ע והגני רשות הטב 2011 עונת שקנאים סיכום

‫רשות הטבע והגנים‬
‫סיכום עונת שקנאים ‪2011‬‬
‫יפעת ארצי‪ ,‬מורן בקיש ואוהד הצופה‬
‫ינואר ‪2012‬‬
‫ניטור שקנאים העונה התבצע בעמק החולה )יפעת(‪ ,‬בעכו )איתי שמשון‪-‬חלה"ט(‪ ,‬בעמקים וחוף‬
‫כרמל )אבישי בראון‪-‬חלה"ט(‪ ,‬עמק חפר )אסף קפלן( וע"י מעקב אחר שקנאים מסומנים )מורן‬
‫בקיש(‪ .‬בנוסף רוכזו נתונים על שקנאים מסקר נדידה בעמקים של החלה"ט‪ ,‬נתוני מכ"ם ציפורים‬
‫של חיל אויר בצפון )מכ"ם דרום לא היה תקין(‪ ,‬ותצפיות בשטח של אנשי רט"ג‪ ,‬מדריכי אגמון‬
‫החולה וצפרים‪ .‬נתוני הניטור רוכזו ע"י יפעת‪ .‬את ממשק האכלה ריכז מורן שגם היה אחראי על‬
‫לכידה וסימון השקנאים‪ .‬בשמורת החולה התבצע שלב מקדמי במחקר השקנאים באחריות יורם‬
‫מלכא‪ .‬דיגום דם ובדיקות לביוכימיה של הדם בוצעו בעזרת ד"ר רוני קינג וצוות ביה"ח לחיות בר‪.‬‬
‫נדידת שקנאים‬
‫הנדידה החלה בתאריך ‪ ,27.8.11‬קדמו לה שוטטות של כ‪ 100-‬שקנאים באזור עמק החולה‪ .‬תוך ‪75‬‬
‫ימי נדידה )מהגעת הלהקה הראשונה עד יום הגעת הלהקה האחרונה( חלפו בעמק החולה ‪42,800‬‬
‫שקנאים )תרשים ‪ .(1‬מספרי השקנאים בלהקות הנודדות‪ ,‬ותנועתם דרומה אומתו ע"י סקר‬
‫הנדידה בעמקים של מרכז הצפרות של החלה"ט‪ ,‬וכן ע"י מוקד ציפורים של חיל האוויר‪.‬‬
‫העונה לא היה מעבר שקנאים לאורך החוף‪ ,‬כפי שעולה מתצפיות ועפ"י מכ"ם חיל הים וחיל‬
‫האוויר‪ .‬לפיכך‪ ,‬כל השקנאים החולפים בישראל עברו דרך עמק החולה‪.‬‬
‫‪7,000‬‬
‫מספר שקנאים שעזבו את העמק‬
‫‪40,000‬‬
‫מספר חולפים מצטבר‬
‫‪30,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫יציאה‬
‫מצטבר עמק החולה‬
‫‪6,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪76‬‬
‫‪69‬‬
‫‪62‬‬
‫‪55‬‬
‫‪48‬‬
‫‪41‬‬
‫‪34‬‬
‫‪28‬‬
‫‪22‬‬
‫‪15‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫ימים מתחילת הנדידה‬
‫תרשים ‪ :1‬מעבר שקנאים נודדים בעמק החולה סתיו ‪2011‬‬
‫מספר החולפים העונה דומה לשנתיים הקודמות וגבוה מספר החולפים בשנים קודם לכן )תרשים‬
‫‪ .(2‬למרות תחילת הנדידה המוקדמת‪ ,‬רוב מעבר השקנאים העונה )‪ (29,300 ,68%‬התרחש בחודש‬
‫אוקטובר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫רוב הלהקות שהו בחולה יממה ואילו להקות בודדות שהו בין ‪ 4-2‬ימים לפני שעזבו דרומה‪.‬‬
‫להקות בודדות חלפו מבלי כלל לנחות בעמק החולה‪.‬‬
‫‪50000‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪NOV‬‬
‫‪30000‬‬
‫‪OCT‬‬
‫‪SEP‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪AUG‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫תרשים ‪ :2‬מספר שקנאים חולפים בארץ לפי חודשים‪ ,‬בשנים ‪2011 - 2005‬‬
‫שקנאים מתעכבים‬
‫נוכחות שקנאים באזורים שונים בארץ החלה מייד עם תחילת עונת הנדידה‪ ,‬אך במספרים‬
‫נמוכים‪ .‬בתקופה זו הם ניזונו במאגרים שונים ולא הטרידו במדגים‪ .‬שקנאים נמצאו בכל מאגר‬
‫מים אפשרי בצפון הארץ‪ :‬מאגרי קולחין‪ ,‬מאגרי שיטפונות ואחרים‪.‬‬
‫החל מאמצע אוקטובר עלה מספר המשוטטים‪ ,‬והם החלו גם לבקר במדגים‪ .‬מספר המתעכבים‬
‫המקסימאלי היה בסוף אוקטובר )יותר מ‪ 7,000-‬פרטים ברחבי הארץ‪ ,‬תרשים ‪ .(3‬עם ‪ 80‬ימים‬
‫מתחילת הנדידה עמד מספר המתעכבים בארץ על כ‪ 4,700-‬שקנאים )טבלה ‪.(1‬‬
‫נוכחות שקנאים הייתה בכל ריכוזי המדגים בארץ‪ ,‬ללא קשר לקיום או העדר ממשק אכלוסי‬
‫דגים‪ .‬הפיזור המרחבי בתוך כל אזור הושפע מאוד מזמינות דגים‪ ,‬ז"א השקנאים המשוטטים‬
‫התרכזו ושהו במאגרים אם אוכלסו עבורם דגים‪ ,‬או התפזרו לאכילה במדגים ביום ובלילה‪ -‬אם‬
‫לא‪.‬‬
‫דרום הגולן‬
‫‪8000‬‬
‫עמק חפר‬
‫‪7000‬‬
‫חוף כרמל‬
‫‪6000‬‬
‫בית שאן‬
‫יזרעאל‬
‫‪5000‬‬
‫עכו‬
‫‪4000‬‬
‫החולה‬
‫‪3000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1/‬‬
‫‪/1‬‬
‫‪30‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1/‬‬
‫‪/1‬‬
‫‪23‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1/‬‬
‫‪/1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1/‬‬
‫‪/1‬‬
‫‪09‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1/‬‬
‫‪/1‬‬
‫‪02‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0/‬‬
‫‪/1‬‬
‫‪26‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0/‬‬
‫‪/1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0/‬‬
‫‪/1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪0‬‬
‫תרשים ‪ :3‬מספר השקנאים המשוטטים באזורים השונים בארץ במהלך חודש אוקטובר‬
‫מבין כ‪ 4,840-‬שקנאים ששהו בארץ באמצע נובמבר‪ ,‬כ‪ 3,800-‬לנו וניזונו במאגרים בהם אוכלסו‬
‫דגים עבורם‪ .‬בשבוע האחרון של נובמבר הייתה עזיבה של מרבית השקנאים המתעכבים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫שנה‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫תאריך ‪ 80‬ימים‬
‫מתחילת הנדידה‬
‫‪1.12.2006‬‬
‫‪7.12.2007‬‬
‫‪6.11.2008‬‬
‫‪3.11.2010‬‬
‫‪14.11.2011‬‬
‫עמק‬
‫החולה‬
‫‪60‬‬
‫‪400‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪930‬‬
‫‪470‬‬
‫תאריך‬
‫תצפית‬
‫‪4.12.2006‬‬
‫‪15.11.2007‬‬
‫‪9.11.2008‬‬
‫‪31.10.2010‬‬
‫‪12.11.2011‬‬
‫עכו‬
‫חוף‬
‫כרמל‬
‫‪1200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪750‬‬
‫‪450‬‬
‫‪1117‬‬
‫‪400‬‬
‫‪650‬‬
‫‪200‬‬
‫‪752‬‬
‫בית שאן‬
‫עמק‬
‫חפר‬
‫סה"כ‬
‫יזרעאל‬
‫‪120‬‬
‫‪200‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪650‬‬
‫‪850‬‬
‫‪1780‬‬
‫‪600‬‬
‫‪2800‬‬
‫‪3230‬‬
‫‪4739‬‬
‫‪750‬‬
‫טבלה ‪ :1‬מספר שקנאים מתעכבים עם תום הנדידה )כעבור ‪ 80‬ימים מתחילת הנדידה( באזורים השונים‬
‫בארץ‪ ,‬בשנים ‪2011 - 2006‬‬
‫שקנאים חורפים‪ :‬מנתוני מפקד עופות המים שהתקיים באמצע ינואר ‪ ,2012‬סה"כ חורפים‬
‫בישראל פחות מ‪ 250-‬שקנאים‪ .‬שקנאים אלו משוטטים בארץ בין עמק החולה לחוף כרמל‪.‬‬
‫שקנאים פגועים‬
‫סה"כ תועדו ‪ 108‬שקנאים פגועים‪ ,‬רובם מתים )לעומת ‪ 57‬שקנאים פגועים ב‪ 101 ,2010-‬ב‪,2009-‬‬
‫ו‪ 150-‬ב‪ .(2008-‬יש לציין כי איתור ואיסוף הפגועים השנה היה יותר אינטנסיבי מבעבר )עבודת‬
‫מורן בקיש ופיקוח הדוק יותר בעמק חרוד‪-‬בית שאן(‪ 39 .‬שקנאים פגועים הועברו לטיפול בבית‬
‫החולים לחיות בר בספארי )ו‪ 37-‬מתים הועברו לבדיקה(‪ 21 .‬פרטים משוקמים שוחררו‪ .‬סיבת‬
‫הפגיעה של חצי מהפגועים לא ידועה‪ .‬בשאר המקרים הסיבה העיקרית היא התנגשות בכבל )מתח‬
‫או בשטח מדגה( או ירי )תרשים ‪ .(4‬בנוסף לפחות ‪ 3‬שקנאים מתו בהתנגשות עם מטוס חיל אויר‪.‬‬
‫‪ 42‬פרטים פגועים נמצאו בחודש אוקטובר‪ ,‬והשאר )‪ (66‬בנובמבר ובדצמבר‪ .‬לפחות חצי מהפגועים‬
‫הם צעירים שנה ראשונה )תרשים ‪ ,(5‬יותר מחלקם היחסי באוכלוסייה הכללית‪.‬‬
‫שקנאים ירויים נמצאו ברוב האזורים בארץ‪ ,‬זאת על אף שלא ניתנו היתרים להטרדת שקנאים‬
‫בתחמושת חיה‪ .‬כרגיל‪ ,‬קשה לקבוע בוודאות היכן בוצע הירי בשל השוטטות הרבה של שקנאים‬
‫בין האזורים השונים‪ .‬אך על פי פציעות ירי טריות ואכיפה ידוע על ירי שפגע בשקנאים בחוף‬
‫כרמל‪ ,‬בעמק עכו‪ ,‬בעמק בית שאן‪ ,‬עמק חרוד ועמק החולה‪ .‬המספר בעמק בית שאן ועמק חרוד‬
‫הוא על פי אלו שנאספו ונבדקו‪ .‬פרטים מתים אחרים הועלמו לפני שנאספו על ידי פקחי רט"ג‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫תאונת דרכים‬
‫ירי‬
‫‪15‬‬
‫התנגשות במטוס ח"א‬
‫‪10‬‬
‫התנגשות בכבל מתח‬
‫הסתבכות בכבל במים‬
‫לא ידוע‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫ד‬
‫ום‬
‫ר‬
‫כז‬
‫מר‬
‫דה‬
‫הו‬
‫תי‬
‫פל‬
‫ש‬
‫פר‬
‫ח‬
‫ח‬
‫וף‬
‫אל‬
‫מל‬
‫כר‬
‫רע‬
‫יז‬
‫ית‬
‫לון‬
‫אן‬
‫בו‬
‫ש‬
‫קז‬
‫וד‬
‫חר‬
‫ב‬
‫עמ‬
‫ע‬
‫לה‬
‫ו‬
‫כו‬
‫ח‬
‫צ‬
‫פו ן‬
‫תרשים ‪ :4‬מספר השקנאים הפגועים שנמצאו בכל אזור‪ ,‬וסיבת הפגיעה‪.‬‬
‫יש בגרף טעות בעמודת "חרוד" שם נכנסה התאונה עם המטוס וצ"ל בשפלת יהודה‬
‫‪3‬‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫מספר פרטים‬
‫‪40‬‬
‫צע יר‬
‫ב וגר‬
‫?‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫ינ ואר‬
‫דצמבר‬
‫נ ובמבר‬
‫א וקט ובר‬
‫תרשים ‪ : 5‬התפלגות גיל הפגועים לאורך החודשים‬
‫כרגיל‪ ,‬בעיית ההתנגשות עם קווי מתח גבוה מהווה את גורם הפגיעה העיקרי‪ .‬זו מתרחשת בכל‬
‫האזורים‪ ,‬גם בכאלו בהם אין מדגים או שלא קיים קונפליקט של שקנאים עם מדגים‪ .‬אבל באזורי‬
‫בריכות דגים ומאגרי מים יש ריכוז גבוה של התנגשויות‪ .‬בחלק מהאזורים זו בעיה חוזרת מידי‬
‫שנה אך יש גם מקרים חדשים‪ .‬בשנתיים האחרונות הותקנו אמצעים שאמורים להקטין את סכנת‬
‫ההתנגשות‪ .‬לפחות באחד המקומות‪ ,‬שבו עדין מתבצע גידול דגים אינטנסיבי )מדגה גן שמואל(‪,‬‬
‫לא היו התנגשויות אך במרחק של מאות מטרים מאתר זה נפגעו לפחות ‪ 5‬שקנאים מהתנגשות‬
‫בכבלי מתח גבוה‪.‬‬
‫פעולות ממשק‬
‫א‪ .‬איכלוס דגים‬
‫מקור הדגים‪ :‬כידוע‪ ,‬לרט"ג אין מקור עצמי לדגים‪ .‬לכן המקור כולו תלוי במדגים מסחריים ותלוי‬
‫במועד פירוק בריכות ומשלוח דגים לשיווק‪ .‬לשם השגת הסכמה ותיאום רכישה של דגים נערכו‬
‫בתחילת העונה פגישות עם מגדלים רבים )דגאון‪ ,‬גן שמואל‪ ,‬דייגי עמק עכו )‪ 3‬מדגים(‪ ,‬דייגי‬
‫החולה )דן‪ ,‬ברעם‪ ,‬להבות הבשן וחולתה( ומדגים שונים בעמק בית שאן ובעמק חרוד ‪ .‬לשם השגת‬
‫‪ 120‬טון דגים‪ ,1‬בהיקף התקציב שנקבע‪ ,‬ומתוך הערכת עלות השלייה למגדלים ולהובלת הדגים‪,‬‬
‫נקבע מחיר מקסימאלי של עד ‪/₪ 1.5‬ק"ג ותשלום של עד ‪/₪ 400‬חודש על אחסנת דגים בבריכת‬
‫מחסן‪ .‬הצורך בבריכות מחסן נובע מכך שזמינות הדגים אינה בהכרח לפי צרכי הממשק וגם כמות‬
‫הדגים בכל פירוק אינה ניתנת לחיזוי מראש‪ .‬ולכן על מנת למנוע חסרים בשיא העונה יש צורך‬
‫להכין מלאי ידוע שיעמוד בבריכת מחסן זמין לשלייה בהתראה קצרה )עד יומיים‪-‬שלושה(‪.‬‬
‫באופן גורף‪ ,‬למעט כמה מגדלים בודדים‪ ,‬בתחילת העונה )ספטמבר( היה סירוב למכירת הדגים‬
‫בגלל המחיר הנמוך שהוצע )בהשוואה לשנת ‪/₪ 4 ,2010‬ק"ג( ובעיקר בגלל האי רצון לשיתוף‬
‫פעולה עם הרט"ג‪ .‬לאחר מאמצים רבים הושגו כ‪ 103 -‬טון הטלות פרא לאורך העונה‪ .‬לראשונה‬
‫מאז החל ממשק האיכלוס עבור שקנאים בדגי הטלת פרא בסוף שנות ה‪ ,1980-‬מדגים בעמק חרוד‬
‫ובעמק בית שאן סיפקו דגים‪ .‬המדגים אשר ניאותו לספק דגים‪ :‬חולתה‪ ,‬מסילות‪ ,‬נווה אור‪,‬‬
‫‪ 120 1‬טון אינו מספר הדגים שצריך לאכלס בכל שנה‪ ,‬אלא הערכה שבשנים מסוימות ייתכן איכלוס עד כמות זו‪ .‬כמות‬
‫האיכלוס נקבעת לפי מספרי השקנאים‪ ,‬התנהגותם ופיזורם בארץ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫חמדיה‪ ,‬אגודת המים‪ ,‬מעגן מיכאל‪ ,‬לוחמי הגטאות‪ ,‬גן שמואל‪ ,‬דן‪ ,‬משמר השרון ו כפר מכבי‬
‫)והזורע – דגי נוי ללא תשלום(‪ .‬רוב הדגים סופקו בעת פירוק בריכות ומיון לשיווק‪ .‬לכן‪ ,‬ברוב‬
‫המקרים המועד והכמות היו מותנים בפעילות הבריכות ולעיתים נוצר לחץ להשיג דגים כאשר‬
‫הייתה התעכבות ולחץ של שקנאים רעבים דבר שפגע ביעילות הממשק‪.‬‬
‫הובלת הדגים התבצעה ע"י מובילים מקצועיים או במשאיות המדגים במחירים נמוכים יחסית‬
‫לשוק‪ .‬הובלה של כמויות קטנות נעשתה בהובלה עצמית של אנשי רט"ג )אסף קפלן ומורן(‪.‬‬
‫מכיוון שאתרי האיכלוס אינם מוסדרים לפריקת דגים מהמשאיות הוכן שרוול פריקה מיוחד שנתן‬
‫פיתרון גם לפריקה במרחק של כ‪ 40-‬מטר משפת המים ובכך נמנעה תמותה וביזבוז מיותר של‬
‫דגים )תמונה ‪ .(1‬האיכלוס המתוכנן התקיים באזורים בהם ריכוזי מדגים )מפה ‪ ,1‬תרשים ‪ :(6‬עמק‬
‫החולה )שמורת החולה‪ ,‬מאגר דלתון ואגמון(‪ ,‬עמק זבולון‪/‬עמק יזרעאל )מאגר יגור(‪ ,‬חוף כרמל‬
‫)מאגר עין כרמל(‪ ,‬עמק חפר )מאגר חץ‪ ,‬מאגר משמר השרון(‪ ,‬עכו )מדגה לוחמי הגטאות(‪ .‬בעמק‬
‫בית שאן )מאגר כלח( החל איכלוס רק ב‪ 20.11-‬למשך שבוע עקב מצוקת דייגים שסבלו מלהקות‬
‫שקנאים )כ‪ (1500-‬רעבים‪.‬‬
‫סה"כ אוכלסו באופן יזום כ‪ 103 -‬טון דגים‪ ,‬לעומת ‪ 112‬טון שאוכלסו ב‪ 109 ,2010-‬טון ב‪,2009-‬‬
‫‪ 61‬טון ב‪ .2008-‬פירוט האיכלוסים )תאריך‪ ,‬כמות‪ ,‬מקור הדגים ומקום האיכלוס מפורטים‬
‫בנספח(‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫‪35‬‬
‫מאמצע אוקטובר‬
‫עד אמצע אוקטובר‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫טון דגים‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫עמק חפר‬
‫עמק בית שאן‬
‫עכו‬
‫חוף כרמל‬
‫עמק יזרעאל‬
‫דלתון‬
‫שמורת החולה‬
‫תרשים ‪ :6‬כמות הדגים שסופקה לשקנאים בכל אזור‪ ,‬בחלוקה לתחילת העונה )עד אמצע אוקטובר( וסוף‬
‫העונה )מאמצע אוקטובר(‬
‫איכלוס דגים בעמק החולה‪ :‬במהלך עונת השקנאים התברר שבשנים האחרונות התפתחה בארץ‬
‫מחלה מדבקת הגורמת לתמותה גדולה של אמנונים במדגים רבים מזה שלוש שנים‪ ,‬בשלב זה ללא‬
‫זיהוי גורם וללא מענה רפואי‪ .‬בשל נגיעות מרבית המדגים בישראל במחלה‪ ,‬לא בוצעו בעמק‬
‫החולה אכלוסי דגים שמקורם במדגים בהם דווח על תמותת אמנונים במהלך קיץ ובסתיו ‪.2011‬‬
‫לפיכך ובלית ברירה‪ ,‬הוחלט כי האיכלוס יבוצע במאגר דלתון )בתאום ובאישור חברת מקורות(‪,‬‬
‫המצוי מחוץ לעמק החולה‪ ,‬על מנת לא לסכן את שיקום הדגה בשמורת החולה‪ .‬דבר זה הקשה על‬
‫הצלחת הממשק‪ ,‬אשר מטרתו לספק מזון לשקנאים הנודדים‪ .‬סביר שאיכלוס זה שרת בעיקר את‬
‫אלו שהתעכבו באזור‪ .‬בשל כך היו במהלך העונה להקות שקנאים נודדים אשר לא מצאו מזון זמין‬
‫‪ 2‬בשנים קודמות הדיווח על כמות הדגים התקבל ללא יכולת בקרה של רט"ג‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫בעמק החולה‪ ,‬וביצעו חנייה נוספת בעמק יזרעאל או חפר לפני שעזבו דרומה את ישראל‪ .‬השמורה‬
‫אוכלסה רק ב– ‪ 14.5‬טון אמנונים אשר הובאו לשמורה הם ממדגים שהנגיעות בהם נמוכה מאוד‪.‬‬
‫תמונה ‪ :1‬איכלוס דגים‬
‫איכלוס דגים באזורים אחרים‪ :‬רוב האיכלוסים באזורים שמחוץ לעמק החולה התקיימו לאחר‬
‫הגעת השקנאים‪ ,‬במחצית השנייה של חודש אוקטובר‪ .‬מטרתם לאפשר לשקנאים מקום הזנה‬
‫חלופי לבריכות הדגים וכך לצמצם את הנזקים ולהקל על השמירה במדגים‪ .‬נתוני משדרי ה‪GPS -‬‬
‫הראו חד‪-‬משמעית כי באזור בו לא ניתן לשקנאים מקור הזנה חלופי למדגים‪ ,‬השקנאים הגיעו‬
‫לבריכות דגים גם בשעות הלילה‪ .‬שקנאים אחדים ששהו שבועות בחוף כרמל ובסוף העונה בעמק‬
‫בית שאן קיימו דפוס פעילות קבוע‪ :‬בילו את היום בשדות או במאגרים לא מופרעים ובשעות‬
‫החשכה ביקרו במדגים‪ ,‬גם במרחק ק"מ אחדים‪.‬‬
‫באזור עכו ועמק בית שאן התקיים איכלוס דגים מאוחר מאוד בעונה )החל מ‪ 8.11-‬במאגר אפק‪,‬‬
‫והחל מ‪ 20.11 -‬במאגר כלח(‪ ,‬לאחר שנכחו באזור כמה מאות שקנאים וללא יכולת לשמור על‬
‫המדגים מפני אכילתם‪ .‬עם איכלוס דגים היה ריכוז של רוב השקנאים במאגרים אלו ולאחר ימים‬
‫אחדים פחת מספר השקנאים באזורים אלו )ולפי מעקב פרטים מסומנים – אף עזיבה דרומה‬
‫לנדידה(‪.‬‬
‫מאגר דלתון – מאגר דלתון אוכלס ב– ‪ 22.3‬טון דגים ומיד לאחר האיכלוס הראשון תועדה בו‬
‫פעילות שקנאים רבה ושם גם בוצעו ‪ 2‬הלכידות‪ .‬אתר חשוב אבל לא יכול לשמש תחליף לעמק‬
‫החולה‪.‬‬
‫אגמון החולה – בוצע איכלוס יחיד במשלוח שיצא מאד מאוחר ממדע והייתה בעיה להכניסו‬
‫לשמורת החולה בשעת ערב‪ .‬היה יעיל מאד אבל כמו לגבי שמורת החולה – הוחלט לא לסכן ע"י‬
‫איכלוס באמנונים ממדגים עם חשד לנגיעות במחלת האמנונים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫מאגר יגור – מאגר יגור היה אמור להוות גורם משיכה של שקנאים מעמק עכו וממערב עמק‬
‫יזרעאל‪ .‬אוכלס ב– ‪ 9.3‬טון דגים‪ .‬לשם כך גם הועברו אליו ‪ 2‬שקנאים נכים על מנת למשוך אליו‬
‫שקנאים‪ .‬להבדיל משאר המאגרים‪ ,‬לקח מספר ימים למין האכלה הראשונה ועד ששקנאים החלו‬
‫לפקוד את המאגר‪ .‬לאחר פניית חיה"א‪ ,‬איכלוס דגים במאגר נפסק בגלל חשש שתנועת שקנאים‬
‫אל המאגר וממנו‪ ,‬בעיקר מאזור מאגר כפר ברוך וממנו‪ ,‬מסכנת את המראות ונחיתות המטוסים‬
‫בבסיס רמת דוד‪.‬‬
‫מדגה לוחמי הגטאות – עקב הפסקת האכלה במאגר יגור מדגה לוחמי הגטאות חזר להאכלה‬
‫בשטחו החל מה‪ .8.11 -‬להאכלה שם יתרון כי אינה מצריכה הובלה יקרה‪ ,‬אך מקרבת מאד את‬
‫השקנאים לבריכות הדגים‪ .‬גם השנה הביעו דייגי עמק עכו שביעות רצון מהיקף הקונפליקט‬
‫הנמוך שהיה עם השקנאים‪.‬‬
‫מפה ‪ :1‬מאגרים בהם אוכלסו דגים עבור שקנאים העונה )עיגול צהוב( וריכוזי מדגים קרובים )ירוק(‬
‫במפה יש טעות במיקום מאגר משמר השרון‪-‬יתוקן‬
‫מאגר אברהם )עין כרמל( – מאגר עין כרמל אוכלס ב– ‪ 2‬טון דגים בלבד‪ .‬איכלוס הדגים במאגר‬
‫זה החל ב‪ 2010-‬כתגובה לנוכחות שקנאים שם‪ .‬הכוונה המקורית הייתה לאכלס דגים בבריכות‬
‫נחשולים ולשם כך הוכשרה הוקצתה בריכה‪ .‬אך משהחלו שקנאים לפקוד את מאגר עין כרמל‬
‫ובשל הרצון לשמרם רחוק ממתקני אגף הדיג בדור ומדגה מעגן מיכאל החולט להמשיך באיכלוס‬
‫הדגים שם שהחל כאמור ב‪ .2010-‬אולם האיכלוס נעצר למרות שבאזור חוף כרמל שהו במשך‬
‫שבועות אחדים בין עשרות למאות שקנאים‪ .‬הסיבה לאיכלוס המועט נבעה מהתנגדות נחרצת של‬
‫מנהל גידול דגי המאכל במדגה מעגן מיכאל‪ .‬הנ"ל יצר לחץ על גורמים בתחום היכולים להשפיע על‬
‫‪7‬‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫כלל שיתוף הפעולה מצד המדגים‪ .‬דבר זה העמיד בסכנה את שיתוף הפעולה של מדגים בעמק בית‬
‫שאן וחרוד‪ .‬לכן הוחלט שלא להאכיל בחוף כרמל‪ .‬דבר זה יצר לחץ גדול של שקנאים על המדגים‬
‫באזור ולפי תנועת פרטים ממושדרים ומסומנים‪ ,‬להקות שקנאים ששהו בחוף כרמל הציקו מאד‬
‫למדגים באזור‪:‬‬
‫‪ .1‬במיוחד לבריכות דור של אגף הדיג‪.‬‬
‫‪ .2‬למדגה גן שמואל ובבריכות אחרות באזור תלמי אלעזר )אלי רוטר(‪.‬‬
‫‪ .3‬הגעה בלילה של שקנאים לבריכות מסוימות במדגה מעגן מיכאל‪.‬‬
‫הקונפליקט גרם לתמותה גדולה של שקנאים מפגיעות בקווי מתח באזור )קו המתח בין בריכות‬
‫אגף הדיג לבין מאגר מעין צבי ובבריכות הדגים בתלמי אלעזר(‪ .‬רק כאשר היה איכלוס דגים‬
‫במאגר‪ ,‬בעיקר לצורך לכידה‪ ,‬יצר הדבר שקט מוחלט באזור חוף כרמל‪ .‬דברים אלו אושרו על ידי‬
‫הגורמים שעבדו בבריכות הדגים ועל פי נתוני משדרי ה‪ 5) GPS-‬שקנאים מושדרו במאגר עין‬
‫כרמל(‪.‬‬
‫משמר השרון – מאגר משמר השרון היווה אלטרנטיבה מצוינת למאגר חץ )שם נאסר איכלוס‬
‫הדגים( ואוכלס ב– ‪ 37.1‬טון דגים‪ .‬אמנם במאגר היו הפרעות רבות כלי טייס מסוג אולטרלייט‬
‫ובקאי אבל עדין שימש בצורה מעולה את השקנאים להזנה ולמנוחה ושימש "תחנת יציאה"‬
‫דרומה לשקנאים לפי התצפיות שאומתו ע"י מוקד חי"הא ונתוני שקנאים מסומנים ומישדור‪.‬‬
‫מאגר כלח – בלב עמק בית שאן‪ ,‬אוכלס ב– ‪ 7.4‬טון דגים בלבד החל מה‪ 20.11-‬על פני ‪ 5‬ימים‪,‬‬
‫לאחר לחץ קשה של שקנאים על מדגים באזור ולאחר שכל ניסיונות הרחקתם מהאזור כשלו‪.‬‬
‫האיכלוס סבל מבעיות קשות שהגבילו את יעילותו‪ :‬מעט דגים שפוזרו על פני מספר ימים במקום‬
‫לאכלס מסה גדולה בו זמנית‪ .‬יחד עם זאת האיכלוס גרם לשקט יחסי למדגי עמק בית שאן כפי‬
‫שעלה מהניטור ומנתוני השקנאים המסומנים )וכן לפי דברי דייגים( ופחות משבוע לאחר האיכלוס‬
‫עזבו חלק ניכר מהשקנאים את האזור )ואף את הארץ לפי נתוני שקנאים מסומנים(‪.‬‬
‫בשני אזורים בהם היה איכלוס מועט ולא במועד המתאים נגרמו בעיות לבריכות הדגים‪ :‬חוף‬
‫כרמל ובעמק חרוד ובית שאן‪ .‬בשאר האזורים‪ ,‬גם אם הייתה בעיה בתיזמון ובכמויות‪ ,‬שנבעו‬
‫מהתלות במדגים )היקף השת"פ( ובמועד פירוק הבריכות במדגים אלו‪ ,‬האיכלוס אפשר לנהל טוב‬
‫את הקונפליקט ואת ההגנה על שקנאים נודדים‪.‬‬
‫ב‪ .‬שמירה על מדגים – עמדת רט"ג קובעת שאכלוס דגים ללא שמירה אינו יעיל ושמירה ללא‬
‫איכלוס דגים לא תמנע את הנזק‪ .‬השמירה במדגים הותרה רק בעזרת אמצעים לא הורגים‪ ,‬ללא‬
‫ירי חי‪ :‬כדורי נפץ‪ ,‬זיקוקים‪ ,‬תותחי גז‪ ,‬זרקורים‪ ,‬לייזר וכד'‪ .‬במדגים בעמק בית שאן‪ ,‬חרוד‪ ,‬חוף‬
‫כרמל ועכו )רק בימים מסוימים( התקיימה שמירה ע"י צוות שומרים אזוריים‪ .‬עוד סייעו בשמירה‬
‫פקחי נזקי חקלאות ופקחים אזוריים‪ ,‬ובסוף העונה הייתה אף התגייסות אנשי רט"ג רבים‬
‫לשמירה על מדגי עמק בית שאן וחרוד במהלך כמה ימים‪.‬‬
‫למרות האיסור על ירי בתחמושת חייה‪ ,‬נמצאו שקנאים ירויים שגם לפי אופי הפגיעות וגם לפי‬
‫נתונים אחרים ברור מעבר לכל ספק כי נורו באזור בו נמצאו‪ .‬ידוע על מדגים מסוימים בהם היה‬
‫ירי שהביא לפציעות קשות ולמוות של שקנאים‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫מעקב אחר שקנאים מסומנים‬
‫כלי חשוב המאפשר לעקוב ולהבין את תנועת השקנאים‪ ,‬התעכבות פרטים ותנועתם במרחב הוא‬
‫מעקב אחר פרטים מסומנים‪ .‬בשנת ‪ 2010‬החל סימון שיטתי של שקנאים בתגי כנף וצבעי גוף‪,‬‬
‫בנוסף לסימון בטבעות מתכת ובטבעות צבע מקודדות )תמונה ‪ .(2‬ב‪ 2011-‬התרחב מאמץ הסימון‬
‫)טבלה ‪ .(2‬סימון זה גם יהווה תשתית למחקר )פירוט בהמשך(‪.‬‬
‫תמונה ‪ :2‬הסימונים הניתנים לזיהוי הגדלה מוקפים בעיגול צהוב‪ 4 :‬שקנאים עם תגי כנף‪2 ,‬שקנאים עם‬
‫טבעות צבע מקודדות )מהם אחד מזוהה גם לפי התג כנף(‪ ,‬שקנאי עם משדר ‪ ,GPS‬ושקנאי עם צבע גוף‬
‫)אחד המתויגים( )צילם דרור גלילי בשמורת החולה(‪.‬‬
‫לשם סימון מתבצעת לכידת שקנאים באמצעות "תותח רשת" וכן סימון שקנאים פגועים ששוקמו‬
‫בביה"ח לחיות בר‪.‬‬
‫לכידות מהטבע‬
‫משוקמים‬
‫ימי לכידה*‬
‫ממושדרים‬
‫סה"כ‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫סה"כ‬
‫‪45‬‬
‫‪14‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪115‬‬
‫‪21‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪160‬‬
‫‪35‬‬
‫‪9‬‬
‫‪16‬‬
‫‪58‬‬
‫‪136‬‬
‫‪195‬‬
‫טבלה ‪ :2‬סיכום לכידות וסימון שקנאים‬
‫* הימים בהם נלכדו‪ .‬בפועל מאמץ הלכידה גדול יותר‪ ,‬אם כי בשנת ‪ 2011‬היה קטן באופן ניכר‪.‬‬
‫היחס ימי מאמץ לכידה‪-‬להצלחה בלכידה ירד מ‪ 3:30 -‬ב‪ 2010-‬ל‪ 6:10-‬ב‪.2011-‬‬
‫סה"כ נלכדו בשנתיים אלו‪:‬‬
‫‪ 75‬זכרים‬
‫‪ 85‬נקבות‬
‫‪ 66‬פרטים שנה ראשונה )בקעו בקיץ של אותה השנה(‬
‫‪ 8‬פרטים ילידי שנה קודמת!!! מספר נמוך מאד אך תואם את מיעוטים בתצפיות בשטח‪.‬‬
‫‪ 80‬פרטים בני ‪ 3‬שנים ויותר )בקעו לפחות שנתיים ויותר לפני שנלכדו(‬
‫מתוך ‪ 115‬פרטים שנלכדו בתקופה ‪: 2/12/2011-9/10/2011‬‬
‫•‬
‫‪ 35‬פרטים לא ניצפו שנית לאחר הלכידה וסביר שעזבו את הארץ זמן קצר אח"כ‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 23‬ניצפו פעם אחת יחידה לאחר הלכידה‪.‬‬
‫•‬
‫לאחר הסימון‪ ,‬ימי השהות בישראל של השקנאים המסומנים היו בממוצע ‪ 17‬יום‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫פרטים ממושדרים‬
‫המישדור נעשה בשיתוף מקצועי ותקציבי עם המעבדה לאקולוגיה של התנועה מהמחלקה‬
‫לאקולוגיה‪ ,‬אבולוציה באונ' העברית בירושלים ועם המחלקה לאורניטולוגיה במכון מקס פלנק‬
‫בגרמניה‪ ,‬החוקרים פרופ' רן נתן ופרופ' מרטין ויקלסקי )בהתאמה(‪.‬‬
‫יתכן והלכידה והסימון יצרו עיכוב עקב העקה הגדולה שיצרו או יתכן שאלו פרטים שמראש‬
‫התעכבו וכד'‪ .‬על מנת לענות על שאלות אלו יהיה צורך‪:‬‬
‫‪ .1‬לעקוב אחר שקנאים ממושדרים בעונות הסתיו הבאות‪.‬‬
‫‪ .2‬ללכוד‪ ,‬לסמן ולמשדר שקנאים החל מימי הנדידה הראשונים בחודש ספטמבר‪.‬‬
‫דוגמאות לדפוסי תנועה ושוטטות שונים של שקנאים ניתן ללמוד מהתצ"לים הבאים‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫תצ"ל ‪ 1‬ו‪ :2-‬שקנאי זכר בוגר ‪ ,10879‬סומן בעין כרמל ב‪ .8/11/11-‬עד ה‪ 17/12/11-‬לא עזב את‬
‫האזור וניזון מדגים בבריכות דור )אגף הדיג‪ ,‬מדגה מעגן מיכאל וביקור יחיד במדגה תלמי אלעזר(‬
‫)‪ .(1‬ב‪ 17/12/11-‬עבר לעמק יזרעאל וב‪ 28/12/11-‬יצא בתעופה ישירה לכיוון דרום ועזב את הארץ‬
‫ב‪ .(2) 30/12/11 -‬עיקר הביקורים במדגים היו בלילה כאשר ביום שהה במאגר מעין צבי או בשדות‬
‫מצפון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫תצ"ל ‪ :3‬שקנאי ‪ 10878‬נקבה‬
‫בוגרת סומנה בעין כרמל ב‪-‬‬
‫‪ .8/11/11‬לאחר הסימון עבר‬
‫לעמק חפר למאגר משמר‬
‫השרון ממנו לא יצא‪ .‬משם‬
‫עבר ב‪ 9/11/11-‬לעמק בית‬
‫שאן‪ .‬ביקר בכל מדגה ומאגר‬
‫אפשרי וב‪ 27/11/11-‬עבר‬
‫לעמק עכו שם ניזון על בריכת‬
‫האכלוס במדגה לוחמי‬
‫הגטאות ונדד מישראל ב‪-‬‬
‫‪.4/12/11‬‬
‫‪10‬‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫‪4‬‬
‫תצ"ל ‪ :4‬שקנאי ‪,10877‬‬
‫נקבה בוגרת סומנה בעין‬
‫כרמל ב‪ .8/11/11-‬מיד לאחר‬
‫הסימון עברה לעמק חפר‬
‫ושהתה כל הימים במאגר‬
‫משמר השרון עד ה‪.1/12/11-‬‬
‫בתאריך זה‪ ,‬לאחר מספר‬
‫ימי גשם ותנאי דאייה‬
‫גרועים‪ ,‬יצא פרט זה דרומה‬
‫ובתעופה רצופה במשך ‪4‬‬
‫ימים הגיע עד מרכז סודן‪.‬‬
‫לכידות חוזרות ותצפיות משנה קודמת‬
‫בלכידות ‪ 2011‬לא נלכד אף שקנאים שסומן ב‪ .2010-‬לעומת זאת ‪ 4‬פרטים שנלכדו וסומנו במאגר‬
‫חץ באוקטובר ‪ 2010‬ניצפו במהלך עונת השקנאים ‪2011:‬‬
‫•‬
‫‪ 3‬פרטים ניצפו פעם אחת בלבד בסתיו ‪ 15/10/11 :2011‬בחולה; ‪ 8/11/11‬ו‪22/11/11-‬‬
‫במאגר חץ‪ .‬סביר ששקנאים אלו היו בלהקות שחלפו ולא התעכבו מעבר ליום‪-‬יומיים‪.‬‬
‫•‬
‫פרט אחד שהה לפחות ‪ 10‬שבועות‪ :‬תחילה במאגר חץ )‪ ,(28/10/11‬אח"כ בחוף כרמל‬
‫ותצפית אחרונה בחולה )‪ (8/1/12‬עד שעזב‪.‬‬
‫‪ 3‬פרטים ששוקמו ושוחררו ב‪ 2010-‬ניצפו בעונת השקנאים ‪ .2011‬לפחות ‪ 2‬מהם אלו פרטים שנדדו‬
‫באביב ושבו בסתיו ‪ .2011‬אחד מהם שהה לפחות ‪ 5‬שבועות‪ :‬תחילה בחולה )‪ ,(12/10/11‬במאגר‬
‫חץ‪ ,‬בעמק יזרעאל‪ ,‬שוב בחץ ולבסוף שהה בעמק עכו ותצפית אחרונה שם )‪ (18/11/11‬עד שעזב‪.‬‬
‫תמותת‪/‬אובדן מסומנים‬
‫תמותת מסומנים משנת ‪2010:‬‬
‫‪ 6‬פרטים שנלכדו וסומנו נמצאו פגועים‪ 5 ,‬מהם ממושדרים‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 1‬ירי בעמק חרוד‪ ,‬לא ממושדר‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 1‬התנגשות בכבל בקו מתח עליון בעמק יזרעאל‪ ,‬ממושדר‬
‫•‬
‫‪ 1‬נפגע משמן‪/‬נפט בסיני‪ ,‬ממושדר ונמצא בזכות המשדר‬
‫•‬
‫‪ 1‬נלכד ומת ברשת דיג על הנילוס הכחול בעת נדידת האביב חזרה צפונה‪,‬‬
‫ממושדר‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 1‬נפגע ונלכד בתורכיה בנדידת סתיו ‪ ,2011‬אחרי שכנראה שהה במושבת שקנאים‬
‫במרכז תורכיה‪ ,‬ממושדר‪.‬‬
‫• ‪ 1‬נלכד פצוע באגמון החולה )שוקם ושוחרר(‪ ,‬ממושדר‪.‬‬
‫‪ 3‬שקנאים משוקמים ששוחררו ב‪ 2010-‬נמצאו מתים‪ 60 ,‬יום בממוצע לאחר ששוחררו‪2 ,‬‬
‫במקום בו שוררו ואחד מהם עופף מעמק חפר לעמק יזרעאל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫תמותת מסומנים משנת ‪:2011‬‬
‫עד סוף ינואר ‪ 2012‬אותרו מתים ‪ 3‬פרטים שסומנו בסתיו ‪:2011‬‬
‫‪ .1‬פרט שסומן בחוף כרמל ב‪ 9/10/2011 -‬התנגש בכבל מתח בעמק בית שאן באמצע נובמבר‪.‬‬
‫‪ .2‬פרט שסומן במאגר דלתון ב‪ 11/10/2011 -‬מת ללא סיבה ברורה בעמק חפר בתחילת‬
‫דצמבר‪.‬‬
‫‪ .3‬פרט שסומן בחוף כרמל ב‪ 8/11/2011 -‬נמצא מת ליד נחשולים ‪ 10‬ימים מאוחר יותר ללא‬
‫סיבה ברורה‪.‬‬
‫מחקר‬
‫בשנת ‪ 2011‬החלו שלבים מקדמיים של מחקר שינסה לספק הסברים לשונות הגדולה בנדידת‬
‫השקנאים בין שנים שונות‪ ,‬להבין את התנהגות השקנאים החולפים בישראל ובחינה של יעילות‬
‫הממשק‪ .‬במסגרת זו נערכו הלכידה והסימון‪.‬‬
‫כמו כן נערך ניסוי בהזנה של שקנאים בתנאים מבוקרים בשמורת החולה‪ ,‬נאספו מכל השקנאים‬
‫נוצות לצורך אנליזות גנטיות וכן בניסיון לאפיין אזורי מוצא על פי איזוטופים‪ ,‬נלקחו דגימות דם‬
‫לאנליזה של פרמטרים ביוכימיים בדם ועוד‪.‬‬
‫נתונים אלו הנמצאים בתהליך עיבוד וניתוח ישמשו בהמשך ואינם מתאימים בשלב זה להצגה‬
‫ולניתוח‪.‬‬
‫סיכום‬
‫‪-‬‬
‫בעונת ‪ 2011‬הייתה נוכחות שקנאים רבה בכל האזורים בארץ‪ ,‬החל משלב מוקדם יחסית‪.‬‬
‫יתכן שקשור לבעייתיות באספקת הדגים בעמק החולה עבור השקנאים הנודדים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫במהלך רוב העונה הקונפליקט היה מצומצם ולא חריף‪ .‬כאשר התקיים‪ ,‬איכלוס דגים‬
‫היה יעיל מאוד בהפחתת נוכחות השקנאים במדגים באותו אזור‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫במקומות בהם כלל הגורמים רצו לשתף פעולה ממשק השקנאים עבד בצורה טובה מאוד‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫למרות איסור שימוש בירי חי במדגים‪ ,‬נמצאו שקנאים ירויים כמעט בכל האזורים בארץ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מספר השקנאים החורפים הנמוך )פחות מ‪ 1%-‬מהשקנאים שנודדים דרך ישראל( מאשש‬
‫את הסברה כי אם ניתנים הזמן והמזון‪ -‬רוב השקנאים בוחרים לעזוב ולנדוד דרומה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מסקנות לאיכלוס – יש להוסיף אתר מתאים לאכלוס על מנת למזער הקונפליקט עם‬
‫מדגים באזור העשיר בארץ במדגים )עמק בית שאן‪/‬חרוד(‪ .‬מומלץ באזור התענכים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫כל אתרי האכלוס הצליחו למשוך אליהם את השקנאים‪ ,‬סיפקו להם אוכל ומנוחה‬
‫לקראת המשך הנדידה ומנעו נזקים במדגים הסמוכים בעת שהייתם בתחנת האכלה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מסכנות ללכידה ‪ -‬לכידת השקנאים חשובה וצריך להתחיל משלב מוקדם ככל הניתן‬
‫בעונה‪ ,‬אבל חשוב לזכור שקל ללכוד להקות מתעכבות )ורעבות( מאשר להקות בנדידה‪.‬‬
‫‪ o‬זמני הלכידה – יש לבצע לכידות לפנות בוקר‪.‬‬
‫‪ o‬מיקום הלכידה – אתר הלכידה צריך להיות מבודד מאנשים ומעוט בעופות‬
‫העלולות להיתפס או להיפגע מהרשת‪.‬‬
‫‪ o‬אנשי צוות –יש צורך במינימום ארבעה אנשי צוות‪.‬‬
‫‪ o‬כמות שקנאים ללכידה – בכל לכידה מומלץ ללכוד עד ‪ 25‬שקנאים‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫‪ o‬איכלוס מיקום הלכידה – מומלץ להכניס דגים למאגר יום לפני הלכידה למטרת‬
‫משיכת השקנאים והבטחת שהותם במאגר למשך הלילה‪.‬‬
‫‪ o‬נגרר מתאים לרכב הינו חובה מכיוון שכלל הציוד נמצא על הנגרר ובעת הלכידה‬
‫השקנאים מוחזקים בעגלה המשמשת ככלוב עד לטיבועם ושחרורם‪.‬‬
‫‪ o‬הקמת המלכודת צריכה להתבצע יום לפני הלכידה‪.‬‬
‫אין ספק שהדייגים סובלים מנזקי השקנאים ולכן מחובתנו להמשיך ולהשקיע מאמצעים במזעור‬
‫הנזקים‪ .‬השנה חלק מהמגדלים השכילו להבין כי מכירת הטלות פרא לרט"ג מסייע להם הן בפן‬
‫הפיננסי‪ ,‬הן בנושא איכות הסביבה )אליו הם נדרשים( והן בנושא הרחקת השקנאים ולכן רוצים‬
‫להמשיך במכירת הדגים גם בשנה הבאה וכבר מתקיימים מגעים בנושא‪.‬‬
‫השמירה בחלק מהמדגים מתבצעת בצורה חובבנית ואף רשלנית ולכן השקנאים יכולים להתיישב‪,‬‬
‫לאכול ולגרום להם נזקים‪ .‬מצד שני‪ ,‬השקנאים סובלים ממרדפים מיותרים והצקות הגורמים‬
‫להתחשמלויות‪ ,‬להתשתם ובכך מעכבים את עזיבתם‪ .‬רט"ג מתירה לצוות גירוש יותר מידי חופש‬
‫פעולה ולכן הצוות גורם לנזקים במדגים ולשקנאים‪ .‬להבנתנו‪ ,‬צוות הגירוש גורם בפועל לנזק‬
‫לחקלאים בפיזור להקות השקנאים‪ ,‬מתיש את השקנאים וגורם נזק לרשת החשמל מהתחשמלות‬
‫השקנאים‪ .‬הצוות אינו רלוונטי כל עוד אין אתר איכלוס באזור הגירוש )יצירת אלטרנטיבה(‪.‬‬
‫המלצות‬
‫‪-‬‬
‫כללית‪ ,‬להמשיך את הפעילות לפי המודל של ‪.2011‬‬
‫‪-‬‬
‫עמק החולה‪ :‬הכנסת דגים זרים ממקורות שונים אל שמורת החולה מזיקים ואינם‬
‫בטוחים למערכת האקולוגית בה‪ .‬יש לקדם את מאמצי השיקום של הדגה בשמורת‬
‫החולה‪ ,‬ולהפחית את האיכלוסים בשמורת החולה ובעמק החולה בכלל‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ניהול דגים ואיכלוס‪ :‬ריכוז האיכלוסים ע"י אדם אחד מאפשר אספקת דגים שוטפת‬
‫לטובת האיכלוסים‪ ,‬ובמחיר נמוך יותר לק"ג‪ .‬יש לבצע תכנון ארוך טווח של ממשק‬
‫איכלוס דגים עבור שקנאים‪ ,‬כולל אגירת דגי הטלות פרא בתקופה שלפני תחילת העונה‪,‬‬
‫ישפרו את יעילות האיכלוס‪ .‬יש מקום לשלב את משרד החקלאות בממשק זה‪ ,‬בשל‬
‫תרומתו לצמצום נזקים למדגים וסילוק פסדים בשטח בריכות הדגים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫יש להמשיך את המגעים עם חברת מקורות לאיתור אתרים המתאימים ביותר לאיכלוס‬
‫דגים במקום הבחירה באתרים מתוך אילוצים שאינם מקצועיים‪ .‬האזורים החשובים‬
‫ביותר לאיתור‪ :‬עמק יזרעאל‪ ,‬עמק עכו וחוף כרמל‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫אמצעי שמירה במדגים‪ :‬הגברת האכיפה למניעת חריגה מאמצעי ההטרדה המורשים‬
‫בשטח המדגים‪ .‬יש להמשיך לחפש יחד עם הדייגים אמצעים להרתעת השקנאים באופן‬
‫שאינו פוגע בשקנאים ובערכי טבע אחרים ובמחיר בו יוכלו הדייגים לעמוד‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫יש לשמר ולחדש קשרים מול המגדלים לא רק תוך כדי העונה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫קיים צורך בשינוי מערך ההסברה של הרט"ג למגדלים בגלל פער וחוסר ידע על התנהגות‬
‫השקנאים‪ ,‬צרכיהם הפיסיולוגיים והתנהלות הרט"ג‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫חייבת להיות הגעה של נציג רט"ג להעמסת דגים לבדיקת כמות הדגים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫חשוב לציין שהמשקים רוצים להמשיך לשתף פעולה גם בשנה הבא‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫נספח‪ :‬איכלוסי הדגים ב‪2011-‬‬
‫תאריך האיכלוס‬
‫‪31/7/2011‬‬
‫‪19/9/11‬‬
‫‪4/10/11‬‬
‫‪4/10/11‬‬
‫‪7/10/11‬‬
‫‪11/10/11‬‬
‫‪11/10/11‬‬
‫‪16/10/11‬‬
‫‪16/10/11‬‬
‫‪17/10/11‬‬
‫‪18/10/11‬‬
‫‪18/10/11‬‬
‫‪18/10/11‬‬
‫‪19/10/11‬‬
‫‪19/10/11‬‬
‫‪24/10/11‬‬
‫‪24/10/11‬‬
‫‪25/10/11‬‬
‫‪26/10/11‬‬
‫‪26/10/11‬‬
‫‪31/10/11‬‬
‫‪31/10/11‬‬
‫‪2/11/11‬‬
‫‪3/11/11‬‬
‫‪3/11/11‬‬
‫‪6/11/11‬‬
‫‪8/11/11‬‬
‫‪8/11/11‬‬
‫‪9/11/11‬‬
‫‪10/11/11‬‬
‫‪10/11/11‬‬
‫‪11/11/11‬‬
‫‪13/11/11‬‬
‫‪14/11/11‬‬
‫‪15/11/11‬‬
‫‪15/11/11‬‬
‫‪20/11/11‬‬
‫‪21/11/11‬‬
‫‪22/11/11‬‬
‫‪23/11/11‬‬
‫‪24/11/11‬‬
‫‪29/11/11‬‬
‫‪30/11/11‬‬
‫סה"כ‬
‫מקור הדגים‬
‫ברעם‬
‫מסילות‬
‫אגודת המים‬
‫אגודת המים‬
‫מעגן מיכאל‬
‫אגודת המים‬
‫לוחמי הגטאות‬
‫אגודת המים‬
‫גן שמואל‬
‫חמדיה‬
‫חמדיה‬
‫אגודת המים‬
‫חמדיה‬
‫דן‬
‫להבות הבשן‬
‫חמדיה‬
‫חמדיה‬
‫נווה אור‬
‫נווה אור‬
‫לוחמי הגטאות‬
‫חמדיה‬
‫חמדיה‬
‫נווה אור‬
‫חמדיה‬
‫חמדיה‬
‫חמדיה‬
‫לוחמי הגטאות‬
‫נווה אור‬
‫נווה אור‬
‫נווה אור‬
‫משמר השרון‬
‫כפר מכבי‬
‫חמדיה‬
‫גן שמואל‬
‫משמר השרון‬
‫נווה אור‬
‫מסילות‬
‫חמדיה‬
‫לוחמי הגטאות‬
‫משמר השרון‬
‫משמר השרון‬
‫אגודת המים‬
‫אגודת המים‬
‫מקום האיכלוס‬
‫שמורת החולה‬
‫יגור‬
‫דלתון‬
‫עין כרמל‬
‫דלתון‬
‫דלתון‬
‫יגור‬
‫דלתון‬
‫שמורת החולה‬
‫דלתון‬
‫יגור‬
‫משמר השרון‬
‫משמר השרון‬
‫שמורת החולה‬
‫שמורת החולה‬
‫דלתון‬
‫משמר השרון‬
‫דלתון‬
‫משמר השרון‬
‫אגמון החולה‬
‫דלתון‬
‫משמר השרון‬
‫משמר השרון‬
‫יגור‬
‫משמר השרון‬
‫משמר השרון‬
‫מדגה לוחמי‬
‫משמר השרון‬
‫משמר השרון‬
‫מדגה לוחמי‬
‫משמר השרון‬
‫משמר השרון‬
‫משמר השרון‬
‫שמורת החולה‬
‫משמר השרון‬
‫משמר השרון‬
‫כלח‬
‫כלח‬
‫כלח‬
‫משמר השרון‬
‫כלח‬
‫משמר השרון‬
‫משמר השרון‬
‫משקל )טון(‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪1.80‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.75‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪5.40‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪1.50‬‬
‫‪5.50‬‬
‫‪3.15‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪2.50‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪3.50‬‬
‫‪5.30‬‬
‫‪3.15‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪2.60‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪1.08‬‬
‫‪5.40‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪0.67‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.20‬‬
‫‪2.50‬‬
‫‪102.62‬‬
‫‪14‬‬