יסודות הטיסה - VFS - בית הספר לטיסה וירטואלית

‫קורס ראייה ‪CVFR -‬‬
‫‪- VFS -‬‬
‫)לשימוש וירטואלי בלבד(‬
‫קורס ‪CVFR -‬‬
‫יסודות הטיסה‬
‫נכתב ונערך ע"י‪ :‬משה אפשטיין‬
‫עדכון‪ :‬דצמבר ‪2011‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪14‬‬
‫קורס ראייה ‪CVFR -‬‬
‫)לשימוש וירטואלי בלבד(‬
‫‪- VFS -‬‬
‫מבוא‬
‫ברוכים הבאים לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪.VFS‬‬
‫מדריך זה הינו חלק מסדרת מדריכים וחומרים שמטרתם להכשירך להטסה מוצלחת של מטוסים‬
‫בסימולטור‪ .‬אנו שואפים לספק לך במדריך זה מידע נכון ומדויק אולם ללא כניסה לתחומים מורכבים‬
‫המחייבים ידע במדעים‪ .‬במדריך נדגיש את אותם דברים שיאפשרו לך לטוס בהצלחה ונסמן מידע נוסף‬
‫שתוכל‪/‬י‪ 1‬לקרוא במידה והנך מעוניין להרחיב את ידיעותיך‪.‬‬
‫משחר האנושות הסתכלו בני האדם על מעוף הציפורים ושאפו לעוף כמותם‪ .‬את החלום תווה לאונרדו‬
‫דה ווינצי' באיורים של מכונות מעופפות‪ .‬אולם‪ ,‬התגשמות החלום חלה רק בתחילת המאה ה ‪ 20‬כאשר‬
‫האחים רייט הצליחו לבצע טיסה ממונעת ראשונה שנמשכה ‪ 12‬שניות בלבד‪ .‬מאז ידע העולם תהפוכות‬
‫והתקדמות טכנולוגית שמאפשרת כיום לכולנו לטוס בכלי טייס שונים במציאות ובסימולטורים‪.‬‬
‫המדריך מתאר את העקרונות הבסיסיים שמאפשרים את הטיסה והבנתם חיונית בהכשרתו של כל טייס‪.‬‬
‫אווירודינמיקה בסיסית‬
‫הבסיס להבנת מבנה המטוס ותפקיד המרכיבים שהשונים שלו הינו הכרת הכוחות השונים הפועלים על‬
‫המטוס‪ .‬על המטוס בטיסה ישרה )כלומר עם כנפיים מאוזנות ביחס לאופק( ואופקית )ללא שינוי גובה(‬
‫פועלים ארבע כוחות‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫דחף )‪ ,(Thrust‬לעיתים תוכלו לראות שימוש בשם סחב לתיאור אותו דבר עצמו‪.‬‬
‫עילוי )‪(Lift‬‬
‫משקל )‪(Weight‬‬
‫גרר ) ‪(Drag‬‬
‫דחף – הדחף הוא הכוח המושך‪/‬דוחף את המטוס קדימה‪ .‬כוח זה נוצר ע"י המנוע והמדחף‪ .‬כוח זה‬
‫מתגבר על הכוח המעכב שנקרא גרר‪.‬‬
‫גרר – זהו כוח המופנה לאחור ומעכב את המטוס מלהתקדם‪ .‬כוח זה נוצר כתוצאה מההפרעה לזרימת‬
‫האוויר שנגרמת על ידי‪ :‬הכנפיים‪ ,‬גוף המטוס וכל האביזרים האחרים הבולטים מהמטוס‪ .‬הגרר תמיד‬
‫פועל בכיוון הפוך לזרימת האוויר ביחס למטוס‪.‬‬
‫משקל – זה הוא הכוח הנוצר מצירוף משקלם של המטוס‪ ,‬הצוות והנוסעים‪ ,‬הדלק והמטען‪ .‬המשקל‬
‫פועל תמיד בכיוון ניצב אל כדור הארץ והוא נגרם כתוצאה מהפעלת כוח המשיכה על המסה של המטוס‪,‬‬
‫הצוות והמטען‪ .‬המשקל מיוצג כאילו הוא פועל בנקודה אחת הנקראת מרכז הכובד )‪.(COG‬‬
‫הכתיבה במדריך הינה בלשון זכר לשם פשטות בלבד‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫‪1‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪14‬‬
‫קורס ראייה ‪CVFR -‬‬
‫‪- VFS -‬‬
‫)לשימוש וירטואלי בלבד(‬
‫עילוי – העילוי הוא הכוח המתנגד למשקל )השואף למשוך את המטוס כלפי מטה(‪ ,‬הוא נוצר כתוצאה‬
‫מהשפעת הזרימה של האוויר על הכנפיים‪ .‬העילוי מיוצג כאילו הוא פועל בנקודה אחת לה אנו קוראים‬
‫מרכז העילוי‪ .‬הרחבה על היווצרות העילוי תוכל לקרוא בהמשך‪.‬‬
‫צירי תנועת המטוס‬
‫המטוס נע במרחב תלת ממדי ועל מנת להסביר את תנועתו אנו מגדירים שלושה צירי סיבוב אפשריים‬
‫של המטוס‪.‬‬
‫•‬
‫הציר האורכי העובר דרך אף המטוס לכיוון הזנב )דרך נקודת מרכז הכובד( נקרא ציר הגלגול‬
‫)מסומן בירוק(‪ ,‬המטוס יכול לגלגל סביב ציר זה )כך שכנף אחת עולה והשנייה יורדת(‪.‬‬
‫•‬
‫הציר הרוחבי עובר דרך הכנפיים ומסביבו יכול המטוס להרים או להוריד את האף‪ ,‬ציר זה נקרא‬
‫ציר העלרוד ומסומן בצהוב‪ .‬כאשר האף עולה חטיבת הזנב יורדת‪.‬‬
‫•‬
‫הציר האנכי עובר גג המטוס בצורה מאונכת לו וסביבו יכול המטוס להסתובב ימינה ושמאלה‪ ,‬ציר‬
‫זה נקרא ציר הסבסוב )מסומן באדום(‪.‬‬
‫שים לב‪ ,‬כל שלושת הצירים עוברים ונחתכים בנקודה דמיונית אחת היא מרכז הכובד )‪(COG‬‬
‫שמסמלת היכן מתרכז לכאורה כל משקל המטוס‪ .‬מיקומו של מרכז זה ביחס למטוס ממלא‬
‫תפקיד חשוב בהשפעה על תכונות הטסה ויציבות של מטוסים‪ .‬במסגרת קורס זה לא תבוצע‬
‫הרחבה בנושא זה‪.‬‬
‫רכיבי מטוס עיקריים‬
‫על מנת להכיר את המטוס ופעולתו עלינו להכיר ולהבין פעולת מספר חלקים מרכזיים במטוס‪ :‬הגוף‪,‬‬
‫חטיבת הזנב‪ ,‬הכנפיים‪ ,‬כני הנסע‪ ,‬ומכלול הכוח )מנוע ומדחף(‪.‬‬
‫גוף המטוס – הגוף הוא החלק המרכזי במטוס בו יושבים הטייס והנוסעים ומשמש גם לאחסון המטען‪.‬‬
‫כיום מרבית גופי המטוס עשויים בצורה של קורות אורך אשר תומכות במספר טבעות )חציצים( אליהם‬
‫מחובר מעטה הגוף‪ .‬בעבר היו מטוסים שבהם מעטה הגוף היה עשוי מבד מתוח על מבנה של כוורת‬
‫צלעות‪ .‬אל הגוף מתחברות הכנפיים‪ ,‬ושאר המכלולים‪ .‬במטוס הססנה חיבור הכנפיים נעשה אל חלקו‬
‫העליון של הגוף ולכן כנפיים אלו נקראות כנפיים עיליות‪.‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪14‬‬
‫קורס ראייה ‪CVFR -‬‬
‫‪- VFS -‬‬
‫)לשימוש וירטואלי בלבד(‬
‫חטיבת הזנב – חטיבת הזנב מורכבת ממשטחים קבועים וממשטחים נעים )הגאים(‪ .‬המשטחים‬
‫הקבועים הם מייצב הכיוון ומייצב הגובה‪ .‬ואילו המשטחים הנעים הם הגה הכיוון )מאפשר סבסוב‬
‫המטוס( הגה הגובה )מאפשר עלרוד המטוס( ומקזז הגובה שנועד להקל על ההיגוי בעלרוד‪.‬‬
‫הגה הגובה הינו משטח הנע כיחידה אחת ומחובר אל הסטיק‪ ,‬תנועת הסטיק קדימה ואחורה מניעה את‬
‫הגה הגובה מעלה ומטה‪ .‬הגה הכיוון מונע באמצעות הדוושות כאשר הכנסת של דוושה אחת גורמת‬
‫ליציאת דוושה שנייה ואליהם מחובר הגה הכיוון‪ .‬מקזז הגובה מופעל באמצעות גלגלת הנמצאת בתא‬
‫הטייס‪.‬‬
‫תכנון חטיבת הזנב והמשטחים שבו נועד לאפשר מינימום תנועה נדרשת של ההגאים כאשר המטוס‬
‫נמצא במהירות שיוט‪.‬‬
‫הכנפיים – הכנפיים מחוברות אל הגוף בחלקו העליון ותפקידן לספק את העילוי הנדרש לשמירת המטוס‬
‫באוויר‪ .‬הכנפיים משמשות גם כמבנה שבתוכו נמצאים מכלי הדלק של המטוס‪ .‬הכנפיים בססנה נתמכות‬
‫אל תחתית הגוף באמצעות סמוכות‪.‬‬
‫בחלק האחורי של כל כנף נמצא משטח היגוי הנקרא מאזנת שתפקידה לאפשר את גלגול המטוס‪ .‬שתי‬
‫המאזנות מחוברות ביניהן וכאשר האחת עולה השנייה יורדת‪ .‬שתיהן נשלטות באמצעות תנועת הסטיק‬
‫ימינה ושמאלה‪.‬‬
‫העשרה‪ :‬נסו לגלות בעצמכם באמצעות חיפוש ולימוד באינטרנט‪ ,‬כיצד פועלים הגאי המטוס‪ ,‬מה מניע‬
‫אותם? )כבלים‪ ,‬מנועים(‪ ,‬אילו סוגי הגאים קיימים היום במטוסים ?‬
‫את המנוע והגלגלים לא נסביר‪ ,‬התבוננו בסימולטור והבינו בעצמכם‪.‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪14‬‬
‫קורס ראייה ‪CVFR -‬‬
‫‪- VFS -‬‬
‫)לשימוש וירטואלי בלבד(‬
‫יצירת העילוי‬
‫אחד הנושאים המורכבים‪ ,‬שהיה כחידה לבני האדם מאות שנים‪ ,‬הינו הבנת המנגנון היוצר את העילוי‪.‬‬
‫נקדים ונאמר שגם היום ישנם ספרים רבים שלוקים בתיאור הנכון והמלא של התופעות ולשם הפשטות‬
‫מספרים סיפורים ונותנים אנלוגיות שאין להן כל קשר למציאות‪ .‬על מנת שלא להפוך מדריך זה לבית‬
‫מדרש לעילוי נשתדל לתת את העיקר בלבד‪:‬‬
‫כאשר מניחים משטח אווירודינמי )כנף( בתוך זרימה של אוויר נוצרים קווי זרימה )ראו ציור( מסביב‬
‫למשטח‪.‬‬
‫האוויר זורם מכיוון החלק הקדמי של הכנף )שפת התקפה( לכיוון חלקה האחורי של הכנף )שפת זרימה(‬
‫כאשר הוא נע במקביל )פחות או יותר( לתצורת הכנף )לאורך עקימון עליון ועקימון תחתון(‪.‬‬
‫מהירות חלקיקי האוויר שבתוך קו זרימה אחד אינה זהה למהירות חלקיקים בקו זרימה סמוך‪.‬‬
‫ע"פ עיקרון שגילה דניאל ברנולי ככל שנוזל זורם במהירות גבוהה יותר הוא מפעיל פחות לחץ בניצב‬
‫לכיוון הזרימה‪.‬‬
‫באיור למעלה ניתן לראות צינור )קו זרימה( שבו זורם נוזל‪ .‬ברור לכולנו שמה שנכנס בצד אחד של‬
‫הצינור חייב לצאת מהצד השני‪ .‬לכן אם ישנו אזור צר בצינור מהירות הזרימה בחלק הצר עולה כדי‬
‫לאפשר לאותה כמות נוזל שנכנסה לצינור לצאת בצידו השני של הצינור‪ .‬אם נמדוד את הלחץ שיוצר‬
‫הנוזל באזור הרחב לעומת האזור הצר‪ ,‬נוכל לראות שבאזור בו המהירות גבוהה הלחץ נמוך יותר‪ .‬אם‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪14‬‬
‫קורס ראייה ‪CVFR -‬‬
‫‪- VFS -‬‬
‫)לשימוש וירטואלי בלבד(‬
‫מהירויות הזרימה בקווי הזרימה שמעל הכנף יהיו גבוהות מאלו שמתחתיו ייווצר הפרש לחצים‪ .‬מעל‬
‫הכנף יהיה לחץ נמוך ומתחתיו לחץ גבוה יותר והפרש זה הוא כוח העילוי‪.‬‬
‫ולכן נגדיר‪ :‬העילוי הינו הכוח השקול הנוצר כתוצאה מזרימת אוויר מסביב לפרופיל אווירודינמי והינו‬
‫סה"כ הכוחות שיוצרים הפרשי הלחץ של קווי הזרימה‪ ,‬העילוי הוא כוח הניצב לכיוון הזרימה היחסי‪.‬‬
‫הרחבה שלא חובה לדעת‪:‬‬
‫באיור הבא נוכל לראות פרופיל של הכנף שנמצא בזווית מסוימת ביחס לכיוון זרימת האוויר )זווית‬
‫התקפה( ומעליו רואים כוחות שמקורם בלחץ נמוך מעל הפרופיל‪ ,‬כמו כן רואים תרומת לחץ חיובי הנוצר‬
‫בחלק התחתון של הכנף כתוצאה מלחץ דינמי של הרוח הפוגעת במשטח התחתון‪ ,‬סה"כ הכוחות הוא‬
‫כוח העילוי שמצויר כאילו יצא מנקודה אחת שנקראת בשם מרכז הלחץ‪.‬‬
‫מבלי להיכנס למתמטיקה ופיזיקה חשוב רק לומר שכוח העילוי תלוי בעיקר במהירות הזרימה ובזווית‬
‫ההתקפה‪.‬‬
‫ככל שמגדילים את זווית ההתקפה גדל העילוי‪ ,‬אולם כאשר מגדילים עוד יותר את זווית ההתקפה‬
‫מתחיל העילוי לקטון עד שהוא נעלם לחלוטין ואנו נכנסים למצב הנקרא הזדקרות‪.‬‬
‫*** הערה ‪ ,‬במסגרת קורס הבסיס לא נלמד ולא נתרגל מצבי הזדקרות ***‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪14‬‬
‫קורס ראייה ‪CVFR -‬‬
‫‪- VFS -‬‬
‫)לשימוש וירטואלי בלבד(‬
‫פעולת הכוחות במצבי טיפוס הנמכה וגלישה‬
‫ראינו שבמצב של טיסה ישרה ואופקית קיים שוויון כוחות בין הכוח הדוחף והכוח המעכב ובין העילוי‬
‫והמשקל‪ .‬אולם מה קרה כאשר המטוס‪ ,‬מטפס ‪ ,‬מנמיך או גולש?‬
‫בהנחה שאנו מדברים על מצב שבו המהירות נשמרת קבועה והמטוס מטפס טיפוס מיוצב תראה‬
‫דיאגרמת הכוחות כך‪:‬‬
‫המשקל ניצב תמיד לכדור הארץ ומושך למטה‪ ,‬אולם מכיוון שהמטוס מטפס הרוח היחסית כבר אינה‬
‫אופקית אלא בזווית‪ .‬העילוי ניצב לכיוון הרוח היחסית ולמעשה הוא פועל מעט מוטה לאחור ביחס לכיוון‬
‫המשקל‪ .‬אם נפרק כל כוח לרכיביו ניתן לראות שהדחף יוצר גם מרכיב של כוח לכיוון מעלה‪ ,‬העילוי מלבד‬
‫הכוח שהוא מפעיל כלפי מעלה יוצר גם רכיב מעכב‪ .‬ואילו הגרר גם הוא יוצר רכיב שמצטרף למשקל‪ .‬לכן‬
‫ניתן לומר שבטיפוס מיוצב קיים שוויון כוחות כך ש‪:‬‬
‫•‬
‫סיכום כל הכוחות הפועלים כלפי מעלה )לא רק העילוי( שווה לסכום כל הכוחות הפועלים כלפי‬
‫מטה )לא רק המשקל(‬
‫•‬
‫סיכום כל הכוחות הפועלים לפנים שווה לסיכום הכוחות הפועלים לאחור )לא רק הגרר(‪.‬‬
‫לכן מובן שבכדי לשמור על טיפוס מיוצב באותה מהירות של ישרה ואופקית צריך להוסיף כוח דחף‬
‫ולהגדיל במעט את זווית ההתקפה מנת להגיע לאיזון הנדרש בין הכוחות‪.‬‬
‫במצב הנמכה עם כוח מנוע דיאגרמת הכוחות תראה כך‪ ,‬נסו לנתח בעצמכם מה דרוש בכדי להגיע לשיווי‬
‫משקל‪.‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪14‬‬
‫קורס ראייה ‪CVFR -‬‬
‫‪- VFS -‬‬
‫)לשימוש וירטואלי בלבד(‬
‫כוחות על המטוס בעת ביצוע פניה‬
‫כאשר המטוס נמצא בפניה אופקית ונע לאורכו של מעגל בעל רדיוס ‪ .r‬מופיע כוח חדש בתמונה‪ .‬זהו‬
‫הכוח הצנטריפוגלי השואף להרחיק את המטוס ממרכז המעגל‪ .‬המטוס מבצע את הפניה באמצעות‬
‫הטיית כנפיים )גלגול(‪ .‬התרשים הבא מראה את המטוס ממבט על )צד שמאל באיור( ומלפנים‪.‬‬
‫כיצד ישמור המטוס על מאזן כוחות בפניה כאשר ישנו כוח השואף להעיף אותו הצידה?‬
‫הפתרון הוא פירוק כוח העילוי למרכיביו‪ .‬באיור הבא נראה את המרכיבים של העילוי‪ ,‬מתוכם ניתן לראות‬
‫כי אם מבצעים הטיה והרכיב האופקי של כוח העילוי שווה לכוח הצנטריפוגלי ישמור המטוס על טיסה‬
‫מעגלית‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההסבר הנ"ל הינו הסבר מפושט של כוחות בפניה‪.‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪14‬‬
‫קורס ראייה ‪CVFR -‬‬
‫‪- VFS -‬‬
‫)לשימוש וירטואלי בלבד(‬
‫משטחי הניהוג במטוס והשפעתם‬
‫לצורך שליטה והיגוי המטוס אנו משתמשים במשטחים אווירודינמיים אשר מחוברים אל הכנפיים ואל‬
‫חטיבת הזנב בכדי לאפשר שינוי תנועת המטוס סביב אחד או יותר מצירי התנועה האפשריים‪ :‬גלגול‪,‬‬
‫עלרוד וסבסוב‪.‬‬
‫נתחיל בהגאים המאפשרים לנו לשנות את מצב המטוס סביב ציר העלרוד‬
‫הגה הגובה ומייצב הגובה ‪ -‬מייצב הגובה )מסומן בירוק( הינו משטח קבוע אופקי הנמצא משני צידי‬
‫חטיבת הזנב‪ ,‬תפקידו ליצור מומנט מאזן למשקל המנוע והחלק הקדמי במטוס כך שבעת טיסה ישרה‬
‫ואופקית מצב האף יהיה בזווית נוחה‪.‬‬
‫ואילו הגה הגובה )מסומן בצהוב( תפקידו ליצור כוח‬
‫שיאפשר שינוי מצב האף של המטוס סביב ציר העלרוד‪.‬‬
‫כאשר רוצים להרים את אף המטוס ומושכים את הסטיק‬
‫אלינו יעלה הגה הגובה כלפי מעלה ויצור משטח‬
‫אווירודינמי שבו זרימת האוויר תיצור כוח עילוי בכיוון‬
‫מטה‪ ,‬דבר שיוריד את הזנב וירים את האף‪.‬‬
‫ואילו כאשר רוצים להנמיך את אף המטוס ודוחפים את הסטיק‪ ,‬יורד משטח הגה הגובה וגורם לכח עילוי‬
‫מוגבר שמעלה את הזנב ומוריד את האף‪.‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪14‬‬
‫קורס ראייה ‪CVFR -‬‬
‫‪- VFS -‬‬
‫)לשימוש וירטואלי בלבד(‬
‫מקזז‬
‫המקזז או לוחית קיזוז )‪ (Trim Tab‬הינו משטח היגוי קטן שמחובר על שפת הזרימה של משטח היגוי‬
‫גדול יותר ומטרתו להקטין את הכוח הנדרש להפעלה על המשטח הגדול תוך היעזרות באווירודינמיקה‬
‫)הסבר בהמשך(‪.‬‬
‫בססנה ישנו מקזז אחד בלבד המותקן על הגה הגובה ולכן הוא נקרא גם מקזז גובה‪ .‬במטוסים אחרים‬
‫מותקנים מקזזים גם על משטחים אווירודינמיים אחרים כגון הגה הכיוון‪.‬‬
‫באיור הבא ניתן לראות את המקזז המותקן בססנה על חלקו הימני של הגה הגובה )המקזז מסומן‬
‫באדום וההגה בצהוב(‬
‫אם נתבונן מקרוב נראה שהמקזז מחובר בציר המאפשר לו תנועה מעלה ומטה ביחס למשטח הגה‬
‫הגובה‪.‬‬
‫באיור הבא ניתן לראות את המקזז במצב יחסית מעלה לעומת הגה הגובה‪ .‬במצב זה הזרימה‬
‫האווירודינמית העוברת על פני המקזז יוצרת כוח השואף לדחוף את ההגה כלפי מטה‪.‬‬
‫נסביר את פעולת המקזז באמצעות דוגמא‪ :‬אם רוצים לשמור מצב אף נמוך דוחפים את הסטיק ומשטח‬
‫הגה הגובה יורד כלפי מטה ויוצר כוח עילוי כלפי מעלה )מסומן באדום( השואף להרים את הזנב ולהוריד‬
‫את האף‪ .‬בכדי להחזיק את האף במצב הזה נידרש מהטייס להמשיך ולהפעיל כוח דחיפה כדי שהגה‬
‫הגובה יישאר במצבו למרות זרימת האוויר הפוגעת בו ושואפת ליישרו‪ .‬כאשר אנו מקזזים כך שמשטח‬
‫המקזז ינוע ויהיה גבוה ממשטח הגה הגובה‪ ,‬יפעלו עליו כוחות אווירודינמיים כלפי מטה )מסומן בירוק(‬
‫וכך יתאפשר להפעיל פחות כוח על הגה הגובה כדי להשאירו במקומו‪.‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪14‬‬
‫קורס ראייה ‪CVFR -‬‬
‫‪- VFS -‬‬
‫)לשימוש וירטואלי בלבד(‬
‫כך‪ ,‬באמצעות השימוש במקזז הגובה יכול הטייס לקבוע נקודת שיווי משקל חדשה בין הכוח שהוא נאלץ‬
‫להפעיל על ההגה ובין הכוחות האווירודינמיים החיצוניים השואפים ליישרו‪.‬‬
‫הפעלת המקזז נעשית באמצעות סיבוב גלגלת הנמצאת בתא הטייס סמוך לרגלו הימנית של הטייס‪.‬‬
‫אחד הדברים שרבים מהטייסים החדשים מתקשים לזכור או להבין הוא לאיזה כיוון יש לסובב את‬
‫הגלגלת בכדי לעזור בהורדת או העלאת האף‪ .‬אולם אל חשש‪ ,‬ניסיון קצר באוויר מבהיר את התמונה‪.‬‬
‫לשם השלמות נאמר כי לצורך הורדת האף יש לסובב את גלגל המקזז כלפי מעלה‪.‬‬
‫שימוש במקזז ‪ -‬השימוש הנכון במקזז מהווה מפתח מרכזי ביכולת לשלוט במטוס ולשמור על מצבו ללא‬
‫"מאבק" בהגאים‪ .‬הטכניקה הנכונה היא להביא את המטוס למצב האף הרצוי ביחס לאופק באמצעות‬
‫הסטיק ואז לקזז "קיזוז גס" כדי לשחרר את עיקר הלחץ מהסטיק ובהמשך לבצע תיקונים‪ ,‬שנקראים‬
‫"קיזוז עדין"‪ ,‬על מנת לוודא שמצב האף נשמר במקום שרצינו‪ .‬איך יודעים מתי הקיזוז נכון? מרפים את‬
‫אחיזת היד ואוחזים בסטיק בעדינות‪ ,‬בודקים האם גם לאחר ששחררנו כמעט לחלוטין את היד מהאחיזה‬
‫המטוס עדיין שומר על המצב‪ ,‬אם לא יש לתקן הקיזוז‪ .‬שימו לב שלא בכל מצב צריך לקזז‪ ,‬אם למשל‬
‫טסנו ישרה ואופקית והמטוס היה מקוזז וכעת אנו רוצים לפנות פניה אופקית של ‪ 90‬מעלות לימין )זו רק‬
‫דוגמא‪ (..‬אין צורך לקזז מכיוון שהמצב הזה הינו רגעי‪ .‬אולם אם עברנו מישרה ואופקית לטיפוס יציב‬
‫חשוב לקזז כדי שלא כל הזמן נצטרך להפעיל לחץ על ההגאים‪.‬‬
‫קיזוז חשוב במיוחד הינו זה המתבצע כאשר עומדים לבצע המראה‪ .‬המראה היא תהליך מורכב ולא‬
‫נרצה להתעסק בו עם עבודה בלחץ על הסטיק‪ .‬לכן אנו מקזזים מראש למצב המתאים להמראה‪ .‬מצב‬
‫זה מסומן בד"כ ע"ג השנתות שמראות את מצב המקזז‪.‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪14‬‬
‫קורס ראייה ‪CVFR -‬‬
‫‪- VFS -‬‬
‫)לשימוש וירטואלי בלבד(‬
‫הגה ומייצב הכיוון‬
‫המשטחים האנכיים בחטיבת הזנב מחולקים כך שהחלק הקדמי הינו משטח אנכי קבוע )מייצב כיוון‪,‬‬
‫מסומן בירוק( ומאחוריו משטח המחובר אליו ויכול לנוע ימינה ושמאלה ביחס לציר המטוס )הגה כיוון‪,‬‬
‫מסומן בצהוב(‪.‬‬
‫מייצב הכיוון מתוכנן כך שהמטוס יהיה מיושר לכיוון התקדמות המטוס כאשר הוא בטיסת שיוט‪ ,‬לדוגמא ‪:‬‬
‫במהירויות נמוכות ובכוח מנוע גבוה קיימת נטייה של המטוס לסבסב שמאלה )יוסבר בהמשך( ולכן‬
‫נדרשת יצירה של כוח שיגרום למטוס לסבסב לכיוון ההפוך )ימינה ביחס לציר הסבסוב( זאת עושים‬
‫באמצעות הטיית הגה הכיוון באמצעות הדוושות‪ .‬הכנסת רגל ימין תגרום להטיית הגה הכיוון ימינה‬
‫וליצירת כוח כלפי צד שמאל שתגרום לסבסוב ימינה‪ .‬וההפך בהכנסת רגל שמאל‪.‬‬
‫לשימוש בהגה הכיוון ישנה השפעה משנית על המטוס הנגרמת כתוצאה מהסבסוב‪ .‬במהלך הסיבוב‬
‫הכנף החיצונית לכיוון הסבסוב מרגישה מהירות זרימה מעט יותר גבוהה מהכנף הפנימית ולכן הכנף‬
‫החיצונית נוטה לעלות ובכך נוצר גלגול‪ .‬לתופעה זו של ביצוע שינוי בציר תנועה אחד )סבסוב( המשפיע‬
‫על תנועה לא רצויה בציר שני )גלגול( אנו קוראים בשם צימוד‪.‬‬
‫תופעה נוספת המתרחשת בעת סבסוב יכולה להיות החלקה‪ .‬החלקה מתרחשת כאשר המטוס גולש אל‬
‫מחוץ לרדיוס הפניה‪ .‬על תופעה זו נרחיב כאשר נלמד לבצע פניות‪ .‬החלקה מכוונת יכולה לשמש גם‬
‫לשם זירוז איבוד גובה‪ .‬גם נושא זה נלמד במהלך טיסות מתקדמות ולא בקורס הבסיסי‪.‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪14‬‬
‫קורס ראייה ‪CVFR -‬‬
‫‪- VFS -‬‬
‫)לשימוש וירטואלי בלבד(‬
‫מאזנות‬
‫המאזנות הן משטחים אווירודינמיים להיגוי הממוקמות בשפת הזרימה של הכנפיים ומחוברות אליהן‬
‫בציר המאפשר תנועה מעלה ומטה‪ .‬המאזנות מופעלות על ידי תנועת הסטיק ימינה ושמאלה כאשר‬
‫פעולתן הפוכה‪ ,‬כאשר מאזנת בכנף אחת עולה המאזנת השנייה יורדת‪ .‬המאזנות ממוקמות בחלק‬
‫הרחוק יותר של הכנף מהגוף על מנת להגביר את השפעת מומנט הגלגול שהן יוצרות‪ .‬המאזנות‬
‫מסומנות בצהוב בתמונה הבאה‪.‬‬
‫כאשר רוצים לבצע גלגול שמאלה‪ ,‬מטים את הסטיק שמאלה ובתגובה יורדת המאזנת הימנית ועולה‬
‫המאזנת השמאלית )כמו בתמונה(‪ .‬בכנף הימנית כתוצאה מירידת המאזנת גדל העילוי על החלק החיצוני‬
‫של כנף זו ‪ .‬לעומת זאת בכנף בה המאזנת עולה יורד העילוי ולכן היא נוטה לרדת‪ .‬הכוחות השונים על‬
‫הכנפיים גורמים למטוס לתנועת גלגול שמאלה סביב ציר הגלגול‪.‬‬
‫לתנועת הגלגול ישנה השפעה משנית של סבסוב‪ ,‬כלומר צימוד בין גלגול לסבסוב‪ .‬בכנף העולה‪ ,‬בגלל‬
‫ירידת המאזנת‪ ,‬גדל הגרר לעומת הכנף בה המאזנת עולה‪ .‬כתוצאה מההבדלים בגרר נוטה אף המטוס‬
‫לסבסב לכיוון הכנף העולה )כלומר בכיוון מנוגד לכיוון שאליו אנו רוצים לפנות(‪ .‬לכן בעת ביצוע פניות יש‬
‫להיעזר ברגל על מנת למנוע את הסבסוב ההפוך‪.‬‬
‫לאחר הגעה לזווית הגלגול הרצויה יש להחזיר את הסטיק למרכז ובכך ליישר את המאזנות‪ .‬לאחר יישור‬
‫המאזנות אין צורך במלוא כמות הרגל אולם כתלות בסוג המטוס יתכן ונצטרך להכניס מעט רגל במהלך‬
‫הפנייה‪ ,‬כדי לפצות על אפקט פגיעת רוח הצד בעת הפנייה על משטחי הגוף האחוריים והזנב‪ .‬אם אתה‬
‫רוצה להתנסות בטיסה במטוס שבו עבודת הרגליים הנדרשת הינה משמעותית נסה לטוס בפייפר קאב‬
‫שמסופק עם הסימולטור‪.‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪14‬‬
‫קורס ראייה ‪CVFR -‬‬
‫‪- VFS -‬‬
‫)לשימוש וירטואלי בלבד(‬
‫מדפים‬
‫המדפים הם משטחים אווירודינמיים המחוברים בחלק האחורי של הכנפיים הקרוב לגוף וניתנים להורדה‬
‫באמצעות הפעלת מנוע חשמלי ע"י מתג בתא הטייס‪ .‬המדפים מסומנים באיור הבא בצבע וורוד‪.‬‬
‫המדפים יורדים בשני צדדי הגוף ביחד‪.‬‬
‫המדפים נועדו להגדלת מקדם העילוי ומתן אפשרות לגישה לנחיתה במהירויות נמוכות כאשר מצב אף‬
‫המטוס הוא כזה המאפשר לראות את המסלול המתקרב‪.‬‬
‫למדפים בססנה מספר מצבי הורדה‪ :‬דרגה ראשונה )‪ 10‬מעלות(‪ ,‬שנייה )‪ 20‬מעלות( ושלישית )‪30‬‬
‫מעלות(‪ .‬ישנם דגמי מטוסי ססנה שבהם ניתן להוריד מדפים גם לזוויות גדולות יותר‪ .‬בתמונה מטוס עם‬
‫מדפים במצב מקסימום מטה‪.‬‬
‫להורדת המדפים מספר השפעות על המטוס‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הורדת המדפים מגדילה את הגרר )ככל שהמדפים מורדים יותר גדל הגרר משמעותית(‬
‫הורדת המדפים מאפשרת הנמכה בזווית תלולה יותר‪.‬‬
‫הורדת המדפים מאפשרת טיסה במהירות יותר נמוכה ללא סכנת הזדקרות‪.‬‬
‫הורדת מדפים לפני המראה מאפשרת ניתוק אחרי המראה במהירות נמוכה יותר וטיפוס‬
‫במהירות נמוכה למעבר מכשולים‪.‬‬
‫שים לב למגבלת מהירות מכסימלית בטיסה עם מדפים מטה‪.‬‬
‫תהליך הרמת מדפים מבוקר ובשלבים חיוני בעיקר בעת הליכה סביב על מנת לאפשר מעבר‬
‫לטיפוס ללא איבוד גובה‪.‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪14‬‬