נוהל פעולה במקרה של פגיעה במהלך התנסות

‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫הטכניון ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל‬
‫החוג לסיעוד ע"ש צ'ריל ספנסר‬
‫‪ Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט‬
‫‪The Cheryl Spencer Department of Nursing‬‬
‫היחידה ללימודים קליניים‬
‫הנחיות כלליות לסטודנט בהתנסות הקלינית‬
‫נוהל פעולה‪ :‬פגיעה במהלך התנסות‬
‫במהלך ההתנסות הסטודנט מבוטח באמצעות המוסד לביטוח לאומי‪ ,‬ב"ביטוח הכשרה מקצועית"‪.‬‬
‫על מנת שיובטחו‪ ,‬ככל הניתן‪ ,‬זכויות הסטודנט במקרה של פגיעה‪ ,‬יש למלא בקפדנות את הוראות הנוהל‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫סטודנט שנפגע במהלך התנסות יודיע על כך מיידית למדריך‪/‬ה במחלקה שבה הוא מתנסה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המדריך מקבל הדיווח יעביר מיידית את המידע אל‪:‬‬
‫‪ ‬האחות האחראית במחלקה‬
‫‪ ‬המקשרת מטעם בית החולים‬
‫‪ ‬מתאמת הלימודים הקליניים ‪ /‬מזכירות היחידה ללימודים קליניים‬
‫‪.3‬‬
‫במקרים דחופים בלבד יש להפנות את הסטודנט לקבלת טיפול בחדר המיון‪ .‬כמקרה דחוף נחשבים פציעה או היפגעות המהווה סיכון‬
‫כתוצאה מהיחשפות למחלות‪ ,‬וכוללת‪:‬‬
‫‪ ‬דקירה ממחט משומשת;‬
‫‪ ‬פציעה ממכשיר רפואי משומש;‬
‫‪ ‬התזת דם או נוזלי גוף אחרים של חולה לריריות (עיניים‪ ,‬פה)‪.‬‬
‫הסטודנט יופנה לחדר המיון מצויד במכתב הפנייה חתום ע"י רופא‪ ,‬עליו מצוין "דחוף"‬
‫‪.4‬‬
‫במקרה של פגיעה המחייבת הפנייה דחופה לחדר המיון‪:‬‬
‫‪ ‬יש ליצור בהקדם האפשרי קשר טלפוני עם מזכירות היחידה ללימודים קליניים בחוג ‪ 04-8288021‬לצורך קבלת טופס ב‪.‬ל‪.‬‬
‫‪ 250‬חתום על ידי החוג לכיסוי הוצאות הבדיקה הראשונית במיון‪.‬‬
‫‪ ‬על הסטודנט והמדריך למלא טופס אירוע בסיכון ולהעבירו למזכירות החוג לסיעוד באמצעות פקסימיליה‪.04-8288017 :‬‬
‫‪.5‬‬
‫במקרה של חשש לחשיפה של הסטודנט למחלה מדבקת (מנינגיטיס מנונגוקוקולית‪ ,‬שחפת ועוד‪ ,‬לא במצב של חשיפה לדם ומוצריו)‬
‫יש להפנות את הסטודנט מיידית ללשכת הבריאות בחיפה לקבלת טיפול‪ .‬את ההפניה יש לתאם טלפונית עם האחות האפידמיולוגית –‬
‫דינה נונברג בטלפון ‪ 04-8632988‬או רחל גלוברמן‪-‬ורש בטלפון ‪.04-8633001‬‬
‫על הסטודנט לוודא קבלת תיעוד בכתב של המקרה מהאחות האפידמיולוגית‪.‬‬
‫‪ .6‬לאחר קבלת הטיפול על הסטודנט לפתוח תיק תביעה בביטוח לאומי‪ .‬לשם כך עליו למלא טופס תביעה ‪,‬לצרף את כל האישורים‬
‫הרפואיים שקיבל במהלך הטיפול ותעודת מחלה (אי כושר עבודה) מקופ"ח ולהגיש הכל לביטוח לאומי‪.‬‬
‫טלפון לבירורים בביטוח לאומי‪ :‬גב' רוזט ‪.04-8544576‬‬
‫אי מילוי הטופס והצגת המסמכים כנ"ל יפגע בזכות הסטודנט לתבוע את הביטוח הלאומי להכרה בפגיעה כתאונת עבודה‪.‬‬
‫מאחר שלפגיעה עלולות להיות השלכות כספיות מרחיקות לכת‪ ,‬על הסטודנט להקפיד למלא את‬
‫דרישות הנוהל כלשונן‬
‫‪.7‬‬
‫בכל אירוע של פגיעה שאינה מוגדרת כדחופה‪ ,‬אך מחייבת התערבות רפואית‪ ,‬על הסטודנט לפנות למרפאת קופת החולים שבה הוא‬
‫מבוטח‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫פגיעה בסטודנט שהתרחשה במהלך נסיעה אל ההתנסות או בחזרה מההתנסות – מוכרת כפגיעה במהלך השתלמות מקצועית‪ ,‬כאשר‬
‫חובת ההוכחה היא על הסטודנט‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫סטודנט המתגורר במעונות ביה"ח במהלך ההתנסות (המרכז הרפואי העמק – עפולה; המרכז הרפואי ע"ש שיבא – תל‪-‬השומר; מרכז‬
‫גריאטרי נתניה) אינו מבוטח בשעות שלאחר ההתנסות במחלקה‪ .‬לינה במעונות ביה"ח כמוה כלינה בבית‪ .‬סטודנט הנפגע‪ ,‬מכל סיבה‬
‫שהיא‪ ,‬בעת שהותו במעונות‪ ,‬לא יוכל לתבוע את המוסד לביטוח לאומי בגין פגיעה במהלך הכשרה מקצועית וכמו כן לא יוכל לתבוע את‬
‫האוניברסיטה או ביה"ח‪ .‬המעוניינים ידאגו לביטוח תאונות אישי באמצעות אגודת הסטודנטים‪ ,‬או סוכנות ביטוח אחרת‪.‬‬
‫פקס‪Fax: 972-4-828-8017 :‬‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪50913 Mount Carmel, Haifa | 31905‬‬
‫דוא"ל ‪E-mail: [email protected]:‬‬
‫טל' ‪Phone: 972-4-828-8021 :‬‬