Push-Fit תכרעמ 1.11.2011 ןוריחמ

‫מחירון ‪1.11.2011‬‬
‫מערכת‬
‫מחירון ‪1.11.2011‬‬
‫‪Push-Fit‬‬
‫אביזרי ®‪ SP-EF‬מתוכננים כ“יחידה אחת“‬
‫וניתנים לשימוש חוזר מלא‬
‫מחירון ‪1.11.2011‬‬
‫צנור ‪SP‬‬
‫מחבר דו כיווני‬
‫מחבר הברגה חיצונית‬
‫מחבר הברגה פנימית‬
‫מק“ט‬
‫מידות‬
‫‪780102‬‬
‫‪780104‬‬
‫‪780105‬‬
‫‪780115‬‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫מחיר‬
‫ליחידה‬
‫‪7.60‬‬
‫‪11.50‬‬
‫‪14.70‬‬
‫‪18.20‬‬
‫מק“ט‬
‫מידות‬
‫‪7880102‬‬
‫‪7880104‬‬
‫‪7880105‬‬
‫‪7880106‬‬
‫‪7880115‬‬
‫‪7880118‬‬
‫‪7880120‬‬
‫‪7880125‬‬
‫‪16 - 16‬‬
‫‪20 - 20‬‬
‫‪25 - 25‬‬
‫‪32 - 32‬‬
‫‪20 - 16‬‬
‫‪25 - 16‬‬
‫‪25 - 20‬‬
‫‪32 - 25‬‬
‫כמות מחיר‬
‫בקרטון ליחידה‬
‫‪18.90‬‬
‫‪160‬‬
‫‪23.40‬‬
‫‪120‬‬
‫‪35.50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪62.70‬‬
‫‪40‬‬
‫‪21.70‬‬
‫‪120‬‬
‫‪28.40‬‬
‫‪80‬‬
‫‪40.70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪51.50‬‬
‫‪30‬‬
‫מק“ט‬
‫מידות‬
‫‪7880141‬‬
‫‪7880142‬‬
‫‪7880145‬‬
‫‪7880146‬‬
‫‪7880147‬‬
‫‪7880148‬‬
‫‪7880149‬‬
‫‪16 - 1/2‬‬
‫‪16 - 3/4‬‬
‫‪20 - 1/2‬‬
‫‪20 - 3/4‬‬
‫‪25 - 3/4‬‬
‫"‪25 - 1‬‬
‫"‪32 - 1‬‬
‫מק“ט‬
‫מידות‬
‫רקורד שטוח‬
‫זוית‬
‫‪16 - 1/2 7880241‬‬
‫‪20 - 1/2 7880245‬‬
‫זווית עם הברגה פנימית‬
‫מחבר ‪T‬‬
‫‪16 - 1/2 7880161‬‬
‫‪20 - 1/2 7880165‬‬
‫‪20 - 3/4 7880166‬‬
‫מחבר רקורד תואם ‪SP‬‬
‫זוית הברגה חיצונית‬
‫מק“ט‬
‫מידות‬
‫‪7880181‬‬
‫‪7880182‬‬
‫‪7880185‬‬
‫‪7880186‬‬
‫‪7880187‬‬
‫‪16 - 1/2‬‬
‫‪16 - 3/4‬‬
‫‪20 - 1/2‬‬
‫‪20 - 3/4‬‬
‫‪25 - 3/4‬‬
‫מק“ט‬
‫מידות‬
‫‪7880191‬‬
‫‪7880192‬‬
‫‪7880195‬‬
‫‪7880196‬‬
‫‪7880197‬‬
‫‪16 - 1/2‬‬
‫‪16 - 3/4‬‬
‫‪20 - 1/2‬‬
‫‪20 - 3/4‬‬
‫‪25 - 3/4‬‬
‫מק“ט‬
‫מידות‬
‫‪7880201‬‬
‫‪7880203‬‬
‫‪7880204‬‬
‫‪7880205‬‬
‫‪16 - 16‬‬
‫‪20 - 20‬‬
‫‪25 - 25‬‬
‫‪32 - 32‬‬
‫כמות מחיר‬
‫בקרטון ליחידה‬
‫‪13.80‬‬
‫‪160‬‬
‫‪17.30‬‬
‫‪120‬‬
‫‪20.80‬‬
‫‪100‬‬
‫‪18.80‬‬
‫‪100‬‬
‫‪23.30‬‬
‫‪80‬‬
‫‪32.60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪43.30‬‬
‫‪50‬‬
‫כמות מחיר‬
‫בקרטון ליחידה‬
‫‪16.10‬‬
‫‪150‬‬
‫‪24.40‬‬
‫‪150‬‬
‫‪23.40‬‬
‫‪150‬‬
‫‪26.50‬‬
‫‪120‬‬
‫‪32.00‬‬
‫‪100‬‬
‫כמות מחיר‬
‫בקרטון ליחידה‬
‫‪21.60‬‬
‫‪120‬‬
‫‪23.20‬‬
‫‪100‬‬
‫‪38.50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪64.00‬‬
‫‪40‬‬
‫מק“ט‬
‫מידות‬
‫‪7880261‬‬
‫‪7880265‬‬
‫‪7880266‬‬
‫‪7880267‬‬
‫‪16 - 1/2‬‬
‫‪20 - 1/2‬‬
‫‪20 - 3/4‬‬
‫‪25 - 3/4‬‬
‫מק“ט‬
‫כמות מחיר‬
‫מידות‬
‫בקרטון ליחידה‬
‫‪29.60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪16-16-16‬‬
‫‪34.40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪20-20-20‬‬
‫‪52.30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25-25-25‬‬
‫‪30.90‬‬
‫‪60‬‬
‫‪16-20-16‬‬
‫‪31.70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪20-16-20‬‬
‫‪47.80‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25-16-25‬‬
‫‪49.00‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25-20-25‬‬
‫‪68.60‬‬
‫‪24‬‬
‫‪32-25-25‬‬
‫‪74.40‬‬
‫‪18‬‬
‫‪32-20-32‬‬
‫‪31.00‬‬
‫‪60‬‬
‫‪20-16-16‬‬
‫‪43.00‬‬
‫‪40‬‬
‫‪25-16-16‬‬
‫‪44.40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪25-20-20‬‬
‫‪31.90‬‬
‫‪60‬‬
‫‪20-20-16‬‬
‫‪47.00‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25-25-16‬‬
‫‪47.90‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25-25-20‬‬
‫‪43.20‬‬
‫‪40‬‬
‫‪25-20-16‬‬
‫‪43.20‬‬
‫‪40‬‬
‫‪25-16-20‬‬
‫‪43.20‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20-25-16‬‬
‫‪63.80‬‬
‫‪24‬‬
‫‪32-20-25‬‬
‫‪24.00‬‬
‫ח‪60 16-16-1/2 .‬‬
‫‪26.60‬‬
‫ח‪60 20-20-1/2 .‬‬
‫‪7880301‬‬
‫‪7880303‬‬
‫‪7880304‬‬
‫‪7880318‬‬
‫‪7880327‬‬
‫‪7880332‬‬
‫‪7880334‬‬
‫‪7880335‬‬
‫‪7880339‬‬
‫‪7880345‬‬
‫‪7880348‬‬
‫‪7880350‬‬
‫‪7880365‬‬
‫‪7880368‬‬
‫‪7880370‬‬
‫‪7880380‬‬
‫‪7880381‬‬
‫‪7880382‬‬
‫‪780386‬‬
‫‪7880421‬‬
‫‪7880424‬‬
‫כמות מחיר‬
‫בקרטון ליחידה‬
‫‪21.00‬‬
‫‪160‬‬
‫‪17.50‬‬
‫‪120‬‬
‫‪30.70‬‬
‫‪80‬‬
‫כמות מחיר‬
‫בקרטון ליחידה‬
‫‪20.50‬‬
‫‪150‬‬
‫‪23.20‬‬
‫‪150‬‬
‫‪22.80‬‬
‫‪150‬‬
‫‪26.40‬‬
‫‪120‬‬
‫‪32.10‬‬
‫‪100‬‬
‫מק“ט‬
‫מידות‬
‫תושבת בודדת‬
‫תושבת ‪180º‬‬
‫כמות מחיר‬
‫בקרטון ליחידה‬
‫‪15.50‬‬
‫‪120‬‬
‫‪17.50‬‬
‫‪100‬‬
‫מק“ט‬
‫מידות‬
‫‪7880611‬‬
‫‪7880613‬‬
‫‪7880614‬‬
‫‪7880615‬‬
‫‪16 - 1/2‬‬
‫‪20 - 1/2‬‬
‫‪20 - 3/4‬‬
‫‪25 - 3/4‬‬
‫כמות מחיר‬
‫בקרטון ליחידה‬
‫‪17.30‬‬
‫‪80‬‬
‫‪25.80‬‬
‫‪100‬‬
‫‪32.30‬‬
‫‪60‬‬
‫‪32.80‬‬
‫‪50‬‬
‫כמות מחיר‬
‫בקרטון ליחידה‬
‫‪23.20‬‬
‫‪60‬‬
‫‪26.00‬‬
‫‪60‬‬
‫‪31.00‬‬
‫‪50‬‬
‫‪35.60‬‬
‫‪40‬‬
‫כמות מחיר‬
‫מידות‬
‫מק“ט‬
‫בקרטון ליחידה‬
‫‪34.50‬‬
‫‪50 16-1/2-16 7880621‬‬
‫‪36.90‬‬
‫‪40 20-1/2-20 7880623‬‬
‫‪35.80‬‬
‫‪40 20-1/2-16 7880631‬‬
‫מחירון ‪1.11.2011‬‬
‫תושבת ‪90º‬‬
‫תושבת קיר‪/‬עץ‬
‫מק“ט‬
‫מידות‬
‫‪7880625‬‬
‫‪7880627‬‬
‫‪7880634‬‬
‫‪7880635‬‬
‫‪16-1/2-16‬‬
‫‪20-1/2-20‬‬
‫‪(16-1/2-20‬ש)‬
‫‪(20-1/2-16‬ש)‬
‫מק“ט‬
‫מידות‬
‫‪16 - 1/2 7880661‬‬
‫‪20 - 1/2 7880663‬‬
‫יתרונות‬
‫כמות מחיר‬
‫בקרטון ליחידה‬
‫‪34.60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪36.90‬‬
‫‪40‬‬
‫‪35.50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪35.50‬‬
‫‪40‬‬
‫כמות מחיר‬
‫בקרטון ליחידה‬
‫‪21.20‬‬
‫‪60‬‬
‫‪22.50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪SP-EF‬‬
‫®‬
‫מפזז‬
‫סט פיזוז‬
‫מק“ט‬
‫מידות‬
‫‪760311‬‬
‫‪760313‬‬
‫‪760314‬‬
‫‪760315‬‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫מחיר‬
‫ליחידה‬
‫‪184.00‬‬
‫‪184.00‬‬
‫‪202.00‬‬
‫‪231.00‬‬
‫מק“ט‬
‫מידות‬
‫‪760321‬‬
‫‪760323‬‬
‫‪16-20-25‬‬
‫‪16-20-25-32‬‬
‫מחיר‬
‫ליחידה‬
‫‪662.00‬‬
‫‪887.00‬‬
‫®‪ SP-EF‬הינה מערכת אביזרי ‪ Push-Fit‬ייחודית מוגנת פטנט‬
‫המותקנת ללא שימוש במכשירי לחיצה כל שהם‪.‬‬
‫אביזרי ®‪ SP-EF‬מבטיחים התאמה מוחלטת‪ ,‬התנגדות להלם‬
‫מים ושינויי טמפרטורה ע“י אטימה כפולה של זוג אטמי ‪,O-Ring‬‬
‫המשולבים עם טבעת חלזונית משוננת המונעת שליפת הצינור‬
‫מהאביזר ומאפשרת חילוץ הצינור ע“י סיבוב השרוול החיצוני‪.‬‬
‫אביזרי ®‪ SP-EF‬ניתנים לשימוש חוזר מלא של ‪ 100%‬ומתוכננים‬
‫כיחידה אחת ללא כל חלקים נפרדים או חלקי חילוף כגון אום‪ ,‬שרוול‪,‬‬
‫טבעות קפיץ וכד'‪.‬‬
‫אביזרי ®‪ SP-EF‬מיוצרים מפליז בלבד ללא כל חלקי‬
‫פלסטיק או פלדה דבר המבטיח עמידות גבוהה לקורוזיה ולהבדלי‬
‫התפשטות בחום של חומרים שונים בשינויי טמפרטורת המים‪.‬‬
‫טבעת חלזונית משוננת‬
‫לאביזרי ®‪ SP-EF‬מבנה קומפקטי צר וקל משקל כך שכל התקנה‬
‫הינה פשוטה וקלה‪.‬‬
‫אביזרי ®‪ SP-EF‬מיוצרים מחומרים העומדים בכל דרישות התקן‬
‫הישראלי למי שתייה‪.‬‬
‫שרוול חיצוני‬
‫חור בקרה‬
‫זוג אטמי ‪O-Ring‬‬
‫מערכת אביזרי ®‪ SP-EF‬כוללת את כל מגוון המחברים‪ ,‬אביזרי ‪,T‬‬
‫זוויות ותושבות ברז‪ ,‬לכל הקטרים החל מ‪ 16-‬מ“מ ועד ‪ 50‬מ“מ‪.‬‬
‫‪1.11.2011‬‬
‫מחירוןמחירון‬
‫‪1.11.2011‬‬
‫הוראות התקנה לאביזרי‬
‫‪SP-EF‬‬
‫®‬
‫אביזרי “פוש פיט“ ‪ SP-EF‬הינם אביזרים לצנרת רב שכבתית‬
‫המותקנים ללא מכשירי לחיצה וכלי עבודה וניתנים לפרוק‬
‫ושימוש חוזר‪.‬‬
‫חיתוך‬
‫‪1‬‬
‫התקנת אביזר ‪SP-EF‬‬
‫‪ .1‬חיתוך‬
‫יש לחתוך את הצינור עם מספרי חיתוך מתאימים לצינורות רב שכבתיים על מנת‬
‫ליצור חיתוך ישר ונקי‪.‬‬
‫‪ .2‬פיזוז קצה הצינור‬
‫יש לפזז את קצה הצינור באמצעות מפזז ‪ SP-EF‬המותאם לקוטר הצינור ליצירת פאזה‬
‫פנימית ופאזה חיצונית בקצה הצינור‪.‬‬
‫‪ .3‬הכנסת הצינור לאביזר‬
‫א‪ .‬הרטב את האטמים (‪ )O-Rings‬ואת קצה הצינור במי סבון‪.‬‬
‫ב‪ .‬דחוף את הצינור אל תוך האביזר עד שקצה הצינור נראה בכל חורי הבקרה שבקצה‬
‫השרוול‪.‬‬
‫ג‪ .‬מומלץ לחבר את הצינור כאשר האביזר נמצא במקומו הסופי למניעת משיכה‬
‫וכיפוף הצינור לאחר החיבור‪.‬‬
‫‪ .4‬הערה להרכבת אביזרי ‪ SP-EF‬בקוטר ‪ 32‬ומעלה בעלי טבעת נעילה‬
‫בהרכבת אביזרי ‪ SP-EF‬בקוטר ‪ 32‬ומעלה יש להדק עם מפתח פתוח את טבעת‬
‫הנעילה על מנת לקבע את השרוולית‪.‬‬
‫פיזוז‬
‫דחיפה פנימה‬
‫בדיקה‬
‫‪2‬‬
‫פירוק אביזר ‪SP-EF‬‬
‫‪3‬‬
‫לפני שימוש חוזר באביזר‬
‫שחרור השרוול החיצוני‬
‫‪ .1‬אחוז בחזקה את הצינור וסובב את השרוול החיצוני לשחרור הצינור‪.‬‬
‫אם דרוש העזר במפתח פתוח‪.‬‬
‫*בפרוק אביזרי ‪ SP-EF‬בקוטר ‪ 32‬ומעלה – יש לשחרר את טבעת‬
‫הנעילה המהדקת את השרוול לפני שחרור השרוול‪.‬‬
‫‪ .2‬משוך והוצא את הצינור מהאביזר‪.‬‬
‫‪ .1‬יש לוודא ששני האטמים לא נפגעו – החלף ‪ /‬הוסף אטם פגוע או‬
‫חסר‪.‬‬
‫‪ .2‬נקה שאריות לכלוך ושבבי פלסטיק מתוך האביזר ע“י נשיפת אויר‬
‫חזקה או עם אקדח אויר דחוס‪.‬‬
‫‪ .3‬חתוך את קצה הצינור “המשומש“ ‪ -‬אביזרי ‪ SP-EF‬יותקנו אך ורק‬
‫על קצה צינור “חדש“‪.‬‬
‫פתיחה‬
‫משיכה החוצה‬
‫המחירים אינם כוללים מע“מ‬
‫מפעל ומשרדים‬
‫מרכז השיווק ומכירות‬
‫א“ת עמק חפר ‪38800‬‬
‫תיבת חלוקה ‪12076‬‬
‫טלפון‪04-6221166 :‬‬
‫פקס‪04-6221167 :‬‬
‫שיווק מרכז ודרום‬
‫מתחם לוגיסטי צריפין‬
‫מחסן ‪107‬‬
‫טלפון‪08-9249315 :‬‬
‫פקס‪08-9249458 :‬‬
‫יעוץ הנדסי‬
‫רחוב חרוץ ‪6‬‬
‫תל אביב ‪67060‬‬
‫טלפון‪03-5376358 :‬‬
‫פקס‪03-6390183 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪11.2011‬‬
‫קיבוץ מצר ‪38820‬‬
‫טלפון‪04-6387012 :‬‬
‫פקס‪04-6387602 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.sp-m.co.il‬‬
‫חברה לשיווק צנרת בע“מ‬