בית עלמין עין חרוד יורם בר-גל

‫"שדות הקברים" ‪ -‬על בתי העלמין של עין חרוד‬
‫יורם בר‪-‬גל‬
‫החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה‪ ,‬אוניברסיטת חיפה‬
‫המאמר בוחן את שני בתי העלמין שבקיבוץ עין חרוד (מאוחד) על רקע ההיסטוריה היישובית‪ .‬בית העלמין‬
‫הישן ליד הגלבוע נפתח סמוך להקמת הקיבוץ‪ .‬בעקבות הרצחו של חיים שטורמן בשנת ‪ ,1938‬נפתח בית‬
‫עלמין חדש צמוד לחצר המשק‪ .‬המאמר מראה את התפתחות הנוף של שני בתי העלמין בהשפעת התכנון‬
‫ואירועים היסטוריים שונים שהביאו למעבר ממעמדם השולי למעמד מרכזי בחיי הקהילה‪.‬‬
‫כמו כן מנסה המאמר לבחון את אחד העקרונות החשובים של הקיבוץ כקהילה סוציאליסטית שחרטה על‬
‫דגלה את ערך השיוויוניות בין בני האדם‪ .‬מתוך מיפוי המצבות שהוקמו בין השנים ‪ 2010-1921‬נראה‪ ,‬כי‬
‫כמו "בחיים הארציים" הניסיון לשמור על ערך השיוויויות בעין חרוד (מאוחד) אינו דוגמטי וחד‪-‬משמעי‪.‬‬
‫בית העלמין משקף היטב את הבידול החברתי בו נקטו חברי הקיבוץ‪ .‬כאשר בידלו את עצמם מהוריהם‪.‬‬
‫עוד נמצא כי חברים יוצאי דופן‪ ,‬שזכו בחייהם להערכה ולתהילה ברמה הארצית‪ ,‬ההתייחסות של הקיבוץ‬
‫אל מותם וקבריהם‪ ,‬היתה שונה מזו של "חבר מהשורה"‪.‬‬
‫מילות מפתח‪ :‬בית קברות‪ ,‬קיבוץ‪ ,‬עין חרוד‪ ,‬גאוגרפיה תרבותית‪ ,‬בידול חברתי‪.‬‬
‫פתח דבר‬
‫כשלושים שנה עברו ושוב חזרתי ל"עמק"‪ .‬אז‪,‬‬
‫בראשית שנות השמונים "הוטרדה מנוחת מייבשי‬
‫הביצות בעמק"‪ ,‬בניסיון להבין את הלהט של עיצוב‬
‫התודעה הציונית על רקע הנתונים הגאוגרפים של‬
‫ימי הבראשית‪ .‬אמנם‪ ,‬זאת אותה פינת חמד בארץ‪,‬‬
‫אבל למעשה המקום וגישת המחקר הם אחרים‪:‬‬
‫במהלך אותן שנים התקבע במחקר המושג "זיכרון‬
‫קולקטיבי" מה שמאפשר תובנות תרבותיות רחבות‬
‫ויכולת הבנה טובה יותר של "המציאות ההיסטורית"‪.‬‬
‫במקביל השתנתה הגאוגרפיה התרבותית‪ ,‬שהלכה‬
‫והדגישה פרשנויות של "טקסטים" כמוקד‬
‫חקירה בתחומה‪ .‬בין השאר נכללים תחת המושג‬
‫"טקסטים" ייצוגים רבים מעשה ידי אדם‪ :‬מדיה‬
‫כתובה ומצולמת‪ ,‬שמות בנוף‪ ,‬צבעים וסימני נוף‬
‫אחרים‪ .‬לפיכך גם מצבות‪ ,‬אנדרטאות ואתרי זיכרון‬
‫הם טקסטים נופיים הניתנים לקריאה ולפרשנות‬
‫בעזרת כלי מחקר מתאימים‪ .‬עם זאת‪ ,‬למרות‬
‫שבתי עלמין הם משימושי הקרקע הנפוצים ברוב‬
‫התרבויות בעולם‪ ,‬הגאוגרפיה לא מרבה לחוקרם‪,‬‬
‫אולי עקב משיכתו של המקצוע‪ ,‬בעשרות השנים‬
‫האחרונות‪ ,‬לתחומים יישומיים כתכנון‪ ,‬סביבה‬
‫‪1‬‬
‫ועוד‪.‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬מתקיים מחקר עשיר של בתי עלמין‬
‫בדיסציפלינות אחרות‪ ,‬כולל מחקרים רבים בתחומי‬
‫בתי העלמין היהודיים ברחבי העולם‪ .‬מעבר לסוגיות‬
‫קלסיות כמיקום ביחס ליישוב ולנוף הטבעי‪ ,‬יש‬
‫עניין לחוקר התרבותי גם בסוגיות נוספות בבתי‬
‫העלמין‪ :‬תכנונם‪ ,‬התפתחותם‪ ,‬דפוסי המצבות‬
‫ועיצובן‪ ,‬הטקסים והסמלים הקשורים לתרבות‬
‫המוות‪ .‬נושאים אלה לא מנותקים מהקהילה שאותה‬
‫משרת שדה הקברים שמהווה חלק הכרחי ובלתי‬
‫נפרד ממנה‪ .‬יוצא אפוא‪ ,‬שמחקר בתי העלמין‪ ,‬מניח‬
‫הנחת יסוד והיא שמקום משכן המתים משמש‬
‫מראה של חיי הקהילה‪ ,‬ערכיה ואמונותיה‪ .‬כמו כן‬
‫‪1‬‬
‫בארץ נחקרו על ידי גאוגרפים בעיקר בתי עלמין צבאיים‬
‫כגון בהר הרצל‪ ;Azaryahu 1996 :‬ראה גם מאמרו‬
‫הייחודי של עמירם גונן על הר המנוחות בירושלים‪:‬‬
‫‪Gonen 1997‬‬
‫תבניות נופים תרבותיים (‪92-63 )2011‬‬
‫‪64‬‬
‫יורם בר‪-‬גל‬
‫משקף את השתנות רמת החיים‪ ,‬סוג האוכלוסייה‬
‫שחיה בה ומעיד על חדירת השפעות תרבותיות‬
‫‪2‬‬
‫חיצוניות‪.‬‬
‫המפגש הנוכחי עם "מייבשי הביצות" של אז אינו‬
‫עוסק בעשייתם בשינוי נוף הארץ‪ ,‬אלא מתמקד‬
‫ב"משכן הנצח" שלהם בבתי העלמין‪ .‬בחרנו להתרכז‬
‫בקיבוץ עין חרוד בגלל ראשוניותו בעמק וחשיבותו‬
‫ההיסטורית בתנועת "הקיבוץ המאוחד" ‪ -‬הוא‬
‫היה "ספינת הדגל" שלה‪ .‬אנו משערים כי שדות‬
‫הקבורה של עין חרוד משקפים את עולם התמורות‬
‫התרבותיות שעבר היישוב ‪ -‬ממחנה ארעי‪ ,‬של‬
‫קבוצת משימה חד‪-‬גילית‪ ,‬ליישוב קבע מבוסס‬
‫כלכלית ורב‪-‬גילי‪ .‬מטרת המחקר‪ ,‬אפוא‪ ,‬היא לבחון‬
‫את התהוותם של בתי הקברות ואת משמעותם‬
‫כ"מקום" במרקם החיים בקיבוץ‪ .‬כמו כן ברצוננו‬
‫לנסות להבין באיזה מידה בתי הקברות משקפים‬
‫את מתח הערכים והקונפליקט שבין השיוויוניות‬
‫לשונות האישית‪ .‬בחרנו ללכת בדרך מתודולוגית‬
‫שהציע אבריאל בר‪-‬לבב‪ 3.‬הוא טוען כי אפשר‬
‫לפרש את מאפייני בית הקברות היהודי על פני‬
‫מספר היבטים‪ .‬מאחר ומסגרת המאמר מצומצמת‬
‫מהיקף הסוגיות שעולות ממחקר בית העלמין‬
‫בעין חרוד‪ ,‬בחרנו להציג כאן רק שני היבטים‪( :‬א)‬
‫"שוליות ומרכזיות" (ב) "מרחב המתים"‪ .‬במידה‬
‫מסוימת הדבר דומה לגישתה של ברברה מאן‬
‫כאשר סיפרה את סיפורו של בית העלמין הישן‬
‫בתל אביב‪" :‬כתנודה בין תאור הצדדים הפיזיים‬
‫של בית הקברות ‪ -‬האתר עצמו‪ ,‬סידור הקברים‪,‬‬
‫הכתובות שעל המצבות ‪ -‬ובין צדדים 'מטאפיזיים'‪,‬‬
‫ההיסטוריה של המקום עצמו וכן ההיסטוריות‬
‫האישיות הנפרדות המוכלות בו" (מאן ‪ .)2001‬יוצא‬
‫אפוא‪ ,‬כי זהו מחקר שבעיקרו הוא אמפירי ומקומי‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ראה מקורות לדוגמה‪Curl 2002; Worpole 2004; :‬‬
‫‪Park 1994; Pitte 2004; Howett 1977; McGuire‬‬
‫‪.1988‬‬
‫בר‪-‬לבב ‪ .2004‬יש לציין כי סקירה ראשונית על בית‬
‫העלמין בעין חרוד כבר מצויה אצל‪Bar-Gal and :‬‬
‫‪.Azaryahu 1997‬‬
‫מבחינת היקף יחידת החקירה הגאוגרפית‪ ,‬שמנסה‬
‫להתמודד במספר סוגיות בנוף בית קברות קיבוצי‬
‫לאורך כשמונים שנה מאז נחפר הקבר הראשון‬
‫לרגלי הגלבוע‪.‬‬
‫רקע ‪ -‬סיפורו של קיבוץ‬
‫מ"גדוד העבודה" ועד ההפרטה‬
‫הסיפור של עין חרוד ובתי הקברות שבו‪ ,‬קשור‬
‫לאירועים שהתרחשו עוד לפני שננעץ המעדר‬
‫הראשון באדמתו של היישוב (איור ‪ .)1‬בקיץ ‪1920‬‬
‫חצי שנה לאחר נפילת תל‪-‬חי (יא באדר‪ ,‬תרפ')‪,‬‬
‫הקימו עשרות חניכיו של טרומפלדור את הארגון‬
‫ששם למטרותיו עבודה עברית‪ ,‬התיישבות שיתופית‬
‫והגנה‪ .‬הגדוד התקיים עד סוף שנות העשרים‪ .‬במשך‬
‫הזמן הצטרפו אליו מאות רבות של חברים והוא‬
‫אורגן ב'פלוגות' שעסקו בסלילת כבישים ועבודות‬
‫חציבה במקומות שונים בארץ‪ .‬חלק מהפלוגות‬
‫‪4‬‬
‫התארגן ועלה להתיישבות חקלאית‪.‬‬
‫בקיץ ‪ ,1921‬כשנה לאחר הקמת "גדוד העבודה"‪,‬‬
‫נדרש הקונגרס הציוני הי"ב שהתקיים בקרלסבד‬
‫להחלטה בעניין עתיד ההתיישבות העברית באדמות‬
‫העמק‪ .‬על מנת לקבוע עובדות בשטח התארגנה‬
‫פלוגה ב'גדוד העבודה' שיצאה בי"ח באלול תרפ"א‬
‫(‪ )1921‬והקימה מחנה אוהלים ליד מעיין חרוד‪ ,‬על‬
‫אדמות הכפר הערבי עין ג'לוד‪.‬‬
‫עין חרוד הפך להיות המרכז הארגוני הארצי של‬
‫'גדוד העבודה'‪ .‬לצד הצעירים שהתעתדו להתיישב‬
‫במקום‪ ,‬שימש המקום גם כמחנה מעבר לעשרות‬
‫צעירים נוספים ובסופה של השנה הראשונה היו‬
‫שם כ‪ 250-‬איש‪ .‬עין חרוד כמרכז גדוד העבודה‪,‬‬
‫הפך להיות קלחת רותחת שאנשיה מחפשים את‬
‫הדרך הנכונה מבחינה ארגונית‪ ,‬פוליטית וחברתית‪.‬‬
‫הדבר הוביל לוויכוחים מרים בין קבוצות שונות‪,‬‬
‫‪4‬‬
‫חומר רב נכתב על גדוד העבודה‪ ,‬ראה לדוגמה ארז ‪;1964‬‬
‫מיכאלי ואביגדורי‪-‬אבידוב ‪ ;2004‬וכן אצל יערי ‪:1947‬‬
‫‪.1212-1185‬‬
‫‪65‬‬
‫"שדות הקברים" ‪ -‬על בתי העלמין של עין חרוד‬
‫כפר יחזקאל‬
‫עין חרוד‬
‫גבע‬
‫)איחוד(‬
‫עין חרוד‬
‫תל יוסף‬
‫)מאוחד(‬
‫בית הקברות‬
‫החדש‬
‫גדעונה‬
‫בית הקברות הישן‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.5‬‬
‫ק״מ‬
‫איור ‪ :1‬מפת מיקום של קיבוץ עין חרוד ובתי העלמין‬
‫שהוליכו לפרישת חלק מהגדוד והקמת יישוב חדש‬
‫סמוך ‪ -‬תל יוסף (‪ .)1923‬שלוש‪-‬ארבע שנים מאוחר‬
‫יותר נדד קיבוץ עין חרוד ממקומו ליד המעיין ועלה‬
‫למקום יישוב הקבע בגבעת קומיי‪ .‬המחנה ליד‬
‫המעיין אוכלס על ידי קבוצות התיישבות אחרות‬
‫ששכנו בו עד עלייתם לנקודת הקבע כקבוצת‬
‫"חוגים" שהקימה את בית השיטה‪.‬‬
‫התרחבות קיבוץ עין חרוד‪ ,‬הקמת תשתית כלכלית‬
‫המבוססת על תעשייה וחקלאות‪ ,‬ומרכזיותו‬
‫האידאולוגית חברתית ותרבותית‪ ,‬עשו את היישוב‬
‫ל'ספינת הדגל' של הקיבוץ המאוחד‪ .‬היישוב הפך‬
‫להיות רב‪-‬גילי‪ .‬באמצע שנות הארבעים כבר נמצאו‬
‫בו למעלה מאלף איש ולאחר הקמת המדינה הגיע‬
‫מספר תושביו לכדי ‪ 1,300‬נפש‪ .‬ראשית שנות‬
‫החמישים הביאה על עין חרוד את המפץ הגדול‬
‫ "הפילוג"‪ ,‬שבעקבותיו עזבו מאות אנשים את‬‫הקיבוץ והקימו יישוב סמוך ‪ -‬עין חרוד איחוד‪.‬‬
‫נראה כי עין חרוד הוותיק‪ ,‬שנקרא מאותה העת‬
‫עין חרוד מאוחד‪ ,‬לא התאושש‪ .‬מעיד על כך מספר‬
‫המתגוררים בו כיום‪ ,‬בסוף העשור הראשון של‬
‫המאה ה‪ - 21-‬מספר דומה לזה שהיה לאחר הפילוג‬
‫‪5‬‬
‫חמישים שנה קודם‪.‬‬
‫לעניינינו יש לזכור כי עין חרוד כקהילה קיבוצית‬
‫הושפעה במהלך השנים מאירועים לאומיים‬
‫כמלחמות ישראל‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬הקיבוץ שנוסד על‬
‫ברכי רעיונות של חברה קולקטיבית‪-‬חילונית‪-‬‬
‫חלוצית‪ ,‬היה חשוף לתמורות חברתיות וכלכליות‬
‫שעברו על כלל קיבוצי הארץ‪ .‬בעשור האחרון‬
‫הבשילו תמורות אלה לכדי תהליך ההפרטה‪ ,‬שאליו‬
‫נכנס קיבוץ עין חרוד מאוחד בראשית ‪ .2010‬דפוסי‬
‫החיים ורמת החיים של היישוב בהווה‪ ,‬שונים מאלה‬
‫של דור המייסדים‪ .‬נראה כי תהליכים אלה השפיעו‬
‫על יחסי היחיד‪/‬קולקטיב ויתבטאו בתחומים רבים‬
‫בחיי הקיבוץ‪ ,‬שאחד מהם הוא נשוא המחקר‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫קיבוץ עין חרוד הוא אחד היישוב המתועדים והנחקרים‬
‫ביותר‪ ,‬לא רק בגלל ראשוניותו אלא גם במעמדו בתוך‬
‫הקיבוץ המאוחד‪ .‬עשרות ספרים ומאמרים נכתבו על ידי‬
‫חברי הקיבוץ וחוקרים שונים‪ ,‬מהם נזכיר את הסקירות‬
‫זרובבל וציזלינג ‪ ;1972‬ינאי ‪ ;1983‬לויטה ‪.1983‬‬
‫‪66‬‬
‫יורם בר‪-‬גל‬
‫תושבי הקיבוץ ושני בתי הקברות‬
‫‪6‬‬
‫יש להניח כי הבנת מאפייניו ומשמעותו של בית‬
‫העלמין‪ ,‬קשורים לערכים התרבותיים ולנתוני‬
‫האוכלוסייה של היישוב שבית העלמין משרתו‪ .‬כך‬
‫לדוגמה‪ ,‬בשני העשורים הראשונים לאחר הקמתו‪,‬‬
‫קיבוץ עין חרוד התאפיין כחברת חלוצית‪ ,‬שאנשיה‬
‫היו מהגרים צעירים שעלו לארץ מאירופה ואילו‬
‫כיום הקיבוץ מתאפיין באוכלוסייה רב‪-‬גילית‬
‫שרובה היא ילידת הארץ‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬מראשיתו‬
‫קיים הקיבוץ בידול (סגרגציה) חברתי המתבטא‬
‫בנתוני האוכלוסין המתגוררים בגבולותיו‪ .‬לפיכך‬
‫נמצא בנתוניו חלוקות לקבוצות משנה‪ .‬אחת מהן‬
‫היא החלוקה הגילית (כקבוצת ‪" -‬ילדי המשק"‪ ,‬או‬
‫קבוצת "המשרתים בצבא") ואילו הבידול העיקרי‬
‫בנתונים הדמוגרפיים ‪ -‬הוא בידול "מעמדי" המשקף‬
‫את סולם השיוכיות הקיבוצי‪ .‬בראש הסולם ניצבת‬
‫קבוצה המוגדרת ‪" -‬חברי המשק"‪ ,‬לאחריה קבוצת‬
‫"הורי החברים"‪ ,‬ולבסוף מספר רב של זמניים‬
‫המתגוררים פרק זמן מסוים במקום‪ :‬כנוער עולה‪,‬‬
‫הכשרות נח"ל‪ ,‬תושבים זמניים‪ ,‬מועמדים לחברות‬
‫ועוד‪ .‬טבלה ‪ 1‬מלמדת על מספר המתגוררים בעין‬
‫חרוד בטווחי שנים ארוכות ובשנים נבחרות‪.‬‬
‫התבוננות בנתוני האוכלוסייה בטבלה‪ ,‬מלמדת‬
‫כי קבוצת "חברי המשק" מהווה כמחצית ממספר‬
‫המתגוררים ביישוב‪ .‬בעשורים הראשונים להקמתו‪,‬‬
‫כלל הקיבוץ מספר גדול של הורי החברים‪,‬‬
‫שמדרך הטבע מספרם הצטמצם במשך השנים‪.‬‬
‫הצטמצמות נוספת היא בקבוצת ילדי המשק‪,‬‬
‫לאחר שאוכלוסייתו התבגרה ושעורי הילודה קטנו‪.‬‬
‫במקביל‪ ,‬בחמישים השנים האחרונות‪ ,‬גדל חלקם‬
‫של הזמניים בכלל אוכלוסיית היישוב‪ .‬אנו משערים‬
‫כי בידולים חברתיים אלה‪ ,‬בין האוכלוסיות החיות‬
‫בקיבוץ‪ ,‬יימצאו את ביטויים גם בבית העלמין‪,‬‬
‫‪6‬‬
‫לאחר הפילוג עד סוף שנות הששים‪ ,‬המשיכו אנשי עין‬
‫חרוד איחוד להיקבר בבית העלמין שבמאוחד‪ ,‬לאחר מכן‬
‫הם הקימו בית עלמין נפרד‪ ,‬שלא נכלל בעבודה זו‪ .‬עם‬
‫זאת חלק מוותיקי עין חרוד איחוד‪ ,‬מבקשים להקבר‬
‫בבית העלמין של המאוחד‪ ,‬ובקשתם מאושרת‪.‬‬
‫השערה שתיבדק בפרק על מרחב בית הקברות‬
‫כמראה של החברה המקומית‪.‬‬
‫במהלך השנים חלו שינויים בגיל התמותה בקיבוץ‪,‬‬
‫כתוצר השינויים בדמוגרפיה של הקיבוץ ושינויי‬
‫רמת החיים‪ ,‬התקדמות הרפואה ועוד‪ ,‬כפי שאפשר‬
‫לראות בטבלה ‪ .2‬מתוך הטבלה ניתן לראות את‬
‫ההבדלים הבולטים בגיל הפטירה‪ ,‬או במילים‬
‫אחרות ‪ -‬עליית תוחלת החיים בקיבוץ‪ .‬בשנות‬
‫העשרים והשלושים כמחצית מגיל הנפטרים היו‬
‫צעירים בשנות העשרים לחייהם‪ ,‬ולצידם קבוצת‬
‫ההורים שהיו בני חמישים ומעלה‪ .‬יש לזכור כי‬
‫אין מידע מדויק לגבי מספר התינוקות שנפטרו‬
‫בתקופה זו וקבריהם הם ללא ציון בבית הקברות‬
‫הישן‪ .‬משנות הארבעים ועד ראשית שנות השמונים‬
‫עלה גיל הנפטרים השכיח ל‪ 80‑60-‬שנה ומשנות‬
‫השמונים ועד היום גיל התמותה השכיח בקיבוץ‬
‫הוא ‪ 85‬ומעלה‪.‬‬
‫בחברה היהודית הלא קיבוצית ‪ -‬ההתייחסות‬
‫למוות‪ ,‬הקבורה‪ ,‬מנהגי האבלות‪ ,‬ובית העלמין‬
‫שנבעו מתוך המסורת הדתית‪ ,‬קבועים במידה רבה‬
‫תוך קיום דפוסים תרבותיים מסוימים‪ 7.‬בכל קהילה‬
‫יהודית (חוץ קיבוצית) הטיפול בנושא הקבורה‬
‫וטקסי האבלות מאורגנים על ידי בעלי תפקידים‬
‫מוגדרים בקהילה‪ ,‬שהמפורסמים ביניהם הם אנשי‬
‫"חברה קדישא" האחראית לבתי העלמין ולקבורה‪.‬‬
‫כידוע חלוצי העלייה השנייה והשלישית‪ ,‬בהיותם‬
‫צעירים מהפכניים וחילוניים‪ ,‬דחו את מנהגי היהדות‬
‫והמוסדות הארגוניים שהיו קיימים בקהילות בגולה‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬לענייננו‪ ,‬אחד הנושאים שצריך להתייחס‬
‫אליהם הוא יצירת חלופה ארגונית פנים קיבוצית‬
‫לטיפול בנושאי המוות‪ ,‬קבורה‪ ,‬הנצחה וזיכרון‪ .‬בתוך‬
‫תיקי הארכיון בקיבוץ עין חרוד לא נותרו עדויות‬
‫מתקופת הבראשית של היישוב על דבר קיום ועדה‬
‫‪7‬‬
‫מבין המקורות הרבים לנושא בית הקברות היהודי‬
‫ומנהגי אבלות‪ ,‬ראוי להזכיר את ספרו החשוב והבסיסי‬
‫של טיקוצינסקי ‪ ;1960‬רובין ‪ ;1997‬ליכטנשטיין ‪.2007‬‬
‫סקירה תמציתית מופיעה גם אצל מייזליש ‪.1987‬‬
‫‪67‬‬
‫"שדות הקברים" ‪ -‬על בתי העלמין של עין חרוד‬
‫טבלה ‪ :1‬מספרי האוכלוסייה בעין חרוד (מספרים מוחלטים) בשנים ‪2009-1938‬‬
‫שנה‬
‫‪1938‬‬
‫‪1951‬‬
‫‪1961‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪2009‬‬
‫חברים‬
‫‪286‬‬
‫‪596‬‬
‫‪376‬‬
‫‪455‬‬
‫‪510‬‬
‫‪348‬‬
‫הורי חברים‬
‫‪44‬‬
‫‪39‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪16‬‬
‫‪5‬‬
‫ילדי המשק‬
‫‪213‬‬
‫‪388‬‬
‫‪246‬‬
‫‪262‬‬
‫‪284‬‬
‫‪139‬‬
‫מועמדים‪ ,‬זמניים תושבים ואחרים‬
‫‪123‬‬
‫‪262‬‬
‫‪71‬‬
‫‪109‬‬
‫‪105‬‬
‫‪219‬‬
‫נפשות סה"כ‬
‫‪676‬‬
‫‪1,285‬‬
‫‪724‬‬
‫‪858‬‬
‫‪920‬‬
‫‪711‬‬
‫הערה‪ :‬נתוני השנים ‪ 1951-1938‬כוללים את אוכלוסיית הקיבוץ לפני הפילוג‪ .‬הנתונים בשנים שלאחר מכן מתייחסים רק לעין‬
‫חרוד מאוחד‪.‬‬
‫המקור‪ :‬עלון הקיבוץ "יומן עין חרוד"‪ ,‬שיוצא לכבוד חג הקיבוץ כל שנה‪ .‬ברוב השנים שלוש קבוצות מוגדרות ברור בנתונים‬
‫המפורסמים‪" :‬חברים"‪" ,‬ילדי המשק" ו"הורי חברים"‪ .‬כל אלה שלא שייכים לשלוש הראשונות והתגוררו בעין חרוד מופיעים‬
‫בטבלה תחת הקטגוריה ‪" -‬זמניים ואחרים"‬
‫טבלה ‪ :2‬מספר המצבות בבתי הקברות בעין חרוד לפי גיל הנפטרים ותקופת הפטירה‬
‫שנה‬
‫‪1922-1937‬‬
‫‪1938-1949‬‬
‫‪1950-1959‬‬
‫‪1960-1969‬‬
‫‪1970-1979‬‬
‫‪1980-1989‬‬
‫‪1990-1999‬‬
‫‪2000-2009‬‬
‫סה"כ‬
‫עד ‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪27‬‬
‫‪39‑20‬‬
‫‪18‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪45‬‬
‫‪59‑40‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪15‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪61‬‬
‫‪79‑60‬‬
‫‪8‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪50‬‬
‫‪47‬‬
‫‪31‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪232‬‬
‫‪84‑80‬‬
‫‪85‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫‪81‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪19‬‬
‫‪29‬‬
‫‪28‬‬
‫‪105‬‬
‫סה"כ‬
‫‪33‬‬
‫‪59‬‬
‫‪69‬‬
‫‪80‬‬
‫‪88‬‬
‫‪84‬‬
‫‪70‬‬
‫‪68‬‬
‫‪551‬‬
‫הערה‪ :‬קיימת אי התאמה בין מספר המצבות ובין רשימות הנפטרים המצויות בארכיון הקיבוץ‪ .‬זאת מתוך העובדה כי בבית העלמין‬
‫קבורים אנשים נוספים כגון חברי עין חרוד איחוד‪ ,‬וכן זרים שונים שאינם נספרים כשייכים לקיבוץ‪ .‬מאחר וענייננו כאן הוא‬
‫בתי הקברות הרי הנתונים המובאים בהמשך נאספו מסקר כלל המצבות בבתי העלמין‪ .‬נתוני השטח אומתו עם רשימות הארכיון‬
‫לקביעת מעמדם בקיבוץ של הנפטרים וזיהוי שייוכם לקבוצות השונות‪ :‬חברי משק‪ ,‬הורים‪ ,‬זרים וכו'‪.‬‬
‫מקור‪ :‬סקר שדה‪.2010 ,‬‬
‫מיוחדת לטיפול בנושאים אלה‪ .‬הם טופלו כנראה על‬
‫ידי המזכירות המצומצמת של היישוב‪ .‬רק בשנות‬
‫הארבעים נמסרת אחריות מסוימת לוועדת התרבות‪,‬‬
‫שצריכה לטפל גם בנושא הזיכרון וההנצחה‪ .‬הפילוג‬
‫והמשבר היישובי בעין חרוד ועליית התמותה בקיבוץ‬
‫במהלך שנות החמישים‪ ,‬הביאו את הקיבוץ להחלטה‬
‫להקמת ועדה עצמאית "ועדת בית העלמין"‪ .‬מראשית‬
‫שנות הששים מינהלת הוועדה הזאת ישיבות ומכינה‬
‫הצעות החלטה לאסיפות הקיבוץ ומסייעת לפעילות‬
‫של מזכירות קיבוץ בנושאים אלה‪ .‬עשרים שנה‬
‫מאוחר יותר‪ ,‬מתפצלים התפקידים לוועדה נוספת‬
‫"ועדת זיכרון והנצחה" ושתיהן אחראיות לנושא‬
‫בית העלמין‪ ,‬טקסי הזיכרון‪ ,‬הלוויה‪ ,‬הנצחה‪ ,‬טיפול‬
‫באבלים ובמשפחות שכולות ועוד‪ .‬פעילותן מאורגנת‬
‫ונסמכת על תקנונים שהתקבלו במהלך השנים‬
‫‪8‬‬
‫בתנועה הקיבוצית בכלל‪ ,‬ובעין חרוד מאוחד בפרט‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬יש חברים יחידים בקיבוץ‪ ,‬שנושא בית‬
‫העלמין וההנצחה חשוב מאוד בעיניהם והם‬
‫פועלים ויוצרים דינמיקה נוספת ומשפיעים על‬
‫עיצוב בית העלמין ומרכזיותו בקהילה‪ .‬בין אלה יש‬
‫‪8‬‬
‫החלטות שונות בנוהלי קבורה אבלות בעין חרוד ישנם‬
‫מתאריכים שונים‪ ,‬כגון החלטות ‪ 20‬ליוני ‪ ,1970‬של‬
‫הקיבוץ‪ ,‬ונהלים שאושרו בוועדת החברה הבין‪-‬קיבוצית‬
‫ממרס ‪ .1978‬אתם יחד מצויה גם מחברת ועדת בית‬
‫העלמין ומסמכים אחרים מצויים בתיקי זיכרון ואבלות‬
‫בארכיון הקיבוץ (במיכל ‪ .)21.6.2‬ראה התפתחות הנושא‬
‫בתנועה הקיבוצית אצל שוע ובן‪-‬גוריון ‪.144-143 :1990‬‬
‫‪68‬‬
‫יורם בר‪-‬גל‬
‫להזכיר‪ ,‬עד אמצע שנות החמישים‪ ,‬את יהודה גור‬
‫אריה (שלאחר הפילוג עבר לאיחוד)‪ ,‬הצייר חיים‬
‫(אפטקר) אתר ואת שושנה חץ (סורקין)‪ .‬בעשורים‬
‫שלאחר מכן חברים אחרים‪ ,‬ישראל אודם ובעיקר‬
‫תמה ברין‪ ,‬ורגישותם ביוזמתם‪ ,‬פעילותם הרבה‪,‬‬
‫עיצבו את דמותם של בתי הקברות ואת נושא‬
‫האבלות וההנצחה בקיבוץ‪ ,‬כפי שנדגים בהמשך‪.‬‬
‫אך תחילה נתאר בקצרה את שני בתי העלמין של‬
‫היישוב‪.‬‬
‫כחצי שנה לאחר שהוקם קיבוץ עין חרוד‪ ,‬בטבת‬
‫תרפ"ב‪ ,‬נפגשה חבורת החלוצים הצעירים עם‬
‫המוות‪ :‬מקרה ההתאבדות של נחמן גלרמן‪ ,‬שלא‬
‫היה אחרון המתאבדים ביישוב‪ .‬היה זה ראשיתו של‬
‫בית העלמין הישן (שנקרא לפעמים ‪" -‬התחתון"‪,‬‬
‫או בית העלמין ליד המעיין‪ ,‬או בית העלמין‬
‫בגדעונה)‪ .‬במהלך שנות העשרים והשלושים נקברו‬
‫בו חברי עין חרוד‪ ,‬תל‪-‬יוסף‪ ,‬קבוצת "חוגים" (בית‬
‫השיטה) ואחרים‪ .‬מספר הנקברים המדויק בו‬
‫אינו ידוע וכולל למעלה ממאה מצבות מסוגים‬
‫שונים‪ .‬הקברים רחוקים זה מזה מספר מטרים‬
‫ועקב השיפוע האחד גבוה מהשני באותה שורה‪.‬‬
‫בין קבוצות של מצבות צנועות ופשוטות בעלות‬
‫סגנון אחיד למדי‪ ,‬יש אחדות יוצאות דופן בעיצובן‬
‫כמצבתם של רחל ושלמה לביא חברי עין חרוד‪ .‬כמו‬
‫כן יש מצבות יוצאות דופן של אנשים אחרים שלא‬
‫היו חברי קיבוצי העמק כמו זו של הרוקח אריה‬
‫‪9‬‬
‫אנדרמן‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫במניין המצבות בבית הקברות הישן נספרו רק אלה‬
‫שמשויכות לקיבוץ עין חרוד‪ ,‬כחברי משק או כהורים‪.‬‬
‫לאחר ‪ 1938‬נוספו בבית העלמין הישן שלושה קברים‬
‫הקשורים לעין חרוד‪ :‬שלמה לביא‪ ,‬ליד קבר אשתו‪,‬‬
‫שושנה חייקין ליד קבר בעלה וכן גליליה אברמסון ‪-‬‬
‫בתה של נחמה אברומין ששמה קץ לחייה ב‪ 1922-‬ורצחה‬
‫את מאהבה אהרן רוזין הקבור במרחק גדול יחסית לידה‪.‬‬
‫ראה‪ :‬סבוראי וגופר ‪ .2000‬יש לזכור שבית החולים של‬
‫העמק במיקומו הראשון היה בתוך קיבוץ עין חרוד‪ ,‬לפני‬
‫שעבר לעפולה (‪ ,)1930‬ובית הקברות שימש לקבורת‬
‫נפטרים שלא היו חברי הקיבוצים ונפטרו בבית החולים‪.‬‬
‫כמו כן היתה תמותה גבוהה מאוד של תינוקות ואלה‬
‫נקברו בחלקה מיוחדת בבית העלמין הישן ללא ציון‪ ,‬ולכן‬
‫מספר הנקברים המדויק אינו ידוע‪.‬‬
‫נחום בנארי‪ ,‬שהיה באותם ימים חבר עין חרוד‬
‫‪10‬‬
‫מתאר את המקום (בנארי ‪.)83-78 :1931‬‬
‫שתי שורות של ברושים מוליכות למעלה אל‬
‫רגלי ההר‪ .‬מעל כרם הענבים הראשון אשר נטענו‬
‫ כרינו את בית הקברות‪ .‬מבין שיחי הגפנים‬‫מתנשאות מצבות האבן‪ ,‬אבני זיכרון לאלה שנעדרו‬
‫מאתנו‪' .‬בית עולם' אינו יושב בדד מחוץ למחנה‪,‬‬
‫קרוב הוא לנו מאוד‪ ,‬כמעט בתוכינו הוא שוכן‪ .‬כי‬
‫המקום אשר בחרנו בו לחיינו‪ ,‬ערבות ביצה אלה‬
‫והשממה שמסביב‪ ,‬היתרו בנו‪ ,‬כי לא נוכל לברוח‬
‫מפגעים קשים ומאסונות‪.‬‬
‫ואמנם לא ככל בתי הקברות בית הקברות הזה‪.‬‬
‫ישני עפרו לא אנשים שבעי ימים הם‪ ,‬אשר נטו‬
‫למנוחות כתם צבאם עלי אדמות‪ .‬במלוא כחם‬
‫עזבוהו אלה ובלא עת פקדתם נפקדו מתוכנו‪.‬‬
‫בתי קברות כאלה אתה מוצא בהרבה ישובים‬
‫שלנו‪ ,‬וכמעט פג גם הפחד המיסטי בפני הנעלם‬
‫שמאחורינו‪.‬‬
‫התיאור הנשגב‪ ,‬ההרואי והדרמטי של נחום בנארי‪,‬‬
‫שנכתב בין השאר‪ ,‬כחומר הסברה של הקק"ל‪ ,‬הסתיר‬
‫אמת מרה על מצב בית העלמין בשנות השלושים‪,‬‬
‫כפי שעולה מתוך תיקי הארכיון‪ .‬למרות שקיבוץ‬
‫עין חרוד עבר לגבעת קומיי‪ ,‬מרחק של מספר‬
‫קילומטרים מהמעיין‪ ,‬המשיך בית העלמין הישן‪,‬‬
‫לשרת את הקיבוצים שבסביבה עד שלהי מאורעות‬
‫תרצ"ח‪ .‬כאשר נהרגו חיים שטורמן וחבריו (קיץ‬
‫‪ )1938‬הוחלט לקברו ליד חצר הקיבוץ בגבעת קומיי‬
‫ובכך נפתח בין העלמין החדש של הקיבוץ‪ .‬בית‬
‫העלמין (החדש) הנוכחי‪ ,‬כולל שתי חלקות שקבורים‬
‫בו למעלה מחמש מאות איש והוא מהווה את מוקד‬
‫המחקר הנוכחי‪ .‬בחלקה א' ‪ -‬שהיא הוותיקה‪ ,‬יש‬
‫מספר דגמים של מצבות‪ ,‬חלקן ניצבות אנכית‬
‫ואחדות הבנויות מיציקת בטון שמשובץ בלוח שיש‪.‬‬
‫חלקן מצבות שיש אופקיות‪ ,‬שוכבות‪ ,‬המונחות לרוב‬
‫‪ 10‬נחום בנארי (ברודסקי) ‪ ,1963-1893‬עלה מאוקראינה‪,‬‬
‫הצטרף לעין חרוד‪ ,‬היה שליח של החלוץ בגולה‪ .‬עזב את‬
‫הקיבוץ ב‪ ,1942-‬היה ממעצבי מפעלי התרבות והחינוך‬
‫של הסתדרות‪.‬‬
‫"שדות הקברים" ‪ -‬על בתי העלמין של עין חרוד‬
‫על בסיס בטון‪ .‬פה ושם נראות בחלקה הראשונה‬
‫מצבה יוצאת דופן‪ .‬בחלקה החדשה‪ ,‬משנות השמונים‬
‫ואילך‪ ,‬האחידות הצורנית גדולה ‪ -‬מצבות שיש‬
‫אופקיות‪ .‬אחידות עיצוב המצבות לעומת השונות‬
‫בהן העסיקה לא פעם את ועדת בית העלמין וחברי‬
‫הקיבוץ‪ .‬נושא זה נדון בהמשך‪.‬‬
‫משוליות למרכזיות‬
‫בתרבות היהודית מצוי מתח בין שתי מגמות‪:‬‬
‫לפי האחת בית הקברות הוא מקום שולי ולפי‬
‫האחרת הוא מקום מרכזי‪ .‬קיים גם קשר מסוים‬
‫בין התפיסות הנ"ל ובין הקבוצות החברתיות‬
‫המסורתיות ‪ -‬קבוצות העילית החברתית תומכות‬
‫בשוליות בעוד שתפיסת המרכזיות מאפיינת את‬
‫התרבות העממית‪ .‬כך טוען בר‪-‬לבב‪ ,‬המוסיף כי‬
‫מבחינת מיקומם במרחב של היישוב בתי קברות‬
‫יהודיים הם בשוליים בקצה אזור המגורים (בר‪-‬לבב‬
‫‪ .)7 :2004‬כמובן שאין להתייחס למושגי "שוליות‬
‫ומרכזיות" רק במונחי מיקום במרחב אלא גם‬
‫לתפקודם וסמליותם בקהילה‪ .‬נטען כי בעין חרוד‬
‫המעבר בין בית הקברות הישן לחדש‪ ,‬שהתרחש‬
‫ב‪ ,1938-‬מציין את השינוי משוליות למרכזיות‬
‫לא רק במונחי המיקום אלא גם במונחי התרבות‬
‫והחברה הקיבוצית‪.‬‬
‫בית העלמין הישן (איור ‪)2‬‬
‫לסוגיה מדוע בשנת ‪ 1922‬נכרה הקבר הראשון‬
‫במקום שבו נכרה‪ ,‬במרחק של כמה מאות מטרים‬
‫ממחנה החלוצים של עין חרוד ליד המעיין‪ ,‬אין‬
‫תשובה ברורה‪ .‬יאיר בנארי טוען‪ ,‬כי שמע מאמו‬
‫ומראשוני היישוב כי המקום נקבע בקצה בית‬
‫קברות מוסלמי שהיה במקום‪ ,‬אבל לא נמצאו‬
‫עדויות כתובות לטענה זו (יאיר בנארי‪ ,‬ריאיון‬
‫‪ 11.)28.12.2009‬בכל מקרה הקבר נכרה בחופזה‬
‫על מדרון הגלבוע ולא בשטחים החקלאיים‪ ,‬סמוך‬
‫‪ 1 1‬במפה שהוכנה ב‪ ,1920-‬של המודד י' רבינוביץ‪ ,‬מתל‬
‫אביב‪ ,‬בקנה מידה של ‪ ,1:10.000‬הוא סימן את הקרקעות‬
‫של גוש נוריס ועין ג'לוד ופרטים רלוונטיים נוספים‬
‫‪69‬‬
‫לדרך שהוליכה ממחנה החלוצים אל המחצבה בה‬
‫עבדו‪ .‬ייתכן ומקומו "השולי" נבע גם מכיוון אחר‬
‫ ההקשר הארגוני‪ .‬בית הקברות לרגלי הגלבוע‬‫שימש לא רק את עין חרוד אלא גם את הקיבוצים‬
‫האחרים שהיו במחנה שליד המעיין‪ .‬ייתכן ובדיעבד‬
‫נוצר שם דגם של "בית עלמין גושי" ‪ -‬לאנשי גדוד‬
‫העבודה‪ .‬ייתכן והדבר תאם את תפיסתו הארגונית‬
‫של טבנקין שראה בגדוד העבודה את צורת הארגון‬
‫הבסיסית והקובעת‪ .‬עם זאת‪ ,‬בתוך בית העלמין‬
‫נשמרה מסגרת השיוך היישובי וכל קיבוץ קבר‬
‫בשורה אחרת‪ :‬יש שורות של אנשי עין חרוד‬
‫ושורות נפרדות‪ ,‬בעיקר לאנשי תל‪-‬יוסף או בית‬
‫השיטה‪ ,‬סדר שלא תמיד נשמר (כנרי ‪ ;2003‬קנטור‬
‫‪12‬‬
‫‪.)2007‬‬
‫שוליות בית העלמין בשנים הראשונות מתחברת‬
‫לנושא אחר‪ .‬בעוד אנשי "גדוד העבודה" וחלוצי‬
‫גוש חרוד נמצאים עדיין תחת הרושם העז של‬
‫המוות ההרואי של טרומפלדור וחבריו בקרב‬
‫תל‪-‬חי‪ ,‬שהקריבו נפשם על מזבח המולדת‪ ,‬מגיח‬
‫"מוות סתמי" בחצרם ‪ -‬התאבדויות‪ ,‬רצח‪ ,‬מחלות‬
‫ותאונות של חבריהם הצעירים‪ .‬מוות ללא הילת‬
‫גבורה והקרבה‪ .‬מוות כזה הודחק על ידי חברי‬
‫הקיבוץ והם המשיכו במשימתם העיקרית ‪ -‬גאולת‬
‫‪13‬‬
‫האדמה והאדם (איור ‪.)3‬‬
‫בשטח הנמדד‪ .‬הוא לא מציין קברים במקום הנ"ל‪ .‬ראה‬
‫תיק מפות של חיים שטורמן‪ ,‬ארכיון עין חרוד‪.‬‬
‫‪ 1 2‬על חלק ממצבות תל‪-‬יוסף‪ ,‬נכתב השיוך היישובי בראשי‬
‫תיבות‪ :‬מת"י‪ .‬בטעות יש מי שפרש את הכיתוב הזה‬
‫כאילו מדובר במתאבדים (="מת תחת ידו")‪ .‬ראה לדוגמה‬
‫דברים שיוחסו למוקי צור (שוע ובן‪-‬גוריון ‪.)130 :1990‬‬
‫שם בעמ' ‪ 134‬מופיעה גם תמונת מצבתו של אברהם‬
‫פרוינד מת"י שנפטר ב‪ ,1927-‬שעליה כתוב במפורש כי‬
‫נהרג מנגיחת שור‪ .‬ראה גם עניין זה בעבודת גמר של‬
‫ארבל בנארי שנכתבה בבית הספר המקיף של עין חרוד‪,‬‬
‫‪ ,1984‬עמ' ‪( 52‬ארכיון עין חרוד)‪.‬‬
‫‪ 13‬על ההדחקה ראה דברי מוקי צור (שוע ובן‪-‬גוריון ‪:1990‬‬
‫‪ .)130‬עם זאת ‪ -‬נחום בנארי‪( 1931 ,‬שם) מתאר כי בית‬
‫העלמין שוכן קרוב למחנה לא רק במיקום אלא גם בכאב‬
‫שחשים אנשי הקיבוץ ‪ -‬כל מוות מזעזע אותם‪ ,‬אבל‬
‫ממשיך ואומר כאילו נעשה מקובל עליהם‪ ,‬תוך תיאור‬
‫"סתמיות המוות" של חברי הקיבוץ הראשונים‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫יורם בר‪-‬גל‬
‫איור ‪ :2‬מפת בית העלמין הישן לרגלי הגלבוע (מקור‪ :‬ארכיון עין חרוד מאוחד)‬
‫איור ‪ :3‬מבט כללי על בית העלמין הישן‪ .‬מצבות קוביות‬
‫בטון ניצבות ולוח שיש קטן בתוכו‪.‬‬
‫הד מסוים לשוליות בית העלמין הישן בעשורים‬
‫הראשונים אפשר למצוא גם בעובדה כי עוד בשנת‬
‫‪ ,1934‬למעלה מעשור לאחר כריית הקבר הראשון‪,‬‬
‫אין מצבות על הקברים‪ .‬אולי הדבר נבע ממצוקתו‬
‫הכלכלית של הקיבוץ‪ ,‬כפי שעולה ממכתב ששוגר‬
‫אל ארכיטקט לא ידוע מתל אביב‪ .‬במכתב מבקשים‬
‫חברי הקיבוץ הצעות לעיצוב מצבות פשוטות‪" :‬אנו‬
‫מעוניינים בתוכנית שתענה לדרישות האופי החברתי‬
‫המיוחד שלנו‪ ,‬ותתאים לאפשרויות הכספיות של‬
‫משק עובדים שבטח ידועים לכבודו‪ "..‬כנראה באותו‬
‫הזמן‪ ,‬קיימות כבר מצבות אחדות בבית העלמין‬
‫לרגלי הגלבוע‪ ,‬שהונחו עלי ידי קרוביהם של אנשים‬
‫שלא היו חברי הקיבוץ ונקברו שם‪ .‬בולטת ביניהן‬
‫היא מצבתו המיוחדת של הרוקח אריה אנדרמן‬
‫"שנרצח על ידי יהודי" (‪( )1927‬איור ‪ 14.)4‬כנראה‬
‫היוזמה הנזכרת להקמת מצבות על קברי חברי‬
‫המשק לא הגיעה לביצוע והן לא הוקמו‪ .‬על כך‬
‫התלונן כשנתיים לאחר מכן החבר חיים אפטקר‬
‫(חיים אתר) באסיפת הקיבוץ ‪:3.9.1934‬‬
‫‪ 1 4‬פרשת הרצח‪ ,‬שקיבלה את השם "פרשת אנדרמן"‪ ,‬זכתה‬
‫לשתיקה ארוכת שנים‪ ,‬למרות שהופיעה כידיעה בעיתון‬
‫דבר‪ ,‬מיום ‪ .24.10.1927‬הרצח היה על רקע רומנטי‬
‫והרוצח איש "גדוד העבודה"‪ ,‬שכונה "יענקל'ה גזלן"‪ .‬ראה‬
‫בהרחבה יגאל סרנה‪" ,‬רצח בעין חרוד"‪ ,‬ידיעות אחרונות‪,‬‬
‫מיום ‪ ,17.4.1992‬מוסף ‪ 7‬ימים‪ ,‬עמ' ‪( 40‬ברצוני להודות‬
‫ליגאל סרנה על ששלח כתבה זאת אלי)‪.‬‬
‫"שדות הקברים" ‪ -‬על בתי העלמין של עין חרוד‬
‫‪71‬‬
‫דבריו של חיים אפטקר נפלו על אוזן קשובה‪,‬‬
‫ולאחר מספר שבועות מוזמנים תשעה לוחות שיש‬
‫מחיפה לצורך הקמת המצבות על הקברים של‬
‫הנפטרים‪ .‬יומן הקיבוץ (מס' ‪ )93‬מדווח בראשית‬
‫‪ 1935‬כי "גמרו השבוע את קביעת לוחות המצבות‬
‫ובזה תמה עבודת המצבות"‪ .‬אבל הקמת המצבות‬
‫הראשונות עדיין לא יצרה את התחושה של מקום‬
‫קבורה מכובד וחשוב לקהילה‪ ,‬כפי שניתן ללמוד‬
‫ממכתב מאפריל ‪ ,1936‬ששיגר יהודה גור אריה אל‬
‫שלושת הקיבוצים‪ ,‬כאשר הוא חתם את המכתב‬
‫‪16‬‬
‫בתואר "שומר בית הקברות"‪:‬‬
‫מצבה של פינה זו בישובנו אינו לכבוד לנו‪ .‬כל‬
‫המבקר והמסתכל בעזובה הרבה ובצורה של בית‬
‫העלמין שלנו‪ ,‬יחרד ויזדעזע‪ .‬בקרוב נחוג את יובל‬
‫ה‪ 15-‬של העמק‪ .‬על ראש שמחתנו נעלה בוודאי‬
‫את זכר יקירנו המתים‪ :‬חללי העבודה‪ ,‬ההגנה‬
‫והאקלים‪ .‬הן נגיד‪" :‬אחים היו לנו‪ .‬שותפים נאמנים‬
‫ליצירתנו ולכיבושינו‪ .‬בדמי עלומיהם הלכו מאתנו"‬
‫איור ‪ :4‬מצבתו של הרוקח אנדרמן‪ ,‬בית העלמין הישן‪.‬‬
‫"נרצח במיטב שנותיו"‬
‫רצוני לדבר על דבר אחד שנשכח על ידינו למרות‬
‫שהמזכירות וכולנו צריכים לדאוג‪ ,‬עניין בית‬
‫הקברות‪ .‬עד היום לא הוקמו מצבות לחברינו‪ .‬בזמן‬
‫שעלינו שלושים‪ ,‬היתה הרגשה כאילו החברים קמו‬
‫נגדינו [?] הן הם יחד אתנו חיו ויצרו‪ .‬בגדולות לא‬
‫הלכו אך עמלו אתנו [?] אם לא יהיה האיש שילחץ‪,‬‬
‫לא נעשה‪ .‬רצוני שיקבע זמן שזה יעשה‪ .‬צריך‬
‫‪15‬‬
‫לקבוע גם איזו שהיא צורה [למצבה]‪.‬‬
‫‪ 15‬מכתבו של אריה נהור לארכיטקט התל אביבי‪ ,‬מיום‬
‫‪ .30.1.1933‬ראה תיק בית העלמין בגלבוע‪ ,‬מיכל ‪21.6.2‬‬
‫ארכיון עין חרוד‪ .‬החלטות האסיפה הכללית‪ ,‬ארכיון‬
‫עין חרוד ‪ .3.9.1934‬יש לציין כי כמעט ואין התייחסות‬
‫לנושא המוות‪ ,‬בית הקברות או מצבות בפרוטוקולים של‬
‫מזכירות הקיבוץ בשנות העשרים והשלושים‪ .‬כנ"ל גם‬
‫באסיפות הכלליות שדנו כמעט בכל נושא אפשרי‪ ,‬ואין‬
‫בהן איזכור למותם של חברי המשק באותם שנים‪ .‬יש‬
‫תחושה של הדחקה מציון האירועים האלה ברשימות‬
‫הקיבוציות‪ ,‬אולי עדות נוספת לשוליות שיחסו לנושא‬
‫בהשוואה לאתגרים היום‑יומיים של בניית המשק‬
‫וארגון החיים המשותפים‪.‬‬
‫[אף] קהילה בעם ישראל‪ ,‬ולו הענייה ביותר‪ ,‬בארץ‬
‫ובגולה‪ ,‬לא התייחסה כמונו ולא מחקה כמונו את‬
‫חובת ה"החסד של אמת" כלפי המתים‪ .‬מצבו של‬
‫בית הקברות שלנו עומד בסתירה גמורה לצורת‬
‫נקודותינו‪ ,‬המשתפרת משנה לשנה‪.‬‬
‫בהמשך המכתב הוא מציע לעשות רק את הדברים‬
‫ההכרחיים‪ :‬לגדר את השטח (‪ 6‬דונם) לנטוע עצים‪,‬‬
‫ולחבר את השטח לקווי מים להשקיה‪ .‬גור אריה‬
‫חותם את המכתב "קשה לי לשאת את המצב בבית‬
‫הקברות‪ ,‬רק התקווה שהעניין סוף סוף יסודר‬
‫מחזיקה אותי"‪ .‬יש לזכור כי עין חרוד‪ ,‬תל יוסף ואף‬
‫בית השיטה כבר העתיקו את מקום היישוב לעברו‬
‫השני של העמק ולא שכנו ליד בית העלמין‪ ,‬ובמידה‬
‫‪ 1 6‬המכתב מצוי בתיק בית העלמין הישן‪ ,‬מיכל ‪21.6.2‬‬
‫ארכיון עין חרוד‪ .‬נמצאה תשובת קבוצת "החוגים" (בית‬
‫השיטה) מחודש מאי ‪ ,1936‬תשובה קצרה‪" :‬חבר‪ .‬קבלנו‬
‫את מכתבך בדבר סידור בית הקברות ומצאנו את יזמתך‬
‫בעניין זה חשובה מאוד‪ .‬ואף על פי כן אנו מוכרחים‬
‫להודיע לך‪ ,‬שבמצבנו הכספי המסובך מאוד‪ ,‬לא מצאנו‬
‫כל אפשרות של סידור ‪ 10‬לא"י מזומנות למטרה זו"‪.‬‬
‫בב"ח ישראל‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫רבה בית העלמין היה "רחוק מהעין"‪ .‬גור אריה‬
‫מתלונן על שוליותו של בית העלמין בעיני חברי‬
‫הקיבוץ וחרד למצבו בהתקרב חגיגות ההתיישבות‪.‬‬
‫הוא מצביע על הדיסוננס שנוצר בין האדרת זכר‬
‫"יקירנו המתים שבדמי עלומיהם הלכו מאתנו" ובין‬
‫מצבו העלוב של בית העלמין‪ ,‬שכנראה היה חשוף‬
‫על המדרון ללא צל‪.‬‬
‫התקופה בה נכתב המכתב היתה ראשית "המאורעות"‬
‫(‪ ,)1939-1936‬וודאי עניינים חשובים יותר עמדו‬
‫על סדר היום של עין חרוד וקיבוצי הסביבה‪ .‬גור‬
‫אריה לא יכול היה לחזות כי דווקא תקופה זו תביא‬
‫את השינוי הגדול ביחס של הקיבוץ לבית העלמין‪.‬‬
‫שינוי שיכול לחולל רק אירוע טראומתי‪ .‬האירוע‬
‫התרחש בבוקר יום חג המשק י"ח באלול תרצ"ח ‪-‬‬
‫נפילתם של חיים שטורמן מעין חרוד‪ ,‬אהרן אטקין‬
‫מגבע ודוד מוסינזון מעפולה כשרכבם עלה על‬
‫מוקש‪ .‬חיים שטורמן היה מאנשי "השומר"‪ ,‬דמות‬
‫מרכזית בקיבוץ ואחראי לביטחון באזור‪ .‬הירצחם‬
‫בבוקר חג הקמת הקיבוץ היה הלם אדיר לעין חרוד‬
‫וליישוב היהודי‪ .‬יש בו סממנים לאירוע מכונן לאומי‬
‫אחר – נפילת טרומפלדור וחבריו כעשרים שנה‬
‫‪17‬‬
‫קודם‪.‬‬
‫הקיבוץ החליט לנטוש את בית העלמין הישן ולקבור‬
‫את חיים שטורמן סמוך לחצר הקיבוץ בגבעת‬
‫קומיי‪ ,‬ולפתוח בכך בית עלמין חדש‪ .‬לא היה זה‬
‫"מוות סתמי"‪ ,‬אלא מוות שפגע בגרעין ההנהגה של‬
‫עין חרוד ובנסיבות שזכו כאמור להתקדש כעשרים‬
‫שנה קודם‪ .‬נפילתו של שטורמן ביום חג המשק‪,‬‬
‫חיבר בדרך סמלית בין "גאולת האדמה" וההקרבה‬
‫האישית על מזבח הגנת המולדת הנבנית‪ .‬לפיכך‬
‫מותו של חיים שטורמן הוא מסיפורי‪-‬העל שכוננו‬
‫‪ 17‬על פרשת תל חי ומקומה כאירוע מכונן בזיכרון הלאומי‬
‫נכתב רבות‪ :‬זרובבל ‪ .202-189 :1997‬סקירה רחבה של‬
‫פרשת תל‪-‬חי ומקומה בזיכרון הלאומי‪ ,‬ראה גם אצל‬
‫קנטור ‪ 29 ,20 :1997‬ועוד‪.‬‬
‫יורם בר‪-‬גל‬
‫את עין חרוד ותרבות הזיכרון‪ ,‬ההנצחה והמוות בה‪,‬‬
‫‪18‬‬
‫אלה לא חזרו להיות כפי שהיו קודם‪.‬‬
‫בית העלמין החדש (איור ‪)5‬‬
‫מותו של שטורמן הביא כאמור לתמורה גדולה ביחס‬
‫הקיבוץ לנושא בית הקברות החדש‪ ,‬שנמצא צמוד‬
‫לחצר המשק‪ ,‬חלק מהמחנה‪ ,‬בנגישות מיידית של‬
‫חברי הקיבוץ למקום‪ .‬אולי כאן התקיים מה שכתב‬
‫נחום בנארי על בית העלמין הישן‪" :‬בית עולם אינו‬
‫יושב בדד מחוץ למחנה‪ ,‬קרוב הוא לנו מאוד‪ ,‬כמעט‬
‫בתוכינו הוא שוכן" (בנארי ‪ .)1931‬בניגוד למצבות‬
‫הבטון הפשוטות שהיו נהוגות בבית העלמין הישן‪,‬‬
‫על קברו של חיים שטורמן הונחה אבן בזלת טבעית‬
‫גדולה ומרשימה ועל פניה נחרטו פרטיו האישיים‬
‫(איור ‪ .)6‬היתה זו מצבה שונה כראוי לדמות מרכזית‬
‫והרואית בקהילה‪ .‬אבן הבזלת חיברה את דמותו‬
‫של חיים שטורמן עם טבע המקום וקדמוניותו של‬
‫הנוף‪ .‬הגורל האכזרי של משפחת שטורמן‪ ,‬הביא לכך‬
‫כי במהלך השנים תתווספנה מצבות בזלת דומות‬
‫של בני משפחה אחרים שנפלו במערכות ישראל‪,‬‬
‫מה שיצר חלקת קבר משפחתית בתוך בית העלמין‬
‫של עין חרוד‪.‬‬
‫כבר מראשיתו טופח המקום והפך להיות מקום‬
‫שונה מבית העלמין הישן שלרגלי הגלבוע‪ .‬היתה‬
‫תחושה כי זהו בית העלמין האישי‪ ,‬האינטימי של‬
‫הקיבוץ עצמו ולא של כלל האזור‪ .‬חשיבותו של חיים‬
‫שטורמן בעיני חברי המשק שקברו נכרה במקום‬
‫בעל טופוגרפיה מתונה ונגישות מירבית‪ ,‬עיצבו בית‬
‫עלמין שונה ‪ -‬עליו מצילים עצי פיקוס ענקיים‬
‫ושורות ברושים זקופים נטועים ביניהם‪ .‬הגן המוצל‬
‫והקריר יוצר תחושות חזקות ‪ -‬של מקום סגור מהן‬
‫‪ 1 8‬חיים שטורמן זכה להנצחה בכתובים וכן להנצחה בבית‬
‫הטבע שהוקם לזיכרו בקיבוץ עין חרוד‪ .‬קיבוץ מעוז חיים‬
‫נקרא על שמו‪ ,‬וכן נקרא על שמו ושם חבריו שנפלו‬
‫באותו היום הגן הלאומי בסחנה ‪" -‬גן השלושה"‪ .‬מפנה‬
‫נוסף בתרבות הזיכרון בקיבוץ חל עם מותו‪ ,‬כמו הלוויה‪,‬‬
‫חוברות הזיכרון‪ ,‬בחלקם ניגע בהמשך‪ ,‬ואלמנטים אחרים‬
‫שהם מעבר לגבולות מאמר זה‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫"שדות הקברים" ‪ -‬על בתי העלמין של עין חרוד‬
‫החלקה הצבאית‬
‫משפחת שטורמן‬
‫שת הברושים‬
‫ק‬
‫טבנקין‬
‫חלקת ילדים‬
‫חלקת הורים‬
‫איור ‪ :5‬מפת בית העלמין החדש של עין חרוד (מקור‪ :‬ארכיון עין חרוד מאוחד)‬
‫"בית ירוק" המנוגד לנוף הפתוח הנשקף ממנו עד‬
‫רגלי הגלבוע‪ .‬יש לזכור כי במסורת היהודית נטיעת‬
‫העצים בבית העלמין שנויה במחלוקת מסיבות‬
‫דתיות ובארבעת ערי הקודש בארץ‪ :‬ירושלים‪,‬‬
‫חברון‪ ,‬צפת וטבריה הנהיגו שלא לטעת אילנות‪ .‬אם‬
‫נוטעים עצים‪ ,‬הם לרוב צרי צמרת ולא עצים עם‬
‫‪74‬‬
‫יורם בר‪-‬גל‬
‫צבע ושמחה לילדים ולהוריהם‪ .‬ושושנה החליטה‬
‫לפנות לאדריכל וינברג [שלמה אורן מקבוץ‬
‫יגור] שיתכנן את שטח בית העלמין‪ .‬היא פנתה‬
‫למזכירות שיאשרו לה לעבוד חודש ימים סביב‬
‫קברו של אבא ובשטח נרחב מסביב כדי לטעת‬
‫עצי צל‪.‬‬
‫איור ‪ :6‬מצבות אבני הבזלת של משפחת שטורמן‪.‬‬
‫על מצבתו של חיים שטורמן (הסב) כתוב‪" :‬נופלים‬
‫ההולכים ראשונים"‬
‫פרוכת גדולה‪ .‬לכן ברושים צריפיים מהווים אלמנט‬
‫צמחי שכיח בבית הקברות יהודי מסורתי ‪ -‬לאורך‬
‫הדרכים‪ ,‬בין החלקות או בגבולותיו של בית העלמין‬
‫(טיקוצבסקי ‪ :1960‬קפ"ה; שוע ובן‪-‬גוריון ‪:1990‬‬
‫‪ .)287‬אבל בעין חרוד‪ ,‬גם הלכה זו לא נשמרה ובבית‬
‫העלמין שולטים ברמה עצי פיקוס עצומים שניטעו‬
‫מייד לאחר פתיחתו כפי שהעידה על כך שושנה חץ‬
‫(סורקין) בעדות שנתנה תמה ברין‪ ,‬בתו של חיים‬
‫שטורמן‪ ,‬שהיתה אחראית לבית העלמין בשנות‬
‫‪19‬‬
‫האלפיים‪:‬‬
‫כאשר אבי חיים שטורמן נפל‪ ,‬במאורעות ‪,1938‬‬
‫הוחלט להעביר את בית הקברות שהיה ליד הגלבוע‬
‫ ליד עין חרוד של פעם‪ ,‬ולפתוח בית קברות ליד‬‫עין חרוד של עכשיו‪ .‬נקבע שטח פנוי בדרומו‬
‫של הקיבוץ וקברו של אבא היה הקבר הראשון‬
‫שנכרה בו‪ .‬ההלוויה היתה בשעות הצהריים‪ ,‬ביום‬
‫קיץ לוהט והקבר נכרה באמצע שדה שלא היתה‬
‫בו טיפת צל‪.‬‬
‫לאחר הלוויה הגיעה שושנה [סורקין] לביתנו‬
‫וספרה לאמא [עטרה שטורמן] שבימיה הראשונים‬
‫של עין חרוד ליד המעיין‪ ,‬היא פגשה את אבא‬
‫[חיים שטורמן] נוטע שיחי בונגנביליה ליד בית‬
‫הילדים‪ .‬הוא אמר לה שהוא עושה זאת כדי לתת‬
‫‪ 1 9‬עדותה של תמה ברין‪ ,‬יומן עין חרוד‪ ,‬מס ‪,2402‬‬
‫‪.31.8.2007‬‬
‫על פי עדות זו‪ ,‬כבר מראשיתו של בית העלמין‬
‫החדש‪ ,‬התייחסו חברי הקיבוץ והנהגתו (המזכירות)‬
‫למקום בצורה אחרת‪ .‬אמנם לא נמצאו בכתובים‬
‫הוכחות לתכנון בית העלמין החדש בשלב כה‬
‫מוקדם על ידי הארכיטקט שלמה אורן‪-‬וינברג‪,‬‬
‫אבל מצויה בארכיון עין חרוד טיוטה שלו (באיכות‬
‫גרועה) של תוכנית בית העלמין משנת ‪( 1952‬אניס‬
‫ובן‪-‬ערב ‪ 20.)91-88 :1994‬עם זאת נראה כי היתה‬
‫יד מכוונת בעיצוב בית העלמין הזה כבר מראשיתו‬
‫אולי היתה זאת ידו שלו‪ ,‬כפי שטענה שושנה חץ‪.‬‬
‫הוכחות לתכנון המוקדם מצויות בצילום אויר‬
‫שעשו הבריטים בפברואר ‪ 1945‬באזור עין חרוד‪.‬‬
‫מצילום זה ניתן לדלות מידע רב על מראה בית‬
‫‪21‬‬
‫העלמין ומצבו באמצע שנות הארבעים (איור ‪.)7‬‬
‫צילום האוויר מלמד כי סביב בית העלמין (חלקה‬
‫א' כיום) כבר היו נטועים שורות של ברושים‪ .‬בנוסף‬
‫לכך נראות שתי שורות מקבילות של ברושים‬
‫שיצרו צורת האות ח'‪ ,‬הפתוחה לכיוון דרום‪ .‬כלפי‬
‫צפון נסגרה הח' בקשת של ברושים (להלן "קשת‬
‫הברושים")‪ .‬בדרך זו חולק בית הקברות לאורכו‬
‫לשלושה חלקים‪ :‬המזרחי שבו נקבר חיים שטורמן‬
‫(ממזרח לקשת הברושים) המערבי ‪ -‬שבקצהו‬
‫הדרומי נכרו כבר מספר קברים בשנות הארבעים‬
‫הראשונות‪ .‬האזור המרכזי (בין שתי שורות‬
‫הברושים) היה ריק ונשמר כאזור התכנסות בשעת‬
‫‪ 20‬ארכיטקט הגנים שלמה אורן וינברג‪ ,‬תכנן בתי עלמין‬
‫וגנים בקיבוצים רבים‪ ,‬ועבודתו ברמת הנדיב זכתה‬
‫לתהילה‪ .‬בעזבונו של שלמה אורן וינברג‪ ,‬בקיבוץ יגור‪,‬‬
‫אין זכר לתוכנית בית העלמין של עין חרוד‪ .‬תודה לפרופ'‬
‫רות אניס על הפרטים שמסרה וההפניות לעבודתו של‬
‫שלמה אורן וינברג‪.‬‬
‫‪ 2 1‬צילום אויר בריטי‪ ,‬מס' ‪ PS 5077‬מיום ‪ ,10.2.1945‬מצוי‬
‫בארכיון עין חרוד‪ ,‬תיק צילומי אויר ישנים‪.‬‬
‫"שדות הקברים" ‪ -‬על בתי העלמין של עין חרוד‬
‫‪75‬‬
‫הועדה והמזכירות קבעו את תוכנית בית הקברות‪:‬‬
‫שער הכניסה המרכזי יהיה מדרום ולצדדיו שתי‬
‫מצבות בצורת עמודים‪ ,‬אחת יהיו עליה חרותים‬
‫שמות חברינו הנעדרים השוכנים לרגלי הגלבוע‬
‫והשנייה לחייל האלמוני‪ .‬כן גם יש הצעה להקים‬
‫בבית הקברות שלנו מצבה לחללי הגיטאות‪.‬‬
‫איור ‪ :7‬תצלום אויר של בית העלמין החדש‪ ,‬שנת‬
‫‪ .1945‬בולטת שדרת וקשת הברושים‪ ,‬שבמרכזה רחבת‬
‫ההתכנסות‪ .‬הכניסה לבית העלמין מדרום (מקור‪ :‬ארכיון‬
‫עין חרוד מאוחד)‬
‫הלוויות וטקסי אזכרות‪ .‬בצילום נראים גם מספר‬
‫עצים רחבי נוף‪ ,‬אולי אלה הפיקוסים שהזכירה‬
‫שושנה חץ‪ .‬מתוך הצילום עולה כי בראשית ‪,1945‬‬
‫הקברים היו מרוכזים במספר קבוצות בתוך בית‬
‫העלמין‪ .‬תופעה זו היא תולדה של הנוהג בעין חרוד‬
‫בקשר לסדר קבורה‪ :‬הסדר נקבע תוך כדי בידול‬
‫חברתי‪ ,‬כפי שהיה נהוג גם בבית העלמין הישן‪.‬‬
‫היינו‪ ,‬הקברים נכרו באותן שנים במקומות שונים‬
‫בשטח בית העלמין (ולא אחד סמוך לשני בשורות)‬
‫תוך הפרדה בין קבוצת "חברי המשק"‪" ,‬ההורים"‬
‫‪22‬‬
‫"והילדים"‪.‬‬
‫תהליך המעבר של בית העלמין בעין חרוד משוליות‬
‫למרכזיות לאחר מותו של שטורמן ועיצובו בעזרת‬
‫נטיעות‪ ,‬מצא ביטוי גם בדיווח של ג' (כנראה יהודה‬
‫גור אריה)‪ .‬הדיווח סיכם ביקור משולב של "ועדת‬
‫התרבות והזיכרון" שהיו חברים בה יהודה גור אריה‪,‬‬
‫חיים אתר (אפטקר) ושני אנשים נוספים‪ ,‬יחד עם‬
‫מזכירות הקיבוץ בבית העלמין בינואר ‪ .1945‬וכך‬
‫כותב ג'‪:‬‬
‫‪ 2 2‬הממצאים מבית העלמין מלמדים כי בראשית ‪ 1945‬היו‬
‫‪ 31‬קברים בבית העלמין החדש‪ 9 :‬של חברי משק‪ 4 ,‬של‬
‫ילדים ונערים‪ 13 ,‬של הורים וחמישה של זרים‪ .‬על פי‬
‫סקר שדה‪ .2010 ,‬ראה דיון בהמשך בנושא הבידול‪.‬‬
‫אנו מטפלים בהקמת מצבות לקברים‪ .‬כידוע יש‬
‫דאגה בתוכינו כי עד יום השנה למות חבר תוקם‬
‫מצבה על קיברו‪ .‬יש לציין כי לבית הקברות שלנו‬
‫יש דואג‪ :‬הצמחייה יפה והשטח חרוש‪ .‬שונה‬
‫בתכלית השינוי הוא המצב בבית הקברות לרגלי‬
‫‪23‬‬
‫הגלבוע‪ ,‬ועדיין לא מצאנו פתרון לסידורו‪.‬‬
‫היחס האינטימי והקרוב של בית העלמין החדש‪,‬‬
‫ניכר במכתב שבו הוא מכונה‪" :‬בית העלמין שלנו‬
‫שיש לו דואג" והוא מוצג כאנטיתזה לבית העלמין‬
‫הישן ‪ -‬מקום שכוח משהו "לרגלי הגלבוע"‪ ,‬שאיננו‬
‫מסודר ומאורגן‪ .‬נראה מהדוח כי אין אליו (לבית‬
‫העלמין הישן) תחושת שייכות כל כך חזקה כמו‬
‫למקום "שלנו"‪ .‬הדיווח נותן משמעות לנראה‬
‫בתצלום האוויר ומלמד על האוריינטציה של בית‬
‫העלמין כלפי דרום ‪ -‬לעבר השער‪ .‬שתי שורות‬
‫הברושים שבמרכזו מהווים את הדרך בה הולכים‬
‫מהשער העתידי‪ ,‬לעבר הקשת הצפונית (רחבת‬
‫ההתכנסות)‪ .‬נתיב ההליכה הוא גם קו הפרדה ‪-‬‬
‫בין אזור הקבורה במזרח (אזור קברו של שטורמן)‬
‫למערב (קברי הורים וילדים)‪ .‬כמו כן מעיד הדיווח‬
‫על הרצון לחבר בין שני בתי העלמין בדרך סמלית‬
‫בעזרת אנדרטה ליד הכניסה‪ .‬יש לשים לב‪ ,‬שעוד‬
‫בטרם הסתיימה מלחמת העולם השנייה‪ ,‬כבר דובר‬
‫בקיבוץ על הקמת אנדרטה לזכר חללי הגיטאות‪,‬‬
‫מעשה שיידחה ‪ 40‬שנה עד שנות השמונים‪.‬‬
‫לא עברו שנים מעטות מאז נכתב הדוח הנזכר ובני‬
‫עין חרוד מאנשי הפלמ"ח ויחידות נוספות נוטלים‬
‫חלק בקרבות מלחמת השחרור‪ .‬שלושה עשר מבני‬
‫הקיבוץ נפלו במלחמה זו והקיבוץ פועל להנצחתם‬
‫‪ 2 3‬המסמך ללא כותרת או שם‪ ,‬מיום ‪ ,19.1.1945‬נמצא בתיק‬
‫זיכרון והנצחה‪ ,‬מיכל ‪ 21.6.2‬ארכיון עין חרוד‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫בכתובים‪ 24.‬מאחר וה"יחידה להנצחת החייל במשרד‬
‫הביטחון" לקחה אחריות בנושא הקבורה ומצבות‬
‫החללים‪ ,‬התנהל בשנים ‪ 1950-1949‬דו‪-‬שיח בינה‬
‫‪25‬‬
‫לבין הקיבוץ על החלקה הצבאית שתוקם במקום‪.‬‬
‫משרד הביטחון הדגיש כי יוקמו מצבות אחידות על‬
‫פי דגמים שנקבעו‪ ,‬ואלה מוקמות בחלקו הצפוני‬
‫של בית העלמין‪.‬‬
‫יצירת החלקה הצבאית ומיסוד טקסי הזיכרון של‬
‫יום העצמאות הוסיפו למרכזיותו של בית העלמין‬
‫בחיי הקיבוץ‪ .‬לכן כנראה‪ ,‬במהלך ‪ 1952‑1951‬הוזמן‬
‫תכנון כולל של בית העלמין מהאדריכל שלמה‬
‫אורן‪-‬וינברג‪ ,‬מקיבוץ יגור‪ ,‬שהגיש טיוטה ראשונית‬
‫לקיבוץ‪ .‬בהצעתו משלב האדריכל את המצב‬
‫הקיים בראייה כוללת‪ :‬שער כניסה מדרום בין‬
‫‪ 2 4‬קנטור ‪ ,122‑105 :2004‬עוסקת רבות בהנצחה בכתב של‬
‫בני עין חרוד בעיקר של רפי מלץ‪ ,‬נמרוד לויטה‪.‬‬
‫‪ 25‬על מיסוד הטקסים ויצירת בתי הקברות הצבאיים‬
‫בארץ ראה‪ :‬עזריהו ‪ ;1995‬שמיר ‪ ;1996‬על הנצחת חללי‬
‫מלחמות המחקר הקלסי‪ ,‬מוסה ‪.1993‬‬
‫יורם בר‪-‬גל‬
‫שדרות ברושים המוליך לכיכר התכנסות מרכזית‬
‫שצורתה סגלגלס שנוצרה "מקשת הברושים"‬
‫הקיימת ומהשלמתה בצד הנגדי‪ .‬בית העלמין יחולק‬
‫בסימטריה לחלק מזרחי ומערבי‪ ,‬ובהם קיימת‬
‫הפרדה בין קברי משפחה‪ ,‬קברי יחידים וקברי‬
‫ילדים‪ .‬נחלות משפחתיות וקבורה זוגית לא היו‬
‫נהוגות בעין חרוד באותה העת ולכן היה בהצעתו‬
‫שינוי תפיסתי‪ .‬אזור החלקות המשפחתיות היו‬
‫בהמשך לקברו של חיים שטורמן‪ ,‬בינם ובין חלקות‬
‫היחידים הפרידו בהצעה שתי חלקות ילדים שאחת‬
‫‪26‬‬
‫מהן כבר היתה קיימת משנות הארבעים (איור ‪.)8‬‬
‫כנאמר למעלה‪ ,‬לא ברור אם התקבלה התוכנית על‬
‫ידי קיבוץ עין חרוד‪ ,‬כי ממש באותה העת היישוב‬
‫היה בעיצומה של סערת רוחות חברתית על רקע‬
‫פוליטי ‪" -‬הפילוג" שבעקבותיה נקרע הקיבוץ‬
‫לשניים – אירוע טראומטי שהביא לשינוי מסוים‬
‫במרכזיותו של בית העלמין והפך גם אותו לסלע‬
‫‪ 26‬התוכנית חתומה בתאריך ‪ 8‬לאוגוסט ‪ .1952‬מיכל ‪21.6.2‬‬
‫איור ‪ :8‬מפת התכנון המוצע של שלמה אורן‪-‬וינברג‪( 1952 ,‬מקור‪ :‬ארכיון עין חרוד מאוחד)‬
‫"שדות הקברים" ‪ -‬על בתי העלמין של עין חרוד‬
‫מחלוקת בין שני הקיבוצים‪ .‬אפשר להניח כי אירועי‬
‫הפילוג השפיעו על זניחת תהליך אימוץ תכנון בית‬
‫העלמין שהציע אורן‪-‬וינברג‪ ,‬הן מסיבות ארגוניות‪-‬‬
‫חברתיות והן מסיבות כלכליות‪ .‬אבל למרות הפילוג‬
‫המשיך בשנות החמישים והשישים בית העלמין‪,‬‬
‫שנותר ברשות "המאוחד"‪ ,‬לשרת את שני הקיבוצים‬
‫תוך חריקות‪ ,‬צרימות ובעיות שונות‪ .‬על אלה אפשר‬
‫ללמוד מתוך מחברת הפרוטוקולים של ועדת בית‬
‫העלמין שהוקמה בעין חרוד מאוחד‪ .‬אמנם בחלק‬
‫מהדיונים הוזמנו נציגי עין חרוד איחוד‪ ,‬כמו בדיון‬
‫שנערך ביום ‪ 15.8.1963‬ובו נידונו נושאים כגינון‪,‬‬
‫אחידות המצבות‪ ,‬בקשות לשמירת מקום קבר‬
‫לבני משפחה‪ .‬כמו כן הציע "המאוחד" להפריד‬
‫את אנשי "האיחוד" ולקברם בחלקה חדשה‪ ,‬נושא‬
‫שלא התקבל על ידי עין חרוד איחוד‪ ,‬כפי שעולה‬
‫מישיבות נוספות‪ .‬נראה מתוך דיוני ועדה בית‬
‫העלמין בעין חרוד מאוחד‪ ,‬כי נוצרה הפרדה בין‬
‫הבקשות הרשמיות של "האיחוד"‪ ,‬ובין הבקשות‬
‫האישיות ‪ -‬את הראשונות לרוב דחו ואילו את‬
‫השניות לרוב קיבלו‪.‬‬
‫ליחסים המתוחים בין שני הקיבוצים נוספו כנראה‬
‫חשבונות אחזקת בית העלמין (כבניית ספסלים‪,‬‬
‫שיקום מצבות ועוד) שנשלחו מה"מאוחד"‬
‫ל"איחוד" והגבירו את המתח ופגעו במקומו ומעמדו‬
‫של בית העלמין‪.‬‬
‫כתבה על כך שרה נוימן ‪" 27:1965‬בדרך לבית‬
‫הקברות התאספו במשך שנים גרוטאות רבות‪ .‬כבר‬
‫לפני שנה החליטו לנקות את השטח‪ ...‬לא נאה‬
‫למשק עין חרוד לקבור את מתיו כאשר הולכים‬
‫בדרך לא נקייה‪ .‬נחוצים ספסלים באיזה פינות‬
‫של בית העלמין" הוועדה החליטה לפעול בעניין‬
‫"להודיע ולחייב את האיחוד‪".‬‬
‫‪ 27‬מכתבה של שרה נוימן‪ ,‬חברת "המאוחד" לקראת חג‬
‫המשק ‪ .2.9.1965‬תיק בית עלמין‪ ,‬מיכל ‪ .21.6.2‬הטראומה‬
‫של הפילוג והשפעתו על עין חרוד‪ ,‬ראה קנטור ‪:2007‬‬
‫‪.228‬‬
‫‪77‬‬
‫כנראה היו גם חילוקי דעות לגבי סדר הקבורה‪,‬‬
‫וועדת בית העלמין של המאוחד מביעה חשש כי‬
‫אנשי האיחוד אינם קוברים לפי השורות ועלולים‬
‫לתפוס מקומות שמורים‪ .‬אפשר ללמוד גם על מצבו‬
‫של בית העלמין מתוך מכתב ששלח חבר קיבוץ‬
‫מרחביה שביקר אלמנה בעין חרוד מאוחד וראה כי‬
‫‪28‬‬
‫אין גדר סביב בית העלמין‪:‬‬
‫שאלתי את האלמנה למה זה? [למה אין גדר]‬
‫בעצבות‪ ,‬בשברון לב שפכה לפני את מרי שיחה‪ ,‬כי‬
‫אין הסכמה בין שני המשקים השכנים בעניין זה‪.‬‬
‫וכי קרה כבר שעדר כבשים של אחד המשקים נכנס‬
‫לשטח בית הקברות וכילה את כל השתילים שעל‬
‫הקברים‪ ...‬האם נבצר משני המשקים (המאוחד‬
‫והאיחוד) להקים גדר ולשמור על כבוד מתיהם‬
‫היקרים‪ .‬הלא מצבם הכלכלי של שני המשקים‬
‫הללו הוא בכי טוב?‪"...‬‬
‫היחסים המתוחים בנושא בית הקברות‪ ,‬הביא לכך‬
‫כי בסוף שנות הששים התקבלת החלטה בעין חרוד‬
‫איחוד‪ ,‬על פתיחת בית עלמין משלהם‪ ,‬על שלוחה‬
‫מערבית של הקיבוץ מעבר לכביש הראשי‪ 29.‬חלק‬
‫מוותיקי האיחוד מבקשים להמשיך להיקבר בבית‬
‫העלמין של הקיבוץ המאוחד‪ ,‬ובקשתם בדרך כלל‬
‫מאושרת‪ 30.‬למרות המתחים הגדולים וההפרדה בין‬
‫‪ 2 8‬מכתב בעניין זה מחברת ועדת בית העלמין אל מזכירות‬
‫המאוחד‪ ,‬נמצא בתיק הזיכרון‪ ,‬שם‪ .‬מכתבו של דוד זמיר‬
‫ממרחביה אל מערכת עיתון "למרחב"‪ ,‬שנשלח בסתיו‬
‫‪ 1966‬בתאריך לא ידוע‪ .‬העיתון שלח את המכתב‬
‫למזכירות עין חרוד מאוחד‪ ,‬שענתה כי הבעיה ידועה‬
‫ותיפתר בתכנון כולל של המקום‪ .‬ראה תיק בית העלמין‪,‬‬
‫מיכל ‪ 21.6.2‬ארכיון עין חרוד מאוחד‪.‬‬
‫‪ 2 9‬תוכנית בית העלמין בעין חרוד איחוד‪ ,‬מיום ‪10.9.1970‬‬
‫שנעשתה במחלקה לתכנון של התק"ם‪ ,‬ראה תיק בית‬
‫העלמין‪ ,‬ארכיון עין חרוד איחוד‪.‬‬
‫‪ 30‬ראה לדוגמה מכתב של אליעזר סלוצקין לעין חרוד‬
‫מאוחד מתאריך ‪ ,27.12.1969‬כי מאחר ונפלה החלטה‬
‫באיחוד להפסיק לקבור בבית העלמין המשותף‪ ,‬הוא‬
‫סלוצקין (חבר האיחוד) מבקש להיקבר בבית העלמין של‬
‫המאוחד ליד מצבתו של נחמיה שיין‪ .‬ואמנם קברו של‬
‫אליעזר סלוצקין (נפטר ‪ )1997‬נמצא במקום שביקש ליד‬
‫קברה של אשתו שנפטרה ב‪ 1972-‬סמוך לקברו של נחמיה‬
‫שיין‪ .‬המכתב בתיק זיכרון‪ ,‬ארכיון עין חרוד מאוחד‪ ,‬שם‪.‬‬
‫לעומת זאת החליטה מזכירות עין חרוד מאוחד‪ ,‬ביום ‪21‬‬
‫‪78‬‬
‫בתי העלמין‪ ,‬נותר מרכיב אחד משותף ‪ -‬החלקה‬
‫הצבאית בבית העלמין בעין חרוד מאוחד (איור‬
‫‪ .)9‬אנשי האיחוד ממשיכה לראות בו כל השנים‬
‫כאתר משותף לשני היישובים‪ ,‬בו נערכים טקסי יום‬
‫הזיכרון השנתיים וגם נערכה עצרת זיכרון גדולה‬
‫וטקס התייחדות משותף במלאת יובל שנים לעין‬
‫חרוד בחג הקיבוץ י"ח באלול (‪ .)1971‬לקראת חג‬
‫היובל והטקס הנזכר הוקם בצמוד לחלקה הצבאית‪,‬‬
‫גלעד מרשים מסלעי בזלת‪ ,‬ששימש לשלוש‬
‫מטרות‪ :‬בחג העצמאות נהגו לעלות בו נרות זיכרון;‬
‫בחג הקיבוץ (י"ח באלול) הדליקו בו נרות כמניין‬
‫החברים שנפטרו; ביום השואה הדליקו בו שש‬
‫קערות סמליות (שוע ובן‪-‬גוריון ‪.)267 :1990‬‬
‫"בית העלמין שלנו"‬
‫נראה שחג היובל העלה מחדש את מקום הזיכרון‬
‫וההנצחה של בית העלמין בשני הקיבוצים‪ ,‬שקיבל‬
‫משמעות נוספת אחרי מלחמת יום כיפור‪ .‬תקופה זו‬
‫הביאה להתגייסות יחידים לפעול למען בית העלמין‪,‬‬
‫כדוגמת תמה ברין‪ ,‬כפי שכתבה עם חברותיה ביומן‬
‫‪31‬‬
‫המשק ברשימה הנקראת "בית העלמין שלנו"‪.‬‬
‫הכתבה נכתבה לפני שהועברו חללי צה"ל ממלחמת‬
‫יום כיפור‪ ,‬אל מקום קבורתם הקבוע בחלקה‬
‫הצבאית בקיבוץ‪" .‬יהודים נהגו לקרא לבית הקברות‬
‫'בית החיים'‪ ,‬ואכן בית הקברות שלנו הוא חלק‬
‫ממארג החיים‪ ,‬פינה אשר בה כל אחד מאתנו וכולנו‬
‫יחד בני בית בה‪ "...‬הן מתארות את העבודה הרבה‬
‫שנעשתה כי "אנו מתכוננים להעברת הבנים ורוצים‬
‫להיות מוכנים וראויים"‪ .‬בהמשך הן מתארות את‬
‫ההזנחה והעזובה שהתהוו במהלך השנים בבית‬
‫הקברות‪ ,‬להוציא את החלקה הצבאית וזאת הודות‬
‫למאמצי הורים ויחידים בקיבוץ‪ .‬לכן‪ ,‬הן כותבות‪,‬‬
‫למאי ‪ ,1968‬כי אין להכניס לפינת הזיכרון בבית ציזלינג‬
‫את הנופלים בני האיחוד‪ .‬ראה תיק זיכרון‪ ,‬שם‪.‬‬
‫‪ 31‬יומן עין חרוד מיום ‪ ,2.8.1974‬מס' ‪ .1355‬אמיר בנה של‬
‫תמה ברין‪ ,‬נכדו של חיים שטורמן‪ ,‬נהרג בשנת ‪1970‬‬
‫בסיני‪ .‬תמה הפכה להיות דמות מפתח בעיצוב ובשמירת‬
‫בית העלמין כמקום מרכזי בתודעה של הקיבוץ‪.‬‬
‫יורם בר‪-‬גל‬
‫איור ‪ :9‬החלקה הצבאית בבית העלמין בעין חרוד‪ .‬טקס‬
‫הזיכרון ‪2010‬‬
‫החליטו להתחיל לטפח ולנקות את בית הקברות‪,‬‬
‫מיוזמתן‪ .‬הן ניקו‪ ,‬עקרו קוצים ועשבים‪ ,‬גזמו עצים‬
‫ונלחמו ביבלית‪ ,‬העבודה היתה מבוצעת על ידן יום‬
‫בשבוע ונמשכה זמן רב‪.‬‬
‫ועוד נכתב באותו עלון כי "בקרוב תובא לאסיפה‬
‫הכללית תוכנית ההרחבה והנטיעה בסביבות בית‬
‫העלמין ותוכנית רחבת התייחדות‪ ...‬ועד התכנון‪,‬‬
‫יוצבו בפינות שונות ספסלים כדי שהיורדים יוכלו‬
‫לפוש קמעה ולהרגע‪ .‬ואת הגלעד שהוקם בחג‬
‫החמישים‪ ,‬נאלצנו להרחיק כדי לאפשר קבורת‬
‫הנופלים במלחמה האחרונה‪ ,‬בחלקת הבנים סמוך‬
‫לחבריהם‪ .‬בינתיים יוקם גלעד במערב‪ ,‬עד שיוצב‬
‫קבע בתכנון הסופי"‬
‫הדיווח מרמז על כך כי במחצית הראשונה של שנות‬
‫השבעים נוצר הצורך בהרחבת בית העלמין לאחר‬
‫שחלקו הראשון (להלן חלקה א') שנפתח עם מותו‬
‫של שטורמן‪ ,‬התמלא והיה צורך להכין שטח נוסף‬
‫ממערבו (חלקת הרחבה‪ ,‬שנקראת גם חלקה ב')‪.‬‬
‫התכנון נמסר לידי המחלקה לתכנון של הקיבוץ‬
‫המאוחד‪ ,‬והתוכנית הוכנה עוד על ידי האדריכל‬
‫שמואל ביקלס‪ ,‬חבר בית השיטה‪ .‬התוכנית השאירה‬
‫את דרך הגישה לבית העלמין מצפון וכללה עיצוב‬
‫רחבת התכנסות ואלמנטים פיזיים נוספים של‬
‫"שדות הקברים" ‪ -‬על בתי העלמין של עין חרוד‬
‫זיכרון בצמוד לחלקה הצבאית‪ 32.‬גם התוכנית הזאת‬
‫לא בוצעה כפי שעולה מדיוני ועדת בית העלמין‬
‫במחצית השנייה של שנות השבעים‪ .‬אבל בחירת‬
‫ועדת בית עלמין חדשה בסוף ‪ ,1979‬הביאה לבחינה‬
‫מחודשת של נושאים כגון אחידות המצבות‪ ,‬קבורת‬
‫קרובי משפחה‪ ,‬גידור בית העלמין ועוד‪ .‬בין השאר‬
‫מעלה הוועדה את הצורך לתכנן את בית העלמין‬
‫מחדש לקראת חגיגות שנות הששים של הקיבוץ‬
‫(‪ .)1981‬באותו הזמן עולה גם הצעה לכלול בתכנון‬
‫המחודש אלמנט הנצחה וזיכרון לחללי השואה של‬
‫‪33‬‬
‫משפחות מהקיבוץ‪.‬‬
‫הנצחת השואה וזכר לוחמי הגטאות בתנועת‬
‫הקיבוץ המאוחד עבר מספר שלבים ואחד‬
‫החשובים בהם נבע ממלחמת יום כיפור‪ ,‬ויש‬
‫לו נגיעה לקיבוץ עין חרוד מאוחד‪ ,‬כפי שטוענת‬
‫אפרת קנטור בעצרת לזכר בני משפחת שטורמן‪,‬‬
‫שנערכה ב‪ .1974-‬בערב עיון שכונס לזכרם‪ ,‬הוצג‬
‫הסרט 'המכה ה‪ ,'81-‬שהפיק וערך חיים גורי‪.‬‬
‫לאחר הקרנת הסרט בקיבוץ נערכה שיחת חברים‪,‬‬
‫שהמסר המרכזי בה היה כי "אין לנתק את הקשר‬
‫בין 'ימינו ועצמנו' ובין המוני ישראל הטבוחים‪....‬‬
‫חווית הצפייה בסרט 'המכה ה‪ '81-‬מוכיחה במידה‬
‫רבה את צדקת הדרך הציונית‪ ,‬שהיא הדרך היחידה‪,‬‬
‫ואת הפרשנות הקיבוצית לציונות‪ ,‬שהיא אפשרות‬
‫חיים צודקת‪ ".‬מסכמת קנטור וטוענת כי "לאחר‬
‫מלחמת יום הכיפור הפכה השואה רכיב מרכזי‬
‫וחיוני בבניית הזהות הישראלית והיא אולי האריח‬
‫המרכזי ביותר בזיכרון הקולקטיבי הלאומי‪ .‬זיכרון‬
‫המרד‪ ,‬שהקיבוץ המאוחד אחראי לעיצובו‪ ,‬נבלע‬
‫‪ 3 2‬תוכנית הרחבת בית העלמין‪ ,‬מיום ‪ ,16.2.1976‬המחלקה‬
‫לתכנון‪ ,‬תיק בית העלמין החדש‪ ,‬מיכל ‪ .21.6.2‬העתק‬
‫התוכנית הנזכרת הוגש לקיבוץ לאחר פטירתו של שמואל‬
‫ביקלס (‪ .)1975-1909‬שמואל ביקלס היה מהמתכננים‬
‫החשובים של הקיבוץ המאוחד‪ ,‬ותכנן עשרות מבנים‬
‫גדולים בקיבוצים‪ .‬הוא היה חבר תל‪-‬יוסף שבעקבות‬
‫הפילוג עבר לגור בבית השיטה‪ .‬הוא תכנן בין השאר את‬
‫המשכן לאומנות בעין חרוד ואת המוזיאון בקיבוץ לוחמי‬
‫הגטאות‪.‬‬
‫‪ 3 3‬ראה מחברת ועדת בית העלמין‪ ,‬החלטות שונות מהשנים‬
‫‪ ,1980-1979‬מיכל ‪.21.6.2‬‬
‫‪79‬‬
‫אל תוך הערוץ הלאומי של זיכרון השואה" (קנטור‬
‫‪.)367‑365 :2007‬‬
‫מכאן אפשר להבין את התעוררות הצורך בעין חרוד‬
‫לשלב ברמה המקומית בתכנון בית העלמין גם את‬
‫נושא השואה ולהוסיף בכך על הנצחת הגבורה ומרד‬
‫הגטאות שנעשה ברמה הלאומית בקיבוץ לוחמי‬
‫הגטאות ובאתרים לאומיים נוספים‪ .‬לכן על מנת‬
‫לתכנן את אתר ההנצחה החדש פנו למספר אומנים‬
‫שעוסקים בנושא ומביניהם נבחרה דליה מאירי‬
‫"שהיא מאזורנו (בת מולדת) וקרובה לאווירה‪ ,‬לנוף‬
‫ובעיקר לאבן הבזלת‪ .‬אמה ניצולת שואה והנושא‬
‫קרוב לליבה‪ "...‬והצעתה מועברת על ידי ועדת בית‬
‫העלמין לאסיפה הכללית של הקיבוץ בראשית שנת‬
‫‪ 34.1982‬על פי דבריה של דליה מאירי היה בה הרצון‬
‫ליצור בעין חרוד מערכת שלמה שמקיפה שלושה‬
‫עניינים מרכזיים של הנצחה‪ ,‬המשתרעת על כל‬
‫שטח הכניסה לבית הקברות ומשלימה פונקציות‬
‫שהיו חסרות ‪ -‬כמו חומה‪ ,‬שער וברז‪ .‬בבניית האתר‬
‫השתמשה בכמה סוגים של אבן השונים בצבעיהם‪,‬‬
‫גודלם ובטקסטורה‪ .‬מיקומם של שלושת מרכזי‬
‫‪35‬‬
‫ההנצחה קשור לתפקודם ויוצר מעין משולש‪:‬‬
‫קיר ההנצחה לשואה הוא צידה הפנימי של חומת‬
‫בית הקברות‪ .‬הקיר בנוי כבנייה מסורתית בבזלת‬
‫מסותת‪ .‬בין האבנים השחורות‪ ,‬בתוך גומות‬
‫שקועות האבנים הלבנות שעליהן חקוקים שמות‬
‫כמו בקולומבריום לשימור אפר המתים‪ .‬על הקיר‬
‫נחקקו שמות הקרובים מדרגה ראשונה‪ ,‬כ‪70-‬‬
‫במספר ‪ -‬הורים‪ ,‬אחים ובני ביתם – בצד שם‬
‫קהילת המוצא‪ .‬בראש הקיר שתי כתובות‪" :‬לזכר‬
‫אבות ואימהות‪ ,‬אחים ואחיות וקהילות ישראל‪,‬‬
‫אשר הושמדו בשואה‪' .‬והעליתי אתכם מקברותיכם‬
‫עמי‪ ,‬והבאתי אתכם אל אדמת ישראל'" (יחזקאל‪,‬‬
‫‪ 34‬מסמך "הנצחת הורים ואחים שנספו בשואה" שהוכן‬
‫לאסיפה הכללית‪ ,‬על ידי ועדת ההנצחה ‪ ,19.2.1982‬שם‪.‬‬
‫‪ 3 5‬ראה דבריה של דליה מאירי (שוע ובן‪-‬גוריון ‪:1990‬‬
‫‪.)268‑267‬‬
‫‪80‬‬
‫יורם בר‪-‬גל‬
‫בזלת חלקים‪ ,‬שחורים כמו אדמה מבוקעת ועליהם‬
‫סלע הלפיד‪ ,‬גוש גדול‪ ,‬מרובע‪ ,‬לבן‪ ,‬המבותר כמעט‬
‫לכל עומקו לשניים עשר חלקים שאחד מהם נושא‬
‫את הלפיד‪ .‬צבעי השחור לבן של האבנים מרוככים‬
‫בירוק של מרבד הדשא המחבר את הפינות‪.‬‬
‫איור ‪ :10‬קיר ההנצחה של השואה ושער הכניסה מצפון‪.‬‬
‫תכנון דליה מאירי‬
‫ל"ז‪ )12 ,‬ועל סלע בזלת הכתובת‪" :‬ארץ‪ ,‬אל תכסי‬
‫דמי" (איוב‪ ,‬ל"ז‪( )18 ,‬איור ‪.)10‬‬
‫שער הכניסה לבית העלמין נקבע ליד קיר ההנצחה‪,‬‬
‫וכנהוג בבתי עלמין יהודיים מסורתיים‪ ,‬הציבה‬
‫המתכננת את הברז לידו כסמל מבוע שהמים‬
‫נובעים מהסל הטבעי "כמתוך מקדש‪ ".‬המבוע מציין‬
‫את ראשיתו של קיבוץ עין חרוד במעיין לרגלי‬
‫הגלבוע‪ .‬הברז משולב בסלעי בזלת בתוך שדרת‬
‫הברושים ומקיים דו‪-‬שיח בין צומח לדומם‪ ,‬בין‬
‫הנטוע לסלע הטבעי‪.‬‬
‫רחבת ההנצחה לחללי צה"ל היתה הצלע השלישית‬
‫בתכנון החדש (איור ‪ .)11‬הרחבה רוצפה בגושי‬
‫אנדרטת השואה ואתר ההנצחה החדש נחנכו‬
‫ביום השואה בשנת ‪ .1984‬הם שידרגו באחת את‬
‫מראהו של בית העלמין לא רק במובנים הגשמיים‬
‫של יצירת חומה‪-‬גדר סביב הצלע הצפוני של‬
‫בית העלמין‪ ,‬אלא גם בחיבורים הסמליים של‬
‫העבר היהודי שהושמד בשואה והקרבתם של בני‬
‫הקיבוץ על המשך קיומו של העם במולדת‪ .‬אלה‬
‫משולבים במעשה החלוצים‪ ,‬גואלי העמק שמצאו‬
‫את מנוחתם האחרונה בבית העלמין של הקיבוץ‪.‬‬
‫אבני הבזלת של הקיר‪ ,‬מסמלים את המקומיות‬
‫המוכרת ‪ -‬סביבת המולדת ובם משולבים השמות‬
‫ הד לעולם אחר זר אך קרוב‪ .‬חיבור בין "שם‪/‬אז"‬‫ו"כאן‪/‬עכשיו" ‪ -‬מגשר על המרחק הגאוגרפי בין‬
‫המולדת לגולה ופער זמנים‪ .‬חיבור בין קהילה חיה‬
‫ויוצרת לזיכרון קולקטיבי שהולך ונמוג‪ .‬יוצא אפוא‪,‬‬
‫שתפקיד מוקדי ההנצחה בבית העלמין בעין חרוד‬
‫הוא לחבר בין "המובלים לטבח" וש"הקריבו נפשם‬
‫על הגנת המולדת"‪ ,‬לבין "כובשי השממה"‪ .‬חיבור זה‬
‫מתקדש כל שנה בטקסי יום השואה ויום הזיכרון‬
‫הנערכים לידם‪ ,‬וכן בחג הקיבוץ הנחוג בי"ח באלול‪.‬‬
‫נראה כי מסוף שנות השמונים האתר של בית‬
‫העלמין המצוי בצמידות לבתי הקיבוץ משמש מוקד‬
‫מרכזי בקיבוץ‪ ,‬ונכתב על כך ביומן הקיבוץ שיצא‬
‫‪36‬‬
‫לקראת יום כיפור תש"ן‪:‬‬
‫בית העלמין הוא חלק מן הבית וחלק מהחיים‪.‬‬
‫אנחנו מתייחדים הרבה עם מתינו‪ ,‬והרבה מאוד‬
‫עם חברינו ובנינו שנפלו במערכות ישראל‪...‬‬
‫אין ריח כמישה‪ ,‬אין עזובה ואין ריקנות מפחידה‬
‫של מצבות מצבות ומילים ושמות‪.‬‬
‫איור ‪ :11‬רחבת ההנצחה‪ ,‬סלע הלפיד בחלקה הצבאית‪.‬‬
‫תכנון דליה מאירי‬
‫‪ 36‬הקטע נכתב כנראה על ידי ישראל אודם‪ ,‬ומופיע ביומן‬
‫עין חרוד מיום ‪.3.10.1989‬‬
‫"שדות הקברים" ‪ -‬על בתי העלמין של עין חרוד‬
‫ילדים יורדים עם מטפלותיהן ומורותיהן וסיפורי‬
‫חיים המכוסים שבצל האבנים‪ ,‬נשמעים ועולים‪...‬‬
‫חברים מתייחדים עם יקיריהם‪ ,‬יורדים עם‬
‫אורחים‪ ,‬מתעכבים בדרך ועוצרים נשימה ‪ -‬כמה‬
‫יפה המקום! צל‪ ,‬צמיחה ויופי‪ ,‬פריחה וטיפוח‬
‫מרגיעים‪ ,‬נושאים שלווה ומושכים אל הפינה שהיא‬
‫חלק מאתנו‪...‬‬
‫במקביל‪ ,‬נערך שיקום ושיפוץ בית העלמין הישן‬
‫שבגדעונה‪ ,‬שאותו יזמה "המועצה האזורית גלבוע"‪.‬‬
‫אמנם שיפוץ חלק מהמצבות נערך עוד בראשית‬
‫שנות השבעים‪ ,‬לקראת יובל משק עין חרוד (‪)1971‬‬
‫אך הזנחתו המתמשכת הביאה את "המועצה‬
‫האזורית" לקחת לידה את בית העלמין הזה‪ .‬זאת‬
‫מתוך מחשבה כי "אנו רואים חשיבות רבה בטיפוח‬
‫בית העלמין כאתר אזורי אליו ייכנסו תלמידים‬
‫ובני נוער מיישובינו כדי להעמיק את הכרתם‬
‫וידיעתם את העבר של האזור ותולדות מתיישביו‬
‫הראשונים"‪ 37.‬למעשה בית העלמין הישן הפך להיות‬
‫אתר הנצחה אזורי‪ ,‬שאליו מגיעים טיולים ובני נוער‬
‫ותפקידו לעזור בעיצוב הזיכרון הקולקטיבי על‬
‫מעשי ההקרבה ומסירותם של החלוצים שהפכו את‬
‫העמק משממה ביצתית לגן פורח‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫מחלון‪ ,‬משקיף המתבונן אל העמק ויישוביו ‪" -‬נוף‬
‫המשובץ בירוק‪ ,‬חום‪ ,‬בריכות דגים‪ ,‬חלומם של‬
‫הראשונים"‪ .‬נבנתה חומה נמוכה כלפי צפון‪ ,‬סודרו‬
‫שבילים ומדרגות‪ .‬בית הקברות המשוקם נחנך‬
‫בספטמבר ‪.1986‬‬
‫למרות זאת שאלת המרכזיות והשוליות של בית‬
‫עלמין וחשיבותו בחיי קהילה סבוכה עוד יותר‪ ,‬כי‬
‫היא תלוית גיל‪ .‬למבוגרים ולוותיקים‪ ,‬בית העלמין‪,‬‬
‫ההלוויות הנערכות בו‪ ,‬טקסי גילוי מצבות‪ ,‬וטקסי‬
‫הזיכרון משמעותיים הרבה יותר מאשר לצעירים‬
‫ולנוער‪ .‬אין זאת תופעה חדשה‪ ,‬אלא קיימת שנים‬
‫רבות‪ ,‬ומתלוננת על כך עזה רונן בכאב לב במכתב‬
‫שנשלח למחנכים בקיבוץ לאחר ערב שנערך לזיכרו‬
‫של המשורר משה טבנקין שריכז את בית הספר‬
‫בעין חרוד‪ 38.‬עזה כותבת כי עברה דרך שכונה שבה‬
‫גרים הנערים ושמעה מוזיקת פופ רועשת בוקעת‬
‫מהחדרים‪ .‬היא הזדעזעה מכך והחליטה לכתוב‬
‫למחנכים‪ .‬הרי הערב הזיכרון ‪" -‬שהיה ערב כל‬
‫כך עין‪-‬חרודי ‪ -‬שהיו בו ערכים שלא תמיד נמצא‬
‫אותם בי"ח באלול רגיל" וכאב לה‪ ,‬כותבת עזה‪ ,‬כי‬
‫בני הנעורים לא הגיעו‪" .‬מה קורה? הם גרים בלב‬
‫המשק וכאילו לא חיים בתוכנו‪ ...‬אפילו באם הם לא‬
‫הכירו חבר באופן אישי‪ ,‬אך חבר שמסתלק לאחר‬
‫עשרות שנים של חיים ביחד‪ ,‬הרי הוא כאבר מן‬
‫החי ועל אחת כמה וכמה שריכז את בית הספר‬
‫כל כך הרבה שנים‪ ...‬השעה מאוחרת [כותבת עזה]‬
‫והדף נגמר יש לי הרגשה ששוב אחד מערכיה היפים‬
‫של עין חרוד הולך ונעלם‪ .‬בואו נחשוב ביחד לפני‬
‫שיהיה מאוחר‪"...‬‬
‫גם במקרה זה האמנית דליה מאירי תכננה וביצעה‬
‫את השיקום‪ .‬היא עיצבה שער כניסה משתי אבני‬
‫גיר עצומות שעליהן חרוט משפט של המשוררת‬
‫רחל‪" :‬יקיפוני חרש וילוונו דום" (המשפט הזה‬
‫נחרט גם על סלע בזלת ענק שהוצב בבית העלמין‬
‫החדש ‪ -‬והמכונה "אבן המפה")‪ .‬סמוך לשער‬
‫האבן‪ ,‬החצוי לשניים‪ ,‬הונחו מספר לוחות בזלת‬
‫גדולות ומלוטשות‪ ,‬מהן אנדרטאות‪ ,‬עליהן כתובות‬
‫המספרות את סיפורם של החלוצים ומדגיש כי‬
‫בו טמונים ראשוני המתיישבים בעמק‪ ,‬אנשי גדוד‬
‫העבודה והקיבוצים עין חרוד‪ ,‬תל יוסף‪ ,‬בית השיטה‬
‫ושדה נחום‪ .‬העומד בשער רואה מצד אחד את‬
‫קבריהם של ראשוני העמק ואילו מצידו השני‪ ,‬כמו‬
‫נסכם חלק זה ונאמר כי במהלך השנים עבר בית‬
‫העלמין בעין חרוד ממצב של שוליות למרכזיות‬
‫בקיבוץ‪ .‬גם התרחבות השטח הבנוי של הקיבוץ‬
‫הביאה לקרבת עולם החיים לבית העלמין‪ .‬הוא‬
‫מחובק ומחובר בבנייני המגורים מצפון ובנייני‬
‫‪ 3 7‬מכתב המועצה האזורית ‪ ,21.1.1984‬אל חברה לעבודות‬
‫עפר‪ ,‬ארכיון עין חרוד מאוחד‪ ,‬מיכל ‪.21.6.1‬‬
‫‪ 3 8‬מכתב מעזה רונן לנריה ציזלינג‪ ,‬מיום ‪ ,3.6.1979‬תיק‬
‫זיכרון‪ ,‬מיכל ‪.21.6.1‬‬
‫‪82‬‬
‫התעשייה והרפת במזרח ובדרום‪ .‬אפשר לראות‪,‬‬
‫אפוא‪ ,‬בבית העלמין הנוכחי "שכונה" נוספת‬
‫בקיבוץ‪ .‬אופיו כגן שופע צל ועציו גדולי הממדים‬
‫ומיקומו בתוך הקיבוץ‪ ,‬הופכים אותו לאתר חי‪.‬‬
‫קולותיהן של הפרות ברפת תנועה הטרקטורים‬
‫הנעים אליה‪ ,‬בדרך החוצה את בין העלמין‪ ,‬עבודות‬
‫הגינון המתמידות‪ ,‬ביקורים של בני משפחה וביקורי‬
‫תלמידים וילדים ‪ -‬מייצרים סביבת חיים לבית‬
‫העלמין‪.‬‬
‫כאמור בעבר בגדעונה‪ ,‬בית העלמין לא חובק ולא‬
‫חובר ליישוב‪ .‬בהיותו בית עלמין רב‪-‬יישובי וריחוקו‬
‫מגבעת קומיי תרמו לשוליותו ולהזנחתו‪ .‬ייתכן כי‬
‫גם מאפייני הראשונים שנקברו שם ‪ -‬שחלקם היה‬
‫מתאבדים‪ ,‬הורים וילדים‪ ,‬לא יצרו תחושת קירבה‬
‫אלא ריחוק בין החיים והמתים‪ .‬הזעזוע עם מותו‬
‫של חיים שטורמן‪ ,‬הביא כאמור לראשית חיבוקם‬
‫ואימוצם של המתים קרוב ליישוב‪ .‬ייתכן ובתחילה‬
‫עדיין היתה מחשבה בקיבוץ לבידול מסוים של בית‬
‫העלמין החדש מהיישוב‪ ,‬על ידי יצירת השער ודרך‬
‫הגישה מדרום‪ .‬אך במהלך השנים האוריינטציה‬
‫השתנתה כלפי צפון ‪ -‬מתוך הקיבוץ גופו‪ .‬יחסים‬
‫אלה בין בית העלמין ובין היישוב בעין חרוד ‪-‬‬
‫יחסי שילוב ולא ניתוק והרחקה‪ ,‬אינם כה מובנים‬
‫בכל קיבוץ‪ ,‬ויש בחלקם מצב של הרחקה שאינה‬
‫יוצרת אף קשר עין בין החיים בקיבוץ ובית העלמין‪.‬‬
‫מרחב המתים ‪ -‬מראה של חיי הקהילה‬
‫השתקפות הבידול החברתי‬
‫בניסיונו לפרש את בית הקברות היהודי‪ ,‬טען בר‪-‬‬
‫לבב כי כבר במשנה אפשר למצוא רמזים לראיית‬
‫בית העלמין כ"שכונה" בשולי היישוב‪ ,‬לא רק‬
‫מבחינת מיקומה אלא גם מבחינת ארגונה הפנימי‪.‬‬
‫מסוף המאה ה‪ ,18-‬בדומה לעליית התכנון העירוני‬
‫הרציונלי‪ ,‬ניתן למצוא גם תכנון בבתי קברות‬
‫יהודיים ובראש וראשונה קברים הסדורים בשורות‬
‫ישרות‪" .‬אך יחד עם זאת על מקומם של המתים‬
‫יורם בר‪-‬גל‬
‫בבית העלמין לשקף את מעמדם בעולם הדתי של‬
‫החיים‪ :‬מן הראוי שצדיקים יקברו סמוכים זה לזה‬
‫וכך גם רשעים‪ .‬התעלמות מכלל זה עלולה לגרום‬
‫אי‪-‬נוחות רבה למתים חסרי האונים"‪ .‬בית הקברות‪,‬‬
‫אינו המקום המתאים לשבירת הגבולות החברתיים‬
‫(בר‪-‬לבב ‪ .)11-10 :2004‬למעשה טוען בר‪-‬לבב‪,‬‬
‫כי בית העלמין היהודי משקף את הקהילה ואת‬
‫ארגונה החברתי‪ ,‬תוך התבססות על הנאמר בתלמוד‬
‫הבבלי‪ ,‬במסכת סנהדרין (מז‪ ,‬ע"א) שאסור לקבור‬
‫רשעים ליד צדיקים‪ .‬המשמעות הרחבה שניתנה‬
‫לאיסור זה היא בידול (סגרגציה) מרחבי בתוך בתי‬
‫העלמין היהודיים המסורתיים‪ .‬זהו ההסבר לנוהג‬
‫להקצות חלקות נפרדות לקבוצות חברתיות שונות‪,‬‬
‫כפי שנראה בבית העלמין הישן בתל אביב או בבתי‬
‫‪39‬‬
‫הקברות בירושלים‪.‬‬
‫בין הבידולים הידועים בבתי הקברות היהודיים‪ ,‬יש‬
‫לציין את בידול הכוהנים ולהבדיל ‪ -‬המתאבדים‪.‬‬
‫מחשש שתדבק טומאה בכהנים שמקורה במתים‪,‬‬
‫יש שורה ארוכה של איסורים לגביהם‪ ,‬ונוהגים‬
‫לקבור אותם קרוב לדרכים ראשיות או שבילים‬
‫מיוחדים‪ .‬כך מאפשרים לקרוביהם הכוהנים‬
‫להשתתף בהלוויות‪ .‬הפרדה אחרת מסורתית נובעת‬
‫מהאיסור לאיבוד לדעת‪ ,‬ובעבר היה נהוג לקבור‬
‫אותם בחלקה מיוחדת בקצה בית העלמין ואפילו‬
‫"מחוץ לגדר"‪ .‬עם זאת ההלכה מכירה באפשרות‬
‫שהמתאבד אולי התחרט בשניות האחרונות של‬
‫חייו על מעשהו‪ ,‬ועשה תשובה באותו פרק זמן‬
‫ולפיכך הוא יכול להיקבר בקבר ישראל ככל האדם‬
‫(מייזליש ‪.)58 :1987‬‬
‫סוגית הפרדת המתאבדים בקבורתם כנראה לא‬
‫עלתה על הפרק בעין חרוד גם כאשר שלושת מקרי‬
‫‪ 3 9‬בתל אביב קיימת חלוקת משנה לסופרים‪ ,‬מדינאים‪,‬‬
‫מקימי תל אביב‪ ,‬רבנים חשובים ועוד (קרול ולינמן‬
‫‪ ;1940‬מאן ‪ .)32-5 :2001‬בירושלים מגיעה הסגרגציה‬
‫לקיצוניות במספרם הרב של חברות הקבורה‪ ,‬וחלוקת‬
‫הר המנוחות לעשרות חלקות משנה עדתיות גם על פי‬
‫קריטריונים אחרים‪ ,‬כגון חלקת האוניברסיטה העברית‪,‬‬
‫חברי ההגנה ועוד (בנבנישתי ‪.)1990‬‬
‫"שדות הקברים" ‪ -‬על בתי העלמין של עין חרוד‬
‫המוות הראשונים שחוו בשנת תרפ"ב היו יוצאי דופן‪:‬‬
‫התאבדותם של נחמן גלרמן ושל נחמה אברומין‬
‫והירצחו של אהרן רוזין מאהבה של אברומין‪ .‬היו‬
‫אלה הקברים הראשונים שאתם סומן בית העלמין‬
‫הישן בגדעונה‪ .‬מאחר וההתאבדות בקרב החלוצים‬
‫לא נתפסה כסטייה חברתית או חטא הרי לא רק‬
‫שהם נקברו "ככל האדם" ולא הופרדו‪ ,‬אלא על‬
‫קבריהם גם ציינו את סיבת מותם‪" :‬שלח יד בנפשו"‬
‫או "שלחה יד בנפשה"‪ .‬נוהג זה התקיים עוד ב‪,1938-‬‬
‫כאשר הצעירה לאה הירשהויט‪ ,‬שעלתה מהולנד‬
‫לעין חרוד‪ ,‬שמה קץ לחייה בגיל ‪ 40.23‬לעומת אי‪-‬‬
‫בידול המתאבדים‪ ,‬בולט בשני בתי העלמין של עין‬
‫חרוד‪ ,‬בידול אחר של אלה שנקראו בטרמינולוגיה‬
‫הקיבוצית בשם "הורי חברים"‪" .‬ההורים" היו קבוצה‬
‫חברתית גדולה למדי שהתגוררה בקיבוץ מבלי‬
‫שהפכו למעמד "חבר קיבוץ"‪ .‬בעשורים הראשונים‬
‫קבוצת "ההורים" מנתה עשרות אנשים והיתה‬
‫כששית ממספר החברים‪ ,‬בדרך הטבע מספרם של‬
‫ההורים קטן משנות הששים והלאה (טבלה ‪.)1‬‬
‫ההורים הראשונים הגיעו לקיבוץ כבר במחצית‬
‫השנייה של שנות העשרים‪ .‬קבריהם נכרו בבית‬
‫העלמין הישן בשורות מובדלות בקצה בית הקברות‬
‫דאז (כיום אחרי השיפוץ הם קרובים לשער החדש)‬
‫רחוק מקברי חברי הקיבוץ‪ .‬בידול קברי ההורים‬
‫נעשה לא רק במיקומם בבית העלמין‪ ,‬אלא גם‬
‫בהפרדת השורות ‪ -‬שורה לקברי נשים ואחרת‬
‫לגברים‪ .‬כך שני בני זוג הורים קבורים כל אחד‬
‫בשורה נפרדת‪ ,‬כמו קבריהם של לובה ומרדכי גלזל‪.‬‬
‫כשליש מכלל הקברים בבית העלמין הישן‪ ,‬הוא של‬
‫קברי הורים‪ ,‬ויחס דומה קיים גם בין קברי ההורים‬
‫וקברי חברי המשק בבית העלמין החדש בשני‬
‫חלקותיו ‪ -‬עד שנת ‪ 2010‬נקברו שם כ‪" 300-‬חברי‬
‫משק" ונוספו אליהם ‪ 130‬קברים של "הורים"‪ .‬מכאן‬
‫שהנוהג לבדל את קברי ההורים היה גם אחרי שנת‬
‫‪ 40‬בנושא ההתאבדויות בראשית ההתיישבות בכינרת‬
‫ובקבוצות אחרות‪ ,‬ראה שוע ובן‪-‬גוריון ‪.127-122 :1990‬‬
‫מתוך ‪ 33‬הקברים בבית העלמין הישן של עין חרוד‪ ,‬על ‪5‬‬
‫רשומה ההתאבדות כסיבת המוות‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫‪ 1938‬כאשר נפתח בית העלמין החדש בצמוד לחצר‬
‫הקיבוץ‪ ,‬ונמשך כנראה עד שנות השבעים‪.‬‬
‫תופעת בידול ההורים במותם‪ ,‬מציין למעשה את‬
‫בידולם גם בחיים על ידי קהילת החלוצים‪ ,‬ואומר‬
‫על כך מוקי צור (שוע ובן‪-‬גוריון ‪:)130 :1990‬‬
‫הקיבוץ לא התייחס לעובדת הזקנה כנכללת‬
‫במחזור חיי האדם וחיי קהילת‪-‬קיבוץ‪ .‬כשהורי‬
‫חברים הופיעו בקיבוץ‪ ,‬הם הופרדו באופן מוחלט‬
‫מהעדה המורדת‪ ,‬הנישאת על מרד הנעורים‪.‬‬
‫ההפרדה התקיימה גם בגלל שההורים דרשו‬
‫לאכול כשר‪ .‬הורים אלה ברגע שעלו לארץ לקיבוץ‬
‫אבד עליהם עולמם המקורי‪ ,‬המסורתי‪ ,‬הם הזקינו‬
‫מהר‪ ...‬ההורים חיו כקהילה נפרדת מהקיבוץ‬
‫באורח חיים‪.‬‬
‫דברים ברוח זו אפשר לשמוע גם מאנשי הקיבוץ‬
‫עצמו‪ ,‬כפי שעולה מדבריו הביקורתיים של יאיר‬
‫בנארי שלא ניסה להצדיק את דור המייסדים‪.‬‬
‫יאיר‪ ,‬מהילדים הראשונים בעין חרוד טען כי חברי‬
‫הקיבוץ דאז‪ ,‬היו בשנות העשרים לחייהם ולא ידעו‬
‫איך להתייחס לאנשים בני ארבעים וחמישים‪ .‬האם‬
‫אפשר לחייב אותם לעבוד? "אני זוכר את העבודות‬
‫שנתנו לזקנים לעשות ‪ -‬להיות אחראי על מחסן‬
‫הנפט‪ ,‬או לאסוף את חוטי הברזל שקשרו בהן‬
‫חבילות הקש ברפת ולחברם מחדש‪ ...‬מעט מאוד‬
‫מהזקנים היו דתיים‪ ,‬סבתא שלי היתה דתייה והיה‬
‫חדר אוכל כשר ובית כנסת מאולתר‪ .‬אבל כיבדו‬
‫את דתיותם בבית העלמין וקברו אותם בנפרד כדי‬
‫לשמר את הייחוד הדתי שלהם ולהבדילם מחברי‬
‫המשק"‪ .‬למרות זאת הוסיף יאיר ואמר‪ ,‬מאחר‬
‫וההורים לא נחשבו כמפרנסים‪ ,‬ולא נספרו ככוח‬
‫עבודה כמו חברי הקיבוץ‪ ,‬הם לא זכו לגור בבתי‬
‫בטון אלא שוכנו בשכונת צריפים נפרדת (יאיר‬
‫בנארי‪ ,‬ריאיון ‪ .)28.12.2009‬דברים דומים כתבה‬
‫עזה רונן שהיתה ארכיונאית של הקיבוץ‪ ,‬בשנת‬
‫‪" :1984‬הורי חברים ‪ -‬אלו היו אנשים זקנים ברובם‬
‫דתיים אשר עלו מהגולה ומחוסר ברירה באו לחיות‬
‫עם בניהם החלוצים‪ .‬להם הוקצתה חלקה מיוחדת‬
‫‪84‬‬
‫יורם בר‪-‬גל‬
‫בה שמרו על עקרונות יותר מקורבים למסורת‬
‫היהודית הדתית‪ ".‬ועוד הוסיפה וכתבה כי ההקפדה‬
‫היתה בעיקר לגבי הורים יוצאי פולין ורוסיה‪ ,‬ולא‬
‫יוצאי גרמניה‪ ,‬והקבורה היתה שורת גברים ושורת‬
‫‪41‬‬
‫נשים‪.‬‬
‫אם נדמה כי בידול "הורים" היא תופעה של ראשוני‬
‫הקיבוץ שנעלמה עם השנים‪ ,‬נראה כי הנושא אינו‬
‫כה פשוט‪ .‬לפחות עוד שנים רבות ממשיכים לבדל‬
‫את ההורים מחברי המשק‪ .‬כך כאשר מכינים את‬
‫חגיגות הארבעים לעין חרוד‪ ,‬בשנת ‪ ,1961‬מופיעה‬
‫חוברת בפורמט גדול של עשרות עמודים המביאה‬
‫לקט דברים‪ ,‬סיכומים והערכות על הקיבוץ ודרכו‪.‬‬
‫בסוף החוברת‪ ,‬תחת הכותרת "עם זכר מתינו"‪,‬‬
‫מופיעים שמותיהם של כל הנפטרים מראשיתה‬
‫של עין חרוד‪ .‬אלה שהיו חברי קיבוץ‪ ,‬זכו לתיאור‬
‫קורות חייהם במספר שורות‪ ,‬ואנשים מרכזיים כמו‬
‫חיים שטורמן‪ ,‬זכו לפיסקאות ארוכות יותר‪ .‬ואילו‬
‫בסוף הפרק הנ"ל‪ ,‬נמצא שלוש רשימות שמיות ללא‬
‫שום תיאור או התייחסות אישית ‪" -‬הורי חברים"‪,‬‬
‫רשימה של "מתו באיבם" ‪ -‬ילדים‪ ,‬ורשימה נוספת‬
‫המוגדרת "פ"נ" ‪ -‬חללי מלחמה שלא היו חברי קיבוץ‬
‫וזרים נוספים הקבורים בבית הקברות‪ .‬ההתייחסות‬
‫השונה להורים ניכרת גם עשר שנים מאוחר יותר‬
‫בזמן ההכנות לקראת חג יובל הקיבוץ ב‪ .1971-‬אז‬
‫מתכנסת "ועדת ההנצחה" הכוללת שמונה חברי‬
‫משק ודנה בנושא אלבום הזיכרון שיוצב "בבית‬
‫ציזלינג" (בית הזיכרון וההנצחה בקיבוץ)‪ .‬הם‬
‫מסכמים את ההנחיות לעיצוב האלבום‪:‬‬
‫‬
‫•באלבום יכללו חברי עין חרוד וחברים שהיו‬
‫לפחות עשרים שנה חברים בעין חרוד‬
‫‬
‫•בדף היזכור לחבר [יהיה] צילום בגודל גלויה‬
‫כפולה‪ ,‬ולידו סיפור תולדות חייו‪.‬‬
‫‪ 4 1‬מסמך בכתב ידה‪ ,‬מתאריך ‪ 27.5.1984‬בתיק זיכרון‪ ,‬מיכל‬
‫‪ 21.6.2‬ארכיון עין חרוד מאוחד‪ .‬עזה רונן נולדה בעין‬
‫חרוד‪ ,‬היתה בפלמ"ח ועסקה בהוראה והדרכה‪ ,‬נפטרה‬
‫בשנת ‪.2009‬‬
‫‬
‫•הדף להורים‪ ,‬כולל בינתיים רק תאריך לידה‬
‫‪42‬‬
‫ופטירה‪...‬‬
‫בידול "ההורים" בחייהם ובמותם אינה תופעה‬
‫ייחודית לעין חרוד‪ ,‬אלא רווחה בקיבוצים ותיקים‬
‫רבים‪ .‬כך לדוגמה ביגור‪ ,‬על פי בקשתם של ההורים‬
‫הוכנה חלקה נפרדת שעברה הכשר דתי שהשתתפו‬
‫בו אנשי חברה קדישא מחיפה וכפר חסידים‪ ,‬נוהג‬
‫שנמשך עד אמצע שנות השמונים ואז בוטל (שוע‬
‫ובן‪-‬גוריון ‪ .)274 :1990‬יש להדגיש כי הבידול‬
‫של ההורים שנמשך גם בבית העלמין החדש‪,‬‬
‫היה לא רק בקבורתם באזור אחר אלא גם הבחנה‬
‫מגדרית ‪ -‬גברים ונשים בשורות נפרדות‪ .‬באותו‬
‫הזמן אין הבחנה מגדרית מסורתית בקברי "חברי‬
‫המשק"‪ ,‬ואין מפרידים ביניהם בשורות‪ .‬הרי הם‪,‬‬
‫בחייהם היו חלוצים עבריים חילוניים‪ ,‬מורדים‬
‫במסורת הדתית ואינם מקפידים בקטנות כגון אלה‬
‫המגדריות‪ .‬יש להזכיר כי ההפרדה בין קברי ההורים‬
‫וקברי חברי המשק‪ ,‬ניכרת היטב בתצ"א של ‪,1945‬‬
‫כאשר ההורים נקברו בחלקו הדרומי מערבי של בית‬
‫העלמין החדש‪ ,‬ואילו חברי המשק ובראשם חיים‬
‫שטורמן נקברו בצידו השני של בית העלמין‪ ,‬בסמוך‬
‫"לקשת הברושים"‪ .‬בין שני אזורים אלה הפרידו‬
‫שדרות הברושים‪.‬‬
‫הבחנה נוספת בין קברי ההורים והחברים‪ ,‬אפשר‬
‫למצוא בצורת המצבות ובמידה מסוימת גם בכיתוב‬
‫עליהן‪ .‬בבית העלמין הישן בגדעונה‪ ,‬למרות הבידול‬
‫המיקומי‪ ,‬בדרך כלל צורת המצבות זהה‪ :‬מצבות‬
‫בטון ניצבות ("דגם מצבות אשכנזיות") בצורת‬
‫קוביות‪ ,‬ובתוכן משוקע לוח שיש קטן ועליו‬
‫הפרטים האישיים המינימליים‪ ,‬הכוללים שם פרטי‬
‫ושם משפחה‪ ,‬תאריך פטירה‪ ,‬גיל ושייכות לקיבוץ‬
‫עין חרוד‪ .‬כאשר עברו לקבור בבית הקברות החדש‪,‬‬
‫החלה הבחנה בין צורת המצבות‪ :‬להורים הוקמה‬
‫מצבת בטון ניצבת‪( ,‬פעמים עם צורת "כתר"‬
‫בראשה) ואילו לחברי המשק המצבה היתה מצבת‬
‫‪ 42‬גלעד ‪ ;67-59 :1961‬החלטות ועדת ההנצחה‪ ,‬מיום‬
‫‪ ,20.5.1971‬תיק זיכרון‪ ,‬מיכל ‪.21.6.2‬‬
‫"שדות הקברים" ‪ -‬על בתי העלמין של עין חרוד‬
‫‪85‬‬
‫בסוג החומרים מהן עשויות המצבות (בטון לעומת‬
‫שיש) ולא בדפוס הבידול הצורני‪.‬‬
‫איור ‪ :12‬חלקת ההורים בבית העלמין החדש‪ .‬מצבות‬
‫בטון ניצבות‬
‫איור ‪ :13‬מצבתו של אברהם נוף חבר קיבוץ עין חרוד‪.‬‬
‫דגם אופייני של מצבה מונחת‪ ,‬חלקה א‬
‫בטון אופקית‪-‬שוכבת ("דגם מצבות ספרדיות")‬
‫(איורים ‪ 12‬ו‪ )13-‬בסקר שערכנו בבית העלמין‬
‫החדש בראשית ‪ ,2010‬נמצא כי כ‪ 92-‬אחוז ממצבות‬
‫חברי הקיבוץ הן אופקיות‪ ,‬ואילו רק ‪ 43‬אחוז‬
‫ממצבות ההורים הן כאלה‪ ,‬והשאר הן בדפוס של‬
‫מצבה ניצבת‪ .‬צריך כמובן לקזז את השפעת תקופת‬
‫הקמתן אך כנראה השפעת התקופה מכריעה בעיקר‬
‫בבית העלמין החדש גם בכיתוב על המצבות קיים‬
‫הבדל בין קברי ההורים והחברים‪ :‬בשני שליש‬
‫ממצבות ההורים אין כיתוב אישי‪ ,‬להוציא פרטים‬
‫אישיים‪ .‬עם זאת במהלך שנות השבעים מתחילים‬
‫להופיע שיוכים משפחתיים כחלק מהכיתוב על‬
‫מצבות ההורים‪" :‬אמנו היקרה"‪" ,‬אלמנתו של‪ "...‬וכן‬
‫נוספו כתובות מסורתיות יהודיות 'פ"נ' (פה נטמן‪,‬‬
‫או פה נקבר) בראש המצבה ו'תנצב"ה' בתחתיתה‪.‬‬
‫משנות השבעים והשמונים מוצאים כבר כתובות‬
‫אישיות על חלק ממצבות ההורים‪ ,‬כגון "בפטיש‬
‫ובבלמינה ועם כל הלב"‪ ,‬או "אמא מפולין‪ ,‬אבא‬
‫מסוריה‪ .‬אידיש שפתה‪ ,‬ערבית מילותיו‪ ,‬העברית‬
‫בתווך ‪ -‬גשר לאהבתם"‪ .‬במקביל‪ ,‬פחות ממחצית‬
‫המצבות של חברי המשק אין עליהן כיתוב מיוחד‬
‫שהלך ו"פרח" משנות השמונים‪ .‬חלקו כיתוב אישי‬
‫או חלוצי ("זך וישר"‪" ,‬אמת הבניין בידו וחזון‬
‫בליבו") או פסוק ספרותי ("ופרחים פרחו בצידי‬
‫נתיבי בעברי"‪" ,‬במפנה הדרך‪ ,‬בערוב היום‪ ,‬יקיפוני‬
‫חרש ילווני דום")‪ .‬גם על מצבות חברי המשק הלך‬
‫וגדל באותו הזמן השימוש במוטיב כיתוב מסורתי‪.‬‬
‫ברובן מופיעה הכתובת 'תנצב"ה' אחרי שורות‬
‫הכיתוב האישי ‪ -‬כהכרזה החותמת את פרשת חייו‬
‫‪43‬‬
‫של החבר בעין חרוד כיהודי‪.‬‬
‫פרט להורים‪ ,‬בשני בתי העלמין של עין חרוד אפשר‬
‫למצוא בידול נוסף שאיננו שונה מבידול קיים בבתי‬
‫עלמין יהודיים מסורתיים ‪ -‬חלקות ילדים‪ .‬סוגיית‬
‫הפרדת הילדים בקבורתם היא סוגיה מסורתית‬
‫שזה לא המקום לדון בה‪ .‬אך נציין כי המיוחד בעין‬
‫חרוד הוא כי בבית העלמין הישן‪ ,‬בגדעונה‪ ,‬אין‬
‫כלל מצבות על חלקת ילדים‪ ,‬ולא ברור כמה ילדים‬
‫נקברו שם‪ .‬יש לזכור כי לא כל הילדים שנקברו‬
‫בחלקה היו מעין חרוד‪ ,‬אלא הובאו לכאן גם פגים‬
‫‪ 43‬אלו הן כמה דוגמאות בלבד‪ .‬הניתוח הטקסטואלי של‬
‫הכיתוב על המצבות הוא פרק נרחב‪ ,‬בקשר שבין 'החיים‬
‫למתים' שמקוצר היריעה לא נרחיב עליו כאן‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫מבית החולים "העמק"‪ .‬יאיר בנארי מתאר את‬
‫ניסיונו האישי ואמר כי היתה לו אחות שנפטרה‬
‫בגיל צעיר ונקברה כנראה בחלקת הילדים‪ ,‬ללא שם‪.‬‬
‫"בכל שנה‪ ,‬לפחות פעם אחת‪ ,‬הייתי יורד עם אמא‬
‫לבקר פה [בחלקת הילדים]‪ .‬עוד כילד סיקרן אותי‪,‬‬
‫מדוע אין פה מצבות? תשובה ברורה לא קיבלתי‪.‬‬
‫אמא היתה אומרת לי‪ ,‬שאז אמרו (היא אמרה בלשון‬
‫רבים ‪ -‬אמרו) יהיה ילד חדש וההורים יתנחמו‪ .‬אין‬
‫‪44‬‬
‫צורך במצבות‪ ,‬יהיה ילד חדש"‪.‬‬
‫בידול קברי הילדים ואף בני נוער‪ ,‬היה חלק‬
‫מהתוכנית שהציע שלמה אורן‪-‬וינברג בזמנו‬
‫לבית העלמין החדש‪ ,‬שהיקצה שתי חלקות ילדים‬
‫שיפרידו בין חלקות "המשפחות" לבין חלקות‬
‫"היחידים"‪ .‬בבית העלמין החדש‪ ,‬קברי הילדים‬
‫מסומנים במצבות בטון קטנות‪ ,‬כאשר אבן המצבה‬
‫אלכסונית‪ ,‬כמו כרית‪ .‬מעט מאוד פרטים כתובים‬
‫על מצבות אלה ובמקרה אחד נרשם רק שם פרטי‬
‫ללא משפחה‪ .‬אין ספק שמותו של תינוק או ילד הוא‬
‫מכה קשה למשפחה בכל מקום בעולם‪ .‬אבל נראה‬
‫כי יש דיסונאנס גדול בין תשומת הלב וההשקעה‬
‫העצומה בילדים בחברה הקיבוצית ובין הפשטות‬
‫עד הדחקה והתעלמות ממותם כפי שעולה מתוך‬
‫בתי העלמין של עין חרוד‪ .‬מסמך בודד שנשמר‬
‫בארכיון בעניין קבורת ילדים מאיר משהו מהנושא;‬
‫אחת מחברות המשק כותבת אל ועדת בית העלמין‬
‫בשנת ‪ ,1969‬שש שנים לאחר מותו של בנה התינוק‪:‬‬
‫"פניתי [אל חבר ועדת בית העלמין] בנוגע למצבה‬
‫לבן שלי‪ .‬שעדיין לא הוקמה‪ ,‬והוא אמר לי שאמסור‬
‫לך פרטים‪[ .‬שם התינוק] נולד ‪ 25‬לאפריל ‪1963‬‬
‫ונפטר ב‪ 10-‬למאי כלומר היה בן שבועיים‪ "...‬לא‬
‫נמצאה התשובה‪ ,‬אם היתה כזאת‪ ,‬של ועדת בית‬
‫העלמין לאם התינוק‪.‬‬
‫‪ 44‬דברים ברוח זו סיפר יאיר בנארי בריאיון איתו‪,‬‬
‫‪ ,28.12.2009‬וכן מצוי דף מודפס שכתב על בית העלמין‬
‫בגדעונה בו תיאור חלקת הילדים‪ .‬ארכיון עין חרוד‪,‬‬
‫מיכל ‪ .21.6.2‬מוקי צור‪ ,‬טוען כי יש קשר בין יצירת בתי‬
‫הילדים ואופיים ובין דפוס הטיפול בבית החולים‪ ,‬זאת‬
‫כדי להקטין את התמותה על ידי בידוד הילדים (שוע‬
‫ובן‪-‬גוריון ‪.)130 :1990‬‬
‫יורם בר‪-‬גל‬
‫השתקפות השוויון וההייררכיה‬
‫כידוע הקיבוץ כחברה חדשה ומהפכנית‪ ,‬חרטה על‬
‫דגלה את ערך השוויונית כאחד מ"עשרת הדיברות"‬
‫המרכזיות‪ .‬במהלך עשרות שנים בשעות דיונים‬
‫אין סופיים‪ ,‬באו לעולם הקיבוצי תקנונים מסוגים‬
‫שונים והוראות טכניות על מנת להבטיח את‬
‫מימוש ערך השוויוניות בחיי החברים ביישוב‪ .‬נראה‬
‫כי שאלת השוויוניות עולה אף לאחר המוות‪ .‬יש‬
‫קיבוצים‪ ,‬שמשמרים בצורה קפדנית את השוויוניות‬
‫ המצבות אחידות ונוסח כיתוב קבוע לחלוטין‪.‬‬‫ישנם אחרים שמכירים בעובדה כי למרות הכל‪,‬‬
‫בני אדם שונים גם בחייהם ובתרומתם לקיבוץ‬
‫ולחברה כולה ואין סיבה לא לציין זאת גם במותם‪.‬‬
‫"חברי קיבוץ אינם דומים זה לזה בחייהם‪ ,‬איננו‬
‫רואים כל חובה קיבוצית בהתדמות ובאיבוד דמותנו‬
‫האישית"‪" ...‬אנו צריכים להביע את הוקרתנו לחבר‬
‫על ידי פסוק נאה‪ ,‬משפט מתאים לחייו‪ ,‬ליצירתו‬
‫‪45‬‬
‫לעבודתו‪ ,‬אשר יחוקק על גבי המצבה"‬
‫מהתפתחות בתי העלמין בעין חרוד שתוארה‬
‫בחלקים קודמים במאמר‪ ,‬אפשר להבחין כי עד‬
‫מותו של חיים שטורמן נשמרה במידה רבה‬
‫שיויוניות בעיצוב המצבות והכתובות על גביהן‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬כנראה הקיבוץ לא התנגד כאשר הוקמו‬
‫מצבות אחרות‪ ,‬פעמים על ידי בני משפחה מחוץ‬
‫לקיבוץ‪ ,‬כגון זו המיוחדת הניצבת במלוא קומתה‬
‫מעל קיברו של זאב פריידין "שנהרג בעבודה בגורן‬
‫על ידי מכונת הדישה בעין חרוד"‪ ,‬ב‪ .1925-‬במבט‬
‫כללי וראשוני על נוף המצבות בבית העלמין החדש‬
‫בעין חרוד‪ ,‬אפשר לומר כי יש מידה גדולה‪ ,‬אך לא‬
‫גדולה מדי‪ ,‬בשמירת עיקרון השוויוניות בפני המוות‬
‫המתבטא בצורות מצבות ובכיתוב‪ .‬אבל במבט נוסף‬
‫אפשר יהיה לראות כי יש יוצאים מהכלל‪ ,‬הקשורים‬
‫לרוב בדמויות מרכזיות או מיוחדות שחיו בקיבוץ‬
‫‪ 4 5‬הפסוק הראשון נאמר ב‪ 1970-‬בקיבוץ רביבים‪ ,‬והשני‬
‫בתאריך לא ידוע בקיבוץ נען (שוע ובן‪-‬גוריון ‪:1990‬‬
‫‪.)299‬‬
‫"שדות הקברים" ‪ -‬על בתי העלמין של עין חרוד‬
‫כגון יצחק טבנקין‪ ,‬אהרן ציזלינג‪ ,‬חיים שטורמן‪,‬‬
‫חיים אתר‪ ,‬זרובבל גלעד ועוד‪.‬‬
‫שאלת השוויוניות והאחידות במצבות עולה מפעם‬
‫לפעם בפרוטוקולים שונים עוד מראשיתו של בית‬
‫העלמין החדש‪ ,‬כפי שמשתקף מדיון בנושא קבורה‬
‫משפחתית וסדר הקבורה‪ ,‬בשנת ‪" :1945‬לפני שנה‬
‫החליטה מועצת המשק פה אחד‪ ,‬כי בבית הקברות‬
‫שלנו אין לסדר קברות משפחה מיוחדים‪ .‬דעת‬
‫רוב צבורינו היתה כי הקברים יהיו ערוכים שורות‬
‫שורות‪ ,‬בלי יוצא מהכלל‪ .‬כולנו בני תנועה אחת‬
‫וכולנו חלק שווה בעולם הזה‪ ,‬על אחת כמה וכמה‬
‫בעולם הבא‪ 46"...‬אמנם אין כאן התייחסות ישירה‬
‫לצורת המצבה אלא הד לרצון להיות שווים לא רק‬
‫בחיי העולם הזה אלא גם בחיי העולם הבא‪ .‬כנראה‬
‫ללא החלטות מפורשות בעניין אחידות המצבות‬
‫ושוויוניות‪ ,‬נשמר הנוהג גם בשנות החמישים‬
‫והיה תקף לגבי "האדם מהיישוב" ‪ -‬חבר או חברת‬
‫הקיבוץ שלא היו יוצאי דופן בפעילותם הציבורית‬
‫או קהילתית‪ .‬לאחר הפילוג‪ ,‬משהוקמה ועדת בית‬
‫העלמין בראשית שנות הששים‪ ,‬נושא אחידות‬
‫המצבות עלה לדיון‪ ,‬יחד עם נושאים תפעוליים‬
‫אחרים של בית העלמין‪ ,‬ופתרון בעיות שונות‬
‫‪47‬‬
‫שנוצרו עם "האיחוד"‪.‬‬
‫הוועדה נקראת להתמודד עם החלטת האחידות‬
‫והשוויוניות כאשר נפטר נחום בנארי‪ ,‬שהיה‬
‫מראשוני הקיבוץ ועזב אותו בשנת ‪ 1942‬והיה פעיל‬
‫מרכזי בהסתדרות וילדיו גרו בקיבוץ‪ .‬בישיבתה‬
‫‪48‬‬
‫מיום ‪ 26‬לאוקטובר ‪ ,1964‬עולה הנושא לדיון‪:‬‬
‫עניין המצבה של נחום בנארי‪ ,‬המשפחה דורשת‬
‫שהפלטה תתוכנן על ידי פסל‪ .‬בקבורה של בנארי‬
‫טיפל האיחוד‪ .‬הוועדה מציינת "הקברים צריכים‬
‫להיות בצורה אחידה ובסגנון"‪ .‬בעניין בנארי‬
‫‪ 46‬מתוך מסמך מועדת תרבות ובית עלמין‪ ,‬נכתב כנראה על‬
‫ידי גור‪-‬אריה‪ .19.1.1945 ,‬מיכל ‪ 21.6.2‬תיק זיכרון‪.‬‬
‫‪ 4 7‬ראה מחברת ועדת בית העלמין‪ ,‬ישיבות בשנות הששים‪,‬‬
‫מיכל ‪.21.6.2‬‬
‫‪ 48‬שם‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫השאלה ‪" -‬מי קובע?" והתשובה ‪" -‬האיחוד"‪....‬‬
‫בהמשך הדיון מחדשים את ההחלטה משנה שעברה‬
‫ "המצבות צריכות להיות אחידות כפי שקבעו‪.‬‬‫הפלטה עם הפרטים על המת היקר בצורה אחידה‪.‬‬
‫הכתובת יכולה להכיל משפט קצר לציון מיוחד‪.‬‬
‫במקרה שהמשפחה רוצה צורה אחרת מוכרח‬
‫להתקיים דיון עם המזכירות‪ .‬המשפחה אינה יכולה‬
‫לפעול על דעת עצמה"‪.‬‬
‫הדיון מחדש את החלטת האחידות‪ ,‬אך משאיר‬
‫פתח למשפחות לבקש הכרה בשונות‪ .‬לא ברור‬
‫אם התקיים דיון מיוחד נוסף לגבי מצבתו של‬
‫נחום בנארי‪ ,‬שלפי הכתוב קבורתו היתה באחריות‬
‫"האיחוד"‪ .‬מקום קבורתו של נחום בנארי נקבע‬
‫קרוב לאימו (דבורה ברודסקי‪ ,‬נפטרה ‪)1948‬‬
‫שאיתה עלה לארץ‪ ,‬באזור שבו נקברו "ההורים"‪.‬‬
‫מצבתו יוצאת דופן ‪ -‬גוש סלע גבוה ומרובע מאבן‬
‫גיר‪ ,‬שנתרם על ידי סולל בונה‪ .‬בתחתיתה משולב‬
‫פסיפס צבעוני של גפן וענבים‪ .‬על המצבה כתוב‬
‫"לא פסה האמונה באדם ‪ -‬אני מאמין באור"‪.‬‬
‫דמותו ופעילותו הציבורית של נחום בנארי‪ ,‬השפעת‬
‫מוסדות חיצוניים כהסתדרות וסולל בונה‪ ,‬ולחצי‬
‫משפחתו הן כנראה הסיבות למצבה יוצאת הדופן‬
‫המאתגרת את ערך השיוויוניות‪ .‬למעשה נוצרה‬
‫בבית העלמין ליד קברה של דבורה ברודסקי ‪-‬‬
‫"חלקה משפחתית" של נחום בנארי‪ ,‬בה קבורה‬
‫גם אשתו השנייה‪ ,‬ואליהם הוסיפו והקימו מצבה‬
‫מיוחדת לאבי המשפחה לייב ברודסקי שנפטר‬
‫ונקבר באוקראינה‪.‬‬
‫עימות חריף יותר בערך השוויוניות ואחידות‬
‫המצבות ניתן ללמוד מהמקרים של בני משפחת‬
‫טבנקין‪ .‬המבקר בבית הקברות אינו יכול להתעלם‬
‫מגוש סלע הגיר הענקי הממוקם במרכז "קשת‬
‫הברושים" הנמצא מעל קברו של יצחק טבנקין‪,‬‬
‫משקיף מלמעלה ומורם משאר הקברים בבית‬
‫העלמין (איור ‪ .)14‬סלע הגיר הענקי‪ ,‬שאיננו מסלעי‬
‫המקום‪ ,‬עומד במידה מסוימת כנטע זר מנגד‬
‫‪88‬‬
‫איור ‪ :14‬מבצתו של יצחק טבנקין‪ .‬גוש סלע גיר גדול‪,‬‬
‫במרכז קשת הברושים‬
‫לסלעי הבזלת השחורה המקומית שציינה כבר את‬
‫קברי משפחת שטורמן ונמצאות ממזרח ל"קשת‬
‫הברושים"‪ .‬אולי יש בכך ציון סמלי לחייו של האיש‬
‫שהיו בעיקר בעולם החוץ עין‪-‬חרודית‪ .‬כידוע‪,‬‬
‫יצחק טבנקין היה אישיות בדרג לאומי‪ ,‬הוגה דעות‬
‫חברתי‪ ,‬מייסד "הקיבוץ המאוחד"‪ ,‬חבר כנסת‪ ,‬פעיל‬
‫פוליטי ועוד‪ .‬משנפטר בשנת ‪ ,1971‬טקס הפרידה‬
‫היה בתל אביב‪ ,‬בבית הוועד הפועל של ההסתדרות‬
‫והספידו אותו מזכ"ל ההסתדרות וראש הממשלה‬
‫גולדה מאיר‪ .‬בכל יישובי הקיבוץ המאוחד בארץ‪,‬‬
‫נשמעה צפירת דומיה בשעת ההלוויה‪ 49.‬משהגיע‬
‫מסע ההלוויה לבית העלמין בעין חרוד‪ ,‬כנראה לא‬
‫היה ספק היכן לקבור את האישיות הבכירה ביותר‬
‫שהיתה בקיבוץ‪ :‬באמצע "קשת הברושים"‪ ,‬שהיתה‬
‫כזכור רחבת ההתכנסות ‪ -‬כיכר ציבורית‪ ,‬עוד‬
‫משנות הארבעים ונותרה ריקה‪ .‬אין יאה ממקום זה‬
‫בבית העלמין על מנת לקבור את המנהיג המרכזי‪,‬‬
‫גם אם הדבר חרג מהתכנון הפיזי והנוהג שהיו‬
‫קיימים בקהילה השוויונית‪ .‬כנראה לא התקיימו‬
‫דיונים בוועדת העלמין בנושא מיקום הקבר ולא‬
‫בצורת המצבה של יצחק טבנקין‪ .‬אלה הוחלטו‬
‫במסגרת המשפחה ומוסדות חוץ קיבוציים‪ .‬כנראה‬
‫מרכזיותו וגדולתו של האיש הביאו לכך שאנשי עין‬
‫‪ 49‬יומן עין חרוד‪ ,1162 ,‬מיום ‪ ,9.7.1971‬עמ' ‪ .4‑3‬על‬
‫טבנקין‪ ,‬ראה‪ :‬כנרי ‪.2003‬‬
‫יורם בר‪-‬גל‬
‫איור ‪ :15‬מבט כללי על חלקה א' בבית העלמין החדש‪.‬‬
‫במרכז התמונה מצבתו של טבנקין‪ ,‬בחזית קברי חברי‬
‫קיבוץ אחרים‬
‫חרוד הסכימו בשתיקה‪ ,‬וראו את החלטות בעניינו‬
‫‪50‬‬
‫כדבר טבעי‪ ,‬למרות החריגה בנהלים (איור ‪.)15‬‬
‫מעשה אבות [אינם] סימן לבנים ‪ -‬כפי שעלה בגורל‬
‫מצבת בנו המשורר משה טבנקין שחי בעין חרוד‬
‫והנציח את המקום והתקופה בשיריו ונפטר ב‪.1979-‬‬
‫בנוסף לכך היה משה גם דמות מרכזית בחיי החינוך‬
‫והתרבות בקיבוץ‪ .‬הוא נקבר סמוך לאביו‪ .‬משפחת‬
‫טבנקין החליטה להקים לו מצבה מאבן גרניט‬
‫שחורה‪ .‬והדבר הגיע לדיון בוועדת בית העלמין‪.‬‬
‫הוועדה עומדת על העניין כי "מצבה מאבן גרניט‪,‬‬
‫השונה מהנהוג אצלנו [שיש לבן]" אמנם המשפחה‬
‫לא רצתה לחרוג בגודל המצבה אלא רק בהרכב‬
‫האבן‪ ,‬שמשמעותו כמובן כספית‪ .‬הגיב על כך אחד‬
‫מחברי הוועדה ואמר‪" :51‬ישנה החלטה בין קיבוצית‬
‫שאינה נותנת חופש מוחלט בקשר למצבות‪ ,‬אני‬
‫חושב אם אין לנו שוויון בחיים לפחות לגבי המתים‬
‫אין לתת משוא פנים‪ "...‬ועוד הוסיף אותו חבר ואמר‬
‫כי לדעתו "מצבתו של יצחק טבנקין ודאי לא לפי‬
‫‪ 5 0‬על פי שיחה עם אהוביה טבנקין (‪ )24.12.2010‬בנו של‬
‫יצחק‪ ,‬אחיו יוסל'ה טבנקין‪ ,‬פנה לחברה שעסקה בהובלת‬
‫סלעים‪ ,‬למצוא אבן גדולה ומתאימה שהובאה לקיבוץ‪.‬‬
‫את הכיתוב הראשוני על המצבה שהיה ממתכת‪ ,‬ונפל‬
‫במשך השנים החליף לוח שיש שהוצמד לסלע‪.‬‬
‫‪ 51‬מחברת ועדת בית העלמין‪ ,‬ישיבה מיום ‪,24.12.1979‬‬
‫ארכיון עין חרוד מאוחד‪ ,‬תיק זיכרון‪ ,‬מיכל ‪.21.6.2‬‬
‫‪89‬‬
‫"שדות הקברים" ‪ -‬על בתי העלמין של עין חרוד‬
‫רוחו" הדיון הפך להיות אישי‪ ,‬נשמעו גם דעות‬
‫המעודדות חופש ביטוי של המשפחה במצבות‪.‬‬
‫ההחלטה היתה להעביר את הנושא להחלטת‬
‫אסיפת הקיבוץ‪ ,‬ולהציע שתי הצעות‪ :‬הראשונה ‪-‬‬
‫לאפשר בחירה בין מספר דגמים במסגרת אחידה‬
‫והצעה שנייה ‪ -‬חופש מוחלט למשפחה‪ .‬אחרי‬
‫חודשיים ולחצים נוספים של משפחת טבנקין‬
‫אישרה ועדת בית העלמין את המצבה מגרניט של‬
‫משל'ה‪ ,‬עוד לפני שהנושא נדון באסיפה‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫כדי להקטין את החריגות במצבתו של משה טבנקין‬
‫הוועדה מחליטה לצרף את הדגם מגרניט כדגם‬
‫נוסף לבחירה בין אלה שיוגשו לאסיפת הקיבוץ‪.‬‬
‫במאי ‪ ,1980‬מחליטה אסיפת הקיבוץ לאשר את‬
‫תקנון בית העלמין והסעיף הראשון בו נוגע בעניין‬
‫‪52‬‬
‫השוויוניות וצורת המצבות‪:‬‬
‫שמירת המקום בבית העלמין לבן‪/‬בת זוג הפכה‬
‫להיות לגיטימית כפי שהיא מקובלת בבתי העלמין‬
‫החוץ קיבוציים‪.‬‬
‫סוגיית השוויוניות וההייררכיה בבית העלמין‬
‫מתמתנת משנות השמונים‪ ,‬כאשר נפתחה החלקה‬
‫החדשה (חלקה ב')‪ .‬החלטת האסיפה הכללית‬
‫ב‪ ,1980-‬על אפשרות בחירת צורת מצבה מתוך‬
‫שלושה דגמים‪ ,‬חופש כמעט מוחלט למשפחה לגבי‬
‫הכיתוב האישי והנוהג לשמירת מקום לבני זוג‬
‫הביאה על פני השטח לאחדות נופית גדולה בתוך‬
‫החלקה הנוכחית בהשוואה לחלקה הוותיקה (איור‬
‫‪.)16‬‬
‫המצבות בבית הקברות תהינה אחידות בגודלן‬
‫ובצורתן‪ .‬ניתן יהיה לבחור מצבה מבין שלושה‬
‫דגמים בבית העלמין (לוח שיש אופקי ושני‬
‫דגמים ניצבים) את לוח השיש ניתן יהיה להחליף‬
‫לפי פנייה מיוחדת בלוח בצבע אחר‪ .‬הכתובת על‬
‫המצבה תקבע בתיאום עם המשפחה‪.‬‬
‫קברו של משה טבנקין כבני משפחתם האחרים‪,‬‬
‫נקבע בסמוך לקברו של יצחק טבנקין ויש בכך‬
‫עדות לסדר קבורה שהעלה את חשיבות הקירבה‬
‫המשפחתית כשיקול במיקום בבית העלמין‪ .‬כזכור‬
‫למעלה מציינת ועדת התרבות והזיכרון בשנת‬
‫‪ ,1945‬כי "לפני שנה החליטה מועצת המשק פה‬
‫אחד‪ ,‬כי בבית הקברות שלנו אין לסדר קברות‬
‫משפחה מיוחדים"‪ .‬אך המציאות היתה חזקה‬
‫יותר ונוצרו בכמה מקומות בבית העלמין נחלות‬
‫משפחתיות כמו של "השטורמנים" "והטבנקינים"‪.‬‬
‫אבל עוד בשנות הששים הפרוטוקולים של ועדת‬
‫בית העלמין מעידים על בקשות ל"שמירת מקום‬
‫ספציפי"‪ ,‬הן מצד חברי הקיבוץ והן מצד חברי‬
‫האיחוד‪ .‬ואמנם בעשורים האחרונים התופעה של‬
‫‪ 52‬החלטות אסיפת הקיבוץ‪ ,‬תקנון בית העלמין‪ ,‬מיום‬
‫‪ ,17.5.1980‬שם‪.‬‬
‫איור ‪ :16‬מצבתו של יוחאי סבוראי‪ .‬מצבת שיש מונחת‬
‫אופיינית חלקה ב'‪ .‬לצד כיתוב אישי "איש האדמה‬
‫והספר"‪ ,‬קיימת גם כתובת מסורתית‪ :‬תנצב"ה‬
‫שדות קברים ‪ -‬אחרית דבר‬
‫יש שדה קברות במדרון לבבנו‬
‫זרוע מצבות וערימות עפר‪.‬‬
‫ועליהן זרי פרחים קומלים‪,‬‬
‫וכתובת 'פה נקבר‪.‬‬
‫את הדברים האלה כתב משה טבנקין‪ ,‬אז עלם צעיר‬
‫מבני הקיבוץ‪ ,‬במהלך שנות השלושים בשירו "בית‬
‫העלמין" (טבנקין ‪ .)80‑79 :1943‬שם הוא ממשיך‬
‫לתאר את ייחודיות שדה הקברות שלרגלי הגלבוע‬
‫‪90‬‬
‫בו נטמן "חלום תינוק"‪ ,‬או "מצאה מנוחה ידידות‬
‫סוערת ייסורים [‪ ]...‬ואת מותה אהבה טהורה"‪.‬‬
‫אין זה בית עלמין של גיבורים או מנהיגים דגולים‪,‬‬
‫אלא של צעירים חולמים ומיוסרים‪ ,‬שיש משהו‬
‫‪53‬‬
‫פתטי "וסתמי" בנסיבות מותם באותם ימים‪.‬‬
‫מעל קבריהם הונחו מצבות אחידות וצנועות‪ ,‬פרי‬
‫יצירתה של חברה צעירה וענייה‪ ,‬שאינה מאמינה‬
‫בתחיית המתים‪ .‬חברה הדוגלת בשוויוניות ארצית‬
‫כרוח המהפכה החברתית פרי הגותם של אנשי‬
‫"גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור"‪ .‬בצורה‬
‫פרדוקסלית וסמלית מתקיימים חיבורים בין בית‬
‫העלמין הקטן ששם קבורים תלמידיו אנשי "גדוד‬
‫העבודה" ומייסדי עין חרוד‪ ,‬לבין בית העלמין‬
‫אחר בלב המטרופולין הסואן‪ .‬שם‪ ,‬בעיר הגדולה‬
‫תל אביב ‪ -‬בית העלמין הישן‪ ,‬מכונה כשם הרחוב‬
‫בו הוא שוכן ‪ -‬רחוב טרומפלדור‪ .‬למרות שהתהוו‬
‫באותה תקופה היסטורית‪ ,‬שני שדות קברים האלה‬
‫הם כיקומים מנוגדים‪ .‬במילים אחרות ‪ -‬נראה כי‬
‫משנוצר שדה הקברות לרגלי הגלבוע‪ ,‬הוא נכח‬
‫בנוף כאנטיתזה לבית עלמין של התרבות הבורגנית‬
‫שהלכה ונבראה בתל אביב‪ .‬שם‪ ,‬בבית העלמין‬
‫ע"ש טרומפלדור‪ ,‬הפערים החברתיים ניכרים בכל‬
‫פינה‪ .‬המצבות הזקופות‪ ,‬המגדלים והפירמידות‬
‫המפוארות‪ ,‬ערב רב של מצבות שונות ומגובבות‪,‬‬
‫לוחות בטון מתפורר של "אלמוני"‪ ,‬מסמלים את‬
‫העולם שאותו ניסו לשנות בדרך חייהם חלוצי‬
‫העמק‪.‬‬
‫"בית הקברות [הישן] בתל אביב מציע אפוא‬
‫תובנה של הדרך שבה תל אביב החלה להגדיר את‬
‫עצמה כעיר עברית חילונית חדשה‪ ,‬אבן הפינה‬
‫של התרבות העברית בת הזמן"‪ ,‬כותבת ברברה‬
‫מאן‪ ,‬על הפער שבין המסורת הדתית שקבעה את‬
‫דפוסי הקבורה וניהול בית העלמין בעיר ובין אנשי‬
‫‪ 5 3‬טבנקין כותב בשיר "וידויה‪ ,‬באותו הקובץ‪" :‬בגלל בחור‬
‫אחד איבדה עצמה לדעת? טיפשה!"‪ ,‬שם‪ ,‬עמ' ‪ .85‬האם‬
‫הוא מרמז על פרשת נחמקה אברונין‪ ,‬שאיבדה עצמה‬
‫לדעת והרגה את מאהבה? מהקברים הראשונים בבית‬
‫העלמין הישן בעין חרוד‪.‬‬
‫יורם בר‪-‬גל‬
‫העיר ובתיהם הנישאים הסוגרים על בית העלמין‬
‫מסביב ‪ -‬מה שיצר לדעתה "תחושת זרות יסודית"‬
‫(מאן ‪ .)10 :2001‬האם היא מתכוונת לשוליותו‬
‫של המקום בתרבות התל אביבית העכשווית‪,‬‬
‫למרות מרכזיותו הגאוגרפית בעיר‪ ,‬וחשיבותן של‬
‫הדמויות ההיסטוריות הטמונות בו? נראה כי עין‬
‫חרוד עומדת "בקוטב" אחר ‪ -‬בה אין "תחושת‬
‫זרות יסודית"‪ ,‬אלא מעורבות וחיבוק מתמשך‬
‫בין הקהילה ובין בית העלמין שלה‪ .‬חיבוק שהלך‬
‫והתפתח במשך השנים ‪ -‬תוך תזוזתו הגשמית‬
‫והסמלית מהמיקום בשוליים‪ ,‬לרגלי הגלבוע‪ ,‬לתוך‬
‫היישוב‪ .‬בנוסף לכך ייתכן כי האנונימיות וזרותם‬
‫של "אנשי חברה קדישא" האחראים על בית‬
‫העלמין בתל אביב; היותם מייצגים עולם תרבותי‬
‫ גלותי ומסורתי‪ ,‬וההתכחשות אליהם מצד החברה‬‫החילונית‪ ,‬תורמים לא מעט ל"תחושת הזרות‬
‫היסודית" של "העיר ללא הפסקה" לבית העלמין‬
‫שבה‪ .‬לעומת זאת‪" ,‬בקוטב" השני ניצבת קהילה בה‬
‫חברים מהשורה‪ ,‬לצד דמויות מרכזיות ומוערכות‪,‬‬
‫מתנדבים לעשייה ייחודית של טיפול בנפטרים‪,‬‬
‫בהלוויות‪ ,‬בבית העלמין‪ ,‬בהנצחה ובזיכרון‪ .‬אין‬
‫אלה אנשים אנונימיים וזרים ‪ -‬אלא חברי קהילה‬
‫הפועלים להגברת תחושת מקום חזקה ובניית קשר‬
‫בלתי אמצעי בין בית העלמין ובין בני קהילתם‪.‬‬
‫כבר מראשית התיישבותם הבינו אנשי עין חרוד כי‬
‫למרות המאמצים הרבים שהושקעו בשמירת ערך‬
‫השוויון בחיי הקהילה‪ ,‬לא תמיד ניתן לשמרו גם‬
‫לאחר המוות‪ .‬אבל למרות הקפדה מסוימת בשמירת‬
‫שוויוניות כלפי חבריה‪ ,‬דגלה הקהילה בבידולם‬
‫מתושבים אחרים ביישוב ‪ -‬כהוריהם או תושבים‬
‫זמניים‪ .‬עברו שנים לא מעטות עד אשר הבידול‬
‫הנזכר ב"עולם החיים" סומל הרבה פחות בבידול‬
‫בבית העלמין‪ .‬אולי הד נוסף לשינויים העמוקים‬
‫ביחסים שבין המשפחה לקהילה שעבר הקיבוץ‬
‫במהלך יותר משלושה דורות‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫"שדות הקברים" ‪ -‬על בתי העלמין של עין חרוד‬
‫לא תם בזה סיפורם של שדות הקברים בעין חרוד‪,‬‬
‫אותם בדקנו בשני היבטים עיקריים‪ :‬סוגיית המעבר‬
‫משוליות למרכזיות ומאפייני "מרחב המתים"‪ .‬נראה‬
‫לנו כי אם רוצים להמשיך ולפרש אותם בהתאם‬
‫לגישתו של א' בר‪-‬לבב (שהוצגה בתחילת המאמר)‬
‫יש להוסיף מחקרים המשכיים בסוגיות כגון‪ :‬היותם‬
‫מקום "מפגש ותקשורת" בין "עולם החיים" ו"עולם‬
‫המתים" או הדרך בה הם משמשים "במה ותפאורה"‬
‫לטקסים יישוביים ולאומיים‪ .‬טקסים אלה חשובים‬
‫לליכוד הפנימי ולהבניית התודעה של הצעירים‪.‬‬
‫אליהם אפשר להוסיף גם סוגיות המיוחדות לתרבות‬
‫הזיכרון בחברה הקיבוצית‪ ,‬כמו חילון האבל אותו‬
‫חקר כבר רובין (‪ .)1988‬חילון שמתבטא בנוף‬
‫בית הקברות ומתעד את "התנועה המדומיינת"‬
‫התרבותית של הקיבוץ על ציר חילוניות‪/‬מסורתיות‪.‬‬
‫תודות‬
‫ברצוני להודות לאנשי עין חרוד (מאוחד)‪ :‬אילנה‬
‫ברנשטיין‪ ,‬הארכיונאית שסייעה בעצות חשובות‪,‬‬
‫והעמידה לרשותי מסמכים רבים‪ ,‬כולל עבודת גמר של‬
‫ארבל בנארי‪" ,1984 ,‬בית העלמין הישן של עין חרוד"‪,‬‬
‫שנתנה סקירה ראשונית‪ .‬לחבר הקיבוץ יאיר בנארי‪,‬‬
‫שידיעותיו וסיפוריו על בית העלמין היו בסיס חשוב‬
‫למחקר‪ .‬למירה יהודאי למיכאל אודם שהיו חברי ועדת‬
‫בית העלמין וסייעו בתחומם‪ .‬תודה והוקרה לרעייתי‬
‫ד"ר ברוריה בר‪-‬גל‪ ,‬שהיתה עמיתה נלהבת ומבקרת‬
‫קפדנית במהלך עשיית המחקר‪.‬‬
‫מקורות‬
‫אניס‪ ,‬ר' וי' בן‪-‬ערב‪ .1994 .‬גנים ונוף בקיבוץ‪ .‬הוצאת משרד הביטחון‪.‬‬
‫ארז‪ ,‬י' ‪ .1964‬ספר העליה השלישית‪ .‬עם עובד‪.‬‬
‫בנארי‪ ,‬נ' ‪ .1931‬עין חרוד‪ .‬הוצאת הקק"ל‪.‬‬
‫בנבנישתי‪ ,‬מ' ‪ .1990‬עיר המנוחות‪ :‬בתי העלמין של ירושלים‪ .‬כתר‪.‬‬
‫בר‪-‬לבב‪ ,‬א' ‪ .2004‬מקום אחר ‪ -‬בית הקברות בתרבות היהודית‪ .‬פעמים‪.39-5 ,99-98 ,‬‬
‫גלעד‪ ,‬ז' ‪ .1961‬ארבעים שנה לעין חרוד‪ .‬הוצאת הקיבוץ המאוחד‪.‬‬
‫זרובבל‪ ,‬ג' ונ' ציזלינג‪ .1972 .‬עין חרוד פרקי יובל‪ .‬הוצאת הקיבוץ המאוחד‪.‬‬
‫זרובבל‪ ,‬י' ‪ .1997‬בין היסטוריה לאגדה ‪ -‬גלגולי תל‪-‬חי בזיכרון העממי‪ .‬בתוך ד' אוחנה ור' וויסטריך (עורכים)‪ ,‬מיתוס‬
‫וזכרון‪.202-189 ,‬‬
‫טבנקין‪ ,‬מ' ‪ .1943‬שירים‪ .‬הוצאת הקיבוץ המאוחד‪.‬‬
‫טיקוצינסקי‪ ,‬י"מ‪ .1960 .‬גשר החיים‪ .‬דפוס סלומון בירושלים‪.‬‬
‫ינאי‪ ,‬א' ‪ .1983‬תולדות עין חרוד‪ .‬הוצאת דבר‪.‬‬
‫יערי‪ ,‬א' ‪ .1947‬זכרונות ארץ ישראל‪ .‬הוצאת ההסתדרות הציונית‪ ,‬כרך ב'‪.1212-1185 ,‬‬
‫כנרי‪ ,‬ב' ‪ .2003‬טבנקין בארץ ישראל‪ .‬כפר חב"ד‪.‬‬
‫לויטה‪ ,‬ל' ‪ .1983‬בעין חרוד לרגלי הגלבוע‪ .‬הוצאת הקיבוץ המאוחד‪.‬‬
‫ליכטנשטיין‪ ,‬י"ש ‪ .2007‬מטומאה לקדושה ‪ -‬תפילה וחפצי מצווה בבתי קברות ועלייה לקברות צדיקים‪ .‬הקיבוץ‬
‫המאוחד‪.‬‬
92
‫גל‬-‫יורם בר‬
.12 ,2 ‫ כרך‬,‫ מכאן‬.‫ בית הקברות הישן בתל אביב כמקום וכטקסט‬:'‫ 'והיישוב הלך אחרי הקברים‬.2001 '‫ ב‬,‫מאן‬
.‫ עם עובד‬.‫ הנופלים בקרב‬.1993 '‫ ג‬,‫מוסה‬
.‫ מודן‬.‫ זכרון לברכה‬- ‫ חיי אדם‬.1987 '‫ ש‬,‫מייזליש‬
.‫ הוצאת הקיבוץ המאוחד‬.‫ עלילות גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור‬.2004 .‫אבידוב‬-‫ ע' וה' אביגדורי‬,‫מיכאלי‬
.‫ הוצאת תמוז‬.‫אברמסון‬-‫ יומנה של נחמ'קה אברוני‬.2000 .)‫ ר' וג' גופר (עורכים‬,‫סבוראי‬
.40 '‫ עמ‬,‫ ימים‬7 ‫ מוסף‬,17.4.1992 ‫ מיום‬,‫ ידיעות אחרונות‬.‫ רצח בעין חרוד‬.1992 '‫ י‬,‫סרנה‬
.‫ המרכז למורשת בן גוריון‬.1956-1948 ‫ חגיגות העצמאות והנצחת הנופלים‬- ‫ פולחני המדינה‬.1995 '‫ מ‬,‫עזריהו‬
.‫ מיתוס וזכרון‬,)‫ בתוך ד' אוחנה ור' וויסטריך (עורכים‬.1997 '‫קנטור א‬
‫ מכון‬.1978-1948 ‫ עיצובו של הזיכרון הקולקטיבי בקיבוץ המאוחד‬,‫ בעצמם הם כותבים להם שיר‬.2007 '‫ א‬,‫קנטור‬
.‫גוריון‬-‫בן‬
.‫ תל אביב‬.‫ ספר בית הקברות הישן של תל אביב‬.1940 .‫ צ' וצ' לינמן‬,‫קרול‬
.‫ הקיבוץ המאוחד‬.‫ טקסי קבורה ואבל במקורות חז"ל‬- ‫ קץ החיים‬.1997 '‫ נ‬,‫רובין‬
.64-53 ,‫ ל"א‬,‫ מגמות‬.‫ שימוש בסמלים מקודשים בחברה חילונית‬:‫ אבל בקיבוץ לא דתי‬.1988 '‫ נ‬,‫רובין‬
.‫ בית השיטה‬,‫ ועדת החברה הבנקיבוצית וארכיון החגים‬.‫ ילקוט אבלות‬.1990 .‫גוריון‬-‫שוע צ' וא' בן‬
.‫ עם עובד‬.‫ דרכה של החברה הישראלית בעיצוב נופי זכרון‬:‫ הנצחה וזכרון‬.1996 '‫ א‬,‫שמיר‬
Azaryahu, M. 1996. Mount Herzl: the Creation of Israel’s National Cemetery, Israel Studies, 1, 46-74.
Bar-Gal, Y., and M. Azaryahu. 1997. Israeli Cemeteries and Jewish Tradition: Two Cases. in: H.
Brodsky (ed.), Land and Community: Geography in Jewish Studies, 105-125, University press of Maryland.
Curl, J. S. 2002. Death and Architecture. Sutton Publishing.
Gonen, A. 1997. Choosing the Right Place of Rest:The Socio-Cultural Geography of a Jewish Cemetery
in Jerusalem. in: H .Brodsky (ed.), Land and Community: Geography in Jewish Studies, 87-104, University
press of Maryland.
Howett, C. 1977. Living Landscapes for the Dead. Landscape, 21, 9-17.
McGuire, R. H. 1988. Dialogues with the Dead: Ideology and the Cemetery. in: The recovery of Meaning:
Historical Archeology in Eastern US, 435-480, Smithsonian Institution Press.
Park, C. C. 1994. Sacred worlds: an Introduction to Geography and Religion. Rutledge.
Pitte, J. R. 2004. A Short Cultural Geography of Death and Dead. GeoJournal, 60, 345-351.
Worpole, K. 2004. Last Landscape: the Architecture of the Cemetery in the West. Reaktion Books.