הנחיות התקנת מזגן עילי/מפוצל על גבי התקן עומר

‫‪Patent No: 218946‬‬
‫התקן חכם למיזוג בממ"ד‬
‫הנחיות התקנת מזגן עילי‪/‬מפוצל על גבי התקן עומר‬
‫על המתקין לעבור הסמכה אצל יצרן התקן עומר‬
‫שלבי התקנה‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬ב‬
‫‪3‬א‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪1 .1‬יש להסיר כסוי מגן מעל פלאנג' התקן עומר‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2 .2‬יש להסיר מכסה פלאנג' (יש למסור מכסה‬
‫פלאנג' או להשאיר לבעל המבנה)‪( .‬איור ‪)1‬‬
‫‪3 .3‬יש לבחור קוטר מעברי צנרת‪ ,‬להוציא גלילים‬
‫מגוף האטם ע"פ קוטר רצוי‪( .‬איור ‪)2‬‬
‫‪4 .4‬יש להשחיל תשתיות מיזוג דרך מעברי‬
‫צנרת באטם מפנים הממ"ד החוצה‪.‬‬
‫(איור ‪ 3‬א')‬
‫‪5 .5‬יש להשאיר צנרת מיזוג באורך שיאפשר חיבור‬
‫"פלייר" ממרכז המזגן‪ ,‬שמאלה לכיוון ההתקן‪.‬‬
‫(איור ‪ 3‬ב')‬
‫‪DETAIL A‬‬
‫‪SCALE 2 : 7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6 .6‬יש לבצע כיפוף צנרת מיזוג ב‪ 90-‬מעלות בעזרת‬
‫מכשיר כיפוף‪ .‬לדחוף צנרת עד הקצה (איור‪)4‬‬
‫‪7 .7‬יש להתקין תושבת מזגן כאשר קצהו השמאלי‬
‫של המזגן יהיה צמוד לדופן ימין של ההתקן‪.‬‬
‫(איור ‪)5‬‬
‫‪8 .8‬יש להתקין מחבר ("פלייר") בקצה צנרת‪.‬‬
‫‪9 .9‬יש להתקין יחידת מיזוג ע"ג תושבת ולהשאיר‬
‫במצב שירות לצורך חיבור צנרת מזגן לתשתית‬
‫צנרת המשך‪( .‬איור ‪)6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪DETAIL A‬‬
‫‪SCALE 2 : 7‬‬
‫‪1010‬יש לחבר צנרת מזגן‬
‫‪1111‬יש להדק ‪ 5‬ברגי דסקית דחיסה לאטם מעבר‬
‫צנרת ‪ .‬סגירת הברגים בהצלבה עד מצב הגעת‬
‫דסקית (מתכת) לחריץ בדופן צינור "‪( .4‬איור ‪)7‬‬
‫‪1212‬יש להתקין חומר בידוד לצנרת נחושת עד‬
‫למעבר הצנרת באטם‪( .‬איור ‪)8‬‬
‫‪1313‬יש להוריד מזגן למצב עבודה‪( .‬איור ‪)9‬‬
‫‪1414‬יש לחבר צינור ניקוז מי מזגן למערכת ניקוז‬
‫בהתקן עומר‪ .‬לפתוח ברז ולוודא זרימה חופשית‬
‫של מי המזגן‪( .‬איור ‪)10‬‬
‫‪1515‬להתקין מכסה דקורטיבי‪( .‬איור ‪ )11‬אופציה‬
‫לבחירת הלקוח‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫התקן חכם למיזוג בממ"ד‬
‫ה‬
‫ א ברגי סגירה לפלאנג'‬
‫ו‬
‫ ב מכסה מתכת פלאנג'‬
‫א‬
‫ ג ברז בורר לניקוז מי מזגן‬
‫ ד מחבר לניקוז במצב חירום‬
‫ב‬
‫ ה ווי עיגון התקן לתפסנות‬
‫ ו תושבת למסגרת עיבוי לטיח תרמי‬
‫ ‪ +‬תושבת למכסה חיפוי דקורטיבי‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ט‬
‫ ז אטם מעוצב לאיטום מעברי צנרת‬
‫ ח שרוולי איטום עפ"י קוטרים‬
‫ ט דיסקית לחץ לאטם מעוצב‬
‫ י ברגי כיוון לדיסקית לחץ‬
‫ח‬
‫ז‬
‫ יא קו סימון למידת סגירת דיסקית לחץ‬
‫י‬
‫לקריאת הוראות‬
‫בטלפון נייד‬
‫יא‬