לקריאת המאמר לחץ כאן

‫מגמות חדשות במעמדן של זכויות הבניה‪ /‬עו"ד ניב ארד ועו"ד רינת מסד סמולניק‬
‫המושג "זכויות בניה" או "אחוזי בניה" מהווה נידבך משמעותי בשווי הקרקע למכירה או לקניה‬
‫ולמעשה הוא המאפיין העיקרי בניצול המקרקעין לבנייה והשימושים האפשריים באותם‬
‫מקרקעין‪ .‬עם זאת‪ ,‬זכויות הבנייה מעוררות שאלות רבות‪ ,‬באשר למעמד‪ ,‬לאופיין ולאפשרות‬
‫לסחור בהן ולניידן‪.‬‬
‫במאמר דעה זה‪ ,‬ננסה לסקור בקצרה את המגמות האחרונות באשר למעמדן של זכויות הבנייה‬
‫בדגש על תיקון ‪ 3‬לתמ"א ‪ .33‬לשם כך‪ ,‬נבחן בקצרה‪ ,‬את שני החוקים העיקריים המשפיעים על‬
‫הגדרת המושג זכויות בניה‪ ,‬חוק המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט‪ 9191-‬וחוק התכנון והבניה‪ ,‬תשכ"ה‪.9191-‬‬
‫וכן המגמות האחרונות באשר למעמדן של זכויות הבנייה בדגש על תיקון ‪ 3‬לתמא ‪.33‬‬
‫הפן התכנוני‬
‫למעשה הפן התכנוני‪ ,‬הוא המגדיר את השימושים אותם רשאי בעל הקרקע לעשות בקרקע‬
‫שבבעלותו וכן את השימושים שלא יוכל לעשות‪ .‬מחד‪ ,‬קובע החוק את גבולות ניצול הקרקע להם‬
‫יהיה זכאי בעל הקרקע (אחוזי הבנייה)‪ ,‬מאידך‪ ,‬קובע החוק את מהות יעוד הקרקע‪ :‬חקלאי‪,‬‬
‫מסחר ותעשייה‪ ,‬מגורים‪.‬‬
‫בתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים)‪ ,‬התשנ"ו – ‪ 9111‬נקבע‪,‬‬
‫כי אחוזי בניה כוללים את–היחס שבין השטח הכולל המותר לבניה במגרש לבין שטח המגרש‬
‫כשהוא מבוטא באחוזים‪( .‬י' ויסמן‪ ,‬דיני קניין ‪ -‬בעלות ושיתוף‪ ,‬המכון למחקרי חקיקה ולמשפט‬
‫השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר הפקולטה למשפטים‪ ,‬האוניברסיטה העברית בירושלים (‪)7991‬‬
‫‪.)474‬‬
‫הפן התכנוני של זכויות הבניה‪ ,‬מושפע באופן ישיר מתוכניות החלות על המקרקעין‪ .‬התוכנית הינה‬
‫מסמך סטטוטורי לכל דבר ועניין‪ ,‬הקובעת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את סוג המבנים אותם ניתן לבנות‬
‫במקרקעין מסוימים ואת זכויות הבניה באותם במקרקעין‪.‬‬
‫מכאן‪ ,‬שזכויות הבניה הן "למעשה מעין הגבלה היורדת על החלקה והקובעת את מידת הבניה‬
‫אשר ניתן לבצע בחלקה ‪ ...‬למעשה אחוזי הבניה הם הפן התכנוני של הזכות הקניינית והקובעים‬
‫את שוויה של הזכות הקניינית" (מ' בניאן‪ ,‬דיני מקרקעין ‪ -‬עקרונות והלכות‪ ,‬המכון למחקרי‬
‫משפט וכלכלה בע"מ (‪.)161 )2002‬‬
‫מהאמור לעיל עולה‪ ,‬כי למעשה זכות הבניה הינה זכות או הגבלה המוטלת על המקרקעין על‪-‬ידי‬
‫רשויות התכנון‪.‬‬
‫כפי שנראה להלן‪ ,‬זכויות הבנייה הינן מרכיב קריטי בפוטנציאל של המקרקעין‪ ,‬וכיוצא מזה גם‬
‫בתימחורו‪ .‬סוגייה זו בדבר השפעת זכויות הבנייה על מחיר המקרקעין הוכרה גם בחוק מיסוי‬
‫מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג ‪ ,7963 -‬שם נקבע‪ ,‬כי את זכויות הבנייה יש למסות באופן נפרד‬
‫מבית המגורים (סעיף ‪49‬ז')‪.‬‬
‫מכאן עולה השאלה האם זכות הבניה היא בכלל זכות קניינית?‬
‫הפן הקנייני‬
‫שאלה זו היא מהשאלות הקשות והמסקרנות בתחום דיני הקניין מאחר וזכויות הבניה חסרות את‬
‫המאפיינים של זכות קניינית ‪ -‬פומביות ורישום באופן נפרד בלשכת רישום המקרקעין‪.‬‬
‫המושג "זכויות בניה" לא הוגדר בחוק המקרקעין או בתקנותיו‪ ,‬ולכל היותר הוזכר בסעיף ‪17‬ב(א)‬
‫לחוק המקרקעין‪ ,‬כחלק מפרק ו' העוסק בבתים משותפים‪ ,‬ושם נקבע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בעלי הזכויות‬
‫בבית המשותף רשאים "‪...‬להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה‪."...‬‬
‫מכאן‪ ,‬כי למרות שהמושג עצמו מוזכר בחוק המקרקעין‪ ,‬הרי שבהעדר הגדרה קניינית למה מהוות‬
‫זכויות בניה נלמדו משמעויותיו של המושג למעשה מתוך חיי המעשה ומתוך הפסיקה‪.‬‬
‫בעבר‪ ,‬לא ראו בזכויות הבנייה זכות נפרדת‪ ,‬אלא זכות השייכת למקרקעין ושלא ניתן לנתקה‬
‫מהמקרקעין‪ .‬זאת לאור העובדה שזכויות הבנייה לא הוכרו כזכות קניינית נפרדת ועצמאית‪ .‬כך‬
‫לדוגמא‪ ,‬בע"א ‪ 79137‬בנימין ביבי נ' דר קרל הורברט‪ ,‬פ"ד לז(‪ ,404 ,491 )2‬קבעה כבוד השופטת‬
‫ח' אבנור‪ ,‬כי‪:‬‬
‫"זכות זו אינה מקרקעין‪ ,‬ואין היא זיקת הנאה במקרקעין‪ ,‬כי אין היא כלולה‬
‫בהגדרות של מונחים אלה‪ .‬בית המשפט קמא קבע בפסק‪-‬דינו‪ ,‬כי כיוון שכך אין‬
‫הזכות לקבל היתר בנייה טעונה רישום בפנקס המקרקעין‪ ,‬וקביעה זו בדין יסודה‪".‬‬
‫בהמשך‪ ,‬בע"א ‪ 432133‬שאול מזרחי נ' מרדכי חביב‪ ,‬פ"ד מ(‪ ,637-630 ,613 )4‬קבע בית המשפט‪,‬‬
‫כי‪:‬‬
‫"זכויות הבניה הינם נכס שהינו בבעלות משותפת‪ ,‬אף על פי שאינו חלק מן הרכוש‬
‫המשותף‪ .‬הזכויות הללו נובעות מהבעלות בקרקע‪ ,‬וכיון שהקרקע עליה ניצב בית‬
‫משותף שייכת במשותף לדיירים‪ ,‬אף זכויות הבניה עליה שייכות להם במשותף‪ .‬אולם‬
‫בעלים במשותף של זכויות בניה יכול לוותר עליה‪ ,‬ולהעבירה לאחר"‪.‬‬
‫בע"א ‪ 747 ,279131‬אורי רחמני ואח' נ' שמש הדר ואח'‪ ,‬פ"ד מג(‪ ,404-403 ,439 )3‬הוגדרו "אחוזי‬
‫בניה"‪ ,‬באופן דומה ואולם בשלב זה כבר היה בית המשפט ער למשמעות הקניינית של זכויות‬
‫אלה‪ ,‬וקבע כי ‪:‬‬
‫"הכוונה היא כידוע‪ ,‬להיתר הבניה שניתן על ידי הועדות לתכנון ולבניה הקובע על כמה‬
‫אחוזים משטח המקרקעין ניתן לבנות ‪ - - -‬מכאן שעם העברת הבעלות במקרקעין‪,‬‬
‫עוברת ממילא גם הזכות לבנות עליהם"‬
‫בעת"מ ‪ 7367107‬שרה שיף נ 'הועדה המקומית (‪ )23.1.2002‬אף הרחיקה השופטת פלפל וקבעה‪ ,‬כי‬
‫"זכויות בניה אינן זכויות עבירות והן צמודות למקרקעין ולא לבעלי המקרקעין או‬
‫לרשויות התכנון"‪.‬‬
‫חרף האמור‪ ,‬בעע"מ ‪ 3030103‬אברהם לב נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה באר שבע‪ ,‬פ''ד נט(‪)7‬‬
‫‪ 347‬קבע כבוד השופט מצא כי‪ ,‬חוק התכנון והבניה אינו אוסר על ניודן של זכויות בניה ושאלת‬
‫חוקיותו של הניוד טרם נדונה בפסיקה‪ .‬וכך נקבע שם‪:‬‬
‫"אך שחוק התכנון והבניה אינו מטיל איסור על ניוד זכויות בנייה‪ ,‬אינני סבור כי יש‬
‫להטיל איסור גורף כזה בדרך שיפוטית‪ .‬אין אפוא לומר כי ניוד זכויות בנייה הינו פסול‬
‫מעיקרא ובכל מצב‪ ,‬משמע כי תיתכנה נסיבות שבהן תהיה הרשות התכנונית רשאית‬
‫להשתמש בניוד כשיטת פיצוי‪ ,‬והשאלה אם ניוד זכויות במקרה פלוני הוא מהלך סביר‪,‬‬
‫ראוי שתיבחן על‪-‬פי נסיבותיו של המקרה הנתון‪".‬‬
‫ראו גם דבריה של השופטת חיות בע"א ‪ 1394103‬נכסי ר‪.‬א‪.‬ר‪.‬ד חברה לבניין בע"מ נ' דב גוטסמן‬
‫ואח' (פורסם בנבו)‪:‬‬
‫"העסקאות נשוא הערעורים שבפנינו מעידות על פרקטיקה של ניוד זכויות בנייה‬
‫שהתפתחה בארץ בשנים האחרונות לפיה מתקשרים בעלי קרקעות בהסכם מסחרי‬
‫להעברת זכויות הבנייה מקרקע אחת לאחרת ורשויות התכנון מאשרות את התוכניות‬
‫המגשימות את ההעברה ומאפשרות בכך את ביצועו של ההסכם‪ .‬פרקטיקה זו אשר‬
‫צמחה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬על רקע צפיפות הערים ותוכניות שונות לשימור בניינים‪...‬‬
‫מהאמור לעיל עולה‪ ,‬כי למושג "זכויות בניה" שני פנים‪ ,‬האחד תכנוני והשני קנייני‪ .‬בעוד שהצד‬
‫התכנוני הובהר‪ ,‬הן בחוק והתקנות והן בפסיקה ואין עליו חילוקי דעות‪ ,‬הרי שהפן הקנייני‪ ,‬לא‬
‫הובהר מספיק בחוק המקרקעין וטרם הוכרע‪ .‬למעשה‪ ,‬נכון להיום אין תשובה חדש משמעית האם‬
‫זכויות הבנייה הן זכות או מגבלה‪ ,‬ולמי הן שייכות‪.‬‬
‫לאחרונה אושרו תוכניות המאפשרות ניוד זכויות בנייה מכוחן‪ .‬במאמר זה נתייחס לשתיים מהן‪,‬‬
‫הראשונה היא תוכנית השימור‪ ,‬אשר אושרה כבר בשנת ‪ 2003‬והשנייה היא תיקון ‪ 3‬לתמ"א ‪,33‬‬
‫אשר אושר ממש לאחרונה‪.‬‬
‫כפי שנראה להלן‪ ,‬אנו סבורים‪ ,‬כי תיקון ‪ 3‬לתמ"א ‪ 33‬הצעיד את הדיון בדבר זכויות הבנייה צעד‬
‫קדימה‪ ,‬כאשר מבחינה רעיונית הוא רואה בזכויות הבנייה נכס של המדינה‪ ,‬אשר מוענק על ידי‬
‫המדינה כפיצוי‪ .‬ונסביר –‬
‫תוכנית השימור קבעה‪ ,‬כי בעלי מקרקעין‪ ,‬אשר לא יוכלו לנצל את זכויות הבנייה שהיו מוקנות‬
‫להם מכח תוכניות הבניין שחלו על המקרקעין עובר לאישור תוכנית השימור‪ ,‬בשל המגבלות‬
‫שהוטלו עליהם מכח תוכנית השימור‪ ,‬יוכלו לנייד את הזכויות למקרקעין אחרים‪ .‬המטרה‬
‫העומדת בבסיס מתן האפשרות לנייד את הזכויות הינה הפחתת הפיצויים בגין פגיעה תכנונית‪,‬‬
‫שעל העירייה לשלם בשל תוכנית השימור‪ .‬עם זאת – חשוב להדגיש‪ ,‬כי העירייה לא יצרה זכויות‬
‫יש מאין – אלא אפשרה את העברת הזכויות שהיו מוקנות למקרקעין מלכתחילה‪.‬‬
‫לא כך הוא בתמ"א ‪ 33‬תיקון מספר ‪ .3‬שם‪ ,‬מעניקה המדינה זכויות יש מאין‪ ,‬במטרה לעודד חיזוק‬
‫מבנים מפני רעידות אדמה‪ .‬תמ"א ‪ ,33‬כשלעצמה‪ ,‬אף לפני התיקון‪ ,‬עוררה שאלה בתחום זה‪ ,‬עת‬
‫קבעה כי ניתן להוסיף באופן גורף‪ ,‬קומה לכל בניין‪ ,‬זאת בלי קשר למיקומו ולמרקם התכנוני של‬
‫אותו אזור‪ ,‬תוך מתן שיקול הדעת לועדה המקומית שלא ליתן ההיתר‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬תמ"א ‪ 3313‬לקחה מדיניות זו צעד קדימה‪ ,‬בקובעה כי את אותן זכויות הבנייה‪ ,‬שהוספו‬
‫יש מאין‪ ,‬ניתן לנייד (בתנאים מסוימים) בין מגרשים‪ .‬מדיניות זו מצביעה על מגמה של ניתוק‬
‫זכויות בנייה מהמקרקעין והפיכתן לנכס קנייני עצמאי‪ .‬יתרה מכך‪ ,‬מגמה זו מעוררת את השאלה‪,‬‬
‫של מי אותו נכס קנייני‪ ,‬האם של בעל המקרקעין או של המדינה (לרבות הרשויות המקומיות בו)‬
‫אשר רשאיות ליצור אותן ולהעניק אותן כפיצוי חלף פגיעה תכנונית‪.‬‬