ישראל - קרן התרבות אמריקה - קרן התרבות אמריקה

‫קר התרבות אמריקהישראל‬
‫תחרות המחול לרקדני צעירי ‪2014‬‬
‫דמי הרשמה‪:‬‬
‫דמי ההרשמה לתחרות ע"ס ‪ 200‬ישולמו באמצעות הפקדה ישירה של הסכו‬
‫לחשבו הקר בבנק הדואר בלבד ‪ ,‬למספר חשבו בבנק הדואר ‪, 3339759 :‬על ש‪:‬‬
‫המועצה הישראלית המייעצת של קר התרבות אמריקהישראל ע‪.‬ר ‪.580032035‬‬
‫יש לצר את קבלת ההפקדה לטופס ההרשמה לתחרות‪ .‬טופס שיגיע ללא‬
‫אישור הפקדה לא יטופל‪.‬‬
‫)רצוי לשמור העתק קבלת הפקדה נוס‪ %‬למקרה שהקבלה לא הגיעה‬
‫למשרדי הקר(‪.‬‬
‫נא לציי את ש המתחרה המלא )ש פרטי וש משפחה( על גבי טופס‬
‫ההפקדה ומספר ת‪.‬ז‪.‬‬
‫דמי ההרשמה לא יוחזרו בכל מקרה‪.‬‬