קטלוג התערוכה

Batia Wang
‫בתיה ואנג‬
Geboren in Samarkand, Usbekistan.
‫ חיה ועובדת בעין‬.‫ אוזבקיסטן‬,‫נולדה בסמרקנד‬
Lebt und arbeitet im Artists Village
‫ מאסטר בפיסול מתכת ועיצוב‬.‫הוד ובתל אביב‬
Ein-Hod und in Tel-Aviv, Israel.
University of Applied Arts, Vienna-‫מ‬
Master in Metall-Bildhauerei und
‫ מרצה במכללה‬1996–1982 ‫בין השנים‬
Design an der Universität für
,‫לארכיטקטורה ועיצוב “הסדנה“ בתל אביב‬
angewandte Kunst in Wien.
‫במחלקה לאמנות של אוניברסיטת חיפה‬
Zwischen 1982 bis 1996 Dozent an
.‫ובאקדמיית הקייץ לאמנות בזלצבורג‬
der Hochschule für Architektur und
“‫ מרצה בכירה במכללת “שנקר‬1998 ‫משנת‬
Design “Hasadna“ in Tel Aviv, in der
.‫ אמנות ועיצוב בתל אביב‬,‫להנדסה‬
Kunstabteilung der Universität Haifa und
,‫עבודותיה הוצגו בתערוכות יחיד בישראל‬
an der Internationalen Sommerakademie
‫ השתתפה‬.‫ צרפת וארה“ב‬,‫ אוסטריה‬,‫גרמניה‬
für Bildende Kunst, Salzburg.
‫בתערוכות קבוצתיות במוזיאונים ובגלריות‬
Seit 1998 Dozent an der “Shenkar“ School
.‫בארץ ובעולם‬
of Engineering, Kunst und Design in
‫על עבודתה בתערוכה‬
Tel Aviv.
‫עבודתי “הכל במקום אבל שום דבר לא‬
Einzelausstellungen in Israel, Deutschland,
‫בסדר“ מתייחסת לזהותי האישית ומייצגת‬
Österreich, Frankreich und den USA.
‫את הקשיים הפסיכולוגיים של הדור השני‬
Teilnahme bei Gruppenausstellungen in
‫ על פני‬.‫לשואה בחברה היהודית–ישראלית‬
Museen und Galerien auf der ganzen Welt.
,‫השטח נראה שאנו חיים בצורה נורמלית‬
Über ihre Arbeit in der Ausstellung
‫אבל זהו מצג שוא שמאחוריו מסתתרות‬
Ich beschreibe in meiner Arbeit “Alles ist
‫תחושות של פאניקה וכובד‬
vorhanden, aber nichts ist in Ordnung“ eine
.“‫“הגורל היהודי‬
persönliche Identität, die die Psychologie der
‫לפרוייקט הנוכחי בחרתי להשתמש‬
zweiten Generation nach dem Holocaust in der
‫בלבד צבאי בהשראת יוזף בויס ובמשטח‬
jüdisch-israelischen Gesellschaft darstellt. An der
.‫עשוי מלוח זהב דק מאד ורגיש ביותר‬
Oberfläche leben wir normal, aber das scheint
mir eine falsche Darstellung, die die Gefühle von
Panik und der “jüdischen Fate“ verbirgt.
Bei diesem Objekt habe ich mich entschlossen,
militärischen Filz, inspiriert durch das Werk von
Joseph Beuys, mit quadratischen ultra-dünnen,
ultra-sensitiven Goldblättern abzudecken.
Dieter Krüll
Zeichner und Autor.
Geboren 1949 in Wiesbaden.
Studium an der Folkwang-Schule Essen
Ausstellungen, Bücher, Trickfilme, Lehraufträge
für Illustration an verschiedenen Hochschulen
Lebt in Düsseldorf.
Geboren 1934, Gestorben 2003.
‫קארל בוסר‬-‫פרנץ‬
.2003-‫ נפטר ב‬1934-‫נולד ב‬
‫למד עבודה סוציאלית ועם סיום‬
Franz-Karl Bößer beendete sein Studium
‫לימודיו החל ללמוד באקדמיה לאמנות‬
der Sozialarbeit im Jahr 1969 und studierte
‫ שם למד בין השנים‬,‫בדיסלדורף‬
Bildhauerei in Düsseldorf bei Joseph Beuys von
.‫ אצל יוזף בויס‬1975–1970
1970 bis 1975.
‫עם תום הלימודים העמיד במוקד פעילותו‬
Nach dem Studium arbeitete er weiter an der
”‫האמנותית את הרעיון של “פיסול חברתי‬
Idee zur “Sozialen Plastik” und setzte sie auch
‫ מרכז‬:‫אותו פיתח בסדנה מיוחדת שייסד‬
praktisch um:
.‫חינוך חברתי לילדים באמצעות אמנות‬
Im Jahr 1977 schuf er das Werkhaus am
‫ המרכז התרחב כדי לשלב גם‬1980-‫ב‬
Kinderhilfezentrum in Düsseldorf, um einen
‫“אמנות מיועדת למקום” ולהעמיק את‬
Kontext für soziale Bildung durch Kunst mit
‫תחומית בכיוון הוליסטי‬-‫העשייה הבין‬
Kindern zu schaffen.
.‫ובהקשר החברתי–אסתטי‬
1980 erweiterte das Werkhaus sein
‫בנוסף לתערוכות בדיסלדורף שיזם במסגרת‬
Programm um den Schwerpunkt “Kunst
,‫ השתתף במיזמי אמנות באנגליה‬,‫המרכז‬
vor Ort”. Hierdurch wurde eine Möglichkeit
.‫ באירלנד ובפולין‬,‫ בצרפת‬,‫בבלגיה‬
geschaffen, den Gedanken des
‫בעת שהייתו בעין הוד הוא יצר מאבני המקום‬
interdisziplinären Kunstwerks mit einer
.‫סביבה פיסולית מיוחדת בחיק הטבע‬
ganzheitlichen Vorstellung von Kunst im
sozial-ästhetischen Kontext und in der
Praxis zu vertiefen.
Neben zahlreichen Ausstellungen
im Werkhaus organisierte Bößer
Happenings in Deutschland, England,
Belgien, Frankreich, Irland und Polen.
Während seines Aufenthalts in Ein Hod
schuf er ein besonderes skulpturales
Environment in der Landschaft.
.1949 ,‫נולד בויסבאדן‬
.‫ חי בדיסלדורף‬.‫רשם ומחבר‬
.‫ אסן‬,‫למד אמנות בפולקוואנג שולה‬
‫ סרטי אנימציה‬,‫ ספרים‬,‫תערוכות‬
‫והוראת אמנות ואילוסטרציה בבתי ספר‬
.‫תיכוניים אחדים‬
Arbeiten in der Ausstellung
‫על עבודתו בתערוכה‬
Erste flüchtige Zeichnungen aus Haifa
‫ההתחלה היתה סדרת רישומים חפוזים‬
und während einer Fahrt nach Jerusalem
‫ בירושלים ובאילת שנעשו במהלך‬,‫בחיפה‬
und Eilat. Später werden daraus größere
‫ מאוחר יותר נוצרו עבודות גדולות‬.‫מסע‬
Arbeiten, Panels und Bild-Text-Montagen. Im
.‫ פנלים ומיצבי רישומים‬,‫יותר‬
Zentrum steht die menschliche Figur, deren
‫במרכז ניצבת דמות האדם העוברת‬
zeichnerische Abstraktion und Auflösung
.‫הפשטה והיטמעות בחלל רוחני‬
im spirituellen Bildraum. Im Ganzen der
‫יש כאן נסיון להציג מסע בישראל‬
stete Versuch, die Ereignisse einer Israelreise
‫ דמויות מרכזיות הן “איש‬.‫באופן סיפורי‬
in eine erzählerische Form zu bringen.
.“‫השטריימל“ ו“האחרים‬
Hauptfiguren sind unter anderem der
kritzelnde Luftmensch [=jiddisch für
Schriftsteller], der Strejmelmensch
[Strejmel = der Pelzhut der orthodoxen
Juden] oder die Yentser
[= jiddisch für jene].
Lilach Peled-Charny
Franz-Karl Bößer
‫דיטר קרול‬
Batia Eisenwasser-Jancourt
Geboren in Haifa, Israel. Lebte in
Montreal, Kanada, bis 1971. Rückkehr
nach Israel, 1971.
Lebt und arbeitet in Ein Hod
Artists‘ Village.
‫ג’אנקור‬-‫בתיה איזנוסר‬
‫ חיתה במונטריאול קנדה עד‬.‫ ישראל‬,‫נולדה בחיפה‬
.‫ שנה בה חזרה לישראל‬,1971
.‫חיה ועובדת בכפר האמנים עין הוד‬
’‫ ביה“ס לאמנויות סיר ג’ורג‬,‫דיפלומה באמנות‬
.‫ קנדה‬,‫ מונטריאול‬,‫וויליאמס‬
,‫ מאוניברסיטת קונקורדיה‬BFA
Absolvierte die Kunst-und
.‫ קנדה‬,‫מונטריאול‬
Kunstgewerbeschule, Sir George Williams
‫ ואילך מרצה בכירה בחוג לאמנות‬1971-‫מ‬
School of Art, Montreal, Kanada. B.F.A. an
‫ ראש המדור ליצירה‬.‫באוניברסיטת חיפה‬
der Concordia University in Montreal.
,1984-88 ,1975-78 ‫בחוג לאמנות בשנים‬
Seit 1971 bis heute Dozent der
‫ מנהלת “סדנת קיץ“ באוניברסיטת‬1994-97
Kunstabteilung, Universität Haifa.
,“‫ אוצרת הגלריה “במעבר‬.1985-94 ,‫חיפה‬
Vorsitzende der Abteilung: 1975-1978; 1984.1989-2005 ,‫באוניברסיטת חיפה‬
1988; 1994-1997.
‫הציגה תערוכות יחיד רבות בישראל ומחוצה‬
1985-1994 Leiterin des Sommer Workshops,
‫לה והשתתפה בתערוכות קבוצתיות‬
Universität Haifa.
,‫ סין‬,‫ צרפת‬,‫ קובה‬,‫ ארה“ב‬,‫ קנדה‬,‫בישראל‬
Sie hat ihre Werke in Einzelausstellungen in
.‫ צ’ילה וגרמניה‬,‫ אנגליה‬,‫איטליה‬
Israel und im Ausland ausgestellt sowie in
zahlreichen Gruppenausstellungen in Israel,
‫על עבודתה בתערוכה‬
den USA, Kanada, Deutschland, Chile, England,
‫מוטיב היער החוזר כל הזמן בעבודותי‬
Kuba, Frankreich, China und Italien.
‫בצילום ובציור קשור להסטוריה‬
‫ ולזכרון האישי‬,‫ לעבר‬,‫ לתרבות‬,‫שלנו‬
Zu ihrer Arbeit in der Ausstellung
,‫ בהופכו לציור‬,‫ הצילום‬.‫והקולקטיבי‬
Mein Interesse an der Malerei und der Fotografie
‫ הוא מקבל כאן‬.‫מקבל חיים חדשים‬
und das wiederkehrende Thema des Waldes
‫מעמד של אובייקט אשר משמר את‬
in meiner Arbeit ist die Geschichte, Kultur und
‫העבר ומתפקד כתזכורת תמידית‬
Vergangenheit meines persönlichen sowie des
‫ כך הוא משמש כשריד‬.‫להיעלמותו‬
allgemeinen, kollektiven Gedächtnisses zusammen
.‫בדוי של זיכרון תרבותי‬
in Form der Malerei schenke ich einfachen
‫הריאליזם הנוצר מתפקד כסוג של‬
Fotografien ein neues Leben. Es bekommt den
‫שריד מומצא של זיכרון תרבותי שלא‬
Status eines Objekts, das die Vergangenheit bewahrt
.‫ממש קיים‬
und dient zur Erinnerung an sein Verschwinden.
So dient es als fiktive Überlieferung des kulturellen
Gedächtnisses.
Nadja Nafe
‫נאדיה נאפה‬
‫ למדה באקדמיה‬.1984 ‫ילידת‬
Nadja Nafe (*1984) studierte an der
‫לאמנות בדיסלדורף לימודי מאסטר‬
Kunstakademie Düsseldorf in den Klassen
’‫אצל פרופ’ קתרינה גרוס ופרופ‬
von Prof. Katharina Grosse und Prof. Markus
.‫מרקוס לופרץ‬
Lüpertz und absolvierte als Meisterschüler
2009-‫את תואר המאסטר קיבלה ב‬
(2009) mit dem Akademiebrief (2011). Sie
.‫ סיימה את לימודי הדיפלומה‬2011-‫וב‬
hat an zahlreichen Ausstellungen im In- und
‫השתתפה בתערוכות בגרמניה ומחוצה‬
Ausland in Museen, Galerien, Kunstvereinen
‫ וחללי תצוגה‬,‫ גלריות‬,‫לה במוזיאונים‬
und Kunsträumen teilgenommen und wurde
‫ציבוריים וזכתה במספר‬
mehrfach durch Preise und Stipendien
.‫מילגות ופרסים‬
ausgezeichnet.
Zu den Arbeiten in der Ausstellung
Die ausgestellten Collagen sind im Rahmen
des Ein Hod Aufenthaltstipendiums
2014 entstanden. Durch vielfältige, teils
transparente Schichten wird Räumlichkeit
erzeugt und der Blick auf Elemente
freigegeben, die in Farb-und Formgebung
beeinflusst sind von Eindrücken während
des Aufenthaltes in Israel.
‫על עבודתה בתערוכה‬
‫הקולאז’ים המוצגים כאן נוצרו במהלך‬
‫שהייתי בעין הוד במסגרת חילופי האמנים‬
.‫דיסלדורף – עין הוד‬
‫משחקי הגומלין בין חומרים שונים ושכבות‬
‫שקופות מחוללים תחושת מרחב שבו צפים‬
‫ צבעים‬,‫אלמנטים המושפעים על ידי צורות‬
‫והתרשמויות שנולדו כתוצאה מהשהות‬
.‫בישראל‬
Gideon Sella
‫גדעון סלע‬
‫ חבר כפר‬.‫נולד בישראל להורים יוצאי גרמניה‬
Geboren 1945 in Palestina.
.‫האמנים עין הוד‬
Seine Eltern flüchteten 1939 aus
.‫עם תום השרות הצבאי החל לעסוק בצילום‬
Deutschland.
-‫ למד צילום ב‬1969-1972 ‫בשנים‬
Nach Absolvierung des Militärdienstes
.‫ גרמניה‬,‫ בקלן‬Fachhochschule fur fotografie
befasste er sich mit Fotografie.
‫עם סיום הלימודים חזר לישראל היישר‬
1969-1972 Studium an der
‫למלחמת יום הכיפורים בה שימש כצלם מטעם‬
Fachhochschule für Fotografie in Köln.
.‫פיקוד דרום‬
Nach Absolvierung des Studiums kehrte
‫ צילם למספר‬.‫עוסק בצילום מסחרי ואמנותי‬
er nach Israel zurück und wurde als
.‫ספרים בנושאי ארץ ישראל שונים‬
Fotograf an der Südfront im Krieg 1973,
‫צילומיו הוצגו בתערוכות יחיד ובתערוכות‬
der unmittelbar nach seiner Rückkehr
.‫קבוצתיות אחדות‬
ausbrach, eingezogen.
‫ לימד צילום אולפן‬2003-2012 ‫בין השנים‬
In den folgenden Jahren war er als Werbe.‫וצילום לפרסום במכללת ספיר‬
und Kunst-Fotograf tätig und an mehreren
Buch-Veröffentlichungen beteiligt.
‫על העבודה בתערוכה‬
2003–2012 Dozent für Studio und
,‫העבודה המוצגת היא טריפטיך שעוסק‬
Werbefotografie.
‫ בעיבוד‬,‫ככל עבודותי בשנים האחרונות‬
‫הזיכרון והזהות האישיים כפי שהם‬
Zur seiner Arbeit
‫ כל החמרים שבהם‬.‫מצטיירים בתודעה‬
“Die Arbeit ist ein Triptychon das, sich, wie
‫נעשה שימוש לקוחים מן האלבום או‬
alle meine Arbeiten in den letzten Jahren,
.‫הארכיון המשפחתי‬
mit der Verarbeitung der Erinnerung und der
eigenen Identität beschäftigt. Alle benutzten
Materialien stammen aus dem Familienalbum
und aus dem Familienarchiv“.
‫צ׳רני‬-‫לילך פלד‬
.‫ וגדלה בישראל‬1954 ‫נולדה בבוסטון בשנת‬
Peled-Charny ist 1954 in Boston, USA
‫א במדע הדתות באוניברסיטה‬.‫סיימה את המ‬
geboren und in Israel aufgewachsen.
‫העברית בירושלים ולמדה צילום בבית הספר‬
An der Hebräischen
.1994-1990 ‫לצילום מוסררה בירושלים בשנים‬
Universität in Jerusalem hat sie
‫צ׳רני מלמדת בבית הספר התיכון שליד‬-‫פלד‬
Religionswissenschaften studiert und
‫ ומחלקת זמנה‬,‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
in den Jahren 1990-1994 Fotografie im
.‫בין כפר האמנים עין הוד לבין ירושלים‬
Musrara College in Jerusalem.
‫עבודותיה הוצגו בתערוכות יחיד ובתערוכות‬
Peled Charny ist Lehrerin im Gymnasium
.‫קבוצתיות בישראל ובגרמניה‬
an der Hebräischen Universität in
‫ בפריס‬JAG ‫בימים אלה מוצגות בגלריה‬
Jerusalem und teilt ihre Zeit zwischen
‫לאחרונה הוצגו עבודותיה במסגרת התערוכה‬
Jerusalem und Ein Hod.
‫״אוהבים אמנות״ בתל אביב‬
Ihre Arbeiten werden in Ausstellungen in
Expresión de Lineas ‫ובכתב העת לאמנות‬
Deutschland und Israel gezeigt und zur
Zeit auch in der JAG Galerie in Paris.
‫על העבודה בתערוכה‬
Vor kurzer Zeit hingen Arbeiten von ihr in
‫בגוף עבודה זה אני עסוקה בדרכים בהן‬
der Ausstellung “Kunst Liebe“ in Tel Aviv und
.‫האדם משנה את הנוף ובורא אותו מחדש‬
wurden in der Zeitschrift Expresión de Lineas
‫אני מוצאת נופים חדשים אלה יפים‬
veröffentlicht.
.‫ומרתקים ובה בעת זרים ואף מפחידים‬
Über ihre Arbeit
“In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit der
Art, in der der Mensch die Umwelt verändert
und von neuem erschafft. Ich entdecke
in diesen neuen Landschaften Schönes
und zur gleichen Zeit auch Fremdes und
Beängstigendes.
Diese Veränderungen stellen Fragen zur Rolle
des Menschen, mit denen ich mich befasse.
Unsere Fähigkeit, Täler zu vertiefen und Berge zu
verschieben - Farbe und Form der Natur radikal
zu verändern - ist nicht als selbstverständlich
hinzunehmen.
‫ מאלצים אותי לתהות על‬,‫חידושי נוף אלה‬
.‫מקומו של האדם בעולם‬
‫יכולתנו להזיז הרים ולהעמיק וואדיות‬
‫ לשנות ולעוות באופן רדיקאלי את‬‫הצורות והצבעים של הטבע הסובב אינה‬
.‫דבר הצריך להלקח כמובן מאליו‬
Roni Ben-Zvi
Geboren 1951 in Jaffa, Israel. Lebt in
Ein Hod.
Autodidakt. Mitglied des Direktorats
für Kunst und Kultur im Kultur und
Sportministerium.
Karen Bößer
‫קארן בוסר‬
‫ לאחר מכן הרחיבה‬.‫יורק‬-‫למדה מחול בניו‬
Karen Bößer studierte Tanz in NYC, USA.
‫את התעניינותה לאמנות בין תחומית‬
Ihre Performanceprojekte entwickeln sich in
‫ יצירותיה‬.‫ פיסול ומוסיקה‬,‫המשלבת מיצג‬
einem interdisziplinären Kontext unter Einbezug
‫מתאפיינות היום בשילוב של תמונות‬
verschiedener Disziplinen: Tanz, Performance, Musik
.‫וסצנות בימתיות‬
und Bildende Kunst.
‫ ניתן לראות את עבודותיה‬1991-‫החל מ‬
Durch das sichtbare Zusammenspiel der
.‫ברחבי גרמניה ובארצות אחרות‬
verschiedenen Künste entstehen in ihren Stücken
‫ היא שהתה כאמנית אורחת בעין‬2003-‫ב‬
vielgestaltige Bilder und Szenen.
”‫הוד ועבדה בשיתוף עם תיאטרון “ארמא‬
2003 war sie als Artist in Residence in Ein Hod/Israel
‫ באותה שנה השתתפה בפסטיבל‬.‫המקומי‬
und arbeitete zusammen mit dem Arma Theater
.‫ יפן‬,‫מחול בקיוטו‬
in En Hod.
‫ לקחה חלק בפרוייקטים ברומניה‬2012-‫ב‬
Als Gaststudentin nahm sie 2003 am “Hot
‫ היתה אמנית אורחת‬2014-‫ ב‬.‫ובאוגנדה‬
Summer Dance Festival“ in Kyoto/Japan
.‫ ניו יורק‬,‫בפרוייקט ה”גלאס האוז” בברוקלין‬
teil. 2012 Teilnahme am ‘’Engage the City’’
‫ היא עובדת בדיסלדורף בשיתוף‬2008 ‫משנת‬
Projekt in Bukarest, Rumänien und an dem
.‫עם הפורום לתיאטרון חופשי‬
Performanceprojekt ‘’Nasibu’’
‫המיצגים והמיצבים של קארן בוסר נעשים‬
in Kampala, Uganda.
‫ לגלריות‬,‫בשיתוף עם אמנים ומיועדים לתיאטרון‬
2014 war sie zu Gast als Artist in Residence im
.‫ולחללים ציבוריים‬
Glasshaus Projects in Brooklyn, New York.
‫עיקר השראתה באה מיחסי גומלין עם‬
Seit 1991 sind ihre Arbeiten in Deutschland
.‫אמנים חזותיים‬
und im Ausland zu sehen.
Seit 2008 werden ihre Produktionen am
F F T gezeigt.
Einzelausstellungen
Ramat Gan Museum für Israelische
Kunst; Museum der Modernen
Kunst, Haifa; Janco Dada Museum,
Ein Hod; Mabat Galerie, Tel Aviv;
Engel Galerie, Jerusalem. Im Ausland:
Fairmont Gallery, Dallas, Texas.
‫צבי‬-‫רוני בן‬
.‫ חי בעין הוד‬,‫ ביפו‬1951-‫נולד ב‬
‫ חבר בדירקטוריון המועצה הישראלית‬.‫אוטודידקט‬
.‫ משרד התרבות והספורט‬- ‫לתרבות ואמנות‬
‫תערוכות יחיד נבחרות‬
‫ רמת גן; מוזיאון‬,‫מוזיאון לאמנות ישראלית‬
,‫ דאדא‬-‫ חיפה; מוזיאון ינקו‬,‫לאמנות חדשה‬
,‫ תל אביב; גלריה אנגל‬,‫עין הוד; גלריה מבט‬
,‫ דאלאס‬,‫ גלריה פיירמונט‬:‫ בחו”ל‬.‫ירושלים‬
.‫ ארה”ב‬,‫טקסס‬
Gruppen Ausstellungen
Israel Museum, Jerusalem; Museum
für Israelische Kunst, Ramat Gan;
drei Bienalen für Skulptur, Ein Hod, Israel;
Haifa Museum für Kunst. Im Ausland:
Museum für Gegenwärtiger Kunst, Leipzig,
Deutschland; National Galerie, Prag; 12te
Biennale Paris; Brooklin Museum, New York;
Museum der Modernen Kunst, Mexico; Jüdische
Museum, Amsterdam.
‫מבחר תערוכות קבוצתיות בישראל‬
‫ ירושלים; המוזיאון לאמנות‬,‫מוזיאון ישראל‬
‫גן; שלוש ביינאלות לפיסול‬-‫ רמת‬,‫ישראלית‬
:‫בעין הוד; מוזיאון חיפה לאמנות; בחו”ל‬
;‫ גרמניה‬,‫ לייפציג‬,‫מוזיאון לאמנות עכשווית‬
,12-‫ פראג; הביינאלה ה‬,‫הגלריה הלאומית‬
‫יורק; מוזיאון‬-‫ ניו‬,‫פריז; מוזיאון ברוקלין‬
;‫ מקסיקו‬,‫לאמנות חדשה‬
.‫ אמסטרדם‬,‫המוזיאון היהודי‬
,‫פרס ראשון בביינאלה לאמנים צעירים‬
.‫מוזיאון חיפה לאמנות‬
Über seine Arbeit
Alles wurde verbrannt und vernichtet, aber
was überstand war ein Skelett aus vom Feuer
verzerrten Zahnstocher. Diese symbolisieren die
Menschen und Landschaften die ausgelöscht
wurden. Dieses Thema begleitet mich lebenslang
und tritt immer wieder wie eine Psychologische
Behandlung wieder auf, und das parallel zu meiner
anderen kreativen Arbeit.
‫על העבודות בתערוכה‬
,‫הכל נשרף שם באש המלחמה וההשמדה‬
‫האש ההיא‬.‫אבל השארית התאוששה‬
,‫ שלדי קיסמים אותם עיוותה‬- ‫ותוצאותיה‬
‫מסמלת את האנשים והנופים אותם‬
‫ העיסוק בנושא הזה מלווה‬.‫הכחידה‬
‫אותי לאורך כל חיי וחוזר מדי כמה שנים‬
‫ במקביל‬,‫ כמו בטיפול פסיכולוגי‬,‫לדיון‬
.‫ליצירתי האמנותית הקבועה‬
Ute Reeh
1958 geboren in München.
1985-1988 Studium an der Kunsthochschule Kassel
bei Harry Kramer und Alf Schuler
1989-1992 an der Kunstakademie Düsseldorf
bei Nam June Paik und David Rabinowich,
Meisterschülerin Nam June Paik
Zahlreiche Ausstellungen,
Ausstellungsbeteiligungen, Projekte, Vorträge und
Veröffentlichungen.
Projekte der letzten 20 Jahre waren unter
Reise, Vasen, Muster, Baumscheiben, Zeichnen,
visual therapies, Klumpen, Schulkunst,
Stadtbeziehung, therapeutical sculptures, dekfa
und Zentrum für Peripherie. www.ute-reeh.de
‫אוטה רה‬
.1958 ,‫נולדה במינכן‬
‫ למדה באקדמיה‬1988–1985
.‫לאמנות בקאסל‬
‫ למדה באקדמיה‬1992–1989
.‫לאמנות בדיסלדורף‬
‫עבודותיה הוצגו בתערוכות יחיד‬
.‫וקבוצתיות רבות‬
‫בין הפרוייקטים שביצעה בעשרים השנים‬
:‫האחרונות היו‬
,‫ דגמים‬,‫ מסעות‬,‫ אגרטלים‬,‫רשתות‬
,‫ פקעות‬,‫ ריפוי חזותי‬,‫ רישום‬,‫עצים‬-‫טבעות‬
‫ פיסול תירפויטי‬,‫ספר‬-‫אמנות בית‬
.‫ומרכז למען הפריפריה‬
‫על עבודתה בתערוכה‬
Über ihre Arbeit
‫ביקרתי בישראל מתוך רצון לחשוף את עצמי‬
Ich besuchte Israel, um mich dem Konflikt
.‫לקונפליקט שמאפיין את המדינה‬
auszusetzen, den das Land auszeichnet und
.‫הדבר המם אותי לא פחות מקונפליקטים אישיים‬
der meine Urteilsfähigkeit im selben Maß
‫ למרות‬,‫באתי כאמנית כדי לראות ולא לשפוט‬
übersteigt, wie schwerwiegende persönliche
.‫שהיה אפשר לעשות זאת‬
Konflikte. Ich kam als Künstlerin mit dem
‫יצרתי גושים מחומרים שמצאתי התבוננתי‬
Vorhaben nicht zu urteilen sondern zu
.‫וחשבתי עליהם‬
schauen. Aus dem was ich vorfand formte
‫ למרות‬,‫הופתעתי לראות כמה יופי היה טמון בם‬
ich Klumpen und betrachtete sie. Erstaunt
.‫הבנה ולמרות כל הטאבויים‬-‫הכאב והאי‬
stellte ich fest wie viel Schönheit sich
‫התברר לי שהרבה עדינות מסתתרת מתחת לחוסר‬
in ihnen verbirgt, trotz Schmerz und
.‫היכולת להבין וכמה הומור יש בחשיפה עצמית‬
Unverständnis, trotz aller Tabus. Ich
bemerkte wie viel Zartheit hinter dem
Nichtverstehen steckt, wie viel Humor
hinter dem Sich Zeigen.
Liebe Freundinnen und Freunde von Ein Hod
‫לידידות ולידידים היקרים של אנשי עין הוד‬
Seit nun mehr fast 30 Jahren besteht zwischen dem israelischen Künstlerdorf Ein Hod und der
Landeshauptstadt Düsseldorf ein Künstleraustausch, an dem mittlerweile etwa 200 Künstlerinnen
und Künstler teilgenommen haben. Dieser Austausch nimmt unter den internationalen
Künstleraustauschprojekten der Landeshauptstadt Düsseldorf eine Sonderstellung ein, denn
keine der anderen Kooperationen – ohne deren Bedeutung schmälern zu wollen – hat ein solches
Engagement vieler Menschen über fast drei Jahrzehnte hervorgebracht.
Diese Leidenschaft für das Interesse aneinander kann nicht mit einem Vertrag beschlossen oder einer
Weisung erlassen werden.
Dieser sehr persönliche Einsatz der Künstlerinnen und Künstler kann nur durch tiefe Überzeugung
und Begeisterung für die Sache entstehen.
Deshalb danke ich den Menschen, die diesen Austausch mit Leben gefüllt haben – ganz besonders
Margol Guttmann und Avraham Eilat aus Ein Hod sowie dem Vorstand des BBK Düsseldorf, die diese
Ausstellung vorbereitet haben. Aus den Berichten der Austauschkünstlerinnen und –künstler, aber
auch beispielsweise an der Spendenbereitschaft im Nachgang zu den zwei großen Bränden in Ein
Hod, ist zu erkennen, dass den beteiligten Kunstschaffenden das Miteinander ans Herz gewachsen ist.
‫ מגיעים וחוזרים‬- ‫כאן ושם‬
‫ בירת‬,‫ שנה מתקיימים חילופי אמנים בין כפר האמנים עין הוד לדיסלדורף‬30 ‫מזה‬
.‫ אמנים השתתפו במסגרת זו‬300-‫ כ‬.‫מדינת צפון ריין וסטפליה‬
‫הסניף המקומי של האגודה לאמנות חזותית בדיסלדורף שמח להציג במסגרת חודש התרבות היהודית‬
.‫תערוכה המציינת שלושים שנות חילופי אמנים בין דיסלדורף לכפר האמנים עין הוד‬
,‫מבלי לגרוע מחשיבות החילופים האחרים שמקיימת דיסלדורף עם ארצות שונות‬
‫חילופין אלה הם יוצאי דופן בכך שהם יצרו כל כך הרבה מחוייבות של כל כך הרבה‬
.‫אנשים לאורך תקופת זמן כה ארוכה‬
‫ ובמשך שישים שנה הוא תופס מקום חשוב‬,‫ האזורי הוא אחד החשובים מבין ארגוני האמנים בגרמניה‬BBK ‫ארגון‬
.‫ חילופי תרבות לאומיים ובינלאומיים הפכו סימן היכר של הארגון‬.‫בחיי התרבות של דיסלדורף‬
‫ ואונומאטו בשיתוף מחלקת‬BBK ‫ לאחר השריפה הגדולה בעין הוד נרתמו ארגוני האמנים‬,2011-‫ב‬
‫ יזמו אמני דיסלדורף‬1995-‫ גם בעקבות השריפה ב‬.‫התרבות של העיר לגיוס כספים לעזרת הכפר‬
.‫ בשני המקרים תרמו אמני העיר מיצירותיהם למען המטרה‬.‫ומחלקת התרבות שלה פעולה דומה‬
‫ השקעה אישית‬.‫מעורבות הדדית ממין זה לא יכולה להיווצר רק מתוך הסדרים חוקיים‬
.‫כזו של אמנים ניתן להסביר רק על רקע של שכנוע פנימי עמוק והתלהבות‬
‫ מציג בשני חללי התצוגה שלו מבחר מתוך קשת רחבה של אמנים‬BBK ‫בתערוכה “כאן ושם” ארגון‬
.‫שהשתתפו במסגרת החילופים ההדדיים‬
.‫ ברצוני להודות לאלה שעודדו וחיזקו את החילופין במשך תקופה כה ארוכה‬,‫לפיכך‬
‫תודה מיוחדת למרגול גוטמן ואברהם אילת מעין הוד שיצרו תערוכה זו ולעומדים‬
.‫ דיסלדורף שמארחים אותה‬.‫ק‬.‫ב‬.‫בראש ארגון ב‬
‫ את האמנית‬,‫בהזדמנות זו ראוי להזכיר את אולי גבעון מייסד חילופי האמנים בין דיסלדורף לעין הוד‬
‫ את מרגול גוטמן שלקחה על עצמה את‬,‫שושנה היימן שניהלה את הפרוייקט בשנותין הראשונות‬
‫ השנים האחרונות ואת קארן ראוארס האחראית לפרוייקט מטעם מחלקת התרבות‬15-‫ניהולו ב‬
‫ השאיר חותם עמוק באמצעות היצירות‬2003-‫ האמן פרנץ קארל בוסר שנפטר ב‬.‫בעיריית דיסלדורף‬
.‫שהקים בנופה של עין הוד כחוליה מקשרת בין שתי התרבויות שלנו‬
.‫ישראלי ימשיך לשגשג‬-‫אנו רוצים לעודד את הדיאלוג הבינלאומי ומקווים שפרוייקט החילופין הגרמני‬
.‫ רוצה להביע תודתו על כל התמיכה והשיתוף שבלעדיהם לא ניתן היה לממש פרוייקט זה‬BBK ‫ארגון‬
‫הדיווחים של האמנים שהשתתפו בפרוייקט כמו גם רצונם לתרום לעין הוד אחרי שתי‬
.‫ בעניין‬,‫ בלב שלם‬,‫השריפות שפקדו אותה מראים עד כמה הם מעורבים‬
‫ הגעתם לא רק בגופכם אלא‬:”‫כך אני מבין את שם התערוכה “כאן ושם – הגעה ושיבה‬
”.‫ אנהג ככל אדם אחר‬.‫ “אני רצוי כאן‬:‫ במילותיו של גתה‬.‫גם בנפשכם‬
So verstehe ich auch den Leitspruch der Ausstellung des BBK Kunstforums Düsseldorf ”Hier & Dort
- Angekommen – Zurückgekommen“. Wirklich angekommen ist man erst, wenn man nicht nur
körperlich an einem Ort ist, sondern auch mit seiner Seele. Frei nach Goethe: ”Hier bin ich Mensch,
hier darf ich sein“. Mit dem ”Zurückgekommen“ wird dieses Begriffspaar ein Kreislauf, der treffend
beschreibt, wie im Lauf der Jahre aus Fremde und Heimat allmählich ein Zuhause wird.
‫ הם מתארים כיצד שהייה לאורך שנים‬.‫בחיבור עם “שיבה” יוצרים המונחים הללו מעגל‬
.‫בארץ זרה יכולה לתת תחושה של בית‬
‫בברכה‬
‫ נויזה‬.‫ג‬.‫וילפרד ה‬
‫ והעיר דיסלדורף לוקחים פעם נוספת חלק‬BBK ‫לעונג ולכבוד היא לי העובדה שארגון‬
.‫בחגיגת התרבות היהודית‬
Ich freue mich, dass wir – das BBK Kunstforum sowie die Landeshauptstadt Düsseldorf – uns mit
dieser Ausstellung auch in diesem Jahr aktiv an den Jüdischen Kulturtagen beteiligen. Die Jüdischen
Kulturtage sind schon längst bei uns ”angekommen“ und ich wünsche Ihnen sowie Ihren Gästen viel
Freude beim Erleben jüdischen Lebens in Düsseldorf, in NRW.
‫ דיסלדורף‬,BBK ‫דובר ארגון‬
‫ ואני תקווה שכל מי שיבקר כאן יחווה את‬,”‫פסטיבל התרבות היהודית ללא ספק “הגיע‬
.‫אורח החיים היהודי כאן בדיסלדורף ובצפון ריין וסטפליה‬
Hier & Dort - Angekommen – Zurückgekommen
30 Jahre Künstlerkontakte Düsseldorf - Ein Hod, Israel
‫שלכם‬
‫גיאורג לוהה‬-‫האנס‬
Der BBK Düsseldorf freut sich, zu den jüdischen Kulturtagen 2015 eine Ausstellung zum bald 30 jährigen
Künstleraustausch zwischen Düsseldorf und dem Künstlerdorf Ein Hod in Israel ausrichten zu können.
‫ עיריית דיסלדורף‬,‫ראש מנהל התרבות‬
Ihr Hans-Georg Lohe
Kulturdezernent Düsseldorfs
Der BBK Bezirksverband gehört seit über 60 Jahren zur größten Standesvertretung von Bildenden
Künstlerinnen und Künstlern in Deutschland und übernimmt in der Düsseldorfer OFF-Szene
zunehmend eine anerkannt wichtige kulturpolitische Aufgabe. Nationale und internationale
Austauschprojekte haben das Profil des Düsseldorfer BBK`s aktuell gestaltet.
Besucher bei Ein Hod, 2012 /
2012 ,‫ביקור בעין הוד‬
2011 konnte mit Hilfe einer Benefizaktion des Onomato Künstlervereins, dem BBK und der
Förderung des Kulturamtes die zweite Brandkatastrophe in Ein Hod gemildert werden (die
erste Brand-Hilfsaktion wurde 1995 ebenfalls durch eine Künstlerinitiative und dem Kulturamt
ermöglicht). In beiden Fällen haben zahlreiche Düsseldorfer Künstler mit einer Werkspende zum
Wiederaufbau beigetragen.
“True Faces”, Wilfred H.G. Neuse, Abschlusspräsentation, Ein Hod 2008 /
2008 ‫ עין הוד‬,‫ וילפרד נויזה‬,”‫הקרנת “פנים אמיתיות‬
Bei HIER & Dort wird nun im BBK Kunstforum in zwei Ausstellungsräumen eine Auswahl von
Künstlerinnen und Künstlern vorgestellt, die die große künstlerische Bandbreite der bisherigen
Austauschkünstler präsentieren. Gleichzeitig soll an den Initiator dieses Künstleraustausches Olly
Givon erinnert werden, sowie an Shoshanna Heimann, die für die anfänglichen Jahre und an
Margol Guttmann, die für die letzten 15 Jahre verantwortlich waren und das Projekt mit Karin
Rauers aus dem Kulturamt liebevoll betreut haben. Der 2003 verstorbene Künstler Franz Karl
Bößer, der in der umgebenden Landschaft bei Ein Hod steinerne Mahnmale hinterlassen hat, war
ebenfalls ein Bindeglied zwischen den Kulturen.
Wir möchten damit zum internationalen Dialog anregen und hoffen, daß der deutsch-israelische
Austausch weiterhin Bestand haben wird. Allen Förderern und Beteiligten, ohne die das Projekt
nicht gestemmt werden könnte, möchte der BBK für ihr Engagement hiermit ausdrücklich danken.
Photography / Wilfred H.G. Neuse, Avraham Eilat,
Thies Schöning, Margol Guttman, Claude Jancourt
,‫ אברהם אילת‬,‫ וילפרד נויזה‬/ ‫צילום‬
‫ קלוד ינקור‬,‫ מרגול גוטמן‬,‫תיס שונינג‬
Design and printing / Tarbut Molcho, Haifa
‫ חיפה‬,‫ תרבות מולכו‬/ ‫עיצוב והדפסה‬
Mit freundlichen Grüßen
Wilfred H.G. Neuse
Artist from top to bottom: Zsuzsa Klemm in Ein Hod, 2015 / KJ263 aka K. Jakson in Ein Hod, 2015 / Shoshana
Heimann in Düsseldorf, 2003
Sprecher für den Vorstand
1965 - 2015
‫ שנה‬50
�‫ליחסי� הדיפלומטיי‬
‫גרמניה‬-‫ישראל‬
50 Jahre
Diplomatische Beziehungen
Israel-Deutschland
2003 ,‫ שושנה היימן בדיסלדורף‬/ 2015 ,‫ קוסטה ג’קסון‬/ 2015 ,‫ ז’וז’ה קלם בעין הוד‬:‫ האמנים מלמעלה למטה‬/
Franz-Karl Bösser
‫קרל בוסר‬-‫פרנץ‬
Karen Bösser
‫קארן בוסר‬
Batia Eisenwasser-Jancourt
‫ינקורט‬-‫בתיה אייזנווסר‬
‫דיטר קרול‬
Dieter Krüll
‫נדיה נאפה‬
Nadja Nafe
Lilach Peled-Charny
‫צ’רני‬-‫לילך פלד‬
Ute Reeh
‫אוטה רה‬
‫גדעון סלע‬
Gideon Sella
‫בתיה ואנג‬
Batia Wang
‫אמנית אורחת ראשונה‬
‫אוצרים‬
‫מרגול גוטמן‬
‫אברהם אילת‬
Die Annäherung unter den
Künstlergemeinschaften begann in einer
Zeit, in der die Beziehungen zwischen den
Ländern – Israel und Deutschland – ihre
erste Schritte machten und noch sehr
zerbrechlich waren.
Shoshana Heimann
Erst austauschkurslerin
Curators
Margol Guttman
Avraham Eilat
Die Tatsache, dass diese Beziehungen
nun bald drei Jahrzehnte bestehen, ist ein
Zeichen ihrer Vitalität und ihres Beitrags
sowohl für den einzelnen Künstler als auch
für die Gemeinschaft.
Zion Gez
Dorfleiter, Ein Hod
Herr Z. Gez und Herr H.G. Lohe in Ein Hod, 2011 /
2011 ,‫ עין הוד‬,‫גיאורג לוהה‬-‫מר ציון גז ומר האנס‬
‫מזה כשלושים שנים קיימים יחסי גומלין בין כפר‬
.‫ גרמניה‬,‫האמנים עין הוד לבין דיסלדורף‬
‫היחסים בין קהילות האמנים בעין הוד ובדיסלדורף‬
‫נרקמו בתקופה בה מרקם היחסים בין שתי המדינות‬
‫היה עדין מאוד ושיפור היחסים בין שתי המדינות‬
.‫היה בראשיתו‬
‫תודות לחזון ורצון עז של חברים ובעלי תפקידים‬
‫ מערכת היחסים בין עין הוד‬,‫משני צידי המתרס‬
‫ מעבר לפעילות‬.‫לדיסלדורף התהדקה מאוד‬
‫ חילופי‬,‫האמנותית ולקשרים האישיים שנוצרו‬
‫האמנים תרמו ותורמים להידוק הקשרים לחשיפה‬
‫ולהיכרות מעמיקה מנקודת המבט של כל אחד‬
‫ היכרות שמקבלת את ביטוייה ביצירות‬,‫מהצדדים‬
.‫שנוצרו וברעיונות שהועלו בעקבות הקשרים‬
‫העובדה שמערכת יחסים זו עומדת על כנה מעל‬
‫שלושה עשורים יש בה כדי להצביע על חיוניותה‬
‫ הן ברמת הפרט והן ברמת‬,‫הרבה ותרומתה‬
.‫הקהילה‬
‫ציון גז‬
‫הוד‬-‫מנהל כפר האמנים עין‬
Jüdische Kulturtage, Krefeld, 2011 ,‫ קרפלד‬,‫ ימי התרבות היהודית‬/
‫כאן שם‬
Hier Dort
ANGEKOMMEN - ZURÜCKGEKOMMEN
25.2.2015 - 15.3.2015
‫ לציון חילופי האמנים‬2015 ‫תערוכה במסגרת ימי התרבות היהודית בריינלנד‬
‫ דיסלדורף‬- ‫עין הוד‬
Kunstausstellung im Rahmen der Jüdischen Kulturtage im Rheinland 2015 und des
Kulturaustausches
Düsseldorf - Ein Hod
ARTISTS’ VILLAGE
EIN-HOD ISRAEL
‫אמנות החברות וחברות באמנות‬
Die Jüdischen Kulturtage 2015 in NRW, die die 50 Jahre
Diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und Deutschland
feiern, fallen (fast) genau mit dem 30. Jahrestag des
Künstleraustausches zwischen Düsseldorf und Ein Hod zusammen.
Während dieses einzigartigen Projekts haben mehr als 200 Künstler
beider Länder Kunst geschaffen sowie herzliche Freundschaften
und enge Beziehungen zu Kollegen, ein tieferes Verständnis der
Lebenssituationen und Lebensart in beiden Kulturkreisen und
ebenso einen breit gefächerten Freundeskreis entwickelt.
Seit etwa 30 Jahren bestehen Beziehungen
zwischen dem Künstlerdorf Ein Hod und
der Landeshauptstadt NRW Düsseldorf.
Dank der Vision und dem Willen der
Mitglieder und der Organisatoren von
beiden Seiten wurde das Verhältnis
zwischen Ein Hod und Düsseldorf
sehr eng und freundschaftlich. Neben
der künstlerischen Tätigkeit und den
entstandenen persönlichen Kontakten, hat
der Künstleraustausch auch zur Vertiefung
der Bekanntschaften beigetragen,
eine Bekanntschaft die sich in den
entstandenen Kunstwerken und in den
vorgebrachten Ideen ausgedrückt hat.
und
‫וגם‬
‫שושנה היימן‬
Die Kunst der Freundschaft – Die Freundschaft Der Kunst
Roni Ben-Zvi
‫צבי‬-‫רוני בן‬
‫ בצפון ריין וסטפליה המציין חמישים שנים לכינון היחסים הדיפלומטיים‬2015 ‫חודש התרבות היהודית‬
-‫ נושק (כמעט) במקרה לציון שלושים שנות חילופי האמנים בין דיסלדורף לעין‬,‫בין ישראל לגרמניה‬
‫ קשרי‬,‫ למעלה ממאתיים אמנים משני המקומות יצרו אמנות‬,‫ במהלך הפרוייקט הייחודי הזה‬.‫הוד‬
‫ הבנה עמוקה יותר במצבה ובאורחות חייה של כל אחת‬,‫ידידות אמיצים ויחסי קירבה עם עמיתיהם‬
.‫ ומעגלים מגוונים של חברויות‬,‫מהחברות‬
‫ מביאה תחת קורת גג אחת עשרה‬,‫התערוכה הנוכחית שנאצרה במיוחד לרגל ימי התרבות היהודית‬
‫ עבודתם‬.‫ חמישה ישראלים וחמישה גרמנים‬- ‫אמנים מתוך אלה שלקחו חלק בחילופין במהלך השנים‬
‫ עבודתם היא לא רק הצהרה על איכויות‬.‫מבטאת את רגשותיהם ועמדותיהם ביחס לצד המארח‬
,‫ דבר זה נכון גם לגבי עבודות שנוצרו במשך השנים על ידי רוב האמנים האורחים‬.‫וערכים אמנותיים‬
.‫בתערוכה מדובר בעבודות המתמקדות בסביבה ובחברה שהאמנים חוו בשני המקומות‬
Die gegenwärtige Ausstellung, eigens für die Jüdischen Kulturtage
erstellt und vom BBK veranstaltet, vereint unter einem Dach zehn
Künstler – fünf deutsche und fünf israelische- aus all denen, die im
Laufe der Jahre am Austausch teilgenommen haben. Ihr spezifisches
Werk ist darauf ausgerichtet, ihre Gefühlslage und ihre Haltung
gegenüber dem Gastgeber auszudrücken. Ihre Kunst war nicht nur
ein Manifest künstlerischer Werte und Qualitäten wie die meisten
der Werke, die von den Gastkünstlern über die Jahre geschaffen
wurden, sondern sie waren in besonderer Weise auf die Umgebung
und die Gesellschaft, der sie sich zufällig ausgesetzt sahen, bezogen.
Die Stadt Düsseldorf führt ein umfangreiches KünstlerAustauschprogramm mit vielen Ländern durch, wobei die Beziehung
zu Ein Hods Künstlerdorf die bedeutendste ist. Diese eine Verbindung
findet seit fast 30 Jahren statt und wird persönlich professionell und
engagiert von Frau Karin Raus begleitet, die für bildende Kunst und den
internationalen Künstleraustausch in der Landeshauptstadt Düsseldorf
verantwortlich ist. Der Künstleraustausch wird auch lebhaft unterstützt von dem Kulturdezernenten der
Landeshauptstadt Düsseldorf, Herrn Hans Georg Lohe, und von der Kulturamtsleiterin Frau Marianne Schirge.
Das Künstlerdorf Ein Hod, das am Fuße des Carmel Berges an der Küste gelegen ist, wurde 1953
gegründet und war ein Anstoß des berühmten Künstlers Marcel Janco, der für seine Mitgliedschaft
bei der ursprünglichen Dada Gruppe bekannt ist. Dies ist das einzige Dorf dieser Art in Israel und eines
der wenigen weltweit. Seit seiner Gründung und bis zum heutigen Tage ist dieses Dorf ein Ort der
kulturellen und sozialen Aktivität, eine Muse der Kreation in allen Bereichen.
Ein Hod steht im Dienst von Gastkünstlern mit einem Workshop und Wohnlösungen im Herzen
des Dorfs. Gleich daneben befindet sich eine zentrale Galerie – das Janco-Dada Museum und Beit
Gertrud Kraus, welche das Dorfarchiv enthält und über das Jahr verteilt viele Konzerte durchführt. Am
Amphitheater und in den Dorfstraßen befinden sich viele Künstlergalerien und studios. Man kann sagen,
dass Ein Hod als Ganzes ein Haus für Gastkünstler ist. Die Dorfmitglieder freuen sich darüber, Künstler in
Ihre Workshops und Häuser einzuladen, um ihnen das alltägliche Leben in Ein Hod zu zeigen und mehr
über Israel zu erfahren.
Das Gast-Studio steht den Ein Hod Künstlern in Düsseldorf stets zur Verfügung. Es befindet sich in
einem beeindruckenden Gebäude, das in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts für Künstler zu
Wohnzwecken gegründet worden ist und fünf lebhafte Stockwerke kreativer Tätigkeit beinhaltet. Die
Rundführung beginnt an diesem Gebäude und geht von dort aus den Rhein entlang bis zum Herzen der
Altstadt. Es lädt Besucher dazu ein, eine beeindruckende Sammlung von Museen, Musik und Tanzhallen
sowie das Gebäude der Kunstakademie mit seinen vielen Galerien zu genießen.
Seit vielen Jahren fördern Karin Rauers und ich die verschiedenen Aspekte dieser resultierenden
Beziehungen und wir bemühen uns stetig die Erwartungen und Ziele der Künstler zu verstehen,
damit sie das Beste aus ihrem Aufenthalt machen können. Infolgedessen, führen Ein Hod Künstler in
Düsseldorf Einzel- und Gruppenausstellungen durch und nehmen auch an den Kunstpunkten teil
– einer jährlichen Veranstaltung, bei der Düsseldorfer Künstler ihre Galerien der Öffentlichkeit zugänglich
machen, Vorlesungen halten und Treffen im Onomato Multimedia Center und anderen Kunstzentren
veranstalten. Auf der anderen Seite finden während ihres Aufenthalts sowohl private als auch öffentliche
‫העיר דיסלדורף מקיימת תכנית נרחבת של חילופי אמנים עם ארצות רבות אך הקשר עם כפר האמנים‬
‫ הקשר מלווה במקצועיות ובמחוייבות‬.‫ שנה ללא הפסקה‬30 ‫ הוא היחיד הנמשך‬- ‫עין הוד בולט בייחודו‬
‫ האחראית על אמנות פלסטית וחילופי אמנים בינלאומיים בעיריית‬,‫אישית ע”י גב’ קארין ראוארס‬
’‫ מר הנס גיאורג לוהה והגב‬,‫ ומגובה בתמיכתם האוהדת של ראש מנהל התרבות של העיריה‬,‫דיסלדורף‬
.‫מריאנה שירגה ראש המחלקה לאירועי תרבות‬
Benefizsammlung für Ein Hod, 2011 ,‫ דיסלדורף‬,‫ גיוס תרומה למען עין הוד לאחר השריפה‬/
Ausstellungen der Düsseldorfer Künstler im Janco-Dada Museum in Ein Hod statt, mit Gästen die an
verschiedenen Aktivitäten und kulturellen Veranstaltungen teilnehmen.
Darüber hinaus gibt es noch den Beitrag vieler, die aufgrund ihres Wohlwollens oder ihrer Rollen
helfen, die Ein Hod Künstler während ihres Aufenthalts in Düsseldorf sozial und professionell zu
betreuen: Wilfred Neuse, Künstler und Sprecher der BBK Organisation und Petra Weiss vom Kulturamt
der Landeshauptstadt Düsseldorf, und von Ein Hod: Zion Gez, der Dorfleiter; Michal Roth, die
Sekretariatsleiterin; und Batia Eisenwasser-Jancourt und ihr Ehemann Claude Jancourt.
Margol Guttman
Co Kurator der Austellung, Leiterin des internationalen Kunst und Künstleraustausches, Ein Hod
Düsseldorf - Ein Hod Freundschaftliche Aussicht ‫ עין הוד‬- ‫ מצפור הידידות דיסלדורף‬/
‫ ביוזמתו של האמן‬1953 ‫ נוסד בשנת‬,‫ הממוקם במורדות הכרמל אל מול הים‬,‫כפר האמנים עין הוד‬
.‫ זה הכפר היחיד מסוגו בישראל‬.‫מרסל ינקו הידוע כאחד מחברי קבוצת הדאדא המקורית‬
‫ בסמוך‬.‫בעין הוד עומדת לרשות האמנים האורחים סדנת אירוח ומגורים הממוקמת במרכז הכפר‬
‫דאדא ובית גרטרוד קראוס המאכסן את ארכיון הכפר‬-‫ מוזיאון ינקו‬,‫לה נמצאים הגלריה המרכזית‬
‫ בסמטאות הכפר זרועות גלריות וסדנאות יצירה של‬.‫ובו מתקיימים קונצרטים שונים במהלך השנה‬
‫ חברי הכפר שמחים לארח את‬.‫ שעין הוד כולה מהווה בית לאמן האורח‬,‫ אפשר לומר‬,‫ בפועל‬.‫האמנים‬
‫ סדנת האירוח‬.‫ ולהכיר להם את הארץ‬,‫ לשתפם בחיי היום יום בעין הוד‬,‫האמנים בסדנאותיהם ובביתם‬
‫ נמצאת בבניין מרשים שנבנה בשנות העשרים של המאה‬,‫העומדת לרשות אמני עין הוד בדיסלדורף‬
.‫ וחמש קומותיו שוקקות פעילות של יצירה‬,‫הקודמת במיוחד לאכלוס אמנים‬
,‫מזה שנים רבות משקיעות קארין ראוארס ואני מאמצים באספקטים השונים של הקשר המתמשך‬
‫ כתוצאה מכך‬.‫ובהבנת השאיפות והציפיות של האמנים כדי שיפיקו את המירב מתקופת שהייתם‬
‫ ומשתתפים בתערוכות קבוצתיות‬,‫מקיימים אמני עין הוד בדיסלדורף תערוכות יחיד‬
.‫ האירוע השנתי שבמסגרתו פותחים אמני דיסלדורף את סדנאותיהם בפני הציבור‬- kunstpunkte-‫וב‬
.‫ ובמרכזי אמנות אחרים‬,”‫חלקם מרצים ומקיימים מפגשים במרכז למולטי מדיה “אונומאטו‬
‫ מוצגות תערוכות של אמני דיסלדורף במוזיאון ינקו דאדא ובחללי תצוגה ציבוריים‬,‫ בעין הוד‬,‫מנגד‬
.‫ והאורחים משתתפים במיזמים ואירועי תרבות המתקיימים בכפר במהלך שהייתם‬,‫ופרטיים‬
‫ עזרה חברית‬,‫ בגדר תפקידם או מרצונם הטוב‬,‫לכל זה מתווספת תרומתם של האנשים המושיטים‬
‫ מר וילפריד נויזה ופטרה‬BBK ‫ האמן ודובר ארגון‬:‫ומקצועית לאמני עין הוד בעת שהותם בדיסלדורף‬
‫ ומיכל רוט מנהלת‬,‫ מנהל הכפר‬,‫ מר ציון גז‬:‫ בעין הוד‬.‫וייס ממחלקת התרבות של עיריית דיסלדורף‬
.‫ וכן האמנית בתיה אייזנווסר ינקורט ובעלה קלוד ינקורט‬,‫המזכירות‬
‫מרגול גוטמן‬
‫אוצרת שותפה לתערוכה‬
‫מנהלת חילופי אמנים ואמנות‬
‫ כפר האמנים עין‬,‫בינלאומיים‬
‫ ישראל‬,‫הוד‬
/ Dror Goldberg in Düsseldorf,
2009
2009 ,‫ דרור גולדברג בדיסלדורף‬/