`א בכיתות מסגרת לפיתוח מקצועי לרכזות שפה תוכנית ל -ו` -ה

‫‪.202.7.1‬‬
‫בס"ד‬
‫תוכנית למסגרת לפיתוח מקצועי לרכזות שפה בכיתות א'‪-‬ו'‬
‫בדגש על תפקודי לומד הנדרשים במאה ה‪21-‬‬
‫פסג"ה אריאל – תשע"ה‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫* להעמיק את הידע התיאורטי והיישומי להוראת שפת אם עברית בכיתות א'‪-‬ו'‪2‬‬
‫* להרחיב ידע יישומי לתכנון של תהליכי הוראה‪-‬למידה ‪-‬הערכה בתחום שפת אם עברית בכיתות א'‪-‬ו'‪ ,‬בדגש‬
‫על למידה והוראה משמעותית ותפקודי לומד נדרשים‪2‬‬
‫* להרחיב ידע תיאורטי ויישומי ביחס לתהליכי הוראה בכיתה הטרוגנית‪2‬‬
‫* להעמיק את הידע לשימוש מושכל בחומרי הוראה כולל במדריכים למורה המצורפים לספרי הלימוד‬
‫וביחידות הוראה‪2‬‬
‫* לפתח כישורי הנחיה לקידום שיתוף הפעולה ועבודת צוות בתחום הוראת העברית בבית הספר‪2‬‬
‫מה מיוחד בקורס‪:‬‬
‫במסגרת הגמישות הפדגוגית לא יתקיימו כל מפגשי הקורס במפגשי פנים אל פנים והקורס יתנהל על פי‬
‫הקווים המנחים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬בכל פעם יתקיים המפגש בבית ספר אחר‪ 2‬במהלך המפגש הרכזת שבבית ספרה נתארח תציג בפנינו‬
‫עשייה בית ספרית הקשורה לתחום השפה‪ ,‬על פי בחירתה‪ 2‬הצגת הפעילות תחשב כפעילות הסיכום‬
‫של הרכזת והיא לא תצטרך להגיש עבודה מסכמת! (ראה נספח ‪ – .‬מה רכזת מציגה במהלך מפגש‬
‫בבית ספרה?)‬
‫‪ ‬במסגרת המפגשים מתוכנן מפגש ב"מרכז הלב" באוניברסיטת בר אילן תוך התמקדות בסיטואציות‬
‫של מתח בין מורים ורכזים‪ 2‬מפגש זה הינו מפגש חובה ואין אישור של הקורס ללא נוכחות במפגש‬
‫זה‪( 2‬אישור מחלה – רק בעזרת אישור רופא)‪2‬‬
‫‪ ‬במהלך הקורס יתקיימו ארבעה מפגשים וירטואליים‪ 2‬המפגשים יעסקו בהיבטים שפתיים תוך הדגשת‬
‫עבודת הרכזת בתהליך‪ 2‬הגשת שלוש משימות לפחות‪ ,‬ע"פ לוחות הזמנים שיקבעו והתייחסות‬
‫רפלקטיבית מסכמת תהווה את משימת הסיכום של הקורס‪( .‬הרכזות המארחות צריכות לבצע את‬
‫המשימות במפגשים – כחלק מחובת הנוכחות בקורס אך יקבלו פטור מהרכיבים הנוספים)‪2‬‬
‫נספח ‪ -1‬מה צריכה להכין רכזת המציגה את בית ספרה?‬
‫רכזת שתבחר לארח אותנו בבית ספרה תזכה פעמיים ‪ ‬בפעם הראשונה בקבלת משוב על עבודתה מחברות‬
‫הקבוצה ובפעם השניה – האירוח יזכה אותה בפטור מעבודת הסיכום‪2‬‬
‫באחריות הרכזת המארחת‪:‬‬
‫א‪ 2‬לדאוג להפצת הנחיות מסודרות כיצד להגיע לבית הספר‪2‬‬
‫ב‪ 2‬לדאוג למקום לאירוח הרכזות (ספריה ‪/‬חדר מורים וכדומה) הכולל גם מקרן (אם יש בעיה עם‬
‫המקרן – נא ליידע את סיגל ואדאג להביא מקרן חלופי)‪2‬‬
‫ג‪ 2‬הצגת תהליך‪ /‬עשייה בית ספרית הקשורה לתחום השפתי ובו הרכזת לוקחת חלק פעיל בהובלה‪2‬‬
‫(לדוגמה – פרויקט מיוחד בתהליך חיבוב הקריאה ‪ /‬סביבה לימודית ייחודית וכדומה) בהצגת העשייה‬
‫יש להציג את המטרות‪ ,‬דרכי הפעולה‪ ,‬תפקיד הרכזת במהלך וכן יתרונות ונקודות קושי בתהליך‪2‬‬
‫רח' עצמאות ‪ 5‬אריאל ת‪.‬ד‪ 55 .‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טל ‪ 30-7361609 :‬פקס‪30-7361606 :‬‬
‫‪website: pisga.ariel.muni.il‬‬
‫‪email: [email protected]‬‬
‫נספח ‪ – 2‬עבודה מסכמת במסגרת הקורס רכז מקצוע – חינוך לשוני וספרות ‪ -‬תשע"ה‬
‫מטרת העבודה לאפשר הרחבת ידע של המשתלמת המבוססת על למידה רפלקטיבית באחד מתכני המפגשים‬
‫תוך התייחסות רפלקטיבית לתהליכי הלמידה האישיים‪2‬‬
‫רכיבי העבודה‪:‬‬
‫‪ 2.‬דף שער ובו‪ :‬שם המשתלמת‪ ,‬מס' ת‪2‬ז‪ ,‬שם ההשתלמות‪ ,‬שם ביה"ס‪ ,‬שם מנחת הקורס‪ ,‬תאריך הגשת‬
‫העבודה‪2‬‬
‫‪ 2.‬הקדמה הכוללת הסבר כללי הכולל את הנושא שנבחר להרחבה ואת הנימוקים לבחירה בנושא זה דווקא‪2‬‬
‫(הבחירה צריכה להיות מתוך אחד הנושאים שבהם עסקנו במפגשים הווירטואליים)‪2‬‬
‫‪ 23‬גוף העבודה‪ :‬הרחבה (המבוססת על לפחות שני מקורות מידע) לנושא הנבחר‬
‫‪ 21‬קישור לעבודה בשטח‪ :‬הצגת הקישור בין הידע התיאורטי והעשייה בבית הספר כרכזת (רצוי להוסיף‬
‫דוגמאות מהשטח)‪ 2‬חשוב לציין מה נעשה מאז המפגש הווירטואלי בתחום זה בבית הספר ומה הייתה‬
‫תרומתך כרכזת לעשייה זו‬
‫‪ 25‬דיוקן עצמי הכולל רפלקציה אישית הן לגבי ההשתלמות והן לגבי ההעמקה בנושא הנבחר‪ 2‬ברפלקציה‬
‫חשוב להתייחס לתפקידך כרכזת בבית הספר‪ :‬נקודות חוזק ונקודות לחיזוק‪2‬‬
‫‪ 26‬רשימת מקורות‪2‬‬
‫הנחיות נוספות‪:‬‬
‫**** העבודה תוגש באופן אישי ‪2‬‬
‫*** לא יתקבלו עבודות בדואר האלקטרוני‪2‬‬
‫**** העבודה תוגש עד לחודש מסיום ההשתלמות באתר הקורס‪2‬‬
‫ניתן לפנות אליי בכל שאלה‪[email protected] ,‬‬
‫מחוון לבדיקת מטלת הסיכום‪:‬‬
‫התבחין‬
‫נימוק הבחירה בנושא‬
‫ניקוד בתחילת‬
‫הדרך‬
‫אין נימוקים‬
‫‪.7‬‬
‫הצגת הנושא ‪ +‬הרחבה‬
‫תיאורטית על הנושא‬
‫‪37‬‬
‫חסר‬
‫תיעוד עשייה בשטח‬
‫‪.7‬‬
‫אין תיעוד‬
‫הצגת נקודות חוזק‬
‫בעשייה‬
‫הצגת נקודות לחיזוק‬
‫בעקבות העשייה‬
‫‪.7‬‬
‫לא מוצגות‬
‫נקודות חוזק‬
‫לא מוצגות‬
‫נקודות‬
‫לחיזוק‬
‫חסר‬
‫"דיוק עצמי" תיאור‬
‫ההתפתחות המקצועית‬
‫‪.7‬‬
‫‪.7‬‬
‫בדרך אל היעד‬
‫הגיע אל היעד‬
‫הערות‬
‫יש לפחות שני‬
‫יש נימוק אחד‬
‫נימוקים לבחירת‬
‫הנושא‬
‫יש הצגה כוללת של‬
‫יש הצגה כוללת של‬
‫הנושא ויש הרחבה‬
‫הנושא אך חסר ידע‬
‫תיאורטית על הנושא‪2‬‬
‫תיאורטי על הנושא‬
‫יש תיעוד הכולל‬
‫חסרים פרטים‬
‫לפחות שלושה מהלכי‬
‫המופיעים בעמודה‬
‫הוראה‪ /‬הדרכה‬
‫"הגיע אל היעד"‬
‫מוצגות לפחות שתי‬
‫מוצגת רק נקודת‬
‫נקודות חוזק‬
‫חוזק אחת‬
‫מוצגת רק נקודה אחת מוצגות לפחות שתי‬
‫נקודות לחיזוק‬
‫לחיזוק‬
‫קיים‬
‫רח' עצמאות ‪ 5‬אריאל ת‪.‬ד‪ 55 .‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טל ‪ 30-7361609 :‬פקס‪30-7361606 :‬‬
‫‪website: pisga.ariel.muni.il‬‬
‫‪email: [email protected]‬‬
‫במהלך הלמידה בקורס‪.‬‬
‫רשימת מקורות מידע אפשריים‪:‬‬
‫‪ ‬ווהל‪ ,‬א‪ ,2‬אלדן‪ ,‬צ‪ 2‬ורון ר‪ 2).77.( 2‬קריאה – תהליכי התערבות‪ ,‬מתוך‪ :‬למצוא את הדרך‪ ,‬קשיים‬
‫בקריאה‪ ,‬בכתיבה ובכתיב – דרכי הערכה וטיפול‪ ,‬האוניברסיטה הפתוחה‪ ,‬תל‪-‬אביב (עמ' ‪– .70‬‬
‫‪2).1.‬‬
‫‪ ‬מור א‪ ,2‬גביע‪ ,‬נ‪ ,2‬ושחר‪ ,‬ת‪ 2).77.( 2‬טקסטים עיוניים בכיתה‪ :‬לקרוא‪ ,‬לכתוב‪ ,‬לשוחח‪ 2‬מתוך‪:‬‬
‫טקסטים עיוניים בבית הספר היסודי (עמ' ‪ ,)1. – .0‬משרד החינוך‪2‬‬
‫‪ ‬מפגשים עם טקסטים‪ :‬קוראים טקסט ספרותי‪ ,‬מדריך למורה בביה"ס היסודי הממלכתי‪( ,‬התשנ"ח)‪,‬‬
‫ירושלים ותל אביב‪ :‬משרד החינוך והתרבות‪ ,‬המרכז לתוכניות לימודים‪2‬‬
‫‪ ‬קוזמינסקי ל‪ 2).77.( 2‬למידה אסטרטגית של מילים חדשות בהקשר סיפורי‪ 2‬מתוך‪ :‬פנינה ש‪ 2‬קליין‬
‫ודבורה גבעון (עורכות)‪ ,‬שפה למידה ואוריינות בגיל הרך‪ ,‬הוצאת רמות‪ ,‬אוניברסיטה ת"א‪2‬‬
‫‪ ‬קתרין סנו ועינת גוברמן (תשס"ח)‪ 2‬חינוך לאוריינות בגיל הרך‪ 2‬מתוך‪ :‬אהרן שי ועינת גוברמן‬
‫(עורכים)‪ ,‬במכללה‪ ,‬מחקר‪ ,‬עיון ויצירה‪ ,‬גיליון מס' ‪ ,.7‬המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין‪ ,‬ירושלים‬
‫‪ ‬תוכנית הלימודים בחינוך לשוני‪ ,‬עברית – שפה‪ ,‬ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי‬
‫והממלכתי‪-‬דתי‪ ,‬ירושלים‪ ,‬תשס"ג‪2‬‬
‫‪ ‬אפלבי א"נ ולנגר ג"א (‪ 2).993‬פיגומי הוראה‪ :‬קריאה וכתיבה כפעילויות אורייניות טבעיות‪ 2‬בתוך‬
‫ש' ברוש (עורכת)‪ ,‬אוריינות חדשה‪-‬לקט מאמרים (עמ' ‪ 2)5.-55‬תל‪ -‬אביב‪ :‬המרכז לטכנולוגיה‬
‫חינוכית‪2‬‬
‫‪ ‬ברייטר‪ ,‬ק' וסקרדמליה‪ ,‬מ' (‪ 2).996‬משיחה לחיבור‪ 2‬בתוך נ' פלד אלחנן (עורכת)‪ ,‬מדיבור לכתיבה‪,‬‬
‫כרך א' (עמ' ‪ 2)..5-.6.‬ירושלים‪ :‬הוצאת כרמל‪2‬‬
‫‪ ‬א' קוזולין וג' עילם (‪ 2).773‬ויגוצקי‪ 2‬מחשבה ותרבות‪( 2‬עמ' ‪ 2).-.1‬ירושלים‪ :‬מכון ברנקו וייס‬
‫לטיפוח החשיבה‪2‬‬
‫‪ ‬סקרדמליה‪ ,‬מ' (‪2).993‬כיצד מתמודדים ילדים עם הדרישות הקוגנטיביות של הכתיבה‪ 2‬בתוך ש'‬
‫ברוש (עורכת)‪ ,‬אוריינות חדשה‪-‬לקט מאמרים (עמ' ‪ 2)35-19‬תל‪ -‬אביב‪ :‬המרכז לטכנולוגיה חינוכית‪2‬‬
‫‪ ‬עזר‪ ,‬ח' (‪ 2).77.‬כתיבה והוראתה‪-‬גישה תהליכית‪ ,‬כרך ה‪ ,‬יחידה ‪ ,.7‬בתוך קריאה‪-‬תיאוריה ומעשה‪,‬‬
‫לומדים ומלמדים אוריינות‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬האוניברסיטה הפתוחה‪2‬‬
‫‪ ‬פלאוור‪ ,‬ל' והייז‪ ,‬ג' (‪ 2).993‬תיאורית התהליך הקוגניטיבי של הכתיבה‪ 2‬בתוך ש' ברוש (עורכת)‪,‬‬
‫אוריינות חדשה‪-‬לקט מאמרים (עמ' ‪ 2).5-.1‬תל‪ -‬אביב‪ :‬המרכז לטכנולוגיה חינוכית‪2‬‬
‫‪ ‬פלד אלחנן‪ ,‬נ' (‪ 2).996‬על מהות המעבר מדיבור לכתיבה‪ :‬בדיקת הטקסטים שמייצרים ילדים‬
‫בסוגות שונות בדיבור ובכתיבה‪ 2‬בתוך נ'‪ ,‬פלד (עורכת)‪ ,‬מדיבור לכתיבה‪ ,‬כרך א' (עמ' ‪2).5.-375‬‬
‫ירושלים‪ :‬הוצאת כרמל‪2‬‬
‫‪ ‬צלרמאייר‪ ,‬מ' (‪ 2).991‬הוראת הכתיבה כתהליך‪ -‬האם הדבר אפשרי? חקר מקרה‪ 2‬עיונים בחינוך‪,‬‬
‫‪23.7-.99 ,67/59‬‬
‫אתרים בהם ניתן להיעזר‪:‬‬
‫‪ ‬ראמ"ה – רשות ארצית למדידה ולהערכה בחינוך ‪-‬‬
‫‪http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/odotrama/odotnewest.htm‬‬
‫‪ ‬אוח‪ -‬אינטרנט ומידע חינוכי של משרד החינוך ‪-‬‬
‫‪http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Owl/Hebrew‬‬
‫‪ ‬אתר מחוז ירושלים ‪/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Jerusalem -‬‬
‫רח' עצמאות ‪ 5‬אריאל ת‪.‬ד‪ 55 .‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טל ‪ 30-7361609 :‬פקס‪30-7361606 :‬‬
‫‪website: pisga.ariel.muni.il‬‬
‫‪email: [email protected]‬‬
- ‫ טיפוח השפה‬- ‫האגף לחינוך קדם יסודי‬
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/preschool/haagaf/kria_ktiva/tochni
yotnivcharot/tochnittashtit1.htm
- ‫האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים – בי"ס יסודי‬
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/Chinuch_
Leshoni
/http://www.safa-ivrit.org - ‫השפה העברית‬
http://knafaim.cet.ac.il/site/index.asp - ‫כנפיים‬
http://www.nivon.net/nivon/default.asp - ‫ נעמן אופיר‬- ‫ניבונכון עברית‬
http://www.education.gov.il/yesodi/lemida_besviva.htm - ‫סביבת למידה עתירת מידע‬
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Staj - ‫סטאז' התמחות בהוראה‬
40700 :‫ מיקוד‬55 .‫ד‬.‫ אריאל ת‬5 ‫רח' עצמאות‬
30-7361606 :‫ פקס‬30-7361609 : ‫טל‬
website: pisga.ariel.muni.il
email: [email protected]






