תוכן העניינים

‫תוכן העניינים‬
‫חלק א — עקרונות‬
‫העור ‪13..............................................................................................................................‬‬
‫תפקידי העור‪13................................................................................................................‬‬
‫מבנה העור‪13....................................................................................................................‬‬
‫עילית העור (אפידרמיס‪13.............................................................................)Epidermis ,‬‬
‫העור (דרמיס‪14.....................................................................................................)Dermis ,‬‬
‫תת־העור (רקמת סב־קוטן‪14.................................................. )Subcutaneous Tissue ,‬‬
‫פצעים וכיבים ‪15.........................................................................................................‬‬
‫הגדרות ‪15...........................................................................................................................‬‬
‫הגורמים להיווצרות פצעים וכיבים‪16........................................................................‬‬
‫כיב על רקע מחלה ורידית ‪18.......................................................................................‬‬
‫כיב על רקע מחלה עורקית‪20.....................................................................................‬‬
‫הבדלים צורניים בין כיב ורידי לבין כיב עורקי ‪22...............................................................‬‬
‫כיב על רקע סוכרת ‪23....................................................................................................‬‬
‫כיב על רקע טראומה‪25.................................................................................................‬‬
‫כיב כתוצאה מכווייה‪26.........................................................................................................‬‬
‫פצעי לחץ (פצעים וכיבים על רקע לחץ)‪27...........................................................‬‬
‫גורמים להתהוות פצעים וכיבים על רקע לחץ‪27............................................................‬‬
‫התפלגות פצעי לחץ‪28........................................................................................................‬‬
‫תהליך התהוות פצע לחץ‪29...............................................................................................‬‬
‫אומדן ודירוג פצעים ‪33. ..........................................................................................‬‬
‫דרגות בינלאומיות לקביעת מצב הפצע ‪33......................................................................‬‬
‫אחריות הצוות הסיעודי והרפואי למניעת פצעים וכיבים על רקע לחץ‬
‫ולטיפול בהם‪35.................................................................................................................‬‬
‫מניעת פצעי לחץ ‪35.............................................................................................................‬‬
‫הערכת הסיכון לפתח פצע לחץ‪37....................................................................................‬‬
‫תהליך ריפוי פצע — תהליך רב מערכתי ‪44............................................‬‬
‫תהליך ריפוי פצע‪44........................................................................................................‬‬
‫תמיכה בטיפול בפצע בהתאם למערכות ולתהליכים פיזיולוגיים ‪47.............‬‬
‫אבחון ומעקב ‪49...............................................................................................................‬‬
‫סימנים קליניים לזיהום בפצע‪49........................................................................................‬‬
‫בדיקות אבחון אפשריות‪51..................................................................................................‬‬
‫הטיפול ‪52........................................................................................................................‬‬
‫הטיפול המיטבי בפצע ובכיב ‪52..................................................................................‬‬
‫סוגי טיפולים מקומיים ‪54..............................................................................................‬‬
‫שטיפת פצעים ‪54...........................................................................................................‬‬
‫הרטבת פצעים ‪54...........................................................................................................‬‬
‫ג'לים ‪56.............................................................................................................................‬‬
‫משחות וקרמים‪56..........................................................................................................‬‬
‫חבישות ‪56........................................................................................................................‬‬
‫הטיפול המקומי לפי מצב הפצע ‪62.........................................................................‬‬
‫פצע אדום ‪63..........................................................................................................................‬‬
‫פצע צהוב ‪64..........................................................................................................................‬‬
‫פצע שחור‪65..........................................................................................................................‬‬
‫ִמסמּוס‪68................................................................................................................................‬‬
‫סולמות הערכה לתהליך ריפוי פצעים ‪69................................................................‬‬
‫חלק ב — טיפולים מקומיים‬
‫(מוצרים וטכנולוגיות)‬
‫טיפולים מקומיים בפצעים — סיווג על פי צבע‪70................................................‬‬
‫טיפולים בעיקר לפצעים בעלי רקמה בצבע אדום ‪81.....................‬‬
‫חבישות ‪82..........................................................................................................................‬‬
‫‪82............................................................................................................................... Adaptic‬‬
‫‪83.................................................................................... Alginate Hydrocolloid Dressing‬‬
‫‪84............................................................................................................................... Allevyn‬‬
‫‪85........................................................................................... Askina Biofilm Transparent‬‬
‫‪86..................................................................................................................... Askina Foam‬‬
‫‪87....................................................................................................................... Askina Sorb‬‬
88................................................................................................................................ Biatain
89....................................................................................................................... Biatain IBU
90........................................................................................................................ Combiderm
91.............................................................................................................................. Comfeel
92............................................................................................................................ Curasorb
93.............................................................................................................................. Fibracol
94........................................................................................................................... Granuflex
95............................................................................................................................. Kaltostat
96.................................................................................................................. Physiotulle Ag
97............................................................................................................................PolyMem
99................................................................................................................................. Prisma
100......................................................................................................................... Promogran
101............................................................................................................................. Sea Sorb
102........................................................................................................................... Sorbalgon
103.......................................................................................................................... TenderWet
104................................................................................................................................... Tielle
105..................... ‫טיפולים בעיקר לפצעים בעלי רקמה בצבע צהוב‬
106.......................................................................................................... ‫תמיסות הרטבה‬
106........................................................................................................................ Sulfamylon
107...........................................................................................................‫קרמים ומשחות‬
107.................................................................................................................. Cream Silverol
108............................................................................................................................. Iodosorb
109.......................................................................................................................... ‫חבישות‬
109.............................................................................................................................. Acticoat
110..................................................................................................................... Actisorb Plus
111.........................................................................Antimicrobial Foam Dressing - AMD
112......................................................................................................... Askina Calgitrol Ag
113.............................................................................................................................. Aquacel
114..........................................................................................................................Biatain Ag
115............................................................................................................................Carboflex
116............................................................................................................................. Silvercel
117.................... ‫טיפולים בעיקר לפצעים בעלי רקמה בצבע שחור‬
118............................................................................................................................... ‫ג'לים‬
‫‪118......................................................................................................................... Askina Gel‬‬
‫‪ Dermagran-B‬ו־‪119.................................................................................. Dermagran Gel‬‬
‫‪120.............................................................................................................................Granugel‬‬
‫‪121....................................................................................................................... Intrasite Gel‬‬
‫‪122............................................................................................................................... Nu-Gel‬‬
‫‪123........................................................................................................................ Purilon Gel‬‬
‫קרמים‪124.............................................................................................................................‬‬
‫‪124....................................................................................................................... Urea Cream‬‬
‫חבישות ‪125..........................................................................................................................‬‬
‫‪125.............................................................................................................................. Curasalt‬‬
‫שיטות מיוחדות לזירוז ריפוי הפצע‪127.......................................................‬‬
‫טיפול בלחץ אטמוספרי שלילי )‪128......... )Vacuum Assisted Closure VAC‬‬
‫טיפול באמצעות רימות ‪130...........................................................................................‬‬
‫‪131.............................................................................................................................. Polyheal‬‬
‫נספח א — מניעת פצעי לחץ‬
‫(מתוך מדריך דייוויס למיומנויות קליניות‬
‫‪ .‬סיעודיות‪ ,‬הוצאת ידע ספרות אקדמית בע"מ‪133...................................................... )2009 ,‬‬
‫נספח ב — הרטבת פצעים‬
‫(מתוך מדריך דייוויס למיומנויות קליניות‬
‫‪ .‬סיעודיות‪ ,‬הוצאת ידע ספרות אקדמית בע"מ‪137...................................................... )2009 ,‬‬
‫נספח ג — הנחת חבישות‬
‫(מתוך מדריך דייוויס למיומנויות קליניות‬
‫‪ .‬סיעודיות‪ ,‬הוצאת ידע ספרות אקדמית בע"מ‪139...................................................... )2009 ,‬‬
‫רשימת‬
‫ספרות ‪143......................................................................................................‬‬