סיכום פעילות חודש אפריל 2007 - איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה

‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫סיכום פעילות בחודש דצמבר ‪2014‬‬
‫מנהלה‬
‫ישיבת צוות‬
‫י‪.‬ע‪ .‬מח' הספורט אריאל ונציד מועצת העיר ייבגני – קביעת דפוסי עבודה‬
‫השתלמות כב"ה אצלינו במרכז לחינוך סביבתי‬
‫ועדת כספים – תקציב ‪2015‬‬
‫השתתפות בועדת בחינה למכרז ‪ -‬משרת ניהול חינוך וקהילה בא"ע יהודה‬
‫הכנת תקציב קולחי השומרון ‪2015‬‬
‫י‪.‬ע‪ .‬אצל יועץ רוה"מ ‪ ,‬מועצה למורשת ושימור עם ראש מ‪.‬א‪ .‬מטה בנימין‬
‫המרכז הביו‪-‬אזורי ירושלים ‪ -‬ישיבת צוות היגוי מס‪5.‬‬
‫פורום ירוק יו"ש בי‪-‬ם – יעל‬
‫הערות‪ /‬תאריך‬
‫‪3.12.14‬‬
‫‪3.12.14‬‬
‫‪7-9-10.12.14‬‬
‫‪17.12.14‬‬
‫‪25.12.14‬‬
‫שוטף‬
‫‪29.12.14‬‬
‫‪29.12.14‬‬
‫‪30.12.14‬‬
‫כנסים ‪ /‬השתלמויות‬
‫יום עיון טבע עירוני‬
‫הצגת עמדה בסדנת ניקוז ושיקום נחלים בעניין נחל אילון ‪ ,‬בית דגון‬
‫סדנא למנהלי איגודים בא"ע חדרה‬
‫‪4.12.14‬‬
‫‪25.12.14‬‬
‫‪28.12.14‬‬
‫דיונים‪ /‬סיורים‬
‫סיור מקצועי בפורטוגל מתקנים לטיפול ומיחזור פסולת עירונית עבור מטה בנימין‬
‫סיור במפעל לתפילין לבחינת מעבר לאזור ‪ ,‬פ"ת‬
‫סיור להכנת חוות דעת לאוגרנות באורנית‬
‫דיון באוניברסיטה אריאל להקמת מעבדה לטיפול בשפכי תעשיה עם תאגיד יובלים והאיגוד‬
‫י‪.‬ע‪ .‬עם אלכסנדר מקרנ"ש בנושא מפגעים מזיפות גגות‬
‫בחינת מודל לתחליפי מפחמה במו"פ אריאל עם פלסטינאי‬
‫סיור פיקוח מגרסה הר שמואל – ג‪ .‬זאב‬
‫י‪.‬ע‪ .‬אצל מנכ"ל הגה"ס לפלר עם מנכ"ל שומרון וצוותו‬
‫דיון תכנית אזור תעסוקה אלפי מנשה – מתכנן‬
‫סיור ביקורת ריח גרינאוייל ‪ ,‬מט"ש ברקן‬
‫‪9-11/12‬‬
‫‪1.12.14‬‬
‫‪2.12.14‬‬
‫‪2.12.14‬‬
‫‪16.12.14‬‬
‫‪16.12.14‬‬
‫‪19.12.14‬‬
‫‪29.12.14‬‬
‫‪22.12.14‬‬
‫‪22.12.14‬‬
‫תיכנון סביבתי‬
‫‪4.12‬‬
‫‪16.12‬‬
‫‪17.12‬‬
‫‪18.12‬‬
‫‪23.12‬‬
‫‪23.12‬‬
‫‪25.12‬‬
‫‪29.12‬‬
‫סיור ויום עיון ממשקי טבע עירוני‬
‫סיור בעץ אפרים‪ ,‬פתרון למסלעה בישוב‬
‫השתתפות בוועדת משנה להתיישבות במנה"ז‬
‫היתר בניה לבריכת שחייה וקאנטרי קלאב בנילי‬
‫מתן אישור בתנאים מגרסה בבית אריה‬
‫פיקוח באתר גריסה נעלה‬
‫השתתפות בסדנת שיקום נחלים‬
‫פיקוח באתר גריסה לשם‬
‫שפכים‬
‫הכנת דו"ח מתקני שפכים‬
‫פיקוח ת‪ .‬שאיבה חורשים [ נחל קנה]‬
‫שוטף‬
‫שוטף‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫פסולת מוצקה ומחזור‬
‫‪2,7,17,22,29/12‬‬
‫‪15/12‬‬
‫סיור פיקוח אס"פ טובלן‬
‫ביקור ופגישה מפעל למיחזור מתכות בעלי זהב ‪ +‬איצה ויעל‬
‫תעשיה ורישוי עסקים‬
‫ביקורות במפעל "גרין אויל" באזה"ת אריאל מערב‬
‫ביקורת במפעלים "ביודיזל" ו"אקו מדיקל " באזה"ת מעלה אפרים‬
‫ביקורת בקונדיטורית אחווה אחדות בפארק תעשיות אריאל‬
‫ביקורת בתחנת מעבר לפסולת אלומיניום באזור המלאכה עלי זהב‬
‫‪30.12 ,02.12‬‬
‫‪04.12‬‬
‫‪02.12.14‬‬
‫‪07.12.14‬‬
‫שפכי תעשיה‬
‫ניהול מערך הפיקוח על שפכי מפעלי אזור התעשייה וברקן‪ :‬הוכן דו"ח הפיקוח של חודש נובמבר ותכנית‬
‫הפיקוח לחודש דצמבר‪ ,‬הדו"ח בהמשך המסמך‪.‬‬
‫ביקורות במצבעת מוליתן ‪ 2010‬ומפעל אביג באזור התעשייה ברקן בהשתתפות נציג במשרד להגנת הסביבה‬
‫מר אמנון מדרי‬
‫ביקור במט"ש של פארק תעשיות אריאל‪ .‬המתקן פועל באופן תקין‪.‬‬
‫ביקור במט"ש של אזור התעשייה ברקן‪ .‬המתקן עקב כניסת שפכים חריגים מפיץ ריח קשה‪.‬‬
‫ביקור במט"ש אזה"ת ברקן‪ .‬חל שיפור בתפקודו המתקן‪ ,‬ביומסה משתקמת ועצמת הריח יורדת בהדרגה‬
‫‪03.12‬‬
‫‪08.12‬‬
‫‪30.12‬‬
‫‪02.12‬‬
‫‪30.12‬‬
‫חומרים מסוכנים‬
‫טיפול במכשירים ובציוד‪ ,‬כוננות חומ"ס‬
‫ביקורת במפעל עתיד אריזות באזור התעשייה מעלה אפרים‪ ,‬פיקוח על חומ"ס‬
‫ביקורות בקידוחי מים של מקורות בשומרון‪ :‬קרני שומרון‪ ,‬קדומים‪ ,‬מחנה קדום וכפר תפוח‪ .‬פיקוח על חומ"ס‪.‬‬
‫שוטף‬
‫‪04.12‬‬
‫‪01.12‬‬
‫אירועים סביבתיים וחומ"ס‬
‫סיור בישוב ברקן במסגרת טיפול בתלונת תושב הישוב על ריח קשה‪ .‬לא הבחנתי ריח חריג‪.‬‬
‫‪01.12‬‬
‫איכות אויר‬
‫ניטור אויר בישוב נילי ממחצבת נטוף (שפיר) באמצעות תחנת לניטור אבק מרחף עדין בישוב וחיבור דיגיטלי‬
‫לאיגוד‪ .‬גרף ניטור אבק מרחף עדין בחודש דצמבר בהמשך המסמך‪.‬‬
‫שוטף‬
‫ממצאים מתחנות ניטור של מנ"א באזור‪ :‬הכנת דו"ח איכות אויר ביו"ש בחודש נובמבר‪ .2014-‬הדו"ח פורסם‬
‫באתר האיגוד ובאתר ניטורית‪.‬‬
‫‪31.12‬‬
‫מחצבות‬
‫ביקורת במחצבת כוכב השחר‪ .‬דו"ח הביקור פורסם באתר ניטורית‪.‬‬
‫‪04.12‬‬
‫ביקורות במחצבת "נטוף" ובאתר פיתוח ובניה במודיעין עילית‪ .‬דוחות הביקורים פורסמו באתר ניטורית‪.‬‬
‫‪31.12‬‬
‫ביקורת במחצבת הנסון נחל רבה‪ .‬דו"ח הביקור פורסם באתר ניטורית‬
‫‪04.12‬‬
‫אנרגיה מתחדשת‬
‫שוטף‬
‫טיפול לקידום צו חשמל מביוגז ביו"ש‬
‫קרינה ורעש‬
‫סיור במצפה יריחו עם ח"ח פלסטיני‪ ,‬קמט חשמל מזכירות ישוב ומטה בנימין‬
‫‪7.12‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫בדיקת קרינה אנטנות סלולריות כוכב השחר‬
‫‪2.12‬‬
‫בדיקת קרינה אלקטרומגנטית מצפה יריחו‬
‫‪25.12‬‬
‫מניעת מזיקים‬
‫ביקורת ‪ +‬יעל בעץ אפרים מסלעה בשכונה חדשה ( למניעת קינון של שפני סלע בקרבת מגורים )‬
‫חינוך סביבתי‬
‫קדומים‪-‬הערכות לביצוע קול קורא ‪ – 2014‬הקמת בית ירוק בחצרות הגנים‪ -‬עם גדי פניגשטיין מנהל מח' חינוך קדומים‪1.12.14 ,‬‬
‫ויהודית זורגר מנהלת הגנים‬
‫הערכות לביצוע קול קורא ‪ – 2014‬הקמת בית ירוק בחצרות הגנים‪ -‬עם רות אברהם מנהלץ הגנים‪ ,‬זהורית‬
‫שטאל‪ -‬מפקחת משרד החינוך‪ ,‬קרן סטחי‪.‬‬
‫מ‪.‬א‪ .‬שומרון‪2.12.14 ,‬‬
‫ספורט‪ ,‬בריאות וסביבה באריאל‪ -‬פגישה עם יבגני חבר מועצת העיר‪ ,‬רינה מנהלת מחלקת ספורט‪ ,‬יצחק מאיר‪ -‬אריאל‪3.12.14 ,‬‬
‫מנכ"ל האיגוד‬
‫סיור על ליאורה ניצן‪ -‬מרכזת בכירה לחינוך והילה מחוז מרכז המשרד להגנת הסביבה בבית אריה‪ ,‬קדומים ‪4.12.14‬‬
‫ועמנואל‬
‫הערכות לביצוע קול קורא ‪ – 2014‬הקמת קבוצת מנהיגות נערות ירוקה (אומנות וסביבה)‪ ,‬חקר ושימור מגוון מודיעין עילית‪7.12.14 ,‬‬
‫המינים בגני ילדים‬
‫הערכות לביצוע קול קורא ‪ – 2014‬קורס קיימות לעובדי המועצה והמשך פעילות קבוצת פעילים ירוקים בקרני קרני שומרון‪8.12.14 ,‬‬
‫שומרון‬
‫ביקור בבי"ס טללי אורות בטל מנשה‪ -‬פעילות חקר ושימור מגוון המינים בבי"ס וחינוך לקיימות‬
‫מ‪.‬א‪ .‬שומרון‪9.12.14 ,‬‬
‫סיור בחיריה‪ -‬פארק אריאל שרון‬
‫‪11.12.14‬‬
‫פעילות קבוצת מנהיגות נוער בבקעת הירדן‪ -‬בקשת הארכה‪ ,‬עם חוי אייל מנהלת המתנ"ס‬
‫מ‪.‬א‪ .‬בקעת הירדן‪,‬‬
‫‪14.12.14‬‬
‫פגישה עם חברת "יוצרים סביבה"‪ -‬מקיימת פעילות חינוך לקיימות‬
‫‪15.12.14‬‬
‫חינוך לקיימות בגן הילדים‪ -‬פגישה עם תמר‪ -‬גננת גן מבוא חורון‬
‫מ‪.‬א‪ .‬מטה בנימין‪,‬‬
‫‪16.12.14‬‬
‫מחלקת חינוך אריאל‪ -‬פגישת היכרות עם אילנה נולמן מנהלת מחלקת חינוך‬
‫אריאל‪18.12.14 ,‬‬
‫יום עיון גינות קהילתיות‬
‫‪23.12.14‬‬
‫פניות ציבור‬
‫‪ 4‬תלונות על ריחות רעים בברקן‬
‫משטח גומי לביה"ס בגינות שומרון‬
‫ביוב ציבורי זורם לתוך חצר ומציף אותה ואת בית המתלונן במודיעין עלית‬
‫שריפת פסולת מזרחית לגדר בין צפא לבלעין‬
‫זרימת ביוב על מגרש בברקן‬
‫אשפה בשטח פתוח אזור מצפה אלון‬
‫רעש מבניה בשערי תקוה‬
‫הנושא בטיפול בשיתוף‬
‫עם מח' הנדסה ברשות‬
‫הנושא לא בטפולנו‬
‫הועבר לטיפול הרשות‬
‫ הבעיה טופלה‬‫הועבר לטיפול‬
‫המנהא"ז‬
‫הועבר לטפול מח'‬
‫הנדסה ותלונות ברשות‬
‫הועבר לטיפול‬
‫המנה"אז‬
‫נשלחו הנחיות לרשות‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫זיהום אויר מקמין באלון מורה‬
‫שריפה בין חרבתא לנעלה‬
‫חשש מקרינה מאנטנה באיזור מגורים בקרני שומרון‬
‫אבק רב כתוצאה מבניה בעלי זהב‬
‫נשלחה מדיניות‬
‫המשרד להגנה"ס‬
‫לרשות‬
‫הועבר לטיפול‬
‫המנהא"ז‬
‫מדובר באנטנה של‬
‫הצבא‪ ,‬רכז קרינה שוחח‬
‫עם המתלוננת ‪.‬‬
‫נערך ביקור במקום‪,‬‬
‫נמסרו הנחיות לקבלן‬
‫ולרשות‪ .‬הבניה לקראת‬
‫סיום‬
‫ממצאי ניטור אבק מרחף עדין בישוב נילי בחודש דצמבר ‪2014‬‬
‫הערה לגרף‪ :‬בחודש דצמבר לא נמדדו חריגות מהתקן היממתי לאבק מרחף עדין ‪ 150( PM10‬מק"ג‪/‬מ"ק)‪.‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫דו"ח חודשי‪ :‬פיקוח על שפכי מפעלי אזה"ת ברקן בחודש נובמבר‪2014 -‬‬
‫‪ .1‬במסגרת פיקוח על שפכי מפעלי אזור התעשייה ברקן נבדקו בחודש נובמבר שפכים של ‪ 19‬מפעלים‪ .‬בטבלה להלן‬
‫מרוכזים נתוני בדיקת שפכי המפעלים (הריכוזים במג"ל)‬
‫המפעל‬
‫אביג‬
‫מוליתן‬
‫אור ברקן‬
‫אם‪.‬סי‪.‬אי‬
‫אנרקון‬
‫אחווה‬
‫ביצי כפר‬
‫סלטי שמיר‬
‫‪2006‬‬
‫תבואות בר‬
‫אנטיקוביץ‬
‫ארד‪IRPC -‬‬
‫טוויטו‬
‫פלסט‬
‫מור גל‬
‫טופ‪-‬וור‬
‫הארגז‬
‫קבוצת אלון‬
‫רשתות עוז‬
‫מכבסת‬
‫‪VIP‬‬
‫סנטר פלסט‬
‫התקנים‬
‫תאריך‬
‫הדיגום‬
‫‪03‬‬
‫‪20‬‬
‫‪04‬‬
‫‪23‬‬
‫‪03‬‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪04‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪03‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪pH‬‬
‫‪COD‬‬
‫‪TSS‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪9.3‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‬‫‬‫‪1200‬‬
‫‪1100‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪1500‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪200‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪2100‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪900‬‬
‫‪-‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪21‬‬
‫‪27‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫שמן שמן‬
‫מינרלי כללי‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪17‬‬
‫‪71‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪72‬‬
‫‬‫‪70‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪90‬‬
‫‬‫‪52‬‬
‫‪15‬‬
‫‪28‬‬
‫‪14‬‬
‫‪120‬‬
‫‪200‬‬
‫‪300‬‬
‫‪290‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪410‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪0.1‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪300‬‬
‫‪Cl‬‬
‫‪Cr‬‬
‫‪Al‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫דטרגנט‬
‫נוניוני‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪ SO4‬סול‬
‫פיד‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪ND 120‬‬
‫‪ND 110‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪380‬‬
‫‬‫‪320‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪24‬‬
‫‪19‬‬
‫‪24‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‬‫‪1600‬‬
‫‪910‬‬
‫‪850‬‬
‫‪490‬‬
‫‪1800‬‬
‫‬‫‪370‬‬
‫‪78‬‬
‫‪80‬‬
‫‪98‬‬
‫‪390‬‬
‫‪11‬‬
‫‬‫‪12‬‬
‫‪16‬‬
‫‪12‬‬
‫‪-‬‬
‫‪42‬‬
‫‬‫‪40‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪420‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪410‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪2‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪3‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪10‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪6-10‬‬
‫‬‫‪500/‬‬
‫‪2000‬‬
‫‬‫‪30/‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪17‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪100‬‬
‫‬‫‪430‬‬
‫‬‫‪0.5‬‬
‫‬‫‪25‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫‪500‬‬
‫‬‫‪1.0‬‬
‫‪11‬‬
‫הערות לטבלה‪:‬‬
‫ תקן ‪ TSS‬למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא ‪ 30‬מג'‪/‬ל' לשאר המפעלים ‪ 1000 -‬מג'‪/‬ל'‪.‬‬‫ תקן ‪ COD‬למפעלי גימור וציפוי מתכת הוא ‪ 500‬מג"ל' לשאר המפעלים ‪ 2000 -‬מג‪/‬ל'‪.‬‬‫ לא נערכה בדיקת המזהם‪.‬‬‫‪ - ND‬ריכוז המזהם מתחת לסף הרגישות של הבדיקה‪.‬‬
‫‪ - xxx‬ריכוז המזהם שחורג מהתקן הנדרש‪.‬‬
‫‪ -‬הבדיקות בוצעו במעבדת אילנית‪.‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪.2‬‬
‫בין ‪ 19‬מפעלים ששפכיהם נבדקו בחודש נובמבר בשפכי מכבסות טופ וור ו‪ VIP -‬התגלו חריגות גבוהות בריכוז של‬
‫דטרגנטים נוניונים (ראה הטבלה)‪ .‬לבעלי המכבסות נשלחו מכתבי התראה על כך כולל דרישת להפסיק הזרמת‬
‫השפכים החריגים למערכת הביוב הציבורית‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לדעתנו שפכי המכבסות הנ"ל פוגעים בביומסה של מט"ש אזה"ת ברקן‪ .‬הביומסה מתמותת ונרקבת וכתוצאה מכך‬
‫נוצר ריח קשה שמתפשט באזור‪ .‬מתקבלות תלונות רבות של עובדי מפעלי אזור התעשייה ותושבי ישוב ברקן על‬
‫הריח‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לערכתנו הפסקת הזרמת השפכים החריגים הנ"ל למט"ש ברקן תביא לשיקומו וחזרתו לפעולה התקינה ללא הפצת‬
‫ריח קשה‪.‬‬
‫הכין‪ :‬ד"ר וסילי רודסקי‪ ,‬רכז תעשיות וחומ"ס‪.‬‬