מדינת ישראל

‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים – מינהל מחוז צפון‬
‫הועדה המחוזית לתכנון ולבניה‬
‫ח' בטבת‪ ,‬תשע"ד‬
‫‪ 11‬בדצמבר ‪3112‬‬
‫לכבוד המשתתפים‬
‫ועדת היגוי לתכנית מתאר לישוב כליל‬
‫סיכום פגישה מס' ‪)8.12.13( 3‬‬
‫א‪ .‬נוכחים‪:‬‬
‫אדר' שפול אלכס‪ ,‬מ"מ הממונה על המחוז‪ ,‬יו"ר ועדת ההיגוי‬
‫אינג' רומן טביקמן – יו"ר הועדה המקומית חבל אשר וחבר ועדת ההיגוי‬
‫אדר' קורט עוז עופר‪ ,‬מהנדס מוא"ז מטה אשר‪ ,‬חבר ועדת ההיגוי‬
‫מר יורם ורטה‪ ,‬נציג כליל‪ ,‬חבר ועדת ההיגוי‬
‫מר יוחנן דרום – נציג הארגונים הסביבתיים וחבר ועדת ההיגוי‬
‫גב' דקלה עדי פרץ‪ ,‬נציגת הועדה המחוזית‪ ,‬חברת ועדת ההיגוי‬
‫אדר' רות רוטנשטרייך – יועצת תכנון‪ ,‬ועדה המחוזית‬
‫מר פיליפ יוסף זנו ‪ -‬נציג הישוב כליל ‪ ,‬מ"מ ראש המוא"ז מטה אשר‬
‫מר אריה צוויג – נציג משרד החקלאות‬
‫עו"ד דודו קוכמן ‪ -‬מזכ"ל האיחוד החקלאי‬
‫מר גיל בן נון – נציג רט"ג‬
‫מתכננת יעל קוז'וקרו‪ ,‬עורכת התוכנית‬
‫ב‪ .‬מהלך הדיון‬
‫‪ ‬המתכננת יעל קוז'וקרו נבחרה ע"י המועצה האזורית מטה אשר להיות‬
‫מתכננת תכנית המתאר‪ ,‬לאחר פנייה והדיינות של מהנדס המוא"ז‪ ,‬אדר'‬
‫עופר קורט עוז‪ ,‬עם מספר מתכננים‪ ,‬כולל פניה לאדריכלית ענת פיק‪.‬‬
‫‪ ‬אדר' עופר קורט עוז הציג את מפת בעלויות הקרקע‪ ,‬עליה סומנו גבולות‬
‫הנחלות כולל התייחסות לנחלות מפוצלות ויחידות דיור קהילתיות (ע"פ‬
‫נציגי הישוב כליל)‪.‬‬
‫‪ ‬בין גבולות הנחלות ‪ ,‬בקרקעות מדינה‪ ,‬מעבדים תושבי המקום כ‪ 181 -‬דונם‬
‫שלא עפ"י הסכם כתוב עם רמ"י‪ .‬לדברי נציגי כליל‪ ,‬אין תכנית הקצאות שכן‬
‫רמ"י התנתה את מפת ההקצאות הן של הנחלות והן של הקרקעות‬
‫המעובדות מחוץ לנחלות בקיומה של תכנית מתאר לישוב‪ .‬חלוקת הקרקעות‬
‫הנוכחית נעשתה עפ"י החלטות פנימיות של האגודה‪.‬‬
‫‪ ‬עו"ד דודו קוכמן הדגיש כי לא היה רוצה לראות תכנית מתאר חדשה לישוב‬
‫כליל‪ ,‬אלא‪ ,‬לדעתו מטרת וועדת ההיגוי היא להגיע לידי הסכמות על תיקונים‬
‫בתכנית שכבר נעשתה ‪ ,‬ולקדם את אישור התכנית בהקדם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שד' מעלה יצחק‪ 29 ,‬ת‪.‬ד ‪. 595,‬נצרת עילית מיקוד‪ 5013771 :‬טלפון‪ 04-6508586 :‬פקס‪70-8015536 :‬‬
‫אתר המשרד‪www.pnim.gov.il :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים – מינהל מחוז צפון‬
‫הועדה המחוזית לתכנון ולבניה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫יוחנן דרום ציין כי קיימות שתי אפשרויות‪ :‬להסדיר את המצב הקיים עם‬
‫שינויים קלים או להכין תכנית חדשה המנצלת את הקרקעות המעובדות‬
‫מחוץ לנחלות ("חלקות ב")‪ ,‬נותנת בהם זכויות ומאפשרת את גידול הישוב‬
‫לכ‪ 011-011-‬יח"ד‪.‬‬
‫אדר' עופר קורט עוז אמר כי יש לשקול לאשר את התכנית הזו עם תיקונים‬
‫כמצב ביניים ואח"כ להגיש תכנית גדולה ומפורטת להגדלת הישוב‪.‬‬
‫אדר' אלכס שפול הבהיר שדבר ראשון כדי להסדיר את המצב יש להבין‬
‫במדויק את המצב הקיים והאם יש מספיק עתודה של יח"ד שהמדינה תוכל‬
‫לשווק‪ ,‬והיה ולא נותרו מספיק מגרשים לשיווק יתכן ויש לשקול אפשרות‬
‫לבקשה להגדלת יח"ד בישוב ל‪ 001-011 -‬יח"ד‪ ,‬כמקובל בישובים קהילתיים‪.‬‬
‫המשתתפים בועדה בקשו הבהרה לגבי חלוקת ‪ 181‬יח"ד המאושרות לישוב‬
‫בתמ"מ ‪ .02 /3‬אדר' אלכס שפול קבל את הטענה כי לישוב ‪ 03‬נחלות‬
‫מאושרות ע"י משרד החקלאות‪ ,‬ע"פ מסמכים שהועברו ללשכת התכנון ‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬לדבריו לכל נחלה ניתן להקצות ‪ 3.0‬יח"ד (קרי‪ ,‬אחת למתיישב‪ ,‬אחת‬
‫לבן ממשיך ויחידת הורים של עד ‪ 00‬מ"ר שאינה נכללת במניין יח"ד) סה"כ‪:‬‬
‫‪ 80‬יח"ד‪ ,‬בנוסף להן ‪ 10‬יח"ד קהילתיות רובן על קרקע פרטית‪ .‬סה"כ‪11 :‬‬
‫יח"ד מכאן שנותרו לשיווק ‪ 81‬יח"ד‪ .‬מר פיליפ זנו טען שיש לחשב כדלקמן‪:‬‬
‫בכל נחלה ‪ 2‬יח"ד (חלקן כבר נבנו ואף נמכרו) סה"כ‪ 131 :‬יח"ד‪ ,‬בנוסף להן‬
‫יש עוד ‪ 10‬יחידות קהילתיות בקרקע פרטית ו‪ 0 -‬יח"ד לתושבי הישוב‬
‫שגרים היום מחוץ לקו הכחול‪ ,‬סה"כ‪ 100 :‬יח"ד‪ ,‬מכאן שלשיווק נותרו רק‬
‫‪ 20‬יח"ד‪.‬‬
‫מר יורם וורטה ומר פיליפ זנו תארו את דרך הקמת הישוב‪ ,‬ההתנהלות מול‬
‫רמ"י והסוכנות היהודית‪ ,‬קבלת היתרי בנייה‪ ,‬מכירת מגרשים לגורמים‬
‫נוספים ועוד‪ .‬כמו כן‪ ,‬הם הדגישו את הצורך בקידום תכנית מתאר על מנת‬
‫למנוע בניה לא חוקית נוספת בישוב‪.‬‬
‫החלטה‪:‬‬
‫‪ ‬לכל נחלה יאושרו ‪ 3.0‬יח"ד ‪ .‬נחלה מפוצלת תעמוד גם היא במכסה זו (והיה‬
‫וקיימת יח"ד בחלק המפוצל של הנחלה‪ ,‬בתוך הנחלה יהיה אפשר לנצל רק‬
‫‪ 1.0‬יח"ד)‪.‬‬
‫‪ ‬המתכננת מתבקשת להציג מספר חלופות למקבצי פיתוח על בסיס הנחלות‬
‫שסומנו‪.‬‬
‫‪ ‬יש לבקש מרמ"י כל חומר המסדיר חוזית את ההתקשרות והקצאת‬
‫הקרקעות בישוב כליל‪ ,‬לרבות בשטחים שמחוץ לנחלות‪.‬‬
‫‪ ‬יש להסדיר את מימון התכנית‪ .‬המוא"ז מטה אשר קוראת לרמ"י ולמשרד‬
‫החקלאות להשתתף במימון התכנית‪.‬‬
‫שד' מעלה יצחק‪ 29 ,‬ת‪.‬ד ‪. 595,‬נצרת עילית מיקוד‪ 5013771 :‬טלפון‪ 04-6508586 :‬פקס‪70-8015536 :‬‬
‫אתר המשרד‪www.pnim.gov.il :‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד הפנים – מינהל מחוז צפון‬
‫הועדה המחוזית לתכנון ולבניה‬
‫יש לתאם ישיבת וועדת ההיגוי רביעית כשבועיים מתאריך ישיבה זו‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫דקלה עדי פרץ‬
‫מנהלת תחום וד"ל‬
‫העתק‪:‬‬
‫אדר' פנינה קופילביץ'‪ ,‬נציגת רמ"י‪ ,‬חברת ועדת ההיגוי‬
‫גב' דורית סלע‪ ,‬מתכננת המחוז‪ ,‬המשרד להגנת הסביבה‬
‫גב' עידית הוברמן‪ ,‬מתכננת המחוז‪ ,‬רמ"י מחוז צפון‬
‫גב' אליאור ליאב‪ ,‬נציגת המשרד להגנת הסביבה‬
‫אינג' פיטר דויטש ‪ ,‬משרד התחבורה‬
‫אינג' ויקטור גרנובסקי‪ ,‬משרד הבריאות‬
‫שד' מעלה יצחק‪ 29 ,‬ת‪.‬ד ‪. 595,‬נצרת עילית מיקוד‪ 5013771 :‬טלפון‪ 04-6508586 :‬פקס‪70-8015536 :‬‬
‫אתר המשרד‪www.pnim.gov.il :‬‬