שחזורים אסתטיים ללא מתכת¨ בשיטת הדחיסה ©PRESS® ובשיטת

‫הזמנה‬
‫שחזורים אסתטיים ללא מתכת¨ בשיטת‬
‫® ובשיטת החריטה‬PRESS© ‫הדחיסה‬
®CADØCAM© ‫הממוחשבת‬
e.max CAD-on
‫ ליצירת שחזורים אסתטיים¨ כולל גשרים‬IPS e.max ‫הבלוק החדש במשפחת‬
CEREC inlab ‫לחריטה במכשיר‬
‫ מזמינות אותך ליום עיון בנושא שחזורים אסתטיים‬ß‫חברת דנטאוריינט פוס וחברת ניו≠אימג‬
®CADØCAM© ‫® ובשיטת החריטה הממוחשבת‬PRESS© ‫ללא מתכת¨ בשיטת הדחיסה‬
IPS e.max CAD veneering structure
IPS e.max CAD Crystall./connect fusion glass-ceramic
∫‫ההרצאות תועברנה על ידי המובילים בתחום‬
‫מר אילן ברוש¨ טכנאי שיניים אומן¨ ברוש דנטל סטודיו¨ תל אביב‬
‫מר עמיר ליף¨ טכנאי שיניים אומן¨ מעבדת טוטאלי¨ תל אביב‬
‫ ערן דולב¨ מדריך חברת סירונה בישראל¨ תל אביב‬ß‫דר‬
‫אולם מכללת פסגות‬
‫∑ הרצליה‬± ‫הנדיב‬
∫‫לפרטים נוספים והרשמה‬
∞≥≠∂≥π≥∂¥∞ ‫יולנדה‬
∞π≠πµ¥µ¥±∂ ß‫ניו אימג‬
IPS e.max ZirCAD framework
≤∞±± ‫ בדצמבר‬±∂
‫יום שישי‬
π∫∞∞≠±≥∫∞∞
The unique IPS e.max CAD lithium disilicate (LS2) glassceramic combines high strength (360
MPa) with impressive esthetic properties to create long-lasting all-ceramic restorations. Used
successfully in the fabrication of single-tooth restorations, lithium disilicate now forges new
paths. The IPS e.max CAD-on technique is a CAD/CAM-based fabrication process which allows
high-strength and highly esthetic restorations to be fabricated from IPS e.max CAD and IPS
e.max ZirCAD ceramics.
The new IPS e.max CAD-on technique combines the advantages of lithium disilicate
glass-ceramic with those of zirconium oxide in an innovative way. This enables users to
fabricate tooth or implant-supported posterior bridge restorations (with up to 4 units) with an
outstanding overall strength.
‫מ‬¢‫ ´ מע‬₪ ≤µ∞ ‫עלות‬
CEREC inLab ‫מרכז חריטה עצמאי‬
IVOCLAR ‫תנור דחיסה משולב‬
‫המכשיר היחיד בעולם החורט את כל סוגי החומרים‬
‫סינטור זירקוניה‬
‫תוך שעה וחצי‬
‫בלבד‬
‫תנור מקורי לדחיסה‬
‫ללא חיבור ללחץ אוויר‬
‫תוכניות מובנות לכל סוגי האינגוטים‬
‫והחרסינה‬
‫עדכוני תוכניות חינם דרך האינטרנט‬
* High-strength, monolithic LS2 veneering structure
* High esthetics due to coordinated ceramic components
‫חוזק ההעמסה של גשרים על זירקוניה באזורים אחוריים‬
* innovative, homogeneus all-ceramic bond
Fracture loads of 4-unit ZrO2-based posterior bridges
* Zirconium oxide-supported posterior bridges can be fabricated in one day
3000
* Excellent overall strength of the restoration
2500
Fracture load in N
‫≤ שנים‬µ ‫המערכת הנמכרת בעולם כבר‬
inEos Blue ‫הסורק המהיר בעולם‬
‫חריטה רטובה מאפשרת עבודות עם מגוון חומרים∫ חריטת מודלים¨ חריטת‬
‫ ¨ חרסינה‬FELDSPAR CERAMIC, e.max ¨‫מתכת¨ זירקוניה מלאה‬
‫אלומינה¨ מבנים‬Ø‫לקבלת תוצאות מיידיות לכתרים אנטומים¨ זירקוניה‬
‫לזירקוניה עבור שתלים¨ פלסטיק לעבודות מתכת ובלוקים זמניים‬
‫אפשרות לקבלת מטבע דיגיטלי מהמרפאה באמצעות סריקה במצלמת‬
CEREC Bluecam
‫סורק ללא מגבלת צירים‬
‫חדש‬
3SHAPE ‫חיבור לסורק‬
2000
1500
1000
500
0
Conventional
layering technique
IPS e.max CAD-on
technique
Source: R&D, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, November 2010
Test method: occlusal load with steel antagonist to the point of fracture.
New Image ∞π≠πµ¥µ¥±∂
T h e
D e n t a l
C o m p a n y
∞≥≠∂≥π≥∂¥∞ ‫דנטאוריינט פוס‬
New Image ∞π≠πµ¥µ¥±∂
T h e
D e n t a l
C o m p a n y
∞≥≠∂≥π≥∂¥∞ ‫דנטאוריינט פוס‬