תוספת להסכם קבלן

‫תוספת להסכם קבלן מיום ‪ 20‬בחודש ‪ 20‬שנת ‪0200‬‬
‫שנערכה בת"א ביום __ לחודש ינואר שנת ‪0200‬‬
‫ בין ‪-‬‬‫רוכשי המקרקעין הידועים כגוש ‪ 02700‬חלקה ‪ 00‬בדרך פיק"א ‪ 07‬בחיפה‬
‫שם מלא‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫כיווני אוויר‬
‫מס' דירה‬
‫קומה‬
‫‪0‬‬
‫טוניק עמוס‬
‫‪207077010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫דר'‪ -‬מז'‬
‫דר'‪ -‬מע'‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫חסקין איילת‬
‫‪26002000‬‬
‫‪1‬‬
‫דר'‪ -‬מע'‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫שקד איה‬
‫‪26022220‬‬
‫‪0‬‬
‫דר'‪ -‬מז'‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫שקד יעקב‬
‫‪22222622‬‬
‫‪0‬‬
‫דר'‪ -‬מז'‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫פירוזי דור‬
‫‪122001002‬‬
‫‪0‬‬
‫צפ'‪ -‬מז'‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫אבוקרט אופיר‬
‫(ציון)‬
‫‪00627001‬‬
‫‪2‬‬
‫דר'‪ -‬מז'‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫רוזנצוייג ניקי‬
‫‪0661062‬‬
‫‪7‬‬
‫צפ'‪ -‬מע'‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫רוזנצוויג ענת‬
‫‪20602020‬‬
‫‪7‬‬
‫צפ'‪ -‬מע'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫לסלו פרנס‬
‫‪00001210‬‬
‫‪0‬‬
‫צפ'‪ -‬מז'‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02‬מרים ביטון‬
‫‪02702007‬‬
‫‪0‬‬
‫צפ'‪ -‬מז'‬
‫‪0‬‬
‫‪ 00‬דולב עובדיה‬
‫‪22210200‬‬
‫‪2‬‬
‫דר'‪ -‬מז'‬
‫‪0‬‬
‫‪ 00‬פירוזי סיוון‬
‫‪00262700‬‬
‫‪02‬‬
‫דר'‪ -‬מע'‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01‬אלי אליוט ונונו‬
‫‪07077010‬‬
‫‪00‬‬
‫צפ'‪ -‬מע'‬
‫‪0‬‬
‫‪ 00‬דניאל בן אמוץ‬
‫(אורי)‬
‫‪22172770‬‬
‫‪00‬‬
‫צפ'‪ -‬מז'‬
‫‪2‬‬
‫‪ 02‬דנה גרוף‬
‫‪220602722‬‬
‫‪01‬‬
‫דר'‪ -‬מז'‬
‫‪2‬‬
‫‪ 06‬ארנון ברזין‬
‫‪00270716‬‬
‫‪00‬‬
‫דר'‪ -‬מע'‬
‫‪2‬‬
‫‪ 07‬עופר עידן‬
‫‪01261122‬‬
‫‪02‬‬
‫צפ'‪ -‬מע'‬
‫‪2‬‬
‫‪ 00‬פירוזי אהוד‬
‫‪01120001‬‬
‫‪06‬‬
‫צפ'‪ -‬מז'‬
‫‪6‬‬
‫‪ 02‬פירוזי מלכה‬
‫‪22102702‬‬
‫‪06‬‬
‫צפ'‪ -‬מז'‬
‫‪6‬‬
‫‪ 02‬דור סילבנה‬
‫‪26222007-1‬‬
‫‪07‬‬
‫צפ'‪ -‬מע'‬
‫‪6‬‬
‫באמצעות הנציגות של המזמין‪ :‬דולב עובדיה‪ ,‬ניקי רוזנצוויג ופירוזי אהוד‬
‫ (להלן‪" :‬המזמין")‬‫מצד אחד;‬
‫‪-‬‬
‫לבין‬
‫‪-‬‬
‫גולגול עבדאל בע"מ ‪ ,‬ח‪.‬פ‪20-1022062 .‬‬
‫מבאקה אל‪-‬גרביה (באקה‪-‬ג'ת) ‪( 12022‬ת‪.‬ד ‪)102‬‬
‫(להלן‪" :‬הקבלן")‬
‫מצד שני;‬
‫‪2‬‬
‫הואיל‪:‬‬
‫ובתאריך ‪ 220224.2‬נחתם הסכם בין הצדדים לשירותי בניית בניין‪ ,‬כהגדרתו בהסכם‬
‫הקבלן‪ ,‬בעל ‪ .1‬יחידות דיור‪ ,‬חניון ומחסנים על המקרקעין הידועים כחלקה ‪ 20‬בגוש‬
‫‪ .4102‬בדרך פיק"א ‪ 21‬בחיפה (להלן ובהתאמה‪" :‬הסכם הקבלן" ו"המגרש")‪2‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והמזמין מעוניין למסור לקבלן את ביצוע העבודות הנוספות להלן ואשר אינן נכללות‬
‫בהסכם הקבלן‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬והקבלן מסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודות‬
‫(להלן‪" :‬הגדלת היקף ההתקשרות")‪2‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את הגדלת היקף ההתקשרות בהתאם לתנאים‬
‫המפורטים בתוספת זו להלן;‬
‫לפיכך הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 2.‬תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם הקבלן ובגדר תנאיה‪2‬‬
‫‪ 22‬המבוא לתוספת זו‪ ,‬לרבות ההגדרות וההצהרות הכלולות בה‪ ,‬מהווים חלק בלתי נפרד הימנה‪2‬‬
‫‪ 23‬לכל המונחים בתוספת זו תהיה אותה המשמעות כפי שיש להם בהסכם הקבלן – לפי העניין‬
‫וההקשר‪ ,‬למעט אם נקבע במפורש אחרת במסגרת תוספת זו‪2‬‬
‫‪ 20‬הקבלן מתחייב לבצע את העבודות במסגרת תוספת זו‪ ,‬כפי שיפורטו להלן ובדו"ח תוספות‬
‫הבניה שהופק ע"י מפקח הבניה צ'יקי צ'רבינסקי ‪:..3.3‬‬
‫א‪ 2‬כל תוספת ביסוס רפסודה בטון לרבות ברזל‪ ,‬קירות ורצפות‪2‬‬
‫ב‪ 2‬כל קיר קונזולי בגבולות המגרש לרבות ברזל ובטון‪2‬‬
‫ג‪ 2‬כל עיבוי זיון הבניין וכל תוספות הברזל והבטון שנדרשו ויידרשו ע"י יועץ הקרקע ו‪3‬או‬
‫הקונסטרוקטור‪2‬‬
‫ד‪ 2‬יציקת רצפה ‪ 3‬אדנית מבטון כביסוס לגינות בקומה ג' וחיבורה למבנה ולקירות‬
‫התומכים בגבול המגרש‪2‬‬
‫ה‪ 2‬כל טפסנות אבודה (פיגום כלוא)‬
‫ו‪ 2‬כל עוגני קרקע שנדרשו וכל קיר תמך‪2‬‬
‫ז‪ 2‬השתתפות בעלות הפעל גנרטור חשמל בגין אי אספקת חשמל זמני לאתר הבניה‪2‬‬
‫ח‪ 2‬כל חציבה מלבד חציבה מאושרת קודמת‪2‬‬
‫ט‪ 2‬התקנת מעלית נוסעים בפיר המעלית לפי תקן שיקבע ע"י המפקח וחברת הניהול‪2‬‬
‫י‪ 2‬חיפוי הבניין באבן נסורה בקשירה והדבקה לפי הוראת המפקח‪2‬‬
‫יא‪ 2‬הסטת קו ביוב עירוני בגבול הבניין‪2‬‬
‫יב‪ 2‬הוספת פרגולות בקומה ‪25‬‬
‫יג‪ 2‬עיצוב לובי כניסה והתקנת דלת כניסה משולבת אינטרקום מנעול וטלביזיה מעגל סגור‪2‬‬
‫‪ 25‬תמורת ביצוע העבודות והשירותים‪ ,‬כפי שאלו מפורטים בסעיף ‪ 0‬לעיל‪ ,‬ישלמו יחידי המזמין‬
‫לקבלן סך של ‪( ₪ 0,022,222‬מיליון מאה וחמישה אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ (להלן‪:‬‬
‫"התמורה")‪ 2‬סכום התמורה לא יהיה מוצמד למדד ויכלול כל הצמדת חוזה הביצוע למדד‬
‫וישולם לפי אחוז השתתפותו של כל אחד מיחידי המזמין ישירות על ידי כל אחד מיחידי המזמין‬
‫לקבלן‪2‬‬
‫‪ 26‬התמורה שנקבעה לעיל הנה ותהיה התמורה הכוללת והסופית לה יהא זכאי הקבלן בגין כל‬
‫השירותים והפעולות שיבצע עבור המזמין בגין תוספת זו ובגין הפרויקט עד וכולל השלמת‬
‫הבניה וקבלת טופס אכלוס וגמר‪ 2‬הקבלן לא יהא זכאי לתשלום ו‪3‬או תוספת ו‪3‬או החזר הוצאות‬
‫ו‪3‬או סכום אחר כלשהו על פי תוספת זו‪ ,‬לרבות ומבלי לגרוע במקרה של שינויים בלו"ז וכיו"ב‪,‬‬
‫אלא אם יוסכם אחרת במפורש ובכתב בין הצדדים‪2‬‬
‫‪ 21‬הגדלת היקף ההתקשרות לא תדחה את מועד השלמת העבודות‪ ,‬שנקבע בסעיף ‪ .3‬להסכם‬
‫דהיינו עד לתאריך ‪1224.0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 20‬הקבלן מצהיר והתחייב כי הגדלת היקף ההתקשרות לא תפגע במועד השלמת העבודות וכי ידוע‬
‫לקבלן כי על סמך הצהרה זו‪ ,‬נחתמה תוספת זו‪2‬‬
‫‪ 29‬גובה ערבות הבדק המוזכרת בסעיף ‪ .223‬להסכם הקבלן‪ ,‬תותאם לגובה העבודות המעודכן לאור‬
‫תוספת בתמורה‪2‬‬
‫‪ 2.4‬הקבלן מצהיר כי ידוע לו ויש שתוספת זו כפופה לאישור הבנק המלווה את הזמין בהקדם‬
‫הפרויקט‪2‬‬
‫‪ 2..‬הקבלן מחויב להודיע לחברת הניהול עם השלמת התמורה על ידי כל יחיד מיחידי המזמין‬
‫ורשאי לעכב אכלוס יחידים שלא ישלמו את חלקם בחשבון התוספות לפי אחוז השתתפותם‬
‫בחשבון התוספות‪ 2‬עם זאת לא יהיה רשאי הקבלן שלא לבצע בניית התוספות חלקן או כולן בשל‬
‫סירוב מי מיחידי המזמין להשלים חלקו בתשלום לקבלן‪2‬‬
‫‪ 2.2‬יתר הוראות הסכם הקבלן‪ ,‬ככל שלא שונו מפורשות בתוספת זו‪ ,‬תחולנה כלשונן‪ 2‬במקרה של‬
‫סתירה בין הסכם הקבלן לבין תוספת זו – תגברנה הוראות תוספת זו‪2‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫____________________‬
‫הקבלן‬
‫_____________________‬
‫המזמין‬