מעוצמה אישית להעצמה חברתית מסע

‫מסע מעוצמה אישית להעצמה חברתית‬
‫מגישים צוות ביה"ס העל יסודי עירוני ג' ע"ש מוטה גור‪ ,‬מודיעין‪.‬‬
‫מנהלת בית הספר‪ :‬הילת אופנהיימר‪-‬שילה‪.‬‬
‫תאריך הגשה‪ :‬כ"ה באייר תשע"ג ‪0.0..5.5‬‬
‫‪1‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק א'‪-‬מבט על ‪5............ ................................ ................................ ................................‬‬
‫רקע ‪3......................... ................................ ................................ ................................‬‬
‫מניעים לצורך ‪3............. ................................ ................................ ................................‬‬
‫הפתרון המוצע ‪4........... ................................ ................................ ................................‬‬
‫דרכי הפעלת התוכנית ‪4.................................. ................................ ................................‬‬
‫פרק ב'‪-‬הארגון היוזם ‪0..................................... ................................ ................................‬‬
‫פרק ג'‪-‬הסבר כללי על הבעיה ‪6.......................... ................................ ................................‬‬
‫הבעיה‪6..................... ................................ ................................ ................................ :‬‬
‫מענה לצורך‪6.............. ................................ ................................ ................................ :‬‬
‫טיפול בדור ה‪7........... ................................ ................................ ................................ Z‬‬
‫פרק ד'‪-‬מהות היוזמה ‪8..................................... ................................ ................................‬‬
‫תחום פדגוגי‪9............. ................................ ................................ ................................ :‬‬
‫תחום חינוכי ייעוצי‪9...................................... ................................ ................................ :‬‬
‫תחום חברתי‪11........... ................................ ................................ ................................ :‬‬
‫התלמיד כיזם חברתי‪11............................. ................................ ................................ :‬‬
‫פרק ה' – מטרות ויעדים ‪.. ............................... ................................ ................................‬‬
‫מטרת על‪12............... ................................ ................................ ................................ :‬‬
‫מטרות משנה ‪12......................................... ................................ ................................ :‬‬
‫יעדים לשנת ההפעלה הראשונה‪12.................. ................................ ................................ :‬‬
‫מדדי הצלחה ביחס למטרות שהוגדרו ‪12............ ................................ ................................‬‬
‫פרק ו'‪-‬קהל היעד‪.1 ....................................... ................................ ................................ :‬‬
‫פרק ז'‪-‬כח האדם ‪.0 ......................................... ................................ ................................‬‬
‫מישור פדגוגי ‪11............ ................................ ................................ ................................‬‬
‫מישור חינוכי אישי רגשי ‪11.............................. ................................ ................................‬‬
‫מישור חברתי קהילתי ‪11................................ ................................ ................................‬‬
‫פרק ח'‪-‬לוח זמנים‪.6 ...................................... ................................ ................................ :‬‬
‫פרק ט'‪-‬תקציב‪.1 ........... ................................ ................................ ................................ :‬‬
‫פרק י'‪-‬שיתופי פעולה ‪.8 ................................... ................................ ................................‬‬
‫חוץ בית ספרי‪11.......................................... ................................ ................................ :‬‬
‫פנים בית ספרי‪11........................................ ................................ ................................ :‬‬
‫פרק יא'‪-‬סיכונים ‪.1 .......................................... ................................ ................................‬‬
‫פרק יב'‪-‬תוכנית הערכה‪.5 ............................... ................................ ................................ :‬‬
‫הערכת תלמידים‪21...................................... ................................ ................................ :‬‬
‫צוות חינוכי‪21.............. ................................ ................................ ................................ :‬‬
‫הנהגת הורים‪21.......................................... ................................ ................................ :‬‬
‫‪2‬‬
‫" החינוך אינו יכול לעסוק בהקניית ערכים‪,‬‬
‫כי אם רק בהכשרת האדם לרכישת ערכים"‬
‫פרופ' ישעיהו ליבוביץ‬
‫מסע מהעצמה אישית לעוצמה חברתית‬
‫פרק א'‪-‬מבט על‬
‫רקע‬
‫בית הספר השש שנתי‪ ,‬עירוני ג'‪ ,‬המציין השנה עשור להיווסדו‪ ,‬מצהיר בחזונו על עמודי תווך‪ ,‬שיהוו‬
‫מסד בהתוויית היעדים ודרכי פעולה בתרבות הבית ספרית‪.‬‬
‫בין עמודי התווך בחזון‪ ,‬מופנים עיקר הזרקורים על לשלושה מוקדים מרכזיים‪ :‬מוקד ערכי‪ -‬כבוד‬
‫האדם‪,‬סובלנות‪,‬אחריות ומעורבות; מוקד תוכני‪-‬ערכי ‪ -‬עולם הזהות היהודית על רבדיה; וכן מוקד‬
‫ההתפתחות האינטלקטואלית על היקפה ועומקה‪.‬‬
‫במרוצת השנים ‪ ,‬בדיקות שנערכו לגבי מימוש היעדים עבור שלושת תוכניות העבודה ‪ -‬הפדגוגיות‪,‬‬
‫החברתיות והחינוכיות‪ ,‬מצאו כי אכן קיים מתאם משביע רצון בין התשומות לתפוקות‪ .‬אלו באו לידי‬
‫ביטוי בעיקר בהישגים הלימודיים ( לדוגמה בהישגי בגרות ביחס לרמה הארצית)‪.‬‬
‫מניעים לצורך‬
‫למרות האמור לעיל‪ ,‬פגישות אקראיות עם בוגרים שלימדתי בשנות העשרים ואף השלושים לחייהם‬
‫הציפו לא פעם קשיים שהפתיעו אותי בהכירי אותם מימי התיכון‪ .‬בעוד שהתנהלותם בתיכון היתה‬
‫טובה ונורמטיבית הם העידו על עצמם בפניי שהחיים הבוגרים הציבו אתגרים אליהם לא היו חשופים‬
‫ולא היו מספיק מוכנים‪.‬‬
‫מצאנו כי הביטוי המעשי ללקיחת אחריות‪ ,‬לרגישות לאחר ולמעורבות חברתית‪-‬איננו מספק‪ .‬הבנה זו‬
‫הופקה בעקבות דיווח מהשטח של הצוות החינוכי ואף מהתלמידים עצמם‪ .‬בדיווח הסתמנה תמונה‬
‫של "מגוננות יתר" של המורים כלפי תלמידיהם‪ .‬מצב זה צמצם את אפשרויות נטילת האחריות של‬
‫התלמידים כלפי עצמם וכלפי הסביבה וזאת בתחומים השונים (פדגוגי‪,‬חינוכי‪ ,‬וחברתי)‪.‬‬
‫אף בקרב דווחים מבוגרים הצטיירה תמונה דומה שהתבטאה בבלבול‪ ,‬בקשיים להתמודד עם מצבי‬
‫יומיום הנדרשים במציאות החיים‪ :‬דוגמת קונפליקטים‪ ,‬דילמות‪ ,‬או קבלת החלטות‪.‬‬
‫ישנם מחקרים ונתונים סטטיסטיים שמאששים תחושה זו‪ .‬בישראל בשנת ‪ 2119‬חיו מיליון ושבע‬
‫מאות אלף צעירים בגילאי ‪(11-31‬כ‪ 12.1-‬אחוזים מהאוכלוסייה)‪ ,‬ו‪ 31-‬אחוזים מצעירים אילו אינם‬
‫מועסקים ואינם לומדים(שנתון סטטיסטי ‪.)2119‬‬
‫הנתון של צעירים שאינם מועסקים הינו מדאיג‪.‬קיימות תיאוריות התפתחות הרואות בתקופת חיים זו‬
‫שלב נוסף במעגל החיים‪ .‬הבולטת בתאוריות אלו מגדירה שלב זה כ"בגרות בהתהוות"‪ .‬תקופה זו‬
‫מאופיינת בבלבול‪ ,‬חיפוש עצמי וחוסר ודאות‪.‬‬
‫בשלב זה על הצעירים להתמודד עם המעבר מהתבגרות לבגרות‪ .‬הצעירים עומדים מול צמתים‬
‫מרכזיים בחייהם‪ ,‬ונדרשים לקבל החלטות שישפיעו על עתידם כפרטים ובכך גם על עתיד החברה‬
‫כולה‪ .‬אולם דווקא בשלב זה מוצאים צעירים אלה את עצמם מחוץ למסגרת מכוונת וללא כתובת‬
‫לפנות אליה‪( .‬ארנט ‪,2117‬הישראלי וילמה ‪)2111‬‬
‫‪3‬‬
‫הצורך ‪/‬ההצדקה‬
‫מכאן עלה הצורך לנסות ולתת מענה מוקדם יותר‪ ,‬בעוד קיימת מסגרת שניתן להיעזר בה‪ .‬לשם כך‬
‫יש לבנות כליםבמסגרת הבית ספרית‪ ,‬אשר יאפשרו חידוד של המפגש בין ה"עצמי" לחברה‪,‬כאשר‬
‫המטרה היא פיתוח מצע להתמודדות עם מציאות החיים בהווה‪ ,‬לקראת מוכנות לחיים בעתיד‪.‬‬
‫הפתרון המוצע‬
‫הפתרון המוצע הוא שינוי או פיתוח נוסף בגישה לשלושתהתחומים המרכזיים בתרבות הבית ספרית‬
‫הפדגוגי‪ ,‬החינוכי‪-‬רגשי והחברתי‪-‬ערכי‪ ,‬בתכנים של תחומים אלה‪ ,‬ובדרךמימושם‪.‬‬
‫הגישה המוצעת עוסקת במעבר מגישה מגוננת בה יש צמצום אחריות התלמיד‪ ,‬לתרבות המדגישה‬
‫ערכי רגישות לאחר‪ ,‬אחריות‪ ,‬ושייכות לחברה (להלן רא"ש)‪ .‬תפיסה זו תהווה עמוד תווך בתרבות‬
‫הבית ספרית‪.‬‬
‫התכנים יבנו כתוכניות פדגוגיות‪ ,‬חינוכיות וחברתיות‪ ,‬המדגישות מצבי‬
‫חיים‪,‬אקטואליהואירועיםרלוונטיים לבניית ה"עצמי" ומודעות לסביבה החברתית המשתנה‪ .‬בניית‬
‫התוכניות תעשה בשיתוף התלמידים‪.‬‬
‫דרכי הפעולה יכללו זימון התנסויות מעשיות וחוויות שיאפשרו לתלמיד להתאמן במציאות החיים‬
‫יומיומיות שלו בבית הספר עם מיומנויות וכישורים המהווים את הבסיס החיוני לקראת יציאה לחיים‬
‫בוגרים ‪.‬יעודדו יזמות של התלמיד‪ .‬כמו כן יתקיימו מפגשים עם גורמי פנים (בית ספריים) וגורמי וחוץ‪.‬‬
‫קיום סדנאות‪ ,‬שיחות אישיות ובקרה עצמית יאפשרורפלקציה של תהליכים שנמצאו כחיוביים‪.‬‬
‫ההוראה‪-‬למידה וההערכה יתקיימו בשיתוף הצוות והתלמידים‪.‬‬
‫דרכי הפעלת התוכנית‬
‫גיבוש צוות היגוי לליווי הטמעת התוכנית;‬
‫הגדרת גבולות פעולה;‬
‫קהל היעד ‪ :‬תלמידי חטיבת הביניים‪ ,‬בבחינת פוטנציאל לשינוי ולעיצוב‪ ,‬וכן על מנת לבנות תשתית‬
‫מוצקה שתתפתח בהמשך‪.‬‬
‫המסגרות בהן יופעל המיזם ‪ :‬בתחום הפדגוגי‪ ,‬המיזם יופעל במקצועות רבי המלל אשר הינן‬
‫דיסציפלינות המאפשרות כר נרחב לשיח ולביטוי מעצם מהותם‪ .‬בתחום החינוכי יעוצי המיזם יבוא‬
‫לידי ביטוי בסדנאות העצמה אישית ובשיחות אישיות על ידי המחנכים‪ .‬בתחום החברתי המיזם יפעל‬
‫להובלת יוזמה חברתית על ידי התלמיד‪ ,‬בליווי מחנך ובפעילויות חברתיות‪ ,‬הקשורות להכרות‬
‫והתנסות במציאות החיים‪.‬‬
‫ראייה לעתיד‪ -‬הרחבה לחטיבה העליונה‪.‬‬
‫הכשרה‪ ,‬אשר תתבצע בשלושה צירים מקבילים‪:‬‬
‫השתלמות הצוות החינוכי והפדגוגי;‬
‫ליווי אישי ( דרך תצפיות‪ ,‬בניית חומרים‪ ,‬הפקת לקחים);‬
‫הדרכה בבניית תוכניות וחומרי למידה פדגוגים‪.‬‬
‫הכנת תוכניות עבודה ברמת מאקרו ומיקרו‪ ,‬בשלושת התחומים המדוברים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫פרק ב'‪-‬הארגון היוזם‬
‫הארגון היוזם הינו בית הספר 'עירוני ג'‪ ,‬במודיעין‪ ,‬מוסד חינוך על יסודי שש שנתי המונה ‪1411‬‬
‫תלמידים ו‪ 121-‬חברי צוות חינוכי‪.‬‬
‫מנהלת בית הספר בשש השנים האחרונות הינה הילת אופנהיימר ‪ -‬שילה‪ ,‬בעלת תואר שני‬
‫בהיסטוריה של עם ישראלמהאוניברסיטה העברית‪,‬ובוגרת קורס ניהולמאוניברסיטת בר אילן‪.‬‬
‫בתפקידה הקודם שמשה מנהלת החטיבה העליונה בבית הספר 'עירוני א' במודיעין במשך שש שנים‪.‬‬
‫ה'אני מאמין' הבית ספרי מדגיש עקרונות שונים וביניהם אתהזכות לשוויון‪ ,‬כבוד ואמון‪ ,‬תוך‬
‫התחשבות בזולת; החשיבות בעיצוב וגיבוש זהות יהודית וישראלית המושתתת על ערכי הסובלנות;‬
‫הכרות עם המסורת וההיסטוריה של העם היהודי וחשיבות קיומה של מדינת ישראל‪ ,‬המהווים מסד‬
‫לעיצוב הבוגר‪.‬‬
‫בנוסף חורט בית הספר על דגלו את האמונה בקשר עם הקהילה‪ ,‬באמצעות טיפוח בוגרים קשובים‪,‬‬
‫אחראיים ומחויבים ולתרום ליצירת חברה איכותית‪.‬‬
‫כל אלו מתוך אמונה ביכולת ובכישורים של תלמידינו תוך עידוד והכוונה להוציא אותם עקרונות מהכוח‬
‫אל הפועל תוך שאיפה למצוינות‪.‬‬
‫בבית הספר ‪ 46‬כיתות‪ ,‬בהן כיתות הנותנות מענה לתלמידים מאוכלוסיית קצה‪ :‬כיתות מחוננים‬
‫וכיתות מב"ר‪ ,‬ל"ב וחינוך מיוחד‪.‬‬
‫בית הספר מקיים מעבר לשעות ההוראה הנורמטיביות מרכז למידה לתלמידי חטיבת הביניים‬
‫במטרה לתת מענה לצרכי התלמיד ולצמצום פערים לימודיים‪ .‬מערך קורסים בקבוצות קטנות ממוקדי‬
‫בגרות לתלמידי החטיבה העליונה נערכות אף הן לאותה מטרה‪.‬‬
‫בית הספר פועל לחינוך לתרבות מורשת וערכים‪ .‬זאת דרך הגברת המודעות החברתית‪ ,‬הרחבת‬
‫עולם הידע של התלמידים‪ ,‬וחינוך להכרה בשותפות חברתית‪ ,‬ומעורבות אזרחית פעילה‪ .‬חשיבות‬
‫מעורבות זו באה לידי ביטוי בפעולות למען קהילת בית הספר ופעולות מחוצה לו‪ .‬לדוגמה‪ ,‬הדבר בה‬
‫לידי ביטוי בפעילויות התנדבות של מורי בית הספר במסגרת פרויקט "אני שותף"‪ ,‬ובפעולות בהן כל‬
‫תלמידי בית הספר מתנדבים במסגרת פרויקט "כיתה שותפה"‪.‬‬
‫צוות בית הספר גאה בהישגיו הפדגוגים‪ .‬אחוז זכאות לבגרות של מחזור ג' עמד על ‪ .91%‬בהישגיו‬
‫הערכיים אחוז הגיוס לצה"ל מקרב תלמידי מחזור א' וב' עומד על ‪ 99%‬על פי נתוני אכ"א שמחנו‬
‫להתבשר ששני בוגרים של בית הספר קיבלו תעודת חייל מצטיין מנשיא המדינה ביום עצמאות זה‪.‬‬
‫בית הספר זכה בהצטיינות מחוזית על קידום הישגים לימודיים (תש"ע)‪ .‬לציון לשבח משר החינוך‬
‫זכה בית הספר בנושא הטמעת מורשת ותרבות ישראל (תשע"ב) ‪.‬‬
‫טיפוח תחושת שייכות לבית הספר נעשה בין השאר על ידי דאגה לאקלים חינוכי מיטבי בבית הספר‪.‬‬
‫בית הספר מעוטר בעבודות ובצילומים שביצעו התלמידים‪ .‬כמו כן‪ ,‬מתקיים מופע בו מציגים‬
‫התלמידים את כישרונותיהם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫פרק ג'‪-‬הסבר כללי על הבעיה‬
‫הבעיה‪:‬‬
‫בית הספר כיום נתפס כמקנה דעת וערכים‪.‬במציאות הבית ספרית הקיימת אין מספיק מרחב‬
‫משמעותי להתנסויות ולחוויות של מצבי חיים אוטנטיים לקראת המפגש עם "עולם החיים האמיתי"‬
‫בעתיד‪ .‬מכאן שישנו פער בין הכלים הניתנים במערך הבית ספרי (המשמש אחרי הכל כ"חממה")‬
‫ליכולות הדרושות לבוגר בהתנסויות העתידיות שלו במהלך חייו‪.‬משאבים פנימיים‪ ,‬העשויים לאפשר‬
‫לבני אדם לחיות חיים מספקים תוך התחשבות באחר‪ ,‬אינם מטופחים דיים ברוב בתי הספר כיום‪.‬‬
‫מענה לצורך‪:‬‬
‫על בית הספר לעסוק באופן מכוון ומודע ביצירת תשתית קוגניטיבית רגשיתוחברתית‪,‬אשר תכין‬
‫ותכשיר את תלמידיו לקראת החיים הבוגרים‪.‬בוגרים שיהיו בעלי עוצמה אישית ואחריות חברתית‬
‫יצליחו ביתר שאת להשתלב בצורה מיטבית בחיים הבוגרים כפרטים אשר מעורבים ותורמים לחברה‬
‫איכותית‪.‬‬
‫טיפוח יכולות בסיסיות העוסקות בקשר ושייכות‪ ,‬מסוגלות (יכולת) ואוטונומיה‪ -‬תשפר את סיכויי‬
‫הבוגרים לחיות חיים מספקים ומשמעותיים‪ .‬קביעה זו נסמכת הן על ממצאים מחקריים שיפורטו להלן‬
‫והן על מערך שיחות ומיפויים שנעשו בקרב הצוות החינוכי‪ ,‬התלמידים והנהגת הורים‪.‬‬
‫מחקרים כגון זה של ארנט משנת ‪ 2111‬מאששים את ממצאינו‪ .‬באופן מסורתי‪ ,‬כך ארנט‪ ,‬נהוג לייחס‬
‫את המעבר בין התבגרות לבגרות כמעוגן בגיל ‪ .11‬עם ההגעה לגיל ‪ 11‬אמור הפרט לסיים את‬
‫משימות התבגרות ולהפך לבוגר המכוון לעתידו‪ ,‬עצמאי רגשית וכלכלית ומוכן להקים יחידה‬
‫משפחתית עצמאית אולם מעבר זה אינו חד משמעות ונעשה מטושטש (‪ . )Arnett, 2000‬הגורמים‬
‫שהובילו לטשטוש המעבר מיוחסים לשינויים במערכות הבריאות והחינוך‪ ,‬שינויים כלכליים ושינויים‬
‫חברתיים‪ .‬שינויים אלו הובילו לכך שכיום‪ ,‬לא ניתן לדבר על חתך גילאי בו הפרט הופך לבוגר‪ ,‬אלא על‬
‫תקופת חיים (כאהן–סטרבצינקי‪.)2111 ,‬‬
‫תיאוריות התפתחות רואות בתקופת חיים זו שלב נוסף במעגל החיים‪ ,‬שלב ה"בגרותבהתהוות"‬
‫(‪ .)Arnett, 2005‬תפיסה זו רואה בשלב "הבגרות בהתהוות" שלב נוסף במעבר בין ההתבגרות‬
‫לבגרות‪ .‬זהו שלב ייחודי‪ ,‬נפרד מהשלבים החופפים לו‪ .‬בתקופה זו הפרט אינו מאופיין כמתבגר (בעל‬
‫זכויות פוליטיות וחברתיות של בגיר‪ ,‬לרוב מצוי במערכת זוגית וביכולתו לקבל החלטות משמעותיות‬
‫בהקשר לחייו)ומנגדהוא עודנו לא בוגר ממש (לרוב אינו עצמאי כלכלית‪ ,‬ללא יחידה משפחתית משלו‪,‬‬
‫בתהליך לימודים וללא מקצוע קבוע)‪ .‬לרוב‪ ,‬נהוג לייחס לשלב זה את גילאי ‪.11-31‬‬
‫על פי השנתוןהסטטיסטי של שנת ‪,2119‬מקבוצת גיל זו חיים בישראל כיום כמיליון ושבע מאות אלף‬
‫(כ – ‪ 12.1‬אחוזים מהאוכלוסייה)‪ 19.‬אחוזיםמתוכם סיימו ‪ 12‬שנות לימוד‪ 11 ,‬אחוזים הינם בעלי‬
‫תעודת בגרות‪ ,‬ומתוכם כ‪ 11 -‬אחוזים למדו באקדמיה‪.‬לעומת זאת כ– ‪ 21,111‬נתמכים בשירותי‬
‫הרווחה‪ 31.‬אחוזים אינם עובדים ואף אינם לומדים‪(.‬שנתון סטיסטי לישראל ‪.) 2119‬‬
‫תפיסה זו של "בגרות בהתהוות" האירה את העובדה כי בשלב חיים זה על הפרט להתמודד עם‬
‫הצמתים המרכזיםבחייו‪ .‬למרות זאת‪ ,‬זהו השלב הראשון בו הוא מחוץ למסגרת תמיכה פורמאלית‬
‫וללא כתובת ברורה לעזרה‪.‬‬
‫בדידותו של הפרט העומד מול צמתים מרכזיים בחייו יכולה להיתפס כבעיה אישית‪ .‬מאידך הסתכלות‬
‫במאקרו מאירה את העובדה כי הבעיה הינה בעיה חברתית גם כן‪ .‬שכן השלכותיהן של ההכרעות‬
‫שיקבל הפרט בשלב חיים זה יעצבו את חייו הבוגרים ומתוך כך‪ ,‬את מידת הסתמכותו והשענתו על‬
‫מסגרות חברתיות ומערכות המדינה בטווח הארוך‪( .‬הישראלי וילמה‪.)2111 ,‬‬
‫‪6‬‬
‫במחקר של לובל עולים חמישה צרכים עיקריים של צעירים בגיל "בגרות בהתהוות"ואלו הן‪ :‬בגיבוש‬
‫זהות ‪,‬קרירה והשכלה‪ ,‬דיור‪ ,‬משפחה והשתייכות חברתית (לובל ש‪.)2111, .‬‬
‫מתוך הצרכים העולים במחקר המיקוד בבית הספר יעסוק בצרכים הרגשיים הבסיסים אותן ניתן‬
‫להתוות ולחזק‪ ,‬בהתאמהלגיל התלמידים‪ .‬הצרכים הם גיבוש זהות והשתייכות חברתית‪ ,‬והמטרה‬
‫הינה חיזוק התלמידים בבניית זהות אישית‪ ,‬הגדרת דימוי עצמי ופיתוח כישורים להרכבת השקפות‬
‫עולם‪ ,‬ועל ידי כך לחזק את יכולתם להשתייך חברתית בעולם אינדיווידואליסטי ופוסט מודרני( ‪Arnett,‬‬
‫‪.)2005‬‬
‫טיפול בדור ה‪Z‬‬
‫את כל האמור לעיל יש לפרש לאור אפיונים של "דור ה ‪"Z‬אליו התלמידים משויכים‪ .‬המאפיין העיקרי‬
‫של תרבות בני דור ה‪Z-‬הוא העובדה שהם אינם מכירים את ההוויה והמציאות של טרום העידן‬
‫הדיגיטלי‪ .‬מבחינתם המציאות הווירטואלית‪ ,‬המרושתת‪ ,‬הדיגיטלית‪ ,‬היא מרכיב עיקרי בעולם‬
‫המציאות‪ .‬המשמעות היא יש להם אלפי "חברים" ברשתות החברתיות‪ ,‬שאותם מעולם לא פגשו‪ .‬יש‬
‫להם תפיסה עצמית גלובלית‪ ,‬והם חוצים בקלות מרחבי זמן‪ ,‬שפות ותרבויות‪ .‬יכולת של בני דור ה‪Z-‬‬
‫להפעיל טכנולוגיות רבות בו זמנית‪ ,‬ויכולתם לחדש טכנולוגיות בעצמם מאפשרת יכולת גבוהה לפיזור‬
‫ריכוז בין מגוון אמצעי תקשורת באופן סימולטני‪ ,‬ומשפיע בין השאר גישתםהתרבותית שהיא יותר‬
‫אנטי‪-‬היררכית ובעלת נאמנות פחותה למסגרות‪.‬מאידך היא מאפשרת יכולת חיבור רגשית‪-‬אנושית‬
‫בלתי אמצעית‪ ,‬בעיקר בגזרה הדיגיטלית(אלון ד' ‪ .)2113‬לכל אלה גם ניתן לייחס את העדר ההכנה‬
‫המתאימה בביתה הספר ואת הצרכים הנוספים שיש למלא כל עוד קיימת מסגרת מסורתית יותר ‪-‬‬
‫ואמיתית– כגון בית ספר‪.‬מהפכת התקשוב והתקשורת הגורמים מחד להיכחדות הבורות והתמימות‪,‬‬
‫אך מאידך חושפים את בנדי דור ה‪Z-‬למצבי חיים מורכבים ומצבי סיכון‪.‬יש צורך‪ ,‬אם כך‪ ,‬לפתח‬
‫מסוגלות להתמודדות (הפעלת שיקולי דעת‪ ,‬יכולת בקרה ושליטה עצמית)‪.‬‬
‫השינויים המהירים והדרמטיים בתחומים השונים‪ ,‬מצריכים לא רק הסתגלות לשינויים אלה יכולת‬
‫הפיכת שינויים אלה להזדמנויות‪ .‬מצבי העמימות החברתית ואי הוודאות המתאפיינים כיום בחייו של‬
‫ה"בוגר בהתהוות" בן דור ה‪Z-‬מצריכות יכולת יצירתית וגמישות‪,‬ונקיטת יוזמות בתנאי העמימות‬
‫החברתית והאישית (דרוקר‪ .)2111,‬המעבר מ"אמת אובייקטיבית" והתערערות מעמדה של הסמכות‪,‬‬
‫מצריכים מהפרט לגבש סמכות פנימית שתבחר‪ ,‬תבקר‪ ,‬ותנקוט עמדה‪.‬יש צורך שהפרט יוכל לחתור‬
‫לעמדה של שליטה וניהול עצמי ביחס לחייו (אבירם‪)2111,‬‬
‫בסופו של תהליך‪ ,‬השאיפה היא שהבוגר הבית ספרי יהיה בעל חוסן נפשי רב יותר שינבע מקבלת‬
‫כלים שיאפשרו התמודדות עם זהותו וחוויות שיחזקו אותו בהתנסויות של אחריות‪ .‬אלה יינתנו‬
‫לתלמידים במהלך שנותיהם בבית הספר בתחומים הפדגוגיים והחברתיים‪ ,‬ומאינטראקציה עם‬
‫סביבתם‪ ,‬ואלה הם שיובילו לרגישות חברתית‪ ,‬ותחושת שייכות ומחויבות גדולים יותר‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫פרק ד'‪-‬מהות היוזמה‬
‫המיזם יכלול תחומים פדגוגים‪ ,‬חינוכיים וחברתיים‪ .‬מטרתו לעורר את התלמידים באופן ישיר ועקיף‬
‫להתמודדות עם מצבי החיים השונים אותם הם חווים ועליהם הם לומדים‪.‬‬
‫למידה במשמעותה הקוגניטיבית‪,‬הרגשית והחברתית ‪,‬המותאמת לשלב ההתפתחות של‬
‫התלמיד‪,‬מאפשרת את הסתגלותם החיובית ומעורבותם כגורם מועיל בחברה הרחבה של התלמידים‪.‬‬
‫העצמה אישית הולמת את הצורך לתתכלים למלא צרכים בסיסיתכגון הצורך בביטחון‪ ,‬הצורך‬
‫בהשתייכות‪ ,‬הצורך בתחושת ערך עצמי וכבוד‪ ,‬במסוגלות ובאוטונומיה‪.‬‬
‫על פי תאוריית ההכוונה העצמית של ראיין ודסי (‪ ,)2111‬תפיסת הצמיחה של עשור (‪,)2111 ,1991‬‬
‫ותפיסת החינוך לאוטונומיה של אבירם ( ‪ ,)2111‬ההנחה היא כי ישנם חמישה משאבים פנימיים‬
‫העשויים לאפשר לבני אדם לחיות חיים מספקים תוך התחשבות באחר‪ .‬טיפוחם של אלה תקדם את‬
‫סיכוייהם של הבוגרים לחיות חיים מספקים ומשמעותיים יותר‪.‬‬
‫שלושת המשאבים הבסיסיים ביותר הם‪:‬‬
‫‪‬‬
‫חוויות של סיפוק הצרכים הבסיסיים בקשר ובשייכות‪,‬‬
‫‪‬‬
‫חוויות של יכולת‪,‬‬
‫‪‬‬
‫חוויות של אוטונומיה‪.‬‬
‫בעקבות חוויות אלה מתפתחות תפיסות עצמי ותפיסות זולת שהן חיוביות בעיקרן‪.‬‬
‫שני משאבים נוספים כוללים כישורים‪,‬ערכים ונטיות המאפשרים קשב פנימי ונטייה להתחשבות‬
‫באחר‪.‬‬
‫תמיכת בית הספר‪ ,‬במסגרת יוזמה זו בפיתוח הכישורים לעיל‪ ,‬תעצים את יכולות התלמיד לתעל‬
‫את הערכים הגלומים בו לכיווני עשייה ושותפות כלפי החברה‪.‬‬
‫על פי ראיין ודייסן (‪ )2111‬חוויות והתנסות אשר גם מספקים צורכים כגון הצורך בתחושת קשר‪ ,‬צורך‬
‫בשייכות וביטחון‪ ,‬צורך בתחושת יכולת‪ ,‬או צורך בתחושת אוטונומיה וביטוי עצמי– כל אלה מכינים‬
‫טוב יותר את הפרט להתמודדויות דומות בהמשך‪.‬מודעות עצמית וסיטואציות המחייבות התחשבות‬
‫באחר אף הן יכולות ומאפשרות סיפוק של אותן הצרכים‪.‬‬
‫ההנחה היא שחוויות מספקות ‪ -‬הן שיאפשרו התמודדות יעילה יותר בעתיד עם קשיים‪ ,‬משברים‪ ,‬והן‬
‫שתורמים להתפתחות כישורים לקשב פנימי ולהתחשבות באחר‪.‬‬
‫כך לדוגמה תלמיד שמורו יפרוש בפניו הזדמנויות לחוות התנסות‪ ,‬ושתאתגר את כישוריו‪" ,‬יתרגל על‬
‫יבש" גרסאות פשוטות של סיטואציות עתידיות בו ימצא את עצמו בעתיד‪.‬מילוי צרכים רגשיים תוך‬
‫התמודדות עם האתגר הם שיאפשרו זאת‪.‬תלמיד אשר הצורך בתחושת יכולת יתמלא על ידי עמידה‬
‫בהתנסות והתמודדות עמה יוכל ביתר קלות להאמין בעצמו ובמסוגלותו להשיג תוצרים שלא קל‬
‫להשיגם‪ .‬תלמידת אשר הצורך בתחושת אוטונומיה יתמלא על ידי התמודדות על המשימה יכיר‬
‫אתהיכולות שבהן ניחן‪ .‬גיבוש פעיל וחקרני של מטרות המקדמות את מימוש צרכיו‪ ,‬ממוש אפשרות‬
‫הבחירה החופשי מכפייה יהוו הכנה טובה לבאות‪.‬‬
‫בהמשך‪ ,‬תלמיד שיחווה סביבה בטוחה ואכפתית‪ ,‬הנותנת עזרה והגנה פיסית ורגשית‪ ,‬הצורך שלו‬
‫לביטחון ולשייכות יתמלא‪ ,‬וכךיוכל לתפוס את עצמו כחלק מהסביבה וירצה להמשיך ולהשתייך אליה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫תלמיד שיחווה חוויות של הצלחה לא רק בלימודים‪ ,‬אלא גם בפעילויות ובאירועים משמעותיים‪,‬‬
‫יתמלא בו אותו הצורך לתחושת יכולת ומסוגלות‪ ,‬וכך יוכל לתפוס לא רק את עצמו כבעל יכולת‬
‫התמודדות עם אתגרים קשים‪ ,‬אלא גם את האחרים כתומכים וכראויים לתמיכה‪.‬‬
‫על פי אבירם (‪ )2111‬המשתנים שסייעו לבני אדם להתמודד במצבי חיים שונים ומורכבים ולהתגבר‬
‫עליהם‪ ,‬מונים את המאפיינים הבאים‪ :‬הנעה פנימית לפעולה‪ ,‬אוטונומיה‪ ,‬אנרגיה‪ ,‬אקטיביות‪,‬‬
‫מסוגלות‪ ,‬התמדה ‪,‬יוזמה‪,‬יכולת בחירה‪,‬גמישות‪,‬יצירתיות‪ ,‬יכולת ליצור קשרים בין‪-‬אישיים‪,‬מעורבות‬
‫חברתית‪ ,‬ומנהיגות‪ .‬כל המאפיינים הללו מתהווים בתוך מערכת יחסי גומלין בין הפרט לסביבה‪.‬‬
‫בלב המיזם הבית ספרי יעמדו יחסי גומלין בין התחומים‪:‬הפדגוגיהחברתי – והחינוכי רגשי‪ .‬יחסי‬
‫הגומלין יאפשרו מרחב פעולה לחשיפה‪ ,‬להתנסות‪ ,‬ולחוות‪.‬בנית המסד של הכלים יבנו או יחזקו את‬
‫הבסיס עבור הפרט שישמש אותו במרחבי חייו בהווה ובעתיד‪.‬‬
‫תחום פדגוגי‪:‬‬
‫יוכנו תוכניות לימודיות ייחודיות במקצועות רבי המלל‪ .‬החומר הנלמד בהן יהווה אמצעי להתבוננות‬
‫סביב ולהשלכה על התמודדויות ותובנות בחיים‪ .‬המקצועות ההומניסטיים אשר עוסקים כולם באדם‬
‫ובסביבתו‪ ,‬מאירים היבטים רגשיים‪-‬חברתיים‪-‬ערכיים‪ .‬בהכוונה נכונה אלה מעמתים את הלומד‪,‬‬
‫משקפים עבורו מצבים‪ ,‬מעוררים לחשיבה‪ ,‬ולהסתכלות של האני החי בעולם רב גוני‪.‬‬
‫הטקסטים שילמדובמסגרת השיעורים יאפשרו ללומדים הכרות עם דמויות שונות‪ ,‬סיטואציות‬
‫מורכבות‪ ,‬נקודות ראות שונות‪ ,‬מגוון של יחסים בין‪-‬אישיים‪ ,‬ומגוון דרכי התמודדות‪ .‬למידה כזו‬
‫תאפשר לתלמידים לגבש תובנות על החיים‪ ,‬ולפתח התבוננות עצמית פנימית‪.‬‬
‫התלמיד יהיה שותף ואחראי הוראה‪ -‬למידה‪ .‬התלמיד יחקור וישתתף בבחירת תכני לימוד‪ ,‬בקביעת‬
‫נושאים שיילמדו‪,‬בהכנת דרכי ההוראה‪ ,‬בהצגת תכנים לחבריו לכיתה וכן בבחירת דרכי הערכה‪.‬‬
‫בעקבות מעורבות התלמיד בהכנת התכנים והעברתם לכיתה‪ ,‬התלמיד יקבל הערכה על כך‪ .‬התלמיד‬
‫יעריך את עבודתו‪ ,‬העמיתים יעריכו אותו (ברמת התכנים וברמת הביצוע) וכך גם המורה‪.‬‬
‫יתקיימו מפגשים עם גורמי חוץ ופנים בית ספריים להדגשת היבטים תוכניים‪ -‬ערכיים וכן כמודל‬
‫ללמידה‪ .‬דוגמהלגורמי חוץ אפשריים היא אישים שחוו חוויות מעצימות (כגון עמותת ארגמ"ן‪ -‬ארגון‬
‫גמלאי העיר מודיעין)‪.‬דוגמה לגורמי פנים יכולה להיות תלמידי מגמות מהחטיבה העליונה אשר יציגו‬
‫היבטים אומנותיים‪/‬מדעיים‪/‬סוציולוגיים סביב סוגיה נלמדת‪.‬‬
‫התפיסה על פי ראיין ודייסן (‪ )2111‬היא שתלמיד שיחווה חוויות של מעורבות בפעילויות‬
‫משמעותיות‪ ,‬התנסויות של בחירה‪ ,‬של שיח בנושאים החשובים לו‪ ,‬של חשיפה לדמויות ולקבוצות‬
‫מעוררות הערכה‪ ,‬יתמלא בו הצורך לאוטונומיה‪ .‬התמודדות עם שאלות של זהות והבנת ה"עצמי"‪,‬‬
‫בחירת תכנים ואופן העיסוק בהם‪ ,‬אף הם יעזרו למלא צורכי ביטוי עצמי‪ ,‬זהות והיעדר כפייה‪ .‬תלמיד‬
‫זה יהיה בעל תפיסה עצמית המכירה את אפיוני הטמפרמנט שלו‪ ,‬זהותו‪ ,‬נטיותיו‪ ,‬עמדותיו ותכניותיו‬
‫ומכאן יהיה בשל יותר לחייו הבוגרים‪.‬‬
‫תחום חינוכי ייעוצי‪:‬‬
‫הכנת תוכנית חינוכית ייעוצית ממוקדת בחומרים אשר ממלאים צרכים רגשיים וחברתיים של התלמיד‬
‫ואשר מובילים למוכנות גבוהה יותר לחיים‪ .‬הכוונה מודעת אשר מזמנת הזדמנויות לפיתוח תחושת‬
‫הביטחון‪ ,‬תחושת ההשתייכות‪ ,‬תחושת מסוגלות ותחושת אוטונומיה המתפתחים בקונטקסט חברתי‪,‬‬
‫אף היא תחזק את המוכנות לחיים‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫למידת מיומנות חברתיות‪ ,‬רגשיות‪ ,‬קוגניטיביות (מותאמות על פני רצף הגיל)יכוונווילוו את הפרט‪.‬‬
‫הלמידה תהיה מחוויות ומהתנסויות יזומות (ואף נקרות)‪.‬יודגשו היבטים העוסקים בפיתוח ה"עצמי" ‪,‬‬
‫בקידום הקבוצה‪ ,‬ושיפור המערכת‪ ,‬תוךאינטראקציה ביניהן‪ .‬דגש יושם על הקונטקסט שבו פועל‬
‫הפרט‪ ,‬ועל השפעותהגומלין הדדיות בינו לבין הסביבה‪.‬מטרת דגשים אלו לחזק התמודדות יעילה‬
‫יותר עם אתגרים‪ ,‬אשר תתרום גם לשיפור תחושת הערך העצמי‪.‬‬
‫התכנים יעברו בסדנאות בחצאי כיתות ובשיחות אישיות‪.‬כמו כן יעברו התלמידים סדנאות חוץ בית‬
‫ספריות‪,‬ביניהן סדנאות‪ODT‬שיאפשרו נגיעה נוספת לפרט ומתן ביטוי אישי‪ .‬הסדנאות אלו ילוו לדוגמה‬
‫במשחקי תפקידים‪ ,‬בהצגת הקשרים לחיי היום יום‪ ,‬בנקודות מעוררי חשיבה עצמית‪.‬‬
‫דוגמאות לנושאים שיועברו‪:‬‬
‫יחסים בינאישיים ויחסים בין המינים ‪ :‬השגת רמה חדשה של קרבה ואמון עם בני אותו הגיל ‪-‬‬
‫החל מבני אותו המין עבור אל בני המין השני‪ ,‬והבניית תקשורת בריאה בין מתבגרים להוריהם‪.‬‬
‫גיבוש סולם ערכים אישי‪ -‬חברתי ‪ :‬יצירת אוטונומיה אישית על בסיס יכולות וכישורים; מודעות‬
‫לעולם המשתנה בתרבות תקשורת המונים; הגדרת יעדים ודרכים למימוש הערכים; ניהול תרבות‬
‫פנאי התואמת את סולם הערכים האישי‪.‬‬
‫היכרות עם השונה ופיתוח מודעות חברתית ‪ :‬היכרות עם קבוצות שונות באוכלוסיה;זיהוי ושינוי‬
‫עמדות סטריאוטיפים; יצירת סובלנות‪ ,‬קבלת השונה; פיתוח גישה רגישה ואמפאטית לאחר המעוררת‬
‫צורך לנתינה ולאחריות חברתית‪.‬‬
‫הבנת המשמעויות של" מפה חברתית" ובחינת דרכי פעולה‪:‬הבנת הכוח של הקבוצה ומקום‬
‫ה"עצמי" ביחס אליה; הבנת מושג הקונפורמיות וחיזוק עמוד השדרה הפנימי; שיתוף פעולה ועבודת‬
‫צוות; התמודדות עם בעיות וקונפליקטים‪ .‬זיהוי מצבים הדורשים התערבות חיצונית‪ ,‬פיתוח יכולת‬
‫להסתייע בסביבה‪.‬‬
‫התמודדות עם דילמות וקבלת החלטות ‪ :‬יצירת עמדות מעוגנות ומבוססות; יכולת בחירה בין‬
‫אלטרנטיבות; יכולת תכנון‪ ,‬עמידה מול הצפת מידע וברירה מושכלת; יכולת לבקרה עצמית‪.‬‬
‫ניהול רגשות ושליטה עצמית במצבים משתנים ‪ :‬זיהוי ופיתוח חלופות לביטוי התנהגותי; דחיית‬
‫סיפוקים‪ ,‬רתימת רגשות לפעולה‪.‬‬
‫תחום חברתי‪:‬‬
‫מחקרים מתחום הקוגניציה החברתית מחזקים את הגישה התומכת בהרחבת כר ההתנסויות של‬
‫הפרט (ביחד עם 'אחרים משמעותיים') כאמצעים נוספים לעיצוב ה"עצמי" מחד גיסא והשפעות על‬
‫עמדות הפרט כלפי פרטים וסביבות חברתיות חדשות מאידך גיסא ( אנדרסן ‪.)1997‬‬
‫סיפוק הצורך לביטחון מהווה מוטיבציה רלוונטית לסיפוק שאר הצרכים‪ .‬תוך כדי סיפוק צורכי קשר‬
‫וביטחון‪ ,‬באים לידי ביטוי סיפוק הצרכים לכשירות‪ ,‬לאוטונומיה ולשייכות‪.‬‬
‫על פי אנדרסן (‪ )1997‬אנו מוצאים תהליכים קוגניטיביים של הערכה של התנסויות ומתן משמעות‬
‫להן‪ ,‬אשר משפיעים בסופו של דבר על האמונות ועל הציפיות שלנו‪ .‬מכאן שיש להערכת התנסויות‬
‫השפעה על המוטיבציה וההתנהגות‪.‬‬
‫התלמיד כיזם חברתי‪ :‬יפותחו אפיקים לעשייה אישית של כל תלמיד בתרומה לקהילה הבית ספרית ו‪/‬או‬
‫מחוצה לה‪ .‬בלווי איש צוות חינוכי‪ ,‬התלמיד יבחר תחום עניין שבו יחפוץ לבצע פעילות באופן אישי או‬
‫בקבוצת השתייכות‪ .‬התלמיד יכין תוכנית עבודה ליישום הפעילות‪ .‬התלמיד יישם את הפעילות על פי‬
‫התוכנית (ויתמודד עם שינויים אפשריים בתוכנית תוך כדי יישום)‪ .‬בסופו של תהליך התלמיד יעריך‬
‫את הפעילות ואת ביצועה‪ ,‬באופן עצמאי‪ ,‬ויקבל הערכה על כך מהמלווה החינוכי‪ .‬דוגמאות ליוזמות‬
‫‪11‬‬
‫חינוכיות יכולות להיות מגוונות ורבות‪ .‬למשל במסגרת פעילויות לבתי הספר היסודיים המזינים (ימי‬
‫ספורט‪ ,‬פעילויות לחגים וכו')‪ .‬בתחום בית הספר התלמידים יוכלו לתרום בתחומים אומנותיים כגון‬
‫פינות ישיבה‪ ,‬פסלים סביבתיים‪ .‬תרומה יכולה אף להיות חונכות של תלמידים משכבות נמוכות יותר‬
‫בתחומים פדגוגים או חברתיים‪.‬‬
‫מיקוד תכנים של מוכנות לחיים בתוכנית החברתית הינםבחשיפה לאקטואליה‪,‬ובמעורבות תלמידים‬
‫בבחירת הפעילויותאשר יבצעו‪ .‬יושם דגש על יציאה אל השטח‪,‬וההערכות יתמקדו בתובנות לחיים‪,‬‬
‫הכרת השונה וכיבודו‪ .‬דוגמאות אפשריות לפעילויות מסוג זה הינם פעילויותהעוסקות בשיווין בנטל‪,‬‬
‫פעילויות המתמודדות עם פערים חברתיים‪/‬כלכליים‪,‬או פעילויות המביאים את התלמידים במגע עם‬
‫היחס לעובדים זרים‪.‬‬
‫לשם התפתחות ותפקוד מיטביים זקוקים התלמידים ליצור מערכות יחסים הן עם פרטים והן עם‬
‫קבוצת נערים בני גילם‪ .‬אינטראקציות של הפרט עם פרטים אחרים סביב פעילויות לימודיותחינוכיות‬
‫וחברתיות מאפשרות לו למידת מיומנויות כגון תקשורת‪ ,‬משא ומתן (למשל על תפקידים)‪ ,‬לקיחת‬
‫אחריות‪ ,‬התמודדות עם לחצים‪ ,‬פתרון בעיותבמשותף‪ ,‬וכדומה‪.‬‬
‫כחלק מהתהליך של הבניית העצמי‪ ,‬מהעצמה אישית‪ ,‬תינתן במה להצלחות של תלמידים בתחומים‬
‫הפדגוגיים והחברתיים‪ .‬מתן במה זו מטרתה לחזק את ביטחון התלמידים‪ ,‬להניע אותם להמשיך‬
‫וליטול אחריות‪ ,‬ואף להתוות מודל לתלמידים אחרים לקחת חלק ולהשתתף‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫פרק ה' – מטרות ויעדים‬
‫מטרת על‪:‬‬
‫לאפשר ולזמן מרחב למידה והתנסות‪ ,‬שיעצים את ה"עצמי"‪ ,‬אשר יהווה את בסיס להתמודדות טובה‬
‫יותר עם מצבים מורכבים בחיים‪ ,‬ועל ידי כך יגביר את יכולת הפרט לרחיב את המעורבות בקהילה‬
‫ובחברה‪.‬‬
‫מטרות משנה ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫גיוס ואמון של צוות המורים‪ ,‬ולאחר מכן את התלמידים‪ ,‬ברעיון ובמהות התוכנית החדשה‪.‬‬
‫יצירת תפיסה הוראה‪ -‬למידה‪-‬הערכה חדשה המעוררת ומכוונת לרגישות לאחר‪,‬לאחריות‬
‫ולשותפות‪.‬‬
‫הבניית מערך חוויות חברתיות‪-‬רגשיות המעוררות להתבוננות מושכלת והתמודדות מעצימה‪.‬‬
‫בניית מנגנון תקשורתי לחיזוק האינטראקציה והשיח בין המורה לתלמיד ולהורה‪ ( .‬בצירופים‬
‫השונים)‪.‬‬
‫יצירת תחושת מסוגלות עצמית ומוטיבציה פנימית בקרב התלמידים‪.‬‬
‫יעדים לשנת ההפעלה הראשונה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫גיבוש צוות היגוי המלווה את תהליך הטמעת התוכנית‪ ,‬תוך התמודדות עם האתגרים הצצים‬
‫מתהליך מימוש יעדי התוכנית‪.‬‬
‫הכשרת צוות חטיבת הביניים בנושאים העוסקים בתכנים חינוכיים‪-‬רגשיים‪ ,‬ובדרכי העברה‬
‫של הסדנאות‪.‬‬
‫הכשרת צוות המורים במקצועות רבי המלל בבניית התכנים ‪ ,‬דרכי ההוראה‪ -‬למידה ודרכי‬
‫הערכה‪ ,‬בהתאם לעקרונות התפיסה החדשה‪.‬‬
‫בנייה ופיתוח של חומרי למידה המכוונים למוקדי התוכן שנבחרו‪ ,‬בשיתוף המורים‬
‫והתלמידים‪.‬‬
‫פיתוח תוכנית חברתית‪-‬ערכית בשיתוף הצוות והתלמידים‪ ,‬שתאפשר מניפה רחבה של‬
‫פעילויות ואפשרויות בחירה‪( .‬הדגש הוא על 'רגישות לאחר'‪' ,‬אחריות' ו'שותפות')‪.‬‬
‫הקמת מועצה ליזמות חברתית‪ -‬קהילתית‪ .‬זהו גוף של מורים ותלמידים המלווה יוזמות‬
‫ופעולות‪.‬‬
‫הרחבת הממשקים עם גורמי חוץ ופנים במפגשים עם התלמידים‪.‬‬
‫בניית מערכת ממוחשבת שתציג (על גבי מסכים בשטחים ציבוריים בבית הספר)– תוצרי‬
‫יזמות חברתית‪ -‬קהילתית‪.‬‬
‫מדדי הצלחה ביחס למטרות שהוגדרו‬
‫מטרה א ' ‪ -‬גיוס ואמון של צוות המורים והתלמידים ברעיון ובמהות התוכנית החדשה ‪.‬‬
‫א‪ .‬השתתפות פעילה של ‪ 71%‬מקרב המורים במפגשי ההכשרה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הבעת שביעות רצון של המורים מהחלת התוכנית החדשה‪ ( .‬באמצעות שאלון משוב ושיח‬
‫ממוקד מטרה)‪.‬‬
‫ג‪ .‬הבעת שביעות רצון של התלמידים בתוכנית הלימודים ומימושה – (באמצעות שאלון משוב‬
‫ושיח מחנך‪-‬תלמיד)‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ד‪ .‬שינוי בדרכי הוראה‪-‬למידה‪-‬הערכה מהגישה המסורתית לגישה החדשנית‪ ,‬בהתאם‬
‫לעקרונות ומהות התוכנית‪ (.‬באמצעות צפייה בשיעורים)‪.‬‬
‫מטרה ב ' ‪ -‬יצירת תפיסה הוראה‪ -‬למידה‪ -‬הערכה חדשה ‪ ,‬המעוררת ומכוונת‪ -‬רגישות‬
‫לאחר ‪ ,‬אחריות ו שותפות ‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הבנה מודעת של התלמידים את השונות והייחודיות של כל אדם‪ ,‬באמצעות ביטוי בכתב‪-‬‬
‫עבודות יצירתיות‪ ,‬מבחנים‪ ,‬הצגות‪ ,‬ו‪/‬או כביטוי מעשי‪.‬‬
‫גילויי הבנה וסובלנות בקרה התלמידים זה כלפי זה‪ ,‬וכלפי 'האחר‪ ',‬במהלך השיעורים‬
‫ומחוצה להם‪.‬‬
‫עלייה במספר התלמידים המגלים יוזמה בהצעות ובביצוע פעולות בתחום הלימודי‪.‬‬
‫עלייה ב'תפקוד התלמידאי' על היבטיו השונים‪.‬‬
‫שיפור בתחושת הביטחון והמוטיבציה ללמידה‪( .‬שאלון עמדות על עצמי)‬
‫‪13‬‬
‫פרק ו'‪-‬קהל היעד‪:‬‬
‫קהל היעד של תוכנית זו היא תלמידי חטיבת הביניים‪ ,‬שכבות ז' עד ט'‪,‬שהם כ‪ 711-‬תלמידים‪.‬‬
‫על פי התפיסה המוצגת כאן‪ ,‬התוכנית נועדה ליצור נדבך של אבני יסוד כאשר הפרטים הינם תלמידי‬
‫חטיבת הביניים‪ .‬אבני יסוד אלה‪ ,‬במישור האישי‪ ,‬הערכי‪ ,‬והחברתי יחזקו את הבסיס להמשך הבשלה‬
‫בחטיבה העליונה‪.‬‬
‫המעבר מבית הספר היסודי לחט"ב כרוך בשינויים מסוגים שונים אשר מתרחשים בו זמנית‪ :‬מעבר‬
‫מילדות להתבגרות‪ ,‬מעבר ממסגרת קטנה למסגרת גדולה יותר (ובמקביל היפוך במעמד מהגדול‬
‫לקטן)‪ ,‬מעבר ממורה אחד משמעותי למגוון מורים‪ ,‬ומעבר למערכות יחסים חברתיות חדשות‪.‬יש‬
‫הזדמנות ואף צורך במהלך חטיבת הביניים לחזק את גיבוש הזהות האישית‪ ,‬כזו אשר מורכבת‬
‫מתחושת "עצמי" שלמה ולכידה‪ ,‬ואשר יכולה לכוון עצמהלמטרה או מטרות מוגדרות‪.‬‬
‫קהל היעד בשל להתחיל להתמודד עם נושאים כגון הבנת העצמי והתמודדות עם אי יציבות ואי ודאות‬
‫של "העצמי" והתקדמות לקראת עמדה אוטונומית ביחס לעולם‪ ,‬תוך קבלת אחריות אישית‪.‬‬
‫לאחר הבנת יסודות אלו בתוכנית העתידית במסגרת החטיבה העליונה נעניק לתלמידים כלים‬
‫אופרטיביים שיביאו להשתלבות והסתגלות בחברה המודרנית המשתנה ביניהם ניהול פיננסי‪ ,‬היכרות‬
‫שוק העבודה ומשמעותו‪ ,‬חשיפה לאקדמיה וכדומה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫פרק ז'‪-‬כח האדם‬
‫המשאב האנושי שיפעיל את היוזמה בבית הספר הוא הצוות החינוכי בחטיבת הביניים‪.‬‬
‫מישור פדגוגי‬
‫מובילת התהליך תהיה המנהלת הפדגוגית בבית הספר‪.‬מיישמי התהליך יהיו צוותהמורים המקצועיים‬
‫בחטיבת הבינים מקצועות רבי מלל‪.‬‬
‫מעורבות תלמידים תבוא לידי ביטוי בבחירת חומרים‪ ,‬בהוראה בכיתה ובהערכה אישית של עצמם‬
‫ושל עמיתים בכיתה‪.‬‬
‫יאותרו ויגויסומורים ממקצועות רבי המלל בחטיבת הביניים המעוניינים לפרוץ דרך ולהשתלב ביוזמה‬
‫הבית ספרית‪ .‬מורים אילו יעברו הדרכה מקצועית וילוו על ידי המנהלת הפדגוגית‪,‬רכזי המקצוע‬
‫וההדרכה הפדגוגית של מדריך חוץ בית ספרי‪.‬‬
‫על המורים יוטל להכין תוכנית לימודית במקצוע אותו הם מלמדים‪ .‬התוכנית לעבור פיתוח ושינוי‬
‫במהלך השנה בהתאם לצרכים העולים‪.‬בעקבות יישומה של תוכנית הלימודים בשנת הלימודים‬
‫תשע"ד והערכתה יופקו לקחים ותוכן תוכנית לימודיים משודרגת לשנה שאחריה‪.‬‬
‫מישור חינוכי אישי רגשי‬
‫מובילת התהליך תהיה רכזת היועצות‪ ,‬ומיישמי התהליך יהיו מחנכי חטיבת הביניים ויועצות בית‬
‫הספר‪.‬‬
‫מעורבות תלמידים תבוא לידי ביטוי באיתור נושאים משמעותיים ובמעורבות פעילה במהלך‬
‫הסדנאות‪.‬‬
‫תיוחד שעה שבועית לצורך העברת סדנאות לתלמידים‪ .‬מעבר לכך יצאו התלמידים לסדנאות מחוץ‬
‫לתחום בית הספר‪ .‬סדנאות אלה יועברו על ידי גורמים מקצועיים חיצוניים‪.‬‬
‫המחנכיםיעברו השתלמות של ‪ 41‬שעות בה יקבלו הכשרה מקצועית בתחומים בהם יעסקו עם‬
‫תלמידהם‪ .‬כמו כן המחנכים יקבלו ליווי אישי בהתאם לצרכים העולים במהלך יישום התהליך‪.‬‬
‫מישור חברתי קהילתי‬
‫מובילת התהליך תהיה הרכזת החברתית‪ .‬מיישמי התהליך יהיו מחנכי חטיבת ביניים‪ .‬מעורבות‬
‫התלמידים באה לידי ביטוי בבחירת המיזם החברתי‪,‬בתכננוובהפעלתו הלכה למעשה‪.‬‬
‫הרכזת החברתית יחד עם מועצת התלמידים תתכנן את התוכנית החברתית בהתאמה בזיקה‬
‫להתמודדויות חיים והשתייכות חברתית ‪.‬‬
‫התלמיד הוא אשר בוחר את היוזמה החברתית‪ ,‬ומחנך הכיתה מלווה אותו לאורך התהליך כלומר‬
‫מהבחירה ועד יישומו בפועל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫פרק ח'‪-‬לוח זמנים‪:‬‬
‫פעולה‬
‫פדגוגי‬
‫חשיפת התוכנית;‬
‫גיוס מורים מקצועיים ממקצועות רבי המלל לקחת חלק ביוזמה;‬
‫ליווי והדרכה מקצועית של צוות המורים להכנת תוכנית לימודים‬
‫בזיקה למצבי חיים;‬
‫ליווי והדרכה של המורים בהעמקת תוכנית הלימודיים ודרכי‬
‫הטמעתה;‬
‫הערכה לתוכנית הפדגוגית;‬
‫הסקת מסקנות וגיבוש תוכנית לימודים לשנת הלמודים הבאה;‬
‫גיוס והדרכת מורים נוספים להשתתפות במיזם;‬
‫חינוכי רגשי‬
‫חשיפת תוכנית‬
‫גיוס מחנכים לתוכנית שגובשה בעקבות העלאת צרכים של צוות‬
‫המורים והתלמידים;‬
‫הכנת תוכנית העצמה אישית בזיקה חברתית על ידי הצוות הייעוצי‬
‫בליווי והדרכה מקצועית;‬
‫השתלמות והכשרת המחנכים להעברת תכני העצמה אישית והנחיית‬
‫קבוצה;‬
‫ליווי אישי של המחנכים על פי צרכים העולים מהשטח;‬
‫הערכה לתוכנית החינוכית רגשית;‬
‫הסקת מסקנות וגיבוש תוכנית העצמה אישית בזיקה חברתית לשנת‬
‫הלימודים הבאה;‬
‫הכשרת הצוות להעברת תכנים של התוכנית המעודכנת בעקבות‬
‫הערכה והתאמה;‬
‫איתור מחנכים חדשים לשנת הלימודים הבאה והכשרתם על ידי‬
‫הצוות הייעוצי והשתתפותם בהכשרת הצוות הכללית‪.‬‬
‫זמן‬
‫אפריל ‪2113‬‬
‫מאי‪-‬אוגוסט ‪2113‬‬
‫ספטמבר‪2113-‬יוני‪2114 -‬‬
‫אפריל ‪-‬אוגוסט ‪2114‬‬
‫מרץ‪-‬מאי ‪2114‬‬
‫אפריל ‪2113‬‬
‫מאי‪-‬אוגוסט ‪2113‬‬
‫ספטמבר‪-‬דצמבר ‪2113‬‬
‫נובמבר‪ 2113-‬מאי ‪2114-‬‬
‫מרץ ‪ -‬אפריל ‪2114‬‬
‫מאי ‪-‬יוני ‪2114‬‬
‫מאי ‪-‬אוגוסט ‪2114‬‬
‫חברתי קהילתי‬
‫הכנת תוכנית חברתית בזיקה למצבי חיים‪ ,‬בשיתוף נציגי תלמידים‬
‫והורים‪,‬ובהובלת רכזת חברתית ורכזי שכבות;‬
‫גיבוש מתווה דרכי הנחיה‪ ,‬הפעלה יישום;‬
‫הערכה של היוזמות החברתיות;‬
‫הנחית מחנכים וליווי מקצועי בהדרכת התלמידים לצורך בחירה‬
‫ויישום של המיזמים החברתיים;‬
‫ביצוע המיזמים החברתיים‪ ,‬הערכתם ופרסומם בקהילה הבית‬
‫ספרית ומחוצה לה;‬
‫הערכה לתוכנית החברתית;‬
‫הסקת מסקנות וגיבוש התוכנית חברתית בזיקה למצבי חיים לשנת‬
‫הלימודים הבאה;‬
‫הערכה לנושא המיזמים החברתיים;‬
‫הסקת מסקנות וגיבוש דרכי פעולה לשנת הלימודים הבאה‬
‫‪16‬‬
‫אפריל ‪-‬אוגוסט ‪2113‬‬
‫אפריל ‪ -‬אוגוסט ‪2113‬‬
‫ספטמבר ‪-2113‬יוני ‪2114‬‬
‫ינואר ‪-‬יוני ‪2114‬‬
‫אפריל –אוגוסט ‪2114‬‬
‫מאי‪-‬יולי ‪2114‬‬
‫פרק ט'‪-‬תקציב‪:‬‬
‫הרכיב‬
‫פיתוח צוות‪:‬‬
‫הכשרת המחנכים‬
‫עלות‬
‫הפירוט‬
‫הכשרה שתועבר על ידי פסיכולוגית ארגונית למחנכי‬
‫חטיבת הביניים‪ ,‬המתמקדת בהיבט החינוכי רגשי;‬
‫מתן תכנים וכלים למורה כמנחה כמאמן;‬
‫ליווי אישי אימון והדרכה‬
‫אישית למחנכים‬
‫ליווי אישי ואימון של מחנכים באופן פרטני על ידי‬
‫צפיות בשיעוריםומתן מענה לצרכים והתלבטויות‬
‫העולות;‬
‫הטמעה בקרב הנהלה‬
‫והצוות הייעוצי‬
‫ליווי והכשרה של צוות הנהלה והצוות הייעוצי‬
‫שיכירו התכנים ויוכלו להמשיך להוביל ולפתח‬
‫התכנים בשנים הבאות באופן עצמאי‪.‬‬
‫הכשרה וליווי פדגוגי‬
‫ליווי פדגוגי בהכנת מערכי השיעור במקצועות רבי‬
‫המלל‪ ,‬בהתמקדות במוכנות לחיים‪.‬‬
‫תשתיות‪:‬‬
‫מסכים אלקטרוניים‬
‫‪ 41,111‬ש"ח‬
‫‪ 21,111‬ש"ח‬
‫התקנת מסכים אלקטרוניים בשכבות חטיבת הביניים ‪ 16,111‬ש"ח‬
‫בהם יוצגו תוצרים פדגוגית חברתיים קהילתיים של‬
‫תלמידים‪ ,‬ואשר יהוו במה ובסיס לשיח‪.‬‬
‫‪ 16,111‬ש"ח‬
‫סך כל העלויות‬
‫‪17‬‬
‫פרק י'‪-‬שיתופי פעולה‬
‫על מנת להפעיל את היוזמה בצורה המיטבית יש צורך בשיתופי פעולה חוץ ופנים בית ספריים‪.‬‬
‫חוץ בית ספרי‪:‬‬
‫משרד החינוך ומנהל החינוך עירית מודיעין מכבים רעות ‪ :‬מתחילת התהליך שיתף צוות בית‬
‫הספר את מפקחת בית הספר‪ ,‬הגב' רותי לסרי‪ ,‬ואת ראש מנהל החינוך בעירייה‪ ,‬הגב' בתיה שוכן‪.‬‬
‫הדגש בעדכונים עסק בעיקר בדיון וסיכום לגבי הצורך ביוזמה‪ ,‬וכן בפרטים העולים במהלך פיתוח‬
‫המיזם‪ .‬המפקחת וראש מנהל החינוך היו שותפות לתהליך החשיבה וסייעו בהצעות לקידום ויישום‬
‫המיזם‪.‬‬
‫רכזת התנדבות ע ירית מודיעין מכבים רעות ‪ :‬צוות בית הספר יצר קשר עם רכזת ההתנדבות‬
‫העירונית‪ ,‬הגב' ליבת אפולט‪ ,‬על מנת להכיר את מגוון תחומי הפעילות‪ ,‬וכדי לאפשר יצירת תשתית‬
‫לשיתוף פעולה עם יוזמות התלמידים במהלך המיזם‪.‬‬
‫רכזת מרכז צעירים עירית מודיעין מכבים רעות‪ :‬צוות בית הספר יצר קשר עם הגב' לוטם דואני‬
‫לדון באפשרויות לשיתופי פעולה במסגרת המיזם‪ .‬בין האפשרויות שעלו הוצע שהצעירים הפעילים‬
‫במרכז יגיעו לבית הספר ויפגשו עם תלמידים‪ .‬בעזרת שיחות ואף סדנאות יוכלו אותם צעירים לשקף‬
‫לתלמידים את הדרך לסיפורי ההצלחה‪ ,‬ואתגרים איתם התמודדו‪.‬‬
‫עמותת" ארגמן" גמלאי העיר מודיעין מכבים רעות ‪ :‬צוות בית הספר כבר נמצא בקשר רציף עם‬
‫עמותת ארגמן‪ ,‬ופועל בשיתוף פעולה עמו לקידום תלמידי בית הספר בתחומים השונים‪ .‬אנו שואפים‬
‫שמשאב אנושי וערכי זה של גמלאי מודיעין יהיו אף הם שותפים בהנחיה‪ ,‬בליווי ובסדנאות שיועברו‬
‫לתלמידים‪ .‬ניסיון החיים לו יחשפו התלמידים במפגשים אלו יוכל אף הוא אך הוא להוות חומר גלם‬
‫לכלים שיעזרו להם בהתמודדות עם החיים‪.‬‬
‫פנים בית ספרי‪:‬‬
‫רכזת פדגוגית עם רכזי המקצוע וצוותים מקצועיים ‪ :‬יש לבצע חשיבה משותפת‪ ,‬ויחד להכין‬
‫תוכניות לימודיים ייחודיות ‪.‬‬
‫רכזי מקצוע ‪ :‬רכזי המקצוע יהוו נדבך משמעותי בהעברת תכנים והנחיית‪ .‬תלמידיהם מהחטיבה‬
‫העליונה אשר יהיו שותפים במיזם על ידי העברת סדנאות לתלמידי חטיבת הביניים מתחומי הידע‬
‫אותם רכשו במסגרת לימודיהם‪.‬‬
‫רכזת חברתית ‪ ,‬רכזי שכבות ‪ ,‬מחנכי חטיבת ביניים ‪ ,‬תלמידים ‪ :‬יש לבצע חשיבה משותפת בהכנת‬
‫תוכנית חברתית‪ ,‬אשר מקושרת ורלוונטית למצבי החיים ודרכי ההתמודדות עימם‪ .‬על התוכנית‬
‫להיות ביסודה כזו העוסקת בהתנסויות וביציאה אל השטח‪.‬‬
‫הנהגת הורים והורים מתנדבים ‪ :‬יש לבצע חשיבה משותפת עם ההורים על כל היבטי היישום של‬
‫המיזם‪ .‬שותפות של ההורים בהעברת תכנים לתלמידים מניסיונם יכול להוות אלמנט מעשיר במסגרת‬
‫המיזם‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫פרק יא'‪-‬סיכונים‬
‫סיכון‬
‫דרך התמודדות‬
‫התנגדות הצוות‬
‫יש לגייס את הצוות לגבי הצורך במיזם‪ .‬יש‬
‫לשתף את הצוות בתהליך פיתוחו‪ ,‬בבחירת‬
‫ההתמקדות‪ ,‬ובחשיבה על דרכי הפעולה‪.‬‬
‫אין לצוות החינוכי את ההכשרה הדרושה‬
‫להפעלת סדנאות ולכלי האימון‪ .‬הצוות לא מכיר‬
‫את התכנים‪.‬‬
‫יש להשקיע בהשתלמות מעמיקה למחנכים‪ ,‬תוך‬
‫כדי התנסות מעשית‪ .‬יש לוודא עד כמה שאפשר‬
‫ליווי אישי של המחנכים על ידי המנחה‬
‫הפסיכולוגית ארגונית‪.‬‬
‫אין תוכניות לימודיות ייחודיות‪ ,‬ולצוות יש קשיים‬
‫ביצירת תוכנית חדשה‪.‬‬
‫יש לפנות אל הצוות המקצועי‪ ,‬ולתת בחירה‬
‫לאותם מורים המעוניינים להיות פורצי הדרך‪ .‬יש‬
‫לתת ליווי פדגוגי (על ידי המנהלת פדגוגית וגוף‬
‫מתמחה חיצוני) למורים שבחרו להיות שותפים‪.‬‬
‫בזמן גיבוש התוכנית יש להשקיע חשיבה על‬
‫התכנים‪ ,‬דרכי ההעברה‪ ,‬ודרכי ההערכה‪ .‬בכל‬
‫מהלך המיזם יש לבדוק את התוכנית ועל פי‬
‫הצורך להיות נכון לבצע שינויים והתאמות‪.‬‬
‫לא פעם הטבע האנושי מעדיף את המוכר והידוע‬
‫על פני החדש שיש ליצור ‪.‬‬
‫קיימים קשיים לוגיסטיים בקיום יוזמות חינוכיות‬
‫כה רבות‪ .‬ללוות את כל אותן היוזמות ולעקוב‬
‫אחריהם באופן מעמיק מהווה אתגר‪.‬‬
‫יש לאפשר הנחיית צמודה עד כמה שאפשר של‬
‫המחנכים על ידי הרכזת החברתית‪ .‬יש לעשות‬
‫שימוש בשעות הפרטניות להובלת התלמידים‬
‫למיזם הערכי‪ .‬יש לפעול להקמת מועצת יזמות‬
‫הכוללת תלמידים וצוות חינוכי שיקח על עצמו‬
‫לרכז את היוזמות‪ ,‬לאגד יזמים מאותו התחום‪,‬‬
‫לאפשר קיום אינטרקציה בין גילאית ולשדרג‬
‫מיזמים‪.‬‬
‫המעקב והבקרה לא יהיו אפקטיביים‬
‫במהלך המיזם ובסיום שנת הלימודים יתבצעו‬
‫הערכות איכותניות וסטטיסטיות לאפשר הפקת‬
‫לקחים יעילה שינוי במהלך השנה ולקראת‬
‫השנים הבאות‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫פרק יב'‪-‬תוכנית הערכה‪:‬‬
‫שיטות ההערכה תהינה מבוססת על הערכה איכותנית ומדדים סטטיסטיים‪.‬‬
‫בהערכה נבדוק את דפוסי ההכשרה‪ ,‬את מוקדי המיזם הערכיים רגישות ‪,‬אחריות ושותפות חברתית‬
‫נבדוק את היישום (בשלושת המישורים הפדגוגי‪ ,‬חינוכי‪-‬ייעוצי וחברתי)‪ ,‬בתפוקות ובתרומה של‬
‫היוזמה‪.‬‬
‫הערכה תתבצע על סמך נתונים העולים מהתלמידים מהצוות החינוכי ומהנהגת הורים‪.‬‬
‫הערכת תלמידים‪:‬‬
‫שאלון 'מסוגלות עצמית' ומשוב אישי העוסק בשביעות רצון יחולקו בפתיחת השנה‪ ,‬במהלך השנה‬
‫ובתום שנת פעילות‪.‬‬
‫בין המדדים סטטיסטיים שיבדקו יסוכמו אחוז התלמידים המעורבים חברתית בפעילויות פנים‬
‫ובפעילויות חוץ‪.‬שיפור התנהגות (אקלים חינוכי מיטבי) יוערךבין השאר על ידי מדדי תלמידים שעלו‬
‫בציון התנהגות במקצועות ובאופן כללי‪ .‬בנוסף יימדד אחוז התלמידים הבוחרים בדרכי הערכה‬
‫חלופית מתוך בחירה אישית‪.‬‬
‫צוות חינוכי‪:‬‬
‫שאלון שביעות רצון ושיחת משוב של הצוותים החינוכיים עם הנהלת בית הספר יתקיימו במהלך‬
‫ובסוף השנת הפעילות‪ .‬הם יתמקדו בנושאים כגון הכשרה‪,‬הדרכה והשתלמות‪,‬והליווי האישי‪.‬בנוסף‬
‫יבדקו התהליך הפדגוגי‪ ,‬החינוכי‪-‬ייעוצי‪ ,‬והחברתי (למול התלמידים)‪.‬‬
‫הנהגת הורים‪:‬‬
‫שאלון שביעות רצון על המיזם ויישומו בהליך הפדגוגי חינוכי ייעוצי וחברתי יחולק בין הורי התלמידים‪.‬‬
‫‪21‬‬