מנוע דיזל צילינדר של ב בעירת הדלק : הנושא

‫כ"ג יורדי הסירה – ביה"ס לקציני‪-‬ים עכו ‪ /‬מגמת מכונאות ימית‬
‫פתרון שאלות הבגרות במכונאות מנוע מן השנים ‪1985-2009‬‬
‫הנושא‪ :‬בעירת הדלק בצילינדר של מנוע דיזל‬
‫קיימים מספר גורמים לפליטת עשן שחור ממנוע דיזל‪) .‬א( ציין שלושה גורמים לפליטת עשן‬
‫שחור הנובעים מתקלות בציוד הזרקת הדלק‪ .‬בר אחד מן הגורמים שציינת והסבר כיצד נוצרת‬
‫בגללו פליטת העשן השחור‪) .‬ב( ציין שני גורמים לפליטת עשן שחור הנובעים מתקלות באספקת‬
‫אוויר למנוע‪ .‬בחר אחד הגורמים והסבר כיצד נוצרת בגללו פליטת העשן השחור‪] .‬קיץ ‪[2003‬‬
‫עשן שחור נגרם כתוצאה משריפה לא מושלמת‪ .‬שריפה בלתי מושלמת פירושה‪ ,‬שלא כל אטומי‬
‫הפחמן שבדלק מצאו אטומי חמצן להתחבר אליהם‪ ,‬והם נפלטים בלתי שרופים ומעניקים לגזי‬
‫הפליטה צבע שחור‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫גורמים אפשריים לעשן שחור הקשורים במערכת הדלק‪:‬‬
‫‪ .1‬מרסס דלק פגום )שסתום מחטי דולף(‪ .‬דליפת השסתום המחטי בסיום ההזרקה גורמת‬
‫להתרוקנות חלקית של הדלק במרסס‪ .‬בפעימת ההזרקה הבאה תצטרך משאבת‬
‫ההזרקה לספק כמות דלק מסוימת כדי למלא קודם את החסר‪ ,‬ועקב כך ייגרם איחור‬
‫בהזרקה‪ ,‬יישמעו נקישות בצנרת הלחץ מן המשאבה אל המרסס‪ ,‬והשריפה תהיה‬
‫מאוחרת וכתוצאה מכך גם בלתי מושלמת‪.‬‬
‫‪ .2‬דלק מאיכות לא מתאימה )נקודת הצתה נמוכה מדי( או טמפרטורת דלק כבד נמוכה מדי‪.‬‬
‫‪ .3‬משאבת הזרקה אינה תקינה )טובלן שחוק‪ ,‬כיוון שגוי של כמות הדלק המוזרקת או של‬
‫תחילת הזרקה(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫גורמים אפשריים לעשן שחור הקשורים במערכת אספקת האוויר‪:‬‬
‫‪ .1‬כמות האוויר המסופקת לשריפה אינה מספקת‪ .‬מסנן אוויר סתום‪ ,‬מצנן אוויר טעינה‬
‫סתום‪ ,‬מדחס אוויר במטען הטורבו מלוכלך או פגום‪ ,‬טורבינת גזי פליטה מלוכלכת או‬
‫פגומה‪ ,‬טבעת נחירים במטען הטורבו פגומה או מלוכלכת – כל אלה יגרמו לאספקת אוויר‬
‫בכמות בלתי מספקת‪.‬‬
‫‪ .2‬טמפרטורת אוויר הטעינה גבוהה מדי‪ .‬צפיפות אוויר הטעינה נמוכה מדי‪ ,‬וכתוצאה מכך‬
‫משקל האוויר המסופק לצילינדרים קטן מדי‪.‬‬
‫‪ .3‬סעפת פליטה מזוהמת )לחץ נגדי גבוה מדי של גזי הפליטה יקטין את נצילות השטיפה‪,‬‬
‫ובצילינדרים יישארו גזי שריפה שיתפסו את מקום האוויר הטרי(‪.‬‬
‫)א( ציין ארבעה תנאים הנחוצים לבעירה תקינה של המנוע‪) .‬ב( ציין שלושה גורמים שיכולים‬
‫להביא לפליטת עשן שחור מצילינדר בודד‪ .‬הסבר כיצד יכול להיווצר כל אחד מהגורמים שציינת‪.‬‬
‫)ג( כיצד אפשר לאתר את הצילינדר ה"מעשן"? ]קיץ ‪[2000‬‬
‫א‪.‬‬
‫התנאים הדרושים לבעירה תקינה‪:‬‬
‫‪ .1‬יחס מתאים בין משקל הדלק המוזרק למשקל האוויר בצילינדר;‬
‫‪ .2‬פירוק הדלק לטיפות בגודל המתאים;‬
‫‪ .3‬פיזור הדלק בצורה אחידה וסימטרית בכל חלל השריפה;‬
‫‪ .4‬התלקחות הדלק בעיתוי הנכון וטמפרטורת אוויר דחוס מתאימה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫גורמים לפליטת עשן שחור מצילינדר בודד‪:‬‬
‫‪ .1‬כמות דלק מוזרקת גדולה מדי ביחס למשקל האוויר בצילינדר; גורמים אפשריים הם‪:‬‬
‫עומס יתר‪ ,‬מסנן אוויר סתום‪ ,‬מטען טורבו אינו תקין‪ ,‬כיוון שגוי של משאבת ההזרקה‪.‬‬
‫פתרון שאלות הבגרות במכונאות מנוע ‪ /‬בעירת הדלק )‪(1985-2009‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪3‬‬
‫כ"ג יורדי הסירה – ביה"ס לקציני‪-‬ים עכו ‪ /‬מגמת מכונאות ימית‬
‫‪ .2‬שריפה מאוחרת; גורמים אפשריים הם תזמון שגוי של משאבת הזרקה‪ ,‬שסתום מחטי‬
‫במרסס דולף )גורם להתרוקנות חלקית של מרסס הדלק בסוף ההזרקה(‪ ,‬לחץ הזרקה‬
‫גבוה מדי‪.‬‬
‫‪ .3‬הדלק אינו מתפזר בצורה אחידה וסימטרית בכל חלל הצילנדר עקב מרסס פגום )לחץ‬
‫הזרקה נמוך מדי או נחירי ריסוס סתומים(‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ניתן לאתר את הצילינדר המעשן על פי טמפרטורת גזי פליטה גבוהה מזו של יתר הצילינדרים או‬
‫על ידי ניטרול כל אחת ממשאבות ההזרקה ובדיקת צבע העשן היוצא מהארובה‪.‬‬
‫הסבר בקצרה חמישה מהנושאים הבאים )בהתייחס למנוע דיזל(‪) :‬א( עומס יתר )ב( טעינת יתר‬
‫)ג( חפיפת שסתומים )ד( חפיפת שסתומי התנעה )ה( הזרקה מאוחרת )ו( הצתה מאוחרת‪] .‬קיץ‬
‫‪[1999‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הזרקה מאוחרת מתבצעת אחרי העיתוי שנקבע לכך‪ ,‬לדוגמה ב‪ 150-‬לפני נמ"ע במקום ב‪250-‬‬
‫לפני נמ"ע‪ .‬זוהי תקלה‪ ,‬הנגרמת על ידי כיוון שגוי של תחילת ההזרקה במשאבת ההזרקה או‬
‫עקב תקלה במשאבת ההזרקה‪ .‬הזרקה מאוחרת גוררת אחריה שריפה מאוחרת‪ ,‬וניתן לאבחן‬
‫אותה על פי ירידת ההספק‪ ,‬טמפרטורת גזי פליטה גבוהה מדי ועשן שחור‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫הדלק המוזרק לתוך הצילינדר מתלקח ‪ 3-5‬אלפיות השניה לאחר המגע הראשון שלו עם האוויר‬
‫הדחוס והחם בצילינדר‪ .‬בפרק זמן זה טיפות הדלק קולטות חום מן האוויר החם‪ ,‬מתאדות‬
‫ומתלקחות‪ .‬הצתה מאוחרת פירושה‪ ,‬שההתלקחות הראשונית מתבצעת אחרי פרק זמן גדול‬
‫מכפי שנקבע‪ ,‬כך ששיא הלחץ נבנה הרבה אחרי נמ"ע‪ ,‬תוך כדי מהלך העבודה‪ .‬פיגור ההצתה‬
‫מושפע על ידי סוג הדלק )נקודת ההצתה שלו( ועל ידי טמפרטורת האוויר הדחוס בצילינדר‪.‬‬
‫הסבר בעזרת שרטוט את מטרתם‪ ,‬מבנם ופעולתם של החלקים הבאים‪ ,‬המתייחסים בעיקר‬
‫למנועים בעלי מהירות בינונית או גבוהה‪) :‬א( תא שריפה מוקדמת‪) ,‬ב( תא מערבולת אוויר‪) ,‬ג(‬
‫תא חצי דחיסה‪] .‬קיץ ‪[1985‬‬
‫א‪.‬‬
‫תא שריפה מוקדמת )‪ (pre-combustion chamber‬מותקן במנועי דיזל מהירים‪ .‬מטרתו לשפר‬
‫את ערבול הדלק עם האוויר לשם השגת שריפה מושלמת בזמן הקצר המוקצב לכך‪ .‬בתוך ראש‬
‫הצילינדר מותקן תא שריפה קטן משני‪ ,‬המחובר אל חלל השריפה הראשי בצילינדר באמצעות‬
‫נחיר אחד או כמה נחירים‪ .‬לקראת סוף הדחיסה ותחילת ההזרקה נוצרת בתא השריפה‬
‫מערבולת אוויר ללא כיוון מוגדר‪ .‬מרסס הדלק מזריק את הדלק לתוך התא בסילון אחד‪ ,‬הדלק‬
‫מתערבב עם האוויר ורק חלק ממנו מתלקח‪ ,‬משום שכמות האוויר בתא קטנה‪ .‬תערובת גזי‬
‫השריפה והדלק שעדיין לא נשרף פורצים בלחץ לתוך הצילינדר‪ ,‬והשריפה נמשכת בחלל‬
‫השריפה הראשי‪.‬‬
‫כאשר שורפים דלק בזמן קצר ביותר‪ ,‬כפי שמתחייב במנועים מהירים‪ ,‬עליית לחץ גזי השריפה‬
‫חדה מאוד‪ .‬כתוצאה מכך נוצרת דטונציה‪ ,‬הבאה לידי ביטוי ב"נקישות" מנוע ומאמצים גבוהים‬
‫ופתאומיים על הבוכנה ומסבי הטלטל וגל הארכובה‪ .‬תא השריפה המוקדמת תורם לעלייה‬
‫מתונה יותר של לחץ השריפה בהשוואה למנוע בעל הזרקה ישירה‪ ,‬משום שהיא מתרחשת‬
‫למעשה בשני שלבים – ראשיתה בתא והמשכה בצילינדר‪.‬‬
‫לחץ ההזרקה נמוך יחסית )‪ (80-100 bar‬והדלק מוזרק בסילון אחד‪ ,‬משום שאין צורך לפרקו‬
‫לטיפות או להעניק לו תוספת מהירות כדי שיחדור לתוך האוויר הדחוס בצילינדר‪ .‬הדבר נעשה‬
‫על ידי מערבולת גזי השריפה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תא מערבולת אוויר )‪ (swirl chamber‬נועד אף הוא לשפר את ערבול הדלק והאוויר במנועים‬
‫מהירים לשם השגת שריפה מושלמת בזמן קצר‪ .‬בניגוד לתא שריפה מוקדמת‪ ,‬כניסת האוויר‬
‫לתא נעשית בכיוון משיקי‪ ,‬כך שהאוויר מסתחרר בתוך התא בצורה מעגלית מסודרת‪.‬‬
‫פתרון שאלות הבגרות במכונאות מנוע ‪ /‬בעירת הדלק )‪(1985-2009‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪3‬‬
‫כ"ג יורדי הסירה – ביה"ס לקציני‪-‬ים עכו ‪ /‬מגמת מכונאות ימית‬
‫ג‪.‬‬
‫תא חצי דחיסה )‪ (half-compression chamber‬הוא אמצעי נושן‪ ,‬שאינו בשימוש יותר‪ ,‬להקלת‬
‫ההתנעה ביד של מנועי דיזל מהירים בעלי ‪ 1-3‬צילינדרים‪ .‬העיקרון הוא יצירת חלל דחיסה בעל‬
‫נפח משתנה‪ ,‬הניתן להגדלה בשעת ההתנעה ולהקטנה לאחריה‪.‬‬
‫תא שריפה מוקדמת‬
‫פתרון שאלות הבגרות במכונאות מנוע ‪ /‬בעירת הדלק )‪(1985-2009‬‬
‫תא ערבול‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪3‬‬