התועלות בשיקום נחל קישון - פרויקט ניקוי קרקעית נחל קישון מזיהום

‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫כנס לציבור בנושא שיקום נחל קישון‬
‫ניקוי קרקעית הנחל‬
‫שרון נסים‬
‫מנכ"ל רשות נחל הקישון‬
‫‪1‬‬
‫הנחל כמשאב‬
‫‪2‬‬
3
‫הקישון כמשאב‬
‫משאב אקולוגי‬
‫מקיים בתי גידול ייחודיים התורמים להעשרת המגוון הביולוגי‪ .‬מהווה מסדרון אקולוגי‬
‫למעבר בע"ח וזרעי צמחים‪.‬‬
‫משאב נופי‬
‫הקישון עובר ביחידות נוף רבות‪ ,‬בעמק יזרעאל ובין הרי הכרמל לגבעות אלונים שפרעם‬
‫ונשפך אל הים במפרץ חיפה‪.‬‬
‫משאב כמקור מים וערוץ ניקוז‬
‫הקישון מהווה ערוץ ניקוז עיקרי‪ .‬בתפקודיו מאפשר זרימה תקינה בתקופות גשמים‬
‫והרחקת מי הנגר מישובים‪ ,‬שדות ודרכים‪ .‬הקישון ומקורותיו מהווים מקור מים‪ ,‬בין היתר‬
‫לצריכה חקלאית‪ ,‬תעשייתית וביתית‪.‬‬
‫משאב תרבותי‬
‫התיישבות האדם לאורך צירי נחלים‪ ,‬אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים‪ ,‬ערכי מורשת‪.‬‬
‫משאב תיירותי‬
‫מהווה מוקד לפעילות פנאי ונופש‪ ,‬שייט ודיג ספורטיבי‪.‬‬
‫משאב כלכלי‬
‫נחל משוקם בתווך העירוני הינו נכס למגוון פעילויות נופש‪ ,‬מסחר ותיירות‪.‬‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪4‬‬
‫הקישון בעבר‬
‫שיקום נחל קישון – תמונת מצב‬
‫‪5‬‬
‫מרחב מורד הקישון בשנת ‪1926‬‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫(מתוך ארכיון אוניברסיטת חיפה)‬
‫‪6‬‬
‫ובמאה העשרים‪...‬‬
‫מפרץ חיפה‪:‬‬
‫המפרץ מרכז את רוב הפעילות התעשייתית הכבדה בישראל‪ ,‬ייצור תזקיקי דלק‬
‫והתעשייה הפטרוכימית‪ ,‬תעשיית הדשנים ועוד‪.‬‬
‫במרחב המטרופולין מתגוררים כיום יותר ממיליון תושבים‪.‬‬
‫התייחסות לנחל בעבר‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הנחל כחצר אחורית‬
‫הנחל כמובל ניקוז בלבד‬
‫הנחל כ"פתרון קל" להזרמת שפכים ובוצות‬
‫התוצאה‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ריבוי תשתיות ללא התחשבות בצרכי הנחל‬
‫צמצום רצועת הנחל ופגיעה קשה בבתי הגידול‬
‫זיהום משמעותי במי הנחל וקרקעיתו‬
‫מפגעי תברואה‪ ,‬ריח ופסולת בסביבת הנחל‬
‫מניעת רציפות וגישה למרחב הנחל‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪7‬‬
‫הזרמת שפכי תעשיה לקישון בשנות ה‪90 -‬‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪8‬‬
‫תהליך שיקום נחל‬
‫מכלול ההיבטים הקשורים בשיקום נחל קישון הוטמעו ב‪-‬‬
‫"תוכנית האב לנחל הקישון" והעיקריים שבהם‪:‬‬
‫• מניעת מקורות הזיהום ושיפור איכות המים בנחל‬
‫• יישום תוכנית אספקת מים לנחל‬
‫• שיקום בתי גידול והשבת מיני בעלי חיים לנחל לגדותיו‬
‫• פיתוח מוקדי פנאי ונופש לאורך הנחל ויובליו‬
‫• ממשק הניקוז ומניעת הצפות‬
‫• שיקום קרקעית הנחל‬
‫התוכנית אומצה ע"י ממשלת ישראל בשנת ‪ 2001‬כהחלטת ממשלה‬
‫‪(969‬חמ‪ )2/‬ומהווה את הבסיס להחלטת הממשלה ‪ 3454‬בנוגע‬
‫לשיקום קרקעית נחל קישון שהתקבלה בחודש יולי ‪.2011‬‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪9‬‬
‫היעדים העיקריים בשיקום נחל קישון‬
‫הפסקת זיהום‬
‫הנחל‬
‫שיקום ושימור‬
‫בתי גידול‬
‫ניקוי קרקעית‬
‫הנחל‬
‫תוספת מים‬
‫המטרה‬
‫קיום הנחל כמערכת אקולוגית בת קיימא‬
‫והשבת הנחל לידי הציבור כנחל חי‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪10‬‬
‫מה נעשה עד כה?‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪11‬‬
‫איכות מי נחל קישון בין השנים ‪2001-2011‬‬
‫בין השנים ‪:2001-2002‬‬
‫‪‬רמת ה‪ pH -‬עלתה לרמה נייטרלית‬
‫‪‬ריכוז הצח"ב ירד ב‪97% -‬‬
‫‪‬ריכוז המוצקים המרחפים ירד ב‪93% -‬‬
‫‪‬ריכוז הזרחן הכללי ירד ב‪98% -‬‬
‫‪‬ריכוז החנקן האמוניאקלי ירד ב‪91% -‬‬
‫‪‬ריכוז המתכות הכבדות ירד ב‪93% -‬‬
‫‪‬ריכוז החנקן הכללי ירד ב‪35% -‬‬
‫(על פי ממוצעי תוצאות ניטור עונתי בתחנת גשר ההסתדרות המייצגת את מורד הנחל)‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪12‬‬
‫ולאחר השיפור הגדול ‪ -‬איכות מי הנחל בעשור האחרון‬
‫(על פי ממוצעי תוצאות ניטור עונתי בתחנת גשר ההסתדרות המייצגת את מורד הנחל‪ ,‬נתונים במג"ל)‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪13‬‬
‫פעילויות מקבילות בהתאם לתוכנית האב‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הפחתת מקורות זיהום‬
‫פעילויות ניטור ופיקוח מתמיד‬
‫תכנון המים בהיבטים כמותיים‬
‫הקמת פארקים ושבילי נחל‬
‫שימור ושיקום בתי גידול‬
‫השבת מינים‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪14‬‬
‫שימור ושיקום בתי גידול‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪15‬‬
‫פיתוח פארקים ושבילי נחל‬
‫‪16‬‬
‫הקמת פארק רחב במורד הקישון‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫הקמת פארק מטרופוליני מרכזי באזור שטח יגור ונשר‬
‫‪18‬‬
‫הזיהום בקרקעית הנחל‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪19‬‬
‫היבטים סביבתיים‬
‫בפרויקט‬
‫ניקוי קרקעית הנחל‬
‫‪20‬‬
‫היבטים סביבתיים מרכזיים בפרויקט‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫עמידה ביעדי הרחפה בעת ביצוע הדרדג'ינג‬
‫השגת יעדי הטיפול בקרקע המזוהמת‬
‫השגת יעדי הטיפול במים החוזרים לנחל‬
‫מתהליך הטיפול‬
‫מניעת מטרדי ריח‬
‫עמידה וערכי סף לזיהום בקרקעית הנחל‬
‫שימור ושחזור בתי גידול (נפתול‪/‬צב רך‪/‬אתרי לינה וקינון‪/‬מאכלסי מים)‬
‫ניטור ובקרה ארוכי טווח‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪21‬‬
‫בתי גידול במרחב הפרויקט‬
‫אתרי לינה ‪ -‬קורמורן‬
‫שלוחת האפנדיקס‬
‫אתרי הטלה ‪ -‬צב רך‬
‫מקטעי לינה וקינון‬
‫עופות מים‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪22‬‬
‫כך לדוגמא‪ ,‬לא עושים דרדג'ינג‪...‬‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪23‬‬
‫היבטים ציבוריים‬
‫•‬
‫שמירה על הסטנדרטים הסביבתיים יבטיחו את יכולת השימוש של‬
‫הציבור בנחל ובסביבתו כאתר פנאי נופש ושייט‪.‬‬
‫•‬
‫בסיומו של הפרויקט מיועד השטח לפארק ציבורי פתוח‪ ,‬זאת לאחר‬
‫מספר שנות ניטור‪ ,‬בקרה ושיקום נופי ואקולוגי של האתר‪.‬‬
‫•‬
‫כמו כן יאפשרו שימוש הציבור במרחב שנוצר‪ ,‬לרבות הנפתול‬
‫והגבעות הנופיות כפארק ציבורי פתוח‪ ,‬זאת כשלב הראשון בפיתוח‬
‫ה"פארק המטרופוליני קישון" המתוכנן במסגרת תמ"מ ‪.6/6‬‬
‫•‬
‫הפארק ישתלב במערכת הפארקים ושבילי הנחל המפותחים לאורך‬
‫הקישון וביניהם פארק מורד הנחל אשר נחנך בשנת ‪ 2011‬ע"י ראש‬
‫הממשלה בנימין נתניהו והשר להגנת הסביבה ח"כ גלעד ארדן‬
‫ועתיד להתבצע בשנים הקרובות‪.‬‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪24‬‬
‫סיכום‬
‫•‬
‫מטרת השיקום היא להביא את הקישון ליציבות‬
‫כמערכת אקולוגית בת קיימא והחזירו לציבור כאתר‬
‫פעילויות פנאי נופש ושייט‬
‫•‬
‫עד כה הושגו ההישגים רבים בשיקום נחל קישון‬
‫•‬
‫פרויקט שיקום קרקעית הנחל הנו נדבך מרכזי בהשגת‬
‫יעדי השיקום‬
‫התועלות והדגשים בשיקום נחל קישון‬
‫‪25‬‬
26