קול קורא - יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה

‫קול קורא‬
‫הקמת מאגר מציעים לייעוץ בתחום קשרי קהילה‬
‫בכוונת חברת יפה נוף תחבורה‪ ,‬תשתיות ובניה בע"מ (להלן‪" :‬חברת יפה נוף") לערוך רשימת מציעים‬
‫של יועצים למתן שירותי ייעוץ‪ ,‬ליווי וניהול בתחום קשרי קהילה‪.‬‬
‫‪ .1‬השירותים שיידרשו יכללו אחד או יותר מהמפורט להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬ייעוץ‪ ,‬ליווי וניהול הפעילות הקהילתית של החברה מול הציבור;‬
‫ב‪ .‬ייעוץ‪ ,‬ליווי וניהול הפעילות מול ציבור לקוחות‪ ,‬ספקים ונותני שירותים של החברה ומגזרים‬
‫ייחודיים‪.‬‬
‫ג‪ .‬ייעוץ‪ ,‬ליווי‪ ,‬תיאום טיפול ושיפור הקשר מול רשויות מקומיות‪ ,‬מוסדות תכנון‪ ,‬גופים ציבוריים וכו;'‬
‫ד‪ .‬ריכוז תהליכים של יידוע ושיתוף ציבור;‬
‫ה‪ .‬יצירת מעורבות ושותפות גורמים בעלי עניין;‬
‫ו‪ .‬ייעוץ‪ ,‬סיוע וטיפול בקבלת אישורים‪ ,‬הסכמות‪ ,‬רישיונות ובהסרת התנגדויות בכל הנוגע לתוכניות‬
‫פיתוח‪ ,‬פרויקטים‪ ,‬הליכים סטטוטוריים וכו' מול כל הגורמים הרלבנטיים;‬
‫ז‪ .‬סיוע בקשר מול ארגונים ציבוריים ובכלל זה ארגונים סביבתיים‪.‬‬
‫‪ .2‬מציע אשר מבקש להיכלל במאגר נדרש לעמוד בתנאים להגשת הצעה להצטרפות למאגר‬
‫המפורטים להלן במצטבר ‪:‬‬
‫א‪ .‬ניסיון של ביצוע שלוש עבודות לפחות הרלבנטיות לשירותים המפורטים בסעיף ‪ ,1‬כולן או חלקן‪,‬‬
‫לתאגיד בעל היקף פעילות דומה לחברת יפה נוף בחמש השנים האחרונות‪ .‬פרטים אודות חברת יפה‬
‫נוף ניתן למצוא באתר;‪www.yefenof.co.il‬‬
‫ב‪ .‬לראש הצוות השכלה אקדמית בתחום רלבנטי למתן השירותים המפורטים בסעיף ‪ ,1‬כולם או‬
‫חלקם‪ ,‬עם וותק של ‪ 5‬שנים לפחות‪.‬‬
‫‪ .3‬כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים ימציא את המידע המבוקש הבא ביחס לתנאים ‪ 2‬א' ו‪ 2-‬ב'‬
‫לעיל ובהתייחס לשירותים המפורטים בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬כולם או חלקם‪.‬‬
‫א‪ .‬פירוט רשימת עבודות רלבנטיות לשירותים המפורטים בסעיף ‪ 1‬בתחום קשרי קהילה להתרשמות‬
‫מהיכולות המקצועיות‪.‬‬
‫ב‪ .‬פרופיל חברה וקורות חיים של ראש הצוות והצוות המוצע בחברת הייעוץ‪ ,‬בדגש על פרויקטים‬
‫וניסיון רלבנטי;‬
‫ג‪ .‬רשימת ממליצים של המציע‪ ,‬לרבות תפקיד נוכחי של הממליץ ומספר טלפון להתקשרות‪.‬‬
‫‪ .4‬כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים ימציא את המסמכים הרלוונטיים לידי תימור לביא‪,‬‬
‫בדוא"ל ‪ [email protected]‬או במסירה אישית עד ליום חמישי ‪ 21.1.12‬בשעה ‪.12:11‬‬