הוראה מבוססת טכנולוגיית מציאות רבודה וטלפונים "חכמים" במדע וטכנו

‫יישום הוראה המשלבת מציאות רבודה‬
‫ויקי תשובה אלבו‬
‫תמי זייפרט‬
‫סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך‪ ,‬טכנולוגיה ואמנויות‬
‫כנס מיט"ל ‪ -‬טכנולוגיות חדשות ודרכי הערכתן בהוראה ובלמידה המקוונת‬
‫יום חמישי‪ ,‬י"ב בתמוז‪20.6.2013 ,‬‬
corning ‫סרטון‬
A Day Made of Glass 2: Same Day. Expanded Corning Vision (2012)
‫מטרת המחקר‬
‫לבדוק את הקשר בין למידה באמצעות טכנולוגיית המציאות‬
‫הרבודה )‪ (Augmented Reality‬ושימוש בטלפונים חכמים‬
‫לבין מוטיבציה ללמידה‪.‬‬
‫מוטיבציה ולמידה‬
‫"כיצד אפשר לחזק את הרצון של תלמידים להשקיע מאמץ‬
‫בפעולות שתורמות להתפתחות ולרווחה אישית וחברתית?"‬
‫(הרפז‪.)2011 ,‬‬
‫• גישת הצרכים )‪(Maslow, 1943‬‬
‫• תאוריית ההכוונה העצמית (‪(Deci & Ryan, 2000‬‬
‫במסגרת המחקר הנוכחי נבדקו הרכיבים המוטיבציוניים‪:‬‬
‫עניין ותחושת מסוגלות עצמית‪.‬‬
‫למה טלפונים חכמים?‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫פופולריות‬
‫תחליף למחשב‬
‫נפוץ בקרב אוכלוסיית התלמידים‬
‫המצב בכיתה‬
‫מציאות רבודה‬
‫‪Augmented reality‬‬
‫טכנולוגיה המאפשרת שילוב של אלמנטים וירטואליים‬
‫וסביבה אמיתית‪.‬‬
Gartner Hype Cycle 2012
‫מציאות רבודה ולמידה‬
‫• הדו"ח ”‪ - "The Mobile Economy 2013‬לשילוב של מציאות‬
‫רבודה וניידים בחינוך יש פוטנציאל עצום ומשמעותי בהעצמת‬
‫תהליכי למידה‪.‬‬
‫• הדו"ח ”‪ - "The Horizon Report Edition 2011‬טכנולוגיית‬
‫המציאות הרבודה מאפשרת לחוות את העולם והמציאות באופן חדש‬
‫לגמרי והיבט זה מעורר ציפיות חדשות בנוגע לפיתוח אפשרויות‬
‫למידה חדשניות‪ .‬לטכנולוגיה זו יתרונות בשילובה בחינוך‪.‬‬
‫מהלך המחקר‬
‫• בניית יחידת ההוראה‬
‫• קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת‬
‫• שאלונים לבדיקת מוטיבציה לפני השיעור ואחרי השיעור‬
‫יחידת ההוראה נבנתה באמצעות‬
‫‪Layar‬‬
‫בניית יחידת ההוראה‬
‫השכבות שאותן הוספתי ליחידה‬
‫קטעי הקראה‬
‫סרטונים‬
‫תמונות‬
‫אנימציות‬
‫‪Google Docs‬‬
‫ממצאים‬
‫נמצא הבדל מובהק במרכיבים המוטיבציוניים בין קבוצת הניסוי אשר‬
‫התנסתה במערך הוראה המבוסס על טכנולוגיה רבודה ושימוש‬
‫בטלפונים חכמים לבין קבוצת הביקורת אשר למדה את אותו הנושא‬
‫אך ללא אותם אמצעים טכנולוגיים‪.‬‬
‫דיון ומסקנות‬
‫יש להניח שתחושת מסוגלות במשימות בשיעור הייתה גבוהה יותר‬
‫בקרב תלמידי קבוצת הניסוי בגלל מספר סיבות‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מיומנות שימוש בטלפון החכם‬
‫תחושת שליטה ומעורבות של התלמיד‬
‫מענה לשונות לומדים (שמיעה וחזותיות)‬
‫דף עבודה – פלטפורמה מוכרת לתלמיד‬
‫דיון ומסקנות‬
‫יש להניח שרמת העניין בשיעור הייתה גבוהה יותר בקרב תלמידי‬
‫קבוצת הניסוי בגלל מספר סיבות‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫התנסות ראשונה בטלפון החכם ככלי ללמידה‬
‫חשיפה לטכנולוגיה חדשה (מציאות רבודה)‬
‫שינוי הפלטפורמה המוכרת של דף עבודה מודפס‬
‫היחידה מגוונת ומעלה את רמת הסקרנות והציפייה של התלמיד‬
‫לדבר הבא שימצא‬
‫אינטראקטיביות‪ ,‬התלמיד פעיל במהלך הלמידה‬
‫יחידת ההוראה ככלי לקידום‬
‫מיומנויות המאה ה‪21-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מיומנות שימוש בכלי תקשוב‬
‫מיומנויות תקשורת ושיתוף‬
‫פיתוח מיומנות של התפתחות אישית‬
‫יצירתיות‬
‫המלצות‪...‬‬
‫שינוי תפיסה בקרב המורים – הטלפון החכם הוא מחשב לכל דבר‬
‫המלצות‪...‬‬
‫פיתוח חומרי למידה המשלבים טלפונים חכמים ומציאות רבודה‪.‬‬
‫המלצות‪...‬‬
‫אתגר וקידום ההתפתחות המקצועית והאישית של המורה‬
‫ויקי תשובה אלבו‬
[email protected]
Piramide de maslow
GSMA & ATKearny. The Mobile Life 2013. [electronic version]. http://www.gsmamobileeconomy.com/read/.
GSMA & ATKearny. The Mobile Life 2013. [electronic version]. http://www.gsmamobileeconomy.com/read/.