משפטון״ 09/14 פטור מהיטל השבחה בגין בניה של עד 904 מ"ר והסייגים לקבלתו

‫״משפטון״ ‪ – 41/90‬פטור מהיטל השבחה בגין בניה של עד ‪ 904‬מ"ר והסייגים לקבלתו‬
‫"היטל השבחה" הינו היטל המוטל על בעל מקרקעין או על חוכר לתקופה ארוכה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה‬
‫בגין הקלה או שימוש חורג או אישור תוכנית בניין עיר (תב"ע) אשר הביאו לעליית שווים של המקרקעין‪.‬‬
‫"היטל השבחה" במקרים האמורים יעמוד בגובה מחצית משווי עליית ערך המקרקעין‪ ,‬אלא אם בעל המקרקעין זכאי‬
‫לעשות שימוש בפטורים המפורטים בחוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה‪( 9191-‬להלן‪" :‬החוק")‪.‬‬
‫אחד מהפטורים האמורים הינו הפטור הקובע כי בניה של דירת מגורים עד ‪ 904‬מ"ר למגורי בעל המקרקעין או קרובו‬
‫(כהגדרתו בחוק) יהיה פטור מתשלום "היטל השבחה" (להלן‪":‬הפטור")‪ .‬יצוין‪ ,‬כי הפטור קבוע בתוספת השלישית‬
‫לחוק‪.‬‬
‫הפסיקה קבעה בצורה ברורה כי יש לראות את הפטור כפטור סוציאלי אשר מטרתו לסייע לאזרחים לבנות את ביתם‬
‫מבלי שידרשו לשלם "היטל השבחה" בנסיבות ובמקרים המפורטים בחוק‪.‬‬
‫ב"משפטון" זה נדון בעמדת בית המשפט העליון לגבי השאלה האם קיימת זכאות לפטור בנסיבות בהן יש בניה קיימת‬
‫על המקרקעין ומבקשים לבנות בניה נוספת הקטנה מ – ‪ 904‬מ"ר‪.‬‬
‫נסיבות המקרה‪:‬‬
‫גב' רפיד הינה בעלת זכויות בדירה הבנויה בנכס בן שתי קומות בירושלים‪ .‬גודלה של הדירה שבבעלותה עומד על כ ‪151 -‬‬
‫מ״ר‪ .‬לגב' רפיד ניתן היתר לבניית דירה נוספת בנכס לטובת ילדיה‪ .‬גודל הדירה החדשה אינו עולה על ‪ 140‬מ״ר‪ .‬לגב'‬
‫רפיד הומצאה שומת היטל השבחה בגובה של כ‪ .₪ 341,000 -‬בקשת גב' רפיד לקבל את הפטור נדחתה‪.‬‬
‫השאלה שהתעוררה בנסיבות העניין הייתה האם קיימת זכאות לפטור בנסיבות בהן יש בניה קיימת על המקרקעין‬
‫הגדולה מ – ‪ 041‬מ"ר ומבקשים לבנות בניה נוספת הקטנה מ – ‪ 041‬מ"ר‪ .‬הסוגיה האמורה הובאה לפתחו של ביהמ"ש‬
‫העליון‪.‬‬
‫בית המשפט פסק‪:‬‬
‫אין מקום לתת פטור מתשלום היטל השבחה המבוסס על הפטור האמור במקרים בהם קיימת דירת מגורים ששטחה‬
‫עולה על ‪ 904‬מ"ר באותם המקרקעין אשר בבעלות בעל ה״היתר החדש״‪ .‬לעניין זה‪ ,‬אין נפקות ו‪/‬או משקל לשאלה‬
‫האם מדובר בבניית יחידת דיור נפרדת או בהרחבה לדירה הקיימת‪.‬‬
‫נקבע כי הפרשנות האמורה עולה בקנה אחד עם האיזון הראוי בין המטרה הסוציאלית העומדת בבסיסו של הפטור לבין‬
‫המטרה הכללית של היטל ההשבחה הקובעת שעל האזרח לשלם לקופת הציבור במצבים בהם שיפר את מצבו ע״י‬
‫הרחבת זכויות בניה הניתנות לו‪ .‬הערעור שהוגש ע"י גב' רפיד נדחה‪.‬‬
‫( בר״ם ‪ 6195/13‬דפנה רביד נ׳ הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ‪ -‬עריכה‪ :‬עו"ד נתי רוזנצוייג ‪) 01.4..0490‬‬
‫אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת‪ ,‬או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד‪ ,‬האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי‬
‫בלבד ולא מחייב של הנושא‪ .‬בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין‪.‬‬