רובע האומנים רובע החסידי רובע המקובלים www.shvilhalev.co.il

‫בנון‬
‫בי ל‬
‫צ‬
‫לשכת‬
‫התעסוקה‬
‫מנ‬
‫חם‬
‫התערוכה הכללית מז‬
‫ר‬
‫חי‬
‫גלריה יהודית‬
‫‪P‬‬
‫ככר‬
‫שדה‬
‫י“ז‬
‫מרכז לחוויה צפתית‬
‫סוד‬
‫הי‬
‫קרן‬
‫ארלוזורוב‬
‫מלון פלאציו‬
‫פר‬
‫סו‬
‫“ם‬
‫חת‬
‫ט“ו‬
‫מסעדת‬
‫מקסמיליאן‬
‫י“א‬
‫‪P‬‬
‫מנ‬
‫חם‬
‫מז‬
‫ר‬
‫ח‬
‫י‬
‫אשת“ם‬
‫‪P‬‬
‫‪P‬‬
‫מצפור‬
‫המאירי‬
‫קריית‬
‫צאנז‬
‫בית חב“ד‬
‫מחלבת‬
‫המאירי‬
‫ישיבת אור יקר‬
‫המ‬
‫קוב‬
‫לים‬
‫מוזיאון‬
‫המאירי‬
‫כיכר‬
‫בני ברית‬
‫ב‬
‫ית י‬
‫וסף‬
‫ברי‬
‫לק‬
‫בית עבו‬
‫בית כנסת‬
‫הצדיק הלבן )בנאה(‬
‫בית כנסת ברסלב‬
‫ים‬
‫יק‬
‫צד‬
‫ה‬
‫בית כנסת‬
‫האר“י הספרדי‬
‫קריית‬
‫ברסלב‬
‫‪P‬‬
‫בית כנסת‬
‫קרליבך ”בירב“‬
‫‪P‬‬
‫נרות צפת‬
‫ארה‬
‫ל נג‘‬
‫שרא‬
‫בי י‬
‫ישיבת‬
‫ההסדר‬
‫בית כנסת‬
‫האר“י האשכנזי‬
‫כיכר‬
‫קאסוב‬
‫ק בץ‬
‫מה אל‬
‫של‬
‫בית כנסת‬
‫בית כנסת אבריטש‬
‫קאסוב‬
‫ריטש‬
‫אב‬
‫עבו‬
‫י“א‬
‫בנק בנלאומי‬
‫החסידים‬
‫”הגן הקסום“‬
‫כיכר‬
‫עבו‬
‫רחוב האר“י‬
‫המגינים‬
‫גלרית‬
‫עץ התאנה‬
‫מערת‬
‫המגיד בית כנסת‬
‫יוסף קארו‬
‫של‬
‫מ‬
‫ה‬
‫בית כנסת‬
‫בית כנסת‬
‫אלקבץ‬
‫אלשיך‬
‫אבוהב‬
‫אבוהב‬
‫מרכז מבקרים‬
‫הר‬
‫לבנות ולהיבנות‬
‫במ‬
‫&‬
‫צפ‬
‫גיני‬
‫מ‬
‫י‬
‫א‬
‫מ‘ ב‘‬
‫יוח‬
‫ס‬
‫בר‬
‫כיכר‬
‫בית כנסת‬
‫צמח צדק‬
‫סופר‬
‫שה‬
‫אדרעי‬
‫מקווה הארי‬
‫רובע‬
‫החסידי‬
‫ת‬
‫היהודי‬
‫רובע‬
‫תרפ“ט‬
‫בית כנסת צאנז‬
‫סימ‬
‫טת‬
‫ייקב היין‬
‫הגל‬
‫ריות‬
‫אבו‬
‫הב‬
‫סניף דואר‬
‫המדרחוב(‬
‫ירושלים )‬
‫בית כנסת‬
‫בית טריסק‬
‫ח‬
‫ת“ם‬
‫&‬
‫ות גורי הארי‬
‫מעל‬
‫בית הקדר‬
‫”החורבה“‬
‫עיריית‬
‫צפת‬
‫מ‬
‫עלו‬
‫תע‬
‫ולי‬
‫הגר‬
‫דום‬
‫כיכר‬
‫המעיין הרדום‬
‫מסעדת‬
‫איזדורה‬
‫החאן‬
‫החמור הלבן‬
‫מו‬
‫נט‬
‫יפי‬
‫ורי‬
‫כיכר‬
‫הדווידקה‬
‫בנק לאומי‬
‫אלשיך‬
‫רובע‬
‫האומנים‬
‫מ‬
‫שה‬
‫מ‬
‫עלות מ‬
‫שה פו‬
‫דורצר‬
‫פשוט זול‬
‫ר‬
‫יר‬
‫ושל‬
‫ים )‬
‫ה‬
‫מ‬
‫דר‬
‫חוב(‬
‫יח“‬
‫מש‬
‫”‬
‫”הפועלים“‬
‫חיים אר‬
‫לוזורוב‬
‫רח‬
‫וב ה‬
‫אר“י‬
‫&‬
‫קניון‬
‫צפת‬
‫סמ‬
‫‘ ב‘‬
‫דרך‬
‫חטי‬
‫בת יפתח‬
‫גן המצודה‬
‫עבו‬
‫מחלבת‬
‫גבינות קדוש‬
‫רובע‬
‫המקובלים‬
‫‪P‬‬
‫‪P‬‬
‫‪P‬‬
‫כנסו ותתרגשו‪www.shvilhalev.co.il :‬‬
‫מרכז לחוויה צפתית‬
‫בקרו אותנו ב‬
‫בשביל הלב ‪ -‬מרכז לחוויה צפתית‬
‫שתפו אותנו בבלוג שלנו‬