גישואי-בני

‫גישורים בתחום התכנון‬
‫והבניה‬
‫תהליך אישור היתר בניה‬
‫• מסכימים‬
‫• מתנגדים‬
‫"שכנים"‬
‫רשות מקומית‬
‫• קבלה ובדיקת‬
‫היתר‬
‫• ידוע על כוונה‬
‫להוציא היתר‬
‫אישור‬
‫בוועדת רישוי‬
‫הוצאת היתר‬
‫בניה‬
‫• עניין בנכס‬
‫• הכנת היתר בניה‬
‫יזם ‪ /‬המבקש‬
‫תהליך אישור היתר בניה‬
‫• מסכימים‬
‫• מתנגדים‬
‫רשות מקומית‬
‫• קבלה ובדיקת‬
‫היתר‬
‫• ידוע על כוונה‬
‫להוציא היתר‬
‫"שכנים"‬
‫• עניין בנכס‬
‫• הכנת היתר בניה‬
‫יזם ‪ /‬המבקש‬
‫מסירת התנגדות‬
‫ברשות‬
‫המקומית‬
‫קביעת דיון‬
‫בהתנגדויות‬
‫שמיעת‬
‫ההתנגדויות‬
‫• דחיית התנגדויות‬
‫• דחיה‪/‬קבלה חלקית‬
‫• קבלת התנגדויות‬
‫דיון והחלטת‬
‫ועדה‬
‫תהליך אישור היתר בניה‬
‫• מסכימים‬
‫• מתנגדים‬
‫"שכנים"‬
‫רשות מקומית‬
‫• קבלה ובדיקת‬
‫היתר‬
‫• ידוע על כוונה‬
‫להוציא היתר‬
‫• ועדת ערר‬
‫של משרד‬
‫הפנים‬
‫יזם ‪ /‬המבקש‬
‫שכנים‬
‫• עניין בנכס‬
‫• הכנת היתר בניה‬
‫יזם ‪ /‬המבקש‬
‫חלון הזמן להתערבות גישורית‬
‫• חולשות התהליך הסטטוטורי‪:‬‬
‫‪‬לוח הזמנים של הוועדה‪.‬‬
‫‪‬תהליך הדיון וההקשבה בדיוני הוועדה‪.‬‬
‫‪‬החלטות ועדה (‪ 100% - 0%‬לשני הצדדים)‪.‬‬
‫‪‬התעלמות משיקולים קניניים‪.‬‬
‫‪‬נטיה להתעלמות ממרקם חברתי‪.‬‬
‫חלון הזמן להתערבות גישורית‬
‫• חוזקות התהליך הגישורי‪:‬‬
‫‪‬לוח זמנים‪.‬‬
‫‪‬הקשבה(התייחסות לצרכים גם מעבר לבנייה)‪.‬‬
‫‪‬פתרונות מחוץ למסגרת הבניין (קופסה)‪.‬‬
‫‪ ‬פתרונות גם בתחום הקניין‪.‬‬
‫‪‬התייחסות ליחסי שכנות עתידיים‪.‬‬
‫מה היזם מבקש‬
‫(על קצה המזלג)‬
‫• בניה חדשה‬
‫‪‬בניה לפי תב"ע‬
‫‪‬בניה הכוללת פינוי בינוי‬
‫• תוספות בניה‬
‫‪‬הרחבות דיור‪/‬מרפסות‪/‬מחסנים‪/‬פרגולות‬
‫‪‬תמ"א ‪( 38‬חיזוק מפני רעידות אדמה)‪.‬‬
‫• שימוש חורג‪.‬‬
‫מדוע ה"שכנים" מתנגדים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אי הבנת הבקשה‬
‫"נקמה" על התנגדות המבקש בעבר‬
‫שימור‬
‫פגיעה בערך רכוש‬
‫פגיעה בתחושות ההנאה מהנכס‪:‬‬
‫‪ ‬נוף‬
‫‪ ‬שמש‪ ,‬תאורה‪,‬ואויר‬
‫‪ ‬רעש (בכלל‪ ,‬ובזמן בניה בפרט)‪.‬‬
‫‪ ‬פגיעה בפרטיות‬
‫היבטים חברתיים‬
‫• מצד היוזמים‪:‬‬
‫‪ ‬גילום‪ ,‬לעיתים של כח כלכלי‪/‬פוליטי משמעותי‪.‬‬
‫‪ ‬התעלמות מצרכי הסביבה ‪ /‬קיימות‪.‬‬
‫‪ ‬התעלמות מקיום מארג חברתי והשפעת היזמות עליו‪.‬‬
‫• מצד המתנגדים‪:‬‬
‫‪ ‬ירידה באיכות החיים אישית וסביבתית‪.‬‬
‫‪ ‬השפעה על אורחות חיים‪.‬‬
‫‪ ‬הפסד כלכלי‪.‬‬
‫‪ ‬ג'נטרפיקציה‪.‬‬
‫סיפורי גישורים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שכנים ב"כפר עירוני" – "עשיר" (ג'נטריפקציה) מול‬
‫"עני" (תושב מקומי)‪.‬‬
‫חניה פרוורית – העני (חונה בשטח לא לו) מול‬
‫ה"עשיר" (מבקש להקים בית על ה"חניה")‪.‬‬
‫לא אמרו לי‪.......‬‬
‫אם רוצים אפילו מעלית יכולה לגזום ברושים‬
‫דיון ‪ /‬שאלות‬
‫‪‬האם גישור בסכסוכי בנייה דורש ידע בתחום(חוקי‬
‫בנייה‪ ,‬הבנת תוכניות בנייה‪?)....‬‬
‫‪‬איך לגייס את הצדדים לגישור – האם היתרונות‬
‫מספיק אטרקטיביות והאם הם מבינים את‬
‫הכדאיות?‬
‫‪‬איזה משאבים דרושים כדי להגביר את המודעות‬
‫והפניות בתחום זה?‬
‫‪‬שיעורי הצלחה מושפעים מ‪?.....‬‬
‫תודה‬