בקשה לאישור נסיעת השתלמות בחו"ל/בארץ לדוקטורנטים

‫הטכניון ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל ‪ -‬לשכת הסגל האקדמי‬
‫בקשה לאישור נסיעת השתלמות בחו"ל‪/‬בארץ לדוקטורנטים‬
‫(נא להעביר ללשכת הסגל האקדמי בשני העתקים)‬
‫שם הדוקטורנט‪.................................................... :‬‬
‫ת‪.‬ז‪........................................ .‬‬
‫פקולטה‪/‬מח'‪............................................................................ :‬‬
‫טל' פנימי‪................................................................. :‬‬
‫כתובת דוא"ל‪................................................................................ :‬‬
‫טל' נייד‪............................................................... :‬‬
‫‪-------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫לא‬
‫כן ‪/‬‬
‫‪ .1‬מלגאי‪/‬ת בזמן ההיעדרות‪( :‬נא לסמן)‬
‫מלגאים היוצאים להשתלמות בחו"ל נדרשים לצרף לבקשה זו טופס "בקשה לאישור היעדרות מהטכניון עבור משתלמים‬
‫מלגאים" חתום בהתאם לדרישות המפורטות בו‪.‬‬
‫‪ .2‬משתלם לתואר ד"ר ללא מינוי פעיל בלשכת הסגל נדרש לצרף "אישור סטודנט" מביה"ס לתארים מתקדמים בטכניון‪.‬‬
‫בקשות שיוגשו ללא האישורים הנדרשים לא יטופלו ויישלחו בחזרה למגיש הבקשה!‬
‫‪----- ------------------------ --------------------------------------------------------------------------‬‬
‫מטרת הנסיעה‪ :‬יש לפרט מהי הפעילות המתבצעת וכן תאריכים מדויקים ומקומות עבור כל פעילות‬
‫בנפרד‬
‫א) השתלמות מדעית‪/‬מקצועית ב) השתתפות בכינוס או‪/‬ו מתן הרצאות‬
‫‪......................................................................................................................................................................................... .‬‬
‫‪.................................................................................................................... .....................................................................‬‬
‫‪.........................................................................................................................................................................................‬‬
‫יום ותאריך יציאה‪ ...................................................... :‬יום ותאריך חזרה‪................................... :‬ארץ‪.............................. :‬‬
‫(*)מאושר אש"ל לתקופה מ‪ __________________________________ -‬עד __________________________________‬
‫אם הנסיעה בתקופת הלימודים (כולל סמסטר קיץ) או הבחינות‪ ,‬יש למלא את הפרטים הבאים‪:‬‬
‫שם המקצוע ומספרו‬
‫ימי ושעות ההוראה‬
‫שם המורה המחליף ודרגתו‬
‫שם אחראי המקצוע‬
‫תאריך בחינה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫הערות נוספות‪________________________________________________________________________________ :‬‬
‫חתימת הדוקטורנט‪___________________________________ :‬תאריך‪___________________________________ :‬‬
‫============================================================================‬
‫מאשר הסדר מילוי כל תפקידי המורה (הוראה‪ ,‬בחינות‪ ,‬הנחייה‪ ,‬אדמיניסטרציה וכו') בהעדרו וממליץ לאשר הנסיעה‪.‬‬
‫חתימת דיקן הפקולטה‪/‬ראש המחלקה‪___________________________ :‬‬
‫תאריך‪___________________________ :‬‬
‫===========================================================================‬
‫(בטיפול לשכת הסגל האקדמי)‬
‫אישור המנל"א ‪ /‬סגן מנל"א‪ ___________________________________ :‬תאריך‪___________________________ :‬‬
‫(*) ימולא ע"י המנל"א ‪ /‬סגן מנל"א‬
‫לידיעתך‪ ,‬אם נסיעתך כרוכה בחשיפה אפשרית לקרינה‪ ,‬עליך להסדיר את הנושא עם יחידת הפס"ק בטכניון בטלפון‬
‫– ‪.4392,5664‬‬
‫הסכום המבוקש מקרן לקשרי מדע בין לאומיים לפי אומדן ההוצאות כדלהלן‪:‬‬
‫‪‬‬
‫כרטיסי טיסה‬
‫‪$ .............................‬‬
‫‪‬‬
‫נסיעות פנים‬
‫‪$ .............................‬‬
‫‪‬‬
‫דמי הרשמה לכנס‬
‫‪$..............................‬‬
‫‪‬‬
‫אש"ל – (כולל "לינה ללא קבלות" ‪ $ 125( -‬ליום)‬
‫‪$ 125‬‬
‫‪X‬‬
‫‪......................‬‬
‫ימים ‪$.............................‬‬
‫‪‬‬
‫הוצאות לינה עם קבלות (עד ‪ $ 266‬ליום)*‬
‫‪......‬‬
‫‪X‬‬
‫‪......................‬‬
‫ימים ‪$.............................‬‬
‫‪‬‬
‫הוצאות לינה עם קבלות (עד ‪ $ 200‬ליום)**‬
‫‪......‬‬
‫‪X‬‬
‫‪......................‬‬
‫ימים ‪$............................‬‬
‫‪‬‬
‫תוספות אש"ל ללא קבלות לימים הנ"ל של‬
‫‪‬‬
‫"לינה עם קבלות" (‪ $ 75‬ליום)‬
‫‪$ 75‬‬
‫‪X‬‬
‫‪......................‬‬
‫ימים ‪$...........................‬‬
‫שכירת רכב עם קבלות (עד ‪ $ 58‬ליום)‬
‫‪......‬‬
‫‪X‬‬
‫‪......................‬‬
‫ימים‬
‫סה"כ‬
‫‪$...............................‬‬
‫‪$.......................‬‬
‫לפי הוראות מס הכנסה הוצאות נסיעה לחו"ל‪ ,‬לרבות אש"ל‪ ,‬מוכרות רק אם הוצאו בפועל ולא מומנו ע"י מקור אחר‪.‬‬
‫לאור זאת הריני מצהיר כי‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫הוצאותיי ימומנו ע"י גורם אחר כדלקמן‪:‬‬
‫תקציבי טכניון ‪........................................ ..................................‬‬
‫תקציבי מוסד ‪.................................‬‬
‫‪........................................‬‬
‫גורם אחר (נא לפרט ) ‪...................................................................‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫עבור לינה ‪ :‬שם המממן ‪............................................................‬‬
‫הסכום ‪$..........................................‬‬
‫עבור כרטיס טיסה ‪ :‬שם המממן ‪................................................‬‬
‫הסכום ‪$......... .................................‬‬
‫עבור אש"ל ‪ :‬שם המממן ‪........................................................‬‬
‫הסכום ‪$..........................................‬‬
‫הוצאותיי לא ימומנו ע"י גורם אחר‪.‬‬
‫אם אקבל תמיכה כספית נוספת עבור נסיעה זו במועד מאוחר ממועד הגשת בקשה זו‪ ,‬אני מתחייב לדווח עליה לחשבות‬
‫הטכניון‪ .‬אי דיווח ייחשב כהפרה של פקודת מס הכנסה‪.‬‬
‫חתימת הדוקטורנט‪__________________ :‬‬
‫תאריך‪_____________________ :‬‬
‫נכון ליום ‪ 1.1.2015‬הסכומים מתעדכנים ע"י נציבות מס הכנסה בכל ‪ 1‬בינואר‪.‬‬
‫* עד ‪ 7‬לילות‬
‫** ‪ 75%‬מההוצאה פטורה ממס או ‪ $ 114‬הגבוה מבניהם ‪$‬‬
‫***רשימת הארצות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה והשהייה עד ‪ ,25%‬נמצאת באתר לשכת המשנה למנכ"ל ‪ /‬חשבות‪/‬‬
‫נסיעות (הקישור לאתר למטה)‪.‬‬
‫לקבלת מידע מפורט באשר להוצאות המוכרות ראה טופס הוצאות מוכרות בנסיעה לחו"ל‬
‫* אם ברצונך להשתמש במימון חלקי מתקציב מחקר יש למלא טופס‬
‫בקשה לאישור נסיעה לחוץ לארץ בתפקיד – מימון מתקציב מחקר המנוהל במוסד הטכניון‬
‫תיקיית דינה‪/‬טופס נסיעת השתלמות לדוקטורנטים – ‪1.1.15‬‬