מחיקת מיילים בשרת

‫נכנס אל ממשק ה‪ WEB‬של המייל בכתובת ‪http://mail.atp.co.il‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫נכניס את ש המשתמש והסיסמא‬
‫‪.3‬‬
‫לאחר לוגי נגיע אל המס הבא ונלח על ‪maintnance‬‬
‫‪) skip‬או שמאל תלוי בשפת המחשב(‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.4‬‬
‫לאחר מכ נגיע אל המס הבא ונלח על המילה ‪ mail‬בצד ימי )או שמאל תלוי בשפת המחשב(‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫כעת אנו בתיבת הדואר הנכנס ונסמ בצ'קבוקס את המיילי שאנו רוצי למחוק )אפשר לסמ באופ‬
‫מרוכז ע"י סימו התיבה העליונה(‬
‫‪2‬‬
‫‪.6‬‬
‫לאחר סימו נלח על מחק‬
‫‪3‬‬
‫‪.7‬‬
‫לאחר לחיצה על מחק נלח על ‪deleted‬‬
‫‪ purge‬והמיילי יתנקו‪.‬‬
‫‪4‬‬