משלוח מנות מרכזי - מועצה מקומית אפרת

‫בס"ד‬
‫משלוח מנות‬
‫מרכזי‬
‫פורים תשע"א‬
‫בני קהילת אפרת היקרים!‬
‫"קרן ישועה" הוקמה לפני כ‪ 12 -‬שנים על‪-‬ידי מר אלי מזרחי‪ ,‬ועל ידי מספר חברי קהילה נכבדים‪.‬‬
‫"קרן ישועה" זוכה לסייע מידי שנה למאות משפחות תושבות אפרת בכל התחומים‪.‬‬
‫החל מסיוע במימון שמחות‪ ,‬כן ירבו‪ ,‬וכלה בסיוע למצבים כלכליים לא פשוטים אליהם נקלעו משפחות‬
‫תושבות אפרת‪.‬‬
‫יוצאים אנו לקראת חודש אדר במבצע השנתי של "משלוח מנות המרכזי" המסורתי אותו אנו מקיימים שנים‬
‫לא מעטות בקהילתנו‪.‬‬
‫השנה‪ ,‬החליטה הנהלת הקרן לחלק למשפחות השותפות בפרויקט חשוב זה שי מהודר‪ .‬רשימת‬
‫המברכים תשלח לכל משפחה בנפרד דרך תיבות הדואר‪ .‬אנו מבקשים מחברי קהילת אפרת‬
‫לקחת חלק בפרויקט ערבות הדדית לנצרכים שביננו‪.‬‬
‫כיצד נוצלו כספי התרומות שלכם במשלוח מנות ‪:2010‬‬
‫מענקים ‪ 400,000‬ש"ח (מתוכם ‪ 160,000‬ש"ח קמחא דפסחא‪ ,‬ומזון וביגוד לקראת חגי תשרי)‪.‬‬
‫הלוואות ‪ 125,000‬ש"ח‪.‬‬
‫סלי מזון חולקו ל‪ 127 -‬משפחות באפרת‪.‬‬
‫תודה מראש על התמיכה והסיוע‪ .‬מי ייתן ובזכות מצוות צדקה וחסד זאת נזכה כולנו לישועות בקרוב‪ ,‬כפי‬
‫שנאמר‪" :‬אין ישראל נגאלין אלא בצדקה"‪.‬‬
‫קרן ישועה‬
‫ע"ר ‪58-040-219-6‬‬
‫בס"ד‬
COMMUNITY
MISHLOACH MANOT
PURIM 5771
Dear Residents of Efrat!
"Keren Yeshua" was established 12 years ago by Mr Eli Mizrachi and a number of eminent community
members.
"Keren Yeshua"is responsible for assisting hundreds of families in Efrat every year, whether it is by
helping them with funding for smachot or support for families living in Efrat experiencing financial
difficulties.
We are preparing for the month of Adar with our traditional annual "Community Mishloach Manot"
campaign as we have done for many years.
In appreciation, this year Keren Yeshua has decided to give those families participating in
the project a gift.
The list of families who have sent you Purim greetings will be sent to each family separately
directly to your post office boxes.
We ask you, members of our community to take an active part in this project enabling
mutual responsibility for the needy amongst us.
We thank you in advance for your support and cooperation, may the mitzvah of charity and kindness
bring us closer to the Geulah as it says:
"‫בצדקה‬
‫ "אין ישראל נגאלין אלא‬- "The people of Israel will only be redeemed by the giving of charity".
Keren Yeshua
Amuta Registration No: 58-040-219-6
‫דף הסבר‬
‫עיקרון משלוח המנות הקהילתי הוא כאמור פשוט‪ .‬כל משפחה באפרת מקבלת משלוח מחברים או ארגונים‬
‫החפצים לצרף את ברכתם‪.‬‬
‫רשימת תושבים זו מסתמכת על הרשימה משנה שעברה ונכנסו בה עדכונים שהובאו לידיעתינו‪,‬‬
‫נודה לכם אם תעבירו עדכונים נוספים‪ :‬פקס‪ 02-9934-152 :‬או לדוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫כל שעליכם לעשות הוא‪:‬‬
‫‪ .1‬לסמן את המשפחות או החברים שאתם מעוניינים לשלוח "משלוח מנות"‪.‬‬
‫‪ .2‬בדף האחרון יש לסכם בברור את מספר המשפחות שסומנו‪.‬‬
‫‪ .3‬לצרף צ'ק לפקודת "קרן ישועה"‪.‬‬
‫‪ .4‬להחזיר את המעטפה באחת מהדרכים הבאות‪:‬‬
‫ א‪ .‬לאחת מנקודות האיסוף‪.‬‬
‫ ב‪ .‬למשרדי המועצה הדתית‪.‬‬
‫ ג‪ .‬בדואר במעטפה המצורפת (אין צורך בבול)‪.‬‬
‫את המעטפות יש להחזיר לא יאוחר מיום ראשון ל' באדר א' תשע"א (‪.)6.03.2011‬‬
‫התרומה‪:‬‬
‫עבור ‪ 15‬משפחות ראשונות (או פחות) יש לצרף צ'ק ע"ס ‪( ₪ 65.00‬שישים וחמישה שקלים)‪.‬‬
‫כל משפחה נוספת ‪.₪ 2‬‬
‫משלוח ברכה לכל התושבים ‪( ₪ 500.00‬חמש מאות שקלים)‪.‬‬
‫משלוח מנות לבני‪/‬בנות אפרת (חיילים ‪ /‬חיילות ‪ /‬בנות שירות ‪ /‬תלמידי המכינות הקדם צבאיות ‪/‬‬
‫תלמידות מדרשה ‪ /‬תלמידי ישיבות הסדר ‪ -‬בוגרי אפרת) ‪ ₪ 25‬לחבילה‪.‬‬
‫כל ההכנסות קודש לצדקה לסיוע‬
‫למשפחות באפרת וקידום פרוייקטים אחרים ביישובנו‪.‬‬
‫להזכירכם משלוח מנות זה אינו מוציא ידי חובת מצות "משלוח מנות איש לרעהו"‪.‬‬
‫בברכת פורים שמח‪,‬‬
‫קרן ישועה ‪ -‬קרן החסד המרכזית‪ ,‬אפרת‬
‫נקודות איסוף הטפסים‪:‬‬
‫‪ .4‬סופר מרקט "פתית אפרת" מרכז מסחרי דקל‪.‬‬
‫‪ .1‬מועצה דתית אפרת‪.‬‬
‫‪ .2‬מרפאת שיניים ד"ר קובלסקי מרכז מסחרי תאנה‪ .5 .‬מיני מרקט "שדמות אפרת" דקל א'‪.‬‬
‫‪ .6‬מכולת "אי"ש הזית" רח' פיטום הקטורת ‪ -‬זית‪.‬‬
‫‪ .3‬מכולת "פרי לי" מרכז מסחרי תאנה‪.‬‬
Instruction Page
The idea of community mishloach manot is simple.
Every family in Efrat receives "mishloach manot" from friends or organizations wishing to send
them Purim greetings
Attached is a list of all the families residing in Efrat!
We have done our best to update this list.
All you need to do is:
1. Mark the families or friends to whom you wish to send "mishloach manot"
2. On the last page clearly record the total number of families you have marked.
3. Include a check made out to "Keren Yeshua"
4. Return the envelope in one of the following ways
a. to one of the specified collection points
b. to the Moatza Datit
c. mail it back in the envelope supplied - (stamp not required)
The envelopes must be returned no later than Sunday 6th March
Donation:
First 15 families (or less) - include check in the amount of 65 NIS (Sixty Five shekel)
Each additional family: 2 NIS
To send Purim greetings to all families living in Efrat: 500 NIS (five hundred shekel)
To send to the sons/daughters of families in Efrat (soldiers/sherut leumi/students in pre-army
programs/yeshivot/midrashot/hesder yeshiva Efrat graduates
All proceeds go directly to Tzedakah to assisting families
in Efrat and supporting other community projects.
Please note that this does not fulfill the requirement for sending mishloach manot
Purim Sameach,
Keren Yeshua - the central charity fund of Efrat
Collection points for completed forms:
1.
2.
3.
Moatza Datit Efrat
Dr Kowalski's dental clinic, Teena Shopping
Center
PriLi minimarket
4.
5.
6.
Patit supermarket, Dekel Shopping Center
Shdemot minimarket, Dekel A'
Ish Hazayit minirmarket, Ptom Haktoret St,
Zayit
‫המועד האחרון להחזרת הטפסים‬
)6.03.2011( ‫ל' באדר א' תשע"א‬
Deadline for returning forms
6/03/11 (5771)
‫טופס סיכום‬
Summary of details
Your personal details
1.
2.
3.
4.
Your number on the list:
Family name:
Telephone:
Address:
‫פרטי המשפחה השולחת‬
:)‫מספר המשפחה (ברשימה‬
:‫שם המשפחה‬
:‫מס' הטלפון‬
:‫כתובת‬
Details of your order/donation
.1
.2
.3
.4
‫התרומה‬/‫פרטי המשלוח‬
.)‫ ש"ח‬500 ‫ אנו מעוניינים לשלוח לכל המשפחות באפרת (בעלות של‬
We would like to send to all the families in Efrat (at a cost of 500 NIS)
We would like to make a donation to charity
and needy families in the amount of ₪
‫ אנו מעוניינים לתרום לצדקה‬
‫ ולמשפחות נזקקות בסה"כ‬
NIS
We would like to send mishloach manot to
‫ אנו מעוניינים לתרום למשלוח מנות‬
the sons/daughters of Efrat (cost of 25 NIS per package) )‫ לחבילה‬₪ 25( ‫בנות אפרת‬/‫ לבני‬
in total: ₪
NIS ‫בסה"כ‬
.₪ 65 :‫ משפחות או פחות‬15 ‫עלות עד‬
Cost for sending to 15 families (or less) 65 NIS
Cost for sending to more
‫עלות למשפחות נוספות‬
than 15 families (2 NIS / family)
₪
NIS )‫ למשפחה‬₪ 2 ‫ משפחות‬15 -‫(מעל ל‬
Total of mishloach manot:
Total payment: ₪
:‫סה"כ משלוחי מנות‬
NIS :‫סה"כ לתשלום‬
‫מצורף בזה המחאה לפקודת קרן ישועה אפרת‬
Attached is a check payable to "Keren Yeshua Efrat"
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 101‬אבואב משה וחיה‬
‫‪ 102‬אביבי אמיר ונתנאלה‬
‫‪ 103‬אביטן ליאור והדר‬
‫‪ 104‬אביעזר יהונתן ומיכל‬
‫‪ 105‬אביצור תומר ואורית‬
‫‪ 106‬אבישר אליהו ואיילת‬
‫‪ 107‬אבלו אבי ורחל‬
‫‪ 108‬אבלו פיטר ודבורה‬
‫‪ 109‬אבן אפרים ויהודית‬
‫‪ 110‬אבנר מרדכי ורבקה‬
‫‪ 111‬אברהם מרדכי וברכה‬
‫‪ 112‬אברהמי אברהם ואתי‬
‫‪ 113‬אברהמי הראל‬
‫‪ 114‬אברהמי מאיר ואיילת‬
‫‪ 115‬אברהן אסף‬
‫‪ 116‬אברולינג'י נטלי‬
‫‪ 117‬אברישמי גיל ורוני‬
‫‪ 118‬אברמוב כהן דניאל וסימון‬
‫‪ 119‬אברמוביץ איתן ועינת‬
‫‪ 120‬אברמוביץ הלל ואתי‬
‫‪ 121‬אברמוביץ מיכאל ויעל‬
‫‪ 122‬אברמן משה ודינה‬
‫‪ 123‬אברמס ברוס ואפריל‬
‫‪ 124‬אברמסון אריה וציפורה‬
‫‪ 125‬אברס אוריאל ויעל‬
‫‪ 126‬אברסין שלמה ומוריה‬
‫‪ 127‬אבשטין ריצ'ירד ובוני‬
‫‪ 128‬אגסי גפנית‬
‫‪ 129‬אגרט יונה וציפורה‬
‫‪ 130‬אגרסט בנצי וחגית‬
‫‪ 131‬אדלמן צבי ודינה‬
‫‪ 132‬אדלקריק דוד ועמליה‬
‫‪ 133‬אדלר אלי ואסתי‬
‫‪ 134‬אדלר אלכס וארלט‬
‫‪ 135‬אדלר ג'יימס ואסתר‬
‫‪ 136‬אדלר יהושע ומרילין‬
‫‪ 137‬אדמס אלימלך ומיכל‬
‫‪ 138‬אדמס גרשון ואילנה‬
‫‪ 139‬אדרי אלברט וגאולה‬
‫‪ 140‬אדרי אריה ואסתר‬
‫‪ 141‬אדרי דוד ומרינה‬
‫‪ 142‬אדרי נתי ונטלי‬
‫‪ 143‬אדרי שמעון ושרה‬
‫‪ 144‬אדרעי אליהו ואילדה‬
‫‪ 145‬אהרון עמוס וחגית‬
‫‪ 146‬אהרונוב פנינה‬
‫‪ 148‬אהרוני מרדכי ושולמית‬
‫‪ 150‬אהרוני רמי והדסה‬
‫‪ 151‬אהרונשטם אייל ונורית‬
‫‪ 152‬אוברמן דני ופרומה‬
‫‪ 153‬אוברמן משה ושושי‬
‫‪ 154‬אודנהיימר דן וג'וסלין‬
‫‪ 155‬אוהב‪-‬עמי אבי ולימור‬
‫‪ 156‬אוחיון יוסי ומרים‬
‫‪ 157‬אוחנה יורם וסנדי‬
‫‪ 158‬אוליאל יצחק וג'ואנה‬
‫‪ 159‬אולך אדי ואילנה‬
‫‪ 160‬אולנדר ארי ופריסיה ‪ -‬בתאל‬
‫‪ 161‬אונטרברג דוד ושרל‬
‫‪ 162‬אוסטרוב בנימין ויהודית‬
‫‪ 163‬אוסטרוב ג'פרי‬
‫‪ 164‬אופנהיימר מוקי ואורה‬
‫‪ 165‬אור יצחק והילה‬
‫‪ 166‬אורבך אבי וג'ודי‬
‫‪ 167‬אורבך אלי ומרים‬
‫‪ 168‬אורבך יוסי ורחל‬
‫‪ 169‬אור‪-‬זך הלן‬
‫‪ 170‬אור‪-‬זך פיני ואן‬
‫‪ 171‬אוריאל יעל‬
‫‪ 172‬אורלב אדי ודליה‬
‫‪ 173‬אורמן ברוך ושמחה‬
‫‪ 174‬אורן אברהם ושרה‬
‫‪ 175‬אורן בנימין ושרה‬
‫‪ 177‬אורן מיכה והילה‬
‫‪ 178‬אורנשטיין דוד ושרה‬
‫‪ 179‬אורנשטיין יוסף‬
‫‪ 180‬אזולאי ישראל וגילה‬
‫‪ 181‬אזולאי מאיר ורות‬
‫‪ 182‬אזולאי רודי ודיקלה‬
‫‪ 183‬אזרד ניסים‬
‫‪ 184‬אחימן יהודית‬
‫‪ 185‬אחימן ינון ועדה‬
‫‪ 186‬אחיעזר אנדרי ולנה‬
‫‪ 187‬אטיה אליהו ותמר‬
‫‪ 188‬אטינגר יהודה ומילי‬
‫‪ 189‬אטיק סיני ונחמה‬
‫‪ 190‬אטלו שבתי ואלישבע‬
‫‪ 191‬אטלני יצחק ושרה‬
‫‪ 192‬אטקין יואל ויעל‬
‫‪ 193‬אטקין יחיאל ויעל‬
‫‪ 194‬אטרושי שלמה וענת‬
‫‪ 195‬אידלברג אליהו ואביה‬
‫‪ 196‬איובי חיים ושרית‬
‫‪ 197‬איזיק יצחק ונאוה‬
‫‪ 199‬איזנברג לילה‬
‫‪ 200‬איזנברג איתי ויעל‬
‫‪ 201‬איזנברג מיכאל‬
‫‪ 202‬איזנשטיין אלי ושלומציון‬
‫‪ 203‬איזנשטיין יפה‬
‫‪ 204‬איזנשטיין שמעון‬
‫‪ 205‬אייזיקס אלי ושושי‬
‫‪ 206‬אייזנברג קרן‬
‫‪ 207‬אייזנברג יהודה ואריאלה‬
‫‪ 208‬אייזנסט ג'ק וג'ין‬
‫‪ 209‬אייזנשוק דני וליזה‬
‫‪ 210‬אייזנשטוק זלמן ויהודית‬
‫‪1‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 211‬אייזנשטוק יאיר וטניה‬
‫‪ 212‬אייכן מיכאל ושלי‬
‫‪ 213‬אייל משה ושוש‬
‫‪ 214‬איילון נדב ויעל‬
‫‪ 215‬איינהורן אורי ותמי‬
‫‪ 216‬איינהורן יהשוע וברכה‬
‫‪ 217‬אילוז אלי ודבי‬
‫‪ 218‬אילון אורי ותמר‬
‫‪ 219‬אימברמן טובה‬
‫‪ 220‬אימברמן יצחק‬
‫‪ 221‬אינדיק רועי ורעות‬
‫‪ 223‬אינפלד אלון ולירז‬
‫‪ 224‬אינפלד עמי ואביבה‬
‫‪ 225‬אינפלד צבי ונטלי‬
‫‪ 226‬איצקוביץ עמיחי ותמר (צור)‬
‫‪ 227‬איקן אריק ואיילין‬
‫‪ 228‬איתואל אברהם ויהודית‬
‫‪ 229‬איתן עמוס ורננה‬
‫‪ 230‬אל על ליאור וטלי‬
‫‪ 231‬אל קדם מיכאל‬
‫‪ 232‬אלבה משה וחדוה‬
‫‪ 234‬אלון אורי ותמר‬
‫‪ 235‬אלחיאני ענת‬
‫‪ 236‬אליאב אמיר ואלונה‬
‫‪ 237‬אליאב דוד ומטילדה‬
‫‪ 238‬אליאב דוד ולאה‬
‫‪ 239‬אליאס אהרן ולבנה‬
‫‪ 240‬אליאס ירחמיאל ויהודית‬
‫‪ 241‬אליה אמיתי‬
‫‪ 242‬אליה פרדי ודפנה‬
‫‪ 243‬אליטוב דרור וענבר‬
‫‪ 244‬אלינסון גרשון ומאירה‬
‫‪ 245‬אליס ארי ותקוה‬
‫‪ 246‬אליפור מאיר ומוריה‬
‫‪ 247‬אלירז אירית‬
‫‪ 248‬אלירז שמואל ואורית‬
‫‪ 249‬אלכסנדר פלורנס‬
‫‪ 250‬אלכסנדר יוסף ואילנה‬
‫‪ 251‬אלכסנדר נתן ומג‬
‫‪ 252‬אלמוג עמיר ושחקיה‬
‫‪ 253‬אלמקייס עמי וחנה‬
‫‪ 254‬אלסטר שאף ורחל‬
‫‪ 255‬אלעזרה שמעון ומיה‬
‫‪ 256‬אל‪-‬עמי ישעיהו וחגית‬
‫‪ 257‬אלפסי שמעון וסוניה‬
‫‪ 258‬אלפערשטיין אלי‬
‫‪ 259‬אלפר אשר‬
‫‪ 260‬אלקה אבלין‬
‫‪ 261‬אלשיך חיים ויונה‬
‫‪ 262‬אלתר רם ופנינה‬
‫‪ 263‬אמוילס יואל וסוזן‬
‫‪ 264‬אמיר גדעון ורויטל‬
‫‪ 265‬אמיר שגיב‬
‫‪ 266‬אמנט ג'רמי וניבה‬
‫‪ 267‬אמתון אריה ורות‬
‫‪ 268‬אנגלרד ארטי וזהבה‬
‫‪ 269‬אנגסטרייך ראובן דינה‬
‫‪ 270‬אנסבכר איתמר ותמר‬
‫‪ 271‬אנסבכר איתן ויעל‬
‫‪ 272‬אסטר חיים ובריינה‬
‫‪ 273‬אפל שמואל ועטרת‬
‫‪ 274‬אפלבאום סקוט וזהבי‬
‫‪ 275‬אפלבוים נחום ונעמי‬
‫‪ 276‬אפללו אבי ויהודית‬
‫‪ 277‬אפרים ציון ובתשבע‬
‫‪ 278‬אפרת זאב וקים‬
‫‪ 279‬אפרתי ברוך ויהודית‬
‫‪ 280‬אפרתי שאול ושרה‬
‫‪ 281‬אפשטיין סו‬
‫‪ 282‬אפשטיין אינגה‬
‫‪ 283‬אפשטיין דב וורדה‬
‫‪ 284‬אפשטיין דוד וג'יני‬
‫‪ 285‬אפשטיין הרב דניאל וגו'י‬
‫‪ 286‬אפשטיין‪-‬אקרמן אשר ורחל‬
‫‪ 287‬אקסנהנדלר שלמה‬
‫‪ 288‬אקרמן ארי ורחל‬
‫‪ 289‬אקרמן מנחם ועמנואל‬
‫‪ 290‬אראוז'ו חיים ורותי‬
‫‪ 291‬אראל יוסף ועדינה‬
‫‪ 293‬ארבל עקיבא ואסתר‬
‫‪ 294‬ארונין ג'וני‬
‫‪ 295‬ארונין תני ולילי‬
‫‪ 296‬ארזי אלחנן וצורית‬
‫‪ 297‬אריאל שלמה ונטע‬
‫‪ 298‬אריה משה וליסה‬
‫‪ 299‬ארליך דוד וגייל‬
‫‪ 300‬ארליך דניאל בתיה‬
‫‪ 302‬ארליך יעקב ושירה‬
‫‪ 303‬ארלקו גל‬
‫‪ 304‬ארמון דוד ושונית‬
‫‪ 305‬ארמון יעקב ומרים‬
‫‪ 306‬ארמון נעם ורינת‬
‫‪ 307‬ארנברג אהוד והדסה‬
‫‪ 308‬ארנטל איתן ורוחמה‬
‫‪ 309‬ארנסטוף (מילשטיין) משה ודנה‬
‫‪ 310‬אש פיטר וברברה‬
‫‪ 311‬אשור מנשה ורונדה‬
‫‪ 312‬אשכנזי אבלין‬
‫‪ 313‬אשכנזי דוד ורחל‬
‫‪ 314‬אשל בצלאל ומלכה‬
‫‪ 315‬אשמן איתן וליאורה‬
‫‪ 316‬באואר חנן ויעל‬
‫‪ 317‬באואר משה ורינה‬
‫‪ 318‬באום מיכאל ונעמי‬
‫‪ 319‬באומל אבי והדלי‬
‫‪ 320‬באומר נטע‬
‫‪2‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 321‬באר מיכאל וליטיסיה‬
‫‪ 322‬בארי אהרון ורחל‬
‫‪ 323‬בארי אריה ומלכה‬
‫‪ 325‬בדין דוד ושרה‬
‫‪ 326‬בדל גרי ופייגי‬
‫‪ 327‬בדנרש אסף וליאורה‬
‫‪ 328‬בובלי אוריאל ובקי‬
‫‪ 329‬בוגנר דוד וזהבה‬
‫‪ 330‬בודי יאנוש וויקי‬
‫‪ 331‬בוזין ביל וסימה‬
‫‪ 332‬בוחבוט אשר שירה‬
‫‪ 333‬בוימל יוסף ושרה‬
‫‪ 334‬בוימל משה וחיה‬
‫‪ 335‬בוכריס חיים ורחל‬
‫‪ 336‬בולג דוד וקרוליין פייזר‬
‫‪ 337‬בולינגר שמעון‬
‫‪ 338‬בומן שמואל ולאה‬
‫‪ 339‬בוני ישי ואפרת‬
‫‪ 340‬בוני משה ושרה‬
‫‪ 341‬בוניאק ורוניקה‬
‫‪ 342‬בוניאק ג'ורג'‬
‫‪ 343‬בוניאק חוסה‪-‬יוסף ופאולינה‬
‫‪ 344‬בורגר נעמי‬
‫‪ 345‬בורגר אברהם‬
‫‪ 346‬ביאליק מורי‬
‫‪ 347‬ביגו (לבנון) אולחה‬
‫‪ 348‬ביגון מירית‬
‫‪ 349‬ביג'ל אהרון וליאורה‬
‫‪ 350‬ביורק חזי ואפרת‬
‫‪ 351‬ביורק ישראל ולילי‬
‫‪ 352‬ביטון ינון וליעד‬
‫‪ 353‬ביטון מיכאל ושרה‬
‫‪ 354‬ביטון שמעון ואוריטל‬
‫‪ 355‬ביטן יהושע ומרסל‬
‫‪ 356‬ביטנסקי משה ושרה‬
‫‪ 357‬ביטקובר יונה וחסדיה‬
‫‪ 358‬בייגל משה ורפי‬
‫‪ 359‬ביילי ג'יי ודינה‬
‫‪ 360‬בייצ'ק דוד ואליין‬
‫‪ 361‬בילט צבי ורחל‬
‫‪ 362‬בינהקר קורי ועליזה‬
‫‪ 363‬ביקר דוד ומורן‬
‫‪ 364‬ביר מוטי ושרה‬
‫‪ 365‬בירמן יצחק ורותי‬
‫‪ 366‬בירנבוים אליהו ורננה‬
‫‪ 367‬בירנבוים יוני‬
‫‪ 368‬בירנשטוק זאב ונחמה‬
‫‪ 369‬ביתן אליסף‬
‫‪ 370‬בך אורי ושלומית‬
‫‪ 371‬בך מאור וברכה‬
‫‪ 372‬בכרך יעקב לאה‬
‫‪ 373‬בלאו אברהם וצביה‬
‫‪ 374‬בלאו מרדכי ויעל‬
‫‪ 375‬בלאושטיין נורמן ויעל מור‬
‫‪ 376‬בלאק שרה‬
‫‪ 377‬בלוז פיטר ושרה‬
‫‪ 378‬בלום זהרית‬
‫‪ 379‬בלום אריאל ועמנואל‬
‫‪ 380‬בלום גדליה ואלישבע‬
‫‪ 381‬בלומנטל יעל‬
‫‪ 382‬בלונדר נפתלי‬
‫‪ 383‬בלחסן יורם ואפרת דון‬
‫‪ 384‬בלינקי יבגני וסבטלנה‬
‫‪ 385‬בליצקי נפתלי ותמר‬
‫‪ 386‬בלנק בן‪-‬ציון ושרונה‬
‫‪ 387‬בלנק גרשון וסורי‬
‫‪ 388‬בלפר ישראל ושרית‬
‫‪ 389‬בלקין אפרים ושרון‬
‫‪ 391‬בן אבו דוד ושגית‬
‫‪ 392‬בן אברהם שמעון‬
‫‪ 393‬בן אהרן ישראל ורבקה‬
‫‪ 394‬בן אליהו יחיאל ואורית‬
‫‪ 395‬בן אליעזר מיכאל ורחל‬
‫‪ 396‬בן אלישע משה וחוה‬
‫‪ 397‬בן ארי יונתן ורבקה‬
‫‪ 398‬בן אריה אברהם ואורה‬
‫‪ 399‬בן אריה יהודה‬
‫‪ 400‬בן אשר יהודה ואפרת‬
‫‪ 401‬בן גדליה יוחאי וציונה‬
‫‪ 402‬בן גרשון דוד‬
‫‪ 403‬בן דב חנן ודיאן‬
‫‪ 404‬בן דהאן אסתר‬
‫‪ 405‬בן דהאן צוריאל ויפעת‬
‫‪ 406‬בן דהאן שלמה וסוזאן‬
‫‪ 407‬בן דהאן שמואל וטל‬
‫‪ 408‬בן דוד שרה‬
‫‪ 409‬בן דוד אלי ושרה‬
‫‪ 410‬בן דוד אמנון ודפנה‬
‫‪ 411‬בן דוד אריה ושרה‬
‫‪ 412‬בן דוד יאיר‬
‫‪ 413‬בן דוד יואב‬
‫‪ 414‬בן דוד יוני ודסי‬
‫‪ 415‬בן דוד לני ושלי‬
‫‪ 416‬בן דור ברוך ותמר‬
‫‪ 417‬בן דנון ג'אן ג'אק ומרים‬
‫‪ 418‬בן הראש יוסף ואילנה‬
‫‪ 419‬בן זאב אליהו ואלישבע‬
‫‪ 420‬בן זאב אפרים ובתיה‬
‫‪ 421‬בן חיים ג'קי‬
‫‪ 422‬בן חיים דוד ויסכה‬
‫‪ 423‬בן חיים מיכאל ולאה‬
‫‪ 424‬בן חיים מנשה ופנינה‬
‫‪ 425‬בן חיים ערן ואביבה‬
‫‪ 426‬בן חיים שלמה‬
‫‪ 427‬בן חמו אלי וסימון‬
‫‪ 428‬בן חמו דוד ואסתר‬
‫‪3‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 429‬בן חמו דוד ושרה‬
‫‪ 430‬בן חמו יורם ורונית‬
‫‪ 431‬בן טובים אביהוד ורויטל‬
‫‪ 432‬בן יעקב אייל ותרצה‬
‫‪ 433‬בן יעקב אריה ושושנה‬
‫‪ 434‬בן יעקב ברני (דב) וטובה‬
‫‪ 435‬בן לולו חיים ושמחה‬
‫‪ 436‬בן מיכאל חזי ושלומית‬
‫‪ 437‬בן מרדכי יעקב ואורית‬
‫‪ 438‬בן נעים שמואל‬
‫‪ 439‬בן סעדון אבי וסימה‬
‫‪ 440‬בן עמי איריס‬
‫‪ 441‬בן עמי אריאל וסילבי‬
‫‪ 442‬בן עמי ג'וש ותמר‬
‫‪ 443‬בן עמי משה וסיגל‬
‫‪ 444‬בן עמי רונן ושולה‬
‫‪ 445‬בן עמי שלמה ויהודית‬
‫‪ 446‬בן צבי אברהם ונעמי‬
‫‪ 447‬בן צבי שלמה ושרה‬
‫‪ 448‬בן צבי שראל וצפורה‬
‫‪ 449‬בן רחמים יהודה ושוש‬
‫‪ 450‬בן שחר ליאורה‬
‫‪ 451‬בן שטרית שמעון ושרי‬
‫‪ 452‬בן ששון מולי ובלהה‬
‫‪ 453‬בנטולילה אשר וורוניק‬
‫‪ 454‬בניטה משה ורוית‬
‫‪ 455‬בנימין רמי‬
‫‪ 456‬בנין נועם ועינב‬
‫‪ 457‬בנמלך‪-‬חובב מוטי וימימה‬
‫‪ 458‬בסין צבי ורחל‬
‫‪ 459‬בסן יהושע וחייקי‬
‫‪ 460‬בצלאל יוסי ופלורה‬
‫‪ 461‬בצלאל רמי ואידה‬
‫‪ 462‬בק יהונתן‬
‫‪ 463‬בק יוסי ושושנה‬
‫‪ 464‬בקר אברהם ורוחמה‬
‫‪ 465‬בקר אלפרד וברברה‬
‫‪ 466‬בקר מאיר וג'ודי‬
‫‪ 467‬בר בועז ומירב‬
‫‪ 468‬בר זליג ואמלי‬
‫‪ 469‬בר מוטי ואורטל‬
‫‪ 470‬בר יוסף דרור ומוריה‬
‫‪ 471‬בר לב אסף וצביה‬
‫‪ 472‬בר לב רוני ושפרה‬
‫‪ 473‬בראון דניאל וטפני‬
‫‪ 474‬בראון יצחק ואורית‬
‫‪ 475‬בראון שלמה ורבקה‬
‫‪ 476‬בראשי כפיר ואביטל‬
‫‪ 477‬ברג יוני‬
‫‪ 478‬ברגר אברהם‬
‫‪ 479‬ברגר מנחם ועפרה‬
‫‪ 480‬ברגשטיין דבורה (דורה)‬
‫‪ 481‬ברדה מוטי ורוסן‬
‫‪ 482‬ברואנר יעקב והודיה‬
‫‪ 483‬ברודי ארי ושמרית‬
‫‪ 484‬ברודי גדעון‬
‫‪ 485‬ברודי דוד ולין‬
‫‪ 486‬ברודי יעקב והדר‬
‫‪ 487‬ברודסקי משה ושירין‬
‫‪ 488‬ברודר ג'רמי ומנדי‬
‫‪ 489‬ברודר ישראל ומרילין‬
‫‪ 490‬ברוור שחר ודניאלה‬
‫‪ 491‬ברויאר יוחנן ושירה‬
‫‪ 492‬ברוכי אברהם ונעמי‬
‫‪ 493‬ברוכיאן עוזי ושרה‬
‫‪ 494‬ברוכים אבינועם ויעל‬
‫‪ 495‬ברוכים שלומי ומירב‬
‫‪ 496‬ברוסובנקין גרשון ואליסון‬
‫‪ 497‬ברוק אריאל וחנה‬
‫‪ 498‬ברוק עודד ותמר‬
‫‪ 499‬ברזיל ישראל בית‬
‫‪ 500‬ברזל יעקב ומינה‬
‫‪ 501‬בר‪-‬טוב יעקב ועידית‬
‫‪ 502‬ברייטברד אמיר וורדית‬
‫‪ 503‬ברייכזר מיכאל וסיבל‬
‫‪ 505‬ברכיה רמי ואתי‬
‫‪ 506‬ברכץ דניאל‬
‫‪ 507‬ברלין אלישיב ונורית‬
‫‪ 508‬ברלין יהושוע ורחל‬
‫‪ 509‬ברמן הרולד וג'יל‬
‫‪ 510‬ברמן טוד ונעמי‬
‫‪ 511‬ברמן יהודה ושולמית‬
‫‪ 512‬ברנדריס דוד ורודה‬
‫‪ 513‬בר‪-‬ניצן דוד וזהבית‬
‫‪ 514‬ברניקר משה ומיכל‬
‫‪ 515‬ברנר חיים וגילה‬
‫‪ 516‬ברנשטיין הרברט‬
‫‪ 517‬ברנשטיין לירון ושרה‬
‫‪ 518‬ברסלב אריה ואן‬
‫‪ 519‬ברעד דוד ומינדי‬
‫‪ 520‬ברפמן מיצ'ל וטרה‬
‫‪ 521‬ברקוביץ אבי ולאה‬
‫‪ 522‬ברקמן מרסל‬
‫‪ 523‬בשן חובב ותהילה‬
‫‪ 524‬גאר סטיב ונטלי‬
‫‪ 525‬גבאי וויליאם וקטי‬
‫‪ 526‬גבאי יניב ואריאלה‬
‫‪ 527‬גבאי יצחק וחדוה‬
‫‪ 528‬גבאי סמי ותמי‬
‫‪ 529‬גבאי קובי ואורלי‬
‫‪ 530‬גבירצמן זהר ושלומית‬
‫‪ 531‬גבעולי דני ואלומה‬
‫‪ 532‬גואטה דורון‬
‫‪ 533‬גואטה יעקב ונדיבה‬
‫‪ 534‬גוגנהיים חיים והיילי‬
‫‪ 535‬גוגנהיים קלוד וחגית‬
‫‪4‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 536‬גודלי דוד וענת‬
‫‪ 537‬גודמן מרדכי וחנה‬
‫‪ 538‬גודמן משה ומורן חגית‬
‫‪ 539‬גוזלן שולמית‬
‫‪ 540‬גוז'נסקי דב ותחיה‬
‫‪ 541‬גוטויליג יהודה ומיכל‬
‫‪ 542‬גוטל אלון ומיכל‬
‫‪ 543‬גוטליב משה ומירב‬
‫‪ 544‬גוטמן זאב‬
‫‪ 545‬גוטמן שילה ורחלי‬
‫‪ 546‬גוטסמן מנחם ולאה‬
‫‪ 547‬גוטרייך יואב‬
‫‪ 548‬גולברט ג'ק ומאירה‬
‫‪ 549‬גולד ג'וני וקרן (לאונר)‬
‫‪ 550‬גולדבלום הנרי‬
‫‪ 551‬גולדבלום עקיבא וסיון‬
‫‪ 552‬גולדברג ג'יני‬
‫‪ 553‬גולדברג אלן וג'ואן‬
‫‪ 554‬גולדברג יגיל ורינה‬
‫‪ 555‬גולדברג יונתן וגילה‬
‫‪ 556‬גולדברג נחום ומישל‬
‫‪ 557‬גולדברג נפתלי ושפרה‬
‫‪ 558‬גולדברג צבי ויהודית‬
‫‪ 559‬גולדברג שי ומיקי‬
‫‪ 560‬גולדמן בנג'מין‬
‫‪ 561‬גולדמן גרשון ופיליס‬
‫‪ 562‬גולדנברג אירוינג ושלומית‬
‫‪ 563‬גולדסמית שמחה ומרינה‬
‫‪ 564‬גולדפיין מנחם וסימה‬
‫‪ 565‬גולדפינגר אבישי ומרלה‬
‫‪ 566‬גולדשטיין לינדה‬
‫‪ 567‬גולדשטיין אבי‬
‫‪ 568‬גולדשטיין גדליהו‬
‫‪ 569‬גולדשטיין דוגלס ובת שבע‬
‫‪ 570‬גולדשטיין מוטי‬
‫‪ 571‬גולדשטיין משה ומזל‬
‫‪ 572‬גולדשטיין שרגא ונתליה‬
‫‪ 573‬גולוב ליאור ורות‬
‫‪ 574‬גולובניבסקי יעקב ליאורה (טרסטמן)‬
‫‪ 575‬גולומב גרשון ושמעונה‬
‫‪ 576‬גולן רות‬
‫‪ 577‬גולן הרב שמעון ורבקה‬
‫‪ 578‬גולן מנחם ואסתר‬
‫‪ 579‬גולן עמיחי ושרה‬
‫‪ 580‬גולן שלמה ונועה‬
‫‪ 581‬גולצבלט אריק ורינה‬
‫‪ 582‬ג'ונארד ג'וליה‬
‫‪ 583‬גורדון דוד ושני‬
‫‪ 584‬גורדון יצחק ושירה‬
‫‪ 585‬גורדייב ניקולאי ואמה‬
‫‪ 586‬גורודצקי יעקב ופאולינה‬
‫‪ 587‬גורודצר ג'יי ומישל‬
‫‪ 588‬גות אריק וקרן‬
‫‪ 590‬גיאת יאיר ואסנת‬
‫‪ 591‬גיאת יוני רעות‬
‫‪ 592‬גיבור אריה וחגית‬
‫‪ 593‬גיגוזין אלי ואידה‬
‫‪ 594‬גייבל יוסי ואביבה‬
‫‪ 595‬ג'ייקובס חביבה‬
‫‪ 596‬ג'ייקובס אדי ובתיה‬
‫‪ 597‬ג'ייקובס אלכסנדר‬
‫‪ 598‬ג'ייקובס בובי ואיליין‬
‫‪ 599‬ג'ייקובס דוד ושרי‬
‫‪ 600‬גילברט בנימין ושרה‬
‫‪ 601‬גיליס אברי וסימה‬
‫‪ 603‬גימפל ג'רמי ותהילה‬
‫‪ 604‬גינזבורג צבי וסוזן‬
‫‪ 605‬גינזברג אבי ובקי‬
‫‪ 606‬גינזברג מרק‬
‫‪ 607‬גיני נתן‬
‫‪ 608‬גינצבורג דוד ורונית‬
‫‪ 609‬גיספאן איתיאל ואושרת‬
‫‪ 610‬גישר אסף וג'ודי‬
‫‪ 611‬גלבנד מרק‬
‫‪ 612‬גלברסון זאב‬
‫‪ 613‬גלדמן אהרן ואיוון‬
‫‪ 614‬גלזר ליאון וגואן‬
‫‪ 615‬גלזר מוסרי ריבי‬
‫‪ 616‬גלטמן אפרים‬
‫‪ 618‬גליצנשטיין משה וסלעית‬
‫‪ 619‬גליק חיים ואורית‬
‫‪ 620‬גליק יצחק ולורי‬
‫‪ 621‬גליק עמי וחמוטל‬
‫‪ 622‬גליק שמואל ומרגלית‬
‫‪ 623‬גלמן לני‬
‫‪ 624‬גלסמן יעקב והזל‬
‫‪ 625‬גלסר ידידיה ודורית‬
‫‪ 626‬גלעדי ארז ופנינה‬
‫‪ 627‬גלעדי דרור ואורלי‬
‫‪ 628‬גמליאל דוד ודליה‬
‫‪ 629‬גמליאל חיים וחנה‬
‫‪ 630‬גנוט שוהם ואלישבע‬
‫‪ 631‬גנין דוד ותומר‬
‫‪ 632‬גנץ חיים וימימה‬
‫‪ 633‬גפן ברוך ועופרה‬
‫‪ 634‬גפן נועם וחנה‬
‫‪ 635‬ג'קוב דניאל ותניה‬
‫‪ 636‬ג'קובס דורין‬
‫‪ 637‬ג'קסון ג'ודי‬
‫‪ 638‬ג'קסון הרבי‬
‫‪ 639‬גראזי שלמה (סול) ומרתה‬
‫‪ 640‬גרבוז שמעון וחוה‬
‫‪ 641‬גרבר אברהם ויפעת‬
‫‪ 642‬גרדייב נקוליי ואמה‬
‫‪ 643‬גרדנר מרטי ויעל‬
‫‪ 644‬גרובר בנצי ויהודית‬
‫‪5‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 645‬גרונדוורג שמואל וג'וליה‬
‫‪ 646‬גרונשטיין צבי וציפי‬
‫‪ 647‬גרוס בנג'י וג'יקי‬
‫‪ 648‬גרוס גלעד ואיילת‬
‫‪ 649‬גרוס הרב הרמן ויהודית‬
‫‪ 650‬גרוס מיכאל וידידיה‬
‫‪ 651‬גרוס מיכאל ואבישג‬
‫‪ 652‬גרוס עמנואל ורונית‬
‫‪ 653‬גרוסמן אשר ומנדי‬
‫‪ 654‬גרוסמן‪-‬הורביץ אליהו והילרי‬
‫‪ 655‬גרוסמן‪-‬שוורץ יפים ואנה‬
‫‪ 656‬גרטנר אלישע וענת‬
‫‪ 657‬גרטנר משה ומזל‬
‫‪ 658‬גריבי הרצל ורחל‬
‫‪ 659‬גריובר חנה‬
‫‪ 660‬גרייבין יצחק ולואיס‬
‫‪ 661‬גרייבין רפי ואילנה‬
‫‪ 662‬גרינברג יספה‬
‫‪ 664‬גרינברג קרן‬
‫‪ 665‬גרינברג אריק ורחל‬
‫‪ 666‬גרינברג חנוך (הרולד) תמימה‬
‫‪ 667‬גרינברג יהושע וזהבה‬
‫‪ 668‬גרינברג מיכאל וברטה‬
‫‪ 669‬גרינברג מיכאל ועליזה‬
‫‪ 670‬גרינברג ראובן ואביה‬
‫‪ 671‬גרינוולד יעקב וטובי‬
‫‪ 672‬גרינמן פסח‬
‫‪ 673‬גרינספן ארי ושרי‬
‫‪ 674‬גרינפלד אחי וסבין‬
‫‪ 675‬גרינשטיין יהושע וטלי‬
‫‪ 676‬גרינשטיין נורמן ומרגו‬
‫‪ 677‬גרסטל מיכאל ורותי‬
‫‪ 678‬גרשום חנה‬
‫‪ 679‬גרשינסקי יוני ורונית‬
‫‪ 680‬גרשינסקי יוסי והדס‬
‫‪ 681‬גרשינסקי צבי ובת שבע‬
‫‪ 682‬גת שרון ויעל‬
‫‪ 683‬דאבנר ארי ובלימה‬
‫‪ 684‬דאי יזהר ואפרת‬
‫‪ 685‬דבדא ניסים והילה‬
‫‪ 686‬דביר אודי ויפעת‬
‫‪ 687‬דביר יגאל ושירה‬
‫‪ 688‬דביר משה נינה‬
‫‪ 689‬דבש דוד ואלקה‬
‫‪ 690‬דה ורינד דניס‬
‫‪ 691‬דה ורינד מקס ונטע‬
‫‪ 692‬דהאן רועי ועדי‬
‫‪ 693‬דהן יחיאל וטלי‬
‫‪ 694‬דהן מיכאל ורחל‬
‫‪ 695‬דהן משה וחגית‬
‫‪ 696‬דוד תהילה‬
‫‪ 697‬דוד אלי ומלי‬
‫‪ 698‬דוד דוד ושרה‬
‫‪ 699‬דוד יהודה ורוחמה‬
‫‪ 700‬דוולצקי צבי ושלי‬
‫‪ 701‬דוידוביץ נתן ואיימי‬
‫‪ 702‬דויטטש אליהו וחנה‬
‫‪ 703‬דויטש ורוניקה‬
‫‪ 704‬דוכנוב בצלאל ועדינה‬
‫‪ 705‬דולמן צבי ומרים‬
‫‪ 706‬דומב אברהם ואורלי‬
‫‪ 707‬דון‪-‬יחיא ישי וורד‬
‫‪ 708‬דון‪-‬יחיא עידו ואפרת‬
‫‪ 709‬דונשיק סטיב ומרשה‬
‫‪ 710‬דוק מרדכי ורחל‬
‫‪ 711‬דורלכר איתמר ומרב‬
‫‪ 712‬דורלכר שמואל ולילי‬
‫‪ 713‬דותן אורי ונחמה‬
‫‪ 714‬דותן שלמה ואהובה‬
‫‪ 715‬דיאז קרלוס ויני‬
‫‪ 716‬דיאמנט אהרן ורבקה‬
‫‪ 717‬דיאמנט תמיר ואורלי‬
‫‪ 718‬דיויס אריק ושלי‬
‫‪ 719‬דיטשר הווארד וחנה‬
‫‪ 720‬דייוויס לואי ואתי‬
‫‪ 721‬דייטש אברהם ומרים‬
‫‪ 722‬דייטש אלן‬
‫‪ 723‬דיין הקטור וגלוריה‬
‫‪ 724‬דייפני יהונתן והילה‬
‫‪ 725‬דייקר דניאל ואופירה‬
‫‪ 726‬דמגני שולמית‬
‫‪ 727‬דמסקי אהרן ורבקה‬
‫‪ 728‬דן הייר דוד ויעל‬
‫‪ 729‬דניאל יהושע ושירה‬
‫‪ 730‬דנסקר בנימין ואן‬
‫‪ 731‬דנציג גבריאל ורחל‬
‫‪ 732‬דנציגר יהודה ודבי‬
‫‪ 733‬דנציגר ישראל וחנה‬
‫‪ 734‬דנציגר תומר ותימורה‬
‫‪ 735‬דרבקין אורי וראיסה‬
‫‪ 736‬דרוק רועי ומוריה‬
‫‪ 737‬דרעי ראובן ובתשבע‬
‫‪ 738‬דשקוטאהי יורם ושירה‬
‫‪ 739‬דשקוטאי אילן‬
‫‪ 740‬האבשר שלמה ומלכה‬
‫‪ 741‬האוזר איירה ולאה‬
‫‪ 742‬האוזר יהודה וחבי‬
‫‪ 743‬הבר ורדה‬
‫‪ 744‬הבר גדי ומיכל‬
‫‪ 745‬הבר מרק ועדינה‬
‫‪ 746‬הדס לאה‬
‫‪ 747‬הדס אלי וטובה‬
‫‪ 748‬הדר רפי ואורה‬
‫‪ 749‬הודק רונית‬
‫‪ 750‬הודק צבי‬
‫‪ 751‬הוויט אלן וחיה‬
‫‪6‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 752‬הוזרסקי מנחם ומלכה‬
‫‪ 753‬הויזמן מנחם ואסנת‬
‫‪ 754‬הוכהייזר עופר ומיכל‬
‫‪ 755‬הוכשטד מנשה ועליזה‬
‫‪ 756‬הולנד יונתן ואסתי‬
‫‪ 757‬הולנדר גדעון וצפנת‬
‫‪ 758‬הומינר דרור ודניאלה‬
‫‪ 759‬הומינר מרדכי וחגית‬
‫‪ 760‬הומינר פיני ודרורה‬
‫‪ 761‬הומינר שוקי ואיריס‬
‫‪ 762‬הוניג מנחם ורבקה‬
‫‪ 763‬הוס שלמה ויפעת‬
‫‪ 764‬הוסרסקי מנחם ומלכה‬
‫‪ 766‬הוק שמואל ושנה‬
‫‪ 768‬הורביץ גרי וחוה‬
‫‪ 769‬הורוביץ חיה‬
‫‪ 770‬היגינס ויויאן‬
‫‪ 771‬היוז ישי ועליזה‬
‫‪ 772‬היימוביץ דניאל ורחל‬
‫‪ 773‬היימן ג'רי וליאורה‬
‫‪ 774‬היימן יהודה ומלכה‬
‫‪ 775‬היימן מרדכי (מוטי) ואפרת‬
‫‪ 776‬היימן עמיחי וענת‬
‫‪ 777‬היימן עמנואל ובלה‬
‫‪ 778‬הימן משה וזהרה‬
‫‪ 779‬הירש יהושע ושרון‬
‫‪ 780‬הירש יהושע ומרים‬
‫‪ 781‬הירש יוני וציפי‬
‫‪ 782‬הירש שי ויפעת‬
‫‪ 783‬הירשברג שמואל וחוי‬
‫‪ 784‬הכהן עדן ונעמי‬
‫‪ 785‬הכהן (זדה) יוסף ומזל‬
‫‪ 786‬הלוי אברהם‬
‫‪ 787‬הלוי יהושע ושרה‬
‫‪ 788‬הללה דוד וגילה‬
‫‪ 789‬הלר בוורלי‬
‫‪ 790‬המל תומר ורחל‬
‫‪ 791‬הנדלר יהודה ורות‬
‫‪ 792‬הניג אריה ודינה‬
‫‪ 793‬הס יוסי ומילכה‬
‫‪ 794‬הסה רות‬
‫‪ 795‬הסורסקי מנחם ומלכה‬
‫‪ 796‬הסמן קדיש ושרונה‬
‫‪ 797‬הפטר הרצל ובתיה‬
‫‪ 798‬הקר רוג'ר וחנה‬
‫‪ 799‬הר שפי אבישר וסיון‬
‫‪ 800‬הראל מיכאל ומירי‬
‫‪ 801‬הרבנד דוד וצופיה‬
‫‪ 802‬הרבנד עוזיאל וזמרת‬
‫‪ 803‬הרבסט יצחק ושרית‬
‫‪ 804‬הרבסט משה ופטרה‬
‫‪ 805‬הרבתר דוד ואליסה‬
‫‪ 806‬הרו ארל ואיב‬
‫‪ 807‬הרוניאן דן ותמר‬
‫‪ 808‬הרוניאן נתן ויבגניה‬
‫‪ 809‬הרוש בני ורוני‬
‫‪ 810‬הר‪-‬טוב צור ויהודית‬
‫‪ 811‬הריס אנטוני ומיכל‬
‫‪ 812‬הריס עקיבא ויהודית‬
‫‪ 813‬הרסט דוד וגילה (ג'יליאן)‬
‫‪ 814‬הרצוג הלל‬
‫‪ 815‬הרצפלד סימה‬
‫‪ 816‬הרשיש אלי‬
‫‪ 817‬הרשלר אריאל ואלישבע‬
‫‪ 818‬הרשנוב חיים ואסי‬
‫‪ 819‬הרשקוביץ צבי וציפי‬
‫‪ 820‬ואן לוין רחל‬
‫‪ 821‬ואן‪-‬לוין יהודית‬
‫‪ 822‬וגנר אברהם וביולה‬
‫‪ 823‬והב עדי והייזל‬
‫‪ 824‬וובר אלי ואלקה‬
‫‪ 825‬ווגליין יעקב ומליסה‬
‫‪ 826‬ווגליין שלום וזאנה‬
‫‪ 827‬ווהב אמנון וציפי‬
‫‪ 828‬ווטרמן יוסף ורנה‬
‫‪ 829‬ווייס אברהם וזהבה‬
‫‪ 830‬וויניארש חיה‬
‫‪ 831‬וויץ אברהם‬
‫‪ 832‬וולבה משה ועליזה‬
‫‪ 833‬וולברג שלמה והדס‬
‫‪ 834‬וולברומסקי רובי ולינדה‬
‫‪ 835‬וולהוז ארול ואילנה‬
‫‪ 836‬וולוובסקי ארי ומילה‬
‫‪ 837‬וולוריב ריטה‬
‫‪ 838‬ווליס אלון ושושנה‬
‫‪ 839‬וולס חיים ואפרת‬
‫‪ 840‬וולף אבי ומנוחה‬
‫‪ 841‬וולף ג'יפרי וטובי‬
‫‪ 842‬וולף יוני וצילה‬
‫‪ 843‬וולף נתן ורבקה‬
‫‪ 844‬וולקר יוסי ושפרה‬
‫‪ 845‬וולר איתמר ומעין‬
‫‪ 846‬ויגודה שמואל ולאה‬
‫‪ 847‬ויגנסברג אפרים ולינדה‬
‫‪ 848‬ויזל בינימין וגילה‬
‫‪ 849‬ויזל שמואל ושרה‬
‫‪ 851‬ויזמן ג'וש ופולה‬
‫‪ 852‬ויטקין זלמן וסטפני‬
‫‪ 853‬וייזל טובי‬
‫‪ 854‬וייזל אדיר ונחמה‬
‫‪ 855‬וייזר גיורא ואילנה‬
‫‪ 856‬וייזר ישראל ונעמי‬
‫‪ 857‬וייזר ראובן ונחמה‬
‫‪ 858‬ויינברג שושנה‬
‫‪ 859‬ויינשטיין אברהם ואסתר‬
‫‪ 860‬ויינשטיין אנדי ולאה‬
‫‪7‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 861‬וייס איתן וזיוה‬
‫‪ 862‬וייס דני וורד‬
‫‪ 863‬וייסמן מלכה‬
‫‪ 864‬וילוז'ני איתן ומורית‬
‫‪ 865‬וילנסקי אופיר ואיילת‬
‫‪ 866‬וילנר דוד ודפנה‬
‫‪ 867‬וילק מרדכי ורחל‬
‫‪ 868‬וינברג גרשון ואורית‬
‫‪ 869‬וינברג דביר וזהבה‬
‫‪ 870‬וינברג שמעון ורבקה‬
‫‪ 871‬וינגרטן רינה‬
‫‪ 872‬וינר שלמה ובנטה (מרים)‬
‫‪ 873‬וינשטיין דב ורות‬
‫‪ 874‬וינשטיין דב ושרה‬
‫‪ 875‬וינשלבום לוי ופנינה‬
‫‪ 876‬ויס ישראל וסוזן‬
‫‪ 877‬ויסברג לרי וסוזן‬
‫‪ 878‬ויסר יוחנן וחוה‬
‫‪ 879‬ויצמן מאיר וקמי‬
‫‪ 880‬וכטל טרפר שמחה ושרה‬
‫‪ 881‬ולטמן משה ושושי‬
‫‪ 882‬ונגרובר דב ומרים‬
‫‪ 883‬וסרטיל אריאל וחגית‬
‫‪ 884‬וסרמן הלל וג'ודי‬
‫‪ 885‬וסרמן שמואל וליסה‬
‫‪ 886‬וסרצוג נעמן ודורית‬
‫‪ 887‬ועקנין מיכאל וציפי‬
‫‪ 888‬וקסלר מישל‬
‫‪ 889‬וקסלר אהרן וענת‬
‫‪ 890‬וקסלר ישעיה ודינה רומר‬
‫‪ 891‬וקסמן בן ורחל‬
‫‪ 892‬וקסמן שלומי ויעל‬
‫‪ 893‬ורטהיימר מאיר ושרה‬
‫‪ 894‬ורנר דב ומריון‬
‫‪ 895‬ורקר חנן ודינה‬
‫‪ 896‬ורשנר מרגוט‬
‫‪ 897‬ורשנר דני ומיכל‬
‫‪ 898‬ורשנר יונתן ויפה‬
‫‪ 899‬זאב שלמה ונדיה‬
‫‪ 900‬זאל סטיבן וקיי‬
‫‪ 901‬זגדנסקי יונתן ושירה‬
‫‪ 902‬זהבי‪-‬אסא דניאל ואביבה‬
‫‪ 903‬זון שמואל ושיינדי‬
‫‪ 904‬זוסמן יהודה ולואיזה‬
‫‪ 905‬זורוף אפרים ואלישבע‬
‫‪ 906‬זיבוטובסקי אילן וג'ני‬
‫‪ 907‬זיגלמן ריקי‬
‫‪ 908‬זידנפלד יהושע ורחל‬
‫‪ 910‬זיוון אביגיל‬
‫‪ 911‬זיוון שמואל ורויטל‬
‫‪ 912‬זילברברג אריה ואורית‬
‫‪ 913‬וייסמן לאה‬
‫‪ 915‬זימבליסט דוד וג'וליה‬
‫‪ 916‬זינגר ישי ורחל‬
‫‪ 917‬זית דוד וטרייסי תמר‬
‫‪ 918‬זלוט טוד ורשיא‬
‫‪ 919‬זלטה מוריס וקלאודיה‬
‫‪ 920‬זליגמן שמואל ורות‬
‫‪ 921‬זלמטי רות‬
‫‪ 922‬זלצמן שמשון וחווה‬
‫‪ 923‬זלקין אביטוב וציפי‬
‫‪ 924‬זלקין מוטי ודבורה‬
‫‪ 925‬זלר חנה שרה‬
‫‪ 926‬זמורה אייל וצופית‬
‫‪ 927‬זמורה נפתלי ופרידה‬
‫‪ 928‬זמיר אלדד וקרן‬
‫‪ 929‬זמרן אוהד ואורלי‬
‫‪ 930‬זנדר ג'ו‬
‫‪ 931‬זנו מיכאל ואורה‬
‫‪ 932‬זקבך יוסף ופרן‬
‫‪ 933‬זקבך משה ורותי‬
‫‪ 934‬זר רפי ואירית‬
‫‪ 935‬זרביב (בן ארוש) מיכאל אסתר‬
‫‪ 936‬חבושה עודד ורונית‬
‫‪ 937‬חבצלת משה וטליה‬
‫‪ 938‬חבר יגאל ואסתר‬
‫‪ 939‬חבשוש ברכה‬
‫‪ 940‬חבשוש הלל וענת‬
‫‪ 941‬חגי עמית‬
‫‪ 942‬חדד אילן ואיילת‬
‫‪ 943‬חדידה אבי ורעות‬
‫‪ 944‬חוג'ה סער ודברה‬
‫‪ 945‬חוריץ בריאן ונועה‬
‫‪ 946‬חזקיאל ז'ק וחנה‬
‫‪ 947‬חטאבי חננאל וימית‬
‫‪ 948‬חיון אבי וענת‬
‫‪ 949‬חכם נח ונועה‬
‫‪ 950‬חכם עמוס‬
‫‪ 951‬חלילי אופיר ודקלה‬
‫‪ 952‬חלמיש אריק ויעל‬
‫‪ 953‬חסיד מנשה ומרים‬
‫‪ 954‬חסן בן ושרונה‬
‫‪ 955‬חפץ דניאל מיכל (מישל)‬
‫‪ 956‬חרץ נעם וחוה‬
‫‪ 957‬חשאי אסף ומירב‬
‫‪ 958‬טאוב חנוך‬
‫‪ 959‬טאוב יצחק וכלנית‬
‫‪ 960‬טבקמן אפרים וסיגל‬
‫‪ 961‬טברסקי אברהם‪-‬יהושע וגייל‬
‫‪ 962‬טואטי אברהם ואריאל‬
‫‪ 963‬טובין אהרון וטל‬
‫‪ 964‬טובין מיכאל ודבורה‬
‫‪ 965‬טוהר עמוס ורחל‬
‫‪ 966‬טוויטו גדעון ואביגיל‬
‫‪ 967‬טוויטו מבורך ומרטין‬
‫‪ 968‬טויטו מרק ויעל‬
‫‪8‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 969‬טויטש יצחק ודניאלה‬
‫‪ 970‬טויל נתנאל ודקלה‬
‫‪ 971‬טוכמן אבי וסילביה‬
‫‪ 972‬טולדנו אהרון וזהבה‬
‫‪ 973‬טולדנו יונתן אנאל ושיראל‬
‫‪ 974‬טולנקוב מכאל רימה‬
‫‪ 975‬טומשוף אבנר וגיטה‬
‫‪ 976‬טורטן יעקב ובתיה‬
‫‪ 977‬טורפז מיכל‬
‫‪ 978‬טור‪-‬פז אלי מטיה‬
‫‪ 979‬טורשוול אהרון ומרסי‬
‫‪ 980‬טחובר יואל ואיילת‬
‫‪ 981‬טי בנצי ויונינה‬
‫‪ 982‬טי חגי וקרן‬
‫‪ 983‬טיטון יצחק ובטי‬
‫‪ 984‬טייטלבוים ארי וזהבה‬
‫‪ 985‬טילמן יוני ודבי‬
‫‪ 986‬טל משה וחני‬
‫‪ 987‬טל משה ונעמה‬
‫‪ 988‬טלר אבישי ונעמי‬
‫‪ 989‬טמפלמן משה וכנרת‬
‫‪ 990‬טננבאום ג'רי ושלי‬
‫‪ 991‬טננבאום הרווי (חיים) ושרי (רבקה)‬
‫‪ 992‬טננבאום שלדון וסילביה‬
‫‪ 993‬טסמה מיכל‬
‫‪ 994‬טרבלסי אסף והילה‬
‫‪ 995‬טרנר ג'ודי‬
‫‪ 996‬טרנר אבי וחנה‬
‫‪ 997‬טרנר יוסי וציפי‬
‫‪ 998‬יבלוביץ עמיחי ואפרת‬
‫‪ 999‬יבלוצ'יניק בצלאל והדסה‬
‫‪ 1000‬יגודה יואל‬
‫‪ 1001‬יגודייב אלה‬
‫‪ 1002‬יגודייב אליהו‬
‫‪ 1003‬יגודייב אריק ונלה‬
‫‪ 1004‬יגודייב שמואל ואודליה‬
‫‪ 1005‬ידידיהו (קלויזנר) הרב יוסף‬
‫‪ 1006‬ידין אפרים ושושנה‬
‫‪ 1007‬יהודה יוענה‬
‫‪ 1008‬יהושע מנחם ומלי‬
‫‪ 1009‬יהלום שחר ובתאל‬
‫‪ 1010‬יובל אריה ויעל‬
‫‪ 1012‬יודרן יונתן ודינה‬
‫‪ 1013‬יומטוב איל‬
‫‪ 1014‬יומטוב מנוחה ונושי‬
‫‪ 1016‬יוסוביץ אהרון ושרה‬
‫‪ 1017‬יוסלוביץ דב ושושנה‬
‫‪ 1018‬יחיא ‪ -‬גול ציפי‬
‫‪ 1019‬יחיאלי נתנאל ואורית‬
‫‪ 1020‬ימיני גיל ונועה‬
‫‪ 1021‬ינאי אורה‬
‫‪ 1022‬ינאי איציק ויעל (פוקסמן)‬
‫‪ 1023‬ינוקא יצחק ושרה‬
‫‪ 1024‬יניגר אליהו ובתיה‬
‫‪ 1025‬יעקב רוני וחן‬
‫‪ 1026‬יעקבי אלעד ונעמה‬
‫‪ 1027‬יעקובוביץ אברהם ואורלי‬
‫‪ 1028‬יעקובוביץ עזריאל ודגנית‬
‫‪ 1029‬יפה‪-‬נוף ברוך וגילה‬
‫‪ 1030‬יפרח יוני ונורית‬
‫‪ 1031‬יפרח שלום ויהודית‬
‫‪ 1032‬יצחק יהודה ורונית‬
‫‪ 1033‬יצחקוב אלכס ואיבה‬
‫‪ 1034‬יצחקי אריה ודתיה‬
‫‪ 1035‬יקיר אבי ונעמי‬
‫‪ 1036‬יקיר אביעד ומירב‬
‫‪ 1037‬ירוחם דינה‬
‫‪ 1038‬ירוחם קובי ומירי‬
‫‪ 1039‬ירון בן‪-‬עציון ושרה‬
‫‪ 1040‬ירון מנחם ונירה‬
‫‪ 1041‬ירון נתן ועמליה‬
‫‪ 1042‬ירון ראובן והדסה‬
‫‪ 1043‬ירושלמי מיכה ושיינה‬
‫‪ 1044‬ירקון אביב ושרה‬
‫‪ 1045‬ישורון אבנר ונעמי‬
‫‪ 1046‬ישראל אילן וטל‬
‫‪ 1047‬ישראלי דוד ונחמה‬
‫‪ 1048‬ישראלי יואל ושרה‬
‫‪ 1049‬יששכר פנחס וקלודט‬
‫‪ 1050‬יששכר שם טוב ושולה‬
‫‪ 1051‬כאן אריה ואירנה‬
‫‪ 1052‬כדורי אפרים וחסידה‬
‫‪ 1053‬כהאן מרק והלן‬
‫‪ 1054‬כהן יוהנה‬
‫‪ 1055‬כהן יעל‬
‫‪ 1056‬כהן איילת‬
‫‪ 1057‬כהן פאני‬
‫‪ 1058‬כהן רמונה‬
‫‪ 1059‬כהן ברברה‬
‫‪ 1060‬כהן טובה‬
‫‪ 1061‬כהן ג'ואנה‬
‫‪ 1062‬כהן רות‬
‫‪ 1063‬כהן אבי ואילנה‬
‫‪ 1064‬כהן אביעזר ואורנה‬
‫‪ 1065‬כהן אביתר ואבישג‬
‫‪ 1066‬כהן אברהם ואסתר‬
‫‪ 1067‬כהן אברהם ושרית‬
‫‪ 1068‬כהן אלי וטלי‬
‫‪ 1069‬כהן אליהו ואסנת‬
‫‪ 1070‬כהן אלעזר ונטלי‬
‫‪ 1071‬כהן אמנון ודליה‬
‫‪ 1072‬כהן אמנון ורבקה‬
‫‪ 1073‬כהן אסף ודפנה‬
‫‪ 1074‬כהן אריאל ורונית‬
‫‪ 1075‬כהן בעז ואודיה‬
‫‪ 1076‬כהן בעז ושלומית‬
‫‪9‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 1077‬כהן דוד ורות‬
‫‪ 1078‬כהן דוד ונורית‬
‫‪ 1079‬כהן דוד ודבורה‬
‫‪ 1080‬כהן דוד ומיכל‬
‫‪ 1081‬כהן דוד וטניה‬
‫‪ 1082‬כהן דוד ומרים‬
‫‪ 1083‬כהן דוד ויעל‬
‫‪ 1084‬כהן דוד ועינת‬
‫‪ 1085‬כהן דוד וויקי‬
‫‪ 1086‬כהן דוד וחנה‬
‫‪ 1087‬כהן דוד אברהם ומרים‬
‫‪ 1088‬כהן דורון ורעות‬
‫‪ 1089‬כהן דניאל ופנינה‬
‫‪ 1090‬כהן הלל וג'ניפר‬
‫‪ 1091‬כהן חיים ורחל‬
‫‪ 1092‬כהן יאיר ויהודית‬
‫‪ 1093‬כהן יהודה ותמי‬
‫‪ 1094‬כהן יהונתן ואביבה‬
‫‪ 1095‬כהן יובל ומיטביה‬
‫‪ 1096‬כהן יוסי וגלית‬
‫‪ 1097‬כהן יצחק ורחל‬
‫‪ 1098‬כהן יצחק ועידית‬
‫‪ 1099‬כהן ישראל ואלגרה‬
‫‪ 1100‬כהן ישראל וחנה‬
‫‪ 1101‬כהן מאיר ואליס‬
‫‪ 1102‬כהן מורדי וסוזי‬
‫‪ 1103‬כהן מיכאל ולורן‬
‫‪ 1104‬כהן מלכיאל ושיפי‬
‫‪ 1105‬כהן משה ושלי‬
‫‪ 1106‬כהן ניצן ובת‪-‬אל‬
‫‪ 1107‬כהן עובד ואפרת‬
‫‪ 1108‬כהן עמיר ואיילה‬
‫‪ 1109‬כהן ציון ודליה‬
‫‪ 1110‬כהן קוין והת'ר‬
‫‪ 1111‬כהן ראובן ושרה‬
‫‪ 1112‬כהן ראל ושירה‬
‫‪ 1113‬כהן ריימונד ועטרה‬
‫‪ 1114‬כהן שאול ורינה‬
‫‪ 1115‬כהן שלמה ונורית‬
‫‪ 1117‬כהן שמואל ובת‪-‬ציון‬
‫‪ 1118‬כהן שמעון וסיגל‬
‫‪ 1119‬כהני שרה‬
‫‪ 1120‬כוכבא שלמה ולילי‬
‫‪ 1121‬כוכבי אברהם ואפרת‬
‫‪ 1122‬כלב אילנה‬
‫‪ 1123‬כנפו תמר‬
‫‪ 1124‬כספי עדיאל ויהודית‬
‫‪ 1125‬כץ דוד וגודי‬
‫‪ 1126‬כץ יוסי ורותי‬
‫‪ 1127‬כץ יוסף ושרון‬
‫‪ 1128‬כץ יניב ויעל‬
‫‪ 1129‬כץ ישראל ושרון‬
‫‪ 1130‬כץ מאיר ובטי‬
‫‪ 1131‬כץ מיכה ונאווה‬
‫‪ 1132‬כץ מנחם ומלכה‬
‫‪ 1133‬כץ עמי ורבקה‬
‫‪ 1134‬כץ רון וסוזן (חנה)‬
‫‪ 1135‬כץ רונן ותמר‬
‫‪ 1136‬כץ (קאץ) לאונרד ואילנה‬
‫‪ 1137‬כרם אורי ומרים‬
‫‪ 1138‬כרמון לביא ורויטל‬
‫‪ 1139‬כרמונה חיים וענת‬
‫‪ 1140‬כרמי רועי ובתיה‬
‫‪ 1142‬כרמלי צבי ותמי‬
‫‪ 1143‬לאודרדייל סטיב וסניה‬
‫‪ 1145‬לב עמיחי ופרחית‬
‫‪ 1146‬לב שמעון ונועה‬
‫‪ 1147‬לבוב מרק ומרגריטה‬
‫‪ 1148‬לביא ז'אק וסילבי‬
‫‪ 1149‬לביא עמי וגניה‬
‫‪ 1150‬לבינסון יחיאל‬
‫‪ 1151‬לבמור דוד ורחל‬
‫‪ 1152‬לבנברג מאיר וחיה‬
‫‪ 1153‬לבנון יצחק‬
‫‪ 1154‬לבנטר מרדכי ומרים‬
‫‪ 1155‬לבנס סם וגבי‬
‫‪ 1156‬לדרמן רוברט ודינה‬
‫‪ 1157‬להונגדים שמואל וסיון‬
‫‪ 1158‬לואיס דויד ודורית‬
‫‪ 1159‬לובוצקי אלכס וירדנה‬
‫‪ 1160‬לוביץ דן ואנדי‬
‫‪ 1161‬לובלסקי צבי ושולמית‬
‫‪ 1162‬לודרדייל רוברט ולינדה‬
‫‪ 1163‬לוונשטיין מאיר וחיה‬
‫‪ 1164‬לוי טל‬
‫‪ 1165‬לוי אלגרה‬
‫‪ 1166‬לוי חוה‬
‫‪ 1167‬לוי איציק וריקי‬
‫‪ 1168‬לוי אלי וג'קי‬
‫‪ 1169‬לוי גליה ומשפחת קובלנץ‬
‫‪ 1171‬לוי חיים ומרים‬
‫‪ 1172‬לוי יהודה וג'ולי (סלסני)‬
‫‪ 1173‬לוי יוסף והודיה‬
‫‪ 1174‬לוי יצחק ושרה‬
‫‪ 1175‬לוי ליאור ואביגיל‬
‫‪ 1176‬לוי לרי וגילה‬
‫‪ 1177‬לוי מיכאל וסינדי‬
‫‪ 1178‬לוי מנחם ומינה‬
‫‪ 1179‬לוי נועם ורויטל‬
‫‪ 1180‬לוי ניסים זוהרה‬
‫‪ 1181‬לוי צפריר ומור‬
‫‪ 1182‬לוי שלמה והדסה‬
‫‪ 1183‬לויט סטיבן ונעמית‬
‫‪ 1184‬לוין נעמי‬
‫‪ 1185‬לוין אברהם ואניטה‬
‫‪ 1186‬לוין אדוארד ומיכל‬
‫‪10‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 1187‬לוין אליעזר ואלה‬
‫‪ 1188‬לוין בריאן וג'יודי‬
‫‪ 1189‬לוין ראובן ומרגריטה‬
‫‪ 1190‬לוינסקי שמעון ויעל‬
‫‪ 1191‬לוינשטיין עופר ושרון‬
‫‪ 1192‬לוי‪-‬סטיבנסון אנדי ורובין‬
‫‪ 1193‬לויץ עמיחי ויפה‬
‫‪ 1194‬לומקין יעקב ומטי‬
‫‪ 1195‬לומקין ראובן ומינה‬
‫‪ 1196‬לונגבאום מייק ומרסי‬
‫‪ 1197‬לוק אבי ופרח‬
‫‪ 1198‬לוק ג'רי ומרים‬
‫‪ 1199‬לוריא ברכיהו ורותי‬
‫‪ 1200‬לזיר חיים (סידי) וליאורה‬
‫‪ 1201‬לזר שלמה וזהבית‬
‫‪ 1202‬ליאור שי ורחל‬
‫‪ 1203‬ליב ג'ייסון וחנה‬
‫‪ 1204‬ליבוביץ טובה‬
‫‪ 1205‬ליבוביץ יואל ושרה‬
‫‪ 1206‬ליבוביץ שמעון וסוזן‬
‫‪ 1207‬ליברמן מתן ואביבה‬
‫‪ 1208‬ליברמן שאול וג'ודי‬
‫‪ 1209‬ליברנט אהרן וג'ואן‬
‫‪ 1210‬ליווראנט אלכס ומרלין‬
‫‪ 1211‬לייבה ישראל ואלגרה‬
‫‪ 1212‬לייבקוביץ צבי ושפרה‬
‫‪ 1213‬לייטר שמעון ויהודית‬
‫‪ 1214‬לייכטר יותם‬
‫‪ 1215‬לייכר דוד וחנה‬
‫‪ 1216‬לין ברי ורחל‬
‫‪ 1217‬ליס דוד ויוכבד‬
‫‪ 1218‬ליסקר רפי ושושי‬
‫‪ 1219‬ליפשיץ אלחנן ורחל‬
‫‪ 1220‬ליפשיץ יונתן ויעל‬
‫‪ 1221‬ליפשיץ יונתן וג'ודי‬
‫‪ 1222‬ליפשיץ מרדכי ואביטל‬
‫‪ 1223‬ליפשיץ צבי עירית‬
‫‪ 1224‬לכיש מיכה וענת‬
‫‪ 1225‬ללוש חגי ורחל‬
‫‪ 1226‬לם גד‬
‫‪ 1227‬לם טומי ואסתר‬
‫‪ 1228‬למברגר יונתן ולוריין‬
‫‪ 1229‬לנג בוב וברברה‬
‫‪ 1230‬לנדאו אילסה‬
‫‪ 1231‬לנדאו דוד ושרה‬
‫‪ 1232‬לנדאו דן ועדינה‬
‫‪ 1233‬לנדאו יצחק וברכה‬
‫‪ 1234‬לנדאו עמי ושרית‬
‫‪ 1235‬לנדאו שמואל ויסכה‬
‫‪ 1236‬לנדמן דניאל ושרה‬
‫‪ 1237‬לנין אהרון ובתיה‬
‫‪ 1238‬לפידות דן ומירה‬
‫‪ 1239‬לפידות וילי והני‬
‫‪ 1240‬לפידות יחזקאל וחנה‬
‫‪ 1241‬לפידות משה והדסה‬
‫‪ 1242‬לרמן מרק ודינה‬
‫‪ 1243‬לרמן משה‬
‫‪ 1244‬לרנר תקוה‬
‫‪ 1245‬לרנר בנימין ויוכבד‬
‫‪ 1246‬לרנר נעם ואביבה‬
‫‪ 1247‬לשם צבי וג'יולי‬
‫‪ 1248‬מאור צבי ושנה‬
‫‪ 1249‬מאי דאוגלס ואסתר‬
‫‪ 1250‬מאיר אורה‬
‫‪ 1251‬מאיר אשר ועטרה‬
‫‪ 1252‬מאיר גדי ומרים‬
‫‪ 1253‬מאיר צביקה ואיילה‬
‫‪ 1254‬מאיר רפאל ומרים‬
‫‪ 1255‬מאירי בנימין ואסתר‬
‫‪ 1256‬מאירסון רוני ואילנה‬
‫‪ 1257‬מאסון אליהו ודבורה‬
‫‪ 1258‬מארק ג'פרי ועדינה‬
‫‪ 1259‬מאש ג'וש ויעל‬
‫‪ 1260‬מבורך אביגדור ושירלי‬
‫‪ 1261‬מבורך ישי ואוריה‬
‫‪ 1262‬מגל אפרים וכנרת‬
‫‪ 1263‬מגל משה ודקלה‬
‫‪ 1264‬מגנהיים אברהם ויהודית‬
‫‪ 1265‬מגר נתן ותמי‬
‫‪ 1266‬מהודר יצחק ושרית‬
‫‪ 1267‬מוגרבי שי ומירב‬
‫‪ 1268‬מוזס אליצור ודפנה‬
‫‪ 1269‬מוזס נפתלי ולאה‬
‫‪ 1270‬מוזס שלמה ונעמי‬
‫‪ 1271‬מויאל פרי והדס‬
‫‪ 1272‬מולוב ירון ושפרה‬
‫‪ 1273‬מולר תמר‬
‫‪ 1274‬מולר משה‬
‫‪ 1275‬מוניקנדם מנחם וגילה‬
‫‪ 1276‬מונרין ננסי‬
‫‪ 1277‬מוסאי משה ומרים‬
‫‪ 1278‬מוסקוביץ אבי והלן‬
‫‪ 1279‬מוסקוביץ הלל ואביגיל‬
‫‪ 1280‬מוסקוביץ‪-‬כהן שלמה ואסתר‬
‫‪ 1281‬מועלם דוד ומאיה‬
‫‪ 1282‬מור נחמיה ודבורה‬
‫‪ 1283‬מור רוני וטל‬
‫‪ 1284‬מוריה דוד ורבקה‬
‫‪ 1285‬מורין ננסי‬
‫‪ 1286‬מוריס הילרי‬
‫‪ 1287‬מוריס חנן ושושי‬
‫‪ 1288‬מוריס מתתיהו וציפורה‬
‫‪ 1289‬מושיץ יונתן‬
‫‪ 1290‬מזור ויטלי‬
‫‪ 1291‬מזר מאיר ואביבה‬
‫‪ 1292‬מזרחי אליהו וגליה‬
‫‪11‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 1293‬מזרחי חיים ורבקה‬
‫‪ 1294‬מזרחי חיים וגילה‬
‫‪ 1295‬מזרחי יוני ודניאל‬
‫‪ 1296‬מזרחי שולמית‬
‫‪ 1297‬מטה מישל ואיזבל‬
‫‪ 1298‬מטיאש איתמר ומיטל‬
‫‪ 1299‬מטר דוד ונדיה‬
‫‪ 1300‬מטר יעקב‬
‫‪ 1301‬מיזלס סטפן ושרון‬
‫‪ 1302‬מייזלס צבי ואתי‬
‫‪ 1303‬מילוא אוריאל ושירה (לוין)‬
‫‪ 1304‬מיליקובסקי חיים ואלה‬
‫‪ 1305‬מימון עמנואל ומאירה‬
‫‪ 1306‬מינץ מטיו‬
‫‪ 1307‬מינצר דניאל ומיכל‬
‫‪ 1308‬מינקוף אלכס ורגינה‬
‫‪ 1309‬מירוויס יונתן ומיקי‬
‫‪ 1310‬מישל (סינגר) אורה‬
‫‪ 1311‬מלאכי רונן וצופיה‬
‫‪ 1312‬מלול ארז ועליזה‬
‫‪ 1313‬מלול מאיר ופלורי‬
‫‪ 1314‬מלכה אסתר‬
‫‪ 1315‬מלכה אשר ויעל‬
‫‪ 1316‬מלכי יוסי (ברונו) ודבורה‬
‫‪ 1317‬מלכיאור איתן ושירה‬
‫‪ 1318‬מלמד רוברט וליסה‬
‫‪ 1319‬מלר הדסה‬
‫‪ 1320‬מן מירנה‬
‫‪ 1321‬מן דוד ודינה‬
‫‪ 1322‬מנדלוביץ יאיר והילה‬
‫‪ 1323‬מנדלסון יצחק ורחל‬
‫‪ 1324‬מנזין בן עמי ורחל‬
‫‪ 1325‬מנחם אריה ושרון‬
‫‪ 1326‬מנטינבנד יהושע והדסה‬
‫‪ 1327‬מנסורוף מיכאל וראיה‬
‫‪ 1328‬מנצור חיים וטלי‬
‫‪ 1329‬מנצורה אבי‬
‫‪ 1330‬מסוארי מאיר ורעות‬
‫‪ 1331‬מסקלצ'י אורן ושולי‬
‫‪ 1332‬מסרי חיים ואסתר‬
‫‪ 1333‬מעוז יונינה‬
‫‪ 1334‬מעוז אבשלום ודקלה‬
‫‪ 1335‬מצגר יהודה וחנה‬
‫‪ 1336‬מרגוליס מרסל ואסתר‬
‫‪ 1337‬מרגליות משה ואסתי‬
‫‪ 1338‬מרגלית גדעון ויהודית‬
‫‪ 1339‬מרכוס איתמר ושלי‬
‫‪ 1340‬מרכוס ארתור והדסה‬
‫‪ 1341‬מרכוס ג'יי ולינדה‬
‫‪ 1342‬מרכוס יואב והילה‬
‫‪ 1343‬מרסיאנו מאיר ושולמית‬
‫‪ 1344‬מרסקי יונתן והדר‬
‫‪ 1345‬מרק דוד ורוזלי‬
‫‪ 1346‬מרק צבי ורות‬
‫‪ 1347‬מרקוביץ ברוס ודבי‬
‫‪ 1348‬מרקוביץ‪-‬גליק גיא וציפורית‬
‫‪ 1349‬מרקוס דוד ומרסי‬
‫‪ 1350‬מררו דוד ושלומית‬
‫‪ 1351‬מררי ישי ונורית‬
‫‪ 1352‬מרשל ארי וענבר‬
‫‪ 1353‬משה ששון ואביבה‬
‫‪ 1354‬משניות אהרן וצביה‬
‫‪ 1355‬נאה בן ציון ואיטה‬
‫‪ 1356‬נאמן אריאל וחלי‬
‫‪ 1357‬נאמן צבי ורונית‬
‫‪ 1358‬נבון יהודה ושירה‬
‫‪ 1359‬נבון יצחק ופרחית‬
‫‪ 1360‬נבון מואיז ודינה‬
‫‪ 1361‬נבון עמנואל וסימה‬
‫‪ 1362‬נבט מיכאל ושמחה‬
‫‪ 1363‬נברוסקי מריה‬
‫‪ 1364‬נגדאי חנוך ורות‬
‫‪ 1365‬נדיבי רונית‬
‫‪ 1366‬נהלוני משה ואירית‬
‫‪ 1367‬נהרי יחיאל ואורה‬
‫‪ 1368‬נובייסקי אינה‬
‫‪ 1369‬נוביק רפי וישרה‬
‫‪ 1370‬נווה יצחק ושלומית‬
‫‪ 1371‬נוטה אחיה ורחל‬
‫‪ 1372‬נוילנדר אברי ונאוה‬
‫‪ 1373‬נוימן יעקב וזלדה‬
‫‪ 1374‬נויפלד מאיר ורגינה‬
‫‪ 1375‬נויפלד שלמי ושלומית‬
‫‪ 1376‬נוסן אבי ואביגיל‬
‫‪ 1377‬נורי שפרה‬
‫‪ 1378‬נוריאל חנה‬
‫‪ 1379‬נורקין ג'יפרי ואילנה‬
‫‪ 1380‬נחשון גרשון ורות‬
‫‪ 1381‬נחשון יואל וישראלה‬
‫‪ 1382‬נחשון מתי ושרית‬
‫‪ 1383‬נחשון ניסן ושרה‬
‫‪ 1384‬נטר אורי ויעל‬
‫‪ 1385‬ניבורג ישראל וגילה‬
‫‪ 1386‬ניגרי אליהו ובתשבע‬
‫‪ 1387‬נידל דני ואתי‬
‫‪ 1388‬ניומן זלדה‬
‫‪ 1389‬ניומן נחום ויהודית‬
‫‪ 1390‬ניוסטטר אנדי‬
‫‪ 1391‬ניימן אהרון וטובה‬
‫‪ 1392‬ניסים אורן ואילת‬
‫‪ 1393‬ניסניאן אייל ועפרה‬
‫‪ 1394‬ניר קובי ואילנה (רווה)‬
‫‪ 1395‬נמיקה מוריס ויוליה‬
‫‪ 1396‬נעמן משה ולילך‬
‫‪ 1397‬נצר יעקב ומיכל‬
‫‪ 1398‬נראל יונתן ושינה‬
‫‪12‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 1399‬נשר שושנה‬
‫‪ 1400‬נשר גיא ומרים‬
‫‪ 1401‬נשר צבי ובני (כהן)‬
‫‪ 1402‬סאס דניאל ואמה‬
‫‪ 1403‬סאק ג'וני ודליה‬
‫‪ 1404‬סאקס אבי ושאוון‬
‫‪ 1405‬סאקס גייל וג'ין‬
‫‪ 1406‬סאקס ג'ף ואילנה‬
‫‪ 1407‬סביר אריה וטלי‬
‫‪ 1408‬סביר מרדכי ומרים‬
‫‪ 1409‬סגל יונתן ג'ניפר (מאיר)‬
‫‪ 1410‬סדן רמי ויונית‬
‫‪ 1411‬סובר חיים ורחל‬
‫‪ 1412‬סודרי משה ומונה‬
‫‪ 1413‬סויסה רפאל וליאת אלפר‬
‫‪ 1414‬סולומון נתן ונעמי‬
‫‪ 1415‬סולסקי זלדה‬
‫‪ 1416‬סולסקי אברהם וגלנדה‬
‫‪ 1417‬סונדהלם מיכאל ושלומית‬
‫‪ 1418‬סונשיין מיכאל ואריאלה‬
‫‪ 1419‬סופר אלי וג'ודי‬
‫‪ 1420‬סוקולוב יצחק ורות‬
‫‪ 1421‬סוקל אביואל ופרחית‬
‫‪ 1422‬סוקל שלמה ומורי‬
‫‪ 1423‬סטאון אלי ובוני (בליצר)‬
‫‪ 1424‬סטולמן אביעד ואלישבע‬
‫‪ 1425‬סטוקמן יעקב ואילנה‬
‫‪ 1426‬סטילמן ג'יי וחנה‬
‫‪ 1427‬סטקל דוד והריאט‬
‫‪ 1428‬סטרול מרק ויעל‬
‫‪ 1429‬סטרמן ברוך וג'יודי‬
‫‪ 1430‬סיאני שמעון ומרב‬
‫‪ 1431‬סיגל אריה ותמנה‬
‫‪ 1432‬סיגל יהודה דינה‬
‫‪ 1433‬סיגל נתן ולאה‬
‫‪ 1434‬סיגל רבקה‪,‬דינה ויהודה‬
‫‪ 1435‬סידיקמן יהודית‬
‫‪ 1436‬סיון אפרת‬
‫‪ 1437‬סיטרון יוסי וליאת‬
‫‪ 1438‬סיידל‪-‬קייסנג מייש ודניה‬
‫‪ 1439‬סיימון בנימין ומרים‬
‫‪ 1440‬סייף יונה ואניטה‬
‫‪ 1441‬סייר דניאלה‬
‫‪ 1442‬סילבצקי עקיבא ונועה‬
‫‪ 1443‬סילבר יוסי ולואיז‬
‫‪ 1444‬סילברמן דוד וחיה‬
‫‪ 1445‬סילמן יוני ודבי‬
‫‪ 1446‬סימונס דניאל ושושנה‬
‫‪ 1447‬סימקוס קני ואנדריה‬
‫‪ 1448‬סינגר גרשון וביילה‬
‫‪ 1449‬סינגר דוד ואילנה‬
‫‪ 1450‬סינגר יהודה וקרן‬
‫‪ 1451‬סינוויס גד‬
‫‪ 1452‬סינקלר לאה‬
‫‪ 1453‬סיקסיק מישל ושושנה‬
‫‪ 1454‬סלובן סיני‬
‫‪ 1455‬סלווין אדל אסתר‬
‫‪ 1456‬סלומון אריה ואסתר‬
‫‪ 1457‬סלומון יוני ודינה‬
‫‪ 1458‬סלומון יצחק וורד‬
‫‪ 1459‬סלסקי רונן ודניאלה‬
‫‪ 1460‬סלע אסף וחגית‬
‫‪ 1461‬סלצר דניאל וריבי‬
‫‪ 1462‬סמואל גדי ותלי‬
‫‪ 1463‬סמואלס שלמה ואורית‬
‫‪ 1464‬סמט נועם ובת שבע‬
‫‪ 1465‬סמיט יאיר ואריאל‬
‫‪ 1466‬סמית ישראל וליבע (לורי)‬
‫‪ 1467‬סמסון אוריאל ורונית‬
‫‪ 1468‬סמסון דוד עדינה‬
‫‪ 1469‬סמסון טוביה (טובין) וקארין‬
‫‪ 1470‬סנדלר חיים ומישל‬
‫‪ 1471‬סנדר נועם ושרה‬
‫‪ 1472‬סעדון אלעד ודבורה‬
‫‪ 1473‬סעדון יגאל‬
‫‪ 1474‬ספיבק אלי וטובה‬
‫‪ 1475‬ספיבק ג'ק ולאה‬
‫‪ 1476‬ספירו מנדל וצביה‬
‫‪ 1477‬סקופסקי מיכאל ורחל‬
‫‪ 1478‬סקינר שלמה וליסה‬
‫‪ 1479‬סרמוניטה ידידיה וזהבה‬
‫‪ 1480‬סרמוניטה שלום ורויטל‬
‫‪ 1481‬סרן אשל‬
‫‪ 1482‬סרן בועז וטובה‬
‫‪ 1483‬סרן יהודה ורבקה‬
‫‪ 1484‬עבאדי אליהו ועינת‬
‫‪ 1485‬עבאדי משה וסמדר‬
‫‪ 1486‬עברון יצחק ודינה‬
‫‪ 1487‬עובדיה בן ציון ונועה‬
‫‪ 1488‬עוגן יאיר ורויטל‬
‫‪ 1489‬עוזיאל אלי וברכה‬
‫‪ 1490‬עוזרי בנימין ומלכה‬
‫‪ 1491‬עוזרי בעז ורוחמה‬
‫‪ 1492‬עוזרי ג'פרי ומישל‬
‫‪ 1493‬עופרי מרדכי וליאורה‬
‫‪ 1494‬עזיז רבקה‬
‫‪ 1495‬עזיז בנג'יי ופליסיטי‬
‫‪ 1496‬עזיזי שלמה ואיריס‬
‫‪ 1497‬עזריאל אורלי‬
‫‪ 1498‬עזריאל יעקב וחוה‬
‫‪ 1499‬עטאלי אוריאל ודבורה‬
‫‪ 1500‬עטיה אליהו וחנה מדלן‬
‫‪ 1501‬עידו גדעון וחנה‬
‫‪ 1502‬עירשי דוד ויעל‬
‫‪ 1503‬עלון ציון ורוזמרי‬
‫‪ 1504‬עמוס יהודה ושולה‬
‫‪13‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 1505‬עמוסי‪-‬גז אביחי ורונית‬
‫‪ 1506‬עמיאור חנוך ורות‬
‫‪ 1507‬עמיחי יחיאל ואדריאנה‬
‫‪ 1508‬עמיחי משה וזיוה‬
‫‪ 1509‬עמיר גדעון ורונית‬
‫‪ 1510‬עמירם אורי ומישל‬
‫‪ 1511‬עמישב יהושע ותמר‬
‫‪ 1512‬עמר אברהם ומרים‬
‫‪ 1513‬עמר ליונל וסופי‬
‫‪ 1514‬עמר משה‬
‫‪ 1515‬עמר שי ותמר‬
‫‪ 1516‬עמרני עוזי ורעות‬
‫‪ 1517‬עמרני תומר ונועה‬
‫‪ 1518‬עסיס מרדכי ונאווה‬
‫‪ 1519‬עסיס סטיבן (שלמה) ונעמי‬
‫‪ 1520‬עצמון דוד ואילה‬
‫‪ 1521‬ערמון הלל ונירה‬
‫‪ 1522‬עשהאל יאיר ואורנה‬
‫‪ 1523‬פדוור ישראל ומלי‬
‫‪ 1524‬פדר חיים וסוזי‬
‫‪ 1525‬פדר מנחם ואילנה‬
‫‪ 1526‬פוגודה מרדכי וגילה‬
‫‪ 1527‬פוגל אורי ושרית‬
‫‪ 1528‬פוגל מנחם ומישל‬
‫‪ 1529‬פוה אבי וגנסיה‬
‫‪ 1530‬פוזניקובסקי מיכאל ואלה‬
‫‪ 1531‬פוטרמן יעקב וניצה‬
‫‪ 1532‬פויר אריק ומוריה‬
‫‪ 1533‬פולד ארי ומרים‬
‫‪ 1534‬פולד ארי וטליה‬
‫‪ 1535‬פולק אלי ועינת‬
‫‪ 1536‬פולק משה ורחל‬
‫‪ 1537‬פומרנץ מיכאל ושירה‬
‫‪ 1538‬פומרנץ קני ואנני‬
‫‪ 1539‬פונד אריה ויוכבד‬
‫‪ 1540‬פוקס דוד ואביטל‬
‫‪ 1541‬פוקס יעקב וחוה‬
‫‪ 1542‬פוקסמן ברכה‬
‫‪ 1543‬פורמן אסתר‬
‫‪ 1544‬פורסט רוז‬
‫‪ 1545‬פורת הלל ועליזה‬
‫‪ 1546‬פורת יואב ואיריס‬
‫‪ 1547‬פורת ישראל ושושנה‬
‫‪ 1548‬פורת מיכאל ועידית‬
‫‪ 1549‬פושט ליז‬
‫‪ 1550‬פז דוד וג'ינט‬
‫‪ 1551‬פז יאיר ואילה‬
‫‪ 1552‬פז יגאלעם ונעמה‬
‫‪ 1553‬פח עזרא ורותי‬
‫‪ 1554‬פטר אריה והדס‬
‫‪ 1555‬פיבקו ישראל ואריאלה‬
‫‪ 1556‬פייג ליאונל וטניה‬
‫‪ 1557‬פייגין אביעד ודנה‬
‫‪ 1558‬פייגין אלימלך ואילת‬
‫‪ 1559‬פייגין חנני ושושנה‬
‫‪ 1560‬פייגליס סרחיו ומיכל‬
‫‪ 1561‬פיינגולד ברוך ואריאלה‬
‫‪ 1562‬פיינרמן מיכאל ולואיס‬
‫‪ 1563‬פייפר אבי ושרון‬
‫‪ 1564‬פייפר משה ואביבה‬
‫‪ 1565‬פייר משה ושרה‬
‫‪ 1566‬פילזר דוד ורוז (פק)‬
‫‪ 1567‬פיליפ קורט וסוזן‬
‫‪ 1568‬פין יהונתן ואילה‬
‫‪ 1569‬פינגלבלום רחל‬
‫‪ 1570‬פינגרהוט משה ואביטל‬
‫‪ 1571‬פינגרהוט שמשון ומיכל‬
‫‪ 1572‬פינק דוד‬
‫‪ 1573‬פינק דוד ושולה‬
‫‪ 1574‬פינק דוד ואיילת‬
‫‪ 1575‬פינקל אבי ודינה‬
‫‪ 1576‬פינקל דני ושרון‬
‫‪ 1577‬פיקהולץ יחיאל ודליה‬
‫‪ 1578‬פישברגר מיכאל ואילנה‬
‫‪ 1580‬פישמן יחיאל ויעל‬
‫‪ 1581‬פישמן מארק ושרה‬
‫‪ 1582‬פישמן סטוארט ורות‬
‫‪ 1583‬פישר אברהם‬
‫‪ 1584‬פישר ורן ונגה‬
‫‪ 1585‬פישר משה ופנינה‬
‫‪ 1586‬פישר צבי‬
‫‪ 1587‬פישרמן שייקה ומוריה‬
‫‪ 1588‬פלג קובי ומירי‬
‫‪ 1589‬פלג שמואל ואתי‬
‫‪ 1590‬פלד רבקה‬
‫‪ 1591‬פלדמן מיני‬
‫‪ 1592‬פלדמן יצחק ויעל‬
‫‪ 1593‬פלדשטיין יונתן ולורי‬
‫‪ 1594‬פלוס מרדכי ומירי‬
‫‪ 1595‬פלטו ג'קלין‬
‫‪ 1596‬פלטשר בועז ונדין‬
‫‪ 1597‬פלטשר צבי ואילנה‬
‫‪ 1598‬פליישמן אבישי ולאה‬
‫‪ 1599‬פליישמן בני ומיכל‬
‫‪ 1600‬פליישר יוסי ובתשבע‬
‫‪ 1601‬פלצקי דוד ומרים‬
‫‪ 1602‬פלצקי ערן ורות‬
‫‪ 1603‬פלק ידידיה ובתיה‬
‫‪ 1604‬פלשנר אדוארד ושרה‬
‫‪ 1605‬פנחסי גיל וחנה‬
‫‪ 1606‬פניני חגי וידידה‬
‫‪ 1607‬פנירי אבנר ורבקה‬
‫‪ 1608‬פנירי ניר ועינת‬
‫‪ 1609‬פנישל משה ודבי‬
‫‪ 1610‬פנר שלום ומרסלה‬
‫‪ 1611‬פסין יהושע וולרי‬
‫‪14‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 1612‬פקטר אביעד ותהילה‬
‫‪ 1613‬פקטר ערן ודינה‬
‫‪ 1614‬פקטר צבי ולינדה‬
‫‪ 1615‬פרבר אלעד וכרמית‬
‫‪ 1616‬פרדמן מכאל וליסה‬
‫‪ 1617‬פרדניק גוסטבו ורות‬
‫‪ 1618‬פרוינד אהרון ומרים‬
‫‪ 1619‬פרוינדברגר רפי ונעמי‬
‫‪ 1620‬פרוינדליך צבי ומירב‬
‫‪ 1621‬פרוינדליך שי ומיכל‬
‫‪ 1622‬פרוינדנברג זיגברט‬
‫‪ 1623‬פרוכטר לזר וזינה‬
‫‪ 1624‬פרומר‪-‬מגידיש מירי‬
‫‪ 1625‬פרזות שמי‬
‫‪ 1626‬פרי אשלי ואריאלה‬
‫‪ 1627‬פרי טוביה ומלכה‬
‫‪ 1628‬פריאל יוסף ואיה‬
‫‪ 1629‬פריאל מוטי ואביטל‬
‫‪ 1630‬פריד חיים וכנרת‬
‫‪ 1631‬פריד יוסף‬
‫‪ 1632‬פרידברג חיים ושושנה‬
‫‪ 1633‬פרידלנדר דידי ואסתי‬
‫‪ 1634‬פרידלנדר שמואל ודוריס‬
‫‪ 1635‬פרידמן אברהם וויטה‬
‫‪ 1636‬פרידמן אנדרו וגואן‬
‫‪ 1637‬פרידמן בנימין ודורית‬
‫‪ 1638‬פרידמן ברי וסוזן‬
‫‪ 1639‬פרידמן דב ואבי (אביגיל)‬
‫‪ 1640‬פרידמן דני ושרית‬
‫‪ 1641‬פרידמן חשי וסימה‬
‫‪ 1642‬פרידמן יצחק ואילנה‬
‫‪ 1643‬פרידמן לרי ורבקה‬
‫‪ 1644‬פרידמן מאיר ואיילין‬
‫‪ 1645‬פרידמן שי ודינה‬
‫‪ 1646‬פרידמן (וינקלר) אברהם ואנט‬
‫‪ 1647‬פריז נחמן ורחל‬
‫‪ 1648‬פריי בנימין וליסה‬
‫‪ 1649‬פרייטס טדי קונסאולה‬
‫‪ 1650‬פריימן שוקי ויהודית‬
‫‪ 1651‬פרימן הלל ותהילה‬
‫‪ 1652‬פרל ישראל ומרים‬
‫‪ 1653‬פרל קווין ודפנה‬
‫‪ 1654‬פרלמוטר גדי ועופרה‬
‫‪ 1655‬פרלמוטר יצחק ועפרה‬
‫‪ 1656‬פרלמן אורי וטלי‬
‫‪ 1658‬פרלמן מנחם ובתיה‬
‫‪ 1659‬פרנס שלום ואסתר‬
‫‪ 1661‬פרנקל שמעון וצפורה‬
‫‪ 1662‬פרסר בנצי וחדוה‬
‫‪ 1663‬פרץ טובה‬
‫‪ 1664‬פרץ יהושע ונגה‬
‫‪ 1665‬פרקוף ג'רי ושולי‬
‫‪ 1666‬פרקל אלי ויפה‬
‫‪ 1667‬פרקר תומר ושרה‬
‫‪ 1668‬פרקש אלי ורבקה‬
‫‪ 1669‬פרקש בארי ופנינה‬
‫‪ 1670‬פרקש ברוך וטלי‬
‫‪ 1671‬פרקש ג'ירי ומרלה‬
‫‪ 1673‬צארום ברק וקטיה‬
‫‪ 1674‬צביאל דוד ודברה‬
‫‪ 1675‬צדוק גולן ואושרית‬
‫‪ 1676‬צוויללענבערג דוד ודיאן‬
‫‪ 1677‬צוקר מרדכי ומוריאל‬
‫‪ 1678‬צור אביחי ונועה‬
‫‪ 1679‬צור יהודה ורחל‬
‫‪ 1680‬צחור דוד ומרים‬
‫‪ 1681‬צחור נדב וכרמית‬
‫‪ 1682‬צ'ימבליסטה אלי ועינב‬
‫‪ 1683‬צימרמן גיא ושרה‬
‫‪ 1684‬צימרמן דב וענת‬
‫‪ 1685‬צימרמן יעקב ואסתר‬
‫‪ 1686‬צימרמן נחום ורוזליה‬
‫‪ 1687‬צ'יסטרמן דניאל ולאה‬
‫‪ 1689‬צירינג ליאור ויעל‬
‫‪ 1690‬צירלין איגור ובסיה‬
‫‪ 1691‬צנוירט יוסף‬
‫‪ 1692‬צפור עמיחי‬
‫‪ 1693‬צרנובסקי מיכאל‬
‫‪ 1694‬קאהן דוד וניקולה גרין‬
‫‪ 1695‬קאהן יואב‬
‫‪ 1696‬קאופמן יאיר ורעות‬
‫‪ 1697‬קאופמן נדב‬
‫‪ 1698‬קאופמן רוברט וג'ייל‬
‫‪ 1699‬קאס דב‬
‫‪ 1700‬קאץ רון וחנה‬
‫‪ 1701‬קאץ שלום ישי וסמדר‬
‫‪ 1702‬קאשי אברהם ומזל‬
‫‪ 1703‬קדוש רפי אביטל‬
‫‪ 1704‬קהאן יואב‬
‫‪ 1705‬קובלנץ יעקב ושושנה‬
‫‪ 1706‬קובלסקי יוסף ורבקה‬
‫‪ 1707‬קוחר מנחם וג'יל (יפה)‬
‫‪ 1708‬קוטנר מיכאל ומרגרט‬
‫‪ 1709‬קוכמייסטר דוד ואירית‬
‫‪ 1710‬קול אלן ואלין‬
‫‪ 1711‬קולודני ג'רי וננסי‬
‫‪ 1712‬קולודני יעקב וחנה‬
‫‪ 1713‬קולודני שי וטלי‬
‫‪ 1714‬קולומבוס ישי והניה‬
‫‪ 1715‬קולט יואל וציפורה‬
‫‪ 1716‬קוליוק יוסי ורונית‬
‫‪ 1717‬קוליוק שאול‬
‫‪ 1718‬קולין שלום ורויטל‬
‫‪ 1719‬קוליק אדוארד ומריה‬
‫‪ 1720‬קוליק אלכסנדר ולרה‬
‫‪ 1721‬קולנברג רוחי‬
‫‪15‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 1722‬קולקר יוסף ומישל‬
‫‪ 1723‬קולקר ריצ'י וטרי‬
‫‪ 1724‬קומט אלן וציפורה‬
‫‪ 1725‬קונן קוין ואסתר‬
‫‪ 1726‬קוסטנקו אלכס וזורינה‬
‫‪ 1727‬קופיאצקי דוד וג'ינט‬
‫‪ 1728‬קופיאצקי מייקל ודפנה‬
‫‪ 1729‬קופיט אברהם ומיכל‬
‫‪ 1730‬קופל דוד ושירה‬
‫‪ 1731‬קופל משה וחנה‬
‫‪ 1732‬קופמן נעם וחיה‬
‫‪ 1733‬קופרמן משה ונורית‬
‫‪ 1734‬קור דניאל ומיכל‬
‫‪ 1735‬קורביין ריצ'ארד‬
‫‪ 1736‬קורטיק יואל ונעמה‬
‫‪ 1737‬קורלנד רוג'ר ואגנס‬
‫‪ 1738‬קורמן טניה‬
‫‪ 1739‬קורן דוד וטובי‬
‫‪ 1740‬קורן מנשה ונחמה‬
‫‪ 1741‬קורן שלמי ונילי‬
‫‪ 1742‬קורנפלד אריה ותמר‬
‫‪ 1743‬קידר גרשון ורחל‬
‫‪ 1745‬קייזר חואן דוד וג'ודי‬
‫‪ 1746‬קיין אדם ונשמה (רות‬
‫‪ 1747‬קיל דוד ונעמי‬
‫‪ 1748‬קינן דב ומזל‬
‫‪ 1749‬קירשנר סטיב ואימי‬
‫‪ 1750‬קלי יוסף ומירי‬
‫‪ 1751‬קליגמן דני ושלוה‬
‫‪ 1752‬קליימן אברהם ואילנה‬
‫‪ 1753‬קליימן מיטשל ולימור‬
‫‪ 1754‬קליין דורית‬
‫‪ 1756‬קליין בארי ואילנה‬
‫‪ 1757‬קליין דניס וגבריאלה‬
‫‪ 1758‬קליין יצחק ושושנה‬
‫‪ 1759‬קליין שלמה ורחל‬
‫‪ 1760‬קלכהיים שאול ודניאלה‬
‫‪ 1761‬קלמנוביץ חגי ויעל‬
‫‪ 1762‬קלסטר אריק וקרן‬
‫‪ 1763‬קלר אילן וצפורה‬
‫‪ 1764‬קמחי שלמה ורחל‬
‫‪ 1765‬קמינסקי רמי ותמי‬
‫‪ 1766‬קנטורוביץ משה ומלכה‬
‫‪ 1767‬קנפסקי גלוריה‬
‫‪ 1768‬קסטנבאום ליאון וויויאן‬
‫‪ 1769‬קסלמן משה ואבה‬
‫‪ 1770‬קסלר אפרים ורחל‬
‫‪ 1771‬קסלר יואל ודינה‬
‫‪ 1772‬קסנט ישראל וטובה‬
‫‪ 1773‬קפל בנימין‬
‫‪ 1774‬קץ יוסף (ג'ו) ושולמית (שירלי)‬
‫‪ 1775‬קצובר כפיר ואורית‬
‫‪ 1776‬קראוזה קרול ולידיה‬
‫‪ 1777‬קראוס פלורנס‬
‫‪ 1778‬קראוס אלירז‬
‫‪ 1779‬קראוס גבי וורדית‬
‫‪ 1780‬קראוס דני ותמר‬
‫‪ 1781‬קראוס דניאל ואפרת‬
‫‪ 1782‬קראוס יוסף ופזיה‬
‫‪ 1784‬קרומביין דוד ואיימי‬
‫‪ 1785‬קרון עדין וברכה‬
‫‪ 1786‬קרוננברג אלי ואילנה‬
‫‪ 1787‬קריינין אשר ומרים‬
‫‪ 1788‬קרל שמשון ולוריין‬
‫‪ 1789‬קרמר תני ויונינה‬
‫‪ 1790‬קרן שרה‬
‫‪ 1791‬קרן גבריאל וואילנית‬
‫‪ 1792‬קרן דני ויעל‬
‫‪ 1793‬קרני איתמר ומיכל‬
‫‪ 1794‬קרניאל נאוה‬
‫‪ 1795‬קרני‪-‬ראם ראובן והדסה‬
‫‪ 1796‬קרש שרה‬
‫‪ 1797‬ראם יונתן ורחל‬
‫‪ 1798‬רבהון משה ומיכל‬
‫‪ 1799‬רבי ברוך ותהילה‬
‫‪ 1800‬רבי מתי וגולדי‬
‫‪ 1801‬רבי צבי ואסנת‬
‫‪ 1802‬רביבי עודד וליסה‬
‫‪ 1803‬רביד צבי וצפורת‬
‫‪ 1804‬רבין יונה ויוכבד‬
‫‪ 1805‬רבינוביץ אסתר‬
‫‪ 1806‬רבינוביץ פנחס וברוריה‬
‫‪ 1807‬רגב תמר‬
‫‪ 1808‬רגב ג'ף‬
‫‪ 1810‬רובין חנוך וענת‬
‫‪ 1811‬רובין יהושע ואנט‬
‫‪ 1812‬רובין מוריס ותמר‬
‫‪ 1813‬רובין משה ורויטל‬
‫‪ 1814‬רובינגר רחביה ומיכל‬
‫‪ 1815‬רובינוף דוד ומיכל‬
‫‪ 1816‬רובינס מלכה‬
‫‪ 1817‬רובינשטיין אריאל ותרצה‬
‫‪ 1818‬רובינשטיין חנן ורחל‬
‫‪ 1819‬רובק אלברט ובת‪-‬שבע‬
‫‪ 1820‬רודן ג'וש ואורנה‬
‫‪ 1821‬רודרמן דוד ואריאלה‬
‫‪ 1822‬רוז שלמה וויקי‬
‫‪ 1823‬רוזובסקי אלה‬
‫‪ 1824‬רוזיצקי בועז וברכה‬
‫‪ 1825‬רוזן איתמר ושרה‬
‫‪ 1826‬רוזן אפרים נעמי‬
‫‪ 1827‬רוזן דוד ושושנה‬
‫‪ 1828‬רוזנבלו יצחק ואדי‬
‫‪ 1829‬רוזנבלום שימי ואסתר‬
‫‪ 1830‬רוזנבלט אלעד ואיזבלה‬
‫‪ 1831‬רוזנבלט יצחק ומלכה‬
‫‪16‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 1832‬רוזנבלט מיכאל וג'וי‬
‫‪ 1833‬רוזנברג אברהם ונורמה‬
‫‪ 1834‬רוזנברג אהרן וצילה‬
‫‪ 1835‬רוזנברג דני ושרית‬
‫‪ 1836‬רוזנברג משה ורוזלין‬
‫‪ 1837‬רוזנברג שרגא ותמר‬
‫‪ 1838‬רוזנברגר יצחק ומיכל‬
‫‪ 1839‬רוזנפלד ארווין ושלומית‬
‫‪ 1840‬רוזנפלד מיכאל וג'וי‬
‫‪ 1841‬רוזנפלד תום וסו‬
‫‪ 1842‬רוזנפלדר סימון ודיאנה‬
‫‪ 1843‬רוזנצוויג אוהד ויפעת‬
‫‪ 1844‬רוזנשטרק ראובן וג'יודי‬
‫‪ 1845‬רוטנברג דניאל ויפית‬
‫‪ 1846‬רוטקף זאב ושושנה‬
‫‪ 1847‬רוטר פיני וקלייר‬
‫‪ 1848‬רוטשטיין ניל ולין‬
‫‪ 1849‬רוטשילד מרגרט‬
‫‪ 1850‬רוטשילד משה ויונית‬
‫‪ 1851‬רויטרשטיין לב ורחל‬
‫‪ 1852‬רויטרשטיין מיכאל‬
‫‪ 1853‬רומנו אברהם וסיגלית‬
‫‪ 1854‬רומנו אליהו ועזיזה‬
‫‪ 1855‬רונד איתן ותמר‬
‫‪ 1856‬רוס דוד ושרה‬
‫‪ 1857‬רוסט אברהם ואורית‬
‫‪ 1858‬רוק ברוך וקרינה‬
‫‪ 1859‬רותם דוד ועדינה‬
‫‪ 1860‬רז מיכאל ודליה‬
‫‪ 1861‬רחמים ישראל ואירית‬
‫‪ 1862‬רחמים מנשה ואביגיל‬
‫‪ 1863‬ריבקין ארז ושמרית‬
‫‪ 1864‬רייזמן יוסף ואנה‬
‫‪ 1865‬רייזר דניאל ואביגיל‬
‫‪ 1866‬רייך יהושע ויפה‬
‫‪ 1867‬רייך מרדכי וסימה‬
‫‪ 1868‬רייכמן אברהם וליבי‬
‫‪ 1869‬רייכמן גלעד ונועה‬
‫‪ 1870‬רייכמן צבי‬
‫‪ 1871‬רייכנר חובב ואביה‬
‫‪ 1872‬רייכנר נפתלי וחגית‬
‫‪ 1873‬ריין גרגורי ולרה‬
‫‪ 1874‬ריין דניאל וטובה‬
‫‪ 1875‬ריינבך יעקב וברכה‬
‫‪ 1876‬ריינר לי‬
‫‪ 1877‬ריינר אברהם ודרור‪-‬לי‬
‫‪ 1878‬ריינר שמואל וגילת‬
‫‪ 1879‬רימר יעקב ושולי‬
‫‪ 1880‬ריסקין הלל ולימור‬
‫‪ 1881‬ריסקין הרב שלמה וויקי‬
‫‪ 1882‬ריסקין יוני ולימור‬
‫‪ 1884‬ריפס‪ 11‬יוסי ואורית‬
‫‪ 1885‬ריפקין לואי ואנדי‬
‫‪ 1886‬ריצ'יי דוד ונתנאלה‬
‫‪ 1887‬ריצ'לר שמריה ולייני‬
‫‪ 1888‬ריצ'מן אבא וליליאנה‬
‫‪ 1889‬ריצ'סון דביר וטניה‬
‫‪ 1890‬ריצרדסון וויל ותניה‬
‫‪ 1891‬ריקאורטה חפציבה‬
‫‪ 1892‬רכניץ יצחק ושרה‬
‫‪ 1893‬רפאלי אלעד ושירה‬
‫‪ 1894‬רפאפורט ג'רולד וענבר‬
‫‪ 1895‬רצרסדורפר דניאל וסינדי‬
‫‪ 1896‬רקנטי דוד‬
‫‪ 1897‬רקנטי יצחק ובת‪-‬שבע‬
‫‪ 1898‬רשף חיים ותמר‬
‫‪ 1899‬שאודר חנה‬
‫‪ 1900‬שבי ציון קולין וצביה‬
‫‪ 1901‬שבסון ג'ק ושירלי‬
‫‪ 1902‬שגב שלום ועדנה‬
‫‪ 1903‬שגיא דבי‬
‫‪ 1904‬שגיא רחל‬
‫‪ 1905‬שוגרמן ברוך ודינה‬
‫‪ 1907‬שוויגר יהודה ושרה‬
‫‪ 1908‬שוויגר מאיר ומלכה‬
‫‪ 1909‬שוועל דוב וננסי‬
‫‪ 1910‬שוורץ לאה‬
‫‪ 1911‬שוורץ רותי‬
‫‪ 1912‬שוורץ חנה‬
‫‪ 1913‬שוורץ אלן‬
‫‪ 1914‬שוורץ אנדי ורחל‬
‫‪ 1915‬שוורץ יוני ובשי‬
‫‪ 1916‬שוורץ רוני ויעל‬
‫‪ 1917‬שוורץ שמעון ורות‬
‫‪ 1918‬שוחט דוד ורודה‬
‫‪ 1919‬שולמן יעקב ושושנה‬
‫‪ 1920‬שולץ אליהו ושולמית‬
‫‪ 1921‬שומברג דוד ואסתר‬
‫‪ 1922‬שומן אלן וריסה‬
‫‪ 1923‬שון שושנה‬
‫‪ 1924‬שוסטק צבי ודורית‬
‫‪ 1926‬שורין מלכה‬
‫‪ 1927‬שורץ ברוך וסימה‬
‫‪ 1928‬שורץ ישראל ובת‪-‬שבע‬
‫‪ 1929‬שורק יונתן וסיגלית‬
‫‪ 1930‬שורש מאיר ויהודית‬
‫‪ 1931‬שושן דוד ואתי‬
‫‪ 1932‬שושן יורי ויוכבד‬
‫‪ 1933‬שושן פטריס ןאליזבט‬
‫‪ 1934‬שחורי נחום ויעל‬
‫‪ 1935‬שחם אסף ונעמה‬
‫‪ 1936‬שחק מנחם ורבקה‬
‫‪ 1937‬שטיין אלי ויעל‬
‫‪ 1938‬שטיין ג'רמי ומרסי‬
‫‪ 1939‬שטיין סטיבן וחנה‬
‫‪ 1940‬שטיין שלמה ועינת‬
‫‪17‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 1941‬שטיינברג מרק ודבי‬
‫‪ 1942‬שטיינברגר יצחק (בוב) ומרשה‬
‫‪ 1943‬שטינמץ שמחה ואסתי‬
‫‪ 1944‬שטראוס דוד ופיליס‬
‫‪ 1945‬שטרית נתי ובתיה‬
‫‪ 1946‬שטרן אברהם ותמר‬
‫‪ 1947‬שטרן רוי וגו'ידי‬
‫‪ 1948‬שטרן שמואל ותמר‬
‫‪ 1950‬שטרנברג עדינה‬
‫‪ 1951‬שיין ירון ויעל‬
‫‪ 1952‬שיינבך איציק וורד‬
‫‪ 1953‬שילה אהרן ופרחיה‬
‫‪ 1954‬שילה נפתלי ויהודית‬
‫‪ 1955‬שילוני דוד ועליזה‬
‫‪ 1956‬שינדמן פאול ורינה‬
‫‪ 1957‬שינדמן פאול ורינה‬
‫‪ 1958‬שיפמן זאב וסוכה‬
‫‪ 1959‬שיקמן גארי וקיקי‬
‫‪ 1960‬שירן (שני) אליהו וסימון‬
‫‪ 1961‬שכטר אבי ויעל‬
‫‪ 1962‬שכטר יוחאי ורוחמה‬
‫‪ 1963‬שלומוביץ בארט ומורן‬
‫‪ 1964‬שלום‪-‬וינטר דניאל ויעל‬
‫‪ 1965‬שלזינגר אביגדור ורבקה‬
‫‪ 1966‬שלזינגר ברי ושירה‬
‫‪ 1967‬שלזינגר טוביה ואסתר‬
‫‪ 1968‬שלזינגר יחיאל ושושי‬
‫‪ 1969‬שליט ארי ואירית‬
‫‪ 1970‬שליט לאון ישראל וחוה‬
‫‪ 1971‬שליסל צבי ויהודית‬
‫‪ 1972‬שלם הדסה‬
‫‪ 1973‬שלם אבי ויסמין‬
‫‪ 1974‬שלמה רפאל‬
‫‪ 1975‬שלקמן בן‪-‬ציון ואימי‬
‫‪ 1976‬שמואל אליהו וחנה‬
‫‪ 1977‬שמואל יובל וחגית‬
‫‪ 1978‬שמואלי אלי ואילנית‬
‫‪ 1979‬שמחה משה ותקוה‬
‫‪ 1980‬שמידט ארי ומיכאלה‬
‫‪ 1981‬שמל אבי ומלכי‬
‫‪ 1982‬שמל חיים וסימה‬
‫‪ 1983‬שמל שמואל וחנה‬
‫‪ 1984‬שמלצר טום וסו‬
‫‪ 1985‬שמעון אוהד ודורית‬
‫‪ 1986‬שמעון נפתלי וחיה‬
‫‪ 1987‬שמעוני תידהר ומלכיה‬
‫‪ 1988‬שמעיוביץ שמואל ונאוה‬
‫‪ 1989‬שמר נתי וגילת‬
‫‪ 1990‬שנהל יצחק‬
‫‪ 1991‬שני אברהם ודבורה‬
‫‪ 1992‬שניר גבי וציפורה‬
‫‪ 1993‬שער שמואל והני‬
‫‪ 1994‬שפיגלמן מאיר ורבקה‬
‫‪ 1995‬שפיץ יאיר וניצה‬
‫‪ 1996‬שפיץ מנחם ויהודית‬
‫‪ 1997‬שפיצר מיכל (מרדית)‬
‫‪ 1998‬שפיר נחום ואילה‬
‫‪ 1999‬שפירה חיים ואסתי‬
‫‪ 2000‬שפירו דוד ואילנה‬
‫‪ 2001‬שפירו ז'נייה ויעלה‬
‫‪ 2002‬שפלר דובי וברכה‬
‫‪ 2003‬שפרבר מיכאל וטלי‬
‫‪ 2004‬שפרון אלי ודינה‬
‫‪ 2005‬שקד איתמר ומיכל‬
‫‪ 2006‬שרגא אהוד וגלית‬
‫‪ 2007‬שרגאי עמיהוד ואפרת‬
‫‪ 2008‬שרון דפנה‬
‫‪ 2009‬שרון אבנר ורות‬
‫‪ 2010‬שרון מיכה וזהבה‬
‫‪ 2011‬שרון משה ודליה‬
‫‪ 2012‬שרוף הריס ואנה‬
‫‪ 2013‬שריד אייל וליאורה‬
‫‪ 2014‬שריד בני ותפארת‬
‫‪ 2015‬שרייבר רבקה‬
‫‪ 2016‬שרייבר אבישי ומיכל‬
‫‪ 2017‬שרייבר איתן ועדנה‬
‫‪ 2018‬שרייבר יואל ואפרת‬
‫‪ 2019‬שרייבר עזרא וג'ואנה‬
‫‪ 2020‬שרייגר אברהם ותמר‬
‫‪ 2021‬שריידר הרב מנחם ורינה‬
‫‪ 2022‬שרייר יהושע ושירה‬
‫‪ 2023‬שרלו יאיר ואלזה‬
‫‪ 2024‬שרלו יחיעם ועבריה‬
‫‪ 2025‬שרם שאול והינדי‬
‫‪ 2026‬שרמה עמית ומרים‬
‫‪ 2027‬שרעבי יוחאי וראומה‬
‫‪ 2028‬שרעבי נעם ויעל‬
‫‪ 2029‬שרף איתן ואירית‬
‫‪ 2030‬שרף מרדכי ושושנה‬
‫‪ 2031‬שרף עקיבא וויקי‬
‫‪ 2032‬שרקי חיים ונועה‬
‫‪ 2033‬שרר שאנן ואמה‬
‫‪ 2034‬ששון דוד ופסקל‬
‫‪ 2035‬ששון יוסי ומרים‬
‫‪ 2036‬תאנה אליעזר וסימון (מיר)‬
‫‪ 2037‬תדמור ארז ושרון (גביש)‬
‫‪ 2038‬תובל שי ורבקה‬
‫‪ 2039‬תומר גדעון ואריאלה‬
‫‪ 2040‬תורג'מן אברהם ורבקה‬
‫‪ 2041‬תפוחי אביעד ושירה‬
‫‪ 2100‬מנדלסון (קאס) זהר‬
‫‪ 2101‬שרלו יובל וסמדר‬
‫‪ 2102‬רביד עמוס ואורטל‬
‫‪ 2103‬בירנשטוק קובי ומרים‬
‫‪ 2104‬טיפנבורן דבורה‬
‫‪ 2105‬גרשנסקי זאב ואפרת‬
‫‪18‬‬
‫שם השולח‪:‬‬
‫‪ Family name:‬מספרך ברשימה‪:‬‬
‫‪Your number in List:‬‬
‫סמן ‪ X‬במשבצת ליד כל שם משפחה שברצונך לשלוח אליהם ‪Place an X in the box every family you wish to send to -‬‬
‫‪ 2106‬הבר ריבה‬
‫‪ 2107‬דריבן עליזה‬
‫‪ 2108‬ונגרובר אריאל וורד‬
‫‪ 2109‬לנדאו טובה‬
‫‪ 2110‬גבריאלי אלירן ושיינה‬
‫‪ 2111‬דוידוביץ אסף ומיכל‬
‫‪ 2112‬תקוטיאל אלי ודקלה‬
‫‪ 2113‬מאיר מרדכי (ראסל) ושרי‬
‫‪ 2114‬המאירי הלל והילה‬
‫‪ 2115‬היימן אהרון ורות‬
‫‪ 2116‬אפשטיין דניאל ואילנה‬
‫‪ 2117‬שיר שמואל והני‬
‫‪ 2118‬וינר אלן‬
‫‪ 2119‬סוקולוב חי ואילה‬
‫‪ 2120‬זידנפלד רפאל ואביגיל‬
‫‪ 2121‬שוגרמן יואב וג'ודי‬
‫‪ 2122‬ניימן אהרן‬
‫‪ 2123‬שוחט אוריה ודבי‬
‫‪ 2124‬עתאלי אוריאל ודבורה‬
‫‪ 2125‬פורת עקיבא ומרים‬
‫‪ 2126‬גור שאול ואסתר‬
‫‪ 2127‬לנדאו ארי ומיכל‬
‫‪ 2128‬מאיר דור ומירב‬
‫‪ 2129‬יגודייב רפי ואנג'לה‬
‫‪ 2130‬שרון נתנאל וססיל‬
‫‪ 2131‬ללוש מתיאס‬
‫‪ 2132‬עמיחי נאור ותרצה‬
‫‪ 2133‬אורון איתיאל ואביטל‬
‫‪ 2134‬שוורץ נתן ודניאל‬
‫‪ 2135‬הררי הראל וחנה‬
‫‪ 2136‬צור אורי ומוריה‬
‫‪ 2137‬לב יזהר ומרים‬
‫‪ 2138‬וולפה חנוך ורבקה‬
‫‪ 2139‬סלוביץ בנימין והדר‬
‫‪ 2140‬רוזנברג ישראל ושלומית‬
‫‪ 2141‬בלום שרגא ועליזה‬
‫‪ 2142‬גולדמן בנימין וויקי‬
‫‪ 2143‬אותיאל אבי ויהודית‬
‫‪ 2144‬גולדשטיין דן ויעל‬
‫‪ 2145‬חזוני אביגיל‬
‫‪ 2146‬וולק דבי‬
‫‪ 2150‬אלמקייס מאיר ועליזה‬
‫‪ 2151‬שוורץ יהודה וענבל‬
‫‪ 2152‬בלאס שלמה ושרה‬
‫‪ 2153‬לי ג'ודי‬
‫‪ 2154‬ניר אלחנן ושרה‬
‫‪ 2156‬אנסבכר נדב ואסתר‬
‫‪ 2157‬בראונר יעקב והודיה‬
‫‪ 2158‬הרשברג אבי ואלקי‬
‫‪ 2159‬קץ בנימין ושרה‬
‫‪ 2160‬וינטר דניאל ויעל‬
‫‪ 2161‬עמרם נתניה‬
‫‪ 2162‬קלר אורי יעל‬
‫‪ 2163‬הרשקוביץ דני ומוריה‬
‫‪ 2164‬גאון חנה‬
‫‪ 2165‬לסט נתן ומרים‬
‫‪ 2166‬מזרחי מרדכי ואפרת‬
‫‪ 2167‬ניגרי אליהו ובת‪-‬שבע‬
‫‪ 2168‬דמרי דביר ודי‬
‫‪ 2169‬היימן אבידן ולאה‬
‫‪ 2170‬ייכן אריק ואיליין‬
‫‪ 2171‬שטיינהרט חזקי ומיכל‬
‫‪ 2172‬רבינוביץ מיכאל ודבורה‬
‫‪ 2173‬אייזנר נדיה‬
‫‪ 2174‬פדרוזה דניאל וויקטוריה‬
‫‪ 2175‬פיזארו יהודה ותפארת‬
‫‪ 2176‬לאופר יגל וחגית‬
‫‪ 2177‬רלבג נועם ונועה‬
‫‪ 2178‬סלומון סטיב ואסתר‬
‫משפחות שאינן מופיעות ברשימה‪:‬‬
‫‬
‫שם משפחה‬
‫שם הבעל‬
‫שם האשה‬
‫‪19‬‬