דוח שנתי 2013 בעברית

‫טבת‪ ,‬תשע”ד‬
‫ינואר ‪2014‬‬
‫דו”ח שנת ‪ 2013‬של איכות המים ‪ -‬אבו גוש‬
‫לתקופה ‪ ,31.12.13-01.01.13‬י”ט טבת תשע”ג ‪ -‬כ”ח טבת תשע”ד‬
‫תושבים יקרים‪,‬‬
‫חברת “הגיחון” מתכבדת להגיש לכם בזה מידע על איכות מי השתייה שסופקו לתושבי אבו גוש במהלך שנת ‪.2013‬‬
‫יודגש כי חלק קטן של תושבי אבו גוש מקבלים מים ישירות מחברת מקורות‪ ,‬ולא דרך מערכת המים של הגיחון‪.‬‬
‫איכות מי השתייה ותדירות בדיקתם נקבעים ע”י משרד הבריאות ומופיעים בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני מי‬
‫שתייה)‪ ,‬התשע”ג –‪ . 2013‬תקנות בריאות העם החדשות נכנסו לתוקף החל מחודש ספטמבר‪.‬‬
‫חברת “הגיחון” מפעילה מעבדה מוסמכת המבצעת בדיקות כימיות ובקטריולוגיות של המים בהתאם לתקנות‪ ,‬ואף מעבר לדרישות‪ .‬המעבדה‬
‫בודקת דגימות מים מכל חלקי המערכת‪ :‬קווי הזנה ממקורות‪ ,‬בריכות האיגום והרשת העירונית בתדירות יומית‪ ,‬חודשית ותקופתית בהתאם לסוג‬
‫הבדיקה‪ .‬המעבדה מוסמכת מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (מס’ ‪.)034-04‬‬
‫תוצאות הבדיקות מוכיחות גם השנה כי איכות מי השתייה המסופקים ע”י חברת הגיחון באבו גוש טובה מאד והם ראויים לשתיה‪.‬‬
‫מקורות המים‪ :‬המים המסופקים ע”י חברת הגיחון באבו גוש נרכשים מחברת מקורות‪ .‬מקורם באקוויפר ירקון‪-‬תנינים‪ ,‬ממערכת המוביל הארצי‬
‫(בעיקר כנרת)‪ ,‬וכן מים מותפלים ביחסים משתנים ‪ .‬המים מסופקים בקו כניסה אחד לישוב‪.‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫אלפי נפשות‬
‫מקורות המים‬
‫רכישה מחברת מקורות‬
‫כ‪6,500 -‬‬
‫כ‪ 421,000 -‬מ”ק לשנה‬
‫תכנית הדיגום לשנת ‪:2013‬‬
‫מספר הדגימות הנדרש‬
‫על פי התקנות‬
‫‪72‬‬
‫מקום הדיגום‬
‫בריכות‬
‫רשת הספקה‬
‫קווי הזנה‬
‫(חיבורי מקורות)‬
‫מספר הבדיקות‬
‫שבוצעו בפועל‬
‫‪56‬‬
‫‪107‬‬
‫‪72‬‬
‫סה"כ‬
‫‪163‬‬
‫להלן פרטים על תוצאות הבדיקות הבקטריולוגיות והכימיות שבוצעו בתקופה ‪ 01.01.13‬עד ‪.31.12.13‬‬
‫איכות בקטריולוגית‪:‬‬
‫נקודות דיגום‬
‫מספר הבדיקות‬
‫הבקטריולוגיות‬
‫הנדרש על פי‬
‫התקנות‬
‫חיבורי מקורות‬
‫רשת הספקה‬
‫סה”כ‬
‫‪72‬‬
‫‪72‬‬
‫מספר‬
‫הבדיקות‬
‫שבוצעו‬
‫בפועל‬
‫מספר תוצאות‬
‫חריגות המעידות‬
‫על זיהום*‬
‫מספר‬
‫בדיקות‬
‫חוזרות‬
‫‪107‬‬
‫‪56‬‬
‫‪163‬‬
‫קוליפורם קוליפורם‬
‫צואתי‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מספר תוצאות‬
‫חריגות בבדיקות‬
‫החוזרות‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מספר‬
‫אחוז הבדיקות‬
‫חריגה התקינות‬
‫הסופי‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪107‬‬
‫‪56‬‬
‫‪163‬‬
‫* לפי התקנות החדשות החל מסוף חודש אוגוסט‪ ,‬תקן מי שתייה קובע כי הימצאות חיידק קוליפורם אחד או קוליפורם צואתי אחד ב‪ 100-‬מ”ל‬
‫מים‪ ,‬נחשבת לתוצאה חריגה‪ .‬עד חודש אוגוסט‪ ,‬תקן מי שתייה קבע כי הימצאות חיידק קוליפורם צואתי אחד או יותר משלושה חיידקי קוליפורם‬
‫ב‪ 100-‬מ”ל דוגמת מים נחשבת לתוצאה חריגה‪ .‬תוצאה חריגה שנדגמה לבדיקה חוזרת תוך ‪ 24‬שעות ונמצאה תקינה ‪ -‬נחשבה גם לתקינה‪.‬‬
‫איכות כימית‪:‬‬
‫שם הפרמטר שנבדק‬
‫(יחידות המדידה)‬
‫סף כימות‬
‫הבדיקה‬
‫מספר‬
‫הבדיקות‬
‫הנדרש על‬
‫פי התקנות‬
‫מספר‬
‫הבדיקות‬
‫שבוצעו‬
‫בפועל‪#‬‬
‫ריכוז מרבי‬
‫מותר‬
‫עכירות המים‬
‫(יחידה נפלומטרית)(‪)1‬‬
‫לא ניתן‬
‫לכימות‬
‫‪24‬‬
‫‪163‬‬
‫‪1‬‬
‫‪)1)2‬‬
‫כלוריד (מ”ג לליטר)‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪66‬‬
‫‪400‬‬
‫‪0‬‬
‫קשיות (מ”ג לליטר) (‪)2‬‬
‫‪25‬‬
‫‪0‬‬
‫‪66‬‬
‫אין תקן‬
‫‪/‬‬
‫התוצאות‬
‫(ממוצע לתקופה‬
‫מס’ חריגים‬
‫‪ 01.01.11‬עד ‪)31.12.11‬‬
‫‪0.23‬‬
‫מינ‪ 0.07 .‬מקס‪1.88 .‬‬
‫‪139‬‬
‫מינ‪ 59 .‬מקס‪187 .‬‬
‫‪239‬‬
‫מינ‪ 124 .‬מקס‪343 .‬‬
‫(‪ )1‬חריגי עכירות יכולים להיגרם מתקלות ופיצוצים ברשת האספקה‪ ,‬ומשינויי לחצים‪ .‬חריגי עכירות‪ :‬ביולי בנק’ ‪.13002 ,13001‬‬
‫(‪ )2‬חלק מהמים המסופקים לעיר הם מי תהום מקידוחים המכילים חומרים טבעיים כמו סידן ומגנזיום‪ .‬זו הסיבה ליצירת אבנית‪ ,‬שאינה מזיקה לבריאות‪.‬‬
‫‪ #‬חברת הגיחון מבצעת מספר רב של בדיקות מעבר לנדרש בתקן‪,‬ומשמשת בתוצאות כדי להתריע על בעיות הדורשות טיפול בטרם תפגע איכות המים‪.‬‬
‫שם הפרמטר‬
‫שנבדק‬
‫(יחידות‬
‫המדידה)‬
‫סף כימות‬
‫הבדיקה‬
‫מספר‬
‫הבדיקות‬
‫הנדרש על פי‬
‫התקנות‬
‫מספר‬
‫הבדיקות‬
‫שבוצעו‬
‫בפועל‪#‬‬
‫טווח‬
‫ריכוז‬
‫מותר‬
‫ריכוז מיטבי מס’ חריגים‬
‫‪0.09‬‬
‫‪24‬‬
‫‪163‬‬
‫‪0.1-0.5‬‬
‫‪-‬‬
‫חריגי כלור‬
‫גבוה ‪69‬‬
‫חריגי כלור‬
‫נמוך ‪)3(0‬‬
‫הגבה (‪) PH‬‬
‫לא ניתן‬
‫לכימות‬
‫‪0‬‬
‫‪72‬‬
‫‪6.5-9.5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0‬‬
‫פלואוריד (מ”ג‬
‫לליטר)(‪)4‬‬
‫‪ 0.2‬מ”ג‬
‫לליטר‬
‫‪24‬‬
‫‪52‬‬
‫‪0.7-1.7‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪)4)20‬‬
‫כלור חופשי‬
‫(מ”ג לליטר)(‪)3‬‬
‫התוצאות‬
‫(ממוצע לתקופה‬
‫‪ 01.01.12‬עד‬
‫‪)31.12.12‬‬
‫‪0.49‬‬
‫מינ‪ 0.28 .‬מקס‪0.66 .‬‬
‫‪7.4‬‬
‫מינ‪ 7.2 .‬מקס‪7.6 .‬‬
‫‪)4( 0.75‬‬
‫מינ‪ 0.49 .‬מקס‪1.09 .‬‬
‫(‪ )3‬הכלור משמש כחומר מחטא‪ .‬הכלרת המים באחריות ספק המים חברת “מקורות”‪.‬‬
‫(‪ )4‬פלואוריד בריכוז מתחת ל‪ 0.7 -‬מ”ג‪/‬ל אינו מסוכן לבריאות‪ .‬הטווח של ‪ 0.7-1.7‬נקבע ע”י משרד הבריאות‬
‫כמועיל לשיפור עמידות השן בפני פגיעת עששת‪ .‬הפלרת המים באחריות ספק המים חברת “מקורות”‪ .‬חריגי הפלואוריד‪ :‬ינואר‪ -‬נק’ ‪ ,10001,10003,10004,10005‬פברואר‪ -‬נק’‬
‫‪ ,10001,10003,10004,10005,13001,13002‬מאי – נק’ ‪ ,10001,13002‬יוני – נק’ ‪ ,10001,10003,10004,10005,13001,13002‬יולי – נק’ ‪.,10003,10005‬‬
‫‪ #‬חברת הגיחון מבצעת מספר רב של בדיקות מעבר לנדרש בתקן‪ ,‬ומשמשת בתוצאות כדי להתריע על בעיות הדורשות טיפול בטרם תפגע איכות המים‪.‬‬
‫מספר‬
‫שם הפרמטר‬
‫סף כימות‬
‫הבדיקות‬
‫שנבדק‬
‫המדידה)* הבדיקה‬
‫הנדרש‬
‫(יחידות‬
‫על פי התקנות‬
‫ברזל (מ”ג‬
‫לליטר)‬
‫נחושת (מ”ג‬
‫לליטר)‬
‫עופרת (מ"ג‬
‫לליטר)‬
‫תוצר לוואי‬
‫לחיטוי בכלור ‪-‬‬
‫טריהלומתנים‬
‫(מ"ג לליטר)‬
‫ריכוז‬
‫מרבי‬
‫מותר‬
‫ממוצע‬
‫‪0.005‬‬
‫‪ 3‬כל ‪ 3‬שנים‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.03‬‬
‫מס’‬
‫מספר הבדיקות‬
‫שבוצעו בפועל חריגים‬
‫חיבורי מקורות‬
‫מערכת ההספקה‬
‫מינימום‬
‫מקסימום‬
‫מינימום‬
‫מקסימום‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.005‬‬
‫‪ 3‬כל ‪ 3‬שנים‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 3‬כל ‪ 3‬שנים‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10‬‬
‫פחות‬
‫מ‪3-‬‬
‫פחות מ‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫פחות מ‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫פחות מ‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫פחות מ‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.001‬‬
‫‪ 2‬אחת‬
‫ל‪ 6-‬שבועות‬
‫ופעם אחת‬
‫בחודשים‬
‫דצמבר‪-‬פברואר‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫ממוצע‬
‫שנתי ‪0.019‬‬
‫מרבי‬
‫משוקלל‬
‫‪0.018‬‬
‫‪0.045‬‬
‫‪0.005‬‬
‫‪0.044‬‬
‫הבדיקה למתכות במים מתבצעת על פי התקנות החדשות בתדירות של אחת לשנה‪ .‬השנה התבצעו ‪ 3‬בדיקות לטריהלומתנים החל מכניסת התקנות החדשות‬
‫בחודש ספטמבר‪ .‬תוצאות הבדיקות מפורסמים באתר חברת “הגיחון”‪..‬‬
‫נקודות הדיגום במערך אספקת המים (נכון ל‪:)31.12.13 -‬‬
‫מס’ נק’ דיגום‬
‫‪10001‬‬
‫‪10003‬‬
‫‪10004‬‬
‫‪10005‬‬
‫‪13001‬‬
‫‪13002‬‬
‫כתובת נקודת דיגום‬
‫דרך השלום ‪1‬‬
‫השלום פינת האלה ליד כיתן‬
‫התמר ‪66‬‬
‫דרך השלום ‪54‬‬
‫השכון‬
‫החומה פינת הפול‬
‫סוג‬
‫קו כניסה‬
‫קו כניסה‬
‫קו כניסה‬
‫קו כניסה‬
‫רשת‬
‫רשת‬
‫תוצאות איכות המים בשנת ‪ 2013‬כפי שמופיעים בדוח זה‪ ,‬מראים כי איכות מי השתייה המסופקים לתושבים טובה מאד והם ראויים לשתיה‪.‬‬
‫לא היו מקרים חריגים של קוליפורמים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬היו ‪ 69‬חריגי כלור גבוה‪ ,‬ו‪ 20-‬חריגי פלואוריד שדווחו למשרד הבריאות וחברת “מקורות”‪ .‬הכלרת והפלרת המים באחריות חברת “מקורות”‪.‬‬
‫היו ‪ )1.2%( 2‬חריגי עכירות היכולים להיגרם מתקלות ופיצוצים ברשת האספקה‪ ,‬ומשינויי לחצים‪.‬‬
‫נעשו דיגומים חוזרים ונמצא תקין בכל הנקודות בהם נמצאו חריגי עכירות וחיידקים‪ .‬כמו כן‪ ,‬נעשו שטיפות קו בכל הנקודות‪.‬‬
‫לא היו תקלות מהותיות במערכת אספקת המים באבו גוש‪.‬‬
‫הדוח השנתי יעמוד לעיון הציבור במחלקת פניות הציבור‪ ,‬במשרדי חברת הגיחון‪ ,‬דרך חברון ‪ , 101‬ירושלים‪.‬‬
‫דוחות חודשיים ותקופתיים של נתוני איכות המים ומידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של הגיחון‬
‫‪. http://www.hagihon.co.il‬‬
‫חברת “הגיחון” שוקדת על שיפור מתמיד של מערכות המים ואיכות המים של ירושלים כדי שיהיו בטוחים וראויים לשתייה‪.‬‬
‫מוקד הפניות של הגיחון עומד לרשותכם ‪ 24‬שעות ביממה‬
‫טלפונים‪ 5651111 ,5651255 :‬או ‪ * 2070‬מכל טלפון‪.‬‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫דרך חברון ‪ ,101‬ירושלים‬
‫מוקד הפניות של הגיחון עומד לרשותכם ‪ 24‬שעות ביממה‬
‫טלפונים‪ 5651111 , 5651255 :‬או ‪ *2070‬מכל טלפון‪ .‬דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫דרך חברון ‪ 101,‬ירושלים‬
‫שלכם‪,‬‬
‫אהרון רוזנברג‬
‫סמנכ”ל מים‬