דניאל אורנשטיין

‫דניאל אורנשטיין‬
‫ה פקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ‪ ,‬טכניון‬
‫‪www.orensteinlab.org / [email protected]‬‬
‫‪ 29‬דצמבר ‪2011 ,‬‬
‫הערכת שרותי המערכת האקולוגית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הסטוריה קצרה‬
‫ודעתנית‬
‫המטרה‪ :‬קיימות‬
‫גישה בינתחומית‬
‫התרומה של מחקר‬
‫חברתי‬
:‫הערכת שרותי המערכת האקולוגית‬
‫הסטוריה קצרה ודעתנית‬
BIODIVERSITY
… the variety of all forms of life, from
genes to species, through to the
broad scale of ecosystems…. To some
extent, biodiversity merely offers a
new, emotive, term for some older
ideas and programs. In
fact, "biodiversity" is now used
sometimes to mean "life" or
"wilderness" or other conservation
values. "Biodiversity" also has served
on occasion as a catch-all for
"conservation" itself.
--- Faith, Daniel P., "Biodiversity", The
Stanford Encyclopedia of Philosophy
:‫הערכת שרותי המערכת האקולוגית‬
‫הסטוריה קצרה ודעתנית‬
BIODIVERSITY
“… this book… documents
a new alliance between
scientific, governmental
and commercial forces –
one that can be expected
to reshape the
international conservation
movement for decades to
come.”
--- E.O. Wilson, 1990
‫הערכת שרותי המערכת האקולוגית‪:‬‬
‫הסטוריה קצרה ודעתנית‬
‫• קישור רעיוני ‪ /‬אמפירי‬
‫בין בריאות אקולוגית‬
‫ורווחת האדם‬
‫• מסגרת לשילוב של‬
‫מדעי הטבע והחברה‬
‫לקראת קיימות‬
‫• כלי פדגוגי לתקשר את‬
‫החשיבות של שימור‬
‫הטבע לציבור‬
‫‪BIODIVERSITY‬‬
‫הערכת שרותי המערכת האקולוגית‪:‬‬
‫הסטוריה קצרה ודעתנית‬
‫‪ECOSYSTEM SERVICES‬‬
‫‪BIODIVERSITY‬‬
‫הערכת שרותי המערכת האקולוגית‪:‬‬
‫הסטוריה קצרה ודעתנית‬
‫‪“Ecosystem services are the benefits provided by‬‬
‫‪ecosystems to humans, which contribute to making‬‬
‫”‪human life both possible and worth living.‬‬
‫‪--- Millennium Ecosystem Assessment‬‬
‫"התועלת שבני האדם מפיקים מן הטבע‪ :‬מים‬
‫מתוקים‪ ,‬עץ לבנייה‪ ,‬ויסות אקלים‪ ,‬אתרי בילוי ופנאי וערך‬
‫אסתטי‪".‬‬
‫‪ --‬שירותי המערכת האקולוגית‪ ,‬מדריך‬‫עבור מקבלי החלטות‬
‫הערכת שרותי המערכת האקולוגית‪:‬‬
‫הסטוריה קצרה ודעתנית‬
‫‪“Ecosystem services are the benefits provided by‬‬
‫‪ecosystems to humans, which contribute to making‬‬
‫”‪human life both possible and worth living.‬‬
‫‪--- Millennium Ecosystem Assessment‬‬
‫"התועלת שבני האדם מפיקים מן הטבע‪ :‬מים‬
‫מתוקים‪ ,‬עץ לבנייה‪ ,‬ויסות אקלים‪ ,‬אתרי בילוי ופנאי וערך‬
‫אסתטי‪".‬‬
‫‪ --‬שירותי המערכת האקולוגית‪ ,‬מדריך‬‫עבור מקבלי החלטות‬
‫הערכת שרותי המערכת האקולוגית‪:‬‬
‫הסטוריה קצרה ודעתנית‬
‫‪ECOSYSTEM SERVICES‬‬
‫• קישור רעיוני ‪ /‬אמפירי‬
‫בין בריאות אקולוגית‬
‫ורווחת האדם‬
‫• מסגרת לשילוב של‬
‫מדעי הטבע והחברה‬
‫לקראת קיימות‬
‫• כלי פדגוגי לתקשר את‬
‫החשיבות של שימור‬
‫הטבע לציבור‬
‫הערכת שרותי המערכת האקולוגית‪:‬‬
‫הסטוריה קצרה ודעתנית‬
‫מערכות‬
‫אקולוגיות‬
‫לחצים‬
‫שרותים‬
‫מערכות‬
‫חברתיות‬
‫המטרה‪ :‬קיימות‬
‫משפיעה על העולם הביוטי (אקולוגיה)‬
‫משפיעה על משפיעה על‬
‫משפיעה על‬
‫תוחלת חיים תועלת כלכלית איכות החיים‬
‫(כלכלה)‬
‫(חברה)‬
‫(ביולוגיה)‬
‫המטרה‪ :‬קיימות‬
‫צורך מחקרי‪ :‬להגדיר את הבעיות הקשורות‬
‫לאספקה ואי אספקה של שרותי המערכת‬
‫האקולוגית‬
‫לזהות • לכמת • להעריך‬
‫צורכי מחקר‪ :‬גישה בינתחומית‬
‫ההנחה המקובלת‪:‬‬
‫הערכות שרותי המערכת‬
‫האקולוגית דורשות‬
‫מומחיות בתחומי‬
‫האקולוגיה‪ ,‬הכלכלה‬
‫והחברה‬
‫המטרה‪ :‬קיימות‬
‫• צורך במחקר‪ ,‬מה הם שירותים החיוניים ל‪-‬‬
‫– שמירה על חיי אדם?‬
‫– לבריאות האדם?‬
‫– רווחתו הכלכלית של האדם?‬
‫– איכות החיים של האדם?‬
‫המטרה‪ :‬קיימות‬
‫• צורך במחקר‪ ,‬מה הם שירותים החיוניים ל‪-‬‬
‫– שמירה על חיי אדם?‬
‫– לבריאות האדם?‬
‫– רווחתו הכלכלית של האדם?‬
‫– איכות החיים של האדם?‬
‫צורכי מחקר‪ :‬גישה בינתחומית‬
‫ירח דבש אקולוגי‪-‬כלכלי‬
‫צורכי מחקר‪ :‬גישה בינתחומית‬
‫ירח דבש אקולוגי‪-‬כלכלי‬
‫‪E‬‬
‫צורכי מחקר‪ :‬גישה בינתחומית‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫ירח דבש אקולוגי‪-‬כלכלי‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪ = E‬אקולוג‬
‫‪ = C‬כלכלן‬
‫צורכי מחקר‪ :‬גישה בינתחומית‬
‫ גישה בינתחומית‬:‫צורכי מחקר‬
‫ההשלכות של ירח הדבש‬
‫כלכלי‬-‫האקולוגי‬
‫• בעיה כרונית של הערכה‬
)‫(ביולוגית או תרבותית‬
‫נמוכה מדי‬
If I were one of the many exploiters and destroyers of biological
diversity, I would like nothing better than for my opponents, the
conservationists, to be bogged down over the issue of valuing…”
--- David Ehrenfeld
‫חשוב להגן על דיונות החול של הערבה מפיתוח‬
‫‪57‬‬
‫‪49‬‬
‫‪30‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫מאוד מסכים‬
‫מסכים‬
‫נוטרלי‬
‫לא מסכים‬
‫מאוד לא מסכים‬
‫לא יודע‬
‫צורכי מחקר‪ :‬גישה בינתחומית‬
‫מה לא נכלל בהערכה של שרותי‬
‫המערכת האקולוגית? (מאת ‪ROGERS‬‬
‫‪)AND SCHMIDT‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫קשר מסורתי לקרקע‬
‫מערכות מסורתיות של בעלות על‬
‫קרקע והחלטות לגבי ממשק קרקעות‬
‫קשרי קהילה ורשתות חברתיות‬
‫המבוססים על שימושי קרקע‬
‫חשיבות של הדורות העתידים והגישה‬
‫שלהם למשאבים‬
‫רוחניות בהקשר לטבע‬
‫שימושי פנאי‬
‫צורכי מחקר‪ :‬גישה בינתחומית‬
‫ההשלכות של ירח הדבש‬
‫האקולוגי‪-‬כלכלי‬
‫• בעיה כרונית של הערכה‬
‫(ביולוגית או תרבותית)‬
‫נמוכה מדי‬
‫• לכודים בכבלי החשיבה‬
‫הכלכלית המקובלת‬
‫" …‪In the end, I suspect it will all come down to a decision of ethics‬‬
‫‪--- E.O. Wilson.‬‬
‫צורכי מחקר‪ :‬התרומה של מחקר חברתי‬
‫• להתגבר על החולשות של הגישה האקולוגית‪-‬‬
‫כלכלית‬
‫• תרומה בהקשר למדיניות‬
‫• מניעת חוסר צדק‬
‫צורכי מחקר‪ :‬התרומה של מחקר חברתי‬
‫‪Love it‬‬
‫‪Hate it‬‬
‫צורכי מחקר‪ :‬התרומה של מחקר חברתי‬
‫צורכי מחקר‪ :‬התרומה של מחקר חברתי‬
‫‪+++‬‬
‫‪+++‬‬
‫‪+‬‬
‫???‬
‫‪++‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+++‬‬
‫???‬
‫‪+‬‬
‫‪+++‬‬
‫‪0‬‬
‫קיבוע פחמן‬
‫חלחול מים‬
‫מגוון מינים‬
‫אסטטיקה‬
‫בילוי בחיק הטבע‬
‫רעייה‬
‫יבול חקלאי‬
‫צורכי מחקר‪ :‬התרומה של מחקר חברתי‬
‫הערכה של שרותי המערכת האקולוגי רק הופך להיות‬
‫חשוב למדיניות עם אנחנו קובעים שכך‪...‬‬
‫‪+++‬‬
‫‪+++‬‬
‫‪+‬‬
‫???‬
‫‪++‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+++‬‬
‫???‬
‫‪+‬‬
‫‪+++‬‬
‫‪0‬‬
‫קיבוע פחמן‬
‫חלחול מים‬
‫מגוון מינים‬
‫אסטטיקה‬
‫בילוי בחיק הטבע‬
‫רעייה‬
‫יבול חקלאי‬
‫נרטיבים של בעלי עניין בקשר לפעילות ייעור בנגב‬
‫צדק‬
‫פיתוח‬
Land reserves –
recreational
opportunities – local
‫מדע‬
population –
Soil fertility – carbon
greening the desert
sequestration –
(positive
biodiversity –
association)
productivity – water
runoff – erosion control
Bedouin – land rights
– equality – access –
geo-politics
‫סביבה‬
Naturalness – biodiversity – disturbance – quality
of life – urban sprawl – greening the desert
(negative association)
‫צורכי מחקר‪ :‬התרומה של מחקר חברתי‬
‫הערכת שרותי המערכת האקולוגית כוללת‪:‬‬
‫החלטות ערכיות‪ ,‬החלטות פוליטיות‪ ,‬תמריצים‬
‫כלכליים‪ ,‬תוצאות משמעותיות לקהילות‬
‫מי מחליט מה להעריך ואיך להציג את האופציות?‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫חוקרים‬
‫בעלי עניין (מי בוחר אותם)‬
‫פוליטיקאים‬
‫בעלי כוח כלכלי ופוליטי‬
‫)‪(From Rogers and Schmidt, 2011‬‬
‫העתיד של המחקר על שרותי המערכת‬
‫האקולוגית‬
‫הערכה נכונה של שירותי המערכת האקולוגית צריכה לכלול‬
‫גישות אקולוגיות ‪,‬כלכליות וחברתיות על בסיס שוויוני ‪,‬‬
‫הכוללת שותפות מלאה של בעלי עניין‪.‬‬
‫הגישות חברתיות מוסיפות‪:‬‬
‫• ידע בסיסי‬
‫• רלוונטיות עבור הקהילות המקומיות‬
‫• חופש לבחור איך להעריך שרותי‬
‫המערכת האקולוגית‬
‫• סיכוי טוב יותר במניעת וטעויות חוסר‬
‫צדק‪/‬עוולה‬