תעודת אחריות - אמטל מחשבים בע"מ

‫תעודת אחריות‬
‫תעודת אחריות למחשב‬
‫דגם‬
‫‪FUJITSU‬‬
‫מס' סידורי‬
‫יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה המצורפות לפני הפעלת המוצר‬
‫‪ .1‬תעודה זו מעניקה ‪ 12/24/36‬חודשי אחריות (להלן‪":‬תקופת האחריות") ממועד מסירת‬
‫המוצר ללקוח אלא אם צוין אחרת בחשבונית הקניה של הלקוח‪.‬‬
‫‪ .2‬האחריות הינה למחשב נייח מסדרת ‪"( Esprimo‬המוצר") בתנאים המצוינים מטה‪.‬‬
‫‪ .3‬האחריות והשירות באתר הלקוח‪.‬‬
‫‪ .4‬עיקר חיוביי ‪ FUJITSU‬לאחר המכירה על פי תעודת אחריות זו (נוסח האחריות המלא מופיע‬
‫באתר היצרן (‪:)www.ts.fujitsu.com/warranty‬‬
‫‪ FUJITSU‬מתחייבת לתקן בלא תמורה‪ ,‬כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות; במידה ונדרשת‬
‫במסגרת התיקון‪ ,‬החלפה של המוצר כולו או חלקים ממנו‪ ,‬תבוצע ההחלפה על ידי ‪ FUJITSU‬בלא תמורה‪.‬‬
‫א‪ .‬תיקנה ‪ FUJITSU‬את הקלקול או ביצעה החלפה‪ ,‬תמסור לצרכן אישור בכתב שבו יפורט מהות התיקון‪ ,‬ולגבי‬
‫החלפת חלקים מהמוצר ‪ -‬מהות ההחלפה‪.‬‬
‫ב‪ .‬במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן‪ FUJITSU ,‬תהא רשאית לדרוש תשלום בעד‬
‫התיקון‪ ,‬הובלתו ו‪/‬או החלפתו‪:‬‬
‫ג‪ .‬כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן‪.‬‬
‫ד‪ .‬זדון או רשלנות שנעשו בשימוש לא נאות ו‪/‬או תחזוקה לקויה של המכשיר על ידי הלקוח או צד שלישי‬
‫(למשל שבר‪ ,‬שריטות‪ ,‬קורוזיה‪ ,‬נזקים מכאניים או נזקי מעטפת‪ ,‬כבלים או תקעים פגומים)‪ ,‬פעולות חריגות‬
‫כולל הפעלות שאינן תואמות להוראות הכלולות במדריך המוצר‪.‬‬
‫ה‪ .‬תיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך מטעם ‪.FUJITSU‬‬
‫ו‪ .‬לכלוך או זיהום (עכבר‪ ,‬כונן סרט מגנטי וכולי)‪.‬‬
‫ז‪ .‬השפעות סביבה חריגות (עודף מתח חשמלי‪ ,‬שדות מגנטיים וכולי) או נסיבות אחרות אשר פתרונות‬
‫טכנולוגיה ‪ FUJITSU‬אינם אחראים להן‪.‬‬
‫ח‪ .‬תקלה שאינה קשורה לחומרה או למצב המוצר ביום מכירתו‪.‬‬
‫ט‪ .‬ציוד או שימוש במוצרי פתרונות טכנולוגיה ‪ FUJITSU‬עם חלפים‪ ,‬רכיבים ו‪/‬או ציוד היקפי שאינם מאושרים‬
‫לשימוש יחסי על ידי פתרונות טכנולוגיה ‪.FUJITSU‬‬
‫‪ FUJITSU .5‬תספק‪ ,‬על פי דרישת הצרכן‪ ,‬חלקי חילוף לשם תיקון המוצר‪ ,‬עד תום תקופת האחריות‬
‫שנקבעה למוצר וכן חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר‪.‬‬
‫שים לב! אחריות ‪ FUJITSU‬על פי תעודת אחריות זו לא תחול לגבי‪:‬‬
‫א‪ .‬תוכנות כלשהן‪ ,‬בין אם טעונות מראש במחשב או מסופקות עם המחשב ובין אם הותקנו‬
‫מאוחר יותר‪ .‬גיבוי או שחזור מידע או תכנת לקוח ייחודיים‪.‬‬
‫ב‪ .‬מוצרים שאינם מתוצרת ‪ FUJITSU‬ו‪/‬או אינם מיובאים ע"י ‪ ,FUJITSU‬לרבות מוצרים אותם ‪FUJITSU‬‬
‫עשויה לרכוש או לספק עם מוצר של ‪.FUJITSU‬‬
‫ג‪ .‬פגמים או סטיות מזעריים ממפרט המוצר‪ ,‬שהנם נטולי חשיבות או זניחים בנוגע לערך או שימושיות המוצר‪.‬‬
‫ת‪.‬אחריות למחשב ‪ -‬ספח לתעודת אחריות‬
‫תקופת האחריות הינה ל‪ 12/24/36 -‬חודשים‬
‫תאור‬
‫פרטי המוכר‪:‬‬
‫מס’ סידורי (‪)S/N‬‬
‫שנת יצור‬
‫מקום הרכישה‬
‫שם הלקוח‬
‫טל‪ .‬בית‬
‫תאריך הרכישה‬
‫כתובת‬
‫נייד‬
‫אנא שילחו שובר זה בדואר כאשר הוא מלא בכל הפרטים‬
‫היבואן האחראי‪ :‬אמטל מחשבים בע”מ ‪ ,‬יורו‪ -‬פארק ‪,‬קיבוץ יקום ‪ 60972‬ח‪.‬פ ‪511754798‬‬
‫ד‪ .‬אספקת והתקנת שדרוגים ‪ /‬עדכונים של ‪ ,BIOS‬כוננים או תכנה‪.‬‬
‫ה‪ .‬איפוס פעולות בטיחות‪ ,‬מחיקת סיסמאות וכולי‪.‬‬
‫ו‪ .‬התקנה מחדש של תכנה ‪ /‬מערכות הפעלה שאינן ניתנות לביצוע (למשל מחיקת קבצים‬
‫השייכים למערכת‪ ,‬הגדרות מערכת שגויות או תכנות מחשב המשכפלות את עצמן כגון וירוסים)‪.‬‬
‫ז‪ .‬שימושיות רציפה או נטולת תקלות של תכנה משולבת מותקנת או מסופקת‪ ,‬וכן איכות‪ ,‬ביצוע‪,‬‬
‫סחירות או התאמה של תכנה כזו או מסמכים נלווים כלשהם לכל מטרה‪ ,‬גם אם נשלחו יחד עם מוצר‬
‫של פתרונות טכנולוגיה ‪.FUJITSU‬‬
‫ח‪ .‬סימני בלאי בנושאי נתונים‪ ,‬אור רקע‪ ,‬צינורות תמונה או מסכי פלזמה ‪ /‬צגי ‪( CRT‬שריפת מסך או אובדן בהירות)‪.‬‬
‫ט‪ .‬החלפת סוללות מרוקנות‪.‬‬
‫י‪ .‬חלקי ורכיבי צריכה (למשל מחסניות מדפסת)‪.‬‬
‫יא‪ .‬קיבולת מופחתת של מצברים‪.‬‬
‫יב‪ .‬פיקסל פגום בתצוגת מחשב נייד וצגי ‪ LCD‬בתוך מגבלות ‪ / ISO 703-1429‬סיווג ‪.II‬‬
‫‪ .6‬שים לב! אין להסיר או לשנות את תווית הזיהוי שעל המוצר או חלקיו‪ .‬הסרה ו‪/‬או שינוי כאמור עלולים למנוע את‬
‫היכולת לזהות את המוצר אליו מתייחסת תעודת אחריות זו ‪ ,‬ולפיכך למנוע ו‪/‬או להקשות מימוש זכויותיך על פי‬
‫תעודת אחריות זו‪ .‬על מנת להבטיח את יכולתך לממש את זכויותיך על פי דין ועל פי תעודת אחריות זו‪ ,‬בכל פניה‬
‫לקבלת שירות עליך להציג תעודת אחריות זו שכל פרטיה מלאים כדין לרבות תאריך מסירה של המוצר לצרכן‪.‬‬
‫‪ .7‬תיקון קלקול במוצר במהלך תקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה טרם הקלקול‪ ,‬היה ותיקון המוצר‬
‫בתקופת האחריות כרוך בהחלפת חלקים ‪,‬יהיו החלקים המחליפים מקוריים וחדשים‪.‬‬
‫‪ .8‬במידה ולא יתאפשר תיקון המוצר בהתאם לאמור לעיל‪ ,‬תספק ‪ FUJITSU‬לצרכן מוצר חדש ‪,‬זהה או מסוג דומה‬
‫באיכותו ושוויו לערך המוצר‪ ,‬או תשיב לו את התמורה ששילם בעדו‪ ,‬לפי בחירת ‪.FUJITSU‬‬
‫‪ .9‬שירות בבית הלקוח ‪.‬על הלקוח לדווח על תקלה במכשיר למרכז שירות ‪ .FUJITSU‬במידה והסיוע הטלפוני של‬
‫מרכז השירות אינו מסוגל לפתור את התקלה בטלפון‪ ,‬תתוקן התקלה באתר הלקוח‪ .‬טכנאי יתקן את המוצר‬
‫באתר הלקוח עד מרחק ‪ 05‬ק"מ או שעת נסיעה ממרכז השירות של ‪ .FUJITSU‬אם מרחק הנסיעה גדול יותר‪,‬‬
‫‪ FUJITSU‬שומרת לעצמה את הזכות לחייב בנפרד עלויות נוספות הנובעות מנסיעה וזמן נסיעה בהסכמת הלקוח‪,‬‬
‫או לתקן את המכשיר לאחר שיישלח על ידי הלקוח למרכז השירות של ‪.FUJITSU‬‬
‫תנאי זה חל גם אם לא ניתן לבצע את התיקון במקום‪ .‬לפרטים אודות אזור שירות‪ ,‬אנא התקשרו למרכז השירות‪.‬‬
‫כאשר המוצר הינו באחריות‪ FUJITSU ,‬תישא בעלויות העבודה ועלויות זמן הנסיעה בתוך רדיוס של ‪ 50‬ק"מ לכל‬
‫הובלה נדרשת ובעלויות החומרים או חלקי החילוף‪.‬‬
‫‪ .10‬הגבלת האחריות‪ -‬כל תביעות של הצד הזכאי לאחריות שלא צוינו במפורש בתנאי אחריות אלה הנן מוחרגות‪ ,‬כל‬
‫עוד אין חובה חוקית או חבות במסגרת אחריות של פתרונות טכנולוגיה ‪ FUJITSU‬בהתאם לחוקים במדינה מסוימת‪.‬‬
‫הדבר נכון גם לגבי תביעות החלפה של נזק תוצאתי‪ ,‬אובדן רווחים‪ ,‬אובדן נתונים או מידע או נזק כתוצאה‬
‫מהפסקת הפעלה‪.‬‬
‫‪ .11‬חוק תקף ‪ -‬האחריות כפופה לחוקים התקפים במדינה בה נרכש המוצר לראשונה על ידי הלקוח הסופי מן הספק‪,‬‬
‫ויש לפרשה בהסכמה לחוקים אלה‪ .‬לא יחול ההסכם או החוזה למכירה בינלאומית של טובין‪.‬‬
‫‪ .12‬שירותים נוספים‪ -‬בהקשר זה אנו מבקשים להביא לתשומת לבכם את הצעתנו לשירותי ‪,Services Top Up‬‬
‫באמצעותה תוכלו לרכוש הרחבת שירותי לקוח למוצרי פתרונות טכנולוגיה ‪ FUJITSU‬בהתאם לצרכיכם האישיים‪.‬‬
‫לפרטים‪ ,‬התקשרו אל דלפק הסיוע של פתרונות טכנולוגיה ‪ FUJITSU‬או אל שותף המכירות של פתרונות טכנולוגיה‬
‫‪ .FUJITSU‬שירותי ‪ Top Up Services‬של פתרונות טכנולוגיה ‪ FUJITSU‬יסופקו לכם בהתאם לתנאים שנקבעו‬
‫במסמך זה‪ .‬ניתן להוסיף תנאים נוספים‪ .‬תנאי שירותי ‪ Top Up Services‬של פתרונות טכנולוגיה ‪ FUJITSU‬יינתנו‬
‫לכם עם רכישת שירותי ‪ ,Top Up Services‬או שניתן לקבלם אצל שותף המכירות המקומי של פתרונות‬
‫טכנולוגיה ‪.FUJITSU‬‬
‫‪ .13‬הרחבת האחריות ניתנת לביצוע עד ‪ 3‬חודשים מתאריך רכישת המוצר‪.‬‬
‫לכבוד‬
‫מרכז שירות אמטל‬
‫פארק יורו‪ ,‬בניין צרפת‬
‫קיבוץ יקום ‪60972‬‬
‫מרכז שירות‬
‫‪ ,03-7630755 :‬דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬