פברואר - רשות שדות התעופה

‫מח' איכות הסביבה ‪ /‬יחידת הניטור הסביבתית ‪Environmental Monitoring Unit‬‬
‫דו"ח חודשי‪ :‬פברואר ‪Monthly Report: February 2014‬‬
‫ניטור חריגות רעש‬
‫‪Noise Excesses Monitoring‬‬
‫מעקב נתיבי טיסה‬
‫‪Flight Track Surveillance‬‬
‫סטטיסטיקות רעש ומבצעים‬
‫‪Noise & Operational Statistics‬‬
‫‪ 0‬חריגות רעש בחודש פברואר ‪2014‬‬
‫יוסי זוהר‬
‫נתונים ועריכה‪ :‬מירי בן ישי‬
‫‪February 2014‬‬
‫‪Noise & Operations Report‬‬
‫פברואר‪2014 ,‬‬
‫ניטור רעש ומעקב נתיבים – תקציר מנהלים‬
‫בפברואר בוצעו מנתב"ג‪ ,‬על פי נתוני ה‪ 3,431 ,CHOCS -‬המראות‪.‬‬
‫במערכת הניטור נקלטו ‪ 2,888‬המראות המצביעות על ‪ 84%‬מן ההמראות שנקלטו בתחנת‬
‫ניטור רעש אחת או יותר‪ .‬שאר ההמראות היו ברובן של מטוסים ממריאים ממסלול ‪ ,08‬שיצרו‬
‫רעש נמוך מ‪ 65dB(A) -‬שהוא רעש המינימום לתחנות הניטור‪.‬‬
‫בחודש זה‪ ,‬לא נרשמו חריגות רעש‪.‬‬
‫תלונות תושבים‬
‫במהלך חודש פברואר‪ ,‬נתקבלו במוקד המידע והתלונות ‪ 19‬תלונות בגין רעש מטוסים‪.‬‬
‫בחודש הקודם‪ ,‬ינואר‪ ,‬הגיעו ‪ 9‬תלונות‪.‬‬
‫הישובים מהם הגיעו התלונות היו‪:‬‬
‫התפלגות התלונות )ב‪(% -‬‬
‫ראשון לציון‪ 26% :‬מכלל התלונות‬
‫חולון‪ 16% :‬מכלל התלונות‬
‫ראש העין בית דגן יהוד‬
‫‪5% 5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫אור יהודה‪ 10% :‬מכלל התלונות‬
‫תל אביב‬
‫אחר‬
‫ראש העין‪ 5% :‬מכלל התלונות‬
‫‪5%‬‬
‫‪16%‬‬
‫יהוד‪ 5% :‬מכלל התלונות‬
‫אור יהודה‬
‫ראשל"צ‬
‫בית דגן‪ 5% :‬מכלל התלונות‬
‫‪11%‬‬
‫‪26%‬‬
‫שוהם‬
‫שוהם‪ 10% :‬מכלל התלונות‬
‫‪11%‬‬
‫חולון‬
‫‪16%‬‬
‫תל אביב‪ 5% :‬מכלל התלונות‬
‫אחר‪ 16% :‬מכלל התלונות‬
‫מוקד המידע פתוח לציבור בערוצים שונים‪:‬‬
‫בטלפון‪ 03-9750287 :‬מענה אנושי בשעות העבודה‪,‬‬
‫מענה קולי בערבים ובסופי השבוע‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫יוסי זוהר‬
‫להודעות בפקס‪03-9750282 :‬‬
‫אחראי ניטור סביבתי‬
‫רשות שדות התעופה בישראל‬
‫המשרד הראשי‬
ISRAEL AIRPORTS AUTHORITY
HEAD OFFICE
‫מערכת ניטור רעש ומעקב נתיב‬
Ben Gurion Airport
‫גוריון‬-‫נמל התעופה בן‬
Noise & Flight Track Monitoring System
:‫דו"ח פעילות וחריגות רעש לחודש‬
February
2014
Monthly report for:
1. General
:‫ כללי‬.1
‫מערכת ניטור הרעש של נתב"ג מנטרת‬
‫את מפלסי הרעש של ההמראות מהשדה‬
.‫לכוון מערב‬
‫מערכת מעקב הנתיב מאפשרת זיהוי מיקום‬
.‫נתיבי המטוסים ושיוכם לארועי הרעש‬
‫ מוצגת מפה של סביבת‬1 '‫בנספח מס‬
‫ מיקום תחנות הניטור ומפלסי‬,‫השדה‬
.‫הרעש המירביים המותרים בכל תחנה‬
Ben Gurion Airport Noise Monitoring
System, monitors the noise levels of
departures to the west.
The Flight Track Monitoring System
enables the identification of the tracks
and correlates them to noise events.
In appendix 1, a map of the airport and
it's vicinity is presented. On the map, the
location of the Noise Monitoring
Terminals (NMT) and the max. allowed
noise levels for each NMT are indicated.
:‫ נתונים סטטיסטיים‬.2
2. Statistical data:
Total departure movements (flight plans):
3,431
Departures recorded with tracks:
2,888
84%
% of Integrated departures (track & plans):
(‫סה"כ המראות בפועל )ע"פ תכניות טיסה‬
:‫סה"כ המראות שנקלטו במערכת עם נתיב מכ"מ‬
(‫ קליטה במערכת )נתיבים ותכניות טיסה‬%
‫סה"כ המראות שחרגו ממפלסי הרעש‬
Total number of departures excessed
from the max. allowed noise leves:
General Percentage of Excesses
(GPE) for this month:
0
:‫המירביים המותרים‬
0%
‫אחוז החריגה הכללי‬
:‫לחודש זה‬
GPE in the previous month:
0.25%
:‫אחוז החריגה הכללי בחודש הקודם‬
GPE in same month of previous year:
0.16%
:‫אחוז החריגה בחודש המקביל אשתקד‬
(2014 ,‫אחוזי חריגה מול ההמראות )חדשי‬
‫המראות‬
5,000
‫חריגות‬
0.60%
4,000
3,000
2,000
0.40%
#DIV/0!
3
:‫נתונים מצטברים מתחילת השנה‬
**‫המראות מנתב"ג‬
‫חריגות מסיפי רעש מותרים‬
(‫ממוצע חריגות חדשי )מצטבר‬
0.20%
1,000
0
6,349
0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ‫חודש‬
‫**הההמראות מנתב"ג שנקלטו ושוייכו‬
‫לנתונים התפעוליים ולגביהן מבוצעים‬
.‫החישובים הסטטיסטיים השונים‬
‫פברואר ‪February 2014‬‬
‫‪according to‬‬
‫‪"CHOCS" data‬‬
‫‪rwy-26‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪rwy-08‬‬
‫‪35%‬‬
‫שלב ב' של פרוייקט שדרוג המסלולים‪ .‬הנמל‬
‫פועל עם מסלול יחיד‪08-26 :‬‬
‫החל ממרץ ‪ ,2014‬יחזור מסלול ‪ 12-30‬לפעילות‬
‫והנמל יחזור לתבנית התפעול המועדפת כפי‬
‫שהיתה לפני תחילת הפרוייקט‪.‬‬
‫פרוייקט שדרוג המסלולים‪ ,‬שלב ב'‬