הורד עכשיו - Metzerplas

‫מחירון ‪SP‬‬
‫‪ 2‬מערכת מחברי לחיצה‬
‫‪ 4‬מערכת מחברי לחיצה קטרים גדולים‬
‫‪ 5‬מכשירי לחיצה וכלים להתקנה‬
‫‪ 6‬מערכת ‪Push-Fit SP-EF‬‬
‫‪ 8‬מערכת מחברי הברגה‬
‫‪ 10‬אביזרי התקנה ואיגון‬
‫‪ 11‬הנחיות כלליות להתקנת מערכת ‪SP‬‬
‫מהדורה שניה ‪2013‬‬
‫‪01.08.2013‬‬
‫‪2‬‬
‫‪01.08.2013‬‬
‫מערכת מחברי לחיצה ‪SP‬‬
‫תושבת בודדת‬
‫צינור ‪SP‬‬
‫מק“ט‬
‫‪770001‬‬
‫‪770006‬‬
‫‪770009‬‬
‫‪770010‬‬
‫‪766001‬‬
‫‪766006‬‬
‫‪766009‬‬
‫מידה‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ 16‬מבודד‬
‫‪ 20‬מבודד‬
‫‪ 25‬מבודד‬
‫מחיר‬
‫‪7.60‬‬
‫‪11.50‬‬
‫‪14.70‬‬
‫‪18.20‬‬
‫‪11.80‬‬
‫‪16.30‬‬
‫‪22.00‬‬
‫מחבר דו כיווני‬
‫מידה‬
‫‪16-16‬‬
‫‪20-20‬‬
‫‪25-25‬‬
‫‪32-32‬‬
‫מק“ט‬
‫‪780102‬‬
‫‪780104‬‬
‫‪780105‬‬
‫‪780106‬‬
‫מידה‬
‫‪20-16‬‬
‫‪25-16‬‬
‫‪25-20‬‬
‫‪32-25‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪18.50‬‬
‫‪25.20‬‬
‫‪38.70‬‬
‫‪50.70‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪21.80‬‬
‫‪32.40‬‬
‫‪36.30‬‬
‫‪44.50‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪15.20‬‬
‫‪19.30‬‬
‫‪17.70‬‬
‫‪19.00‬‬
‫‪26.40‬‬
‫‪32.10‬‬
‫‪40.10‬‬
‫‪75.30‬‬
‫‪160‬‬
‫‪120‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪120‬‬
‫‪80‬‬
‫‪100‬‬
‫‪30‬‬
‫מידה‬
‫‪16-1/2‬‬
‫‪16-3/4‬‬
‫‪20-1/2‬‬
‫‪20-3/4‬‬
‫‪25-3/4‬‬
‫"‪25-1‬‬
‫"‪32-1‬‬
‫¼‪32-1‬‬
‫‪160‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪33.30‬‬
‫‪36.20‬‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪50 780621 16-1/2-16‬‬
‫‪40 780623 20-1/2-20‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪38.10‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪38.50‬‬
‫‪41.50‬‬
‫תושבת מעבר ‪180°‬‬
‫מחבר הברגה חיצונית‬
‫מק“ט‬
‫‪780141‬‬
‫‪780142‬‬
‫‪780145‬‬
‫‪780146‬‬
‫‪780147‬‬
‫‪780148‬‬
‫‪780149‬‬
‫‪780150‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫תושבת כפולה ‪180°‬‬
‫מחבר מעבר דו כיווני‬
‫מק“ט‬
‫‪780115‬‬
‫‪780118‬‬
‫‪780120‬‬
‫‪780125‬‬
‫מידה‬
‫‪16-1/2‬‬
‫‪20-1/2‬‬
‫‪20-3/4‬‬
‫‪25-3/4‬‬
‫מק“ט‬
‫‪780611‬‬
‫‪780613‬‬
‫‪780614‬‬
‫‪780615‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪23.00‬‬
‫‪25.20‬‬
‫‪31.10‬‬
‫‪34.00‬‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪40 780631 16-1/2-20‬‬
‫תושבת כפולה ‪90°‬‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪40 780625 16-1/2-16‬‬
‫‪40 780627 20-1/2-20‬‬
‫תושבת מעבר ‪90°‬‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪(16-1/2-20‬ש) ‪40 780634‬‬
‫‪(20-1/2-16‬ש) ‪40 780635‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪38.40‬‬
‫‪38.40‬‬
‫מחבר ‪ -‬הברגה פנימית‬
‫מידה מק“ט‬
‫‪780161 16-1/2‬‬
‫‪780165 20-1/2‬‬
‫‪780166 20-3/4‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫‪160‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫מחיר‬
‫‪18.70‬‬
‫‪18.70‬‬
‫‪31.90‬‬
‫תושבת קיר עץ ‪ /‬פח‬
‫מידה‬
‫‪16-1/2‬‬
‫‪20-1/2‬‬
‫מק“ט‬
‫‪780661‬‬
‫‪780663‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫מחיר‬
‫‪20.60‬‬
‫‪22.80‬‬
‫‪01.08.2013‬‬
‫מערכת מחברי לחיצה ‪SP‬‬
‫זווית‬
‫מידה‬
‫‪16-16‬‬
‫‪20-20‬‬
‫‪25-25‬‬
‫‪32-32‬‬
‫הסתעפות‬
‫מק“ט‬
‫‪780201‬‬
‫‪780203‬‬
‫‪780204‬‬
‫‪780205‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫מחיר‬
‫‪19.40‬‬
‫‪21.80‬‬
‫‪38.50‬‬
‫‪62.30‬‬
‫זווית הברגה פנימית‬
‫מידה‬
‫‪16-1/2‬‬
‫‪20-1/2‬‬
‫‪20-3/4‬‬
‫‪25-3/4‬‬
‫"‪25- 1‬‬
‫‪32-3/4‬‬
‫"‪32- 1‬‬
‫מק“ט‬
‫‪780261‬‬
‫‪780265‬‬
‫‪780266‬‬
‫‪780267‬‬
‫‪780268‬‬
‫‪780270‬‬
‫‪780269‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫מחיר‬
‫‪17.50‬‬
‫‪21.70‬‬
‫‪27.30‬‬
‫‪31.10‬‬
‫‪68.90‬‬
‫‪68.00‬‬
‫‪70.20‬‬
‫זווית הברגה חיצונית‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪120 780241 16-1/2‬‬
‫‪100 780245 20-1/2‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחבר רקורד‬
‫מידה‬
‫‪16-1/2‬‬
‫‪16-3/4‬‬
‫‪20-1/2‬‬
‫‪20-3/4‬‬
‫‪25-3/4‬‬
‫"‪25-1‬‬
‫"‪32-1‬‬
‫מחיר‬
‫‪16.50‬‬
‫‪18.50‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪17.70‬‬
‫‪24.90‬‬
‫‪22.10‬‬
‫‪23.30‬‬
‫‪40.80‬‬
‫‪45.30‬‬
‫‪54.70‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪19.90‬‬
‫‪24.90‬‬
‫‪23.60‬‬
‫‪26.10‬‬
‫‪40.80‬‬
‫‪45.30‬‬
‫‪54.70‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫מחבר רקורד (‪ )R‬שטוח‬
‫מידה‬
‫‪16-1/2‬‬
‫‪16-3/4‬‬
‫‪20-1/2‬‬
‫‪20-3/4‬‬
‫‪25-3/4‬‬
‫"‪25-1‬‬
‫"‪32-1‬‬
‫מק“ט‬
‫‪780191‬‬
‫‪780192‬‬
‫‪780195‬‬
‫‪780196‬‬
‫‪780197‬‬
‫‪780198‬‬
‫‪780199‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫שרוולית‬
‫מידה‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫מק“ט‬
‫‪780016‬‬
‫‪780020‬‬
‫‪780025‬‬
‫‪780032‬‬
‫מידה‬
‫‪16-16-16‬‬
‫‪20-20-20‬‬
‫‪25-25-25‬‬
‫‪32-32-32‬‬
‫‪16-20-16‬‬
‫‪20-25-20‬‬
‫‪20-25-16‬‬
‫‪20-16-16‬‬
‫‪20-20-16‬‬
‫‪20-16-20‬‬
‫‪25-20-25‬‬
‫‪25-16-16‬‬
‫‪25-20-20‬‬
‫‪25-16-25‬‬
‫‪25-25-16‬‬
‫‪25-25-20‬‬
‫‪25-16-20‬‬
‫‪25-20-16‬‬
‫‪25-32-25‬‬
‫‪32-25-25‬‬
‫‪32-16-32‬‬
‫‪32-20-32‬‬
‫‪32-25-32‬‬
‫‪25-32-20‬‬
‫(‪ )R‬תואם ‪SP‬‬
‫מק“ט‬
‫‪780181‬‬
‫‪780182‬‬
‫‪780185‬‬
‫‪780186‬‬
‫‪780187‬‬
‫‪780188‬‬
‫‪780189‬‬
‫‪T‬‬
‫מחיר‬
‫‪3.50‬‬
‫‪4.60‬‬
‫‪7.70‬‬
‫‪7.90‬‬
‫‪32-16-25‬‬
‫‪32-20-25‬‬
‫‪32-25-16‬‬
‫‪32-25-20‬‬
‫‪32-32-20‬‬
‫‪32-32-25‬‬
‫‪1/2-16-16‬‬
‫‪1/2-20-20‬‬
‫‪ 1/2-16‬פ ‪16-‬‬
‫‪ 1/2-20‬פ ‪20-‬‬
‫‪ 3/4-25‬פ ‪25-‬‬
‫‪ 3/4-25‬פ ‪32-‬‬
‫‪ 3/4-32‬פ ‪32-‬‬
‫מק“ט‬
‫‪780301‬‬
‫‪780303‬‬
‫‪780304‬‬
‫‪780305‬‬
‫‪780318‬‬
‫‪780329‬‬
‫‪780382‬‬
‫‪780345‬‬
‫‪780365‬‬
‫‪780327‬‬
‫‪780334‬‬
‫‪780348‬‬
‫‪780350‬‬
‫‪780332‬‬
‫‪780368‬‬
‫‪780370‬‬
‫‪780381‬‬
‫‪780380‬‬
‫‪780355‬‬
‫‪780335‬‬
‫‪780337‬‬
‫‪780339‬‬
‫‪780340‬‬
‫‪780354‬‬
‫‪780384‬‬
‫‪780386‬‬
‫‪780388‬‬
‫‪780389‬‬
‫‪780374‬‬
‫‪780375‬‬
‫‪780421‬‬
‫‪780424‬‬
‫‪780411‬‬
‫‪780413‬‬
‫‪780414‬‬
‫‪780438‬‬
‫‪780415‬‬
‫כמות‬
‫בקרטון‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪18‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪27‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫מחיר‬
‫‪25.90‬‬
‫‪29.40‬‬
‫‪42.80‬‬
‫‪81.20‬‬
‫‪28.60‬‬
‫‪41.30‬‬
‫‪40.50‬‬
‫‪28.60‬‬
‫‪28.90‬‬
‫‪28.90‬‬
‫‪43.10‬‬
‫‪38.20‬‬
‫‪41.30‬‬
‫‪42.00‬‬
‫‪42.10‬‬
‫‪43.10‬‬
‫‪40.50‬‬
‫‪40.50‬‬
‫‪82.40‬‬
‫‪84.00‬‬
‫‪77.40‬‬
‫‪75.50‬‬
‫‪77.40‬‬
‫‪74.70‬‬
‫‪84.20‬‬
‫‪84.60‬‬
‫‪84.20‬‬
‫‪84.60‬‬
‫‪75.50‬‬
‫‪77.40‬‬
‫‪25.90‬‬
‫‪27.00‬‬
‫‪29.50‬‬
‫‪30.50‬‬
‫‪43.20‬‬
‫‪93.70‬‬
‫‪137.70‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪01.08.2013‬‬
‫מערכת מחברי לחיצה ‪SP‬‬
‫בקטרים גדולים‬
‫צינור ‪SP‬‬
‫מידה‬
‫‪40x3.5‬‬
‫‪50x4.0‬‬
‫זווית הברגה פנימית‬
‫מק“ט‬
‫‪770011‬‬
‫‪770012‬‬
‫מחיר‬
‫‪51.30‬‬
‫‪66.90‬‬
‫מחבר דו כיווני‬
‫מידה‬
‫‪40-40‬‬
‫‪50-50‬‬
‫מק“ט‬
‫‪781100‬‬
‫‪782100‬‬
‫מחיר‬
‫‪137.70‬‬
‫‪189.20‬‬
‫מק“ט‬
‫‪781264‬‬
‫‪782265‬‬
‫מידה‬
‫¼‪40-1‬‬
‫½‪50-1‬‬
‫מחיר‬
‫‪152.70‬‬
‫‪194.50‬‬
‫זווית הברגה חיצונית‬
‫מק“ט‬
‫‪781243‬‬
‫‪782244‬‬
‫מידה‬
‫¼‪40-1‬‬
‫½‪50-1‬‬
‫מחיר‬
‫‪171.70‬‬
‫‪255.30‬‬
‫מחבר מעבר דו כיווני‬
‫מידה‬
‫‪40-32‬‬
‫‪50-32‬‬
‫‪50-40‬‬
‫מק“ט‬
‫‪781113‬‬
‫‪782113‬‬
‫‪782114‬‬
‫מחיר‬
‫‪125.00‬‬
‫‪138.90‬‬
‫‪151.40‬‬
‫מחבר הברגה חיצונית‬
‫מידה‬
‫¼‪40-1‬‬
‫½‪50-1‬‬
‫מק“ט‬
‫‪781142‬‬
‫‪782144‬‬
‫מחיר‬
‫‪101.00‬‬
‫‪144.00‬‬
‫מחבר הברגה פנימית‬
‫מידה‬
‫¼‪40-1‬‬
‫½‪50-1‬‬
‫מק“ט‬
‫‪781164‬‬
‫‪782165‬‬
‫מק“ט‬
‫‪781300‬‬
‫‪782300‬‬
‫מידה‬
‫‪40-40-40‬‬
‫‪50-50-50‬‬
‫מחיר‬
‫‪208.00‬‬
‫‪278.50‬‬
‫הסתעפות ‪T‬‬
‫מק“ט‬
‫‪781304‬‬
‫‪782304‬‬
‫‪782305‬‬
‫מחיר‬
‫‪192.10‬‬
‫‪230.20‬‬
‫‪230.20‬‬
‫מידה‬
‫‪40-32-40‬‬
‫‪50-32-50‬‬
‫‪50-40-50‬‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪781463 40-1¼-40‬‬
‫‪782464 50-1½-50‬‬
‫מחיר‬
‫‪202.70‬‬
‫‪323.00‬‬
‫הסתעפות ‪T‬‬
‫מחיר‬
‫‪129.50‬‬
‫‪142.00‬‬
‫זווית‬
‫מידה‬
‫‪40-40‬‬
‫‪50-50‬‬
‫הסתעפות ‪T‬‬
‫בושינג פנים‪/‬חוץ‬
‫מק“ט‬
‫‪781200‬‬
‫‪782200‬‬
‫מחיר‬
‫‪161.20‬‬
‫‪227.60‬‬
‫מידה‬
‫‪(3/4‬פ)‪(11/4-‬ח)‬
‫‪(3/4‬פ)‪(11/2-‬ח)‬
‫מק“ט‬
‫‪770068‬‬
‫‪770069‬‬
‫מחיר‬
‫‪30.20‬‬
‫‪46.50‬‬
‫שרוולית‬
‫מידה‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫במחירי צנרת ואביזרים גדולים‬
‫יש להוועץ מראש‬
‫עם אנשי חברת השיווק‬
‫מק“ט‬
‫‪780040‬‬
‫‪780050‬‬
‫מחיר‬
‫‪9.80‬‬
‫‪10.50‬‬
‫‪01.08.2013‬‬
‫מכשירי לחיצה וכלים להתקנה‬
‫מכשיר לחיצה ידני‬
‫מזמרה‬
‫‪VETEC‬‬
‫מק“ט‬
‫‪780952‬‬
‫מידה‬
‫מכשיר לחיצה ידני‬
‫עד לקוטר ‪ 25‬מ“מ‬
‫כולל סט לחצניות‪ 16 ,20 ,25 :‬מ“מ‬
‫‪780904‬‬
‫לחצניות ‪16‬‬
‫‪780906‬‬
‫לחצניות ‪20‬‬
‫‪780907‬‬
‫לחצניות ‪25‬‬
‫מחיר‬
‫‪2761.00‬‬
‫מק“ט‬
‫‪770402‬‬
‫‪770401‬‬
‫תאור‬
‫מזמרה ‪V‬‬
‫מזמרה ‪S‬‬
‫מחיר‬
‫‪110.00‬‬
‫‪35.00‬‬
‫‪393.00‬‬
‫‪393.00‬‬
‫‪393.00‬‬
‫מפזז משולש‬
‫מכשיר לחיצה נטען‬
‫מיני ‪KLAUKE‬‬
‫מק“ט‬
‫תאור‬
‫מכשיר לחיצה נטען ‪780956‬‬
‫כולל סט צבתות‪ 16 ,20 ,25 :‬מ“מ‬
‫סוללה נטענת ומזוודה‬
‫בטריה‬
‫‪780992‬‬
‫‪780993‬‬
‫מטען‬
‫‪780936‬‬
‫צבת ‪16‬‬
‫‪780938‬‬
‫צבת ‪20‬‬
‫‪780939‬‬
‫צבת ‪25‬‬
‫‪780940‬‬
‫צבת ‪32‬‬
‫מכשיר לחיצה‬
‫מחיר‬
‫‪8333.00‬‬
‫‪848.00‬‬
‫‪807.00‬‬
‫‪744.00‬‬
‫‪744.00‬‬
‫‪744.00‬‬
‫‪744.00‬‬
‫תאור‬
‫‪16-20-25‬‬
‫מק“ט‬
‫‪760325‬‬
‫מחיר‬
‫‪368.00‬‬
‫מפזז‬
‫מידה‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫מק“ט‬
‫‪760311‬‬
‫‪760313‬‬
‫‪760314‬‬
‫‪760315‬‬
‫מחיר‬
‫‪184.00‬‬
‫‪184.00‬‬
‫‪202.00‬‬
‫‪231.00‬‬
‫חשמלי ‪KLAUKE‬‬
‫מק“ט‬
‫תאור‬
‫מכשיר לחיצה חשמלי ‪780958‬‬
‫כולל סט צבתות‪ 16 ,20 ,25 :‬מ“מ‬
‫מחיר‬
‫‪8685.00‬‬
‫סט פיזוז‬
‫מחיר‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪662.00 760321‬‬
‫סט פיזוז ‪16-20-25‬‬
‫סט פיזוז ‪887.00 760323 16-20-25-32‬‬
‫צבת לחיצה‬
‫תאור‬
‫צבת לחיצה יעודי ‪16‬‬
‫צבת לחיצה יעודי ‪20‬‬
‫צבת לחיצה יעודי ‪25‬‬
‫צבת לחיצה יעודי ‪32‬‬
‫צבת לחיצה יעודי‬
‫מק“ט‬
‫‪780941‬‬
‫‪780943‬‬
‫‪780944‬‬
‫‪780945‬‬
‫מחיר‬
‫‪827.00‬‬
‫‪827.00‬‬
‫‪827.00‬‬
‫‪827.00‬‬
‫‪40-50-63‬‬
‫‪780961‬‬
‫‪4121.00‬‬
‫לחצניות לצבת אוניברסלית‬
‫מק“ט‬
‫‪780926‬‬
‫‪780927‬‬
‫תאור‬
‫לחצניות ‪40‬‬
‫לחצניות ‪50‬‬
‫מפזז לקטרים‬
‫תאור‬
‫מקדד לקטרים‬
‫מחיר‬
‫‪817.00‬‬
‫‪817.00‬‬
‫‪40-63‬‬
‫‪40-63‬‬
‫מק“ט‬
‫‪760334‬‬
‫מחיר‬
‫‪879.00‬‬
‫קפיץ כיפוף לצנרת‬
‫מידה‬
‫‪ 16‬פנימי‬
‫‪ 20‬פנימי‬
‫‪ 25‬פנימי‬
‫‪ 32‬פנימי‬
‫‪ 16‬חיצוני‬
‫‪ 20‬חיצוני‬
‫‪ 25‬חיצוני‬
‫‪SP‬‬
‫מק“ט‬
‫‪770420‬‬
‫‪770424‬‬
‫‪770423‬‬
‫‪770425‬‬
‫‪770426‬‬
‫‪770427‬‬
‫‪770428‬‬
‫מחיר‬
‫‪77.00‬‬
‫‪82.00‬‬
‫‪115.00‬‬
‫‪104.00‬‬
‫‪78.00‬‬
‫‪83.00‬‬
‫‪146.00‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪01.08.2013‬‬
‫מערכת אביזרי ‪Push-Fit SP-EF‬‬
‫זוית‬
‫צנור ‪SP‬‬
‫מחיר‬
‫‪7.60‬‬
‫‪11.50‬‬
‫‪14.70‬‬
‫‪18.20‬‬
‫‪11.80‬‬
‫‪16.30‬‬
‫‪22.00‬‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪770001‬‬
‫‪16‬‬
‫‪770006‬‬
‫‪20‬‬
‫‪770009‬‬
‫‪25‬‬
‫‪770010‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ 16‬מבודד ‪766001‬‬
‫‪ 20‬מבודד ‪766006‬‬
‫‪ 25‬מבודד ‪766009‬‬
‫מחבר דו כיווני‬
‫מידה‬
‫‪16 - 16‬‬
‫‪20 - 20‬‬
‫‪25 - 25‬‬
‫‪32 - 32‬‬
‫‪20 - 16‬‬
‫‪25 - 16‬‬
‫‪25 - 20‬‬
‫‪32 - 25‬‬
‫מק“ט‬
‫‪7880102‬‬
‫‪7880104‬‬
‫‪7880105‬‬
‫‪7880106‬‬
‫‪7880115‬‬
‫‪7880118‬‬
‫‪7880120‬‬
‫‪7880125‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪18.90‬‬
‫‪23.40‬‬
‫‪35.50‬‬
‫‪62.70‬‬
‫‪21.70‬‬
‫‪28.40‬‬
‫‪40.70‬‬
‫‪51.50‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪13.80‬‬
‫‪17.30‬‬
‫‪20.80‬‬
‫‪21.80‬‬
‫‪23.30‬‬
‫‪32.60‬‬
‫‪43.30‬‬
‫‪160‬‬
‫‪120‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪120‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪30‬‬
‫מחבר הברגה חיצונית‬
‫מידה‬
‫‪16 - 1/2‬‬
‫‪16 - 3/4‬‬
‫‪20 - 1/2‬‬
‫‪20 - 3/4‬‬
‫‪25 - 3/4‬‬
‫"‪25 - 1‬‬
‫"‪32 - 1‬‬
‫מק“ט‬
‫‪7880141‬‬
‫‪7880142‬‬
‫‪7880145‬‬
‫‪7880146‬‬
‫‪7880147‬‬
‫‪7880148‬‬
‫‪7880149‬‬
‫‪160‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫מחבר הברגה פנימית‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪7880161 16 - 1/2‬‬
‫‪7880165 20 - 1/2‬‬
‫‪7880166 20 - 3/4‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫‪160‬‬
‫‪120‬‬
‫‪80‬‬
‫מחיר‬
‫‪21.00‬‬
‫‪17.50‬‬
‫‪30.70‬‬
‫מחבר רקורד תואם ‪SP‬‬
‫מידה‬
‫‪16 - 1/2‬‬
‫‪16 - 3/4‬‬
‫‪20 - 1/2‬‬
‫‪20 - 3/4‬‬
‫‪25 - 3/4‬‬
‫מק“ט‬
‫‪7880181‬‬
‫‪7880182‬‬
‫‪7880185‬‬
‫‪7880186‬‬
‫‪7880187‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫מחיר‬
‫‪21.80‬‬
‫‪24.40‬‬
‫‪23.40‬‬
‫‪26.50‬‬
‫‪32.00‬‬
‫רקורד שטוח‬
‫מידה‬
‫‪16 - 1/2‬‬
‫‪16 - 3/4‬‬
‫‪20 - 1/2‬‬
‫‪20 - 3/4‬‬
‫‪25 - 3/4‬‬
‫מק“ט‬
‫‪7880191‬‬
‫‪7880192‬‬
‫‪7880195‬‬
‫‪7880196‬‬
‫‪7880197‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫מחיר‬
‫‪20.50‬‬
‫‪23.20‬‬
‫‪22.80‬‬
‫‪26.40‬‬
‫‪32.10‬‬
‫מידה‬
‫‪16 - 16‬‬
‫‪20 - 20‬‬
‫‪25 - 25‬‬
‫‪32 - 32‬‬
‫מק“ט‬
‫‪7880201‬‬
‫‪7880203‬‬
‫‪7880204‬‬
‫‪7880205‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪21.60‬‬
‫‪23.20‬‬
‫‪38.50‬‬
‫‪64.00‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪15.50‬‬
‫‪17.50‬‬
‫‪21.90‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫זוית הברגה חיצונית‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪7880241 16 - 1/2‬‬
‫‪7880245 20 - 1/2‬‬
‫‪7880246 20 - 3/4‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫זווית עם הברגה פנימית‬
‫מידה‬
‫‪16 - 1/2‬‬
‫‪20 - 1/2‬‬
‫‪20 - 3/4‬‬
‫‪25 - 3/4‬‬
‫מק“ט‬
‫‪7880261‬‬
‫‪7880265‬‬
‫‪7880266‬‬
‫‪7880267‬‬
‫מחבר ‪T‬‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪7880301 16-16-16‬‬
‫‪7880303 20-20-20‬‬
‫‪7880304 25-25-25‬‬
‫‪7880318 16-20-16‬‬
‫‪7880327 20-16-20‬‬
‫‪7880329 20-25-20‬‬
‫‪7880332 25-16-25‬‬
‫‪7880334 25-20-25‬‬
‫‪7880335 32-25-25‬‬
‫‪7880339 32-20-32‬‬
‫‪7880345 20-16-16‬‬
‫‪7880348 25-16-16‬‬
‫‪7880350 25-20-20‬‬
‫‪7880365 20-20-16‬‬
‫‪7880368 25-25-16‬‬
‫‪7880370 25-25-20‬‬
‫‪7880380 25-20-16‬‬
‫‪7880381 25-16-20‬‬
‫‪7880382 20-25-16‬‬
‫‪7880386 32-20-25‬‬
‫ח‪7880421 16-16-1/2.‬‬
‫ח‪7880424 20-20-1/2.‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪24‬‬
‫‪18‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪24‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫מחיר‬
‫‪17.30‬‬
‫‪25.80‬‬
‫‪32.30‬‬
‫‪32.80‬‬
‫מחיר‬
‫‪29.60‬‬
‫‪34.40‬‬
‫‪52.30‬‬
‫‪30.90‬‬
‫‪31.70‬‬
‫‪44.50‬‬
‫‪47.80‬‬
‫‪49.00‬‬
‫‪68.60‬‬
‫‪74.40‬‬
‫‪31.00‬‬
‫‪43.00‬‬
‫‪44.40‬‬
‫‪31.90‬‬
‫‪47.00‬‬
‫‪47.90‬‬
‫‪43.20‬‬
‫‪43.20‬‬
‫‪43.20‬‬
‫‪63.80‬‬
‫‪24.00‬‬
‫‪26.60‬‬
‫‪01.08.2013‬‬
‫מערכת אביזרי ‪Push-Fit SP-EF‬‬
‫תושבת בודדת‬
‫מידה‬
‫‪16 - 1/2‬‬
‫‪20 - 1/2‬‬
‫‪20 - 3/4‬‬
‫‪25 - 3/4‬‬
‫מק“ט‬
‫‪7880611‬‬
‫‪7880613‬‬
‫‪7880614‬‬
‫‪7880615‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪23.20‬‬
‫‪26.00‬‬
‫‪31.00‬‬
‫‪35.60‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪34.50‬‬
‫‪36.90‬‬
‫‪35.80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫תושבת ‪180º‬‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪50 16-1/2-16 7880621‬‬
‫‪40 20-1/2-20 7880623‬‬
‫‪40 20-1/2-16 7880631‬‬
‫תושבת ‪90º‬‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪7880625 16-1/2-16‬‬
‫‪7880627 20-1/2-20‬‬
‫‪(16-1/2-20‬ש) ‪7880634‬‬
‫‪(20-1/2-16‬ש) ‪7880635‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪34.60‬‬
‫‪36.90‬‬
‫‪35.50‬‬
‫‪35.50‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪21.20‬‬
‫‪22.50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫תושבת קיר‪/‬עץ‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪7880661 16 - 1/2‬‬
‫‪7880663 20 - 1/2‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪01.08.2013‬‬
‫מערכת מחברי הברגה ‪SP‬‬
‫צינור ‪SP‬‬
‫זוית ‪ - 90°‬חוץ‪/‬פנים‬
‫מידה‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ 16‬מבודד‬
‫‪ 20‬מבודד‬
‫‪ 25‬מבודד‬
‫מק“ט‬
‫‪770001‬‬
‫‪770006‬‬
‫‪770009‬‬
‫‪766001‬‬
‫‪766006‬‬
‫‪766009‬‬
‫מחיר‬
‫‪7.60‬‬
‫‪11.50‬‬
‫‪14.70‬‬
‫‪11.80‬‬
‫‪16.30‬‬
‫‪22.00‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪12.90‬‬
‫‪25.80‬‬
‫‪21.90‬‬
‫‪46.80‬‬
‫‪46.80‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪7.10‬‬
‫‪8.30‬‬
‫‪13.60‬‬
‫‪24.80‬‬
‫‪13.30‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪15.00‬‬
‫‪19.20‬‬
‫‪47.80‬‬
‫תותב פנימי ואום הידוק‬
‫מידה‬
‫‪16-1/2‬‬
‫‪16-3/4‬‬
‫‪20-3/4‬‬
‫‪25-3/4‬‬
‫"‪25-1‬‬
‫מק“ט‬
‫‪770042‬‬
‫‪770044‬‬
‫‪770036‬‬
‫‪770047‬‬
‫‪770049‬‬
‫מידה‬
‫‪1/2-1/2‬‬
‫‪ 1/2‬ארוך‬
‫‪3/4-3/4‬‬
‫”‪1 - 1‬‬
‫‪1/2-3/4‬‬
‫‪200‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪200‬‬
‫‪160‬‬
‫‪120‬‬
‫‪80‬‬
‫‪160‬‬
‫הסתעפות ‪ T‬חוץ‪/‬חוץ‪/‬חוץ‬
‫מידה‬
‫‪1/2‬‬
‫‪3/4‬‬
‫"‪1‬‬
‫מק“ט‬
‫‪770091‬‬
‫‪770092‬‬
‫‪770095‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪14.30‬‬
‫‪21.60‬‬
‫‪120‬‬
‫‪80‬‬
‫זוית ‪ - 90°‬חוץ‪/‬חוץ‬
‫ניפל כפול‬
‫מק“ט‬
‫‪770051‬‬
‫‪770054‬‬
‫‪770055‬‬
‫‪770053‬‬
‫‪770058‬‬
‫מידה‬
‫‪1/2‬‬
‫‪3/4‬‬
‫מק“ט‬
‫‪770075‬‬
‫‪770076‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪14.50‬‬
‫‪23.50‬‬
‫‪120‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪1/2-3/4‬פ ‪60 770093 3/4-‬‬
‫‪160‬‬
‫‪80‬‬
‫תושבת צלב‬
‫כמות‬
‫בקרטון‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪ 1/2-1/2-1/2‬פ ‪50 770205‬‬
‫‪ 3/4-1/2-3/4/‬פ ‪40 770207‬‬
‫מחיר‬
‫‪39.40‬‬
‫‪39.40‬‬
‫הסתעפות ‪ T‬חוץ‪/‬חוץ‪/‬פנים‬
‫הסתעפות ‪ T‬חוץ‪/‬פנים‪/‬חוץ‬
‫כמות‬
‫בקרטון‬
‫מידה‬
‫‪1/2‬‬
‫‪3/4‬‬
‫מק“ט‬
‫‪770071‬‬
‫‪770072‬‬
‫כמות‬
‫בקרטון‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪ 1/2-3/4-3/4‬פ ‪60 770094‬‬
‫‪ 3/4-3/4-3/4‬פ ‪60 770096‬‬
‫מחיר‬
‫‪21.60‬‬
‫‪22.70‬‬
‫חיבור ‪ T‬אינטרפוץ‬
‫מחיר‬
‫‪21.60‬‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪120 770098 1/2-1/2‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪23.30‬‬
‫‪01.08.2013‬‬
‫מערכת מחברי הברגה ‪SP‬‬
‫בושינג פנים‪/‬חוץ‬
‫תושבת בודדת‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪ 1/2-1/2‬פ ‪60 770200‬‬
‫‪ 3/4-3/4‬פ ‪50 770210‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪17.50‬‬
‫‪29.10‬‬
‫‪200‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪120‬‬
‫‪80‬‬
‫‪200‬‬
‫בושינג פנים‪/‬חוץ‬
‫תושבת ‪180°‬‬
‫כמות‬
‫בקרטון‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪ 1/2-1/2‬פ ‪60 770202 1/2-‬‬
‫‪ 1/2-3/4‬פ ‪60 770204 1/2-‬‬
‫‪ 1/2-3/4‬פ ‪50 770208 3/4-‬‬
‫מחיר‬
‫‪19.60‬‬
‫‪27.70‬‬
‫‪30.50‬‬
‫מידה‬
‫‪(3/4‬פ)‪(11/4-‬ח)‬
‫‪(3/4‬פ)‪(11/2-‬ח)‬
‫מק“ט‬
‫‪770068‬‬
‫‪770069‬‬
‫מחיר‬
‫‪30.20‬‬
‫‪46.50‬‬
‫מופה‬
‫תושבת ‪90°‬‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪60 770203 1/2-1/2-1/2‬‬
‫‪50 770209 3/4-1/2-3/4‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪19.60‬‬
‫‪32.70‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫‪60‬‬
‫מידה‬
‫‪1/2‬‬
‫‪3/4‬‬
‫מק“ט‬
‫‪770081‬‬
‫‪770082‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪16.50‬‬
‫‪18.40‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪7.70‬‬
‫‪17.80‬‬
‫‪17.00‬‬
‫‪32.40‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫תותב פנימי בלבד‬
‫תושבת קיר עץ ‪ /‬פח‬
‫מידה מק“ט‬
‫‪770206 16-1/2‬‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫‪770061 1/2-1/2‬‬
‫‪770062 3/4-3/4‬‬
‫‪770063‬‬
‫"‪1"-1‬‬
‫‪(3/4‬פ)‪770064 1/2-‬‬
‫"‪(1‬פ)‪770065 3/4-‬‬
‫‪(1/2‬פ)‪770066 3/4-‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪13.20‬‬
‫‪17.30‬‬
‫‪27.40‬‬
‫‪16.50‬‬
‫‪29.10‬‬
‫‪13.20‬‬
‫מחיר‬
‫‪28.50‬‬
‫מידה מק“ט‬
‫‪771042 16-1/2‬‬
‫‪771044 16-3/4‬‬
‫‪771036 20-3/4‬‬
‫"‪771049 25-1‬‬
‫‪500‬‬
‫‪300‬‬
‫‪250‬‬
‫‪250‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪01.08.2013‬‬
‫אביזרי התקנה ואיגון‬
‫מערכת מחברי הברגה ‪SP‬‬
‫מחלק ‪ 3/4‬חוץ‪/‬פנים‬
‫מידה‬
‫‪2x1/2‬‬
‫‪3x1/2‬‬
‫‪4x1/2‬‬
‫מק“ט‬
‫‪770233‬‬
‫‪770234‬‬
‫‪770235‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪45.00‬‬
‫‪57.70‬‬
‫‪67.90‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪78.30‬‬
‫‪92.00‬‬
‫‪62.20‬‬
‫‪79.30‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫מידה‬
‫‪3x1/2‬‬
‫‪4x1/2‬‬
‫‪2x3/4‬‬
‫‪3x3/4‬‬
‫מק“ט‬
‫‪770231‬‬
‫‪770232‬‬
‫‪770242‬‬
‫‪770243‬‬
‫מחלק ‪ 3/4‬עם ברזי פיקוד להסקה‬
‫מידה‬
‫‪2x1/2‬‬
‫‪3x1/2‬‬
‫מק“ט‬
‫‪770282‬‬
‫‪770283‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫‪24‬‬
‫‪16‬‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫כפול ‪ 150 -‬מ“מ ‪50 770212‬‬
‫כפול ‪ 100 -‬מ“מ ‪120 770214‬‬
‫‪100 770215‬‬
‫בודד‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪5.50‬‬
‫‪5.50‬‬
‫‪2.80‬‬
‫בורג ‪ 10‬מ“מ ‪ +‬טבעת‬
‫מחלק “‪ 1‬חוץ‪/‬פנים‬
‫‪40‬‬
‫‪35‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫אוגן לתושבת ברז‬
‫מחיר‬
‫‪86.60‬‬
‫‪129.90‬‬
‫מידה‬
‫‪1/2‬‬
‫מחיר‬
‫‪1.50‬‬
‫מק“ט‬
‫‪771200‬‬
‫מכלול‪-‬גבס לתושבת ברז‬
‫מק“ט‬
‫מידה‬
‫מכלול‪-‬גבס לתושבת‬
‫‪770217‬‬
‫ברז‬
‫מחיר‬
‫‪23.00‬‬
‫מחלק “‪ 1‬עם ברזי פיקוד להסקה‬
‫מידה‬
‫‪2x1/2‬‬
‫‪3x1/2‬‬
‫מק“ט‬
‫‪770285‬‬
‫‪770286‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫‪24‬‬
‫‪16‬‬
‫מחיר‬
‫‪93.50‬‬
‫‪140.10‬‬
‫מכלול‪-‬גבס לכיור‬
‫מידה‬
‫מכלול‪-‬גבס לכיור‬
‫מק“ט‬
‫‪770218‬‬
‫מחיר‬
‫‪28.00‬‬
‫פקק הברגה חיצונית‬
‫מידה‬
‫‪3/4‬‬
‫"‪1‬‬
‫מק“ט‬
‫‪770340‬‬
‫‪770341‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪12.30‬‬
‫‪15.30‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫מחיר‬
‫‪15.50‬‬
‫‪300‬‬
‫‪100‬‬
‫מכלול‪-‬גבס לאינטרפוץ‬
‫מידה‬
‫מכלול‪-‬גבס לאינטרפוץ‬
‫מחיר‬
‫מק“ט‬
‫‪31.00 770219‬‬
‫פקק כובע ‪ -‬הברגה פנימית‬
‫מידה‬
‫‪1/2‬‬
‫מק“ט‬
‫‪770345‬‬
‫‪200‬‬
‫תפסניות‬
‫מידה‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫פקק פלסטי‬
‫מידה‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫מק“ט‬
‫‪770351‬‬
‫‪770353‬‬
‫‪770354‬‬
‫‪770355‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫‪1000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪250‬‬
‫‪200‬‬
‫מחיר‬
‫‪3.40‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪5.60‬‬
‫‪10.10‬‬
‫מק“ט‬
‫‪760371‬‬
‫‪760372‬‬
‫‪760373‬‬
‫‪760374‬‬
‫כמות בקרטון‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪25‬‬
‫מחיר‬
‫‪1.70‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪5.70‬‬
‫‪01.08.2013‬‬
‫הנחיות כלליות להתקנת צנרת ‪SP‬‬
‫(ראה הערה מטה)‬
‫‪ 1.1‬צנרת‬
‫‪ .1‬צנרת ‪ SP‬הינה צנרת רב שכבתית המשלבת את יתרונות הפלסטיק והמתכת (צינור ‪ PEX‬מחוז באלומניום)‪.‬‬
‫הצנרת קשיחה וניתנת לעיצוב פלסטי (בדומה לנחושת)‪.‬‬
‫הצנרת מיוצרת כיום בקטרים‪:‬‬
‫צינור‬
‫צינור ‪16x2‬‬
‫צינור ‪20x2‬‬
‫צינור ‪25x2.5‬‬
‫צינור ‪32x3‬‬
‫צינור ‪40x3.5‬‬
‫צינור ‪50x4‬‬
‫קוטר חוץ‬
‫‪ 16‬מ“מ‬
‫‪ 20‬מ“מ‬
‫‪ 25‬מ“מ‬
‫‪ 32‬מ“מ‬
‫‪ 40‬מ“מ‬
‫‪ 50‬מ“מ‬
‫קוטר פנים‬
‫‪ 12‬מ“מ‬
‫‪ 16‬מ“מ‬
‫‪ 20‬מ“מ‬
‫‪ 26‬מ“מ‬
‫‪ 33‬מ“מ‬
‫‪ 42‬מ“מ‬
‫עובי דופן‬
‫‪ 2.0‬מ“מ‬
‫‪ 2.0‬מ“מ‬
‫‪ 2.5‬מ“מ‬
‫‪ 3.0‬מ“מ‬
‫‪ 3.5‬מ“מ‬
‫‪ 4.0‬מ“מ‬
‫‪ .2‬לחץ העבודה מקסימלי ‪ 10 -‬אטמוספרות‪.‬‬
‫טמפרטורת עבודה מקסימלית ‪.95°C -‬‬
‫‪ 1.2‬אביזרים‬
‫‪ .1‬האביזרים המאושרים לשימוש הינם אביזרים המסומנים ‪ SP‬וסמל המפעל‬
‫יש להשתמש אך ורק באביזרים מקוריים המסופקים על ידי מפעל מצרפלס באמצעות חברת שיווק‪.‬‬
‫שימוש באביזרים אחרים יבטל אחריות המפעל לצנרת‪.‬‬
‫‪ .2‬המפעל מספק שלושה סוגי אביזרים‪:‬‬
‫ אביזרי הברגה‬
‫ אביזרי לחיצה‬
‫ אביזרי ‪Push-Fit‬‬
‫‬
‫בכל סוגי האביזרים‪ ,‬תבריגי החיבור הינם תבריגי ‪ BSP‬סטנדרטיים‪.‬‬
‫‪ .3‬אין להשתמש באביזרים משני הסוגים באותה דירה‪ ,‬למעט התקנות גלויות כגון חיבור מד מים‪ ,‬מרכזיות‪ ,‬חיבור‬
‫לדוד מים חמים וכד‘‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫הערה‪ :‬הנחיות אלה הינן כלליות בלבד ואינן באות במקום הוראות ההתקנה המפורטות של מפעל מצרפלס‪,‬‬
‫הוראות התקנים הישראליים והוראות הל“ת‪.‬‬
‫‬
‫טבלה ‪ - 2.13.1,2‬דרישות הל"ת לקוטר מינימלי לצנרת מים‬
‫מספר נקודות‬
‫צריכה שקוטר‬
‫מבואם ‪ 16‬מ“מ‬
‫מיקום נקודות‬
‫הצריכה‬
‫קוטר צינור‬
‫מינימלי למים‬
‫קרים או חמים במ“מ‬
‫צינור מתכתי‬
‫מגולוון‬
‫באינצ'ים‬
‫בכל מקום‬
‫‪ø 16‬‬
‫"‪ø 1/2‬‬
‫מ‪3-2‬‬
‫באותו חדר שרותים או‬
‫בחדרי שרותים נפרדים‬
‫‪ø 20‬‬
‫"‪ø 1/2‬‬
‫מ‪9-4‬‬
‫בכל מקום‬
‫‪ø 25‬‬
‫"‪ø 3/4‬‬
‫מ ‪16 - 10‬‬
‫בכל מקום‬
‫‪ø 32‬‬
‫"‪ø 1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪01.08.2013‬‬
‫התקנת מערכת אינסטלציה‬
‫‪ 2.1‬כללי‬
‫שיטת ההתקנה היא בהתאם לסוג האביזרים בהם משתמשים‪( ,‬אביזרי הברגה‪ ,‬אביזרי לחיצה‪ ,‬אביזרי ‪)Push-Fit‬‬
‫ושונה בכל שיטת התקנה‪.‬‬
‫יש לשים לב להוראות המיוחדות המתייחסות להתקנה לפי סוג האביזר‪.‬‬
‫התקנה עם אביזרי הברגה‬
‫התקנה עם אביזרי לחיצה‬
‫בכל שיטות ההתקנה‪ ,‬בהתאם לסוג האביזרים‪ ,‬יש להקפיד על הנחיות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬כלים להתקנת‬
‫‪ .1‬בכל סוגי האביזרים יש להשתמש במפזזים בלבד להכנת קצה הצינור‪.‬‬
‫‪ .2‬בכל סוגי האביזרים יש להשתמש במי סבון להרטבת האטמים בקצה הצינור לפני הכנסת האביזר לצינור‪.‬‬
‫‪ .3‬בהתקנת אביזרי לחיצה להשתמש אך ורק במכשירי לחיצה וצבתות מקוריים של ‪ SP‬מצרפלס‬
‫ב‪ .‬קוטרי הצנרת ‪ -‬קוטרי הצנרת יהיו בהתאם להוראות הל“ת המעודכנות‪( .‬מצ“ב)‬
‫ג‪ .‬שכבה חיצונית‬
‫בעת ההתקנה אסור לפגוע בשכבה החיצונית של הצינור ואין להתקין צינור ששכבתו החיצונית פגומה‪.‬‬
‫ד‪ .‬זוויות וכיפופים‬
‫הזוויות בצינור ניתנות לביצוע ע“י כפוף ידני של הצינור בעזרת קפיץ פנימי או חיצוני השומר על קוטר הצינור‬
‫בזמן הכיפוף‪.‬‬
‫רדיוס הכיפוף המינימלי המותר הינו ‪ 5‬פעמים קוטר הצינור‪ .‬לצינור ‪ 10 - 32‬פעמים קוטר הצינור‪.‬‬
‫קוטר הצינור (מ“מ)‬
‫רדיוס כיפוף מינימלי (מ“מ)‬
‫‪16‬‬
‫‪80‬‬
‫‪20‬‬
‫‪100‬‬
‫‪25‬‬
‫‪125‬‬
‫‪32‬‬
‫‪320‬‬
‫במידה ונדרשת זווית חדה יותר יש להשתמש בזוויות המסופקות ע“י המפעל‪.‬‬
‫אין להשתמש בזוויות מתכת בתוך הקיר ו‪/‬או בהתקנה סמויה‪ ,‬למעט זוויות המסופקות ע“י המפעל לצינורות‬
‫בקוטר ‪ 32‬ומעלה (כולל)‪.‬‬
‫אין להתקין צינור “שבור“ (נקע)‪.‬‬
‫ה‪ .‬תושבות לברזים וסוללות‬
‫יש להשתמש רק בתושבות ברזים ואוגני מתכת מותאמים המסופקים ע“י המפעל‪ ,‬אליהם ניתן להתחבר ישירות‪.‬‬
‫אין להשתמש בזוויות או אביזרי ‪ T‬כתושבות ברזים‪.‬‬
‫‪01.08.2013‬‬
‫ו‪ .‬בסיום ההתקנה יש להקפיד על הדרישות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫מסירת מערכת ‪ SP‬תתבצע לאחר גמר כל עבודות השרברבות‪ .‬במקרה והמערכת נבדקת בשלבים שונים של‬
‫העבודה‪ ,‬יש לשוב ולבדוק את כל המערכת בסיום העבודה‪.‬‬
‫מסירת המערכת כוללת תוצאות של בדיקות חזותיות‪ ,‬בדיקת פעולת המערכת ובדיקת לחץ‪.‬‬
‫יש לוודא שכל נקודות המים מקובעות וגלויות‪.‬‬
‫ב‪ .‬בדיקה חזותית‬
‫בדיקה חזותית של כל הצנרת‪ ,‬חיבורים ואביזרים תבוצע לפני בדיקת לחץ כדלקמן‪:‬‬
‫ לאחר גמר ההתקנה יש לבדוק את התאמת הביצוע להוראות אלה‪ ,‬יש לוודא התאמה מוחלטת לכל הדרישות‬
‫המפורטות בהוראות ‪.‬‬
‫ יש לבדוק את חוזק החיבורים והאטימות במחברים השונים‪.‬‬
‫ יש לבדוק את הביצוע הנאות של כל הכיפופים למניעת פחיסת צנרת‪.‬‬
‫ג‪ .‬בדיקת פעולת המערכת‬
‫יש למלא את המערכת במים ולוודא כי המים יגיעו לכל נקודת צריכה (כולל כל היציאות באונטרפוץ ובאסלות‬
‫הסמויות) בספיקה ולחץ נדרשים ע“י פתיחת הפקקים וסגירתם לאחר ניקוז האויר‪.‬‬
‫ד‪ .‬ביצוע בדיקת לחץ‬
‫יש לערוך בדיקת לחץ לכל מערכת שנסתיימה התקנתה‪.‬בדיקת הלחץ יכולה להתבצע מיד עם סיום ההתקנה‪.‬‬
‫ הבדיקה תעשה במים בטמפרטורת הרשת הרגילה‪.‬‬
‫ לחץ הבדיקה יהיה פעם וחצי לחץ הרשת העירוניות ליד הבנין אולם לא פחות מ‪ 15 -‬אטמוספרות‪.‬‬
‫בתחילת הבדיקה תמולא הצנרת במים וידחה ממנה כל האויר‪ .‬לאחר מכן יועלה הלחץ ללחץ הבדיקה‬
‫הדרוש ויסגר השסתום שבין משאבת הלחץ והמערכת הנבדקת‪.‬‬
‫המערכת תחשב כעומדת בדרישות ‪ -‬אם במשך שעה לא ירד הלחץ ביותר מחצי אטמוספרה ולא נתגלו כל‬
‫דליפות במערכת‪.‬‬
‫ה‪ .‬לאחר הבדיקה‬
‫לאחר הבדיקה יש לדאוג שהצנרת תחובר לרשת האספקה ותישאר תחת לחץ במשך כל שלבי הבנייה‪.‬השארת‬
‫הצנרת בלחץ תבטיח שבמקרה וייגרם נזק לצינור‪ ,‬יאותר מקום הנזק בעוד מועד ואפשר יהיה לתקנו מיידית‬
‫וע“י כך יימנעו נזילות מים ונזקים במשך הזמן‪.‬‬
‫ו‪ .‬יש לבצע שטיפת הצנרת לפני האיכלוס‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪01.08.2013‬‬
‫התקנת מערכת עם אביזרי לחיצה‬
‫התקנת מערכת עם אביזרי הברגה‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫בהתקנת מערכת סמויה עם אביזרי הברגה אין‬
‫להשתמש באביזרי הברגה מתחת לריצוף ובקירות‬
‫במקומות סמויים למעט במקומות המפורטים בסעיף‬
‫א’ להלן‪.‬‬
‫אביזרי הלחיצה מסומנים בדיסקת‬
‫פלסטיק צבעונית בהתאם לקוטר‬
‫הצינור‪.‬‬
‫צבעים זהים קיימים גם על צבתות‬
‫הלחיצה כדי למנוע תקלות בזיהוי‪.‬‬
‫‪ .2‬התקנת מערכת סמויה עם אביזרי לחיצה‬
‫בהתקנות סמויות אין להשתמש באביזרים מתוברגים‬
‫נוספים להתאמת הקוטר‪ ,‬כגון‪ :‬ניפל‪ ,‬בושינג‪ ,‬מופה וכד‘‪.‬‬
‫א‪ .‬הסתעפויות ופיצולים‬
‫ ניתן להשתמש בתושבת ברז כפולה‪.‬‬
‫ ניתן להשתמש באביזרי ‪ .T‬אין להשתמש באביזרי ‪T‬‬
‫ברצפת חדרי מקלחת ושרותים‪.‬‬
‫ ניתן להשתמש במחלקים (מרכזיות) – רק במקומות‬
‫עם אפשרות גישה‪.‬‬
‫ ניתן להשתמש באביזרי לחיצה לחיבור ישיר לאונטרפוץ‪.‬‬
‫ ניתן להשתמש באביזרי לחיצה לחיבור אל אביזר ‪ T‬או‬
‫זווית המחוברת ישירות לאונטרפוץ‪.‬‬
‫ב‪ .‬צינורות מתחת לריצוף ולטיח ובתוך יציקות בטון‬
‫צינורות לאספקת מים מתחת לריצוף יותקנו בקווים‬
‫מקבילים לקירות ולא בצורה אלכסונית‪.‬‬
‫צינורות בקירות מתחת לטיח יותקנו בקווים אופקיים או‬
‫ניצבים ולא בצורה אלכסונית‪.‬‬
‫יש להגן על צינור מתחת לריצוף ע“י בטון או צנרת‬
‫מתעלת או כל אמצעי אחר בטרם מילוי החול‪.‬‬
‫צנרת העוברת בתוך יציקת בטון תותקן בתוך שרוול‬
‫מתעל‪.‬‬
‫אין לחבר שני קטעי צינורות מתחת לריצוף ולטיח‬
‫ובתוך יציקת בטון‪.‬‬
‫אין לבצע מעבר קוטר במקום סמוי‪.‬‬
‫ג‪ .‬התקנת צנרת בחדרי מקלחות ושירותים ובקרבת‬
‫קבועות סנטריות‬
‫ניתן להתקין צינורות לאספקת מים חמים וקרים מתחת‬
‫לריצוף של חדרי מקלחת ושירותים‪.‬‬
‫אין להתקין צנרת לאספקת מים חמים וקרים מאחורי גוף‬
‫הקבועה או מתחתיו‪.‬‬
‫ניתן להתקין הסתעפות ‪ T‬בקירות בלבד‪.‬‬
‫אין להשתמש באביזר ‪ T‬ברצפת חדרי מקלחות ושירותים‪.‬‬
‫ד‪ .‬התקנת צנרת במטבח‬
‫אין להתקין צנרת מים מאחורי או מתחת לארונות מטבח‬
‫למעט צנרת להזנת כיור המטבח שתבוצע בקווים ישרים‬
‫וניצבים לקירות או מעל משטח העבודה בקווים מקבילים‬
‫עם ירידה ‪ /‬עליה לסוללה‪/‬ברז‪.‬‬
‫א‪ .‬הסתעפויות ופיצולים‬
‫אין להשתמש בהסתעפויות ופיצולים בקירות או ברצפה‬
‫והמעבר בין נקודות הצריכה יהיה כמפורט להלן‪:‬‬
‫ ניתן להשתמש בתושבת ברז כפולה או משולשת‬
‫(תושבת צלב) כאביזר פיצול‬
‫ ניתן להשתמש במחלקים (מרכזיות) – רק במקומות‬
‫עם אפשרות גישה‬
‫ ניתן להשתמש באביזרי הברגה לחיבור ישיר‬
‫לאונטרפוץ‬
‫ ניתן להשתמש באביזרי הברגה לחיבור אל אביזר ‪ T‬או‬
‫זווית המחוברת ישירות לאונטרפוץ‬
‫ב‪ .‬צינורות מתחת לריצוף ולטיח ובתוך יציקות‬
‫בטון‬
‫צינורות לאספקת מים לריצוף ומתחת לטיח בקירות‬
‫יותקנו יותקנו בקווים מקבילים לקירות ולא בצורה‬
‫אלכסונית‪.‬‬
‫יש להגן על הצינור מתחת לריצוף ע“י בטון או צנרת‬
‫מתעלת או כל אמצעי אחר בטרם מילוי החול‪.‬‬
‫צנרת העוברת בתוך יציקת בטון תותקן בתוך צינור‬
‫מתעל‪.‬‬
‫אין לחבר שני קטעי צינורות מתחת לריצוף ולטיח‪ ,‬או‬
‫בתוך יציקת בטון‪.‬‬
‫ג‪ .‬התקנת צנרת בחדרי מקלחת ושירותים ובקרבת‬
‫קבועות סניטריות‬
‫ניתן להתקין צינורות לאספקת מים חמים וקרים מתחת‬
‫לריצוף של חדרי מקלחת ושירותים‪.‬‬
‫אין להתקין צנרת לאספקת מים חמים וקרים מאחורי‬
‫גוף הקבועה או מתחתיו‪.‬‬
‫אין להתקין אביזרים מתחת לריצוף של חדרי מקלחת‬
‫ושירותים‪.‬‬
‫‪01.08.2013‬‬
‫התקנת מערכת עם אביזרי ‪Push-Fit‬‬
‫כללי‬
‫אביזרי ‪ SP-EF Push-Fit‬הינם דור חדש של אביזרים לצנרת רב שכבתית ‪ SP‬המותקנים‬
‫ללא מכשירי לחיצה וניתנים לפרוק ושימוש חוזר‪.‬‬
‫‪ .1‬ההוראות להתקנת מערכת צנרת ‪ SP‬עם אביזרי ‪ SP-EF Push-Fit‬במקומות סמויים הינן בהתאם‬
‫להוראות התקנת מערכת צנרת ‪ SP‬עם אביזרי לחיצה‪ ,‬כמפורט בהוראות ההתקנה של המפעל‪.‬‬
‫‪ .2‬שים לב! ‪ -‬אין למשוך או למתוח את השרוול לפני ההתקנה – משיכת השרוול עלולה לגרום נזק‬
‫לשיניים הספירליות המחוברות לשרוול ולא תתאפשר הרכבת האביזר לצינור‪.‬‬
‫‪ .3‬שרות והדרכה – אנשי השרות וההדרכה של ‪ SP‬עומדים לרשות המתקינים בהדרכה וליווי התקנת‬
‫הצנרת והאביזרים‪.‬‬
‫א‪ .‬הרכבת אביזר ‪SP-EF‬‬
‫בהרכבת האביזרים יש להקפיד על כל השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬חיתוך הצינור‬
‫יש לחתוך את הצינור עם מספרי חיתוך מתאימים לצינורות רב שכבתיים (פלסטיק‪-‬אלומיניום) ‪ -‬על מנת‬
‫ליצור חיתוך נקי וישר בניצב לציר הצינור‪.‬‬
‫‪ .2‬פיזוז קצה הצינור‬
‫יש לפזז את קצה הצינור באמצעות מפזז ‪ SP‬המותאם לקוטר הצינור ליצירת פאזה פנימית ופאזה‬
‫חיצונית בקצה הצינור‪.‬‬
‫אין להשתמש במקדד מהדור הישן או בכל כלי אחר‪.‬‬
‫‪ .3‬הרטבת האטמים וקצה הצינור‬
‫יש להרטיב את האטמים (‪ )O-RINGS‬ואת קצה הצינור במי סבון‪( .‬מתז מי סבון מסופק בכל קרטון‬
‫אביזרים)‪ .‬לפני הכנסת קצה האביזר לצינור‪.‬‬
‫‪ .4‬בדיקת הכנסת הצינור לאביזר‬
‫יש לוודא שקצה הצינור נראה בכל חורי הבקרה שבקצה השרוול‪.‬‬
‫‪ .5‬בהרכבת אביזרי ‪ SP-EF‬בקוטר ‪32‬‬
‫יש לוודא שטבעת הנעילה נמצאת במצב פתוח מלא לפני הכנסת הצינור‪.‬‬
‫לאחר הכנסת הצינור יש להדק עם מפתח פתוח את טבעת הנעילה על מנת לקבע את השרוולית‪.‬‬
‫ב‪ .‬פרוק אביזר ‪SP-EF‬‬
‫בפרוק האביזרים יש להקפיד על כל השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬שחרור השרוול החיצוני‬
‫יש לאחוז בחזקה את הצינור ולסובב את השרוול החיצוני לשחרור הצינור‪.‬‬
‫אם דרוש ניתן להעזר במפתח פתוח‪.‬‬
‫‪ .2‬הוצאת הצינור מהאביזר‬
‫יש לאחוז בחזקה את גוף האביזר‪ ,‬ולמשוך ולהוציא את הצינור מהאביזר בתנועה סיבובית‪.‬‬
‫‪ .3‬בפרוק אביזרי ‪ SP-EF‬בקוטר ‪ 32‬ומעלה‬
‫יש לשחרר את טבעת הנעילה המהדקת את השרוול לפני שחרור השרוול‪.‬‬
‫ג‪ .‬שימוש חוזר של האביזר‬
‫לפני השימוש החוזר יש להקפיד על‪:‬‬
‫‪ .1‬יש לוודא ששני האטמים לא נפגעו‪ .‬אם אטם נפגע או חסר – יש להחליפו או להוסיף אטם‪.‬‬
‫‪ .2‬יש לנקות שאריות לכלוך ושבבי פלסטיק מתוך האביזר ע"י נשיפת אויר חזקה או עם אקדח אויר דחוס‪.‬‬
‫‪ .3‬יש לבדוק שה"שיניים" הספירליות שבתוך האביזר הינן שלמות והדוקות סביב התותב‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫שרות ומידע של ‪ SP‬מצרפלס‬
‫מחלקת השיווק והיעוץ של ‪ SP‬עומדת‬
‫לרשות כל המעוניין בהדרכה ובקבלת‬
‫מידע על מערכת צנרת ‪.SP‬‬
‫צוות מיוחד אמון לתת שרות וסיוע‬
‫בפתרון כל בעיה תוך כדי עבודת‬
‫ההרכבה או לאחריה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬מארגן מפעל מצרפלס קורסים‬
‫לקבלנים‪ ,‬מהנדסים מתקינים‪ ,‬להיכרות‬
‫עם המוצר ואופן השימוש בו‪.‬‬
‫צפון‬
‫מרכז‬
‫דרום‬
‫אגף הנדסה‬
‫לפרטים ניתן לפנות לנציגי המפעל‪:‬‬
‫יונתן דוידוביץ ‪050-7466229‬‬
‫מאיר גורפינקל ‪050-7393693‬‬
‫שי חזן ‪052-3583520‬‬
‫ג‘ימי בר ‪050-8442100‬‬
‫יעקב לוי ‪052-2444077‬‬
‫אינג‘ איתן פירסט‬
‫ויטה שרמן‬
‫טלפון‪03-5376358 :‬‬
‫פקס‪03-6390183 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שרות לקוחות אוהד רותם ‪052-4399460‬‬
‫פקס‪04-6387602 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מפעל ומשרדים‬
‫מרכז השיווק ומכירות‬
‫א“ת עמק חפר ‪38800‬‬
‫תיבת חלוקה ‪12076‬‬
‫טלפון‪04-6221166 :‬‬
‫פקס‪04-6221167 :‬‬
‫שיווק מרכז ודרום‬
‫מתחם לוגיסטי צריפין‬
‫מחסן ‪107‬‬
‫טלפון‪08-9249315 :‬‬
‫פקס‪08-9249458 :‬‬
‫יעוץ הנדסי‬
‫רחוב חרוץ ‪6‬‬
‫תל אביב ‪67060‬‬
‫טלפון‪03-5376358 :‬‬
‫פקס‪03-6390183 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪8.2013‬‬
‫קיבוץ מצר ‪38820‬‬
‫טלפון‪04-6387012 :‬‬
‫פקס‪04-6387602 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.sp-m.co.il‬‬
‫חברה לשיווק צנרת בע“מ‬