1 נספח שפכים יוזרמו למערכת הביוב הציבורית כאשר ריכוזי המזהמים שבהם אי

‫נספח ‪1‬‬
‫שפכים יוזרמו למערכת הביוב הציבורית כאשר ריכוזי המזהמים שבהם אינם עולים על‬
‫הערכים המופיעים בטבלה שלהלן‪:‬‬
‫המזהם‬
‫הערות‬
‫ריכוז מרבי‬
‫מ"ג‪ /‬ליטר‬
‫דטרגנטים רכים (אניונים)‬
‫‪04‬‬
‫דטרגנטים קשים (נון יונים)‬
‫‪1‬‬
‫ריכוז שמנים ושומנים כללי‬
‫‪054‬‬
‫ריכוז שומנים הניתן‬
‫‪144‬‬
‫שומן הצף גרביטציונית במקטע העליון של משפך מפריד בדגימה‬
‫שנפח של ‪ 1‬ליטר לפחות במשך ‪ 15‬דקות‪.‬‬
‫להפרדה‬
‫שמן מינרלי‬
‫‪04‬‬
‫כלל מוצקים‬
‫‪0544‬‬
‫כלל מוצקים מרחפים‬
‫‪1444‬‬
‫צריכת חמצן כימית‬
‫‪044‬‬
‫יחס ‪COD/BOD‬‬
‫נמוך מ‪0-‬‬
‫יחס ‪VSS/TSS‬‬
‫ריכוז ‪ VSS‬נמוך‬
‫בעל העסק רשאי להזרים ערך אחר אם קיבל על כך אישור מראש‬
‫ובכתב מנותן האישור לאחר שהוכיח כי‪:‬‬
‫(‪ )1‬השפכים פריקים ויחס ‪ COD/BOD‬בהם קטן מ‪ 0-‬וריכוז ה‪-‬‬
‫‪ VSS‬בהם גדול מ‪ 04%-‬מריכוז ה‪;TSS-‬‬
‫(‪ )0‬השפכים ניתנים לטיפול במט"ש‪.‬‬
‫מ‪ 04%-‬מריכוז‬
‫ה‪TSS -‬‬
‫נותן האישור רשאי להתיר ריכוז מזהמים השונה מהמפורט על פי‬
‫כלורידים‬
‫‪004‬‬
‫נתרן‬
‫‪004‬‬
‫‪-"-‬‬
‫פלואוריד‬
‫‪6‬‬
‫‪-"-‬‬
‫בורון‬
‫‪1.5‬‬
‫‪-"-‬‬
‫האמור בתקנה ‪ 0‬לתקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים‬
‫תעשייתיים)‪ ,‬התשס"ג‪.0440-‬‬
‫המזהם‬
‫ריכוז מרבי‬
‫מ"ג‪ /‬ליטר‬
‫סולפאטים‬
‫‪544‬‬
‫כלור חפשי‬
‫‪4.5‬‬
‫הערות‬