הפיזי‪ Æ‬ככל שאתה‬
‫יותר חזק בשלושת התחומים¨ חזק יותר¨ טוב יותר¨ בטוח יותר¨ מסוגל‬
‫יותר¨ הנכות הופכת למשנית ומאבדת את כוחה‪Æ‬‬
‫א ני אשמח להרחיב את השורות¨ גם של הקפטנים¨ נשים וגברים‬
‫כאחד וכמובן עיוורים‪ Æ‬תושבי העמק¨ שרוצים לרכב¨ לחוות וליהנות¨‬
‫אתה והסטוקר שלך באותה סירה‪ Æ‬מנוחה ואורי‬
‫המעוניינים לסייע‪ ,‬מוזמנים לפנות לאורי בטלפון‪052-8961060 :‬‬
‫‪ ,04-6258886 /‬או דרך הפייסבוק‪” :‬כן ולא השרון“‪.‬‬
‫צילום‪ :‬אלדן רות‬
‫הפיתרון לכאבי גב וצוואר‬
‫בריאות דרך הגב ‪ -‬המרכז לכירופרקטיקה‬
‫ד“ר יעל ויס‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ד‬
‫לתיפקוד אופטימלי ואיכות חיים‬
‫כאבי ראש‪ ,‬מגרנות‪ ,‬סחרחורות‪ ,‬פריצת דיסק‬
‫כאבי פרקים וגידים‪ ,‬כאבים או הרדמות בגפיים‪ ,‬בעיות‬
‫אורטופדיות ונוירולוגיות‬
‫פגיעות ספורט‪ ,‬תאונות דרכים‬
‫כאבי גב בהריון או אחרי לידה‬
‫תינוקות וילדים‪ :‬עקמת‪ ,‬כאבי גדילה‪ ,‬הרטבת לילה‪,‬‬
‫בעיות התפתחות‪ ,‬דלקות אוזניים‬
‫הפלמ“ח ‪ 8‬אביחייל‪ | 09-8824396 ,‬אתר‪www.dryaelweiss.co.il :‬‬
‫ה‬
‫גיעו דגמים חדשים‬
‫עברנו למשכננו החדש והמרווח בקיבוץ משמר השרון‬
‫טל‪ ∞∑∑≠∏∑∏≥≥¥¥ Æ‬נייד‪∞µ≤≠≤µ¥≤∂≤≥ Æ‬‬
‫נובמבר ‪ f 2013‬עלי חפר‬
‫|‬
‫≥‪±‬‬
‫עושים לשיפור‬
‫איכות הסביבה‬
‫מאת‪ :‬ענת בן דרור‪-‬כהנא ‪ -‬רכזת איכות סביבה וקהילה‪ .‬טל‪[email protected] | 09-8981652 .‬‬
‫היריד הירוק חזר לעמק ובגדול‬
‫ענקית מפקקי בקבוקים¨ יצירות בחול ועוד‪Æ‬‬
‫כקינוח¨ מופע מדהים בכלי נגינה בשימוש חוזר של אבי…‬
‫זרים שונים¨ בניצוחו של גיל בוהדנא‪Æ‬‬
‫ביריד ביקרו כ≠∞∞∞‪ ±‬אנשים מבת חפר ומהעמק‬
‫והאווירה הייתה מדהימה¨ קהילתית ומהנה‪Æ‬‬
‫מאת‪ :‬ארז ברקאי‬
‫זה התחיל בישיבת וועדת איכות הסביבה בבת חפר¨ בה‬
‫חשבנו על פעילות שמטרתה לחבר את הקהילה לאיכות‬
‫הסביבה ולקשר את מגוון פעילויות הוועדה אל מעבר‬
‫למיחזור‪Æ‬‬
‫מיד קפץ רעיון החייאת מסורת היריד הירוק¨ שנעדרה‬
‫מהעמק מספר שנים‪ Æ‬זוהי פלטפורמה נהדרת להעברת‬
‫מסרים¨ לחיבור של הקהילה לוועדה ולנושאי איכות‬
‫הסביבה ואירוע שנחל הצלחה בעבר‪Æ‬‬
‫לאחר תכנון ועבודה של קצת פחות מחודשיים¨ נערך‬
‫היריד הירוק בבת חפר¨ תחת הכותרת ≠ תביעת כף הרגל‬
‫האקולוגית‪Æ‬‬
‫חששנו מאוד ולא ידענו אם מזג האוויר יהיה לטובתנו¨‬
‫לא ידענו איך יצא היריד וכמובן האם יגיעו אנשים‪ Æ‬עם‬
‫שריקת הפתיחה¨ הגיעה כמות אנשים שהפתיעה אותנו‬
‫ואשר התפזרו בין הדוכנים השונים‪Æ‬‬
‫אז מה בעצם היה ביריד?‬
‫דוכן וועדת איכות הסביבה שכלל מידע¨ חידון נושא‬
‫פרסים¨ מחשבון טביעת כף הרגל האקולוגית ודוכנים‬
‫של המועצה¨ שעסקו בהפרדת פסולת ©ובמיוחד בפח הכתום®¨ במאבק‬
‫נגד הקמת מתקן הגז בעמק חפר ובמאבק להצלת חוות הנוי‪Æ‬‬
‫מיצגים של גני הילדים וילדי בית ספר שדות¨ בנושאי תביעת כף הרגל‬
‫האקולוגית ואיכות הסביבה‪Æ‬‬
‫דוכני אוכל טבעוני¨ דוכני מכירה של מוצרים אקולוגיים ודוכני הסברה‪Æ‬‬
‫הפעלות מדהימות לילדים¨ ביניהן∫ יצירה ממוצרים ממוחזרים¨ מנדלה‬
‫מיחזור מכשירי חשמל ואלקטרוניקה‬
‫אנו מבקשים להודות‪:‬‬
‫לחברי הוועדה ≠ שטרחו ימים כלילות בהכנת היריד¨‬
‫הקמתו ותפעולו‪Æ‬‬
‫ליוני וצוות האחזקה ≠ שסייעו במנהלות‪Æ‬‬
‫למרכז הקהילתי בת חפר ≠ שתמך בכל בקשה וסייע‬
‫רבות ובמיוחד לסיגל כספי ≠ שליוותה אותנו בכל עת‪Æ‬‬
‫לילדי כיתות ה‪≠ß‬ו‪ ß‬של שדות ≠ על ארבעה מיצגים‬
‫מהממים ובמיוחד ליפעת קסטרו ≠ שעמלה ונרתמה‬
‫למשימה מההתחלה‪Æ‬‬
‫לילדי גן ברוש ולנלה ≠ על המיצגים המדהימים‪Æ‬‬
‫לצוות איכות הסביבה במועצה ובמיוחד לענת בן דרור‬
‫וחן וייס‪Æ‬‬
‫ותודה גדולה לכם¨ התושבים שבאתם¨ חוויתם¨‬
‫השתתפתם והענקתם לנו רוח גבית להמשך הפעילות‪Æ‬‬
‫לאור ההצלחה החלטנו להשיב את המסורת לעמק ועל‬
‫כן נשמח לראותכם ביריד הבא‪ ,‬שיתקיים ביום שישי‪,‬‬
‫‪ ,31.9.14‬ז' בחשוון תשע"ה‬
‫וועדת איכות הסביבה בת חפר‬
‫פיתרונות קצה לסוגי הפסולת המופרדת על ידי התושבים ‪ -‬עמק חפר‪:‬‬
‫מכשירי חשמל ואלקטרוניקה נאספים וניתנים כתרומה לבית ספר לחינוך מיוחד ≠ שפרירים‪ Æ‬התלמידים לומדים לפרק את‬
‫המכשירים אשר מועברים כרכיבים ממויינים למיחזור ‪ Ø‬שימוש חוזר‪Æ‬‬
‫תושבים הרוצים לתרום¨ מוזמנים להביא מכשירים ישנים ו‪Ø‬או כאלה שנמצאים ברשותם ואינם בשימוש¨ לבית הספר הנמצא‬
‫בגבעת חיים איחוד‪Æ‬‬
‫תושבים המעוניינים בשירות איסוף מכשירים מביתם¨ מוזמנים להתקשר למוקד ∑∞‪ ±‬ולתת פרטים ≠ שם¨ כתובת וסוג המכשיר‬
‫לאיסוף‪ Æ‬משך זמן לאיסוף ≠ בין שבוע לשבועיים‪Æ‬‬
‫שירות לתושב‬
‫‪¢‬פח חום להחלפה ≠ פגום וכדומה∫ נא לפנות למוקד ∑∞‪ ±‬והפח יוחלף תוך כמה ימים‪Æ‬‬
‫רסק גזם ≠ תושבים המעוניינים ברסק גזם לגינה ‪ Ø‬קומפוסטר ‪ Ø‬פח חום¨ מוזמנים לפנות למשרד הקבלן ≠ ∞∞∑∞∞‪ Æ∞π≠∏π‬ניתן‬
‫לקבל בחינם ממקום החלוקה¨ או לבקש הובלה בעלות סימלית‪Æ‬‬
‫שטיפת מרכזי הפרדת פסולת למיחזור∫ המועצה מבצעת בזמן הקרוב שטיפה יסודית של מרכזי הפרדת הפסולת למיחזור‪Æ‬‬
‫פח כתום‬
‫תושבי ארבעת יישובי הפיילוט התגייסו במלוא המרץ להפרדת אריזות למיחזור‪ Æ‬ניכרת ירידה משמעותית בנפח הפסולת‬
‫להטמנה ולעומתה עלייה מתמדת¨ בכל שבוע¨ בכמות פסולת האריזות הנאספת למיחזור‪ Æ‬המועצה מעריכה ומודה לתושבי חיבת‬
‫ציון¨ חוגלה¨ עין החורש והמעפיל‪ Æ‬המשך פריסת הפחים הכתומים¨ לקראת שנת ‪Æ≤∞±¥‬‬
‫סוג הפסולת‬
‫שם מפעל המיחזור‬
‫כתובת מפעל המיחזור‬
‫פעולה סופית‬
‫חשמל וקומפוסט עמק חפר )בין המעפיל מטב“ח עמק חפר )השהייה זמנית‬
‫אורגני )שאריות מזון ‪ /‬רטוב(‬
‫לצורך קליטת מיכון חדשני(‬
‫לעין החורש(‬
‫קומפוסט‬
‫טובלן אתר קומפוסטציה‬
‫בקעת הירדן‬
‫זכוכית‬
‫איכות ירוקה‬
‫חדרה‬
‫מצע לתשתיות‬
‫קרטון‬
‫טל אל ‪/‬אמניר‬
‫ניצני עוז ‪/‬חדרה‬
‫מיחזור‬
‫נייר‬
‫טל אל‬
‫ניצני עוז‬
‫מיחזור‬
‫מתכת‬
‫תאיה גרוטאות‬
‫נצרת‬
‫מיחזור‬
‫פלסטיק‬
‫ויגו‬
‫אור עקיבא‬
‫מיחזור‬
‫שקיות פלסטיק‬
‫פסגה לוגיסטיקה‬
‫קלנסואה‬
‫מיחזור‬
‫אביב מיחזור‬
‫מודיעין‬
‫מיחזור‬
‫מיכלי פלסטיק מסוג ‪PET‬‬
‫לצבי‬
‫ומכירה‬
‫התושב‬
‫מבית‬
‫איסוף‬
‫אלקטרוניקה ומוצרי חשמל‬
‫נתניה‬
‫שימוש חוזר‬
‫כהן לפירוק ומיחזור‬
‫טקסטיל‬
‫שוק הכרמל‬
‫תל אביב‬
‫שימוש חוזר‬
‫קלקר‬
‫שרונים‬
‫קלנסואה‬
‫הטמנה‬
‫סוללות‬
‫רמת חובב‬
‫נגב‬
‫הטמנת פסולת רעילה‬
‫כל פסולת המושלכת לפח הירוק נשלחת להטמנה והשלכותיה השליליות הן‪:‬‬
‫נזקים סביבתיים וזיהום אדמה‪,‬מים ואויר )בעיקר גז חממה מתאן מפסולת אורגנית בתנאים ללא חמצן באתרי ההטמנה(‪.‬‬
‫בזבוז עתודות קרקע משובחות להקמת מטמנות אשפה‪.‬‬
‫היטל הטמנה ‪ -‬קנס שמשלמת הרשות על כל טון פסולת שאינה מופרדת ומגיעה לאתרי ההטמנה‪.‬‬
‫פרס למצטיינים במיחזור‬
‫פרס המועצה ליישובים המצטיינים בהפרדת פסולת למיחזור‪ ,‬מגיע בחודשים אלה לכל ישוב ויישוב מבין ‪ 11‬המצטיינים‪ .‬בכל יישוב‬
‫שקיבל את הפרס‪ ,‬מתקיים כינוס קהילתי חגיגי‪ ,‬מלווה בסדנא ירוקה מתנת המועצה‪.‬‬
‫אמץ‬
‫‪±¥‬‬
‫גבעת חיים איחוד‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר ‪ f‬נובמבר ≥‪≤∞±‬‬
‫המעפיל‬
‫גן יאשיה‬
‫מושב אביחיל זכה בפרס היוקרתי של דגל היופי‬
‫מושב אביחיל נבחר כזוכה ב"דגל היופי" בתחרות‬
‫קריה יפה ומקיימת בישראל יפה‬
‫הדגל הינו אות ההצטיינות הגבוה ביותר הניתן למשתתפים בתחרות‬
‫היוקרתית של המועצה לישראל יפה‪Æ‬‬
‫מושב אביחיל משתתף בתחרות מזה שמונה שנים‪ Æ‬לפני שנתיים קיבל‬
‫אות הצטיינות על זכייה ב≠ ‪ µ‬כוכבי יופי במשך יותר מ≠‪ µ‬שנים רצו…‬
‫פות‪Æ‬‬
‫התחרות כוללת סעיפים רבים∫ ניקיון המושב¨ מיפוי¨ שלטי רחוב‬
‫ושלטי הכוונה¨ חיסכון באנרגיה¨ שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה¨‬
‫גנים ציבוריים¨ מתקנים לרווחת התושבים¨ פעילות חברתית במושב‬
‫ופעילות התנדבותית‪ Æ‬בשנים האחרונות הושם דגש מיוחד גם על נושא‬
‫המיחזור‪Æ‬‬
‫בשלב הראשון של התחרות¨ הגיע צוות שופטים ראשון¨ אשר בחן‬
‫את הסעיפים העיקריים והמליץ על ניקוד לקבלת ‪ µ‬כוכבי יופי ©המק…‬
‫סימום האפשרי בשלב זה®‪ Æ‬בשלב הבא הגיע צוות שופטים שני¨ אשר‬
‫ביקר ובדק נושאים עקרוניים כמו תרומה לקהילה¨ טיפול באוכלוסיות‬
‫הזקוקות לעזרה¨ מיחזור ועוד‪Æ‬‬
‫ההתנדבות והירתמות של חברי מושב אביחיל לשמירה על איכות‬
‫החיים והסביבה¨ היא זו שהביאה את המושב לזכייה ב‪¢‬דגל היופי‪¢‬‬
‫השנה ועל כך מגיע יישר כוח לכל חברי המושב‪Æ‬‬
‫אלונית‬
‫סופר‬
‫משמר השרון‬
‫אצלנו השירות מעל הכל‬
‫ני‬
‫תן‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ז‬
‫מ‬
‫ין‬
‫סו‬
‫פ‬
‫ג‬
‫נ‬
‫יו‬
‫ת‬
‫ל‬
‫מ‬
‫סי‬
‫בות ואירועים בחנוכה‬
‫מחבג אורים שמח‬
‫‪7‬‬
‫צע‬
‫ב‬
‫כ‬
‫ל‬
‫יו‬
‫ם‬
‫ר‬
‫בי‬
‫עי‬
‫שו‬
‫ק‬
‫י‬
‫ר‬
‫קות ופירות‬
‫סופגניות ב‪₪ 15-‬‬
‫ט‪Æ‬ל‪Æ‬ח‪Æ‬‬
‫סופר אלונית משמר השרון טלפון‪ ∞π≠∏π¥∂∂∑π :‬פקס‪∞π≠∏π¥∂∏¥µ Æ‬‬
‫שעות פעילות‪ :‬א‘≠ה‘ ∞∞‪ ∑Æ∞∞≠≤≤Æ‬שישי ∞∞‪ ˇ ∑Æ∞∞≠±∏Æ‬שבת וחג ∞∞‪∏Æ∞∞≠≤≤Æ‬‬
‫נובמבר ≥‪ f ≤∞±‬עלי חפר‬
‫ˇ‬
‫‪±µ‬‬
‫חינוך‬
‫קרית חינוך על שם בן גוריון‬
‫ביקור מנהלי המינהל‬
‫קריית החינוך אירחה את ההשתלמות הראשונה של מנהלי המינהל‬
‫לשנת לימודים זו‪Æ‬‬
‫ההשתלמות עסקה בנושא הכלה¨ שהיא היעד ה≠≤‪ ±‬של משרד החי…‬
‫נוך‪Æ‬‬
‫קטנות‪Æ‬‬
‫יום ההשתלמות וביקור המנהלים הוכתר כהצלחה והיה חשוב ומשמ…‬
‫עותי גם עבור הצוות‪ Æ‬ההתכוננות לביקור היתה הזדמנות נפלאה להת…‬
‫בונן פנימה לעשייה¨ להתגאות בקיים וכמובן לשפר את הטעון שיפור‪Æ‬‬
‫זיוה מנוחין ≠ מנהלת חט“ב‬
‫מגמת המחול מתפתחת ומתעצמת‬
‫אירוע הפתיחה של מגמת המחול התקיים השנה בלבוש לבן וחגיגי‪Æ‬‬
‫אמהות ובנותיהן הרקדניות לבשו לבן ותרגלו זו עם זו יוגה בהנחיית‬
‫בצהרי יום רביעי הגיעו לקריית החינוך כחמישים מנהלי המינהל‬
‫לחינוך התיישבותי‪ Æ‬מלבד המנהלים והמפקחים נכחו אף חינה קורן¨‬
‫מנהלת אגף החינוך במועצה וסגניתה¨ ירונה פוליטי‪ Æ‬את ההשתל…‬
‫מות פתח המפקח¨ ראובן לייבל ולאחר דבריו שמעו המשתתפים את‬
‫הרצאתו של יהודה לוי בנושא עקרונות ההכלה‪Æ‬‬
‫בתום ההרצאה הציגו אשר קסו¨ מנהל הקרייה¨ וזיוה מנוחין¨ מנהלת‬
‫חטיבת הביניים¨ את העשייה החינוכית בנושא ההכלה בקרייה¨ אשר‬
‫מיושמת החל מתוכנית מעברים עשירה ומשמעותית¨ דרך מיפוי‬
‫צרכים של כל התלמידים וכלה בקשת רחבה של מענים לימודיים¨‬
‫רגשיים¨ הפוגתיים ועוד‪Æ‬‬
‫בנוסף לכך הוצג המשוב שמועבר מדי שנה בין תלמידי הקרייה¨‬
‫הבודק את מידת המוגנות בהסעות¨ בכיתה ובהפסקה וכן את תחושות‬
‫התלמידים בכיתה בפרט ובבית הספר בכלל‪ Æ‬בימים אלה מעבדים את‬
‫נתוני המשוב¨ שתוצאותיו מהוות כלי עבודה עבור הצוות החינוכי‪Æ‬‬
‫ההשתלמות נחתמה במעגלי שיח מעניינים¨ שהתקיימו בקבוצות‬
‫שני ברייטנר ≠ רכזת המחול‬
‫טיולים וסיורים ≠ חט“ב‬
‫שכבה ז‘ ביקרה בנאות קדומים וביצעה תרגילי גיבוש בבית הספר¨‬
‫בנוסף לטיולי גיבוש ביישובים‪Æ‬‬
‫שכבה ח‘ יצאה למדבר יהודה‪ Æ‬שכבה ט‘ טיילה בגליל‪Æ‬‬
‫∂‪±‬‬
‫ˇ‬
‫הטיול ישבנו במקום יבש¨ במעגל אחרון ביער לביא‪Æ‬‬
‫הרגשנו שהפעם היה סוג אחר של טיול עם יותר פעילויות והפע…‬
‫לות¨ הרגשנו שאנחנו ממש משתתפים במעגלים‪ Æ‬חזרנו הביתה עם המון‬
‫חוויות כיפיות ונהדרות‪Æ‬‬
‫ניר גלפז‬
‫בתמונה ©מימין® ההכנות לקראת הבחירות למועצת התלמידים ≠‬
‫הקלפי¨ התעמולה ופתקי ההצבעה נעשו משימוש חוזר בחומרים‪°‬‬
‫חבצלת זהר ≠ הרגיל‬
‫מהנעשה בשפרירים א‘‬
‫עלי חפר ‪ f‬נובמבר ≥‪≤∞±‬‬
‫שכבה ט‘ בטיול רטוב‬
‫ביום הראשון טיילנו בהר מירון¨ נשמנו אוויר פסגות וראינו נוף צפוני‬
‫מהמם‪Æ‬‬
‫ישנו בפארק הירדן באהלים¨ חוויה כיפית‪ Æ‬בישלנו לעצמנו ארוחת‬
‫ערב לא להאמין‪ ÆÆÆ‬ואפילו נהנו מזה‪Æ‬‬
‫ביום השני עשינו המון פעילויות כיתתיות בפארק הירדן ומסלול קצר‬
‫של שני קילומטר ומסלול מים במג‘רסה‪ Æ‬חזרנו רטובים ומאוד מרוצים‪°°‬‬
‫בלילה השני ישנו בקיבוץ חוקוק באווירה מוכרת‪ Æ‬בבוקר היום האחרון‬
‫יצאנו לנחל עמוד ובום‪ÆÆÆ‬מבול‪ °‬חיכינו ובסוף נסענו לצפת לניווט¨ הגענו‬
‫לצפת ובום‪ ÆÆÆ‬מבול‪ °‬חיכינו¨ החלפנו בגדים ויצאנו בכל זאת לניווט‬
‫כשקצת התבהר ובשתיים בצהריים¨ באמצע הניווט בום‪ÆÆÆ‬מבול‪ °‬לסיכום‬
‫איילת הלפרן¨ מדריכת יוגה מנוסה ומקצועית‪Æ‬‬
‫בהמשך למדו כמה אלמנטים בשיטת הטיפול הסינית ≠ שיאצו‪Æ‬‬
‫מטרת הערב היתה להכיר את התלמידות בשכבות השונות¨ להקשיב זו‬
‫לזו על ידי מגע ותנועה ולהקשיב לעצמן בעזרת נשימה¨ ריכוך ואהבה‪Æ‬‬
‫בית ספר שפרירים‬
‫השנה אנו בתהליך לקראת הסמכה לבית ספר ירוק¨ ושגרת יומנו‬
‫מתנהלת על פי אורח חיים מקיים‪ Æ‬בהנהגה ירוקה שותפים תלמי…‬
‫דים מכל כיתות בית הספר מז‘≠י‪¢‬ג‪ Æ‬נבנתה תוכנית בית ספרית¨ רב‬
‫תחומית בהלימה להשתלמות שקיימנו במסגרת ”תוכנית השרים“‬
‫ובתמיכת הרשות ובליוויה של ענת בן דור¨ מהרשת הירוקה‪Æ‬‬
‫כיתה ח‘ ממשיכה לטפח זו השנה השנייה גינה מזמינה לציפורים‬
‫ופרפרים‪Æ‬‬
‫כיתות יא‘≠י‪¢‬ב יוצרות משחקים משימוש חוזר בחומרים ופרוייקט‬
‫הסיום של י‪¢‬ב הוא הקמת פינות ירוקות בחצר בית הספר לרווחת‬
‫התלמידים‪Æ‬‬
‫במסגרת ההמשך הוקמה חממה שבה החניכים מגדלים צמחי נוי¨‬
‫שתילי פרחים וירקות אותם הם שותלים ברחבי בית הספר‪Æ‬‬
‫התנדבות בצבא ≠ בבית ספרנו לומדים תלמידים עד גיל ‪ ¨≤±‬החני…‬
‫כים שזוהי להם שנתם האחרונה בבית הספר¨ יוצאים אחת לשבוע‬
‫בימי חמישי להתנדבות ביחידת הגדס“ר של הנח“ל¨ החניכים משו…‬
‫בצים בעבודות השונות בבסיס‪Æ‬‬
‫כחלק מאורח חיים מקיים עם הפנים לקהילה¨ החניכים לקחו‬
‫אחריות על טיפוח פינה מוזנחת ולא מטופחת¨ על מנת להפכה‬
‫ז‘‪ 4‬בסימן התיישבות בעמק חפר‬
‫כיתה ז‘‪ ¨¥‬יצאה לבית הראשונים ליד ביתן אהרון¨ כשבדרכה עברה‬
‫בשדות של הדר עם וכפר ידידיה‪Æ‬‬
‫לאורך המסלול קיבלו התלמידים משימות שטח¨ נפגשו עם מגדל‬
‫פרחים ©גרברות®¨ ואכלו ארוחת צהריים תחת עצי הפקאן‪Æ‬‬
‫בשמורת ביתן אהרון ביקרו בתצפית במצפור לזכרו של רמי כהן¨‬
‫שנפל במלחמת שלום הגליל ב≠≤∏‪ ¨±π‬ונפגשו עם הילד הראשון שנולד‬
‫בעמק חפר ≠ ידידיה כהן‪Æ‬‬
‫לירוקה ונעימה לרווחת החיילים בבסיס‪ Æ‬כחלק משיתוף הפעולה‬
‫והתרומה לקהילה¨ אנו מביאים לבסיס הגדס“ר את התוצרים שהח…‬
‫ניכים הכינו במו ידיהם במסגרת ההמשך∫ אדניות משימוש חוזר‬
‫במשטחי עץ¨ ושתילים שמגדלים בחממה ועוד‪Æ‬‬
‫של“ח ≠ השכבות הצעירות זוכות ללמוד שיעורי של“ח‪ Æ‬הסיורים‬
‫מתקיימים בסביבה הקרובה לבית הספר וברחבי עמק חפר‪ Æ‬במהלך‬
‫הסיור התלמידים לומדים להכיר את החי והצומח בסביבה¨ אתרים‬
‫ירוקים ונהנים מהכנת פיתות על טאבון ושתיית תה צמחים‪Æ‬‬
‫לקראת הבחירות למועצת התלמידים כל הכיתות הכינו קלפיות‬
‫משימוש חוזר בחומרים‪Æ‬‬
‫רמות חפר בית חינוך ניסויי≠קהילתי‬
‫קצרים ברמות‬
‫גיבוש בשכבות‬
‫תרבות∫ אירחנו את להקת המחול של נאדין בומר¨ במופע משעשע‬
‫על הכדורגל הישראלי¨ עשר רקדניות מגלמות עשרה שחקני כדור…‬
‫גל‪ Æ‬פס הקול בנוי משירי כדורגל ושאגות האוהדים‪ Æ‬באמצעות שפת‬
‫תיאטרון המחול הייחודית של נדין בומר¨ הופך האולם למגרש כדורגל‬
‫רב≠תרבותי ומפתיע‪Æ‬‬
‫במסגרת ההכנה למסע לפולין¨ צפתה שכבת י‪¢‬ב בהצגה גטו של הקא…‬
‫מרי‪ Æ‬החניכים היו נפעמים ונרגשים מההצצה לחיי הגטו¨ הדילמות¨‬
‫הפתרונות וחיי היום יום תחת אימת המגף הנאצי‪ Æ‬בהמשך לתוכנית‬
‫ההכנה¨ נסעה השכבה למוזיאון יד ושם¨ שם חוו החניכים בעזרת מדרי…‬
‫כים מהמקום¨ זיכרון והנצחת השואה‪Æ‬‬
‫חניכי שכבת ז‪ ß‬הלומדים על שורשי משפחתם¨ במסגרת הנושא הכללי‬
‫‪¢‬שורשים‪ ¨¢‬צפו בהצגה ‪¢‬קוביות של שוקולד‪ ¨¢‬עם הוריהם‪ Æ‬ההצגה‬
‫זכתה לשבחים רבים‪ Æ‬הן מצד החניכים והן מצד ההורים על המשחק‬
‫המקצועי¨ ועל התכנים הערכיים‪Æ‬‬
‫חלק מתוכניות שכבת ז‪ ß‬הינו גיבוש השכבה‪ Æ‬צוות חינוך גופני ארגן‬
‫יום ספורט תחרותי לשכבה¨ בו התחרו כיתות האם זו בזו לפי צבעים‪Æ‬‬
‫היום היה מאד מהנה ושחרר הרבה אנרגיות‪Æ‬‬
‫כיתה ז‪ ß‬אחת יצאה ליקב בכפר ויתקין¨ כיתה אחת הייתה בפינטבול‬
‫בקיסריה¨ כיתה אחת לסדנת אומן בתל אביב וכיתה אחת יצאה למפעל‬
‫ההיטק של סיסקו ועוד היד נטויה‪Æ‬‬
‫שבוע מאוחר יותר גם שכבת ח‪ ß‬זכתה ליום ספורט מהנה באותה המת…‬
‫כונת וההצלחה היתה רבה‪Æ‬‬
‫איחוד עם מבואות ים‬
‫הכנה לצה‪¢‬ל∫ חניכי י‪¢‬ב שמעו הרצאה לקראת קבלת זימוני צה‪¢‬ל‬
‫לתפקידים שונים ≠ ‪¢‬המנילה‪ ¢‬ובהתאם שאלו שאלות רבות על הצבה¨‬
‫תפקידים¨ ותהליכי מיון המצפים להם‪ Æ‬ביום לוחמים בבסיס ברמת‬
‫הגולן¨ נפגשו החניכים עם נציגי החילות השונים ושמעו מהם על החייל‬
‫אותו ייצגו¨ בנוסף צפו בהדגמת ירי טנקים על מטרות‪Æ‬‬
‫בהמשך להכנה לקראת גיוס¨ עברה שכבת י‪¢‬ב יום של סימולציות‬
‫בנושאים הנוגעים לשירות של כל אחד¨ לפי ארבעה נושאים בסדנאות ≠‬
‫אני והקבוצה¨ אני והמשפט הצבאי¨ אני והמפקד¨ אני מול המראיין‪ Æ‬היה‬
‫מעניין¨ פורה ומאוד מוצלח‪ Æ‬את הסדנאות העבירה חברת טו‪¢‬פ‪Æ‬‬
‫חניכי שכבת י‪¢‬א שמתחילים את המיונים לצבא¨ קיבלו הסבר והכנה‬
‫לקראת מבחני הצו הראשון‪ Æ‬בתחילה שמעו הרצאת הכנה ובהמשך בכי…‬
‫תות¨ קיבלו טיפים וחוו מבחן אמיתי של צו ראשון כמו בלשכת גיוס‪Æ‬‬
‫התגובות היו טובות והחניכים אמרו שלמדו רבות מהסימולציה אותה‬
‫העבירה חברת ‪¢‬צעד קדימה‪Æ¢‬‬
‫בית חינוך ויתקין‬
‫חנוכת המבנה החדש ≠ בסימן ∞∏ שנה‬
‫לבית החינוך ויתקין‬
‫טקס חנוכת המבנה החדש נערך ביום שישי האחד בנובמבר‪Æ‬‬
‫באירוע נכחו נציגי הנהלת המועצה¨ מנהלת אגף החינוך¨ חינה קורן¨‬
‫יושבי ראש ועדי ההורים בעבר ובהווה¨ יו“ר ועדי ישובים‪Æ‬‬
‫ענת קידר¨ מנהלת בית החינוך¨ הודתה לכל מי שתרם וקידם את‬
‫הקמת המבנה¨ בו לומדים השנה ילדי כיתות ה‪≠ß‬ו‪ Æß‬הטקס החל בשיר‬
‫”מולדת“¨ בביצוע ילדי המקהלה הבוגרת של בית החינוך‪ Æ‬מהנהגת‬
‫המועצה צויין כי בשנים האחרונות המועצה משקיעה רבות במבנים‬
‫הנמצאים בבתי הספר בעמק¨ תוך מטרה לשפר את הנראות‪” Æ‬זה‬
‫יום חגיגי¨ אנו שמחים שהגדרות הוסרו והמבנה סוף‬
‫סוף נמצא בשימוש¨ עובדה זו מרווחת את בית החינוך“‪Æ‬‬
‫הדברים התחברו באופן טבעי לעובדה שבית החינוך‬
‫חוגג השנה שמונים שנה להיווסדו‪Æ‬‬
‫במצגת ”אז והיום“ שהוקרנה¨ עלו בזו אחר זו תמו…‬
‫נות של מבנים ואירועים שהתקיימו בבית החינוך לפני‬
‫עשרות שנים¨ בצד מבנים ואירועים שמתקיימים היום‪Æ‬‬
‫ברקע המצגת התנגן השיר ”אומרים שהיה פה שמח‬
‫לפני שנולדתי‪ ¨“ÆÆÆÆ‬קשה היה שלא להבחין כי שמח‬
‫בבית החינוך גם היום וכי לאורך השנים¨ בית החינוך‬
‫שמר על הצביון הכפרי¨ לצד הקידמה והחדשנות המא…‬
‫פיינת את המאה ה≠‪ Æ≤±‬תלמידים מ“ועדת התיעוד“‬
‫סיפרו כי המבנה החדש היווה שינוי מהותי ולפיכך¨‬
‫בשנת תשע“ג¨ הם לקחו אחריות לתעד את תהליך‬
‫הבנייה‪ Æ‬הם נפגשו עם האדריכל¨ עם מנהלת בית החי…‬
‫במסגרת ההכנות למעבר למבואות ים בשנה הבאה¨ התחילו לעבוד‬
‫השנה צוותי עבודה ובהם אנשי חינוך והורים משני בתי הספר‪ Æ‬הצוותים‬
‫עוסקים בתשתיות¨ בפדגוגיה¨ בחינוך הפרט ובחינוך הבלתי פורמאלי‪Æ‬‬
‫כמו כן¨ מבקרים ילדי רמות חפר במבואות ים לפי שכבות‪ Æ‬במהלך‬
‫הזמן¨ יתווספו פעילויות משותפות הן לחניכים והן לצוותים החינוכיים‪Æ‬‬
‫בית ספר קדם‬
‫מעורבות חברתית‬
‫חודש חשוון הוא חודש המעורבות החברתית בתוכנית ”מפתח הל“ב‪Æ‬‬
‫הבנייה של מערכת המעורבות החברתית¨ במרכזה ”תפקיד לכל תלמיד“¨‬
‫מתרחשת במהלך חודש זה‪ Æ‬העיסוק בכך¨ נע על פני רצף¨ מעירנות‬
‫לסובב¨ דרך השתתפות ושיתוף¨ לעבר עשייה למען האחר‪Ø‬הסביבה‪Æ‬‬
‫מערכת הבחירות למועצת התלמידים הבית ספרית∫ מהווה חלק‬
‫מהלמידה על משמעותה של המעורבות החברתית‪ Æ‬במהלך החודש¨‬
‫לאחר שעורי הכנה בכיתות¨ הציגו תלמידים שבחרו בכך¨ את מועמדו…‬
‫תם למועצה¨ כמובן תוך ניסוח מצע בחירות של ממש‪ Æ‬יום הבחירות היה‬
‫יום חגיגי¨ כל תלמיד שם בתיבת הקלפי פתקים ובהם שמות המועמדים‬
‫בהם בחר‪ Æ‬הנציגים שנבחרו¨ תלמידי ג‘≠ו‘¨ הוצגו לפני כל התלמידים‬
‫בהצגה בה שולבו¨ הומור¨ רצינות וכמובן ערכי המעורבות החברתית¨‬
‫אחריות¨ מסירות והתמדה‪ Æ‬תודה לתלמידי כיתה ו‘‪ ¨±‬לבתיה מחנכת‬
‫הכיתה ורכזת מועצת התלמידים ולאופיר¨ המורה לדרמה¨ על הטקס‬
‫המקסים ובהצלחה לחברי מועצת התלמידים של תשע“ד‪Æ‬‬
‫תפקיד לכל תלמיד∫ חלק מהתפיסה הבית ספרית שלנו מדברת על‬
‫מימוש עצמי¨ צמיחה¨ מיצוי יכולות‪ Æ‬תפקיד לכל תלמיד הוא אחת הדר…‬
‫כים למימוש חזון זה‪ Æ‬דוגמאות לתפקידים שבוחרים תלמידינו∫ אחראי‬
‫על כיבוי המזגן בסוף יום הלימודים¨ על שליחת שעורי הבית בדואר‬
‫האלקטרוני¨ ועדת יום הולדת¨ ועדת גמילות חסדים¨ נאמני ספרייה¨‬
‫נאמני הסעות¨ חברות במועצת התלמידים¨ בהנהגה הירוקה ועוד‪Æ‬‬
‫שיחה סביב שולחן המנהלת∫ אחת לשבוע¨ בכל יום שישי¨ עידית≠‬
‫מנהלת בית הספר¨ נפגשת עם כעשרה תלמידים עליהם המליצו המחנ…‬
‫כות¨ כאלה שבצעו את תפקידם היטב‪ Æ‬בשיחה סביב שולחן המנהלת¨ עם‬
‫תה צמחים ©מהגינה הבית ספרית® ועוגיות¨ מציג כל תלמיד את תפקידו‬
‫ומתקיימת שיחה מרתקת¨ על משמעותה של מעורבות חברתית¨ על‬
‫חשיבות התרומה¨ על ההצלחות וגם על הקשיים‪” Æ‬בכל שבוע אני נהנית‬
‫מחדש משעה זו של למידה¨ שומעת מהתלמידים את תובנותיהם¨ מחש…‬
‫בותיהם ומזדהה שוב ושוב עם הביטוי ’מכל מלמדי השכלתי‘“¨ מספרת‬
‫עידית‪Æ‬‬
‫על שלשה דברים העולם עומד ≠ על אהבה¨ שלום וסובלנות‬
‫נוך¨ עם תלמידים וגורמים מעורבים נוספים והפיקו אלבום¨ המתעד‬
‫את תהליך הבנייה על שלביו השונים ועד התוצאה הסופית‪ Æ‬מכאן¨‬
‫צעדו כולם לעבר המבנה החדש‪Æ‬‬
‫בפתח המבנה ניגנה תזמורת בית החינוך¨ ענת קידר ציינה כי‬
‫המבנה החדש העלה צורך בבחירת שמות למבנים נוספים שקיימים‬
‫בבית החינוך‪ Æ‬עקב זאת¨ נערך משאל בקרב התלמידים והוריהם‬
‫לבחירת שמות למבנים‪ Æ‬צאלון¨ הוא השם שנבחר למבנה החדש‬
‫ובמעמד הטקס ניטע בקרבתו עץ צאלון¨ על ידי המשתתפים בטקס‪Æ‬‬
‫לאחר גזירת הסרט¨ האורחים הוזמנו לבקר במבנה והתרשמו‬
‫מתערוכות שהוצגו במקום¨ האחת תמונות של חיי בית הספר בעבר‬
‫והשנייה תחת השם ”שרשרת הדורות“¨ תמונות המראות שלושה‬
‫ואף ארבעה דורות במשפחה של בוגרי בית הספר בעבר ובהווה‪Æ‬‬
‫יום מרגש זה סגר תקופה של כ≠‪ ±µ‬שנה¨ בה נעשו מאמצים רבים‬
‫מצד גורמים שונים להקמת המבנה‪ Æ‬התוצאה מרשימה וכל הנכנס‬
‫למבנה ימצא עצמו בסביבה נעימה¨ מותאמת לצרכים¨ איכותית‬
‫ומטופחת¨ שעושה חשק ללמוד בה‪Æ‬‬
‫נובמבר ≥‪ f ≤∞±‬עלי חפר‬
‫ˇ‬
‫∑‪±‬‬
‫שנת שירות ≠ בוגרי בית הספר מהמחזור האחרון¨ שכבר נמצאים בעי…‬
‫צומה של שנת השירות¨ שוחחו עם תלמידי יב‘ בנושא¨ סיפרו חוויות‬
‫מהמקום שבו הם מתנדבים ועודדו התלמידים להמשיך מסורת זו‪Æ‬‬
‫אנשים‬
‫חינוך‬
‫תלמיד‬
‫קרית חינוך מעיין≠שחר‬
‫בגרות חברתית בשכבת י‘‬
‫שכבת י‘ החלה את הפעילות בנושא מחויבות אישית‪ Æ‬נערך יריד בו‬
‫הוצעו פרויקטים ומקומות התנדבות אפשריים ברחבי העמק‪ Æ‬התלמידים‬
‫התעניינו¨ קיבלו הסבר מתלמידים בוגרים ונרשמו להתנדבות‪Æ‬‬
‫תרגיל ביטחון‬
‫נערך תרגיל ביטחון¨ בהתאם להנחיות משרד החינוך‪ Æ‬תורגלה כניסה‬
‫למרחבים מוגנים עקב ירי טילים ויציאה מהירה לשטחי כינוס עקב‬
‫רעידת אדמה‪ Æ‬השתתפו בתרגיל ∞‪ ±∞µ‬תלמידים וכ≠∞∑ מורים‪ Æ‬ארנון‬
‫בירן¨ רכז הביטחון בבית הספר פיקד על התרגיל¨ שבסופו כל התלמידים‬
‫”שבו בשלום לבסיסם“‪Æ‬‬
‫האזרחות¨ בשיתוף פעולה עם בית טרזין‪ Æ‬סיור דומה התקיים גם לכל‬
‫תלמידי שכבת ט‘‪Æ‬‬
‫תלמידי השכבה צפו בהצגה ”יונה ונער“ בתאטרון ”גשר“‪Æ‬‬
‫סיור בבית החולים לוינשטיין¨ מרכז לשיקום ≠ כחלק מתוכנית ”רמזור“¨‬
‫לנהיגה זהירה¨ התלמידים עברו במקום סדנאות בנושא של נהיגה תחת‬
‫השפעה¨ נפגשו עם עובדות סוציאליות¨ שמעו את סיפורו של אדם‬
‫שנפצע קשה בתאונת דרכים¨ ונפגשו עם אם ששכלה את בנה בתאונת‬
‫דרכים‪Æ‬‬
‫סיכום המסע לפולין ≠ בערב לסיכום המסע¨ סיפרו החניכים חוויות‬
‫וקראו מתוך יומנים שכתבו במהלכו‪ Æ‬הוקרן סרט שצולם ונערך על ידי‬
‫תלמיד השכבה¨ יהלי צימרמן¨ וכן הושמעו שירים אותם שרו התלמי…‬
‫דים בטקסים בפולין‪ Æ‬הורים ובני משפחות התלמידים ציינו שהערב היה‬
‫מרגש במיוחד‪Æ‬‬
‫מגמת ספרות מורחב‬
‫רכזת מגמת ספרות¨ רננה וולף¨ ארגנה תוכנית העשרה הפתוחה לכל‬
‫תלמידי בית הספר‪ Æ‬בין היתר¨ ישמעו התלמידים הרצאות בנושא ”נשים‬
‫במקרא“¨ ”נשים יוצרות המתמודדות עם דרישות סותרות“¨ ”מיליטריזם‬
‫תרבותי ≠ הבנייה לוחמנית מגדרית“¨ ו“פמניזם בקולנוע“‪ Æ‬כמו כן¨ יתקיים‬
‫סיור מודרך בעקבות נשים משוררות בתל≠אביב‪Æ‬‬
‫שכבת י‪¢‬ב‬
‫סיור בדליית אל כרמל ≠ הביקור כלל סיור מודרך ברחבי היישוב‬
‫הדרוזי¨ פגישה עם אנשי המקום וביקור בביתה של בותיינה חלבי¨ אמנית‬
‫מקומית¨ העוסקת בנושא השואה‪ Æ‬את הסיור יזם נעם שיק¨ רכז מקצוע‬
‫בית ספר בית יצחק‬
‫”פרוייקט רבין“‬
‫תחנות בחייו של יצחק רבין‬
‫חוויה לימודית וייחודית‬
‫השנה אנחנו¨ כיתה ו‘≥ והמחנכת חדוה¨ היינו אחראים על טקס רבין‪Æ‬‬
‫חדוה ואורית כץ החליטו לשנות את השגרה¨ לא לקיים טקס אלא‬
‫לחשוב על רעיון מיוחד ושונה ביום זה ולהפוך את הלמידה לחוויה‬
‫אחרת ומיוחדת‪Æ‬‬
‫התחלקנו לארבע קבוצות בנושאים הבאים∫ ”ילדותו ונעוריו“¨‬
‫”קריירה צבאית“¨ ”חייו הפוליטיים“¨ ”כן לשלום לא לאלימות“‪Æ‬‬
‫כל ילד היה צריך להביא מידע על נושא הקבוצה שהוא נמצא בה‬
‫ולאחר מכן כל קבוצה הייתה צריכה לסכם את החומר שנאסף לסיכום‬
‫אחד ולמזג בין הטקסטים‪Æ‬‬
‫המידע שאספנו היה הבסיס אשר תרם לעשיית הסרטונים ולחומ…‬
‫רים שהעברנו בפני כל הכיתות‪Æ‬‬
‫ביום הראשון של השבוע הצגנו בפני התלמידים את ההתנה…‬
‫לות במוקדים השונים והעברנו להם במפגש בוקר קצר את החוויה‬
‫המיוחדת והייחודית שהם יעברו‪Æ‬‬
‫שלושה ימים¨ במשך שעתיים¨ כל כיתה עברה בין המוקדים השו…‬
‫נים שהיו תחנות בחייו של יצחק רבין ז“ל‪ Æ‬בכל תחנה הוצבה קוליסה‬
‫ובה ההסבר והתמונות הקשורות לתחנה הרלוונטית‪ Æ‬עזרנו לסדר את‬
‫הכיתות כך שלתלמידים יהיה נוח ונעים לשמוע מאיתנו את המידע‪Æ‬‬
‫כל מוקד היה מיוחד ושונה והמחיש את פעלו¨ השפעתו ותרומתו‬
‫של יצחק רבין על מדינת ישראל‪Æ‬‬
‫אנחנו כיתה ו‪ ≥ß‬עבדנו קשה ושמחנו והתגאינו מאוד להציג את‬
‫שלמדנו וחקרנו‪Æ‬‬
‫לסיום הפרוייקט היה חשוב לנו לדעת מה דעתם של התלמידים‪Æ‬‬
‫עברנו בכל הכיתות ורשמנו רשמים¨ שאלנו שאלות¨ למשל∫ איזו תחנה‬
‫הכי אהבתם‪ ø‬ומדוע‪ ø‬ומה למדתם מהפרויקט שלא ידעתם קודם‪ø‬‬
‫שם‪ :‬איתי ארליך‬
‫כיתה‪ :‬י"ב‬
‫מגורים‪ :‬הדר‪-‬עם‬
‫מגמות לימוד‪ :‬פיזיקה ומוסיקה‬
‫תחביב‪ :‬מנגן בתופים ובפסנתר‬
‫מה אוהב בבית הספר‪ :‬אוהב מאוד את‬
‫השילוב שבחרתי בין פיסיקה ומוסיקה‪ .‬בבית‬
‫ספר אחרים שילוב כזה אינו אפשרי‪ ,‬וכאן‬
‫יכולתי לבחור בעצמי את המגמות ולשלב בין הריאלי להומני‪.‬‬
‫רגע שיא בבית הספר‪ :‬המסע לפולין‪ .‬לקחתי חלק בארגון המסע‪,‬‬
‫בטקסים שערכנו שם‪ .‬למדתי הרבה והיו לא מעט רגעים מרגשים‬
‫מאוד במסע‪ .‬ערב סיכום המסע לפולין שנערך לאחרונה היה מרגש‬
‫במיוחד‪.‬‬
‫תוכניות לעתיד‪ :‬חושב על שנת שירות‪ ,‬שירות משמעותי בצבא‪,‬‬
‫ולאחר מכן ללמוד באוניברסיטה‪.‬‬
‫מורה‬
‫שם‪ :‬גדי מרלא‬
‫תפקיד‪ :‬מחנך בשכבת י"ב‪ ,‬מורה להיסטוריה‬
‫)היסטוריה מורחב(‪ ,‬מורה לאזרחות‪.‬‬
‫ותק‪ :‬יותר משלושים שנה‪.‬‬
‫מה אוהב בבית הספר‪ :‬את היחס הבלתי‬
‫אמצעי בין מורים ותלמידים‪ ,‬את יחסם של‬
‫התלמידים כלפי המורים‪ ,‬שמתאפיין בהערכה‬
‫ובכבוד‪ .‬כמו כן‪ ,‬הסביבה הבית ספרית‪ ,‬דשא‪,‬‬
‫עצים‪ ...‬אבל המפתח להצלחה שלנו הוא באיכות המורים‪.‬‬
‫רגע שיא בבית הספר‪ :‬עולמי כמחנך ומורה מלא ברגעי שיא קטנים‬
‫כגון הרגע שבו תלמיד עונה תשובה נפלאה במבחן‪ ,‬או הרגע שבו‬
‫תלמידה שואלת שאלה יוצאת דופן בשיעור ומתפתח דיון איכותי‪,‬‬
‫או הרגע שבו תלמיד מספר לי שסיים לקרוא ספר שהמלצתי עליו‪,‬‬
‫ושהוא מאוד נהנה‪.‬‬
‫מאוד אהבנו שהתלמידים נהנו ולמדו את הנושא בדרך חווייתית‬
‫ומיוחדת‪ Æ‬הפרוייקט היה בשבילנו חוויה מלמדת ומעמיקה ושמחנו‬
‫שהשנה היה שינוי בפרוייקט‪Æ‬‬
‫מאיה יצהר ואלעד קוטנר כיתה ו‪≥ß‬‬
‫הטיול לקיסריה‬
‫בטיול ראינו סרט על עברה של קיסריה¨ כלומר על הורדוס¨ ועל‬
‫חלומו לבנות את קיסריה‪ Æ‬באותו סרט אני למדתי הרבה מאוד על‬
‫העבר של קיסריה‪Æ‬‬
‫ביקרנו באמפיתיאטרון¨ שבו מתקיימים עד היום הופעות של זמרים‬
‫וכו‘‪ Æ‬מבנה של אמפיתיאטרון הוא חצי עיגול¨ שעולה לגובה ולכן‬
‫רואים טוב מאוד מכל מקום‪Æ‬‬
‫משם הלכנו למקום ממש ”על המים“ ©רואים את הים ממש מקרוב®¨‬
‫המקום הזה הוא בעצם הבית של הורדוס‪ Æ‬שמענו את הקול של הגלים‬
‫חזק מאוד¨ עד כדי כך שלא הצלחנו לשמוע את המדריך שלנו ולמדנו‬
‫עוד על חייו של הורדוס‪Æ‬‬
‫ממש כמה מטרים מביתו של הורדוס יש היפודרום¨ ששם התחרו‬
‫הגלדיאטורים עם הסוסים שלהם‪ Æ‬גם אנחנו התנסינו בכך∫ ערכנו‬
‫תחרות ריצה של כל ילדי הכיתה במסלול שבו התחרו הגלדיאטורים‪Æ‬‬
‫ממש הרגשנו שהתאמצנו כמו הסוסים שהיו להם‪Æ‬‬
‫משם¨ עלינו על האוטובוס¨ ונסענו להתנסות בחפירות ארכיאולוגיות¨‬
‫על המצוק¨ ממש מעל שפת הים¨ הסבירו לנו בדיוק מה עושם עם‬
‫כל כלי ואיך בעצם ארכיאולוגיים עושים את עבודתם‪ Æ‬זה היה מאוד‬
‫מיוחד לחפור¨ ועוד בכלים אמיתיים של ארכיאולוג‪ Æ‬הדברים שמצאנו‬
‫מתחת לאדמה עברו ישר לרשות העתיקות בישראל‪Æ‬‬
‫אחר כך נסענו לפסיפס הציפורים‪ Æ‬המדריך שלנו הסביר לנו שהפ…‬
‫סיפס הזה הוא בעצם רצפה של מבנה מגורים מאוד מפואר¨ כנראה‬
‫של מישהו עשיר¨ במעמד גבוה‪ Æ‬זה היה מרגש לדרוך על רצפה שעליה‬
‫דרך מישהו עשיר מפעם‪Æ‬‬
‫בסיום ההסבר התחלקנו לקבוצות¨ ונתנו לנו תפזורת שבה יש שמות‬
‫של ציפורים שהיו בפסיפס‪ Æ‬זה היה אתגר‪°‬‬
‫לסיכום¨ למדתי המון ומאוד נהניתי בטיול לקיסריה‪°‬‬
‫טליה גביש ו‪≤ß‬‬
‫∏‪±‬‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר ‪ f‬נובמבר ≥‪≤∞±‬‬
‫”אהבה שנייה“‬
‫חנות יד שנייה‬
‫לחנות ”‬
‫יד שנייה“ דרוש‪Ø‬ה‬
‫מנ‬
‫בעל‪Ø‬הת ילוז‪Ø‬ת בהתנדבות‪Æ‬‬
‫דרושים מתנדבים‪Æ‬‬
‫לפרטים‪ :‬אגף לשירותים חברתיים ‪ ¨∞π≠∏π∏±µ≤µ‬ישראל ‪∞µ¥≠π≤π∞±±π‬‬
‫חנות ענקית המתוחזקת על ידי מתנדבים וכל‬
‫הכנסותיה מופנות למטרות רווחה‬
‫אגף לשירותים חברתיים‬
‫ימים ושעות פתיחה‪ :‬יום ג‘ ‪ ,09:00-12:00‬יום ו‘ ‪09:00-12:00‬‬
‫היחידה להתנדבות בעמק חפר יוצאת לדרך‬
‫אנו מחפשים מתנדבים‪ ,‬שותפים לפיתוח תחום ההתנדבות במועצה‬
‫היחידה להתנדבות אחראית על גיוס‬
‫מתנדבים¨ הכשרות למתנדבים ולמנהלי‬
‫מתנדבים¨ הוקרה ושימור מתנדבים¨ שילוב‬
‫מתנדבים בפרוייקטים ובארגונים התנד…‬
‫בותיים שונים במועצה¨ התנדבות בשעת‬
‫חירום ועידוד יוזמות התנדבותיות חדשות‬
‫למען הקהילה‪Æ‬‬
‫בניהול עו מה¨ יצירתיות¨ ידע‬
‫בדים וניהול כלכלי‬
‫של החנות‪Æ‬‬
‫לפרטי‬
‫חברתיים‪ :‬אגף לשירותים‬
‫מתנדבי ם ‪¨∞π≠∏π∏±µ≤µ‬‬
‫ם‬
‫‪Æ∞π≠∏π∑≥≥∞≥Ø¥‬‬
‫חושבים‬
‫החנות עברה‬
‫מקום ≠ נמצאת‬
‫ליד מבנה‬
‫המשטרה‬
‫להתנדב?‬
‫אם אתם חושבים‬
‫לעשות שינוי קטן‬
‫בחייו של ילד‪...‬‬
‫לפרטים‪:‬‬
‫מור קלניצקי‪ ,‬עו"ס קהילתית ורכזת‬
‫התנדבות ‪09-8973334‬‬
‫אגף הרווחה במועצה‪,‬‬
‫מחפש מתנדבים לחונכות אישית‬
‫לפרוייקט חונכות אישית לילדים מקסימים‪,‬‬
‫עם צרכים לימודיים‪ ,‬חברתיים או רגשיים‪,‬‬
‫למתן קשר אישי‪ ,‬דוגמה אישית והכוונה‪.‬‬
‫ניידות חובה‪ ,‬ההתנדבות בתחומי המועצה‪.‬‬
‫ההתנדבות תהיה מלווה בהכשרה‪ ,‬ליווי‪,‬‬
‫ובעיקר המון סיפוק והנאה‪.‬‬
‫ליצירת קשר‪ :‬עו"ס מור קלניצקי‪,‬‬
‫רכזת התנדבות ‪09-8973334‬‬
‫או במייל ‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מרכז תעסוקתי "רעות בעמק" ‪ -‬מרכז תעסוקתי לנפגעי נפש מחפש‬
‫מתנדבים‬
‫‪ f‬לפרוייקט חונכות ‪ f‬לשילוב בין חברי המרכז והקהילה‪.‬‬
‫‪ f‬להעברת קורס צילום או כל רעיון לשיתוף פעולה חד‪/‬רב פעמי‬
‫כמו כן‪ ,‬המרכז פותח קורסים לקהל הרחב בנושאים הבאים‪:‬‬
‫‪ f‬יוגה ‪ f‬קורס מיומנויות מחשב ‪ f‬קורס תקשורת בין אישית‬
‫‪ f‬סדנת כישורי חיים ‪ f‬פסיכודרמה‬
‫מור קלניצקי ‪ -‬עו"ס קהילתית‬
‫ורכזת התנדבות‪09-8973334 :‬‬
‫התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי בעמק חפר נמצאת‬
‫מול בניין המועצה האזורית עמק חפר‬
‫בתחנה צוות מיומן ומקצועי התשלום עבור הטיפול מסובסד סודיות מובטחת‬
‫התחנה עוסקת בתחומים הבאים‪:‬‬
‫‪ f‬טיפול פרטני באוריינטציה משפחתית ‪ f‬טיפול זוגי ≠‬
‫בחיי נישואין¨ במצבי משבר ובגירושין ‪ f‬טיפול לזוגות טרום נישואין‬
‫‪ f‬פרק ב‘ ‪ f‬טיפול משפחתי ‪ f‬הדרכת הורים ‪ f‬טיפול במשפחות חד הוריות‬
‫‪ f‬טיפול בזוגיות חד≠מינית‬
‫לתיאום פגישה נא לפנות למנהלת התחנה לורן לוקסנבורג‬
‫טלפון ≠ ‪ ∞π≠∏π∏±∂≤±‬מייל ≠ ‪[email protected]‬‬
‫נובמבר ≥‪ f ≤∞±‬עלי חפר‬
‫ˇ‬
‫‪±π‬‬
‫פעילויות ואירועים‬
‫המרכז הקהילתי האזורי‬
‫ותיקים‬
‫חוזרים לשטייטל‬
‫במסגרת קפה אירופה‪ ,‬יצאו ותיקי המועצה בשני אוטובוסים‪,‬‬
‫ל"ינק'לה שטייטל"‪ .‬הם שמעו מסיפורי העיירה היהודית‪ ,‬טיילו במוזיאון‬
‫בו חפצים רבים שהובאו מהעיירות וסעדו נפשם ב'קרפלך' ו'לטקס'‬
‫בטעם של פעם‪ .‬להעשרת הנשמה האזינו למירי ‪ -‬נגנית הקלרניט‪,‬‬
‫שניגנה מוסיקה יהודית‪ .‬היתה אווירה מרגשת‪ .‬אך החשוב מכול‪ ,‬כמו‬
‫שאמר מאיר‪ ,‬מבת חן‪" :‬יצאתי מהבית וצחקתי כפי שהרבה זמן לא‬
‫צחקתי"‪.‬‬
‫יונה טרגובניק‬
‫נכחו אנשים אשר שירתו תחת פיקודו של אור במלחמת יום‬
‫הכיפורים ושיתפו מחוויותיהם האישיות והכואבות‪ .‬במפגש השני‬
‫התארח איברהים ברזילי‪ ,‬איש המודיעין הישראלי לשעבר‪ ,‬אשר‬
‫סיפר על הצלת הקהילה היהודית באלג'יריה בשנת ‪ .1956‬למפגש‬
‫זה הגיעו אנשים במיוחד מאשדוד ומודיעין‪ ,‬שהיו ילדים באלג'יריה‬
‫באותה תקופה ומאד רצו לדעת פרטים על שהתרחש שם באותה‬
‫תקופה‪ .‬שני המפגשים היו מרגשים ומעצימים מאד‪.‬‬
‫המפגש הבא‬
‫ב‪ 20.11.13-‬בשעה ‪20:00‬‬
‫נארח את בועז איתן ופיני נחמני אשר יספרו על שלושת השנים בהם‬
‫ישבו בשבי האויב‪.‬‬
‫מוזמנים בשמחה על מרק וחברותא‪.‬‬
‫צרות טובות במרכז קהילתי חוף חפר‬
‫והזדמנות לומר תודה‬
‫רשמי "מסע אחר"‬
‫מוזיאון תל אביב לאמנות ‪ - 1.11.13‬חיים מאור‬
‫רק באמצע שנות ה‪ 70-‬קיבלו את הצילום כאמנות‪ .‬עד אז רק‬
‫כתיעוד‪ .‬הרגע הנבחר של מיקום שהצלם חיכה שיקרה כדי לצלם‪.‬‬
‫‪.To shut a picture‬‬
‫שני כיוונים‪ :‬צלם בוחר נושא או מושא‪ .‬שני גרמנים צילמו בניינים‬
‫תעשייתיים וכדומה‪ ,‬שנעזבו‪ ,‬כמו פסלים בשחור לבן‪.‬‬
‫‪ .1‬גלעד אופיר ‪ -‬צלם ‪ -‬צלם בוחר נושא‪" .‬נקרופוליס"‪ .‬אוסף הצילומים‬
‫הופך למטאפורה של מצבים חברתיים‪.‬‬
‫אופיר צילם מכוניות צבא הרוסות ומבנים של מחנות צבא עזובים‪.‬‬
‫‪ .2‬ג'ף וול ‪ -‬הצלם החשוב ביותר היום בעולם האמנות‪ .‬שם התערוכה‬
‫"נראות"‪.‬‬
‫צילם תמונות סטילס של סרט‪ .‬לא הלך עם מצלמה אלא הסתכל‬
‫מסביבו ‪ -‬העין המטיילת‪ .‬כעבור זמן )שנים( הוא משחזר את‬
‫הסיטואציות שהוא ראה ומצלם עם שחקנים את מה שהוא שיחזר‬
‫מהזיכרון של מה שהוא ראה‪ .‬הוא הלך מהקולנוע לאמנות הצילום‪.‬‬
‫)מזכיר את עדי נס(‪ .‬כל זה כדי לשלוט בקומפוזיציה‪ .‬צילום שמספר‬
‫סיפור סימבולי‪ .‬פועל בוונקובר‪ ,‬קנדה‪ .‬מתכתב עם תולדות האמנות‪.‬‬
‫צייר צרפתי שצייר אנשים הולכים ברחובות‪ .‬וול היה שנים מורה‬
‫לתולדות האמנות‪ .‬ההבדל בין הצגה למה שוול רוצה‪ .‬זה משוחזר‬
‫ולא הצגה‪ .‬המצולם מסכים להצטלם‪ .‬זה תכנון של הקומפוזיציה‬
‫של העין המטיילת ושל הרגע הנבחר‪ .‬ווול צייר חדר מבולגן של אחרי‬
‫פוגרום וזה סמל לאלימות בתוך חברה‪ .‬הוא גם מצלם תמונה שהיא‬
‫ציטוט מתוך ספר שהוא קרא‪ .‬אנשים שקופים שאנחנו לא רואים‬
‫אותם‪ .‬צילום ‪ high kee‬הצילומים יוצאים לבנים‪ Law kee .‬הצילומים‬
‫יוצאים שחורים‪ .‬תמונה שהיא התכתבות כמו מרוץ שליחים‪" :‬מספרת‬
‫הסיפורים" ‪" -‬סעודה על הדשא"‪ :‬וול ‪ -‬מאנה ‪ -‬ג'ורג'ונה ‪ -‬תבליט יווני‪.‬‬
‫‪ .3‬סיגל צברי ‪ -‬ציירת ‪" -‬ניגון של עשב"‬
‫‪ .4‬אבנר כץ ‪ -‬צייר ‪" -‬חזרה גנרלית"‬
‫‪ .5‬אלדר פרבר ‪ -‬צייר ‪" -‬תל אביב ‪ -‬ברלין"‬
‫נגה בר לב‬
‫חוף חפר‬
‫מאת‪ :‬טל בן סירא‬
‫מרק בחברותא פותח‬
‫עונה שנייה בהצלחה‬
‫לאור השנה המוצלחת‪ ,‬מרק בחברותא פותח עונה שנייה בבית‬
‫הראשונים בביתן אהרון‪ .‬הסיפורים סובבים סביב הנושא "אני הייתי‬
‫שם"‪ ,‬עם אנשי ה'סוד' שעשו היסטוריה‪.‬‬
‫השנה נפתחה עם האלוף במ"יל אורי אור‪ ,‬אשר סיפר על מנהיגות‬
‫בקרב במלחמת יום הכיפורים‪ .‬היה ערב מרגש ועוצמתי‪ ,‬במפגש‬
‫∞‪2‬‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר ‪ f‬נובמבר ‪2013‬‬
‫שנת הפעילות תשע״ד נפתחה בסערה‪ ,‬עם גידול של עשרות אחוזים‬
‫במספר הנרשמים לפעילויות המרכז הקהילתי‪ .‬הגידול יצר צורך‬
‫דחוף בחדרי פעילות נוספים‪.‬‬
‫לשם כך‪ ,‬נרתמו העוסקים במלאכה ושותפי המרכז הקהילתי‬
‫למציאת פתרון שיאפשר את קיום הפעילות‪.‬‬
‫מתוך ראייה השמה את התושב במרכז העשייה‪ ,‬צוות המרכז‬
‫הקהילתי פינה ביוזמתו את משרדיו ועבר אל מול בית המועצה הישן‬
‫בכפר ויתקין‪ .‬בהזדמנות זאת אנו מודים מכל הלב לכפר ויתקין‪ ,‬על‬
‫שהקצו עבורנו את המבנה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬במסגרת שיתוף הפעולה האדוק עם בית הספר‪ ,‬הוקצו כיתות‬
‫למרכז הקהילתי ומרחבי פעילות בתוך בית הספר ועל כך התודה‪.‬‬
‫‪09-8981628/635‬‬
‫‪www.hefer.org.il‬‬
‫הרבה מוזיקה ויצירה‪.‬‬
‫במקום היו דוכני אוכל שאורגנו והופעלו על ידי ילדי והורי שכבת ו'‬
‫מ"קדם"‪ ,‬שהכנסותיהם מיועדות לטובת מסיבת הסיום של השכבה‪.‬‬
‫הילדים עבדו בשיתוף פעולה נפלא ומלא‪ ,‬היו שותפים לכל התהליך‬
‫החל בהקמה ובמכירה וכלה בפירוק‪.‬‬
‫אנחנו רוצים להודות לכל מי שלקח חלק בארגון ההפנינג והפקתו‪.‬‬
‫בת חפר‬
‫מפגש עם יוכי ברנדס‬
‫במוצ"ש האחרון‪ ,‬בבת חפר‪ ,‬התקבצו נוער ומבוגרים להרצאתה‬
‫המרתקת והסוחפת של הסופרת יוכי ברנדס‪ ,‬בעקבות ספרה‬
‫"הפרדס של עקיבא"‪.‬‬
‫יוכי ברנדס‪ ,‬בחיבורה לעולם החרדי‪ ,‬אהבתה לסיפורי התנ"ך וכשרון‬
‫הכתיבה יוצא הדופן שלה‪ ,‬יצרה יצירות ספרותיות‪ ,‬אשר זכו להערצה‬
‫ולהערכה בקרב קוראים רבים‪ .‬בין ספריה‪" :‬וידוי"‪" ,‬מלאכים ג'"‪,‬‬
‫"לכבות את האהבה"‪" ,‬הפרדס של עקיבא" ועוד‪ .‬בהרצאתה‪ ,‬יכולת‬
‫כמעט לגעת‪ ,‬בתשוקתה להביא את סיפורי התנ"ך ואת שורשי העם‬
‫היהודי לקהל קוראים רב ככל שניתן‪.‬‬
‫יוכי ברנדס ברגישותה‪ ,‬תמיד אוהבת להראות את זווית הראייה של‬
‫שפלת חפר‬
‫מאת‪ :‬טלי רפאל ‪ -‬רכזת שלוחת שפלת חפר‬
‫משפחה מטיילת‬
‫טיול משפחות ראשון יצא לדרך‪...‬‬
‫שלוחת שפלת חפר התחילה מסורת חדשה שנקראת‪ :‬משפחה‬
‫מטיילת‪ .‬פעם בחודש יוצאים לטייל בשבילי ישראל‪.‬‬
‫לטיול הראשון יצאו עשר משפחות מכל השלוחה‪ ,‬לחוף הבונים‪.‬‬
‫נפגשנו בפינת הזיכרון לזכר אסון הבונים ויצאנו לטייל במסלול מעגלי‬
‫בחוף הבונים‪.‬‬
‫הצד החלש‪" ,‬הצד שנדפק" בסיפור‪ .‬היא אוהבת להראות זווית ראיה‬
‫חדשה‪ ,‬לא מקובלת‪ ,‬חתרנית‪ ,‬אשר מעלה סימני שאלה‪ ,‬מטלטלת‬
‫וחוקרת שוב ושוב את מהות קיומנו ואת חיבורנו למקורות ההיסטורים‬
‫שלנו‪ ,‬כעם היהודי‪.‬‬
‫כנוכחת בהרצאתה‪ ,‬היה מדהים להיווכח איך עקירתה מהעולם‬
‫החרדי‪ ,‬משרתת עולם זה‪ ,‬כפי שלא יכלה לעשות זאת טוב יותר‬
‫מתוכו‪ ,‬וזאת על ידי הבאת סיפורי התנ"ך במגוון רבדים לציבור הרחב‪.‬‬
‫תודות רבות לסיגל כספי ‪ -‬רכזת תרבות בת חפר‪ ,‬מרי כרמלי ‪-‬‬
‫מנהלת הספרייה בבת חפר ולקהל‪ ,‬אשר נכח בהרצאה‪ .‬למידע‬
‫בנוגע לערבי סופרים נוספים‪ ,‬מוזמנים ליצור קשר עם הספרייה‪.‬‬
‫שני הורביץ‬
‫צהרוני חוף חפר‬
‫צהרוני חוף חפר החלו את פעילות השנה בשיא המרץ‪ .‬הילדים‬
‫עוסקים בפעילות חברתית‪ ,‬ערכית‪ ,‬לימודית וחווייתית‪ .‬הצהרון מהווה‬
‫מסגרת חינוכית תורמת וחמה‪ ,‬המשלימה את הפעילות בגני הבוקר‬
‫שבאחריות המועצה‪ .‬במסגרת הצהרון‪ ,‬מקבלים הילדים חוגים‬
‫חווייתיים ומעשירים‪ .‬צוותי הצהרונים נבחרים בקפידה ופועלים תחת‬
‫פיקוח פדגוגי ומקצועי צמוד‪.‬‬
‫טל בן סירא‬
‫בדרך ראינו "סלע‪-‬חוף"‪ ,‬גבעות כורכר‪ ,‬מערה כחולה ועוד ולאורך כל‬
‫המסלול עשינו פעילויות משפחתיות מדליקות ומגבשות‪.‬‬
‫אני מזמינה אתכם לבוא ולחוות איתנו את אחד הטיולים הבאים‪.‬‬
‫הטיול הבא בתאריך‪23.11.13 :‬‬
‫לנחל השופט ‪ +‬סדנת זית בעמק השלום לכבוד החנוכה‪.‬‬
‫מחיר‪ 100 :‬שקל למשפחה | סדנא בנפרד‪ 15 :‬שקל לילד‬
‫הפנינג מפעילי ימי הולדת‬
‫הפנינג מפעילי ימי הולדת ססגוני התקיים בבית הספר "קדם"‪ ,‬לכל‬
‫תושבי השלוחה‪.‬‬
‫להפנינג הגיעו מגוון מפעילים‪ ,‬שהפעילו את הילדים במקום‪ ,‬עם‬
‫מרכז חוגי "קדם" ‪ -‬שפלת חפר‬
‫מרכז חוגי "קדם" נפתח זו השנה השלישית‪ ,‬בסימן התחדשות וייחודיות‪ .‬בנוסף לבסיס החוגים שהתקיימו‬
‫בשנתיים האחרונות‪ ,‬בתחומי הספורט‪ ,‬האומנויות והמוסיקה‪ ,‬נוספו חוגים ייחודיים‪ ,‬כגון אילוף כלבים‪,‬‬
‫אמנויות הבמה והוקי גלגיליות‪ .‬מגוון החוגים מספק לילדי האזור פעילות אחה"צ מאתגרת ומגוונת‪.‬‬
‫ילדים בכל הגילאים שעדיין לא התנסו‪ ,‬מוזמנים!‬
‫חפשו אותנו בפייסבוק "חוגי קדם" או בטלפון ‪ - 09-9740994‬מאיה מוסינגר ‪ -‬רכזת חוגי "קדם"‪.‬‬
‫מרכז חוגי בית הספר אביחיל ‪ -‬ים חפר‬
‫הפעילות במרכז החוגים בבית הספר אביחיל החלה בחודש אוקטובר‪ ,‬והחוגים המתקיימים מגוונים‬
‫ומהנים‪.‬‬
‫צוות המדריכים בחוגים נבחר בקפידה וזאת על מנת שתרבות הפנאי של ילדי שלוחת ים‪-‬חפר תהיה‬
‫איכותית ורבת אפשרויות‪.‬‬
‫נפתח בית ספר לג'ודו בהדרכתם של בר ראופמן ופז ליברמן‪ ,‬שניהם מאמנים מנבחרת ישראל‪.‬‬
‫נפתחו חוגים חדשים‪ :‬שף צעיר‪ ,‬מבוכים ודרכונים‪ ,‬לגו אתגרי‪ .‬ממשיכים להתקיים גם החוגים המוכרים‪:‬‬
‫קט רגל‪ ,‬זומבה‪ ,‬הוקי גלגיליות‪ ,‬טיסנאות ותות בננה ‪ -‬חוג תנועה תומכת התפתחות לגילאי ‪.4-7‬‬
‫חפשו אותנו בפייסבוק חוגים באביחיל או בטלפון ‪ 052-4341672‬נורית מוזס ‪ -‬רכזת חוגים אביחיל‬
‫נובמבר ‪ f 2013‬עלי חפר‬
‫| ‪21‬‬
‫כל השבת¨ כל החבר‪ß‬ה נמצאים ביחד בסניף ונהנים‪ Æ‬במוצאי שבת¨‬
‫מזמינים את כולם¨ כולל הורים ואחמ‪¢‬ים¨ למפקד של כולם יחד¨‬
‫ששם מכריזים על כל שבט שעולה לשבט אחד למעלה וכן על שבט‬
‫הרא‪¢‬ה¨ שעובר עכשיו מחבריא א‪ ß‬לחבריא ב‪ ß‬ומכריזים על שמו החדש‪Æ‬‬
‫©בתחילת השבוע האחרון של החודש¨ המליאה הארצית של בני עקיבא‬
‫יושבת ומחליטה על שם כלשהו לשבט החדש¨ שנשאר איתו לתמיד®‪Æ‬‬
‫השבט החדש עושה מופע דגלנות ומיד לאחר מכן¨ מתקיימות ההופ‬
‫עות שהחניכים עבדו עליהם במשך כל החודש‪Æ‬‬
‫מאת‪ :‬דרור זכאי ‪ -‬מנהל מחלקת נוער‬
‫ליאל ‪ -‬קומונרית בני עקיבא בכפר הרוא"ה‬
‫אהל רבין‬
‫השנה ציינו ∏‪ ±‬שנה לרצח של ראש הממשלה ושר הביטחון¨ יצחק‬
‫רבין ז‪¢‬ל‪Æ‬‬
‫אחת המשמעויות של ∏‪ ±‬שנה היא¨ שמלבד בודדים¨ כל תלמידי‬
‫מערכת החינוך נולדו לאחר הרצח‪Æ‬‬
‫בהבנה שיש להיאבק על זיכרון הרצח¨ בכדי שמסקנותיו הנוקבות¨‬
‫בעיקר בכל הקשור בצורך בשמירת הדמוקרטיה¨ לא יישכחו¨ החלטנו‬
‫במחלקת נוער השנה¨ להרחיב את פעילותינו סביב ציון יום הזיכרון‬
‫לרצח‪Æ‬‬
‫נוער גוש ויתקין‬
‫נכון לחבר את החניכים משכבות הגיל השונות לנושא שמעסיק את‬
‫כולנו‪Æ‬‬
‫חשוב לציין¨ כי את החג מובילים בני הנוער‪ Æ‬הם מדריכים את המס‬
‫לולים¨ הם בונים ומדליקים את כתובות האש¨ הם יוצרים¨ חושבים‬
‫וחולמים את החג כולו‪Æ‬‬
‫כמובן שללא חברי גרעין עודד ©שנת השירות של התנועה® והמד‪¢‬בים‬
‫©מדריכי הנוער הבוגרים®¨ לא היה יוצא יום חשוב זה לפועל‪Æ‬‬
‫ברצוני להודות לכלל העוסקים במלאכה‪ Æ‬אני קוראת להורים לשלוח‬
‫את ילדיהם לתנועה¨ שם הם מקבלים ערכים של חברות¨ מעורבות‬
‫ואהבת העמק בו הם חיים‪Æ‬‬
‫ב≠≥‪ ±≤Ʊ∞Ʊ‬התקיים טקס פתיחת שנה מרהיב בגוש ויתקין במגרש‬
‫הכדורגל‪ Æ‬על הטקס עמלו צוות ההדרכה והטרומפים‪ Æ‬היה מרגש ומלא‬
‫בחניכים והורים נרגשים‪Æ‬‬
‫טל אלשר ‪ -‬מחלקת נוער‬
‫המסורת בסניף ח‪.‬י‪.‬ה נמשכת‬
‫בשני בתי ספר התקיימה השנה פעילות בשיתוף מחלקת נוער‪Æ‬‬
‫בקריית החינוך ע‪¢‬ש בן גוריון העברנו פעילות¨ הדר¨ רכזת ההדרכה‬
‫ואני¨ לשני נציגים מכל כיתה‪ Æ‬הפעילות הייתה בנושא ‪¢‬גבולות המשחק‬
‫הדמוקרטי‪ ¢‬ומשמעות העמידה מן הצד¨ כמחזקת את הקיצונות‪Æ‬‬
‫הפעילות עברה בצורה טובה מאוד ואחריה העבירו הנציגים את‬
‫הפעילות בכיתותיהם‪ Æ‬זאת השנה השלישית שמתקיים שיתוף הפעולה‬
‫הנ‪¢‬ל בין מחלקת נוער ובין בית הספר‪Æ‬‬
‫בתיכון רמות חפר התקיימה פעילות עניפה גם כן‪ Æ‬כל כיתות החטיבה‬
‫העליונה עברו שיעור חברה¨ בהובלת מדריכי נוער מהמועצה‪ Æ‬השיעור‬
‫כלל תערוכה מושקעת¨ פרי יצירתה של תנועת דרור ישראל וכוללת‬
‫תחנות בחייו של רבין ואת סיפור הרצח¨ הימים שאחריו ולפניו ומס‬
‫תיימת בהעלאת שאלות שהרצח מעלה כלפי ימינו היום‪Æ‬‬
‫התערוכה הוצגה גם בטקס היישובי של גוש ח‪¢‬יה¨ וצוות ההדרכה של‬
‫הסניף עבר פעילות בנושא‪Æ‬‬
‫את השבוע סיימנו בישיבת מעגל ©מדריכי הנוער הבוגרים®¨ בו צפו‬
‫המדריכים הבוגרים בתערוכה‪Æ‬‬
‫בנוסף לפעילות שאורגנה ישירות על ידי מחלקת הנוער¨ במרבית‬
‫היישובים הוקדש יום פעילות בנושא וברבים מהיישובים התקיים טקס‬
‫סניפי‪ Æ‬אנו נמשיך בפעילותינו על זיכרון הרצח¨ גם בשנה הבאה‪Æ‬‬
‫כ≠∞≤ חניכי י‪≠ß‬י‪¢‬א ו≠∂ הורים מלווים¨ יצאו בשבת כשעוד היה חושך‬
‫להקיף את הכינרת באופניים ©‪ ∂µ‬ק‪¢‬מ®‪Æ‬‬
‫המסורת הנפלאה הזאת קיימת כבר ארבע שנים‪ Æ‬החניכים ©שרובם‬
‫לא בכושר®¨ מצליחים לעבור את ה‪ß‬מסע‪ ß‬הקשה הזה ולהבין שעם קצת‬
‫שיתוף פעולה ועבודת צוות¨ הכול אפשר‪Æ‬‬
‫כל הכבוד לצוות האדיר סניף ח‪Æ‬י‪Æ‬ה א≠י≠מ≠פ≠ר≠י≠ה ‪°≠°≠°‬‬
‫נמרוד מלצר ‪ -‬מחלקת נוער‬
‫בס‪¢‬ד‬
‫בני עקיבא ‪ -‬תנועת נוער שדוגלת בתורה‬
‫ועבודה יחד‬
‫התנועה מיועדת לילדים מכיתה ד‪≠ß‬ח‪ ß‬ולכל שכבת גיל שם שבט¨‬
‫המשותף לכל החניכים בארץ ובעולם¨ בני אותה שכבה‪ Æ‬נבטים ©ד‪¨®ß‬‬
‫ניצנים ©ה‪ ¨®ß‬מעלות ©ו‪ ¨®ß‬מעפילים ©ז‪ ¨®ß‬הראה ©ח‪ Æ®ß‬החניכים בגילאים‬
‫אלה מכונים חבריא א‪Æß‬‬
‫מכיתה ט‪≠ß‬י‪¢‬ב הם נקראים חבריא ב‪ Æß‬בגילאים אלה הם מתחילים‬
‫לתרום ולהחזיר לתנועה על מה שנתנה להם במשך חמש שנים‪ Æ‬יש‬
‫חבר‪ß‬ה שנכנסים להדרכה¨ יש גרעינים למיניהם¨ שחבריא ב‪ ß‬מקימים‬
‫למען היישוב בו ממוקם הסניף ועוזרים לקהילה‪Æ‬‬
‫"להיות הורה"‬
‫יובל וייסברגר ‪ -‬מחלקת נוער‬
‫חג מעלות‬
‫חג המעלות¨ בהשתתפות כ≠∞∞∂¨‪ ±‬חניכים¨ מסמל את פתיחת שנת‬
‫הפעילות האזורית של תנועת הנוער הגדולה בעמק ≠ בני המושבים‪Æ‬‬
‫ביישובים השונים נפתחו הפעולות בשבועות הקודמים ונערכו‬
‫טקסים ישוביים ©שנסקרו בגיליון הקודם®‪ Æ‬כל הקבוצות הגיעו מוכ‬
‫נות ליום טיול ארוך¨ שבסופו מפגן אש מרהיב והצגה מלווה בריקודים‬
‫ושירים‪Æ‬‬
‫הנושא המוביל של החג השנה¨ היה המאבק במתקני הגז‪ Æ‬נראה לנו‬
‫‪22‬‬
‫ˇ‬
‫עלי חפר ‪ f‬נובמבר ‪2013‬‬
‫טל בן סירא‬
‫יש גם בוגרים שפועלים עדיין בתנועה ≠ להם קוראים חבריא ג‪Æß‬‬
‫הפעילות בבני עקיבא מתבצעת באמצע השבוע ובשבת¨ יש פעולה‬
‫אחת או שתיים באמצע השבוע¨ שהמדריך מעביר לחניכי השבט‬
‫ובשבת ≠ מפקד סניפי¨ תפילה ופעולה‪Æ‬‬
‫המדריך משקיע בשבט מעבר לפעילות באמצע שבוע ושבתות¨ גם‬
‫במסגרת השבט וגם לכל חניך בנפרד¨ המדריך נמצא שם תמיד בשביל‬
‫החניכים‪Æ‬‬
‫חודש חשון מכונה ‪¢‬חודש ארגון‪Æ¢‬‬
‫בני עקיבא בוחרת נושא¨ בו עוסקים כל הסניפים לאורך כל החודש‪Æ‬‬
‫החניכים פועלים המון במשך כל החודש¨ עושים חזרות להצגה‬
‫בנושא¨ צובעים קירות ולומדים על הנושא בפעולות‪Æ‬‬
‫בשבת פרשת תולדות¨ מתקיימת שבת ארגון ≠ השיא של החודש‪Æ‬‬
‫מביאים שני חבר‪ß‬ה ©שליחים®¨ שירימו את המורל של הסניף‪ Æ‬במשך‬
‫בתהליך ההורות המורכב¨ מעטות ההזדמנויות¨ בהן אנו עוצ‬
‫רים ולוקחים לעצמנו זמן לחשיבה על הדרך בה אנו מחנכים את‬
‫ילדינו ועל ההשפעה העצומה שלה על חיי ילדינו‪ Æ‬השפעה הנמ‬
‫שכת שנים ארוכות ©די אם תחשבו על מידת ההשפעה של הוריכם‬
‫עליכם כיום¨ כהורים®‪Æ‬‬
‫מתוך הרצון לשאוף לטוב ביותר עבור הילדים והוריהם¨ צמח‬
‫לפני מספר שנים הפרוייקט ‪ß‬להיות הורה‪ ¨ß‬הכולל הרצאות לפי‬
‫סמסטרים וסדנאות לאורך השנה‪ Æ‬נושאי ההרצאות והסדנאות‬
‫עוסקים בהתמודדות יומיומית כהורים¨ דילמות וקשיים של‬
‫הורים¨ התעמקות בנושאים ייחודיים¨ היכרות עם מאפייני הגי‬
‫לאים השונים¨ היכרות עם עצמנו כהורים¨ מודעות והתמודדות‬
‫עם התנהגויות סיכוניות ועוד‪Æ‬‬
‫מתחילת הסמסטר הנוכחי ©אוקטובר≠דצמבר® התקיימו שתי‬
‫הרצאות בנושא מעברים ותחילת שנה ובדרכי חינוך בהורות‬
‫והצעות לשיטות חינוך מועילות‪Æ‬‬
‫עד סוף הסמסטר נותרו שלוש הרצאות נוספות ≠ פרסום ופר‬
‫טים בחוברת המרכז הקהילתי‪Æ‬‬
‫בואו לשמוע¨ ללמוד¨ להכיר ולשתף‪Æ‬‬
‫הכול על התפקיד הכי חשוב שיש לכם‪°‬‬
‫גל כהן‪-‬דגן ‪ -‬מתאמת הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול‬
‫יום הבטיחות בדרכים‬
‫ביום שלישי¨ כ‪¢‬ה בחשון תשע‪¢‬ד¨ ‪ ≤π‬באוקטובר ≥‪ ¨≤∞±‬התקיים יום‬
‫הבטיחות בדרכים הארצי¨ בסימן ‪¢‬חושבים חיים‪Æ¢‬‬
‫מטרתו של יום הבטיחות בדרכים¨ היא להעלות את המודעות הציבו‬
‫רית לנושא הבטיחות בדרכים במדינת ישראל¨ ובין היתר הצורך לקחת‬
‫אחריות אישית¨ להיות שותף פעיל במאבק בתאונות הדרכים ובשינוי‬
‫תרבות הנהיגה בישראל¨ במטרה להעמיק את מחויבותם של מקבלי‬
‫ההחלטות וכלל הציבור לבטיחות ולסובלנות בדרך‪Æ‬‬
‫המסר של ‪¢‬חושבים חיים‪ ≠ ¢‬הוא שכולנו חיים על הכביש ביחד¨ זמן‬
‫רב מחיינו‪ Æ‬כולנו חשופים לסיכון להיפגע‪ Æ‬כולנו תלויים ישירות זה בזה‬
‫ואחראים זה לחיי זה¨ ולכולנו הזדמנות שווה לקחת אחריות ולמנוע את‬
‫התאונה הבאה‪ Æ‬כי בכביש כולנו ערבים זה לזה ולכן אם חושבים ≠ חיים‪Æ‬‬
‫יום זה צוין בבתי הספר בעמק באמצעות טקסים¨ הפסקות פעילות¨‬
‫שיעורים בנושא ועוד‪ Æ‬חוברת פעילויות בהוצאת המטה לבטיחות‬
‫בדרכים בעמק חפר¨ נשלחה הן לחינוך הפורמאלי והן לחינוך הבלתי‬
‫פורמאלי¨ מתוך מטרה להנגיש את הנושא בצורה מאתגרת ויצירתית‪Æ‬‬
‫יום הבטיחות בדרכים מהווה עבורנו יריית פתיחה לעיסוק ודיון‬
‫בנושא לאורך כל השנה¨ בה נדגיש את האחריות וההשפעה של כל‬
‫משתמשי הדרך¨ הולכי רגל ונהגים¨ לנהוג לפי הכללים והחוקים ולציית‬
‫להם¨ על מנת שנוכל לשמור על ביטחון כולנו בכבישים‪Æ‬‬
‫מאחלת לכולנו שנה מוצלחת ובטוחה‪°‬‬
‫גל כהן‪-‬דגן ‪ -‬מנהלת המטה לבטיחות בדרכים‬
‫מאת‪ :‬פיליפ סימון ‪ -‬מנהל מחלקת ספורט‬
‫השתתף‪Æ‬‬
‫צעירי עמק חפר בדואתלון לזכר ניר‬
‫פורז ז"ל‬
‫נערכה תחרות דואתלון ברמת≠השרון שכללה ריצה¨ רכיבה על‬
‫אופני שטח וריצה נוספת לסיום‪ Æ‬כמובן שילדים משתתפים במרחקים‬
‫המתאימים להם‪ Æ‬צעירי קבוצת הטריאתלון אס‪¢‬א רופין עמק≠חפר‬
‫הגיעו לתחרות המסורתית והציגו יכולת מכובדת‪Æ‬‬
‫בנות ‪12-13‬‬
‫נגה בנג‪ß‬ו¨ מחוגלה¨ הגיעה למקום ה≠≥‪Æ‬‬
‫שחר מאירוביץ‪ ¨ß‬מעולש¨ הגיעה למקום הרביעי‪Æ‬‬
‫ניצן צלקה¨ מבורגתא¨ הגיעה למקום החמישי‪Æ‬‬
‫בנים ‪10-11‬‬
‫עמית סרולביץ‪ ¨ß‬מכפר≠מונש¨ ניצח את המקצה‪Æ‬‬
‫אייל צרור הגיע למקום ה≠∑ מתוך ∑≤‪Æ‬‬
‫בנות ‪10-11‬‬
‫ניצן בן≠שם¨ הגיעה במקום השני בין הבנות‪Æ‬‬
‫איה אביגד¨ מעולש¨ הגיעה למקום השלישי‪Æ‬‬
‫זוהי התחרות האחרונה לפני אליפות ישראל¨ שתיערך בתחילת‬
‫החודש באילת¨ שאליה מתכוננים הצעירים וגם הנוער של הקבוצה‪Æ‬‬
‫במקביל ממשיכה פעילות עניפה של קבוצת הבוגרים‪Æ‬‬
‫ניתן להצטרף לקבוצה‪Æ‬‬
‫ליצירת קשר אתר הקבוצה∫ ‪www.asaruppin.co.il‬‬
‫בנים ‪12-13‬‬
‫רן גיל¨ מגבעת חיים¨ הגיע במקום השלישי¨ מתוך ∑≤ בנים¨ זוהי פעם‬
‫ראשונה שרן מגיע לפודיום‪Æ‬‬
‫רועי גיסמן¨ מבת≠חפר¨ הגיע במקום ה≠∑‪Æ‬‬
‫איתי כרמי¨ מחוגלה¨ הגיע למקום ה≠‪ π‬בתחרות הראשונה בה‬
‫עמית עברי בתחרויות סבב הגביע‬
‫העולמי‬
‫במהלך ימים אלה מתחרה עמית עברי¨ שחיינית הפועל עמק חפר¨‬
‫בשתי תחרויות מתוך סבב הגביע העולמי של איגוד השחייה העולמי‪Æ‬‬
‫התחרויות מתקיימות בדובאי ובקטאר ומגיעים אליהן שחייני הצמרת‬
‫העולמית מכל רחבי הגלובוס‪Æ‬‬
‫הצלחתה של עמית בתחרויות אלו¨ תוך שהיא זוכה במדליית ארד‬
‫ומביאה להנפת דגל ישראל בבריכת הפאר של דובאי¨ הסבה לנו גאווה‬
‫רבה‪Æ‬‬
‫עמית התחרתה ביומיים הראשונים בדובאי במשחים הבאים∫ ∞∞‪±‬‬
‫מטר חזה ≠ בו סיימה במקום השלישי עם מדליית ארד ושיא ישראלי‬
‫חדש¨ ∞∞‪ ±‬מטר מעורב אישי ≠ בו סיימה במקום רביעי גם כן בשיא‬
‫ישראלי חדש¨ ∞‪ µ‬חזה ≠ שיא ישראלי ומקום חמישי ו≠∞∞≤ מעורב‬
‫אישי ≠ בו סיימה במקום העשירי גם כן בשיא ישראלי‪Æ‬‬
‫לאחר יום הפסקה עברה התחרות לדוחא שבקטאר‪ Æ‬ביום הראשון‬
‫שחתה עמית את משחה ∞∞‪ ±‬פרפר¨ בו סיימה במקום החמישי ו∞∞≤‬
‫מעורב¨ בו סיימה במקום ה≤‪ Ʊ‬לאחר סגירת הגליון נותרו לעמית עוד‬
‫שני משחים ואנו מקווים כי הם הסתיימו בשיאים נוספים ומי יודע ‪ø‬‬
‫אולי עוד מדליה‪°‬‬
‫קבוצת בוגרי כדורסל‬
‫קבוצת הבוגרים של עמק חפר בכדורסל ממשיכה את מסעה בצמרת‬
‫הליגה הארצית‪Æ‬‬
‫משחקי הקבוצה משוחקים באולם הכדורסל בתיכון רופין¨ בשעה‬
‫∞∞∫∞≤‬
‫ביום א‪ ≠ ≤¥Æ±±Æ±≥ ¨ß‬נגד הפועל עמק יזרעאל‪Æ‬‬
‫ביום א‪ ≠ ∏Ʊ≤Ʊ≥ ¨ß‬נגד הפועל לב השרון‪Æ‬‬
‫ביום א‪ ≠ ≤≤Ʊ≤Ʊ≥ ¨ß‬נגד כפר יונה‪Æ‬‬
‫לפרטים נוספים‪ -‬שגיא בן יואב ‪054-7262226‬‬
‫שרים בטעם של פעם ‪ -‬הורים וילדים שרים זמר עברי‬
‫השבוע התקיים המפגש השני בסדרה הנודדת החדשה "שרים בטעם של פעם"‬
‫ הורים וילדים שרים זמר עברי‪ .‬נושא המפגש היה חורף )שעוד לא כל כך מגיע‪(...‬‬‫וחנוכה‪.‬‬
‫התקבצנו לנו במועדון במשמר השרון‪ ,‬כחמישים ילדים בגילאי גן ובי"ס יסודי‪ ,‬עם‬
‫הורה או שניים‪ ,‬מי על המחצלת ומי על כסאות‪ ,‬ועברנו חוויה תרבותית‪-‬מוסיקלית‬
‫יוצאת מן הכלל‪ ,‬בניצוחה של נתלי גולדברג ‪ -‬מנצחת מקהלת העפרוני ופסנתרן‬
‫מלווה‪.‬‬
‫שרנו כולנו ביחד‪ ,‬וגם בקנון ובשני קולות‪ ,‬עם תנועות‪ ,‬מקצבים ושאר הפעלות ‪-‬‬
‫שירים ישנים ויפים‪ ,‬עם הרבה הומור ושמחה‪ .‬היה מרגש לראות את השמחה ושיתוף הפעולה של הילדים‪ ,‬וגם את הכיף‬
‫של ההורים )לבקשת ההורים עוד שרנו בסוף את השיר "מי ימלל‪ ,"...‬בקנון כמובן‪.(!..‬‬
‫הסדרה 'שרים בטעם של פעם'‪ ,‬נוצרה כשיתוף פעולה של 'זית' עם כל שלוחות המרכז הקהילתי‪ .‬המפגשים מתקיימים‬
‫כל פעם ביישוב משלוחה אחרת‪ ,‬והיה משמח לראות שאכן הגיעו הורים וילדים מיישובים מגוונים‪.‬‬
‫המפגש הבא יתקיים ב‪ 9.12-‬בשושנת העמקים‪ ,‬והפעם סביב שיריו של ביאליק ‪ -‬כולם מוזמנים!‬
‫טל קלאר העברי‬
‫נובמבר ‪ f 2013‬עלי חפר‬
‫| ≥‪2‬‬
œ°™›œ°˜¥°
syuu­£§·§¶¶²¯¬­£¶¡ªµ§¬¶
«§µ§¤¬«§µ¶¥¸¶Ÿ¡¢
¥²´œ ¬Ÿ¡²¥®
«§¬¯¶©¬
n¸£¡¯£¬n«§ª°²¬Ÿ«§¬¡µ¸¬¢¶Ÿ¡¢§¸£¶·
p«§§¦¶²«§¸Ÿ£¸£¶§¡n«§¸Ÿ§¡°£n«§°£¶ž§® n¸£¡°¯¬
|«§²¯£®«§¦¶²ª
ryyowwrwttrrwtox{xxxxz
RUO\UDPL#QHWLOr{ozyztxrw|ª¦
«§®£§¸µ¥¶¢
«§·¥®¸¡§©ª
¸£°¶´§®§µ¸µ¥¶¢
«§¶£Ÿ¡§ª§¥®£