נוירונוער

‫מצב‬
‫החוג‬
‫חינוך‬
‫העיר‬
‫מהווה‬
‫הזדמנות‬
‫יוצאת דופן‬
‫לבני נוער‬
‫סקרנים‬
‫להיחשף‬
‫לידע נרחב‬
‫בתחום‬
‫מדעי‬
‫המוח‪,‬‬
‫ולמחקרים‬
‫‪ 17‬כ‪¥/‬וויים‬
‫בתחום״‬
‫פנינה‬
‫רפ‬
‫תיכוניסטים‬
‫חוג‬
‫המוח‬
‫באוניברסיטה‬
‫מידי תיכון‬
‫‪25‬‬
‫״נוירו־נוער״‪,‬‬
‫צילום‬
‫‪1$2ND$‬שי‪$2ND$‬‬
‫\ה‬
‫העברית‬
‫‪rsf‬‬
‫^^‬
‫מרחבי ירושלים החלו‬
‫מצסיינים‬
‫שעוסק‬
‫דודדודמרואני‬
‫מרואני‬
‫האוניבר זי‬
‫חקר‬
‫בחקר‬
‫יהיו חוקרי‬
‫המוח‪,‬‬
‫העברית‬
‫‪1$1ST$‬שי‪ $1ST$‬יש־‬
‫המוח הבאים של‬
‫בהם‬
‫תיכון מצטיינים‬
‫חשיבות‬
‫ראל? ‪25‬תלמידי‬
‫בעירקיבלו‬
‫באוניברסיטה‬
‫להשתתף‬
‫בחוג‬
‫הזדמנות יוצאת דופן‪:‬‬
‫להיות מדעני העתיד של ישראל‬
‫ולעורר‬
‫עניין כברמגיל צעיר בנושאיםבעלי‬
‫ישמשו‬
‫ובעולם‪ .‬התלמידים‬
‫בארץ‬
‫מחקרית‬
‫ויוכלו לחשוף את‬
‫בפועל גם כ״שגרירי מוח״‬
‫״נוירו־נוער״‪ ,‬החוג הראשון‬
‫השתתפות בחוג‬
‫‪$TS1$‬הלגיטימציה‪$TS1$‬‬
‫הלגיטימ־‬
‫חבריהם לתחום ובכךלהגדיל את‬
‫לצעירים שעוסק בחקר המוח‪ .‬החוג המיוחד‬
‫‪$DN2$‬הלגיטימציה‪ $DN2$‬של חקר המוחבישראל"‪.‬‬
‫ציה‬
‫ולילי ספרא למ־‬
‫‪$TS1$‬למדעי‪$TS1$‬‬
‫נפתח ביוזמת מרכז אדמונד‬
‫מצטיינת‬
‫פנינהרפל‪ ,‬תלמידת דוקטורט‬
‫‪$DN2$‬למדעי‪ $DN2$‬המוח באוניברסיטה העברית‪.‬‬
‫דעי‬
‫באוניברסיטה‬
‫באוניברסיטה העברית מציינים כי ״כל‬
‫במסלוללחישוביות עצבית‬
‫מספרת כי ״החוג‬
‫העברית ומדריכה בחוג‪,‬‬
‫התלמידים שייכים לתכנית קדם עתידים‪,‬‬
‫מהווה הזדמנות יוצאת דופןלבני נוער סקר־‬
‫‪$TS1$‬סקרנים‪$TS1$‬‬
‫חטיבת‬
‫תכנית מצוינות מרעית לתלמידי‬
‫‪$DN2$‬סקרנים‪ $DN2$‬להיחשףלידע נרחב בתחום מרעי המוח‪,‬‬
‫נים‬
‫הביניים ותיכון בפריפריה והם מגיעים מב־‬
‫‪$TS1$‬מבתי‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬מבתי‪ $DN2$‬ספר שונים‬
‫תי‬
‫ולמחקרים עכשוויים בתחום‪ .‬בנוסף‪ ,‬החוג‬
‫בירושלים‪ .‬החוג‪ ,‬שיתקיים‬
‫כולל מפגשים עם חוקרי מוח מהמעבדות‬
‫אחתלשבוע‪,‬יכלול הרצאותפרונטליות על‬
‫המשתתפים‬
‫מרעי המוח‪ ,‬ביקורים והתנסות במעבדות המובילות בארץ‪ ,‬מהםלומדים‬
‫הצעירים על השאלות הבוערות במחקר כיום‬
‫מחקר‪ ,‬הכרה ושימוש במתודות מחקר המוח‬
‫המתקדמות ביותר‪ .‬החוג‬
‫‪ mri‬ושיתוףהתלמידים‬
‫ועל שיטות המחקר‬
‫כמו למשל ‪eeg‬‬
‫מעודד סקרנות וחשיבה מרעית‪ ,‬מציגלבני‬
‫בשאלות מחקריותעדכניות‪ .‬מטרת הפרויקט‬
‫היא לחשוףתלמידיםבגילאי התיכון לתחום‬
‫המשתתפיםעולם מרתק‪ ,‬שרב בו הנ־‬
‫‪$TS1$‬הנסתר‪$TS1$‬‬
‫הנוער‬
‫רגילות‪.‬‬
‫חקר המוח אשר אינו נלמד במסגרות‬
‫סתר‬
‫הגלוי‪ ,‬ופותח בפניהם שאלות שע־‬
‫‪$TS1$‬שעדיין‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬הנסתר‪ $DN2$‬על‬
‫דיין‬
‫‪$DN2$‬שעדיין‪ $DN2$‬מחכות לתשובה מחוקרי המחר״‪.‬‬
‫במקביל‪ ,‬המטרה היא להכשיר את בני הנוער‬