תמ"ש 43429-12-11 ב. ואח` נ` ב- שאלת התעשרות שלא במשפט של הורים

‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫בפני‬
‫כב' השופט בנימין יזרעאלי‬
‫‪ .1‬א ' ב'‬
‫‪.2‬ט' ב' )קטין(‬
‫‪.3‬ר' ב' )קטין(‬
‫תובעים‬
‫נגד‬
‫י ' ב'‬
‫נתבעים‬
‫פסק דין‬
‫‪1‬‬
‫מבוא‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.1‬‬
‫עניינו של פסק דין זה בשתי תביעות שנדונו בפניי בעניינם של הצדדים‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.2‬‬
‫הראשונה‪ ,‬תביעה למזונות אישה ולמזונות ילדים שהגישה התובעת ‪) 1‬להלן‪" :‬התובעת‪/‬‬
‫האם"( בשמה ובשם ילדיה כנגד הנתבע )להלן‪" :‬הנתבע ‪/‬האב"( )תמ"ש ‪.(43429-12-11‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.3‬‬
‫השנייה‪ ,‬תביעה רכושית שהגישה התובעת כנגד הנתבעים ‪ 1‬ו ‪ ,2-‬שהינם הורי הנתבע‪) ,‬להלן‪:‬‬
‫"הורי הנתבע"( וכן כנגד הנתבע )המופיע כנתבע ‪ 3‬בתביעה זו(‪ .‬במסגרת תביעה זו עתרה‬
‫התובעת לקבלת רבע מהמקרקעין שבבעלות הורי הנתבע‪ ,‬עליהם נבנה בית הצדדים‪,‬‬
‫ולקבלת מחצית משווי הבית וההשבחות שביצעו הצדדים בביתם של הורי הנתבע )תמ"ש‬
‫‪.(6824-01-12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫במסגרת תביעה זו עתרה התובעת גם לאיזון כלל הזכויות של בני הזוג‪ ,‬אולם היות שהנתבע‬
‫הקדים והגיש תביעה בנושא זה לבית הדין הרבני‪ ,‬נקבע כי הסמכות לדון ולהכריע בעניין‬
‫נתונה לבית הדין הרבני‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫לשם הסדר ונוחות הקריאה‪ ,‬יוצג תחילה הרקע העובדתי המשותף לתביעות שבנידון‪,‬‬
‫ולאחר מכן תובא ההתייחסות וההכרעה לגבי כל אחת משתי התביעות באופן נפרד‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪16‬‬
‫רקע עובדתי‪:‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.5‬‬
‫התובעת והנתבע )להלן‪" :‬הצדדים‪ /‬בני הזוג"( נישאו זה לזו כדמו"י ביום ‪.19.3.1992‬‬
‫‪18‬‬
‫‪.6‬‬
‫מנישואיהם נולדו להם שלושה ילדים‪:‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ 1‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫א‪ .‬א'‪ ,‬ילידת ‪ 11.6.93‬כיום כבת ‪,20‬‬
‫‪1‬‬
‫ב‪ .‬ט'‪ ,‬ילידת ‪ -19.2.96‬כיום כבת ‪,18‬‬
‫‪2‬‬
‫ג‪ .‬ר'‪ ,‬יליד ‪ - 21.5.2000‬כיום כבן ‪.14‬‬
‫‪3‬‬
‫בתחילת נישואיהם רכשו הצדדים דירה בת ארבעה חדרים ב **********‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬עברו‬
‫להתגורר בדירה שכורה בת ‪ 6‬חדרים ואת דירתם ב******* העמידו לשכירות‪ .‬לאור הצעת‬
‫הורי הנתבע כי יגורו בצמוד אליהם‪ ,‬מכרו הצדדים את דירתם ב******** ובנו את ביתם‬
‫בקרקע השייכת להורי הנתבע )להלן‪" :‬הבית"( בצמידות לבית הורי הנתבע‪ .‬במהלך שנת‬
‫‪ 2010‬עברו הצדדים וילדיהם להתגורר בבית שנבנה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫הבית כולל קומת קרקע וכן קומה נוספת )להלן‪" :‬קומה א'"( המכילה ארבעה חדרים‪ ,‬פינת‬
‫טלוויזיה מקלחת ושירותים כפולים‪ ,‬אך טרם נבנו מדרגות המחברות בין הקומות‪ ,‬והיא‬
‫איננה משמשת למגורים מאחר שטרם שולם היטל להשבחת הקרקע ולא ניתן היתר בנייה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫במהלך הדיונים‪ ,‬לאור המתיחות והמחלוקות בין הצדדים‪ ,‬הוסכם כי התובעת תעזוב את‬
‫הבית ותעבור להתגורר בדירה שכורה בחודש ינואר ‪ ,2013‬על מנת שהצדדים יוכלו לסדר את‬
‫הגט‪.‬התובעת קיבלה מהנתבעים סך של ‪ ₪ 300,000‬על חשבון הפיצוי שייקבע כי מגיע לה‪.‬‬
‫הצדדים התגרשו זה מזו ביום ‪.13.2.13‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫נעבור עתה לדון בכל אחת מהתביעות המפורטות לעיל ונתחיל דווקא בתביעה הרכושית‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫טענות הצדדים‪:‬‬
‫‪18‬‬
‫‪.9‬‬
‫הצדדים חלוקים בשאלת הבעלות בזכויות בקרקע עליה נבנה הבית‪ .‬בנוסף‪ ,‬ישנה מחלוקת‬
‫באשר לאופי הפיצוי לו זכאית התובעת ולגובהו‪.‬‬
‫טענות התובעת‪:‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪.10‬‬
‫לטענת התובעת‪ ,‬מאז נישואיה לנתבע ביקשו הוריו שבני הזוג יבנו את ביתם על הקרקע‬
‫הסמוכה לביתם‪ ,‬על מנת שיהיו קרובים אליהם ויוכלו לדאוג להם בעת זקנתם‪ .‬בתוך כך‬
‫התחייבו הורי הנתבע להעביר על שמם של הצדדים מחצית מן הקרקע‪ ,‬עליה ייבנה הבית‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪.11‬‬
‫התובעת טוענת כי עוד לפני שלב תכנון הבית הבטיחו הורי הנתבע לערוך הסכם להעברת‬
‫הקרקע לצדדים‪ ,‬ובפגישה עמם אף סימנו את הנקודה ממנה יתחילו הצדדים לבנות את‬
‫ביתם‪ .‬לאור הבטחה זו החלו הצדדים לקדם את הליכי תכנון ובניית הבית‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ 2‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫במהלך תכנון הבנייה עלה צורך בהכשרת חריגות בנייה בבית הורי הנתבע‪ ,‬וההוצאות‬
‫שהוצאו לשם כך שולמו על‪-‬ידי אמה של התובעת כמימון ראשוני‪ .‬לטענת התובעת‪ ,‬הורי‬
‫הנתבע לא מימנו שום שלב במהלך הבנייה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫עוד נטען כי כאשר הציגו בני הזוג בפני הורי הנתבע את תכניות האדריכל לבניית הבית‬
‫התחרטו ההורים‪ ,‬וביקשו כי הבית יבנה באופן מופרד מביתם‪ .‬אולם‪ ,‬לאחר שהוסבר להם‬
‫כי הדבר נעשה על מנת לחסוך בעלויות הכספיות של בנייה נפרדת על הקרקע חזרו והסכימו‬
‫הורי הנתבע לבניית הבית והתחייבו להעביר את הקרקע על שם בני הזוג‪ .‬התובעת מציינת‬
‫כי בשלב זה נפגשה אמה עם הורי הנתבע שהתחייבו כי יחתמו על הסכם להעברת הקרקע על‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫שם בני הזוג‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.13‬‬
‫לטענת התובעת‪ ,‬בזמן הבנייה קיימו הצדדים שיחות רבות בעניין העברת הבעלות על‬
‫הקרקע ואף נעשו פניות לעורכי דין‪ ,‬אך הורי הנתבע לא פעלו כמוסכם ו"גררו רגליים"‬
‫בטיפול בנושא‪ ,‬בכל פעם באמתלה אחרת‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪.14‬‬
‫לאחר סיום הבנייה‪ ,‬ולאחר שבני הזוג וילדיהם התגוררו במשך שנה וחצי בבית‪ ,‬הציגו הורי‬
‫הנתבע בפני התובעת טיוטת הסכם לפיה הקרקע תועבר לנתבע בלבד‪ ,‬ובמקרה של גירושי‬
‫בני הזוג תוחזר לתובעת מחצית מעלות הבנייה‪ .‬לטענת התובעת‪ ,‬הנתבע לא הסכים לכך‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪.15‬‬
‫לסיכום‪ ,‬התובעת טוענת כי הורי הנתבע הבטיחו והתחייבו לתת לבני הזוג במתנה את‬
‫הקרקע עליה נבנה הבית‪ .‬לאחר שהתובעת שינתה את מצבה לרעה חזרו בהם הורי הנתבע‬
‫מהתחייבותם‪ .‬על כן ‪ -‬לטענת התובעת ‪ -‬זכאית היא להירשם כבעלים משותפים עם‬
‫הנתבעים על חלקתם בשיעור של ‪ 1/4‬מהמקרקעין‪ .‬אולם‪ ,‬היות ולאור הנסיבות מגורים‬
‫משותפים לא היו אפשריים עותרת התובעת לקבלת מחצית משווי ההתעשרות שהתעשרו‬
‫הורי הנתבע בזכותה‪ :‬מחצית משווי הבית ושווי המקרקעין עליו הבית עומד‪ ,‬וכן מחצית‬
‫מהרווח שנוצר להורי הנתבע מכך שהוכשרו חריגות הבנייה בביתם‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪.12‬‬
‫טענות הנתבעים‪:‬‬
‫‪23‬‬
‫‪.16‬‬
‫לטענת הנתבעים הסכמת הורי הנתבע הייתה כי בני הזוג יוכלו להתגורר בבית אשר בנו ללא‬
‫תשלום שכר דירה‪ ,‬תוך ידיעה כי מדובר בקרקע השייכת להורי הנתבע בלבד‪ .‬לטענתם‪,‬‬
‫מעולם לא הובטח לתובעת כי הקרקע תועבר על שם בני הזוג‪ ,‬לא הייתה מסוימות ולא‬
‫גמירות דעת לעשות כן‪ ,‬ומדוברבטענות סרק שמעלה התובעת מבלי שתמכה אותן בראיות‬
‫אובייקטיביות ממשיות‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪.17‬‬
‫נטען כי רק לאחר שהושלמה קומה א' בבית והיה צורך בהכשרתה באמצעות תשלום היטלי‬
‫בנייה‪ ,‬שאותם הסכימה אמה של התובעת לשלם אך רק בכפוף לכך שהקרקע תועבר על שם‬
‫הצדדים ‪ -‬פנו הצדדים לעו"ד‪ .‬טיוטת ההסכם היחידה שנוסחה קבעה בבירור כי הקרקע‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ 3‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫תועבר לנתבע בלבד‪ ,‬ולתובעת לא יהיו זכויות בקרקע אלא תהא זכאית לפיצוי על חלקה‬
‫בכספי הבנייה בלבד‪ .‬זו הייתה כוונתם של הורי הנתבע ומעולם לא התכוונו לנהוג אחרת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.18‬‬
‫לטענת הנתבעים טיוטת ההסכם לא נחתמה רק עקב התנהגות התובעת ורצונה בגירושין‬
‫ולא עקב סירובו של הנתבע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.19‬‬
‫לסיכום‪ ,‬לטענת הנתבעים מעולם לא הובטח לתובעת כי הזכויות בקרקע יועברו לבני הזוג‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.20‬‬
‫הנתבעים מסכימים כי יש להשיב לתובעת את הסכום שהושקע בבנייה‪ ,‬בניכוי ההוצאות‬
‫והעלויות שנגרמו להורי הנתבע‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪.21‬‬
‫הנתבעים מוסיפים וטוענים כי הסכום שצוין בחוות הדעת של השמאי בגין עלות השיפורים‬
‫וההשקעות בבית ההורים אינו משקף נכונה את העלויות‪.‬בנוסף טוענים הנתבעים כי עוד‬
‫קודם הבנייה השביחו הורי הנתבע את שטחם‪ .‬לטענת הורי הנתבע‪ ,‬גם מעט השיפוצים‬
‫שנעשו בביתם שלהם במהלך בניית הבית של בני הזוג‪ ,‬שולמו על‪-‬ידם ממקורות שלהם‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪.22‬‬
‫עוד טוענים הנתבעים כי בעקבות בניית הבית נגרם להם נזק כבד‪ ,‬מאחר שכיום הם נדרשים‬
‫לשלם סך של כ‪ ₪ 450,000-‬לצורך הכשרת חריגות הבנייה שביצעו בני הזוג בעת בניית‬
‫הבית‪ ,‬או לחילופין לשלם את עלות הריסת קומה א'‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫השתלשלות ההליך‪:‬‬
‫‪15‬‬
‫‪.23‬‬
‫בדיון שנערך ביום ‪ ,17.6.12‬ולאור הסכמת הצדדים‪ ,‬מונהשמאי על מנת שיעריך את שווי‬
‫בית המגורים של הצדדים – עם וללא הקרקע עליה הוא בנוי – וכן את שווי עלות בניית‬
‫הבית ועלות ההשקעות והשיפורים שנעשו בדירת הורי הנתבע ככל שהיו‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪.24‬‬
‫בדיון שהתקיים ביום ‪ 11.12.12‬הושגה הסכמה לפיה הצדדים יתגרשו בבית הדין הרבני‪ ,‬וכי‬
‫הנתבעים יפקידו בנאמנות בידי בא כוחם סך של ‪ ₪ 150,000‬אשר יועבר במלואו עם סידור‬
‫הגט‪ ,‬וכן יעבירו לידי התובעת סך של ‪ ₪ 150,000‬נוספים בתוך שלושה חודשים‪ .‬הוסכם כי‬
‫הסכום הנ"ל )סה"כ ‪ (₪ 300,000‬הינו על חשבון התביעה הרכושית שהגישה התובעת‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪.25‬‬
‫ביום ‪ 1.1.13‬מונה רואה חשבון לשם מתן חוות דעת בעניין ההוצאות שהוציאו הצדדים‬
‫לצורך בניית הבית ושיפוץ בית הורי הנתבע‪ .‬בהתאם להסכמת הצדדים נקבע כי הנתבעים‬
‫יישאו בעלות שכר הטרחה בשלב הראשון‪ ,‬ובסיום ההליך יכריע בית המשפט לעניין זה‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪.26‬‬
‫יצוין עוד כי במהלך הדיונים שהתקיימו‪ ,‬נעשה ניסיון להוביל את הצדדים לפתרון‬
‫המחלוקות בצורה מוסכמת ומהירה ולשביעות רצונם‪ .‬בית המשפט אף הציע הצעות שונות‪,‬‬
‫אך אלו נדחו על‪-‬ידי הצדדים‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הצדדים הופנו לגישור אצל שני מגשרים שונים אך למרבה הצער הגישור לא צלח‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 4‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫הראיות‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.27‬‬
‫לתמיכה בתביעתה הגישה התובעת תצהירים מטעמה ומטעם הוריה‪ .‬תצהיר נוסף הוגש‬
‫מטעם הגב' בירנבוים אך ב"כ התובעים ויתרה על תצהיר זה )ר' עמ' ‪,58‬ש' ‪ 7‬לפרוטוקול(‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.28‬‬
‫כמו כן‪ ,‬זימנה התובעת לחקירה את עו"ד ****‪ ,‬אשר ערך את טיוטת ההסכם ואת מר ***‬
‫****‪ ,‬שמאי מקרקעין שייעץ לצדדים בנוגע לבנייה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הגישה התובעת את המוצגים הבאים‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪-‬‬
‫טיוטת הסכם )סומן ת‪(1/‬‬
‫‪7‬‬
‫‪-‬‬
‫תרשים הבית ששורטט על ידי בני הזוג )סומן ת‪.(2/‬‬
‫‪8‬‬
‫‪-‬‬
‫תמונות הבית‪ ,‬הקרקע והגדר )סומן ת‪ ,3/‬ת‪ ,4/‬ת‪ ,5/‬ת‪ 7/‬ו‪-‬ת‪.(8/‬‬
‫‪9‬‬
‫‪-‬‬
‫פרוטוקול‪ ,‬גזר דין וכתב אישום שניתן נגד הנתבעים בבית המשפט לעניינים מקומיים‬
‫בכפר סבא )סומן ת‪.(6/‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫הנתבעים הגישו תצהירים מטעמם וכן את תצהירה של הגב' ***** ****‪ ,‬אחות הנתבע‪.‬‬
‫תצהיר הנתבעת ‪ ,2‬אמו של הנתבע‪ ,‬נמשך מהתיק מאחר והיא לא התייצבה לדיון ההוכחות‬
‫שנקבע מפאת מצבה הבריאותי‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הציגו הנתבעים טבלת הוצאות שלטענתם נערכה על‪-‬ידי אמה של התובעת )סומן‬
‫נת‪.(1/‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫סיכומי הצדדים‪:‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.30‬‬
‫התובעת טוענת כי במסגרת ההוכחות‪ ,‬ומעדויות התובעת והוריה‪ ,‬הוכח כי הורי הנתבע‬
‫הבטיחו באופן חד משמעי כי הקרקע תועבר לבעלות בני הזוג‪ .‬לטענתה‪ ,‬אין לקבל את‬
‫עדויות הנתבע והוריו מאחר והן אינן אמינות‪ ,‬מתחמקות ומלאות סתירות‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪.31‬‬
‫לטענתה‪ ,‬לאור פסיקת בית המשפט יש לאכוף את זכותה בקרקע למרות היעדר מסמך כתוב‬
‫מפאת ההגינות והצדק ומאחר ומדובר ביחסי משפחה‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪.32‬‬
‫זאת ועוד‪ ,‬לטענת התובעת הוכחה טענתה כי הורי הנתבע לא הוציאו מכיסם כספים לשם‬
‫בניית הבית וכן התברר כי המסמך שלכאורה מהווה אישור השתתפות בהוצאות אינו אלא‬
‫מסמך המפרט תשלום חובות עבר של הורי הנתבע לעירייה‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪.33‬‬
‫על כן‪ ,‬ומכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט‪ ,‬טוענת התובעת כי על הנתבעים לשפות אותה‬
‫במחצית הסכום שבני הזוג העשירו אותם‪ .‬סכום זה שווה למחצית משווי הבית והקרקע‪,‬‬
‫כפי שהוערכו על‪-‬ידי השמאי שמונה על‪-‬ידי בית המשפט‪ ,‬ולמחצית משווי ההשבחות‬
‫שהשביחובני הזוג את ביתם של הורי הנתבע‪ .‬סה"כ נתבע סכום של ‪.₪ 1,790,000‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ 5‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫‪.34‬‬
‫לטענתהתובעת‪ ,‬אין מקום להעדיף פיצוי על פי הוצאות הבנייה‪ ,‬אלא יש לחשבו על פי‬
‫התעשרות הנתבעים‪ ,‬הוא הרווח בו זכו שלא כדין‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.35‬‬
‫לטענת הנתבעים בסיכומיהם הוכח בבירור כי הורי הנתבע לא הבטיחו לתובעת זכויות‬
‫בקרקע עצמה‪ .‬לכל היותר‪ ,‬ניתן ללמוד כי הצדדים שרטטו את גבולות הבנייה‪ ,‬אך אין בכך‬
‫כדי ללמד על מתן הקרקע המסומנת כמתנה‪ .‬זאת ועוד‪ ,‬התובעת לא הציגה כל מסמך‬
‫המלמד על עסקה לפיה יועברו הזכויות לתובעת‪ ,‬אלא רק לנתבע בלבד‪ .‬התובעת לא הוכיחה‬
‫קיום של גמירות דעת או מסוימות מצד הורי הנתבע‪ .‬אף לא הוכח כי להורי הנתבע היה‬
‫רצון ברור וחד משמעי להעביר את זכויותיהם בקרקע לבני הזוג‪ .‬על כן‪ ,‬אין מקום להחיל‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫את פסיקת בית המשפט המייתרת את דרישת הכתב מפני ההגינות‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.36‬‬
‫הנתבעים טוענים כי יש להשיב לתובעת את השווי הכספי של חלקה בהשקעה‪ ,‬דהיינו סך של‬
‫‪ ₪ 332,500‬בלבד‪ ,‬וזאת עבור מחצית משווי הבנייה של הבית החדש לא כולל קומה א'‪,‬‬
‫לאחר הפחתה של עלות בניית המחסן אשר שייך להורי הנתבע )סך של ‪ .(₪ 50,000‬עוד‬
‫טוענים הנתבעים כי הערכת השמאי בנוגע לעלות השיפורים וההשקעות של בית הורי‬
‫הנתבע‪ ,‬בסך ‪ ,₪ 550,000‬איננה רלבנטית‪ ,‬שכן בשיפוץ הנוכחי לא הייתה תוספת שטח לבית‬
‫הורי הנתבע‪ ,‬והשיפוצים שהיו לבית הורי הנתבע מומנו על‪-‬ידם‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪.37‬‬
‫הנתבעים בסיכומיהם מתייחסים לחוות הדעת של רו"ח פרישקולניק וטוענים כי ככל שבית‬
‫המשפט ימצא לנכון לפסוק לפי עלויות הבנייה בפועל‪ ,‬ראוי לפסוק לתובעת סך של ‪242,323‬‬
‫‪ ₪‬בלבד‪ .‬עוד נטען כי יש לחייב את התובעת לשאת בעלות חוות הדעת‪ ,‬מאחר והוסכם כי‬
‫בשלב ראשון בלבד ישאו הנתבעים בעלות חוות הדעת )פרוטוקול מיום ‪ .(11.12.13‬מאחר‬
‫והוכח בחוות הדעת כי טענות אמה של התובעת בדבר הוצאות בסך של ‪₪ 1,300,000‬‬
‫הופרכו‪ ,‬והוצאותיה לא עלו על סך של ‪ ,₪ 30,000‬יש לפסוק כי התובעת תישא בעלות חוות‬
‫הדעת‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪.38‬‬
‫בסיכומי התשובה דחתה התובעת את טענת הנתבעים וביקשה להדגיש כי במקרה דנן‬
‫מדובר על הבטחות שניתנו בתוך המשפחה‪ ,‬ומאחר ובני הזוג שילמו מכיסם באופן מלא את‬
‫הבנייה‪ ,‬יש להחיל את הפסיקה אשר ריככה את דרישת הכתב עם השנים‪ .‬בנוסף‪ ,‬דחתה‬
‫התובעת את טענת הנתבעים כי יש לפסוק לה מחצית מעלויות הבנייה‪ ,‬ושבה וטענה כי יש‬
‫לפסוק לה מחצית מהבית והקרקע‪ ,‬כולל השבחות בבית הורי הנתבע‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫דיון והכרעה‪:‬‬
‫‪.39‬‬
‫‪29‬‬
‫השאלות העיקריות העומדת להכרעה הינן–האם הוכח ע"י התובעת כי ניתנה התחייבות‬
‫ליתן במתנה את הזכויות בקרקע‪ ,‬וכן האם נסיבות המקרה הנדון מצדיקות ויתור על‬
‫דרישת הכתב מפאת עקרון תום הלב וההגינות?‬
‫‪ 6‬מתוך ‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫המסגרת הנורמטיבית‬
‫‪1‬‬
‫‪.40‬‬
‫בחוק המקרקעין נקבע כי עסקה במקרקעין טעונה רישום‪ ,‬ועסקה שלא נגמרה ברישום הינה‬
‫בגדר התחייבות לעשות עסקה )ס' ‪ 7‬לחוק המקרקעין תשכ"ט‪ ,1969-‬להלן‪" :‬חוק‬
‫המקרקעין"(‪ .‬ס' ‪ 8‬לחוק המקרקעין קובע כי לשם התחייבות שכזו נדרש מסמך בכתב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.41‬‬
‫בנוסף לחוק המקרקעין רלבנטיות בעניינו גם הוראות חוק המתנה תשכ"ח‪ ,1968-‬ובפרט‬
‫הוראת ס' ‪)5‬א( לפיה התחייבות ליתן מתנה טעונה מסמך בכתב‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.42‬‬
‫במקרה שבפנינו נדונה שאלת התחייבות הורי הנתבע להעביר את הקרקע עליה נבנה הבית‬
‫על שמם של בני הזוג‪ .‬על התחייבות מסוג זה חלות הן הוראות חוק המקרקעין והן הוראות‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫חוק המתנה‪ ,‬ולמעשה ישנה דרישת כתב כפולה )ר' ע"א ‪ 1915/91‬יעקובי נ' יעקובי פ"ד‬
‫מט)‪.(608 ,529 (3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪.43‬‬
‫התובעת מבקשת להסתמך על הלכת בית המשפט כפי שנפסקה בע"א ‪ 986/93‬קלמר נ' גיא‪,‬‬
‫פ"ד נ)‪) 185 (1‬להלן‪" :‬הלכת קלמר"(‪ ,‬לפיה ניתן להתגבר על דרישת הכתב הקבועה בחוק‬
‫המקרקעין וניתן להשלים פרטים שהוסכמו בעל‪-‬פה בהתייחס למסמך החסר פרטים‬
‫מהותיים‪ ,‬וזאת כאשר זועקת "זעקת ההגינות" והוכח חוסר תום לב‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪.44‬‬
‫מאז נפסקה הלכת קלמר על‪-‬ידי כב' הנשיא ברק נסמכו עליה פסקי דין בפרשות שונות‪.‬‬
‫בחלק מן המקרים שנדונו נתקבלה ההלכה ונשתרשה‪ ,‬ובחלקם נקבע כי נסיבות המקרה‬
‫אינן כאלה המקיימות את החריג המצדיק את יישומה של ההלכה‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.45‬‬
‫כך למשל‪ ,‬בע"א ‪ 8234/09‬לילי שם טוב נ' כדורי פרץ )פורסם בנבו‪ ,‬ניתן ביום ‪ (21.3.11‬נקבע‬
‫כי בנסיבות אותו המקרה‪ ,‬ומאחר שהמוכרת נהגה בחוסר תום לב משמעותי והקונה נהג‬
‫בבית מנהג בעלים יש להעמיד את העסקה בחזקתה על אף שלא מתקיימת דרישת הכתב‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪.46‬‬
‫גם בתמ"ש )י‪-‬ם( ‪ 21760/07‬ד‪.‬י‪ .‬נ' י‪.‬י‪) .‬פורסם בנבו‪ ,‬ניתן ביום ‪ (30.8.10‬נקבע כי ניתן להחיל‬
‫את החריג שנקבע בהלכת קלמר ‪ -‬לפיו יש לתת לעקרון תום הלב לגבור על דרישת הכתב ‪-‬‬
‫גם על התחייבות ליתן מתנה‪ .‬באותן נסיבות הוכח כי ההורים התחייבו לתת את הבית לבני‬
‫הזוג‪ :‬הזוג השלים את בניית הבית‪ ,‬נהג בבית מנהג בעלים למעלה מ‪ 18-‬שנה ושילם את‬
‫חלקו היחסי בדמי החכירה למנהל‪ .‬בנוסף‪ ,‬באותו מקרה ראה ביהמ"ש בהסכם שכירות של‬
‫הבית לצדדי ג'‪ ,‬ובו הופיע שם בני הזוג כמשכירי הבית‪ ,‬כמשלים את דרישת הכתב‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪.47‬‬
‫כאמור‪ ,‬אל מול הפסיקה שאיששה את הלכת קלמר ועשתה בה שימוש‪ ,‬קיימת פסיקה לפיה‬
‫אין על בית המשפט להסתמך על הלכת קלמר אלא במקרים מיוחדים וחריגים בלבד )ר'‬
‫‪ 2143/00‬לוין נ' שולר פ"ד נז)‪) 201 ,193 (3‬ניתן ביום ‪ ;(24.3.03‬ע"א ‪ 8144/00‬עלריג נכסים‬
‫)‪ (1987‬בע"מ נ' ברנדר פ"ד נז)‪) 158 (1‬ניתן ביום ‪.(20.11.02‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 7‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫‪.48‬‬
‫‪.49‬‬
‫בע"א ‪ 7388/97‬משה שמיר ז"ל נ' דולב שמיר )פורסם בנבו‪ ,‬ניתן ביום ‪ ,(11.2.99‬פירט‬
‫ביהמ"ש אימתי ביהמ"ש יטה לפסוק על פי הלכת קלמר ואימתי לא‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫"אכן‪ ,‬בפסיקה הייתה נכונות‪ ,‬במקרים מסוימים‪ ,‬ליתן תוקף‬
‫להתחייבויות להקנות זכות במקרקעין גם כאשר אלה לא הועלו עלי‬
‫כתב‪ .‬על‪-‬פי גישה זו‪ ,‬ניתן ב"מקרים מיוחדים ויוצאי דופן"‪ ,‬אשר‬
‫"‪...‬עולה מהם 'זעקת ההגינות' המצדיקה סטייה מעקרון הכתב"‪,‬‬
‫לעשות שימוש ב"‪...‬עקרון תום הלב כדי להתגבר על עקרון הכתב" )דברי‬
‫הנשיא ברק בע"א ‪ 986/93‬קלמר נ' גיא ]‪ ,[3‬בעמ' ‪ .(197‬המדובר בעיקר‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫במקרים של הסתמכות של הצד המבקש קיום‪ ,‬או של אשם מצדו של‬
‫הצד המבקש להתנער מן ההסדר שלא קיבל ביטוי כתוב )שם(‪ .‬לגבי‬
‫אלה‪ ,‬אין בפנינו תשתית עובדתית המאפשרת להחיל את החריג האמור‪.‬‬
‫מן הממצאים העובדתיים שבפנינו‪ ,‬לא עולה תמונה ברורה הן לעניין‬
‫הסתמכותה של המשיבה‪ ,‬והן לעניין אשמם של המערערים‪ .‬בנסיבות‬
‫אלה‪ ,‬איני סבור כי גם על‪-‬פי שיטה זו‪ ,‬אשר אין צורך לנקוט לגביה‬
‫עמדה במקרה שבפנינו‪ ,‬יש מקום לקבוע כי בענייננו גובר עקרון תום‪-‬‬
‫הלב על דרישת הכתב שבחוק המקרקעין‪) ".‬ההדגשות הוספו‪ ,‬ב‪.‬י‪ ,.‬שם‪,‬‬
‫עמ' ‪.(608‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫ברע"א ‪ 1681/10‬חיים עיני נ' טלי סידי )פורסם בנבו‪ ,‬ניתן ביום ‪ (5.7.10‬דחה בית המשפט‬
‫העליון בקשת רשות ערעור וחזר על התנאים הנדרשים כדי שביהמ"ש יקבע כי יש ליישם את‬
‫הלכת קלמר‪ .‬כך‪ ,‬נפסק כי כאשר לא הוכח באופן ברור וחד משמעי חוסר תום לב מצד נותן‬
‫המתנה‪ ,‬ובהיעדר מסמך בכתב המעיד על התחייבות לתת מתנה‪ ,‬לא הורם הנטל להתגבר על‬
‫טענת בעלות המבוססת על רישום‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫וכדברי כב' השופט רובינשטיין‪:‬‬
‫‪23‬‬
‫"אל נשכח‪ ,‬כי קביעתו הבסיסית של המחוקק בסעיף ‪ 8‬לחוק המקרקעין‬
‫בדבר דרישת הכתב )"התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך‬
‫בכתב"( בעינה עומדת‪ ,‬וגם אם חל בה ריכוך‪ ,‬ואף אם נניח כי הריכוך‬
‫יחול גם על סעיף ‪)5‬א( לחוק המתנה )"התחייבות לתת מתנה בעתיד‬
‫טעונה מסמך בכתב"(‪ ,‬עדיין תלוי הדבר בנסיבות כל מקרה‪ .‬כדי‬
‫שתתקיים "דרישת כתב מרוככת" יש צורך במסכת ראיות "תחליפית"‬
‫משמעותית ומוצקת )ראו ראבילו‪) ".(350 ,‬הדגשה הוספה‪ ,‬ב‪.‬י‪ ,.‬שם ס' ‪.(5‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ 8‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫‪.50‬‬
‫לצורך המחשה‪ ,‬בעקבות פסיקה זו של בית המשפט העליון‪ ,‬פסק בית המשפט לענייני‬
‫משפחה בתמ"ש )ראשל"צ( ‪ 8374-12-09‬צ‪ .‬נ' צ‪) .‬פורסם בנבו‪ ,‬ניתן ביום ‪ (16.6.13‬כי אין‬
‫להחיל את הלכת קלמר בנסיבות אותו מקרה ספציפי‪ .‬שם‪ ,‬קבעה כב' השופטת בן שחר כי‬
‫לא הוכח כי הבעל ויתר על זכויותיו בדירה המשותפת מאחר שהאישה לא הציגה מסמך‬
‫בכתב אלא הסתמכה על דברים שנאמרו לה בעל‪-‬פה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.51‬‬
‫לאור כללי הפסיקה כפי שפורטו לעיל‪ ,‬יש לבחון את נסיבות המקרה שבפנינו על מנת‬
‫להכריע האם יש מקום להחיל את הלכת קלמר‪ ,‬והאם לאור עיקרון ההגינות ותום הלב יש‬
‫מקום לוותר על דרישת הכתב הנדרשת לפי חוק המקרקעין וחוק המתנה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫מן הכלל אל הפרט‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.52‬‬
‫לאור שלל העדויות שהובאו בפניי בתיק זה‪ ,‬הגעתי לכלל מסקנה כי במקרה דנן לא‬
‫מתקיימות נסיבות חריגות ומיוחדות בגינן יש לסטות מעקרון דרישת הכתב לשם ההגינות‪.‬‬
‫סבורני כי התובעת לא הרימה את הנטל ולא הוכיחה כי הורי הנתבע התכוונו והתחייבו‬
‫להעניק לבני הזוג את הקרקע עליה נבנה הבית במתנה‪ .‬כמו כן‪ ,‬לא הוצגה תשתית עובדתית‬
‫משמעותית ומוצקת‪ ,‬כפי שנדרש בפסיקה‪ ,‬שתצדיק את החלת החריג שנקבע בהלכת קלמר‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪.53‬‬
‫אפרט להלן טעמיי בהרחבה‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪.54‬‬
‫במקרה בו עסקינן התובעת לא הצליחה להוכיח תשתית ראייתית ברורה וחד משמעית‬
‫ממנה ניתן ללמוד על כוונתם של הורי הנתבע להעניק את הקרקע במתנה לבני הזוג‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.55‬‬
‫אמנם‪ ,‬התובעת והוריה בעדותם טענו כי ניתנה התחייבות שכזו בעל פה )ר' עדות התובעת‬
‫בעמ' ‪ ,20‬שורות ‪ ,27-31‬עמ' ‪ 21‬שורות ‪ ,1-2‬עדות אמה של התובעת בעמ' ‪ 40-42‬לפרוטוקול‪,‬‬
‫ועדות אביה בעמ' ‪ ,51‬ש' ‪ 16-21‬לפרוטוקול(‪ ,‬אך גרסתם בעניין זה לא הייתה משכנעת‬
‫בעיניי‪ .‬למותר לציין כי התובעת וכן הוריה הינם בעלי אינטרס ברור בתביעה וגם מטעם זה‬
‫יש לשקול את עדותם בהתאם‪ ,‬הוא הדין אמנם גם לגבי עדויות הנתבעים‪ ,‬אלא שהנטל רובץ‬
‫כמובן לפתחה של התובעת‪ .‬יתרה מזו ‪ ,‬עדותה של התובעת וכן עדויות הוריה בעניין זה לא‬
‫היו משכנעות די הצורך ונראה כי מדובר בגרסה שנתגבשה לאחר מעשה ולצורך ההליך‬
‫המשפטי תוך פירוש העובדות בדיעבד באופן שיתאים לגרסת התובעת ולאינטרס שלה‬
‫בתביעה‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪.56‬‬
‫יצוין כי גם לפי גרסת התובעת אין זה ברור האם דובר על מתן רשות להתגורר בבית שבנו‬
‫בני הזוג על הקרקע של ההורים או האם דובר על מתן זכויות קנייניות בקרקע עצמה‪ .‬כך‪,‬‬
‫העידה התובעת‪:‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫"ת‪ .‬דובר שיתנו לנו במתנה את הבית‪ ,‬סימנו את הקרקע היכן תתחיל‬
‫הבנייה‪ .‬הוריו חזרו מהם מהבטחתם שראו את תוכניות הבנייה ויצאנו‬
‫‪ 9‬מתוך ‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫‪.57‬‬
‫איתם פיזית החוצה‪ .‬הם אמרו שלא לזה התכוונו‪ .‬זה היה עם תחילת‬
‫הבנייה‪ ..‬הסימון בקרקע היה אחרי שקיבלנו תוכניות‪ ,‬בפגישה‬
‫הראשונה הובטחה הקרקע‪ .‬אחרי זה שבאנו עם התוכניות ההורים שלו‬
‫חזרו בהם ואז סימנו את השטח‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ש‪ .‬בפגישה הראשונה הובטחה חצי מהקרקע?‬
‫‪5‬‬
‫ת‪ .‬כן‪".‬‬
‫‪6‬‬
‫)ר' עדות התובעת בעמ' ‪ ,20‬שורות ‪ ,27-31‬עמ' ‪ 21‬שורות ‪.(1-2‬‬
‫‪7‬‬
‫התובעת לא הוכיחה באופן משכנע וחד משמעי כי הובטחו לבני הזוג זכויות בקרקע‪ .‬כך‬
‫למשל‪ ,‬התובעת והוריה חזרו וטענו כי הורי הנתבע סימנו בקרקע את המיקום בו יבנה הבית‬
‫של בני הזוג‪ ,‬וניסו ללמוד מעובדה זו כי הייתה כוונה להקנות זכויות לבני הזוג בקרקע‬
‫עצמה‪ .‬אלא שאין זה פירוש הכרחי‪ ,‬ואף לא מתקבל‪ ,‬לאותה עובדה שכן התרשמותי הינה כי‬
‫סימון הקרקע היה אך ורק כדי ללמד על המיקום בו יבנה הבית‪ ,‬ולא ניתן ללמוד מעובדה זו‬
‫כשלעצמה על כוונה להקנות לבני הזוג זכויות בקרקע‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫הלכה היא כי בבחינת הנסיבות כאשר נטענת טענה להתחייבות ליתן מתנה‪ ,‬יש לתת משקל‬
‫מכריע להצהרת הרצון של המתחייב על פני כוונתו של הצד השני )ר' ע"א ‪ 6296/05‬כהן נ'‬
‫עיזבון המנוחה כתון ז"ל )פורסם בנבו‪ ,‬ניתן ב‪) (5.8.07-‬להלן‪" :‬פרשת כתון"(‪ ,‬עוד נקבע‬
‫בפסק הדין‪:‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫"‪...‬אלא שבחוזה מתנה יש להכיר בציפיותיו של מקבל המתנה‬
‫כלגיטימיות רק כאשר הנסיבות והתנהגות הצדדים מצביעות בצורה‬
‫ברורה וחד משמעית על כוונתו של המעניק להתקשר בחוזה" )ע"א‬
‫‪ 3601/96‬בראשי נ' בראשי‪ ,‬פ"ד נ"ב )‪ ;(598 ,582 (2‬ראו גם א' ברק‬
‫פרשנות במשפט‪ -‬פרשנות החוזה )תשס"א(‪ ,‬עמ' ‪) ." .(49-47‬ההדגשות‬
‫הוספו‪ ,‬ב‪.‬י‪ ,.‬פרשת כתון‪ ,‬עמ' ‪(10‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪.58‬‬
‫בעדותם‪ ,‬הכחישו אבי הנתבע והנתבע בעצמו את הטענה שניתנה התחייבות ליתן את‬
‫הקרקע במתנה‪ ,‬וטענו כי כל שהובטח היה הזכות לבנות את הבית על הקרקע‪ .‬כך‪ ,‬אביו של‬
‫הנתבע סיפר לביהמ"ש כי הסכים שהנתבע יבנה‪ ,‬אך לא הסכים לתת לו קרקע )ר' עמ' ‪ ,59‬ש'‬
‫‪ .(14‬בנוסף‪ ,‬הוא הסכים שבני הזוג יבנו דירה על הקרקע שלו מבלי לשלם שכירות‪ ,‬לדבריו‬
‫"זו דירה שלהם‪ .‬הם לא צריכים לשלם שכ"ד" )ר' עמ' ‪ ,63‬ש' ‪.(1-2‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪.59‬‬
‫מהעדויות שנשמעו עלתה תמונה לפיה בתקופה שקדמה לבניית הבית וכן במהלך בנייתו היו‬
‫דיבורים שונים בין הצדדים‪ ,‬אך ככל הנראה לא היה ברור לאף אחד מהצדדים מהות‬
‫הזכויות שיינתנו לבני הזוג‪ ,‬בוודאי לא בצורה משפטית ומחייבת‪ .‬בנוסף‪ ,‬גם אם היו‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ 10‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫דיבורים שונים וכוונות שונות‪ ,‬הרי שברור כי לא נחתם מסמך מחייב ולא ניתן ביטוי‬
‫לגמירות דעת כלשהי של הצדדים בעניין מהות הזכויות שיינתנו לבני הזוג‪ .‬כיום‪ ,‬ובדיעבד‪,‬‬
‫מנסה כל צד לתאר את העובדות ולתת להם את הנופך שיתאימו לגרסתו ולרצונותיו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.60‬‬
‫מעדותו של אבי הנתבע התרשמתי כי כוונתו הסובייקטיבית הייתה להעניק במתנה לבני‬
‫הזוג את הזכות לבנות ולהתגורר בבית שבנו על הקרקע שבבעלותו‪ ,‬וזו בלבד‪ .‬התובעת‬
‫טוענת כי הסתמכה על ההתחייבות לקבל את הקרקע במתנה‪ ,‬אולם אין זה מוצדק להגן על‬
‫אינטרס ההסתמכות שלה‪ ,‬ככל שהיה כזה‪ ,‬מאחר והמצג האובייקטיבי של אביו של הנתבע‬
‫לא היה ברור וחד משמעיבכל הנוגע לקבלת הזכויות בקרקע )ר' פרשת כתון‪ ,‬עמ' ‪.(10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.61‬‬
‫גם מהעדויות של העדים החיצוניים לא הוכחה כוונה ברורה וחד משמעית של הורי הנתבע‬
‫להעניק את הזכויות בקרקע לבני הזוג‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫עוה"ד קורץ בעדותו העיד כי בטיוטת ההסכם שערך לא ניתנה התייחסות להעברת הבעלות‬
‫לתובעת אלא לנתבע בלבד )ר' עמ' ‪ ,56‬ש' ‪ .(15-18‬מעדות זו ניתן ללמוד כי אף כאשר דובר על‬
‫מתן הזכות בקרקע במתנה‪ ,‬שקלו הורי הנתבע להעניקה לבנם בלבד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪.62‬‬
‫גם מעדותו של השמאי משה פרחי התרשמתי כי לא דובר על מתן זכויות בקרקע לבני הזוג‪.‬‬
‫בעדותו העיד השמאי על הפגישה שערך עם בני הזוג והצהיר כי למיטב זכרונו "הכוונה‬
‫הייתה שהבית הזה יהיה שייך לזוג הצעיר וההמלצה שלי הייתה שיבנה כבית אחד וברור‬
‫שבמצב כזה זה רשום על שם ההורים של הנתבע‪) ".‬ר' עמ' ‪ ,18‬ש' ‪ .(12-15‬לדבריו הפנה את‬
‫הצדדים לעו"ד על מנת שזה יטפל בפן המשפטי בשאלה "אם זה יירשם על שם הזוג הצעיר‬
‫וכיצד ומתי זה יירשם" )שם(‪ .‬לא ניתן ללמוד מעדותו של השמאי פרחי דבר לעניין טיב‬
‫הזכויות שהיה בכוונת הורי הנתבע להעניק לבני הזוג‪ .‬ניכר היה מעדותו כי נוכח העובדה‬
‫שמדובר בסוגיה משפטית הרי שהוא לא התערב בעניין והפנה את הצדדים לעורך דין‪.‬‬
‫ממילא‪ ,‬איני סבור כי עדותו הינה משמעותית ובוודאי שאין בה כדי לסייע לתובעת‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪.63‬‬
‫לסיכום‪ ,‬מהעדויות שנשמעו עלתה תמונה לפיה הורי הנתבע לא התכוונו להעניק לבני הזוג‬
‫את הזכויות בקרקע ואף לא הציגו מצג ברור ממנו ניתן ללמוד אחרת‪ .‬על כן‪ ,‬אינני מקבל‬
‫את טענת התובעת כי מדובר בהתחייבות לתת מתנה‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪.64‬‬
‫יתרה מזאת‪ ,‬התובעת לא תמכה את טענותיה בתשתית עובדתית המאפשרת להחיל את‬
‫החריג שנקבע בהלכת קלמר‪ .‬להפך‪ ,‬נראה לאור הנסיבות והתנהגות הצדדים כי אין מדובר‬
‫במקרה מיוחד המצדיק את העדפת עקרון תום הלב על פני דרישת הכתב‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪.65‬‬
‫כאמור‪ ,‬בני הזוג בנו את ביתם על קרקע הורי הנתבע‪ ,‬ובשנת ‪ 2010‬עברו להתגורר בבית‪.‬‬
‫בסך הכל התגוררו בו למשך כשנתיים‪ ,‬כאשר כבר בחודש ינואר ‪ 2012‬הגישה התובעת את‬
‫התביעה הרכושית ובינואר ‪ 2013‬עברה התובעת להתגורר בדירה בשכירות‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ 11‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫‪.66‬‬
‫במהלך הבנייה ולאחריה המשיכו הורי הנתבע לפעול כבעלי הקרקע‪ .‬במהלך הבנייה חתמו‬
‫הורי הנתבע על המסמכים הנדרשים לשם קבלת אישורי בנייה‪ ,‬וכאשר נעשו חריגות בנייה‬
‫הורי הנתבע והנתבע בעצמו הם אלו שנתבעו בבית המשפט לעניינים מקומיים כבעלי‬
‫הקרקע‪ ,‬ולא התובעת‪ ,‬ונפסק כי הם יישאו בקנס‪ .‬בגיליון גביית העדות בתביעה הנ"ל ציין‬
‫הנתבע‪" :‬ההורים שלי הם בעלי הנכס‪ ,‬בן צור חיים ושרה ואני ואשתי מתגוררים בנכס"‪.‬‬
‫הנתבע לא טען כי הקרקע בבעלות בני הזוג‪ ,‬אלא רק כי הם מתגוררים בבית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.67‬‬
‫בנוסף‪ ,‬במהלך הבנייה ואף לאחר מכן המשיכו הורי הנתבע ושילמו את הוצאות החשמל‪,‬‬
‫המים והארנונה עבור הקרקע כולה )מלבד תשלום של ‪ ₪ 2,000‬ששולם ע"י התובעת(‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.68‬‬
‫אמנם בני הזוג שילמו את היטלי הבנייה עבור בניית הבית‪ ,‬אך סבורני כי תשלום זה נעשה‬
‫במסגרת ההסכמה כי בני הזוג יבנו את הבית‪ ,‬יישאו בעלויות הכרוכות בכך ויהיו רשאים‬
‫להתגורר בו‪ ,‬ועל כן הם צריכים לשאת בעלויות אלו‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪.69‬‬
‫תמיכה נוספת לכך שהורי הנתבע לא התכוונו להעביר את הזכויות בקרקע במתנה לבני‬
‫הזוגיש לראות בטיוטת ההסכם )ת‪ (1/‬שנוסחה בסופו של דבר על‪-‬ידי עוה"ד קורץ‪.‬‬
‫ההתייחסות בטיוטה זו אודות הזכויות בקרקע הינה כי הורי הנתבע יעבירו את הזכויות‬
‫בקרקע לנתבע בלבד‪ ,‬וכי במקרה של גירושי בני הזוג יהיו ההורים ערבים לכך שהנתבע‬
‫יחזיר לתובעת מחצית מעלויות בניית הבית כערכם ביום הגירושין‪ .‬למעשה‪ ,‬התובעת לא‬
‫הציגה בפני בית המשפט מסמך כלשהו המלמד על רצון הורי הנתבע להעניק לה את הזכויות‬
‫בקרקע‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪.70‬‬
‫זאת ועוד‪ ,‬מן הממצאים שהוצגו בפניי לא הוכח בבירור כי התובעת הסתמכה על קבלת‬
‫הזכויות בקרקע‪ .‬אפילו בעדותה שלה אמרה כי "דובר שייתנו לנו במתנה את הבית‪ ,‬סימנו‬
‫את הקרקע היכן תתחיל הבנייה של הבית" )ר' עמ' ‪ ,20‬ש' ‪ .(27-28‬התובעת טוענת כי טרם‬
‫החלו בבנייה ואף במהלכה פנתה מספר פעמים להורי הנתבע על מנת להסדיר בהסכם את‬
‫הזכויות שניתנו לבני הזוג ולטענתה הורי הנתבע "גררו רגליים" ועיכבו עניין זה‪ .‬גרסה זו‬
‫הינה תמוהה ובעייתית שכן אין ספק כי התובעת‪ ,‬ובפרט אמה אשר הייתה מעורבת בהליך‬
‫הבנייה‪ ,‬היו אמורות לדעת כי ראוי להסדיר את הזכויות בכתב כך שלא תתעורר שאלה‬
‫בעניין זה‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫מן העדויות עלה כי הדרישהלהעברת הבעלות בזכויותבקרקע לשני בני הזוג‬
‫הועלתהלראשונה בצורה ברורה מצד התובעת רק לאחר שנדרש תשלום עבור היתר בנייה‬
‫לקומה השנייה‪ .‬בשלב זה‪ ,‬ולאור התנאי שהציגה אם התובעת‪ ,‬עלה הצורך לערוך הסכם‬
‫להעברת הזכות בקרקע‪ .‬גם אז ‪ -‬הורי הנתבע ככל הנראה שקלו להעביר את הזכויות בקרקע‬
‫לבעלות בנם בלבד‪ ,‬ולא לבעלותה של התובעת‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ 12‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫‪.71‬‬
‫איני סבור כי ניתן לומר שהורי הנתבע התנהגו בחוסר תום לב‪ ,‬וסבורני כי אין להאשימם על‬
‫"התנערות" מהתחייבות אשר כפי שהתרשמתי ‪ -‬לא ניתנה באופן ברור וחד משמעי מעולם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.72‬‬
‫בכל הקשור להסתמכות התובעת לטעמי יש לקבל את הציפייה הלגיטימית שנוצרה‬
‫לתובעת‪ ,‬אך רק בנוגע לקבלת פירות השקעתה בבית ולא בנוגע לקבלת זכויות בקרקע‪,‬‬
‫שכאמור‪ ,‬לא הובטחה לה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.73‬‬
‫לסיכום‪ ,‬נסיבות המקרה אינן מצדיקות חריגה מעקרון הכתב הנדרש בחוק המקרקעין‬
‫ובחוק המתנה‪ ,‬בהיעדר תשתית ראייתית ברורה וחד משמעית ובהיעדר מסמך בכתב‬
‫להתחייבות לתת מתנה‪ .‬על כן‪ ,‬התובעת אין מקום לקבוע כי התובעת זכאית לקבל חלק‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫מהזכויות במקרקעין אשר בבעלות הורי הנתבע‪ ,‬ותביעתה בעניין זה נדחית‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫פיצוי התובעת‪:‬‬
‫‪10‬‬
‫‪.74‬‬
‫כאמור‪ ,‬אין חולק כי הורי הנתבע נתנו לבני הזוג רשות לבנות את ביתם על הקרקע‬
‫שבבעלותם‪ .‬אולם‪ ,‬הצדדים חלוקים בעניין אופיו של הפיצוי המגיע לתובעת עבור‬
‫השקעותיה בבנייה על קרקע הורי הנתבע‪ ,‬וכן נחלקים הם בדעותיהם בעניין אופן חישוב‬
‫הסכום וגובהו‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪.75‬‬
‫טענות הצדדים הובאו באריכות לעיל‪ .‬בקצרה‪ ,‬אציין כי מחד‪ ,‬התובעת טוענת כי יש לשלם‬
‫לה מחצית משווי הבית שנבנה‪ ,‬בערכו היום‪ ,‬וכן מחצית משווי הקרקע‪ .‬בנוסף‪ ,‬לטענתה‪ ,‬יש‬
‫לשלם לה מחצית משווי השבחת ביתם של הורי הנתבע‪ .‬מאידך‪ ,‬הנתבעים טוענים כי יש‬
‫להשיב לתובעת רק את חלקה בהשקעה בבניית הבית‪ ,‬בין אם על פי הערכת השמאי ובין אם‬
‫על פי חוו"ד רו"ח אשר בחן את ההוצאות שהוציאו בפועל‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪.76‬‬
‫ראוי לציין כי במהלך הדיונים שבפניי הוקדש זמן רב לבחינת גובה ההוצאות שהוצאו לשם‬
‫בניית הבית‪ .‬לשם כך מונה שמאי שהעריך את העלויות‪ ,‬ואף מונה רו"ח אשר בחן את‬
‫ההוצאות בפועל‪ .‬נתונים אלו נאספו על מנת לסייע לצדדים לגבש הסכמה כוללת ולייתר את‬
‫הצורך במתן פסק הדין‪ .‬עוד יצוין כי שני הצדדים לא ביקשו לזמן את השמאי פיש ואת‬
‫רואה החשבוןפרישקולניק‪ ,‬מתוך שכך חזקה כי האמור בחוות הדעת מוסכם עליהם‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪.77‬‬
‫לאחר ששקלתי את טענות הצדדים‪ ,‬ולאור החקיקה והפסיקה בנושא‪ ,‬סבורני כי יש להעניק‬
‫לתובעת פיצוי בגובה מחצית מהסכום בו התעשרו הורי הנתבע בזכות הבנייה בשטחם‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪.78‬‬
‫ס' ‪ 1‬לחוק עשיית עושר ולא במשפט תשל"ט‪ 1979-‬מורה כי אדם שהתעשר שלא על פי זכות‬
‫שבדין חייב להשיב את הזכייה למזכה‪ ,‬ובמידה והשבה בעין אינה אפשרית ‪ -‬עליו להשיב‬
‫למזכה את שוויה של הזכייה‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪.79‬‬
‫במקרה בו עסקינן שניים הם המזכים ושניים הם הזוכים‪ .‬התובעת והנתבע זיכו את הורי‬
‫הנתבע בכך שהשביחו את הקרקע שבבעלותם‪ ,‬ולאור הוראת חוק המקרקעין ‪ -‬לפיה כל‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ 13‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫הבנוי על המקרקעין שייך לבעלי המקרקעין‪ -‬הורי הנתבע זכו גם בבית‪ .‬בנוסף‪ ,‬יש להידרש‬
‫לטענות הצדדים בנוגע להשבחת ביתם של הורי הנתבע ‪ -‬האם גם בכך התעשרו הורי הנתבע‬
‫ואם כן‪ ,‬באיזו מידה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מקרה דומה בנסיבותיו למקרה שבנדון‪ ,‬הובא בפני בית המשפט העליון )ר' ע"א ‪3071/91‬‬
‫עלי ג'ברין נ' אסעד ג'ברין פ"ד מז)‪ ;361 (3‬להלן‪" :‬להלן‪ :‬פרשת ג'ברין"(‪ .‬באותו מקרה‪ ,‬בני‬
‫זוג בנו בית על חלקת אביו של הבעל‪ .‬האישה עתרה לקבלת חלקה בהתעשרות אביו של‬
‫הבעל‪ .‬ביהמ"ש העליון קיבל את טענת האישה וקבע‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫"אמת הדבר‪ ,‬האב הוא הבעלים )הקנייני( של הבית‪ .‬עם‬
‫‪8‬‬
‫זאת‪ ,‬הבית נבנה מכספי הבעל והאישה וממאמציהם‪,‬‬
‫והאב התעשר על חשבונם של הבעל ושל האישה‪.‬‬
‫הבעלות )כדין( של האב בבית אינה מונעת את זכותה של‬
‫האישה ‪ -‬כדי חלקה שלה בהתעשרות ‪ -‬כלפיו מכוח דיני‬
‫ההתעשרות שלא כדין‪".‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪.81‬‬
‫בפרשת ג'ברין דן כב' השופט ברק בסוגים השונים של הסדרי ההשבה בין הבעלים לבין‬
‫המטיב‪ .‬לשיטת כב' השופט ברק‪ ,‬בהיעדר חוזה יש לפעול על פי הוראות חוק עשיית עושר‬
‫ולא במשפט‪ ,‬ולקבוע כי השבת הזכייה תיעשה בעין או – במידה וזו לא אפשרית או לא‬
‫סבירה – על בעל המקרקעין לשלם את שווי הזכייה )שם‪ ,‬עמ' ‪.(364‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.82‬‬
‫אם כן‪ ,‬גם בנסיבות המקרה דנן על הורי הנתבע להשיב לתובעת מחצית משווי הזכייה בה‬
‫התעשרו‪ .‬הצדדים הסכימוכי ההשבה תיעשה בסכום כספי ולא בהשבה בעין‪ .‬על כן‪ ,‬יש‬
‫לברר מה שווי ההתעשרות‪ ,‬אשר למחציתו זכאית התובעת‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪.83‬‬
‫ס' ‪ 1‬לחוק עשיית עושר ולא במשפט קובע כי הזוכה "חייב להחזיר למזכה את הזכייה"‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪.84‬‬
‫פרופ' דניאל פרידמן בספרו דיני עשיית עושר ולא במשפט )כרך א'‪ ,‬תשנ"ח( בעמ' ‪,94-96‬‬
‫מציג כיצד נבחן שווי הזכייה‪:‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪.85‬‬
‫המבחן העיקרי לבחינת שווי הזכייה הינו מבחן "גידול ערך הרכוש"‪ .‬לפי מבחן זה על מנת‬
‫לחשב את שווי ההתעשרות יש לבחון את שווי הרכוש לאחר מעשי המזכה‪ ,‬ולהפחית ממנו‬
‫את שווי הרכוש טרם נעשתה פעולת הזיכוי‪ .‬סכום זה מהווה את שווי הזכייה בפועל‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪.86‬‬
‫מבחן נוסף הינו מבחן השווי שניתן על‪-‬ידי המזכה‪ .‬מבחן זה לוקח בחשבון את הסכום‬
‫שהשקיע המזכה‪ ,‬ללא חשיבות להתעשרות שנותרה בידי הזוכה‪ .‬על כן‪ ,‬לכאורה ניתן‬
‫לראותו כמבחן הבוחן את הנזק שנגרם למזכה‪ ,‬ולא את ההתעשרות שזכה בה הזוכה‪.‬‬
‫במבחן זה נעשה שימוש במקרים בהם טרם התממש גידול בערך הרכוש של הזוכה‪ ,‬ויש‬
‫צורך להעריך את התעשרותו בדרך אחרת‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪.80‬‬
‫‪ 14‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫‪.87‬‬
‫כב' השופט ברק בפסק הדין בעניין ג'ברין הציג את שתי החלופות המוצגות לעיל‪ .‬לדבריו‪:‬‬
‫"האב עשוי להתחייב בהשבת הוצאות )הריאליות( של ההשבחה‪.‬‬
‫אפשרות אחרת הינה כי האב יתחייב בעליית ערך המקרקעין בגין‬
‫ההשבחה‪ .‬סוגיה זו של ערך ההשבחה לא נדונה כלל‪ ,‬לא בערכאה‬
‫הראשונה ולא לפנינו‪".‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.88‬‬
‫ביהמ"ש לא קבע מסמרות בעניין והחזיר את הסוגיה לבירור בביהמ"ש המחוזי‪ .‬פסק הדין‬
‫של בית המשפט המחוזי לא פורסם‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪.89‬‬
‫במקרה שבנדון ראוי לדעתי לקבוע כי שווי הזכייה בכל הנוגע לקומת הקרקע בבית‪,‬‬
‫‪8‬‬
‫ולהשבחות בבית הורי הנתבע‪ ,‬יקבע לפי מבחן "גידול הרכוש"‪ ,‬מאחר שהשקעות בני הזוג‬
‫בקומת הקרקע בבית‪ ,‬וכן בביתם של הורי הנתבע הביאו לגידול בערך הרכוש באופן ממשי‬
‫אשר ניתן להערכה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪.90‬‬
‫יחד עם זאת‪ ,‬בכל הנוגע לקומה השנייה שבנייתה לא הושלמה ושעל מנת להכשירה נדרשים‬
‫תשלומים נוספים‪ ,‬ראוי לקבוע כי שווי הזכייה יעשה לפי שווי עלות הבנייה‪ ,‬מאחר שטרם‬
‫התממש הגידול ברכוש במקרה זה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪.91‬‬
‫להלן נדון בשווי הזכייה בגין הבית ובגין השיפוצים שנעשו בבית הורי הנתבע ובקרקע‪ ,‬לאור‬
‫טענות הצדדים והעדויות שהובאו בפניי‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫הבית‪:‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.92‬‬
‫בחוות הדעת של השמאי פיש‪ ,‬שמונה על ידי בית המשפט‪ ,‬העריך השמאי את שווי הבית‪,‬‬
‫ללא קומה א'וללא ערך הקרקע בסך של ‪ .₪ 820,000‬כאמור‪ ,‬הצדדים לא ביקשו לחקור את‬
‫השמאי ואף לא שלחו לו שאלות הבהרה‪ ,‬על כן מוחזקים הם כמסכימים להערכה זו‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪.93‬‬
‫סך זה הינו סך "שווי הזכייה" שזכו בו הורי הנתבע כתוצאה מבניית הבית על ידי בני הזוג‬
‫על המקרקעין שבבעלותם‪ ,‬והתובעת זכאית למחצית מסך זה‪ ,‬דהיינו לסך של ‪.₪ 410,000‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪.94‬‬
‫בנוסף‪ ,‬על הורי הנתבע להשיב לתובעת מחצית מעלות הוצאות הבנייה של קומה א'‪ .‬לפי‬
‫חוות דעת השמאי סך הוצאות הבנייה עומד על ‪) ₪ 390,000‬ההפרש בין עלות בניית הבית‬
‫עם בנייה בקומה א'‪ 1,140,000 -‬לבין עלות בניית הבית ללא קומה א'‪ .(750,000 -‬מחצית‬
‫מסכום זה הוא ‪.₪ 195,000‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪.95‬‬
‫לסיכום‪ ,‬בהתבסס על הראיות שהובאו בפניי ועל חוות דעתו של השמאי‪ ,‬אני פוסק כי על‬
‫הנתבעים להשיב לתובעת סך של ‪ ₪ 605,000‬על חלקה בהתעשרות הורי הנתבע כתוצאה‬
‫מבנייה הבית‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 15‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫‪1‬‬
‫השיפוצים שנעשו בבית הורי הנתבע ובקרקע‬
‫‪2‬‬
‫‪.96‬‬
‫התובעת טענה כי היא זכאית לשווי ההשבחות כפי שהוערכו על‪-‬ידי השמאי בגין השיפוצים‬
‫בבית הורי הנתבע בסך של ‪.₪ 550,000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.97‬‬
‫לטענת הנתבעים‪ ,‬השמאי טעה ברכיב זה מאחר ובשיפוץ הנוכחי לא הייתה כל תוספת שטח‬
‫לבית ההורים‪ .‬השיפוץ בבית ההורים נעשה לפני הבנייה של בני הזוג‪ .‬עוד נטען כי שיפוצים‬
‫שנעשו בבית ההורים במסגרת בניית הבית על‪-‬ידי בני הזוג שולמו גם הם על‪-‬ידי הורי‬
‫הנתבע‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.98‬‬
‫הנתבעים לא ביקשו את חקירת השמאי‪ ,‬ואף לא פנו אליו בשאלות הבהרה בנוגע‬
‫לטענותיהם באשר לתוספת השטח שחושבה בטעות‪ .‬בנוסף‪ ,‬לא צירפו כל ראיה לתמיכה‬
‫בטענות אלו‪ .‬יתרה מזו‪ ,‬רואה החשבון בחוות דעתו ציין כי המסמך עליו ביקשו הנתבעים‬
‫להסתמך איננו אלא אישור על תשלום חובות עבר של הורי הנתבע‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪.99‬‬
‫בנוסף‪ ,‬אביו של הנתבע טען כי השיפוצים בביתו במהלך הבנייה של בני הזוג נעשו על‪-‬ידי‬
‫קבלן שהיה חייב כספים לאביו של הנתבע במסגרת העסק שבבעלותו )קיוסק( אך טענה זו‬
‫לא הוכחה‪ ,‬כאשר ניתן היה להוכיחהבין באמצעות זימון הקבלן אשר היה בעל חוב בקיוסק‬
‫ובין באמצעות הצגת קבלות או מסמכים אחרים‪ .‬בהיעדר תמיכה ראייתית לטענה זו של‬
‫הנתבעים היא נדחית‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.100‬‬
‫השמאי העריך את שווי ההשבחות שנעשו על‪-‬ידי בני הזוג בסך של ‪.₪ 550,000‬‬
‫‪18‬‬
‫‪.101‬‬
‫על כן‪ ,‬התובעת זכאית להשבת מחצית מהסך הנ"ל‪ ,‬דהיינו ‪ -‬סך של ‪ ,₪ 275,000‬בגין‬
‫השבחות הקרקע ובית הורי הנתבע‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫המחסן‬
‫‪21‬‬
‫‪.102‬‬
‫לטענת הנתבעים כאשר השמאי העריך את הבית הוא כלל בהערכתו חדר שיועד להיות‬
‫המחסן של הורי הנתבע‪ ,‬כתחליף למחסן שהרסו התובעים בעת שבנו את הבית החדש‪ .‬על‬
‫כן‪ ,‬טענו כי יש להפחית משווי ההתעשרות סך של ‪.₪ 50,000‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪.103‬‬
‫התובעת לא הכחישה כי הצדדים הרסו מחסן שהיה בנוי ללא היתר בשטח הורי הנתבע‪ .‬יחד‬
‫עם זאת‪ ,‬לא הובאה כל ראיה לכך שהחדר שיועד להיות המחסן של הורי הנתבע שווה ערך ל‬
‫‪.₪ 50,000‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪.104‬‬
‫לאור זאת‪ ,‬ותוך התחשבות בכך שבני הזוג הרסו את המחסן הישן מאחר ולא ניתנו לו‬
‫היתרי בנייה‪ ,‬וגם הריסת המחסן הייתה כרוכה בעלות כספית‪ ,‬ומכיוון שהחדר שיועד‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ 16‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫למחסן החדש עולה בערכו על המחסן הישן‪ ,‬אני פוסק על דרך האומדנא כי יש להפחית‬
‫משווי ההתעשרות סך של ‪ .₪ 30,000‬סכום זה‪ ,‬המתחלק בשניים עומד על סך של ‪.₪ 15,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫סיכום ביניים‬
‫‪.105‬‬
‫‪4‬‬
‫לאור כל האמור לעיל‪ ,‬הנתבעים ‪ 1‬ו‪ 2-‬מחויבים בתשלום לתובעת סך של ‪ .₪ 865,000‬מסך‬
‫זה יש להפחית סכום של ‪ ₪ 300,000‬אשר שולמו לתובעת זה מכבר‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫סבורני כי תוצאה זו אף הוגנת וצודקת ויש בה גם כדי להגן על אינטרס ההסתמכות‬
‫‪7‬‬
‫המסוים שהיה לתובעת‪ ,‬לפחות בצורה סובייקטיבית‪ ,‬כי תגור בבית למשך שנים‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.106‬‬
‫טרם סיום אתייחס לטענת הנתבעים בסיכומיהם בעניין חיוב התובעת בעלות חוות הדעת‬
‫של רואה החשבון‪ .‬ביום ‪ 11.12.12‬הוסכם כי "בשלב ראשון יישאו הנתבעים בעלות חוות‬
‫הדעת ובסיום ההליך יכריע ביהמ"ש לעניין תשלום עלות זאת"‪ .‬על אף טענת הנתבעים‪,‬‬
‫יצוין כי בהסכמת הצדדים לא הותנה התשלום בתוצאות חוות הדעת‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪.107‬‬
‫חוות הדעת של רואה החשבון נדרשה מאחר והובעה תקווה כי באמצעות ניסיון נוסף לבירור‬
‫העובדות השנויות במחלוקת ניתן יהיה להגיע להסכמות‪ .‬אולם‪ ,‬גם בירור זה לא סייע בידי‬
‫הצדדים להגיע להסכמות‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪.108‬‬
‫לאור תוצאת פסק הדין‪ ,‬לפיה התביעה התקבלה באופן חלקי בלבד‪ ,‬אני קובע כי הצדדים‬
‫יישאו באופן שווה בעלות חוות הדעת של רואה החשבון‪ .‬על כן‪ ,‬יש להפחית מהסך האמור‬
‫מחצית עלות חוות הדעת בסך ‪.₪ 8,667‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫סיכום‬
‫‪19‬‬
‫‪.109‬‬
‫לפיכך‪ ,‬אני מורה כי על הנתבעים ‪ 1-2‬לשלם לידי התובעת סך של ‪ ,₪ 556,333‬בתוספת‬
‫הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום עזיבת התובעת את הבית‪ ,‬ביום ‪.1.1.13‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪.110‬‬
‫יובהר כי החיוב האמור מוטל על הורי הנתבע בלבד‪ ,‬ולא על הנתבע‪ .‬ביחסים שבין התובעת‬
‫לנתבע‪ ,‬ובאיזון הנכסים ביניהם‪ ,‬הבית לא נכלל מאחר שהוא אינו בבעלותם‪ .‬על כן‪ ,‬אין‬
‫הנתבע חייב בהשבת כספים לתובעת‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫תביעה למזונות אישה וילדים‪:‬‬
‫‪26‬‬
‫טענות התובעת‪:‬‬
‫‪27‬‬
‫‪.111‬‬
‫לטענת התובעת‪ ,‬יש לפסוק לה מזונות אישה עד למועד סידור הגט ביום ‪ .13.2.13‬בנוסף‪ ,‬יש‬
‫לפסוק מזונות ילדים כפי צרכיהם ולאור יכולתו הגבוהה של הנתבע‪.‬‬
‫‪ 17‬מתוך ‪25‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫‪.112‬‬
‫התובעת טוענת כי הנתבע הינו עובד בכיר ברהיטי הכוח בע"מ‪ ,‬ומשתכר סך של כ‪₪ 15,000-‬‬
‫נטו בחודש וכן מקבל רכב מהעבודה והטבות נוספות‪.‬לטענת התובעת‪ ,‬עקב הגשת התביעה‬
‫הפחית הנתבע מהכנסתו באופן מכוון‪ .‬עוד נטען כי בנוסף עובד הנתבע בקיוסק של הוריו‬
‫ומכך משתכר בסך של ‪ ₪ 800 - 500‬במזומן לשבוע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.113‬‬
‫התובעת מצהירה כי כיום‪ ,‬במסגרת עבודתה כשיננית‪ ,‬היא משתכרת סך של ‪ ₪ 4,400‬לחודש‬
‫)ר' ס' ‪ 20‬לתצהיר התובעת(‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.114‬‬
‫בפירוט צרכי הילדים כוללת התובעת ‪ -‬בין היתר ‪ -‬כלכלה ומזון‪ ,‬ביגוד והנעלה‪ ,‬הוצאות‬
‫חינוך לרבות שכר לימוד ושיעורים פרטיים‪ ,‬הוצאות פנאי וחופשה שנתית‪ ,‬הוצאות עבור‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫תנועת נוער‪ ,‬הוצאות עבור חיית מחמד‪ ,‬הוצאות רפואיות חריגות כגון טיפול פסיכולוגי‬
‫והוצאות מדור‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪.115‬‬
‫לטענת התובעת יש לחייב את הנתבע במזונות אישה בסך ‪ ₪ 5,545‬לחודש )לאחר קיזוז‬
‫מעשה ידיה(‪ ,‬במזונות הקטינה בסך ‪ ₪ 4,579‬לחודש‪ ,‬ובמזונות הקטין בסך ‪ ₪ 4,640‬לחודש‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬על הנתבע לשאת בתשלום דמי שכירות בסך ‪ ₪ 5,400‬לחודש לכל הפחות‪ ,‬וזאת עד‬
‫למועד הגירושין‪ .‬ממועד הגירושין ואילך על הנתבע לשאת בסך של ‪ 50%‬מדמי השכירות‬
‫עבור שלושת הילדים שכן הילדה הבגירה עדיין תלמידה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪.116‬‬
‫התובעת טוענת כי מאז הגשת תביעת המזונות הנתבע לא ערך קניות כנדרש‪ ,‬ולא שילם את‬
‫הוצאות בית הספר‪ ,‬חוגים‪ ,‬פסיכולוגית והוצאות נוספות‪ .‬על מנת לקיים את ילדיהם ברמת‬
‫החיים לה הורגלו נטלה התובעת הלוואות מהוריה‪ .‬נטען כי הנתבע הפסיק להפקיד את‬
‫משכורתו בחשבון המשותף‪ ,‬וכי בתאריך ‪ 9.1.12‬הפקיד הנתבע בפעם האחרונה חלק קטן‬
‫ממשכורתו בחשבון‪ .‬בנוסף‪ ,‬טענה התובעת כי הנתבע הפסיק להעביר לטובת כלכלת הבית‬
‫את הכנסתו מהקיוסק של הוריו‪ .‬על כן‪ ,‬מבקשת התובעת לחייב את הנתבע בתשלום מזונות‬
‫מיום הגשת התביעה‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫טענות הנתבע‪:‬‬
‫‪.117‬‬
‫‪23‬‬
‫הנתבע טוען כי הוא עובד כסוכן מכירות בחברת "רהיטי הכוח" בע"מ וכי נכון ליום הגשת‬
‫התביעה השתכר סכום של כ‪ ₪ 15,000-‬ברוטו )כ‪ ₪ 10,000-‬נטו(‪ .‬לטענתו‪ ,‬גם כיום הכנסתו‬
‫עומדת על סך זה אך ישנם חודשים שבהם הוא משתכר סכומים נמוכים יותר‪ .‬הנתבע‬
‫מכחיש את טענות התובעת לפיהן קיצץ בעבודתו במכוון על מנת להפחית מהכנסתו‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫עוד טוען הנתבע כי הטענות בדבר הכנסתו מעבודה בקיוסק של הוריו מופרכות‪ .‬מדובר אך‬
‫ורק בסיוע להוריו שלא נעשה תמורת תשלום‪ ,‬וכי רק מידי פעם לקח מקופת הקיוסק‪,‬‬
‫בידיעת הוריו‪ ,‬סכומים שבין ‪ ₪ 100‬ל‪ ₪ 200-‬בחודש‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 18‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫‪.118‬‬
‫לטענת הנתבע‪ ,‬מעיון בתלושי המשכורת שצורפה התובעת ניתן ללמוד על הכנסה של כ‪-‬‬
‫‪ ₪ 7,000‬ושל כ‪ ,₪ 5,000-‬וככל הנראה התובעת משתכרת סך גבוה יותר מזה שציינה‪ ,‬אך‬
‫התובעת לא צרפה תלושי שכר עדכניים‪ .‬הנתבע טוען כי לתובעת כושר השתכרות של למעלה‬
‫מ‪ ₪ 10,000-‬לחודש נטו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.119‬‬
‫לטענת הנתבע‪ ,‬הצדדים חיו ברמת חיים בינונית‪-‬נמוכה‪ .‬הורי הנתבע שילמו עבורם את‬
‫הוצאות המים‪ ,‬הארנונה והחשמל‪ ,‬והוצאות נוספות עבור הילדים‪ ,‬וכעת הם חייבים להורי‬
‫הנתבע סך של ‪ .₪ 70,000‬לטענתו‪ ,‬גם מטענת התובעת לפיה נטלו הצדדים הלוואות מאמה‬
‫יש ללמוד כי רמת החיים בה חיו הצדדים אינה גבוהה וכי הם נעזרו בהוריהם‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.120‬‬
‫הנתבע טוען כי הסכומים שנדרשו על‪-‬ידי התובעת מופרזים ומוגזמים ואינם נתמכים‬
‫באסמכתאות‪ .‬הנתבע מציין בתצהירו סכומים נמוכים מאלה שציינה התובעת בתצהירה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪.121‬‬
‫לעניין הוצאות המדור טוען הנתבע כי התובעת מתגוררת בדירה שבבעלות אמה‪ ,‬והיא איננה‬
‫משלמת דמי שכירות עבור המגורים בה‪ .‬בנוסף‪ ,‬טוען הנתבע כי הבת הבגירה אור מתגוררת‬
‫אצלו‪ ,‬ועל כן יש לדחות את טענת התובעת לפיה יש לחייבו בתשלום מדור גם עבורה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪.122‬‬
‫הנתבע מכחיש את טענות התובעת בעניין אי תשלום ההוצאות עבור הבית ועבור הילדים‬
‫וטוען כי גם לאחר פרוץ הסכסוך המשיך ושילם את הוצאות הילדים והבית כפי שהיה מאז‬
‫ומעולם‪ .‬על כן‪ ,‬אין לחייבו בתשלום מזונות מיום הגשת התביעה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫השתלשלות ההליך‪:‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.123‬‬
‫במועד הגשת התביעה הצדדים התגוררו בבית אשר נבנה בסמוך להורי הנתבע‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪.124‬‬
‫בדיון שהתקיים ביום ‪ 20.3.12‬הסכימו הצדדים שהנתבע ישלם סך של ‪" ₪ 15,000‬על כל‬
‫התקופה הרלבנטית שקצבנו אותה עד חודש מאי" )ר' פרוטוקול הדיון(‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪.125‬‬
‫מאחר שהצדדים לא הגיעו להסכמה בעניין גובה המזונות הזמניים ניתנה ביום ‪1.1.13‬‬
‫החלטה למזונות זמניים לפיה על הנתבע לשלם סך של ‪ ₪ 1,500‬לכל קטין‪ .‬בנוסף‪ ,‬נקבע כי‬
‫במידה והאם תשכור דירה עבורה ועבור הקטינים ישלם הנתבע ‪ 40%‬מעלות שכר הדירה‪,‬‬
‫בסך כולל שלא יעלה על ‪ ₪ 2,000‬עבור מדור והוצאות מדור‪ ,‬וזאת בכפוף להצגת חוזה‬
‫שכירות‪ .‬כמו כן‪ ,‬על הנתבע לשאת במחצית הוצאות חינוך ובמחצית הוצאות רפואיות‬
‫חריגות‪ .‬החיוב בתשלום המזונות הזמניים הינו מיום מתן ההחלטה‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪.126‬‬
‫בחודש ינואר ‪ 2013‬עברה התובעת להתגורר עם ילדיה בדירה שכורה בעלות של ‪ ₪ 5,400‬על‬
‫פי הסכם שכירות שהציגה‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪.127‬‬
‫יש לציין כי נושא המשמורת נידון בפני בית הדין הרבני‪ ,‬אשר קבע לאחרונה כי המשמורת‬
‫הזמנית תהיה לאם)החלטה מיום ‪.(7.1.14‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 19‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫סיכומי הצדדים‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.128‬‬
‫בסיכומי התובעת חזרה התובעת על טענותיה בדבר השתכרותה‪ ,‬השתכרות הנתבע וצרכי‬
‫הילדים והדגישה את אשר לטענתה הוכח במהלך דיון ההוכחות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.129‬‬
‫התובעת שבה וטענה כי יש לחייב את הנתבע במזונות החל מיום הגשת התביעה‪ ,‬מאחר‬
‫שהוכח כי משכורתו של הנתבע לא נכנסה לחשבון המשותף כלל‪ ,‬וכי הנתבע הטעה את בית‬
‫המשפט בנושא‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.130‬‬
‫בעניין השתכרות הנתבע טענה התובעת כי הנתבע הודה בכך שלפני הגשת התביעה שכרו‬
‫היה גבוה יותר‪ .‬הנתבע טען כי הסיבה לירידה בשכר נעוצה בכך שההליכים המשפטיים‬
‫הובילו לירידה במוטיבציה‪ .‬על כן‪ ,‬כך טוענת התובעת‪ ,‬יש לראות את הכנסתו על פי‬
‫פוטנציאל ההשתכרות שלו ולא על פי הכנסתו בפועל‪ .‬עוד נטען כי לאור כך שבתחילה‬
‫הכחיש הנתבע את הכנסותיו מהקיוסק של הוריו ולאחר מכן הודה‪ ,‬אך רק בהכנסה של כ‪-‬‬
‫‪ - ₪ 200‬יש להעדיף את עדותה של התובעת בעניין ולקבל כי מדובר בהכנסה נוספת לעניין‬
‫חישוב המזונות‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪.131‬‬
‫בנוסף‪ ,‬התובעת בסיכומיה עתרה לבית המשפט בבקשה לקבוע "דמי אירוח" לבת הבגירה‬
‫עבור תקופת לימודיה בבית הספר להנדסאים ועד לתחילת שירותה הצבאי‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.132‬‬
‫הנתבע בסיכומיו טען כי יש לבטל את החיוב אשר נקבע בהחלטה למזונות הזמניים או‬
‫להפחיתו‪ ,‬וחזר על טענותיו בעניין תוך ביסוסן על עדויות הצדדים‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪.133‬‬
‫הנתבע הוסיף וטען כי התובעת אינה זכאית לקבל מזונות אישה מאחר שהיא יזמה את‬
‫הגירושין וכי מעשי ידיה ניתנים לה תחת מזונותיה‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪.134‬‬
‫לעניין מזונות הילדים טען הנתבע כי התובעת לא הביאה אסמכתאות לסכומים הנדרשים‬
‫על‪-‬ידה למזונות הילדים‪ ,‬ולא הוכיחה כי היא משלמת דמי שכירות לאמה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪.135‬‬
‫הנתבע ציין כי לאור גיל הילדים שני ההורים צריכים לשאת בנטל באופן שוויוני‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫לאור פסיקת בית המשפט ומאחר שהילדים מצויים באופן מעשי במשמורת משותפת יש‬
‫לשקול כי שני ההורים יישאו באופן ישיר בכל הוצאותיהם בחלקים שווים‪ ,‬או למצער – יש‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫להפחית את סכום המזונות הזמניים בשיעור של ‪.25%‬‬
‫‪27‬‬
‫עוד נטען כי התובעת אינה זכאית לפסיקת "דמי אירוח" לבת אור מאחר שהיא מתגוררת‬
‫עם הנתבע‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪.136‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 20‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫דיון והכרעה‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫מזונות הקטינים‬
‫‪4‬‬
‫‪.137‬‬
‫במקרה בו עסקינן מדובר בבני זוג יהודים ובהתאם להוראות החוק לתיקון דיני משפחה‬
‫)מזונות(‪ ,‬תשי"ט – ‪) 1959‬להלן‪" :‬החוק למזונות"(‪ ,‬חובת האדם לתשלום מזונות ילדיו‬
‫נקבעת לפי הדין האישי החל עליו‪ ,‬ובענייננו חל הדין העברי‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪.138‬‬
‫בפסיקה נקבע כי בעת פסיקת מזונות על בית המשפט להתחשב בצרכי הקטינים תוך בחינת‬
‫גובה הכנסתו של האב ויכולתו הכלכלית‪ ,‬וכן השתכרות האם ויכולתה הכלכלית )ע"א‬
‫‪ 5750/03‬אוחנה נ' אוחנה )פורסם בנבו‪ ;(8.6.05 ,‬ע"א ‪ 210/82‬גלבר נ' גלבר‪ ,‬פד"י לח)‪.(14 (2‬‬
‫איזון כולל של הכנסת המשפחה מכל המקורות מכוח עקרון השוויון אינו סותר את הדין‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫האישי ומתיישב עם תפיסת החוק למזונות )בע"מ ‪ ,2433/04‬צינובוי נ' צינובוי ]פורסם בנבו[‬
‫‪12‬‬
‫תק‪-‬על ‪.(2158 (2)2005‬‬
‫‪13‬‬
‫מן הכלל אל הפרט ‪-‬‬
‫‪.139‬‬
‫‪14‬‬
‫האב עובד בחברת "***** ****" בע"מ‪ .‬מעיון בתלושי השכר שצורפו‪ ,‬הן לתצהיר והן לכתב‬
‫ההגנה‪ ,‬עולה כי לאחר הגשת התביעה ירדה הכנסתו של הנתבע‪ .‬כך‪ ,‬בשנת ‪ ,2011‬טרם‬
‫הוגשה התביעה‪ ,‬השתכר הנתבע בממוצע סך של ‪ ₪ 18,828‬ברוטו לחודש )‪ ₪ 12,363‬נטו ללא‬
‫ניכויי רשות(‪ .‬לעומת זאת בשנת ‪ 2012‬ירדה הכנסתו באופן ניכר והוא השתכר סך של ‪14,552‬‬
‫‪ ₪‬ברוטו בממוצע לחודש‪ ,‬כלומר – ירידה של ‪ ₪ 4,275.83‬לחודש‪ .‬ניתן לראות ירידה דומה‬
‫גם בסכום הכנסתו נטו‪ ,‬העומד על ‪ ₪ 10,026‬לחודש בממוצע‪ .‬בשנת ‪ 2013‬ישנה ירידה‬
‫נוספת בהכנסה אך היא איננה משמעותית )פחות מ‪ ₪ 1,000 -‬לחודש(‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫לאור זאת‪ ,‬ראיתי לנכון להעריך את הכנסתו של הנתבע בסך בו השתכר טרם הגשת‬
‫התביעה‪ ,‬סך המלמד על פוטנציאל השתכרותו‪ ,‬העומד על סך של כ‪ ₪ 12,500 -‬נטו‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫לא הוכח כי האב קיבל משכורת עבור עבודתו בקיוסק של הוריו‪ .‬ממכתבו של רואה החשבון‬
‫לאמו של הנתבע עולה כי שני אחיו של הנתבע הועסקו בשכר אך לא הנתבע‪ .‬מכאן‪ ,‬שאף אם‬
‫יש בטענת התובעת והנתבע אכן לקח כספים מהקיוסק של הוריו‪ ,‬מקובלת עליי טענת‬
‫הנתבע כי מדובר בכספים שניתנו לו על‪-‬ידי הוריו עבור הילדים כ"כסף קטן"‪ .‬בנוסף‪ ,‬לא‬
‫הוכח כי הסכומים שנתקבלו היו גבוהים כפי שנטען‪ .‬לאור כל זאת‪ ,‬הטענה בדבר השתכרות‬
‫נוספת של האב נדחית‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫הנתבע הצהיר כי הוא מתגורר בבית שנבנה על‪-‬ידי הצדדים‪ ,‬ועל כן אין לו הוצאות מדור‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 21‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫האם מועסקת כשיננית ומשתכרת בסך של בין ‪ ₪ 4,000‬ל‪ ₪ 5,000 -‬בחודש‪ ,‬כאשר בעדותה‬
‫הצהירה כי משכורתה תלויה בכמות המטופלים בהם היא מטפלת בחודש‪ .‬בחודש אוגוסט‬
‫‪ 2012‬הגיעה הכנסתה נטו לסך של ‪ ₪ 6,904‬לחודש )ר' נספח ט' לתצהיר(‪ .‬לדבריה‪ ,‬מאז‬
‫שסיימה את לימודיה היא מנסה להגדיל את היקף העבודה ובתוך כך את גובה שכרה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.140‬‬
‫טענת האב לפיה האם מקבלת מאמה הכנסה של ‪ ₪ 6,000‬בחודש לא הוכחה בפניי‪ ,‬ועל כן‬
‫אינני מתחשב בכך לצורך חישוב הכנסות האם‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫לעניין הוצאות המדור של האם והקטינים‪ :‬לטענת האב‪ ,‬האם מתגוררת בדירה של אמה‬
‫והיא איננה משלמת דמי שכירות עבור הדירה‪ .‬הסכם השכירות הוצג בפני בית המשפט‪,‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫והאם בעדותה הצהירה כי היא משלמת את השכירות לאמה באמצעות העברה בנקאית )ר'‬
‫עמ' ‪ ,35‬ש' ‪ .(13-14‬גם אמה של התובעת בחקירתה אישרה כי היא מקבלת תשלום בעבור‬
‫שכירות הדירה )ר' עמ' ‪ ,50‬ש' ‪ .(11-15‬גרסתה של האם ואמה בעניין זה לא נסתרה ולפיכך‬
‫היא מתקבלת‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬נראה כי דמי השכירות אשר משולמים לאמה של התובעת‪ ,‬על‬
‫פי גרסתה‪ ,‬הינם גבוהים מהסביר בנסיבות העניין‪ ,‬כאשר מדובר בשני קטינים‪ .‬לפיכך‪ ,‬יש‬
‫לקבוע את השתתפותו של האב בגין מדור הקטינים בהתאם לדמי שכירות סבירים‬
‫ומקובלים‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪.141‬‬
‫רמת החיים של הצדדים בעת שחיו יחד הייתה בינונית בלבד‪ .‬המשפחה נעזרה בכספים‬
‫שניתנו הן מהורי האם והן מהורי האב‪ ,‬ומרבית החופשות בארץ ובחו"ל שולמו על‪-‬ידי הורי‬
‫התובעת )ר' עדותה של התובעת בעמ' ‪ .(3-25 38‬לא הובאה בפניי ראייה משמעותית‬
‫המלמדת על הוצאות גבוהות מהן ניתן להסיק כי הצדדים חיו ברמת חיים גבוהה‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪.142‬‬
‫צרכי הקטינים פורטו במסגרת התביעה והתצהירים והצדדים אף נחקרו בעניין זה‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪.143‬‬
‫עיינתי בטענות הצדדים ובראיות שצורפו בעניין צרכי הקטינים‪ .‬לאור ההלכה כי בית‬
‫המשפט רשאי לאמוד צרכים אלה )ראה בר"ע )ת"א(‪1895/02‬בן עמי נ' בן עמי ]פורסם‬
‫בנבו[(‪,‬ולאחר ששקלתי את יכולתו הכלכלית של האב‪ ,‬יכולתה של האם וצרכי הקטינים‪ ,‬וכן‬
‫בהתחשב בזמני השהייה של הילדים אצל כל אחד מההורים כפי שעלה מעדויות הצדדים‪,‬‬
‫אני מורה כדלקמן‪:‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫א‪ .‬עלהאבלשלםלמזונותהקטיניםסךשל ‪₪ 1,500‬לחודשעבורכלקטין‪.‬‬
‫ב‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫עלהאבלשלםדמימדורוהחזקתמדורבסך‬
‫מעלותשכרהדירה‪,‬‬
‫‪28‬‬
‫בסךכוללשלאיעלהעל ‪ ,₪ 2,000‬וזאתבכפוףלהצגתחוזהשכירות‪ .‬עםהגיעהבתטללגיל‬
‫‪ ,18‬יופחתסכוםהמדורלסךשל ‪ 30%‬מדמיהשכירות‪ ,‬ובלבדשלאיעלהעלסךשל ‪.₪ 1,500‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 22‬מתוך ‪25‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪27‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫ג‪ .‬הסך הנ"ל צמוד למדד הידוע היום‪ ,‬והוא יעודכן אחת לשלושה חודשים‪ ,‬ללא חיוב‬
‫למפרע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ד‪ .‬בנוסף‪ ,‬יישא האב במחצית הוצאות חינוך‪ ,‬לרבות‪ :‬מחזור אחד של קייטנה עירונית‬
‫‪3‬‬
‫בקיץ‪ ,‬תנועת נוער‪ ,‬חוג אחד‪ ,‬וזאת לאחר הצגת קבלות‪ .‬כמו כן‪ ,‬יישא האב במחצית‬
‫מעלות שיעורי עזר‪ ,‬בכפוף להמלצת מורה מקצועית או יועצת חינוכית‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫ה‪ .‬כמו כן יישא האב במחצית הוצאות רפואיות חריגות שאינן משולמות על ידי ביטוח‬
‫בריאות ממלכתי לרבות טיפולי שיניים‪ ,‬משקפיים‪ ,‬טיפול פסיכולוגי וכד'‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫ו‪ .‬חיוב המזונות בגין כל אחד מהקטינים הינו עד הגיעו לגיל ‪ 18‬ו‪/‬או עד סיום לימודיו‬
‫התיכוניים לפי המאוחר‪ .‬בזמן השירות הצבאי הסדיר‪/‬השירות הלאומי של כל אחד‬
‫מהקטינים ישולם עבורו ‪) 1/3‬שליש( מסכום המזונות ששולם עבורו ערב גיוסו‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫ז‪ .‬החיוב האמור יחול מיום פסק‪-‬הדין ואילך והוא ישולם ב‪ 10-‬לכל חודש‪ ,‬עבור כל חודש‬
‫מראש‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫ח‪ .‬פיגורים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד החיוב ועד התשלום בפועל‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ט‪ .‬קצבת הילדים מהמוסד לביטוח לאומי תשולם לידי האם בנוסף למזונות דלעיל‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪.144‬‬
‫אינני רואה מקום לחייב את האב עבור מזונות הקטינים מיום הגשת התביעה‪ .‬ראשית יצוין‬
‫כי הצדדים הסכימו כי עבור התקופה שמהגשת התביעה ועד לחודש מאי ישולם לאם סך של‬
‫‪) ₪ 15,000‬ר' פרוטוקול מיום ‪ .(20.3.12‬מהעדויות עלה כי בתקופה שבין חודש מאי ‪ 2012‬ועד‬
‫לחודש ינואר ‪ ,2013‬עת נפסקו מזונות זמניים‪ ,‬הצדדים נותרו להתגורר יחד והצדדים נשאו‬
‫בצרכי הקטינים באופן ישיר‪ ,‬וזאת עד למועד עזיבת התובעת את הבית בחודש ינואר ‪.2013‬‬
‫נראה כי בתקופה זו שני הצדדים חדלו מלהפקיד את משכורותיהם לחשבון המשותף‪ ,‬כך‬
‫לפחות עולה מדפי חשבון הבנק‪ ,‬ולפיכך יש להניח כי שני הצדדים מימנו ממקורותיהם את‬
‫צרכי הילדים בתקופה זו‪ .‬טענת התובעת כי נטלה הלוואות לצורך חוב שנוצר בחשבון הבנק‬
‫לא די שלא הוכחה‪ ,‬אלא שהינה נוגעת לענייני הרכוש שבין הצדדים‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪.145‬‬
‫כמו כן‪ ,‬אני דוחה את טענת האם בדבר חיוב האב ב"דמי אירוח" עבור הבת הבגירה מאחר‬
‫ואין הצדקה משפטית לעשות כן‪ ,‬מה גם שהתובעת לא רשאית לתבוע מזונות עבור בתה‬
‫שהייתה בגירה ביום הגשת התביעה‪ ,‬ואכן לא צרפה אותה כתובעת לתביעתה‪ .‬בנוסף‪ ,‬הבת‬
‫הבגירה התגוררה עם האב במהלך תקופת לימודיה ועל כן גם מטעם זה אין הצדקה‬
‫לפסיקת "דמי אירוח"‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 23‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫מזונות האישה‬
‫‪.146‬‬
‫‪3‬‬
‫ההלכה בעניין חיוב הבעל במזונות אשתו‪ ,‬נובעת מהדין האישי החל על הבעל‪ .‬במקרה דנן‪,‬‬
‫חל המשפט העברי )ר' ס' ‪)2‬א( לחוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות(‪ ,‬התשי"ט‪ .(1959-‬חובת‬
‫הבעל קיימת ועומדת כל עוד בני הזוג קשורים בקשר הנישואין )ר' ע"א ‪ 87/49‬לוי נ' לוי‪,‬‬
‫פד"י ה' ‪ .(935 ,94‬היקף המזונות נקבע על פי רמת החיים שהנהיגו הצדדים בביתם וכפי‬
‫הנהוג בסביבתם הקרובה של הצדדים )כתובות‪ ,‬פרק ה‪ ,‬משנה ח‪-‬ט‪ ,-‬שו"ע‪ ,‬אבן העזר‪ ,‬סימן‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫ע'‪ ,‬סע' ג'‪ ,‬וכן ר' תמ"ש ‪ 17150/03‬מ‪.‬נ‪ .‬נ' מ‪.‬נ‪) .‬פורסם בנבו‪ ,‬ניתן יום ‪.(24.7.06‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.147‬‬
‫הצדדים טענו בקיצור נמרץ בנוגע לעניין זה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪.148‬‬
‫לאחר עיון בטענות הצדדים‪ ,‬ובראיות שהובאו בפניי‪ ,‬סבורני כי אין מקום לפסוק עבור‬
‫התובעת מזונות אישה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪.149‬‬
‫מאחר והתובעת משתכרת סך הנע בין ‪ 4,000‬ל‪ ₪ 6,900 -‬אין מקום לפסוק עבורה מזונות‬
‫אישה ודי בכך שניתנו לה מעשה ידיה תחת מזונותיה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪.150‬‬
‫עוד יצוין‪,‬כי החל מחודש ינואר ‪ 2012‬לערך התובעת עזבה את חדר השינה המשותף ועברה‬
‫ללון בחדר בנם המשותף והצדדים חדלו לקיים יחסי אישות )ר' עדותה של התובעת‬
‫בפרוטוקול הדיון מיום ‪ ,17.6.12‬עמ' ‪ ,3‬ש' ‪ ,2-4‬וכן‪ :‬דיון בביה"ד הרבני מיום ‪ ,12.3.14‬עמ '‬
‫‪ ,1‬ש' ‪ 5‬ועמ' ‪ ,3‬ש' ‪ .(69‬נראה כי כבר בתקופה זו היו פני הצדדים לגירושין ולא קיימו זוגיות‬
‫כבני זוג נשואים‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪.151‬‬
‫לאור התוצאות אין צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫המזכירות תשלח העתק פסק הדין לב"כ הצדדים ותסגור את התיקים‪.‬‬
‫ניתן היום‪ ,‬כ"ז אדר תשע"ד‪ 27 ,‬פברואר ‪ ,2014‬בהעדר הצדדים‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 24‬מתוך ‪25‬‬
‫בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה‬
‫תמ"ש ‪ 43429-12-11‬ב‪ .‬ואח' נ' ב‪.‬‬
‫תמ"ש ‪ 6824-01-12‬ב‪ .‬נ' ב‪.‬‬
‫תיק חיצוני‪ :‬תיק עזר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 25‬מתוך ‪25‬‬