חוות דעת של מומחה מתחם תחנת הרכבת העותומנית ביפו הידוע כ;quot&מתחם

‫חוות דעת של מומחה‬
‫שומת מקרקעין מקיפה‪ -‬מתחם תחנת הרכבת העותומנית ביפו הידוע כ"מתחם התחנה"‬
‫שכונת מנשייה‪ ,‬תל אביב‪-‬יפו‬
‫עדינה גרינברג‬
‫דברת אולפינר‬
‫רונן כץ‬
‫מיקי הימלפרב‬
‫גיל בר לב‬
‫גל אלש‬
‫גנאדי רפופורט‬
‫ערן רזבסקי‬
‫יניר צוריאל‬
‫משה אשכנזי‬
‫ראובן דדשב‬
‫ניר אופיר‬
‫יחזקאל (זיקו) ברמן‬
‫ברוך ליבוביץ‬
‫שחף באינר‬
‫אמיר טננבאום‬
‫וסילי טולקנץ‬
‫אריאל ניר‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪71.2.7.14‬‬
‫מספרנו ‪4.23-.7 :‬‬
‫לכבוד‬
‫חברת ויתניה בע"מ‬
‫ראול ולנברג ‪ 3‬רמת החייל‪ ,‬תל אביב‬
‫חוות דעת של מומחה‬
‫שומת מקרקעין מקיפה‪ -‬מתחם תחנת הרכבת העותומנית ביפו הידוע כ"מתחם‬
‫התחנה" שכונת מנשייה‪ ,‬תל אביב‪-‬יפו‬
‫לבקשתכם‪ ,‬אשר התקבלה במשרדינו ביום ‪ 11.4.7.14‬ע"י מר בוריס ברקאי‪ ,‬סמנכ"ל כספים‪ ,‬מוגשת בזאת‬
‫חוות דעת מקצועית לאומדן שווי זכויות חברת ויתניה בע"מ (להלן‪":‬החברה") במקרקעין הידועים‬
‫כ"מתחם התחנה"‪ ,‬בשכונת מנשיה‪ ,‬תל אביב‪.‬‬
‫אנו מסכימים כי חוות דעתנו תפורסם במסגרת הדוחות הכספיים של החברה‪.‬‬
‫לאורך השנים בצענו עבור החברה שומות לנכסים‪ .‬הכנסות מעבודות אלה אינן מהותיות למשרדנו ואין בהן‬
‫כדי להשפיע על השומה‪.‬‬
‫קבלנו כתב שיפוי מחברת ויתניה בע"מ‪ ,‬שנחתם על ידי עופר זיו ובוריס ברקאי בתאריך ‪ ,72.4.7.11‬לפיו‬
‫מתחייבת החברה לשפות את השמאים באם תוטל עליהם חבות כספית בקשר לשומה כתוצאה מאי נכונות‬
‫מסמכים או מידע שנמסר ע"י החברה או חברות אחרות מטעמה ו‪/‬או כתוצאה מאי העברת מסמכים או‬
‫מידע אחר הדרושים לצורך השומה (למעט מסמכים המצויים בידי רשויות ו‪/‬או בידי הציבור)‪.‬‬
‫שומה זו נערכה לפי תקן מס' ‪ 12.1‬של מועצת שמאי המקרקעין ולפי כללי השמאות הבינלאומיים‬
‫מהדורה ‪ 7..2‬ובמיוחד תקן ‪.)INTERNATIONAL VALUATION APPLICATION 1( IVA1‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫(‪)IVS‬‬
‫שם המומחה‪:‬‬
‫כתובת ‪:‬‬
‫עדינה גרינברג‬
‫יגאל אלון ‪ ,56‬מגדל טויוטה‪ ,‬תל אביב‪.‬‬
‫עיסוק‪:‬‬
‫שמאית מקרקעין מוסמכת מס' ‪ ,732‬משנת ‪.0991‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫‪1111-1112‬‬
‫‪1121 – 1121‬‬
‫אוניברסיטת תל אביב‪ -‬לימודי שמאות מקרקעין וניהול נכסים‪.‬‬
‫טכניון‪ -‬לימודי הנדסה אזרחית במסגרת העתודה האקדמית‪.‬‬
‫דצמבר ‪7..1‬‬
‫קורס גישור של המרכז הישראלי למשא ומתן וגישור (‪.)ICNM‬‬
‫ניסיון מקצועי‪:‬‬
‫החל מאוקטובר ‪1113‬‬
‫‪1113-1112‬‬
‫‪1112-1114‬‬
‫שותפה במשרד שמאי המקרקעין גרינברג אולפינר ושות'‪.‬‬
‫שמאית מקרקעין בכירה במשרד שמאים‪.‬‬
‫מהנדסת בנין במשרד משה אקשטיין‪.‬‬
‫‪1114-1121‬‬
‫מהנדסת בנין בצבא הגנה לישראל‪.‬‬
‫שם המומחה‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫עיסוק‪:‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫רונן כץ‬
‫רח' יגאל אלון ‪ ,56‬מגדל טויוטה‪ ,‬תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫שמאי מקרקעין מוסמך מס' ‪ ,505‬משנת ‪.0992‬‬
‫‪1111 - 1114‬‬
‫לימודי תעודה בשמאות מקרקעין וניהול נכסים‪ ,‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫‪1114 -111.‬‬
‫לימודי תואר ראשון‪ ,‬כלכלה חקלאית ומינהל‪ ,‬בפקולטה לחקלאות של‬
‫האוניברסיטה העברית ירושלים‪.‬‬
‫ניסיון מקצועי‪:‬‬
‫‪-7..1‬‬
‫‪1111-7..1‬‬
‫שותף במשרד גרינברג אולפינר ושות'‪.‬‬
‫משרד גרינברג אולפינר ושות'‪ .‬עד ‪ 1112‬כמתמחה והחל מתאריך זה כשמאי‬
‫מקרקעין‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫וזאת השאלה‪:‬‬
‫מהו אומדן שווי שוק של זכויות החברה בנכס‪ ,‬בשוק החופשי‪ ,‬בקריטריון של קונה מרצון ממוכר מרצון‪.‬‬
‫נמסר לנו ע"י החברה בעלת הנכס כי הנכס נשוא חוות הדעת מוגדר כרכוש קבוע עפ"י כללי החשבונאות‬
‫הבינלאומיים (‪.)IFRS‬‬
‫הגדרת שווי שוק לפי התקן הבינלאומי ‪( IVS1‬בתרגום מקצועי) ‪" -‬הסכום בו יימכר הנכס ליום ההערכה בין‬
‫קונה מרצון ממוכר ברצון בעסקה רצונית‪ ,‬ללא אילוץ‪ ,‬אחרי זמן סביר בשוק כשהצדדים פועלים בידיעה‪,‬‬
‫בשיקול דעת‪ ,‬בזהירות וללא כפיה"‪.‬‬
‫‪"The estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation‬‬
‫‪between a willing buyer and willing seller in an arm's – length transaction after marketing‬‬
‫‪wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently, and without compulsion".‬‬
‫התאריך הקובע לשומה – ‪.03.6.03.0‬‬
‫מסמכים ומצגים שהתקבלו מהחברה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הסכם שכירות בין החברה לבין עיריית תל אביב–יפו‪.‬‬
‫מסמכים לעניין רכישת חלקו של השותף‪.‬‬
‫הסכמי שכירות בין החברה‪ ,‬לבין השוכרים במקום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דו"ח הכנסות משכירות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מסמך‬
‫גילוי‪.1‬‬
‫‪ 1‬ראו פרק נפרד בשומה‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫וזאת חוות דעתנו המקצועית‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫רקע‬
‫מתחם התחנה‪ ,‬המשתרע על פני כ‪ 12.1 -‬דונם‪ ,‬כולל ‪ 71‬מבנים ששומרו ושופצו‪.‬‬
‫המתחם נמצא בבעלות מדינת ישראל ורשות הפיתוח ("הבעלים")‪ .‬הבעלים העניקו לעיריית תל‬
‫אביב הרשאה לשימוש בנכס לתקופה של ‪ 1‬שנים‪ ,‬עם אופציה ל‪ 1 -‬שנים נוספות‪ ,‬החל מיום‬
‫‪ 41.17.7..1‬או מיום השלמת עבודות הפיתוח ‪ -‬לפי המוקדם מביניהם‪ .‬במשך עשרות שנים‬
‫המתחם שימש את צה"ל והיה סגור לציבור הרחב‪ .‬תחזוקת המבנים המצויים במתחם היתה‬
‫לקויה ובהתאם מצבם‪.‬‬
‫עיריית תל אביב החליטה לפעול לפיתוח מתחם התחנה‪ ,‬התחדשותו ושיפוץ המבנים לשימור‬
‫לטובת הציבור הרחב‪ .‬מאחר ועלות חידוש ושיפוץ המתחם הוערכה בעשרות מיליוני שקלים‪,‬‬
‫העירייה בחרה להחכיר את המתחם ליזמים חיצוניים‪ ,‬באמצעות מכרז פומבי מסוג ‪,BOT‬‬
‫לתקופה של ‪ 1.‬שנים עם אופציה מותלית ל‪ 1-‬שנים נוספות‪ ,‬וזאת תמורת שיפוצם ושיקומם של‬
‫המבנים שבמתחם ותשלום דמי שכירות‪.‬‬
‫חברת ויתניה זכתה ביום ‪ 7.1.7..1‬במכרז ביחד עם שותפתה‪ ,‬חברת פלורנטין א‪ .‬מ‪ .‬נכסים‬
‫והשקעות (‪ )7..1‬בע"מ‪ .‬כמוגדר במכרזי ‪ ,BOT‬השותפות תידרשנה להשיב את הנכס לעיריית תל‬
‫אביב בתום תקופת השכירות‪.‬‬
‫החברו ת ויתניה ופלורנטין זכו‪ ,‬ביחד עם מר יורם קסלר‪ ,‬במכרז נוסף שערכה העירייה ביום‬
‫‪( 71.17.7..1‬מכרז מספר‪ )714/7..1‬לשיקום ושיפוץ מבנה מספר ‪ ,1‬הממוקם בחלק המערבי של‬
‫המתחם‪ ,‬באזור הידוע כ"תת מתחם הרכבת"‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 7.11‬רכשה ויתניה את זכויותיהם של חברת פלורנטין בכל המבנים וכיום היא בעלת‬
‫זכויות השכירות בכל המבנים בשלמות‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 7.11‬החברה זכתה במכרז נוסף ביחס למבנה מס' ‪.4‬‬
‫חוות דעת מהווה את שווי זכויות חברת ויתניה בנכס‪ ,‬ליתרת תקופת השכירות‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪.7‬‬
‫פרטי הנכס‬
‫גוש‬
‫חלקות וחלקי‬
‫חלקות‬
‫‪2.11‬‬
‫‪2.31‬‬
‫‪2117‬‬
‫‪,41 ,41 ,44 ,41 ,43 ,72 ,17 ,1‬‬
‫‪31 ,3.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ 12,441‬מ"ר (עפ"י הסכם השכירות עם עיריית תל אביב)‬
‫שטח קרקע במ"ר‬
‫שטח בנוי במ"ר‬
‫זכויות‬
‫‪.3‬‬
‫כ‪ 1,43. -‬מ"ר (עפ"י תכנית אדריכלית)‬
‫חכירה מעיריית תל אביב‪ ,‬עד לתאריך ‪ ,4..17.7.11‬עם אופציה‬
‫להארכה ב‪ 1 -‬שנים נוספות‬
‫תיאור הנכס והסביבה‬
‫ביקור במקום נערך‪ ,‬על ידי החתום מטה‪ ,‬בתאריך ‪.1.2.7.14‬‬
‫‪3.0‬‬
‫תיאור הסביבה‬
‫מתחם ה"תחנה" נמצא בשוליים הדרום‪-‬מערביים של שכונת נווה צדק‪ ,‬בכניסה ליפו‬
‫מכיוון תל אביב‪ ,‬ומהווה חלק ממתחם מ"מתחם מנשיה"‪ ,‬המשתרע על פני שטח של‬
‫‪ 111‬דונם‪ ,‬שגבולותיו בצפון ‪ -‬רחוב שנקר‪ ,‬במזרח ‪ -‬שכונת נווה צדק‪ ,‬בדרום ‪ -‬המשך‬
‫תוואי מסילת הברזל ובמערב ‪ -‬רחוב קויפמן וחוף הים‪.‬‬
‫הפיתוח הסביבתי בסביבת הנכס מלא וכולל שבילי הליכה מרוצפים באבני בטון‪,‬‬
‫תאורת רחוב‪ ,‬גני משחקים‪ ,‬חניונים ומדשאות‪.‬‬
‫שכונת נווה צדק‪ ,‬אשר נוסדה בשנת ‪ ,1112‬מאופיינת בבנייה צמודת קרקע של מבנים‬
‫ישנים הצמודים זה לזה‪ ,‬לאורך רחובות צרים‪ ,‬המרשתים את השכונה לאורכה‬
‫ולרוחבה‪.‬‬
‫בשכונה קיימים שני מוקדי מסחר עיקריים‪ ,‬המצויים בכניסה לשכונה‪ :‬מתחם סוזן‬
‫דלל‪ ,‬שהפך למרכז תרבות שוקק‪ .‬המסחר‪ ,‬ולאורך רחוב שבזי‪ ,‬שבו מתרכז המסחר‬
‫בקומת הקרקע של מבנים ישנים בני ‪ 7-4‬קומות וכולל בעיקר שימושים של בתי קפה‬
‫וחנויות לממכר מוצרי אופנה יוקרתיים‪.‬‬
‫שכונת נווה צדק שוכנת בסמוך למרכז העסקים של תל אביב‪ .‬בצידה המערבי שוכנים‬
‫בנייני משרדים ובתי המלון דן‪-‬פנורמה ודיויד אינטרקונטיננטל‪ .‬בצדה המזרחי ממוקם‬
‫מגדל שלום ובית פסגות‪ ,‬בנוסף פועלים באזור בנקים רבים‪ ,‬בתי השקעות ומסחר‪.‬‬
‫לאחרונה‪ ,‬אישרה הוועדה המקומית של עיריית ת"א‪-‬יפו את תכנית יצחק אלחנן ג'‬
‫ואת תכנית ציר המסילה‪ .‬תכניות אלו מבטאות את מדיניות העירייה בשנים האחרונות‬
‫לשלב באזור הדרומי והצפוני של שכונת נווה צדק בנייה של מגדלי מגורים רבי קומות‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫תשריט הסביבה‪:‬‬
‫‪3.7‬‬
‫תיאור המתחם‬
‫מתחם התחנה‪ ,‬הקרוי על שמה של תחנת הרכבת העותומנית ביפו‪ ,‬המצויה בתחומו‪,‬‬
‫משתרע על פני כ‪ 12.1-‬דונם‪ ,‬כולל ‪ 73‬מבנים ששומרו ושופצו בשטח כולל כ‪ 1,43.-‬מ"ר‬
‫(עפ"י תכנית אדריכלית)‪.‬‬
‫המתחם מורכב משני תת מתחמים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫תת מתחם "הרכבת"‪ :‬הוקם בשנת ‪ 1111‬ושירת את מסילת הברזל הראשונה‬
‫בארץ ישראל‪ ,‬שחיברה בין הערים יפו וירושלים‪ .‬תת מתחם זה מצוי בחלק‬
‫המערבי של מתחם התחנה‪ .‬המבנים כוללים מבנה מרכזי עם אגף דו קומתי ומשני‬
‫צידיו‪ ,‬אגפים חד קומתיים‪ ,‬הבנויים מאבן מכורכר מטויחת‪.‬‬
‫הרציף בו המתינו הנוסעים לרכבת נמצא בחזית המבנה ומעליו סככה‪ ,‬שנתמכה‬
‫בעמודי ברזל יצוקים‪ .‬בסמוך למבנה התחנה קיימים מבנה טרמינל הסחורות‪ ,‬שני‬
‫מבני מחסנים ומבנה שירותים ציבוריים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תת מתחם "וילנד"‪ :‬שימש בעבר את בית החרושת "וילנד" שהיה מפעל טמפלרי‪,‬‬
‫מסוף המאה ה‪ ,11-‬לייצור מוצרים מבטון טרומי‪ ,‬דוגמת מרצפות‪ ,‬לבני בנייה‬
‫ועוד‪ .‬תת המתחם שרד במלואו כולל‪ :‬החצרות‪ ,‬מבני המחסנים‪ ,‬מבנה חנות‬
‫המפעל ומבנה המגורים של משפחת הבעלים המכונה "וילה וילנד"‪.‬‬
‫בית החרושת הוקם בסמוך לתחנת הרכבת של קו יפו ‪ -‬ירושלים‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫בסוף שנת ‪ 7.1.‬הסתיימו עבודות השיפוץ והשימור במתחם וכיום המתחם מהווה‬
‫מוקד בילוי הכולל שטחי מסחר‪ ,‬מסעדות‪ ,‬בתי קפה‪ ,‬תערוכות אומנות ועוד‪.‬‬
‫לטובת המבקרים במקום חניונים בתשלום הכוללים כ‪ 1,...-‬מקומות חניה‪ ,‬במגרשי‬
‫חניה ממערב ומצפון למתחם‪.‬‬
‫תשריט העמדה של המבנים במקום‪:‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫תיאור כל המבנים במתחם (השטחים מתוך תכנית אדריכלית)‪:‬‬
‫מס' מבנה‬
‫שטח‬
‫במ"ר‬
‫שטח ק"ק‬
‫במ"ר‬
‫‪3‬‬
‫‪564‬‬
‫‪564‬‬
‫‪4‬‬
‫‪579‬‬
‫‪579‬‬
‫‪5‬‬
‫‪336‬‬
‫‪228‬‬
‫‪6‬‬
‫‪224‬‬
‫‪224‬‬
‫‪8‬‬
‫‪193‬‬
‫‪103‬‬
‫‪ 8‬א'‬
‫‪124‬‬
‫‪124‬‬
‫‪9‬‬
‫‪157‬‬
‫‪157‬‬
‫שטח קומה‬
‫א' במ"ר‬
‫סככות‬
‫במ"ר‬
‫שימוש‪/‬שוכרים‬
‫תמונה אופיינת‬
‫מבנה מסחרי משמש בר‬
‫מסעדה "קוויק סילבר"‬
‫‪108‬‬
‫‪290‬‬
‫חלל לתערוכות מתחלפות‬
‫‪255‬‬
‫בקומת הקרקע לשכת‬
‫תיירות ומידע‪ ,‬חנות לממכר‬
‫מזכרות ובית קפה‪ .‬בקומה‬
‫א' שטח מיועד למרכז‬
‫מבקרים‬
‫חלל לתערוכות מתחלפות‬
‫‪90‬‬
‫‪76‬‬
‫בקומת הקרקע חנויות עיצוב‬
‫ואופנה‪ .‬בקומה א' בית קפה‬
‫מסעדה‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫חנויות עיצוב ואופנה‪ ,‬חוויית‬
‫טיפוח וספא‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫שטח קומה‬
‫א' במ"ר‬
‫סככות‬
‫במ"ר‬
‫שימוש‪/‬שוכרים‬
‫מס' מבנה‬
‫שטח‬
‫במ"ר‬
‫שטח ק"ק‬
‫במ"ר‬
‫‪ 9‬א'‬
‫‪62‬‬
‫‪62‬‬
‫מצדה‪ -‬טיפוח וספא‬
‫‪10‬‬
‫‪186‬‬
‫‪186‬‬
‫קפה מסעדה‪ -‬רג'ינה‬
‫‪11‬‬
‫‪120‬‬
‫‪120‬‬
‫‪ 11‬א'‬
‫‪120‬‬
‫‪120‬‬
‫‪12‬‬
‫‪105‬‬
‫‪105‬‬
‫עיצוב‪ -‬סוהו‬
‫‪13‬‬
‫‪168‬‬
‫‪168‬‬
‫חנויות עיצוב ואופנה‪ ,‬חנות‬
‫מכולת וחנות משחקי חשיבה‬
‫"גאיה"‬
‫תמונה אופיינת‬
‫מסעדה איטלקית וגלידריה‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫שימוש‪/‬שוכרים‬
‫שטח‬
‫במ"ר‬
‫שטח ק"ק‬
‫במ"ר‬
‫שטח קומה‬
‫א' במ"ר‬
‫סככות‬
‫במ"ר‬
‫‪14‬‬
‫‪1,006‬‬
‫‪503‬‬
‫‪503‬‬
‫‪74‬‬
‫‪15‬‬
‫‪330‬‬
‫‪330‬‬
‫חנויות עיצוב ואופנה‬
‫‪16‬‬
‫‪311‬‬
‫‪311‬‬
‫חנויות עיצוב ואופנה‬
‫‪17‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫שירותים ציבוריים‬
‫‪ 17‬א'‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ 17‬ב'‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ 17‬ג‬
‫‪59‬‬
‫‪59‬‬
‫‪20‬‬
‫‪515‬‬
‫‪515‬‬
‫תמונה אופיינת‬
‫בקומת הקרקע‪:‬חנויות עיצוב‬
‫ואופנה‪ ,‬חנות ספרים "צומת‬
‫ספרים"‪ ,‬בית קפה "גרג"‪.‬‬
‫בקומה א'‪ :‬גלריה לאומנות‬
‫מסעדה בר‪ -‬ויקי כריסטינה‬
‫‪14‬‬
‫‪14f:\data\word\6000word\6074-02‬‬
‫‪25‬‬
‫לוגו‪docx.‬‬
‫מבנה מסחרי פנוי‪.‬‬
‫שירותים ציבוריים‬
‫עמוד ‪ 1.‬מתוך ‪43‬‬
‫‪695‬‬
‫‪4,642‬‬
‫‪5,343‬‬
‫סה"כ‬
‫יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪|70103-6259988‬‬
‫פקס‪.‬‬
‫טל‪| 03-6259999 .‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫סטנדרט הבניה והגמר‪:‬‬
‫כולל בין היתר‪ :‬קירות חוץ מאבן כורכר‪ ,‬חלקם בחיפוי טיח חוץ‪ ,‬גג רעפים משופע‪/‬גג‬
‫פח‪/‬גג בטון שטוח‪ ,‬חלונות במסגרות ברזל ועץ‪ ,‬תריסי עץ‪ ,‬מעקות דקורטיביים‪ ,‬ריצוף‬
‫באבן‪ ,‬פרקט‪ ,‬מערכת מיזוג אויר מרכזית‪ ,‬מערכת כיבוי אש "ספרינקלרים" ועוד‪.‬‬
‫מבנה מס' ‪ 4‬בנוי מעץ‪ .‬השוכר במקום ביצע התאמות ועבודות גמר בנכס לשימושו‬
‫הנוכחי כבר‪/‬מסעדה‪.‬‬
‫המתחם מגודר‪ ,‬בין המבנים רחבות מרוצפות אבן‪ ,‬חלקם משמשות כרחבות ישיבה‬
‫לטובת בתי הקפה והמסעדות‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫נשוא חוות הדעת‬
‫נשוא חוות הדעת מהווה את זכויות חברת ויתניה בע"מ ("החברה")‪ ,‬במבנים מס'‪,4 :‬‬
‫‪1 ,1 ,1‬א'‪1 ,1 ,‬א'‪11 ,11 ,1. ,‬א'‪12 ,11 ,13 ,14 ,17 ,‬א'‪12 ,‬ב'‪12 ,‬ג'‪ 14 ,‬ו‪.7.-‬‬
‫במסגרת הסכמי השכירות עם עיריית תל אביב המפורטים להלן‪ ,‬שכרה החברה את‬
‫המבנים מעיריית תל אביב לתקופה של ‪ 1.‬שנים ועוד אופציה ל‪ 1-‬שנים נוספות‪,‬‬
‫בתמורה לתשלום דמי שכירות חודשיים ובתמורה לשיפוץ ושימור המבנים‪.‬‬
‫בסיום תקופת השכירות והאופציה יחזרו המבנים לעיריית תל אביב‪.‬‬
‫החברה‪" ,‬נהנית" מהאפשרות להשכיר את המבנים לצד ג' בשכירות משנה במהלך‬
‫תקופת השכירות והאופציה‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫פירוט השטחים להשכרה‪:‬‬
‫בהתאם לנתוני החברה‪ ,‬השטחים המושכרים והמיועדים להשכרה(קיימים במתחם‬
‫מבנים נוספים שלחברה אין בהם אחיזה)‪:‬‬
‫שטח לשווק‬
‫במ"ר‬
‫‪400‬‬
‫שטח מושכר‬
‫במ"ר‬
‫‪400‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪5‬‬
‫‪181‬‬
‫‪181‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪ 8 +8‬א'‬
‫‪347‬‬
‫‪331‬‬
‫‪9+9‬א'‬
‫‪162‬‬
‫‪162‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪10‬‬
‫‪186‬‬
‫‪186‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪11+11‬א'‬
‫‪248‬‬
‫‪248‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪12‬‬
‫‪121‬‬
‫‪121‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪13‬‬
‫‪168‬‬
‫‪128‬‬
‫‪14‬‬
‫‪516‬‬
‫‪516‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪15‬‬
‫‪309‬‬
‫‪309‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪16‬‬
‫‪289‬‬
‫‪289‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪17‬א'‪17+‬ב'‪17+‬ג'‬
‫‪141‬‬
‫‪141‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪515‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3,583‬‬
‫מס' מבנה‬
‫‪3‬‬
‫‪3,012‬‬
‫שטח פנוי‬
‫לשווק במ"ר‬
‫‪16‬‬
‫‪40‬‬
‫שיעור תפוסה‬
‫‪95.4%‬‬
‫‪76.2%‬‬
‫‪515‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪571‬‬
‫‪84.1%‬‬
‫הבהרות שהתקבלו מהחברה לעניין השטחים הפנויים ולעניין השטחים שלא מניבים‬
‫הכנסות‪:‬‬
‫‪ 1 +1‬א'‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫שטח פנוי‬
‫במ"ר‬
‫‪14‬‬
‫‪1..‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪121‬‬
‫מבנה‬
‫‪7.‬‬
‫סה"כ‬
‫‪111‬‬
‫‪046,.‬‬
‫הבהרות‬
‫מיועדים לשיווק בשוק החופשי‬
‫שטח בקומה א' בשימוש עצמי‬
‫מיועדים לשיווק בשוק החופשי‬
‫חלל תערוכות ממוקם בקומה א' של המבנה‪ .‬החברה מעמידה את האולם לשימוש‬
‫גורמים שונים לחלקם בתשלום ולחלקם האחר ללא תשלום‬
‫מיועדים לשווק בשוק החופשי‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪3.3‬‬
‫רישוי‬
‫המבנים המשוקמים והמשופצים כיום במתחם‪ ,‬נבנו בתקופה העותומאנית ומשום‬
‫שכך‪ ,‬אין בידי העירה את היתרי הבניה המקוריים‪ ,‬אם וככל שהונפקו היתרים מעין‬
‫אלו בתקופה העותומאנית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫העבודות במתחם התבצעו‪ ,‬במרבית המבנים‪ ,‬מכוח היתרי שיפוץ שהתקבלו בגין‬
‫כל מבנה מאת העירייה‪ ,‬מתוקף חוקי העזר העירוניים‪.‬‬
‫בגין מבנים מספר ‪ 11‬ו‪11-‬א'‪ ,‬הונפקו היתרי הבניה‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫מבנה מס' ‪ - 11‬היתר בניה מספר ‪ ,.1-.14.‬מיום ‪ ,1.2.7..1‬לשיקום‪/‬שחזור‬
‫מעטפת חיצונית של מחסן ‪ 11‬במתחם תחנת מנשיה הכולל‪ :‬הריסות של‬
‫חלקים שנוספו עם השנים; השלמת ושיפוץ החזיתות; החלפת הרצפה;‬
‫חלוקת המחסן ל‪ 3-‬חדרים וחדר מערכות חשמל‪ ,‬מים ותקשורת; פירוק‬
‫שרידי הגג הקיים והקמת גג רעפים חדש‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪‬‬
‫מבנה מס' ‪11‬א' ‪ -‬היתר בניה ‪ ,.1-.141‬מיום ‪ ,1.2.7..1‬בגין מבנה מספר‬
‫‪11‬א'‪ ,‬לשיקום‪/‬שחזור מעטפת חיצונית של מחסן ‪ 11‬א'‪ ,‬הכולל השלמת‬
‫ושיפוץ חזיתות‪ ,‬החלפת ריצפה ופירוק שרידי הגג הקיים ובניית גג רעפים‬
‫חדש‪.‬‬
‫טופס ‪ - 3‬כפי שנמסר לנו על ידי החברה‪ ,‬מאחר ולא נדרשו היתרי בנייה לשיפוץ‬
‫המבנים לא הוצא בגינם טופס ‪.3‬‬
‫‪‬‬
‫בתאריך ‪ 11.11.7.1.‬ו‪ 12.11.7.1.-‬התקבל מעיריית תל אביב פרוטוקול ביקורת‬
‫גמר בנייה לפיו מבנים ‪ 11‬א' ו‪ 11-‬במתחם התחנה בוצעו לפי היתר הבנייה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אישור גמר עבודות שימור מעטפת במבנים ‪1 ,1‬א'‪1 ,‬א'‪1. ,‬א'‪:17 ,‬‬
‫עפ"י מכתב מאדריכל אמנון בר אור מיום ‪ ,77.1.7.11‬עולה כי במתחם התחנה‬
‫בוצעו עבודות שימור המעטפת בניהולו של חיים רוסו‪ ,‬עפ"י תכנון ופיקוח שבוצע על‬
‫ידי אדריכל בר אור‪ ,‬כל זאת במבנים‪1 ,1 :‬א'‪1 ,‬א'‪1. ,‬א'‪.17 ,‬‬
‫עבודות השימור בוצעו לשביעות רצונו המלאה של אדריכל בר אור‪.‬‬
‫סיום מטלות עפ"י הוראות מכרז ‪ -‬מבנים ‪11 ,11‬א'‪12 ,11 ,‬א'‪12 ,‬ב'‪12 ,‬ג'‪.7. ,‬‬
‫עפ"י מסמך שאינו נושא תאריך מאדריכל אייל זיו עולה כי עפ"י הסכם קבוצת‬
‫התחנה בוצעו בשלמות עפ"י הוראות המכרז ונספחיו כל העבודות המפורטות‬
‫בהוראות לביצוע עבודות השיפוץ‪ .‬כל העבודות בוצעו בפיקוח צוות השימור‬
‫והנחיות השימור מולאו על ידי הקבלן‪.‬‬
‫סיום מטלות מבנה ‪:13‬‬
‫כפי שנמסר על ידי החברה‪ ,‬העבודות במבנה הסתיימו‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪‬‬
‫שימוש חורג ‪ -‬הוועדה המקומית לתכנון ולבניה של תל אביב אישרה פרסום‬
‫לשימוש חורג למתחם הרכבת ביפו‪ ,‬לתקופה של ‪ 1.‬שנים‪ ,‬ביום ‪ 17.3.7..3‬וכן ביום‬
‫‪ .73.1.7..1‬המבנים בתת מתחם הרכבת מצויים על פי תכנית יפו ‪ A‬באזור לאתר‬
‫ציבורי‪ .‬שימוש במבנים אלו ובמתחם כולו לייעוד של תרבות‪ ,‬בילוי ופנאי דורש‬
‫הליך של שימוש חורג‪ .‬המבנים בתת מתחם וילנד מותרים על פי עמדת הועדה‬
‫המקומית לפי תכנית יפו ‪ A‬לשימושי תעשייה קלה ולכן לטענת הועדה אין צורך‬
‫בהליך של קבלת היתר לשימוש חורג‪ .‬על פי התכנית‪ ,‬השימושים לתעשייה קלה הם‬
‫השימושים מותרים גם באזור דירה א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ג' ובאזור מסחר‪.‬‬
‫למרות שקיימת בעייתיות רק בנוגע לארבעה מבנים לשימור בתת מתחם הרכבת‪,‬‬
‫העירייה פרסמה הודעה לפי סעיף ‪ 131‬לחוק התכנון והבניה ביחס לשימושים‬
‫שבכוונתה לבצע ביחס ל‪ 77-‬מבנים לשימור‪ ,‬שיקום ושיפוץ הקיימים במתחם‬
‫התחנה כולה‪.‬‬
‫בעקבות הפרסום הוגש ערר על ידי תושבים המתגוררים בשכונת נווה צדק‬
‫הסמוכה‪ .‬עילת הערר ‪ -‬התנגדות לשימושים המתוכננים במתחם בו פעל לפני קום‬
‫המדינה בית החרושת "וילנד" והתנגדותם להתרת שימוש חורג במתחם תחנת‬
‫הרכבת הישנה ("מתחם התחנה")‪.‬‬
‫בתאריך ‪ 73.1.7..1‬ניתנה החלטה בעניין זה על ידי ועדת הערר המחוזית לפיה‬
‫הועדה מתירה את השימושים החורגים המבוקשים במבנים המצויים במתחם‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪.3‬‬
‫זכויות משפטיות‬
‫בפרק זה סקירה תמציתית של המצב המשפטי החל על המקרקעין נשוא השומה ואינו מהווה‪,‬‬
‫בשום אופן‪ ,‬תחליף לעיון מקיף במסמכים המשפטיים‪.‬‬
‫‪3.0‬‬
‫הסכם שכירות (מבנים מס' ‪8 ,8‬א'‪9 ,9 ,‬א'‪00 ,00 ,01 ,‬א'‪02 ,07-05 ,‬א'‪02 ,‬ב'‪,‬‬
‫‪02‬ג' ו‪)71-‬‬
‫בתאריך ‪ 14.1.7..1‬נחתם חוזה שכירות בין עיריית תל‪-‬אביב‪-‬יפו (להלן‪" :‬המשכיר")‬
‫לבין חברת ויתניה בע"מ וחברת פלורנטין א‪ .‬מ‪ .‬נכסים והשקעות (‪( )7..1‬להלן‪:‬‬
‫"השוכרות")‪ ,‬עיקריו‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מדינת ישראל ורשות הפיתוח הינן הבעלים הרשום של המקרקעין כהגדרתם להלן‪.‬‬
‫בין המשכיר לבין מינהל מקרקעי ישראל‪ ,‬נחתם חוזה הרשאה‪ ,‬לפיו קיבל המשכיר‬
‫את האחריות לשימור‪ ,‬אחזקה ותפעול של המקרקעין את הרשות לשווק את‬
‫המקרקעין והמבנים הבנויים עליהם כמתחם בילוי‪ ,‬בידור‪ ,‬מסעדות‪ ,‬חנויות‬
‫וגלריות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בהתאם לחוזה ההרשאה הנ"ל‪ ,‬הוענקו למשכיר מלוא זכויות השימוש במקרקעין‪,‬‬
‫לתקופה של ‪ 1.‬שנים‪ ,‬החל מיום השלמת ביצוע עבודות השיפוץ ועבודות השימור‬
‫("העבודות")‪ ,‬או מיום ‪ ,41.17.7..1‬המוקדם מבין השניים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המשכיר מעוניין להשכיר לשוכר את המושכר‪ ,‬תמורת דמי השכירות‪ ,‬בשכירות‬
‫בלתי מוגנת‪ ,‬לתקופה ובתמורה‪ ,‬למטרה‪ ,‬כהגדרתם להלן והשוכר מעוניין לשכור‬
‫מהמשכיר את המושכר במצבו הנוכחי ולבצע את העבודות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המקרקעין ‪ -‬מתחם תחנת הרכבת העותומנית ביפו הידוע כ"מתחם התחנה"‪,‬‬
‫שכונת מנשייה‪ ,‬גבול תל אביב – יפו‪ .‬המתחם מהווה את חלקות ‪( 11‬בחלק) ו‪17-‬‬
‫(בחלק) בגוש ‪ ;2.11‬חלקות ‪( 72‬בחלק)‪ ,‬חלקות ‪( 43‬בחלק)‪31 ,3. ,41 ,41 ,44 ,41 ,‬‬
‫(בחלק) בגוש ‪ ;2.11‬חלקה ‪( 12‬בחלק) בגוש ‪ ;2.31‬חלקה ‪( 44‬בחלק) בגוש ‪.2117‬‬
‫‪‬‬
‫המבנים ‪ -‬מבנים מס' ‪1 ,1‬א'‪1 ,1 ,‬א'‪11 ,11 ,1. ,‬א'‪12 ,17-14 ,‬א'‪12 ,‬ב'‪12 ,‬ג' ו‪7.-‬‬
‫("המושכר")‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תקופת החכירה ‪ -‬זכויות החכירה במקרקעין ובמבנים מיום ‪ 41.17.7..1‬או במועד‬
‫מסירת החזקה בתת מושכר ‪ A‬או ‪( B‬מבנים ‪11 ,11‬א'‪ 14 ,‬ו‪ 7.-‬או מבנים ‪1 ,1‬א' ו‪-‬‬
‫‪ ,1.‬בהתאמה)‪ ,‬המוקדם מבין שני המועדים ותסתיים ביום ‪.4..17.7.11‬‬
‫בכפוף לכך‪ ,‬שמינהל מקרקעי ישראל והמשכיר יגיעו לידי הסכמה‪ ,‬בדבר הארכת‬
‫תקופת ההרשאה‪ ,‬אשר הוענקה על ידי מינהל מקרקעי ישראל למשכיר במקרקעין‪,‬‬
‫תוארך תקופת השכירות לתקופת הרשאה נוספת אשר הוענקה על ידי המינהל‬
‫למשכיר או לתקופה נוספת של ‪ 1‬שנים הקצרה מבין השתיים‪ .‬דמי השכירות‬
‫החודשיים לתקופת הארכה ייקבעו בהתאם למנגנון המפורט בגוף ההסכם‪ .‬דמי‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫השכירות החודשיים הבסיסיים בתקופת הארכה עבור המושכר‪ ,‬ייקבעו על ידי‬
‫שמאי מקרקעין מטעם המשכיר‪ ,‬בהתחשב במצבו הפיזי והסביבתי של המושכר‪,‬‬
‫במועד הערכת השמאי ומבלי להתחשב בהשקעותיו של השוכר במושכר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫התפלגות השימושים במושכר ‪ -‬השוכר ישתמש במושכר בכפוף להתפלגות‬
‫השימושים במושכר‪ .‬שטח שלא יפחת מ‪ 41.-‬מ"ר בנוי (לא כולל חצרות ומרפסות)‬
‫של המבנים ישמש לשימושי תרבות‪/‬עינוג ציבורי‪ ,‬כאשר שטח של ‪ 1..‬מ"ר לפחות‬
‫(לא כולל חצרות ומרפסות) מתוך שטח זה‪ ,‬ישמש לגלריות‬
‫לאומנות‪/‬עיצוב‪/‬אדריכלות‪.‬‬
‫יתרת שטח המבנים ישמש לשימושי מסחר קמעונאי‪ ,‬כאשר שטח של לא יותר מ‪-‬‬
‫‪ 1,1..‬מ"ר ישמש למטרות בתי אוכל ומשקה‪.‬‬
‫השימושים אותם יבקש השוכר לעשות במבנה ‪( 1‬וילה וילנד) יקבלו מראש את‬
‫אישור צוות השימור של עיריית תל אביב‪-‬יפו‪ .‬השימוש לבתי אוכל למיניהם בוילה‬
‫וילנד לא יעלה על ‪ 1.%‬משטח המבנה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דמי השכירות‪ -‬כמפורט בטבלה להלן‪:‬‬
‫תקופה‬
‫דמי שכירות חודשיים‬
‫ללא מע"מ (*)‬
‫‪ 44‬חודשים ראשוניים‬
‫‪₪ 13,.13‬‬
‫‪ 44‬חודשים שניים‬
‫‪₪ 11,311‬‬
‫‪ 31‬חודשים אחרונים‬
‫‪₪ 41,3.1‬‬
‫(*) צמוד מדד המחירים לצרכן ‪.1./7..2‬‬
‫‪‬‬
‫העברת זכות ‪ -‬השוכר מתחייב לא להעביר חוזה זה או כל זכות הנובעת ממנו‬
‫לאחר; לא להשכיר‪/‬למסור‪/‬להעניק‪/‬להרשות לאחר את המושכר‪ .‬יראו כהעברת‬
‫זכויות במושכר אף את הפעולות הבאות‪ :‬אם השוכר הוא תאגיד (לרבות שותפות‬
‫בלתי רשומה) ‪ -‬העברת הזכויות המקנות שליטה בתאגיד לצד ג'; צירוף שותף‬
‫לשוכר בניהול העסק המופעל במושכר; העברת זכויות בין יחידי השוכר‪ ,‬אם‬
‫השוכר הוא יותר מיחיד אחד‪ .‬זכויותיו של השוכר מכוח חוזה זה אסורות בשעבוד‬
‫מסוג כלשהו או מדרגה כלשהי‪.‬‬
‫למרות האמור‪ ,‬יהיה רשאי השוכר להשכיר את המושכר‪ ,‬כולו או חלקו בשכירות‬
‫משנה לצד ג' וכל זה בכפוף לעמידה בכל תנאי החוזה‪ .‬לשוכר משנה לא תהיה‬
‫הזכות להשכיר את המושכר בשכירות משנה‪.‬‬
‫המשכיר יהיה רשאי למשכן ו‪/‬או לשעבד ו‪/‬או להסב ו‪/‬או למכור ו‪/‬או להשכיר ו‪/‬או‬
‫להחכיר ו‪/‬או להעביר את זכויותיו כולן או מקצתן‪ ,‬עפ"י חוזה זה וכן לשתף כל‬
‫גורם או גוף בבעלות בראות עיניו‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪‬‬
‫הוראות כלליות ‪ -‬המשכיר או מי מטעמו רשאים לערוך מאותם חלקים מן‬
‫המקרקעין אשר אינם מהווים חלק מן המושכר‪ ,‬אירועים לציבור וחתימת השוכר‬
‫על חוזה זה מהווה את הסכמתו מראש לכל אירוע ציבורי כגון‪ :‬ירידים‪ ,‬שווקים‪,‬‬
‫מופעי תרבות‪ ,‬תערוכות‪ ,‬סיורים וכיו"ב‪.‬‬
‫‪3.7‬‬
‫הסכם שכירות מבנה ‪6‬‬
‫בתאריך ‪ 71.17.7..1‬נחתם חוזה שכירות בין עיריית תל אביב‪-‬יפו (להלן‪" :‬המשכיר")‬
‫לבין חברת ויתניה בע"מ‪ ,‬חברת פלורנטין א‪.‬מ‪ .‬נכסים והשקעות (‪ )7..1‬ומר יורם‬
‫קסלר‪( 2‬להלן‪" :‬השוכרות")‪ ,‬עיקריו‪:‬‬
‫‪‬‬
‫המושכר ‪ -‬מבנה מס' ‪ 1‬במתחם התחנה כהגדרתו לעיל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תקופת השכירות ‪ -‬תסתיים ביום ‪.4..17.7.11‬‬
‫‪‬‬
‫דמי השכירות ‪ -‬כמפורט בטבלה להלן‪:‬‬
‫תקופה‬
‫דמי שכירות חודשיים‬
‫ללא מע"מ (*)‬
‫‪ 44‬חודשים ראשוניים‬
‫‪₪ 1,.13‬‬
‫‪ 44‬חודשים שניים‬
‫‪₪ 1,111‬‬
‫‪ 31‬חודשים אחרונים‬
‫‪₪ 1.,111‬‬
‫(*) צמוד מדד המחירים לצרכן ‪.1./7..2‬‬
‫‪‬‬
‫יתר תנאי השכירות בדומה למפורט בסעיף ‪ 3.1‬לעיל‪.‬‬
‫‪ 2‬כפי שנמסר לנו על ידי החברה‪ ,‬ליורם קסלר אין זכויות במבנה‪ ,‬למעט העובדה שהוא שוכר מהחברה בשכירות חופשית‪ ,‬שטח‬
‫למסעדה בבניין‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪3.3‬‬
‫הסכם שכירות מבנה ‪3‬‬
‫בתאריך ‪ 71.1..7.1.‬נחתם הסכם שכירות בין עיריית תל אביב יפו ("המשכיר")‪ ,‬לבין‬
‫פלורנטין א‪.‬מ נכסים והשקעות ‪ 7..1‬בע"מ וחברת ויתניה בע"מ ("השוכר")‪ .‬בתאריך‬
‫‪ 11.4.7.11‬ניתן אישור שר הפנים לחוזה השכירות‪.‬‬
‫המושכר ‪ -‬מבנה מס' ‪ 4‬במתחם התחנה כהגדרתו לעיל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תקופת השכירות ‪ -‬תסתיים ביום ‪.4..17.7.11‬‬
‫‪‬‬
‫דמי השכירות ‪ -‬כמפורט בטבלה להלן‪:‬‬
‫תקופה‬
‫‪ 44‬חודשים ראשוניים‬
‫דמי שכירות חודשיים‬
‫ללא מע"מ (*)‬
‫‪₪ 4.,...‬‬
‫‪ 44‬חודשים שניים‬
‫‪₪ 44,...‬‬
‫‪ 31‬חודשים אחרונים‬
‫‪₪ 44,4..‬‬
‫(*) צמוד מדד המחירים לצרכן ‪.1/7.1.‬‬
‫‪‬‬
‫‪3.3‬‬
‫יתר תנאי השכירות בדומה למפורט בסעיף ‪ 3.1‬לעיל‪.‬‬
‫הארכת הסכם השכירות‬
‫בתאריך ‪ ,71.11.7.1.‬נחתמה תוספת להסכם השכירות בין הצדדים‪ ,‬עיקריה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫בתאריך ‪ 71.1.7.1.‬נחתמה בין מינהל מקרקעי ישראל‪ ,‬לבין העיריה תוספת לחוזה‬
‫ההרשאה לפיה‪ ,‬נקבע‪ ,‬כי תקופת זכויות השימוש במקרקעין‪ ,‬תחל עם השלמת‬
‫ביצוע העבודות או מיום ‪ ,41.17.7..1‬המוקדם מבין השניים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הצדדים מסכימים‪ ,‬כי לאור הארכת תקופת ביצוע העבודות‪ ,‬תחל תקופת‬
‫השכירות על פי החוזה‪ ,‬במועד השלמת ביצוע העבודות‪ ,‬או ביום ‪,41.17.7..1‬‬
‫המוקדם מבין השניים ובהתאם תוארך תקופת השכירות עד ליום ‪.41.17.7.11‬‬
‫‪‬‬
‫סעיף ‪ 2.1‬לחוזה יימחק ובמקומו יבוא סעיף ‪ 2.1‬חדש ‪ -‬תקופת השכירות במושכר‬
‫עפ"י חוזה זה תחל ביום ‪ 41.17.7..1‬או במועד מסירת החזקה בתת מושכר ‪ A‬או‬
‫‪ ,B‬המוקדם מבין שני המועדים ותסתיים ביום ‪.4..17.7.11‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪3.6‬‬
‫ניהול וביצוע שירותי אחזקה במתחם‪ -‬עזרה וביצרון‬
‫במסגרת החתימה על חוזה השכירות עם העירייה‪ ,‬חתמו השוכרות על חוזה ניהול עם‬
‫חברת עזרה וביצרון ("חברת הניהול") למשך כל תקופת החכירה‪.‬‬
‫מחוזה הניהול עולה כי חברת הניהול מקבלת על עצמה את ניהול הביצוע והשירותים‬
‫הכוללים "ניהול וביצוע שירותי אחזקה‪ ,‬פרסום תדמיתי כולל‪ ,‬הפעלה‪ ,‬תיקון‪ ,‬חידוש‪,‬‬
‫שיפוץ‪ ,‬ניקיון‪ ,‬חיטוי‪ ,‬תאורה ציבורית‪ ,‬גינון ונטיעות‪ ,‬תחזוקה של קווי הולכה תת‬
‫קרקעיים של מערכות המים‪ ,‬הביוב והתקשורת‪ ,‬איסוף אשפה מפחים טמונים בקרקע‪,‬‬
‫שמירה וביטוח צד ג' של השטחים הציבוריים‪ ,‬תשלום כל התשלומים המתחייבים‬
‫מאחזקתם ותפעולם של השטחים הציבוריים ‪."...‬‬
‫דמי ניהול בגין השירותים ‪ -‬בגין כל חודש מחודשי תקופת הניהול‪ ,‬ישלמו השוכרות‬
‫לחברת הניהול‪ ,‬בתמורה לביצוע התחייבויותיה של חברת הניהול סך של ‪( ₪ 11,1..‬לא‬
‫כולל מע"מ)‪ ,‬צמודים למדד המחירים לצרכן ‪.1/7..2‬‬
‫דמי הניהול ‪ -‬למבנה מס' ‪ ₪ 2,... - 4‬לחודש‪ .‬צמודים למדד המחירים לצרכן ‪.1/7.1.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫העברת זכויות בפרויקט מתחם התחנה‬
‫במהלך הקמתו והפעלתו של פרויקט התחנה נתגלעו מחלוקות בין חברת ויתניה‪ ,‬לבין‬
‫א‪.‬מ‪ .‬פלורנטין נכסים והשקעות (‪ )7..1‬בע"מ (‪"( )31%‬השותף"ו‪/‬או "פלורנטין")‬
‫בפרויקט התחנה בנוגע לניהולו ומימונו של הפרויקט‪ .‬ביום ‪ 12.11.7.1.‬הגיעו החברה‬
‫והשותף להסכמה בדבר הפניית כל המחלוקות שביניהם לבוררות‪.‬‬
‫ביום ‪ 13.7.7.11‬התקיימה ישיבת בוררות במסגרתה הסכימו הצדדים כי ינהלו ביניהם‬
‫הליך התמחרות לצורך רכישת חלקו של צד במתחם ע"י רעהו‪.‬‬
‫ביום ‪ 71.4.7.11‬התקיימה התמחרות ובסיומה קבע הבורר‪ ,‬כי ויתניה תקנה את חלקה‬
‫של פלורנטין לפי שווי של ‪ ₪ 41,...,...‬לכל הפרויקט (דהיינו‪ ₪ 11,47.,... ,‬עבור‬
‫חלק השותף)‪ .‬השלמת העסקה אמורה להיעשות בתוך ‪ 4.‬ימים‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪.6‬‬
‫ניתוח המידע בבסיס השומה‬
‫‪6.0‬‬
‫בסיס המידע‬
‫המידע לגבי דמי השכירות התקבל ממערכת הגביה של החברה לגבי כל שוכר ושוכר‪.‬‬
‫שטחי המסחר (כ‪ 4,.17-‬מ"ר) מושכרים ל‪ 41-‬שוכרים‪ .‬קיימים כ‪-121 -‬מ"ר שטחים‬
‫פנויים לשווק‪.‬‬
‫בחנו ובדקנו את כל החוזים שנחתמו במהלך השנתיים האחרונות‪ ,‬ומצאנו אותם‬
‫תואמים את המידע שהתקבל מהחברה‪.‬‬
‫‪6.7‬‬
‫תקופת השכירות‬
‫בסוף שנת ‪ 7.14‬מסתיים חוזה שכירות אחד עם חברת צומת ספרים (כ‪ 141 -‬מ"ר)‬
‫לשוכר הנ"ל אין אופציה להאריך את תקופת השכירות‪ .‬כפי שנמסר‪ ,‬ככל הנראה‬
‫השוכר יאריך את הסכם השכירות‪ ,‬באותם התנאים‪.‬‬
‫רב הסכמי השכירות האחרים מסתיימים בשנים ‪ .7.17-7.14‬לשוכרים אופציה‬
‫להאריך את תקופת השכירות עד לסיום תקופת השכירות של החברה עם העירייה‪ ,‬קרי‬
‫עד ‪.7.11‬‬
‫שלושה הסכמי שכירות מסתיימים בשנת ‪.7.11‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 7.‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪6.3‬‬
‫דמי השכירות ודמי הניהול‬
‫נתוני השכירות המפורטים להלן כוללים הנחות והסדרים זמניים עם חלק מהשוכרים‪,‬‬
‫מטעמי שמרנות הנחנו כי ההנחות הנ"ל יימשכו עד תום תקופת השכירות‪.‬‬
‫מהנתונים עולה כי דמי השכירות ודמי הניהול המשולמים על ידי השוכרים לשטחי‬
‫המסחר כדלקמן‪:‬‬
‫מס' מבנה‬
‫שטח‬
‫מושכר במ"ר‬
‫‪400‬‬
‫‪₪ 30,000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪181‬‬
‫‪₪ 4,937‬‬
‫‪₪ 27‬‬
‫‪ 8 +8‬א'‬
‫‪331‬‬
‫‪₪ 75,494‬‬
‫‪₪ 228‬‬
‫‪₪ 9,374‬‬
‫‪9+9‬א'‬
‫‪162‬‬
‫‪₪ 65,394‬‬
‫‪₪ 404‬‬
‫‪₪ 10,326‬‬
‫‪₪ 75,720‬‬
‫‪10‬‬
‫‪186‬‬
‫‪₪ 37,947‬‬
‫‪₪ 204‬‬
‫‪₪ 6,029‬‬
‫‪₪ 43,976‬‬
‫‪11+11‬א'‬
‫‪248‬‬
‫‪₪ 74,818‬‬
‫‪₪ 302‬‬
‫‪₪ 8,693‬‬
‫‪₪ 83,511‬‬
‫‪12‬‬
‫‪121‬‬
‫‪₪ 31,460‬‬
‫‪₪ 260‬‬
‫‪₪ 3,807‬‬
‫‪₪ 35,267‬‬
‫‪13‬‬
‫‪128‬‬
‫‪₪ 25,710‬‬
‫‪₪ 201‬‬
‫‪₪ 4,304‬‬
‫‪₪ 30,014‬‬
‫‪14‬‬
‫‪516‬‬
‫‪₪ 121,155‬‬
‫‪₪ 235‬‬
‫‪₪ 15,869‬‬
‫‪₪ 137,023‬‬
‫‪15‬‬
‫‪309‬‬
‫‪₪ 72,860‬‬
‫‪₪ 236‬‬
‫‪₪ 9,959‬‬
‫‪₪ 82,819‬‬
‫‪16‬‬
‫‪289‬‬
‫‪₪ 83,281‬‬
‫‪₪ 288‬‬
‫‪₪ 8,481‬‬
‫‪₪ 91,762‬‬
‫‪17‬א'‪17+‬ב'‪17+‬ג'‬
‫‪141‬‬
‫‪₪ 38,579‬‬
‫‪₪ 274‬‬
‫‪₪ 4,501‬‬
‫‪₪ 43,079‬‬
‫סה"כ במעוגל‬
‫‪3,012‬‬
‫‪₪ 661,635‬‬
‫‪₪ 220‬‬
‫‪₪ 103,101‬‬
‫‪₪ 764,735‬‬
‫‪3‬‬
‫דמ"ש חודשיים‬
‫דמי שכירות‬
‫ממוצעים למ"ר‬
‫‪₪ 75‬‬
‫דמי ניהול‬
‫חודשיים‬
‫‪₪ 12,295‬‬
‫סה"כ הכנסות‬
‫מדמי שכירות וניהול‬
‫‪₪ 42,295‬‬
‫‪₪ 9,464‬‬
‫‪₪ 14,401‬‬
‫‪₪ 84,867‬‬
‫‪ ‬בנוסף לחברה הכנסות מאירועים מזדמנים‪ ,‬כדלקמן‪ :‬במחצית הראשונה של שנת‬
‫‪ 7.14‬היו לחברה הכנסות בסך של ‪.₪ 1.,471‬‬
‫‪ ‬תוספת הכנסות הנובעות מפדיון (מעל דמי השכירות הבסיסיים)‪ :‬במהלך ‪1‬‬
‫החודשים האחרונים לחברה היו הכנסות הנובעות מפדיון ממבנים ‪ 12‬א'‪ 12-‬ג' בסך‬
‫של כ‪ ₪ 41,... -‬לחודש בממוצע ובמונחים שנתיים תוספת של כ‪.₪ 421,... -‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 71‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪6.3‬‬
‫הוצאות ניהול שוטף וניהול שכירויות‬
‫בהתאם לנתוני החברה‪:‬‬
‫משולמים לחברת ‪ SGS‬כ‪ 7.1%-‬מהתקבולים השנתיים בגין ניהול השכירויות של‬
‫הנכס‪.‬‬
‫בנוסף לצורך הניהול השוטף והישיר של המתחם‪ ,‬לחברה עלויות בסך של ‪₪ 1,421,...‬‬
‫לשנה בגין מנהל המתחם‪ ,‬מנהלת אירועים‪ ,‬פרסום‪ ,‬ארנונה וכיוצ"ב‪.‬‬
‫הוצאות אלה מבטאות כ‪ ₪ 31 -‬בממוצע למ"ר להשכרה לחודש‪ .‬הוצאות אלה נמצאו‬
‫תואמות את המקובל במרכזים מסחריים דומים‪.‬‬
‫‪6.6‬‬
‫השינויים שחלו בשנה האחרונה‬
‫במהלך השנה האחרונה הושכרו השטחים כדלקמן‪:‬‬
‫‪6.5‬‬
‫מבנה‬
‫שטח במ"ר‬
‫דמ"ש‬
‫חודשיים‬
‫דמ"ש למ"ר‬
‫לחודש‬
‫‪14‬‬
‫‪51‬‬
‫‪₪ 12,750‬‬
‫‪₪ 250‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪₪ 3,000‬‬
‫‪₪ 188‬‬
‫‪13‬‬
‫‪26‬‬
‫‪₪ 12,000‬‬
‫‪₪ 462‬‬
‫סה"כ‬
‫‪93‬‬
‫‪₪ 27,750‬‬
‫‪₪ 298‬‬
‫תחזית לשנה הבאה ‪7103-7103 -‬‬
‫החברה צופה שתשכיר את כל השטחים הפנויים‪.‬‬
‫כפי שנמסר מתנהל משא ומתן להשכרת מבנה ‪ 7.‬בשלמות לשוכר אחד ומתנהלים‬
‫משאים ומתנים להשכרת השטחים הפנויים האחרים‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 77‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪.5‬‬
‫נתוני תכנון‬
‫‪5.0‬‬
‫תכניות בניין עיר מאושרות‬
‫תכנית‬
‫י‪.‬פ‬
‫תאריך מתן תוקף‬
‫יפו ‪A‬‬
‫‪412‬‬
‫‪1.1.1144‬‬
‫‪17..‬‬
‫‪7174‬‬
‫‪4.2.1121‬‬
‫תא‪ 741./‬ב'‬
‫‪1134‬‬
‫‪3.1.7..1‬‬
‫יפו ‪ - A‬תת מתחם תחנת הרכבת כלול באזור המוגדר כ‪ ,PUBLIC SITE-‬דהיינו‬
‫"אתר ציבורי"‪ .‬תת מתחם וילנד מצוי באזור "תעשיה קלה"‪.‬‬
‫תכנית מפורטת מספר ‪ - 17..‬מתחם התחנה כלול בשטח המוגדר כ"שטח לתכנון‬
‫בעתיד"‪.‬‬
‫סעיף ‪ 13‬בתכנית ‪ 17..‬שכותרתו שטח לתכנון בעתיד קובע כי‪" :‬לא תורשה כל בניה‬
‫בשטח זה לפני אישור תכנית מפורטת ותכנית בינוי מיוחדת‪ ,‬אולם הועדה המקומית‬
‫תהיה רשאית להתיר בניה בשטח זה אם יתברר שהקמת המבנה המבוקש לא תפריע‬
‫לתכנון בעתיד"‪.‬‬
‫תכנית ת‪.‬א ‪/741.‬ב ‪ -‬תכנית לשימור מבנים של תל אביב חלה על המתחם וקובעת את‬
‫מרבית המבנים הכלולים בתחנה כמבנים לשימור‪ .‬המבנים לשימור המצויים בתת‬
‫מתחם וילנד נבנו כולם בתקופת השלטון העותומני‪ .‬כמו כן‪ ,‬מצויים במתחם ארבעה‬
‫מבנים שנבנו בתקופת המנדט‪.‬‬
‫‪5.7‬‬
‫תכנית בהכנה ‪ -‬תכנית מפורטת למתחם מנשיה‬
‫התכנית נמצאת בשלבי תכנון ראשוניים ואין לה כיום מעמד סטטוטורי‪.‬‬
‫ביום ‪ 11.4.7..7‬אישרה הועדה המקומית עקרונות תכנון להכנת תכנית מפורטת‬
‫למתחם מנשיה‪ ,‬לפיהם בחלק הצפוני של המתחם תהיה בניה מרקמית בגובה של ‪4-3‬‬
‫קומות בהתאם לבינוי של שכונת נווה צדק‪ .‬לבניה לאורך חוף הים מוצעות ‪ 7‬חלופות‬
‫בניה‪ ,‬אשר יקבעו באופן סופי בשלב בו הזוכה במכרז‪ ,‬ביחס לקרקע זו‪ ,‬יבקש לקדם‬
‫עבורה תכנית מפורטת‪ .‬השטח המיועד למגורים בתכנית יהיה כ‪ 41-‬דונם עבור מספר‬
‫יח"ד מרבי של ‪ 1..‬יחידות‪ ,‬כאשר התכנון כולל מגרש למבנה ציבורי בחלק המזרחי של‬
‫המתחם בשטח של כ‪ 14-‬דונם‪.‬‬
‫ביחס למתחם התחנה המוגדר כ"אזור שימור המשולב בשצ"פ‪ ,‬נקבע בעקרונות התכנון‬
‫כי אזור זה יתוכנן‪ ,‬כאזור תיירות (כולל מלונאות)‪ ,‬בילוי‪ ,‬תרבות ופנאי בתכסית קטנה‬
‫ככל האפשר‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 74‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪.2‬‬
‫עקרונות השומה‬
‫קיימות ‪ 4‬גישות שומה עיקריות המקובלות להערכת נכסי מקרקעין‪.‬‬
‫‪2.0‬‬
‫גישת היוון ההכנסות‬
‫בגישת היוון ההכנסות מובא לידי ביטוי שוויו של הנכס על פי תזרים המזומנים שהנכס‬
‫מניב לתקופת חייו הכלכליים‪ .‬שיעור ההיוון לפיו יהיוון תזרים המזומנים נקבע על פי‬
‫סוג הנכס‪ ,‬רמת הסיכון ואי הוודאות באשר לקבלת תזרים המזומנים הצפוי‪ ,‬גודל‬
‫הנכס וכד'‪.‬‬
‫גישה זו מקובלת בהערכת נכסים מניבים‪.‬‬
‫‪2.7‬‬
‫גישת ההשוואה‬
‫גישת ההשוואה הנה הגישה הטובה והעדיפה באומדן שווי נכסי מקרקעין‪.‬‬
‫על פי גישה זו מוערך שווי נכס בהתבסס על נתוני השוואה לנכסים דומים בסביבה‪ ,‬תוך‬
‫ביצוע התאמות נדרשות (מיקום‪ ,‬גודל‪ ,‬סטנדרט וכד')‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬מרכזים מסחריים וקניונים הינם נכסים ייחודיים‪ .‬קיימות עסקאות רכישה‬
‫של קניונים אולם לאור מורכבות הנכס וההתאמות הרבות הנדרשות‪ ,‬שימוש בגישה זו‬
‫יכול לגרום לעוות בתוצאות‪.‬‬
‫‪2.3‬‬
‫גישת העלות‬
‫בגישת העלות מובא לידי ביטוי שוויו של הנכס כסכום שווי מרכיביו‪ .‬שווי נכס בגישה‬
‫זו כולל את שווי הקרקע בתוספת עלות הקמת הנכס‪ ,‬תוך התחשבות בפחתים פיזיים‪,‬‬
‫תכנוניים ובתוספת רווח יזמי הנקבע בהתאם לסוג הנכס‪ ,‬מצבו הפיזי‪ ,‬מצב השוק וכד'‪.‬‬
‫במקרה נשוא חוות הדעת גישת העלות אינה רלוונטית‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 73‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪.8‬‬
‫עקרונות‪ ,‬גורמים ושיקולים בשומה‬
‫העיקרון המרכזי באומדן שווי נכסי מקרקעין הינו עקרון השימוש היעיל והטוב ביותר בנכס‪ .‬בחנו‬
‫את הנכס נשוא השומה עפ"י עקרון זה והגענו לכלל דעה כי השימוש הנוכחי הוא השימוש היעיל‬
‫והטוב ביותר‪.‬‬
‫באומדן שווי קניונים ומרכזים מסחריים‪ 3‬מובאים בחשבון גורמים ושיקולים כלליים כדלקמן‪:‬‬
‫מיקום‬
‫אחד מהגורמים‪/‬האלמנטים החשובים ביותר בהערכת שווי נכסים מסחריים הוא המיקום‪ .‬נגישות‬
‫תחבורתית וגישה נוחה לתחבורה ציבורית‪ ,‬בתוך שכונות מגורים‪ ,‬בסמוך‪ /‬בתוך אזורי תעסוקה‪,‬‬
‫על צירי תנועה (כבישי עורק) ואחרים‪.‬‬
‫היצע וביקוש ושיעורי תפוסה‬
‫ישנה חשיבות רבה לאמוד על מאפייני השוק‪ ,‬האם שוק הנדל"ן נמצא בתהליך של ירידה‬
‫בביקושים או שמא השוק בעלייה‪.‬‬
‫באומדן שווי תוך שימוש בגישת היוון ההכנסות‪ ,‬הגורמים והשיקולים הרלוונטיים הם‪:‬‬
‫המושכר‬
‫במאפייני המושכר ניתן למנות את הגורמים הבאים כמשפיעים על גובה דמי השכירות‪ :‬השטח‬
‫המושכר; יחס ברוטו‪/‬נטו; מיקום יחסי ‪ -‬קומה (במיוחד כאשר מדובר בריבוי קומות); סטנדרט‬
‫הגמר והבניה; מוניטין הנכס; הניהול‪.‬‬
‫דמי השכירות‬
‫לאור העובדה כי קניונים‪/‬מרכזים מסחריים הם נכסים מניבים‪ ,‬הערכתם נובעת מזרם התקבולים‬
‫העתידי‪ .‬אי לכך‪ ,‬יש לבצע בדיקה מקיפה של רמת דמי השכירות‪ ,‬בעבר ובהווה‪ ,‬המלמדת האם‬
‫דמי השכירות הנובעים מהנכס ראויים‪ .‬במידה ודמי השכירות גבוהים מאלו המקובלים בסביבה‪,‬‬
‫וזאת ללא סיבות מוצדקות‪ ,‬אזי קיימת אפשרות כי דמי השכירות בשנים הבאות יתכנסו לרמת‬
‫דמי השכירות המקובלת בסביבה‪ .‬אפשרות זו יש לבטא בתזרים ההכנסות לשנים הבאות ובמידת‬
‫הצורך לבצע הפחתה בדמי השכירות‪.‬‬
‫מאידך‪ ,‬קיימת אפשרות שדמי השכירות הנוכחיים נמוכים‪ ,‬אזי ניתן להניח כי בעתיד יהיה ניתן‬
‫להשכיר את הנכס בדמי שכירות גבוהים יותר‪ ,‬התואמים את השוק‪.‬‬
‫בהקשר זה‪ ,‬יש לציין את חשיבות מנגנון עדכון דמי השכירות‪.‬‬
‫‪ 3‬בפרק זה מרכז מסחרי‪ ,‬לרבות קניון‪ ,‬פאואר סנטר‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 71‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫זהות השוכרים והתמהיל‬
‫כאמור‪ ,‬מאחר ושווי הנכס נקבע בעיקר על בסיס תזרים ההכנסות המשולם ע"י השוכר‪ ,‬יש לבחון‬
‫בקפידה את חוסנם הפיננסי של השוכרים‪.‬‬
‫ניתן להפריד את תמהיל החנויות המרכזים המסחריים למספר קטגוריות כגון‪ :‬גודל החנויות וסוג‬
‫הפעילות; חנויות רשת לעומת חנויות מקומיות‪ ,‬חנות בודדת‪.‬‬
‫תקופת השכירות‬
‫שכירות ארוכת טווח מפחיתה את רמת אי הוודאות באשר ליכולתו של המשקיע להשכיר את‬
‫הנכס בשנים הקרובות‪.‬‬
‫למשקיע מובטח‪ ,‬ברמת סבירות גבוהה‪ ,‬תזרים מזומנים קבוע לתקופה ארוכה‪.‬‬
‫במרבית המרכזים המסחריים תקופת השכירות נעה בסביבות של ‪ 1‬שנים עם אופציות לשוכר‬
‫וזאת במיוחד לאור ההשקעה הרבה שמשקיעים השוכרים בחנות‪.‬‬
‫שיעור ההיוון‬
‫שיעור היוון משקף את התשואה הדרושה כדי להוות כוח משיכה להשקעת הון‪ .‬מכאן‪ ,‬שבחירת‬
‫השיעור המתאים מהווה גורם מכריע‪.‬‬
‫שיעור ההיוון המקובל בשוק נקבע בנקודת זמן מסוימת‪ ,‬לסוג נכסים מסוים‪ ,‬ובהקשר של שיעור‬
‫הריבית במשק באותה עת‪.‬‬
‫את שיעור ההיוון ניתן ללמוד באופן אמפירי מנתוני שוק ידועים (שווי נכסים ודמי שכירות‬
‫חופשיים שלהם) וכן ניתן לאמוד אותו בכלים תיאורטיים‪.‬‬
‫מרכיבי שיעור ההיוון‬
‫ריבית בטוחה במשק‪ ,‬אי נזילות‪ ,‬עלויות עסקה‪ ,‬ניהול וגביה‪ ,‬פחת‪ ,‬אינפלציה ושינוי ריאלי‪ ,‬סיכון‬
‫ויזמות‪ ,‬מיסוי מקרקעין‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 74‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪.9‬‬
‫עקרונות שומה ספציפיים לנכס‬
‫הנכס מהווה את זכויות השכירות של חברת ויתניה בנכס ל‪ 4.1-‬שנים (עד ליום ‪.)41.17.7.11‬‬
‫לאור האמור זכויות החברה חושבו כדלקמן ‪:‬‬
‫‪ ‬ערך נוכחי מדמי שכירות ודמי ניהול שנתיים מהשטחים המושכרים ומדמי שכירות ראויים‬
‫מהשטחים הפנויים‪.‬‬
‫‪ ‬הפחתות תשלומים עתידיים כדלקמן‪:‬‬
‫ ערך נוכחי של התשלומים לעיריית תל אביב בגין דמי השכירות ליתרת תקופת השכירות‪.‬‬‫ ערך נוכחי של תשלום דמי האחזקה וניהול לחברת עזרה וביצרון‪ ,‬בהתאם להסכם הניהול‪.‬‬‫‪ -‬ערך נוכחי של התשלום בגין ניהול השכירויות והניהול הישיר של המתחם‪.‬‬
‫‪.01‬‬
‫גורמים ושיקולים בנכס נשוא השומה‬
‫באומדן שווי הנכס הובאו בחשבון‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הגורמים והשיקולים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ ‬מיקום הנכס‪ ,‬על ציר תנועה ראשי‪ ,‬בשוליים הדרום‪-‬מערביים של שכונת נווה צדק‪ ,‬בכניסה‬
‫ליפו מכיוון תל‪-‬אביב ועם נוף פתוח אל עבר הים התיכון‪ .‬האזור בו ממוקם הנכס‪ ,‬נהנה מתנועה‬
‫של תיירים רבים‪ .‬כמו כן‪ ,‬בשנים האחרונות‪ ,‬לאור התחדשות האזור בפרויקטים חדשים‬
‫למגורים ושיקום ושיפוץ המבנים ההיסטוריים הישנים‪ ,‬חלה עלייה בכמות המבקרים באזור‪.‬‬
‫‪ ‬הובא בחשבון אופיו הייחודי של הנכס‪ ,‬המהווה פנינה ארכיטקטונית והיסטורית גם יחד‪,‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫המושך אליו מבקרים רבים מכל רחבי הארץ‪.‬‬
‫זכות שכירות מעיריית תל אביב ‪ -‬הובא בחשבון‪ ,‬כי בתום התקופה‪ ,‬החברה תשיב את הנכס‬
‫לעיריית תל אביב‪ .‬בהתאם להסכמי השכירות עולה כי בסיום תקופת השכירות‪ ,‬לחברה אופציה‬
‫להשכיר את הנכס מעיריית תל אביב ל‪ 1-‬שנים נוספות‪ ,‬בכפוף לכך שמינהל מקרקעי ישראל‬
‫יאריך את ההרשאה לעיריית תל אביב ובכפוף לתשלום דמי שכירות אשר ייקבעו על ידי שמאי‬
‫מקרקעין מטעם העירייה שיתחשב במצבו הפיזי והסביבתי של המושכר‪ ,‬במועד הערכת השמאי‬
‫ומבלי להתחשב בהשקעותיו של השוכר במושכר‪ .‬למיטב הבנתנו שווי האופציה הינו זניח ולכן‬
‫לא הבאנו אותו בחשבון‪.‬‬
‫שטחים פנויים ‪ -‬השטח במבנה ‪ 1‬והשטח בקומה א' של מבנה ‪ - 13‬גלריה לאומנות המושכרת‬
‫לפרקים ללא תשלום ולפרקים על בסיס תקופתי‪ .‬ההכנסות משטחים אלה נכללות בהכנסות‬
‫מאירועים מזדמנים‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 72‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫אמדנו את דמי השכירות הראויים לשטחים הפנויים כדלקמן‪:‬‬
‫מבנה‬
‫שטח במ"ר‬
‫דמ"ש ראויים‬
‫למ"ר לחודש (*)‬
‫סה"כ‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪₪ 220‬‬
‫‪₪ 3,520‬‬
‫‪13‬‬
‫‪40‬‬
‫‪₪ 230‬‬
‫‪₪ 9,200‬‬
‫‪20‬‬
‫‪515‬‬
‫‪₪ 180‬‬
‫‪₪ 92,700‬‬
‫סה"כ‬
‫‪571‬‬
‫‪₪ 105,420‬‬
‫(*) כולל דמי ניהול בסך של כ‪ ₪ 4. -‬למ"ר לחודש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪.00‬‬
‫החברה‪ ,‬צופה השקעה בסך של כ‪ ₪ 1,1..,... -‬במבנה מס' ‪ 7.‬לשם התאמתו לשמש כמבנה‬
‫מסחרי‪ .‬הפחתנו את העלויות הנ"ל‪.‬‬
‫נתוני השוואה‬
‫נתוני השוואה לצורך קביעת שיעור ההיוון במסחר‬
‫‪ o‬בתאריך ‪ 7.2.7.14‬פרסם השמאי הממשלתי הראשי סקירה לשיעורי התשואה למחצית השניה‬
‫של ‪ .7.17‬שיעור התשואה (שיעור ההיוון הכולל) הממוצע למחצית השניה של שנת ‪7.17‬‬
‫בנכסים מסחריים הינו ‪( 1.4%‬ללא שינוי ביחס למחצית הראשונה של ‪.)7.17‬‬
‫בהתאם לממצאי הסקירה‪ ,‬קיים קשר מובהק בין רמת הקרבה של הנכס למרכז הארץ או מרכז‬
‫הישוב לבין שיעור התשואה ממנו‪ .‬בנכסים במיקום מרכזי (מע"ר של ערי גוש דן)‪ ,‬נצפה שיעור‬
‫תשואה נמוך ואילו בנכסים פריפריאליים נצפה שיעור תשואה גבוה‪ .‬הקשר נובע‪ ,‬ככל הנראה‪,‬‬
‫ממרכיב סיכון גבוה יותר בפריפריה (לגבי מרכיבים כגון‪ :‬איתנות פיננסית של השוכרים‪ ,‬יחס‬
‫אי תפוסה‪ ,‬סיכונים לבעלים שבהשתנות הסביבה וכו')‪.‬‬
‫הפערים‪ ,‬בין נכס במיקום מרכזי מאוד לבין נכס דומה במיקום בינוני‪/‬פריפריאלי‪ ,‬יכולים להגיע‬
‫עד כדי ‪ 1%‬ויותר‪.‬‬
‫‪ o‬בתאריך ‪ 14.1.7.14‬דווחו חברות מגה אור וריט‪ 1‬על רכישת המרכז המסחרי "‪ ONE‬מודיעין"‬
‫בא"ת מרכז עינב במודיעין (‪ 41%‬מגה אור ו‪ 41% -‬ריט‪ )1‬בשטח לשיווק של כ‪ 11,... -‬מ"ר‪,‬‬
‫תמורת ‪ 114‬מיליון ‪ .₪‬הנכס מושכר בתפוסה מלאה ל‪ 11 -‬שוכרים שונים‪ ,‬תמורת דמי שכירות‬
‫המשקפים תשואה של כ‪ ,2.1% -‬בהתחשב במחיר הרכישה‪.‬‬
‫‪ o‬בתאריך ‪ 17.1.7.14‬דווחה סלע קפיטל כי רכשה מחצית מזכויות המרכז המסחרי "השדרה‬
‫השביעית" בבאר שבע (במושע) בשטח של כ‪ 1,1.. -‬מ"ר עיקרי וכן כ‪ 1,4.. -‬מ"ר שירות (חלק‬
‫החברה)‪ ,‬תמורת ‪ 11.21‬מיליון ‪ .₪‬הנכס מושכר בתפוסה של ‪ 1.%‬ומניב נטו לשנה ‪ 13.1‬מיליון‬
‫‪ ,₪‬המהווים שיעור תשואה של ‪ .1.3%‬ככל שתהיה תוספת מעבר לדמי השכירות הבסיסים‬
‫בשנים ‪ 7.14-7.12‬תשולם תוספת לפי שיעור תשואה של ‪.1.1%‬‬
‫‪ o‬ע"פ דיווח באתר מאי"ה מיום ‪ 71.1.7.14‬ובעיתונות מיום ‪ ,4..1.7.14‬מכרה חברת מליסרון את‬
‫מלוא זכויותיה בקניונים "הדר" בירושלים‪ ,‬ו"קניון הצפון" בנהריה לחברת כלל חברה לביטוח‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 71‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫תמורת סכום כולל של ‪ 331‬מיליון ‪ .₪‬מכירת הקניונים נעשתה לפי תשואה שנתית של ‪ 2.2%‬על‬
‫פי הפירוט הבא‪:‬‬
‫קניון "הדר" בירושלים ‪ -‬מכירת ‪ 1.%‬מהבעלות של הקניון (‪ 1.%‬נותרים בידי הריבוע הכחול)‪.‬‬
‫הקניון כיום בשטח של ‪ 11,...‬מ"ר ומכיל כ‪ 1..-‬חניות‪ .‬בימים אלו נמצא בתהליך שיפוץ‬
‫והרחבה של הוספת קומת מסחר ו‪ 7-‬קומות חניה וצפוי להסתיים ב‪ .17/7.14‬הקניון יכיל‬
‫בסיום השיפוץ ‪ 74,...‬מ"ר לשיווק ו‪ 1,747-‬חניות ונמכר לכלל חברה לביטוח תמורת ‪ 744‬מילון‬
‫‪.₪‬‬
‫קניון "הצפון" בנהריה – ‪ 1..%‬מהבעלות על הקניון‪ .‬הקניון בשטח של ‪ 11,...‬מ"ר ו ‪2..‬‬
‫חניות‪ ,‬הקניון מכיל ‪ 7‬קומות למסחר וקומה שלישית למשרדים‪ .‬הקניון נמכר לכלל חברה‬
‫לביטוח תמורת ‪ 121‬מילון ‪ ₪‬ותשואה של ‪ 2.2%‬מובטחת ל‪ 1.-‬שנים – כולל התאמת תמורה‬
‫בסוף התקופה‪.‬‬
‫יתכן כי מחיר העסקה מבטא את העובדה כי לאור דרישת הממונה על ההגבלים העסקיים‬
‫החברה נאלצה למכור נכסים אלה בתוך זמן שנקצב מראש‪.‬‬
‫‪ o‬בתאריך ‪ 71.4.7.14‬דווחה הראל על רכישת זכויות אזורים בקניון עיר ימים‪ ,‬נתניה (לא כולל‬
‫זכויות בניה לדיור מוגן) תמורת ‪ .₪ 41.,...,...‬לפי שומת הנכס האחרונה שפורסמה והשלמת‬
‫מידע שביצענו עולה כי דמי השכירות הכוללים בגבולות ‪ ₪ 4.,...,...‬לשנה‪ .‬לאחר הפחתת‬
‫יתרת הזכויות למסחר ומשרדים שנרכשו והפחתת גרעון חברת ניהול קיים‪ ,‬שיעור ההיוון‬
‫המחושב עומד על כ‪.2.11%-‬‬
‫‪ o‬בתאריך ‪ 14.7.7.14‬דווחה חברת מליסרון על מכירת קניון רננים ברעננה וקניון סביונים ביהוד‬
‫לקבוצת משקיעים מתחום הביטוח והפנסיה‪ ,‬תמורת ‪ 1..7‬מ' ‪ .₪‬מניתוח העסקה עולה כי קניון‬
‫רננים נמכר לפי שיעור היוון כולל של ‪( 2.1%‬לאחר הפחתת שווי יתרת זכויות הבנייה בנכס)‬
‫וקניון סביונים לפי שיעור היוון כולל של ‪ . 1.3%‬יתכן כי מחיר העסקה מבטא את העובדה כי‬
‫לאור דרישת הממונה על ההגבלים העסקיים החברה נאלצה למכור נכסים אלה בתוך זמן‬
‫שנקצב מראש‪.‬‬
‫‪ o‬בתאריך ‪ 1.1.7.14‬דיווחה קרן ההשקעות ריט‪ 1‬על רכישת מלוא הזכויות במרכז מסחרי "לב‬
‫תלפיות" בירושלים‪ ,‬תמורת ‪ .₪ 14.,...,...‬המרכז בן בשטח לשיווק של כ‪ 11,...-‬מ"ר‬
‫מושכר בתפוסה מלאה‪ .‬לאור איסוף מידע שבצענו‪ ,‬ניתוח העסקה מצביע על שיעור היוון של כ‪-‬‬
‫‪.1.1%‬‬
‫‪ o‬בתאריך ‪ 11.11.7.17‬פרסמה חברת נצב"א החזקות הודעה לפיה החברה תרכוש משותפתה ביג‬
‫מרכזים מסחריים את זכויותיה (מחצית) במרכז המסחרי ביג פולג בנתניה תמורת‬
‫‪ ,₪734,.41,...‬בגין הזכויות בחברת הניהול ישולם סך של ‪ ₪ 17,.41,...‬וכן יתרת זכויות‬
‫בנייה למשרדים בתמורה נוספת של כ‪ .₪ 1,1..,...-‬מניתוח העסקה עולה כי שיעור ההיוון‬
‫לשטחים המסחריים בעסקה כ‪.2.2%-‬‬
‫‪ o‬בתאריך ‪ 11.1.7.17‬פרסמה חברת ישראלום הודעה לפיה נמכרו מלוא הזכויות במתחם‬
‫"איקאה" בנתניה‪ ,‬תמורת ‪ .₪ 711,...,...‬המבנה בשטח ברוטו של ‪ 71,114‬מ"ר‪ ,‬מושכר‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 71‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫במלואו לתקופה ארוכה לצורך הפעלת חנות "איקאה"‪ ,‬וכולל זכויות בנייה בלתי מנוצלות‪.‬‬
‫לאור איסוף מידע שבצענו‪ ,‬ולאחר הפחתת שווי יתרת זכויות הבנייה‪ ,‬ניתוח העסקה מצביע על‬
‫שיעור היוון של כ‪.2.4%-‬‬
‫‪ o‬בתאריך ‪ 14.1.7.17‬רכשה אמות מצד ג' ‪ 1.%‬מהזכויות במרכז המסחרי "מרכז הקריה"‬
‫באשדוד (לאחר הרכישה אמות מחזיקה במלוא הזכויות)‪ ,‬בתמורה לסך של ‪.₪ 41,1..,...‬‬
‫הנכס הינו מרכז מסחרי פתוח הכולל כ‪ 17,...-‬מ"ר שטחי מסחר ומשרדים‪ ,‬חניון תת קרקעי‬
‫ועילי הכולל כ‪ 4..-‬מקומות חניה וכן קיימות זכויות בנייה לא מנוצלות‪ ,‬ה‪ NOI-‬הצפוי‬
‫‪ . ₪ 1,1..,...‬לאור איסוף מידע שבצענו‪ ,‬ולאחר הפחתת שווי יתרת זכויות הבנייה‪ ,‬ניתוח‬
‫העסקה מצביע של שיעור היוון של כ‪.1%-‬‬
‫‪ o‬בתאריך ‪ 1.1.7.17‬פורסם בעיתונות כי הפניקס רכשה את "מתחם מגה" באזור התעשיה רמת‬
‫החייל בתל אביב‪ ,‬תמורת סך של ‪ .₪ 171,...,...‬על המתחם‪ ,‬בשטח קרקע של ‪ 17.1‬דונם‪ ,‬בנוי‬
‫מבנה בשטח של ‪ 3,1..‬מ"ר המושכר לחברת מגה‪ .‬בכוונת המוכרים לבנות שטח נוסף של ‪1,...‬‬
‫מ"ר שיושכרו לגורמים נוספים‪ .‬סך דמי השכירות אחרי השלמת הבנייה צפויים להיות‬
‫‪ ₪ 1,...,...‬לשנה‪ .‬מניתוח שערכנו תוך השלמת מידע רלוונטי עולה כי שיעור ההיוון לנכס‬
‫המניב חושב לפי ‪ 2.71%‬לתקופה של כ‪ 1.-‬שנים (יתרת תקופת השכירות)‪ .‬לנכס פוטנציאל‬
‫להשלמת זכויות בנייה ולהכנת תכנית לתוספת זכויות בנייה כפי שבוצע במתחמי קרקע גדולים‬
‫בסביבה הקרובה‪.‬‬
‫‪ o‬עפ"י דוח תקופתי לרבעון ‪ 7‬שנת ‪ 7.17‬של חברת אשטרום‪ ,‬בתאריך ‪ 1.1.7.17‬החברה מכרה את‬
‫זכויותיה (‪ )1.%‬במרכז מסחרי וולפסון בתל אביב‪ ,‬תמורת ‪ .₪ 3.,...,...‬המרכז בן ‪ 4‬קומות‬
‫בשטח של כ‪ 4,1..-‬מ"ר ו‪ 14.-‬מקומות חניה‪ .‬מניתוח העסקה באמצעות השלמת מידע‬
‫מהדוחות הכספיים של החברה לנכס‪ ,‬עולה כי שיעור ההיוון בעסקה כ‪.1..1%-‬‬
‫‪ o‬בתאריך ‪ 73.2.7.17‬דווחה חברת עזריאלי על חתימת הסכם מכר מותלה לרכישת מלוא הזכויות‬
‫של חברת משהר מרכזי קניות בילוי ופנאי בע"מ‪ ,‬במרכז המסחרי הפתוח הידוע בשם ‪"Plaza‬‬
‫"‪ One‬בבאר שבע‪ .‬הנכס מושכר לכ‪ 2.-‬שוכרים (שיעור התפוסה הנוכחי ‪ ,)11%‬בדמי שכירות‬
‫ממוצעים של כ‪ ₪ 14-‬למ"ר לחודש‪ .‬שיעור ההיוון בעסקה‪ .1%-‬העסקה לא אושרה ע"י הממונה‬
‫על ההגבלים העסקיים‪ .‬ממידע שאספנו עולה כי החברה הגישה ערעור על החלטת הממונה‬
‫לבית הדין להגבלים עסקיים‪.‬‬
‫נתוני ההשוואה מצביעים על שיעור היוון של כ‪ 2.3%-9% -‬לנכסים מסחריים מניבים‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 4.‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫נתוני השוואה לשטחי מסחר‪:‬‬
‫פרויקט בעל מאפיינים דומים הינו פרויקט "שרונה"‪ ,‬שהינו פרויקט ייחודי ויוקרתי במתחם‬
‫המושבה הטמפלרית בדרום הקריה‪ .‬במקום בשלבי פיתוח מתקדמים מתחם מסחר‪ ,‬בילוי ופנאי‬
‫בשורת בנינים בעלי ייחודיות היסטורית וארכיטקטונית לצד שימושים ציבוריים כגון מוזיאונים‪,‬‬
‫גלריות‪ ,‬מכללות ועוד‪ .‬כל זאת בתוך פארק של כ‪ 1.-‬דונם שיוקף בטבעת של מגדלי משרדים‪,‬‬
‫מגורים‪ ,‬מלון ומרכז כנסים‪ .‬השימושים המסחריים במתחם ייכללו מסעדות‪ ,‬בתי‬
‫קפה‪ ,‬מלונות בוטיק‪ ,‬חנויות בוטיק‪ ,‬בניני קונספט‪ ,‬חנויות מעצבים‪ ,‬חנויות יין ועוד‪.‬‬
‫נתוני השוואה לחנויות ושטחי מסחר בקומת הקרקע (עפ"י מידע המצוי במשרדנו)‪:‬‬
‫שטח חנות במ"ר‬
‫‪.07‬‬
‫דמ"ש ממוצעים לחודש (לא‬
‫כולל דמי ניהול)‬
‫‪71-1.‬‬
‫‪ ₪ 42.‬למ"ר‬
‫‪71.-31.‬‬
‫‪ ₪ 11.‬למ"ר‬
‫תחשיב השומה‬
‫בסיס המידע הינו דמי השכירות נכון למועד הקובע ואינו מביא בחשבון עלייה צפויה בדמי‬
‫השכירות (עליות מובנות בתוך החוזה)‪ .‬תחשיבי סך דמי השכירות נמסרו לנו ע"י מנהל הכספים‬
‫של החברה המנהלת את הנכס‪ .‬לא נעשו שינויים על ידנו בנתונים אלה‪.‬‬
‫אמדנו את שווי הנכס בגישת היוון ההכנסות‪.‬‬
‫שיעור ההיוון ‪ -‬אמדנו את שיעור ההיוון הבסיסי בהתאם לעסקאות ההשוואה המפורטות לעיל‪.‬‬
‫לאור ייחודיות העסקה‪ ,‬הפחתנו משיעור ההיוון הבסיסי חלק ממרכיבי הסיכון והפחת‪ ,‬לאור‬
‫יתרת תקופת השכירות‪.‬‬
‫את דמי השכירות החזויים מהשטחים הפנויים‪ ,‬היוונו בשיעור היוון גבוה יותר בכ‪ ..1%-‬משיעור‬
‫ההיוון הבסיסי‪ ,‬משקף בין היתר את הדחייה עד להשכרת הנכס ואיכלוסו‪.‬‬
‫שיעור ההיוון בגין הכנסות מפדיון ומזדמנים בשטחי המסחר הובא בשיעור המבטא את הסיכון‪,‬‬
‫תוספת של ‪ 7%‬לשיעור ההיוון הבסיסי‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 41‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫סעיף‬
‫שטח במ"ר‬
‫הכנסות כולל‬
‫ניהול‬
‫שיעור היוון‬
‫ערך נוכחי ליתרת‬
‫תקופת החכירה‬
‫‪3,012‬‬
‫‪₪ 9,177,000‬‬
‫‪7.5%‬‬
‫‪₪ 45,930,000‬‬
‫‪571‬‬
‫‪₪ 1,270,000‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪₪ 6,250,000‬‬
‫‪₪ 552,000‬‬
‫‪9.5%‬‬
‫‪₪ 2,590,000‬‬
‫שטחים מושכרים‬
‫שטחים פנויים‬
‫הכנסות מאירועים מזדמנים ומפידיון‬
‫סה"כ‬
‫‪₪ 10,999,000‬‬
‫ניהול לחברת ‪ s.g.s‬וניהול ישיר‬
‫‪-₪ 1,950,000‬‬
‫‪₪ 54,770,000‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪-₪ 9,600,000‬‬
‫ערך נוכחי תשלום לעיריית ת"א‬
‫‪7%‬‬
‫‪-₪ 7,440,000‬‬
‫ערך נוכחי תשלום לעזרה וביצרון בגין הניהול‬
‫‪7%‬‬
‫‪-₪ 6,280,000‬‬
‫שווי זכויות החברה בנכס‬
‫‪₪ 31,450,000‬‬
‫השקעות צפויות במבנה מס' ‪20‬‬
‫‪-₪ 1,500,000‬‬
‫שווי זכויות החברה בניכוי השקעות‬
‫‪₪ 29,950,000‬‬
‫בדיקת רגישות‪:‬‬
‫ממצאי בדיקת רגישות לשינויים בשיעור ההיוון‪:‬‬
‫‪#########‬‬
‫שווי‬
‫‪8.00%‬‬
‫‪7.50%‬‬
‫‪7.00%‬‬
‫‪₪ 30,660,000 ₪ 29,950,000 ₪ 29,270,000‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 47‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪.03‬‬
‫השומה‬
‫לאור האמור לעיל‪ ,‬אומדן שווי זכויות החברה בנכס בקריטריון של קונה מרצון‪ ,‬ממוכר מרצון‪,‬‬
‫כריק ופנוי‪ ,‬נקי מכל חוב שעבוד וזכויות צד ג'‪ ,‬בגבולות ‪.₪ 0,,,03,333‬‬
‫‪.03‬‬
‫כללי‬
‫‪‬‬
‫השווי לא כולל מע"מ‪.‬‬
‫לא התייחסנו למיסוי שיחול‪ ,‬ככל שיחול‪ ,‬בעת מכירת הזכויות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הערכנו את הנכס בעבר‪:‬‬
‫‪ ‬למועד הקובע ‪.₪ 34,344,... -11.4.7.11‬‬
‫‪ ‬למועד הקובע ‪.₪ 41,2..,... -4..4.7.17‬‬
‫‪‬‬
‫הירידה בשווי הנכס נובעת בעיקר מהתקצרות תקופת השכירות‪.‬‬
‫‪.06‬‬
‫מסמך גילוי‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫עפ"י תקן ‪ 12.1‬בקשנו מהחברה מסמך גילוי הנוגע למספר נושאים‪.‬‬
‫בתאריך ‪ 71.2.7.14‬התקבל במשרדנו מסמך גילוי לצורך הערכת שווי זכויות החברה במתחם‬
‫התחנה למועד הקובע ‪ .4..4.7.14‬תמצית המסמך‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫לא קיימים בנכס דיירים מוגנים לפי חוק הגנת הדייר‪ ,‬תשל"ב‪.1127-‬‬
‫לא קיימים בנכס מחזיקים ללא הסכם שכירות בתוקף‪.‬‬
‫לא קיימים בנכס מחזיקים שהם בעלי עניין בתאגיד‪ ,‬כגון‪ :‬חברת בת‪ ,4‬חברות קשורות‪5‬‬
‫וכד'‪.‬‬
‫לא קיים הסכם עם צד ג' לגבי הנכס הנדון ובכלל זה הסכם בניה‪ ,‬הסכם או התחייבות‬
‫שניתנו לרשות המקומית‪ ,‬למעט ההסכמים המפורטים בפרק המשפטי לעיל‪.‬‬
‫לא קיימת חבות בפיצויים בגין פגיעה של הנכס במקרקעי צד שלישי‪.‬‬
‫לא קיימת חבות מהותית אחרת הקשורה למקרקעין‪ ,‬שיש בה כדי להשפיע על שווי הנכס‬
‫ואינה מפורטת בסעיפים לעיל‪.‬‬
‫‪ 4‬חברה אשר חברה אחרת מחזיקה ב‪ 1.% -‬ויותר מהון המניות המונפק שלה או מזכויות ההצבעה שבה‪.‬‬
‫‪ 5‬חברה אשר בבעלות או בשליטה בעקיפין של בעל הנכס‪.‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 44‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬
‫‪.05‬‬
‫הצהרות‬
‫אנו מצהירים כי למיטב ידיעתנו העובדות עליהן מבוססת חוות הדעת נכונות‪.‬‬
‫הניתוח והמסקנות מוגבלים להנחות ולתנאים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫אנו מצהירים כי המידע המשפטי המוצג במסמך זה הינו המידע המשפטי עליו מבוססת השומה‪.‬‬
‫אנו מצהירים כי אין לנו כל עניין אישי בנכס נשוא השומה‪ ,‬בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה‪.‬‬
‫שכר הטרחה בעבור שומה זו אינו מותנה בתוצאות ההערכה ואין לו השפעה מהותית על הכנסות‬
‫משרדנו‪.‬‬
‫הדו"ח הוכן על פי תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית)‪ ,‬התשכ"ו ‪ 1144‬ועפ"י התקנים‬
‫המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית‪.‬‬
‫אנו מצהירים כי אנו בעלי הידע המתאים לביצוע הערכה זו‪.‬‬
‫השומה בוצעה על ידי החתומים מטה‪ ,‬ללא סיוע‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫‪f:\data\word\6000word\6074-02‬לוגו‪docx.‬‬
‫עמוד ‪ 43‬מתוך ‪43‬‬
‫טל‪ | 03-6259999 .‬פקס‪ | 03-6259988 .‬יגאל אלון ‪ ,65‬תל אביב‪-‬יפו ‪6744316‬‬
‫‪www.shamaot.com‬‬