תוכן העניינים ספרים ידיעות לזכר נפטרים

A Journal for the Antiquities of Eretz-Israel and Bible Lands
Vol. 45, No. 143, 2012
Editor: E. Stern
CONTENTS
Associate Editor: H. Geva
Editor of this issue: A. Ben-Tor
Editorial Board: D. Amit, S. Dar, A. Gopher, S. Zuckerman
Style: E. Carmon
1 Editor’s Foreword—E. Stern
1 Introduction to the Hazor Excavations—A. Ben-Tor
3 The Cult Precinct in the Upper City of Hazor—A. Ben-Tor (with the participation of S. Zuckerman)
‫כתב־עת לעתיקות ארץ־ישראל וארצות המקרא‬
2012 / ‫ • תשע"ב‬143 ‫שנה מ"ה • חוברת‬
‫אפרים שטרן‬
‫הלל גבע‬
‫אמנון בן תור‬
‫ שרון צוקרמן‬,‫ דוד עמית‬,‫ שמעון דר‬,‫אבי גופר‬
‫אפרת כרמון‬
‫אברהם פלדות‬
:‫העורך‬
:‫עורך־המשנה‬
:‫עורך חוברת זו‬
:‫חברי המערכת‬
:‫עורכת הלשון‬
:‫עיצוב‬
‫תוכן העניינים‬
11 Tel Hazor: A Key Site during the Intermediate Bronze Age—S. Bechar
13 The Favissa of the Southern Temple in the Upper City of Hazor—D. Weinblatt-Krauz
17 The Bama Assemblage at the Ascent from the Lower to the Upper City of Hazor—M. Cimadevilla
20 Bronze Age Dwellings in the Lower City of Hazor—S. Zuckerman
24 Hazor at the Beginning of the Iron Age—D. Ben-Ami
28 Hazor during the Ninth–Eighth Centuries BCE—D. Sandhaus
34 New Bronze Age Documents from Hazor—W. Horowitz
36 Conservation and Restoration of the Remains at Hazor—O. Cohen
40 A Selected Bibliography for the Renewed Hazor Excavations
Books
41 K. Galor and G. Avni (eds.), Unearthing Jerusalem. 150 Years of Archaeological Research in the Holy City—D. Bahat
42 O. Gutfeld, Jewish Quarter Excavations in the Old City of Jerusalem Conducted by N. Avigad, 1969–1982. Vol. V: The
Cardo (Area X) and the Nea Church (Areas D and T). Final Report—G. Avni
‫ אפרים שטרן‬- ‫דבר המערכת‬
‫ אמנון בן–תור‬- ‫מבוא לחפירות חצור‬
)‫ שרון צוקרמן‬:‫ אמנון בן–תור (בהשתתפות‬- ‫המתחם הטקסי בעיר העליונה של חצור‬
‫ שלומית בכר‬- ‫ אתר מרכזי בתקופת הברונזה הביניימית‬:‫תל חצור‬
‫ דלית וינבלט–קראוז‬- ‫הגניזה מן המקדש הדרומי בעיר העליונה של חצור‬
‫ מנואל סימדבילה‬- ‫מכלול הבמה במעלה מן העיר התחתית לעיר העליונה של חצור‬
‫ שרון צוקרמן‬- ‫מבני מגורים מתקופת הברונזה בעיר התחתית של חצור‬
‫ דורון בן–עמי‬- ‫חצור בראשית תקופת הברזל‬
‫ דבורה סנדהוס‬- ‫חצור במאות הט' והח' לפני הספירה‬
‫ ויין הורוביץ‬- ‫תעודות חדשות מתקופת הברונזה בחצור‬
‫ אורנה כהן‬- ‫שימור ושחזור השרידים בחצור‬
‫ספרות נבחרת על החפירות המחודשות בחצור‬
Bulletin
44 An evening marking the publication of the fifth volume of the Jewish Quarter Excavations Final Reports
44 The 38th Archaeological Congress in Israel
In Memoriam
46 Joseph Naveh—S. Shaked
47 Beno Rothenberg—S. Dar
Hebrew cover photos: Public structures in the center of Hazor’s Upper City
Above: Head of statuette of an Egyptian ruler (first half of second millennium BCE)
‫ספרים‬
‫ דן בהט‬- ‫ שנות ארכאולוגיה בירושלים לאור המקורות‬150
‫ גדעון אבני‬- ‫ הקרדו וכנסיית הנאה‬:5 ‫ כרך‬,‫דוח חפירות הרובע היהודי‬
Bronze statuette of a Canaanite dignitary (right)
Above: Egyptian-style ivory head
E-mail: [email protected] • • • Tel: 02-6257991 • • • Fax: 02-6247772
• • • Web site: israelexplorationsociety.hum.huji.ac.il • • •
SUBSCRIPTION RATES 2012
Annual subscription, including membership and postage, $36; single number $18.
Send orders to the Israel Exploration Society, P.O.B. 7041, Jerusalem 91070, Israel.
44
44
‫לזכר נפטרים‬
‫ שאול שקד‬- ‫יוסף נוה ז״ל‬
‫ שמעון דר‬- ‫בנו רותנברג ז״ל‬
Bronze statuette of a Canaanite deity (left)
2012 ‫תנאי החתימה בשנת‬
.‫ ש״ח‬100 :‫ כולל מנוי על ״קדמוניות״‬,‫דמי־חבר בחברה‬
.‫ ש״ח‬650 ‫ במחיר‬,2011—1968 ‫ שנים‬,‫ החוברות‬142 ‫חברי החברה יכולים לרכוש את‬
.91070 ‫ מיקוד‬,‫ ירושלים‬,7041 ‫ ת״ד‬,‫ יש לשלוח למשרד החברה‬,‫ בצירוף תשלום‬,‫הזמנות‬
.‫ ש״ח‬25 ‫ למכירה במחיר‬,1992—1968 ‫ שנים‬,100—1 ‫ חוברות‬,‫מפתח ל״קדמוניות״‬
41
42
‫ידיעות‬
‫ערב לרגל הופעת הדוח החמישי של חפירות הרובע היהודי‬
‫הקונגרס הארכאולוגי השלושים ושמונה בישראל‬
English cover photos: Late Bronze Age finds:
1 1 3 11
13
17
20
2 4
2 8
3 4
3 6
40
4 6
4 7
‫ מכלול מבני הציבור במרכז העיר העליונה של חצור‬:‫תמונות השער העברי‬
‫ המחצית הראשונה של האלף השני לפני הספירה‬,‫ ראש פסל שליט מצרי‬:‫למעלה‬
:‫ ממצאים מתקופת הברונזה המאוחרת‬:‫תמונות השער הלועזי‬
)‫צלמית ברונזה של אציל כנעני (מימין); צלמית ברונזה של אלוהות כנענית (משמאל‬
‫ ראש בסגנון מצרי עשוי שנהב‬:‫למעלה‬
©
PRINTED IN ISRAEL
‫כל הזכויות שמורות לחברה לחקירת ארץ–ישראל ועתיקותיה ולרשות העתיקות‬
‫ ירושלים‬,‫ דפוס העיר העתיקה‬:‫הפקה‬
A Journal for the Antiquities of Eretz-Israel and Bible Lands
Jerusalem, Vol. 45, No. 143, 2012
Israel Exploration Society . Israel Antiquities Authority
‫כתב־עת לעתיקות ארץ־ישראל‬
‫וארצות המקרא‬
‫ • תשע"ב‬143 ‫ירושלים • שנה מ״ה • חוברת‬
‫ועתיקותיה • רשות העתיקות‬ ‫ארץ־ישראל‬ ‫לחקירת‬ ‫החברה‬