מילון - שרי הוצאה לאור

‫המילון העברי החד לשוני‬
‫סוגי הגדרות‬
‫תרגיל ‪ – 1‬עמ' ‪153‬‬
‫‪ .6‬נרדפות‬
‫‪ .1 .7‬ניגודיות‪,‬‬
‫‪ .1 .8‬ניגודיות‪,‬‬
‫‪ .1 .9‬ניגודיות‪,‬‬
‫‪ .1 .10‬ניגודיות‪,‬‬
‫‪ .1‬נרדפות‬
‫‪ .2‬ניגודיות‬
‫‪ .3‬נרדפות‬
‫‪ .4‬שילוב‬
‫‪ .5‬שילוב‬
‫‪ .2‬נרדפות‬
‫‪ .2‬נרדפות‪ .3 ,‬ניגודיות‪ .4 ,‬שילוב‬
‫‪ .2‬נרדפות‬
‫‪ .2‬נרדפות‬
‫תרגיל ‪ – 2‬עמ' ‪154‬‬
‫חולין ‪-‬‬
‫דברים שאין בהם קדושה‪.‬‬
‫חיוור ‪-‬‬
‫אדם שצבע פניו בהיר באופן לא טבעי‪.‬‬
‫טבון ‪-‬‬
‫תנור מחומר שרוף‪ ,‬שמקומו מחוץ לבית ומשתמשים בו בעיקר לאפייה‪.‬‬
‫טיסן ‪-‬‬
‫מטוס צעצוע המסוגל לטוס באמצעות קפיץ או סוללה חשמלית‪.‬‬
‫יומן ‪-‬‬
‫פנקס או ספר שמיוחד בהם מקום לכל יום בשנה‪.‬‬
‫כדור ‪-‬‬
‫חפץ עגול ומתגלגל המשמש למשחק‪ ,‬להתעמלות וכד'‪.‬‬
‫כדורעף ‪-‬‬
‫משחק כדור בין שתי קבוצות שחקנים המתנהל במגרש מסומן שלרוחבו מתוחה רשת‪.‬‬
‫תרגיל ‪ – 3‬עמ' ‪155‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫א‪ .‬ניגוד‬
‫א‪ .‬נרדפות‬
‫תרגום‬
‫נרדפות‬
‫קלסית‬
‫א‪ַ .‬‬
‫א‪ .‬נרדפות‬
‫קלסית‬
‫א‪ַ .‬‬
‫א‪ .‬נרדפות‬
‫תרגום‬
‫הסבר‬
‫הסבר‬
‫א‪ .‬נרדפות‬
‫תרגום‬
‫א‪ .‬נרדפות‬
‫ב‪ .‬נרדפות‬
‫ב‪ .‬הסבר‬
‫קלסית‬
‫ב‪ַ .‬‬
‫ב‪ .‬ניגוד‬
‫ב‪ .‬הסבר‬
‫ב‪ .‬ניגוד‬
‫קלסית‬
‫ג‪ַ .‬‬
‫קלסית‬
‫ג‪ַ .‬‬
‫ב‪ .‬ניגוד‬
‫ב‪ .‬ניגוד‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫משלב לשון וצירופי מילים‬
‫תרגיל ‪ – 5‬עמ' ‪156‬‬
‫הסבר הוראה ‪ :2‬עליכם לבחור שלושה ערכים )לדוגמה‪ :‬חור‪ ,‬ירוק‪ ,‬קלט(‪.‬‬
‫בכל אחד מן הערכים יש לחבר משפט לכל אחד מן ההגדרות‪.‬‬
‫‪ .4‬כינוי למקום צר ונידח מרוחק ושומם שלא נעים להיות בו‬
‫א‪ .‬חוֹר‬
‫ב‪.‬‬
‫ָבשׁ‬
‫יֵ‬
‫‪.1‬‬
‫משעמם‪ ,‬חדגוני‪ ,‬שאין בו עניין‬
‫ג‪.‬‬
‫ָירֹק‬
‫‪.3‬‬
‫בעל ניסיון מועט ביותר בתחום מסוים‬
‫ד‪.‬‬
‫ֶק ַטע‬
‫‪.1‬‬
‫‪.5‬‬
‫התרחשות מעניינת‪ ,‬אירוע מיוחד ראוי לציון‬
‫בדיחה‪ ,‬סיפור משעשע‪ ,‬מבדח‪ ,‬מוזר‬
‫ה‪.‬‬
‫ִה ְת ַק ֵפּל‬
‫‪ .2‬איבד את האומץ‪ ,‬נכנע ללחץ‬
‫‪ .4‬התכונן לעזיבה או לתזוזה‪ ,‬ארז את חפציו לצורך הסתלקות‬
‫ו‪.‬‬
‫ָק ַלט‬
‫‪.5‬‬
‫הבין לליבו של מישהו‪ ,‬הבין את המסר שמישהו ניסה להעביר לו‬
‫ז‪.‬‬
‫ָט ַחן‬
‫‪.2‬‬
‫ריסק חומר מוצק לגרגירים או לאבקה‬
‫הערה‪ :‬בסעיף ז "טחן" יש שתי הגדרות המשקפות משלב לשון נמוך יותר‪ ,‬ורק הגדרה ‪ 2‬היא יוצאת דופן‪,‬‬
‫כי היא במשלב לשון בינוני‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ְי ִציאָה‬
‫התבטאות מפתיעה ומשעשעת‬
‫הליכה מן הבית לבילוי‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫תרגיל ‪ – 7‬עמ' ‪158‬‬
‫חלק א‬
‫הניב ‪ /‬הצירוף‬
‫הפירוש‬
‫‪ .1‬אין הדעת סובלת‬
‫ה‪ .‬לא ניתן לקבל או להסכים‪ ,‬מנוגד לשכל הישר‬
‫‪ .2‬אין להעלות על הדעת‬
‫א‪ .‬לא ייתכן ש‪ ,...‬דבר זה הוא בלתי נסבל‬
‫‪ .3‬איתן בדעתו‬
‫ו‪ .‬עומד בתוקף על דעתו‪ ,‬דבק בו‬
‫‪ .4‬אנינות דעת‬
‫ב‪ .‬טעם מעודן ורגיש‪ ,‬סלידה מדבר שאינו נאה‬
‫‪ .5‬בדיחות דעת‬
‫ג‪ .‬עליזות‪ ,‬עליצות‪ ,‬מצב רוח טוב‬
‫‪ .6‬בהיסח הדעת‬
‫ד‪ .‬מתוך חוסר ריכוז או תשומת לב‪ ,‬בפיזור הדעת‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫חלק ב‬
‫‪ .1‬אין להעלות על הדעת שליקוי חמור זה לא יתוקן‪.‬‬
‫‪ .2‬היא נהגה באנינות דעת מוגזמת‪ ,‬ופסלה כל מה שהוצע לה‬
‫‪ .3‬על אף כל הלחצים השר איתן בדעתו לקיים את הרפורמה‪.‬‬
‫‪ .4‬אני פונה אליך בכובד ראש‪ ,‬ואתה משיב לי בבדיחות הדעת‪.‬‬
‫‪ .5‬בטוחני שהטעות נפלה בהיסח הדעת‪ ,‬ולא בכוונה תחילה‪.‬‬
‫‪ .6‬גם אם תביעותיהם צודקות‪ ,‬אין הדעת סובלת שינהלו מאבק על גב הציבור‪.‬‬
‫מקורותיה של המילה‬
‫תרגיל ‪ – 8‬עמ' ‪160‬‬
‫חלק א‬
‫‪ (1) .1‬ח – רובד לשון‪ (2) ,‬מלטינית ‪ -‬מקור המילה‪ (3) ,‬בלשון הדיבור – משלב לשון‬
‫‪ .2‬מקור המילה מלטינית‪.‬‬
‫‪ .3‬רובד הלשון הוא העברית החדשה‪ .‬האות "ח" במילון אבן שושן מציינת רובד לשון זה‪.‬‬
‫‪ .4‬א‪ .‬משפט )‪ - (1‬הגדרה ‪ .2‬סכום כסף קטן מאוד‪.‬‬
‫משפט )‪ - (2‬הגדרה ‪ .1‬שם מטבע הנהוג בכמה ארצות; ‪...‬‬
‫ב‪ .‬הגדרה ‪ - 1‬משלב לשון בינוני ‪ -‬כאשר אין ציון מפורש של משלב הלשון‪ ,‬סימן שהמשלב הוא בינוני‪.‬‬
‫הגדרה ‪ - 2‬משלב לשון נמוך‪ .‬ליד הפירוש מצוין "לשון הדיבור"‪.‬‬
‫‪ .5‬שם מטבע )הכללה( הנהוג בכמה ארצות )הבחנה(‪.‬‬
‫חלק ב‬
‫‪ (1) .1‬מש – מקור המילה‪ (2) ,‬עממי – משלב לשון‬
‫‪ .2‬המילה שאולה ]מש[‪ .‬אין ציון מפורש של השפה שממנה המילה שאולה‪.‬‬
‫‪ .3‬מילון ספיר אינו מציין את רובד הלשון ביחס למילה זו‪ .‬בדרך כלל מילון זה מציין את רובדי הלשון של‬
‫המילים‪.‬‬
‫‪ .4‬הגדרה ‪ - .1‬משלב לשון בינוני‪ .‬כאשר אין ציון מפורש של משלב הלשון‪ ,‬סימן שהמשלב הוא בינוני‪.‬‬
‫הגדרות ‪ 2‬ו‪ - 3-‬משלב לשון נמוך ‪ -‬ליד הפירוש מצוין "עממי"‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫חלק ג‬
‫)‪ (1‬מטורקית – מקור המילה‬
‫חלק ד‬
‫אבן שושן‬
‫התבחינים‬
‫רב מילים‬
‫ספיר‬
‫מילון ההווה‬
‫מקור המילה‬
‫מלטינית‬
‫מטורקית‬
‫אינו מציין‬
‫מילה שאולה ]מש[‬
‫רובד הלשון‬
‫העברית החדשה )ח(‬
‫אינו מציין‬
‫אינו מציין‬
‫אינו מציין‬
‫משלב הלשון‬
‫הגדרה ‪ - 1‬בינוני‬
‫הגדרה ‪ - 1‬משלב לשון‬
‫הגדרה ‪ - 2‬נמוך‬
‫בינוני‬
‫הגדרה ‪ - 2‬משלב לשון נמוך "סלנג"‬
‫"לשון הדיבור"‬
‫הגדרה ‪ - 1‬עממי‬
‫הגדרה ‪ - 2‬נמוך‬
‫"עגה" )=סלנג(‬
‫הגדרה ‪ - 1‬בינוני‬
‫הגדרה ‪ - 2‬עממי‬
‫הגדרה ‪ - 3‬עממי‬
‫כאשר מתייחסים למקור המילה אפשר לראות כי מילון אבן שושן מציין כי המקור הוא מלטינית‪ ,‬מילון רב‬
‫מילים מציין שהמקור הוא מטורקית‪ ,‬מילון ספיר מציין רק שהמילה שאולה‪ ,‬ואילו מילון הווה אינו מציג‬
‫מידע אטימולוגי‪.‬‬
‫באשר לרובד הלשון רק מילון אבן שושן מציין את רובד הלשון של המילה )עברית חדשה(‪ ,‬לעומת זאת שאר‬
‫המילונים אינם מציינים זאת‪ .‬בתחום משלב הלשון קיים גורם משותף לכל המילונים ‪ -‬כולם מציינים‬
‫שרובד הלשון של המילה הוא בינוני עד נמוך‪ ,‬אך השוני ביניהם הוא במונחים שהמילון הגדיר לעצמו‬
‫להגדרת משלבים אלה‪ :‬בינוני‪-‬נמוך‪ ,‬עממי‪ ,‬עגה‪ ,‬לשון הדיבור‪.‬‬
‫תרגיל ‪ – 9‬עמ' ‪163‬‬
‫כשיש יותר ממשמעות אחת‪ ,‬המשמעות המודגשת היא המשמעות המתאימה למשפט‪.‬‬
‫אתיקה‬
‫ִשׁעוּר‬
‫עכבר‬
‫לועזית )ל( מילה שאולה מיוונית‬
‫פירוש הערך‪ :‬מוסר‪ ,‬תורה המידות‬
‫הערך "שיעור"‪ :‬רובד הלשון ‪ -‬תלמוד ומדרשים )ת(‬
‫‪ .1‬יחידה לימודית – עברית חדשה )ח(‬
‫ההגדרות‪:‬‬
‫‪ .2‬מידה‪ ,‬כמות‪ ,‬גודל ‪ -‬תלמוד ומדרשים )ת(‬
‫‪ .3‬יחס‪ ,‬ערך – ימי הביניים )ב(‬
‫‪ .4‬חלק‪ ,‬מנה ‪ -‬עברית חדשה )ח(‬
‫‪ .5‬השערה‪ ,‬הערכה ‪ -‬ימי הביניים )ב(‬
‫‪ .6‬משמעות‪ ,‬מובן ‪ -‬ימי הביניים )ב(‬
‫הערך "עכבר"‪ :‬לשון המקרא )אין ציון מפורש(‬
‫אטימולוגיה‪ :‬מילה משותפת לשפות השמיות‪ .‬גם בארמית )שפה שמית מקבילה לעברית(‬
‫מופיעה מילה דומה‪ :‬עכברא‪.‬‬
‫‪ .1‬סוג של יונקים מכרסמים קטנים ‪ -‬לשון המקרא )אין ציון מפורש(‬
‫ההגדרות‪:‬‬
‫‪ .2‬כינוי ִלשריר ‪ -‬עברית חדשה )ח(‬
‫‪ .3‬התקן קטן המחובר למחשב‪ - ...‬עברית חדשה )ח(‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫מסך‬
‫משפחה‬
‫וירוס‬
‫עניין‬
‫הערך "מסך"‪ :‬לשון המקרא )אין ציון מפורש(‬
‫‪ .1‬וילון גדול ‪ -‬לשון המקרא )אין ציון מפורש(‬
‫ההגדרות‪:‬‬
‫‪ .2‬וילון גדול וכבד העולה ויורד לפני בימת ההצגות ‪ -‬עברית חדשה )ח(‬
‫‪ .3‬מחיצה‪ ,‬מחסה‪ ,‬מגן ‪ -‬לשון המקרא )אין ציון מפורש(‬
‫‪ .4‬מרקע הטלוויזיה‪ ,‬צג המחשב ‪ -‬עברית חדשה )ח(‬
‫‪ .5‬הקרום המכסה את הכבד ‪ -‬ימי הביניים )ב(‬
‫הערך "משפחה"‪ :‬לשון המקרא )אין ציון מפורש(‬
‫אטימולוגיה‪ :‬מילה משותפת לשפות שמיות‪ .‬באוגריתית מצוי השורש שפח‪.‬‬
‫‪ .1‬בית אב ‪ -‬לשון המקרא )אין ציון מפורש(‬
‫ההגדרות‪:‬‬
‫‪ .2‬עם‪ ,‬גוי ‪ -‬לשון המקרא )אין ציון מפורש(‬
‫‪ .3‬קבוצה של בעלי חיים או צמחים שלכולם סימני קרבה ‪ -‬עברית חדשה )ח(‬
‫‪ .4‬מקור ‪ -‬ימי הביניים )ב(‬
‫הערך "וירוס"‪ :‬מילה לועזית )ל( מילה שאולה מלטינית‬
‫‪ .1‬נגיף‪ ,‬גופיף ארסי זעיר ביותר‪...‬‬
‫ההגדרות‪:‬‬
‫‪ .2‬מערכת הוראות המושתלת בזדון במחשב‪ - ...‬עברית חדשה‬
‫אפשר ללמוד נתון זה מהמילה ]במחשבים[ שליד מספר הפירוש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬השם ברבים‪ .‬יש לחפש במילון את צורת היחיד שלו‪.‬‬
‫הערך "עניין"‪ :‬לשון המקרא )אין ציון מפורש(‬
‫ההגדרות‪:‬‬
‫‪ .1‬עסק‪ - ...‬לשון המקרא )אין ציון מפורש(‬
‫‪ .2‬פרק‪ ,‬נושא‪ ,‬סוגיה – תלמוד ומדרשים )ת(‬
‫‪ .3‬התעניינות‪ ,‬תשומת לב ‪ -‬עברית חדשה )ח(‬
‫‪ .4‬הוראה‪ ,‬משמעות ‪ -‬ימי הביניים )ב(‬
‫‪ .5‬משפט‪ ,‬דין ‪ -‬עברית חדשה )ח(‬
‫הערה‪ :‬שם שמצטרפת אליו מילת יחס‪ ,‬יש לחפש במילון ללא מילת היחס‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫פרטים דקדוקיים‬
‫תרגיל ‪ – 10‬עמ' ‪167‬‬
‫חלק א‬
‫‪ (1) .1‬גניזה ‪ -‬הכתיב של המילה‪ (2) ,‬ת‪ -‬רובד הלשון‪ (3) ,‬נ' ‪ -‬פרט דקדוקי )חלק הדיבר והמין של המילה(‪,‬‬
‫)‪ (4‬גנז – השורש של המילה‪1 (5) ,‬ת – רובד הלשון של ההגדרה ‪ (6) ,1‬רובד הלשון של הגדרות ‪ 2‬ו‪,3-‬‬
‫)‪] (7‬גניזת‪ ,-‬גניזות[ ‪ -‬נטיית המילה‬
‫‪ .2‬המילה מנוקדת‬
‫‪ .3‬נ = שם עצם בנקבה‬
‫‪ .4‬השורש הוא גנ"ז‬
‫‪ .5‬א‪ .‬נטיות המילה‪ :‬גניזת ‪ -‬שם העצם בנסמך‪ ,‬גניזות ‪ -‬רבים‬
‫ב‪ .‬מילון אבן שושן מציג את הנטיות בסוף הערך‪.‬‬
‫‪ .6‬א‪ .‬ת = תלמוד ומדרשים‬
‫ב‪ .‬הגדרה ‪ - 1‬תלמוד ומדרשים ‪ -‬ת‬
‫פירוש ‪ - 2‬עברית חדשה ‪ -‬ח‬
‫הגדרה ‪ - 3‬ימי הביניים ‪ -‬ב‬
‫‪ .7‬א‪ .‬הגדרה ‪ - 1‬הטמנה‪ ,‬הסתרה‪ ,‬הגדרה ‪ - 2‬ארכיון‬
‫ב‪ .‬הגדרה ‪ - 2‬מקום )הכללה( ששומרים בו תעודות ומסמכים יקרי ערך )הבחנה(‪.‬‬
‫הגדרה ‪ - 3‬מקום או מחסן בבית הכנסת )הכללה( להטמנת דפים‪) ...‬ומזוזות( )הבחנה(‬
‫חלק ב‬
‫‪ (1) .1‬גניזה – הכתיב של המילה‪ (2) ,‬שם נ' – פרט דקדוקי )חלק הדיבור ומין המילה(‪,‬‬
‫)‪ (3‬מ << גנז )גנז‪ – (1‬משפחת מילים‪ (4) ,‬גניזות – נטיות המילה‪ (5) ,‬ג‪.‬נ‪.‬ז‪– .‬שורש המילה‬
‫‪ .2‬כתיב חסר ניקוד ולידו כתיב מנוקד‬
‫‪ .3‬שם נ' ‪ -‬שם עצם בנקבה‬
‫‪ .4‬א‪ .‬השורש הוא ג‪.‬נ‪.‬ז‬
‫ב‪ .‬מילון זה מציג את השורש בסוף הערך‪.‬‬
‫‪ .5‬בסוף הערך מציג המילון את נטיית הרבים של המילה ‪ -‬גניזות‪.‬‬
‫‪ .6‬מילון רב מילים אינו מציין את רובד הלשון של המילים‪ ,‬ולכן אין אפשרות לדעת מהו רובד הלשון על‬
‫פי מילון זה‪.‬‬
‫חלק ג‬
‫‪ .1‬המילה מנוקדת‬
‫‪ .2‬השורש הוא >גנז<‪ .‬השורש מופיע בסוף הערך‪.‬‬
‫‪ .3‬א‪ .‬מילה זו היא שם פעולה של גונז‬
‫ב‪ .‬נ' ‪ -‬שם עצם בנקבה )פרט דקדוקי(‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫חלק ד‬
‫‪ .1‬המילה מנוקדת‬
‫‪ .2‬א‪ .‬שם עצם בנקבה ‪ -‬ש"ע; נ‬
‫נטיות המילה ‪ -‬גניזת )נסמך(‪ ,‬גניזות )רבים(‪ ,‬גניזות‪) -‬נסמך רבים(‪ ,‬גניזתו )שם העצם ‪ +‬כינוי שייכות(‬
‫שם פעולה של גונז‬
‫השורש >גנז<‬
‫ב‪ .‬כל הפרטים הדקדוקיים מופיעים בתחילת הערך מיד לאחר המילה "גניזה"‪.‬‬
‫‪ .3‬הגדרה ‪] - 1‬עח[ ‪ -‬עברית חדשה‬
‫הגדרה ‪] - 2‬יב[ ‪ -‬ימי הביניים‬
‫הגדרה ‪] - 3‬תמ[ ‪ -‬תלמוד ומדרשים‬
‫הגדרה ‪] - 4‬עח[ ‪ -‬עברית חדשה‬
‫‪.4‬‬
‫הגדרה ‪ - 4‬ארכיון )הכללה( ששומרים בו תעודות ומסמכים יקרי ערך‪) .‬הבחנה(‬
‫חלק ה‬
‫התבחינים‬
‫כתיב המילה‬
‫אבן שושן‬
‫המילה מנוקדת‬
‫רב מילים‬
‫המילה בכתיב חסר‬
‫מילון ההווה‬
‫המילה מנוקדת‬
‫ספיר‬
‫המילה מנוקדת‬
‫ניקוד‪ ,‬ולידה המילה‬
‫המנוקדת‬
‫חלקי הדיבור נ = שם עצם בנקבה‬
‫מידע‬
‫דקדוקי‬
‫השורש‪ :‬גנז‬
‫נטייה חלקית של‬
‫המילה‬
‫רובד הלשון‬
‫הערך עצמו ‪-‬‬
‫ת ‪ -‬תלמוד ומדרשים‬
‫ההגדרות –‬
‫‪ - 1‬ת ‪ -‬תלמוד ומדרשים‬
‫‪ – 2‬ח – עברית חדשה‬
‫‪ – 3‬ב – ימי הביניים‬
‫שם נ' = שם עצם‬
‫בנקבה‬
‫נ' ‪ -‬שם עצם‬
‫בנקבה‪,‬‬
‫שם פעולה‬
‫של גונז‬
‫השורש‪> :‬גנז<‬
‫השורש‪ :‬ג‪.‬נ‪.‬ז‬
‫נטיית המילה ברבים אין נטיות של‬
‫המילה‬
‫אינו מציין את רובד‬
‫הלשון‬
‫אינו מציין את‬
‫רובד הלשון‬
‫נ' ‪ -‬שם עצם בנקבה‪,‬‬
‫שם פעולה של גונז‬
‫השורש‪> :‬גנז<‬
‫נטייה חלקית של המילה‬
‫מציין את רובד הלשון‬
‫ליד כל הגדרה‪:‬‬
‫‪] - 1‬עח[ עברית חדשה‬
‫‪] - 2‬יב[ ימי הביניים‬
‫‪] - 3‬תמ[ תלמוד ומדרשים‬
‫‪] - 4‬עח[ עברית חדשה‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫בהשוואה בין המילונים השונים המציגים את המילה "גניזה" עולים הממצאים שלהלן‪:‬‬
‫הכתיב של המילה – במילון אבן שושן‪ ,‬מילון ההווה ומילון ספיר המילה מנוקדת‪ ,‬ואילו במילון רב מילים‬
‫המילה מופיעה בכתיב חסר ניקוד ולידה המילה המנוקדת‪.‬‬
‫המידע התחבירי של המילה – בכל המילונים מצוין שזהו שם בנקבה‪ ,‬אולם במילון ההווה ובמילון ספיר‬
‫מצוין גם שזהו שם פעולה של גונז‪.‬‬
‫המידע הדקדוקי של המילה – כל המילונים מציינים את שורש המילה‪ .‬במילון אבן שושן‪ ,‬ובמילון ספיר יש‬
‫נטייה חלקית של המילה‪ ,‬במילון רב מילים מופיעה נטיית המילה ברבים‪ ,‬ואילו במילון ההווה אין נטיות של‬
‫המילה‪.‬‬
‫באשר לרובד הלשון – מילון רב מילים ומילון ההווה אינם מציינים את רובד הלשון‪ .‬לעומתם מילון אבן‬
‫שושן מציין גם את רובד הלשון של הערך עצמו – תלמוד ומדרשים וכן מציין את רובדי הלשון של ההגדרות‬
‫השונות‪ .‬מילון ספיר מציין את רובד הלשון ליד כל הגדרה‪.‬‬
‫תרגיל ‪ – 11‬עמ' ‪ – 172‬ירושלים שלי‬
‫שאלות ‪ 1‬א‪-‬ד‪ 2 ,‬א‪-‬ד‪ 3 ,‬א‪-‬ד‪ 4 ,‬ד ‪ -‬איתור מידע‬
‫שאלות ‪ 1‬ה‪ ,‬ו ‪ 4 ,‬א ‪-‬ג ‪ -‬פרשנות והיסק‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫הגדרה ‪ - 1‬נטל‬
‫הגדרה ‪ -3‬כובד‬
‫ב‪.‬‬
‫שתי ההגדרות ‪ -‬הגדרה על דרך הנרדפות‬
‫ג‪.‬‬
‫שתי ההגדרות ‪ -‬לשון המקרא )אין ציון מפורש של הרובד הלשוני(‬
‫ד‪.‬‬
‫הכתיב של המילה ‪ -‬כתיב מנוקד ַמ ָשּׁא‪ ,‬חלק דיבור ‪ -‬ז' )=שם בזכר(‪ ,‬השורש ‪ -‬נשא ]מן נשא[‪,‬‬
‫משאות‪-‬‬
‫נטיות המילה‪ :‬משא‪ ,-‬משאות‪ְ ,‬‬
‫נטיית המילה ‪ +‬כינוי שייכות‪ :‬משאי‪ ,‬משאך‪ ,‬משאכם‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪.I‬‬
‫הגדרה ‪ - 4‬חזון‪ ,‬דבר נבואה שהנביא נושא על מישהו‪ .‬הגדרה זאת היא מטפורית‪.‬‬
‫‪.II‬‬
‫לפני ההגדרה מצוין ]בהשאלה[‪.‬‬
‫‪.I‬‬
‫המשלב הלשוני השליט בטקסט הוא בינוני גבוה‪.‬‬
‫‪.II‬‬
‫מדי סמלים הודבקו לה‪ ,‬מתפוצצת מסמלים‪ ,‬שוק הכי יפה במדינה‪.‬‬
‫לשון הדיבור‪ :‬שיותר ַ‬
‫יש יופי של מוזֵאונים‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫הגדרה ‪ - 1‬סימן המציג או מסמל דבר מה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫קלסית‪ .‬סימן )הכללה( המציג או מסמל דבר מה )הבחנה(‪.‬‬
‫הגדרה ַ‬
‫ג‬
‫אין אפשרות לדעת את רובד הלשון‪ ,‬כי רב מילים אינו מציין את רובד הלשון של המילים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הכתיב של המילה – כתיב חסר ניקוד וכתיב מנוקד סמל ֵס ֶמל‪ ,‬חלק דיבור – שם ז' )זכר(‪,‬‬
‫השורש – ס‪.‬מ‪.‬ל‪ ,.‬נטיות המילה – סמלים‪ ,‬סמלי‪-‬‬
‫משפחת מילים ‪ -‬הסמלה‪ְ ,‬מ ֻס ָמּל )מסומל(‪ִ ,‬סמּוּל )סימול(‪ֻ ,‬ס ַמּל )סומל(‪...‬‬
‫הערה‪ :‬רב מילים מציג גם את נטיות המילה וגם את משפחת המילים )=מילים מכל חלקי‬
‫הדיבור(‪ .‬אבן שושן מציג רק את נטיות המילה‪.‬‬
‫שאלה ‪.3‬‬
‫א‪.I .‬‬
‫‪.II‬‬
‫‪.III‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.I‬‬
‫‪.II‬‬
‫‪.III‬‬
‫הגדרה ‪ – 3‬גוש סלע בעל צורה וממדים מוגדרים שנחצב ומשמש למטרה מסוימת‪ ,‬כגון לבנייה‬
‫או לריצוף‪.‬‬
‫קלסית‪.‬‬
‫הגדרה ַ‬
‫גוש סלע בעל צורה וממדים מוגדרים )הכללה( שנחצב ומשמש למטרה מסוימת‪ ,‬כגון לבנייה או‬
‫לריצוף )הבחנה(‪.‬‬
‫חלק דיבור – שם נ' )נקבה(‬
‫השורש – א‪.‬ב‪.‬נ‪.‬‬
‫נטיות המילה – אבנים‪ ,‬אבנֵי‪-‬‬
‫אַבנִ י‪(...‬‬
‫)משפחת מילים ‪ִ -‬אבּוּן )איבון(‪ִ ,‬א ֵבּן )איבן(‪ְ ,‬‬
‫הגדרה ‪ – 1‬מחצב הררי מוצק וקשה המצוי לרוב בתוך האדמה‪.‬‬
‫ההסבר‪ :‬אבן שושן מתייחס במילה "אבן" רק לחומר עצמו‪ ,‬ואילו רב מילים מתייחס גם‬
‫לשימושים השונים של המילה הרווחים כיום בשפה בכל תחומי החיים‪.‬‬
‫לדוגמה‪ :‬הגדרה ‪ – 3‬גוש של סלע‪ ...‬ומשמש למטרה מסוימת‪ ,‬כגון לבנייה או לריצוף‪.‬‬
‫הגדרה ‪ – 5‬הצטברות חולנית של חומר אבני בגוף‪...‬‬
‫הגדרה ‪ – 6‬כינוי ללוחיות במשחק הדומינו‪...‬‬
‫הגדרה ‪ – 2‬משקל‪ .‬במילה "אבן" במשמעות "משקל" השתמשו בימי קדם‪ .‬מילה זו אינה‬
‫בשימוש כיום‪.‬‬
‫מילון אבן שושן הוא מילון היסטורי‪ -‬דיאכרוני )כרונולוגי( המשמר ומתעד את העברית בכל‬
‫תקופותיה )כולל תקופות קדומות(‪ ,‬ולכן הוא כולל גם את המשמעות "משקל"‪ .‬לעומתו מילון‬
‫רב מילים שהוא מילון שימושי‪-‬סינכרוני‪ ,‬אינו כולל משמעות זו משום שהוא מתעד את‬
‫המשמעויות השימושיות בעברית בת ימינו‪ ,‬ואינו עוסק במשמעויות שאינן רווחות כיום בשפה‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫‪.IV‬‬
‫התבחינים‬
‫אבן שושן‬
‫כתיב המילה‬
‫מילה מנוקדת בלבד‬
‫מקור המילה‬
‫מילה משותפת לשפות השמיות‪.‬‬
‫מילים דומות קיימות גם באכדית‬
‫ובארמית‬
‫לשון המקרא )כשאין סימון מפורש(‬
‫)משפחת מילים(‬
‫אינו מציין משפחות מילים‬
‫רובד הלשון‬
‫פרטים דקדוקיים‪:‬‬
‫לא מצוין‬
‫שורש המילה‬
‫נ' = שם בנקבה‬
‫חלק הדיבור‬
‫ומין המילה‬
‫נסמך יחיד‪ ,‬צורת הרבים‪ ,‬נסמך רבים‬
‫נטיית המילה‬
‫רב מילים‬
‫מילה חסרת ניקוד ולידה‬
‫המילה המנוקדת‬
‫אין ציון של מקור המילה‬
‫אינו מציין את הרובד הלשוני‬
‫א‪.‬ב‪.‬נ‬
‫ֵשׁם נ' )=נקבה(‬
‫צורת הרבים‪ ,‬נסמך רבים‬
‫)אין צורת נסמך יחיד(‬
‫מ ִאבּוּן )איבון(‪ֶ ,‬א ֶבן‪ִ ,‬א ֵבּן‬
‫אַבנִ יּוּת‪...‬‬
‫אַבנִ י‪ְ ,‬‬
‫)איבן(‪ְ ,‬‬
‫כאשר משווים בין המילונים "רב מילים" ו"אבן שושן" באשר למילה "אבן" עולים ממצאים אחדים‪.‬‬
‫באשר לכתיב של המילה אפשר לראות כי מילון אבן שושן מציג את המילה כשהיא מנוקדת‪ ,‬ואילו במילון רב‬
‫מילים המילה מוצגת ללא ניקוד ולידה המילה המנוקדת‪ .‬באשר למקור המילה – רק מילון אבן שושן מציג‬
‫את מקור המילה‪ .‬המילון מציין כי זו מילה משותפת לשפות השמיות‪ ,‬והוא מביא דוגמאות של מילים דומות‬
‫מאכדית‪ ,‬מאוגריתית ומארמית‪ .‬לגבי הרובד הלשוני – רק אבן שושן מציין זאת‪ .‬המילה היא מלשון המקרא‬
‫)אין סימון מפורש(‪.‬‬
‫באשר לפרטים הדקדוקיים‪ ,‬שורש המילה מופיע רק במילון רב מילים‪ ,‬ואינו מופיע במילון אבן שושן‪ .‬חלק‬
‫הדיבור מוצג בשני המילונים‪ :‬באבן שושן נ' המראה שזהו שם בנקבה‪ ,‬וברב מילים מצוין במפורש שזהו שם‬
‫בנקבה )נ' = נקבה(‪.‬‬
‫באשר לנטיית המילה‪ ,‬במילון אבן שושן מופיעות צורות הנסמך יחיד‪ ,‬צורת הרבים ונסמך רבים‪ ,‬לעומת זאת‬
‫במילון רב מילים מופיעות צורת הרבים ונסמך רבים‪ ,‬אך לא צורת נסמך יחיד‪.‬‬
‫פריט דקדוקי המופיע ברב מילון ואינו מופיע באבן שושן הוא משפחת המילים‪ .‬רב מילים מציין דוגמאות של‬
‫מילים השייכות למשפחת המילים של "אבן"‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫דרך הצגת המילים במילון‬
‫תרגיל ‪ – 12‬עמ' ‪176‬‬
‫שם המילון‬
‫מילון רב מילים‬
‫מילון ההווה ומילון ספיר‬
‫מילון אבן שושן‬
‫דרך הצגת הערך במילון‬
‫על פי שיטת העבר‬
‫על פי שיטת ההווה‬
‫על פי השורש של המילה‬
‫‪ .1‬יפסקו‬
‫‪ֻ .2‬ה ְר ְכּ ָבה‬
‫‪ .3‬נמזג‬
‫‪ .4‬בקשנו‬
‫להתישב‬
‫‪ .5‬זכרו‬
‫לחבש‬
‫‪ .6‬הזהר‬
‫יצבטו‬
‫‪ .7‬תדרכנה‬
‫‪ .8‬הצליח‬
‫לבלם‬
‫‪ .9‬הכנסנה‬
‫‪ .10‬תקליט‬
‫ָפסק‬
‫הורכב ֻהרכב‬
‫ָמזג‬
‫ביקש‬
‫התיישב‬
‫ָזכר‬
‫ָחבש‬
‫נזהר‬
‫ַ‬
‫נצבט‬
‫ַ‬
‫הדריך‬
‫הצליח‬
‫בלם‬
‫הכניס‬
‫הקליט‬
‫פוסק‬
‫ֻמרכב‬
‫מוזג‬
‫מבקש‬
‫מתיישב‬
‫זוכר‬
‫חובש‬
‫נזהר‬
‫ָ‬
‫נצבט‬
‫ָ‬
‫מדריך‬
‫מצליח‬
‫בולם‬
‫מכניס‬
‫מקליט‬
‫פסק‬
‫רכב‬
‫מזג‬
‫בקש‬
‫ישב‬
‫זכר‬
‫חבש‬
‫זהר‬
‫צבט‬
‫דרך‬
‫צלח‬
‫בלם‬
‫כנס‬
‫קלט‬
‫תרגיל ‪ – 13‬עמ' ‪178‬‬
‫אב"ש = מילון אבן שושן‬
‫חלק א‬
‫‪ (1) .1‬פסגה – הכתיב של המילה‬
‫)‪ (2‬בין פסגה ל‪-‬נ' ‪ -‬רובד הלשון‪) :‬במילון אב"ש כאשר אין סימון מפורש ליד הערך‪ ,‬רובד הלשון הוא מקרא(‬
‫)‪ (3‬נ' – מידע תחבירי – )מציין שם עצם בנקבה(‬
‫)‪ .1 (4‬רובד הלשון – לשון המקרא )במילון אב"ש כאשר אין סימון לרובד הלשון של המילה – המשמעות היא‬
‫שהמילה היא מלשון המקרא(‬
‫)‪" (5‬ויקחהו שדה‪ – "...‬מובאה‬
‫)‪ (6‬א‪ .‬ב‪ – .‬ריבוי משמעויות‬
‫)‪ (7‬פסגה ת – הרובד הלשוני של הערך‬
‫)‪2 (8‬ח – הרובד הלשוני של ההגדרה‬
‫)‪ (9‬פלוני הגיע‪ – ...‬דוגמה‬
‫)‪] (10‬פסגת‪ ,-‬פסגות‪ ,‬פסגות‪ – [-‬נטיות המילה‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫א‪ .‬רובד הלשון הוא מקרא‪ .‬במילון אב"ש כאשר אין סימון מפורש ליד הערך‪ ,‬רובד הלשון הוא‬
‫מקרא‪.‬‬
‫ב‪ .‬רובד הלשון הוא עברית חדשה‪ .‬האות ח מציינת זאת‪.‬‬
‫רובד הלשון הוא תלמוד ומדרשים‪ .‬האות ת מציינת זאת‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫א‪ .‬הומונימיה ‪ -‬ההגדרות השונות מוצגות בשני ערכים נפרדים ואין קשר בין המשמעויות‪.‬‬
‫ב‪ .‬פוליסמיה ‪ -‬כל ההגדרות מופיעות תחת ערך אחד "א‪ .‬פסגה" ויש קשר בין המשמעויות‪.‬‬
‫)‪ (1‬ההגדרה המופיעה תחת הערך "ב‪ .‬פסגה"‪.‬‬
‫)‪ (2‬הגדרה ‪ 3‬המופיעה תחת הערך "א‪ .‬פסגה"‪.‬‬
‫)‪ (3‬הגדרה ‪ 2‬המופיעה תחת הערך "א‪ .‬פסגה"‪.‬‬
‫בהגדרה ‪] .2‬בטופוגרפיה[‬
‫א‪ .‬פסגה ‪ -‬הגדרה ‪ - 1‬הר‪ ,‬גבעה‬
‫הגדרה ‪ - 3‬שיא‪ ,‬גולת הכותרת‬
‫ב‪ .‬פסגה ‪ -‬חלק מן האשכול )הכללה( המסתעף כאשכול מיוחד )הבחנה(‪.‬‬
‫חלק ב‬
‫‪ .1‬א‪ .‬שם עצם בנקבה )ש"ע; נ'(‬
‫קיימת נטייה חלקית של המילה‬
‫השורש הוא >פסג<‬
‫ב‪ .‬הפרטים מופיעים לאחר שם הערך ולפני ההגדרות‪.‬‬
‫‪ .2‬הגדרה ‪] - 1‬עח[ ‪ -‬עברית חדשה‬
‫הגדרה ‪] - 2‬עח[ ‪ -‬עברית חדשה‬
‫הגדרה ‪] - 3‬תנ[ ‪ -‬תנ"ך‬
‫‪.3‬‬
‫הגדרה ‪] - 4‬תמ[ ‪ -‬תלמוד ומדרשים‬
‫א‪ .‬פוליסמיה ‪ -‬כל ההגדרות מופיעות תחת ערך אחד‪ .‬יש קרבה בין המשמעויות השונות‬
‫ב‪ .‬שני המילונים מתייחסים באופן שונה להגדרה זו‪.‬‬
‫מילון אבן שושן מציג את ההגדרה כערך נפרד )כהומונימיה(‪ ,‬ואילו מילון ספיר מציג את כל‬
‫ההגדרות תחת אותו ערך )כפוליסמיה(‪.‬‬
‫חלק ג‬
‫‪ .1‬חלק מן האשכול המסתעף כאשכול מיוחד‪.‬‬
‫‪ .2‬מילון אבן שושן ומילון ספיר שהם מילונים היסטוריים‪-‬דיאכרוניים )כרונולוגיים( מציגים את‬
‫ההגדרות מכל רובדי הלשון העברית כולל צורות שאינן שימושיות כיום בשפה‪ .‬ואילו מילון רב מילים‬
‫ומילון ההווה שהם מילונים שימושיים )סינכרוניים( מתמקדים בעברית בת זמננו ובהגדרות‬
‫השימושיות בלבד‪.‬‬
‫‪ .3‬במילונים אלה יש שימוש במטפורה‪.‬‬
‫המילים המעידות על כך‪ :‬אב"ש ]בהשאלה[‪ ,‬מילון ההווה ומילון ספיר )בהשאלה(‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫תרגיל ‪ – 14‬עמ' ‪181‬‬
‫חלק א‬
‫‪ .1‬מארמית ומערבית‪.‬‬
‫‪ .2‬מילון אבן שושן מציג את הפעלים על פי השורש שלהם‪ ,‬ולכן את ההגדרה לפועל ָדּ ַרס יש לחפש על פי‬
‫השורש ד‪.‬ר‪.‬ס‪.‬‬
‫‪ .3‬על פי הסימן ~ ָפּ ַעל )בניין קל( המופיע לפני הפועל עצמו‪.‬‬
‫‪ .4‬פוליסמיה ‪ -‬כל ההגדרות מופיעות תחת ערך אחד‪ .‬יש קרבה בין המשמעויות השונות‪.‬‬
‫‪ .5‬מילון אבן שושן‪ ,‬שהוא מילון היסטורי‪-‬דיאכרוני )כרונולוגי( מקפיד להביא מובאות מן המקורות‪.‬‬
‫הגדרה ‪ 2‬היא מן העברית החדשה )ח(‪ .‬משמעות זו לא הייתה ברבדים הקדומים של השפה‪ ,‬ולכן‬
‫הדוגמה היא מן העברית בת זמננו‪.‬‬
‫חלק ב‬
‫‪ .1‬מילון רב מילים מציג את הפעלים על פי שיטת העבר נסתר ‪ָ -‬דּ ַרס‪.‬‬
‫‪ .2‬א‪ .‬אבן שושן‪ :‬הגדרה ‪ = 1‬רב מילים‪ :‬הגדרה ‪.2‬‬
‫אבן שושן‪ :‬הגדרה ‪ = 2‬רב מילים‪ :‬הגדרה ‪.1‬‬
‫ב‪ .‬אבן שושן הוא מילון היסטורי‪-‬דיאכרוני )כרונולוגי(‪ ,‬והוא משמר את העברית מתקופותיה‬
‫הקדומות‪ .‬לכן במילון זה נמצא הגדרות מרובדי הלשון השונים גם אם מילים אלו אינן שימושיות‬
‫כיום בשפה‪ .‬ואילו מילון רב מילים הוא מילון שימושי‪-‬סינכרוני‪ ,‬המתמקד בעברית בת זמננו או‬
‫‪.3‬‬
‫בהגדרות מן המקורות שצורותיהן שימושיות גם כיום‪ ,‬לכן לא נמצא במילון זה את כל ההגדרות‬
‫שאותן מציג מילון אבן שושן‪.‬‬
‫משפחת מילים = מילים הגזורות מאותו שורש של הערך‪ ,‬והן יכולות להיות מחלקי דיבור שונים‪.‬‬
‫חלק ג‬
‫‪ .1‬שני המילונים מציגים את הערך על פי שיטת ההווה‪.‬‬
‫שאלה ‪.2‬‬
‫התבחינים‬
‫אבן שושן‬
‫רב מילים‬
‫מילון ההווה‬
‫ספיר‬
‫הכתיב של‬
‫המילה‬
‫השורש בלבד‬
‫כתיב חסר ניקוד‬
‫ולידה המילה מנוקדת‬
‫המילה מנוקדת‬
‫המילה מנוקדת‬
‫דרך הצגת‬
‫המילה‬
‫על פי השורש ‪ -‬דרס‬
‫על פי שיטת העבר‬
‫על פי צורת‬
‫ההווה‪ :‬דורס‬
‫על פי צורת ההווה‪:‬‬
‫דורס‬
‫מקור המילה‬
‫מארמית ומערבית‬
‫אינו מציין‬
‫אינו מציין‬
‫אינו מציין‬
‫פרטים‬
‫דקדוקיים‬
‫~ ָפּ ַעל = פועל‬
‫* פ' קל = פועל‬
‫* השורש ]ד‪.‬ר‪.‬ס[‬
‫* נטייה חלקית‬
‫של המילה‬
‫* משפחת מילים‬
‫* בצורת ההווה‬
‫* ז = שם עצם‬
‫בזכר‬
‫* נטייה חלקית‬
‫* השורש >דרס<‬
‫* פ' = פועל‬
‫* נטייה חלקית‬
‫של המילה‬
‫* השורש >דרס<‬
‫נסתר ‪ָ -‬דּ ַרס‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫רובד הלשון‬
‫הגדרות ‪– 6-3 ,1‬‬
‫תלמוד ומדרשים )ת(‬
‫הגדרה ‪ - 2‬עברית חדשה )ח(‬
‫אינו מציין‬
‫אינו מציין‬
‫הגדרות ‪ - 6-3 ,1‬תלמוד‬
‫ומדרשים )תמ(‬
‫הגדרה ‪ - 2‬עברית חדשה ]עח[‬
‫מובאות או‬
‫דוגמאות‬
‫בעיקר מן המקורות‬
‫מן העברית בת ימינו‬
‫אין‬
‫אין‬
‫בהשוואה בין המילונים השונים נבדקות נקודות שונות‪ :‬באשר למובאות או דוגמאות‪ :‬מילון אבן שושן‬
‫ומילון ספיר מביאים מובאות בעיקר מן המקורות‪ ,‬ואילו מילון רב מילים מביא דוגמאות מן העברית בת‬
‫זמננו‪ .‬לעומת מילונים אלה מילון ההווה אינו מציג כלל מובאות או דוגמאות‪.‬‬
‫כאשר בודקים את מקור המילה‪ ,‬רק מילון אבן שושן מציין את מקור המילה )האטימולוגיה( – מילה‬
‫המופיעה בשפות שמיות אחרות‪ :‬ארמית וערבית‪ ,‬לעומת זאת שאר המילונים אינם מציינים זאת‪.‬‬
‫לגבי דרך הצגת הערך‪ :‬מילון אבן שושן מציג את הערך על פי השורש שלו‪ ,‬לעומתו מילון רב מילים מציג את‬
‫הערך על פי שיטת העבר נסתר‪ ,‬ואילו מילון ספיר ומילון ההווה מציגים את הערך על פי שיטת ההווה‪.‬‬
‫באשר לכתיב של המילה‪ :‬במילון אבן שושן מוצג השורש בלבד‪ ,‬ואילו במילון רב מילים מוצגת המילה‬
‫בכתיב חסר ניקוד ולידה המילה המנוקדת‪ ,‬כשהיא מופיעה בצורת עבר נסתר ) ָדּ ַרס(‪ .‬מילון ההווה ומילון‬
‫דּוֹרס‪.‬‬
‫ספיר מציגים את צורת ההווה של המילה – ֵ‬
‫רובד הלשון של המילה מוצג הן במילון אבן שושן והן במילון ספיר‪ .‬בשניהם מוצגות הגדרות שהן מלשון‬
‫התלמוד והמדרשים והגדרה מן העברית החדשה‪ .‬לעומתם מילון רב מילים ומילון ההווה אינם מציינים את‬
‫רובד הלשון‪.‬‬
‫באשר לפרטים הדקדוקיים‪ ,‬מילון אבן שושן מציין כי זהו פועל )בבניין פעל(‪ ,‬מילון רב מילים מציין כי זהו‬
‫פועל בבניין קל‪ ,‬ואילו מילון ההווה אינו מציין במפורש כי זהו פועל‪ ,‬אך מציין כי זו צורת שם בזכר ]בצורת‬
‫ההווה; ז'[ מילון ספיר מציין במפורש שזהו פועל )פ'(‪ .‬ארבעת המילונים מציינים את השורש של המילה )כל‬
‫אחד בדרכו(‪ ,‬והם מביאים נטייה חלקית של הפועל‪ .‬הנושא של משפחת מילים מוצג במילון רב מילים בלבד‪.‬‬
‫תרגיל ‪ – 15‬עמ' ‪183‬‬
‫שאלה ‪ - 5‬פרשנות והיסק‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הגדרה ‪ – 4‬בא לביקור‬
‫מקור המילה )אטימולוגיה( – זהו שורש משותף לשפות שמיות שונות‪ ,‬לדוגמה ארמית וערבית‪.‬‬
‫שורש המילה – בקר‬
‫הבניין – פיעל‬
‫נטיות הפועל – לבקר‪ ,‬מבקר‪ ,‬יבקר‬
‫העברית החדשה והספרותית – הגדרות ‪.5 ,3‬‬
‫לשון המקרא – הגדרות ‪.4 ,2 ,1‬‬
‫רב מילים ‪ -‬תחת הערך "ביקר"‪ .‬רב מילים מציג את ערכיו הפועליים על פי שיטת העבר נסתר‪.‬‬
‫הווה ‪ -‬תחת הערך "מבקר"‪ .‬מילון ההווה מציג את ערכיו הפועליים על פי שיטת ההווה )יחיד(‪.‬‬
‫ספיר ‪ -‬תחת הערך "מבקר"‪ .‬מילון ספיר מציג את ערכיו הפועליים על פי שיטת ההווה )יחיד(‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫‪ .5‬הגדרה ‪ – 2‬הבחין בטיב‪ ,‬הבדיל בין דברים‪.‬‬
‫סביר להניח שהגדרה זו לא תופיע במילון רב מילים‪.‬‬
‫משמעות זו שהייתה מקובלת בלשון המקרא‪ ,‬אינה רווחת כיום בשפה‪ .‬מילון רב מילים המתמקד‬
‫בעברית בת זמננו‪ ,‬נותן ייצוג למילים מן המקורות רק אם צורותיהן שימושיות כיום בשפה‪.‬‬
‫‪ .6‬משפט )‪ – (1‬הגדרה ‪ ,4‬משפט )‪ – (2‬הגדרה ‪ ,5‬משפט )‪ – (3‬הגדרה ‪ ,1‬משפט )‪ – (4‬הגדרה ‪.3‬‬
‫תרגילים מסכמים‬
‫תרגיל ‪ – 1‬עמ' ‪186‬‬
‫‪ .1‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫א‪ .‬בזק ‪ -‬משמעותו פיזר‪ ,‬זרה‪ .‬ב‪ .‬בזק ‪ -‬משמעותו התנוצץ‪ ,‬הבריק‪.‬‬
‫היחס הסמנטי בין המשמעויות הוא הומונימיה‪.‬‬
‫ההסבר‪:‬‬
‫)‪ (1‬כל אחת מהמשמעויות מופיעה תחת ערך נפרד‪ .‬אין קשר בין המשמעויות‪.‬‬
‫)‪ (2‬ב‪ -‬א‪ .‬בזק יש השוואה למילה שמית אחרת ‪ -‬בארמית‪.‬‬
‫ב‪ -‬ב‪ .‬בזק מצוין כי המילה נגזרה מהמילה ָבּזָק‪.‬‬
‫‪ .2‬א‪.‬‬
‫בין המשמעויות א‪ .‬ו‪-‬ב‪ .‬של "אף" יש יחס של הומונימיה‪.‬‬
‫* אפשר ללמוד על יחס זה על פי שני סימונים במילון‪:‬‬
‫)‪ (1‬שני הערכים מופיעים כערכים נפרדים המסומנים באותיות שונות‪.‬‬
‫)‪ (2‬ליד כל אחד מן הערכים מצוין מקור המילה‪:‬‬
‫‪ .I‬ליד הערך א‪ .‬אף מצוינת צורת המילה באכדית‪ ,‬בארמית ובערבית‪.‬‬
‫‪ .II‬ליד הערך ב‪ .‬אף מצוינת צורת המילה באוגריתית‪ ,‬בארמית ובערבית‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ .3‬א‪.‬‬
‫ההשוואה לשפות השמיות האחרות מראה כי המקור של כל אחת מן המילים שונה‪.‬‬
‫* כמו כן אפשר ללמוד על כך על פי חלק הדיבור‪:‬‬
‫מדובר בחלקי דיבור שונים‪ :‬א ‪ -‬שם עצם‪ ,‬ב ‪ -‬מילת חיבור )מ"ח(‪.‬‬
‫בתוך הערך א‪ .‬אף היחס הוא פוליסמי‪ .‬יש קשר בין המשמעויות‪ .‬כולן קשורות )בדרך ישירה או‬
‫בהשאלה( לאיבר בפנים‪.‬‬
‫‪ .I‬א‪ .‬גינון ‪ -‬משמעותו נימוס‪ ,‬אופן התנהגות‪ .‬ב‪ .‬גינון ‪ -‬משמעותו התקנת גן‪ ,‬נטיעת גנים וגינות‪.‬‬
‫‪ .II‬א‪ .‬גינון הוא מלשון התלמוד והמדרשים )ת(‪ ,‬ב‪ .‬גינון ‪ -‬העברית בת זמננו )ח(‬
‫‪ .III‬א‪ .‬גינון ‪ -‬ייתכן שזו מילה שאולה מיוונית ‪ ,gennaios‬שהגדרתה ביוונית אציל‪.‬‬
‫ב‪ .‬גינון ‪ -‬מקורה מהשורש ג‪-‬נ‪-‬ן בעברית ומהמילה "גן"‪.‬‬
‫‪ (1) .IV‬ערך המשנה מציג פן נוסף של המשמעות )אופן התנהגות(‪.‬‬
‫)‪ (2‬ערך המשנה הוא בעברית בת זמננו )ח(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ .I‬היחס הסמנטי בין המשמעויות הוא הומונימיה‪.‬‬
‫‪ (1) .II‬כל אחת מהמשמעויות מופיעה תחת ערך נפרד‪ .‬אין קשר בין המשמעויות‪.‬‬
‫)‪ (2‬ב‪-‬א‪ .‬גינון מצוינת ההשערה כי ייתכן שמקור המילה ביוונית‪.‬‬
‫ב‪-‬ב‪ .‬גינון מצוין כי מקור המילה הוא בשורש עברי‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫‪ .4‬א‪.‬‬
‫‪ .I‬א‪ִ .‬מסך ‪ .1 -‬מזג‪ ,‬ערבב משקה במשקה לשתייה‪ .2 ,‬יצק‪ ,‬החדיר‪ ,‬הכניס‪.‬‬
‫ב‪ִ .‬מסך ‪ .1 -‬וילן‪ ,‬פרש מסך‪ .2 ,‬הסווה‪.‬‬
‫ג‪ִ .‬מסך ‪ָ -‬שׂם מסכה‪.‬‬
‫‪ .II‬א‪ .‬משמעות קרובה למזג‪ ,‬נסך‪ .‬המילה מופיעה בשפות שמיות נוספות‪ :‬אוגריתית וערבית‪.‬‬
‫ב‪ .‬נגזר מהמילה העברית מסך‪.‬‬
‫ג‪ .‬נגזר מהמילה העברית מסכה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ .I‬יחס של הומונימיה‪ .‬כל אחת מן המילים היא ממקור אחר‪.‬‬
‫‪ .II‬בכל אחד מן הערכים א‪ .‬מסך ו‪-‬ב‪ .‬מסך ‪ -‬בתוך הערך היחס הוא פוליסמי‪.‬‬
‫המשמעויות מופיעות במספור פנימי תחת אותו ערך‪.‬‬
‫‪ .III‬מטפורה ‪] -‬בהשאלה[‪.‬‬
‫תרגיל ‪ 2‬עמ' ‪ - 188‬היומנים האבודים‬
‫חלק א‬
‫‪ .1‬סדר ההגדרות בערך "גבול" הוא מהשימוש הקדום יותר לשימוש העכשווי או המאוחר יותר‪.‬‬
‫‪ .3 .2‬השטח או התחום שבתוך הגבולות‬
‫‪ .3‬על דרך הנרדפות‪:‬‬
‫‪ .2‬סוף‪ ,‬קצה‪ ,‬נקודה‬
‫‪ .5‬קץ‪ ,‬סוף‬
‫קלסית‪:‬‬
‫הגדרה ַ‬
‫‪ .1‬קו )הכללה( המבדיל בין דבר לדבר )הבחנה(‬
‫‪ .2‬סוף‪ ,‬קצה‪ ,‬נקודה או קו )הכללה( שאין להגיע אל מעבר להם )הבחנה(‬
‫‪ .3‬השטח או התחום )הכללה( שבתוך הגבולות )הבחנה(‬
‫‪ .4‬זמן )הכללה( המשמש מעבר בין שתי תקופות )הבחנה(‬
‫‪ .8‬מספר או גודל מתמטיים‪) ...‬הכללה( שאליהם שואפת הפונקציה‪) ...‬הבחנה(‬
‫‪ .9‬מכשול או מעצור )הכללה( המונע מעבר מאזור לאזור במרחב החיים )הבחנה(‬
‫)לאחר העבודה על השאלות( ברצוננו להדגיש כי שאלה ‪ .1‬מתייחסת לערך זה בלבד‪,‬‬
‫ואין הדבר תופס תמיד במילון ספיר‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫חלק ב – עמ' ‪189‬‬
‫שאלה ‪ 3‬ב ‪ -‬פרשנות והיסק‬
‫‪ .1‬משפט )‪ (1‬הגדרה ‪ - 2‬בית גנזים‪ ,‬מחסן‪ ,‬מקום ששמורים בו דברים שונים‬
‫משפט )‪ (2‬הגדרה ‪ - 1‬מטמון‪ ,‬אוסף של חפצים יקרי ערך‬
‫‪ .2‬א‪ .‬למשפט )‪ (1‬אין הגדרה מתאימה במילון רב מילים‪.‬‬
‫למשפט )‪ (2‬מתאימה הגדרה ‪ – 2‬אוסף של דברים בעלי ערך ממשי או רגשי רב‪.‬‬
‫מילון זה הוא מילון שימושי‪-‬סינכרוני המתמקד בעברית בת זמננו‪ ,‬ולכן לא נמצאו בו הגדרות‬
‫שאינן שימושיות כיום בשפה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ההגדרה במילון רב מילים מדויקת יותר‪ .‬הגדרה זו כוללת גם את הערך הרגשי‪ ,‬ואינה עוסקת רק‬
‫בצד הממשי ‪ -‬בחפצים ‪ -‬כמו באבן שושן‪.‬‬
‫מילון רב מילים מתמקד בעברית העכשווית‪ ,‬העברית בת ימינו‪ ,‬ולכן בהגדרה שלו מופיע החידוש‬
‫הרגשי‪ .‬אבן שושן הוא מילון המשמר ומתעד את העברית מתקופותיה הקדומות‪ ,‬ולכן נמצא בו‬
‫פחות חידושים לשוניים‪.‬‬
‫‪ .3‬א‪ .‬באבן שושן המובאות הן בעיקר מן המקורות משום שזהו מילון היסטורי‪-‬דיאכרוני )כרונולוגי(‪.‬‬
‫ברב מילים הדוגמאות הן בעיקר מן העברית בת ימינו‪ ,‬משום שזהו מילון שימושי‪-‬סינכרוני‪.‬‬
‫ב‪ .‬גם במובאות ובדוגמאות באה לידי ביטוי הגישה המילונית של כל אחד מן המילונים‪ .‬מילון אבן‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫שושן שהוא מילון היסטורי‪-‬דיאכרוני )כרונולוגי(‪ ,‬משלב בעיקר מובאות מן המקורות‪ ,‬ואילו רב‬
‫מילים שהוא מילון שימושי‪-‬סינכרוני‪ ,‬משלב דוגמאות מן העברית החדשה‪.‬‬
‫שתי ההגדרות מקורן מתקופת המקרא‪.‬‬
‫מילון אבן שושן מציין את רובד הלשון של המילה בניגוד לרב מילים שאינו מציין בדרך כלל את רובדי‬
‫הלשון‪.‬‬
‫)באבן שושן כשאין סימן לרובד הלשון ליד המילה‪ ,‬מקורה מלשון המקרא(‬
‫הגדרה ‪ – 1‬נרדפות ‪ +‬הסבר‬
‫קלסית‬
‫הגדרה ‪ – 2‬נרדפות ‪ +‬הגדרה ַ‬
‫בשני המילונים כל המשמעויות של המילה "אוצר" מופיעות תחת ערך אחד‪.‬‬
‫)כל אחת מן המשמעות ממוספרת( יש קשר של משמעות בין ההגדרות‪.‬‬
‫א‪ .‬הגדרה ‪ 6‬היא הגדרה מטפורית למילה "אוצר"‪.‬‬
‫ב‪ .‬לפני ההגדרה מצוין ]בהשאלה[‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫‪.8‬‬
‫התבחינים‬
‫אבן שושן‬
‫רב מילים‬
‫הצגת הערך‬
‫בכתיב מנוקד בלבד‬
‫בכתיב חסר ניקוד ובכתיב מנוקד‬
‫השורש‬
‫ליד הערך בסוגריים מפנה לשורש‬
‫אצר ]ראו אצר[‬
‫לאחר ההגדרות מציין במפורש את‬
‫השורש ]‪ ...‬א‪.‬צ‪.‬ר[‬
‫נטיית המילה‬
‫מוצגות צורת הנסמך יחיד וצורות‬
‫הנפרד והנסמך ברבים‬
‫מוצגות אותן צורות כמו אבן שושן‪ ,‬אך‬
‫בסדר אחר‪ :‬צורת הרבים‪ ,‬נסמך יחיד‬
‫ונסמך רבים‬
‫משפחת מילים‬
‫אין משפחת מילים‬
‫קיימת משפחת מילים‪:‬‬
‫אוצר‪ ,‬אצוּר‪ ,‬ועוד‬
‫כאשר משווים בין המילונים אבן שושן ורב מילים באשר לערך "אוצר" אפשר לראות את השוני בין‬
‫המילונים‪.‬‬
‫הצגת הערך‪ :‬מילון אבן שושן מציג את הערך בכתיב מנוקד בלבד‪ ,‬ואילו מילון רב מילים מציג אותו הן‬
‫בכתיב חסר ניקוד והן בכתיב מנוקד‪.‬‬
‫משפחת מילים‪ :‬רק מילון רב מילים מציג את משפחת המילים הגזורה מהמילה "אוצר"‪ ,‬לעומת זאת מילון‬
‫אבן שושן אינו מציג מידע דומה‪.‬‬
‫נטיית המילה‪ :‬במילון אבן שושן מוצגות צורת הנסמך יחיד וצורות הנפרד והנסמך ברבים‪ ,‬ובמילון רב‬
‫מילים מוצגות אותן צורות כמו אבן שושן‪ ,‬אך בסדר אחר‪ :‬צורת הרבים‪ ,‬נסמך יחיד ונסמך רבים‪.‬‬
‫‪ .9‬אבן שושן מציג קיצור זה כהגדרה אחת מתוך כלל ההגדרות‪ .‬הגדרה מספר ‪.4‬‬
‫רב מילים מציג קיצור זה כערך משנה‪ .‬הערך מופיע לאחר ההגדרות‪ ,‬ולפניו סימן משולש המעיד על‬
‫'ערך משנה'‪.‬‬
‫חלק ג ‪ -‬עמ' ‪211‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫תחת הערך "עורך"‪ .‬במילון ההווה הערכים הפועליים מוצגים בצורת הווה יחיד‪.‬‬
‫קראו ‪ -‬תחת הערך הפועלי " ָקרא"‪ .‬במילון רב מילים הערכים הפועליים מוצגים בצורת עבר נסתר‪.‬‬
‫ביקורו ‪ -‬תחת הערך "ביקור"‪ .‬בכל המילונים שם העצם מוצג בצורת היחיד נפרד‪ ,‬לכן יש להשמיט‬
‫את כינוי השייכות שלו‪.‬‬
‫לשגריר ‪ -‬תחת הערך "שגריר"‪ .‬בכל המילונים שם העצם מוצג בצורת היחיד נפרד‪ ,‬לכן יש להשמיט‬
‫את מילת היחס "ל"‪.‬‬
‫הספרים ‪ /‬העתיקים ‪ -‬תחת הערכים "ספר" ו"עתיק"‪ .‬בכל המילונים שם העצם ושם התואר מוצגים‬
‫בצורת היחיד נפרד‪ ,‬לכן יש להשמיט את "ה" הידיעה ולהעביר את המילים מצורת הרבים ליחיד‪.‬‬
‫עטופים ‪ -‬תחת השורש "עטף"‪ .‬במילון אבן שושן הערכים הפועליים מוצגים על פי השורש שלהם‪.‬‬
‫בכריכות ‪ -‬תחת הערך "כריכה"‪ .‬בכל המילונים שם העצם מוצג בצורת היחיד נפרד )שם העצם הוא‬
‫בנקבה(‪ ,‬לכן יש להשמיט את מילת היחס "ב" ולהעביר את המילה מצורת הרבות ליחיד נקבה‪.‬‬
‫תחת הערך "מקבל"‪ .‬במילון ספיר הערכים הפועליים מוצגים בצורת הווה יחיד‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים בע"מ"‪.‬‬
‫‪82‬‬